Advertentie

Eindeloos bewustzijn..


Dit boek van de arts Pim van Lommel is voor velen een echte eye-opener geweest.

Cardioloog Pim van Lommel publiceerde een tijd geleden een artikel in het gerenommeerde medische tijdschrift ‘The Lancet’ over zijn onderzoek naar bijna-doodervaringen (BDE) bij 344 Nederlandse patiënten. Zij hadden een hartstilstand in het ziekenhuis gehad en van hen bleken 62 personen een BDE te hebben meegemaakt.

Klik op de cover voor een lead naar Bol.com

Sindsdien kunnen we niet meer om het verschijnsel ‘bijna-doodervaring’ heen. Het is een zuivere en authentieke ervaring die niet te herleiden is tot fantasie, een psychose of een zuurstoftekort; een BDE verandert mensen blijvend!
Van Lommel geeft in dit boek een wetenschappelijk verantwoorde uitleg van de BDE. Dat doet hij niet voor zijn vakbroeders, maar voor een lekenpubliek. Hij doorspekt zijn betoog met verhalen van de mensen die een BDE hebben meegemaakt.

Met de meesten van hen heeft Van Lommel dan ook persoonlijk contact gehad. De kern van Van Lommels betoog is dat de heersende, materialistische visie van artsen, filosofen en psychologen op de relatie tussen hersenen en bewustzijn te beperkt is om het verschijnsel te kunnen duiden. En volgens Van Lommel zijn er goede redenen om aan te nemen dat ons bewustzijn niet altijd samenvalt met het functioneren van onze hersenen. Het bewustzijn kan ook los van ons lichaam functioneren!

Pim van Lommel (1943) was van 1977 tot 2003 als cardioloog verbonden aan het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem. Sinds het verschijnen van zijn boek, houdt hij over de hele wereld lezingen over BDE, en de relatie tussen bewustzijn en hersenfunctie.
Op unieke wijze probeert van Lommel met dit boek een kloof te dichten tussen wetenschap, of ‘de wetenschappelijke wereld’ en de bijna-dood ervaring in al zijn facetten.

Maar er wordt veel meer dan dat besproken in het boek. Dat maakt het boek wel wat taaier dan de gemiddelde ‘bijna-dood-ervarings’-boeken. Kortom, niet zomaar een boek, geen ‘gemiddeld’ boek..! Sommige hoofdstukken, met name over quantummechanica en non-lokaal bewustzijn, zijn stevig en gaan vrij diep.

Maar de lijn van Van Lommel’s betoog blijft echter duidelijk, ondanks deze stevige ‘zijsprongen’, waarbij je als leek ook het spoor kunt verliezen, maar de hoofdstukindeling maakt dat je dan toch weer snel de lijn te  pakken hebt. Veel lof voor Van Lommel, die – als medicus – met dit soort werken zijn nek behoorlijk heeft uitgestoken!

Hij maakt echter een geslaagde synthese van vele beschrijvingen van bijna-doodervaringen en een wetenschappelijke studie van alles wat hiermee samenhangt. Het boek is een aanrader, waarbij je je moet bedenken dat je je niet verplicht moet voelen om het boek van kaft tot kaft te lezen. Dit boek heeft al vele mensen die zich identificeren met het ‘wetenschappelijke materialisme’ dat onze huidige wereld zo kenmerkt, aan het denken gezet. Al was het alleen al vanwege de vele genoemde (wetenschappelijk uitgevoerde) experimenten die uitkomsten geven die niet volgens de huidige stand van de wetenschap te verklaren zijn.

Pim van Lommel pleit voor meer onderzoek met een open mind naar het verband tussen hersenen en bewustzijn, het aanvaarden door wetenschappers van het concept van non-lokaal bewustzijn, hij roept artsen en verpleegkundigen vooral ook op om onbevooroordeeld te luisteren naar wat hun patienten hen te vertellen hebben en geeft aan wat zijn bevindingen betekenen voor ieder die betrokken is bij stervensprocessen.

Het boek bevat enkele zwart-wittekeningen en tabellen. Met verklarende woordenlijst, veel noten, uitgebreide literatuuropgave en personenregister.

x

~~~~~~~~~~~~~~~  FILM ‘Eindeloos Bewustzijn’..  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Première tijdens het Europese ‘Buddhist Film Festival’, in Pathé Tuschinski Amsterdam.
Zaterdag 09 oktober 2010 om 18.30 uur,

De TV-uitzending van deze film, op 07 november 2010 om 16.00 uur op NED 2.
Kijk HIER voor deze aankondiging, inclusief een 3 minutentrailer van deze film.

‘In Eindeloos Bewustzijn de film verkennen wij het transformatief karakter van vier BDE’s aan de hand van hun getuigenissen. Hoewel iedere persoon zijn eigen unieke ervaring beleefde zijn er opvallende aspecten die zij unaniem met elkaar delen. Mensen met een dergelijke ervaring zijn minder bang voor de dood. Verder tonen zij minder interesse voor uiterlijke en materiële zaken, voelen zich één met de natuur en bij velen van hen ontwikkelde zich een hoge intuïtieve en helende gave.
De persoonlijke, vaak emotionele, verhalen krijgen context door discussies met een aantal denkers op dit gebied. Eén van hen is de Amerikaanse Raymond Moody, psycholoog en filosoof, die in 1975 BDE’s in de openbaarheid bracht met zijn bestseller ‘Life After Death’.

Ook aan het woord is boeddhist, coach en trainer, Reinier Tilanus. Hij ziet veel overeenkomsten tussen Van Lommel’s kijk op bewustzijn en die van de oude Tibetaanse meesters. Uiteraard is er in de film een belangrijke rol weggelegd voor Pim van Lommel zelf.

Regisseur Mark Verkerk (Buddha’s Lost Children) liet zich voor deze film onder andere inspireren door een stelling van Van Lommel:

“Als je ervan uitgaat dat de wetenschap materialistisch is, schakel je per definitie bewustzijn uit. Want bewustzijn is niet te meten. Ik kan nooit wetenschappelijk bewijzen dat iemand verliefd is of een schilderij heel mooi vindt.
En toch is het de meest grote realiteit die een mens heeft. Dus stel ik dat je een ander soort wetenschap moet hebben die ook subjectieve elementen toelaat. Wetenschap is voor mij vragen stellen met een open geest.”

Met medewerking van: Pim van Lommel, Cindy Wielders, Paul Derks, Bart Sikkens, Joke Endedijk, Reinier Tilanus en Raymond Moody.

Regie en scenario: Mark Verkerk / Camera: Mark Verkerk en René Heijnen / Montage: Jos Driessen en Mark Verkerk / Redactie: Anne-Berthe van Chastelet / Eindredactie: Babeth M. VanLoo / Producent: Ton Okkerse

© 2010 een coproductie van EMS FILMS en de Boeddhistische Omroep Stichting

~~~~~~~~~~~~

Hieronder de 25 minuten durende interview van presentator Wim Brands met Pim van Lommel, voor het VPRO-programma ‘Boeken’ (november 2007)

21 gedachten over “Eindeloos bewustzijn..

 1. Een eindeloos bewustzijn is dat niet echt fijn? Het houdt de mens niet klein.
  Een Bewustzijn zonder eind weet de vrijheid te nemen zonder dat het verdwijnt.
  Een eindeloos bewustzijn zonder vaste navigatie maar wel met Spirituele Inspiratie.
  Een Bewustzijn zonder eind is niet vast omlijnd en is beslist flexibel en verfijnt.
  Een Eindeloos Bewust zijn doet verlichtend, is niet prominent en is een natuurtalent.
  Een Bewustzijn zonder eind. is vrij en Blij kent geen muggezifterij en is zo dichtbij.
  Een eindeloos bewustzijn is niet in een nood gaat voorbij de dood en eindigt niet als schroot.
  Een Bewustzijn zonder eind doet mensen ook geen pijn of kent geen chagrijn.
  Een eindeloos bewustzijn durft gewoon te gaan weet dingen te doorstaan en zal ook niet afgaan.
  Een Bewustzijn zonder eind is een deel van het geheel, werkt soms met een penseel.
  Een eindeloos bewustzijn heeft niet een vast doel en geeft een fijn gevoel.
  een bewustzijn zonder eind heeft erg veel fantasie want er ijn geen regels in de Magie.
  Een eindeloos bewustzijn heeft soms maar eventjes verdriet en verder geeft het niet.
  Een bewustzijn zonder eind loopt niet te leuren of te zeuren maar weet zaken op te beuren.
  Een eindeloos bewustzijn Hoeft geen Zekerheid behoeft geen spijt en kent niet eens de tijd.
  Etc, Enz. e.d.
  http://www.youtube.com/watch?v=2sJ1ONgrkdA

 2. Ik heb dit boek al sinds 2 jaar thuis. Een erg goed boek.
  Helaas wordt Pim ook al niet serieus genomen door zijn collega’s maar gelukkig durft hij zijn nek wel boven het maisveld uit te steken.
  Overigens werd mijn internetverbinding abrupt verbroken toen ik vandaag op deze site kwam. Dit gebeurde een tijd terug ook al eens eerder.

 3. Namaste,

  Bijna dood ervaringen en geesten zien is volgens de Dharma twijfelachtig of het wel allemaal waar is. Want er is namelijk geen waarheid als het over de geest gaat. De geest is leeg. Hoe kan er waarheid in leegte zijn.

  Maar de geest is wel oneindig, zonder begin en zonder einde.
  Maar hoe komen we daar achter? Euh, door te sterven. En daar zit niemand op te wachten. Of wel? Iemand gedacht om zelfmoord te plegen om voor eeuwing en voor altijd er achter te komen of er leven na de dood is? Of aliens? Nee, daarvoor zou er een ritule zelfmoord of beter gezegt opoffering moeten plaats vinden. En daar zit in Nederland niemand op te wachten. Dan gaan de vrouwen krijzen en de mannen weten niet wat ze aan hun fiets hebben hangen. Die zeggen maar gauw dat men moet op rotten met die flauwekul omdat ze anders hun krijzende vrouw niet rustig kunnen houden. En ze houden wel van hun vrouwtjes.

  Euh, waar was ik ook alweer? O ja,…..euh…..

  Tenzij we het los laten, er bij stil staan. De Dharma volgen en weten dat het hele leven een grote voorbereiding op de dood is.

  Ohm mani padme hum.

  Ohm tare tutare tare.

  Siddhi.

  Ohm shanti.

 4. Wat vindt ik het goed dat hij zijn nek heeft durven uitsteken, door zo’n boek te schrijven! Hartverwarmend! Een cardioloog die de verhalen van mensen met bde serieus neemt, en er iets mee gedaan heeft. Petje af!

 5. Bewust van Zijn. Dat wat is.
  Dat zou altijd de basis moeten zijn in alles wat we doen. Vooral in de wetenschap.
  Hoe kun je nu wetenschap uitoefenen terwijl je de basis over het hoofd ziet? Dat kan nooit heldere kost zijn.

 6. Het zou geen kwaad kunnen om te vermelden dat zijn beschrijvend onderzoek naar BDE weliswaar in The Lancet geplaatst is, maar dat zijn verklaringen hiervoor in diezelfde wetenschappelijke kringen terzijde worden geschoven, juist omdat ze onwetenschappelijk zijn.

  Zijn gebruik van termen uit de kwantummechanica maakt het bepaald niet wetenschappelijk, integendeel, hij blijkt niet te weten wat de termen inhouden, of geeft er een eigen betekenis aan.

  Wie trouwens geloven dat alles bewustzijn is, dat het universum zelf bewust is, zouden eens, als zij de Engelse taal machtig zijn, een poging moeten wagen om het volgende artikel te lezen en begrijpen: http://nirmukta.com/2009/12/14/biocentrism-demystified-a-response-to-deepak-chopra-and-robert-lanzas-notion-of-a-conscious-universe/

  1. Het is in mijn ogen uiterst verbazingwekkend, dat mensen die niet in een ‘bewustzijn’ geloven en/of een voortleven daarvan, zoveel moeite doen het geloof van anderen daarin te ontkrachten..
   Volgens mij is het heel simpel, want laat mensen geloven wat ze geloven willen. Geloof zélf dus ook als je denkt dat iets NIET bestaat..
   Het gaat m.i. vooral om het openhouden van de mogelijkheden, omdat JUIST door het afwijzen, de ‘afwijzer’ in de problemen komt om zijn krampachtige afwijzing ‘in de lucht’ te houden. Het is de taak van juist wetenschappers alle mogelijkheden open te houden, en hun eigen mening en standpunten ondergeschikt te maken aan dat-wat-kan-zijn..!
   Hoe mensen het dan in hun hoofd halen om zaken als NIET-bestaand te kwalificeren, het is me werkelijk een raadsel.

  2. Beste verbaasde GuidoJ.,
   Ik zie niet waar ik heb vermeld niet te geloven dat wij een bewustzijn hebben. Ik moet wel zeggen dat ik moeite heb met de definities die gehanteerd worden, maar dat heeft er wellicht mee te maken dat het nog niet zo lang een belangrijk onderwerp van onderzoek is. Meer onderzoek is nodig.
   Ik hou het er voorlopig op dat “bewustzijn” een werkwoord is.

   Dat ik op een site als deze weerwoord geef tegen ongefundeerde opvattingen is omdat ik me er aan erger. Ik hoop dat zulke stompzinnige ideeën verdwijnen en daarom wijs ik op weglatingen (Lancet), gemaakte fouten (kwantummechanica) en geef evt. aanvullende informatie (nirmukta.com).

   Ik merk wel dat jij een heel open mind hebt en daarover ken ik een mooi filmpje (als je er tenminste voor openstaat;): http://www.youtube.com/watch?v=T69TOuqaqXI

  3. Het bizarre van heel veel wetenschappers vind ik hun vermogen om ‘de wetenschap’ te claimen.. De wetenschappelijke methode is hen zó bekend, dat zij zich deze ahw toeëigenen. Alsof deze ‘methode’ (want meer is het écht niet) hen toebehoort.
   Zij beoefenen immers ‘dé wetenschap’ en zijn daarmee ‘de koning’ in een discussie, de koning van de logica, een logica die echter net zo gebaseerd is op het drijfzand-van-de-aanname als de argumentatie van ‘de ander’.

   Zij claimen een soort ‘wetendheid-vanuit-de-wetenschappelijke-methode’. Immers onze hele maatschappij is toch gebaseerd op wetenschap, zo is de vaak gehoorde argumentatie.

   Fout!

   Juist de wetenschap ontstaat, zoals je in het filmpje kunt zien, door open-mindness. Zo simpel is het, maar waar zien we dit nog? Juist het -in mijn ogen bijna zielige voorbeeld van de bewegende lampekap- wordt erbij gehaald om een stelling te bewijzen..!! Niet dat het bewegen van de lampekap wordt veroorzaakt door de heater, maar dat de man die zegt dat het gaat om een ‘ghost’ een belachelijke houding heeft. Nou zo kan ik nog wel een aantal ridicule voorbeelden over ‘wetenschappers’ tevoorschijn toveren.

   Als we de ‘heren-wetenschappers’ (want het zijn heel opvallend bijna altijd ‘heren’) hier en op andere blogs mogen geloven, dient hún wetenschappelijke wereld als toetsing voor alles om ons heen.
   En daar is natuurlijk helemaal niets mis mee. Maar zie dan ook de beperking van je levensvisie, DOOR DEZE HOUDING!

   Toen mensen hier op de site bijna werden afgemaakt omdat ze homeopathie een warm hart toedroegen, ben ik eens naar een homeopathie-congres gegaan, dat toevallig een paar werken daarna plaatsvond.
   Mijn mond viel open van de open-mindness van de wetenschappers aldaar..!! Geen mensen die hun bastion koste wat koste verdedigen en de stelling willen verdedigen dat homeopathie niet bestaat..!!! Zij hadden een open-mind. HEBBEN een open-mind. Dát is in mijn ogen een goed voorbeeld van hoe wetenschap dienend zou moeten zijn aan ‘verschijnselen’ die optreden, in plaat van afkeuring en hoon.

   Weet je wat mijn conclusie was? Homeopathie bestaat VOOR DE WETENSCHAP niet! Dus dienen -de ongelovige mindgesloten- wetenschappers de hand toch in eigen boezem te steken…?
   Want als er zó verschrikkelijk veel casuïstiek is die -zonder enige twijfel- gewoon keihard aantoont dat homeopathie werkt, dan mogen die vb. niet dienen als bewijs. OMDAT DE WETENSCHAP NIETS KAN MET CASUÍSTIEK.. Ik snap dat wel, maar het gaat om een dieper verhaal. Want nou vraag ik je? Wie is hier nou het mindopennessful-jongetje van de klas. Open your mind voor de kans dat homeopathie WEL kan bestaan..!

   Wetenschappers, hoogleraren als Rupert Sheldrake en Pim van Lommel zijn mensen die nou precies doen wat zo vele ‘pseudo-wetenschapper’ nalaten: VORSEN!!
   JUIST de homeopathie-casuïstiek zou onderzocht moeten worden door de grootste tegenstanders van homeopathie, teneinde hún eigengereide houding te verzachten, openingen te maken naar de partijen die ze verafschuwen. Het is al vreemd dat je als wetenschapper een tegenstander bent, TOCH?

   Wetenschappers dienen openingen te maken in HUN mind, om meer open te zijn voor bewijzen-die-wetenschappelijk-geen-bewijzen-mogen-heten..! Onderzoekjes te bedenken die deze overweldigende casuïstiek recht doen. Een simpele vraag stellen: “Als deeltjes niet meer waar te nemen zijn, in een uiterst minuscule verdunning, hoe kunnen ze dan TOCH effect hebben?” Juist het woordje ‘TOCH’ speelt de sleutelrol. Laat je het woordje weg, dan ben je aan het verdedigen waarom het NIET kan, in plaats van dat je onderzoekt hoe het WEL kan dat homeopathie werkt.

   Maar nee, het tegendeel is het geval. Over openmindness gesproken..! Afkraken, belachelijk maken, mensen tot minkukels benoemen, zichzelf in een totale machts-onanie een veer in de kont stekend. Het is voor mij werkelijk regelmatig ‘zum Kotzen!

   Meneer Mastema, heeft u het cadeau al uitgepakt, dat professor Einstein zo prachtig voor u heeft verpakt in deze quote:

   * * *

   The Gift

   The Intuitive Mind is a Gift,
   the Rational Mind IT’S FAITHFUL SERVANT.

   We have created a society that honors the SERVANT,
   and has forgotten about the Gift.

   * * *
   Ik wens u een fijne dag. En als ik u een kijk-tip mag aanreiken: kijk eens naar de perfect wetenschappelijke presentatie van Dr. Ir. Coen Vermeeren over UFO’s. Mijn petje diep en diep af voor deze vorsende mens-wetenschapper.

  4. Guido,

   Dat er mensen zijn die “de wetenschap” claimen is mij onbekend. Ik kan me daar ook niets bij voorstellen.

   Een belangrijke eigenschap van het wetenschappelijk bedrijf is volgens mij dat juist dát niet mogelijk is. Het is een open markt van ideeën die, als je wilt dat jouw idee geaccepteerd wordt, verlangt dat je je gelijk aantoont met empirisch bewijs en logische redenaties. Vervolgens zijn er altijd wel mensen die daar dan gaten in willen schieten, omdat zij zelf ook onderzoek hebben gedaan naar het betreffende onderwerp, waaruit andere conclusies getrokken kunnen worden. Het duurt dus soms wel even voordat bepaalde ideeën geaccepteerd worden, neem bv. de theorie van de platentektoniek van Wegener.

   Dat wetenschappers soms hun toevlucht nemen tot onoirbare praktijken, zal ik niet ontkennen, want de feiten zijn er. Het zijn soms net mensen. De VPRO heeft daar een aantal jaren geleden een boeiende programmareeks op de radio aan gewijd: Ellebogenwerk. http://noorderlicht.vpro.nl/noorderlog/dossiers/33055666/

   Het lampenkapscenario is zeker simplistisch, maar het is dan ook een illustratie van een principe en geen bewijs voor iets.

   Als homeopathie zou werken, zou ik dat als heel positief ervaren, want wat is mooier dan het lijden van mensen te kunnen verlichten of zelfs verhelpen?!
   Hoewel ik problemen heb met de theoretische onderbouwing van de werking, zou dat geen reden zijn om een werkend medicijn af te wijzen. We zouden gewoon verder kunnen zoeken naar een verklaring.
   Echter, vele onderzoeken (bewijs van open mind en erkenning dat homeopathie bestaat) tonen significant aan dat er geen werkzaamheid is die een placebo overtreft.

   Ik kan me overigens prima vinden in het citaat van Einstein, wat destijds wellicht meer gold dan nu.
   Tegenwoordig willen velen alleen kadootjes en laten uit minachting de trouwe dienaar zijn werk niet naar behoren uitvoeren.

   De presentatie van Coen Vermeeren heb ik een tijdje geleden gezien en ik ben niet onder de indruk. Teveel complotterie en horenzeggen.

   Tenslotte: it’s good to be open minded, but make sure your brain doesn’t fall out.

  5. Dank Theo, duidelijk verhaal.
   Op het laatst van je betoog kan ik dan weer niets met het verhaal van Coen Vermeeren. ’teveel complottheorieën’. Het is schijnbaar, schijnbaar, dus de enige hypothetische conclusie die je kunt trekken, zo ook CV dat doet, als je ziet wat er ‘achter de schermen’ bekend is, maar officieel wordt ontkent.

   Ik snap je opmerking dus niet. Zéker niet vanuit de ‘wetenschap’, dat alles wat verborgen is, door wetenschappelijk vorswerk, boven water zal komen. En dáár vind je mij wél in wetenschappelijk werk. Dan is wetenschap die ‘servant’, die de ‘Intuitive Mind’ ten dienste staat.

   Let it be! Dank voor je reacties! Nevertheless!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.