Advertentie

Georgia Guidestones: ‘Wereldbevolking naar 500 miljoen’..!


x

x

‘Wereldbevolking naar 500 miljoen’..!

De ‘Georgia Guidestones’ ondersteboven..

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

Het blijft me verbazen hoe de realiteit, die we waarnemen, ons keer op keer blijkt te bedriegen. Hoe gewiekst het systeem, dat de machten achter de schermen hebben ontwikkeld om ons gevangen te kunnen houden, is opgezet. Het is zo slim uitgerold, dat we hierdoor zelfs het collectieve bewustzijn van de mensheid zijn kwijtgeraakt. We staan niet langer in verbinding met ons instinct, dat ons, net zoals we dit terugvinden in de natuur, door allerlei rampen heen kan loodsen. Ons instinct is systematisch ondergeschikt gemaakt aan ons brein. De machten, die hier verantwoordelijk voor zijn, verdienen een groot compliment.. Want dit doe je niet zo maar even. 

Het is zo meesterlijk gespeeld, dat het hen én het werkelijke plaatje, al vele duizenden jaren verborgen houdt. Praktisch alle keuzes die we kunnen maken, zijn door hen in kaart gebracht, waarmee ze ons keer op keer, als we denken de uitgang te hebben gevonden, weer terugplaatsen in de rol van onze persoonlijkheid..  Dat is het plaatje waar we ons anno 2020, mee te maken hebben.

De Babylonische spraakverwarring.
Eén van onze grootste handicaps naar elkaar toe is, wat ik noem, de ‘dubbele Babylonische spraakverwarring’. Het ‘woord’, als communicatiemiddel, is niet onze oorspronkelijke taal. Ook bestaat er geen ‘universeel’ woord of taal, dat door iedereen gesproken wordt. Dit heeft tot gevolg, dat het onmogelijk is, om iemand anders exact uit te kunnen leggen wat je bedoelt of hoe jij je voelt, laat staan in een vreemde taal. Ook al heb je het gevoel dat dit wél het geval is! Emoties zijn niet te verwoorden, deze kun je enkel voelen. Bleef het daarbij, dan was er nog mee te leven, maar wat mij steeds duidelijker wordt, is dat je naast het woord, te maken hebt met bewustzijn.

De toren van Babel, symbool voor de ‘weg naar God, die door het elkaar-niet-verstaan werd geblokkeerd’..!

Hoe bewuster je wordt, hoe meer er zichtbaar is.
Dit, is voor anderen vaak niet te bevatten, omdat hetgeen jij wel ziet, voor hun letterlijk onzichtbaar is. Om deze reden heb ik voor mijzelf besloten, bij dit soort ontmoetingen, mijn mond wijselijk gesloten te houden. Zo had ik vrij recent bijna een confrontatie met mijn buurman. Ik maakte een opmerking over iets, dat in mijn ogen voor iedereen duidelijk zichtbaar zou moeten zijn, maar ik was nog niet uitgesproken of hij viel me in de rede met: “Harriet, houd nu eens op met die onzin. Je loopt al jaren dingen te verkondigen, waar nog nooit iets van is uitgekomen.”

De tijdlijn die geen ‘lijn’ is maar als spiraal gekruld is.  Meerdere tijdlijnen zijn een collectieve optie. En individueel overstappen naar andere/meerdere kanten is geen illusie..!

Dat het tegendeel waar is, valt op zo’n moment niet uit te leggen. Om de doodeenvoudige reden, dat het in de wereld van die ander, niet heeft plaatsgevonden. Dit heeft ook tot gevolg dat iets, dat voorheen zo klaar als een klontje leek, het volgende moment op losse schroeven kan komen te staan. Zolang we niet ons volledige bewustzijn terug hebben, bestaat er bestaat dus geen ‘echte’ niet-uit-te-spreken waarheid.

Temeer een reden, om niets meer te geloven maar enkel waar te nemen. Hoe meer we onszelf opschonen van spiritualiteit en de gedachten van anderen, stoppen met ‘wensen’ en ‘hopen’, hoe zuiverder ons eigen weten wordt. Wij zijn in staat om negatieve gedachten te wissen om het vervolgens te vervangen door een schoon en blanco script.

Een andere manier om dit te doen, is om de negatieve aspecten te laten kantelen naar de positieve kant, waarbij we voelen wat er binnenin ons gebeurt. Wat maakt je blij, wat maakt je verdrietig. Het gaat er hierbij om, dat we onze focus gaan verleggen naar het tegenovergestelde of omgekeerde, van wat zich op dat moment afspeelt. Hierdoor geven we het de kans om naar het nulpunt terug te laten keren waardoor het oplost. (HIER)

De tijdlijnen..
De positieve en negatieve kanten van thema’s, zijn op hun beurt weer gekoppeld aan de 2 belangrijkste tijdlijnen, die voor ons klaarliggen.

In TIJDLIJN 1, vindt er wereldwijd, een groot bewustzijns-ontwaken onder de mensheid plaats. Hierbij, zullen we de waarheid ontdekken van al hetgeen, dat al eeuwenlang verborgen wordt gehouden voor ons. Hiermee, keren we terug in een vredelievende wereld, gebaseerd op Liefde & Respect, voor alles wat leeft.

In TIJDLIJN 2 zal het heel anders verlopen. Hierin vindt een grote ramp plaats met catastrofale gevolgen. Hierbij, zal het meeste leven op deze planeet vernietigd worden.

Die 2 tijdlijnen komen eveneens terug in het hele coronagebeuren. Het oorspronkelijke coronavirus, dat door Gaia is ontwikkeld,  is bedoeld om mensen op te schonen van alle, niet lichaamseigen stoffen. Deze kunnen door de koorts, opgewekt door het virus, worden opgebrand. Hierdoor, krijgt het afweersysteem weer de kans om sterk te worden. Het coronavirus, is verbonden met ‘tijdlijn 1’.

Covid-19, de synthetische vorm, is verbonden met tijdlijn 2’. Het is de nieuwe vorm van oorlog voeren. Raketten en bommen behoren tot het verleden. Misschien heb je zelf al ondervonden wat mondkapjes met je doen..? Mondkapjes voorkomen dat je voldoende zuurstof inademt. Dit heeft direct tot gevolg, dat je zintuigen veel minder scherp worden. Je geheugen begint je in de steek te laten, je wordt een stuk minder helder. Toeval..? Onprettige bijkomstigheid..?

Alles wat ‘SMART’ is, maakt  jou dom en afhankelijk..
Ook de SMART-technologie schakelt onze zintuigen steeds verder uit en is zeer verslavend, omdat alles zo gemakkelijk wordt. Hierdoor loop je gevaar, dat je straks niet meer zonder deze apparatuur kunt en je steeds meer in een gerobotiseerde wereld terecht zult komen. Want als het aan de machten achter de schermen ligt, hoeven we straks ons huis niet meer uit. Je krijgt een virtuele bril op, waarmee je overal ter wereld en in het heelal naar toe te kunt reizen. Dit heeft dus niets meer met onze èchte realiteit te maken.

Hiermee wordt het gegeven van de film ‘Inception’ een feit. Binnenin de droom, die we in de huidige realiteit als echt ervaren, zullen we opnieuw in slaap gebracht worden, om een droom te gaan ervaren, die ons nog verder van onze ‘echte wereld’ zal verwijderen. De èchte wereld, kunnen we enkel terugvinden in de analoge wereld van de natuur. Willen we in de eerste tijdlijn terechtkomen, dan is het noodzakelijk om onze manier van denken continu op te rekken, buiten het doosje om.

We kunnen ons laten ontvoeren door angst, die verbonden is met de 2de tijdlijn.
Ofwel, we gaan in onze kracht staan
en nemen de touwtjes zelf in handen.
Hiermee beseffen we dat we onafhankelijk en soeverein zijn, dat we niet langer vallen onder de autoriteiten van enig ander land.

Wij zijn zelf de hoogste macht

Dus dingen bedenken, die volledig buiten het geaccepteerde veld liggen. Zodra we namelijk weer even in het gedachtepatroon terechtkomen van iets dat logisch lijkt, vallen we onmiddellijk terug in de rol van de persoonlijkheid. We kunnen ons laten ontvoeren door angst, die verbonden is met de 2de tijdlijn. Ofwel, we gaan in onze kracht staan en nemen de touwtjes zelf in handen. Hiermee beseffen we dat we onafhankelijk en soeverein zijn, dat we niet langer vallen onder de autoriteiten van enig ander land. Wij, zijn zelf de hoogste macht binnen ons eigen hologram.

Dat veroorzaakt dat we vanaf nu, volledig verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, ons inkomen, onze gezondheid etc. We moeten stoppen ons nog langer afhankelijk op te stellen met betrekking tot de overheid. Grijp deze kans en sta op voor jezelf. Zo’n kans hebben we nooit eerder gehad en een tweede kans zal zich waarschijnlijk niet opnieuw gaan voordoen.

Alle woorden brengen een trilling of frequentie voort, waarvan wij niet langer bewust zijn. Taal is zodanig opgebouwd, dat we in feite exact het tegenovergestelde uitspreken, dan dat we bedoelen te zeggen. Dus voel jij je rot of ziek en je spreekt dit uit, dan houd je dit juist in stand. We moeten dus eigenlijk alles omdraaien, ook al lijkt dit op het punt waar we ons nu begeven, volledig in strijd met de realiteit waarin we verkeren. Voordat we iets gaan uitspreken, zullen we dus heel bewust moeten gaan nadenken waar we naar toe willen.

Dit geldt ook voor constituties.
Deze dienen niet van boven naar beneden gelezen te worden maar ondersteboven. De ‘Georgia Guidestones’, het mysterieuze monument, dat in 1980 door een onbekende opdrachtgever is geplaatst op een heuvel in Elbert County, Georgia in de VS,  draagt de sleutel naar ‘tijdlijn 1’ in zich. Hierop staan in 8 verschillende talen, 10 richtlijnen in steen uitgebeiteld, hoe de aarde vorm zou moeten krijgen. Als we deze gaan lezen zoals we denken dat dit hoort, dus van boven naar beneden, dan bekruipt je onmiddellijk het gevoel, dat dit de richtlijnen zijn, van de Nieuwe Wereld Orde. Maar beginnen we bij richtlijn 10, dan ontstaat er  ineens een heel ander beeld.

 1. Wees geen kanker hier op aarde – Laat ruimte over voor de natuur.

In de afgelopen maanden hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen, hoe snel de natuur zich herstelde als gevolg van de lockdown. De atmosfeer en de oceanen kwamen weer tot leven en de luchten waren weer helder zoals velen van ons zich nog kunnen herinneren uit onze kindertijd. De aarde heeft een enorm herstellend vermogen, net als wijzelf.

 1. Eer de waarheid – schoonheid – liefde- harmonie zoekende met het oneindige.

Schoonheid is een scheppende kracht. Zonder de waarheid zullen we blind, doof en doofstom zijn in deze nieuwe tijd.

 1. Breng persoonlijke rechten in evenwicht met sociale plichten.

Onze rechten als een soeverein mens zijn bekend: Doe anderen niet kwaad. Onze plichten zijn nog eenvoudiger. Geef hulp aan anderen die het nodig hebben, ook aan de aarde. Slechts een handvol mensen op deze planeet probeert je te overtuigen van het tegendeel zoals bijv. de maatregelen die zijn genomen om het zogenaamde opwarmen van de aarde tegen de gaan, de 1,5m social distancing en mondkapjes, die nodig zouden om gezond te blijven e.d.

 1. Vermijd onnodige wetten en overbodige ambtenaren.

De bemoederende rol van de overheid moet worden teruggedraaid. Ze moeten hun rol als dienstverleners weer op zich gaan nemen. Weigeren ze dit, dan zijn ze niet geschikt voor deze taak en dus overbodig. Denk hierbij bijv. aan het rechtssysteem. Dit was oorspronkelijk bedoeld om geschillen tussen mensen op te kunnen lossen. Tegenwoordig zijn het geldverslindende instituten geworden, die mensen hun wil trachten op te dringen.

 1. Laat alle volkeren intern beslissen over het oplossen van externe geschillen in een wereldrechtbank.

De jurisdictie van de wetgevende (parlement) en de uitvoerende macht, zijn volgens internationaal recht beperkt tot het grondgebied van de staat waartoe zij behoren. Zo hebben zij  geen rechtsmacht over het grondgebied van andere soevereine staten, noch over internationale wateren.

 1. Bescherm mensen en landen met eerlijke wetten en rechtbanken.

De universele rechten van de mens, staan boven alle wetten die door overheden of rechtssystemen  zijn ingevoerd met name als het betrekking heeft op de taal. Zoals eerder is uitgelegd , is het woord niet onze oorspronkelijke vorm van communicatie.

 1. Regel passie – geloof – traditie – en alle zaken die conflict gevoelig zijn.

We dienen geloof en vertrouwen in elkaar te hebben, niet in een religie of geloofsovertuiging, dat ons bij onszelf wegtrekt. Passie en hartstocht is een fantastische drijfveer om iets voor elkaar te krijgen, maar mag niet ingezet worden om een oorlog mee te beginnen. We dienen de ander in zijn of haar waarde te laten.

 1. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.

We dienen terug te keren naar ons gevoel en inzien dat emoties onze oorspronkelijke taal is.

 1. Begeleid de reproductie verstandig – verbeter uw conditie en diversiteit.

We moeten voorkomen dat er rassen kunnen uitsterven (zowel mens als dier). Ziekte met dood als gevolg, zal straks tot het verleden behoren.

 1. Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 in een voortdurend evenwicht met de natuur.

De mensen aan de top van de piramide, die de èchte waarheid kennen, bestaan onder talloze fictieve namen. Dit kan zelfs oplopen tot wel 60 duizend verschillende namen. Al deze namen zijn verbonden met verschillende bedrijven en verschillende  rechten. Op deze wijze rouleren ze onderling de geldstroom, die bestemd is voor de wereldbevolking. Dit is de voornaamste reden dat grote delen van de wereldbevolking ver onder de armoedegrens leven. Het houdt in dat er dus veel minder mensen op aarde leven dan dat ze ons willen wijsmaken. Ze verbruiken en misbruiken de grondstoffen, die voor iedereen gratis toegankelijk behoren te zijn. Dit moet per direct eindigen.

EEN GEWIST GEHEUGEN..!
Alles, dat ons zou kunnen helpen om ons te bevrijden uit de huidige gevangenis, is bewust gewist uit ons lichaam. En komt het naar boven, dan wordt het onmiddellijk onder de noemer ‘complottheorie’ af geserveerd. Er is een heel groot embargo overheen geplaatst om te kunnen voorkomen, dat we deze kennis terug kunnen brengen in het collectieve veld ‘. Dat is de reden, dat dit soort nieuws niet op het journaal of in de kranten wordt geplaatst. Dus willen we dit tot stand brengen en het voor ons lichaam zichtbaar maken, dan zal dit met behulp van ‘rek en strek’ oefeningen van de mind, weer in het veld moeten worden teruggebracht.

Alles, wat er op wereldniveau plaatsvindt is een direct gevolg dat hieruit voortvloeit, en staat dus rechtstreeks in verbinding met jou en komt voort uit het kwantumbewustzijn. Het kwantumbewustzijn heeft namelijk de grootste kracht om een draaggolf aan informatie te veranderen in iets anders. Ben je niet op de hoogte wat kwantum fysica inhoudt, dan raad ik je aan deze video te bekijken. (De kwantum fysica uitleg begint bij 1:50 en duurt tot 7:03)

Waarneming, perceptie..
Na het zien van deze video, zul je wellicht gaan beseffen, wat voor impact onze waarneming heeft. Hiermee kunnen we letterlijk het plan/script ombuigen met als gevolg dat het oorspronkelijke plan om ons hier gevangen te kunnen houden, niet langer haalbaar wordt. Met hoe meer mensen deze waarneming op een spontane wijze plaatsvindt, hoe sneller de veranderingen zichtbaar zullen worden. We dienen een permanente alertheid te ontwikkelen, die moet voorkomen, dat we opnieuw in een denkpatroon van iets spiritueels terugvallen.

Sinds 2012 zijn er poorten geopend, die een wereldwijde groei in het bewustzijn tot stand hebben gebracht. Dit had diepgaande gevolgen, voortkomend uit het kwantumbewustzijn. Het had tot gevolg dat er steeds meer aan de oppervlakte kwam, wat tot die tijd al eeuwen had bestaan maar onzichtbaar was. Denk hierbij bijv. aan de fraude van de banken, seksueel kindermisbruik, mensenhandel, satanisme e.d. Ook creëerde dit de onverwachtse overwinning van Donald Trump in de presidentsverkiezingen in 2016.

Van waarheid naar NEPnieuws..
Om de mensheid gevangen te kunnen houden, werd het dus noodzakelijk om alles volledig om te draaien en ons dus te gaan overspoelen met positieve aspecten.Hier dienen we zéér alert te blijven, omdat de positieve aspecten, die dit met zich mee zal brengen, mensen weer in een passieve mode kunnen terugplaatsen. Die passieve mode zal tot gevolg hebben dat we nu niet door angst, maar door iets positiefs terug in de rol van de persoonlijkheid kunnen vallen.

De New Age heeft daar een zeer belangrijke hoofdrol in gespeeld, door zijn aanhangers te laten geloven, dat we op het punt staan om van de 4de naar de 5de dimensie te ascenderen. Niets is echter minder waar, het is een nieuwe gewiekste valkuil, opgezet, om mensen in hun persoonlijkheid terug te kunnen plaatsen.

President Trump, zal namelijk nu ingezet worden als kaart, om je binnen de Matrix te houden. Hij wordt gebracht als onze ‘grote verlosser’. Het boeiende van dit geheel is, dat hij zich hier van bewust lijkt te zijn. Een maand geleden, het kan iets langer geleden zijn maakte hij onverwachts een opmerking in een persconferentie  waarbij hij zei: ”Ik kan jullie wijzen waar de uitgang zit. Je zult er echter zelf doorheen moeten gaan. Dit kan ik niet voor jullie doen.”

Trump zal zonder enige twijfel opnieuw de verkiezingen gaan winnen in november. Ook zal hij meer dan 6000 patenten gaan vrijgeven met betrekking tot vrije energie en stamcellen. Deze zullen een zo goed als permanente gezondheid voor de mensheid tot stand gaan brengen. Hij zal de nieuwe ruimteprogramma’s gaan lanceren, die zullen aantonen dat er al decennialang contact met buitenaardse rassen is. Al deze positieve programma’s zullen tot doel hebben, jou terug in het doosje te kunnen plaatsen, waarin je volkomen passief bent. Je wordt hiermee opnieuw in slaap gesust, want er wordt voor je ‘gezorgd’.

Buitenaardse rassen vs. de Kwantum Kosmische Allianties..
Er bestaat een heel groot verschil tussen de buitenaardse rassen, die in contact staan met de verschillende militaire Inlichtingendiensten, wereldwijd, en de ‘Kwantum Kosmische Allianties’, die deel uitmaken van onze achterban. De ‘buitenaardse rassen’, zijn degenen die ons bewustzijn hebben gehackt en ons gevangen houden in deze realiteit. Zij zijn de machten achter de schermen, de ‘aartsengelen’, de ‘opgestegen meesters’, de ‘interdimensionalen’, etc.

Zij hebben geen scheppingskracht zoals wij, maar zijn meesters in technologieën. Àlle ufo’s die wereldwijd worden waargenomen, zijn afkomstig van hen.

De ‘Kwantum Kosmische Allianties’, zullen geen contact met onze wereldleiders opnemen, ondanks, de hiervoor door de VN opgerichte ambassade voor buitenaardse rassen, in 1957. Ze zullen enkel contact opnemen met mensen zoals jij en ik.  Alleen via dit rechtstreekse fysieke contact, zullen we ons kunnen bevrijden. Dit is de énige èchte weg.

Zij hebben tot op heden, geen contact gezocht met groepen mensen hier op aarde, om de eenvoudige reden,  dat dit tè gevaarlijk voor hun was, door ons tè lage bewustzijn. Het is dus heel belangrijk dat dit fysieke contact zal gaan plaatsvinden, zodat ons collectieve bewustzijn kan herstellen, waarmee we wakker worden uit de hypnose, die ons gevangen houdt.

Dit zal tot gevolg hebben:

 • Dat ons bewustzijn enorm toeneemt waardoor we weer dingen zullen weten, die nu verborgen worden gehouden.
 • Dat we niet langer afhankelijk zullen zijn van de corrupte overheden.
 • Dat wij niet langer gedwongen kunnen worden wetten te leven, die niet de onze zijn.
 • Dat alles weer transparant zal worden.
 • Dat we beseffen dat we allemaal gelijkwaardig zijn, ook de dieren en de aarde, niemand uitgezonderd.

Samen kunnen we dit tot stand brengen, dus waar wachten we op…

Harriet Algra

juli 2020
TotalHealthfoundation.nl

5 gedachten over “Georgia Guidestones: ‘Wereldbevolking naar 500 miljoen’..!

 1. “De Babylonische spraakverwarring.
  Eén van onze grootste handicaps naar elkaar toe is, wat ik noem, de ‘dubbele Babylonische spraakverwarring’. Het ‘woord’, als communicatiemiddel, is niet onze oorspronkelijke taal. Ook bestaat er geen ‘universeel’ woord of taal, dat door iedereen gesproken wordt. Dit heeft tot gevolg, dat het onmogelijk is, om iemand anders exact uit te kunnen leggen wat je bedoelt of hoe jij je voelt, laat staan in een vreemde taal.”

  Probeer ‘quantum grammer’ eens. Dat zijn o.a. die puntjes die de man in het geposte filmpje gebruikt voor een na zijn naam gebruikt. Sowieso is het kwantum grammatica verhaal interessant. De rol van de postkantoren geeft een goed beeld hoe gestoord de huidige wetgeving is.

  1. Leuk weetje; De zijkant van het gebouw van de Verenigde Naties heeft de zelfde textuur als de Georgia Guidestones en ligt op een afstand van precies …. van elkaar.

   (De meeste zullen het wel raden zonder Maps te gebruiken.)

 2. Leuk weetje; De zijkant van het gebouw van de Verenigde Naties heeft de zelfde textuur als de Georgia Guidestones en ligt op een afstand van precies …. van elkaar.

  (De meeste zullen het wel raden zonder Maps te gebruiken.)

 3. Hier is de 5G wereldkaart. Nederland: 1000 verbindingen zijn erbij gekomen op 27 mei 2020, het meeste in zo´n klein stukje land, nog niet volledig aan gelukkig. Helemaal niks in Rusland, Frankrijk en haast heel Afrika! Je ziet waar de 5G virus toesloeg! https://www.speedtest.net/ookla-5g-map (je kan de kaart groter maken en op de nummers drukken en aan de zijkant staat informatie, telkens vernieuwd!) https://www.facebook.com/686865989/videos/10158428448385990/

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.