Advertentie

Mare-dialoog: Duurzame innovatie behoeft ’n ruimer bewustzijn..!


Wat: ‘De weg naar verruimd bewustzijn’, een nieuwe ‘Mare-dialoog’. Subtitel: Duurzame innovatie vraagt om een ruimer bewustzijn. Hoe integreer je nieuw verruimd bewustzijn in een woelige wereld? Veel mensen hebben mooie en praktische ervaringen met een verruimd bewustzijn, maar de politiek, wetenschap en bedrijfsleven, wijzen de inzichten en inspiraties die hieruit voortkomen vaak af. Jammer, want dat staat wezenlijke, zuivere vernieuwing in de weg..!

dr. Pim van Lommel. Uit zijn gedegen, revolutionaire  wetenschappelijk onderzoek, naar de BijnaDoodErvaringen, blijkt dat mensen die een BDE hebben gehad, een volledig andere kijk op het leven kregen en véél meer met ‘de ogen van Liefde’ naar de Aarde kijken..! (klik voor artikel over BDE)

Wetenschappelijk gezien worden deze ervaringen weliswaar erkend (o.b.v. de meerdere studies bijv. door Pim van Lommel) en krijgen deze mensen vaak de inspiratie en nieuwe informatie over juist dié zaken, waar de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven in deze woelige wereld druk mee bezig zijn. Maar hoe kan het verruimd bewustzijn aangewend worden voor de maatschappelijke ontwikkeling? Want er wordt bijvoorbeeld nauwelijks samengewerkt, terwijl er zoveel kansen liggen.

Ervaring leert: juist van dwarsdenkers en dwarsvoelers, komt de wezenlijke vernieuwing. De ontkenning van het verruimd bewustzijn, betekent een vertraging en onnodige verzwaring van onze evolutionaire voortgang hier op aarde. Wat mist een maatschappij door deze inzichten en onderzoeken af te wijzen? Kijk bijvoorbeeld naar het baanbrekende wetenschappelijke werk van dr. Pim van Lommel.

Gepensioneerd cardioloog Pim van Lommel, houdt over de hele wereld lezingen over bijna-dood ervaringen en over de relatie tussen bewustzijn en hersenfuncties. In 2005 ontving hij de Dr. Bruce Greyson Research Award van de International Association of Near-Death Studies en een jaar later, van de president van India de Life Time Achievement Award op het World Congress on Clinical and Preventive Cardiology. Twee jaar gelden ontving hij de Elisabeth Kübler-Ross Award, uitgereikt door de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, de VPTZ.

Dagvoorzitter Marianne van den Anker

Waarom slaan we de handen niet inéén, om tot integrale, holistische oplossingen te komen? Welke houding is er nodig van mensen met een ruimer bewustzijn, om gehoord en vertrouwd te worden? Hoe ga je persoonlijk om met je ruimer bewustzijn en daarmee de verantwoordelijkheid die daaruit voortvloeine? Welk leiderschap vraagt het aan de politiek, wetenschap, organisaties en bedrijfsleven om hier te ont-dekken en een brug te slaan?

Deze bijeenkomst is voor de voorlopers, de open-minded geïnteresseerden, uit wetenschap, de overheid en maatschappelijke organisaties en uit het bedrijfsleven. Mensen die een bijdrage willen leveren aan de individuele en maatschappelijke integratie van ervaringen van overkoepelend verruimd bewustzijn. Dit alles ten dienste van een zuiverder maatschappelijke vooruitgang.

Marieke de Vrij

Wie: Marieke de Vrij en dr. Pim van Lommel. Beiden gaan in dialoog met elkaar en het publiek over deze ontwikkeling. Alles onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Marianne van den Anker.

Marieke de Vrij is spiritueel trendsetter en maatschappelijk raadsvrouwe; ze inspireert velen bij hun bestaande (vak)kennis. Marieke wil graag vanuit bezieling duurzame vernieuwing stimuleren en een maatschappelijke vooruitgang boeken. De vernieuwing van haar zélf, komt via het geven van advies-consulten, lezingen, trainingen, workshops voor zowel bedrijven als particulieren, symposia en themagerichte consulten op diverse vakgebieden. Meer info vind je op de website DeVrijeMare.nl.

Waar: Conferentiecentrum Drakenburg, Dr. Albert Schweitzerweg 1 – 3744 MG Baarn Bekijk route

Wanneer: 18 april 2019, van 13.30 – 17.30 uur.

Hoe integreer je een ruimer bewustzijn,
zodat zuivere, duurzame ontwikkeling ontstaat?

Advertentie