Advertentie

SHELL schikt, maar NIET de gruwe werkelijkheid in Nigeria!


shell-guiltyDe afkoopsom die SHELL betaalt heeft aan de eisers van de overlevenden in de zaak van de Nigeriaanse executies, o.a. die van de vreedzame milieu-activist Ken SaroWiwa, heeft er nu toe geleid, dat veel mensen vrede hebben en geloven dat de zaak is afgerond. Maar de achtergronden van de strijd van de Ogoni tegen SHELL en de Nigeriaanse regering zijn helemaal NIET opgelost.

Daarom vinden wij van WantToKnow het hier van belang het onderstaande stuk te plaatsen, waar veel details uit de rechtszaak nog eens worden uitgelicht. En om AKTIE te ondernemen  richting SHELL.

Want eens te meer blijkt dat SHELL een leep dubbelspel speelt, met vooral loze beloftes, ook weer in deze zaak. Een loze kreet bij een betaling, die een schijntje is van de giga-winsten die SHELL hier de afgelopen 50 jaar al uit de grond heeft gehaald.

Corruptie, onderdrukking, machtsmisbruik en grove schending van de mensenrechten, zijn dan maar een paar van de zaken waaraan SHELL zich nog steeds schuldig maakt.

Lees hieronder over de bizarre bokkensprongen waarvan SHELL zich meent te moeten bedienen, om maar uit de publiciteit te blijven. Maar als het aan ons ligt, is deze zaak pas geopend! Kom in aktie! Kijk voor de achtergronden van de oliewinning in Nigeria eerst even deze 2-minuten-durende YouTube.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SHELL koopt zich vrij maar NIET uit de gruwe werkelijkheid in Nigeria

.
Stephen Kretzmann, Huffington Post

vertaling Guido Jonkers WantToKnow.nl/.be

Na 13 jaar en ontelbare uren van advocaten, groepsleden en activisten over de hele wereld, heeft de Koninklijke Nederlandse SHELL-groep in New York de rechtszaak die tegen haar was aangespannen, inzake de Ken Sara Wiwa eis, geschikt voor US 15,5 miljoen.

Ken Saro Wiwa, vechter tegen onrecht, verloor zijn leven.
Ken Saro Wiwa, vechter tegen onrecht, verloor zijn leven.

De eisers in deze zaak, waaronder de zoon van Ken Sar0-Wiwa, en de families van andere Ogoni-stamleden, die in November 1995 waren opgehangen, beschuldigen SHELL én haar Nigeriaanse dochterbedrijf én de voormalig directeur van dit dochterbedrijf Brian Anderson ervan, medeplichtig te zijn aan marteling, doodslag en andere misdaden tegen de Ogoni-leider Ken Saro-Wiwa en andere Nigeriaanse geweldloze activisten in het midden van de jaren 1990 in de Ogoni regio in de Niger Delta in Nigeria.

(voor achtergronden van deze zaak, ook over de video die SHELL niet wil dat jij ziet: zie onze bijdrage HIER)

Terwijl volgens SHELL deze schikking een ‘humanitair gebaar’ is naar de Ogoni toe, vragen wij je of jij gelooft dat SHELL, na een gevecht van meer dan 10-jaar, voornamelijk gericht op het buiten de pers houden van deze rechtszaak, ‘s ochtends plotseling wakker werd en ineens een enorme compassie voelde voor de Ogoni-bevolking…?? Alsjeblieft zeg!

Malcolm Brinded, Shell’s Executive Director Exploration & Production, verklaarde:

“Wij geloven dat deze schikking het proces van verzoening en vrede in de Ogoni-regio zal helpen. Dát heeft onze primaire aandacht. Shell heeft altijd volgehouden dat de beschuldigingen vals waren.

Hoewel wij bereid waren om naar de rechter te stappen en onze naam te zuiveren, geloven we dat de juiste weg hierin de weg is van de toekomst van de Ogoni-bevolking, welke van belang is voor de vrede en stabiliteit in deze regio. Met dit gebaar bevestigen wij, ook al had SHELL geen enkel deel in het geweld dat plaatsvond, dat de eisers en ook anderen hebben geleden.”

Maar ook uit deze woorden komt de angst van SHELL naar voren, want SHELL weet dat het bewijs tegen hen overweldigend was. Publiek wordt dan toegegeven dat ze niets van doen hadden met de executie van Ken Saro Wiwa en 8 andere Ogoni-burgers, maar er zijn genoeg documenten en video’s die aantonen dat SHELL keihard geknokt heeft om dit verhaal buiten de pers te houden. Was het niet dat één van de advocaten van de Ogoni-eisers na lang zoeken, een wet uit 1789 terugvond, die het mogelijk maakte om SHELL voor deze zaak in New York voor het gerecht te brengen, dan was het SHELL gelukt om deze zaak in de doofpot te stoppen.

Kijk hier eens naar deze video over documenten die opdoken: HIER

Een van de bewijsstukken die in de rechtszaak zouden zijn gebracht door de eisers, was een intern memo van SHELL, van 22 augustus 1995, waarin de directeur van SHELL Nigeria aanbood om namens Saro-Wiwa te bemiddelen in het conflict, als Saro-Wiwa dan ook maar zou stoppen met beweringen dat SHELL betalingen aan het Nigeriaanse militaire regime had gedaan. HIer dit volledige document in PDF

In hemelsnaam SHELL, dit is geen mensenwerk meer!
In hemelsnaam SHELL, dit heeft toch niets meer te maken met: ‘humanitaire hulp en een poging tot verzoening’…

En dan was er nog een memo, waarin gevraagd werd om een betaling aan het militaire regime, voor een incident waarbij een Ogoni-lid werd gedood.

 “In het kader van het hierbovengenoemde incident, is het de bedoeling van dit memo een aanbeveling te doen om het hele team een soort honorarium te verstrekken, als teken van dankbaarheid én motivatie voor een toekomstige duurzame goedwillende dienstbaarheid aan SPDC” (Shell Petroleum Development Company).

Vervolgens worden keihard 26 namen van militairen genoemd, die dan voor deze beloningen in aanmerking kwamen..!! HIER dit document in PDF.

Er stonden getuigen klaar die met verklaringen zouden zijn gekomen, dat transportvoertuigen van SHELL klaarstonden om Nigeriaanse soldaten te vervoeren, dat zij gezien hebben dat SHELL werknemers met militaire vergaderden, dat zij gezien hebben dat er geld werd betaald door SHELL aan militaire officieren, inclusief de gewelddadige majoor Okuntimo van de Rivers State interne beveilingingsgroep van het leger. En er zouden verklaring zijn gekomen van sommige militairen zelf over ‘de klusjes’ die zij voor SHELL opknapten.

Natuurlijk weten we al lang over de betrokkenheid van SHELL bij deze tragedie.

In Mei 1995, faxte Ken Saro-Wiwa mij een memo, dat geautoriseerd was door de genoemde majoor Okuntimo. HIER de pdf

In het memo stond dat ‘de operaties van SHELL nog steeds onmogelijk waren, TOTDAT KEIHARDE MILITAIRE ACTIES zouden worden ondernomen om soepele economische activiteiten mogelijk te maken’.
Bovendien werd er door de militairen druk gezet op de oliemaatschappijen om ‘degelijke en regelmatige input’.

Nadat Ken SaroWiwa deze memo’s aan me had doorgefaxed belde ik hem direct en ik hoorde zijn woorden: “Dit is het dan; ze gaan ons allemaal vermoorden. En dat allemaal voor SHELL.” Dát was de laatste keer dat ik met hem sprak. Enige weken later werd hij gearresteerd wegens ‘verraad en activiteiten tegen het staatsbelang’.

Na een korte berechting werden hij, en 8 andere Ogoni-leden veroordeeld en opgehangen.
De laatste paar dagen krijg ik van veel mensen maar steeds de vraag of US$ 15,5 miljoen wel genoeg is als genoegdoening voor de ophanging van 9 mannen, de dood van nog veel meer duizenden mensen als gevolg van de vervuiling van de Niger Delta door SHELL en voor de verwoesting van dit ecosysteem.

“Nee, natuurlijk niet!” is dan stevast mijn antwoord, maar het zou in lijn zijn geweest met datgene dat een jury zou hebben toegekend, in deze zaak. Zeker weten, zeggen advocaten me telkens.
Veel belangrijker is natuurlijk de vraag of deze schikking de familie van Ken SaroWiwa en de andere families verlichting brengt. Wanneer je het weloverwogen en bewogen artikel leest van de zoon van Ken Saro Wiwa in The Guardian, (HIER) dan is het antwoord op deze vraag heel simpel: ‘Ja!’. En alleen dat zou al reden moeten zijn voor een feestje.

De laatste woorden van zijn vader waren: “Heer, ontferm u over mijn ziel, maar de strijd gaat door”.

En daarom moeten wij ook NU en HIER gehoor geven aan deze oproep van deze vreedzame strijder voor de burgerrechten. Deze schikking zorgt voor genoegdoening bij de eisers in deze zaak die 14 jaar geleden plaatsvond.
Maar het is op geen enkele manier een gebaar, een vorm van excuus of een vergeving van SHELL voor de nog steeds voortgaande vernietiging van het Niger Delta milieu.

Eén van de meest heftige klachten van de bewoners van deze Niger Delta, sinds meer dan 40 jaar, is de affakkeling van gas, uit de oliewinning.

Eén van de meest heftige klachten van de bewoners van deze Niger Delta, sinds meer dan 40 jaar, is de affakkeling van gas, uit de oliewinning. Deze affakkeling zorgt voor enorme pluimen van giftige lucht- en waterverontreinigingen. Deze bedreigen de gezondheid van de bevolking, brengen schade toe aan de locale ecosystemen, lozen enorme hoeveelheden CO2 in de lucht, verspillen gigantische hoeveelheden natuurlijk gas en zijn -last but not least- gewoon in strijd met de Nigeriaanse wet! SHELL presteert dit vuile kunstje nergens anders in de wereld in dit soort hoeveelheden die maar enigszins vergelijkbaar zijn met het affakkelen in de Niger Delta.

Maar SHELL gaat rustig door met het affakkelen van gas in Nigeria..

Affakkelen gebeurt ook nog eens op heel primitieve manieren.
Affakkelen gebeurt ook nog eens op uiterst primitieve manieren.

Hoewel er natuurlijk geen enkele twijfel is, óf de schaderegeling een significante overwinning is van de eisers in deze burgerrechtenzaak tegen SHELL, toch blijft de ware rechtvaardigheid geweld aangedaan worden, zolang de bevolking van Nigeria blijft lijden onder de verschrikkelijke daden van SHELL in Nigeria.

Volgens ramingen van SHELL zelf, zou het zo’n US$ 3 miljard kosten om het affakkelen van gas in de Niger Delta te stoppen.

Dat dit slechts 10% is van de US$ 30 miljard winst die het concern vorig jaar alleen al boekte, vertelt SHELL er dan niet bij. Waarschijnlijk om haar aandeelhouders niet ongerust te maken, met de veronderstelling dat SHELL weleens deze investering in Nigeria zou kunnen gaan doen..

Maar in plaats van haar grote ‘humanitaire zorg’ actief te maken, wijst SHELL met haar vingertje naar de Nigeriaanse overheid, en eist dat deze maar moet betalen om aan deze affakkel-praktijk een eind te maken.

Maar zoals we gezien hebben uit de diverse documenten, loopt dit militaire regime aan de leiband van SHELL en stelt ook deze opmerking van het concern weinig voor..

KOM IN AKTIE:

Stuur nu een bericht naar bestuursvoorzitter Jeroen van der Veer van SHELL en laat hem weten dat wanneer hij werkelijk begaan is met het lot van de Ogoni-bevolking in de Niger Delta, hij deze affakkeling moet stoppen. Voor eens en voor altijd.
De strijd gaat door!

Dit is de Nederlandse tekst van het memo, dat je via deze link, naar Jeroen van der Veer kunt sturen:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Geachte heer Van der Veer,

Met de betaling van US$ 15,5 miljoen als compensatie voor de slachtoffers van de burgerrechtenschendignen in Nigeria, zegt Royal Dutch Shell te hopen dat een begin gemaakt is ‘van het proces van verzoening’ met de bevolking in de Ogoni-regio in de Niger Delta.
Hoewel de schikking in deze zaak een overwinning is voor de eisers, zal er nog steeds onrecht plaatsvinden, zolang de bevolking van Nigeria blijft lijden onder de vreselijke gevolgen van de daden van uw bedrijf.

Het affakkelen van gas in de Niger Delta veroorzaakt ademhalingsproblemen, blindheid, kanker en geboorte-afwijkingen onder de lokale bevolking. De giftige componenten van het afgefakkelde gas zijn in rivieren terechtgekomen en in de landbouwgronden. Hierdoor wordt de visserij en de landbouw ernstig bedreigd en heeft de bevolking die van deze wijze van overleven afhankelijk is, bedreigt in haar bestaan.

Maar de impact van uw daden stopt niet in Nigeria. Het affakkelen van gas in Nigeria veroorzaakt meer CO2-uitstoot dan alle andere Afrikaanse CO2-bronnen bij elkaar! Hierdoor draagt SHELL in zeer ernstige mate bij tot de huidige klimaatverandering, die schadelijke gevolgen heeft voor ons allemaal.

Deze afschuwelijk praktijken zijn niet van deze tijd! Zij moeten stoppen. SHELL heeft al talloze keren beloofd om het affakkelen te stoppen.. Uw verbroken beloften ergeren en verontwaardigen de gemeenschappen die blijven lijden onder de effecten van deze continue-affakkelingen. Deze praktijken tonen een respectloze onbeschaamdheid aan, die niet waardig is aan het door u uitgesproken ‘bijdrage aan de humanitaire zorg in de Ogoni-regio’!

Het is inmiddels duidelijk dat de schikkking in de Wiwa vs. SHELL-zaak bedoeld is om het overweldigende bewijs van de misdaden van SHELL in Nigeria weg te houden uit een gerechtelijk onderzoek in deze zaak. Maar opnieuw bracht deze zaak de vieze geschiedenis van SHELL aan het licht, inzake de Ogoni-regio. Laat dit een herinnering zijn aan Ken SaroWiwa en andere vreedzame activisten, die stierven om de simpele reden dat zij juist een einde wilde maken aan het affakkelen, dat nog steeds doorgaat.

Volgens uw eigen cijfers, zou het ‘slechts’ 10% van de winst van vorige jaar kosten om het affakkelen door SHELL van gas in Nigeria voor eens en altijd te stoppen. Is dit niet een kleine prijs die SHELL zou betalen voor het negeren en schenden van de mensenrechten, de laatste tientallen jaren?

U treedt terug als CEO van Royal Dutch Shell aan het einde van deze maand. Als uw bedrijf werkelijk verzoening voor ogen heeft met de Ogoni-bevolking en andere mensen die geleden hebben onder de erfenis van SHELL in hun land, de afgelopen 50 jaar, dan suggereren wij dat u simpelweg uw belofte nakomt, die u steeds maar weer deed, om het affakkelen van gas in de Niger Delta te stoppen.
Als u met pensioen gaat, heeft u een keuze in wat voor erfenis u achterlaat; een erfenis van steeds maar gebroken beloftes óf een erfenis waarin u recht doet aan uw belofte en het affakkelen van gas in Nigeria stopt.~


Maakt u alstublieft de juiste keuze en stop met dit affakkelen in Nigeria, eens en voor altijd!
Hoogachtend,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Je kunt deze brief ook per post sturen, doe dat naar:

Royal Dutch Shell,

t.a.v. Dhr. J. van der Veer, bestuursvoorzitter

Carel van Bylandtlaan 30
2596 HR ‘s-Gravenhage

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 gedachten over “SHELL schikt, maar NIET de gruwe werkelijkheid in Nigeria!

  1. @Wil: go ahead. Partij van de Dieren, Groen Links, D’66, Greenpeace, vrienden en kennissen. Familie niet te vergeten. Altijd goed! De kunnigin mag zich niet uiten over staatszaken. De premier mag dat wel, maar doet dat niet. Politiek onverstandig. Wachten op vragen uit de 2e Kamer? “Dit zijn internationale zaken van een internationaal conglomeraat, waar wij niet in kunnen interveniëren..” Maar wat dan te doen? SIMPEL!
    Gewoon, niet tanken bij SHELL. Met zo’n bedrijf wil je toch geen vriendjes worden/zijn..? Waarom doen jij het wel? Of je vrienden en collega’s? En natuurlijk je familie niet vergeten!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.