Advertentie

Van 9/11 naar Eenheidsbewust-zijn..


9/11 was ook voor Johan Oldenkamp reden genoeg een tekst te schrijven en deze voor te dragen op zaterdagochtend 11 September 2010 in het Vondelpark te Amsterdam. We weten op dit moment natuurlijk niet wat Geert Wilders in New York aan het uitspoken is, in zijn immer voortdurende preek tegen de gevaren van de Islam. Maar wij kunnen ons ernstig vinden in het verhaal van Johan, dat we graag hieronder afdrukken. Het heet:

* * *

Eénheidsbewustzijn

x
Johan Oldenkamp © 2010

Rede uitgesproken op zaterdagochtend 11 september 2010 in het Vondelpark te Amsterdam.

***

 

“Wie het grote plaatje ziet, die begrijpt wat wij hier vandaag creëren. Ik weet dat alles een afspiegeling is van ons bewustzijn en ook dat ons bewustzijn zich volgens het Grote Plan steeds verder uitbreidt. Dat Grote Plan is al heel erg lang geleden voor ons gevisualiseerd met behulp van vele stenen. Ik doel dan op de Piramide van Kukulcán in Chichén Itzá op het schiereiland Yucatán in Mexico. Deze piramide kent negen plateaus, die overeenkomen met negen opklimmende bewustzijnsniveaus.
Wanneer we onszelf goed onderzoeken, dan zien we deze hiërarchische niveaus heel duidelijk terug in onze neurofysiologie, in onze ontwikkelingspsychologie, in onze ontstaansgeschiedenis, in onze wijsbegeerte, in onze innerlijke energiewielen en het daaraan gekoppelde hormonenstelsel, en in onze spiritualiteit. Alles hangt met alles samen, voor wie de verbanden ziet.

In het kort komen deze negen hiërarchische niveaus hier op neer. De basis wordt gevormd door de fundamentele levenskracht, die we delen met alles wat leeft. Daarop ligt het instinct, dat we delen met alle dieren. Dan volgt het gevoel, wat we gemeen hebben met alle zoogdieren. Daar weer bovenop ligt het verstand, wat we bijvoorbeeld delen met de mensapen.

Met dat verstand hebben we onze culturen bedacht, wat de vijfde hiërarchische laag is. Op de zesde laag vinden we de bedachte wetten die we ons hebben laten opleggen. Vervolgens is de macht gekomen die zich boven de wet heeft gesteld. Nog hoger dan de macht vinden we onze innerlijke kracht. En op het negende en bovenste niveau vinden we de verbindende Eénheid die ons bewust maakt van de algehele heelheid van alles.

Vandaag laten we onze medemensen voelen dat wij nu allemaal in gezamenlijkheid kunnen springen richting de top van deze bewustzijnspiramide. De meeste mensen zitten echter nog vast op het zevende bewustzijnsniveau. In dat bewustzijnsniveau draait alles zoals gezegd om macht. Wie innerlijk of uiterlijk vast blijft houden aan macht, die blokkeert daarmee de eigen bewustzijnsontwikkeling. Pas wanneer we de verkrampte behoefte aan controle los durven te laten, stellen we onszelf open voor een veel ruimere beleving van de werkelijkheid. We maken dan de sprong van leven vanuit macht naar leven vanuit kracht. Deze sprong wordt ook wel vergeleken met wakker worden.

Als mensheid zijn we sinds 1999 bezig met ons gezamenlijke proces van ontwaken. Om ons daarbij te helpen ging er vandaag precies 9 jaar geleden een enorme wekker af. Velen hebben dit alarm verwerkt in hun droom en sliepen er daarom dwars doorheen. Gelukkig zijn daarna steeds meer mensen alsnog wakker geworden van deze wekker. Inderdaad lieve mensen, 9-11 fungeert nog steeds als de meest krachtige wake up call ooit. Wie vervolgens onbevooroordeeld zelf op onderzoek uitgaat naar de ware toedracht achter de aanslagen op 11 september, die komt al snel tot de onthutsende conclusie dat uit alle macht wordt geprobeerd ons opzettelijk in een droomtoestand vast te houden.

De datum van 9.1.1 is niet toevallig gekozen, want ik weet dat toeval niet bestaat. Zo is ook het alarmnummer in de VS 9.1.1. En na precies na 911 tussenliggende etmalen vond er weer een grote aanslag plaats, dit maal in Madrid. Wie van jullie weet dat Theo van Gogh ook precies 911 etmalen na Pim Fortuyn werd vermoord? Ons alarmnummer is 1.1.2 en dat is inderdaad de datum van de moord op Theo. Er zijn nog veel meer van dit soort zogenaamde toevalligheden die allemaal natuurlijk veel te toevallig zijn. Ga zelf maar eens op onderzoek uit, voor wie dit nog niet heeft gedaan, en je zult van de ene verbazing in de andere vallen.

Toen ik dit alles begon in te zien wilde ik hiertegen ten strijde trekken. Nu begrijp ik dat deze steeds groter wordende totalitaire controle juist nodig is om meer en meer mensen wakker te schudden. Dit ontwaken kan namelijk alleen maar vanuit een innerlijke vrijheid plaatsvinden. Alleen wanneer we zelf de volledige verantwoordelijkheid durven te nemen voor alles in ons eigen leven, dan pas zijn we in staat om echt wakker te gaan worden.

 

En voor iedereen die deze eigen verantwoordelijkheid nog steeds niet aandurft, daarvoor wordt het totalitaire regiem steeds beknellender. Dat is het Grote Krachtenspel waarin we nu zitten. Zijn we in dat spel passieve pionnen in het machtspel van anderen? Of spelen we daarin actief ons eigen krachtspel? Dat is de essentiële keuze die we nu allemaal mogen gaan maken. Aan jullie hoef ik deze vraag denk ik niet meer voor te leggen.
Jullie beseffen dat wij het verschil maken tussen de oude realiteit gebaseerd op macht en de nieuwe die we samen invullen vanuit ieders persoonlijke kracht.

De nieuwe realiteit is NU. Nu is het moment waarop we het oude inruilen voor het nieuwe, waarin we uiterlijk vertoon verruilen voor innerlijke harmonie, waarin controleren plaats maakt voor loslaten en waarin fundamentele evenwaardigheid in de plaats komt van structurele ongelijkwaardigheid.

Wij beschikken over onze Vrije Wil en wij gebruiken dit Universele Grondrecht om voortaan op een natuurlijke manier in vrijheid te leven op deze prachtige planeet. Wij laten ons niet langer voor de gek houden met nepnieuws, nepvoedsel en nepgezondheid, want wij begrijpen dat we ook daarvoor zelf verantwoordelijk zijn.

Wij doen nu allemaal wat we zelf kunnen. We hoeven geen top down aangestuurde revolutie te ontketenen. De sprong van macht naar kracht gaat namelijk niet gepaard met strijd. Door iets te bestrijden geven we het energie en maken we het alleen maar sterker. Strijden is het wapen uit het machtspel. In het krachtspel worden we ons gewoon bewust van de samenspelende krachten. We begrijpen dan dat dit samenspel volkomen natuurlijk is en dat beide krachten elkaar in evenwicht houden. De natuur streeft altijd en overal in alles balans na. Dit inzicht in de essentie van de natuurlijke balans helpt ons om te begrijpen wat er nu gaande is op deze planeet.

De Duistere machten denken superieur te zijn vanwege hun geavanceerde technologie waarmee ze in het geheim onze planeet terroriseren, evenals ook andere planeten in ons zonnestelsel.

Wat de Duistere machten daarbij vergeten is dat de Natuur waakt over de algehele balans.

De Duistere machten zijn de afgelopen jaren steeds sterker geworden. Ze hebben alle formele macht op deze planeet zoveel als mogelijk gebundeld; en dan heb ik het over macht op het gebied van financiën, grondstoffen, wetgeving, contracten, strijdkrachten, religies en de beïnvloeding van onze natuurlijke leefomgeving. De Duistere machten denken superieur te zijn vanwege hun geavanceerde technologie waarmee ze in het geheim onze planeet terroriseren, evenals ook andere planeten in ons zonnestelsel. Wat de Duistere machten daarbij vergeten is dat de Natuur waakt over de algehele balans. Dit betekent dat Kracht van het Licht eveneens steeds sterker is geworden.

Laten we ons daarom realiseren dat zo’n bijeenkomst als deze ook mede de verdienste is van de Duistere machten. Zonder hun openlijke machtsmisbruik, dat de laatste jaren steeds brutaler lijkt te worden, zouden er hier vandaag veel minder mensen zijn geweest.

Wij doen nu allemaal wat we zelf kunnen. Zit jij op school en voel je dat de lesstof of de manier van onderwijzen voor jou niet okay is, kom dan op voor jezelf en deel in alle openheid en rust jouw visie of gevoel hierover. Ben je zelf werkzaam als leerkracht, maak dan echt contact met de jonge mensen en luister naar jouw hart om samen jullie kostbare tijd zo goed als mogelijk te benutten. Werk je in de zorg, geef de mensen dan echte aandacht en ga zelf op onderzoek uit om te ontdekken wat gezondheid wel is.

Ben je journalist, begrijp dan de belangen achter de nieuwsbronnen en schrijf alleen op wat jij zelf hebt gecheckt. Zit je in de politiek, verdiep je dan eens in de werkelijke machten achter de schermen en hun belangen. Ben je wetenschapper, bestudeer dan eens het werk van grensverleggende wetenschappers, zoals bijvoorbeeld genoemd op mijn website. (HIER)

En voor ons allemaal: stel vragen aan elkaar. Laten we onze communicatie veel opener maken. In plaats van steeds de inhoud in te duiken kunnen we ook de ander vragen waarom juist dit nu met ons wordt gedeeld. Laten we het aandurven om veel persoonlijker met elkaar te worden. We zitten immers allemaal in hetzelfde schuitje. En zoals gezegd, we zijn allemaal gelijkwaardig. We hebben niets te verliezen, en tegelijkertijd alles te winnen. En zullen we in plaats van onze mening gelijk te kiezen eerst de tijd nemen om te leren van elkaars waarnemingen?

We hebben allemaal onze blinde vlekken en tekortkomingen, maar gezamenlijk vullen we moeiteloos al die lege plekken op. Waarom zouden we elkaar vanuit loopgraven blijven bestoken met voorgekookte meningen, terwijl we veel meer bereiken wanneer we elkaar in alle openheid durven te omarmen? Ik begon deze rede door te vertellen over de Maya-piramide van negen plateaus. Maya’s begroeten elkaar met de woorden ‘In lak’ech’. Dit betekent ‘Ik ben jou en jij bent mij’. Deze Maya-begroeting wil daarmee zeggen dat wij allen één zijn.

In het machtspel wordt getracht ons van het omgekeerde van deze eenheid te overtuigen. Verdeel en heers is de tactiek waarmee de Duistere machten steeds meer controle hebben geprobeerd te krijgen over het leven op de buitenkant van onze aardkorst. De Kracht van het Licht werkt daarentegen met verbinden. Iedere nieuwe verbinding die we vanuit deze innerlijke kracht leggen vergroot ons gezamenlijke licht. En dat is precies wat we hier vandaag aan het doen zijn.

Wij verbinden ons allen hier en nu aan een nieuwe manier van leven, waarin we alles wat leeft respecteren en iedere gebeurtenis begrijpen vanuit het Grotere Geheel. Zowel innerlijk als uiterlijk willen we we niets anders dan samen leven in een natuurlijke balans. En omdat we dat gezamenlijk vanuit onze wakkere kracht willen, gebeurt dat ook. Wij doen het namelijk zelf. Wij weten dat alleen wij onze eigen opgaven kunnen maken, wanneer wij helemaal wakker zijn. S

lapende medemensen hopen dat anderen uit de ruimte of de hemel hun problemen komen wegnemen. Wakkere mensen weten dat vanwege ons grondrecht op Vrije Wil dit nooit kan, mag en zal gebeuren. Niemand heeft namelijk het recht om anderen hun bewustzijnsverruimende levenslessen te ontzeggen. Wij zijn zelf de verlossers waar velen op zitten te wachten.

Wij doen het dus zelf. En de nadruk ligt op doen. Alle woorden, zoals ook de woorden van deze rede, hebben geen enkel effect wanneer we ze niet in de praktijk brengen. Wij zijn nu aan zet. Dat doen we door vanuit onze kern te gaan leven zoals we dat zelf het liefste willen. Door gewoon te zijn wie we werkelijk zijn, maken wij het verschil.

Ik dank jullie allemaal dat jullie hier vandaag naar toe zijn gekomen. En wat fijn dat we nu al zo’n grote groep vormen. Ook bedankt voor het luisteren naar deze woorden. En last, but surely not least: Vrienden van Nederland heel erg bedankt dat jullie deze fantastische manifestatie van éénheidsbewustzijn hebben georganiseerd!”

13 gedachten over “Van 9/11 naar Eenheidsbewust-zijn..

  1. Prachtig Lianne en Johan..!! Kippevel. Wat we met een collectief kunnen bereiken. Wauw.

   No one wants to be defeated
   Showin’ how funky and strong is your fight
   It doesn’t matter who’s wrong or right

  2. Een collectief met eenheidsbewustzijn, zonder uniciteit uit het oog te verliezen. de kracht van afgestemde intentie en groepscoherentie. Onze kinderen begrijpen dit soms beter dan wijzelf…

   http://www.worldpeacechild.com/video/25/prayer-for-the-children-in-hindi-practice-before-main-performance-at-private-school-india.mpg.html

   “Change comes with the children holding hands, they carry the light to bring Peace on Earth. Witness the joy and laughter from the children who have a natural way of peace keeping and who are always willing to help other children. Our children can still see the wholeness and holyness and the oneness, because they carry this. On your journey, enjoy and celebrate life and love. We have always been Love.”

 1. Het volgende waar u uw oogbollen op legt zijn de gezegden van een Bodhisattva. Onthouden en opgeschreven door een disciple Bikkhu. De lezer of lezers worden gegroet met handen plat tegen elkaar en omhoog met “Namaste”.

  “Gaat het nou alweer over 9-11? Aaaah? Begint het niet een beetje saai te worden? De gruwel is iets waar we wel stil moeten blijven staan. Maar wat is de oorzaak van de gruwel? Is het het karma van alle slachtoffers?
  En waarom hebben we pas een eenheidsgevoel als er wel slachtoffers vallen? Waarom niet voorheen? Waarom leven we het leven alsof het een grote speeltuin is? En als er wat gebeurd, staat nog niet iedereen stil bij het leven.

  Wat is de ooorzaak? Mmmmm? Let me scratch my beardy skin there. Scratch, scratch. Ja, we leven een vrije wereld genaamd democratie. Maar we leven het leven ook alsof het echt allemaal van ons is. Met name in Amerika. Mmmmm? Wie of wat zou zo fel tegen Ameirka zij om 3000 mensen om te brengne. Mmmmm? Komt het door oliewining? Komt het door materialisme, McDonald, MTV, de Golfoorlog, Vietnam, CIA, rijkere wordende elite die oorlg blijft voeren in Irak, Afghanistan and whatever the fuck more? En dat de vijand door heeft dat het toch niet meer uit te roeien valt in het Westen. Dat ze anderen maar niet met rust laten. Dan maar een paar vliegtuigen laten neerstoren. Een wanhoopsdaad om te laten zien dat het menens is. Mister Bin laden heeft toch zelf gesegt dat als we hem met rust laten dat hij ons met rust laat?

  Maar zucht…… Het zit allemaal zo verstengelt in elkaar over dat iedereen zich er wel schuldig aan maakt. Wat maken we er toch weer een puinhoop van he? Wat is de oorzaak en hoe komen we er weer van af? Euh? Het spirituele pad volgen? En ontsnappen uit de pijnlijke cyclus van wedergeboorte. Zodat we permanent gelukkig kunnen leven. Zonder al hetgene buiten onszelf om.

  Laten we een moment mediteren hierop………..
  De les is afgelopen. Wel goed jullie huiswerk doen he? Scratch, scratch.
  Ohm sahti.”

  1. Eigenlijk begrijp ik het wel die zucht of begeerte naar een éénheidsbel
   Zeker als je komt van een Christelijke achtergrond maar dat is ook een uitééngevallen Klont.
   Komt éénheid niet van een heiden? Fen Oerbron van alle religies maar zonder een Militair/strijden?
   Zij hadden een oude spreuk;”Doe wat je wilt maar wees een ander niet tot last” Eigen lijk best wel leuk.
   Eenheid in verschijdenheid is een politieke kreet in de strijd.
   Maar Verschijdenheid in éénheden kan wel eens een cosmisch plan zijn vanuit een oud verleden.
   Waar komt de heiland vandaan? Een heiden met een Paganistisch bestaan?
   Een filmpje met een wekker Wakend wakker worden zonder stekker.
   http://www.youtube.com/watch?v=CKVIRIH6j0Y

 2. Dankje wel Johan, weer eens goed om je te zien hier in taal en tekst, het eenheisbewustzijn begint altijd bij ons zelf en niet in het Buitenland.

  Zolang wij bv met zijn 2’en niet op 1 lijn kunnen zitten of met anderen zal het heel moeilijk dat goal te bereiken zijn, eenheidsbewustzijn bereik je alleen met gelijk gestemde die puur voor het zelfde gaan in al die verscheideheid van alle mogelijkheden die zich voor doen op de Aarde.

  Je ziet het al in onze politiek wanhoop gebeuren in Den Haag, klassieke beproeving van een stel sukkels die niet met elkaar willen eengezind zijn, de een schreeuwt nog harder door elkaar dan de ander.

  Het is meer mijn idee hoe kan je eengezindheid bereiken, juist hier om de hoek waar je woont, ja liefde zou een sleutel woord kunnen en moeten zijn, maar dat is weer oplegging van dingen waar juist niemand mee aan de slag wilt.

  Eengezindsheid is iets wat een Utopie is naar het proberen van vrede op Aarde, iets waar iedereen al zo lang naar koesterd maar ook weer niet, het zijn wensen die niet gehaald kunnen worden binnen de Natuur van onze Planeet en De Cultuur en Beschavings perikelen.

  Het is alleen maar bereikbaar als je van zelfde verstrekking bent en op het zelfde niveau met anderen van denken, zien, voelen, weten, bewust zijn.

  Een gezindsheid doet me denken altijd aan de uitspraak wat Neil Armstrong zei toen hij voet op de maan ging zetten, “That’s one small step for a man, a giant leap for mankind”

  Beter dan dat kon gewoon weg niet verwoord worden, als je op dat moment zoiets uitspreekt in het collectief gebeuren van eengezindheidsbewust zijn zonder de ik vorm erin te hanteren.

 3. http://www.worldpeacechild.com/video/11/prayer-for-the-children-final-live-performance-upper-tcv-dharamsala.mpg.html

  Tibetan Children Village, ‘Prayer For The Children’ gezongen in het Tibetaans door Tibetaanse vluchteling kinderen (die zelf de muziek live perfomen met een aangeleerde choreografie binnen een paar uren!)

  Hier is nog een link met de originele video van Prayer For The Children (nu in diverse mixen en talen reeds opgenomen!):http://www.wanttoknow.nl/overige/world-peace-project-je-aandacht-waard/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.