Advertentie

Een Noorse spiraal, ‘n Russische UFO en het eindrapport ‘Openheid’. (slot)


Het slot van het 4-delige e-book van David Wilcock, publiceren we deze week. Er zat even een week rust tussen, om de vorige delen te laten bezinken. En dat was waarschijnlijk wel nodig..? Want er is nogal wat voorbij gekomen, en dat allemaal naar aanleiding van de Noorse spiraal aan de December-ochtendhemel, die de gemoederen over de hele wereld bezig hield. Wanneer je het hele verhaal zo leest, kun je je niet aan de indruk onttrekken dat de hele wereld één groot schaakspel is voor de machtigen op deze Aarde.

Maar de vraag wordt steeds meer: ‘Over welke macht hebben we het eigenlijk?’  Want de ultieme macht over mensen ligt bij die mensen zélf, de macht over jou ligt bij jou! Als deze mensen wakker worden, zijn én blijven kan niemand hen de macht ontzeggen!

Het materiële machtspelletje is afgelopen, het loop op zijn end. Maar ook de verkramping in het totalitaire psychisch-mentale schaakspel is steeds meer zichtbaar, óók voor degenen die niet van schaken houden, of zich helemaal niet verdiepen in de ‘regels’ van het spel.

De tijden veranderen en onze perceptie van de wereld om ons heen, is volledig aan het kantelen; velen voelen dit proces ook tot diep in hun systeem..

Wij wensen je veel plezier met dit laatste deel van de reflecties van David Wilcock. Met dank aan Jan Smith voor zijn onovertroffen monnikenwerk.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Een Noorse spiraal, ‘n Russische UFO en het eindrapport ‘Openheid’

David Wilcock – DivineCosmos.com

2010©Vertaling door Jan Smith voor Wantoknow.nl/be

Deel 4: Interne Oorlog Over Het Bestaan Van Buitenaards Leven

HIER het originele deel 4 in het Engels op de site van David Wilcock

XX

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

In Rusland verschijnt de hoop voor de wereld

Niet zoals de communisten en de Bolsjewieken dat verwoordden, nee, als vrijheid, vrijheid!

Opdat ieder mens zal leven voor zijn medemens!

De basis is gelegd.

Het zal jaren duren eer dit is uitgekristalliseerd, maar uit Rusland komt wederom de hoop voor de wereld.

Door wie of wat ingegeven?

Door de vriendschap met de natie die zelfs ‘In God We Trust’ op zijn munten heeft staan.

(Edgar Cayce Reading 3976-29, 22 juni, 1944)

 

DEEL 4: De interne strijd over de bekendmaking van het bestaan van
BUITENAARDS LEVEN

XX

Onder President Eisenhower veranderde alles in een private onderneming.

Oorlogsveteraan, generaal Eisenhower, werd president van de VS, eind jaren 1950. Hij was de eerste die zijn volk waarschuwde voor de opmars van het militair-industrieel complex, dat zich in Washington invrat in de politiek, het geld en vooral in de macht over de VS…

Ik heb besloten hier de inmiddels platgetreden verhalen over Roswell en andere makkelijk op te zoeken informatie niet te behandelen. Het doel van dit E-boek is om onderzoek te doen naar de strijd om de bekendmaking, die ons elke dag wel op een of andere manier raakt. De ‘regering’ heeft sinds de jaren ’50 slechts heel weinig te maken gehad met Ufo’s, reverse-engineering en dergelijke.

[Opmerking vertaler: Het ontrafelen van de werking van een apparaat of computerprogramma zonder de beschikking te hebben over de bouwplannen.].

Het hele gebeuren was in handen gevallen van allerlei private ondernemingen – die in belangrijke mate deel uitmaakten van het militair-industrieel-complex van Rockefeller – die hun geheimen met dodelijke kracht beschermden.

De Rothschildgroep lijkt zelf ook de beschikking te hebben over buitenaardse technologie die met behulp van ‘reverse-engineering’ werd ontwikkeld, maar de Rockefellergroep heeft duidelijk de grootste macht over de Ufo-cover-up, de neergestorte schotels en de geheime geavanceerde technologieën die daaruit zijn voortgekomen.

Het bekend worden van dergelijke technologieën, is altijd beschouwd als de grootste bedreiging van het op olie gebaseerde imperium van Rockefeller. J.P. Morgan, een partner van Rockefeller, was verantwoordelijk voor de beëindiging van de draadloze technologie die door Nikola Tesla werd ontwikkeld in ‘Wardenclyffe Tower’, omdat ze daarin een bedreiging zagen voor hun uitdijende olie-imperium.

En sindsdien heeft het militair-industrieel-complex van Rockefeller hoge prioriteit gegeven aan het tegenwerken van iedereen die, waar ook ter wereld, met technologie van vrije energie aan de slag ging. Afkoping, bedreiging en zelfs moord hebben altijd tot hun werkwijze behoort.

De regering werd buitengesloten – en Eisenhower waarschuwde

De regering werd al vrij spoedig buiten spel gezet, om elke dreiging van bemoeienis de kop in te drukken. Presidenten waren niet te vertrouwen als het om het bewaren van geheimen gaat – ze komen en gaan immers elke vier jaar. Ze hadden bij hun aantreden ook geen enkel benul van waar ze in terecht waren gekomen.
Tijdens zijn acht jaar durende presidentschap zag Eisenhower het allemaal tussen zijn vingers door glijden. Het “militair-industrieel-complex” verwijst naar de grote verscheidenheid aan bedrijven die onder controle staan van zowel de Rockfellergroep, als die van de Rothschilds – met inbegrip van alle geheime Ufo-gerelateerde projecten.

In zijn afscheidsrede voor het volk op 17 januari 1961, uitte Eisenhower een stoutmoedige en dappere waarschuwing —

“In regeringskringen moeten we waken voor het vergaren van onwetmatige invloeden, al dan niet opzettelijk, door het militair-industrieel-complex. De mogelijkheid op een rampzalige opkomst van misplaatste macht is aanwezig en zal niet aflaten”.


X

Brigadegeneraal Steve Lovekin onthult wat er gebeurde..

Dr. Steven Greer publiceerde in 1999 ‘Extraterrestrial Contact,’ waarin hij op pagina 357 een korte samenvatting geeft van de getuigenverklaring van klokkenluider Brigadegeneraal Steven Lovekin, die hij, omwille van de anonimiteit, aanduidt met de initialen “SL”.

Lovekin werkte onder Eisenhower voor de ‘US Army Signals Intelligence’ (SIGINT) en door zijn hoge positie had hij bij talrijke gelegenheden directe toegang tot de president. Volgens Lovekin was Eisenhower zich terdege bewust van de waarheid omtrent Ufo’s. Lovekin onthulde in 2003 meer details hierover in een interview met Grant Cameron. De militaire geloofsbrieven van Lovekin werden geverifieerd aan de hand van documenten als deze die naar Dr. Steven Greer werden gestuurd. Over die verificatie van het palmares van de generaal kun je hier lezen en Dr. Greer verdedigt persoonlijk de geloofwaardigheid van Lovekin in dit artikel.

Besteed wat extra aandacht aan het rapport van Lovekin. Hij stelt daarin dat een economische recessie er de oorzaak van was dat Eisenhower het gevoel kreeg dat hij, meer dan ooit tevoren, gedwongen werd veel meer macht af te staan aan het militair-industrieel-complex. Ook dit is naar alle waarschijnlijkheid onderdeel van een van tevoren zorgvuldig opgezet plan.

Matt Taibbi toonde zeer recent aan dat ‘Goldman Sachs’, sinds de Grote Depressie, achter alle plannen voor manipulatie van de markt schuilgaat”. Volgens talrijke klokkenluiders die ik ken, vormt ‘Goldman Sachs’ de voornaamste schakel binnen het militair-industrieel-complex van de Rockefellers/Rothschilds – en onderhouden ze met beide groepen intensieve contacten. Door corporaties als ‘Goldman Sachs’ , lijkt het erop dat de Rockefellergroep indertijd verantwoordelijk is geweest voor het beramen van een ‘ernstige recessie’ waardoor de gekozen Amerikaanse regering in de jaren ’50 werd gedwongen een groot deel van haar autoriteit en controle over het Ufo-vraagstuk op te geven.

Hieronder volgt wat Lovekin er in 2003 in dat interview over zei (lachend):

“In ieder geval zat hij, [Eisenhower], ufootjes te tekenen. Hoe dan ook, hij kreeg in 1952, kort voordat hij in functie kwam, op de een of andere manier te maken met Ufo’s; misschien lieten ze die wel aan hem zien…. Er was eigenlijk niet zoveel bijzonders aan, maar hij besprak het toch met mij; hij maakte zich er grote zorgen over.

Ik denk dat een van zijn grootste zorgen was dat we op dat moment door een ernstige recessie gingen en dat de regering had veel van haar macht had moeten afstaan aan het militair-industrieel-complex.Dát hield hem heel erg bezig. Het was iets dat de regering op dat moment niet kon oplossen. Ze wilden het ook niet oplossen, kan ik misschien beter zeggen. Maar ja, hij was er wel heel erg mee bezig. Hij geloofde erin (in de Ufo’s). En hij was zich bewust van de ernst van de situatie. Hij was zich in ieder geval ook heel erg bewust van de zorgen van het Amerikaanse volk en ik denk dat hij oprecht iets positiefs wilde doen.

Op de een of andere manier was hij echter aan handen en voeten gebonden. Ik weet het niet zeker, maar ik had er zo’n idee van. Wanneer we in Camp David waren, kende hij van iedereen de naam en wist ook precies wat die persoon deed. Dat maakte het zo geweldig fijn om onder hem te dienen. Ik was nog maar een sergeantje in die tijd. Ik werd door hem overigens wel op de hoogte gehouden van zaken die hij niet met anderen wilde delen…”

Vraag: Waarom denk je dat het gaat om een cover-up – waarom sprak de President er niet over? Omdat velen zeiden dat hun handen gebonden waren? Wat is jouw onderbuikgevoel hierover?

Lovekin: “Nou ja, omdat er zoveel gezag werd weggegeven aan private ondernemingen.”

Vraag: Denk je dat dit al aan de gang was tijdens de regering van Eisenhower?

Lovekin: “Jazeker. Toen hij zei dat het militair-industrieel-complex zijn grootste angst was, maakte hij geen geintje; hij had daarbij het onderwerp dat wij nu bespreken, duidelijk in gedachten. Hij was daar heel uitgesproken over.”

Het is hoogstwaarschijnlijk dat Eisenhower de aard en ernst van het probleem heeft gedeeld met zijn opvolger John F. Kennedy. Kennedy was de eerste President die niet formeel op de hoogte werd gesteld van de waarheid over het Ufo-verschijnsel, terwijl dat al in de jaren ‘40 was begonnen.

Kennedy maakte zijn handen vuil, en… Hij betaalde de ultieme prijs!

Zoals Dr. Michael Salla, Richard C. Hoagland en anderen hebben onthuld, kwam Kennedy toch achter de waarheid, en maakte serieus aanstalten het openbaar te maken. De laatste video van Salla, waarnaar in de eerste zin van het volgende uittreksel wordt verwezen, kan in zeven delen online worden bekeken: Part 1; Part 2; Part 3; Part 4; Part 5; Part 6; & Part 7.

Hier volgt een uittreksel van de notities van Dr. Salla over de inhoud van zijn video:

“De video begint met het bewijs, afkomstig uit een getuigenverklaring waarin wordt geciteerd uit uitgelekte officiële documenten, dat president Eisenhower Presidentskandidaat Kennedy op de hoogte heeft gebracht over de gevaren van het militair-industrieel-complex.

Eisenhower was bezorgd dat bedrijfsmatige controle over technologieën die uit Ufo-onderzoek voortkwamen — en die klaarblijkelijk van buitenaardse origine waren –, uiteindelijk zou kunnen leiden tot bedreiging van de burgerrechten en de Amerikaanse Republiek door het militair-industrieel-complex. De video laat verder zien dat er drie kritische periodes zijn geweest, die te maken hadden met de pogingen die President Kennedy in het werk stelde om volledige toegang tot de geheime Ufo-dossiers te verkrijgen.

De eerste periode begon in februari 1961, met Kennedy’s Executive Order 10920, waarin hij opdracht gaf alle militaire programma’s voor psychologische oorlogvoering onder de controle van zijn team voor nationale veiligheid te plaatsen. En niet lang daarna, op 28 juni 1961, vroeg Kennedy formeel aan de Directeur voor Centrale Inlichtingendiensten (DCI), Allen Dulles, om inzage in de operaties van een in het geheim opererende groep, die werd aangeduid met MJ-12, omdat zij te maken zouden hebben met plannen voor psychologische oorlogvoering tijdens de Koude Oorlog. Kennedy begreep dat psychologische oorlogvoering werd gebruikt om de waarheid over Ufo’s en hun buitenaardse afkomst te verbloemen en hij trachtte toegang te krijgen tot die informatie.

In een uitgelekt document staat dat Kennedy de toegang werd ontzegd door Dulles op 5 november 1961. Die eerste periode eindigde met het vertrek van Dulles als hoofd van de DCI op 29 november 1961, nadat een aantal topgeheime instructies van MJ-12 over het uitschakelen van Kennedy waren opgedoken. Het betrof  ondermeer een uitgelekt en “half verbrand memo“.

President Kennedy blijft aandringen op de waarheid!

Openheid naar de burgers van de VS toe, dát stond John F. Kennedy voor ogen, toen deze president werd. Hoe onder andere die houding slecht voor hem afliep, weten we allemaal..

Dr. Salla vertelt onder meer dat Kennedy niet opgaf nadat hij door de CIA en MJ-12 zelf, was buitengesloten. Hij bleef steeds nadrukkelijker aandringen om de waarheid boven tafel te krijgen:

“De tweede periode begon toen Kennedy zijn bevoegdheden als Opperbevelhebber in de strijd wierp om alles dat hij te weten kon komen over Ufo’s en buitenaards leven op zijn bureau te krijgen, ondanks dat MJ-12 en de CIA-tak voor contraspionage, de ‘Contra Intelligence’, hem bleven tegenwerken.

Kennedy bezocht een geheime militaire basis om de restanten van de neergestorte Ufo te bekijken en zelfs een blik te werpen op de lichamen die daarbij waren aangetroffen. Een uitgelekt document onthult dat de dood van Marilyn Monroe direct verband hield met haar dreigementen dat ze zou gaan rondvertellen dat Kennedy heimelijke een bezoek had gebracht aan een geheime basis om er geborgen Ufo’s te bekijken.

Kennedy zou zelfs een of meer ‘contactpersonen’ hebben ontmoet teneinde meer te weten te komen over buitenaards leven en daarbij advies hebben gekregen over toekomstige politieke gebeurtenissen. Van een ‘contactpersoon’, George Adamski, is door een aantal getuigen bevestigd, dat hij een militair regeringspaspoort had. Bezoeken van Adamski aan geheime militaire bases, die ook door getuigen zijn bevestigd, onderbouwen zijn beweringen dat hij regelmatig hoge ambtenaren van het Pentagon op de hoogte stelde na zijn contacten met buitenaardse wezens.

Adamski beweert dat hij twee keer een ontmoeting heeft gehad met Kennedy, waarbij hij hem informatie doorgaf van de buitenaardse wezens. Hij beweert ook dat hij in 1962 een ontmoeting heeft geregeld diep in de woestijn van Californië tussen Kennedy en een aantal buitenaardse wezens.”

De 3e Fase, waarin Kennedy aandringt op openbaring..

In de derde periode ging Kennedy, in het belang van de beëindiging van de Ufo-cover-up, zelfs nog een stap verder in zijn pogingen de relatie met de Russen te verbeteren. Het betreft hier waarschijnlijk het begin van de formele samenwerking met de Derde Groep, die Dr. Beter aanduidt als de ‘Nieuwe Kremlin-groep. Chroesjtsjov was duidelijk een voorstander van de Nieuwe Kremlin-groep / Groep Drie, ofschoon hij dat in het begin van zijn ambtstermijn waarschijnlijk niet was – maar daar komen we zo meteen aan toe. Laten we nog even verder gaan met die belangrijkste fase van de geheime campagne van Kennedy:

“De derde en meest kritische periode begon op 10 september 1963, toen President Kennedy een toespraak hield voor de Algemene Vergadering van de VN, waarin hij opriep tot gezamenlijke ruimte- en maanmissies van de VS en de USSR. In de daaropvolgende twee maanden voorafgaand aan zijn gewelddadige dood op 22 november, volgde President Kennedy een risicovolle strategie om Sovjet Premier Nikita Chroesjtsjov te overtuigen akkoord te gaan met gezamenlijke samenwerking op het gebied van de ruimtevaart.

Chroesjtsjov nam het aanbod uiteindelijk op 11 november (11/11) aan, hetgeen de volgende dag leidde tot een aantal regeringsmaatregelen met betrekking tot grootschalige wederzijdse uitwisseling van wetenschappelijk informatie tussen Rusland en Amerika. Nog belangrijker is, dat uit uitgelekte documenten is gebleken dat dit ook de uitwisseling inhield van geheime dossiers over Ufo’s.
Chroesjtsjovs uiteindelijke acceptatie mondde uit in een geheime richtlijn over de moordplannen van CIA-CI , die eerder per memo waren geautoriseerd door MJ-12 en Dulles. Laatstgenoemde werd naar aanleiding hiervan in november 1961 gedwongen het veld ruimen.”

Opnieuw bevestigt de verklaring van Dr. Beter dat Chroesjtsjov was gaan samenspannen met de Nieuwe Kremlin-groep, die sedert tientallen jaren had gewerkt aan de omverwerping van de Bolsjewistische Illuminati in Rusland en ook voorstander was van het beëindigen van de Ufo-cover-up. Als zijn pogingen niet geneutraliseerd waren geworden, was de uitzetting van de Bolsjewieken waarschijnlijk al 15 jaar eerder een feit geweest.

De nieuwe Kremlin-groep hielp Kennedy ook met het ontmantelen van de ‘FED’, ‘Federal Reserve’..!

Zoals je hier kunt lezen, keurden MJ-12 en CIA-directeur Dulles de moord op Kennedy goed. Dr. Salla behandelde Executive Order 11110 niet, waarmee Kennedy ook direct de Federal Reserve wilde aanpakken – en daarmee tevens achter de Rockefellergroep en de Rothschilds aanging. Let eens op het nummer dat de opdracht heeft — 11110 – en ook op het feit dat Chroesjtsjov het voorstel van Kennedy accepteerde op 11/11/1963. (Lees meer over de achtergronden van deze ‘Executive order’ in een speciaal artikel hier op WantToKnow)

Deze numerologie is zeer waarschijnlijk geen toeval – mogelijk is het een andere aanwijzing dat de Nieuwe Kremlin-groep alle initiatieven van Kennedy steunden. Neem deze gedocumenteerde verklaring van President Kennedy eens in overweging, die hij slechts tien dagen voordat hij werd  vermoord, aflegde: BRON

Document 100.1.3.2.0    31  van  39……..

“Het hoge ambt van de President is gebruikt voor het smeden van plannen om de vrijheid van Amerika kapot te maken. En voordat ik het ambt neerleg, dien ik de Burgers van dit land te informeren over haar benarde positie”.

– PRESIDENT JOHN F. KENNEDY (10 dagen voordat hij werd vermoord)

Het gelijktijdig aandringen op openbaarmaking en de uitschakeling van de Federal Reserve is, het moet nog maar eens gezegd, zeer waarschijnlijk het resultaat van zijn samenwerking met de Nieuwe Kremlin-groep, die al een lange staat van dienst had in de strijd tegen de Illuminati. Nu pas – na al die tijd – komt de profetie van Edgar Cayce dan eindelijk uit: “Uit Rusland komt de hoop van de wereld” .

Deze factie binnen de Russische regering, bereikt nu eindelijk de climax van een langlopend plan, overigens met de hulp van het grootste deel van de internationale gemeenschap, zoals door Benjamin Fulford en anderen werd onthuld. Een meer persoonlijk inzicht in de moord op President Kennedy kan worden opgemaakt uit de verklaring van CIA-insider Robert Crowley, die direct betrokken was bij de besluitvorming die leidde tot deze tragische gebeurtenis. Ofschoon Crowley niet volledig werd geïnformeerd over de redenen waarom dat besluit om hem te vermoorden werd genomen, kreeg hij toch genoeg van het verhaal mee om eenvoudig achter de waarheid te komen.

 

Belangrijke informatie onthult de ware reden voor de moord op John F. Kennedy..

Kennedy schijnt heel duidelijk te hebben samengewerkt met de mensen in de Nieuwe Kremlin-groep via Chroesjtsjov –en we kunnen ook makkelijk bewijzen dat hun relatie te maken had met het delen van geheime informatie. ‘TBRNews.org’ heeft een langlopende serie gepresenteerd van transcripties van een interview tussen auteur Gregory Douglas en een hooggeplaatste ex-medewerker van de CIA, Robert T. Crowley, die ooit leiding gaf aan de ‘Clandestine Operations Division’ [Divisie voor Clandestiene Operaties] van die dienst.

De betrouwbaarheid van deze informatie is buitengewoon, in tegenstelling tot zoveel andere stukken met valse gegevens die de samenzweringmedia bezighoudt en zo vervuilt. ‘TBRNews.org’ heeft consequent laten zien dat ze één van onze betere bronnen betreft, die we de laatste tijd hebben ontdekt. Douglas maakte in het geheim geluidopnamen van de conversaties met Crowley – en deze transcriptie werd voor het eerst op de website gepubliceerd in september 2008.

Hoewel de inhoud schokkend is, is het belangrijk de context te begrijpen – omdat duidelijk wordt vastgesteld dat de samenwerking met de Nieuwe Kremlin-groep zeer ver gevorderd was en rechtstreeks aanleiding gaf tot de moord op Kennedy: (BRON)

Gregory Douglas: “Als je wilt dat ik je serieus neem en ten voordele van jou zal spreken, wil ik van jou, over de telefoon als je dat wil, gegronde redenen horen voor wat er is gebeurd.

Ik bedoel, dat is toch wat je wilt, is het niet? Om al die mensen die na jou komen te laten begrijpen wat jouw beweegredenen voor die acties zijn geweest.”

Robert T. Crowley: “Ja, daar komt het wel op neer. Als het ooit uitkomt, hoewel dat nu waarschijnlijk nog niet het geval is, wil ik niet dat mijn zoon en mijn kleinkinderen straks gaan denken dat ik een of andere huis-tuin-en-keukenmoordenaar ben geweest. Ze moeten de beweegredenen kennen voor de acties die we hebben ondernomen.”

GD: “Goed. Ga je gang.”

RTC: “Je moet begrijpen dat we onze taken heel serieus namen. [James Jesus] Angleton was een eersteklas en zeer toegewijd contraspion. En hij ontdekte dat de belangrijkste inlichtingenrapporten van de dagelijkse briefing door de CIA, uiteindelijk in Moskou terechtkwamen.Binnen een week nadat ze in handen van de President waren gegeven. Een week!

En dat was niet één keer, maar dat ging al een hele tijd zo. Toen probeerden we natuurlijk uit te vinden hoe dat mogelijk was. Een grote inlichtingenramp, Gregory, enorm! Nu werden er veel kopieën van die rapporten verspreid, maakt niet uit aan wie allemaal, en dus stopten we in al die documenten een zogenaamd ‘pikant detail’

Een identificatiepunt, als je wilt. Niet iets dat het rapport ongeloofwaardig maakte, maar gewoon een “heel klein beetje pikanterie”, zoals Jim [Angleton] placht te zeggen. Jims contact in Moskou was een diplomaat – maakt niet uit voor welk land, omdat we hem geen gelazer willen bezorgen. Dus via hem kregen zij kopieën terug van wat Nikita had ontvangen. Kun je je voorstellen hoe stomverbaasd we allemaal waren, toen we erachter kwamen dat het de kopie van de President was, die was uitgelekt? Mijn God!”

Wat doe je wanneer de president zelf de grootste geheimen laat uitlekken..??!

“Stel je eens voor hoe groot het dilemma was, toen de CIA ontdekte dat hun eigen baas – technisch gesproken—geheime informatie lekte, waarvan zij de mening waren toegedaan dat het de essentiële veiligheid van iedere inwoner van de Verenigde Staten van Amerika betrof. Ze hadden het gevoel dat het de allerhoogste vorm van verraad was – en dat er iets aan gedaan diende te worden. Maar wat?? Het was de President van de Verenigde Staten, God betere het!!”

Lees verder en ontdekt wat er vervolgens gebeurde:

“We konden niet gewoon naar hem toestappen en hem vragen hoe het kwam dat Chroesjtsjov zijn rapporten,, die wij hem een week eerder zelf hadden gegeven, had kunnen lezen. Jim kon er niet goed achterkomen hoe het in zijn werk was gegaan. Maar toen kregen we het bericht, dat Bobby, zijn broer, er kameraadschappelijke betrekkingen op na hield met een prominent KGB-lid, ene Bolshakov. Het leed geen twijfel wie dat was: de topman van [persbureau] TASS hier in de VS. Hoog niveau. Van Bobby was bekend dat hij hem tenminste een keer had ontmoet.

Hoover liet Bobby Kennedy dag en nacht in de gaten houden, omdat hij hem vreselijk haatte en hij wilde niets liever dan hem betrappen op iets slechts, om het daarna te laten uitlekken naar ‘The Post’, wat onherroepelijk zou leiden tot ontslag als minister. In ieder geval kwamen ze erachter dat Bobby over zijn eigen huistelefoon praatte met die communist – en dus liet Hoover die ook aftappen. Hoover wist niet dat wij dat inmiddels ook al deden, maar zo gaat dat nu eenmaal in politiek Washington.

En toen vernamen we dat Bobby zijn kopieën van de Presidentiële briefingrapporten per fax doorstuurde naar Bolshakov van de KGB. Ik bedoel, dat stond absoluut buiten kijf: er kon geen enkele twijfel over bestaan. En, we kwamen er ook achter dat President Kennedy zelf ook in direct met Chroesjtsjov stond, via Bobby en die Rus. Ik bedoel dat ze het hele diplomatieke systeem aan het ondermijnen waren — en God alleen weet waarover de Kennedys het allemaal haddden!”

[DavidWilcock: Elders in de transcripties onthult Crowley de uitgebreide insiderkennis en de cover-up van het Ufo-verschijnsel.]

“We moesten het echt helemaal zeker weten. Dit was zo verschrikkelijk explosief, geloof me maar!”

Het besluit wordt genomen!

Op dit punt aangekomen, moest de CIA besluiten wat ze zouden doen. Het moge duidelijk zijn, dat de goedgezinde mensen binnen de CIA zich terecht zorgen maakten over de Veiligheid van de Verenigde Staten en het Amerikaanse volk. Zij kregen echter niet te horen dat Kennedy erop had aangedrongen dat er nu eindelijk eens openheid moest worden betracht over de Ufo-geheimen en dat hij erop uit was om de Federal Reserve te ontmantelen.

Nu zijn we aanbeland bij het moment van de waarheid:

“Jim en nog een paar van ons gingen rond de tafel zitten, ze luisterden naar alle bandopnames, lazen de rapporten van de agenten door en probeerden te besluiten wat ze moesten doen. Ik bedoel, Gregory, dat onze President zelf de meest geheime informatie doorgaf, echt doorgaf aan onze ergste vijand in die tijd – aan een man die in het openbaar had gezworen dat hij ons zou vernietigen! Dus, ja, wat nu?? Openbaar maken?? Wie zou zoiets durven??

Natuurlijk beschikten we over de machtigste contacten in de media, maar het enige besluit dat we namen was dat het allemaal te verbijsterend en negatief was om het naar buiten te brengen. En in die kamer werd toen het besluit genomen om ons eenvoudigweg van de President te ontdoen.Hij was te onafhankelijk, hij had Dulles al ontslagen en ook Bissel had het veld moeten ruimen in de Cuba-crisis en hij dreigde Senator Mike Mansfield zelfs om de CIA op te doeken. En juist hij gaf de meest topgeheime informatie door aan de ergste vijand! Ik bedoel, het stond gewoon niet meer ter discussie. Zie je wat ik bedoel?”

GD: Ik zie heel duidelijk wat je bedoelt.”

RTC: “Wat zou je zelf gedaan hebben in een dergelijke situatie?”

GD: “Ik ben niet zo belangrijk als al die mensen, dus wat doet het ertoe wat ik ervan denk? Ik ben alleen maar op zoek naar de werkelijke beweegredenen.”

RTC: Nou, heb je die inmiddels ontdekt?”

GD: “Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen, heel duidelijk allemaal.”

Waardevol en onderbouwend bewijsmateriaal die de betrouwbaarheid van deze getuige bevestigen, kun je vinden in deze update van TBRNews , daterend van 11 mei 2009, wanneer je geïnteresseerd bent in het vervolg van dit verhaal. Scroll naar beneden voor de samenvatting van het boek van Gregory Douglas, “Regicide: The Official Assassination of John F. Kennedy.” [‘Koningsmoord, de officiële moord op John F. Kennedy”]

Niet zo makkelijk af te schuiven op Lyndon B. Johnson, zoals velen denken..!

Omdat er zoveel geleerden zijn die de schuld van dit alles in de schoenen van Lyndon B. Johnson, Kennedy’s vicepresident, willen schuiven, is het onderstaande uittreksel van het bovengenoemde artikel interessant, gezien in het licht van nieuwe informatie die pas heel recent naar boven is gekomen:

“LBJ maakte zich grote zorgen dat hij ook op de korrel zou worden genomen – en moest door J. Edgar Hoover persoonlijk op zijn gemak worden gesteld met de verzekering dat hij, Johnson, geen doelwit vormde.”

Dit gegeven maakt het gedrag van Lyndon B. Johnson in de directe nasleep van de moord op Kennedy, ineens een stuk duidelijker:

“LBJ werd na de moord op John F. huilend aangetroffen in zijn badkamer:  (BRON)

Wat McHugh beweerde dat hij had gezien, is erg schokkend. “Ik liep naar het toilet in de badkamer en daar had hij zich verborgen achter het dichtgetrokken douchegordijn,” herinnerde McHugh zich. Hij beweerde dat LBJ hard zat te huilen en riep: “Ze gaan ons allemaal vermoorden!! Het is een complot!! Het is een complot!! We gaan er allemaal aan!!”

“Johnson was hysterisch”, volgens de generaal, “hij zat helemaal in zijn eentje in die badkamer, op de toiletpot.”

Zoals Hoagland onthulde tijdens zijn laatste lezing op de ‘Conferentie over Geheimen’, die je hier kunt kopen: Enterprise Mission website, wist Johnson zeker genoeg om de ‘Oval Office’ helemaal opnieuw knalrood te laten verven, hoewel bekend was dat Kennedy de pest had aan die kleur. Die herinrichting werd op zeer korte termijn door Johnson bevolen en was helemaal klaar in precies hetzelfde weekend dat Kennedy werd vermoord – alsof Johnson had geweten dat Kennedy het nooit meer te zien zou krijgen en hij zijn gewelddadig getinte ‘troonsbestijging’ had willen onderstrepen door het hele Oval Office in schreeuwend bloedrood te laten verven.

Meer over de samenzwering tussen Kennedy en Chroestjov

Nu we de achterliggende beweegredenen voor de moord zelf hebben onderzocht, duiken we er eens wat dieper in om te zoeken naar signalen die op samenwerking duiden tussen Groep Drie, via Rusland, en de regering van Kennedy — in deze langdurende slag om de Illuminati ten val te brengen. In die tijd was er nog steeds sprake van een goede verstandhouding tussen de groeperingen van Rockefeller en Rothschild. De interne strijd laaide niet eerder op dan in de jaren ’70, zoals Dr. Beter al in het vorige hoofdstuk onthulde.

Ter illustratie geef ik hier wat informatie die schriftelijk werd gedeeld in een document dat ik redigeerde voor Richard C. Hoagland vorig jaar, getiteld “A New Frontier of Hope”. Hoagland gaf zelfs nog meer informatie over die verrassende en weinig bekende samenwerking tussen Kennedy en Chroesjtsjov. In 1999 gaf de zoon van Chroesjtsjov, Sergei, nieuwe en cruciale informatie vrij over die geheime ‘verraderlijke’ onderhandelingen die de twee leiders op persoonlijke titel voerden. Twee interviews uit oktober van datzelfde jaar — een op PBS en het andere in een artikel dat hij schreef voor het ‘American Heritage Magazine’ — vertellen het volgende verhaal: ORIGINELE BRON

“In augustus 1963 tekenden de Verenigde Staten, de USSR en Groot-Brittannië een overeenkomst dat nucleaire proeven in de atmosfeer, onder water en in de ruimte, verbood. In augustus van hetzelfde jaar stuurde Kennedy aan mijn vader een voorstel over het bundelen van de Sovjet-Russische en Amerikaanse krachten voor een gezamenlijke vlucht naar de maan. In juni 1962 had hij het idee voor het eerst geopperd in Wenen, maar toen had vader er niet op geantwoord.

Hij dacht dat de VS hierdoor achter geheime informatie zou kunnen komen en zou ontdekken dat onze rakettechnologie veel minder voorstelde dan we al die tijd hadden beweerd. En dat zou natuurlijk de Amerikanen weer op ideeën kunnen brengen om ons als eerste aan te vallen.”

Vertrouwen is altijd het hete hangijzer..!

Men dient altijd in het achterhoofd te houden dat ‘vertrouwen’ in de strijd tussen die rivaliserende partijen altijd een heet hangijzer is geweest. Nadat ze gedurende tweehonderd jaar te maken hadden gehad met de Illuminati, was de Nieuwe Kremlin-groep zich er terdege van bewust dat het moeilijk was om wie dan ook te vertrouwen. Het is heel goed denkbaar dat Chroesjtsjov vanaf het allereerste begin van zijn regeerperiode helemaal niet met de Nieuwe Kremlin-groep wilde samenwerken, maar dat ze erin waren geslaagd pas in de loop van zijn leiderschap tot hem door te dringen. De Cubaanse Raketcrisis van 1961 was een ware wereldomvattende gebeurtenis, die liet zien hoe moeilijk het voor deze twee regeringen was elkaar echt te kunnen vertrouwen – zelf door middel van geheime pogingen die werden ondernomen om een vrede te bewerkstelligen.

Chroestjov liep toch warm voor het idee

Het volgende citaat van het PBS-artikel toont aan dat Chroesjtsjov warm begon te lopen voor het idee de oorlog werkelijk te beëindigen – en ook voor het gezamenlijke ruimtevaartproject naar de Maan, dat mogelijk de bedoeling had om de buitenaardse ruïnes, waarvan men wist dat die daar waren, te vinden en wereldkundig te maken:

Toen had President Kennedy in augustus 1963 een ontmoeting met Sovjetambassadeur Dobrinyin, waarna hij een toespraak hield voor de Verenigde Naties. Hij bood meer dan eens aan, de krachten te bundelen [om samen naar de Maan te reizen] en mijn vader nam dat aanbod in die tijd heel serieus. Ergens in oktober of november liep ik met hem te wandelen en hij vertelde me er alles over. Hij vertelde mij dat ‘we hierover moeten nadenken en het idee misschien wel moeten omarmen…’ Als het een gemeenschappelijke onderneming met de Amerikanen zou zijn, werd het allemaal een stuk goedkoper voor Rusland. Hij dacht ook aan de politieke consequenties van al die dingen, “want het wederzijdse vertrouwen zou er mogelijk ook door verbeteren”. (originele bron HIER)

Na de Cubaanse Raketcrisis was zijn vertrouwen in Kennedy alleen maar toegenomen. Hij zag een deal met de President wel zitten. Hij dacht niet dat ze ooit bevriend zouden raken, maar hij wilde koste wat kost de oorlog echt uit de weg gaan en door deze samenwerking zouden ze hun beider gedachten prima op die doelstelling kunnen richten, voorlopig althans.”

Chroesjtov werd ook uit de macht gezet, net als Kennedy.

Kennedy werd slechts een paar dagen nadat Chroesjtsjov klaar was die alliantie met hem te willen aangaan, vermoord – hij was echt van plan de strijdende groeperingen die de Bekendmaking tegenhielden en de wereld van haar rijkdommen wilden beroven, te verslaan. Chroesjtsjov hield het nog een jaar uit, voordat ook hij werd afgezet door de haviken die de belangrijkere Illuminati-agenda van de Ufo-cover-up en de Nieuwe Wereldorde in tact wilden laten:

“Ik weet werkelijk niet hoe de Amerikanen zouden hebben gereageerd, als ze weet hadden gehad van de voorgenomen radicale troepenvermindering door de Sovjet-Unie, maar ik zou graag willen geloven dat het antwoord proportioneel positief zou zijn geweest. Als dat zo had mogen zijn was de Koude Oorlog al in 1969 beëindigd, en in dat jaar zouden een Amerikaanse en Russische astronaut samen de eerste stappen op de Maan hebben kunnen zetten.
Maar het leven zat heel anders in elkaar. In november 1963 stierf John F. Kennedy en een jaar later, in oktober 1964, werd mijn vader uit het Kremlin gewipt. De leiders die mijn vader vervingen, haastten zich om ‘zijn fouten te herstellen’, door een nieuwe impuls te geven aan de wapenwedloop en tienduizenden tactische nucleaire wapens te produceren.”  BRON

Kennedy en Chroesjtov wisten misschien precies wat ze op de maan zouden aantreffen…!!

Een van deze bizarre objecten op de maan..

Als je twijfelt aan de mogelijke omvang van de ruïnes die op de Maan lagen te wachten op hun ontdekking, bevatten deze twee artikelen , — die ik samen met Richard C. Hoagland in 2007 schreef en die tegelijk met zijn nieuwe boek ‘Dark Mission’ zijn verschenen – zeer fascinerende bewijzen dat er daarboven iets is.

Het is niet de bedoeling van dit E-boek alle foto’s hier te publiceren – ik zal daarom volstaan met de plaatsing van één van de vele intrigerende voorbeelden die je allemaal kunt vinden in deze twee artikelen–, waarin ook duidelijk naar voren wordt gebracht hoe de huidige Russische media hun medewerking verleenden aan de promotie van dit verhaal:

Richard was eigenlijk best in zijn nopjes met wat ik bij mijn eigen onderzoek ook allemaal nog had gevonden – en nogmaals, alles staat in deze twee artikelen:

Deel 1 en Deel 2

Als je kijkt naar de technologie en de kennis van ingewijden die beschikbaar kwam, is het zeer aannemelijk dat tenminste een, zo niet beide wereldleiders zich terdege bewust waren van wat men op de Maan zou aantreffen. Daarom had een gezamenlijke missie naar de Maan kunnen zorgen voor Openheid. Bovendien had het tegelijkertijd de beëindiging van de plannen van de Nieuwe Wereldorde voor een Derde Wereldoorlog kunnen betekenen. Jammer genoeg ging het allemaal niet door – maar we bevinden ons op dit moment in een heel ander tijdvak in de geschiedenis. Ten langen leste is de tijd nu eindelijk rijp. En de Russen zijn ons nog niet vergeten.

Ook het verantwoordelijkheidsgevoel van de rest van de wereld is in de tussentijd niet verslapt: men wenst de veiligheid en vrijheid van iedereen op deze planeet zeker te stellen. Nog even terug naar dezelfde bron — CIA’s eigen Robert Crowley – en nu zullen we hier laten zien, in Crowley’s eigen woorden, dat de CIA genoeg afwist van de Ufo-cover-up en er absoluut zeker van was dat we werden bezocht door intelligente, menselijke buitenaardse wezens.

Bewijs dat Robert Crowley zich bewust was van Ufo’s.

Ter geruststelling van al die sceptici die misschien denken dat Ufo’s in al die projecten juist niet werden beschouwd als zijnde echt, of juist geen onderwerp van bezorgdheid vormden, kan het volgende uittreksel van het gesprek tussen Douglas en Crowley best weleens onthullend zijn. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de man waar Crowley het over heeft, aan boord werd genomen van een Ufo, toen hij over zijn oprit wandelde, zoals je hier kunt lezen – aannemelijker is het des te meer dat hij te grazen werd genomen door iemand van een rivaliserende groep, werd gekidnapt en afgevoerd. Niettemin vormde het onderwerp van verdwijnende mensen – door kidnapping of anderszins – een uitgelezen mogelijkheid voor Douglas en Crowley om hierover een discussie te beginnen – vooral omdat de man die verdween een belangrijk staflid was van Crowley zelf:

Hier de originele bron

“RTC: “Onze man was erg belangrijk voor ons en zodoende onderzochten we het voorval van zijn plotselinge verdwijning grondig. Zijn financiën bleken allemaal op orde, hij kon het goed vinden met zijn vrouw, dronk niet, gebruikte geen verdovende middelen en we waren in staat elke minuut van zijn waakzame leven te verantwoorden. Hij ging van huis, reed naar zijn werk, werkte de hele dag, reed terug naar huis, gebruikte het avondeten samen met zijn vrouw en ze gingen zo af en toe gezellig naar de bioscoop. Zijn vrouw deed gewoonlijk alle boodschappen. Heel erg vredig allemaal en ze hadden hun leven perfect op orde.

En wat overkomt hem, Gregory? Hij verdwijnt, zomaar. Geen spoor meer van hem te bekennen. Geen telefoontje naar iemand dat verdacht leek, zijn bankrekening onaangeroerd, creditcard en telefoon werden nooit gebruikt. Loopt op klaarlichte dag over zijn oprit en verdwijnt van de aardbodem. Dat was vijftien jaar geleden en sindsdien vernamen we niets meer van hem. Gewoon helemaal in het niets opgelost.”

GD: “Dat kan toch weleens gebeuren, Robert.”

RTC:Ging-ie soms naar de Hemel?”

GD:Nee, alsjeblieft niet het verhaal van de Wegvoering, hè. Misschien greep een of andere verdwaalde alien hem wel. Ontvoerde hem.”

RTC: “Dat is niet het soort dingen die we in officiële rapporten zetten, Gregory. We mogen zelfs niet aan die mogelijkheid denken, laat staan….. Nee, het was makkelijker te zeggen dat de Russen hem te grazen hadden genomen…”

GD: “Nou, laten we eens aannemen dat zulke Ufo’s bestaan; worden ze dan niet opgemerkt door het radarpersoneel?”

RTC: “Ik las daarna een interessant rapport terug. Van een radarstation ergens in de wildernis. Twee man hebben dienst. Een van hen gaat naar buiten om een luchtje te scheppen en ziet een reusachtig rond voorwerp zweven op ongeveer anderhalve kilometer afstand. Hij schrok zich de tandjes, rende hheel hard terug naar binnen en vertelde het aan zijn maat. De radarinstallatie werkte prima, maar er was niets te zien.

Die andere vent dacht dat zijn collega gek was geworden en dus ging hij zelf naar buiten. En hij ziet dat ding ook in de lucht zweven!! Hij snel naar binnen, nog maar eens alle instellingen van de radar gecontroleerd, maar niks hoor. Ze rapporteerden het voorval en andere radarsystemen werden erbij betrokken. Ze gingen toen samen naar buiten en keken toe hoe het ding gedurende tien minuten bleef rondzweven. Toen verdween het plotseling, rechtstandig omhoog en zo snel dat het binnen luttele seconden verdwenen was.

Nog meer telefoontjes naar iedereen en nog steeds niets te melden. Toen hun dienst erop zat, kwamen er een paar lui van de Luchtmachtpolitie en de Militaire Inlichtingendienst die even met ze wilden praten. Eind van het liedje: Ze hadden helemaal niets gezien en het was maar beter om het zo te laten.

Ja, er kwam duidelijk iets binnenvliegen en de radar pikte het niet op. Een mysterie. Die verdwenen kerel zat in mijn staf en ik heb wat insideinformatie van wat er gebeurde. Ontvoering kwam inderdaad wel heel even ter sprake, maar er werd daarna in het geheel niet meer over gesproken. Uiteindelijk brachten we naar buiten dat hij was overgeplaatst naar een of ander speciaal project en we lieten het verder met rust.”

Psychologische operaties

In dit volgend deel van hetzelfde uittreksel zien we dezelfde ‘psychologische operaties’ aan het werk, als die waar Kennedy zich zoveel zorgen om had gemaakt en sterke druk had uitgeoefend om ze te onthullen:

RTC: … Toen mijn mannetje verdween, deden we wat onderzoek en wat jij zegt [over het idee dat Ufo’s bestaan] is waar. Maar, Gregory, ik stel voor dat je wat dieper ingaat op andere onderwerpen en dit onderwerp verder met rust laat.”

GD:Waarom dat dan?”

RTC: Ze zullen je roosteren en je vele vijanden zullen zich erop verheugen als ze je te pakken krijgen en je flink op je donder slaan. Hou jij je nou maar gewoon bezig met andere zaken, da’s veel veiliger voor jou. Als je iets wil doen over Kennedy, geloof me wanneer ik je zeg, dat het je ergste nachtmerrie zal worden, echt waar hoor. Probeer je te houden aan de grote lijnen. Dat is veel gezonder voor je. .. Behalve het trekken van ongewenste aandacht van een stelletje rabiate machtswellustelingen die nergens voor terugdeinzen, krijg je ook nog eens de regering over je heen als je praat over deze verdwijningszaak.

Waarom? Omdat het duidelijk wijst in de richting van die Ufo-business en dat is absoluut verboden terrein.Het is prima voor al die mafkezen die er boeken over schrijven, maar wanneer iemand zoals jij, als serieus schrijver en onderzoeker, zich hiermee inlaat, staan ze binnen de kortste keren bij je op de stoep. Bemoei je hier niet mee en ik verzeker je dat je gelukkig en oud wordt.”

GD: “Ik neem aan dat je gelijk hebt, maar toch…

RTC: ‘Gregory, laat het met rust. OK?’

GD: “Goed dan.”

Dit bevestigt eens te meer dat het onderwerp over Ufo’s heel erg serieus genomen wordt door dezelfde heimelijke groeperingen die de moord op Kennedy beraamden.

Robert Crowley bevestig ‘Roswell’..!

Crowley had heel wat te vertellen over Roswell toen Gregory Douglas hem ernaar vroeg. Dit is het enige gedeelte van dit gesprek dat op 26 september 2008 op de website van ‘TBRNews.org’ werd geplaatst: (HIER het originele artikel)

“GD: “Ik probeer toch nog eens om het plaatje over Kennedy helder te krijgen. Ik heb vorige week toevallig een paar Duitse oorlogsdocumenten vertaald, die gingen over hun programma voor vliegende schotels; Habermohl? Zegt je dat wat?”

RTC: “Ik weet dat de Moffen er een of twee hadden, maar die naam zegt me niets”.

GD:Ze hebben er een paar gebouwd, tenminste één prototype, maar het was slechts een van de vele programma’s destijds.”

RTC: “Nou ja, de VS gingen die dingen na de oorlog ook bouwen, ergens in Canada”.

GD:Ja, bij AVRO, een ‘Roe’-onderneming.”

RTC: “Dat zegt me ook niks.”

GD:In ieder geval betekent dit dat we een paar voorbeelden moeten hebben gehad om ze na te bouwen.”

RTC: “Oh jazeker wel, die hadden we ook. Ik vertelde je toch dat de Russen dachten dat die dingen van ons waren en dat wij dachten dat ze van de Russen waren. Ik heb hierover wel een paar besprekingen gehad. De Russische inlichtingendienst was een van mijn taakgebieden, zoals je weet. En we hadden een paar van die vliegende dingen, maar gebruikten die uitsluitend voor fotoverkenningsvluchten op grotere hoogte. De U-2 was hun opvolger en dus gingen die dingen in de mottenballen. De Russen hadden tenminste één vliegend model, voor zover ik weet.”

[DavidWilcock: Dit was waarschijnlijk de ‘Cosmosphere’ waarover Dr. Beter het had.]

GD:Dus alle waarnemingen gingen over deze vliegtuigen, of hoe ze ook mogen heten?”

RTC: “Nee, niet allemaal. De meeste van de publiekswaarnemingen betroffen voornamelijk ‘wishful thinking’ of gewoon massahysterie. Maar er waren zeker ook andere incidenten met voorwerpen die noch van ons, noch van de Russen waren.”

GD: “Waar kwamen die dan vandaan?”

RTC: “Niemand had daar enig idee over. Truman liet dat allemaal toedekken om niet nog eens een ‘Orson Wells”-paniektoestand te krijgen. De idee was om alles eruit te laten zien als een hoax, zodat mensen die iets hadden gezien hun mond erover zouden houden, omdat ze anders voor halve gare zouden worden uitgemaakt.”

GD: “Weet jij iets over die toestand met Roswell?”

RTC:O ja, zeker wel. Dat was pas het echte werk, Gregory. En die dingen hadden ruimtecadetten aan boord.Ze moesten echter bij hun oorspronkelijke verhaal blijven dat het om een verdwaalde en neergestorte weerballon ging. Ik kan me nog goed herinneren, dat ze een heleboel elektronische snufjes hebben geborgen uit de wrakstukken, en die waren zeer vergevorderd.”

Crowley’s verklaring over de berging van “hoogontwikkelde elektronische foefjes” past precies in de getuigenverklaring van Kolonel Philip Corso, die vertelde dat veel van gevorderde technologieën verdeeld werden over allerlei defensiebedrijven. De voorbeelden die ze in handen hadden gekregen, werden helemaal uitgeplozen (reverse-engineering) en dat leidde tot het maken van veel dingen die we tegenwoordig heel gewoon vinden, zoals lasers, ledlampen, glasvezeloptiek, infrarood-nachtkijkers, Kevlar, Velcro, Teflon en heel belangrijk: computerchips.

Soortgelijke informatie, kun je vinden op deze bijgewerkte website van TBRNews.org

GEEN AANVALLEN VAN UFO’S – MAAR DE GEHEIMHOUDING WAS ZEER STRIKT

Laten we nog even doorgaan met het uittrekse. ‘Groom Lake’, beter bekend als ‘Area 51’, werd ook genoemd – maar er werd al die tijd niet openlijk over gesproken en Douglas had geen idee waar het over ging:

RTC:Ze hebben het toestel dat bij Roswell was neergestort, gereconstrueerd, of wist je dat al?”

GD: “Nee, dat wist ik niet. Konden ze er ook mee vliegen?”

RTC: “Veel te ingewikkeld. Weet je iets over ‘Groom Lake’ in Nevada?”

GD: “Nee.”

RTC: We gebruikten die als U-2basis. Midden in de verlaten woestijn. Daar hadden ze verschillende van die dingen staan. Een ervan is een reconstructie en een andere was uit een meer in Neveda opgevist. Met dat toestel hebben ze wel gevlogen, als ik het goed begrepen heb.”

GD:Waarom werd het stilgehouden?”

RTC: Zoals ik al zei: paniek. De Koude Oorlog was in alle hevigheid aan de gang, Korea was net gebeurd en iedereen was als de dood voor de Russen. Dus werd besloten alles geheim te houden. We kregen te maken met allerlei idioten en kregen ze zover dat ze Vliegende Schotelclubs gingen oprichten om alle hersenloze pottenkijkers af te leiden, terwijl wij doorgingen. Je begrijpt toch zeker wel, dat als de regering eenmaal een beslissing heeft genomen, dat ze die dan nooit of te nimmer nog terugdraaien, is het niet? Dat doen ze nooit. Die arme Tom denkt nog steeds dat ze zijn vader zullen rehabiliteren voor wat er in Pearl Harbour is gebeurd. Nou mooi niet dus.

Ik vertelde hem dat op een keer en ik dacht te zien dat hij ging huilen. Ten eerste geeft helemaal niemand meer om Pearl Harbour en ten tweede, als het beleid eenmaal vaststaat, zal het nooit meer door iemand worden teruggedraaid.”

GD: Hebben ze er geen idee van waar die dingen vandaan kwamen?”

RTC: “Absoluut niet, niemand. Maar er was nooit sprake van een aanval van hen op ons, en het beste wat we konden bedenken, was dat we er vanuit moesten gaan dat ze hetzelfde waren komen doen, als wij deden: fotoverkenning. Ze waren niet van ons, omdat geen mens de snelheden waarmee ze vlogen, had kunnen overleven. Wij zouden helemaal geplet worden bij zoveel G-krachten.
Ik mag toch hopen, Gregory, dat je niet in deze shit zal duiken.”

GD: “Intellectuele nieuwsgierigheid, dat is alles. Wat werd er door de onze allemaal gefotografeerd?”

RTC: “Hetzelfde spul als met de U2: militaire bases, vliegvelden, raketlanceerinstallaties, marinebases. Ze namen een paar heel scherpe foto’s, hoor. Ze zaten in een gebouw aan ‘Fifth’ en ‘K-street’ waar de foto’s werden ontwikkeld en afgedrukt. Het gebouw was van ‘Steuart’ of ‘Seward’ of zoiets. Ik ben er een paar keer geweest. En ook in een paar heel interessante gebouwen aan ‘Wilson Boulevard’. Help me onthouden dat ik je daar later nog wat meer over vertel.

In ieder geval, blijf ik je op het hart drukken je niet in te laten met die vliegende schotels. Als ik zie hoeveel ze de pest aan jou hebben, zou dat voor hen net de druppel zijn om je het etiket van geflipte maniakale gek op te plakken.”

Buitenaardse wezens die precies op mensen lijken..!

De tv-serie 'V' baarde destijds veel opzien, juist door de parallellen tussen aliens en mensen..
De tv-serie ‘V’ baarde in de jaren 1980 veel opzien, juist door de gespeelde reptiel-mens gelijkenis.

Het fascinerendste gegeven over buitenaardse wezens waarmee Robert Crowley op de proppen kwam, werd op 17 augustus 2009 gepubliceerd. Het was afkomstig uit een gesprek dat hij op 24 juli 1996 had gevoerd met Douglas. Dit bevestigt op schokkende wijze opnieuw dat er een zeer grote verscheidenheid van menselijk soorten in het Melkwegstelsel is en dat een paar ervan precies op ons lijken, zodat ze gemakkelijk in onze samenleving zouden kunnen oplossen, zonder opgemerkt te worden.

Bang ingestelde mensen zouden hiermee aan de haal kunnen gaan en de meest verschrikkelijk scenario’s kunnen bedenken. Maar het is een feit dat die [buitenaardse] mensen, hoewel ze anders zijn dan wij en niet van deze planeet afkomstig zijn, hier al gedurende ons hele geschiedenis aanwezig zijn – en stilletjes aan het werk zijn om te voorkomen dat onze planeet Aarde in chaos en verval terechtkomt. Dit vormt naar alle waarschijnlijkheid het gevoeligste aspect van de hele Ufo-cover-up – namelijk dat die buitenaardse wezens reeds op Aarde aanwezig zijn en er precies zo uitzien als wij en ook dezelfde taal bezigen.

Wat niet in de verklaring van Crowley voorkomt, is het gegeven dat die wezens tevens ‘verlichte’ capaciteiten bezitten en dat wij naar een punt toe ontwikkelen, waarop zal blijken dat wij die mogelijkheden ook zullen krijgen. Door zowel de Rockefellergroep als die van de Rothschilds wordt dit als een levensgrote bedreiging beschouwd, maar ze kunnen er helemaal niets tegen doen. In plaats van dat ik deze bijzondere historische gebeurtenis in eigen bewoordingen ga uitleggen, kun je beter het hele verhaal zelf lezen. Je gaat er echt van uit je dak, hoor!:

Hier de originele bron

“RTC: “Ik ontdekte bij toeval een heel interessant verslag in het archief, toen ik naar iets anders zocht. Ik moet het zelf een tijdje geleden verkeerd hebben opgeborgen, denk ik. In ieder geval, Gregory, dacht ik erover het naar je toe te sturen, maar het bevat zulke gevoeligheden en als jij er ook maar iets van gaat publiceren, zou je weleens in heel ernstige problemen kunnen komen.”

GD: “Nog meer CIA moordpartijen?”

RTC: “Nee, sterker nog, het heeft helemaal niets met de CIA te maken. We weten van het bestaan van dit onderwerp af, maar het ligt buiten ons vakgebied en we willen er eigenlijk ook niets mee te maken hebben.Dit gaat over…uhh…ik geloof dat we er al eerder over hebben gesproken: verdwijnende mensen, vliegende schotels en dat soort dingen.”

GD: “Ik geloof het wel, maar ga maar door.”

RTC: “Nou, je krijgt het verslag volgende week thuisgestuurd, hangt er vanaf wanneer Greg naar het postkantoor gaat…Ik bedoel dat het wel meer dan honderd pagina’s telt. Anders kan ik het wel in een envelop doen en het afgeven aan de plaatselijke koerier. Ik zie wel. Absoluut pure sciencefiction, alleen in dit geval, of deze gevallen, kun je beter spreken van ‘sciencefeiten’.

Ik heb je toch verteld over een van onze topjongens die verdween terwijl hij over zijn oprit liep? Nou, er is nog veel meer. We hebben het ook al gehad over het Roswell-incident en alles daar omheen, en daar komen we nog wel op terug, maar het interessantste onderwerp in dit verslag gaat over een vrouw die verkeerd overstak in New York en werd geraakt door een of andere minkukel die probeerde aan de politie te ontsnappen.

[Het was een] verschrikkelijke klap en ze vloog over het trottoir, vlak naast het ziekenhuis. Dus ze werd in allerijl naar binnen gedragen, maar ze stierf onmiddellijk – als gevolg van die klap met die auto. Dus, toen ze een autopsie op haar uitvoerden, hadden ze geluk dat ze direct met haar, of wat het dan ook geweest is, aan de slag waren gegaan. En dat was maar goed ook, want toen het lichaam na een uurtje of twee was afgekoeld, veranderde het in een soort puddingachtige massa. En nou komt het meest fascinerende van alles. Aan de buitenkant leek het precies op een vrouw, maar toen ze haar lichaam opengesneden, was het allesbehalve een vrouw.”

GD: “Was het een travestiet of zo dan?”

RTC: “Nee man, ze was niet menselijk. Van binnen was alles anders.Niemand van de ziekenhuisstaf had ooit zoiets gezien. Dus ze namen een paar foto’s van het lichaam en stopten een paar dingen, waarvan ze hoopten dat het organen waren, in potten en flessen. Maar dat deed er eigenlijk niet toe, want die lichaamsdelen veranderden binnen de kortste keren ook in die drillerige substantie. Gelukkig hadden ze de attesten van de autopsie nog en de foto’s ook, plus een proces-verbaal van de politie van het ongeval en de verklaringen van het personeel van de Eerste hulp: Het was geen mens geweest dat was binnengebracht. Wat het dan wel was, wist niemand, en tot op de dag van vandaag is en blijft het een raadsel.

Gelukkig voor iedereen was een van de artsen toevallig reserveofficier bij de Luchtmacht en hij pleegde een telefoontje. Binnen de kortste keren vielen ze het ziekenhuis binnen en werd iedereen die erbij betrokken was geweest urenlang verhoord en bedreigd. Een paar foto’s waren per ongeluk toch bewaard gebleven en die kregen wij. Volgende week liggen ze in je brievenbus, als UPS ze tenminste niet ergens in Gabon bezorgd, haha.”

Voor zover wij weten zijn deze foto’s nooit gepubliceerd, jammer eigenlijk.

De ‘luchtmacht’ weet meer dan je denkt!

Als we verder lezen, ontdekken we een punt dat verband houdt met wat veel andere getuigen gezegd hebben — dat veel informatie over de Ufo-cover-up verdeeld is over allerlei projecten binnen de Luchtmacht, of binnen wat de ‘Luchtmacht’ wordt genoemd; het is een in compartimenten onderverdeel netwerk, waarin ook veel grote ondernemingen zijn ondergebracht die behoren tot het militair-industrieel-complex:

“We hadden er geen idee van waar het allemaal over ging, maar we spraken met luchtmachtpersoneel en blijkbaar wisten zij er alles van. Zij hadden hun ‘Bluebook-projecten’ over vliegende schotels. Zij weten het, Gregory, maar wij zullen nooit te weten komen wat precies.”

GD:Waarom niet?”

RTC: “En uitgerekend jij stelt een vraag als deze? Het programma van Orson Wells, weet je nog? Omdat het een kwestie is van paniek, dat is waarom niet.
Harry Truman zag dit goed. De Roswell-zaak, maar ook andere, werden allemaal toegedekt en de pers werd gevoed met stapels valse informatie over zogenaamde ‘waarnemingen’. Ze beschikken zelfs over ‘huis’-auteurs die grappige verhaaltjes schrijven over kleine groene mannetjes!”

 

Ze moedigen de UFO-mafkezen aan om ‘belachelijke onzin’ te publiceren.

We zien hier een voorbeeld van het mechanisme van de desinformatie, die al geruime tijd aan de gang is –en dat wordt georganiseerd door het hoogste niveau, met als doel ons ervan te weerhouden achter de feitelijke waarheid te komen over de buitenaardse aanwezigheid:

“En zelfs nu nog, moedigen ze de hele club aan onzin te publiceren en wedstrijdjes te organiseren die je de haren te berge doen rijzen, alleen maar om het publiek de andere kant op te laten kijken. Paniek, Gregory, dat is het sleutelwoord. Er verdwijnen tienduizenden mensen per jaar zonder een spoor achter te laten. Wij hebben de transistor overgehouden uit de technologie in het Roswell-wrak, en de Luchtmacht zegt doodleuk dat slechts 5% van alle waarnemingen van vliegende schotels mogelijk op waarheid berust.

En dan die zogenaamde ‘niet-mensen’ die hier rondlopen. Mijn God, kun je je voorstellen dat er een ware heksenjacht zal plaatsvinden als de menigte leeghoofden het ooit in hun botte hersens halen te geloven dat er buitenaardse wezens door de straten rennen?En ik bedoel niet de jacht op Panamese kindermeisjes of Mexicaanse tuinlieden. Nee, ik bedoel Paniek met een hoofdletter P. De menigte zou om antwoorden schreeuwen en niemand in het gezag kan ze die geven.

GD: “Oh, ze kunnen vast en zeker wel iets bedenken dat redelijk overkomt en het dan op de voorpagina van de New York Times laten verschijnen – en dan wordt alles weer rustig, toch?”

RTC: “Jazeker, dat is de normale gang van zaken, maar het werkt alleen als het zou gaan om waarnemingen van schoteltje uit een servies of zo. Maar de gedachte aan iets dat toevallig naast je zit in de bus zit en misschien wel een sinister monster uit een ander melkwegstelsel zou kunnen zijn, zou toch heel wat onrustgevoelens opwekken. Neem dat maar van mij aan. Niemand hier bij ons wil daar iets mee te maken hebben en dus is het maar beter erover te zwijgen, of nog beter, er in de allereerste plaats nooit over te beginnen.”

GD: “Ik herinner me dat ik in juli 1976 een verhaal over de veteranenziekte in Philadelfia bekendmaakte. Ik wist niet wie erachter zat, maar dat heteen ongeluk was, geloofde ik ook niet. Ik slaagde erin de belangstelling te wekken van ABC en zij maakten er één, precies één onderwerpje in het nieuws over en toen werden ze direct door hogerhand op de vingers getikt en moesten er verder het zwijgen toe doen.”

RTC: “Dat ging om een ‘klein foutje’ van de mensen uit Fort Detrick. De dader ligt op het kerkhof.” [Opmerking vertaler: Fort Detrick was van 1943 tot 1969 het centrum voor het programma voor biologische wapens van de V.S.]

GD: “Ja, net als een paar ongelukkige zwervers.”

RTC: “Bijkomende schade, niks aan te doen. Ja, ik weet ervan en ik lach me iedere keer rot, als ze in de media weer eens roepen dat die ziekte opnieuw is uitgebroken. Dat houdt de boel een beetje op gang. Maar bezoekende vreemde wezens is een heel ander verhaal.”

GD:Oh, maar dat begrijp ik wel. Het grote publiek zou als dolgedraaide idioten rond gaan rennen en ieder gek in het land zou natuurlijk zijn eigen maffe versie van het verhaal rondbazuinen en de menigte zou elke dakloze excentriekeling, of misschien wel zijn eigen onvriendelijke buurman of persoonlijke vijand aanwijzen en die persoon zou onmiddellijk publiekelijk gelyncht worden.”

RTC: “Dat is precies het probleem.”

GD:Bestaat er een oplossing voor?”

Een aantal diensten heeft zich hiermee bezig gehouden.

Verder lezend komen we erachter dat verschillende diensten zich voortdurend over dit probleem hebben gebogen – en ook zij zijn zich terdege bewust van de kans dat het volledig uit de hand zou kunnen lopen als, of wanneer, de waarheid aan het publiek wordt bekend gemaakt:

RTC:Als ik het goed heb begrepen, heeft een aantal diensten zich “gedurende langere tijd en in alle stilte” met de kwestie van buitenaardse bezoekers beziggehouden. Het probleem is dat we niet zomaar in het wilde weg alle ziekenhuizen en mortuaria kunnen informeren, zonder dat zoiets uitlekt en als een lopend vuutje rondgaat. Het zit er dik in, dat als ze iets vergelijkbaars als die vreemde vrouwspersoon zouden aantreffen, de lokale pers er als de kippen bij is en dan heb je de poppen pas echt aan het dansen.
Weet je, ik heb er gemengde gevoelens over om dit naar je toe te sturen, Greg, je geeft me toch wel de garantie dat je er niks van zal kopiëren, toch? Of erover gaat schrijven?”

GD: “Je maakt zeker een grapje, Robert? Mijn God, die vliegende schotel mafkezen zijn bijna net zo erg als de moordenaars van Kennedy. Als ik iets publiceer dat een van hen bij elkaar heeft gedroomd in een of andere inrichting waardoor de oppassers wegrenden, zouden ze met z’n allen krijsend als hongerig zombies achter me aankomen. Ik denk erover alleen iets te doen over die affaire met Kennedy…”

RTC: “Maar pas nadat ik dood ben dan toch zeker. We hebben een afspraak…”

GD:Natuurlijk. Nee, ik bereid me pas voor op het krijsen en klauwen als het zover is. En als ik ooit het lef zou hebben, ook maar iets te veronderstellen in de richting van onmenselijke wezens die onder ons verkeren, of nog beter, als ik ook maar één klein dingetje ervan zou kunnen bewijzen, dan…Mijn God, daar moet ik niet aan denken. Niet alleen zou de Luchtmacht mijn huis ’s nachts platbombarderen, maar er zou ook een heel leger van samenzweringsmafkezen in mijn tuin komen kamperen en het hele grasveld omploegen.
Maar al met al is het verdomd interessant. Ik bedoel, wie of wat zijn die dingen dan? Voeren ze alleen verkenningsvluchten uit? Gaan ze proberen een van hen aan de volgende presidentsverkiezingen mee te laten doen? Of zoeken ze alleen maar padden en kikkers om ermee te experimenteren? Zijn het soms kolonisten?”

RTC: Ja, zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, maar ik betwijfel of we het ooit echt te weten zullen komen.”

GD:Ik neem aan dat als iemand bij de Burgerking een vrouw zou zien die met haar meterslange zwarte tong een Big Whopper van het dienblad naar binnen slurpt, dat we dan toch wel problemen zullen krijgen, of niet dan.”

RTC:Er zou binnen een mum van tijd een ‘schoonmaakploeg’ binnenvallen en de volgende staan er dan een paar overlijdensadvertenties in de plaatselijke krant. De oude vrouw met die hagedissentong zou allang verdwenen zijn en alle getuigen idem dito, neem dat maar van mij aan.”

GD:Dit is een waanzinnig gesprek, Robert, vind je ook niet?”

RTC: “Nou ja, je weet nu in ieder geval waarom dit onderwerp nooit zal kunnen rekenen op serieuze krantenartikelen. Als een of andere agrariër zou gaan rondvertellen dat hij een grote hagedis met een reusachtig lange tong een van zijn paarden had zien opeten, zou iedereen zich rot lachen over een grappig verhaaltje op pagina dertig of zo, en dat zou dan het einde van het verhaal zijn.”

GD:Ja, dat denk ik ook. Maar wat denken al jullie mensen hiervan?”

RTC: Ze geloven dat er buitenaardse wezens onder ons zijn en dat alle verhalen over vliegende schotels voor 98% wel op waarheid berusten.”


Die laatste onthullingen door de CIA zijn te gek om los te lopen – en ik ben blij dat ik ze hier voor de allereerste keer kan presenteren als onderdeel van de bredere context van dit hele verhaal. Omdat we ons in dit E-boek richten op de ‘Officiële Onthullingen’, zullen we nu nog eens wat nauwkeuriger kijken naar de Nieuwe Kremlin-groep, om te zien wat zijzelf mogelijk al wisten over het Ufo-fenomeen. Hadden ze onweerlegbare bewijzen dat het waar was? Heeft Dr. Beter hierover nog iets mee te delen? Zeker wel.

De nieuwe Kremlin-groep wist ook van de UFO’s..

Ongeacht of Kennedy nu wel of geen informatie doorspeelde aan Chroesjtsjov, weten de Russen heel duidelijk van het bestaan van Ufo’s door hun eigen onderzoeken. Dit maakt het des te meer aannemelijk dat de gezamenlijke maanmissie, waarvoor zij samen de plannen maakten, van doorslaggevende betekenis is geweest voor de Officiële  Onthulling. Dr. Beter’s audiobrief nummer 38, waarin hij de Nieuwe Kremlin-groep bespreekt, onthult dat de Russen daadwerkelijk onweerlegbare bewijzen hadden voor het feit dat Ufo’s echt bestonden: (HIER ORIGINEEL)

“Maar wanneer je verder kijkt dan de onmiddellijke oorzaak voor hun heilige oorlog tegen het Bolsjewisme, voelt de leiding van Rusland zich tegenwoordig veel meer aangetrokken tot de ruimte door juist de niet-militaire motieven, die ze al heel lang koesteren. Zo geloven zij dat de verovering van de ruimte de mensheid alle nodige uitdagingen, gevaren en drama zal brengen, zonder ooit nog hun toevlucht te hoeven nemen tot onderlinge strijd.
Maar, beste vrienden, Ruslands voornemen om de mensheid de ruimte in te schieten, komt voort uit nog een andere, heel duidelijke overtuiging. Zich baserend op eigen diepgaande onderzoeken zijn de leiders van Rusland er absoluut — en boven alle twijfel verheven — van overtuigd dat wij, die de Aarde bewonen, niet alleen zijn in het Universum.

Ze beschikken over, wat zij beschouwen als onweerlegbaar, bewijs dat ons melkwegstelsel, onze Melkweg, niet slechts één, maar zelfs meerdere civilisaties herbergt die veel hoger ontwikkeld zijn dan wij; en ze zijn er absoluut zeker van dat wij van Planeet Aarde nu op een cruciaal punt zijn aanbeland.

Ofwel de mensheid zal zich verheffen en de wieg van Moeder Aarde ontstijgen, ofwel zij zal zichzelf binnen afzienbare tijd vernietigen. Als de Russen hun zin krijgen, zal de mensheid zich spoedig in de ruimte wagen als het jongste lid van de Galactische Familie.”

De explosie in Tunguska

Dr. Peter David Beter, advocaat en financier. (klik op het plaatje voor de link naar Wikipedia)

In de samenvatting van Dr. Beter komen we tot de ontdekking wat het precies was, dat de Russen ertoe bracht zo ten volle overtuigd te raken van het feit dat we niet alleen zijn: BRON

“Pas in de laatste tien jaar of zo, hebben deze gezichtspunten in Russische leiderskringen vastere vormen aangenomen; hoewel de studies die tot deze conclusie hadden moeten leiden het resultaat waren van een fantastische gebeurtenis die 70 jaar geleden in Siberië plaatsvond.

Op 20 juni 1908 scheerde in dat deel van het land een reusachtig voorwerp pijlsnel richting Aarde.

Het verdween in een gigantische explosie boven de dichtbeboste gebieden van het Siberische Tunguska en gedurende de daaropvolgende dagen en nachten werd een vreemdsoortige gloed waargenomen dat tot in Londen zichtbaar was. Het gebied rond Tunguska is zo afgelegen en ontoegankelijk dat het pas tot 1927 duurde voordat een Russische expeditie de plaats van de explosie kon bereiken. Sinds die tijd hebben alleen de Russen, uitsluitend de Russen, het gebied zeer indringend onderzocht. Ze hebben er alle denkbare wetenschappelijke testapparatuur op losgelaten, omdat die Tunguska-knal toch wel heel erg vreemd was gewees.

En ze zijn tot de definitieve conclusie gekomen dat het voorwerp dat de Siberische aarde zeven decennia geleden zo had doen schudden, niets met de inslag van een meteoor te maken had, noch dat het om een of ander uniek natuurverschijnsel ging.

 

 

Meer dan tien jaar geleden kwamen Russische ruimtevaartdeskundigen, waaronder sommigen die ook in het Westen bekendheid verwierven, tot een verbazingwekkende conclusie. Hun ontdekking was gebaseerd op het analyseren van uiteenlopende ooggetuigenverslagen en ander bewijsmateriaal.

Het ruimtevoorwerp van Tunguska had in 1908 eerst vaart geminderd en een aantal opvallende koerswisselingen uitgevoerd. Na de laatste manoeuvre vloog het naar een volledig onbewoond gebied, waar het op enkele kilometers boven de grond explodeerde.

Naar schatting was de kracht van die explosie vergelijkbaar met die van een 30 megaton zware waterstofbom; en tot op de dag van vandaag vertoont het hele gebied nog een geringe hoeveelheid radioactiviteit.

Voor de Russen blijft er slechts één logische verklaring over, die past in de torenhoge stapels bewijzen en feiten die zich in de loop van de tijd hebben opgestapeld: het was een onklaar geraakt ruimtevaartuig dat tevergeefs probeerde een noodlanding te maken en tijdens die pogingen ontplofte in de lucht.
Het verhaal over de grote Siberische explosie is fascinerend en wordt goed verwoord in het boek “
THE FIRE CAME BY” door John Baxter en Thomas Atkins, uitgegeven door Warner Books, New York (1976 Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York).”

De Russen zijn ervan overtuigd dat we door meerdere beschavingen worden geobserveerd.

Als we verder lezen, merken we dat de Russische kennis over dit onderwerp veel verder ging dan Tunguska. Ze formuleerden hun eigen kijk op de gebeurtenis uiterst zorgvuldig:

“Maar de Russische leiders hebben nog aanvullende redenen om aan te nemen dat de mensheid niet alleen is in de kosmos. De Russen hebben alle rapporten over Ufo’s van over de hele wereld zorgvuldig bestudeerd. Ze concentreerden zich daarbij uitsluitend op die documenten, die door ondubbelzinnige bewijzen werden ondersteund, zoals radarwaarnemingen en verklaringen van zeer betrouwbare mensen. Door hun ervaring met de onderzoeken naar aanleiding van Tunguska, analyseerden zij de Ufo-informatie echter ook met een zeer open geest.

Ze kwamen tot de conclusie dat wij stilletjes worden geobserveerd – niet door één buitenaardse beschaving, maar door meerdere!

Tot nu toe zijn de Russen er nog niet in geslaagd te achterhalen waar die veronderstelde galactische buren vandaan komen, maar ze zijn er volop mee bezig. Krachtige radiotelescopen en andere technieken worden overal in Rusland ingezet. Ze proberen alle mogelijke aanwijzingen te verzamelen die kunnen leiden tot het onthullen van de identiteit van onze bezoekers. Voor wat betreft de enorme onderlinge afstanden tussen die onbekende buren in ons zonnestelsel, maken de Russen zich geenszins zorgen.”

De fysica over torsievelden bezorgde hen de geheimen over interstellaire reizen..

Nu komen we erachter dat het werk van Nikolai Kozyrev en anderen heeft geleid tot werkende technologieën die veel verder reiken dan wat we te zien krijgen in onze ‘open’ wereld. De Russen hebben het gevoel dat deze wetenschap van ‘ torsievelden’ de deur opent naar het universum – en ze hebben volkomen gelijk:

“In de loop van de bestudering van wetenschappelijke kennisgebieden die in het Westen worden gemeden, hebben ze naar hun vaste overtuiging aanwijzingen ontdekt van het geheim van het interstellaire reizen.

Als die aanwijzingen correct zijn, geloven ze dat de mensheid binnen één enkele generatie reeds aan de bouw van een sterrenschip kan beginnen. Dit zijn de beweegredenen waarom de Russen de ruimte in willen; maar ze zijn ook van mening dat wij er eerst in moeten zien te slagen onder buitengewone leefomstandigheden, die totaal anders en veel vijandiger zijn dan hier op Aarde, volledig selfsupporting te worden en kunnen overleven. Ze hebben daarom hun zinnen gezet op Venus als het eerste reisdoel voor experimentele kolonisatie.

Gedurende het afgelopen jaar zijn er, zowel door de Russen als de Amerikanen, verschillende ruimtesondes gelanceerd in de richting van Venus; maar alleen Rusland slaagde er drie jaar geleden al in twee sondes op die planeet te laten landen.

Hier en nu kan ik onthullen welke elementen de Russen inmiddels op Venus hebben aangetroffen: waterstof, helium, lithium, borium, koolstof, zuurstof, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicium, fosfor, zwavel,chloor, argon, kalium, calcium, cadmium, titanium, vanadium, chroom, mangaan, ijzer, kobalt, nikkel, koper, zink, gallium, germanium,arsenicum,selenium,broom, krypton, rubidium, strontium, yttrium, technetium, ruthenium, rodium, palladium, zilver, tellurium, jodium, xenon,wolfram, platina en goud in grote hoeveelheden, kwik, polonium in bescheidener hoeveelheden, astatium, radon en uranium in kleine hoeveelheden. De overige elementen komen op Venus niet voor, of zijn slechts aanwezig als spoorelementen.

Over het geheel genomen, hebben de Russen de conclusie getrokken dat het technisch uitvoerbaar moet worden geacht, dat het mogelijk moet zijn om op Venus permanent en duurzaam te leven, en dus wordt Venus de eerste door de mens gekoloniseerde planeet. Volgens de plannen van Rusland zal Venus het allereerste opstapje vormen van de mens, op weg naar de sterren. Maar natuurlijk blijft de Aarde, de wieg van de mensheid, altijd en tot ver in de toekomst de enige thuisplaneet voor de overgrote meerderheid van de mens.”

Zoals je kunt lezen, waren de Russen zich wel degelijk bewust van het Ufo-fenomeen. Kennedy zelf had in Amerika geen toegang tot al die informatie, en het zou weleens zo kunnen zijn dat hij van alles dat zij wel wisten door de Nieuwe Kremlin-groep via Chroesjtsjov op de hoogte werd gehouden.”

Achter de schermen wordt al heel lang gewerkt aan de val van de Illuminatie.

De steun en langjarige ervaringen van de Nieuwe Kremlin-groep heeft er 1961 misschien ook wel toe bijgedragen dat Eisenhower zich erdoor aangemoedigd voelde zijn opvallende uitspraken te doen over het militair-industrieel-complex. Die groepering was er aan het eind van de jaren ’70 in geslaagd de Bolsjewieken hun land uit te schoppen, zoals we in deel 3 vertelden.
De Rockefellergroep liep daarna grote schade op, nadat zij die bannelingen in hun eigen gelederen verwelkomd hadden. Desalniettemin wisten de Rockefellers zo’n tien jaar later weer een groot deel van hun verloren invloed terug te winnen – en Clinton kon dat proces tijdens zijn regeringsperiodes niet afremmen.

De simpele, maar opvallende feiten van de verkiezing in 2008 tonen aan, dat zowel de Rockefellers als de Rothschilds daarbij geen voordeel wisten te behalen – en de christelijk georiënteerde Nieuwe Kremlin-groep heeft daar destijds, naar alle waarschijnlijkheid, veel mee te maken gehad, net zoals het geval was geweest toen zij Kennedy steunden. Dit is wederom opwindend nieuws, omdat een Officiële Bekendmaking onder het huidige presidentschap heel aannemelijk lijkt. Dat zou heel goed de reden kunnen zijn, waarom ervoor is gezorgd dat de Spiraal juist boven Noorwegen verscheen op de dag voorafgaand aan het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede aan Obama in Oslo.

De anti-Obama beweging

De interne propagandamachine van het militair-industrieel-complex van de Rockefellers/Rothschilds heeft enorm bijgedragen aan het kanaliseren en richten van onze collectieve angstporno-verslaving op slechts één doelwit: President Obama. Het laatste waar ze op zitten te wachten, is wel dat hij de spelregels gaat veranderen van iets waarvoor zij al die jaren zo hun stinkende best hebben gedaan – met inbegrip van de geheimhouding over Ufo’s. Nu je weet hebt van de drie strijdende partijen, ben je nu dan eindelijk zo ver om te kunnen inzien dat Obama nooit had mogen winnen – ondanks de indrukwekkende hoeveelheid propaganda die tegenwoordig op het internet verschijnt die het tegendeel wil laten geloven.

De Illuminati/Rothschild-fractie wilde Hillary Clinton, en de Nieuwe Wereldorde/Rockefeller-groep ging voor Senator John McCain.
(Ik zie nu al een paar brieven voor me, geschreven door slechts een klein percentage van mijn lezerspubliek, maar sommigen doen niets liever dan het ventileren van hun haat: “Hoe durf je… vuile rot egoïst… Jij, vuile, vieze,……” Schrijf maar wat jullie willen. Als je eenmaal over voldoende achtergrondinformatie beschikt om te kunnen inzien dat deze wereld van obscure, occulte politieke spelletjes nog ver verwijderd is van een systeem waarin iedereen tot hetzelfde team behoort, kun je daar duidelijk uit opmaken welke zijde de verschillende groeperingen bij de laatste verkiezingen hebben gekozen.)

De Rothschildgroep viel Obama rechtstreeks aan op de Amerikaanse nationale televisie..

Lady de Rothschild verscheen in een direct tv-programma waarin zij Obama aanviel en zijn politieke voornemens radicaal afwees: ORIGINEEL

“Afgelopen zomer sprak Lynn Forrester de Rothschild tijdens een interview op CNN haar minachting uit over presidentskandidaat Senator Barack Obama, rivaal van Hillary.”Dit is een moeilijk besluit voor mij, want eerlijk gezegd mag ik hem niet,” zei ze over Obama tegen CNN-interviewer Joe Johns. “Ik heb het gevoel dat hij te elitair is. Hij geeft me niet het gevoel dat hij te vertrouwen is.”

Forrester was een van de belangrijkere donateurs van Clinton, dat haar de bijnaam “Hillraiser” opleverde als gevolg van het helpen organiseren van een ‘liefdadigheidsfeestje” waarvan de opbrengst van meer dan $100.000 dollar voor de campagnekas van Hillary bestemd was en die uiteindelijk naar Obama’s campagne werd overgeheveld toen ze besloten een pact te sluiten. Forrester is CEO van EL Rothschild Ltd., een Britse houdstermaatschappij die eigendom is van de bankiersfamilie de Rothschilds. Zij is getrouwd met de internationale bankier en miljardair Sir Evelyn de Rothschild en verdeelt haar tijd over London en New York.

“De vijand van mijn vijand is mijn vriend..”

Nog steeds niet overtuigd? Hier heb je dan een nog grotere dosis waarheid! Ondanks de aanhoudende vijandschap tussen het Rockefeller Kartel aan de ene kant en de Rothschilds, Bolsjewieken en Illuminati aan de andere, haatten de Rothschilds Obama dermate dat zij zelfs bereid waren de zijde van de vijand te kiezendus te stemmen vóór Rockefeller-kandidaat McCain en tegen Obama!

Dit betekent ongetwijfeld dat een Obama-regering door de Rothschilds als veel erger werd gezien dan wanneer hun eigen aartsrivalen van het Rockefeller Kartel en de Nieuwe Wereldorde de verkiezingen zouden winnen! Wie kan het Rothschild-pact echter nog meer haten dan het Kartel? Alleen de Nieuwe Kremlin-groep – die hen aan het eind van de jaren ‘70, na een bloedige en vernederende nederlaag uit de heersende macht in Rusland had gestoten.

Als de Kremlin-factie, met haar 200 jaar lange ervaring in het bestrijden van de Illuminati in Rusland, Obama hielp, net zoals ze bij Kennedy hadden gedaan, was dat zeer waarschijnlijk meer dan genoeg reden voor die oude vijanden – de Rothschild en de Rockefellers – om zich te verenigen in een gemeenschappelijke tegenstander. Ze zagen in dat, net als voorheen bij Kennedy, deze zelfde vijand nu de macht en kracht zou krijgen om hen allebei te kunnen verslaan: (Originele artikel op de TimesOnline)

“Verrassingsaanval op Barack Obama door Hillary Clinton’s Rijke Vriendin, Lady de Rothschild: Lynn Forrester,

Lady de Rothschild, een van Engelands invloedrijkste politieke pleitbezorgers, zal op de Democratische Conventie van volgende week verraad overwegen. Ze heeft zich met hart en ziel, en veel geld, toegelegd op het verlenen van steun aan de campagne van Hillary Clinton, maar denkt er nu over haar stem te geven aan de presidentskandidaat van de Republikeinen, George McCain. (verraad!)
Ze is niet onder de indruk van Barack Obama en betwijfelt of hij het Witte Huis wel zal halen. “Mijn loyaliteit ligt bij de Democraten, maar Barack Obama krijgt nog serieuze problemen om gekozen te worden, en met reden,” zei ze in een interview.

“De partij moet het feit onder ogen durven zien dat ze de verkiezingen waarschijnlijk zullen verliezen, wanneer Hillary Clinton geen kandidaat wordt.
Rothschild, 54 jaar oud, is een zakenvrouw uit New York en belangrijk fondsenwerver voor Clinton en is door haar huwelijk in de Britse bankiersfamilie terechtgekomen. Haar echtgenoot, miljardair Sir Evelyn de Rothschild, die gedurende 22 jaar haar baas was als voormalig voorzitter van het familiebedrijf NM Rothschild, zal haar in Denver vergezellen wanneer Obama als winnaar wordt uitgeroepen. Zij beschouwt de 47-jarige Democratisch genomineerde als een despoot.”

Zien is geloven

Nog steeds niet overtuigd? Dan kan ik er alleen nog maar dit over zeggen: ofwel je breekt door je eigen conditioneringen heen, of je keert nu terug naar je gemakkelijke en ‘veilige’ leventje, waarvan je door het lezen van alle leugens op het internet, dacht dat het echt was. Niettemin luidt de gevleugelde uitdrukking: ‘zien is geloven’ – dus kijk maar eens naar het filmpje om Lady de Rothschild zich op FOX Nieuws te zien vastbijten in Barack Obama:

Niet te hoog van de toren blazen.. Anders val je er nog vanaf..!

Dan is het nu tijd voor de waarheid over macht. Iedereen die verslaafd is aan vrees en haat betreffende Obama, kan elke vorm van bewijs van het tegendeel maar moeilijk aanhoren. En alleen al door het presenteren van een alternatieve kijk op de zaak gedurende de laatste 18 maanden, ontvang ik nu dagelijks ladingen kwaadaardige haatmails. De woede die uit die brieven spreekt is heel heftig – en in de meeste gevallen behoorlijk profaan. Vaak krijg ik het gevoel of ik naast een verslaafde sta, die toekijkt hoe ik zijn dagelijkse dosis door het toilet spoel.

Er is zoveel anti-Obama materiaal te lezen, dat je voor eeuwig kan voorzien in je behoefte aan angstprono – direct afkomstig van slaafse volgelingen van de Nieuwe Wereldorde / Illuminati, recht in jouw hart en geest. Er verschijnen dagelijks nieuwe artikelen – stapels! – en je zou al je vrije tijd kunnen besteden om er van overtuigd te raken dat je Obama moet haten, met zoveel passie als je ooit in je leven hebt ervaren. De waarheid is veel onthullender dan de propaganda.

Het gordijn schuift weg voor de gecontroleerde internetmedia.

Omdat ik er al geruime tijd op wijs dat er ook iets goeds te melden is, zal ik nu een schokkend voorbeeld geven van de ECHTE waarheid die je nooit te horen krijgt in de angstporno rondstrooiende samenzweringsmedia. Wat je zo meteen te lezen krijgt, is afkomstig uit een goedingelichte bron die gedurende de afgelopen jaren veel geloofwaardigheid heeft vergaard. Deze bron, een staflid in de bovenste regionen van Washington DC – de zogenoemde ‘Stem van het Witte Huis’ op ‘TBRNews.org’ – liet dit zogezegde document, dat afkomstig CIA-kringen, eerder dit jaar uitlekken. Lees het zorgvuldig, want het duurt even voordat het belangrijkst punt aan de orde komt: (HIER het origineel)

“….11. […] Met de komst van het internet is gebleken dat identificatie en het in kaart brengen van antiregeringsgezinde groepen een nagenoeg onmogelijke klus is. De voornaamste oorzaak van dit falen komt geheel en al voor rekening van het internet, dat een toevluchtsoord blijkt te zijn voor allerlei verschillende soorten dissidente elementen.

Gegeven het feit dat alle telefoongesprekken en e-mailcontacten door een grote verscheidenheid aan nationale wethandhavende instellingen worden gecontroleerd, blijft het toch een kolossale opgave mogelijke activisten en andere antiregeringsgezinde personen en/of groepen op te sporen en te identificeren. We hebben geholpen bij het opzetten van namaakwebsites van antiregeringsgezinde signatuur, zetten er een paar professionals op en voorzagen die van halfgeloofwaardige informatie die moest worden gepubliceerd, met als doel om in de belangstelling te komen en desinformatie te verspreiden.”

Dacht je nu werkelijk dat zij niet iets soortgelijks zouden uithalen? De hele idee achter desinformatie is, zoals hier gezegd wordt, dat het “bijna geloofwaardig” moet zijn. Het doel ervan is “in de belangstelling te komen’ van het grote publiek – en het algehele karakter ervan is antiregeringsgezind.

Het opsporen van de bezoekers van deze websites..

De opzettelijke bedoeling voor het financieren van antiregeringsgezinde (lees: anti-Obama) websites is een overweldigend verhaal. Helaas zijn deze mensen bezeten door angst en toch ben ik bang dat maar weinig mensen die deze sites bezoeken ook maar enig idee hebben wat hen wordt aangedaan. Laten we verder lezen:

“Personen die op deze websites lezen kunnen daadwerkelijk worden opgespoord en geïdentificeerd. Verder hebben we een voortdurende relatie met verschillende zoekmachines, waaronder Google, en wanneer iemand zoekt naar informatie over onderwerpen die wij betitelen als negatief, wordt deze informatie automatisch doorgegeven aan de daartoe bevoegde instantie.”

Dit laatste gedeelte kan sommigen mogelijk schrik aanjagen, maar onthoud – er kijken tegenwoordig zoveel mensen bij dit soort onderwerpen, dat er voor die instanties geen beginnen aan is om het allemaal bij te houden. En ze hebben zeker niet voldoende personeel of de financiële middelen om achter elke bezoeker aan te gaan. Zoals in het eerste uittreksel staat, is het naspeuren van iemand een ‘kolossale’ taak en ik heb uit diverse hoeken vernomen dat het absoluut geen haalbare zaak is.

Zelfs met al die angsthazen daar, heeft het schrijven over die insidergroepen, als zouden die almachtige Big Brother mogelijkheden hebben voor het houden van toezicht op individuele personen, er nauwelijks toe geleid dat iemand ooit openlijk werd lastiggevallen, of problemen ondervond die direct waren terug te voeren op staatsbemoeienis.

 

 

Het rekruteren van ‘BETAALDE BLOGGERS’ – direct uit de mond van de ‘GROTE BAAS’

Bij punt 12 van het document, komt de aap uit de mouw – schokkend, maar niet geheel onverwacht. Veel artikelen in de media die over samenzweringstheorieën schrijven en veel van de thema’s die zij bespreken, zijn gewoon NIET waar. Je treft ze aan op talrijke websites die niets liever doen dan hierop ingaan – maar veel mensen weigeren te geloven aan welk een stortvloed aan propaganda zij zich feitelijk blootstellen. Dit is nou psychologische oorlogvoering… precies dat, waarover John F. Kennedy meer te weten wilde komen en wilde tegenhouden voor het heil van de mensheid.

Het heeft allemaal te maken met het laten voortduren van de angst, door te laten geloven dat het einde nadert en dat de duivelse ‘regering’ almachtig is en je leven knap kan vergallen, door het uitroepen van de noodtoestand en het bijeendrijven van mensen in “FEMA-kampen”, als ze je al niet met andere middelen te grazen hebben genomen. Hoewel velen dit maar moeilijk kunnen geloven, is de geheime bron van ‘TBRNews.org’ toch erg betrouwbaar. Ik volg zijn website al sinds jaar en dag en ik verzeker jullie dat we alle reden hebben om aan te nemen dat de onthullingen uit dit bonafide CIA-rapport op waarheid berusten, en dat ze veel angstporno op favoriete websites ensceneren en artikelen plaatsen die uit de duim gezogen zijn.

Tegenwoordig wemelt het ervan – honderden artikelen die dagelijks worden geschreven – en al die schijnbaar onafhankelijk publicaties staan lijnrecht tegenover Obama en zijn programma. Men doet het voorkomen alsof ze zijn geschreven door de gewone man, compleet met opzettelijke spellingfouten en grammaticale onzin, om het er vooral niet te gladjes en te professioneel uit te latenzien. Lees zelf maar:

“….12. […] Het internet is, hoewel onmogelijk controleerbaar, een uitstekend rekruteringsmiddel voor sympathisanten of makkelijk te overtuigen “bloggers”, die de officiële desinformatie best wel snel willen verspreiden, hetzij tegen betaling of anders voor het vergaren van enthousiaste kritieken en openlijke bijval. Het is hèt middel, van onschatbare waarde, om het publiek weg te houden van het stellen van vragen over talrijke binnen- en buitenlandse regeringsaangelegenheden.

Daarom hebben wij en anderen allemaal hun “eigen centrum voor desinformatie”, dat informatie met een sensationeel karakter samenstelt en daarna aan betaalde krachten doorgeeft die het ‘nieuws’ welwillend verspreiden over het internet. Het doel hiervan is het creëren van een heimelijke beweging die nieuwsgierigen doelbewust doorsluist naar onschuldige en onbetekenende omgevingen.”

9/11 Werd zorgvuldig gemanaged met behulp van vervalste websites..

In het volgende gedeelte kom je erachter hoeveel valse verhalen over 9/11 de wereld werden ingeslingerd, zodat iedereen die er van de buitenkant tegenaan keek, tot de conclusie zou komen dat de hele ‘waarheidsbeweging’ een grote belachelijke grap was:

“Een goed voorbeeld hiervan is, dat het noodzakelijk was te voorkomen dat de publieke sector te diep in de oorzaken van 9/11 zou duiken.

Ter voorkoming dat de acties van elementen uit de hoogste regeringskringen aan het licht zouden komen, werden over een lange periode verspreid via volledig gecontroleerde websites zeer veel verhalen aan het publiek vrijgegeven.

Beweringen over kwaadaardige complotten, mysterieuze en obscure methodologie en vaak lachwekkende conclusies, hebben bewezen buitengewoon effectief te zijn op het gebied van constructieve afleidingsmanoeuvres. Het instorten van de WTC-gebouwen werd toegeschreven aan thermische bommen, aan concentratie van plasmagaswolken en andere nonsens, maar het lichtgelovige Amerikaanse publiek heeft in groten getale al die fictieve verhalen geslikt.

Een ander voorbeeld is, dat het Ministerie van Defensie altijd melding heeft gemaakt van veel te lage aantallen slachtoffers in Irak en Afghanistan, omdat de werkelijke cijfers ongetwijfeld zouden leiden tot algemene frustratie en politiek negativisme.”

Voor het geval je je verwondert: het werkelijk aantal slachtoffers werd gerapporteerd door Brian Harring en andere bronnen van ‘TBRNews.org’ en door hem geschat op meer dan 200.000 alleen wat Irak betreft – een aantal dat verdoezeld werd /wordt door middel van een paar hele smerige, slinkse afleidingsmanoeuvres.

[commentaar GJ: kijk eens naar deze -inmiddels beruchte- video van een zg. toeschouwer van de 9/11-aanslagen op de WTC-torens. Hij weet precies, een paar minuten nádat de torens zijn gevallen, waardoor deze zijn gevallen en geeft een -uit het hoofd geleerde?- omschrijving van de oorzaak van het instorten van de torens. Later bleek het officiële rapport precies DEZE CONCLUSIE te trekken..!! als deze man in staat was te doen, een paar minuten ná de aanslagen..!!

Schep zoveel mogelijk angst.

Als we verder gaan met punt nummer 13, lezen we wederom dat het werkelijke doel is zo veel mogelijk angst te creëren als maar mogelijk is. Als die opzet slaagt, krijg je vanzelf een bevolking die makkelijker te controleren en te intimideren is. De lezers van samenzweringstheorieën zullen wel nooit begrijpen dat het hele spel teneinde loopt – en gelijk een goed getraind leger, zullen ze iedereen die steun betuigt aan de President, die zelf doelwit van de CIA is, wreed aanvallen, precies zoals ze ooit hebben gedaan met de John F. Kennedy, om maar eens iets te noemen:

“….13. […] het internet kan worden gebruikt voor het creëren van een atmosfeer van angst of inschikkelijkheid ten aanzien van het officiële regeringsbeleid. Dit is een speciale manoeuvre die bijzonder effectief is gebleken tijdens de twee regeringsperiodes van Bush. Een constante, voortdurend dreiging van vage “terroristische” acties binnen de VS was het aangewezen middel voor het vergaren en vasthouden van openlijke steun voor de acties van voornoemde regering.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt, dat bedreigingen van tijd tot tijd ook ten uitvoer moeten worden gebracht, want teveel nepdreigementen zorgen voor verslapping van de gevoelens in de samenleving en wanneer dat te lang aanhoudt, mondt dat op zijn beurt uit in desillusie en boosheid.“

“….14. […] Het internet kan een uitstekend sturing- en controlemechanisme zijn voor het concentreren van de publieke opinie ten voordele van een programma, of een onderdeel ervan, van de regering. Dit concept bewijst zich per defintie zelf, maar kan zich evengoed keren tegen de initiatiefnemer. Als van een website, die ‘reclame maakt’ voor een gewenst programma, bekend wordt dat hij onder onze directe of indirecte controle staat, kunnen we het voor de rest wel vergeten; dan is de site waardeloos geworden voor het verdere verloop van de ‘reclamecampagne’. We waren in staat deze methode mooi inzetten in de aanloop naar de oorlog in Irak, maar voor de geplande en later afgeblazen luchtaanvallen op Iran, toen we daar de Israëlische troepen wilden steunen, werd het weer afgeraden.”

De ‘Stem van het Witte Huis’ heeft herhaaldelijk geschreven dat het legertje door het Pentagon, de CIA en NSA “betaalde bloggers” op nog nooit eerder vertoonde wijze werd aangestuurd om al het door de twee rivaliserende partijen veroorzaakte kwaad direct toe te schrijven aan Obama, hoewel laatstgenoemde met geen van beide groeperingen een directe binding of afspraak heeft. Ik heb hierover in mijn eigen blog ontelbare malen geschreven, onderbouwd door specifieke citaten, maar uit de typische antwoorden van criticasters en aanvallers blijkt steeds weer dat ze deze informatie over het hoofd zien en/of afdoen als irrelevant.

Zelfs nu Fulford, en andere bronnen waartoe ik persoonlijk toegang heb, allemaal zeggen dat insiders ten koste van alles Obama in januari uit de macht willen ontzetten, dringt de waarheid over wat er gebeurt kennelijk nog niet goed genoeg tot de mensen door.Overigens verscheen tijdens de verkiezingsstrijd een fraai voorbeeld van deze systematiek in de voornaamste media.

‘Betaalde bloggers’ vallen Obama aan tijdens de verkiezingsstrijd.

Deze strijdmethode tegen Obama werd tijdens de verkiezingen duidelijk toegepast door de Rockefellergroep. Ik was blij verrast toen ik het verhaal ontdekte en heb gewacht met publicatie tot het juiste moment. En dat is nu aangebroken.Het verhaal is afkomstig van het online magazine ‘Salon’ en werd geschreven door Margriet Oostveen. Het is een van de betere voorbeelden van een ‘betaalde blogger’ die, teneinde de Nieuwe Wereldorde te steunen, werd ingehuurd dingen over Obama te schrijven die schaamteloos onwaar waren.

[ Opmerking vertaler: Google even haar naam en je vindt bijvoorbeeld het volgende: “Margriet Oostveen is redacteur van NRC Handelsblad. Op een doorgaans goed geinformeerde Amerikaanse website [Selon dus] schrijft zij dit:

“I ghost-wrote letters to the editor for the McCain campaign. I spent a morning in John McCain’s Virginia campaign headquarters ghost-writing letters to the editor for McCain supporters to sign. I even pretended to have a son in Iraq.”]

Dit heeft niet zo’n sappig niveau als andere door NSA en Pentagon gestuurde operaties, maar het laat in ieder geval goed zien dat dergelijke acties werden uitgevoerd. Als je denkt dat dit allemaal ophield nadat Obama de verkiezingen had gewonnen, ben je wel heel erg naïef:

Schokkende Onthulling: McCain Campagne Huurde ‘Spookschrijvers’ in voor het Schrijven van ‘Ingezonden Brieven’: BRON HIER

“Het aanbod was te verleidelijk om nog langer te wachten – ze wilden me inzetten als ‘spookschrijver’. Naast reclamecampagnes en telefonische benadering, is het schrijven van ingezonden brieven een van de belangrijkste methodes in de campagne van McCain om kiezers te werven. Dat staat tenminste te lezen in de richtlijnen die campagnemedewerker Phil Tuchman me heeft voorgelezen…

De opdracht is eenvoudig: We gaan ingezonden brieven schrijven en het is daarbij toegestaan alles te verzinnen dat je maar wilt – als het de campagne maar ten goede komt. Na vandaag, worden we geacht al onze vrije tijd te besteden aan het creëren van een stortvloed fictieve fanmail voor McCain.

“Jullie brieven,” leest Phil Tuchman verder voor, “zullen worden opgestuurd naar onze campagnebureaus in de diverse staten waar de strijd erom hangt. Ohio, Pennsylvanië, Virginia, New Hampshire. Aldaar zullen we ervoor zorgen dat de brieven worden geplaatst in de plaatselijke dagbladen.”

‘Ervoor zorgen dat ze geplaatst worden’? Ik kan het mis hebben, maar ik dacht toch echt dat het tot het takenpakket van de redacteurs van die kranten behoort om dat te bepalen.

“We zullen jullie brieven laten lezen door onze aanhangers in die staten,” leest Phil hardop.

“Als zij roepen: ‘Ja, hij/zij heeft gelijk!’ dan vragen we hen jouw brief te ondertekenen en dan sturen we die naar de plaatselijke krant. Zo versturen we tientallen brieven tegelijk.”

Geen enkele krant kan zo’n stroom aan adhesiebetuigingen weigeren, zo luidt de gedachte hierachter. “Op deze manier komen we altijd wel in een of andere brievenrubriek terecht.”

De betaalde bloggers liegen er aanhoudend op los.

Dit volgende gedeelte uit het artikel van Oostveen op ‘Salon’ toont werkelijk aan hoe ver ‘betaalde bloggers’ willen gaan met hun leugens:

Het is de dag nadat Sarah Palin haar toespraak voor de Republikeinse Conventie hield. Vandaag vormt zij ons voornaamste onderwerp. De anderen roeren reeds enthousiast de trom. Ik worstel met een schrijversblokkade. “Beste Redactie …”

Phil Tuchman heeft voorbeeldbrieven uitgedeeld en bespreekt aandachtpunten en citaten uit de toespraak van Sarah Palin. Maar wie wil ik vandaag zijn? Laat ik eerst mijn vingers een beetje soepel maken – en mijn principes ook. Mag ik echt mijn brieven uit mijn duim zuigen? Op dit moment lijkt het de enige manier te zijn om te laten zien hoe het er in een campagne aan toe gaat. Dus, vooruit, liegen maar.Ik begin met het oefenen van een paar creatieve zinnen die in het voordeel van Sarah Palin moeten spreken:

“…haar grote pluspunt voor mij is, naast het feit dat ze ontzettend bijdehand en afgestudeerd is, dat ze een gewone vrouw is gebleven, net als wij. Ze behoort tot de moeders van het ‘PTA hockeyteam’. Ze is de werkende moeder met om aandacht vragende kinderen. Ze is elke liefhebbende moeder met uitdagende pubers in het land.”

Over haar zwangere dochter Bristol (17) wordt niet gerept. Wie wel ten tonele mag worden gevoerd, is haar 19-jarige zoon Track (19), die binnekort zal worden uitgezonden op een missie naar Irak.

“En vooral is zij net als elke moeder van een kind dat naar Irak wordt gestuurd om zijn land te dienen.”

Nu begint het erop te lijken. Ik kijk om me heen. Ik typ:

“Mijn zoon is hier ook.”

Oh god, leugenaar. Nu moet je de spanning een beetje opvoeren. Nieuwe alinea.

“En in mijn hart wens ik innig dat hij weer heelhuids thuiskomt.”

Ja, ja. Goed zo. Nieuwe alinea – waarom ook niet? Nu pompen we wat kracht in die moeder, we zijn hier tenslotte niet bij de Democraten. Zoek het juiste patriottische idioom in de voorbeeldbrieven.

“Maar bij ons weerzien wil ik zijn gezicht zien glimmen van trots. Net als op die dag toen hij zich had aangemeld.”

Ja, zoiets. En nu in sneltreinvaart in de richting van de plannen van McCain om de oorlog voort te zetten. Verkoop die oorlog. Vanuit een moederhart.

“Dat is waarom Senator John McCain vandaag op mijn stem kan rekenen.”

Maar wat doen we verder met Sarah Palin in dit verhaal? Ik staar uit het raam. Dit duurt zeker tien minuten. Maar dan:

“Met Sarah Palin erbij heb ik nog meer reden om te vertrouwen op onze overwinning. Zij vertegenwoordigt mijn hart.”

Hmm. Is dat niet een beetje dubbelzinnig? Of klinkt het als de logische gedachtengang van een McCain-aanhanger? Ik kan even niets beters verzinnen.

“Hoogachtend …” Ik zet de puntjes voor de handtekening van iemand anders.

Zou Phil Tuchman het willen lezen?

Phil buigt zich naar mijn beeldscherm en leest de tekst. Dit duurt even. Ik verwacht een daverende lach of misschien stuurt hij me nu wel weg.

Dan merkt hij droogjes op: “Ik vind dat wel goed. Het appelleert aan de harten van de mensen. Kun je nog wat van dit soort brieven schrijven?”

Ongelofelijke hoeveelheden geld werden gespendeerd aan het inhuren van mensen zoals deze, in de strijd tegen Obama – de kandidaat die ‘nooit zou kunnen winnen’.
Hieraan hebben we een paar prachtige sterke verhalen overgehouden, zoals dat over het geboortebewijs van Barack, waarop staat dat hij een long zou missen, of het verhaal van zijn oma in Kenia die zei dat hij daar geboren was (een schaamteloos citaat van iets dat ze nooit heeft gezegd) en het verhaal als zou hij de “marionet zijn van de Nieuwe Wereldorde”, et cetera.

Toegegeven, sinds hij op naïeve wijze zowel de belangen van Rockefeller als Rothschild wilde dienen, is Obama niet in staat gebleken de vele dingen die hij zich had voorgenomen voor elkaar te krijgen — maar geloof mij nu maar als ik zeg dat deze oorlog is nog lang niet voorbij. En de Openbaring vormt echt het allerbelangrijkste punt dat ervoor kan zorgen dat er voor eens en voor altijd een einde komt aan al die geheimzinnigheid.

Zoals we door het hele E-boek heen hebben kunnen lezen, hebben deze groeperingen allang niet meer de kracht en macht die ze voorheen hadden – en ze worden door de rest van de wereld gedwongen de waarheid nu te onthullen. Dat is waarom we de Noorse Spiraal en andere fenomenen nu te zien krijgen.

We pikken de draad van het verhaal nog even op en kijken naar een ander voorbeeld van een ‘betaalde blogger’ die met zijn eigen verhaal naar buiten kwam, totdat hij zich realiseerde wat men van hem had gevraagd. Hem werd ‘slechts’ tienduizend dollar in het vooruitzicht gesteld als hij zijn tekst zou verkopen. Dit is verrassend weinig om iemand om te kopen voor zo’n belangrijk onderwerp als dit en het toont opnieuw aan hoe krap bij kas de Rockellergroep moet zitten.

Nog een voorbeeld van een ‘Betaalde Blogger’, maar deze vlieger ging nu eens niet op..

In het nu volgende voorbeeld zien we iemand die werd gecontracteerd om hetzelfde soort vuilspuiterij en verzonnen en schaamteloze leugens over Obama te schrijven. De beloning voor een dergelijk ‘in elkaar gezet’ stuk was zo matig, zeker in verhouding tot de potentiële belangrijkheid ervan, dat je eruit kunt afleiden dat de financiële crisis ook heeft toegeslagen bij de Nieuwe Wereldorde.

In dit geval trok de ingehuurde kerel aan zijn stutten, toen hij in de gaten kreeg wat men eigenlijk van hem wilde:

Professor Betaald om te proberen Obama in verband te brengen met Ayers:  (HIER de bron)

“De broer van een Republikeins Congreslid en een Republikeinse zakenman hebben geprobeerd een professor aan de Universiteit van Oxford te betalen voor het gebruiken van de door hem uitgevonden software om te ‘bewijzen’ dat jaren ’60 radicaal William Ayers meehielp bij het schrijven van de biografie van Senator Barack Obama.

De professor, Dr. Peter Millican, doceert filosofie aan het Hertford College in Oxford. Zijn software is zodanig ontworpen, dat daarmee werk van dezelfde auteur kan worden opgespoord door middel van het vergelijken van in de teksten voorkomende woorden en zinsneden.

Het aanbod werd zondag onthuld in de TimesOnline, de website van de Britse krant.

“Hij bracht het onverbloemd onder woorden, recht voor zijn raap,” vertelde de professor over de Republikeinse zakenman die hem het voorstel deed. “Hij bood me $10.000 en stuurde me daarna elektronische bestanden toe met teksten van beide boeken.”

Millican zei dat hij bij een eerste controle ontdekte dat de aanklachten als zou Ayers de hand hebben gehad in de ‘ghostwriting’ van het boek van Obama “erg ongeloofwaardig waren”.

Er werd een deal gesloten om nog wat “gedetailleerder onderzoek” te doen, aldus de krant, maar toen Millican zei dat “de resultaten openbaar moesten worden gemaakt, ook in het geval dat het verband met Ayers niet kon worden aangetoond”, werd de interesse plotseling een stuk minder.”

De ‘Stem van het Witte Huis’ heeft vaker de kwestie van de ‘betaalde bloggers’ aangekaart, zoals ik al schreef – en hij heeft bij herhaling zijn verbazing uitgesproken dat zoveel van de overduidelijk vervalste verhalen toch nog zo serieus worden genomen door het lezerspubliek. Er is veel meer informatie die de idee onderschrijft dat Obama in zijn verkiezingsstrijd om het presidentschap werd geholpen door groeperingen die weerstand bieden aan de Illuminati, zoals de Nieuwe Kremlin-groep van Dr. Beter.

Hoagland heeft een groot aantal parallellen ontdekt tussen de machtstructuur van de regering Kennedy en wat er nu gebeurt met in Obama-regering. In feite is de hulp van Hoagland van onschatbare waarde gebleken bij het uitleggen van verschillende dingen die ik bij het schrijven van dit boek uit het oog had verloren – in het hoofdstuk over de Conclusies zullen daarom nog een aantal belangrijke punten aan de orde komen.

Nog een aanwijzing dat de bekendmaking nadert: de Katholieke kerk wil een belangrijke rol blijven spelen.

We zullen nog veel meer te vertellen hebben over de kans dat de Bekendmaking inderdaad aanstaande is en zal plaatsvinden in de eerste regeringstermijn van President Obama. Ook komen we in latere beschouwingen nog uitvoerig terug op de vergaderingen van de Verenigde Naties die aanleiding waren voor deze kwestie. Dat publiceer ik allemaal in het nog te verschijnen hoofdstuk ‘De Conclusies’.

In ieder geval is er nog een belangwekkende aanwijzing dat de Bekendmaking aanstaande zou zijn: klaarblijkelijk werkt de katholieke Kerk aan een raamwerk waarin het Katholicisme in het tijdperk na de Bekendmaking, nog steeds meetelt. In onderstaand interview met Guy Consolmagno, dat recentelijk in ‘The Colberg Report’ werd gepubliceerd, komt duidelijk tot uitdrukking dat er reeds voorbereidend werkzaamheden wordt verricht die wijzen op de intenties van de RK-kerk:

The Colbert Report Mon – Thurs 11:30pm / 10:30c
Gold, Frankincense and Mars – Guy Consolmagno
www.colbertnation.com
Colbert Report Full Episodes Political Humor Economy

Binnen drie dagen nadat we het eerste hoofdstuk van deze serie publiceerden, stroomden de reacties al binnen, om nog maar te zwijgen van de meer dan 6.000 unieke bezoekers op onze website. Daarom heb ik besloten een extra hoofdstuk in te lassen waarin alle reacties aan bod zullen komen.

ER KOMT NOG MEER

Ik wilde dit E-boek per se ruim voor de Kerst klaar hebben om het als jullie als kerstcadeau te kunnen geven, en dan nog genoeg tijd over te hebben om bij mijn gezin te kunnen zijn en even niet aan dit project te hoeven werken. Het hoofdstuk ‘De Conclusies’ zal wel ergens na de eerste week van januari verschijnen.. Ondertussen kunnen jullie nog heel veel zelf onderzoeken van wat tot nu toe hier reeds is besproken, vooral als je alle links, die we je gaven, ook nog gaat bezoeken.

In ‘De Conclusies’ zullen we jullie volledig op de hoogte brengen van alle bewijzen die duiden op de aanstaande Bekendmaking – hetzij door de Obama-regering zelf, danwel door andere groepeeringen, wanneer Obama om een of andere reden onverhoopt verstek laat gaan. We zullen dan ook aandacht besteden aan het tv-programma ‘V’ en laten zien op welke manier het eigenlijk een zeer duidelijke doelgerichte boodschap is tegen Obama en zijn regering met betrekking tot het bekendmaken.

Openheid zal direct het vrijgeven van technologieën tot gevolg hebben waarmee bijna letterlijk woestijnen zullen veranderen in groene vlakten, zeewater kan worden ontzilt en de Aarde gered  wordt.

We zitten sinds enige tijd opgesloten in een planetaire noodsituatie – maar de stappen op weg naar Openheid zullen direct tot gevolg hebben dat allerlei moderne technologieën bekend zullen worden waarmee bijna letterlijk woestijnen kunnen worden veranderd in grazige vlakten, waarmee zeewater kan worden ontzilt en waarmee zeker de Aarde als geheel zal kunnen worden gered – om nog maar niet te spreken van het inluiden van een nog niet eerder ervaren nieuw tijdperk van technologische en intergalactische samenwerking, die de tijd waarin wij nu nog leven snel zal doen verbleken tot een saaie boel.

De tijd die we nu beleven is heel opwindend. Dit is de belangrijkste voorstelling in de geschiedenis van de mensheid en het verheugt mij dat ik dit mag meemaken en op een van de voorste rijen mag zitten. Al een van de eersten wetenschap hebben van wat er gebeurt, is voor mij de sleutel tot de beste voorbereiding – en  behulpzaam zijn bij het uitvoeren van jullie taak, geeft mij de zekerheid dat alles zo glad en soepel mogelijk voor iedereen zal verlopen.

In het derde weekend van januari gaf ik een lezing in San Francisco. Ik zal daar met het allerlaatste nieuws over de Openbaarmaking komen en spreken over de wijze waarop die zich verhoudt tot de voorspellingen in 2012 en de spirituele metamorfose die wij op dit moment allemaal doormaken!

Dank jullie wel voor alle steun!

David Willcock

website HIER

30 gedachten over “Een Noorse spiraal, ‘n Russische UFO en het eindrapport ‘Openheid’. (slot)

 1. ‘Goldman Sachs’, sinds de Grote Depressie, achter alle plannen voor manipulatie van de markt schuilgaat”. ‘Goldman Sachs’ de voornaamste schakel binnen het militair-industrieel-complex van de Rockefellers/Rothschilds – en onderhouden ze met beide groepen intensieve contacten.

  Willen hier Extraterrestrial civilisaties verblijven zal het afwachten zijn welke keuze ze maken en aan welke koord dat ze trekken. Wat is de bedoeling welke positieve of negatieve aliens ons gunstig gezind zijn, in verhouding tot
  de permanente criminaliteit en corruptie zowel verbonden met het economie-industrieel-financieel complex al dan niet in niet verband met de politiek.

  Goldman Sachs’ de voornaamste schakel binnen het militair-industrieel-complex van de Rockefellers/Rothschilds – en onderhouden ze met beide groepen intensieve contacten.

  In deze zin kan het vlug gedaan voor bepaalde vooraanstaande
  groepen in de maatschappij…. zal enkel afhangen van de
  persoonlijke meningen van de Extraterrestrials zelf en daar kan de politiek niet onderuit. Keuze maken, wat te nemen of te laten

 2. echt fascinerend, Davids verhaal. Ik hoop dat het breder uit zal waaieren.

  Heeft iemand gehoord van Share Nederland? Zij claimen dat ‘De Maitreya’ werd aangekondigd door de Noorse spiraal dat hij nu interviews geeft over de hele wereld, maar dat hij daarbij niet als zodanig wordt aangekondigd om te voorkomen dat hij als wereldleider gezien gaat worden.
  bron: http://www.sharenl.org/

 3. Maar wat is dit toch een razend mooi super dik verhaal.
  Ik ben nu zo’n 13 a 15 online en dit is de opsomming van alles bij elkaar.
  Alles qua gelezen boeken,internet, vragen over hoe en wat, tv, media ,films en wat nog meer stroomt ineens de juiste kant op.
  Dit verhaal lezen is ook een mega 3d film in je hoofd realtime afspelen man man man.
  Ik ben nog nooit zo vrij geweest als nu vrij van twijfel over de zaken die nu zo mooi in elkaar vloeien.
  Zouden dan die 18 letters van de naam van de huidige president van de U.S toch iets anders zijn ?
  Moses Jezus en Mohamed waren profeten gezonden door ” god ” ik hoop dat Obama uit de zelfde hoek komt .

 4. Met zoveel info ben ik met stomheid geslagen.
  En met mij blijkbaar de meeste lezers.
  De grote vraag is dit waar, met dit verhaal kan ik niet bij mijn familie aankomen die denken nog dat ufootjes alleen in sf boekjes voorkomen.
  Niemand bestrijd hier de info, hooguit een enkeling heeft twijfels, dat vind ik ook veelzeggend.

 5. @Berma: toont dit verhaal niet aan hoe geraffineerd -met medeweten van alle grote regeringen- het spel-achter-de-schermen wordt gespeeld..?
  Andersom gezegd, wordt het niet eens tijd dat we wakker worden.

  Een man als Balkenende wegbonjouren, omdat deze de verpersoonlijking is van de het rotte machtsspelletje dat gespeeld wordt? Kijk eens naar de Irak-artikelen op deze site. Hoe is het mogelijk dat iemand zó halsstarrig een oorlog zit te verdedigen..?
  Is het omdat het toegeven ervan een vrijbrief afgeven is, om hem in de afgrond te dumpen? M.a.w. kán Balkenende wel toegeven..?! Laat het CDA deze man gewoon met zachte hand van het toneel afvoeren..
  Of loop ik nu op het spel in NL vooruit?

 6. @Guido
  Helaas zullen we het voorlopig nog niet zonder Leider kunnen doen! Dus ik zeg;Een leider met een hart,een piepklein ego,en een gezonde dosis verstand! Zouden die bestaan in de politiek?

 7. @Guido,

  Je raakt de spijker op z’n kop, hij word op laag water gezet en zinkt langzaam tot de bodem….En buiten de vrije geesten zal het weinigen deren! Al het goeds komt in drieen je was het gross enkel een paar stappen voor, visonaire look of het begrip van de tijdsgeest? Het zal, in ieder geval de zachte hand zijn die het doek laat zakken en de verantwoordelijke van het toneel doet afvoeren!

  Mvdg GalliLéon

 8. @Guido
  Probeer mijn familie maar eens wakker te krijgen ik bijt liever mijn tong af.
  Dat zijn dus mensen van de betere klasse wonen ik een mooie bungalow en denken dat ze de wijsheid in pacht hebben.

  En zo zijn er heel veel mensen die zelfs nog nooit van H.A.A.R.P. hebben gehoord. probeer ze maar eens wakker te krijgen.
  Ik zit zelf trouwens regelmatig op de site van David Willcock.

 9. @Berma, je doet jezelf tekort door niet jezelf te ZIJN. Begin gewoon vooraan, als oefeningetje-tussendoor.. Want als jij het niet aan je familie vertelt, doe ik het zeker niet.. hahaha..
  Is het niet juist een uitdaging om de verbinding met je familie aan de ene kant en ‘dit soort zaken’ aan de andere kant in balans te brengen, tot een mooie driehoek.
  Je hoeft dan niet als betweter uit de hoek te komen, die het allemaal zo goed op een rijtje heeft. Maar zij hebben daar ook weer over nagedacht natuurlijk en hebben andere beelden. JUIST door het delen van die wederzijdse inzichten en jezelf gade slaan in je denkproces, maakt dat je diepere lagen bereikt!! Succes!

 10. @guido
  Dat bedoel ik niet, zoals mijn familie zo zijn de meeste mensen hoe dring je tot hen door, bij mijn familie daar begin ik sowieso niet aan en de meeste mensen zijn niet wakker en willen dat ook niet worden.
  Als ze mijn mening willen weten dan geef ik dat gewoon maar ik zal niet uit mezelf dergelijke dingen aanroeren.

  Dit zijn interessante discussies, maar ik ben van mening hou het asjeblieft bij jezelf of bij gelijk gestemde als je een beetje serieus genomen wil worden.
  Er rust helaas een behoorlijk taboe op deze onderwerpen.
  Mee eens?

 11. @Berma: neen, helaas.. Niet met je eens. Jij begint over je familie, ongevraagd toch? Volgens mij wil je het graag, voel je je daarin zelfs alleen. Geeft niks, maar pak dan de moed op door te delen.
  Deze rekenmethode staat namelijk in niet 1 wetenschappelijk leerboek:
  Gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugde is dubbele vreugde!!
  Think about it!
  Maar het allerbelangrijkst.. Het gaat alleen om jou! Want, om nog maar eens een klassieker van stal te halen:
  ‘Wat Mientje zegt over Truusje, zegt alles over Mientje, en eigenlijk niets over Truusje’!

 12. een aaanvulling waarde Berma; wees de verandering zelf en de kudde zal je vragen/volgen… ben zelf ook gestopt met overtuigen ben gewoon gaan doen! dan komt men met vragen en heb jij het initiatief om men/hen te leren zie je…als jij een zuivere verbinding hebt gezien/ervaren/begrepen die vooruitstrevend is tov je omgeving dan komen er vanzelf gesprekken en interesses van mensen los richting jouw en kan je hen van dienst zijn, zo bouw je dat op en dan komt er vanzelf een opening tot het begrip van deze materie die nou eenmaal lastig te bevatten valt! Dan spreken zij weer over jou richting anderen of ze verwijzen zelf naasten naar bronnen en word het publiekelijk zo zal het moeten groeien anders gaan er te veel aan onderdoor! gwoon blijven dansen met de wind Berma dat houd de boel lekker luchtig 😉

  MvdG

 13. AHH, Maar berma weet je niet dat ook wolven al proberen te communiceren met andere roedel en kuddedieren? Ze zijn zich er van bewust dat hun natuurlijke leefomgeving kleiner word en proberen te overleven. Zelfs afvallige honden en ook enkele mensen die ter obeservatie en leer er tussen leven worden opgenomen en hebben dit stapje bij beetje kunnen ontdekken. Zo is het ook in onze wereld…. Stukje bij beetje anders is die worst te groot en word je ziek, beter de salami techniek en plakje bij plakje de hele worst tot je nemen en hetzelfde resultaat boeken alleen beetje meer gefundeert! we ontkomen er niet aan er zal een punt zijn dat jij meer kennis en know how hebt van de situatie dan zal je naar voren stappen en kunnen antwoorden en leiden…juist voor je familie en geliefden. ik ben er zelf ook met veel pijn en tranen achter gekomen dat ook al heb je een waarheid en wijsheid in pacht, pas wanneer het moment daar is komt het tot wasdom niet te veel pokon tijdens de groei dan verdwijnt de zuivere groei!

  mvdg

 14. @Joris:
  Geloof het spel van de z.g. maitreya toch niet. Ja, hij kan wonderen doen en de mensen of mensheid meeslepen. De duivel kan ook wonderen doen. Nu het Licht steeds sterker straalt, zal het duister ook steeds sterker worden. Er is een strijd gaande waarvan de meeste mensen geen idee hebben. Jesus de Christus of Maitreya komt niet terug in de wolken, hij moet in je hart geboren worden en al groeiende tot wasdom komen. Wij moeten nieuwe mensen worden ofwel wedergeboren, getransformeerd/getransfigureerd etc. etc. Als deze valse wereldleider eenmaal alle macht heeft, zal er heus geen lam naast de leeuw liggen. De mensen zullen niet echt veranderen. Maar dan hebben ze wel hun ziel verkwanseld.

 15. Christus bewustzijn, Kosmisch bewustzijn.

  Haal het duiveltje uit je hoofd, je bent niet het duiveltje, luister er niet meer naar.

  Luister naar je werkelijke zelf, de essentie, Liefde, Licht, Kracht.

  Wij zijn zelf de Maitreya’s die het woord van
  God/Allah/Liefde zullen verkondigen…

 16. Wat zijn we weer sterk in het (ver)oordelen. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Weet dat Maitreya absoluut geen volgelingen zoekt. Wij mogen ons ontwikkelen tot wat Martijn zegt. Hij zal ons alleen de weg wijzen, verder niet en de UFO’S zij ondersteunen zijn Zijn hier op aarde. Net als Maitreya, onszelf en de Ufo’s bestaan we al altijd en zullen ook blijven bestaan. Onze ruimtebroeders zijn er om ons te ondersteunen, te helpen waar dit kan, daar waar wij door karma geen blokkades opgericht hebben. Het voert (mij) te ver daar hier allemaal op in te gaan. Het bovenstaande stuk is duidelijk genoeg, dank daarvoor.

 17. Iedereen die dit verhaal leest is al op zijn minst geinteresseerd in deze materie, de vraag is dus niet of je wel of niet gelooft in UFO’s. Nee, de essentie is dat het uiteindelijke tot iedereen moet doordringen dat liefde de boodschap is en wij geen angst hoeven hebben voor welke (aardse) groepering of (buitenaardse) beschaving dan ook.
  Ze komen om te verhinderen dat wij elkaar en de Aarde kapot maken en om ons te helpen in onze ontwikkeling tot een hoger ontwikkelde soort dan wij nu zijn!
  Waarom komt dit trouwens nooit in de gewone dagbladen, het NOS journaal, DWDD, Netwerk of P&W? Dat vraag ik me dan af.

 18. @ Yvonne, ik denk dat bij de meeste redacties van nieuwsstations of actualtiteitsprogramma’s een soort collectief zelfsencuur wordt toegepast. M.i. is het not done om met dit soort items of berichten naar buiten te treden, dit kan natuurlijk killing zijn voor je verdere carriere bij een omroep. En wat te denken van redacteurs die zich begeven in het elitewereldje en daar misschien ‘vriendjes’ hebben rondlopen die liever niet hebben dat de waarheid vertelt wordt?
  Dus ook hier speelt eigenlijk angst en allerlei belangen een grote rol..

 19. Eindelijk dan toch maar eens deel drie van deze serie gelezen. De eerste twee vond ik mateloos boeiend en dit derde deel voor een groot deel ook. Tot dat het einde naderde bleef dit zo. Toen kwam voor mij de welbekende adder met zijn kop onder het gras vandaan. Aangezien ik een heel eigenwijze Waterman ben en de enige autoriteit in mijn eigen intuïtie heb gevonden, heb ik grote vragen bij het Obama-verhaal.

  Ik proef daar toch een heel subtiele variant in van wat Obama’s voorganger verklaarde bij de start van de ‘War on terror’, namelijk: “Wie niet voor mij is, die is tegen mij” Is Wilcock’s ontluisterende eind, misschien een subtiele manier van het versterken van de twee kampen van voor- en tegenstanders van Obama. Verdeel en heers dus. Ik heb het gevoel dat, gezien Obama’s daden, dit teveel eer is voor die man.

  1. Helemaal mee eens Arend, ik heb precies dezelfde conclusie als jij. Toeval, toeval bestaat niet. De feiten stapelen zich in buitenaardse snelheid tegen obama op.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.