Advertentie

Van Griepvirus tot super dodelijk biologisch wapen. Wie zijn ons liever kwijt dan rijk?


Heb jij het al gehoord? In de griepvaccins van het farmaceutische bedrijf Baxter is het dodelijke vogelgriepvirus aangetroffen. Deze vaccins zijn ‘uitgevlogen’ over 18 landen, waaronder ook Nederland. Een onschuldig maar zeer besmettelijk griepje verandert zo in een potentieel super dodelijk biologisch wapen!

Waarom denk ik in combinatie met het omstreden ‘sterilisatie (HPV)vaccin’ hierbij aan ‘depopulatie’? Het reduceren van de wereldbevolking vond ik altijd één van de meest overdreven complottheorieën. Maar kijk hier eens. Daar staat dat de Amerikaanse Luchtmacht op 17 juni 1996 de studie ‘Airforce 2025’ publiceerde, waarin staat dat in 2009 een uitbraak met een mogelijk geconstrueerd influenza-virus kan komen, dat 30 miljoen mensen zal doden…

Slachtoffer H5N1 virus
Slachtoffer H5N1 virus

Nu realiseer ik me ineens: we zitten er middenin. Hoe groot moet het op de muur komen te staan voordat we WERKELIJK WAKKER WORDEN? Vaccinaties beschermen niet maar infecteren. Vele soorten ziekten en virussen die tamelijk nieuw zijn, bijv. wiegendood, alzheimer, autisme, aids en zelfs kanker zijn wellicht grotendeels direct uit het lab afkomstig.

Hoe kiezen we nu voor Liefde i.p.v Angst?

Terwijl ik dit artikel zit te schrijven bonkt mijn hart in mijn keel. Meestal heb ik dat gevoel als ik iets van de ‘waarheid’ op het spoor ben, zoals nu. Maar dit keer is daar ook het gevoel van ontzetting bijgekomen. Hoezo de ‘ver-van-onze-bed-show?!!’

Geen sprake van een ‘ongelukje’

Met alle consternatie rondom het HPV-vaccin nog vers in mijn geheugen, staat er een nieuwe verschrikking voor de deur: het uiterst dodelijke vogelgriepvirus, dat in antigriepvaccins is aangetroffen. De Tsjechische pers kwam er als eerste mee naar buiten, waarna Engeland, Canada en verschillende Arabische landen volgden. Zo kopt de Canadese krant Toronto Sun: ‘Baxter: product bevat actief vogelgriepvirus.’ In het artikel zegt gezondheidexpert Mike Adams: ‘Het antwoord is schokkend omdat dit niet het gevolg kon zijn geweest van een ongeval. Omdat Baxter International zich aan een zogenaamde BSL3 (Biosafety Level 3) houdt – een set van de veiligheid in laboratoria protocollen die voorkomen dat de crosscontaminatie van materialen kan voorkomen.”

Het meerjarenplan van de machtselite

Over protocollen gesproken… heb je wel eens van De Protocollen van de wijzen van Zion gehoord? Zie het als een soort gedetailleerd meerjarenplan van de machtselite om de complete wereldbevolking aan hun macht te onderwerpen. In Protocol 10 (dat heet voorbereiding op macht) staat bij punt 25:  ‘Gij weet zelf zeer goed, dat men ononderbroken in alle landen de betrekkingen tussen volk en regeering moet verwarren en de geheele wereld door oneenigheid, vijandschap, haat, ja zelfs door kwellende ontberingen, door honger door ziekten, die wij bij hen veroorzaken door het inenten met bacillen, zoo moet afmatten, dat men geen andere uitweg uit de ellende ziet dan zich aan ons geld en aan onze overheersching volkomen onderwerpen.’

In 2000 moet 3 miljard van ons dood

Daniel Estulin
Daniel Estulin

Volgens een paar zeer invloedrijke en machtige families is onze planeet overbevolkt. Het is natuurlijk makkelijker om ‘Big Brothertje’ te spelen over 3 miljard mensen, dan de huidige stand van 6.5  miljard. De machtselite heeft een lange adem. Zo zou er zelfs over zijn gesproken tijdens de Bilderbergconferentie in mei 1973. Lees hier bijvoorbeeld een interview met de bekende Russische ‘Bilderbergroepschrijver’ Daniel Estulin. Hij schreef ook het boek: ‘Het ware verhaal achter de Bilderberggroep’, een rapport dat het ware karakter beschrijft van de ontmoetingen van ’s werelds rijkste en machtigste mensen.

Alvast een fragment uit het interview met Estulin:

‘Estulin toont het verslag van de Bilderbergconferentie in mei 1973. Op alle pagina’s staat: “Personal and strictly confidential”. Zijn vinger wijst op een passage. “Hier spreekt men over de overbevolking. In het jaar 2000 moet de wereldbevolking met 3 miljard zijn gekrompen; men is heus niet te goed voor genocide.”

Zijn vinger wijst op een passage. „Hier spreekt men over de overbevolking. In het jaar 2000 moet de wereldbevolking met 3 miljard zijn gekrompen. Men is heus niet te goed voor genocide.”

Prikken en masseren: de vogelgriep komt eraan!

In 2003 brak in Nederland vogelgriep uit
In 2003 brak in Nederland vogelgriep uit

Op het gevaar van het dodelijke Aziatische vogelgriepvirus worden we de laatste jaren mentaal voorbereid. Google maar eens ‘vogelgriep’. In 2003 brak in Nederland vogelgriep uit onder pluimvee. In 2005 trokken media wereldwijd aan de alarmbellen: Het Aziatische vogelgriepvirus (H5N1) nadert en levert bij intensief contact dodelijk gevaar op voor mensen en vogels (bron: NRC). Zieke trekvogels uit Azië zouden zijn geïnfecteerd met de vogelgriep en onderweg ondermeer in Europa en Afrika het plaatselijk pluimvee hebben besmet.

Maar – zo staat er in het artikel – het voor mensen moeilijk om met het nu heersende vogelgriepvirus besmet te raken. Om er ziek van te worden is intensief contact met zieke vogels nodig’. Die kans is voor veel mensen vrij klein. Een pak van ons hart dus. De rust keerde terug. Na gevallen van vogelgriep in Frankrijk en Duitsland kwam de vogelgriep in 2006 opnieuw heel dichtbij.

Vogelgriep uitgebroken, echter niet onder vogels

In januari leek het nog redelijk ‘de-ver-van-onze-bed-show’ maar het virus waarde wel weer rond: ‘Dodelijke vogelgriep terug in China’. Vier mensen kwamen om het leven. In het Volkskrantartikel staat: ‘Opvallend is dat rond de vier doden geen uitbraak van vogelgriep onder dieren is geconstateerd. Dat kan erop duiden dat het virus nu een nieuwe vorm heeft die alleen dodelijk is voor mensen.

Wetenschappers vrezen zo’n ontwikkeling al geruime tijd: een variant van vogelgriep die eenvoudig van mens tot mens overgaat en zo een epidemie kan veroorzaken. China verwacht meer doden.’ Ja, nu snap ik het. Als je het dodelijke H5N1-vogelgriepvirus, loslaat in een griepvaccin, hoeft er geen zieke vogel meer aan te pas te komen!

Dat kan erop duiden dat het virus nu een nieuwe vorm heeft die alleen dodelijk is voor mensen.

Wetenschappers vrezen zo’n ontwikkeling al geruime tijd: een variant van vogelgriep die eenvoudig van mens tot mens overgaat en zo een epidemie kan veroorzaken.

Baxter heeft banden met het Amerikaanse leger

De beste gezondheidszorg voor ons?!!
De beste gezondheidszorg voor ons?!!

Opvallend vond ik ook de informatie dat Baxter Healthcare Group in 2007 een contract met Indonesië ondertekende, voor de ontwikkeling van een vogelgriepvaccin. Baxter maakt dus niet alleen griepvaccins (waar het virus in wordt gestopt) maar maakt vervolgens ook het vaccin tegen het H5N1-virus! Op deze wijze heb je het probleem én de oplossing in je bezit..!

Minstens zo verdacht is dat Walter E. Boomer, een gepensioneerde voormalige vier sterren generaal en sub-commandant van het Amerikaanse Marinierskorps, zitting heeft in het directiebestuur van Baxter International. De Amerikaanse medicijnfabrikant heeft al sinds 1941 banden met het Amerikaanse leger. Hun bloedverzamelingsinstrumenten waren de enigen die voldeden aan de eisen van de Amerikaanse strijdkrachten.

Genocide en vaccineren

‘Men is heus niet te goed voor genocide,’ de woorden van Daniel Estulin duiken weer op in mijn hoofd. Ik dacht bij genocide altijd aan massaslachtingen ten tijde van oorlogen. Zo werden tijdens Hitlers regering ongeveer zes miljoen Europese joden vermoord. Los van het feit dat de machtselite (lees Prescott Bush, de opa van George W. Bush) Hitler financieel hielp om macht te verwerven, en in feite de genocide mede hielp mogelijk te maken, hebben we het nu over ‘moderne genocide’, waar ongeveer 98% van de wereldbevolking geen notie van heeft: vaccineren.

Op dit moment is het land in rep en roer over het nieuwe HPV-vaccin en de griepprik, maar wat dacht je van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ‘om infectieziekten te voorkomen’? ‘Deze inentingen beschermen onze kinderen ondermeer tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio,’ zo staat er in de folder.

Kanker, leukemie en vaccins

vaccinerenHoewel ‘vrijwillig’ laat je het als ouder wel uit je hoofd om deze prikken te weigeren, want zo wordt gewaarschuwd: ‘Als een te groot deel van de bevolking niet is ingeënt, kunnen de infectieziekten terugkomen’. Daar moet geen ouder aan denken, dus ons land kent al jaren een hoog aantal gevaccineerden (95% – bron: RVP). Maar deze stelling wordt met geen enkel wetenschappelijk onderzoek onderbouwd.

Ondertussen circuleren steeds meer horrorverhalen, waaruit je kunt concluderen dat het middel erger is dan de kwaal. Zo bevatten de vaccins voor difterie, tetanus en kinkhoest ingrediënten als het conserveermiddel thimerosol (zwaar giftig kwik) en anti-vries. ‘Het veelvuldig voorkomen van kanker en leukemie is al door veel auteurs van medische artikelen in verband gebracht met vaccins.’ (Bron: boek Vaccinatie van Viera Scheibner)

Ondertussen circuleren steeds meer horrorverhalen, waaruit je kunt concluderen dat het middel erger is dan de kwaal.

Zo bevatten de vaccins voor difterie, tetanus en kinkhoest ingrediënten als zwaargiftig kwik en anti-vries.

Autisme en vaccins of ‘nieuwe tijd’?

Maar verdiep je ook eens in de link tussen wiegendood bij baby’s en vaccineren. Of autisme bij kinderen. In maart 2006 publiceert WorldNetDaily.com het artikel: ‘Nieuwe studie linkt  het kwik in vaccins met autisme’. Ik citeer: ‘Een nieuwe studie toont aan dat er een directe link bestaat tussen kwik in kindervaccins en autisme. In tegenstelling tot wat de overheid beweert, die zegt dat er geen verband staat tussen die twee.’ In het artikel staat ook dat Amerikaanse kinderen (0-4 jaar) tot 1989 ‘slechts’ drie vaccins (o.a. polio), voordat ze naar school gingen. In 1999 waren dat er al 22.’ In die periode groeide ook het aantal kinderen met autisme drastisch. Hoewel ik dit fenomeen ook wil belichten vanuit dit perspectief. Want het zo ook met de ‘nieuwe tijd’ te maken kunnen hebben dat steeds meer kinderen ‘autistisch’ zijn.

The New World Order

Hoe dan ook kunnen we er – in mijn ogen – niet omheen. Er zijn mensen die ons liever kwijt dan rijk zijn. Ik weet het: het klinkt hard en ongeloofwaardig. Maar bij WantToKnow zijn we unaniem tot het inzicht gekomen dat de werkelijke macht op het wereldtoneel ligt bij een kliek rijke en machtige families. Belangrijke beslissingen worden vaak binnen geheime genootschappen genomen, zo ook die van depopulatie. Hun ultieme doel is: één wereldleger, één wereldeconomie en één wereldregering. De mensheid wordt wereldwijd gemanipuleerd, onderdrukt en … gereduceerd.

Je vraagt je daarbij af wat onze vorstin Beattrix in de Bilderberggroep doet? Haar vader heeft deze club welliswaar opgericht na de oorlog, en ze behoort inderdaad tot de rijksten van de wereld, maar wat voor banden heeft zij NU NOG met de Bilderberggroep?  Zolang de notulen geheim blijven, helpt zij zelf mee het dubieuze karakter van de Bilderberggroep te versterken. Een breed gedragen speculatie is, dat deze geheime club de draaiende motor is achter The New World Order. Kijk maar eens naar de onderstaande trailer van de film Endgame van Alex Jones. Ook onze koningin Beatrix passeert daarbij de revue.

‘Dit soort virussen bestaan niet’

Laten we dan tot slot – wellicht om de twijfelaars over de streep te trekken – eens kijken naar de ziekte aids, één van de meest dodelijke infectieziektes ter wereld. Wereldwijd leven al 33 miljoen mensen met dit virus, en zijn al meer dan 25 miljoen mensen aan aids overleden. Met name in Afrika. Aids begint met het besmet raken met het virus HIV. Tenminste….

Dat is wat we via media, politiek en de aidsindustrie (lees: big farma) krijgen voorgeschoteld. Maar de bekende Duitse viroloog dr. Lanka zegt: ‘Dit soort virussen bestaan niet. Ze worden door politic verkondigd en volgens internationale wetenschappelijke consensus bevestigd als een bewezen feit.’ Op deze website kun je zien dat dr. Lanka niet de enige dissident is. Maar liefst 2,648 twijfelaars laten van zich horen.

Dr. Lanka zegt: ‘Dit soort virussen bestaan niet. Ze worden door politic verkondigd en volgens internationale wetenschappelijke consensus bevestigd als een bewezen feit.’

Aids als biologisch wapen

6a00d8341bff9953ef00e54f4d6cac8833-800wiDe officiële theorie luidt dat aids de wereld in is gekomen doordat iemand in Afrika door een met aids besmette aap gebeten zou zijn. Maar waarom heeft deze ziekte de apenbevolking dan niet gedood?! Het ziet er meer naar uit dat aids rechtstreeks uit het laboratorium komt. Het zou op soortgelijke wijze als het vogelgriepvirus zijn verspreid, namelijk via inentingen, uitgevoerd door de Verenigde Naties (VN) in o.a. Afrika.

De Nederlandse auteur Robin de Ruiter schrijft in zijn boek ‘De 13 Satanische Bloedlijnen’ op pag. 78: ‘Opmerkelijk was de ontdekking van Dr. Robert Gallo (…). Hij beweerde een virus (Human Immunosuppressive Virus – HIV) te hebben ontdekt als oorzaak van aids. (…) Deze Dr. Gallo heeft samengewerkt met het Chemical and Biological Warfare-laboratorium in Fort Detrick, waar ook de wieg van de aidsverwekker gestaan heeft.’ Inderdaad; ook aids geldt als een soort biologisch wapen.

Ik was zelf verrast toen NRC Handelsblad in september vorig jaar kopte met ‘De aidsepidemie in Afrika is bedrog’. Ik citeer de auteur: ‘Die reusachtig hoge cijfers leveren reusachtige hoeveelheden publieke fondsen voor aidsresearch en dus voor onderzoekers. Maar wat voor wetenschappelijk oordeel mogen we verwachten van experts die opkomen voor een breed gedragen overtuiging die borg staat voor hun inkomen?’

Opzettelijke combinaties van virusmutaties

Ik kan er nog veel meer over schrijven. Hoe bijvoorbeeld de farmaceutische industrie grof geld verdient aan het voorschrijven van Aids-remmers. Maar even genoeg voor nu. We mogen wat mij betreft concluderen dat vele soorten redelijk nieuwe ziektes en virussen, in werkelijkheid opzettelijke combinaties zijn van virusmutaties, die rechtstreeks uit het laboratorium afkomstig zijn. Ondertussen wordt de wereldbevolking afgeleid van dit soort belangrijke zaken. In ons eigen landje was Amsterdam op 12 maart misschien wel aan een terreuraanslag ontsnapt. Mogelijk had de aanslagdreiging zelfs connecties met de aanslagen in Madrid 5 jaar geleden. Wat denk jij? Ik sluit niet uit dat het onzin is, met puur als doel angst en onzekerheid te zaaien en ons mensen af te leiden van echt cruciale zaken.

Van Angst naar Liefde

bloemHet zaaien van zoveel mogelijk angst en onzekerheid is één van de machtigste middelen van de machtselite. Na het lezen van een schokkend artikel als dit, moet je ze nageven dat ze er goed in slagen. Toch?

Als mensen mij vragen welke doofpot ik het liefste zou onthullen als ik de macht had, is mijn antwoord daarop: ‘De mens als God.’ Ik bedoel daarmee letterlijk te zeggen dat wij Scheppers zijn en een geweldige potentie tot het verrichten van wonderen bezitten.

Gaandeweg onze evolutie hebben we onze macht uit handen gegeven. Zijn we op zoek gegaan naar ‘de verlosser’ buiten onszelf. Met alle gevolgen van dien. Niemand maar dan ook NIEMAND heeft de macht over ons. Tenzij wij hen die macht geven. We zijn vergeten dat we over de macht beschikken onze eigen werkelijkheid te creëren. Een realiteit die uitgaat van eenheid, overvloed en vreugde. (lees ook het stuk hier op WantToKnow, over wie-of-wat God is: HIER)

Gaandeweg onze evolutie hebben we onze macht uit handen gegeven. Zijn we op zoek gegaan naar ‘de verlosser’ buiten onszelf. Met alle gevolgen van dien. Niemand maar dan ook NIEMAND heeft de macht over ons. Tenzij wij hen die macht geven.

Ben jij je er wel van bewust in hoeverre de massamedia jouw wereldbeeld bepalen? Kijk bijvoorbeeld eens naar de onderstaande nieuwskoppen, die we dag in dag uit (en als we willen ieder half uur!) – via de massamedia krijgen voorgeschoteld:

 • Verdubbeling van aantal mensen op rand van armoede (Nu.nl, 18-9-08)
 • Wilders bang voor ’tsunami van islamisering’ (Volkskrant, 6-10-08)
 • IMF uitzonderlijk somber over crisis (Nu.nl, 8-10-08)
 • Belgische vermoordt vijf kinderen (AD, 12-03-07)
 • VS: 1 miljoen terreurverdachten (Trouw, 22-07-078)
 • Shell overdondert markt met hoge winst (DePers, 30-10-2008)
 • Sarkozy pleit voor sterk Europees leger (DePers, 14-07-07)

Wat je aandacht geeft groeit

Zo programmeren o.a. de massamedia ons met een wereldbeeld dat gebaseerd is op angst, dualiteit (bijv. wij en zij, zwart en wit, goed en fout’), chaos, schaarste, behoeften en haat. Het geeft je als lezer niet het gevoel dat jij bij machte bent om de wereld te veranderen, wat vervolgens alleen maar bijdraagt tot het in stand houden ervan. Want wat je aandacht geeft groeit, positief maar natuurlijk ook ‘negatief’.

Ik werd me pas bewust van de invloed van de media op mijn gemoedstoestand en mijn sombere wereldbeeld, toen ik op onderzoek uitging. Behalve dat ik was geschokt door bepaalde informatie , raakte ik ook enorm geïnspireerd en begreep ik waarom ik journaliste was geworden en wat ik met mijn leven wilde doen.

Nieuw paradigma

De mensheid beweegt zich richting een nieuw bewustzijn
De mensheid beweegt zich richting een nieuw bewustzijn

Met WTK wil ik mensen wakker schudden, de waarheid aan het licht brengen en een basis leggen voor wereldwijde transformatie. Weet je dat we in een hele bijzondere tijd leven? In allerlei heilige geschriften wordt over deze unieke periode in de menselijke geschiedenis geschreven. De 21ste eeuw is de eeuw van de ‘innerlijke revolutie’.

De mensheid beweegt zich richting een nieuw bewustzijn, een nieuw paradigma. Dat is gebaseerd op eenheid, vreugde, overvloed en verbinding met ons Hoger Zelf, de Bron, God, Allah, AL, Liefde, Energie… Net hoe je het wilt noemen! Dat is geen sprookje. Zelfs wetenschappers komen tot het inzicht dat alles energie is, die trilt op een bepaalde frequentie en dat deze frequentie stijgt. En zoals je waarschijnlijk weet heeft ‘duisternis’ een lage frequentie en licht is de hoogste frequentie.

De 21ste eeuw is de eeuw van de ‘innerlijke revolutie’. De mensheid beweegt zich richting een nieuw bewustzijn, een nieuw paradigma.

Dit is gebaseerd op eenheid, vreugde, overvloed en verbinding met ons Hoger Zelf, de Bron, God, Allah, AL, Liefde, Energie…

Het universum als een hologram

Eén van mijn favoriete artikelen op WTK is de recensie van het boek ‘Het universum als een hologram’ door Michael Talbot (o.a. Dossier Wetenschap). In dat boek baseert Talbot veel van zijn conclusies op het werk van twee gewaardeerde professoren, kwantumfysicus David Bohm van de Universiteit van Londen en neurochirurg Karl Pribram van Stanford University. Hij schrijft: “Zelfs visioenen en ervaringen van ‘niet gewone’ werkelijkheid worden verklaarbaar vanuit het holografische paradigma. In een holografisch universum zijn er geen grenzen aan de mate waarin we de structuur van de werkelijkheid kunnen veranderen”. Ik vind het goed nieuws dat ook de wetenschap open begint te staan voor een nieuw paradigma.

Ook positief nieuws in de doofpot

Op WantToKnow.nl vind je in het dossier Inspiratie nog veel meer mooie verhalen en informatie, waardoor je als mens in je kracht komt te staan. Want ook het ahterhouden van positief nieuws maakt onderdeel uit van ‘de doofpot’. Stel dat de media ons ieder half uur met informatie zouden verblijden, waardoor we ons als mensen massaal bewust worden van onze eigen macht, kracht en potentie? Zouden we het dan nog toestaan dat onze regeringsleiders keuzes maken op basis van hun ego, ten koste van de Aarde en alles wat daarop leeft? Zoals je eigen leven een afspiegeling is van jouw innerlijk, zo geldt natuurlijk ook dat de wereld een weerspiegeling is van ons collectieve bewustzijn.

47 gedachten over “Van Griepvirus tot super dodelijk biologisch wapen. Wie zijn ons liever kwijt dan rijk?

 1. Pfffffff, wat en verhaal..ik ben er ff stil van, toch denk ik er zeker wel bewust over na, voor mij in ieder geval nooit meer een griepprik dat weet ik wel

 2. Zo, het moge duidelijk zijn.
  Het is inderdaad nu zo ontzettend belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van alles wat er gaande is , en waar we als mensheid allemaal aan onderworpen worden ,als we niet uitkijken!
  Dus zegt het voort ,zegt het voort!!

 3. En toch….ik kan maar niet bevatten hoe deze sitë mensen zou moeten stimuleren om voor liefde in plaats van voor angst te kiezen, en dan kopt met dingen als: “moeten we dood ofzo”, en ook weer dit gehele artikel, de toon, is in mijn optiek bangmakerij. Wat onderschijdt jullie van de mainsteam media (geldt trouwens ook voor Niburu en consorten), “wat je aandacht geeft groeit”, waarom geven jullie hier dan zoveel aandacht aan, en op een dergelijke manier?

  Wel goed vind ik dat jullie geen censuur toepassen! Ik heb het al eerder opgemerkt, maar waarom maken jullie eigenlijk geen forum??

  Groet Annie

 4. Beste Annie, een stuisvogel steekt zijn kop in het zand; want wat ie niet ziet is er niet..! Ben je een struisvogel of weet je alles al..!!?? Mijn hemel, snap dan dat je omgeven bent door ‘boefjes’.. Wij helpen je deze boefjes te herkennen, door je bewuster te maken van de truucs en van hun processen, omhele volksstammen te ontkrachten!

  Pas in hemelsnaam op met een classificatie over ‘wat je aandacht geeft, groeit’.. Wat als wij nou vinden dat het groot genoeg is gegroeid..? Mogen we er helemaal niks meer over zeggen.

  Je mag er toch wel over praten..? Waarover? Ja, dat zeg ik niet, anders groeit het maar door..!
  M.a.w. ZEG NIET WAT JE NIET WILT, MAAR ZEG IN HEMELSNAAM WAT JE WEL WILT. JE DOET NAMELIJK PRECIES DÁT WAT JE ONS VERWIJT.

  En inderdaad, wij gaan ook meer verhalen brengen over zelfbekrachtiging, helemaal gelijk. Maar het is voor veel mensen moeilijk te bevatten dat je – BEWUST- 2 kanten van de medaille kunt belichten, JUIST DOORDAT JE DE HELE MUNT WILT ZIEN! En dat is wat WantToKnow in de VS doet, en dat is wat wij hier doen. Hopelijk kun je dat een plekkie geven?! Dank voor je reactie!

 5. Och beste Tessa, wat zul je slapeloze nachten hebben gehad alvorens dit wereldkundig te maken! Erg beangstigend allemaal, maar ook volgens mij de realiteit achter de schermen… Moeilijk met deze wetenschap verder te gaan, ieder voor zich kiest ervoor hiervan op de hoogte te worden gesteld en misschien kunnen we door onze stem te laten horen en te protesteren tegen deze negatieve wereldkrachten iets op gang brengen… Zou dolgraag willen meewerken om dit alles te verspreiden, doe dit ook al, maar bots zo vaak tegen onbegrip en “niet willen weten” aan… Probeer met alles wat in me zit hier niet aan toe te geven en zoveel mogelijk mensen trachten “wakker te schudden”… Sterkte voor iedereen die zich hier mee bezig houdt! Wie zei ook weer “zalig zijn de onwetenden”?

 6. Ben het eens met Annie.

  Bovendien denk ik dat je mensen die potentieel interesse hebben in de andere kant van de medaille wegjaagt met dit soort “we zijn allemaal verdoemt” berichten.

  Aan de reactie van Guido te zien staat hij ook niet bepaald open voor andere gedachten dan de zijne. (Bleef je caps-lock hangen?)

  Zoals het spreekwoord al zegt ligt de waarheid in het midden. Wil je dus zo dicht mogelijk mij de waarheid komen zul je alle kanten van een verhaal moeten bekijken en zoveel mogelijk moeten controleren. Als ik kijk naar de “controle” bij wtk en consorten dan scheelt daar nog wel eens wat aan. Links naar andere websites zijn vrijwel vaak collega websites met een zelfde pessimistische kijk op de wereld. En welke even slecht onderbouwde bronnen gebruiken. Doordat mensen iets opschrijven en dit vervolgens met een hoop bombarie verspreiden maakt het nog geen (volledige) waarheid. En volg je de de bombarie blindelings dan krijg je http://nl.wikipedia.org/wiki/Tunnelvisie

  Ben dus al een tijdje geleden deze website gaan gebruiken als zijne “filosofisch tegenlicht” dan dat ik hier goed onderbouwde waarheden vandaan haal.

  Voordat mensen nu boos gaan reageren. Bedenk altijd dat er geen goed/juist of slecht/onjuist bestaat. De positieve of negatieve gedachten plak je er altijd zelf aanvast. Uit bovenstaande tekst blijkt dat ik zelf in eerste instantie een negatieve emotie plak aan deze website. Maar weet er zelf weer wat positiefs van te maken door de website op een andere manier te gebruiken. Dus ben je het niet eens met mijn reactie dan is dat prima maar zorg dat je caps-lock niet blijft hangen 🙂

 7. En toch denk ik dat depopulatie ook maar een onderdeel is van het geheel. Wat me opvalt is de tijdsdruk die er heerst bij deze geheime genootschappen. Het lijkt of iets moet afgerond zijn voor een bepaald moment in de tijd. Mogelijk dat 2012 toch een cruciale rol speelt in het geheel, alles wordt in het werk gesteld het electromagnetisch veld van de natuur te verstoren.

 8. Hoi,

  Ook ik ben het wel een beetje eens met Annie. Ik blijf goed op de hoogte van alles, maar ik merk wel dat ik vaak somber word van dit soort artikelen. Het is toch om je dood te schrikken als je dit leest – en voor waarheid aanneemt dan ;). Besluit ik eens een paar dagen niet op Nu.nl te kijken vanwege de ellende, krijg je hier weer al de rampspoedberichten te lezen. Het is niet zo dat een struisvogel ben anders zou ik hier niet zijn, maar het effect voor mij persoonlijk gaat meer richting angst en hopeloosheid in plaats van bewustwording. Kweet niet goed hoe hier steeds mee om te gaan. Já, doen wat je hart je ingeeft..nou goed dan zou ik dat doen…deze artikelen blijf ik lezen en die blijven mij hetzelfde naargeestige gevoel geven, ook al doe ik wat mijn hart me ingeeft wat werk en geven om mensen beteft.
  Nu goed, misschien niet meer lezen en blijven doen wat mijn hart me ingeeft..of is het dan alsnog struivogelpolitiek??

 9. Voor alle Annie’s
  “waarom geef je hier zoveel aandacht aan”

  Omdat ieder kind dat niet geinjecteerd wordt met neurotoxische stoffen zoal thiomersal, aluminiumhydroxide weer een potentiele autist minder is
  http://mercury-freedrugs.org/docs/080226_US_GovernmntConcdsVaccnsCauseAutism_b.pdf

  Hoe kun je onverschilligheid mbt dit onderwerp rechtpraten met een hersenloos new-age mantra als “wat je aandacht geeft groeit” Heb je dat zelf bedacht?
  Natuurlijk niet, anderen hebben dat bedacht met als enige doel zorgen dat mensen als jij vooral niet ZELF gaan nadenken en kritische vragen durven stellen.

  Slaap zacht Annie’s, vadertje staat waakt over jullie..

 10. Wat een lol Gerben 🙂

  Ten eerste bedankt dat de moeite neemt om mij persoonlijk aan te vallen, ik voel me vereerd, in a way…

  Ten tweede “wat je aandacht geeft groeit”, is nota bene een vetgedrukte kop in dit artikel :)Waarmee ik dus wilde zeggen: wat wil WTK nu eigenlijk? Ze hebben het constant over kiezen voor angst in plaats van liefde, maar zaaien zelf angst…ze hebben het over “je kritisch durven opstellen en twee kanten van een zaak belichten”, maar ze staan zelf nauwelijks open voor de andere kant, wat de poster “ik” ook aansneed (waarvoor dank;)). Ik vind dit een top site, maar een beetje tegengas kan geen kwaad denk ik…zo blijven we allemaal oprecht kritisch…

  Met vriendelijke groet,

  Annie

 11. Lieve mensen,

  Wees alsjeblieft blij dat WTK op een neutrale en nette manier berichtgeving doet van wat er speelt op ons wereldtoneel en dus ook in Nederland.

  Ja, het blijft de keus aan jou wat je wel en niet wil volgen. Maar het vogelgriepvirus komt nou eenmaal je kant op deze zomer, had je liever gehad dat je plotseling zonder iets te weten weer doodziek bij de dokter zit, als je dat al haalt, omdat onze reguliere media geen (achterliggende) waarheid meer mag publiceren?

  Ik heb al een legio mensen gesproken die eerst ook met de hakken in het zand gingen en inmiddels bijna allemaal hard aan het meewerken zijn om 2009 het jaar van de waarheid te maken, complete turn- around zeg maar.

  Wij zijn in NL enorm eigenwijs en behoorlijk langzaam, langzaam, langzaam. Inmiddels sluiten wij in de EU de rijen en lopen achter op meer door het volg gestart defensief beleid ten opzicht van andere landen dus.

  Als jullie er echt niet van willen weten, dan hoef je dit toch allemaal niet te lezen? Ik denk dat jullie WTK later zeer dankbaar zullen zijn, eerlijk gezegd.

 12. Zoals ik al zei, ik ben me het bewust en dat blijf ik ook door het lezen van de artikelen…maar dat hoeft toch niet te zeggen dat ik – omdat ik het me bewust ben – er óók gelukkig van wordt? En omdat ik er soms juist somber van wordt is het weer veel lastiger om positief in het leven te staan en op die wijze positieve trillingen of energieën – geef het een naam – uit te stralen…en dat zou weer effect hebben op de rest van de wereld, om het dan maar zó sullig uit te drukken 😉
  Maar ehhh..mogen alle “Annies” dat dan niet even melden? Ik wil er best wat aan doen hoor aan dat depri-gevoel…maar ehhh iemand een idee dan ná het lezen van z’ón artikel…(geen drank of Prozaz;)

  Ké dan ik moest dit nog even kwijt tbv alle “Annies” 😉

  Sam (hé , krek, da’s geen Annie)

 13. Nicolai, bedankt voor je reactie. Zoals jij het omschrijft, zo is het precies. Het is belangrijk dat jezelf informeren over de doofpotaffaires in de wereld een onderdeel is van je eigenontdekkingsreis. Noem het een facet. Als je net ontwaakt zal het misschien een wat groter facet zijn, omdat je jezelf wilt informeren over wat er gaande is. En als je eenmaal weet welke keuzes je wel of niet wilt maken (bv wel of geen griepprik) dan is er meer ruimte voor inspiratie. want laat dat vooral het grootste deel van je tijdsbesteding zijn: het vinden van de verborgen schatten in jezelf en hoe je zelf bij machte bent je eigen werkelijkheid te scheppen. Als mensen weten waaruit ze kunnen kiezen, en dankzij inzicht kiezen voor LIEFDE, dan kon de wereld nog wel eens sneller in positieve zin transformeren dan we allemaal denken. En als je inspiratie zoekt, kijk dan bv eens naar het artikel ‘waarom we niet bang hoeven zijn’. Lieve groet Tessa

 14. Tsja de reacties zijn zoals ze meestal zijn….. Geen discussie mogelijk, jammer.

  Wat mij opvalt is dat er vorige week een bericht werd gepost waarin over twijfel over het nut van een vaccinatie werd geschreven. Nog geen week later wordt diezelfde vaccinatie gebruikt om de mensheid uit te roeien.
  Je kunt mij niet vertellen dat je dit binnen een week volledig tot op de grond hebt uitgezocht. En uit bovenstaand bericht blijkt dit dan ook. Er worden conclusies getrokken die je in een gedegen onderzoek nooit zou kunnen trekken. Als voorbeeld wordt er geconcludeerd dat dit onmogelijk een fout kan zijn omdat men BSL3 toepast binnen Baxter. Dit is hetzelfde als dat je zegt dat er geen verkeersdoden vallen omdat er verkeersregels zijn. Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen.

  Qoute van deze website ”
  WantToKnow.nl/.be bestaat uit een aantal nieuwsgierige mensen dat zoekt naar antwoorden over wie we zijn, wat er gebeurt in de wereld en wat we eraan kunnen doen om onze wereld leefbaar te houden en nader tot elkaar te komen.”

  Wil men werkelijk tot antwoorden komen dan dien je wel gedegen onderzoek te doen en ook de ideen van anders denkende op te nemen in je onderzoek. Doe je dit niet dan leid dit zoals eerder gezegd tot tunnel visie.

  Bovendien is alle informatie die je niet kunt natrekken in de meeste gevallen speculatie en speculatie leid automatisch tot des informatie. Komt wellicht hard aan voor de schrijvers maar in feite werk je mee aan het verspreiden van desinformatie wat in weze alleen maar gunstig is voor de boefjes achter de schermen.

  Nogmaals, er bestaat geen negatief of positief. Deze emoties hang jezelf aan de informatie die je tot je neemt. Als je hier nog geen onderscheid in kunt maken dan zou ik eerder eerst gedegen onderzoek naar jezelf doen. Weet je alles over jezelf dan kun je op zoek naar de waarheden die buiten je liggen. Het kan zijn dat je het niet met me eens bent dat mag maar reageer dan in dat geval aub met onderbouwende kritiek dan worden alle lezers daar beter van.

 15. Hallo Tessa

  Je hebt er een goed samenhangend verhaal van gemaakt.
  Behoorlijk compleet.
  Maar wil je het hele verhaal vertellen, dan kun je niet om het H.A.A.R.P systeem heen.
  Dat er een elektro magnetische lading om de aarde is aangebracht.
  De zogenaamde gsm masten zijn hier onderdeel van.
  En onderzoek dan eens de link tussen de ziekte Morgellons en de kleine Nano deeltjes die iedereen al in zijn lichaam heeft.
  Deze Nano machientjes worden straks aangestuurd door deze elektro magnetische technieken.
  Zo is de mens straks verworden tot een half robotachtig wezen.
  Alleen zijn we onze vrijheid totaal kwijt.
  Dit is waar het volgens mij echt om gaat.

  Groeten Henk

 16. Juist door deze ‘depri’ artikelen te lezen, kun je ook je eigen beschermen, door op zelfonderzoek te gaan! wil je je eigen beschermen tegen eender welke bacterie of virus of zware metalen in je lichaam, kijk een op http://www.nulpuntenergie.net bestel mms . Dit revolutionaire goedkoope effectieve middel zal je beschermen.Trouwens moest iedereen dit in huis hebben dan mogen alle aoptheken hun winkel sluiten!Dit wondermiddel dat ondertussen al 75000 mensen van malaria genezen heeft, word door de big pharma , zo sil mogelijk gehouden,…..

 17. Een vraagje:
  “de kleine Nano deeltjes die iedereen al in zijn lichaam heeft.”
  Graag beetje uitleg.

  En een zegje:
  Als je goed bij jezelf blijft en in de energie van Liefde naar de wereld kijkt, dan heb je geen schrik van die zogenaamde angstaanjagende artikelen, of deprimerende of doemdenkende of weet ik veel hoe je ze nog kunt noemen. Als je goed bij je “kern” blijft zijn dit artikelen die je informatie geven waar je wat mee aan kan. Die je beter informeren.
  Te vergelijken met een bezorgde moeder die met een vreselijk slecht koud weer haar kinderen lekker warm aankleedt. Is de moeder dan een doemdenker, omdat zij zegt dat het slecht weer is. Dat ze voorzorgen neemt om zichzelf en haar kinderen warm aan te kleden? Nee ze is gewoon realistisch. Wat is, is.
  Je stelt vast, je neemt waar en wat is, is. Bij je “goddelijke” kern blijven, in Liefde = geen angst.

 18. Dank Tessa!
  Het stuk waarnaar je refereert heb ik inderdaad ook al gelezen 😉 Tevens heb ik er mijn eigen blog er ook over geschreven, omdat jij me inspireerde en die ga ik hier nu ook even posten!

  ***

  Rechtsom of linksom, of gewoon immer gerade aus, wat kun je nou het beste doen in deze tijd…

  Zoals Tessa Koop het omschrijft op WantToKnow.nl is prachtig en bevat een schat aan waarheid en troost:
  http://www.wanttoknow.nl/overige/waarom-we-niet-bang-hoeven-zijn/

  Zij beschrijft daar een aantal van de actuele zaken die er spelen en jouw interpretatie en jouw keuze om daarmee om te gaan naar je eigen gevoel/beste weten. Kies je voor angst of liefde?

  toch wil ik zelf ook nog wat toevoegen…

  Het is eenvoudig is om je ongerust te laten maken en in een negatieve spiraal te komen door wat er allemaal in de wereld speelt en de magere waarheidsgetrouwe informatie, anders dan zogenaamd losstaande gebeurtenissen van doem en gloem: In de reguliere media is het meestal kommer en kwel en vervolgens wordt er in de legio aan praatprogramma’s ludiek en luchtig over gedaan en is de belichting van controversele onderwerpen te eenzijdig. Poison Ivy vormt jouw beeld van eea in de boventoon, waardoor je passief en neerslachtig wordt en vlucht in afleiding…

  Een tweede insteek is dat je je altijd maar richt op het positieve, je afsluit van de media en alle negatieve of zelfs valse berichtgeving: Je doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is en dat alles na 2012 plotseling in orde komt, waar je niets anders voor hoeft te doen dan intuitief verder leven. De extraterrestials lossen het uiteindelijk toch wel op! Alles kan om je heen instorten en tot het moment dat ze je benen onder je vandaan zagen loop jij gewoon rechtdoor. Tja, daarna zal je zelfs nog op je handen continueren. Je komt in een staat van totale ontkenning van de verstoring in de balans en als het theoretisch onmogelijke noodlot toeslaat dan heb je van niks geweten en zijn de mensen die je geprobeerd hebben te waarschuwen en die je als Aliens hebt bekeken, ineens misschien wel de chefkok?

  De monitor: Je neemt van zowel de negatieve als positieve zaken kennis, blijft je verdiepen, en jouw inzichten en ervaringen delen. Verder komt het net zoals in de eerdere typeringen niet tot creatief tegenwicht. Je bent maar 1 mens en terwijl er zich een ramp op het wereldtoneel aan het voltrekken is, op alle fronten, schreeuw jij hard om je heen om mensen te ontwaken, maar die beleven het liefst ook alles op hun eigen manier. Het voelt als water naar de zee dragen en blijkt tegerlijkertijd een goede methode om mensen bij je vandaan te drijven? “Leef toch gewoon en maak je geen zorgen!” Roepen ze je na…

  Nou, weet je? Dat lukt mijzelf ook wel, maar ik denk niet alleen aan mijzelf, maar ook aan mijn kinderen en hun toekomst!

  Het bijzondere is dat wij mensen met miljarden vertegenwoordigd zijn in alle lagen van de samenleving, maar toch steeds over ons heen laten lopen en we het vervolgens slikken om alle schuld op ons te nemen, waardoor de burger met een vrijwel onmogelijke opgave komt te zitten. Dit is bijzonder omdat het in het wezen van de mens ligt om liefdevol met elkaar om te gaan en te vergeven. Deze bron heeft alleen een echte functie als het gestelde maatschappelijke doel bijdraagt aan het geheel en niet ter onderdrukking wordt aangewend.

  Wat zeggen we nu eigenlijk tegen elkaar?? Ja het is crisis? Ja, echt?? Sinds wanneer is het eigenlijk crisis dan? Wat voor crisis is het eigenlijk? Het is toch de schuld van huizenbezitters? We willen het toch allemaal goed hebben en het heeft er toch ook veel te dik bovenop gelegen? De ballon werd kleiner tijdens het opblazen, dus we zagen het niet aankomen?? Welnee, er bestaan helemaal geen machtige CEO’s die deels boven de wet staan? Het komt omdat jij een bepaalde profeet aanhangt die je de one and only levenswijze heeft bevolen?

  Is er ook nog een optie denkbaar waarbij de tijd van woorden voorbij is en wij een actieve rol kunnen innemen? Wat nou als er inderdaad een setje stropdassen zijn, die zolang wij niet genoeg weerstand bieden, alles blijven breken ten gunste van hun eigen kleurstelling? Wat nou als de broertjes toch wel opzettelijk zijn opgeblazen door die groep i.p.v. door de reuzekonijnen? Wat nou als die groep ook haat zaait tussen religies en de diverse groeperingen over de wereld? Wat nou als die groep, enzovoort…?
  Is er dan een optie denkbaar waarbij mensen zich opnieuw orienteren, zich gaan organiseren en uit de huidige deathrow durven te stappen?

  Ik vraag het me gewoon af en tob ermee. OK, het wordt volgens de profetieen allemaal beter en beter en we hebben het voorrecht om in deze “tijd” te leven en het allemaal mee to mogen maken, maar rechtvaardigt dat ons huidige achteroverwerken? Hoelang gaan we nog door met de schijn naar elkaar op te houden en huisje, boompje, beesje onder het Mikado te spelen? Of kunnen we ons toch nog op tijd organiseren, de zeilen even laten vieren, en in quantum pauze tot een nieuw concept samenlevingssysteem te komen dat WEL perspectief biedt?
  Of laten we alles under your skin lekker verder oppotten, zodat angry mob straks alleen nog maar heel hard om haar heen kan slaan of als meute verstijfd staat weg te bibberen. In beide gevallen bestaat de kans dat het samen bij elkaar gespaarde wapentuig van zich zal laten spreken in ons nadeel.

  Zeg mij nou eens, tot welke groep van mensen wil jij eigenlijk horen? Wat voor type mens ben jij en hoe kunnen we elkaar helpen met dit vraagstuk?

  Op de een of andere manier lukt het de politiek ook niet de juiste weg in te slaan, terwijl het overduidelijk is dat de huidige route naar Rome leid! Eigenlijk overzien zij het probleem niet en kunnen dus onmogelijk de juiste medicatie toedienen… Kunnen we het een individu verwijten, buiten de machthebbers aan de top, dat ze het volk – sjokkend op het gele pad – weer de verkeerde wind in wijzen? Als wij het op de man blijven spelen dan komen er slechts enkelen aan om daar met hun kroost en inboedel alsnog hun Waterloo te vinden.
  Dan is feitelijk het tijdstip aangebroken om ook ons samenlevingssysteem, dat wij hanteren om ons bestaan hier in te vullen, op de schop te nemen t.b.v. meer en alomvattende waardigheid. Hierin bevind zich namelijk de root cause.

  Nik

  ***

 19. Wow, Nikolai, daar zeg je zo wat! Hoe weet je zo goed onder woorden te brengen waar zo velen mee rondtobben, ik wil hier even te tijd voor nemen dit tot me door te laten dringen en, hopelijk, met een antwoord te komen op je vraag hoe we elkaar eventueel kunnen helpen met dit vraagstuk, voorlopig nog géén idee… Wat komt er veel op ons af in korte tijd, wat moeten we diep graven in ons (onder)bewustzijn… Was net van plan me even terug te trekken, even afstand te nemen, ben een “beetje” moe, maar dan lees ik weer jouw kant van de zaak en huppekee, ik zit er weer midden in! Tot later…

 20. Hallo Nancydp

  Even een korte uitleg.
  Een groep wetenschappers uit Italië en Frankrijk beweren in een artikel dat kunstmatige Koolstof nanotubes in de toekomst de functie van neuronen in de hersenen zullen overnemen.
  Onze natuurlijke omgeving is op dit moment al vergeven met deze technologie.

  Ik begrijp dat sommige mensen hier heel sceptisch naar kijken, omdat dit zo onwerkelijk lijkt.
  Volgens mij botst het met alle ethische overwegingen wat de mens tot mens maakt.
  Zelf heb ik al heel lang de overtuiging dat veel van de nieuwe technieken een voorloper zijn van een totaal kunstmatige wereld.
  Een wereld waarin de mens is verworden tot een product/nummer/robot die d.m.v deze technologie totaal is aan te sturen.
  Met als resultaat: geen integriteit meer over je eigen lichaam/geest!

  http://io9.com/5115890/carbon-nanotubes-will-rewire-your-brain-make-yo u-smarter

  Ondertussen blijven de gevaren van deze technologie totaal onderbelicht.

  Nanotubes’ toxic effects ‘similar to asbestos’
  http://www.newscientist.com/article/dn13946-nanotubes-toxic-effects-si milar-to-asbestos.html

  http://www.rense.com/general85/morgnan.htm

  http://proliberty.com/observer/20081211.htm

  http://www.911weknow.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=78

  http://www.rense.com/general84/chemad.htm

  Ik hoop dat ik het zo ietsje duidelijker heb gemaakt.
  Een verzameling van mijn informatie is te vinden op:
  http://ufoplaza.nl/viewtopic.php?t=2455&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=12de1e001d2ea0e6fe50a197306218f0

 21. Hallo Nancydp

  Door diverse mensen wordt er een link gelegd tussen Chemtrails en de ziekte Morgellons.
  De verbindende factor zijn de gekleurde vezels (zie onderzoeken hierboven).
  Eén van de meest in het oog springende verschijnselen bij Morgellons is de gewaarwording alsof er allemaal beestjes onder je huid kruipen.
  Wanneer deze “beestjes” nanodeeltjes blijken te zijn zou het “gekriebel” weleens de elektrische overdracht van informatie kunnen zijn die mensen dan gewaarworden.
  Het lijkt science fiction te zijn.
  De gemanipuleerde evolutie van de “vrije” mens naar half robotachtige wezens.
  Maar deze onwerkelijkheid zou wel eens heel dicht bij de werkelijke waarheid kunnen komen.
  In het artikel “nanochips in je haar” uit het AD blijkt dat de chips zo miniscuul zijn dat ze via de lucht zijn te verspreiden.
  Via het ademen en eten krijgen we deze chips onbewust in ons lijf!
  Door de ontwikkeling van de huidige draadloze technieken wordt er een elektro magnetisch veld om de aarde aangebracht.
  Via dit elektro magnetisch net worden de nanochips aangestuurd om de chemische processen in je lichaam van buiten af te beïnvloeden.
  En daarmee dus de overdracht van alle informatie.

  Er zijn verschillende onderzoeken die wijzen op de gevaren van Nanotechnologie.
  Deze technologie is in alle dagelijkse producten terug te vinden, van tandpasta tot aan computers.
  De deeltjes zijn zo klein dat ze makkelijk in het lichaam terecht komen.
  Een aantal bestanddelen zouden wel eens een groot risico kunnen inhouden voor het menselijk lichaam en het milieu.
  In onderzoek naar de ziekte Morgellons en monsters van Chemtrail fallout zijn deze nano deeltjes al aangetoond(zie eerder geplaatste artikelen)

  Zie onderzoek:

  http://e360.yale.edu/content/feature.msp?id=2029

  Morgellons Nanomachines Invasion From Chemtrails

  Shocking video over Morgellons Syndrome.

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/29/Morgellons_Syndrome/

  Interview met:
  Dr. Hildegarde Staniger PH.D Industrial Toxicologist/IH and Doctor of Integrative Medicine Imagine your body pocked by erupting sores, the sensation of little bugs crawling just below the surface of your flesh, and worst of all, mysterious, hideous looking fibers sprouting from your skin. It may sound like a scene from a science fiction movie, but a growing legion of Americans, sixty thousand of them, now suffer from this condition. Join us as Dr. Hildegarde Staninger fills us in on the terrible affliction known as Morgellons”. Learn how what appear to be nanorobotic “assemblers” replicate from the inside out, from the digestive system to the skin, and how the composition of chemtrail fibers matches that of some of the fibers found on Morgellons sufferers. Are these nanorobots in our food? Can we protect ourselves from them?

  Bron:
  http://outtheretv.com/

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/2060/Morgellons_Nanomachines_I nvasion_From_Chemtrails_1/
  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/2061/Morgellons_Nanomachines_I nvasion_From_Chemtrails_2/
  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/2062/Morgellons_Nanomachines_I nvasion_From_Chemtrails_3/

  http://www.disclose.tv/action/viewvideo/309/Chemtrails__Nano_Tech_and_ Morgellons/

 22. Als laatste nog even dit.

  Dit is een vervolg op het artikel Morgellons NanoMachines Invasion from Chemtrails.

  Het is een artikel van het bedrijf dat Nano Technologie maakt.
  Ze kondigen een studie aan naar het effect van Nano Technologie op onze gezondheid.
  Er wordt verteld dat wij dagelijks met deze deeltjes te maken hebben en dat ze zelfs via de lucht in ons lichaam terecht komen.
  Ook zitten deze deeltjes in ons voedsel en tandpasta etc.
  Dus eerst wordt de aarde vergeven van deze technologie en dan pas komt er onderzoek naar de risico factoren voor de mens???
  Dat is net zo idioot als je baby in een auto zetten, baksteen op het gaspedaal en kijken of het kind ook rijden kan?

  Eerder heb ik in een artikel een link geplaatst naar dit bedrijf, waarin foto’s waren te zien van deze Nano deeltjes.
  Deze Nano Technologie en Fibers worden teruggevonden in bloedmonsters van mensen die Morgellons hebben en in Chemtrail fall out.
  Nadat ik de link geplaatst had was hij al binnen een uur geblokkeerd.
  Dus doe ik het nu even anders.

  Health Impact of Inhaled NanoMetals to be Studied by Multidisciplinary Team

  [AD]

  Every day, everywhere we go, whether we know it or not, we are exposed to nanomaterials-particles with one dimension no bigger than 1/100,000th the width of a human hair. They can be found in cosmetics, sunscreens, pharmaceuticals, fabrics, and in the air we breathe. It is a challenge to measure how often we encounter these ubiquitous bits of next-to-nothingness and what, if any, impact they may have on our health in an open environment. But three Johns Hopkins University researchers affiliated with the Institute for NanoBioTechnology hope to gain some insight on those effects by studying the ability of nanometals to access lung tissues, their potential to trigger pro-inflammatory reactions by cells that line the lung airways, and even the extent to which workers are exposed in a nanomaterials manufacturing setting.

  The National Science Foundation awarded nearly $400,000 to faculty members Shyam Biswal, Patrick Breysse, and Justin Hanes for their collaborative investigation on the toxic health effects of nanometal oxides. “Exposure to nanomaterials in occupational settings is measurable, while exposure in non-occupational settings is hard to characterize,” says Biswal, a toxicologist at the Bloomberg School of Public Health and principal investigator on the project. “The knowledge we gain from these studies will help in understanding the health effects of nanoparticles that we might encounter in everyday situations.”

  Breysse directs the division of Environmental Health Engineering in the Department of Environmental Health Sciences in the Bloomberg School of Public Health. Hanes, professor of chemical and biomolecular engineering in the Whiting School of Engineering, is director of Therapeutics for INBT.

  When used in consumer products, nanomaterials provide many benefits, and production of items that use nanomaterials is on the rise. The National Science Foundation estimates that 2 million workers will be needed to support nanotechnology industries worldwide within 15 years*. There is already a large body of research on how exposure to metals impacts both humans and animals, linking it to a range of inflammatory diseases such as asthma, cystic fibrosis and chronic obstructive pulmonary disease. However, little is understood about the toxic potential of metal oxides manufactured at the nanoscale.

  Biswal, Breysse and Hanes plan to look at how workers become exposed to nanomaterials, how they are transported through the body, and then assess any potential adverse health effects. One goal of the project will characterize the basic physical and chemical properties of the engineered nanometal oxides. Another goal will be to determine what size, what type and how much nanometal oxides are found in the exhaled breath of exposed workers.

  Biswal says the project is an excellent representation of a multidisciplinary collaboration between experts in exposure assessment, aerosol science, nanotechnology, the protective mucus barrier, and pulmonary molecular toxicology.

  “The nanometal particle is not only important from an occupational point of view. We think that what we learn from these particles will help us understand the effect of other nanoparticles to which we all are exposed,” Biswal adds. “These studies also will develop the knowledge base required for future studies on larger populations exposed to nanometal particles.”

  Other collaborators on this research include Biswal’s research associate Rajesh Thimmulappa; Alexendra Stefanik, an industrial hygienist with the National Institute for Occupational Safety and Health who previously conducted research with Breysse; and Jana Keshavan of the U.S. Army’s Edgewood Chemical Biological Center. This current project grew out of a previous study (Toxicological evaluation of nanoparticles in mice model of chronic lung diseases) funded with seed money from INBT.

  Bron:http://www.azonano.com/news.asp?newsID=7448

 23. Top Nikolai!

  Ik waardeer het altijd erg als mensen hun eigen verhaal vertellen en dit met anderen delen.

  Voor zover ik deze wereld zelf heb uitgedokterd lijkt het erop dat alles wat leeft en een wil heeft maar een ding wil en dat is gelukkig worden. Het maakt niet uit of je veel of weinig verdient of je zwart, wit, geel of een koe bent. Als jij als persoon een bepaalde hoogte van geluk hebt bereikt zal iedereen die op mindere hoogte is door jouw aanwezigheid ook gelukkiger worden. Je zult begrijpen dat dit een olievlek effect heeft.

  Uiteraard probeert iedereen op zijn eigen manier gelukkig te worden. Ik denk persoonlijk dat door religie en cultuur de meerderheid van de mensen zichzelf verkeerde manieren heeft aangeleerd waardoor men niet gelukkiger wordt. Een mooi voorbeeld vindt ik in mensen die niet veel geld hebben en hard roepen dat in de top teveel geld wordt verdient. Als je diezelfde mensen vraagt “wat zou je doen als jij ceo was” zal een groot deel zeggen zelf ook te zullen graaien. Dit is overigens puur een gevoel van mij en kan dit niet baseren op onderzoeksresultaten of dergelijke. Mocht je wel onderzoeken kennen naar dit fenomeen laat het me aub weten!

  Daar tegenover staat dat als je mensen vraagt wat voelt beter “cadeautjes geven of cadeautjes krijgen?” dan zal denk ik een groot deel zeggen cadeautjes geven. Ook dit kan ik niet onderbouwen, heb je onderzoeksresultaten? Laat het me aub weten.

  Ik denk dan ook dat de “moderne” mens niet goed weet hoe hij/zij zichzelf gelukkig kan maken. De cultuur dicteert namelijk dat iemand met een mooie auto gelukkiger is dan iemand op een fiets. Terwijl de fietser misschien net van zijn laatste geld een leuk cadeautje heeft gekocht voor zijn dochter. En de auto rijder net op de radio heeft gehoord dat hij in een file van 10km terecht gaat komen onderweg naar huis.

  Naast dat mensen niet weten hoe ze gelukkig kunnen worden is er denk ik nog een belangrijke factoor van toepassing waar we veel minder invloed op hebben. Ik dat de westerse mensheid lichamelijk nog niet is aangepast aan de wereld die om ons heen in heel korte tijd ontzettend is veranderd. Vroeger toen het eten nog niet voor het oprapen lag gaf het instinct aan dat je al het eten dat je kon pakken ook moest pakken. Dit voor jezelf en je naaste familie/vertrouwelingen. In de westerse wereld is dit instinct in zeer korte tijd overbodig geworden. Hierdoor verzameld en graait men nu niet meer naar eten maar naar geld/macht/status enz. Ook dit is puur een gevoel kan ik niet onderbouwen : )

  Een mens is een mens en deze kun je van buiten af niet veranderen. Je kunt hem hoogstens je verhaal vertellen en hopen dat hij/zij zichzelf veranderd. Zoals ik al aangaf zijn denk ik alle levende wezens in weze hetzelfde. dus de CEO, politicus, bilderberg boef of farmaceut zijn in weze niet veel anders dan dat jezelf bent. Het verschil is dat zij de macht hebben om te graaien naar geld en daarmee de mensen kunnen sturen die denken gelukkig te worden door geld. Uiteindelijk zal de Bilderberg boef ook niets anders willen dan dat hij en zijn familie/vrienden gelukkig worden. Hij/zij weet alleen niet hoe geluk het beste bereikt kan worden.

  Hoe eea het beste opgelost kan worden daar heb ik nog geen antwoord op en wellicht zal ik dat ook nooit kunnen beantwoorden. Maar wat ik wel weet is dat mensen heel erg goed zijn in na-apen. Dus zorg je dat jezelf gelukkig bent dan zal je omgeving daar in de meeste gevallen positieve op reageren. En wellicht besluit iemand om een deel van jouw gewoontes over te nemen. Als dit ook zou gebeuren bij enkele Bilderberg boefjes dan zouden zij ook nog wel eens bij kunnen draaien.

  Het “aanpassen” van de mensheid/cultuur is denk ik de enige mogelijkheid om een echte positieve wending te geven aan alle problemen. Alle overige veranderingen zullen verwacht ik niet echt tot een langdurige oplossing leiden. Bovendien zal een oplossing die nu werkt wellicht over 100 jaar niet meer werken en zal de ene oplossing in Europa wel werken maar in China niet.

 24. Hallo IK

  Ik lees je verhaal en kan er werkelijk niks mee.
  Dit is dus echt waar het niet over gaat.
  Ieder individu heeft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen het geheel.
  Daar maak je simpelweg keuzes in.
  Als je door deze keuzes jezelf zogenaamd tekort doet, dan is dat zo.
  Op het moment dat je ervaart dat je alleen maar licht bent redeneer je niet meer zo.
  Alles is hoe het is.
  Maar binnen dit raamwerk blijf je de mogelijkheid houden van een relatief vrije keuze.
  Je kunt dus gewoon goed doen.
  Kiezen voor, dat jouw keuzes in het leven een ander niet benadeeld.
  De bilderbergers hebben een agenda waar lang is over nagedacht.
  Het is het doelbewust bedonderen van het zogenaamde klootjesvolk.
  Met wereldwijd heel veel leed.
  Dus wat mij betreft is hier geen goed woord op zijn plaats.
  Als je langdurig een agenda uitvoert, die veel mensen pijn berokkend, zit je volgens mij op het verkeerde spoor.
  Dit heeft niets met compassie en liefde te maken.

 25. Je kunt er werkelijk niets mee? Uit je reactie blijkt anders.

  Volgens mij snap je mijn vorige verhaal niet volledig. Ik vertel namelijk hetzelfde als jij verteld. Ik schrijf “Uiteraard probeert iedereen op zijn eigen manier gelukkig te worden. Ik denk persoonlijk dat door religie en cultuur de meerderheid van de mensen zichzelf verkeerde manieren heeft aangeleerd waardoor men niet gelukkiger wordt.” Iedereen kan dus idd eigen keuzes maken. Verder heb ik het nergens over licht. Ik heb het over levende wezens.

  Het punt waar het eigenlijk om draait is dat als je nu de mogelijkheid had om de gehele schaduwregering volledig van zijn invloed op aarde zou ontdoen er binnen een paar dagen weer een compleet nieuwe schaduw regering ontstaat die het werk overneemt. En dat komt door de cultuur waarin we leven. Als de cultuur wordt aangepast van snelle jongens veel geld naar compassie en liefde dan zullen alsnog mensen proberen de wereld te overheersen maar in plaats van dat zij schouder klopjes krijgen zal hun omgeving veel eerder een halt toe roepen omdat de mensen in hun omgeving daadwerkelijk weten dat eea niet kan kloppen.

 26. Tessa,

  Goed stuk!

  Alleen het stuk over holocaust klopt niet. Officieel staat het dodental op 3 miljoen. In 1995 heeft Auschwitz het verlaagd van 4mlj naar 1.5 mlj. In een keer is daarmee het aantal gehalveerd. Het echte aantal licht nog veel lager.
  Het is waarschijnlijk gedaan nadat Rusland in 1989 de Duitse logboeken vrij hebben gegeven gewoonweg onhoudbaar werd om de absurde getallen te handhaven.

  De term 6 miljoen is een overblijfsel van de eerste wereld oorlog.

  http://www.scribd.com/doc/6961043/The-Six-Million-Dead-Jews-of-World-War-One

  Wel erg toevallig dat voor beide wereld oorlogen 6 miljoen gesneuveld zijn, is het niet.

 27. oh vergeten te vermelden in WO2 is maar een vijfde jood van de slachtoffers.

  Waarom keer op keer de Zigeuners te negeren of iets dergelijks is ook kwalijk te noemen in onze verslaggevingen over WO2

 28. Hallo mensen,

  Ik denk dat de waarheid in het midden ligt, tussen de alledaagse realiteit en het demonische in.

  Wat mij opvalt als ik zowel de artikelen als de reacties op deze website lees, is dat er vrijwel direct een associatie wordt gelegd tussen schaduwpartijen en kwade bedoelingen. Ik denk dat juist dit niet helemaal klopt.

  Ik denk dat de honger naar macht en de honger naar geld door elkaar lopen. Hoe kan het nu gebeuren dat de wapenindustrie, de farmaceutische industrie en de olie-industrie zo ongelooflijk veel verdienen en tegelijkertijd zo ongelooflijk veel schade aanrichten? Ik denk NIET dat dit te maken heeft met een demonisch plan van de club mensen die naar 1 wereldregering zouden streven. Het gaat hier enerzijds om een chronisch gebrek aan ethiek en geld & macht als obsessie. Anderzijds gaat het om onze eigen afhankelijk – als burgers – van dezelfde maatschappijen.

  Om met het laatste te beginnen:

  We leven in een samenleving, waarin economische welvaart centraal staat. Het is de gangbare overtuiging dat een land alleen optimaal kan functioneren als er sprake is van economische groei. Jij en ik willen graag onze primaire levensbehoeftes invullen, zoals eten, drinken, onderdak en ook intimiteit. Om dit te kunnen invullen zal er geld verdiend moeten worden. Zonder geld zijn we nergens. Ooit is geld uitgevonden om gemakkelijker te kunnen leven, inmiddels kunnen we er niet meer zonder. Het verdienen van geld om te overleven is een gewoonte, waarvan we niet meer los kunnen komen: we zijn dus verslaafd.

  De topbestuurders van grote maatschappijen weten dit. Zonder banken is er geen betalingsverkeer, zonder oliemaatschappijen rijden onze auto’s niet en zonder de farmaceutische industrie is leven zonder pijn niet mogelijk.

  Je zou zeggen dat deze bedrijven functioneel zijn, juist om onze levensbehoeften in te vullen. Je zou zeggen dat ze gewoon dienstbaar zijn aan de samenleving. Dit is niet helemaal waar.

  Door tal van factoren – waaronder tijd – zijn dit soort bedrijven boven het volk uit gaan stijgen. Burgers zijn snel in grote mate van ze afhankelijk geworden, waaraan ze veel geld hebben verdiend. Op zich is dit nog begrijpelijk en ook nog enigszins rechtvaardig te noemen. Het punt is nu dat hun vermogen om hun eigen succes te creëren is doorgeslagen. Succes door geld en macht is een obsessie geworden. Iemand die geobsedeerd is door het een of ander is niet tot nauwelijks bezig met de gevolgen van zijn/haar acties voor een ander. Het gevoel van ethiek, dan wel empathisch vermogen neemt af, vaak in snel tempo.

  Het zijn de hogere bazen van maatschappijen waarbij dit het sterkst speelt. Die hoge bazen hebben elkaar gevonden en zijn snel tot de conclusie gekomen dat ze voor een nog groter succes van elkaar afhankelijk zijn. 1 wereldregering is daarbij een leuk streven, maar ik denk dat die er allang was geweest als ze het echt serieus hadden doorgezet. Gelukkig voor ons als burgers zijn ook mensen in de top het ongetwijfeld geregeld oneens met elkaar en kunnen zij zeker elkaars bloed wel drinken.

  Naast de obsessie is ook angst een zeer essentiële – en bruikbare – factor. Hoe kun je er nu voor zorgen dat de lijn blijft stijgen en concurrenten worden uitgeschakeld, zonder dat je door heel veel mensen op de vingers wordt getikt? Hoe houdt je burgers rustig en ‘slaafs’?

  Hier heeft de regering en overheid uitkomst geboden. Door regels, wetten, normen en waarden worden burgers in toom gehouden. De schijn wordt opgehouden dat wij als burgers zelf ons land regeren door eens in de vier jaar op een knopje te drukken. Dit noemen we democratie. Zeker in deze tijd is het vooral lijdzaam toezien wat er met je stem gebeurd en af en toe je hart vasthouden dat het systeem waar we zo van afhankelijk zijn niet ineenstort. Het is niet zo gek dat veel mensen het (notabene) goed vinden dat de maatschappijen met ons eigen belastinggeld overeind gehouden worden, terwijl diezelfde maatschappijen al veel geld hebben verdiend, ten koste van onszelf. Want wat moeten we anders?

  Veel mensen zijn angstig over de toekomst en vertrouwen erop dat de regering er alles aan zal doen om de economische crisis te bestrijden. Om dit goed te kunnen doen is een opoffering nodig, zoals Wouter Bos dat heel mooi kan verwoorden. Waarom offerden mensen dingen op in de oudheid? Uit angst, de slechtste raadgever.
  Ik denk dat we de regering en overheid moeten zien als een partij die tussen twee vuren inzit: maatschappijen waarvan we afhankelijk zijn en burgers. Dit is niet makkelijk en ik kan me voorstellen dat Bos en Balkenende allang aan hun water hebben gevoeld dat dit zo niet lang door kan gaan. Maar om dat nu publiekelijk te zeggen? Dat gaat nog niet gebeuren.
  De middeleeuwen zijn namelijk nog niet zo lang achter de rug en de kans dat er paniek uitbreekt en mensen – die al op het randje zitten – (extreem) destructief gedrag gaan vertonen is vrij groot. Het is een soort keuze tussen twee kwaden.

  Ik heb vandaag de documentaire gekocht over het succes en de neergang van het Amerikaanse energiebedrijf Enron. Dat wat daar is gebeurd is heel typerend en des te meer karakteristiek van wat er nu nog steeds gebeurt: de uitbuiting van zowel de aarde als levens van mensen, voor het voordeel van een selecte groep mensen. En men komt er nog steeds mee weg.
  Even leek het erop dat een dergelijk proces zich ook in Nederland zou gaan afspelen, maar er is toen ingegrepen, ook al lijkt het effect slechts tijdelijk te zijn. Michel Tilmant van ING is op tijd opgestapt en is – net als de andere bankiers – niet van plan om het boetekleed aan te trekken. Dit is begrijpelijk, maar ik hoop wel dat Tilmant bij zichzelf te rade gaat hoe het allemaal zo heeft kunnen lopen en dat hij ook zijn eigen overdreven interesse in geld (verdienen aan geld) ontdekt.

  Is het opnieuw tijd om schuldigen aan te wijzen? Is het tijd om Vrouwe Justitia aan de zijde van burgers te krijgen en de schandpaal te herintroduceren op de marktpleinen? Ik denk het niet, want zolang we blijven hangen in wie er schuldig is gaan we niet nadenken over de denkpatronen die erachter zitten, zowel die van de eliteclubs als van onszelf als burgers.

  Ik kan het ze wel vergeven. Een obsessie is menselijk en gevoel voor ethiek en empathie moet nog ontwikkeld worden. Dus in hoeverre kun je het de ‘slechteriken’ kwalijk nemen en ze überhaupt ‘slechteriken’ noemen als ze het vermogen überhaupt missen om het anders te doen?

  Wat ik wel vind is dat de periode van obsessies zo snel mogelijk afgelopen moet zijn. Aan alles komt een eind, maar juist het einde van het een is weer het begin van het ander. Dat zullen ook eliteclubs moeten accepteren.

  Het is tevens zo dat de genoemde maatschappijen werk verschaffen voor duizenden mensen. Deze mensen zijn net als wij ook gewoon burgers met een gezin, hypotheek enz. Je kunt dus niet zomaar ergens de stekker uittrekken. Zelfs niet uit een oorlog, hoe graag we dat vanwege de ellende ook zouden willen. Maar een geleidelijke, maar snelle transformatie moet wel gebeuren. Die tijd is nu wel aangebroken.

  Ik ben het helemaal met Tessa Koop eens dat we vooral op ons gevoel moeten vertrouwen en ik vind het fantastisch dat ze zoveel tijd en energie steekt in het ontvouwen van de realiteit achter de schermen. Ik denk dat het niet zozeer de vraag is of het allemaal waar is wat op wanttoknow wordt gepubliceerd, maar wat we kunnen doen om het menselijke eruit te halen en hoe we de ware betekenis van democratie kunnen gebruiken om geleidelijk de focus te leggen op wat we nu precies zo belangrijk vinden in het leven. Geld om te overleven, of leven in vrijheid? Om hier vorm aan te geven is creativiteit, intuïtie en onderbuikgevoel nodig, maar niet in de zin van creatief boekhouden of creatief angst aanjagen. Die tijd is geweest.

  Met hartelijke groet,

  Sander Greiner

 29. Hallo Sander,

  Denk dat je een prachtige analyse hebt gegeven.
  Dit zal ook voor heel veel mensen opgaan.
  Maar toch denk ik dat je het wel eens heel erg mis zou kunnen hebben t.a.v. het plan voor een wereldregering.

  De geheime Memoranda van Bush openbaren Plan voor „Massieve Militaire Overname van de V.S.“

  http://www.prisonplanet.com/top-constitutional-scholar-secret-bush-mem os-reveal-plan-for-massive-military-takeover-of-us.html

  Volgens een top geleerde in de constitutionele wetgeving van Amerika, openbaren de geheime memoranda van Bush een plan voor een coup d’etat.
  Er zou voldoende bewijs zijn voor juridische vervolging van de Bush regering voor hoogverraad.
  Dit is waar ik dus al heel lang voor heb gewaarschuwd.
  Nu Bush het politieke toneel “zogenaamd” heeft verlaten, denken mensen dat het gevaar hiermee is geweken.
  Maar de dreiging is volgens mij alleen maar groter!

  De elite werken absoluut toe naar een totalitaire wereldregering.
  Dit doen ze stap voor stap.
  Obama is hier een belangrijke sleutel toe.
  Door de media is er het beeld van de reddende Messias gecreëerd rondom Obama.
  Obama zijn taak is om het volk in een gemeenschappelijk doel te laten geloven.
  Zodat je een potentieel aan fanatieke aanhangers creëert die je gedachtegoed gaan verdedigen.
  Een hoger doel voor goede burgers is het dienen van de staat.
  De eerste aanzet hiertoe is de zogenaamde burgerservice.
  Een burgerbeweging die groter en machtiger zou moeten zijn dan het leger, aldus Obama.

  Conservative Senator Says Obama’s Plan to Expand AmeriCorps Is Unwarranted Federal Intrusion
  http://www.prisonplanet.com/conservative-senator-says-obamas-plan-to-e xpand-americorps-is-unwarranted-federal-intrusion.html

  In de jeugdbrigade zijn mensen met een christelijke achtergrond blijkbaar niet welkom.
  Obama Youth Brigade: Church Attendance Forbidden
  http://www.thevoicemagazine.com/politics/512-obama-youth-brigade-churc h-attendance-forbidden.html

  Wanneer Obama het werkelijk goed met het volk zou voorhebben, zou hij alle twijfelachtige wetgeving van Bush terugdraaien.
  Deze wetgeving is nog steeds van kracht. En dat blijft het ook.
  Omdat Obama de macht van de elite vertegenwoordigt.
  Ze hebben gewoon een ander poppetje met een ander masker neergezet om het volk opnieuw te misleiden.
  Ook de vrouw van Obama speelt een belangrijke rol.
  Zie een toespraak van haar uit 2008.

  Michelle Obama: “Barack Will Require You to Work”
  http://www.prisonplanet.com/michelle-obama-barack-will-require-you-to- work.html

  Ook zijn er een aantal ontwikkelingen t.a.v. de kampementen in Amerika en voorbereidingen voor massagraven.

  Military Industrial Complex Prepares Mass Graves for U.S. Citizens
  http://www.prisonplanet.com/military-industrial-complex-prepares-mass- graves-for-us-citizens.html

  Schwarzenegger To Provide Government Camps For Homeless
  Shut down and takeover of “tent cities” stokes fears of internment pretext
  http://www.prisonplanet.com/schwarzenegger-to-provide-government-camps -for-homeless.html

  De huidige EU voorzitter waarschuwt, dat de huidige ingeslagen weg voor het herstel uit de krediet crisis, door Amerika en Engeland zal leiden tot een “rit naar de hel”.
  http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/50482 91/EU-presidency-US-and-UK-economic-recovery-plans-are-a-way-to-hell.h tml

  Eén van de belangrijkste milieu adviseurs van Gordon Brown, wil dat de bevolking van Engeland wordt teruggebracht naar 30 miljoen.
  Dit is de helft van het huidige aantal.

  UK population must fall to 30m, says Porritt
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5950442.ece

 30. Engelse regering wil dat jongens ook worden ingeënt tegen het HPV virus.
  Ze kunnen drager zijn van het virus, maar kunnen de ziekte zelf niet ontwikkelen.

  Why boys need a jab for cervical cancer: Only then will girls be totally protected, say experts
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-1166593/Why-boys-need-jab-ce rvical-cancer-Only-girls-totally-protected-say-experts.html

  Op de website van de RIVM wordt ruiterlijk toegegeven dat er kwikverbindingen worden toegepast in vaccinaties.
  Maar volgens een Canadese studie zou dit geen nadelige effecten hebben op de gezondheid.
  Ondanks dat kwik één van de giftigste stoffen is voor het menselijk lichaam, en niet meer wordt uitgescheiden door het systeem.
  Ik leerde al op de basisschool dat je kwik niet eens met je vinger mocht aanraken om zijn toxische eigenschappen!!!

  Geloof jij het officiële verhaal??

  Minder kwik in vaccins geen effect op autisme 9 Januari 2008

  Het weglaten van kwik uit vaccins leidt niet tot minder kinderen met autisme. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit een recente studie uit Californië.

  In de Verenigde Staten is tussen 1999 en 2001 begonnen de kwikverbinding thiomersal weg te laten uit vaccins voor kinderen. In de Californische studie is gekeken naar het effect hiervan op het aantal meldingen van kinderen met autisme bij het California Department of Developmental Services (DDS). In de periode 1995 – 2007 nam het aantal meldingen niet af maar juist toe. Dit strookt niet met het idee dat blootstelling aan thiomersal op de kinderleeftijd leidt tot autisme.

  Bron: Arch Gen Psychiatry, januari 2008

  http://www.rivm.nl/rvp/actueel1/

 31. @Henk
  Zoals Désirée Röver en Teuni Kuiper al in hun studies hebben aangetoond, leidt het ophopen en niet meer op een natuurlijke wijze op te ruimen lichaamsvreemde stoffen door een overvloed aan vaccinaties (waarin kwik en aluminiumverbindingen, in hoe lage doses dan ook) o.a. tot een verhoging van het aantal autismegevallen (280% meer dan 15 jaar geleden!)…

 32. Goed stukje tessa.
  Ik vind dit ook een hele goede site.

  Ik ben al jaren bezig met het bekijken van documentaires op googlevideo en jullie hebbben het allemaal goed omschreven.

  Mijn complimenten daarvoor.

  @frank

  Voor mij wijst het erop dat 2020 het cruciale jaar is.
  De bilderberggroep geeft zelf toe dat ze uiteindelijk 2020 1 leider over de wereld willen hebben met 1 centrale bank.

  En het programma van de chemtrails heet “vision for 2020”.

  http://www.mosterdnademedia.nl/index.php/Verzoek-op-verbod-op-chemtrails-in-het-Congres.html

  Zeitgeist2 addendum is ook een hele goede documentaire.

  http://video.google.nl/videosearch?q=zeitgeist&emb=0&aq=f#

 33. Het gebeurt zelden dat ik zo veel onzin heb gelezen op één webpagina.
  Het is niet te geloven wat voor een nonsens allemaal ongecontroleerd het net op wordt gepleurd. Autisme, aids, kanker gemaakt in het lab? Onvoorstelbare prietpraat. Kanker en autisme hebben alvast
  En in vaccins zitten inderdaad virussen. Geen hele maar wel stukjes ervan. Anders zou je lichaam geen weerstand kunnen vormen tegen het echte, levende virus. En om medicijnen te maken heb je ook al eens een stof nodig die niet zo gezond is.

  Dit soort complottheorieën is eerder sektarisch. Getuigen van Jehovah? Scientology?

  1. LS…

   Verlicht ons oh meester. En kom met de waarheid en laat ons schapen u volgen !

 34. @FrankVdb

  Nonsense Frank? Zoveel van websites hebben veel keiharde bewijzen opgeleverd.
  Veel artsen en dokters kunnen hierover meespreken. En de big farma probeert hen te bedreigen en leven zuur te maken omdat ze het ontdekt hebben.
  En diezelfde big farma i.c.m. bilderbergroep heeft de massa media onder controle.

  Wat probeer je zo aggressief te weerspreken? Dat zet totaal geen zoden aan de dijk en wekt eerder de indruk dat je heel veel verborgen wilt houden.
  Werkelijk niemand gelooft je als je je zo extrovert en kwaad opstelt.

 35. @HJHenk m.b.t. “wie is Obama”

  Henk, pas op met sommige verwijzingen naar sites.
  Een aantal zijn er om ons te misleiden omtrent aantal vooraanstaande zaken.

  Als je niburu kent nodig ik je uit om een aantal channelings te lezen met informatie over Obama. Link zal ik je niet geven, ik denk dat je het zelf kunt vinden (en persoonlijk goede zaak).

  Wat Obama betreft staat hij, net zoals vele andere Amerikaanse presidenten op een relatief groot zijspoor omdat zijn ministersgroep de dienst uitmaken. Sinds die groep bij de Illuminati hoort proberen zij nog steeds Amerika en de wereld in een dictatuur te veranderen.
  Kijk en luister goed naar wat Obama ZELF uitdraagt en wat “er” gemeldt wordt in het nieuws. Immers de massa media is onder controle van de Illuminati.
  En luister goed naar de toespraak van Obama bij zijn inauguratie.

  Wees ervan bewust dat de kwaadwillenden het economisch verval willen verhelpen met het oude dictaturiale, destructieve en geldwellustige systeem.

 36. Het is toch bizar hoe sommige mensen over de wereld nadenken. Tuurlijk heeft media een grote invloed op ons, maar om alle pijn en verdriet van de wereld in één groot complot te gooien, vind ik ronduit zielig..

  Ik hoop dan ook dat mensen die zulke sites of artikelen lezen, de vaardigheid bezitten om hier kritisch naar te kijken. Laat je niet manipuleren mensen, niet door deze artikel en niet door andere dingen.

  Niet alles wat hier staat hoeft onzin te zijn, maar het is zeker wel verdraaid puur wegens het feit dat je de waarheid niet kan weten, maar slechts een indicatie hiervan kan krijgen.

  Het is bizar en absurd om machtige mensen te beschuldigen van een groot plan om de populatie van de aarde te verkleinen door het gebruik van biologische wapens, als gemanipuleerde virussen verspreidingen.

  Tuurlijk is er behoeft ontstaan aan meer controle over de massa mensen, omdat we nu in een tijdperk zijn gekomen waarin een éénling verschrikkelijke aanslagen kan plegen met vele slachtoffers.

  Maar blijkbaar vergeten sommigen van ons dat de meerderheid van mensen een geweten heeft. pessimisme is de grootste vijand van de mensheid, want in extreme gevallen lijdt dit tot extremisme.

 37. Ik heb een documantair gezien waard uitblijkt dat apen gewoon aids hebben. Net als griep. Dit bloed hebben ze gebruikt voor polie vactinatie in africa. Hebben ze 500.000 vrouwen mannen en kinderen mee ingespoten. Zelf de maker van de polio vactinaties kwam laggend aan het woord. En zei er pas later achter te komen dat er ook aids in de inenting zat. Dus nee voor mij geen spuiten! Niet voor mij en niet voor niemand hier zo.
  Conclusie van het lezen van dit verhaal is dat deze mensen al heel lang de zelfde leugen gebruiken. Doe beter wat de bijbel zegt en gebruik je lichaam als tempel. Geen bijgeloof instoppen.

  Bron: https://www.youtube.com/watch?v=Uq9gRYdxFm8
  Titel: The Origin of AIDS,Polio Vaccine The Smoking Gun

  Wat ik vermoed. Een mensen lichaam vecht niet tegen iets wat al dood is! En je lichaam zal levend virus dus niet herkennen en vergelijken met het dode virus. Je nieren filteren simpel weg dode virus resten er uit. Eerder raakt je lichaam vervuild met chemische troep en zware metalen! Dit zal je nieren aantasten, je hersen, en geslacht organen! En de rest! Quick werd heel vroeger gebruikt als middel voor eeuwig leven bij kwakzalvers.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.