Advertentie

Homeopathie verdient extra aandacht..


Wij dienen in deze tijd van veranderingen onszelf te dwingen ‘open’ te staan voor deze veranderingen. Omdat we de verandering ZELF zijn! Dat betekent dat onze ‘vaste kernwaarden’, ook onderhevig zouden moeten zijn aan een kritische blik. Zo ook de waarden waar we  al die tijd zo rotsvast in geloofden!

Eén van de gevolgen van deze tijd, is de grotere focus op ‘energetische processen’.. Deze processen, die plaatsvinden ‘achter’ de dagelijkse, fysieke werkelijkheid, verdienen onze aandacht, omdat we er steeds meer achter komen, dat niet de fysieke wereld het fundament is van ons bestaan, maar juist dát energetische aspect van ons leven.

Homeopathie is voor die mensen, die onherroepelijk geloven in een materiële wereld, een verschrikking. De discussie splitst zich dan vaak toe op de zg. ‘Homeopathische verdunningen’..
Hoe kan bijvoorbeeld water nou worden beïnvloed en eigenschappen bezitten van een andere stof, die met dit water in aanraking is geweest, maar waarvan geen sporen meer terug te vinden zijn in dat water..?
Dat is ongeveer de stelling van de anti-homeopathen.. Maar de praktijk werkt anders, zo blijkt keer op keer. Er zijn legio mensen die baat hebben bij homeopathie, er zijn reguliere artsen die werken met homeopathie, omdat zij niet meer ‘verder komen’ met de reguliere medische aanpak. Dat gebeurt wel als hun patiënten op een energetisch niveau worden behandeld..!

Wat is er dan zo structureel fout, dat we -veel te vaak- als kemphanen tegenover elkaar staan, de ‘reguliere’ en de ‘alternatieve’ geneeskunde..? Wellicht is er gewoon niets fout, maar zitten we precies in de overgangsfase, zoals gezegd, tussen de materiële wereld en het ‘bewustzijn van een energetisch fundament’ onder ons bestaan.

Het onderstaande artikel is hiervan een prachtig voorbeeld; een chemicus die tracht te bewijzen dat het homeopathisch principe  NIET werkt en er vervolgens achter komt dat er wel degelijk zaken aan de hand zijn, die verdere aandacht behoeven. Een wetenschapper die erachter komt dat ZIJN wereldbeeld tot dan toe, onvolledig was..!

‘Een foutje in zijn onderzoek’, roepen velen, of: ‘Dit is allang weerlegt’. Feit blijft dat over de hele wereld homeopathie als aanvulling gebruikt wordt op een reguliere aanpak. Om hoofdpijn van te krijgen? Daarover gesproken, wellicht een interessante link naar homeopathische hoofdpijn-aanpak? HIER

* * *

Wat is homeopathie

Homeopathie is een tweehonderd jaar oude geneeswijze. Ruim een derde van de Nederlandse bevolking maakt er wel eens gebruik van. Met twee miljoen consulten per jaar is het de meest gevraagde alternatieve geneeswijze in ons land. In Nederland beoefenen alleen al zo’n vierhonderd artsen de homeopathie. Daarnaast is een groot aantal niet-artsen (therapeuten) actief als homeopaat.

Uitgangspunt in de homeopathie is dat de mens (maar ook het dier!) beschikt over een zelfgenezend vermogen: een natuurlijk systeem dat zorgt voor herstel. Ziekteverschijnselen geven aan dat het lichaam probeert een schadelijke invloed (een virus of een andere ‘indringer’) te overwinnen.
Homeopathische geneesmiddelen werken daarom anders dan ‘gewone’ medicijnen. Die bestrijden vooral de klacht, terwijl homeopathische geneesmiddelen erop gericht zijn de achterliggende oorzaak te bestrijden: ze stimuleren de eigen afweermechanismen van het lichaam.

Hahnemann

Grondlegger van de huidige homeopathie is de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843). Aan de behandelmethoden van die tijd stierven meer mensen dan dat ze ervan genazen. Daarom verdiende Hahnemann de kost liever met het vertalen van medische werken. In zo’n werk las hij een artikel over kinine, het middel dat in die tijd ook al gebruikt werd tegen malaria. Volgens de auteur zou het middel werkzaam zijn vanwege de bittere smaak.

Hahnemann vond deze verklaring wat te simpel en besloot het middel zelf eens te proberen. Tot zijn verbazing kreeg hij na inname van een kleine hoeveelheid kinine alle verschijnselen die horen bij malaria. Toen de klachten na een aantal dagen weer verdwenen waren, besloot hij het experiment te herhalen. En weer kreeg hij malariaverschijnselen.

Hiermee was in 1790 de homeopathie ontdekt: een stof die bepaalde verschijnselen kan opwekken, is in staat deze verschijnselen te genezen. Hahnemann omschreef deze wetmatigheid als volgt: Similia similibus curentur, het gelijkende zal het gelijkende genezen.


* * *

Wonderwater

Experiment zet homeopathie op scherp

© Maarten Keulemans, NOS Online

Z

Vijftien jaar nadat de Franse immunoloog Jaqcues Benenviste voor een rel zorgde door te opperen dat homeopathie wel degelijk echt is, durft een chemicus het weer aan om over de homeopathie te beginnen. De vooraanstaande Zwitserse chemicus Louis Rey beweert over bewijs te beschikken dat water een geheugen heeft voor stoffen die erin opgelost hebben gezeten. Precies wat de homeopathie al jaren beweert – maar de meeste chemici geloven er geen snars van.

Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt algemeen gezien als de grondlegger van de homeopathie. Sinds zijn onderzoeken en onderzoeksconclusies is er een grote welles/nietes-strijd losgebarsten rondom het fenomeen 'Homeopathie'.

En daar bracht een scheikundige opeens een bom tot ontploffing. Water dat in aanraking is geweest met een bepaalde stof, heeft iets andere natuurkundige eigenschappen dan gewoon water. Zelfs als de vloeistof zo sterk wordt verdund, dat er van de toegevoegde stof geen molecuul meer over kan zijn, is het effect meetbaar. Water heeft een ‘geheugen’ voor stoffen waarmee het in contact is geweest. Ofwel: de homeopathie heeft gelijk.

Die bewering, afkomstig van de Zwitserse chemicus Louis Rey, staat niet in het eerste het beste tijdschrift, maar in het topvakblad Physica A. Geen wonder dat Reys artikel nu al zorgt voor vuurwerk. Water dat ‘onthoudt’ welke stoffen het is tegengekomen, het is voor een natuurkundige hetzelfde als zeggen dat kabouters bestaan. “Onwaarschijnlijk”, zeggen de tegenstanders. ‘Betrouwbare natuurkunde’, menen de voorstanders.

Maar Rey is zelf ook verbaasd. Eigenlijk wilde de oud-onderzoeksdirecteur van Nestlé juist aantonen dat homeopathie onzin is. Dat pakte even anders uit.

Rey doet onderzoek naar de manier waarop waterstofatomen in water precies vastzitten aan zuurstofatomen. Dat doet hij met een methode die ‘thermoluminescentie’ heet. Het water wordt diepgevroren tot min 196 graden Celsius, en beschoten met gamma- en röntgenstraling. Als het ijs daarna weer wordt opgewarmd, komt er een moment waarop het een beetje licht uitzendt. De hoeveelheid licht die vrijkomt, vertelt hoe de waterstofverbindingen precies zitten.

De Zwitser voerde zijn experiment uit met zwaar water waarin de zouten lithiumchloride (LiCl) en keukenzout (sodiumchloride, NaCl) waren opgelost. Tijdens de opwarming kwam de lichtpuls rond de min honderd graden Celsius. Aangezien beide zouten waterstofverbindingen vernietigen, zonden de oplossingen minder licht uit dan puur water.

Met de homeopathie in zijn achterhoofd, besloot Rey de oplossingen te verdunnen. Precies zoals een echte homeopaat dat zou doen, verdunde hij de twee zoutoplossingen talloze keren, waarbij hij iedere verdunde oplossing heftig schudde. Op het laatst zat hij met een oplossing waarin logischerwijs geen molecuul lithiumchloride of keukenzout meer in aanwezig was.

Toen gebeurde het. Rey voerde opnieuw het thermoluminescentie-experiment uit – en ontdekte dat de lichtpiekjes van de vloeistoffen nog steeds van elkaar verschilden. Het water waarin de zouten had gezeten, zond minder licht uit dan onbehandeld water. Dat kan alleen maar betekenen dat de waterstofverbindingen in de drie vloeistoffen anders in elkaar steken, meent Rey. De zouten hadden een blijvende invloed op het water. De homeopathie veronderstelt dat al jaren: een geneesmiddel zou sterker gaan werken naar mate de oplossing waarin het zit meer wordt verdund.

Critici denken echter dat er iets is misgegaan bij het experiment.
De vooraanstaande Britse wateronderzoeker Martin Chaplin wijst er in een commentaar op dat de lichtpiekjes die Rey heeft waargenomen er wellicht op duiden dat de ijskristallen iets anders gaan zitten, ofwel een zogeheten faseovergang ondergaan. “Reys uiteenzetting voor het geheugen van water komt me zeer onwaarschijnlijk voor.” Anderen denken dat er microscopische vuiltjes in Reys watermonsters zijn gekomen, of dat Rey een andere vergissing heeft gemaakt.

Maar bijval is er ook. De Franse thermoluminescentie-expert Raphael Visocekas was erbij toen Rey zijn experimenten deed, en benadrukt dat het rare onderzoeksresultaat keer op keer terugkwam. Rey zelf is niet de eerste de beste: de Zwitser heeft honderddertig artikelen gepubliceerd, is redacteur van zestien boeken en was verbonden aan onder meer de Universiteit van Dijon en de Universiteit van Californië.

Over één ding is iedereen het eens: het experiment moet worden herhaald in andere laboratoria, en snel een beetje. Rey weet dat zijn hoofd op het hakblok ligt. De vorige onderzoeker die serieus beweerde dat water dingen kan onthouden was de Franse immunoloog Jacques Benenviste. In het topblad Nature meldde hij in 1988 dat een oplossing waarin ooit antistoffen hadden gezeten nog altijd menselijke witte bloedlichaampjes activeerden.

Maar andere onderzoekers slaagden er niet in Benenvistes resultaat te herhalen. Het ene moment was Benenviste nog een van Europa’s meest vooraanstaande allergie-onderzoekers; het volgende moment had hij geen laboratorium of onderzoeksgeld meer en werd hij overal ter wereld openlijk door het slijk gehaald.

Bron:

Louis Rey, ‘Thermoluninescence of ultra-high dilutions of lithium chloride and sodium chloride’.
In: Physica A: Statistical mechanics and its applications, Vol. 323, 67-74, DOI 10.1016/S0378-4371(03)00047-5 (2003)

In Nederland is het vooral Dr. Jan Scholten, die groot aanzien heeft in de wereld van de homeopathische ontwikkelingen. HIER vind je zijn (Engelstalige) website.

145 gedachten over “Homeopathie verdient extra aandacht..

 1. Schaamteloos copy/paste werk Guido. Bovendien oud nieuws.

  Het grootste manco is echter het totale gebrek aan inzicht wat dit artikel etaleert.

  Hoe kan bijvoorbeeld water nou worden beïnvloed en eigenschappen bezitten van een andere stof, die met dit water in aanraking is geweest, maar waarvan geen sporen meer terug te vinden zijn in dat water..? [….] Er zijn legio mensen die baat hebben bij homeopathie

  Opsteller dezes verwart een wetenschappelijke discussie/onderzoek met anecdotisch bewijs. Er is namelijk in goede wetenschappelijke studies nog nooit aangetoond dat welke vorm van homeopathie dan ook een werking heeft bovenop de placebo-werking.

  De strohalm van homeopaten voor wat betreft het ‘geheugen van water’ doet hier niets aan af. De bepleite extra aandacht is dan ook volledig uit de lucht gegrepen.

  1. Niemand heeft dit experiment kunnen herhalen. Dat is doorgaans geen goed teken.

   Hoe zou eigenlijk hiermee bewezen het werkingsmechanisme van homeopathie verklaard zijn?? Ik zie dat namelijk niet.

   En hoe zit het met ons kraanwater? Of met bronwater? Daar zal toch ook weleens een beestje in gepoept hebben, brrr….

  2. Hoe kan het dan dat er zoveel dieren succesvol met homeopathie genezen zijn?

  3. @Weegschaal

   Hoe kan het dan dat er zoveel dieren succesvol met homeopathie genezen zijn?

   Omdat hun baasjes enthausiast roepen dat ze door homeopathie echt wel in één/1 week genezen zijn, terwijl ze daar normaal gesproken zeven/7 dagen voor nodig hadden?

 2. “Maar andere onderzoekers slaagden er niet in Benenvistes resultaat te herhalen. Het ene moment was Benenviste nog een van Europa’s meest vooraanstaande allergie-onderzoekers; het volgende moment had hij geen laboratorium of onderzoeksgeld meer en werd hij overal ter wereld openlijk door het slijk gehaald.”

  Tja zo gaat dat in die wereld. Dat gebeurde ook met Moerman, zijn hele leven stond in het teken van genezen op een andere manier dan regulier. Alleen in het buitenland wist men hem te waarderen. Nu komt steeds meer naar voren dat voeding waar Moerman het steeds over had zo belangrijk is. Hij kreeg dus toch gelijk maar de tegenstanders zullen dat nooit zeggen.
  Zo verging het ook Dr. Simoncicni die buitenspel werd gezet door het ziekenhuis want hij wilde niet langer met Chemo werken en gebruikte Natriumbicarbonaat om kanker te genezen.
  lees maar op zijn website: http://www.curenaturalicancro.nl/
  maar ook info op deze site:
  http://www.natriumbicarbonaat.blogspot.com/

  Het ontslaan van artsen maar ook het belachelijk maken van artsen is dé weg om hen de kans te ontnemen om hun doel te bereiken. Ook om de massa mensen te beïnvloeden natuurlijk want die zullen zeggen dat die arts toch niet voor niets aan de kant gezet wordt. De massa denkt toch nog steeds dat overheden enz. het altijd het beste voor heeft met mensen. Dus ze hoeven niet meer na te denken en zo’n soort volk in je land is altijd handig natuurlijk die kan je op den duur van alles wijs maken.
  Vroeger had je nog wel eens studenten die de straat op gingen als iets onrechtvaardig of als rechten in het gedrang kwamen. Nu hoor of zie je geen student meer. Hoe zou het komen dat die zo mak zijn? Tijdens vietnam oorlog hoorden we ze nog wel, nu in de oorlogen waarbij wij als nederland betrokken zijn geraakt hoor je ze niet. Hoe zijn wij als volk zo mak geworden? Wat ik mij afvraag is als je als student zo principieel bent of dat die principes verdwijnen als het grote geld aan komt? Al die principiële studenten van destijds waarom horen wij ze nu niet? Omdat zij de dikke betaalde functie nu hebben? Of omdat die dikke betaalde functies niet rijmen met principieel zijn? Moet je dingen doen in die functies die niet rijmen met je oorspronkelijke principes? Iemand die dit weet?

  1. Zijn er eigenlijk fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen?
   Als dat niet zo is zou er dan niet eens een fonds opgericht moeten worden en in plaats van al die andere “bestrijdingen
   van ziekten”” daar een wat geld naar toe laten stromen?
   Ze blijven maar wetenschappelijk onderzoeken maar er is nog stgeeds niet een ziekte die werkelijk te genezen valt.
   Misschien op wetenschappelijk gebied wel, maar in de maatschappij zie je er niet veel van terug.
   Dus waarom niet geld daar naar toe laten stromen dat systematisch bestreden wordt door de reguliere kant.
   Bestrijding heeft tot nu toe te weinig opgeleverd. Er woekeren nog steeds oorlogen, ziektes, uitwassen in de samenleving en oplossingen zijn er niet echt. Alleen maar verschuivingen van de problemen.
   Het lijkt erop dat de echte oplossing enorm geboycot wordt op allerlei gebied en we weten allemaal wel waarom toch?
   Money, money, money, in a rich man’s world.
   Dat homeopathie werkt heb ik zelf meerdere malen mogen ondervinden en met mij velen. Wetenschappelijk niet bewezen maar maatschappelijk gezien zie je de resultaten.
   Wat heb je liever? Wetenschappelijk bewijs en geen reultaat of wetenschappelijk niet bewezen maar wel resultaat in de praktijk.

  2. @Riet

   Zijn er eigenlijk fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen?
   Als dat niet zo is zou er dan niet eens een fonds opgericht moeten worden en in plaats van al die andere “bestrijdingen
   van ziekten”” daar een wat geld naar toe laten stromen?

   Prima vraag Riet!
   Omdat de zgn. alternatieve geneeswijzen een jaarlijkse omzet genereren van vele miljarden, verbaast het mij nog steeds enorm dat ze maar blijven zeuren om extra aandacht/geld en constant de arme-ik uithangen.

   Daarbij zijn de meeste zaken al uit-ten-treure onderzocht of zijn zó absurd dat ze na een blik van tafel geveegd mogen worden, dus geen tweede blik waard zijn.

   Dat de meeste alterneuten niet kunnen/willen accepteren dat ze gewogen en te licht bevonden zijn, is een héél ander verhaal. Strohalmpjes doen het namelijk in de verkoop -zelfs nog in 2010- zó goed dat er een aardige grijpstuiver aan te verdienen valt.

   Hebben al die handelaren in valse hoop eigenlijk wel behoefte aan deugdelijk onderzoek vraag ik me dan af, want met de verkoop van kletspraatjes/gebakken lucht scoren ze hoger in bepaalde kringen.
   Als die oprecht nood hadden aan deugdelijk, onafhankelijk onderzoek, was dat er allang geweest, net als o.a. een alternatieve zorgverzekeraar.

   Met het vingertje wijzen naar anderen gaat ze gemakkelijker af en maar blijven zaniken/dezelfde grijsgedraaide plaat opzetten. Doodmoe word je ervan!

 3. “…Zo verging het ook Dr. Simoncicni die buitenspel werd gezet door het ziekenhuis want hij wilde niet langer met Chemo werken en gebruikte Natriumbicarbonaat om kanker te genezen.”

  Fan, je fantasie kent weer eens geen grenzen. Simoncini is door de Italiaanse rechter veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor dood door schuld (vanwege de dood van een patiënt die door hem met baksoda werd behandeld en daarbij het leven verloor), veroordeeld voor oplichting (vanwege het verkopen van onwerkzame behandelingen, waaronder baksoda voor kanker) en voor het leven uit zijn ambt gezet.

  Dat hij niet in heeft moeten zitten komt doordat hij in beroep is gegaan tegen het vonnis. In Italië is het niet ongewoon dat men in dergelijke gevallen vrij kan blijven rondlopen, tot er in hoger beroep vonnis is gewezen.

 4. Homeopathie is al zo’n enorm platgetreden pad en er is zó vaak om extra aandacht gevraagd, dat dit artikel inderdaad naar niets anders riekt dan goedkoop scoren c.q. opjutten vanwege het opjutten.

 5. @ Guido,
  Behalve dat homeopathie geen snars voorstelt (hooguit een placebo-effect), wordt Hahnemann ook hier schaamteloos geëxploiteerd voor eigen gewin. Dat Hahnemann iets bedacht als homeopathie had alles te maken met de deplorable medische (hygiënische) stand van zaken binnen de medische zorg toentertijd! Wij hebben het dan over omstreeks 1800! Dat is tweehonderd jaar geleden! Jij wilt niet weten wat ze tweehonderd jaar geleden met een zieke uithaalde! En jij gaat mij niet wijsmaken dat wanneer je prostaat te groot wordt, dat je dan een watertje neemt en denkt daarvan beter te worden. A.D. 2010… Schei toch uit! Ga je schamen!

 6. Laten we nou eens stoppen met dit onzinnige spelletje…..worden we alleen maar ziek van! ktsjeng de kassa’s rinkelen weer zowel aan homeopatisch als aan allopatische kant.
  Ik denk dat we eerst maar eens verder moeten denken dan een cartesiaans of holistisch mensbeeld!

  1. @ Riet:

   “…Zijn er eigenlijk fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen?

   Ja Riet, die zijn er. En er is enorm veel onderzoek gedaan naar homeopathie, maar het geneest helemaal niks. Nada, niente, nul komma bokkie, helemaal niks.

   Daar komt bij dat homeopaten nog steeds niet hebben kunnen uitleggen hoe het kan dat naarmate iets sterker verdund wordt, de werking krachtiger is. Dat is namelijk met niks anders zo. We gaan ook niet onze groenten en fruit tienduizendvoudig of meer verdunnen omdat dat beter zou zijn. Als iemand dat zou doen, zou je vragen of-ie wel goed bij zijn hoofd is.

   Ze hebben ook nooit kunnen uitleggen waarom je ziektes moet bestrijden met middelen die verschijnselen oproepen die lijken op die van de ziekte. Dat is een heel raar principe en het is zeer onwaarschijnlijk dat dat werkt. Je gaat dan mazelen bestrijden met een middel waar je blaasjes van krijgt; sterk verdund sap van de berenklauw of zoiets. Heel erg vreemd.

   “…Als dat niet zo is zou er dan niet eens een fonds opgericht moeten worden en in plaats van al die andere “bestrijdingen
   van ziekten”” daar een wat geld naar toe laten stromen?” Lijkt me niet, zie het voorgaande.

   “…Ze blijven maar wetenschappelijk onderzoeken maar er is nog stgeeds niet een ziekte die werkelijk te genezen valt.” Wat versta je eigenlijk precies onder “genezen”? En mag je alleen maar “genezen” of mag je ook voorkómen en handelbaar maken? Er zijn namelijk veel ziektes die niet te genezen zijn maar wel hanteerbaar te maken zijn, zo hanteerbaar zelfs dat de patiënt vaak nauwelijks merkt dat hij een ziekte heeft.

   “…Misschien op wetenschappelijk gebied wel, maar in de maatschappij zie je er niet veel van terug.” Dat snap ik niet.

   “…Dus waarom niet geld daar naar toe laten stromen dat systematisch bestreden wordt door de reguliere kant.” Daar is al zoveel geld naar toe gegaan maar er komt nooit iets uit. Hoe lang moeten we daarmee doorgaan dan?

   “…Bestrijding heeft tot nu toe te weinig opgeleverd. Er woekeren nog steeds oorlogen, ziektes, uitwassen in de samenleving en oplossingen zijn er niet echt. Alleen maar verschuivingen van de problemen.” Ik wist niet dat geneeskunde er was om oorlogen te bestrijden en uitwassen in de samenleving, dat is helemaal nieuw voor mij. Ik dacht dat dat iets van de (internationale) politiek was.

   “…Het lijkt erop dat de echte oplossing enorm geboycot wordt op allerlei gebied en we weten allemaal wel waarom toch?” Ik weet het niet hoor. Ik weet alleen dat er heel veel onderzoek is gedaan naar de werking van alternatieve behandelwijzen en dat de resultaten bitter tegenvallen.

   “…Money, money, money, in a rich man’s world.” O, jij bent er ook zo een die alles voor niks wil. Voor niks gaat de zon op, heb ik altijd geleerd.

   Dat homeopathie werkt heb ik zelf meerdere malen mogen ondervinden en met mij velen. Wetenschappelijk niet bewezen maar maatschappelijk gezien zie je de resultaten.
   Wat heb je liever? Wetenschappelijk bewijs en geen reultaat of wetenschappelijk niet bewezen maar wel resultaat in de praktijk.

   Je bedoelt het ongetwijfeld heel goed, maar dit is een idiote vraag die je hier stelt. Je doet net of alles wat wetenschappelijk bewezen is, dús geen resultaat heeft. Dat slaat toch nergens op?

   De werking van homeopathie berust op het placebo-effect.
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Placebo_(middel)
   Het placebo-effect kan er voor zorgen dat iemand zich beter VOELT, dus zijn de klanten van de homeopaat tevreden. Genezen doet het echter niets. Als ik mijn kanker met homeopathie had bestreden, had ik al lang en breed onder de groene zoden gelegen.

  2. @Lianne

   Ik denk dat we eerst maar eens verder moeten denken dan een cartesiaans of holistisch mensbeeld!

   Ik mag o.a. graag filosoferen en boompjes opzetten hoe vanalles en nog wat zou moeten zijn.

   Neemt niet weg dat we daar in het hier en nu niet veel aan hebben en het in het leven van alle dag moeten doen met wat er is.
   Dat wat er is, blijkt in de westerse wereld een verdomd grote hoeveelheid, maar als je blik steeds gericht is op wat er(nog) niet is……juist ja!

   Het lijkt mij dan ook wenselijk dat er hier eens wat vaker een boterham Tevredenheid gegeten wordt.
   Dan gaan al die Ik-wil-bolletje-en-ik-wil-het-NU-roepers zich wellicht nog eens gedragen als wereldburgers en er als de wiedeweerga voor zorgen dat er binnen afzienbare tijd o.a. geen 3e wereld meer bestaat, maar 1 wereld waarin we ons -met al onze mogelijk,- en beperktheden- gedragen als medemens.

   O.a. homeopaten nemen dan hun verantwoordelijkheid en stoppen definief met hun handel en wandel, want als na 220 jaar nog niets anders boven tafel is gekomen dan een mogelijk placebo-effect wordt het daar de hoogste tijd voor. Wat is er mis met:’Sorry, we hebben ons vergist’?!

   En nu we het toch over 1790 hebben:nog enig idee waar de uitdrukking ‘op een houtje bijten’ vandaan komt?
   Dat ff n.a.v. Jensen:

   Jij wilt niet weten wat ze tweehonderd jaar geleden met een zieke uithaalde!

   Toen moesten ze al hélemaal roeien met de riemen die ze hadden en wisten ze op velerlij gebied niet waar mee bezig en konden dat toentertijd ook nog niet weten.

   Daar kun je je in 2010 niet meer achter verschuilen.

   In de reguliere gezondheidszorg worden fouten gemaakt/regelrechte blunders begaan, maar het punt is:ze hadden het goed kunnen doen als ze zich gehouden hadden aan procedures/protocollen en noem maar op.
   In de ‘altenatieve’ hoek wordt grotendeels -stronteigenwijs-maar wat aangeklooid op eigen houtje, dus het punt is:die kunnen het zo nooit goed doen, zijn altijd fout bezig en dus respectloos naar de patiënt toe.

   Regulier krijgt maar al te vaak de gevolgen daarvan onder ogen en soms ruimschoots na de point of no return.

   Maria noemt het dan ook niet voor niets alternatieve verpestkunde:
   http://www.wanttoknow.nl/boeken/expert-aan-het-woord-over-vaccinaties-doorgeprikt/#comment-35732

   Zelf helemaal niks tot stand brengen, niet één genezing, niet één ontdekking waar we een beetje beter van worden, alleen maar gratis meeliften op de inspanningen en het verantwoordelijkheidsgevoel van anderen en die intussen ook nog zoveel mogelijk zwart maken met alle leugens en verdraaiingen die je maar kunt bedenken.

   Jullie zijn niets anders dan een stel zelfingenomen, arrogante domkoppen.

   En wie draait er voor op als het misgaat, dankzij jullie egoïstische navelstaarderij? Juist ja, de reguliere geneeskunde. En dan moeten we blij zijn als we niet nog een trap na krijgen ook van jullie.

   Die laffe, hypocriete houding kenmerkt de hele alternatieve verpestkunde.

   Van een ander forum weet ik dat Maria in een ziekenhuis werkt en dus uit ervaring spreekt.

  3. @Wilmamazone

   “maar 1 wereld waarin we ons -met al onze mogelijk,- en beperktheden- gedragen als medemens.”

   Precies!
   Maar voor mij hangt er niet de voorwaarde aanvast dat anderen moeten veranderen,maar dat ik diegene ben die anders moet denken.
   Geven is Krijgen,Wilma

 7. @ Riet,

  ik heb op een ander site iets voor je gevonden.

  Bron: IOCOB van Prof. dr J.M. Keppel Hesselink, arts:

  “Dr L. Wigersma, directeur Beleid KNMG:’ Wij artsen verrichten binnen dat algemeen geaccepteerde medische domein vaak handelingen die niet door bewijsvoering ondersteund worden en ook niet strikt medisch zijn, maar wel zinvol en professioneel’. (Bron: Bewijskracht geneeskunde).
  Ben Crul, arts en hoofdredacteur Medisch Contact:’Onze evidence based-richtlijnen worden volkomen uit hun verband gerukt. Alsof het bewijs waterdicht is en ze op elke patient zijn uitgetest. Was het maar zo. Het is een veilige gedachte voor een controlfreak, maar de patient als eenheidsworst bestaat niet’. ( Bron:Patient geen eenheidsworst).
  Prof. dr Y.M. Smulders, hoogleraar en internist:’ Veel klinische handelingen worden niet onderbouwd met epidemiologisch onderzoek. Naar schatting ontbreekt bij bijna de helft van veelgebruikte behandelingen het klinisch epidemiologische bewijs geheel. Is er wel epidemiologisch bewijs voor een behandeling dan is dat doorgaans verkregen met streng geselecteerde patienten.Vaak kan minder dan 10 procent, soms zelfs minder dan 1 procent van de patienten meedoen aan klinische trials. De meeste patienten uit de klinische praktijk worden derhalve nimmer in trials geincludeerd’.
  Verder stelt professor Smulders: ‘ Het merendeel van de gepubliceerde medische literatuur is mogelijk zelfs onjuist’, en voorts vermeldt deze hoogleraar in zijn oratie:
  ‘Het epidemiologische bewijs voor in de geneeskunde veelgebruikte handelingen is als volgt:
  Werkzaamheid onbekend 46 %
  Waarschijnlijk niet werkzaam of schadelijk 4 %
  Werkzaamheid onwaarschijnlijk 6 %
  Fifty-fifty kans op baat en schade 8 %
  Waarschijnlijk werkzaam 23 %
  Bewezen werkzaam “

  Ja Riet, zo gaat het in de reguliere geneeskunst. Gewoon doen alsof alles bewezen is. Zij hebben immers het monopoly en de massa geloof alles wat zij zeggen.

 8. @ Riet,

  ik heb op een ander site iets voor je gevonden.

  Bron: IOCOB van Prof. dr J.M. Keppel Hesselink, arts:

  “Dr L. Wigersma, directeur Beleid KNMG:’ Wij artsen verrichten binnen dat algemeen geaccepteerde medische domein vaak handelingen die niet door bewijsvoering ondersteund worden en ook niet strikt medisch zijn, maar wel zinvol en professioneel’. (Bron: Bewijskracht geneeskunde).

  Ben Crul, arts en hoofdredacteur Medisch Contact:’Onze evidence based-richtlijnen worden volkomen uit hun verband gerukt. Alsof het bewijs waterdicht is en ze op elke patient zijn uitgetest. Was het maar zo. Het is een veilige gedachte voor een controlfreak, maar de patient als eenheidsworst bestaat niet’. ( Bron:Patient geen eenheidsworst).

  Prof. dr Y.M. Smulders, hoogleraar en internist:’ Veel klinische handelingen worden niet onderbouwd met epidemiologisch onderzoek. Naar schatting ontbreekt bij bijna de helft van veelgebruikte behandelingen het klinisch epidemiologische bewijs geheel. Is er wel epidemiologisch bewijs voor een behandeling dan is dat doorgaans verkregen met streng geselecteerde patienten.Vaak kan minder dan 10 procent, soms zelfs minder dan 1 procent van de patienten meedoen aan klinische trials. De meeste patienten uit de klinische praktijk worden derhalve nimmer in trials geincludeerd’.

  Verder stelt professor Smulders: ‘ Het merendeel van de gepubliceerde medische literatuur is mogelijk zelfs onjuist’, en voorts vermeldt deze hoogleraar in zijn oratie:

  ‘Het epidemiologische bewijs voor in de geneeskunde veelgebruikte handelingen is als volgt:

  Werkzaamheid onbekend 46 %
  Waarschijnlijk niet werkzaam of schadelijk 4 %
  Werkzaamheid onwaarschijnlijk 6 %
  Fifty-fifty kans op baat en schade 8 %
  Waarschijnlijk werkzaam 23 %
  Bewezen werkzaam “

  Ja Riet, zo gaat het in de reguliere geneeskunst. Gewoon doen alsof alles bewezen is. Zij hebben immers het monopoly en de massa geloof alles wat zij zeggen.

  even wat aangepast zo leest het wat makkelijker.

  1. @Reptielo

   Dit staat er nu al een tijdje en al mijn comments zijn dus gewist.

   Aan die van Erik kun je duidelijk zien dat er eerst wat anders stond/hij reageert nl op mij.

   http://www.iocob.nl/tegengif/weerwoord-aan-de-verenging-tegen-de-kwakzalverij.html

   Ook bij dit item daar werden mijn comments gewist:

   http://www.iocob.nl/gezondheidscolumn/voorzitter-iocob-kapittelt-knmg.html

   Nu is het net alsof ik er nooit geweest ben/het IOCOB die enquête nooit gebruikte als onderbouwing.

   Zelf heb ik er kopieën van en die juichende 86% staat ook nog op een andere site:

   ENQUETE… 86% ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN WERKEN WEL!
   In een lang (en vernietigend) ‘Weerwoord aan de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)’ op Nederlands grootste website voor complementaire en alternatieve ge-neeskunde, stichting IOCOB: http://tinyurl.com/y5aeb3j is onderaan de uitslag van een enquete te vinden die luid….
   .Volgens een enquete in april 2010 onder de abonnees van het tijdschrift ‘Arts en Auto’ waren 4.000 respondenten (medici en andere hoog opgeleide zorgprofessio-nals) van mening dat…………… 86% van de alternatieve geneeswijzen wel werken!!

   Tja! Al is de leugen nog zo snel……..juist ja!

  2. Fan,

   Dank je voor je reactie.
   Ik ben er van overtuigd dat er heel veel waarheid schuilt in jouw stuk. Het bewijs dat alternatieve hulp waaronder homeopathie werkt is geleverd als je alleen al kijkt naar diegenen die er gebruik van maken en steeds meer mensen gaan die richting op. En waarom? Omdat de reguliere kant zo goed werkt? Er is toch geen mens die de alternatieve kant zou zoeken als na behandeling beter waren geworden.
   Dus, denkt niemand hier dan over na.
   Ik zelf heb telkens te maken met mensen die het in de reguliere sector niet kunnen vinden. Zo ook in de geestelijke reguliere gezondheidszorg. Alles werkt volgens protocollen. Als je daaraan voldoet dan heb je die of die ziekte. Voldoe je er niet aan dan mankeer je niets en kun je naar huis en moet je er maar mee leren leven.
   Zelf ben ik ooit eens getest. Heb heel erge rugklachten gehad en aan de hand van dat ik een keer op de bal van mijn voeten en een keer op mijn hakken moest gaan staan werd beslist dat ik zoveel uur kon werken. Daar wordt je meteen psychisch gestoord van. Dat noemen ze dan diagnostiseren.
   Nou geef mijn portie maar aan fikkie.
   Zoals ik zeg en misschien moet ik wel weer op de brandstapel. De helft van de genezing vind plaats door liefde en vertrouwen en artsen zijn alsmaar met ziekte bezig en de angst ervoor. Zoals geestgelijke begeleiders in de reguliere sector die zelf nooit iets in de richting hebben gehad aan geestelijke problemen bang zijn voor de emoties van hun patient.
   Dit geldt weer niet voor allemaal zeg ik er maar bij. Maar de verhalen die ik hoor spreken voor zichzelf.

  3. He riet Word jij betaald door Guido om reacties te geven ?
   nem nog een lekker watertje meid of maak er een tekeningetje van dat werk ook heel rustgevend

  4. Riet betaalt mij, om hier volledig zichzelf te mogen zijn.
   Kom jij ook eens over de brug, Gaitje?

 9. Voor wie nog niet uitgepraat is over Homeopathie is dit een prima inspiratiebron, doe er je voordeel mee:

  http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/10/09/homeopathie-en-schetenwap-prijsvraag/

  Kijk hier is nu een website waarin waarin duidelijk wordt dat de misverstanden rondom de homeopathie maar voort blijven duren. Dit zou nu het bewijs zijn dat homeopathie werkt. Bijna teveel schuddebuikende onzin op één pagina. Hou u vast.

  http://cryptocheilus.wordpress.com/2009/10/09/homeopatie-en-wetenschap-prijsvraag/

  Kijk hier is nu een een website waarin eindelijk afgerekend wordt met de misverstanden rondom homeopathie. Laat Riny u rondleiden in de wetenschappelijke wereld van dit bewezen geneeskundig fenomeen. Bijna teveel mondsnoerende logica op één pagina. Hou u vast.

  1. Aandelen voor de site van cryptocheilus zijn alleen verkrijgbaar voor hele intieme intimimi en die worden er dan ook onmiddellijk schathemelrijk van.

 10. Het zou onze wetenschappelijke wereld sieren, wanneer zij zich achter de oren krabbend, afvroeg: “Kan het zijn dat niet alle wetenschappelijke experimenten te herhalen zijn, EN HET/ER TOCH EEN WAARHEID IS”?

  Ergo:

  – Is ‘wetenschap’ waarheid…?
  – Spreekt ‘wetenschap’ misschien niet de ‘hele waarheid’..?
  – Doet ‘wetenschap’ iets fout?
  – Zijn ‘wetenschappers’ AL-wetend?

  Maar gewoon kop-en-kont-noemend:

  Doet de energie van de experiment-uitvoerder ertoe..? (wat is haar/zijn invloed op het eindresultaat!!)
  Is Fritjof Capra een debiele wetenschapper, doordat hij inziet dat ‘wetenschap’ niets meer (maar ook niet minder!) dan een ‘afspraak’ is..? http://www.fritjofcapra.net/
  Wordt wetenschap mooier, wanneer je vooral ’twijfel’ als uitgangspunt wordt genomen?
  Zijn er téveel ‘wetenschappers’ die met het bereiken van een ‘wetenschappelijke graad’, de ‘gewone wereld’ verlaten?

  Wie heeft overigens ooit bepaald dat wat op het ene moment gemeten, op het andere moment ook hetzelfde meetresultaat op zou ‘moeten’ leveren”..
  Met de nadruk op ‘moeten’, want dat is bij de RIVM-mensen hier op de site wel het uitgangspunt.
  Toch?

  Een ‘begeistert’ Pinksterweekend.. 🙄

  1. Lieve opmerking Gaitje. Maar als dat alles is wat je te ‘zeggen’ hebt op mijn reactie. Ik laat het zo. Misschien moet je het ook eens proberen.. Je eigen pis drinken..

   http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/17288-een-beker-urine-drinken-gezond-of-een-fabeltje.html

   Conclusie
   Het lijkt er op dat elke dag een beker met urine drinken inderdaad de gezondheid verbetert en een aantal problemen helpt te bestrijden. Ook is het zo dat de levensverwachting van mensen in het Oosten die urine drinken hoger is dan de mensen in Nederland die het niet drinken, maar het is natuurlijk niet duidelijk of dit hier door komt.

   Uit de 10% mensen met diarree-klachten blijkt wel dat urine drinken niet helemaal gezond is en waarschijnlijk is dat ook wel de reden dat je lichaam urine afscheid. Dus het blijft een vraag zonder antwoord tot er meer onderzoek naar wordt gedaan. Tot die tijd kunt u het zelf testen, maar ik houd het liever op appelsap.

  2. tja guidje snuutje , als je ranja verdunt in de verhouding 1 op 5 of 1 op 7 , dat heb je lekkere ranja , als je dat water nou zo verdunt dat er 1 molecule ranja op 20 biljoen keer de inhoud van alle oceanen zit, dat is volgens de homeopathie een verdunning van 30C dan heb je dus geen ranja meer het smaakt niet meer naar ranja er is zelfs geen ranja meer in te vinden alleen maar water. als jij het dan nog ranja vind dan is dat prima jou waarheid zeg maar. maar ieder weldenkend mens dat met open ogen de lagere school heeft afgemaakt snaps dat het water is en niks meer.

  3. Guido

   Doet de energie van de experiment-uitvoerder ertoe..? (wat is haar/zijn invloed op het eindresultaat!!)

   In bovenstaande kan ik mij helemaal vinden. Ons bewustzijn telt vast en zeker mee in het resultaat.

   Volgens mij is voor het begrijpen van homeopathie inzicht nodig in plaats van kennis. Voor mij is het bewezen dat het werkt omdat ik dat aan den lijve heb ondervonden.
   Elk wetenschappelijk bewijs wordt ooit eens weerlegt, maar het lijf reageert zoals het reageert. En dat is bewijs in de praktijk. Maar ja dan kom je met veel kennis niet ver.
   Dat voert je alleen maar weg bij de wijsheid van het lichaam. Als je kennis + wijsheid optelt krijg volledigheid, net zoals mannelijk (kennis) en vrouwelijk (wijsheid). Maar je weet wat er eeuwenlang met het vrouwelijke principe is gebeurt. Op de brandstapel ermee, met die heksen. En dat geldt heden ten dagen nog steeds. Er is nog steeds niet veel veranderd. Maar als je iets maar lang genoeg onderdrukt dan krijgt het kracht en dat is nu het geval.
   Dus ik heb goede hoop voor de toekomst.
   We rukken op en zetten door niet met bestrijding maar met
   liefde. Vergeef hen, ze wisten niet beter. (of wel?)

  4. Lieve Riet, jij ziet tenminste de vraagtekens achter mijn teksten. Toch?

  5. In mijn boekenkast staat al jaren ‘Het nieuwe denken’ van Fritjof Capra en ik zag net dat het uit 1988 is.

   Het is al zo lang geleden dat ik het gelezen heb, dat ik niet zomaar vanalles kan ophoesten/ik ben geen wandelende computer. Wil dat boek dan toch eerst opnieuw doornemen, want roeptoeteren is mijn ding niet.

   Niettemin neem ik aan dat je o.a. het onzekerheidsprincipe van Werner Heisenberg -uit 1927 ofzo dacht ik- op de kaart wilt zetten.

   Allemaal best interessant – daar niet van-, maar of daarmee de werking van homeopathie aan te tonen valt?

   Als je ermee aan wilt tonen dat de huidige wetenschappers ook nog niet alles weten; doe je vooral geen moeite!
   Dat wetenschap bedrijven -in de serieuze hoek bedoel ik dan-een dynamisch proces is wisten die al wat langer dan vandaag.

   Of wil je zelfs in 2010 nog simpelweg álles in twijfel trekken en o.a. Homeopathie daarmee dezelfde waarde toekennen als reguliere behandelingen omdat er voor jou geen enkel verschil te bespeuren valt?

   Hier zou je dan beter een artikel over kunnen posten; het is je op het lijf geschreven:

   http://www.newscientist.com/article/mg20627606.100-living-in-denial-why-sensible-people-reject-the-truth.html

   En dan meteen deze vragen beantwoorden:

   •Waarom beweren ogenschijnlijk normale mensen dat er altijd sprake is van een samenzwering?
   •Waarom zijn er mensen die altijd een hele lijst van nep-deskundigen aanhalen om een kletsverhaal te ondersteunen?
   •Waarom wordt een vermeend bewijs van kletspraatjes herhaald en herhaald en herhaald, zelfs nadat het ‘bewijs’ in diskrediet is geraakt?
   •Waarom vragen kletspraatverkopers altijd om meer bewijs en als je daar mee komt, waarom deugt dat bewijs dan niet?
   •Waarom gebruiken kletspraatverkopers altijd drogredenen?
   •Waarom zaaien kletspraatverkopers twijfel als het om wetenschap gaat?

  6. “…Het zou onze wetenschappelijke wereld sieren, wanneer zij zich achter de oren krabbend, afvroeg: “Kan het zijn dat niet alle wetenschappelijke experimenten te herhalen zijn, EN HET/ER TOCH EEN WAARHEID IS”?”

   Dat zou heel goed kunnen zijn. Maar zolang wij die waarheid niet kennen, hebben we er niet zoveel aan.

   Je kunt wel zeggen dat iets waar is, maar als je het op geen enkele manier kunt bewijzen en er geen enkele concrete voorspelling – die uitkomt! – op valt te baseren, wat heb je er dan aan? Dan wordt het toch nooit meer dan een meer of minder interessante denkoefening?

   Iets kan wel waar zijn, maar als je er geen enkel bewijs voor hebt, of zelfs maar een aanleiding, dan kan het dus net zo goed niet waar zijn.

   Om maar even Mart Twain te citeren:
   “A home without a cat — and a well-fed, well-petted and properly revered cat — may be a perfect home, perhaps, but how can it prove title?”
   – Pudd’nhead Wilson

   (Een huis zonder kat – een wel-doorvoede, veel-geknuffelde en met respect bejegende kat – kan misschien best een heel goed huis zijn, maar hoe kan het dat bewijzen?)

  7. Het is overigens MarK Twain (en niet MarT Twain).

   @ Riet,

   Is inzicht eigenlijk wel mogelijk zonder enige vorm van kennis? Wat mij betreft is het een retorische vraag, want ik denk dat dit niet mogelijk is.

   Uit jouw vraag maak ik op dat jij denkt dat je wel degelijk inzicht kunt hebben zonder kennis. Zou je dat kunnen uitleggen?

  8. Tja Guido, meten is weten zeggen ze toch?

   Mijn taarten zouden er raar uitzien en ook vaak niet heel erg goed smaken denk ik als ik zomaar wat deed, om over de kleren die ik naai noch maar te zwijgen: de ene keer veel te klein, de andere keer voor Bessie Turf nog te groot. Zonde van al mijn werk.

   En dat geldt voor nog veel meer dingen. Stel je voor dat je een boete krijgt voor te hard rijden terwijl je helemaal niet te hard reed en justitie zegt dan: zo, en waarom zouden metingen elke keer hetzelfde moeten opleveren? Wij maten toevallig 200 km per uur. Dat het bij u maar 70 is, tja, jammer dan, maar onze waarheid is nu eenmaal dat u 200 km per uur reed, dus gewoon dokken meneer Jonkers!

   Dat zou toch wel een rare toestand worden.

  9. Guido, wetenschap en waarheid zijn geen synoniemen, zoals jij ongetwijfeld ook heel goed weet.

   Wetenschap is de methode van het op systematische wijze vergaren van kennis omtrent de waarneembare werkelijkheid. Doel is het verkrijgen van algemeen geldige (d.w.z. door anderen te toetsen en te bevestigen) uitspraken. De op deze wijze vergaarde kennis noemen we ook wetenschap.

   Wetenschap houdt zich niet bezig met “de” waarheid. Wetenschap houdt zich bezig met het op systematische wijze vergaren van kennis over specifieke, concrete en nauw omschreven vragen die betrekking hebben op de waarneembare werkelijkheid.

   Dat is wetenschap. Niet meer en niet minder.

   De wetenschap zal dus nooit uitspraken doen over zaken die niet falsifieerbaar (= algemeen toetsbaar) zijn, zoals bijvoorbeeld de vraag: bestaat God?

  10. Heb je al eens bij jeZELF getest, of je ‘algemeen toetsbaar’ bent.
   Wat ik hier aanhaal, is de krankzinnige overtuiging IN wetenschap, alsof er verdorie niets anders is. Als het niet wetenschappelijk bewezen is, is het dom, naïef, ‘van dat soort’, etc. etc.

   Ik haal maar ome Einstein nogmaals aan:

   The Gift

   The Intuitive Mind is a Gift
   The Rational mind it’s faithful servant.

   We have created a society,
   that honors the servant,
   and has forgotten about the Gift..

   Ik zie té weinig waardering in de wetenschap voor The Gift. Deze is niet te bewijzen, maar daarmee bijt de ‘wetenschap’ haar eigen staart af..!! Einstein, één van de grootste wetenschappers, sprak wél over niet-verifieerbare grootheden. HAD ER RESPECT VOOR. Dát respect mis ik van jullie kant, ik mis twijfel, dé grootste motor achter nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen..!

   En zo is het!

  11. “…Als het niet wetenschappelijk bewezen is, is het dom, naïef, ‘van dat soort’, etc. etc.”

   O. Wie zegt dat?

 11. Voor de complete afvaardiging van Cryptocheilus, oftewel de materieel”denkers”/volgers van de allopatische religie:

  Kijk even naar “Water, The Great Mistery”

  http://vimeo.com/11763906

  Het zit hem niet in de moleculen maar in de informatie.
  Dus Gait, laat je ranja verhaal volgende keer maar zitten….

 12. Mijn vader heeft kort achter elkaar 2 maal een hartstilstand gehad en moest gereanimeerd worden. Hij leeft gelukkig nog, maar dat is te danken aan de snelle reacties van anderen.

  In het ziekenhuis kwamen ze na een paar dagen tot de conclusie dat het kwam door een verkeerde combinatie van medicijnen. Hij had 17 verschillende.

  Hoe ontstaat zo iets?? Heel eenvoudig. Je krijgt medicijnen voor iets, dat geeft bijwerkingen, die niet als zodanig gezien worden, maar je komt daardoor wel bij een andere specialist terecht, die ook weer iets voorschrijft.
  Dat geeft ook weer bijwerkingen, dus heb je weer andere medicijnen nodig. En zo stapeld het zich op. Met alle gevolgen van dien.

  In feite gaat het erom wat de oorzaak is dat iemand zich niet goed voelt en niet om het bestrijden van de symptomen.

  De Gardasil meisjes b.v. hebben geen baat bij de reguliere medische zorg. Wel met ontgiften en streng dieet.

  Je kunt een paar meter aan wetenschappelijke rapporten hebben, maar als in de praktijk mensen zich er niet in herkennen hebben ze totaal geen waarde.

  Er zijn zoveel missers in de medische wereld, we gaan nu even niet doen of die niet bestaan. Die missers veroorzaken ook heel veel schade.

  Het is beter om een balans te vinden tuseen regulier en alternatief, daar zijn meer mensen bij gebaat.

  Elke dag zijn er nieuwe berichten over wat voor prachtig nieuw medicijn of vaccin er aan komt.

  Maar ook bijna dagelijks komen ook de berichten dat het toch niet zo mooi was als het leek.

  Statins: The side effects ‘are worse than feared’

  The side effects of statins can be far worse than previously thought, a study suggests.
  For the first time, the level of harm posed by the cholesterol-lowering drugs has been quantified by researchers.
  They found some users are much more likely to suffer liver dysfunction, acute kidney failure, cataracts and muscle damage known as myopathy.
  For some patients, the risk is eight times higher than among those not taking statins. Overall, the risk of myopathy – which may be irreversible – is six times higher for men on statins and three times higher for women.

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/health/article-1280040/Statins-The-effects-worse-feared.html#ixzz0oc8Yxyfv

  1. Tja Janny
   ik ben in december met spoed opgenomen op de eerst hart hulp met alle, toeters en bellen die daar bij komen.
   in de brieven die ik van de specialist krijg , staat duidelijk dat ik een overzicht van mijn medicatie moet meenemen als ik voor controle kom. bij spoed gevallen zal dat natuurlijk niet altijd lukken.

   dus persoonlijk vind ik je verhaal wat vaag en misschien is het zelfs wel grotendeels verzonnen.

   ja ja guido je zult het wel weer respectloos en bot van me vinden , jammer joh.

   en trouwens waren er ten tijde van de spoedopname geen jomanda’s john,s enz enz enz die me terzijde stonden maar waren het de mannen en vrouwen van de reguliere gezondheidszorg.

  2. Guido, deze zijn trouwens ook van Einstein:

   “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.”

   “A man should look for what is, and not for what he thinks should be.”

   “Anyone who doesn’t take truth seriously in small matters cannot be trusted in large ones either.”

   En zo kunnen we nog uren doorgaan.

  3. @ Gait

   Als we dat geweten hadden dan hadden we allang naast je bed gestaan met een hele grote fruitmaand en een kaart erbij met de aller beste wensen.

 13. Ik heb nog even bij Prof. Jan Keppel Hesselink gekeken, die is tenslotte niet voor niks Prof. geworden en die kunnen we maar beter geloven dan dat gezwam van luitjes zoals Trijntje en andere Crypto aanhangers die ook nog de VtdK aanbidden.

  http://www.iocob.nl/homeopathie/homeopathie-en-wetenschap.html

  Boeiend is dat er echter veel bewijs voor de effectiviteit van de homeopathie bestaat.[1] Terwijl het voor ons wetenschappelijke denken moeilijk te begrijpen is hoe het werkt. Er is immers sprake van verdunningen van middelen die geen moleculen meer bevatten.
  In 1998 daagde de bekende epidemioloog Prof. Vandenbroucke in de jubileumlezing van ’the Lancet’ de medische wereld uit om de effecten van een reguliere medische behandeling te tonen met meer bewijs dan homeopathie.
  Homeopathie staat op nummer twee van de complementaire behandelvormen, achter acupunctuur, wat betreft de hoeveelheid gepubliceerd onderzoek dat gedaan is. In het volgende tabelletje staan het aantal artikelen dat in de grote internetbibliotheek Pubmed opgenomen is m.b.t. de zoekwoorden. De termen randomised en randomized zijn gebruikt om zowel de Engelse als de Amerikaanse literatuur te vangen. “

  1. @Fan/Tullio Fan/Odilia

   Jan Marius Keppel Hesselink is een basisarts die op zeker moment op de loonlijst kwam te staan van de Universiteit van Witten Herdecke. Toen was ie van de ene op de andere dag professor, dus wèl voor niks.
   (Neemt overigens niet weg dat het IOCOB af en toe zéér zinnige kritiek toont, maar het blijft oppassen geblazen. Als het in hun eigen straatje niet te pas komt zijn ze zo eerlijk niet.)

   Tullio Simoncini en Robert Gorter zijn o.a. ook zelfbenoemde professors; een opgeleukte cv is een handelsmerk in dit soort kringen.

   Net als o.a. roddel/achterklap en zelfs smaad/laster wordt niet geschuwd.

   Daar ben je nu zelf weer een schoolvoorbeeld van Odilia en ik begrijp nog steeds niet waar dat allemaal voor nodig is.
   Dat jij fan bent van Simoncini -en inmiddels van nog meer van dat soort- wil niet zeggen dat anderen dus ook kritiekloos op de knietjes liggen.
   Dat noemen ze in de psychologie: projectie
   Verder is het een drogredenatie/trucje om -al of niet bewust- te polariseren als er geen inhoudelijke argumenten voorhanden zijn.

   Ik ben niemands aanhanger en personen aanbidden gaat me al hélemaal een brug te ver. Zelfstandig nadenken gaat me prima af en ik leverde/lever -aantoonbaar- de nodige kritiek op de reguliere geneeskunde en zelfs op Crypto ect..

   Maar dat wist jij allemaal al Fan/Odilia.
   Ik was van plan geweest om je een oorkonde te doen toekomen als je voor de 100e keer met hetzelfde zou komen aanzetten, maar ik ben de tel kwijtgeraakt, jammer maar helaas.

  2. Wilmamazone: je opmerkingen denigreren mensen. Ik weet niet of je het tussen de regels door in reacties van mensen op kunt maken, maar ik zal je erop wijzen, ok?
   Jij schijnt alleen respect op te kunnen brengen voor ‘wetenschappers’; alsof het heiligen zijn. En dat ‘anderen’, wanneer ze dat niet zijn, daarmee hun gezonde verstand verloren zouden hebben en vervolgens afgeserveerd dienen te worden.
   Bah!
   Je bent in dat opzicht nou niet bepaald een erudiet persoon, zoals dat dan heet. Dat is in ieder geval mijn mening.
   Kennelijk heb je het nodig de wereld op te delen in zwart/wit, goed/fout, mijn soort/ander soort.. Zoals je dat zo fijntjes even ertussen propt: “-en inmiddels van nog meer van dat soort-“... Het is je goed recht, maar het is niet mijn waarheid..!

   Is er ook plaats voor twijfel in jouw wereld? Wellicht ben je daarvoor hier op de site zo regelmatig. Of heb je hier een ’taak’ te volbrengen, een betaalde taak als ‘arts’..?
   🙄 Wie ik ben? Professor Wanteno; aangenaam..

  3. @Guido

   Jij schijnt alleen respect op te kunnen brengen voor ‘wetenschappers’; alsof het heiligen zijn

   Ook dat is aantoonbaar niet waar. Ik heb al de nodige keren kromme tenen gekregen van roeptoeterend wetenschappelijk onderzoek en/of de onzorgvuldige wijze waarop deze in de media gepubliceerd worden.
   Het is m.i. een grof schandaal waar zo snel mogelijk paal en perk aan gesteld mag worden.

  4. Dat er veel onderzoek gedaan is zegt op zich niets Fan. Het gaat om de kwaliteit van dat onderzoek en wat dat opleverde.

   Als je het beschikbare onderzoek selecteert op Jadad score (een criterium voor kwaliteit van onderzoek) blijft er maar een klein aantal onderzoek over dat de aan de absolute minimumeis voldoet, te weten vanaf Jadadscore 3. Die onderzoeken wijzen allemaal uit dat de werking van homeopathie het placebo-effect niet te boven gaat.

   Dat is op zich niet zo heel erg, want het placebo-effect kan veel betekenen in relatie tot gevoelens van welbevinden van mensen. Echter: het placebo-effect kan geen structurele genezing te weeg brengen en of ziektes voorkómen.

   Het betekent dus dat homeopaten voorzichtig moeten zijn met waar zij hun behandelingen voor aanbevelen. Als ze zeggen dat ze kanker, malaria, tbc, reuma enz. kunnen genezen, gaan ze wat mij betreft ver over de schreef, want daar is geen enkel bewijs voor of zelfs maar een aanwijzing.

   Als ze zeggen dat door hun behandelingen bepaalde klachten als minder belastend ervaren kunnen worden door mensen die gevoelig zijn voor hun behandelingen, heb ik er persoonlijk niet zoveel moeite mee.

   Waar ik moeite mee heb is dat alternatieve behandelaars vaak roepen dat er wetenschappelijk bewijs is voor de werking van hun behandelingen. Als je dan aantoont dat dit er niet is, roepen ze dat de reguliere sector veel te veel waarde hecht aan wetenschappelijk bewijs. Maar het is het een of het ander: als je zegt dat er bewijs is, moet je dat ook kunnen tonen. Kun je dat niet tonen omdat het er niet is, dan kun je beter zeggen dat er geen wetenschappelijk bewijs is maar dat veel mensen zich beter voelen na een homeopathische behandeling, voor bepaalde klachten. En geef dan ook duidelijk aan wat de beperkingen zijn, zodat mensen weten met welke zaken ze echt naar de gewone dokter moeten!

   Kortom: breng dezelfde eerlijkheid op die je – terecht – eist van de reguliere sector. Dan pas hebben mensen er echt iets aan.

  5. @Guido

   Ik weet niet of je het tussen de regels door in reacties van mensen op kunt maken, maar ik zal je erop wijzen, ok?

   Ik kan ook al voortreffelijk tussen de regels doorlezen Guido, mijn hersenhelften zijn bovengemiddeld in balans.

   Tullio Fan is al vanaf 18 febr. 2008 mijn ‘hartsvriendin’ en dat schept een band. Odilia weet verdomd goed waar ik het over heb en waarom. Dat jij dat niet wilt weten is een ander verhaal; heeft te maken met de maten die jij wenst te hanteren.

   Op mijn beurt zou ik jou op reactie’s kunnen wijzen waarin je niet eens tussen de regels door hoeft te lezen dat die reageerders van mening zijn dat mijn berichten absoluut niet onzinnig c.q. denigrerend gevonden worden.

   Maar dat doe ik niet, want het blijft bij jou/op deze site toch dwijlen met de kraan open:

   Kennelijk heb je het nodig de wereld op te delen in zwart/wit, goed/fout, mijn soort/ander soort.. Zoals je dat zo fijntjes even ertussen propt: “-en inmiddels van nog meer van dat soort-”… Het is je goed recht, maar het is niet mijn waarheid..!

   Blijkbaar geen idee over de handel en wandel van kankerkwakzalvers pur sang/dat niet willen weten c.q.dat misselijkmakende gedrag prima vinden.
   De kankerpatiënt als loslopend wild waar met alle mogelijke middelen op geschoten mag worden.

   Je doet verder je best maar Guido. Ik ga er geen energie meer in steken en me voor vanalles en nog wat laten uitmaken op basis van o.a. duimzuigerij of tendentieuze aannames.

   Niettemin hoop ik dat bij sommige lezers een voorzichtig lampje is gaan branden en ze toch de behoefte krijgen om eens verder te kijken dan hun neus lang is en niet zomaar -aantoonbare- kletspraatjes voor zoete koek blijven slikken.

 14. @ Lianne,

  “…Maar voor mij hangt er niet de voorwaarde aanvast dat anderen moeten veranderen,maar dat ik diegene ben die anders moet denken.
  Geven is Krijgen,Wilma”

  Dit is anders een flinke steek onder water aan Wilma om toch vooral te veranderen.

  “Voel je de fijne nuance kind?” zei mijn grootmoeder dan.

  1. @Trijntjewinkel

   Maak je vooral niet druk meid.
   Ik weet waar ik voor sta en dat is niet niks al zeg ik het zelf.

   Medemensen tonen dat ze broodjesaap aan het eten zijn, is ook geven. Dat de liefhebbers van lariekoek, kletskoek en gebakken lucht dan vaak het gevoel hebben dat ik ze iets afneem is een heel ander verhaal.

   Ik vind mezelf niet meer dan een duidelijke richtingaanwijzer in een waar gezondheidswoud waarin velen door de bomen het bos niet meer zien en hopeloos verdwalen met maar al te vaak onnodig overlijden als gevolg.

   Van mij moeten mensen niks, ze kiezen hun eigen weg.

   Dat is maar al te vaak een doodlopende weg, maar het gaat er mij om en over dat er achteraf nooit gezegd kan worden:
   ‘Hadden er nou maar goede, betrouwbare richtingaanwijzers gestaan!’

   Dat er zo onnoemelijk veel doodlopende wegen zijn vind ik beangstigend en velen zouden m.i. stevig afgesloten moeten worden i.v.m. het gevaar voor de volksgezondheid, maar dat is een ander verhaal.

 15. @ Trijntje Winkel

  Helaas Trijntje, dat kan ik niet aan jou uitleggen heb ik het gevoel en dat is mede het probleem. Voor jou is materie waarschijnlijk materie en meer niet.
  Voor mij is materie energie met een trager trillingsgetal.
  Jij werkt op het gebied van de materie, ik werk op het gebied van de energie. Als je dat inzicht niet hebt dan kan ik het je niet uitleggen. Dan werken wij vanuit een verschillende focus en wat mij betreft mag dat beide naast elkaar bestaan met ieder zijn eigen kwaliteiten. Helaas voor het merendeel van de materiewerkers kan het niet.

  1. Riet,

   Ik ben geen materiewerker en ook geen trillingswerker. Ik probeer te snappen hoe dingen werken en als ik het niet weet zeg ik dat ik het niet weet en ga ik niet iets verzinnen. Daar is alles veel te bijzonder voor. Ik vind de wereld om ons heen, de natuur, biologie, fysica, taal, wiskunde, muziek, veel en veel bijzonderder, interessanter, mysterieuzer en spannender dan welk verzinsel dan ook over aliens, ufo’s, onwaarschijnlijke trillingen, lichtkanten of weet ik wat.

   Daarin verschillen wij denk ik. Ik heb genoeg aan wat er om mij heen is om mij te eindeloos en mateloos te verwonderen. Anderen hebben blijkbaar meer nodig. Ik zal wel weinig fantasie hebben. Maar daar heb ik zelf geen last van want ik denk niet dat ik ooit uitgekeken en uitgedacht raak.

 16. @Trijntje Winkel,
  Gek he, maar bij mijn vriendin ius het net andsersom.
  Volgens de reguliere arrts had ze al lang onder de zoden moeten liggen, maar d.m.v. homeophatie en andere lullige
  behandelingen leeft ze nu al ruim over tijd. Hoe is het mogelijk. De chemo werkt niet, ze was in een terminaal stadium en haar tumor verdwijnt iedere keer dat ze een foto laat maken.
  Tja, het is maar wat je meemaakt.
  Ik heb niets tegen het reguliere, hebben heel veel klwaliteiten, maar gezien er nog steeds en steeds meer mensen met kanker, hart en vaatziekten, diabetes, reuma enz. zijn kan je mij niet wijsmaken dat het effect iets is om over naar huis te schrijven.
  Er gaan steeds meer mensen zoeken op het alternatieve gebied, omdat het reguliere zo goed werkt?
  Ik ben nog steeds voor samenwerking. Gelukkig heb ik een arts die zelf een stichting heeft opgezet die alternatieve hulp biedt. Met hem kan ik praten. Er zijn dus artsen die het nut van de alternatieve kant inzien omdat het effect heeft. Chemo geneest ook geen kanker, het dood alleen kwaadaardige cellen en ook de goed en toch ondanks dat worden mensen beter. Kun je meteen weten wat een geweldig immuunsysteem wij bezitten.

 17. @ Wilmazone.

  Wanhoop staat voorop bij het reguliere.
  Die geloven niet echt in genezing.(geloven niet in hun eigen medicijnen)
  Hoop doet leven, en ik zal hoop geven waar nodig.
  Je hebt geen idee wat dat in gang kan zetten.
  Je hebt geen idee wat wij als mens voor elkaar kunnen betekenen, zonder kennis, zonder specialismen.
  Gewoon door mens zijn. Jammer.

 18. @guido, heb je dat stukje over Rey zelf wel gelezen ? Zelfs in het kleine stukje wat je zelf hier schrijft (of copy-pasted, daar lijkt het meer op), gaat het duidelijk niet over homeopathie (homeopathisch water wordt niet ingevroren tot -196 celsius). En het stuk is alleen gepubliceerd in een homeopathie-tijdschrift, als medische bron ongeveer net zo betrouwbaar als uitgeverij Ankh-Hermes o.i.d.
  zie http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17678813
  Bovendien is het ook nog eens niet gereproduceerd door onafhankelijk onderzoek terwijl het al een 3 jaar oud artikel is.
  Homeopaten zouden er goed aan doen om gewoon eens toe te geven dat hun methoden niet bewezen zijn, en in theorie onzin. Al het gegoochel met onzinonderzoeken en soms ronduit liegen over onderzoek, waar homeopaten zich zo vaak van bedienen, wekken de indruk dat het niet gaat om de patient maar om de bankrekening van de homeopaat.

 19. @ trijntje winkel

  Inderdaad, die cellen noemt men kwaad-aardige cellen en dat noemt men kanker.
  En kanker is een uit de hand gelopen groei. Een groei die constant in ons lichaam aanwezig is, maar soms keert zich dat tegen ons en willen die cellen het lichaam gaan overwoekeren. Het gaat dus om balans, iets is uit balans geraakt. Net zoals in de buitenwereld een aantal zaken behoorlijk uit balans is geraakt. Er zijn heel wat cellen (lees mensen)in de buitenwereld die willen overwoekeren en dat ook consequent doen door te overheersen.
  Zo binnen zo buiten, zo boven zo beneden.

  1. Een kankercel wil helemaal niks, die ís en heeft geen keuze wie of wat hij wil zijn, een kankercel kan bijvoorbeeld niet beslissen om ineens niet meer te gaan overheersen. Een mens wel. Ik zie kankercellen daarom niet als mensen en mensen niet als kankercellen.

  2. @Riet

   kwaad·aar·dig
   bijvoeglijk naamwoord; kwaadaardiger, kwaadaardigst;
   afleiding(en): kwaadaardigheid

   1
   boosaardig, nijdig
   betekenisverwante termen
   synoniem:
   gemeen

   2
   (van zaken) schadelijk, gevaarlijk
   betekenisverwante termen
   context
   een kwaadaardig gezwel

   Het gaat er bij kankercellen niet om en over dat die willen overwoekeren. Het zijn lichaamseigen cellen die op zeker moment een beetje ziek zijn geworden, maar grotendeels nog de kenmerken vertonen van de gezonde cel die ze eerder waren.
   Het is net daarom dat het immuunsysteem deze cellen -als er een groepje gevormd is- gaat voorzien van de broodnodige zuurstof en voedsel door te zorgen dat er bloedvaten naar de tumor toe gaan groeien. Er wordt dus een intensieve reddingsactie georganiseerd

   Bij transplantie’s doet zich het omgekeerde voor.
   Het immuunsysteem gaat intensief in de aanval omdat de cellen van buitenaf niet als lichaamseigen herkent worden.
   De organen worden afgestoten en o.a. het wel of niet in balans zijn van de patiënt helpt daar geen lievemoederen aan.

   In beide gevallen wordt met man en macht geprobeerd om het immuunsysteem te helpen, maar dat blijkt megamoeilijk.
   Er wordt enorm veel onderzoek naar gedaan.
   Het gaat om o.a. het in/of uitschakelen van receptoren die alle cellen kenmerken, waardoor het immuunsysteem anders gaat ‘kijken’ c.q. cellen niet meer ziet.

   Vaccinatie is óók nergens anders voor bedoeld dan het immuunsyteem de informatie verschaffen om sneller de juiste actie te kunnen ondernemen.

   Een ander voorbeeld is de ontdekking van Amerika waardoor de inheemse bevolking – in zéér korte tijd- in grote getalen overleed door de ziektekiemen die de Spanjaarden meebrachten. Hun immuunsysteem had er geen antwoord op omdat de virussen en bacterieën niet herkend werden.

   Het immuunsysteem kan veel, maar is in aanleg dus niet al-wetend.
   Tevens wordt niet iedereen met hetzelfde immuunsysteem geboren of met een dat vanaf het begin al niet of onvoldoende werkt.

   Het is dus allemaal zo eenvoudig nog niet.

  1. Riet,

   Een cel wordt niet “opeens” kwaadaardig. De regeling van het gedrag van onze cellen is een enorm gecompliceerd proces, dat wordt aangestuurd door zogenoemde regelgenen. Als die beschadigd raken, kunnen er problemen ontstaan.

   Meestal worden de beschadigingen gerepareerd en als dat niet lukt hoeft dat ook niet meteen een probleem te zijn, want met bepaalde beschadigingen valt heel goed te leven, je hoeft er niet eens iets van te merken.

   Maar als het er teveel zijn en het lukt niet om de boel op tijd te herstellen, kunnen de regelgenen hun werk niet goed meer doen. Dat is gevaarlijk, want dat kan tot gevolg hebben dat er een cel ontregeld raakt en niet op tijd zelfmoord pleegt en zich ook niet meer houdt aan andere instructies. Dan ontstaat kanker. Hier staat het wel goed uitgelegd vind ik:
   http://www.kwfkankerbestrijding.nl/index.jsp?objectid=16564

   Een belangrijke kanker-bevorderende factor is leeftijd; hoe ouder we worden, hoe meer er slijt en hoe meer foutjes er kunnen ontstaan, ook in ons DNA.

   Van een aantal factoren is inmiddels bekend dat ze kunnen leiden tot beschadigingen in het DNA die kanker veroorzaken, zoals verbranding door de zon, bepaalde virussen, roken, enz.

   Maar men weet nog lang niet alles. De kankerverwekkende factoren hebben bijvoorbeeld niet bij iedereen dezelfde invloed. Vrijwel alle longkankerpatiënten zijn rokers, maar het omgekeerde is niet het geval: meer dan 80% van de rokers krijgt geen longkanker. Wat je dan natuurlijk graag wil weten is hoe dit komt. Hebben die mensen soms een stofje dat hen beschermt en zo ja, wat is dat dan, werkt het misschien ook bij andere kankersoorten en kan dat ons dan helpen om een effectief medicijn te maken?

   Kanker is niet één ziekte, er zijn bijna 100 soorten kanker. Het is een heel gecompliceerd probleem, omdat er zo enorm veel factoren in de celhuishouding en de aansturing van onze genen een rol bij spelen en we daarvan nog lang niet alles doorgrond hebben.

 20. @TrijntjeW

  Inzicht hebben zonder kennis kan dat?

  Inzicht verbind ik met ervaring, met een dieper inzicht vanuit die ervaring. Met het intuitieve. Daarmee ga je een stapje verder dan de materie. Het gaat om energie die heelt en de verbondenheid die we hebben met het geheel, zowel als mensheid maar ook kosmisch.
  Van binnenuit zie je de verbanden. Zie je dat alles met elkaar verbonden is. Daarvoor moet je naar je binnenwereld.
  Het is een weten van binnenuit.
  Wijsheid zoekt naar de oorzaken van iets.
  Kennis staat daarbij juist vaak in de weg.

  Kennis is in de buitenwereld bezig. Scheidt, haalt zaken uit elkaar om te onderzoeken. Gaat in detail. Houdt zich bezig met de symptomen.

  Als je een ziekte b.v. kanker ziet als een soort inktvis met allemaal tentakels dan probeer wijsheid bij het hart van de inktvis te komen. Dus bij de kern van de zaak. Zij werkt van binnen naar buiten.
  Kennis werkt van buiten naar binnen. Ze is met de tentakels bezig,onderzoekt de ze,probeert deze af te snijden, neemt er proeven mee, probeert het te beschrijven. Denkt de oplossing gevonden te hebben want de tentakel is weg, maar opeens wordt er op een ander gebied weer een tentakel zichtbaar. Helaas ziet de kennis niet dat het allemaal te maken heeft met een en hetzelfde principe.
  Wijsheid ziet dus het hart van de inktvis en kennis ziet de tentakels.
  Beiden hebben veel gemeen, ze werken slechts vanuit een ander oogpunt.
  Als beiden vanuit hun standpunten met elkaar zouden gaan communiceren en als ze elkaar tegemoet willen komen en uit willen wisselen dan zullen er veel oplossingen gevonden worden. Ze kunnen elkaar sturen en aanwijzingen geven.
  Dit is de verbinding waar ik van droom. Ik hoop deze samenwerking nog te mogen meemaken.
  Ik denk dus dat inzicht zonder kennis kan en vise versa
  maar om tot echte oplossingen te komen er samenwerking moet zijn tussen deze twee.
  Dit geld voor heel veel zaken in de wereld.
  Er is veel te veel symptoombestrijding. Is het ene opgelost, zie je het op een andere manier of in een andere vorm weer op komen duiken.
  Dit is wat ik op dit moment als mijn waarheid zie.

  De mens heeft een vrije wil en een cel niet.

  De mens heeft een vrije wil. Is dat zo?
  Misschien hebben we een vrije wil maar
  voor zover het me nu duidelijk is is dat een mens die vrij is van angst zijn vrije wil pas kan gebruiken.
  De meeste mensen zoals ik ze ken zijn totaal niet vrij.
  Iemand die verslaafd is aan sex, verdovende middelen, medicijnen, drank en noem nog maar een paar zaken heeft geen vrije wil. Hij wordt geregeert door zijn verslavingen.
  Iemand die niet zelf nadenkt en alles maar aanneemt wat hem van buitenaf wordt vertelt en opgelegd kan geen echte keuzes maken.

  Ik weet te weinig van een cel om daar iets over te kunnen zeggen, maar ik heb duidelijk het gevoel dat deze intelligenter zijn dan we zo aannemen In ieder geval wat betreft samenwerking.

  Toch vind ik dat je vergelijkingen kunt maken. Ook de vergelijking die ik gaf. Het is maar of je wilt begrijpen wat ik er mee bedoel. En volgens mij kun jij dat wel.

  1. Wat kan die wijsheid dan zien in het hart van het tentakel als de wijsheid geen flauw idee heeft hoe die tentakel zich gedraagt en waardoor die tentakel wordt aangestuurd?

   Wijsheid en kennis zijn helemaal niet inwisselbaar wat mij betreft. Iemand kan veel kennis hebben en toch niet wijs zijn omdat hij niet weet hoe hij met die kennis moet omgaan zodat het aan zijn medemensen ten goede komt bijvoorbeeld; iemand kan weinig kennis hebben maar toch wijs zijn. Een vorm van wijsheid is ook je beperkingen kennen, zodat je geen oordelen velt over zaken waar je geen verstand van hebt. En het komt ook nog voor dat mensen én veel kennis hebben én wijs zijn. Wijsheid zie ik als het vermogen om te kunnen beoordelen wat het juiste handelen is, in moreel/praktische zin.

   Wat jij doet is zeggen: ik vind wijsheid beter dan kennis, alsof ze inwisselbaar zijn. Daar ben ik het niet mee eens, want ik beschouw het als verschillende zaken die elkaar aanvullen en ondersteunen, maar zeker niet wederzijds uitsluiten.

   Met jouw visie van wat kennis is kan ik helemaal niks want ik herken dat totaal niet. Zo gaat het helemaal niet. Kennis zoekt juist wél naar oorzaken, omdat die essentieel zijn voor ontstaansprocessen, onder andere van ziektes. Kennis heeft alleen geen morele pretenties, maar onderzoekt de dingen zoals ze zijn.

   Als je een veilige auto wil bouwen, heb je in de eerste plaats kennis nodig. Wijsheid is het besef dat auto’s veilig moeten zijn en dat je dat dus ook moet regelen. Maar hoe je die auto zo maakt dat hij ook inderdaad veilig is, daar is gewoon kennis voor nodig. Je kunt nog zo wijs zijn, maar als je geen technische kennis hebt ben je niet in staat om een veilige auto te bouwen.

   Overigens, wat wij intuïtie noemen is in veel gevallen kennis gevormd door ervaring, die vervolgens is opgeslagen en die wij toepassen zonder dat we ons daar nog van bewust zijn.

  2. Grappig TW, en zo heb je met je linkerhersenhelft de ‘intuïtie’ ook al weer in een vakje geduwd.. Contrôle, contrôle..?!
   Misschien zou je het cadeau eens moeten uitpakken!
   The Intuitive Mind is a Gift!
   The Rational Mind, it’s faithful servant.
   Op het moment dat álles naar de ‘rational mind’ MOET, is de trein al vertrokken. Heb je ruimte in je hart? Ontvang het ‘geschenk’..! Dáár begon ooit alle ‘wetenschap’! In het Hart.

  3. Ik begrijp wel wat je bedoelt, je kunt zo’n vergelijking best maken, maar wat schiet je er mee op? Stel dat je een kankercel ziet als een dominant wezentje dat per se wil overheersen – zoals er ook mensen zijn die dat willen.

   Maar weet je dan meer over kanker? Krijg je dan meer inzicht? Ik vind van niet, want wat ik wil weten is wat er gebeurt waardoor een brave cel ineens niet meer braaf is – of, zo je wil, waardoor een braaf mannetje genaamd kankercel ineens wil overheersen.

   Ik kan hem wel zien als een mannetje dat ineens heel vervelend gaat doen, maar uiteindelijk wil ik toch weten hoe dat mannetje daartoe komt: wat veroorzaakt die verandering in zijn gedrag? Want pas als ik dat weet, kan ik maatregelen bedenken die iets uithalen en het mannetje onschadelijk maken.

   Tja, en die vrije wil. Daar valt zoveel over te zeggen, dat voert hier veel te ver. Dan kunnen we beter gaan mailen.

  4. @Trijntje Winkel

   Deze reactie had ik al verwacht, waarschijnlijk mijn intuitie in het spel. Maar je leest mijn verhaal met vooroordelen en daarom mis je dat wat ik werkelijk zeg en zo gaat het telkens. Er wordt met het verhaal op de loop gegaan en alles wordt uit zijn verband getrokken.
   Ik werd al wantrouwig toen het allemaal even op een uitwisseling begon te lijken. Hierbij sprak mijn ervaring warschijnlijk een rol in.
   Ik ben dus tot het inzicht gekomen dat het voor de zoveelste keer niet lukt en dat maakt mij zo wijs dat je van mij geen enkele reactie meer krijgt.
   het ga je goed

  5. “…Maar je leest mijn verhaal met vooroordelen en daarom mis je dat wat ik werkelijk zeg en zo gaat het telkens.”

   O ja? Misschien ben je gewoon helemaal niet duidelijk en word je daarom zo verkeerd begrepen. Heb je die mogelijkheid al eens overwogen?

  6. Gaat dit verhaal alleen over jou TW, of ook over wat Riet voelt..??!!
   Ik heb trouwens je scheldpartij gewist!

 21. “…Grappig TW, en zo heb je met je linkerhersenhelft de ‘intuïtie’ ook al weer in een vakje geduwd.. Contrôle, contrôle..?!
  Misschien zou je het cadeau eens moeten uitpakken!
  The Intuitive Mind is a Gift!
  The Rational Mind, it’s faithful servant.
  Op het moment dat álles naar de ‘rational mind’ MOET, is de trein al vertrokken. Heb je ruimte in je hart? Ontvang het ‘geschenk’..! Dáár begon ooit alle ‘wetenschap’! In het Hart.”

  Guido, jij weet helemaal niets van mijn hart.

  1. Hé, emotie? Boos? Wie heeft het over ‘jouw’ hart dan?
   En opnieuw, bovenaan de reacties posten, daar waar je reageert op een andere reactie. Je spel is erg doorzichtig aan het worden. Succes ermee. Adios.

  2. @ Guido,

   Ooooh, dat had ik helemaal niet begrepen, dat je reactie niet aan mij gericht was, ook al stond mijn naam er boven en zei je “heb je ruimte in JE hart”.

   Sorry hoor, dacht toch echt dat je het tegen mij had – dom dom dommerdebom!

  3. @Guido

   Ook hier heb je na het posten nog wat aan jouw reactie toegevoegd.

 22. Zoals ik al eerder schreef, het onderzoek van Rey gaat niet in eerste instantie over homeopathie maar over waterstofbindingen in zwaar water na ingevroren te zijn tot -196 celsius. Zwaar water dus D2O en geen H2O. (en als je het onderzoek leest blijkt ook dat de spectraallijnen bij thermoluminiscentie niet overeenkomen met de spectraallijnen van de zogenaamd aanwezige stoffen, het is een slordig en niet gereproduceerd onderzoek).
  Als dit als bewijs wordt opgevoerd voor homeopathie is dat natuurlijk pure wanhoop. Het onderzoek van benveniste wat ook vermeldt werd is al 20 jaar geleden ontkracht. (zie http://www.youtube.com/watch?v=_ZhmG97lYog voor een oude BBC reportage ).
  Gewoon het verschil aantonen tussen een flesje klassiek homeopatisch verdund ‘medicijn’ en gewoon demi-water zou een bewijs zijn, en dat is er niet. Sterker nog, degene die kan aantonen dat een klassiek homeopathisch verdunde oplossing afwijkt van gewoon demi-water mag een miljoen dollar opstrijken ( http://www.randi.org ).
  Maar er moet inderdaad meer aandacht komen voor homeopathie, mensen moeten bewust gemaakt worden dat een hele beroepsgroep, de alternatieve ‘genezers’, geld verdient met onzin, over de rug van zieke mensen.
  Er is geen enkel degelijk onderzoek gedaan waaruit de werking van homeopathie blijkt. Het is kwakzalverij.

  1. Maar er moet inderdaad meer aandacht komen voor homeopathie, mensen moeten bewust gemaakt worden dat een hele beroepsgroep, de alternatieve ‘genezers’, geld verdient met onzin, over de rug van zieke mensen.
   Er is geen enkel degelijk onderzoek gedaan waaruit de werking van homeopathie blijkt. Het is kwakzalverij.

   Gelukkig zijn er nog meer mensen met gezond verstand!
   Dankjewel Henk.

  2. Citaat van Henk: “Homeopaten zouden er goed aan doen om gewoon eens toe te geven dat hun methoden niet bewezen zijn, en in theorie onzin. Al het gegoochel met onzinonderzoeken en soms ronduit liegen over onderzoek, waar homeopaten zich zo vaak van bedienen, wekken de indruk dat het niet gaat om de patient maar om de bankrekening van de homeopaat.”

   Homeopathie WERKT en heeft haar werking allang bewezen, simpelweg alleen al doordat het een paar eeuwen lang miljoenen mensen heeft geholpen/genezen. Maar empirie, daar geloven we tegenwoordig niet meer in, want dat is niet tastbaar, niet meetbaar. Materialisme heeft ons verwijderd van onze intuïtie en gezond verstand. De theorie achter de homeopathie is ingewikkeld maar concreet. (De opleiding duurt niet voor niets 5/6 jaar.) Leken hebben zich vaak onvoldoende verdiept in de werkwijze ervan. En als er dan op gegoogeld wordt, onthouden ze de informatie geschreven door de vereniging tegen de kwakzalverij, heel eenzijdig dus.
   Mensen geloven wat ze WILLEN geloven. Al bewijst het allerbeste wetenschappelijk opgezette onderzoek een tegendeel, er zullen altijd mensen zijn die het niet WILLEN geloven, omdat het stomweg niet in hun belevingswereld past. Wat daarmee bewijst hoe kortzichtig die persoon is.

   Vergelijk de dikke auto, bankrekening en tevredenheid van patiënten van een reguliere goudgeldverdienende chirurg/arts verkregen door haastig lopende band werk, eens met die van een homeopaat…. Wel eerlijk zijn he?
   Durf eens de andere kant op te denken!! En er zal een mooiere, gezondere wereld voor je opengaan…

  3. kelly
   van klassieke homeopathie is het nog nooit bewezen dat het maar enige werkzaamheid heeft. niet meer dan het placebo effect.

   er is geen enkele fabrikant die zijn homeopathisch middel aan een dubbelblind onderzoek wil onderwerpen.

   duizenden euro’s per liter water word er gerekend door de heren en dames homeopaten. en dat is om zijn minst bijzonder . omdat de watermaatschappij een paar euro per kuub water rekent dus tja wie licht nu wie op ?

  4. Gait, ik heb geprobeerd een ander punt te maken, maar dat wordt weer heel makkelijk afgedaan met het welbekende wetenschappelijke praatje. Ik vraag me af of degenen die daar altijd zo hard naar wijzen, überhaupt zelf wel eens zo’n onderzoek gezien of opgezocht hebben. Waar haal jij de informatie vandaan dat het niet werkt? Velen apen als een mak schaap anderen na zonder daarbij zelf te onderzoeken. En bovendien is de hele farmaceutische industrie zelf zo corrupt als de pest en uit op maximale winst.

   Er zijn meer dan genoeg onderzoeken waarin de werkzaamheid van hom.middelen wordt aangetoond. Dat ze niet exact voldoen aan de randomised controlled trials ontken ik niet. Maar dat heeft te maken met het feit dat je geen appels met peren kunt vergelijken. Het is nu eenmaal zo dat de huidige wetenschap ooit een keer heeft afgesproken dat onderzoek niet ‘wetenschappelijk’ genoemd mag worden als het niet aan die bepaalde regels voldoet. En daarmee dus meteen uitsluit wat niet in het straatje past. Dat kennen we niet, dus bestaat het niet. Tja, nog niet zo lang geleden dachten ze ook dat het heelal om de aarde draaide, of dat de aarde plat was…

   Maar waar gaat het nu werkelijk om?
   Volgens mij dat de zieke mens beter wordt, van alle nare klachten af komt. Natuurlijk kunnen verschillende reguliere medicijnen heel nuttig en zinvol zijn (bij acute, levensbedreigende situaties), maar de meeste reguliere, ‘wetenschappelijk onderbouwde’ medicijnen doen vaak meer kwaad dan goed (psychiatrie, chronisch). En daar wordt dan weer bakken met geld aan verdiend. Meer, VEEL meer dan aan de homeopathie..

  5. Hoi Kelly,

   In de bijsluiter van een homeopathisch middel staat altijd bij de kleine lettertjes dat de werking nooit wetenschappelijk is aangetoond.
   Bijvoorbeeld,
   De bijsluiter van Oscillococcinum :

   http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h81818.pdf

   quote/ “De werkzaamheid van dit homeopathische middel is door het college ter beoordeling van geneesmiddelen niet met wetenschappelijke criteria beoordeeld.”/
   Dat is newspeak voor niet werkzaam en niet wetenschappelijk getest.

   En quote/ “het actieve bestanddeel is Anas barbariae, hepatis et cordis extractum ..”/

   Anas barbariae is fout vertaald latijn (homeopathen geven zelfs in naamgeving aan niet al te serieus met wetenschap bezig te zijn) voor een eendensoort, wetenschappelijke naam Cairina moschata. Dus het werkzame bestanddeel is lever (hepatis) en hart(cordis) extract van een dode eend (‘hepatis’ en ‘cordis’ is alweer geen goed latijn).
   Verdund extract van dode eend, klinkt al bijna als ‘oog van salamander bij volle maan’, vind je niet ?

   Schade aangericht door homeopathie : http://whatstheharm.net/homeopathy.html

  6. “…Het is nu eenmaal zo dat de huidige wetenschap ooit een keer heeft afgesproken dat onderzoek niet ‘wetenschappelijk’ genoemd mag worden als het niet aan die bepaalde regels voldoet.”

   Ja, om patiënten te beschermen tegen ondeugdelijk en dus onbetrouwbaar onderzoek. Als de reguliere wetenschap zich schuldig maakt aan ondeugdelijk, onbetrouwbaar onderzoek, moeten ze daarvoor ter verantwoording worden geroepen. Waarom zou dat niet moeten gelden voor homeopaten?

   Overigens ben je niet goed op de hoogte; er is veel slecht onderzoek naar homeopathie, maar er is ook een flink aantal grote, betrouwbare onderzoeken uitgevoerd. Die geven als uitkomst dat de werking van homeopathie het placebo-effect niet te boven gaat.

  7. Hallo Kelly,

   Als jij (of iemand anders) je beter voelt als je een homeopatisch middel gebruikt is dat natuurlijk geen probleem. Het probleem is dat homeopaten liegen over onderzoek om de indruk te wekken dat ze wetenschappelijk bezig zijn. Er zijn geen degelijke onderzoeken (en ik heb een hoop van die onderzoeken doorgelezen en op harde schijf, mocht je daar meer informatie over willen) waaruit de werking van homeopathie zou moeten blijken, en dat zou 200 jaar na Hahneman genoeg moeten zijn om het als ‘goedkoop placebo’ af te serveren.
   Het gaat er voor zieken natuurlijk om dat ze zich beter gaan voelen, het gaat er mij in eerste instantie om dat we niet moeten liegen over de werkzaamheid van middelen.

  8. Ik lees alleen maar zichzelf herhalende argumentatie. Zo blijf je het welles-nietes spelletje spelen. Dan zal ik ook maar weer herhalen: iedereen ziet alleen maar wat hij WIL zien en leest wat hij WIL lezen. Dat geldt zo ook voor de link van Henk naar de site whatstheharm.net. Alle gelede schade en wanpraktijken in de reguliere geneeskunde is enorm, bijna iedereen kan wel een voorbeeld noemen. Daarbij mag je niet alleen maar naar de homeopathie wijzen. Maar dat wordt grotendeels in de doofpot gestopt. Natuurlijk moet het kaf van het koren gescheiden worden, dat geldt voor elke therapeut of arts, regulier en alternatief.

   Werkzaamheid van een middel betekent voor mij dat het de ziekteverschijnselen die de patiënt heeft, gunstig beïnvloedt. Niet of het wel het juiste keurmerk heeft of niet. Hierbij hecht ik dan inderdaad minder waarde aan het predicaat ‘wetenschappelijk’ of hoe een woord precies gespeld is (dat is ook maar door de mens bedacht en doet er uiteindelijk weinig toe), maar vind ik het resultaat veel belangrijker. En DAT is onomstotelijk bewezen getuige de vele genezen patiënten door de tijden heen, wereldwijd. De homeopaten begrijpen precies hoe het werkt, leken/patiënten niet altijd en dat vindt niet iedereen even erg.

   Hiermee ben ik absoluut niet tegen wetenschappelijk onderzoek van medicijnen/middelen, maar vind ik wel dat het kortzichtig is om daar alleen maar waarde aan te hechten en niet open te staan voor andere verklaringen en argumenten.

 23. @ Kelly,

  Ik ben het volledig met je eens.

  Heb je gisteravond nog naar Knevel en v/d Brink gekeken?
  Daar was de Iceman. Die wordt nu bestudeerd door wetenschappers van de Radboud universiteit. Wat hij doet kan eigenlijk helemaal niet (wetenschappelijk dan), maar hij doet het toch. Hij kan zijn immuunsysteem beïnvloeden en zijn autonome zenuwstelsel. Zo kan hij zijn temperatuur regelen en de vaatwanden enz.
  Hij bewijst in feite dus dat de wetenschap roept dat iets niet kan, toch kan!!! Daar houd ik mij aan vast.
  Dus zij die roepen dat homeopathie niet werkt mogen blijven roepen dat hun wetenschappelijk bewijs hun zegt dat het niet werkt maar ik neig dan de mensen te geloven die geholpen zijn door homeopathie. Wie geneest heeft gelijk!!!

  @ Guido,
  Iets voor jou de Iceman?

  1. Heel goed Fan, ben er al mee bezig..!! Het artikel van de Telegraaf, staat ook al bij onze collega’s van Niburu.nl.

  2. Guido,

   1. we weten nog niet hoe iceman dit doet, daarom wordt het nu onderzocht;
   2. als bekend is hoe hij dit doet, wil dat niet zeggen dat iedereen dit dus automatisch ook kan;
   3. je suggereert dat omdat niet bekend is hoe iceman dit doet, homeopathie werkt, omdat daarvan ook niet bekend is hoe het werkt;
   4. echter, homeopathie is wél onderzocht en het onderzoek wijst uit dat de werking op het placebo-effect berust, hetgeen betekent dat homeopathie niets geneest, maar alleen tijdelijk bepaalde verschijnselen kan verminderen. Er is nog nooit bewijs geleverd van een daadwerkelijke genezing door homeopathie;

   Kortom: je suggereert dat, omdat men niet weet hoe de iceman tot zijn prestaties komt, homeopathie dús werkt, want daarvan weet men ook niet hoe het kan. Maar dat weet men nu juist wel: placebo-effect. En men weet ook – wat jij duidelijk niet weet – dat homeopathie niet in staat is om genezing teweeg te brengen.

   Gezien het feit dat je homeopathie eens vergeleek met vaccinaties, ben je ook niet op de hoogte van het vermeende werkingsmechanisme van homeopathie, want dat heeft helemaal niets te maken met het principe van vaccinatie.

  3. TW, de angst om je wereldbeeld te moeten wijzigen, straalt van je reactie vind ik. Ik schrijf 1 regel en je kletst maar weer wat.. Verder heb ik geen zin in, en tijd voor onzinnige discussies met jou. Ik ga weer in de tent, vraag aan Gait wat dát betekent. Tabé!

  4. Guido,

   “…TW, de angst om je wereldbeeld te moeten wijzigen, straalt van je reactie vind ik. Ik schrijf 1 regel en je kletst maar weer wat.. Verder heb ik geen zin in, en tijd voor onzinnige discussies met jou. Ik ga weer in de tent, vraag aan Gait wat dát betekent. Tabé!”

   Nee, jij hebt nooit tijd en zin (lees: jij durft het niet aan) om inhoudelijk in discussie te gaan met wie dan ook die al die sprookjes van jou niet meteen voor zoete koek aanneemt.

  5. Aanvullende informatie:

   http://nos.nl/artikel/159931-radboud-gaat–the-iceman-onderzoeken.html

   Radboud gaat ‘The Iceman’ onderzoeken

   Hij stelt wetenschappers voor een raadsel. Wim Hof, beter bekend onder zijn artiestennaam The Iceman, deed op blote voeten mee aan hardloopwedstrijden boven de Poolcirkel, zwom in alleen een zwembroek onder dikke ijslagen door en zat ruim zeventig minuten tot aan zijn kin in een bak ijsklontjes.

   Onmogelijk
   Volgens twee onderzoekers van de Sint Radboud in Nijmegen is het medisch gezien onmogelijk wat The Iceman kan. Tijdens de try-out voor een optreden maten zij de lichaamsreacties van Hof. De lichaamstemperatuur van The Iceman bleef constant op 37 graden Celsius, terwijl hij in het ijs zat. Ook bleven zijn hartslag laag en zijn bloeddruk normaal.

   Hun conclusie: wat Hof kan, kan niet. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat Hof zijn autonome zenuwstelsel met zijn geest kan beïnvloeden, waardoor hij extra warmte kan produceren zonder dat zijn bloeddruk en hartslag stijgen.

   “Hof kan kennelijk zijn kachel wel drie keer zo hoog opstoken. Hij rilt en bibbert ook niet, wat het lichaam normaal gesproken doet om warm te worden. We begrijpen niet hoe dat kan”, aldus een van de onderzoekers, hoogleraar fysiologie Maria Hopman.

   Concentratie
   De onderzoekers zijn zo geïntrigeerd door de uitkomsten van hun meting, dat ze……..

   http://www.volkskrant.nl/opmerkelijk/article1382803.ece

   eindquote:
   Hof, die kou ‘als een warme vriend’ ziet, verklaarde eerder in een interview in de Volkskrant dat hij in staat is tot zijn kouderecords door goed te trainen. ‘ Ik kan bijvoorbeeld langer dan zes minuten mijn adem inhouden, en honderd keer opdrukken zonder adem. Daarnaast kan ik door ademhalingsoefeningen – pneumatische druk noem ik dat – invloed uitoefenen op de warmte-kouderegeling van mijn zenuwstelsel. Ik heb een goede reflex om mijn aderen rondom mijn kerndelen, dus het hart en de longen, te vernauwen. Daardoor blijven die constant op 37 graden, terwijl de oppervlaktedelen van lichaam veel kouder zijn.’

   Volgens Hof zou iedereen iets soortgelijks moeten kunnen, maar zijn gewone mensen niet meer gewend aan koude. ‘Vroeger moesten we gewoon jagen in de winter, en stelden we ons meer bloot aan de kou. Maar als iedereen kleren blijft dragen, worden die lichaamsfuncties onderdrukt.’ Al ben ik natuurlijk erg goed getraind. Ik vergelijk het maar met voetballen: iedereen kan voetballen, maar niet iedereen is Johan Cruijff.

  6. @ Trijntjewinkel

   Wat een vreemde conclusies trek jij toch. Jij leest wat je WIL lezen… Je houdt zo hardnekkig en koppig vast aan 1 ding, terwijl hier al vele verschillende argumenten genoemd zijn, dat ik me afvraag wat je te verliezen hebt als je het loslaat. Waarom?

   Er is zat bewijs geleverd van de werking ervan immers: IK ben ervan genezen en nog miljoenen met mij! DAT is het simpelste bewijs wat geleverd kan worden wat elk kind nog volgen kan. Maar blijkbaar denken de meesten zelf niet meer na en volgen ze de kudde..

   Wist je overigens dat placebo helemaal niet werkt bij kinderen, dieren en planten? De werking berust nl op het feit dat je DENKT iets ingenomen te hebben met werkzame inhoudsstof, terwijl dat niet het geval is. Homeopathie heeft WEL resultaten aangetoond bij die groep. Als je zo hard om dat placebo-gedoe roept zou ik dat maar eens gaan uitpluizen.

   Mijn advies: loop ‘ns een dagje mee in een homeopathische praktijk en zie met EIGEN OGEN hoe het zit. DAN pas mag je mee verder praten!

  7. Het goed uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het beoordelen van de kwaliteit van onderzoek wordt duidelijk niet geleerd op de homeopathische universiteit.

  8. @ Kelly

   Misschien eens de hoogste tijd dat trijntjewinkel eens een homeopatisch vaccin toe gediend krijgt, misschien werkt dat eens heel diep door!

   @ trijntjewinkel

   Als je zo tegen deze feiten bent vraag ik me af of je je zelf thuis ook in leven houdt met junkfood en kunstmatige toegevoegde stoffen ipv fruit, groente en andere gezonde produkten die de natuur leveren…

   Niet alles is gestaafd en geijkt aan jou beweringen, althans je bent immers 1 van de weinige die homeopathie tegen spreekt en dat is goed op te merken aan zeer beperkte kennis van bloemen en planten, groente en fruit en niet te vergeten de scheikundige achtergrond, alleen wat chemie de klok slaat is aan jouw iets van de goede kant.

   Voor je weer ontspoort met 1 van de vele wagonnetjes die je probeert op de rails te houden zo ik me eerst eens beter informeren als het gaat om nieuwe toepassingen in de reguliere geneeskunde en de werkelijk achtergrond die er gaande is dan de geroemde skeptische 100% nonsens die nergens serieus genomen wordt.

  9. Paul,

   Dat ik een van de weinigen ben die homeopathie tegenspreekt is een misverstand, het zijn er namelijk heel veel.

   Onlangs is in Engeland een actie gehouden waar honderden mensen aan meegedaan hebben. In het kader van deze actie namen zij een enorme overdosis van een homeopathisch slaapmiddel in, om te laten zien dat de bestanddelen in homeopathische middelen zo verdund zijn dat ze geen effect meer kunnen hebben.

   Je zou verwachten dat bij een dergelijke overdosis er grote problemen onstaan. Maar je raadt het misschien al: er gebeurde helemaal niets. Dat viel ook te verwachten, gezien de samenstelling van homeopathische middelen en de theorie er achter.
   http://www.guardian.co.uk/science/2010/jan/29/homeopathy-10-23-overdose
   http://www.1023.org.uk/

  10. @ Paul en Kelly,

   Wellicht interessant voor jullie is dit onderzoek van de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke wetenschappelijke instelling, naar de effectiviteit van homeopathie:
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125589

   Je zou nog kunnen zeggen dat homeopathie dan misschien niet beter werkt dan een placebo, maar dat het tenminste ook niet schadelijk is, gezien het feit dat er niets in zit.

   Dat is echter een misvatting, gezien het feit dat homeopaten er niet voor terugdeinzen om hun middeltjes in te zetten bij de bestrijding van eczeem, malaria en aids, zonder enig bewijs voor de werkzaamheid en met vaak desastreuze gevolgen voor de patiënten.

   Over het ethisch totaal onaanvaardbare en in wetenschappelijk opzicht volstrekt waardeloze aids-experiment in Afrika van homeopaat Jeremy Sherr bijvoorbeeld is door de beroepsvereniging van homeopaten geen woord van kritiek geuit:
   http://gimpyblog.wordpress.com/2009/01/11/jeremy-sherr-a-rath-in-the-making/

   Wat homeopathie nog meer kan aanrichten, kun je hier lezen: http://anaximperator.wordpress.com/2009/05/05/thanks-mr-homeopath/

   En zo zijn er ontelbare voorbeelden. In homeopathische kringen vindt men dit echter allemaal volstrekt normaal en het eerste woord van zelfreflectie moet nog komen.

 24. Wie is er graag ziek? helemaal niemand!
  Laten we die ziekte nu toch helemaal zelf in de hand hebben!
  O ja joh?……JA!

  Ons lichaam is slechts een voertuig om een bepaalde ervaring te kunnen ervaren,niets meer en niets minder!

  Ons ego daarentegen ziet ons lichaam graag als ons bestaan, onze werkelijkheid. Helaas het is niet anders maar het ego staat voor afscheiding, individualiteit,tijd plaats en ruimte,strijd,lijden,oordelen en rationeel denken.

  Wat is dan de oplossing? Het ego geeft niet zomaar op het voert een strijd voor zijn bestaan. Moet jij dan met je ware denkgeest deze strijd aangaan? nee! Probeer het ego en de illusie die het ego heeft gemaakt te doorzien en probeer daar geen oordeel over te vellen. Dit kost tijd! (hahahahah en die tijd bestaat niet eens)
  Genezing volgt vanzelf!

  1. Het lichaam volgt altijd de geest. Zonder geest ben je namelijk overleden (van het oud-Nederlands werkwoord: ‘lijden’ = gaan!) Blijft er stof achter.
   Kortom, het lichaam is dienend aan de Geest. Dat die vaak niet weet waar die het moet zoeken.. (Mien waar ligt mijn feestneus!) is een ander verhaal..!

  2. Ja Guido maar je hebt altijd de keus met welke geest!
   Je Ego of je ware zelf.
   The rational mind or the faithful servant!

  3. Tja, maar nou weet ik nog niet waar mu neus is.. Ik zal het eens aan m’n servant vragen, de schat! Maakt het wel weer leuk, zo’n neus-keus..!

  4. Ach toch Lianne. En dat vertel je ook tegen alle zieken die het lukt om hun genezing “in eigen hand” te houden en het niet redden?

   Zeg je dan gewoon: Eigen schuld dikke bult, had je je ego maar los moeten laten?

   Wat een hardvochtige, mensonterende opvattingen houden jullie spirituelen er toch op na.

   Zo spiritueel en tegelijk zo meedogenloos. Hoe kan dat toch?

  5. Nee Trijn jij snapt het niet!
   Jij bent diegene die de ziekte nog eens bevestigd aan het ego, met jouw eigen EGO!

  6. Ik snap het heel goed Lianne, veel beter dan jij denkt.

   Jij geeft alle zieken een nog eens een rottrap na. Ik zal dit verhaal van jou eens voorleggen aan een vrienden van mij, die nog niet zo lang geleden hun jongste kindje aan kanker hebben verloren.

   Of aan dat andere echtpaar, dat een aantal jaren geleden hun baby verloren aan een bacteriële hersenvliesontsteking.

   Die kindjes toch, niet in staat om hun ego los te laten! Tja, dat komt er dan van.

   Je moet je schamen vind ik, dat je zulke gemene onzin durft uit te kramen, zonder ook maar een spatje bewijs. Wat een arrogantie, om te denken dat je daar het recht toe hebt. Over ego gesproken.

  7. Ja Trijn de wereld op zijn kop hè! moeilijk ik weet het!
   En ook ik ben niet Lianne almighty en heb inderdaad nog last van mijn ego.
   Enne…….. mij proberen een schuldgevoel aan te praten met jouw EGO gaat je niet lukken!

  8. Er bestaat ook nog zoiets als erfelijke belasting en ZEER ziekmakende vaccinaties die baby’s ziek kunnen maken. Dat is inderdaad heel triest, maar uiteindelijk allemaal door toedoen van de mens zelf (al generaties lang).

   Door mensen zoals Trijntjepoppedijntje blijft de wereld dom en stilstaan. Net zoals de Westerse wereld achterloopt op de kennis van het Oosten. En ons Nederlandje achterloopt op de VS en Australië bv (waar je homeopathie zelfs op de universiteiten kunt studeren, want daar ging het volgens mij over)…

  9. Ja ik wil wel ziek zijn, maakt niet uit want ziek zijn kan te maken hebben dat het lichaam schoon genoeg heeft van al die rommel die erin zit en d’r eens uit wilt komen.

   Ziek van liefde zijn als je gek op iemand bent en graag bij hem wil rond hangen.

   Ziek van lekkere dingen zijn die je tong en maag streelt van genot.

   Ziek zijn van iemands werk waar je als een schaap achteraan huppelt.

   Ziek zijn tot over je oren…

   Ziek zijn om krom te willen liggen voordat ene doel wat je zo graag zou willen hebben of wil bereiken.

   Wie is er nou eigenlijk 100% gezond op deze planeet? ergends diep in mij zegt dat niemand dat is, iedereen heeft wel iets onder zijn ledenen.

   Ziek zijn behoort bij het leven het is een ongewild onderdeel daarvan, je EGO wil dat namelijk nooit zijn en zal er tegen vechten en opzoek gaan naar die perikel om weer beter te worden.

   Zoek zijn is maar iets van tijdelijke aard, hoe minder energie je erin pompt des te sneller je genezen zal zijn en tja soms kan je er ook niet om heen dan het enkel te accepteren, los te laten en genoeg is genoeg.

   In ieder geval ben ik al ziek op jou werk als ik het hier altijd lees, een ware fan dus.

  10. Kelly,

   Zoals helaas de meesten hier heb je geen idee waar je over praat. Je hebt zelfs nog niet eens de klok horen luiden.

  11. Trijn, dat weet ik heel goed, ik studeer homeopathie en zit er middenin!
   Jij leeft in het verleden en bent wereldvreemd, ga ns met je tijd mee joh en zet die oogkleppen af!

   @ Guido
   Kun je die Trijn niet ergens op de trein zetten ofzo?

  12. Kelly, Trijn is hier niet om serieus bij te dragen. Snap dat en je hele verhaal wordt duidelijk. Maar we gaan Trijn cs (centraal station) onder parental guidance zetten…

   Gewoon iedereen die reageert afzeiken, zodat mensen steeds meer wegblijven. Dat is hun doel. Ik zou zeggen Kelly: heel erg dank voor JOUW bijdrage!

  13. Ik studeer homeopathie…. Kelly, hou op. Ik deed het zowat in mijn broekje.

  14. Ik studeer homeopathie….

   Dat deed Tinus Smits ook, maar zelf heeft hij er niks aan gehad.

 25. Zullen we dan maar gewoon de Universiteit van Maryland aan het woord laten:

  “Scientific evidence is mixed. In some clinical trials, homeopathy appeared to be no better than placebo. In other clinical studies, researchers believed they saw benefits from homeopathy. More controlled clinical research is needed.

  Preliminary evidence shows that homeopathy may be helpful in treating childhood diarrhea, otitis media (ear infection), asthma, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, symptoms of menopause such as hot flashes, pain, allergies, sore muscles, and colds and flu.

  Some professional homeopaths specialize in treating serious illnesses, such as cancer, mental illness, and autoimmune diseases. You should not treat a life-threatening illness with homeopathy alone. Always make sure that all your health care providers know about all the different therapies you are using.

  Homeopathic medicines, because they are diluted, generally don’ t have side effects. However, some people report feeling worse briefly after starting homeopathic remedies.

  Homeopaths interpret this as the body temporarily stimulating symptoms while it makes an effort to restore health. Homeopathic medicines are not known to interfere with conventional drugs. However, if you are considering using homeopathic remedies, you should discuss this with your doctor.”

  Of zoals het ook gewoon boven het artikel staat: ‘Homepathie verdient meer aandacht’..! Niks meer en zeker niks minder.

  Waarom het nodig is dat hieronder mensen op homeopathie reageren alsof ze door een wesp gestoken zijn, blijft een vraag. Wellicht dat een homeopathische verdunning van een wespensteek verlichting brengt..? De vraag stellen: ‘Hebben deze personen wat te verliezen bij hun huidige medicijnenwinkeltje’, brengt misschien ook duidelijkheid.

  1. Grappig zo, reageren op je eigen reactie. Maar ik vergeet wat..
   En natuurlijk zijn er uitermate positieve aanwijzingen/ bewijs dat homeopathie werkt. (Alle chagrijn-van-trijn ten spijt..) Ik vind dit althans een positieve conclusie:

   CONCLUSIONS: “Homeopathic intervention offered positive health changes to a substantial proportion of a large cohort of patients with a wide range of chronic diseases.

   Additional observational research, including studies using different designs, is necessary for further research development in homeopathy.”

   Het onderzoek vind je HIER.

  2. Misschien eens wat vaker gaan doen Guido, soms kan je het later wel eens niet eens zijn met je zelf als je iets terug leest.

   Maar de meesten mensen vergeten dat homeopathie een samenstelling is van natuurlijke produkten, alle soorten in de natuur voorkomende stofjes groeien op verschillende plaatsen wereldwijd.
   Dat daar niet altijd even veel genoeg van verkrijgbaar is is de uitkomst van chemie en het verbeteren van die stof tot hogere waardes komt in een NIET bestaande natuurlijke vorm een grote uitkomst.

   Je kan iets namaken en het verbeteren maar vaak zijn ook de andere toevoegingen die een grote rol spelen in de samenstelling, bij reguliere medicijnen zit je altijd vast aan bijwerkingen en bij homeopathische middelen treden er haast tot geen bijwerkingen op.

   Je kan er nooit iets te veel van naar binnen krijgen.

   Maar niet iedereen begrijpt dat evenveel erg goed en zal ook nooit willen snappen hoe deze materie wereldwijd in elkaar steekt, alleen de echte slimmerds die komen hier niet of attenderen of pretenderen hun strakke koude wblogjes als opmerkelijk betoog dat ze helaas geen diepere inzichten betreft.

   Misschien eens tijd voor een paar druppels rescue voor hen, want het is nog niet te laat voor hun vermoed ik…

  3. Een mooie opmerking Paul; inderdaad waar. Homeopathische middelen zijn natuurproducten. Dus altijd verschillend. Dát hebben ze met mensen gemeen.
   Een wetenschappelijk onderzoek laat die factoren uitsluiten, omdat je anders niets kunt onderzoeken, toch..? Met 2 (en meer) variabelen..!
   Het krankzinnige is dat dit ook bij het CPB Centraal Plan Bureau gebeurt.. Alle economische onderzoeken gaan uit van Ceteris Paribus… Dat betekent dat je alles onderzoekt, soms wel 50 (economsiche) factoren, maar dat je er telkens 1 van veranderd en de andere 49 dus gelijk houdt..
   En door maar te blijven rekenen, komt er op een gegeven moment een soort waarschijnlijkheid uit, als je een bepaald aktie onderneemt..! Wij noemde vroeger het CPB wel het Ceteris Paribus Bureau.. 🙄

  4. Guido, lees nu eens goed wat er staat in het artikel van Maryland:

   De onderzoekers “meenden” iets waar te nemen;
   Homeopathie “zou” werkzaam kunnen zijn bij… etc

   Dat is alles.

   En het onderzoek waar je naar verwijst: geen controlegroep, geen blindering en de patiënten moeten zelf aangeven in welke mate zij verbetering van hun chronische klachten waarnamen. Tja. De uitkomsten zijn typerend voor het placebo-effect.

   Als je dit al beschouwt als wetenschappelijk bewijs begrijp ik wel waarom je denkt dat homeopathie geweldig is.

   Je mag toch hopen dat er na 200 jaar weleens ondubbelzinnig bewijs is. Uit het feit dat dit er nog steeds niet is, ondanks ontelbare onderzoeken, zou je misschien kunnen concluderen dat homeopathie toch een soort van dwaling is.

   Jammer dat geen enkele homeopaat aan deze uitdaging heeft mee gedaan:
   http://trickortreatment.com/challenge.html

  1. Ha da’s een fout oordeel! Trijn.
   Ieder mens die vanuit zijn ego denkt voelt zich schuldig,het is een onbewust schuldgevoel. Dus ook ik heb me schuldig gevoeld of voel me schuldig het enige verschil is dat ik me er bewust van ben!

  2. Mooi en Waar ! Thought = Power !

   Negatief denken is ook positief maar dan met een omweg (verzin ik nu ter plekke);

   de negatiever ik mij uitlaat de positiever ik het eigenlijk bedoel; vaak…maar niet altijd. Negatief denken is (emotional) Veiligheid, voor mij dan.. Ik hou van binnenstebuiten en omwegen en moeilijk doen als het makkelijk kan…in cirkels en spiralen bewegen; ik bedoel rechtuit kan altijd nog.Take the Long way Home.

   Roger Hodgson – Take The Long Way Home
   http://www.youtube.com/watch?v=HfApBz4_XQk

   Ik hou wel van zure cynische sarcastische ouwe grompotten die het eigenlijk wel goed bedoelen…

   Dat is wat anders dan trollen; daar heb ik niets mee en lees er gewoon overheen; het laat me koud het doet me weinig en heb er meestal niet zo’n last van; even stevig doorscrollen dat is alles; bij trollen draait alles om Kwantiteit en Middelmatigheid; 1 trol kan met gemak simultaan 100 draadjes per dag dood urineren (voorzichtig met grof taalgebruik zijn these days…).

   Ik heb meer moeite met mensen die heel aardig doen maar van binnen snoeihard en koud zijn; trollen doen aardig als het hun opportunistisch even uitkomt; is 100% fake emoties.

   Volgens David Icke is 4 a 5% van de mensen flink gesatureerd met krokodillen dna. Dus dat is behoorlijk evenredig met het aantal deense holen kabouters op een gemiddeld forum. 1 op de 20; het nette verbruik van mijn auto.

   David Icke – HUMAN RACE, GET OFF YOUR KNEES : A Project Avalon Interview with Bill Ryan
   http://www.youtube.com/watch?v=e7WTxb-Oe7s

   Oh jah; dat wat je bestrijdt dat wordt je uiteindelijk zelf; David Icke kan alleen nog maar een Vrijmetselaars handdruk geven vanwege z’n chronische artritis… Is zo’n chronische kwaal met hulp van Homeopathie te genezen?!

   Maar euh als je in Nederland woont waar kan je dan Homeopathie studeren in de geest van Hahnemann? Dat vak interesseert me wel maar moet je jezelf dan ook voortdurend wetenschappelijk vergiftigen tijdens practica om zo de werking van verschillende middeltjes te bepalen?

  3. @ HyperAlert

   KLASSIEKE homeopathie is altijd in de geest van Hahnemann, de homeopathie zoals het van oorsprong bedoeld is. Je hebt ook klinische en complexe homeopathie. Dat is eigenlijk zoals iedereen ‘m kent van VSM en Dr Vogel. Vaak combinaties van verschillende middelen en gebruikt op een reguliere manier (iedereen met bv hoofdpijn krijgt hetzelfde middel). Kan ook best werken, maar is niet volgens Hahnemann.
   Googel ’t en je vindt zo een stuk of 5/6 hogescholen in het land…

 26. “…Homeopathische middelen zijn natuurproducten. Dus altijd verschillend. Dát hebben ze met mensen gemeen.
  Een wetenschappelijk onderzoek laat die factoren uitsluiten, omdat je anders niets kunt onderzoeken, toch..? Met 2 (en meer) variabelen..!”

  Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathische middelen maakt gebruik van de middelen zoals die door de fabrikanten van deze middelen worden aangeleverd. Op het etiket van het middel staat omschreven welke stoffen het middel bevat en in welke verdunning. Als homeopathische middelen per definitie altijd verschillend zijn, dan is de informatie van de fabrikanten dus niet betrouwbaar.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.