Advertentie

Familie van Licht; familie van Duisternis.. (4)


X

“Duisternis, misbruik van macht, schending en corrumperen van de volkeren en de Aarde zelf,
het is tijd om je bloot te geven.

En in het blootgeven zal genezing schuilen.
Dus kom, Duisternis, zodat de wereld je zal leren kennen,
en daarna zullen we het Licht kennen en ons in éénheid verheugen.” 

De Pleíadiërs

* * *

Heb je deel 1, 2 en/of deel 3 gemist. Klik dan hier:   1   2   3
x

* * *


Deze week kun je hier op WantToKnow, in 4 afleveringen, een speciaal hoofdstuk uit het boek ‘Familie van Licht’ van Barbara Marciniak lezen, namelijk het hoofdstuk ‘Familie van Duisternis’..! We hebben onlangs nog aandacht aan haar werk besteed, en beperken ons daarom in deze inleiding tot het geven van de link naar dit artikel, hier op WantToKnow. Dit artikel vind je door HIER te klikken.

Wij plaatsen deze informatie uit het boek van Barbara Marciniak, met speciale toestemming van de Nederlandse uitgever Petiet (HIER) en als tegenwicht van alle onevenwichtige pogingen onszelf van het Duister af te keren en met de poging onszelf alléén maar met ‘Licht’ bezig te willen houden. Want velen willen het ‘donker’ niet zien, terwijl dit toch minstens een creatie van onszelf is en is geweest.

Het wordt in alle leringen en de laatste jaren in alle channelingen, keer op keer herhaald: wanneer we de nieuwe tijd binnengaan, zónder onszelf te bekommeren om de ‘donkere kanten’ van onszelf, zullen we een onevenwichtige positie innemen in de overgang, waar we midden in zitten. Dit kan ertoe leiden dat we gedesoriënteerd raken en onszelf deels vergeten te zien. Het is dit speciale hoofdstuk uit het boek ‘Familie van Licht’, dat juist dit facet van ieders persoonlijkheid, ieders Zielekracht in het zonnetje zet..

Heb je de vorige delen gemist, klik dan HIER voor deel 1.

* * *
x

* * *

FAMILIE VAN HET LICHT

– HOOFDSTUK 8 –

‘FAMILIE VAN DE DUISTERNIS’

 – deel 4 –

1999 © Barbara Marciniak / Nederlandse vertaling Uitgeverij Petiet.

x

Degenen die verantwoordelijk zijn voor jullie dilemma denken dat ze zoveel beter zijn dan jullie; hun donkerte schept echter eindeloze problemen voor hen. Jullie moeten deze wonden gaan helen. Jullie mededogen en vergevingsgezindheid moet begrip insluiten van bestaan op grotere schaal dan elke afzonderlijk aanwijsbare 3D-gebeurtenis, een besef dat dit misbruik van macht op alle bladzijden van het Boek van de Aarde overheersen. De genezing moet diep gaan.

Barbara Marciniak

In dit proces zullen jullie je kracht vinden en idealiter jullie gewonde leiders helen, want gewond zijn zij zeker. Sommigen zullen zelfgenezing toepassen, anderen zullen hun schaamte verkondigen, en als zij eenmaal hun donkere kant aan het licht hebben gebracht, grote leiders worden. De meesten echter zullen hun eigen vernietiging creëren, en jullie zullen de astrale velden moeten ontdoen van hun vervuilde vormen.

Jullie zullen de volkeren moeten aanroepen, zij die hun oude tradities levend hebben gehouden en de leer van de voorouders, de mysteriepaden en van de geestenwereld, het belang van het in evenwicht brengen van licht en duisternis, het belang van de vier windstreken, de elementen, en de reinigingsrituelen en -praktijken die men jullie achterliet. Dit is een van de grootste uitdagingen voor jullie: hoe onderhandel je met en eis je je macht op van wezens die je niet kunt zien, wezens die veel meer macht bezitten dan jullie ooit hebben beseft.

Dus het zijn de reptielen die heel moeten worden om de liefdesfrequentie opnieuw te vestigen als basis van hun bestaan. We zeggen niet dat alle reptiel energieën in het wilde weg in de richting van het kwaad gaan, het zou ook niet eerlijk zijn om dat van alle mensen te zeggen, al zou het zo kunnen lijken als men geen kennis zou hebben over deze  groepen. Wij weten dat er veel goede mensen bestaan, en het is tijd dat ze wakker worden want zij zijn gecodeerd om de beproevingen van hun eigen macht gestalte te geven.

Als reizigers van de Pleiaden en tijdspringers die zichzelf willen kennen en onderzoeken, hebben wij zeker in de duisternis gekeken, donkere hoofdstukken uit het grotere Boek van het Bestaan, en we hebben deze beproevingen keer op keer gezien. Ze zijn op elke plek anders, en toch zijn ze allemaal hetzelfde. De perversiteit, de energieoplading die komt van anderen kwaad doen, dat is wat jullie gescheiden houdt.

Gewoonlijk zijn in je lichaam de gewaarwordingssystemen en de mechanismen om hogere, lichtere en extatische frequenties aan te boren afgesloten, dichtgenageld met ‘verboden toegang’ bordjes.  De wezens die zich voeden aan anderen kwaad doen, of dat nu mensen zijn of multidimensionelen, voeden hun energieveld op beperkte wijze, en deze energie vloeit niet vrijelijk door hen heen. Dus als zij energie aanboren willen zij er veel van en gewoonlijk is die van gewelddadige aard. Zij die anderen kwaad doen zijn energetisch uitgehongerd. Waarom? Omdat zij de liefde niet kennen, zich niet verbonden voelen en van het leven zijn afgesloten. Zonder liefde zijn jullie de wandelende levende doden.

Dit zin geen fijne ideeën om over jullie als mensheid te horen, maar wij delen ze jullie niet meer vanuit een oordeel. Wij zien de Aarde en haar cycli als vloeiende energie. Het is onze intentie jullie te laten weten wie je bent, om aan jullie terug te spiegelen, en om de zoektocht die jullie als mensen ondernemen te boekstaven. Als je een berg beklimt is het een heel andere ervaring dan wanneer je in de laagvlakte staat en terugkijkt. Het klimmen schept de mogelijkheid om het terrein vanuit één punt te beoordelen, om het daarna vanuit een ander punt opnieuw te beoordelen.

..

Jullie leven nu in de moerassen van de Aarde. Er bestaan vreugdevolle plaatsen om te bezoeken en je kunt een heerlijke tijd beleven; de moerassen kunnen echter niet overgeslagen worden. De muffe, donkere energie moet worden erkend, daarna kun je beslissen wat je met de moerassen wilt. De oude Goden legden de moerassen van Mesopotamië droog en schiepen er vruchtbaar land.

Vele creatieve keuzemogelijkheden roepen naar jullie; het is echter het allerbelangrijkst in deze tijd om je aandacht op heelwording te houden. Grootschalige onrust zal tot revoluties leiden, opstand, schreeuwen om genoegdoening, anarchie, en veel leiders zullen hun land ontvluchten. Dit is op zich een teken. De volkeren zullen hun stem vinden. De Verenigde Staten hebben een lotsbestemming, net als ieder land op elk werelddeel.

In welke hoek van de wereld je je ook bevindt, welk bloed er ook door je anderen stroomt, zoek je waardigheid en wees er fier op mens te zijn. Jullie moeten je als een collectief van mensen verbinden; wat er ontbreekt aan jullie gemeenschappelijk leven is de fierheid die jullie zouden kunnen voelen om een mens van de planeet Aarde te zijn. Wij bedoelen niet een arrogante trots, maar een die je hart opent en je met de éénheid verbindt; door dit te doen voeg je de kwaliteiten van betekenisvolheid en doelgerichtheid aan je afstamming toe en aan jouw hoofdstuk in het Boek van de Aarde.

Er komen energieën van verschillende vorm en grootte door de Hemelen, al lijken de reptielen nog de grootste uitdaging voor jullie te zijn omdat zij de heersers achter de schermen zijn. Zij zijn vooral overheersend in het Wereld Management Team en andere structuren die jullie verheerlijken, vooral die van religieuze aard. Zij moedigen hun deelnemers aan om betekenisloze rituelen te volgen en andere hetzelfde te leren doen. Als je deelneemt in een ritueel, maak het dan je eigen ritueel, of wees er zeker van dat je begrijpt wat er gebeurt.
Het is makkelijk om jullie macht af te tappen, om jullie te laten bidden,  halleluja, amen te laten zeggen zonder dat jullie echt begrijpen wie of wat je aanroept. Wereld godsdiensten zullen vallen op dezelfde manier als de geschiedenisboeken zullen worden weggesmeten.

Mensen zullen ongewone dingen aan de Hemelen blijven zien gebeuren – flitsen en lichtballen, kometen, mysterieus vuur in de licht, ongewone bliksem en bizarre fenomenen. We herinneren jullie er nogmaals aan dat je zonder de duisternis dit lichtschouwspel niet zou zien. De kosmische frequenties bestaan uit vele lagen plannen. Je zou je af kunnen vragen: “Zijn deze dingen die mensen zien natuurlijke gebeurtenissen of kunstmatige?” De Schepper is in alles, dus is er iets natuurlijk, is er iets kunstmatig? Is niet alles met elkaar verbonden? De beheersing van de frequentie van jullie geest zal een van de grootste zorgen worden op jullie planeet: hoe jullie visioenen worden voorgeschoteld door de televisie, de computer, muziek, films en door onzichtbare microgolven die jullie gedachtepatronen beïnvloeden en jullie levenspatronen. Controle van de geest zal worden gezien als de ultieme strijd tegen de duisternis.

Als jullie wereld leiders kun wonden laten zien en hun verhalen vertellen en je van land tot land vergelijkbare patronen ziet zul je vragen: “Hoe kon dit gebeuren?” De duisternis zal toenemen en uiteindelijk zullen jullie het 3-D plan in werking zien om de menselijk gedachten te ontwerpen en programmeren, om delen van je geest te scheiden, alsof men elke cel van je lichaam zou benoemen, waardoor je elke cel tot een ander individu maakt.

Degenen die plannen maken om jullie frequentie te beheersen zouden al die cellen los van elkaar willen zien, samen levend en hun onverbondenheid nooit beseffend, onbewust van een verband. Omdat jullie je los maken van je kinderen, van de kracht van je genitaliën, van elkaar, en van de wil je macht te kennen verschaffen jullie een vruchtbare bodem voor het opdelen in hokjes van je geest. Beheersing van de geest is niet nieuw. Frequentiebeheersing is wellicht een nieuwe term; beheersing van de geest vindt echter al lange tijd plaats. Als jullie de manieren onderzoeken waarop jullie geest beheerst wordt door openlijke en verborgen middelen in jullie wereld, zullen jullie uiteindelijk de controle begrijpen die door de dimensies heen komt: welke macht, welke occulte erfenis en nalatenschap jullie werkelijke tegenstander is.

De boeken van de ouden zullen meer betekenis hebben als je hun boodschap niet vooronderstelt. Deze boeken hebben het over wat er uit de Hemelen zal komen, en bevatten veel aanwijzingen over wat jullie te wachten staat. Het blootleggen van de duisternis in al z’n overweldigende macht zal voor jullie de macht van de Goden aankondigen. Het zal iets zijn om de perverse praktijken en de overheersing van de geest onder ogen te zien van jullie wereldleiders en om een standpunt in te nemen en integriteit te eisen, en toch tegelijkertijd lief te hebben en compassie te voelen voor hetgeen je eigenlijk zou willen vernietigen.

Het zal echter iets heel anders voor jullie zijn om een stapje terug te doen – zoals in het verhaal van David tegenover de reus Goliath – als je gaat beseffen welke entiteiten deze zeer gewonde wereldleiders werkelijk voorstellen. Alle hooggeplaatsten zullen zich in leiderschapsrollen ten opzichte van de massa bevinden zodat ieder van jullie je eigen macht zal opeisen.

De valkuilen tonen die je moet vermijden als je je macht erft worden je getoond in de leer van de donkere kant. Met deze opleving zullen mensen die bereid zijn zich bloot te geven in deze tijd op hun eigen podium staan en de wereld een nieuwe leer voorspiegelen, vooral degenen die heel veel aandacht krijgen. Niemand is ooit slachtoffer, al willen de overwinners graag dat jullie geloven slachtoffers te zijn. Hoe zouden ze je anders kunnen overwinnen?

"Duisternis, misbruik van macht, schending en corrumperen van de volkeren en de Aarde zelf, het is tijd om je bloot te geven. En in het blootgeven zal genezing schuilen. Dus kom, Duisternis, zodat de wereld je zal leren kennen, en daarna zullen we het Licht kennen en ons in éénheid verheugen."

In het grootste Boek van het Bestaan en in het Boek van de Aarde bestaan geen slachtoffers, alleen mensen die vergeten dat zij scheppers zijn, en die angst kiezen, de liefde vergeten en zich afscheiden. Het is hetzelfde verhaal met andere spelers, steeds weer opnieuw. In feite is het in het grotere plaatje hetzelfde verhaal met dezelfde spelers steeds weer opnieuw. Wij vragen jullie met alle moed van je wezen de duisternis die wacht op heelwording op te roepen. Vanuit liefde en moed, als Familie van het Licht, vragen wij jullie een roep uit te sturen en te zeggen: “Duisternis, misbruik van macht, schending en corrumperen van de volkeren en de Aarde zelf, het is tijd om je bloot te geven. En in het blootgeven zal genezing schuilen. Dus kom, Duisternis, zodat de wereld je zal leren kennen, en daarna zullen we het Licht kennen en ons in éénheid verheugen.”  

Dit is een nobele roep en betekent niet dat de duisternis je leven zal overnemen. Je roept om genezing voor de duisternis en het misbruik van energie, zodat alle mensen hun seksualiteit in liefde kunnen uitdrukken, zodat kinderen geëerd zullen worden en een rechtmatige gelegenheid zullen krijgen hun eigen seksuele verkenningen te ondernemen zonder dat seks hun wordt opgedrongen door middel van rituele verkrachting en schending.

Het is in dit hele diepe deel van jou regeneratieve zelf, je geslachtsorganen, de kern van je wezen, dat veel van de belangrijkste problemen liggen, problemen zo donker, zo geheim dat niemand erover zou durven praten. Toch moeten ze aan het licht gebracht worden. Het weggeven van de macht over je geslachtsorganen is werkelijk afstand doen van de macht om te leven. Met macht bedoelen wij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid; de rijpheid om te weten wanneer je wel en wanneer je niet uitdrukking geeft aan je seksualiteit, te weten dat de geslachtsdaad een daad van gemeenschappelijke instemming is bij uitstek, en dat het scheppen van leven eenstemmig dient te gebeurden.

Daarom zal jullie gekloon ook nooit aanslaan; het is geen eenstemmige daad, en geest wordt niet in het proces meegenomen. Jullie zijn unieke biologische wezens, en zoals we al zeiden hebben de Goden hun spullen in jullie verborgen – het beste van alles. Het is buitengewoon licht wat jullie scheppen. En door je geslachtsorganen, je biologische substantie te koesteren, en jezelf te genezen word het potentieel binnenin jullie geactiveerd.

Dus vragen we je nogmaals je leven te bezien. Wat deed je om vrede te stichten, om een doel te zoeken, om weg te gooien wat je niet nodig hebt, en om het oordeel over wat je gedaan hebt los te laten? Wat hebben jullie geleerd als voorouders, als multidimensionelen en als mensen in dit en in andere levens? Stel je waarden en normen vast die je zullen dienen gedurende de volgende stadia van uitzetting en samentrekking, wat alles wat je bent synthetiseert en samenbrengt tot een geïntegreerd, verheven leven. Eerst moet je vrede sluiten met je seksuele organen, want het is hier dat het leven ontspringt.

Je kunt een zuivere bron voor het leven zijn, of je nu kinderen krijgt of niet, want je trilling doet dienst als bron van leven, en je wordt nu uitgedaagd om die te handhaven. Door je seksualiteit te waarderen kunnen jullie wellicht de frequentie van de mensheid opnieuw vastleggen en kwalificeren voor het binnenbrengen van de nieuwe kinderen, die de garantie moeten krijgen dat ze gekoesterd zullen worden als de ultieme uitkomst van de mensheid. Had ieder van jullie die garantie maar gekregen, geboren te zijn als ultieme uitweg! Soms is wat je zelf niet ontvangt het geschenk dat je als je eigen nalatenschap geeft.

Breng je trilling in deze tijd omhoog van de kern van je seksuele zelf, van hoe je jezelf als vrouw of man benoemt, en stel je voor dat je wezen een houding vindt en in waarde toeneemt. Geef je verwarring op. Zoek datgene op wat jou waarde geeft. Leg de perversie en distorsie af en alles wat de trilling van de menselijke waardigheid schaadt.
Herken, bij degenen die jou in verwarring brengen, dat de verwarring van hen is, en jouw helderheid is van jou. De verwarring zal groter worden wanneer mannen als vrouwen te voorschijn komen en vrouwen als mannen verschijnen, er allemaal van overtuigd dat dit androgyne tijden zijn. Als wij jullie bezien schijnt het ons toe dat jullie het evenwicht zoeken in jezelf, en dat jullie zijn wat je bent, en toch is niets precies wat het lijkt te zijn.

Kies heelheid,  kies gezondheid, kies voor gezond leven, kies ervoor het donker te begrijpen en vraag de administrateur je vertrouwde zaakwaarnemer te zijn, je te loodsen op de weg die voor je ligt. En zoek bovenal naar het begrijpen van de macht van je seksualiteit, de uitdrukking ervan helemaal te doordrenken met liefde, want seks zonder liefde is echt niet de moeite waard. Ieder van jullie moet tot die conclusie komen en die maatstaf aanleggen; dan zullen jullie wellicht een nieuwe bevolking voor de Aarde scheppen, een hele nieuwe nalatenschap, als jullie de scheppingsdaad omgeven met waardigheid.

Je creativiteit eindigt als je bang bent, en je macht houdt op waar je angst begint. Er zijn vele angstige ervaringen die jullie het hoofd moeten bieden, want jullie moeten de macht die de angst over jullie uitoefent leren kennen, en haar jezelf toe-eigenen, zodat je hem op zachte wijze kunt aanwenden, het ene nemend en er iets anders van makend – als alchemisten en vormwisselaars. Dit is een enorme taak bij jullie overgang van de late twintigste eeuw naar de vroege eenentwintigste eeuw, maar de waarschijnlijkheid van het succes is er.

In het Boek van de Aarde worden de lijnen van de tijd niet uitgewist; ze zijn er en jullie kunnen ze vinden, dus zoek ze op. Als je ‘s nachts gaat slapen gebruik dan de kracht van je wil en je intentie om in je dromen te reizen. Als je om je heen kijkt naar je leefgemeenschap, je familie en vrienden, weet dan dat iedereen deze beproeving meemaakt, wellicht geven ze er op een andere manier uiting aan, maar jullie ervaren allemaal dezelfde intensiteit van het leven, zoek dus naar wat jullie gemeenschappelijk hebben, en kies voor de liefde.

4 gedachten over “Familie van Licht; familie van Duisternis.. (4)

  1. Dit zin geen fijne ideeën om over jullie als mensheid te horen, maar wij delen ze jullie niet meer vanuit een oordeel.

    Moet dit niet zijn:

    Dit zijn geen fijne ideeën om over jullie als mensheid te horen, maar wij delen ze jullie niet mee vanuit een oordeel.

    1. Denk dat je gelijk hebt Adriana! Het hoofdstuk is echter uit het vertaalde manuscript zo aangeleverd door de uitgever..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.