Advertentie

Vrije energie weer grote stap dichterbij..


x

Kenrfusie-fysici Andrea Rossi en zijn vriend Focardi, de uitvinders van de revolutionaire kernfusie op 'huishoudelijke schaal'..! Het werkt..!
Kernfusie-fysici, de vrienden Andrea Rossi en Focardi, uitvinders van de revolutionaire kernfusie op ‘huishoudelijke schaal’..! Het werkt..! En er is een patent toegekend..

x

x

x

De stilte voor de ‘LENR’-storm…!

2015 © deze versie WantToKnow.nl/.be © origineel Paul Harmans

x

andrea rossi bij zijn E-cat LENR
Foto’s van de 1 MegaWatt-koude-fusie-centrale. Foto’s door het onderzoeksteam van Andrea Rossi vrijgegeven voor publicatie, in februari van dit jaar (2015).

Tot op de dag van vandaag valt er bij de gevestigde wetenschap en dito media geen positief woord te horen over de inmiddels behaalde mijlpalen binnen het koude kernfusie (LENR) onderzoek. Maar ook de negatieve reacties zijn sinds kort een heel stuk milder geworden, daarover straks meer. Tot recent kwam met grote regelmaat een aantal starre wetenschappers en slaafse journalisten naar voren, die de hoogtepunten binnen het LENR-onderzoek als ‘schandalige oplichterspraktijken’ en ‘domme meetfouten’ betitelden.

Zoals bijvoorbeeld vorig jaar, toen een derde onafhankelijk onderzoek (1) naar de Hot-Cat reactor van Andrea Rossi succesvol werd afgesloten, het apparaat bleek inderdaad meer energie voort te brengen dan erin ging. Tijdens een maand onafgebroken draaien leverde de kleine reactor van 20cm lang en 2cm in diameter 1MW aan energie op, met als brandstof slechts 1 gram Nikkelpoeder, met daaraan toegevoegd een kleine hoeveelheid Lithium en wat Waterstof.

De onafhankelijke en ervaren wetenschappers die de test in Lugano, Zwitserland uitvoerden, waren allemaal afkomstig van Europese universiteiten, één van hen was zelfs voorzitter geweest van het Zweeds sceptisch genootschap, vergelijkbaar met stichting skepsis hier in Nederland. En allemaal waren die er na hun test van overtuigd dat LENR wel degelijk bestaat.

Maar, volgens de starre wetenschappers, nagepapegaaid door de slaafse journalisten, hadden zij bij hun test beslist de verkeerde meetapparatuur gebruikt en als gevolg daarvan grove rekenfouten gemaakt en waren ze gemanipuleerd door Rossi. Dát kon gewoon niet anders, want in hun starre opinie was Andrea Rossi een oplichter en was het niet zo, dat het MIT (Massachussets Institute for Technology – gelieerd aan de Harvarad Universiteit) en Caltech immers in 1989/1990 al hadden ‘bewezen’, dat koude kernfusie onmogelijk was..? Tenminste, zo dachten zij dat te weten en ieder ander had maar naar hen te luisteren, zij waren immers (weliswaar zelfbenoemde) autoriteiten op het gebied van natuurkunde.

E-Cat op de testbank
De kern van de E-Cat-powergenerator op de testbank, tijdens één van de uitvoerige tests die zijn gehouden.

Nu, na de laatste LENR wapenfeiten van een paar weken geleden hoor je daar nog steeds geen positief woord over in de media. Maar wat opvallend is, is dat je de negatieve uitlatingen van voornoemde ‘autoriteiten’ ook niet meer hoort..! Zou bij hen langzaam het besef indalen dat LENR misschien toch wel niet zo heel onmogelijk is zoals zij decennia lang beweerden en dat de stug volhoudende LENR-onderzoekers en uitvinders in de zeer nabije toekomst wellicht wel eens op een podium worden geroepen om een Nobelprijs in ontvangst te mogen nemen. En dat zij, met de grootste sceptische monden, als logische reactie daarop, wel eens op hoog niveau om uitleg gevraagd zouden kunnen gaan worden..?

De nieuwe hoogtepunten binnen het LENR onderzoek zijn de volgende 3 feiten
Deze feiten
kunnen terecht als de stilte voor de aanstaande LENR storm worden gezien, waarbij de wereld wordt overspoeld met deze nieuwe technologie, een technologie waarvan kenners inmiddels al beweren dat de LENR Revolutie een grotere impact op de wereld zal hebben dan de Industriële Revolutie had:

1) Afgelopen 25 augustus werd er (na 2,5 jaar oponthoud, doordat gevestigde machten dwarsboomden ) een Amerikaans patent (2) aan Andrea Rossi toegekend voor zijn ‘Rossi Effect’; dit houdt in het opwekken van bovenmatige energie (bovenmatige energie houdt in, dat er ‘meer energie’ uit het proces komt dan erin moet) via de brandstof in zijn E-Cat. Een citaat uit het patent:

‘…er is vastgesteld dat een gepaste mix moet bestaan uit een mix van 50% Nikkel, 20% Lithium en een 30% Lithium Aluminium Waterstofverbinding. Binnen deze mix treedt Nikkel als katalysator voor de reactie op, en bepaalt dus niet op zichzelf het reactievermogen. Ondanks dat Nikkel zeer bruikbaar is omdat het ruimschoots op de wereld voorhanden is, kan de functie ervan tevens worden uitgevoerd door andere elementen genoemd in kolom 10 van het periodiek systeem der elementen, zoals Platina of Palladium.’

Als het genoemde Palladium in het citaat je ergens bekend van in de oren klinkt, dan kan dat kloppen, het waren namelijk de wetenschappers Fleischmann en Pons die bij hun koude kernfusie experimenten van 25 jaar geleden gebruik maakten van Palladium (in Waterstof!) en geen wonder dat zij hetzelfde effect kregen waar Rossi nu een patent op heeft. Dat houdt tevens in dat de gehele gevestigde wetenschap een paar nederige excuses aan beide heren heeft aan te bieden, want Fleischmann (†2012) en Pons werden in 1990 uit het wetenschappelijke wereldje verstoten omdat het zogenaamde fraudeurs waren.

2) Afgelopen 26 augustus werd een patent (3) gepubliceerd dat was toegekend door het Europees patentbureau aan Piantelli, en wel voor zijn ‘Methode en apparaat voor het opwekken van energie door middel van nucleaire reacties afkomstig van met waterstof geabsorbeerde metalen’. In het patent worden de namen van de elementen genoemd waarmee het effect door Piantelli wordt opgeroepen, ze zullen je inmiddels bekend in de oren klinken: Nikkel, Lithium en Waterstof, dezelfde stoffen die je in Andrea Rossi’s E-Cat reactor terugvindt!

 3) Aanstaande 14 oktober dit jaar verzorgt CERN een seminar (4) over het afwijkende hitte-effect dat optreedt als Palladium met Deuterium/Waterstof wordt doordrenkt.

Electrochemicus Fleischmann en Fysicus Pons in een stevige discussie. Klik op de foto voor een prachtige artikel over deze ontdekking..! (klik voor artikel hier op de site)
Electrochemicus Fleischmann en Fysicus Pons in een stevige discussie. (Klik op de foto voor een prachtige artikel over deze ontdekking hier op de site)

Zoals je weet is het miljarden en miljarden Euro’s kostende CERN-project (5) HET (!) bolwerk van de gevestigde wetenschap die koude kernfusie (LENR) altijd heeft afgewezen als zijnde onmogelijk. Het ‘afwijkende hitte-effect’ bij Palladium gedompeld in Waterstof, waar CERN het over gaat hebben en waarmee ze zelf hebben geëxperimenteerd, is het koude kernfusie effect dat ook Rossi heeft ontdekt -en nu patent op heeft- en dat Fleischmann en Pons al in 1989 hadden ontdekt. Daarna werden deze mannen, zoals al eerder opgemerkt, volkomen onterecht, als fraudeurs uit het wetenschappelijke wereldje verstoten; een lot dat Andrea Rossi -wat hen betreft- ook beschoren was..!

Het MIT en Caltech zijn de twee grote onderzoeksinstituten, waar al die tijd miljardenfondsen naar toe gingen, voor hun onderzoek naar de hete kernfusie. Zij hadden, nota bene binnen 5 weken (!), bepaald dat het effect niet bestond, dat de experimenten van Fleischmann en Pons dus op bedrog waren gebaseerd en zij een schande voor de wetenschap waren.

Het trauma van de mislukte controle-experimenten spat van de cover van deze TIME-magazine af.
Het trauma van de mislukte controle-experimenten spat van de cover van deze TIME-magazine af.

Later zijn er echter aanwijzingen boven tafel gekomen (die daarna bewust niet zijn gepubliceerd) dat het MIT en Caltech wel degelijk hetzelfde effect hadden opgewekt, maar vervolgens voor de negatieve conclusie hadden kozen. Waarschijnlijk was koude kernfusie voor hen ongewenst, het zou de duizenden wetenschappers die aan de hete fusievariant werkten werkloos maken en de hete fusie fondsen aan oa. de twee universiteiten doen opdrogen.

Dat CERN nu dus onderzoek heeft gedaan naar dit koude kernfusie effect (met positieve resultaten!) en daar tevens op 14 oktober 2015 verslag van gaat doen en ook andere LENR onderzoekers van buiten CERN heeft uitgenodigd om over het effect te komen vertellen, mag bijzonder worden genoemd. Ook CERN heeft net als Fleischmann en Pons, Paladium gebruikt bij hun experimenten, maar zoals gezegd, Palladium en Nikkel geven nagenoeg hetzelfde effect.

Rossi gebruikt nikkel omdat dat de goedkoopste variant van deze metalen is, doordat het op aarde overvloedig voorkomt, waardoor nikkel dus het méést geschikt als brandstof, wanneer LENR eenmaal grootschalig toegepast gaat worden. Wil je meer lezen over het complete verhaal van de uitvinding van Andrea Rossi en alle andere wetenschappers die inmiddels dezelfde resultaten hebben behaald? Het is té uitgebreid om in een enkel artikel weer te geven.

Je kunt echter de hele saga (vanaf 2011) bestuderen op mijn website. www.e-cat.co.nl Dat gaat je niet in een dag tijd lukken, maar uiteindelijk zul je ervan overtuigd raken, dat we met een ware revolutie op energiegebied te maken hebben. En lees ook waarom de gevestigde machten dat tegen willen houden. Wil je er minder tijd aan spenderen, maar toch een globaal overzicht van de Rossi/E-Cat/Koude Kernfusie geschiedenis hebben, lees dan de volgende artikelen hier op de site:

Artikel juni 2011: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/sceptici-bevestigen-werking-koude-fusie-reactor

Artikel mei 2013: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/vrije-energie-e-cat-bewijst-10x-betere-werking

Artikel oktober 2014: http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/koude-kernfusie-definitief-bewezen

Links artikel:

(1) http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat8oktober2014.htm

(2) http://patft.uspto.gov/netacgi

(3) http://register.epo.org/application

(4) http://indico.cern.ch/eventabstract_CERN_14oct2015.pdf

(5) http://nl.wikipedia.org/wiki/CERN

 

rossi e-cat febr 2015

42 gedachten over “Vrije energie weer grote stap dichterbij..

 1. Hallo, sorry das ich in Deutsch schreibe.- Danke für Ihren umfassenden Bericht. Ich habe schon früher sehr ärgerliche Kommentare aus den Niederlanden gelesen, die bedauerten, dass LENR bei Ihnen offiziell kein Thema ist. Das ist bei uns leider genauso. Eine Vielzahl politischer und wirtschaftlicher Interessen möchte LENR so lange wie irgend möglich ignorieren und verhindern. Das zeigt leider, dass das Wohl der Bevölkerung und auch die Erhaltung der Umwelt nicht die erste Priorität haben. Es geht vielmehr um gewohnte Subventionen und Absatzmärkte und es geht leider auch um Ignoranz und Trägheit. – Ich unterhalte seit einiger Zeit eine deutsche LENR-Webseite, mit wachsendem Erfolg:
  http://fehnblog.npage.de/lenr-die-unendliche-und-saubere-energie-kommt-frueher-als-gedacht.html
  Freundliche Grüße – W. Meinders

  1. Hallo Herr Meinders,
   schade, dass Ihnen Herr Harmans noch nicht geantwortet hat. Vielleicht versteht er ja kein Deutsch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute.

 2. Paul, Het is jammer dat je in het begin over een positieve opbrengst van 1 MW aan energie hebt: “Tijdens een maand onafgebroken draaien leverde de kleine reactor van 20cm lang en 2cm in diameter 1MW aan energie op, met als brandstof slechts 1 gram Nikkelpoeder, met daaraan toegevoegd een kleine hoeveelheid Lithium en wat Waterstof.”
  1MW is een vermogen en geen energie. Door dergelijke fouten te maken maak je jouw verhaal ongeloofwaardig. Je had beter kunnen zeggen dat gedurende de tijd dat de reactor was getest produceerde de kleine hoeveelheid brandstof ( ca. 1 gram) ongeveer drie keer zoveel energie als wat men er aan elektrische energie instopte in het totaal ruim 3 megawattuur (dat is een energie-eenheid) aan surplus energie. Gerelateerd aan de actieve brandstof massa komt dit overeen met een nucleaire energiebron en is ongeveer een miljoen keer hoger dan welke chemische energiebron dan ook!

  1. Hallo Gerard,

   Je hebt gelijk, ik zou willen meer specifieke kennis van dergelijke zaken te hebben, dat heb ik helaas niet, maar WAAR is die specialist die dergelijke nuances wel kan aanbrengen en dat de medemens beter kan vertellen dan ik het doe? Er is GEEN MENS in Nederland die de taak op zich heeft genomen om Nederland op de hoogte te brengen van deze revolutie, dus heb ik het gedaan, al sinds 2011.

  2. Wie is Gerard McEk? Gerard heeft in de nucleaire sector in Nederland gewerkt en is dus specialist op het gebied van nucleaire processen, energie en wat daarmee samenhangt. Al in 2012 gaf hij een LENR presentatie voor zijn collega’s bestaande uit hoog gekwalificeerde ingenieurs en wetenschappers. Hij schreef voor de Amerikaanse website E-CatWorld een artikel over die presentatie, hier de vertaling:
   http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat30April2015.htm

 3. Vrije energie middels kernfusie? You must be joking!.
  Wijlen Viktor Schauberger draait zich om in zijn graf!

  En ik kan hem geen ongelijk geven. Hoeveel Fukushima’s moeten volgen?
  En kernenergie veiling? Afval veilig? yeah right, makethatthecatwise yes.

  Er zijn genoeg alternatieven bedacht om vrije energie op te wekken; Tesla, Hendershot, Schauberger, e.v.a. hebben hun leven en hun carriëre op het spel gezet om dat te bereiken. Dat de oliechargen dit in het verkeerde keelgat is geschoten omdat ze dan niet genoeg winst kunnen maken is een totaal ander verhaal.

  1. Beste an argie

   ‘Kernfusie’ is iets heel anders dan ‘kernsplitsing’. Kernsplitsing vindt plaats in de bestaande kerncentrales en daarbij kan bij incidenten inderdaad veel straling vrijkomen en het levert veel nucleair afval op dat talloze jaren een groot gevaar voor de mensheid blijft. Het splitsen van atomen gaat inderdaad gepaard met veel straling, het fuseren van atomen (zoals dat blijkbaar gebeurt in de reactoren van Andrea Rossi) geeft geen noemenswaardige straling.

   Er zijn twee soorten kernfusie, de hete variant, daar wordt al decennialang onderzoek naar gedaan, maar men verwacht pas over 20 jaar een werkende reactor te kunnen bieden. Bij de hete kernfusie komt nog wel straling vrij en is dus helemaal niet zo ‘schoon’ als soms wel wordt beweerd. Hete kernfusie werkt op miljoenen graden, vandaar de naam. Hete kernfusie centrales zullen niet veel kleiner zijn dan de huidige energiecentrales.

   Bij de koude kernfusie komt nagenoeg geen straling vrij. Zelfs de experts staan daarvan te kijken, maar het is bewezen dat het zo is. Als een koude kernfusie reactor explodeert dan komt er geen radioactief materiaal vrij en de reactor koelt meteen af (geen meltdown zoals bij Fukushima en Tsjernobyl). De brandstof (nikkelpoeder, waterstof, lithium) is daarna niet radioactief besmet. Koude kernfusie werkt op duizenden graden, al naargelang je de reactie activeert, vandaar de naam koude kernfusie. Koude kernfusie centrales kunnen heel klein zijn, de reactor van Rossi die 30 dagen door wetenschappers is getest, was slechts 20cm lang bij 2 cm in diameter.

   Het is jammer dat veel mensen klakkeloos reageren vanuit een vooroordeel, maar het geeft mij ook de kans om het te weerleggen.

  2. De aanduiding ‘vrije energie’ is eigenlijk niet helemaal terecht, er moet nog steeds brandstof in de koude kernfusie reactoren. Die brandstof moet van buitenaf tot een reactie worden gewekt, Rossi doet dat met elektrische weerstanden rondom de reactor. Dat opwekken van de reactie (verhitten) kost je dus een bepaalde hoeveelheid energie. Maar als de reactie eenmaal op gang is, dan geeft de koude kernfusiereactor je veel meer energie terug in de vorm van hitte, welke je kunt omzetten in bv stoom om turbines aan te jagen, waarmee je dus meer elektrische stroom terugwint dan je erin hebt gestopt om de brandstof tot reactie aan te zetten. In die zin heb je vrije energie.

   Meer energie uit een apparaat halen dan je erin stopt is volgens de natuurwetten zoals we ze momenteel nog interpreteren onmogelijk. Maar blijkbaar moet dat nu toch worden herzien.

  1. Dank je Joris. Ik meen dat die Vincent ook behoorlijk werd aangevallen door Trouwlezers, hoe hij het aandurfde om over een dergelijk onderwerp te schrijven. Ik weet niet exact in hoeverre hij zelf overtuigd was, maar dat zal dan nu toch 100% positief moeten zijn, het effect is bewezen en de apparaten komen er medio volgend jaar aan. Politici, Greenpeace, media en andere ingeslapen instellingen zullen nog schrikken!

 4. Graag wil ik u enkele citaten uit de boeken van Jozef Rulof, metaphysicus, niet onthouden.

  Atoomenergie, naar de boeken van Jozef Rulof, metaphysicus, 1898-1952, http://www.rulof.org

  1. De wetenschap, de medici maken enorme sprongen. Als straks de atoomenergie daarvoor wordt gebruikt, ik garandeer u, over vijftig jaar, ja, dan is de kanker en de t.b.c. allang overwonnen. Maar nu vechten ze al. Meneer, mevrouw, dat duurt misschien nog veel korter, want de middelen die vliegen de ruimte uit momenteel. We krijgen machtige, machtige, technische instrumenten voor verschillende ziekten, en die lossen volkomen op. Straks krijgen we nog machtige, sensitieve instrumenten. We krijgen straks de directe stem en dan valt het woord onherroepelijk uit het bewuste Al naar de aarde. En dan hebben ze allemaal maar te buigen.
  (Vraag en Antwoord deel IV)

  2. U maakt aanstonds – heb ik u verteld , en dat zegt de wetenschap al, dat zeggen wij, dat komt, de wetenschap weet het al – u kunt aanstonds, voor vier kruimels zand uit de woestijn maakt u een wereldreis. U krijgt eten en drinken ook, want dat is er genoeg, dat groeit voor niets, hoeft u niet meer te betalen, u hebt alleen maar te leven. …
  En dan gaat u, voor twee korreltjes zand maakt u een reis heen en weer naar Amerika, u kunt daar weer korreltjes nemen, aarde genoeg, ontdooi het maar, zet maar om in energie: één cel bezit kracht als de zon in het oneindige. Ik heb u verleden verklaard, u kunt alle geleerden, alle atoomgeleerden van de aarde hier brengen, dan zullen we hun college geven.
  ….. Maar komt allemaal. Door die energie krijgt u een paradijsleven op aarde. U gaat straks niet met duizend kilometer per uur, maar u gaat even met twintigduizend kilometer per uur.
  (Vraag en Antwoord deel V)

  3. De mens krijgt aanstonds wonderen, technische wonderen te beleven van ontzagwekkende schoonheid in uw eigen dampkring. Atoomenergie, splitsing van het atoom, die kracht. U krijgt aanstonds, u krijgt straks over honderd jaar, vijfhonderd jaar, duizend jaar krijgt u het paradijs op aarde te beleven. U zoudt waarlijk terug willen, om een reis te gaan maken. Om op aarde opnieuw te leven als man en vrouw en niets anders te doen dan heerlijkheden te beleven, te aanvaarden, te ontvangen, want die zijn er.
  (Vraag en Antwoord deel V)

  Kijk ook even naar de site van het international atoomagentschap http://www.iaea.org, atoms for peace. Daar kunt u het verhaal lezen van het wonderkind Taylor Wilson. Deze zeer jongeman ook wel het Fusion Wonderkind genoemd, was al als 10 jarige jongen )hier spreekt de reïncarnatie) geïnteresseerd in kernenergie. Op deze site kun je wat informatie vinden onder newscentre.

  1. Hoi Anita, leuk dat er iemand reageerd met citaten van Jozef Rulof. Ik lees de boeken ook altijd graag. Leuk dat we dit mogen meemaken he !!
   Hoewel Gene Zijde natuurlijk ook van de partij is 😉

  2. Fijn Bianca, dat je die boeken ook leest. Maar de media, vooral de televisie, blijven grotendeels maar zwijgen over Jozef Rulof, terwijl die boeken vol geestelijke wijsheid staan. En inmiddels verstrijkt de tijd en neemt de overheid beslissingen op tal van geestelijke gebieden die indruisen tegen de levenswetten. Geestelijke, kosmische wetten zijn geen politieke wetten. De boeken staan vol geestelijke bewijzen, neem alleen maar het hele verloop van de Tweede Wereldoorlog, dat staat nauwkeurig in het boek De Volkeren der Aarde beschreven, dus voordat die oorlog plaatsvond. Er is des denken achter de kist. De politiek en de media zouden alleen daarom toch eens moeten gaan nadenken of op zijn minst de informatie naar buiten moeten brengen, maar ze doen het niet. Maar ze kunnen het straks toch niet tegenhouden.

 5. De patenten zijn dus nu erdoor! Bravo voor de technici!
  Nu nog op de markt en gereedmaken voor de huishoudens.
  Reken maar dat dit proces door zoveel mogelijk overheidsinstanties zal worden getreiterd want we weten hoe de hazen lopen. Mocht het apparaat wat uiteindelijk dan toch op termijn in de handel zo duur wordt gemaakt om de verkoop te remmen en de overheid weer op woekerwinsten te zetten, dan zorgen de reeds bestaande vrije- energie knutselaars er wel voor dat de werking tot in de details wordt uitgezocht en gepubliceerd.
  Voor iedereen met twee rechterhanden kan dan dit apparaat worden nagemaakt en in huis geplaatst.
  De kunst is dan alleen nog dat wanneer de overheid deze systemen extra wil gaan belasten met hun afpersings systeem dat mensen dat dan categorisch moeten verdommen te betalen. Anders schieten we nog geen sodemieter op!!!!
  Eindelijk vrijheid terug geclaimd!
  Weg met het machtskartel en overheden die helemaal niets op hebben met het milieu.

  1. Dat wordt inderdaad nog afwachten wat overheden gaan doen als het op de markt komt, er zullen beslist accijnzen, toeslagen en belastingen geheven gaan worden, de burger is en blijft een melkkoe. De kans bestaat dus dat energie voor de burger en het bedrijfsleven niet veel goedkoper wordt, maar dan is er natuurlijk wel het voordeel dat energie eindelijk schoon is.

   En je hebt gelijk, dergelijke apparaten zijn door een handige vakman zelf te fabriceren. Tevens ben ik ervan overtuigd dat zodra koude kernfusie doorbreekt, er nog heel wat andere energie uitvindingen plotseling op de markt zullen verschijnen, want de uitvinders/ontwikkelaars daarvan willen dan ook zo snel mogelijk hun product gaan verkopen.

 6. VIDEO VAN ANTROPOLOGISCH INSTITUUT PROMOOT LENR ALS KLIMAATOPLOSSING
  Het is opmerkelijk dat een antropologisch instituut de eerste is van de klimaatinstellingen om LENR (koude kernfusie) openlijk te erkennen. Tevens hebben zij openlijk kritiek op de mislukking van ITER. ITER is ook het onderwerp van een vernietigend overzicht door hete fusie grondlegger (en voormalig directeur van de U.S. Atomic Energy Commission) Dr. Robert L. Hirsch. ‘[ITER] …tokamak fusie-energie zal bijna zeker een commercieel fiasco worden’
  http://www.e-cat.co.nl/Tekstpagina/E-Cat18September2015.htm

  De video:
  http://www.youtube.com/watch?v=DjpdZFkV2_w

 7. En MIT en Caltech moeten nog even diep diep diep door het stof graag.
  Lenr staat nu eindelijk voor de deur, maar de andere kant van het verhaal is wel dat deze idioten de koude kernfusie revolutie wel even voor pakweg 35 jaar hebben lopen traineren.
  Net als bij de jappanners verwacht ik een Mea Culpa ceremonie op tv waarbij de verantwoordelijken diep buigend en luid snikkend en jammerend om vergiffenis smeken en hun excuses aanbieden aan het adres van Fleischmann en Pons.
  Heren begin alvast maar met bukoefeningen…. 🙂

  1. Wat hun gedrag, buiten het slachtofferen van Fleischmann en Pons, nog schandaliger maakt, is het feit dat als zij de koude kernfusie toen niet de nek hadden omgedraaid, de armoede in de wereld al een heel stuk minder had kunnen zijn, weet je hoeveel kinderen in de laatste 25 jaar van honger en dorst zijn gestorven omdat energie te duur is in veel gebieden op aarde? Tienduizenden, ik denk zelfs wel miljoenen arme donders onnodig gestorven, met dank aan de wetenschappers van het MIT en Caltech (en al die politici en media die de andere kant opkeken) toen zij in 1989/1990 voor hun eigen belang (fondsen, salaris, carrière, aanzien) kozen.

 8. Greenpeace zet zichzelf ook weer eens voor schut!

  Van een paar bezoekers van mijn E-Cat website, die gelukkig de moeite hebben genomen om Greenpeace op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de koude kernfusie en de E-Cat, kreeg ik het antwoord dat zij daarop van de helpdesk van Greenpeace kregen. Het is een antwoord dat uitsluitend en alleen over de hete kernfusie gaat. Greenpeace heeft duidelijk niet naar de meegestuurde informatie over de E-Cat gekeken. De opmerking van Greenpeace: ‘Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we in 2050 een CO2-reductie van 80 procent behaald hebben en daarvoor moet nu drastisch het roer om’ is natuurlijk DE reden dat Greenpeace naar de koude kernfusie moet gaan kijken! Want 2050 halen we als mensheid niet eens als we doorgaan met de vervuilende fossiele brandstoffen! Greenpeace denkt het te kunnen oplossen met windmolens en zonnepanelen, terwijl de echte oplossing net om de hoek ligt, maar als men alleen star voor zich uitkijkt, dan komt de koude kernfusie er ook wel, alleen sta je als bekendste milieuorganisatie zo in je hemd als blijkt dat je het nooit hebt zien aankomen (en nooit hebt willen luisteren naar hen die je er toch echt duidelijk op hebben gewezen)!

  Het antwoord van Greenpeace:

  Hartelijk dank voor uw e-mail.

  Kernfusie is al 50 jaar de belofte voor de toekomst. Theoretisch is het mogelijk om energie op te wekken door het samenvoegen van atomen, anders dan (bij kernenergie) het splijten van atomen. Tot nu toe is dit echter alleen gelukt op zeer kleine schaal in laboratoria. Om dit proces op gang te brengen, wordt ook nog eens veel energie toegevoegd waardoor het netto geen energie oplevert. Experts zeggen dat de techniek pas op zijn vroegst in 2050 op grote schaal toepasbaar is, als het Überhaupt ooit mogelijk wordt. In ieder geval is het uitgesloten dat kernfusie op korte termijn rendabel wordt als energiebron. Kernfusie uiteindelijk zal ook niet veilig en schoon zijn. Bij kernfusie ontstaat namelijk net zo goed radioactief afval. We hebben niet de tijd om te wachten op een futuristische technologie als kernfusie. Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we in 2050 een CO2-reductie van 80 procent behaald hebben en daarvoor moet nu drastisch het roer om. Met de nu al beschikbare technologieën als wind, zon en duurzame biomassa kunnen we op korte termijn de CO2-uitstoot sterk verminderen, zonder dat er een tekort aan energie hoeft te ontstaan. Dat dit haalbaar en betaalbaar is staat in het `EnergyRevolution Scenario’ rapport van Greenpeace en is te lezen op onze website.

  Met vriendelijke groet,

  Xxxxx Xxxxxx

  Informatie & Servicedesk
  Stichting Greenpeace Nederland

 9. “Dat CERN nu dus onderzoek heeft gedaan naar dit koude kernfusie effect (met positieve resultaten!) en daar tevens op 14 oktober 2015 verslag van gaat doen en ook andere LENR onderzoekers van buiten CERN heeft uitgenodigd om over het effect te komen vertellen, mag bijzonder worden genoemd”.

  We zijn nu maart 2016 en ik heb bovengenoemd verslag nergens kunnen vinden.
  Ook horen en zien we gewoon niks hierover. Als het allemaal echt zo simpel was dan was het al lang wereldnieuws en stonden er vele koude fusiereactoren op volle toeren te draaien.

  Maar niks van dat alles.

  Tot nu toe dus veel geschreeuw en weinig wol.

  1. Uiteraard Marco.
   Er wordt blijkbaar enorm hard geblaat maar nooit ook maar enige wol geproduceerd.

   Het valt zo hard op dat men kan spreken van een systeem, een georganiseerde belazering van simpele zielen, Paul Harmans op de eerste plaats.

   Er is een zeer simpele (duur)test mogelijk die qua energie-productie het kaf van het koren kan scheiden : laat de “generator” onder een belasting van 80 a 90% van zijn vermogen draaien gedurende 1 maand in totale isolatie.

   Dat rossi dergelijke test niet toelaat is een duidelijke indicatie dat de man altijd gebleven is wat hij vroeger was :
   Een snake oil man, dromenslijter en verkoper van gebakken lucht.

  2. Argonaut.
   De grootste blater ben jij wel want ik wacht nog steeds op antwoorden van jou met onderbouwing.
   Het bekendste kenmerk van een TROL is dat zij alles wat niet in hun straatje past als ongeloofwaardig bestempelen zonder zelf met goede onderbouwde tegen argumenten te komen.
   Bussemaker heeft niet voor niets 600 mensen aangewezen die les moeten gaan geven aan leraren over hoe om te gaan met alternatieve sites.
   Deze persoon en zijn maatje Erwin de Zwart blaten veel en vaak maar goede argumenten ho maar.
   Natuurlijk zijn ze er ook als de kippen bij als iemand wel in hun straatje praat want dan voelen zij zich gesteund maar telkens nog steeds zonder goede argumenten en ja daar past mensen of sites in een kwaad daglicht zetten natuurlijk ook bij.
   argonaut jij vind gezien je verwijzingen dat de BBC betrouwbare informatie geeft en ook de NOS bv.
   Daarom ook hier maar weer dezelfde vragen waar deze figuren kennelijk moeite mee hebben om gefundeerde antwoorden op te vinden wat natuurlijk genoeg zegt.
   Tijdens de verslaggeving van de 9/11 aanslagen was een reportster te zien die voor de BBC werkte en die stond te vertellen dat gebouw 7 ingestort was terwijl op dat zelfde moment op de achtergrond gebouw 7 nog steeds overeind stond Hoe verklaar je dat en waarom moeten wij dat betrouwbaar nieuws vinden en waarom vind jij dat betrouwbaar nieuws?
   Bij de ramp met MH 17 werd door een reportster van de BBC een vrouw in beeld gebracht die de ramp heeft zien gebeuren en haar verhaal deed.
   Deze beelden zijn door de BBC verwijderd en de reportster werd afgeschilderd als onervaren.
   Opvallend was wel dat deze getuige een ander verhaal had dan waar de BBC of NOS en onze premier Rutte mee op de proppen kwam.
   Waarom moeten wij dan de BBC en onze premier en de NOS blijven geloven?
   Dan heb je nog de half uitgezonden filmpjes waar seperatisten als monsters werden weggezet zoals de man met het poppetje en waar Timmermans over tekeer ging bij het Europees parlement over stelen van trouwringen wat beiden later valse beschuldigingen bleken te zijn daarom waarom moeten wij ook deze onzin blijven geloven wat is je verklaring hiervoor en waarom blijf jij die onzin wel geloven?
   Nou geen flauwekul meer maar duidelijke goed onderbouwde argumenten graag en ook geen ontwijkende antwoorden of antwoorden door weder vragen te stellen gewoon een deugdelijk antwoord op deze vier simpele vragen.

  3. @Arnold. Probeer jij nu eerst maar eens het goede draadje te vinden. Dat is voor jou blijkbaar al moeilijk genoeg

  4. En Arnold, volgens jouw definitie hierboven voldoet WTK aan die van Trol. Noem maar eens 3 onderwerpen, beschreven door WTK, die later BEWEZEN waar bleken te zijn.

  5. Rob.
   Daar hoef ik geen moeite voor te doen want je hoeft alleen maar 12.2 te lezen en zie daar heb je de bewezen feiten.
   1.Beelden tonen aan dat de verslaggeefster stond te liegen toen ze zei dat gebouw 7 ingestort was omdat het gebouw aantoonbaar op de achtergrond nog te zien is.
   2.De voorbeelden die ik beschreef over filmpjes die maar deels te zien waren om een bepaalde indruk bij het grote publiek achter te laten zijn ook weerlegd zelfs bij Pauw en Gelauff heeft daar aantoonbaar zijn excuses voor aangeboden.
   3.Olga Ivshina De BBC journaliste die een getuige aan het woord liet kort na de ramp met MH 17 is beschuldigd dat zij onervaren was en haar interview is verwijderd door de BBC of heb jij dat interview wel gezien in bv een docu?
   Hier heb je dus je drie aantoonbare waarheden die bij WTK te lezen waren/zijn.
   Zo en ga nu argonaut maar weer verwittigen dat hij nu 12.5 mag gaan lezen want zelfs als het voor zijn neus staat moet jij hem er kennelijk op attent maken omdat hij het zelf naar het zich laat aanzien niet kan vinden en ja dan wordt het natuurlijk moeilijk om iets te begrijpen.

  6. @arnold, nee, geen miniscule details van onderwerpen, maar geponeerde stellingen binnen onderwerpen of artikelen zelf: MH17, 9/11, chemtrail, klimaatsverandering, bestaan van GPS satellieten, electrosmog, LENR, etc, etc. Vele, vele onderwerpen zijn hier de revue gepasseerd de afgelopen jaren. Als WTK enige waarde zou hebben zouden enkele van de door WTK geponeerde stellingen inmiddels als BEWEZEN waar betiteld kunnen worden. Noem er 3.

  7. Bob.
   Heb jij een plaat voor de kop of zoiets?
   Als een reportster in beeld met op de achtergrond gebouw 7 in beeld zegt dat het gebouw ingestort is dan noem ik dat geen miniscule details meer maar de boel bedonderen omdat ze dan iets beweerd wat niet is gebeurd wat weer duidt op een aan haar voorgelegd script wat ze kennelijk te vroeg voorgelezen heeft.
   Als je dat niet begrijpt is elke discussie met jou zinloos.
   Ook die filmpjes bewust niet in zijn geheel uitzenden om de kijkers een bepaalde indruk te geven noem ik niet miniscuul maar gewoon bewust de boel besodemieteren.
   Het bewust negeren van andere berichten dan ze ons willen doen geloven is gewoon misdadig en iedereen voorliegen.
   Bij elk onderzoek moet alles van alle kanten bekeken worden en ook aan het publiek getoond worden en niet alleen maar wat in het straatje van de leugen past en dat is ook geen miniscuul detail maar gewoon misdadig.

  8. onderwerping; http://www.encyclo.nl/begrip/onderwerping

   gepaneerde pannekoeken, ponerologie, imponerend wel, gestolen balletjes opgooien voor een overijverige zeehond is poneren in het circus dat nu verkocht is failliet verklaard, renzepensie, vanwege de belastingen.

   http://www.encyclo.nl/begrip/poneren

   quote: “In der Theologie ist die Ponerologie (aus dem Griechischen poneros, „Böses“) das Studium des Bösen. Hauptsächliche Teilbereiche dieses theologischen Gebietes sind, die Natur des Bösen, der Ursprung des Bösen, das Verhältnis des Bösen zur göttlichen Herrschaft.”

   https://de.wikipedia.org/wiki/Ponerologie

   quote: ” 1) Beginsel van een leer 2) Canon 3) Dogma 4) Doctrine 5) Grondbeginsel van een leer 6) Geloofsleer 7) Leer 8) Leerbegrip 9) Leerstuk 10) Lering 11) Theorema ”

   http://www.encyclo.nl/begrip/Leerstelling

   quote: ” Milko Steyvers na faillissement circus Renz: ‘Voelde me besmette kip die geruimd moest worden’ ”
   http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379741243/Milko+Steyvers+na+faillissement+circus+Renz+Voelde+me+besmette+kip+die+geruimd+moest+worden.aspx

  9. Nederland echt op zijn smalst, er wordt zoveel geld over de balk gegooid aan alle kanten, millioen en misschien wel milliarden, en dan voor zo’n levens spiegel, vol melancholie, en jeugd herinneringen, niet een paar ton over hebben, nu op dit soort momenten ben ik echt blij niet meer in die zinkput te wonen, in en in TRIEST !

 10. Charlatans die beweren vrije (nulpunt) energie te kunnen maken zijn er genoeg. Slechts een voorbeeld: http://www.keshefoundation.org/webshop/products/kf-products

  Als er (een groep) mensen zijn die de techniek (implementabel) in huis hebben om vrij energie te maken, zouden ze dat morgen (anoniem) op Internet kunnen droppen zodat de hele wereld het weet. Dan is het niet te stoppen. Dus complot theorietjes in deze kunnen naar de prullenbak.

  Maar het zou prachtig zijn als koude kernfusie gaat werken!
  Zo kan morgen al gestart worden met het bouwen van compacte gezinsauto´s volledig op zonne energie (RDW goedgekeurd) en liefst gecombineerd met waterstof. Voor waterstof moet er nog wel een infrastructuur komen maar is vele malen beter als elektriek rijden..

  1. De mannipulatie stopt nooit, toen Ingenieur Diesel van de veerboot Holland Engeland verdween, met zijn nieuwste vinding, een motor op water, waarschijnlijk waterstof, toen Ford zijn nieuwste vinding een auto op waterstof presenteerde en een filmacteur het residu van water uit de uitlaat liet drinken, dat was het moment dat het hele machts blok van olie en aanverwante artikelen de prullebak in zouden gaan.
   Men is niet uit op een betere en schonere wereld, maar geld en macht, en een zekere daar aan gebondenheid, Jenne

  2. Mijn vader beschikte over vrije energie, als hij tijdens de oorlog op zijn fiets trappend de krant zat te lezen, of op zijn cristal ontvanger op stroom van eigen windmolen, luisterde naar de radio, aard gas propaan uit onze sloot gas tank, nou beetje ingewikkeld maar niet echt duur

   Maar in die tijd klaagde niemand, het was trappen of verzuipen !

  3. Mijn bed bed overgroot vader lag ´s avonds in een grot op een berenvel bij een knapperend vuurtje aangemaakt door z´n vrouwtje. Na een dagje lekker jagen om weer wat te eten te hebben.
   OMG, wat waren ze gelukkig toen.

  4. Over energie mijn vriend Eugène nooit anders als op de fiets gezien.

   Het is echt heel jammer voor je Karl Heinrich, maar je snapt de tendens in mijn verhalen niet.
   Daarom woon ik ook hier, de Fransen zijn niet foutloos, maar nooit banaal, zelfs de rijken zijn nooit als de Nederlanders smakeloos, het blijft binnen de perken, en met een zekere charme.
   Een hele goede vriend van mij, helaas niet meer bij ons, stond bekend als een brilliant causeur, een spreker hij was ook een grote bibliophile, qui aime les livres preciex et rare, aan het eind van ee repas, werd er dan gevraagd Eugène vertel ons een mooi verhaal une histoire, nou dan in de ban van zijn stem en woorden als kralen aan een ketting geregen

   Ja nog steeds een bijzonder land, vol bijzondere mensen, en mijn gedachten gaan er altijd weer heen het op school leren van de filosofie, het leren lief hebben van het bijzondere weten, filosofies gezien ziet alles er zo anders uit, zo zonder scherpe kanten, nou ja gewoon filosofies het woord is philosophiquement ; avec sérénité mooi hé, groet Jenne

   Dit is toch energie ! maar dan voor het esprit !

 11. Kijk hoe zie je energie, de juiste hoeveelheid voor één persoon, of voor een familie van 7 personen, nou dit is geen enkel probleem, mits je wilt leven binnen je mogelijkheden.

  Zie je energie als wat nu gebeurd een grote slurp machine die alles wat los of vast zit consumeerd en om zet in geld, en een complete ontredderde natuur achter laat.

  En als éénling of tweeling of 1000 mensen, doe je niets tegen dit bastion van het onverstand.

  Dus binnen je mogelijkheid, in alle redelijkheid voor zien in je energie, dat is wat je kunt doen !

 12. Ik heb eens de Aurora gezien van een menselijke geest, die bezig is te denken, nou dat is enorm, daarom moet je ook indien het erg koud is je hoofd bedekken, want het is daar dat je de meeste lichaams energie warmte verliest +/- 25%, stel je voor een groot plein vol mensen, die overgaan in een kwade moed, hoeveel energie komt daar vrij, en aan te pas, is deze te bundelen, heb je de dodende telephatische straal, kom je bij het quantums denken, de oude Grieken hadden het over de étheré, de drager van het weten, deze étheré energie is overal in het universum, door deze gedragen energie zou het dan ook mogelijk moeten zijn telephatisch je denken naar de andere zijde van het heelal te zenden, en sneller als het licht, het is vreemd maar alles is energie, als je het woord energie vervangt voor leven, is het meteen een stuk beter te begrijpen, leven is energie, en energie is leven, groet Jenne

 13. De massa wordt nu zodanig dom gehouden dat de subsidiezuigers van bijv. Duno Air woekerwinsten maken met hun zwaar achterhaalde windmolens die niet meer dan 6 tot hooguit 8% van de stroombehoefte dekken.
  Dit artikel dateerd van 2015 en toen leek het erop dat er iets goeds zat aan te komen ware het niet dat het werkende concept is opgekocht door het glorieuze amerikaanse leger en dus in de donkere krochten van de wereld.
  er zijn naast dit procedé plenty andere waar er het zwijgen toe gedaan wordt want als er iets NIET mag komen is het wel een energie die mensen onafhankelijk maakt. Intussen worden we gek gemaakt met de mantra, “we moeten van het gas af”. Daarmee wordt er misbruik gemaakt van het leed van de Groningers onder het motto, never waist a good crisis (verspil nooit een flinke crisis).
  Want sinds we een provincie van de VS zijn mogen we natuurlijk geen handelsbetrekkingen met Rusland aangaan…
  Gas is er namelijk ZAT!!!!!!!! En tot nu toe de schoonste brandstof.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.