Advertentie

911: WTC-gebouwen wáren controlled demolition..!


Nou, het gebeurde in de namiddag van 9/11 bij het World Trade Center.
En laten we dit beseffen, gecontroleerde sloopwerken kunnen
niet in één dag gepland en opgetuigd worden. Zulks vergt maanden en daarom
moet deze gebeurtenis van te voren gepland zijn geweest.

De plaats van gebouw WTC-7 ten opzichte van de rest van het WTC-complex, waaronder de ‘Twintowers’.

911: WTC-buildings wáren

controlled demolition..!

2023 © WantToKnow.nl/be
x

3 van de boeven achter de 9/1-aanslagen in beeld. Donald Rumsfeld, oud-defensie topman, vice-president Dick Cheny (voor velen de duivel in dit plan) en no-know George W. Bush, als de ex-president..

Dit transcript van de videopresentatie hieronder, van acteur Ed Asner (1929-2021), reiken we je graag aan, als aanvulling op de info die je hier op de site kunt vinden, rondom de herdenking van de valse-vlag-aanslagen van 11 september 2001. Ed Asner was een ambassadeur van de vereniging van Architecten & Ingenieurs AE911. Hij heeft veel presentatie-werk verricht, rondom de FEITEN EN CONCLUSIES rondom deze aanslagen.

Er wordt telkens KEIHARD AANGETOOND, dát er sprake is van een zg. ‘INSIDE JOB’.. Een aanslag, van binnen uit geconstrueerd en geregisseerd, in dit geval door de regering Bush/Cheny … Zo niet met direct bewijs, dan wel met minimaal 10-voudig indirect bewijs.

‘Hallo, ik ben Ed Asner,
welkom bij Architects & Engineers.

‘Door de eeuwen hebben architecten en ingenieurs de grote bouwwerken ontworpen en gebouwd die onze wereld hebben gemaakt en de tand des tijds hebben doorstaan. Laten we eens kijken naar moderne stalen gebouwen. Dit is het Empire State Building, een wonder van moderne architectuur. Het was gebouwd om te blijven. Architecten en ingenieurs van vandaag gebruiken computers om gebouwen te ontwerpen en te berekenen die de krachten van de natuur weerstaan, zoals aardbevingen, branden en orkanen.

Een foto uit de beruchte verslaggeving van BBC-reporter die meldt dat WTC-gebouw no. 7 ‘nu ook is ingestort’, terwijl het gebouw achter haar nog te zien is.. Zo’n 10 minuten ná haar verslaggeving, die kort ná haar intro werd onderbroken door een ‘storing in de verbinding’, bleek gebouw WTC#7 plotseling, kennelijk inderdaad, zonder enige aanleiding, in te storten.!

Deze moderne wolkenkrabber was ook gebouwd om te blijven. We hebben gebouwen eerder zo compleet vernietigd zien worden, maar alleen als het met opzet was. De Nederlander Danny Jowenko was de springstof-deskundige in Europa. En wat zei hij? ‘Dit is een geval van controlled demolition’.

“Zeker weten? Zeker weten! Dit is achteraf opgeblazen.
Dit is in opdracht gebeurd. Dit heeft een team gedaan van experts.”

Laten we vergelijken:
Explosieven worden gebruikt om gebouwen als deze in enkele seconden te slopen. Goed, dus was het ineenstorten van ‘Building #7’, het gevolg van een gecontroleerde sloop. Wat is dan het probleem?

Nou, het gebeurde in de namiddag van 9/11
bij het WTC. En laten we dit beseffen: gecontroleerde
sloopwerken kunnen NIET IN ÉÉN DAG
WORDEN GEPLAND EN UITGEVOERD!
Dat vergt maanden en daarom..!
MOET deze gebeurtenis
van te voren gepland zijn geweest..!

[explosie] Hoorde je dat? Hou het gebouw in de gaten. Het komt naar beneden. Het gebouw gaat ontploffen. Ga terug. We lopen terug. Het gebouw zal ontploffen. Gebruikten ze echt het woord ‘neerhalen’ en wie was dat die dit tegen jou zei? De brandweer. En ze gebruikten de term “We moeten het neerhalen

En deze mensen hoorden explosies. We hoorden dit geluid dat als een donderslag klonk. Het leek alsof er een schokgolf door het gebouw joeg
en alle ramen klapten naar buiten. Ongeveer een seconde later zwichtte de onderste verdieping. Het gebouw volgde daarna. Hij nam zijn hand ervan af en je hoorde drie, twee, één en het was: boem, boem, boem, boem! En deze verslaggevers herkenden dit als gecontroleerde sloop.

(KIJK IN DIT FILMPJE NAAR DE GROEP ARBEIDERS (vanaf 0:14), DIE ENKELE MINUTEN VÓÓR DE INSTORTING VAN WTC#7 DIT GEBOUW VERLÁTEN EN DE MENSEN WAARSCHUWEN: “Keep your eye on that building i’ts coming down… about to blow up”..!! Wat méér is er nodig om een uitgebreid, diepgaand AANVULLEND onderzoek te doen!? Sterker nog: in het officiële WTC-rapport wordt gebouw no.7 niet eens genoemd..!!)

En ik draaide me net op tijd om om te zien wat er als een imploderende wolkenkrabber uitzag, het zag er uit alsof een sloopploeg het had gedaan. Het hele ding kwam gewoon naar beneden. Voor de derde keer vandaag doet het denken aan de beelden die we allemaal te vaak
op televisie hebben gezien, als een gebouw doelbewust wordt vernietigd door zorgvuldig geplaatst dynamiet. Het leek bijna een geplande implosie, het ‘pannenkoekte’ gewoon.

Dus wat is het probleem dan eigenlijk, als dit een geplande sloop was?
Wel, door de overheidsdiensten is ons verteld dat dit gebouw instortte ten gevolge van normale kantoorbranden. NIST, het Nationaal Instituut voor Standaardnormering en Technologie bracht in 2008 haar definitieve rapport uit. Conclusie: ‘WTC 7 stortte in door branden die werden gevoed door kantoormeubilair, dit gebeurde niet door explosieven of huisbrandolie-vuren.’

Een van de WTC-torens in aanbouw, in de jaren 1970. Duidelijk is de krachtige en rigide structuur te zien, waarom heen het gebouw werd opgetrokken. 7 á 8 cm-dikke stalen balken. De liften werden hiertussen in gesitueerd en zorgden voor de weerbaarheid van torens tegen o.a. vliegtuiginslagen.

Maar wat denkt u dat het gebouw heeft vernietigd?
Wat mij opviel is dat meer dan 1300 architecten en ingenieurs die het bewijsmateriaal hebben bestudeerd van de instorting van Gebouw 7…
en die het oneens zijn met het officiële rapport van het NIST. Ik ben sta er zeker opener tegenover dan voorheen… En dat komt door de betrokkenheid van de 9/11-families en al deze ingenieurs en architecten. U zult straks kunnen luisteren naar een architect met levenslange ervaring, Richard Gage, AIA, lid van het Amerikaans Instituut van Architecten. Hij is ook oprichter van Architects & Engineers for 9/11 Truth.
Nu zijn er meer dan 2300 architecten en ingenieurs die stellen dat het absoluut niet kan zijn ingestort door kantoorbranden. Zij worden ondersteund door 9/11 nabestaanden, die oproepen tot een onafhankelijk onpartijdig onderzoek.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..! Wellicht stof om eens over na te denken EN je verder in te lezen/te informeren, wanneer je nog steeds de ‘officiële’ versie van 9/11 aanhangt..?

“Ik ben Richard Gage.
Branden hebben voorheen nooit één wolkenkrabber doen instorten. Hoewel er talrijke voorbeelden zijn van veel warmere, grotere en langer durende branden in deze gebouwen. En in het geval van gebouw no. 7, de brand die volgens het NIST de instorting veroorzaakte, was eigenlijk meer dan een uur daarvoor al uitgebrand. En kan natuurlijk niet de ineenstorting veroorzaakt hebben zoals het NIST beweert.

Toch, deze moderne stalen wolkenkrabber van 47 verdiepingen, dat niet was geraakt door een vliegtuig, stort vrijwel binnen z’n eigen omtrek in als een kaartenhuis, net zo snel als een bowlingbal die van het gebouw afvalt… En dat in.. nog geen 7 seconden. Luister naar de deskundigen.

Gebouw 7 daalde in vrije-val over de eerste 30 meter, wat betekent dat deze daling absoluut geen weerstand ondervond van wat dan ook. Het NIST heeft toegegeven dat er over 8 verdiepingen sprake was van vrije val en ging van bewegingsloos over in vrije-val, ineens,
dat is een zorgelijk stukje van de puzzel, omdat het NIST het nooit heeft verklaard.

We hebben een gebouw dat in z’n eigen omtrek naar beneden kwam, dus alle kolommen moesten werkelijk tegelijkertijd bezwijken, om het bouwwerk in te laten storten zoals we het zagen. De symmetrie is het overtuigende bewijs.
Het hele gebouw stort in z’n geheel in één doorlopende beweging in, er kan geen enkele structurele weerstand zijn geweest. Volgens het NIST ontstond het probleem bij kolom 79 op de 12e verdieping. Ze hebben het over een éénkoloms-bezwijking die resulteerde in de volledige instorting van het gebouw…

Het is mogelijk dat je een plaatselijk falen krijgt door het bezwijken van een verbinding, maar de waarschijnlijkheid dat dit bezwijken het hele gebouw meesleept op een manier waarbij alle kolommen tegelijkertijd zouden moeten bezwijken, is een onmogelijkheid.
Onmogelijkheid? Ja.

Wat ik zag, was een klassieke implosie. Het midden van de kern, rond het penthouse, beweegt het eerst… en vervolgens valt het hele gebouw.
Ik zou graag willen weten waarom het NIST het FEMA-document in appendix C niet vermeldde, dat het bewijs van smeltend staal beschreef.
Waarom is dit forensisch bewijs niet opgenomen in het rapport? Bij een kantoorbrand kun je niet genoeg warmte produceren om staal te smelten en toch hebben we bewijs van gesmolten ijzer.

Dit is het dus: Nano-super-thermiet. Een high-tech combinatie van ijzeroxide en aluminium, verspreid gevonden in het puin van de WTC-torens. Deze chips zijn de bron van de gigantische energie die architecten en ingenieurs al tekort kwamen in het hele proces van de vernietiging van de torens en WTC7. Bedenk dat miljoenen cubieke meters gewapend beton, werden VERPULVERD TOT STOF..!

R.J. Lee Company, het USGS en Dr. Steven Jones, hebben alle drie, onafhankelijk van elkaar, deze micro-bolletjes gevonden. In het stof, hebben we iets gevonden wat we beschrijven als… niet-ontstoken thermisch materiaal, in de vorm van zeer kleine rood-grijze scherfjes die verschillende eigenschappen hebben. En na reactie produceren ze gesmolten ijzer, wat meteen ook de belangrijkste aanwijzing is voor een thermische reactie en zo’n reactie kan gebruikt worden om stalen constructies te slopen.

Wat we gevonden hebben is een moderne versie van thermiet dat we nano-thermiet noemen. Deze ijzeren microbolletjes waren aanwezig in alle stofmonsters, die moeten zijn ontstaan onder uitermate hoge temperaturen. Onafhankelijk heb ik thermitische activiteit gezien bij twee aparte monsters van het WTC-stof. Mijn bewering, gebaseerd op het vinden van thermietresten in het stof, is dat het eerder gebeurde, het gebeurde niet erna, in de branden die naderhand in de puinhoop ontstonden.

‘Gesmolten staal’-collage: Weken ná de instorting van de WTC-torens werd nog VLOEIBAAR staal uit de puinhopen gevist. (rechtsonder) Op sommige plekken van de staande torens is vloeibaar staal te zien, dat naar buiten loopt; het gevolg van het gebruik van termiet, dat de stalen kolommen doorsneed. Vlak ná de vermeende vliegtuigcrash in de gebouwen..! (rechtsbeneden)

Al de karakteristieken van de microbolletjes zeggen mij dat er thermiet gebruikt is om de stalen balken te smelten. Dus thermiet, als het aanwezig was in het WTC en het gesmolten metaal veroorzaakte, dat door zovele getuigen en fotografisch bewijs wordt aangetoond, verklaart ook het feit dat de branden niet geblust konden worden op Ground Zero. Het enige dat consistent is met alle bewijzen die we hebben, dat zoiets kan veroorzaken is het gebruik van thermiet om door het staal te snijden.

Je kwam daar beneden en je zag gesmolten staal, gesmolten staal dat door de geulen liep, alsof je in een gieterij was, als lava uit een vulkaan. Wel, het handboek beschrijft thermiet en dat stelt dat als je gesmolten staal of beton hebt, wat we hadden op 9/11, dat je dat daarop zou moeten testen. Dit is het samengesmolten brok staal, gesmolten staal en beton en al deze zaken waren door de hitte samengesmolten in één enkel brok.

Wij eisen een onderzoek dat voldoet aan de Nationale Normen. Er is geen excuus om daarop niet te testen. Als terroristen in 1993 explosieven hebben gebruikt, waarom hebben we dat nu dan niet onderzocht? Als al die getuigen explosies hoorden, waarom onderzoeken we dat dan niet? Het NIST heeft gesteld dat ze geen bewijs voor explosieven heeft gevonden. Dus toen vroegen we: ”Hebben jullie er naar gezocht?”
en ze zeiden: “Nee, we hebben geen explosieven of resten van explosieven gezocht.”..!! Dus het vooropgestelde idee van het NIST is dat er geen bewijs is voor explosieven en dat het dus geen zin heeft er naar te zoeken.

Dat is het meest onwetenschappelijke dat je je kunt indenken. Niet zoeken omdat je geen bewijs verwacht te vinden en in feite is het bewijs overweldigend. Zij komen met conclusies waarvoor feitelijk geen bewijzen zijn gevonden en ze negeren conclusies die wel getrokken kunnen worden aan de hand van het bewijsmateriaal. Het verzoek aan het NIST volgens de Wet op Vrijheid van Informatie werd geweigerd, omdat ze beweren dat het vrijgeven van de verklaring een gevaar zou betekenen voor de publieke veiligheid.

Hoe kan dit nu een gevaar voor de publieke veiligheid opleveren? De vernietiging van het bewijsmateriaal was op zich al een strafbaar feit. Het was al afgevoerd en vernietigd toen de onderzoekers van het FEMA daar aankwamen, ongeveer een maand na 11 september. Je kunt geen wetenschap bedrijven als het bewijsmateriaal je is ontnomen en als jouw hypothese de minst geldige is in plaats van de meest waarschijnlijke. Terwijl de meest waarschijnlijke hypothese, in het geval van Gebouw 7, niet eens genoemd wordt.

Dit is geen wetenschap.
Het wetenschappelijk forensische bewijsmateriaal dat door het NIST werd genegeerd, maar zorgvuldig werd beoordeeld door teams van  technische professionals, bevestigen de hypothese van een gecontroleerde explosieve vernietiging. We zijn naar 21 landen gereisd en hebben 32 Amerikaanse steden bezocht, om het bewijsmateriaal onder de aandacht van het publiek te brengen. En we worden gesteund door 9/11 nabestaanden en andere bezorgde burgers, die oproepen tot een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.

Ik ben een familielid dat antwoorden tracht te vinden bij de moord op meer dan 3000 mensen. De slotsom moet zijn dat het grondig onderzocht moet worden. Zo simpel is het toch? Alstublieft, kijk naar de architecten en ingenieurs, mensen over de hele wereld, wetenschappers, vanover de hele wereld zetten hun vraagtekens… En reken maar.. Er is flink, flink wat uit te leggen. Er was voor mij een bewustwordingsproces nodig voordat ik bereid was naar de mogelijkheden te kijken.

En echt, je moet gaan waarheen het bewijsmateriaal leidt. Als ingenieur, ik heb 3 ingenieurstitels, heb ik de petitie van Architects and Engineers for 9/11 Truth een tijd geleden al ondertekend, omdat het Amerikaanse volk absoluut de waarheid nodig heeft over 9/11. Kijk naar het bewijs, in feite zeg ik dit zeer categorisch. Ieder weldenkend mens dat het bewijsmateriaal bekijkt dat naar voren is gebracht, zou het gevoel moeten krijgen dat er iets gedaan moet worden, er moet een echt onderzoek worden ingesteld.

We zullen nooit genezen, dit land, de héle wereld zal deze dag nooit, nooit, nooit vergeten. We moeten een nieuw onderzoek eisen. Ik wil gerechtigheid. Het land heeft er recht op, we zijn allen slachtoffers. Iedereen zou de antwoorden moeten willen, het zijn niet alleen de onzen, niet alleen de mijne, we hebben allemaal iets verloren die dag. Het is beangstigend voor iedereen om deze bewijzen te verwerken. Maar we moeten de waarheid volgen, waarheen die ook leidt. Bekijk het bewijsmateriaal en besluit voor uzelf.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.