Advertentie

Familie van Licht; familie van Duisternis.. (2)


“Je kunt het licht niet bereiken zonder de duisternis te kennen,

en de duisternis komt nu in enorme hoeveelheden vragend om genezing.

Er zal een geweldige onthulling van choquerende perversies plaatsvinden,

omdat het ontbreekt aan liefde van moeder naar kind en van vader naar kind.”

The Pleiadians

* * *

(klik hier voor deel 1)

x

Deze week hier op WantToKnow, in 4 afleveringen, een speciaal hoofdstuk uit het boek ‘Familie van Licht’ van Barbara Marciniak, namelijk het hoofdstuk ‘Familie van Duisternis’..! We hebben onlangs nog aandacht aan haar werk besteed, en beperken ons daarom in deze inleiding tot het geven van de link naar dit artikel, hier op WantToKnow. Dit artikel vind je door HIER te klikken.

Wij plaatsen deze informatie uit het boek van Barbara Marciniak, met speciale toestemming van de Nederlandse uitgever Petiet (HIER) en als tegenwicht van alle onevenwichtige pogingen onszelf van het Duister af te keren en met de poging onszelf alléén maar met ‘Licht’ bezig te willen houden. Want velen willen het ‘donker’ niet zien, terwijl dit toch minstens een creatie van onszelf is en is geweest.

Het wordt in alle leringen en de laatste jaren in alle channelingen, keer op keer herhaald: wanneer we de nieuwe tijd binnengaan, zónder onszelf te bekommeren om de ‘donkere kanten’ van onszelf, zullen we een onevenwichtige positie innemen in de overgang, waar we midden in zitten. Dit kan ertoe leiden dat we gedesoriënteerd raken en onszelf deels vergeten te zien. Het is dit speciale hoofdstuk uit het boek ‘Familie van Licht’, dat juist dit facet van ieders persoonlijkheid, ieders Zielekracht in het zonnetje zet..

Heb je deel 1 gemist, klik dan HIER.

* * *

FAMILIE VAN HET LICHT

– Hoofdstuk 8 –

‘Familie van de Duisternis’

 – deel 2 –

1999 © Barbara Marciniak / Nederlandse vertaling Uitgeverij Petiet.
x

Mensen die de weg wijzen zijn nu vele realiteiten aan ’t her-kaderen. Ze leven stilletjes, en misschien kom  je hun namen nooit te weten, toch banen zij nieuwe frequentiepaden waar de donkere samenzweringsverhalen over planetaire, solaire en galactische overheersing begrepen kunnen worden. Dit is voor degenen onder jullie die de aanwijzingen over de jaren hebben opgemerkt, de synchronismen die je een groter beeld van het geheel gaven, waar alles veel meer verband houdt met elkaar. Toch werden jullie aangemoedigd te geloven dat niets met elkaar verband houdt.

Ieder mens moet streven naar het verhelderen van zijn/haar illusionaire, verstoorde werkelijkheid door de astrale niveaus. Het ego wenslichaam wordt beheerst door de energieën en impulsen van de drie lagere chakra’s en deze geneigdheden moeten opnieuw weer onder controle gebracht worden van de Ziel Zelf. Deze periode wordt vaak de 'Duistere Nacht van de Ziel' genoemd of het 'door het dal van de schaduwen' gaan

Om de herstructurering van Aarde’s frequentie te begrijpen moet je eerst weten van de overheersers van de Aarde want de uitdagingen waar jullie de komende vijftien jaar (1998 -2013) voor zullen komen te staan zullen verband houden met de donkerste van de donkere energieën, de duisternis voorafgaand aan de dageraad. Sommigen van jullie zullen uiteindelijk vragen: “Hoe is het mogelijk dat alles zo verdorven is geworden?” Nou, hoe ging dat? Dat moeten jullie beantwoorden. Het is jullie uitdaging om van de laagste frequentie tot de hoogste te gaan, en het onderzoeken van het duistere misbruik van macht zal je daar brengen.

Jullie weven een nieuw energie-web om de Aarde en veranderen de trilling, zodat de lichten één voor één aan gaan en er energievelden verankerd worden. Jullie moeten leren ophouden met het voeden van die energie zuigende vampiers van het astrale gebied, van de dimensies, en van op en onder de Aarde zelf. Jullie seksualiteit en hoe je die gebruikt zijn daarbij de sleutels.

Veel leiders over de hele wereld, vooral in het politieke -, religieuze- en het onderwijsveld – vooral in die gebieden die voorgeven aan kinderen te zijn gewijd – behoren tot een enorme bedekte organisatie van pedofielen die kinderen gebruiken voor seks. Dit kan gebeuren als ouders niet communiceren of contact houden met de kinderen zelf. Het kan gebeuren omdat deze neiging van het ene familielid aan het andere generatieslang wordt doorgegeven. Dit is een van de donkerste geheimen van de Familie van de Duisternis op jullie planeet. De huizen van de rijken zijn vergeven van dit geheim: seks met gezinsleden, seks voor ritueel misbruik, seks voor het aanroepen van de duisternis en de donkere Godin, waar de liefdesfrequentie niet bestaat, alleen een macht zoekende trilling.

Als we spreken over macht en duisternis denk dan niet dat je moet weglopen van dit gewaar zijn om licht te kunnen dragen. Jullie moeten weten over de macht van de duisternis om de wonden en de dwaling  in de zielen van deze wezens te begrijpen, wezens die wanhopig zoeken naar iets dat ze nooit van hun ouders of van wie dan ook kregen. Vanwege dit gebrek blijft het gedrag in hun familielijn. Wat missen zij? Dat weet je al: het is liefde. De  dwarse mensen op jullie planeet, of dat nu moordenaars, verkrachters, pedofielen of massa manipulators zijn, komen allemaal liefde tekort en weten het niet. En dus wordt jullie taak om de planeet te helen groter naarmate de donkere geheimen van de heersende families van de wereld en hun duistere occulte praktijken ontdekt worden.

Als we het Boek van de Aarde bekijken, zien we dat jullie voorouders in zo veel gevallen dezelfde fouten hebben gemaakt. Zij wilden het ceremonieel van de koninklijke huizen die vòòr hen paradeerden, vooral toen hun eigen vieringen en festivals kun betekenis verloren, toen de cyclussen van de tijd en de betekenis van licht en donker – de modulatie van cyclische veranderingen – verloren gingen en ze op een uiterlijke wereld gefixeerd raakten.

Jullie gaven je macht weg aan de leiders die zich op vele manieren verplicht voelden de macht die jullie op hen afschoven aan te nemen; ze wisten niet hoe ze zelf macht konden genereren. Hun vaders en moeders en grootouders werden blootgesteld aan mysteriën en praktijken die vaak goedaardig begonnen. Voor jou geldt wellicht hetzelfde. Niettemin, als de duisternis je pad kruist kun je er, op de weg naar macht, niet van weglopen.
Toen de duisternis hun pad kruiste sloten veel van deze heersers – die ooit goedwillende machtige wezens waren – er een verbond mee. Ze aanvaardden macht over anderen door middel van geheimzinnigheden en leugens, en aangezien de ene leugen de andere oproept werd het steeds moeilijker eerlijk te blijven.

Misbruik van seksualiteit is niet nieuw. Kinderpornografie en kinderslavernij, de slavernij van mannen en vrouwen over de hele wereld, en verkrachtingen van mannen en vrouwen zijn er altijd al geweest. Jullie hebben die praktijken verstopt in jullie verhalen over de Aarde en bestuderen het onderwerp niet in jullie klaslokalen. Misschien zullen jullie wel overwegen de duisternis te bestuderen, zullen jullie een vakkenpakket samenstellen gewijd aan het duistere misbruik van macht? Als jullie jonge mensen onderwijzen is het belangrijk om de kaarten van de duisternis openlijk op tafel te leggen. Op vele plaatsen op de wereld worden de donkere krachten erkend en worden offeranden gebracht, tekens achtergelaten. Zelfs in het uitdrijven van entiteiten die aan mensen kleven wordt een offer van etenswaar of zoetigheid gebruikt om de entiteit mee te verleiden.

Jullie doen afstand van je geschiedenis, jullie verhaal over de rijkdom van het leven, en ruilen dit in tegen betekenisloze teksten die voorschrijven dat je betekenisloze gegevens produceert zodat jullie een betekenisloos leven kunnen voortzetten. Jullie gaan naar familiebijeenkomsten, op uitjes en naar feesten, elkaar ervan verzekerend dat jullie de hypotheek zullen blijven betalen en brave burgers zullen blijven.

Jullie eten en drinken het vergif van jullie samenleving en leveren jullie kinderen uit aan een Big Brother, hersenspoelend Wereld Management Team, waar men niet nadenkt, maar gewoonweg flitsend functioneert of uit de weg geruimd wordt. Kranten, televisienetwerken en de media zijn allemaal eigendom van en worden geëxploiteerd door een handjevol individuen. Wie deze ondernemingen werkelijk bezitten is moeilijk te achterhalen omdat er plannen binnen plannen bestaan en spelers achter spelers, en niets is helemaal wat het lijkt te zijn.

Het is tijd om wakker te worden en te beseffen dat jullie informatie wordt voorgeschoteld die bedoeld is jullie klein te houden en te beheersen, om je zover te krijgen dat je deel wordt van de doodseconomie. Als je je vitaliteit verliest ren je van de ene zogenaamde medicus naar de andere, je ziektekostenverzekering verspelend, je erfenis, om wat te garanderen? Hoe zieker je wordt en hoe meer je zoekt, des te meer je deze economie van de dood doet gedijen. Begrijp je?

Als we het donkere deel van het verhalen met jullie delen, zoals de verborgen en perverse seksuele praktijken van jullie heersers, is het niet aan ons namen te noemen. Jullie zullen zelf ontdekken dat in alle landen  van de wereld mensen in hoge posities zijn gezet omdat zij door hun perversies gekwalificeerd zijn om macht over anderen te hebben. Dit is eeuwenlang een geheim geweest, maar gaat er zogezegd een boekje open. Burgemeesters kleden publiekelijk in kleren van het andere geslacht, en binnen kort zullen jullie een president hebben of een paus die als een balletmeisje rondspringt..

Alles gaat ondersteboven, en niemand weet meer zeker wat wat is. Jullie waarden zijn helemaal uit het lood, en terecht. Dat is een goed begin. Als je de het donkere misbruik van de mensheid onderzoekt en hoe jullie beetgenomen zijn, om de tuin geleid en bedrogen, zullen jullie wellicht alle frivole versierselen weg doen en opnieuw een waarde voor jezelf vaststellen die stoelt op jullie macht als spirituele biologische wezens. Idealiter zullen jullie deze waarschijnlijkheid kiezen als de draden van verandering zich door de late twintigste eeuw en vroege eenentwintigste eeuw op Aarde slingeren en weven.

Van mensen over de hele wereld zullen er boze protesten te horen zijn en de energieën zullen tot  idiote hoogte intensiveren, energieën die jullie vragen te veranderen. Er zullen zich choquerende gebeurtenissen voordoen en schandalen zoals je nooit eerder hebt meegemaakt. Het zou ideaal zijn als je wakker werd en zou zien dat wat zich in het ene land afspeelt overal aan de gang is. In een ander tijdperk werd de mensen eens gescheiden door de Toren van Babel, toen de Goden naar beneden kwamen en zeiden: “Deze mensen zijn zich aan het verenigen en binnenkort zullen ze groter zijn dan wij. Laat ons de tongen verwarren en hen verdelen.”

En zo werden de diverse talen gecreëerd. Vandaag zijn maar weinigen van jullie tweetalig of drietalig. Voor het grootste deel zijn jullie geïsoleerd en opgedeeld in je eigen kleine huisjes, los van je buren en van de aardbol waarop je leeft; toch zeggen jullie een wereldgemeenschap te zijn, levend door de elektronica, alsof de levensduur van de aardbol die al vele miljarden jaren leeft, niet tot je doordringt. Merkwaardig.

Terwijl jullie opgeroepen worden jezelf te vernieuwen vragen wij jullie om opnieuw je leven te evalueren en er over na te denken. Je gaat veranderen, je zult veranderen, je moet veranderen, want het is het seizoen van de verandering. Wanneer de stormen donker worden, raap dan je moed bijeen en zie je angsten onder ogen. Vraag hulp van je grote vertrouweling, de administrateur, die je zal helpen de duisternis te vinden en de ontmoeting te overleven.

Als je van de duisternis wegloopt geef je hem meer macht, sta je toe dat hij zich voortzet. Als je praktijken die anderen schaden negeert, voor seksuele praktijken, dan houd je de gewelddaad hoog. Op ieder van jullie wordt een beroep gedaan om de menselijke geest te helen, om een trilling op Aarde te maken waar pasgeboren baby’s, die de liefdestrilling zullen meebrengen, worden geëerd en op hun beurt worden liefgehad.
Jullie moeten garanderen dat jullie kinderen geen geweld zal worden aangedaan, niet tot gehersenspoelde zombies worden gemaakt of tot seksslaven, niet naar andere planeten worden afgevoerd om daar op boerderijen te werken, geen genetische laboratoria worden voor lichaamsdelen, of hun kinderen baren voor zoekende multi-dimensionelen die wanhopig hun eigen uitgeputte genetica willen versterken.

* * *

Klik HIER voor deel 3 van ‘Familie van Duisternis’.

* * *

12 gedachten over “Familie van Licht; familie van Duisternis.. (2)

 1. Ja, ik geloof dat het uiteindelijk possitief is om de waarheid over de duistere krachten en de oorzaken van vele vormen van geweld onder ogen te zien en daarmee hun geheimzinnigheid en macht te ontkrachten of te transformeren. We hebben de neiging om er van weg te lopen, om de uiteindelijke dader te veroordelen en op te sluiten, alsof al deze criminele uitingen niets met het collectieve bewustzijnsveld te maken hebben. Een aantal jaren geleden heb ik een video gemaakt voor het duitse Jugendambt over jeugdgeweld met de titel : Woher kommt die Gewalt? Op de onderstaande link kun je deze documentaire in 5 delen bekijken:

  http://blip.tv/coen-reith/woher-kommt-die-gewalt-teil-1-von-5-5564212

  http://blip.tv/coen-reith/woher-kommt-die-gewalt-teil-2-von-5-5562598

  http://blip.tv/coen-reith/woher-kommt-die-gewalt-teil-3-von-5-5570561

  http://blip.tv/coen-reith/woher-kommt-die-gewalt-teil-4-von-5-5577370

  http://blip.tv/coen-reith/woher-kommt-die-gewalt-teil-5-von-5-5577838

  1. Goeie docu Coen , zelfs het Deutch is begrijpbaar voor mij . Hopelijk blijven zulke projecten lopen en worden niet wegbezuinigd . Domweg afstraffen van ontspoorde jongeren leidt mijnsinziens niet tot een oplossing , het verschaffen van inzicht wel .

  2. @ Coen
   Bedankt voor jullie goed werk. De duitse documentaires zijn voor mij meer dan welkom….gaat direct ‘erin’ 🙂
   Eindelijk een benadering die de ware oorzaken herkent en niet alleen ‘aanpapt’. En vooral in dit leven staan en niet verdwijnen in de wereld van demonen en andere dimensies….die alleen maar voor een soort abstractie zorgen en naar onzekerheid leiden. De mens is een complex wezen maar toch ontvankelijk voor de ‘banaalste’ behoeftes als liefde en geborgenheid, vertrouwen en zinvol leven….wat in onze moderne samenleving en door de ‘duistere’ krachten ons wordt ont-houden. Dus moet de mens zo helder kunnen denken en voelen dat hij herkent wat echt een basisbehoefte is en wat ons ‘aangepraat’ wordt.

 2. ik ben nu op de helft van Teil Einsz van die Deutsche Docu, helemaal top Coen.. en natuurlijk deel 2 van Het Artikel Der Wtk Artikelen, voor mij dan, is het er eindelijk toch van gekomen, een Sleutel tot het Aardse HeelAll ins All verhaal aller tijden..

  En natuurlijk de head mind fok sleutel van CoZZZ 4 Ever, repent Gespenster want een ander die toevallig geen lid is van jouw zoveelste takken ka kerk is altijd Slecht, behalve als hij/zij een manifest ondertekent om lid te worden van 1 van de velen varianten van het ondergrondse beautiful people gouden kalf kerk bagger genootschap dat met beide bokkenpoten toch weer diep in het ultra violette astrale afgunstige haat moeras wortelt..

  ik weet wel wat ik van het weekend bij mijn waarschijnlijk laatste visitatie koffie sessie miss 3d eXie gevoeld heb, ze zit weer te handwerken bij een vroegere vriendin die bij regionale plattelandse zware Adjuvanten Jubel ’s Heeren hel’s angel Sekte zit, dan weet je het wel weer, onoprechtheid ten top, het gaat er niet meer langer om bij jezelf onszelf de sleutels te zoeken, we gaan chronisch af reageren op vuile manieren naar een ander, ik kan wel wat hebben, bezoldig mezelf er ook regelmatig aan, maar nu begon het echt 1 Way onhoudbaar smerig te worden, Totaal terug naar af, geen leuk Vrouwtje meer, okay een tijdelijke dip is nie errug, hebben we allemaal, maar structureel is onleefbaar..

  Quote:

  ” Als Gespenst oder Geist bezeichnet der Volksglaube ein meist unkörperliches, häufig mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattetes, aber zugleich mit menschlichen Eigenschaften versehenes Wesen. Es gilt als Phänomen des Spuks oder ruft diesen hervor. Sein zeitweiliges Erscheinen fällt angeblich regelmäßig in die Geisterstunde um Mitternacht und vollzieht sich häufig in nebelhaft durchsichtiger, angedeutet menschlicher oder nicht menschlicher Gestalt oder in einer weißen, zuweilen an Bettlaken erinnernden Gewandung. Gespenster gibt es gleichförmig in der Vorstellungswelt verschiedener Kulturen. Im engeren Sinne des Wortes sind Gespenster nur die Totengeister. ”

  http://de.wikipedia.org/wiki/Gespenst

  Teil Eins Behandlung einer Beteiligung von jugendlichen Risikoverhaltensweisen (deze klinkende Hoch Deutschen zinsdeel Ausdruck die ik net zelf houtje touwtje in elkaar gesleuteld heb is de helft, er moet nog wat achter aan, alleen dat gaat even boven mijn pet, je weet dat de Ossies nogal lange zinnen gewend zijn, precies wat Eye al over Engels vertelde, zo leuk dat Eye dat gevoel van mij bevestigde over Engels, dat er zoveel meer woorden zijn in die Taal, die ver terug naar de vroege middeleeuwen gaan en nog verder terug in de tijd, al die begrippen die wij al bijkans geschrapt hebben hebben die AngelSaksen nog steeds in hun hedendaagse Mega Webster Woordenboeken staan…

  daarom komen Wij ook meestal niet verder dan steenkolen Engels, omdat Wij al gauw vinden dat we veel Woorden en uitdrukkingen kennen en kunnen, ik moet ook even aan Arabisch denken, die hebben 100 alternatieve variaties voor 1 Nederlands begrip..

  ik denk en zie Arabisch en moet Dutchie Frutsie spreken..

  1. ik heb net toch maar wat Ultra violet saint germinator ingeademd, je weet nooit waar het goed voor isz. sinds tijden dat ik des ochtends feel veel fut heb, helpt het toch, als ik maar geen nieuw adagio ego hater word, dat ik met mijn overvloedige aso eso kennis naast mijn schoenen ga lopen, onuitstaanbaar gedrag vertonen en vooral Anderen onnodig op voorhand uitsluiten van aangename deelname aan dagelijkse heerlijkheden en andere uitspattingen plus frivoliteiten die de dagelijkse sleur zo veel aangenamer Lebendiger kunnen maken…

   Lebendigkeit lebend Leben Lebensmüdigkeit

   Quote:

   ’s ochtends
   Woordherkomst en -opbouw
   * Verkorting van ‘des ochtends’, de genitief van ‘de ochtend’. ”

   Effe eventjes zo nu en dan fürchterlich schrikbarend Jammen op de Dunkele Donkere onderaardse grochten gewalttätigkeiten

   Doves- Darker
   http://www.youtube.com/watch?v=q944RX92e3E

   http://de.thefreedictionary.com/gewaltt%C3%A4tigkeiten

  2. klopt Eye mijn Linux interface bedieningspaneel ziet er altijd hetzelfde uit, geeft mij houvast, heb ik nodig, en geprojecteerde gesublimeerde minderwaardigheid via pop up liedjes ins hinein zenden, is wel waar ben ik bang, gewoonte gedrag ook..

   maar euh als ik wat ‘echts’ probeer houdt iedereen zń handjes angstvallig voor z’n personal kruisje, ben ik weer de kwaaie aap, heb ik nog niets gedaan, alleen gewezen naar, mag al niet, je weet hoe dat gaat, alleen in de leren lite elite horeca kelders mag je ongelimiteerd frutten met houten stutten en stalen spijkers, dan weer wel, als je maar entree betaalt en lid bent van het eso aso gespuis..

   als ik daar filmpjes van bekijk dan is Razernij een te zachte uitdrukking, zal me niets verbazen dat daar 4d van verstopt raakt, ik ben alleen uiterlijk schijnbaar een weekdier, ze weten niet wat ze doen, uiteindelijk moet ‘het’ ergens heen..

   The Shins – Sea Legs (wincing the night away)
   http://www.youtube.com/watch?v=vI8nLLDEc68

  3. De Duitsers weten het wel, niet zo’n apen slap lagere school zwak slap incoherent voor mij ondoordringbaar onbegrijpelijk zwam verhaaltje over slinger sluwe slordig onleesbare kinder sloop letters in groep 3 en 4, toen had ik daar ook niet veel aan,

   nu tig jaar later kom ik dan Nu een Verhandeling tegen over ‘Rechtschreibung’, hoe je iets kan of moet schrijven spellen, maar vlak daar aan gelieerd, vlak daar tegen aan leunend en grenzend, twee Begrippen, waar je in VerNederland nooit direct aan komt, in het leeg gekapte voormalige Hout Hol Land, wij zijn Bomen Kappers, zelfs de statige overkoepende alles genezende vergevende reset oplaadbare statige Beuken laan Kathedraal van het landgoed in Coevorden van Dick laten wij niet met rust, ik weet het, hieroooh in Hoogeveen en omstreken zijn ze de laatste paar jaar ook meedogenloos bomen aan het kappen, het lijkt wel of alles gekapt wordt met steeds zwaardere Machines, hele bossen verdwijnen stiekum, een jaar terug heb ik op de radio in een bnr business nieuws radio flard gehoord dat het resterende hout in ons land stiekum verkocht is aan het bedrijfsleven, daarna natuurlijk niets meer over gehoord, wel de brullende kap machines jumbo hout versnipperaars en loslopende zwaar gesubsideerde verstandelijk gehandicapte kettingzagen gele fluor jackjes (hunnie wel en ikke niet), het is normaal dat ik het ongesubsidieerd mag uitzoeken met mijn tekortkomingen, dank U Roverheid, dat gebeurt niet alleen in Italiaanse Dorpen.

   okay de twee Oeroude Oera Begrippen; Orthograpie en Etymologie

   waar ik het eigenlijk over wilde hebben is Ontologie, maar dit een andere keer misschien

   http://www.oeralindaboek.nl/

   Quote:

   ” Rechtschreibung in Alphabetschriften

   Bei der Rechtschreibung in Alphabetschriften unterscheidet man zwei grundlegend verschiedene Ansätze:

   * die phonemische Rechtschreibung (flache Orthographie), die eine möglichst einfache Beziehung zwischen Lautfolge und Schriftbild anstrebt („schreibe, wie du sprichst“), wobei im Idealfall ein Graphem genau einem Phonem entspricht (Rechtschreibung mit 1:1-Entsprechung), und

   * die morphophonemische Rechtschreibung (tiefe Orthographie), die grammatische und darüber hinaus auch oft sprachgeschichtliche (etymologische) Ableitungsbeziehungen zwischen verschiedenen Wörtern und insbesondere zwischen den konjugierten, komparierten oder deklinierten Formen eines Wortes sichtbar werden lässt.

   Der phonemische Ansatz bezieht sich gewöhnlich auf nur eine Standardvarietät der jeweiligen Sprache. In diesem Sinne überwiegend phonemisch ist die Orthographie zum Beispiel des Bulgarischen, Finnischen, Georgischen, Italienischen, Serbischen, Spanischen und Türkischen. Die Orthographie des Spanischen etwa ist für das kastilische Spanisch eher phonemisch als beispielsweise für das argentinische oder das kubanische (die sich beide freilich keineswegs als nachrangige Dialekte, sondern eben als die argentinische bzw. kubanische Hochsprache begreifen).

   Besonders fällt die stark etymologisch geprägte morphophonemische Orthographie des Englischen auf. Im Englischen kann eine Buchstabenfolge (z. B. ough) vier oder mehr verschiedene Aussprachen haben; umgekehrt kann eine bestimmte Lautfolge viele verschiedene Schreibweisen haben, je nachdem, in welchem Wort sie vorkommt, z. B. der Laut [ʃ] (sch) als ocean, fish, action, sure usf. Siehe auch: ghoti. ”

   Quote:

   ” This is a map of the wheel-ruts of modern English. Etymologies are not definitions; they’re explanations of what our words meant and how they sounded 600 or 2,000 years ago. ”

   http://www.etymonline.com/index.php

   Quote:

   ” In computer science and information science, an ontology formally represents knowledge as a set of concepts within a domain, and the relationships between those concepts. It can be used to reason about the entities within that domain and may be used to describe the domain. In theory, an ontology is a “formal, explicit specification of a shared conceptualisation”. An ontology renders shared vocabulary and taxonomy which models a domain with the definition of objects and/or concepts and their properties and relations ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Ontology_%28information_science%29

  4. oooh vandaar dat al mijn versier pogingen in het kreupele knapperige met stekels bezaaide struise steekhoudende struik gewas jaar in jaar uit op Niets uit lopen, er bestaat in het leeg gekapte plat gestampte opgedroogde bnr nieuws radio Houten Holt land al 500 jaar niet meer zo iets als een “faithful lover” !? Niet alleen de Beuken van Dick moeten zwaar gereformeerd bestuurlijk bestuursonkundig uitgeroeid worden, verdwijnen.. Niet alleen het gras voor de maagdelijke witte fluffie voetjes weg gemaaid, ook de ultra violette Beukenbootjes van Bor de Wolf, húúúúúúúúúúhuh

   “A faithful lover is a character greatly out of date, and rarely now used but to adorn some romantic novel, or for a flourish on the stage. He passes now for a man of little merit, or one who knows nothing of the world. – Anonymous ”

   http://dictionary.reference.com/browse/date

   Quote:

   ” date (2)
   the fruit, late 13c., from O.Fr. date, from O.Prov. datil, from L. dactylus, from Gk. daktylos “date,” originally “finger, toe;” so called because of fancied resemblance between oblong fruit of the date palm and human digits. Possibly from a Semitic source (cf. Heb. deqel, Aram. diqla, Arabic daqal “date palm”) and assimilated to the Greek word for “finger.” ”

   http://www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=date&searchmode=nl

  5. @ Hyper, ik kan me helemaal in je woorden vinden. Ik mheb altijd gedcaht in mijn naiviteit, dat inderdaad dit soort praktijken niet mogelijk zijn. Maar ik heb uit hele betrouwbare bron gehoord dat het beukenhout op landgoed Nienoord ook voor heel veel geld is verkocht via via bedrijven die weer connecties hebben met andere bedrijven die ook bij de uitvoering van het projecvt bij ons op het landgoed betrokken zijn. Hout schijnt op dit moment heel schaars te zijn en dus peperduur!Het stinkt gewoon! Ik ben bang als ik me er helemaal in zou verdiepen, dat er een enorme beerput wordt opengetrokken!Trouwens, landgoed Nienoord ligt bij Leek. Ik woon daar ook in de buurt, maar ik werk in de buurt van Coevorden, ook in een prachtig natuurgebied! Nogmaals zou ik iedereen aan kunnen bevelen, die ook tegen dit soort onnodige bomenkap is, om de petitie Red een Beukenleven te tekenen http://www.redeenbeukenleven.nl/. Bij voorbaat heel hartelijk dank, namens de Beuken!

  6. @ Dick….ik kreeg van een kennis ook de opdracht om een petitie te ondertekenen (de jouwe heb ik getekend maar weet niet of dat telt als je niet in dezelfde gemeente woont)….en bij deze kennis gaat het over het dorp St. Anthonis (Brabant) om 6.500 !!!
   eiken….reden: verkeersveiligheid en bio-diversiteit ???
   Tja, en nu idd raden wat de echte reden is.
   Hout als brandstof? of….dit is nu ‘conspiracy’ 🙂 beschermen bomen ons (of zijn in de weg) voor em-straling, die misschien nog meer gaat worden?
   Ik vind het super dat je je zo ervoor inzet. Dank je wel.

  7. @ Monika, dank je voor je reactie en dat je getekend hebt. Bij ons hamert de burgemeester en de wethouder ook steeds op veiligheid en bestuurders- aansprakelijkheid. Nou, die beuken staan met hun wortels een meter de grond in. Ik durf de beukenlaan wel zingend met windkracht 11 doorheen te lopen. Dan voel ik me veiliger als in een willekeurige straat bij mij in het dorp! Ik heb hem gisteren ook uitgelegd, dat de gemeente een wettelijke zorgplicht heeft. Dus, als hij netjes opschrijft hoe hij het landgoed onderhoudt en dat hij eens om de zoveel jaren een VTA scan ( visuele boom controle) uitvoert om te kijken of er acuut gevaar wordt veroorzaakt door een boom, dat er dan niets aan de hand is! Bestuurlijke aansprakelijkheid komt alleen aan de orde als je er een zootje van maakt. Dus, alle bomen kappen omdat je geen enkel risico wil lopen is hetzelfde als ” het kind met het badwater weggooien”. En als je geen enkel risico wilt lopen, dan moet je niet de ambitie hebben om een goed betaalde burgemeester te worden!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.