Advertentie

Regering gebruik duurzame economische kracht!!


Het blijft armoe.. Het nieuwe regeringsbeleid laat het opnieuw afweten op het gebied van de duurzame ontwikkeling. Als nu ergens nieuw elan in kan worden gevonden, dan is het wel in de nieuwe, duurzame economische samenleving, waar mens, planeet en bedrijvigheid, evenwichtig hand in hand kunnen gaan. Hoop aan de horizon..! Maar Rutte en consorten blijken vast te zitten in hun oude paradigma’s.. Tijd voor ‘De Groene Zaak’ om het nieuwe kabinet een reminder te sturen..!

Wat is De Groene Zaak?
De oprichters van ‘De Groene Zaak’ zijn ervan overtuigd dat vergroeners gaan verdienen in de toekomst. En dat op termijn er maar één businessmodel economisch rendabel kan zijn, namelijk een duurzaam businessmodel. Maar het creëren van een succesvol duurzaam businessmodel is meer dan je huidige werkwijze tegen het licht houden.

Het zal dienen te gaan om volledig nieuwe manieren om inkomsten te genereren, vooral sámen met andere bedrijven, om één toekomstvisie te bepalen. De founding partners van ‘De Groene Zaak’ voegen de daad bij het woord, door hun eigen ondernemingen en wijze van ondernemen te baseren op de volgende 6 ‘business principles’, die zij als essentie zien van duurzaam ondernemen.

1.    Neem een duurzaam verdienmodel als uitgangspunt
2.   Verminder afval en verspilling
3.    Neem ketenverantwoordelijkheid
4.    Zet in op maximale energiereductie en gebruik duurzame energie
5.    Zet je in voor nieuwe, duurzame financieringsmodellen
6.   Bouw aan duurzaam leiderschap

De Groene Zaak doet een nieuwe oproep aan het Kabinet Rutte II om voor de dag te komen met een dynamisch duurzaam beleid, dat ons daadwerkelijk ‘sterker uit de crisis’ kan halen, om de woorden van Rutte te gebruiken..!

x

* * *

x

Regering gebruik duurzame economische kracht!!

2012 WantToKnow.nl/.be

x

De koplopers in het duurzame bedrijfsleven, verenigd in ‘De Groene Zaak’, vinden dat het nieuwe Regeerakkoord onvoldoende recht doet aan de winst die economische verduur-zaming oplevert. Het regeerakkoord met de titel ‘Bruggen slaan’, getuigt weliswaar van voldoende ambitie, maar kent nog teveel witte plekken. De Groene Zaak nodigt daarom alle betrokken vakministers en staats-secretarissen uit voor een bijeenkomst die in het teken staat van zakendoen en besturen in de nieuwe, circulaire economie.

De ondernemers beschouwen het Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ als een veelbelovend vertrekpunt voor de komende regeerperiode, gezien de concrete maatregelen op het terrein van de energievoorziening. Een verhoging van de doelstelling voor hernieuwbare energie in 2020 naar 16% houdt volgens hen een welkome beleidsintensivering op energiegebied in.

Tegelijkertijd vinden zij het Regeerakkoord te weinig concreet ten aanzien van andere actuele verduurzamingissues, zoals het dreigend grondstoffentekort en de omslag naar een circulaire economie. DGZ-directeur Marga Hoek: “Het kabinet wil de markt voor duurzame grondstoffen en hergebruik van schaarse materialen stimuleren, maar concrete maatregelen ontbreken. Fiscale vergroening, grondstoffenbeprijzing en duurzaam inkopen worden niet genoemd, terwijl juist daar een grote winst te behalen valt.
En met name het sluiten van economische kringlopen kan volgens een recent McKinsey rapport* tot een enorme boost aan besparingen voor de EU-industrie leiden: € 290 tot € 485 miljard per jaar).”

Herman Wijffels riep het kabinet eerder ook al op tot verregaande verduurzamingsmaatregelen.. Wanneer gaan de politieke neuzen nou eens die kant op..?? Wijffels riep overigens ook op om ‘vluchtige afspraken’ te maken, zodat de actualiteit feitelijk het beleid kan maken.. (klik voor artikel met Wijffels’ oproep)

Verduurzamingscenario’s
Volgens De Groene Zaak moet het nieuwe kabinet fundamentele keuzes maken voor een duurzame economie. Hoek: “Dat zien we nog te weinig terug in dit regeerakkoord. We gaan dan ook zeer binnenkort alle betrokken bewindslieden uitnodigen voor een bijeenkomst die in het teken staat van zakendoen en besturen in de nieuwe, circulaire economie.”

De Groene Zaak beschikt over een groot aantal concreet uitgewerkte verduurzamingscenario’s die onmiddellijk praktisch toepasbaar zijn. Hoek: “Onze partners hebben veel expertise op het terrein van duurzame innovatie en financieel-economische transitie, veelal in de vorm van ‘best practises’. Het Regeerakkoord benut deze kracht van economische verduurzaming onvoldoende. Het innovatieve bedrijfsleven gaat al hard, maar er is dringend behoefte aan concrete invulling van beleidsmaatregelen die de transitie versnellen. Dan kan deze kabinetsperiode al leiden tot een robuustere economie met een hoger innovatieniveau, meer kapitaalproductiviteit en meer werkgelegenheid.”

Download: brief van De Groene Zaak aan premier/formateur Rutte.pdf (311 Kb)

 

1 gedachte over “Regering gebruik duurzame economische kracht!!

  1. volgens mij zitten hier mensen met verstand .
    zij weten dat de aarde op deze grond gered moet/mag worden .
    je kan natuurlijk ook je kop in het zand steken maar daar red je het niet mee rutte/samson .willen jullie een zeer goed beleid hier in nederland!luister dan eens naar de bevolking want die dragen jullie het wel aan wat de mensheid nodig heeft .in mijn ogen hebben jullie totaal niets geleerd vroeger op school zaten alleen maar naar buiten te kijken en doen nu alleen maar wat zij in hogerhand willen .zols de bilderberg groep /farma chemie/en brussel .maar daar moegen/moeten wij niet van uit gaan .wij moeten doen wat de natuur ons voorschoteld ! houd hem schoon en gezond dan komen we er wel .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.