De fiction of ‘terrorist attacks’…!!


Wat: The fiction of terrorist attacks –Psychological warfare and the deception of our society-
Een krachtige presentatie van Elias Davidsson,auteur van verscheidene boeken geschreven, waaronder: ‘Hijacking America’s Mind on 9/11: Counterfeiting Evidence’ (2013) en recent in de Duitse taal: ‘Psychologische Kriegsführung und Gesellschaftliche Leugnung’ (2017) In dit laatste, 500 pagina’s tellende boek, analyseert Davidsson de diverse terroristische aanslagen in Europa en toont daarbij aan dat officiële rapportages aantoonbaar en stelselmatig onjuist zijn.

Ook spreekt hij ruim 50 bekende Duitse journalisten aan op hun beroepsverantwoordelijkheid, omdat hij hen schuldig acht aan het schenden van de journalistieke beroepscode. Dat maakt hen in feite medeplichtig, wegens het verzwijgen van feiten rondom de aanslagen.
In zijn boek stelt Davidsson deze journalisten voor om óf:

1) met hem in een openbaar debat de feiten te bediscussiëren, óf
2) dat zij schuld bekennen en publiekelijk hun excuses aanbieden, óf
3) een juridische procedure tegen hem aanspannen omwille van zijn aantijgingen.

Maar geen enkele bekende journalist heeft het tot nu toe aangedurfd in te gaan op zijn voorstellen. Ze blijven zwijgen over de feiten en hun eigen falen. In zijn (Engelstalige) presentatie praat Davidsson ons bij over wat er niet klopt van de officiële versies van aanslagen. Daarnaast probeert hij aan te tonen dat we in feite te maken hebben met staatsterrorisme als belangrijk werktuig om macht uit te oefenen en uit te breiden ten koste van onze vrijheid.
Elias Davidsson reikt voorvechters van democratie en een echte rechtsstaat behalve feiten ook voorbeelden aan en mogelijke suggesties voor verbetering van de huidige politieke situatie. (De lezing is Engels-talig).

Wie: Elias Davidsson (1941) is één van de voornaamste experts op het gebied van terreuraanslagen als die van 9/11 in de VS en de meer recente in Europa. Zijn opvatting is dat de officiële uitleg door de overheid en media over deze gebeurtenissen meestal niet overeenstemmen met de harde feiten. Zijn ouders emigreerden uit Duitsland naar Palestina, om aan de Nazi’s te ontkomen. Davidsson is componist, musicus, auteur, mensenrechtenactivist en juridisch expert, gespecialiseerd in recente terreuraanslagen..!

Waar: Breda, Sacrementskerk, Zandberglaan 58.

Wanneer: zondag 22 oktober van 14:30 – 17:30 uur. (zaal open om 14:00 uur). Toegang € 10 (voor studenten € 5) en graag vooraf aanmelden voor deze lezing: registratie@11septemberfeiten.nl

 

Advertentie