Advertentie

9/11: Hoe het Pentagon meehielp!!


De aanslagen van 11 September 2001 zijn dus binnenkort precies 10 jaar geleden. In deze 10 jaar is er een heleboel gebeurd en blijkt telkens weer, dat de gepresenteerde waarheid over deze aanslagen, een leugen is. Niets meer en niets minder! Deze conclusie is simpel gebaseerd op feiten. Er zijn feiten, die niet zijn meegenomen in het onderzoek naar deze ramp. Er zijn feiten bedacht, leugens dus, om het verhaal kloppend te maken. En last but not least, er staan steeds meer mensen op die het niet meer pikken; die hun vaderlandsliefde laten prevaleren, boven de angst om gepakt te worden en vernederd. Zo ook dit verhaal.

* * *

9/11: Hoe het Pentagon meehielp!!

april 2011 © Guido Jonkers / WantToKnow.nl/be

x

Wanneer het Pentagon niet bezig is met het grote Predator-vliegspel in Afghanistan en Pakistan, en sinds kort ook in Libië, dan is het met allerlei andere, uiterst dubieuze en onwettelijke zaken bezig. Het Pentagon heeft bijvoorbeeld toegegeven, dat het verdachten, mogelijke ’terroristen’ de VS inlaat, om hun ‘gangen te volgen’. En op deze wijze dus meer te weten te komen van hun handel en wandel. Op zich is daar niets vreemds mee, dit soort zaken gebeurt overal op de wereld. (zie het artikel over de ‘ondergoedbom’ HIERop WantToKnow)

Maar deze figuren dienen natuurlijk wel in de gaten gehouden te worden! Sterker nog, zodra deze ‘verdachten’ iets uithalen dat ook maar in de verste verten zou kunnen wijzen op iets van het beramen van aanslagen, is het ‘volgspel’ natuurlijk afgelopen. Want deze verdachten lopen, hoe je het ook wendt of keert, gewoon vrij rond.

Op basis van dit gegeven, is op dit moment de grootste ‘smoking gun’ van de aanslagen rondom 11 Spetember 2001 aan de gang. Want stel je voor dat je als speciale, uiterst geheime afdeling van het Pentagon, een groep ‘verdachten’ in het oog hebt, en je ziet dat er allerlei bizarre handelingen, communicatie en samenkomsten zijn.

Vervolgens meldt de officier in kwestie dit feit, want daarom werden deze verdachten toch gevolgd? En wat blijkt, de hogere bazen in het Pentagon laten alles voor wat het is; zelfs als herhaaldelijk wordt aangedrongen op het onderzoeken van deze heftige zaak.

9/11: Bewijzen genoeg dat er wordt gelogen en bedrogen. De opname van de aluminium neus van het tweede ‘verkeersvliegtuig’, dat zich dóór de toren van het WTC heeft geboord, om er ONBESCHADIGD na 63 meter weer uit te komen….!!?

Het verhaal is nóg sterker, want de Pentagon-officier in kwestie wordt belachelijk gemaakt en gedenigreerd. Hier zijn feiten en plaatjes; vergeet het verhaal rondom de dubieuze zaken bij WTC-gebouw #7; dat wordt hiermee ‘bijzaak’.

Wat het Pentagon wist van de plannen van de mannen van Mohammed Atta en hoe het Pentagon probeerde haar eigen mensen te straffen, die openbaarheid aan deze zaak wilden geven.

De afdeling ‘Able Danger’
Waar het hier om gaat, is dat informatie vanuit het Pentagon, over de aanstaande aanslagen van 11 September 2001, volledig genegeerd zou zijn door superieuren. Zelfs herhaaldelijke en zeer nadrukkelijke waarschuwingen werden in de wind geslagen..! De inlichtingen-afdeling die speciaal was opgericht om informatie over mogelijke aanslagen te verzamelen, was (is) ‘Able Danger’.

Kijken we naar wat Wikipedia hierover schrijft. Opvallend is het feit dat het melding maakt wel van geruchten dat ‘Able Danger’ wel op de hoogte was. Maar deze geruchten zijn nu door feiten vervangen.

Wikipedia: Able Danger is een klein geheim inlichtingenteam van het Amerikaanse leger opgezet in 1999 met het doel informatie over Al Qaida netwerken in de wereld te verzamelen. Voor zover bekend valt de eenheid onder het Special Operations Command (SOCOM) van het Amerikaanse leger.

Pas in Augustus 2005 werd het bestaan van deze afdeling ‘Able Danger’ bekend, toen werd gesuggereerd dat het team vier van de latere kapers van de terroristische aanslagen op 11 september 2001 had geïdentificeerd, te weten Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi, Khalid al-Mihdar en Nawaf al-Hazmi al in 1999 als leden van een cel.

 

Able Danger zou hebben geadviseerd deze informatie met de FBI te delen. Juristen van het Pentagon zouden dit hebben verhinderd. Deze claim wordt betwist door het Pentagon, de FBI en op basis van de tijdlijn van de 9/11 Commissie welke Atta’s aankomst in de V.S. op het jaar 2000 stelt.’

* * *

Het gerucht ging al langer, zoals je kunt zien in de Wikipedia-omschrijving van de afdeling ‘Abel Danger’, dat er mensen waren, die méér wisten van de beraamde aanslagen op 11 september 2001. Sterker nog, dat deze mensen, vaak uiterst vaderlandslievende legerofficieren (!), ernstig tegengewerkt werden en zelf belachelijke gemaakt.

Vaderlandslievende officieren, werkzaam bij het Pentagon, die méér dan 1 jaar van tevoren meldden dat er ‘iets’ op hande was..! In de onderstaande YouTube, kun je het hele verhaal van eén van hen zien.

Maar het verhaal gaat nóg dieper. Want de officier in kwestie, Anthony Shaeffer, heeft zijn bevindingen ook aan de 9/11-onderzoekscommissie vertelt. MAAR DEZE LIET DEZE KWESTIE HELEMAAL BUITEN HET RAPPORT!!

 

luitenant kolonel anthony shaeffer
luitenant kolonel anthony shaeffer

Luitenant-kolonel Anthony Shaeffer.
Het gaat in dit specifieke geval om Luitenant-kolonel Anthony Shaeffer, een gedecoreerde legerofficier, die dus werkzaam was bij ‘Able Danger’. Hij had al 2 van de 3 kapers-cellen geïdentificeerd. En was Mohammed Attah al op het spoor in 2001.

Betekent dit dat de idee dat er tóch sprake is van Al Quaida-aanslagen, en dat de Amerikaanse krachten-achter-de-schermen niets met de aanslagen van 11 September te maken hebben? Nee, natuurlijk niet. Want nog steeds staat boven water, dat Al Quaida ooit door de CIA is opgericht.

Maar vooral, dat de krachten-achter-de-schermen, deze informatie van de speciale Al Quaida-afdeling nota bene, volledig negeerden. Waarom was deze afdeling dan überhaupt opgezet..?

De Amerikaanse oud-regeringsfunctionarissen, waaronder Cheney, Bush en Rumsfeld, hebben veel uit te leggen. Het wordt tijd dat de deksel van deze stinkende beerput opengaat. Welke overheidsambtenaar, regeringsfunctionaris of volksvertegenwoordiger durft nu eens onomwonden, zich baserend op FEITEN, naar buiten te komen, en het officiële 9/11-rapport in twijfel te trekken. Of laten we dat nog steeds over aan de nabestaanden van deze laffe, valse-vlag-operatie..?

x

X

We raden je aan, indien je meer over deze ‘Able-Danger’-affaire wilt weten, te kijken op onze Amerikaanse zustersite, en wel op deze pagina.

Taliban-Afghanistan.

Een ‘grote EU-leider’ die kennelijk achter de manipulaties aanliep van een ‘groot VS-leider’..??!

Overigens staat deze officier ook al in het nieuws, voor het schrijven van een boek, ‘Operation Dark Heart’, waarvan het Pentagon de volledige oplage van 10.000 stuks door de papiermolen liet halen, omdat het ‘geclassificeerde informatie’ zou bevatten.

Terwijl het enige wat Shaeffer in zijn boek beweerde, is melden dat de Amerikanen de kans hadden om de Taliban te verslaan, maar dat uiteindelijk niet deden. En de feiten en bewijzen die hij daarvoor overlegt in zijn boek, zijn dus kennelijk ‘geclassificeerd’..

De Amerikanen versloegen de Taliban niet, maar verlegden hun focus naar Pakistan, waar men met de speciale militaire spionagevliegtuigen (de Probes), bezig is, ’terroristische elementen’ te elimineren.

Feitelijk heeft dit verhaal dezelfde strekking als het eerder genoemde deel van dit artikel, over de afdeling ‘Able Danger’. Het lijkt erop dat de krachten-achter-de-schermen, geen enkele interesse hebben om ‘de vijand’ te verslaan. Sterker nog: men leeft o.b.v. deze ‘vijand’. Wanneer deze vijand immers verslagen is, is de oorlog over en dient de VS huiswaarts te trekken. Strategisch gezien, volledig onaanvaardbaar!

‘Ommision’ staat voor ‘verzuim’. Hoe toepasbaar op dit artikel..!

Men heeft kennelijk gekozen om in Irak en Afghanistan te verblijven om er een permanente basis te vestigen. En die twee gaan niet samen natuurlijk..!!! Als je namelijk de (waarschijnlijk zelfgecreëerde) vijand, de Taliban en Al Quaida verslaat, is deze vijand weg en dien je naar huis te gaan.
Het is werkelijk ongelooflijk dat leden van parlementen over de hele wereld, zich zó omzichtig om de tuin laten leiden en kennelijk alles pikken wat door deze regerings-criminelen wordt voorgekauwd. Waar blijft de partij die zich hard maakt voor een gedegen onderzoek, waarbij ALLES aan het licht gesteld mag worden.

Legerofficieren, hoge regeringsfunctionarissen, hoogleraren en experts verwerpen het 9/11-rapport!
Eerder verscheen hier op WantToKnow een artikel, als vertaling van een deel van het artikel op onze Amerikaanse zustersite. Dit artikel toont alle personen van aanzien, die zich keren tégen de officiële conclusie van het 9/11-rapport. Wij vertaalden 5 van deze statements in ons artikel, maar in het originele artikel, HIER staan 100 vooraanstaande officials, HIER staan 100 professoren en HIER vind je 50 topambtenaren/congresleden, die het 9/11-rapport een vodje vinden!

Zoals je wellicht weet is het onderzoek naar de oorzaken van de aanslagen van 9/11, pas na ruim 1,5 jaar van start gegaan, ná grote druk uit het Congres, dat weer onder druk gezet was door familieleden van de overlevenden. Wanneer we spreken over de inlichtingen die de afdeling ‘Able Danger’ aan deze commissie aanbood, blijkt dat de commissie deze FEITEN TOTAAL NEGEERDE. (En achteraf bleken ook nog eens originele documenten zoek, die de commissie aangeboden waren!!)

Het bleek dat Bush en consorten niet van plan waren een onderzoek te laten houden, omdat het voor hen wel duidelijk was wie het zwarte schaap diende te zijn..!! De commissie die uiteindelijk het onderzoek ging doen, kreeg een budget van US$ 10 miljoen. Een schijntje, waarmee natuurlijk geen fatsoenlijk onderzoek te doen valt. Het uiteindelijke rapport is dan ook niets anders geworden dan één grote propaganda vóór de oorlog in het Midden-Oosten.

* * *

Tot slot de video, waarin het e.e.a. nog wordt samengevat, en je één congreslid te zien krijgt, die WEL OPSTOND voor zijn gevoel van vaderlandsliefde. Wel opstond voor onrechtvaardigheid. Het is congressman Curt Weldon. Hier zie je congresman Curt Weldon in een interview met Lou Dobbs van CNN.

Congressman Weldon on Able Danger door apfnorg

Het is duidelijk dat het hele 9/11-zaakje de hele wereld op zijn kop zal zetten, wanneer de waarheid door mensen omarmt zal worden. Of omarmen zij liever de Leugen? Omdat de waarheid téveel pijn doet..?

Tip: Kijk eens naar ons speciale 9/11-dossier HIER.

 


27 gedachten over “9/11: Hoe het Pentagon meehielp!!

 1. Je vraagt je af wat al die regeringsleiders bezielt om zich zo in de luren te laten leggen. Of staat er een beloning tegenover? Hoe eerlijk is een zich christelijk noemende leider als ex premier Balkenende. Ik denk dat mensen als Bush en consorten de kunst verstaan om te misleiden. Als je veel aandacht vraagt voor iets aan je linker kant, zie je niet wat er rechts gebeurt.En onze huidige premier laat zich ook een oor aannaaien. Of zijn er hoge nederlandse ambtenaren die dit spelletje ook beheersen en steeds weer in staat blijken te zijn om hun bazen (ministers) valse informatie te geven? En hoe zit het met onze kamerleden? Kijk eens wat er bij de laatste stemming gebeurde m.b.t de Afghanistan missie en nu weer met de koopzondagen.
  Politiek heeft kennelijk niets te maken met wat het volk wil, maar wat de mensen willen die politiek “plegen”. Uiteindelijk zijn het een paar grote industrielen die bepalen wat er in de wereld gebeurt. En die zijn gebaat bij onrust, angst, ziekte….
  Het is moeilijk om te blijven geloven dat het nog eens goed komt, maar ik blijf overtuigd. En hoe meer mensen zich richten op de goede dingen in het leven zoals een duurzame samenleving, welzijn i.p.v. alleen maar welvaart, en met liefde hun medemensen bejegenen, hoe groter de kans dat het wel goed komt.

  1. tja als het positieve denken sprookje werkte waren we nu wel ergens de realiteit is dat met een dergelijke houding men alles maar laat gebeuren het komt immers wel goed en zo word positief denken niets anders dan een negatief handelen

  2. Beste Pjotr,

   Ik denk dat u het bij het juiste einde hebt (ik zal mij alvast verontschuldigen voor mijn belabberde spelling, maar ik woon al 20 jaar in Wallonie en spreek niet zo vaak nederlands meer).
   De zogenaamde Democratie is niets meer of minder dan een poppekast waarbij het klootjesvolk (pardon my french) het idee heeft dat ze iets in te brengen hebben wanneer ze gaan stemmen.
   Wanneer er iets niet naar de wens verloopt van het volk krijgen we nieuwe verkiezingen, of wordt er gewoon zelf beslist (verdrag van Lissabon etc.)

   De mensen die bepalen wat er gebeurt – en wanneer moet je – met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zoeken bij de grote industriele en financiele organisaties (en check dat met de bezoekerslijst van recente Bilderberg bijeenkomsten).

  3. Het grappige is natuurlijk dat het al goed IS.. Alles is in staat van balans, alleen probeert het Aardvolk onder een zware steen vandaan te kruipen. Een steen die er al tienduizenden jaren geleden is neergelegd, om juist dat Aardvolk te onderdrukken. Maar dat kan, mag en gebeurt in het machtige Universum. Niks verkeerds mee.

   Onze optiek is dan ook die van onder-deze-steen-vandaan.. De optiek van de stenenlegger is weer een andere. Het is geen kwestie van goed/fout, van slecht en goed, van donker of licht. Het gaat om Universele Groei. Zo is een wortel van een boom in staat een stoep volledig aan gort te groeien..!! Laten wij gewoon die wortel zijn, en vooral in onze GROEI GELOVEN!

   Naar mijn idee zijn de stenenleggers met hun laatste kunstjes bezig op Aarde. De frequentie van de Aarde gaat omhoog. Hun steen zal straks wegzweven als een komeet aan de hemel.
   Amen.. 🙄

   En over kiezen gesproken: ik roep altijd dat iedere Nederland elke dag barst van de stembiljetten..!! En dat stembiljet heet EURO.. Stuur je geld een richting op die JIJ wilt. De hele industrie is geil aan het kijken waar jij je Euro gaat besteden, doen daar ALLES voor; zelfs herstructureren, nieuwe producten op de markt brengen, etc. etc. En dat allemaal adhv consumentenbestedingen.

 2. Pfffff !!! Kennen de Hollanders het veschil dan niet (meer)tussen d en t uitgangen? Op vrijwel àlle NL websites krioelt het van de dt-fouten en dan heb ik het niet over de reacties van lezers maar over de auteurs van de (goede) artikels. Spellingsfouten bederven het leesplezier en leiden je af van de inhoud. Hier een eenvoudig hulpmiddeltje voor de uitgang van een voltooid deelwoord: bij twijfel verléng je gewoon het woord. Vertel..de, dus vertelD; gebeur..de, dus gebeurD enz… In de TT = vertel..len = vertelT; gebeur..en = gebeurT; antwoorD..en = antwoordT; leiD..en = leidT; lijD..en = lijdT enz…..

  1. Dat wat ik nog veel interessanter vind is wie met opzet ons onderwijs naar de mallemoeren heeft geholpen.
   Bekend is dat in Vlaanderen de scholen nog wel basale vaardigheden onderwijzen.
   Ik zal niemand meer bekritiseren of degraderen vanwege ‘spelfouten’.
   Deze ‘spelfouten’ staan voor mij voor een ondermijnend proces dat met opzet onder onze wezenlijke funderingen is aangelegd.
   Toch vind ik het geweldig als een degelijk geschoold iemand uit Vlaanderen ons een spoed cursus geeft.

   Maar er is dus meer aan de hand dan alleen niet meer kunnen spellen en rekenen.
   Zou het echt mogelijk zijn om iedere nieuwe Nederlander bij te spijkeren?
   Ik geloof van wel, met zachte doch rechtvaardige hand, en niet gort droog niets ontziend, met in acht name van de persoonlijkheid die achter de ‘spelfouten’ schuilt.
   Iemand die goed kan spellen is nog geen volledig mens.

   Ik heb liever iemand die alles verkeerd spelt met veel spirit en bevlogenheid en gemeendheid en integriteit en intensiteit dan een gort droge muesli kauwer die alle puntjes op de i wil hebben.
   Ik wil voor mijzelf zelfs alle 2 kunnen en kennen, iemand die structureel bepaalde woorden anders schrijft, bijvoorbeeld schreift, dat is voor mij een vibratie waarmee ik iemands eigenheid beter kan lezen, dan komt het harder binnen bij mij, dan wil ik tegelijkertijd verschillende stijlen in mijn eigen taal kunnen bezigen.

   Dan wil ik het handschrift met de ‘spelfouten’ kunnen beheersen net zoals de zogenaamde goede spelling.
   Het Nederlands had vroeger de Duitse naamvallen nog, sinds dit verlaten is, sinds wij Hollanders geen Vlaams Diets Saxisch meer spreken, sinds dien is de natuurlijke eigenheid en dus ontwikkeling van het Nederlands bewust verknald, opgeblazen, aan gruzelementen, dit is geen toeval volgens mij, als je het karakter van de Taal aantast dan doe je dat ook met de mensen…

   Is er dan nog wat de doen aan ingeweven karakter fouten ook, jawel ook daar kan aan gewerkt worden, dat weet ik van mezelf. Het zou zelfs over verschillende fronten tegelijk moeten gaan, waarom zou je niet willen weten hoe je je woordjes zou kunnen spellen volgens het groene draken boekje? Waarom zou je niet willen weten hoe de boefjes in de straat met elkaar plegen te communiceren? Een ratjetoe van geleende Papiemento pappie en mammie woorden door elkaar gemengd met wat plaatselijk dialect.

   Al versta ik er weinig van, de energie van die Papiamento woorden komen knalhard bij mij binnen, struck by lightning, getroffen door de bliksem, dus laten wij niet schromen om in vreemde talen tegen elkander te spreken, laten wij elkaar goed begrijpen en door de lettergrepen van de woordjes heen kijken naar wat daar achter zit;

   Quote Anonymous schreef:

   ” hOe zeg je ik hou van je in het Papiamento ..? en hoe zeg je je bent mijn schatje ik hou van je voor altijd en hoe zeg je we zijn nooit te breken .. gewoon altijd beste vrienden ”

   Quote Marie Louise.

   ” Weet je zeker dat het niet papiamiento is? in die taal zeg je deze woorden zo:

   Mi ta stima bo
   bo ta mi dushi
   mi ta stimabo pa semper
   nos ta kbra nunca cu otro
   amigos para semper

   Ik hoop dat ik je hiermee van dienst bent geweest ”

   http://forum.numix.nl/viewtopic.php?t=666

  2. gesproken over de balk en de splinter ; akoord = akkoord en en artikels zou in dit geval artikelen moeten zijn .
   En ja , de grammaticale vaardigheden van de gemiddelde Medelander begint wat te verwateren , zo nu en dan soor ik me er ook weleens aan . Dessalniettemin sluit ik me aan bij wat Hyper aangaf , sommige spelfoutjes zijn best schattig en laten een stukje van de persoonlijkheid van de persoon in kwestie doorschemeren .
   In het geval toetenbord kunnen bovendien de welbekende”typo’s” voorkomen . Mijnsinziens doet dat alles nochthans niets af in de waarde noch de intentie van het geschrevene , lees er doorheen .
   Zelfs Guido had het over een ‘lulletje rozewater’ zou volgens de nieuwe spelling lulletje rozenwater moeten zijn , Penis ‘Aquarosa’ in wetenschappelijke vorm .
   FORMICAFILIE , zoek die maar op .
   Mocht je het niet kunnen vinden , dan bij deze de vertaling : MIERENNEUKEN

  3. Het werd misschien over het hoofd ‘gelezen’ : ik heb het hélemààl niét over de reacties van lezers (heb teveel respect voor vrije meningsuiting), wél over de AUTEURS/VERTALERS van artikels. Wie de ambitie heeft om een goed doorwrochte tekst te plaatsen – en daar veel energie en tijd in steekt – mag die op z’n minst ’s nalezen. Fouten verstoren het goede begrip van de inhoud en bederven het plezier. Nog erg Hollands : ‘wat’ ipv ‘dat’ en ‘als’ ipv ‘wanneer’.
   Overigens, sans rancune.

  4. Mag ik een teiltje ? d’s en t’s goed neerzetten zijn uit de tijd dat schriftgeleerden ons de verkeerde kant wilden laten opkijken: de vorm van het woord in plaats van de inhoud van hetgeen gedeeld werd/wordt.

   Ik hoop oprecht dat we nu heel snel afkomen van die letter-ge-orienteerdheid die uit onze geconditioneerde breinen afkomstig is en onnodig aandacht wegtrekt.
   Want als een d of een t de luistervaardigheid blokkeert ?
   Wie heeft er dan een issue ?
   Jij of degene die zijn/haar waarneming deelt ?

   Think about it: ook dit was en is 1 grote gore truuk om onze aandacht af te leiden en iemand die zijn aandacht volledig op de juiste lettervolgorde heeft gericht vooraan neer te kunnen zetten en alle volgelingen te wijzen op hun

   s p e l – f o u t e n !! 🙂

   Laat mij niet nog een keer dubbel gaan liggen van het lachen 🙂 Want ook ik ben opgegroeid tussen mensen die daar grote waarde aan hechten, maar luisteren ? Kwijt, weg, verzopen ………….

 3. HITLER was erg !! maar die AMERIKANEN kunnen het nog beter zo te zien .niet altijd ? heeft de al,khyda ergens de schuld van hoor die amerikanen roeien ook gemakkelijk een land uit .zelf,s hun eigen bevolking!

  1. Wie zegt dat alle Amerikanen hétzelfde zijn en wie dat alle Amerikanen wel Amerikánen zijn..? Alsubegrijptwatikbedoel!
   Lees het verhaal van Ingo Swann over de maan. Ergens staat zijn ontmoeting in een supermarkt met een ET in de vorm van de meest aantrekkelijk-sexy vrouw die hij ooit zag. Alleen zijn pure intuïtie weerhield hem van ‘iets’..!

 4. Even terug on-topic, Ik ben er al heel lang van overtuigd dat ze wisten wat er ging gebeuren, althans wat de plannen waren, maar de regie er over hebben overgenomen omdat het precies in hun straatje te pas kwam om een nieuwe ongekende gebeurtenis te laten plaatsvonden om de NWO versneld uit te kunnen rollen en hun greep te verhogen op alles wat er voor de gewone mens toe doet.

  Zo ben ik er ook van overtuigd dat Volkert vd Graaf zeker wel de intentie had om Pim Fortyn om te leggen maar dat dezelfde (schaduw) partijen als in dit topic, samen met hun Nederlandse afgezanten er voor hebben gezorgd dat het dan ook wel ging lukken met de bonus dat de zondebok al paraat was.

  Just my 2 cents….

 5. Je kan en mag eindeloos discussieren over details. Details die de potentie hebben inzicht te vergroten en massamensen wakkerder te maken.
  Toch concentreer ik me liever op hoofdlijnen en essenties uit vele onderdelen van het leven.

  1. Vind “9-11 Mysteries” zelf de beste film: vanwege concentratie op hoofdzaken en de rustige montage die daardoor ruimte biedt voor reflectie, iets dat ontbreekt bij veel andere films (waar soms ook mis-informatie tussendoor gespeeld wordt, zodat het eindresusltaat zoiets is als: ‘ja misschien is het wel zo jaja, volgende zak sjips’.

 6. Kunnen we wel begrijpen hoe de politiek werkt op een hoger niveau, is het niet zo dat we in de toekomst kunnen kijken met lookinglass en dat we weten wat de uitwerking zal zijn bij bepaald ingrijpen.
  Of moeten we het gewoon negatief zien en manipuleren ze de zaak zo voor het gewin van enkele?

 7. To Berma,
  Wat is negatief zien?
  Het langszaam tot je door laten dringen dat het spel alleen om de knikkers gaat?
  En dat uiteindelijk ook en vooral de politici nog het meest gebruikt worden om de aandacht van de echte deals af te houden, bijv: hoe Wilders dit en dat enz.enz.
  Ondertussen worden onze in de grondwet vastgelegde rechten over o.a. gezondheid, vrijheid van meningsuiting door verdraaingen en opzettelijke misleidingen onder tafel geveegd!
  Als voorbeeld: de olie boeren hebben uiterst voordelige belasting tarieven waar niet tot op de cent berekend wordt wat er betaald dient te worden zoals bij kleinere bedrijven, die afgerekend worden tot ze uitgeperst zijn!
  Nee die hebben een zogenaamd Gentlemen agreement!
  Die worden klakkeloos geloofd op de cijfers die ingedient worden.
  Daarnaast zijn de Multi’s diegene die met de grootste susidie’s er vandoor gaan en dan wel op tig fronten!!
  Valt mij nu ook op dat er nogal wat politici zijn die naderhand veilig en vooral warm onthaald worden in de moederschoot van zulke multi!

  1. Even een reactie op de opmerkingen van Ad.
   Ik ben het volledig met je eens.
   Het blijft allemaal om geld draaien. De mens is egoistisch geworden. ZO worden ze trouwens tegenwoordig vanaf kleins aan opgevoed.
   Hebben, hebben, hebben. Niet meer denken aan een ander.
   Mijn vader heeft zijn hele leven keihard gewerkt en zo ken ik er nog velen. Maar die moeten wel allemaal netjes en optijd hun belastingen betalen.
   Shell krijgt nog steeds subsidie van de overheid. En dan praten we over een bedrijf die bloed aan zijn handen heeft. Een Nigeriaanse stam meer of minder, het maakt allemaal niet uit.
   Zo lang we kunnen tanken aan de pomp. En ja, daar moet onze regering natuurlijk ook van mee eten. Het komt er simpel op neer. Ben je zoals ik een simpel hard werkende persoon, dan zal je toch geen stem hebben. Het wordt allemaal bepaad voor ons. Macht en geld hebben we niet. We proberen onze kindere op een zo schoon mogelijk wereld te zetten. Wel jammer, want wij mensen zijn een mooi wezen en we hebben een mooie wereld. Ikhoef dat niet vanuit de ruimte te zien om dat te beseffen.
   Jammer dat alles naar de klote wordt gebracht. De hebzucht van die kleine groep mensen, die zal ervoor zorgen dat alles kapot gaat en dat laastste is al begonnen.
   Nog een aantal maanden wachten en we zien dat de beurs in Amerika niets meer waard is. De intrinsieke waarde van de dollar is momenteel 4 dollar cent. Amerika verkoopt zijn schulden aan China en Japan. Japan gaat dit niet meer kunnen opbrengen, omdat ze zelf geen geld meer hebben en China zal de laatste trap uitdelen. Uiteindelijk zal ook dit gevolgen hebben voor Europa.
   The sky is the limit zzeggen ze. Ja over de rug van anderen. Hier zal echt een einde aan komen.
   Europeanen moeten beseffen dat de macht in het oosten ligt en niet meer in het westen. We hoeven Amerika niet meer te volgen? Of zijn we bang dat Amerika zijn wapens in gaat zetten, zoals ze onlangs bij Japan, en meerdere andere landen hebben gedaan. Ik bedoel hiermee HAARP. Ga maar Googlen, dan zie je wat ik bedoel. Er zijn trouwens veel filmpjes die gelinkt waren met YouTube, verwijderd. Vraag me af waarom???
   EN kijk ook even naar Jessy Ventura. Oud Gouveneur. Hij doet ook een boekje open.
   Ja ik weet, jullie denken, Jessy Ventura, die van All Star Wrestling en Predator. Ja die bedoel ik. Niet zo”n dom mannetje als Arnold leeghoofd Zwarzenegger. Jessy was een navy seal, dus hij heeft ook brains. Ah fijn, kijk maar. Het kan geen kwaad.

 8. Mijn wijlen oom Piet de broer van mijn vader had een hoge post bij defensie. Hij zij altijd ‘regeringen kunnen niks geheimhouden’. Nu in dit informatietijdperk is dat met Wikileaks weer eens bewezen.
  Met dit prima artikel, word het punt duidelijker, ze hebben het laten gebeuren. l

 9. Aloha Guido,
  over taal gesproken … Able Danger … zouden ze daar niet gewoon enable danger mee bedoelen??? Of hadden anderen dat al gezegd … tis natuurlijk het eerste dat opvalt.

  1. Yes Wilka, dat is een hele mooie. Net zoals dat 9/11-onderzoek. In plaats van ‘de Commissie’, wordt er geschreven (zelfs gephotoshopped!: the 9/11-OMMISSION-report..

 10. Onlangs interviewde ik Richard Hoagland (wordt op televisie uitgezonden via HealingSoundMovement programma vis Duurzaam24.tv, evenals uitzendingen met Akinae, Dr. Korotkov, Peter Toonen, Janet Ossebaard, Dr. Paul LaViolette, Raymond Moody en anderen).

  Dit was een zeer bijzonder gesprek; hij vertelt hierin dat 911 in feite een scalair electromagnetisch gebeuren is (zie hoofdstuk over scalair elektromagnetisme in mijn boek Blauwdruk). Je kunt ook spreken over torsiegolven, denk aan het werk van Pjotr Gariaev, Trofimov, Kazachneev en Kozyrev.

  De stalen constructie in het gebouw ‘verdampte’gewoon, het loste als het ware gewoon op. Opvallende details tijdens zijn lezing ook waren de vele foto’s van verwrongen auto’s (vele honderden meters van de ‘explosie’, misschien is implosie een beter woord hier?) die op bizarre manieren waren verwrongen. Ook vuur met papier wat niet brandde. Verbrande auto’s met de verf intact en nog hele banden, maar wel onmogelijk gedraaide stalen structuren. Erg interessant, een ander soort fysica aan het werk? Over een ‘inside job’ gesproken…

  Uitzending zal zsm aangekondigd worden via http://www.healingsoundmovement.com/news

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.