Advertentie

Familie van Licht; familie van Duisternis.. (2)


“Je kunt het licht niet bereiken zonder de duisternis te kennen,

en de duisternis komt nu in enorme hoeveelheden vragend om genezing.

Er zal een geweldige onthulling van choquerende perversies plaatsvinden,

omdat het ontbreekt aan liefde van moeder naar kind en van vader naar kind.”

The Pleiadians

* * *

Heb je deel 1 gemist. Klik dan hier.

x
* * *

De cover van het boek (klik voor lead naar de bookshop)

We hebben in het verleden aandacht aan het werk van Barbara Marciniak besteed, en beperken ons daarom in deze inleiding tot het geven van de link naar dit artikel; op WantToKnow vind je het HIER.

Wij plaatsen deze informatie uit het boek van Barbara Marciniak, met speciale toestemming van de Nederlandse uitgever Petiet (HIER) en als tegenwicht van alle onevenwichtige pogingen onszelf van het Duister af te keren en met de poging onszelf alléén maar met ‘Licht’ bezig te willen houden. Want velen willen het ‘donker’ niet zien, terwijl dit toch minstens een creatie van onszelf is en is geweest.

Het wordt in alle leringen en de laatste jaren in alle channelingen, keer op keer herhaald: wanneer we de nieuwe tijd binnengaan, zónder onszelf te bekommeren om de ‘donkere kanten’ van onszelf, zullen we een onevenwichtige positie innemen in de overgang, waar we midden in zitten. Dit kan ertoe leiden dat we gedesoriënteerd raken en onszelf deels vergeten te zien. Het is dit speciale hoofdstuk uit het boek ‘Familie van Licht’, dat juist dit facet van ieders persoonlijkheid, ieders Zielskracht in het zonnetje zet..

Heb je deel 1 gemist, klik dan HIER.

 

x

* * *

x

FAMILIE VAN LICHT

– Hoofdstuk 8 –

‘Familie van de Duisternis’

 – deel 2 –

1999 © Barbara Marciniak /
© Nederlandse vertaling Uitgeverij Petiet.

x

Veel oorspronkelijke bewoners van jullie wereld hadden contact met hun multidimensionele voorouders. Zij kenden hen door de dimensies heen, door de tijd, en door hun eigen bloed. Zij wisten ook dat zij keer op keer zouden leven, daarom maakten zij binnen de ontwikkeling van hun eigen culturen vooruit plannen, soms voor zeven generaties. Jullie voorouders begrepen dit principe dat uit jullie heilige geschriften werd verwijderd. Echter, het Wereld Management Team herinnert het zich.

De Familie van het Licht en de Familie van de Duisternis hebben geen aparte wijsheidsboeken. Zij kunnen beiden dezelfde informatie kennen. Binnenkort zullen mensen hun afkomst anders navorsen. Vandaag speuren jullie de stambomen na gebaseerd op ouders en grootouders, maar binnenkort zul je jezelf vanuit een multidimensionale afkomst vormgeven. Aanvankelijk zullen er veel bedriegers zijn zoals vaak wanneer de poorten naar een nieuw gebied open gaan.
Je zou wilde, onrust zaaiende multi-dimensionalen kunnen treffen die vrij leven – doch zelden met integriteit – die voorgeven familie van je te zijn. Je moet leren herkennen wanneer de wol over je ogen getrokken wordt, je beetgenomen wordt of gestrikt. Wees niet boos als je dat beseft; leer er gewoon van!

Barbara Marciniak

Jullie wereldleiders hebben zich al eeuwenlang zo gedragen. Vandaag is er een neiging met de duisternis te spelen op een manier die gewaagder is dan ooit. Waarom? In het Boek van de Aarde schijnt het zo te zijn dat, als de Familie van de Duisternis niet elk van jullie waarden en grenzen op schandelijke, onzinnige wijze vertrapt, jullie nooit wakker zouden worden. Jullie zouden zelfvoldaan blijven, als herkauwende koeien, niets merkend van wat er gaande was. Dus zullen de schande, de belediging, de schok, het smartelijk misbruik van vertrouwen hun vlaggen hoog in top hebben op Aarde.

Wanneer dat stadium is aangebroken kun je tot jezelf zeggen: “Aha, de tijd nadert.” En als dat stadium eenmaal bereikt is, weet dan dat er nog veel meer te wachten staat. Geen mens leeft lang genoeg of is slim genoeg om deze enorme overheersingsplannen te bedenken, dus als je achter de schermen lijkt, zul je een oud ras aantreffen met hun eigen verhaal van verdeeldheid, een verhaal van geheimzinnigheid en verborgen macht. Het zijn de oeroude reptielen, jullie voorouders, jullie verwanten.

Reptielen hebben al eonen lang achter de schermen de touwtjes in handen gehad; ze hielden jullie marionetten voor als hun boodschappers. Deze marionetten begrijpen vaak niet dat zijn bezeten zijn en overgenomen door de geweldige manipulators. Soms, als zij er wel achter komen dat zij deel uitmaken van zo’n groot en grotesk plan, voelen zij zich klein en verschrompeld al zijn ze wellicht paus, president, koning, koningin of iemand anders met aanzien en macht.

Ze herkennen dat zij slechts instrument zijn.. overgenomen omdat wij een thuis voor deze krachten maakten door middel van hun perversies, leugens, hun gehechtheid aan seks, en hun verlangen naar materiële dingen. Jullie wereld is vol duisternis, een andere versie vandaag, zoals dat gaat, maar niet anders in z’n uitwerking dan de lessen die de duisternis jullie in alle Tijdperken helpt leren.

Het is één ding om in de krant over schandalige scenario’s te lezen, en iets heel anders om ze zomaar in de schoot geworpen te krijgen. Waar je de duisternis in je leven ook aantreft, weet dat het binnenkomt door moeilijke situaties waarin angst als een energiegolf door je heen opstijgt en je hersenstam elektrificeert, de reptiel hersenen, vragend je iets te herinneren. Als dit gebeurt, weet dan in de kern van je wezen dat het tot een plan behoort, en dat jouw hoofdstuk zich nu gaat openvouwen tot het diepste deel van de duisternis zodat jij verandering kunt scheppen door jou frequentie te veranderen.

Je kunt het licht niet bereiken zonder de duisternis te kennen, en de duisternis komt nu in enorme hoeveelheden vragend om genezing. Er zal een geweldige onthulling van choquerende perversies plaatsvinden omdat het ontbreekt aan liefde van moeder naar kind en van vader naar kind. De vorm van liefde waar we het over hebben is hier al honderden duizenden jaren niet in praktijk gebracht. Genetisch gezien gaat het om het zuiveren van een lange, lange menselijke lijn, van generatie op generatie aan wonden. Het is een op de proef stellende tijd waarin jullie wonen, een uitdaging te onderzoeken hoe de frequenties van de mensheid als geheel gedegenereerd zijn.

“Angst geeft de grens aan tussen wat wel en wat niet veilig en vertrouwd voor je voelt. Voorbij die vertrouwde grens, ligt iets nieuws dat je nu nog niet begrijpt of nog niet ervaren hebt.”

De taak die voor je ligt is het werk niet te onderschatten, om de duisternis werkelijk te bekijken en het werk te zien dat jullie werd toebedeeld: jezelf en de planeet te doen herleven door wat werkelijk belangrijk is, wat jullie zullen eren, te zoeken. Choquerende veranderingen zullen een instabiliteit van de beschaving veroorzaken, en dat moet zo zijn. Sommigen van jullie willen de tijd van het licht ervaren alsof je van het ene uitje naar het andere rijdt. Dat is niet het geval.

Het vraagstuk van aansprakelijkheid moet op jullie planeet worden aangesneden; niet door mensen te beschuldigen, maar door hen te leren dat iedereen in deze tijd zijn of haar eigen leider moet zijn. De waarheid is dat niemand jullie zal leiden. Jullie gaan het Tijdperk van de Waterman in, waar de Goden zichtbaar worden, waar iedereen een god is.

Wees niet bang als jullie leiders vallen.
Het is allemaal ontworpen, zodat jullie de allerergste familiegeheimen zullen kennen: dat ouders hun kinderen van generatie tot generatie seksueel misbruiken omdat zij de liefde niet kennen. De liefde moet zegevieren. Jullie moeten je biologische lijn, de ethers en het astrale niveau  zuiveren, want de nieuwe kinderen die geboren willen worden zullen alleen worden aangetrokken door een frequentie die garandeert dat zij gekoesterd zullen worden. Als jullie je kinderen niet koesteren garanderen jullie het voortbestaan van de mensheid op Aarde niet. Dit vereist ook dat jullie de geslachtsdaad respecteren en koesteren, want de kwaliteit van je paring bepaalt de frequentie in je energieveld.

Hier kun je niet onderuit: je seksualiteit is toevalligerwijs de zetel van je biologische kracht. Het is door de seksualiteit dat je hier komt, en al is klonen in de mode, als je de toekomst in zou springen, zou je zien dat je geen kloon van jezelf kunt scheppen die net zo vitaal is als jij bent. Zoals we zeiden worden klonen niet bestempeld met de vitaliteit van seks, met de ervaring van levende wezens, en dus voldoen ze na verloop van tijd niet aan de verwachtingen.

Er bestaan in jullie wereld vele gekloonde mensen en veel ontworpen evenbeelden. Dit gebruik is al duizenden jaren oud; het begon om degenen die aan de macht waren met evenbeelden te vervangen. Vandaag is de kunst en de wetenschap van het klonen meer verfijnd, een kunst die geleerd werd van multi-dimensionelen die hun voortplantingsvermogen verloren zijn en die hier gekomen zijn om stiekem de jouwe te stelen.

Degenen met werkelijke macht hebben echter geen geheimen nodig. Jullie hebben ware macht, en ze kan gedeeld worden,  of keer op keer weggeschonken worden. Door het schenken wordt het eenvoudigweg meer, en door vast te houden aan geheimzinnigheid en haar te verbergen neemt macht uiteindelijk af en verschrompelt.

Accepteer je macht door de verhalen over de duisternis te accepteren, wetend dat je voorouders dezelfde uitdagingen aangingen, zij het niet zo grootmoedig als jullie nu doen. Jullie krijgen zoveel hulp. De administrateur is er om jullie door een enorme uitzetting van macht heen te loodsen, een begrip van wie je bent dat zo volledig, zo complex en overweldigend is, dat het is alsof je in één middag groeit van een zaadje tot een gigantische eik. Denk daar een over.

De toename van schoonheid en kracht
Deze toename van schoonheid en kracht is de erfenis die de energieën van vandaag van binnen in je oproepen, terwijl je nieuwe bewustzijnsgebieden doortrekt om naar het licht te groeien dat je zo graag wilt zijn, het licht dat ieder van jullie aanraakt. Ook licht moet begrepen worden; want de Goden halen kattenkwaad uit, weet je, zelfs met licht.

De oplossingen die jullie zoeken zullen binnenin jezelf gevonden worden. Je gevoelens over en reacties op de verbrokkelende wereld om je heen vereisen dat je jezelf opnieuw opbouwt door het accepteren van wat er plaatsvindt; want in het verval wordt iets nieuws geschapen. De levenscyclus sluit de dood in, gevolgd door een nieuwe geboorte zoals het verhaal van de Feniks die uit de as herrijst. Dit begrijpen is een belangrijke fase van jullie ontwikkeling, en de oplossing voor jullie is het in elkaar weven van het multidimensionele perspectief dat jullie nu leren zien en snappen.

Sluit vrede en kom bij elkaar met geliefden en vrienden, eer en respecteer elkaar, overtreedt niemand’s gebied, niet door woord, daad of actie. Eer iedereen zoals jezelf geëerd zou willen worden en begrijp dat de grote wonden in de menselijke psyche nu te voorschijn komen, wonden die een nalatenschap zijn in je genen, wonden die als duisternis worden doorgegeven. De wonden van de voorouders zullen nu aan het licht van de dag gebracht worden, en het zal erop lijken dat de taak ze te helen te zwaar voor jullie zal zijn, dus jullie geen zalfjes of antibiotica hebben voor de geestesziekten die onthuld zullen worden.

Deze ziekten of ongemakken zijn lange tijd onzichtbaar gebleven. Als jullie er geneeswijzen voor zoeken, vergeet dan niet dat jullie multi-dimensionele schepsels zijn en dat de storing vaak niet in het fysieke lichaam ligt maar in de astrale velden, die onzichtbare werelden waar wezens zich aan je hechten, waar bezetenheid en samensmelten aan de orde van de dag zijn.

Het is naar dit gebied van de geest dat jullie geroepen worden, en als de duisternis het diepst is voor de dageraad, weet dan dat het een spirituele aanwijzing is, dus open je ogen en raak niet van je stuk van de schreeuwende uilen en vreemde geluiden die je in de nacht hoort. Ga voort, het gebied van de duisternis in en houd een kaars vast om te zien wat er zich bevindt, neem je voor het te begrijpen, open dan je hart en weet dat de ziekte binnenin de menselijke geest erop wacht geheeld te worden. De ongezondheid van de geest scheidt jullie van elkaar, schept geweld tussen geliefden, families en vrienden.

Donker geweld..
Het is een donker geweld dat zich in geheimzinnigheid hult en de geest op veel verfijndere wijze overheerst dan welke controle jullie 3D machinisten ooit kunnen hopen te bereiken. De overheersers van de geest, en zij die het weer beïnvloeden en alle aspecten van jullie economie, godsdienst, onderwijs en geneeskunde zullen aan de kaak gesteld worden, want jullie zijn nu zo ver dat je de touwtjes in handen wilt nemen en zelf de baas wilt zijn.

Alleen door het begrijpen van hoe je onder controle werd gehouden zul je durven zelf de macht in handen te nemen. Mensen hebben in zulke mate afstand gedaan van de macht tot leven, dat ze niet weten dat ze wandelende zombies zijn.Degenen die verantwoordelijk zijn voor jullie dilemma denken dat ze zoveel beter zijn dan jullie; hun donkerte schept echter eindeloze problemen voor hen.

Jullie moeten deze wonden gaan helen. Jullie mededogen en vergevingsgezindheid moet begrip insluiten van bestaan op grotere schaal dan elke afzonderlijk aanwijsbare 3D-gebeurtenis, een besef dat dit misbruik van macht op alle bladzijden van het Boek van de Aarde overheersen. De genezing moet diep gaan. In dit proces zullen jullie je kracht vinden en idealiter jullie gewonde leiders helen, want gewond zijn zij zeker.

Sommigen zullen zelfgenezing toepassen, anderen zullen hun schaamte verkondigen, en als zij eenmaal hun donkere kant aan het licht hebben gebracht, grote leiders worden. De meesten echter zullen hun eigen vernietiging creëren, en jullie zullen de astrale velden moeten ontdoen van hun vervuilde vormen. Jullie zullen de volkeren moeten aanroepen, zij die hun oude tradities levend hebben gehouden en de leer van de voorouders, de mysteriepaden en van de geestenwereld, het belang van het in evenwicht brengen van licht en duisternis, het belang van de vier windstreken, de elementen, en de reinigingsrituelen en -praktijken die men jullie achterliet.

Uitdagingen..
Dit is een van de grootste uitdagingen voor jullie: hoe onderhandel je met en eis je je macht op van wezens die je niet kunt zien, wezens die veel meer macht bezitten dan jullie ooit hebben beseft. Dus het zijn de reptielen die heel moeten worden om de liefdesfrequentie opnieuw te vestigen als basis van hun bestaan. We zeggen niet dat alle reptiel energieën in het wilde weg in de richting van het kwaad gaan, het zou ook niet eerlijk zijn om dat van alle mensen te zeggen, al zou het zo kunnen lijken als men geen kennis zou hebben over deze  groepen. Wij weten dat er veel goede mensen bestaan, en het is tijd dat ze wakker worden want zij zijn gecodeerd om de beproevingen van hun eigen macht gestalte te geven.

De ‘City of London’ is het hart van de financiële wereld en de symboliek van de onderdrukkers ligt er duimendik bovenop. Recht onder, of in dit geval, bóven, ieders neus..

X
Als reizigers van de Pleiaden en tijdspringers die zichzelf willen kennen en onderzoeken, hebben wij zeker in de duisternis gekeken, donkere hoofdstukken uit het grotere Boek van het Bestaan, en we hebben deze beproevingen keer op keer gezien. Ze zijn op elke plek anders, en toch zijn ze allemaal hetzelfde. De perversiteit, de energieoplading die komt van anderen kwaad doen, dat is wat jullie gescheiden houdt.

Gewoonlijk zijn in je lichaam de gewaarwordingssystemen en de mechanismen om hogere, lichtere en extatische frequenties aan te boren afgesloten, dichtgenageld met ‘verboden toegang’ bordjes.  De wezens die zich voeden aan anderen kwaad doen, of dat nu mensen zijn of multi-dimensionelen, voeden hun energieveld op beperkte wijze, en deze energie vloeit niet vrijelijk door hen heen. Dus als zij energie aanboren willen zij er veel van en gewoonlijk is die van gewelddadige aard. Zij die anderen kwaad doen zijn energetisch uitgehongerd. Waarom? Omdat zij de liefde niet kennen, zich niet verbonden voelen en van het leven zijn afgesloten. Zonder liefde zijn jullie de wandelende levende doden.

Endarkenment – Alex Grey

Dit zin geen fijne ideeën om over jullie als mensheid te horen, maar wij delen ze jullie niet meer vanuit een oordeel. Wij zien de Aarde en haar cycli als vloeiende energie. Het is onze intentie jullie te laten weten wie je bent, om aan jullie terug te spiegelen, en om de zoektocht die jullie als mensen ondernemen te boekstaven. Als je een berg beklimt is het een heel andere ervaring dan wanneer je in de laagvlakte staat en terugkijkt. Het klimmen schept de mogelijkheid om het terrein vanuit één punt te beoordelen, om het daarna vanuit een ander punt opnieuw te beoordelen.

Jullie leven nu in de moerassen van de Aarde…
Er bestaan vreugdevolle plaatsen om te bezoeken en je kunt een heerlijke tijd beleven; de moerassen kunnen echter niet overgeslagen worden. De muffe, donkere energie moet worden erkend, daarna kun je beslissen wat je met de moerassen wilt. De oude Goden legden de moerassen van Mesopotamië droog en schiepen er vruchtbaar land.

Vele creatieve keuzemogelijkheden roepen naar jullie; het is echter het allerbelangrijkst in deze tijd om je aandacht op heelwording te houden. Grootschalige onrust zal tot revoluties leiden, opstand, schreeuwen om genoegdoening, anarchie, en veel leiders zullen hun land ontvluchten. Dit is op zich een teken. De volkeren zullen hun stem vinden. De Verenigde Staten hebben een lotsbestemming, net als ieder land op elk werelddeel.

In welke hoek van de wereld je je ook bevindt, welk bloed er ook door je anderen stroomt, zoek je waardigheid en wees er fier op mens te zijn. Jullie moeten je als een collectief van mensen verbinden; wat er ontbreekt aan jullie gemeenschappelijk leven is de fierheid die jullie zouden kunnen voelen om een mens van de planeet Aarde te zijn. Wij bedoelen niet een arrogante trots, maar een die je hart opent en je met de éénheid verbindt; door dit te doen voeg je de kwaliteiten van betekenisvolheid en doelgerichtheid aan je afstamming toe en aan jouw hoofdstuk in het Boek van de Aarde.

Er komen energieën van verschillende vorm en grootte door de Hemelen, al lijken de reptielen nog de grootste uitdaging voor jullie te zijn omdat zij de heersers achter de schermen zijn. Zij zijn vooral overheersend in het Wereld Management Team en andere structuren die jullie verheerlijken, vooral die van religieuze aard. Zij moedigen hun deelnemers aan om betekenisloze rituelen te volgen en andere hetzelfde te leren doen. Als je deelneemt in een ritueel, maak het dan je eigen ritueel, of wees er zeker van dat je begrijpt wat er gebeurt.

Afgetapte macht..
Het is makkelijk om jullie macht af te tappen, om jullie te laten bidden,  halleluja, amen te laten zeggen zonder dat jullie echt begrijpen wie of wat je aanroept. Wereld godsdiensten zullen vallen op dezelfde manier als de geschiedenisboeken zullen worden weggesmeten. Mensen zullen ongewone dingen aan de Hemelen blijven zien gebeuren – flitsen en lichtballen, kometen, mysterieus vuur in de licht, ongewone bliksem en bizarre fenomenen. We herinneren jullie er nogmaals aan dat je zonder de duisternis dit lichtschouwspel niet zou zien.

De kosmische frequenties bestaan uit vele lagen plannen. Je zou je af kunnen vragen: “Zijn deze dingen die mensen zien natuurlijke gebeurtenissen of kunstmatige?” De Schepper is in alles, dus is er iets natuurlijk, is er iets kunstmatig? Is niet alles met elkaar verbonden? De beheersing van de frequentie van jullie geest zal een van de grootste zorgen worden op jullie planeet: hoe jullie visioenen worden voorgeschoteld door de televisie, de computer, muziek, films en door onzichtbare microgolven die jullie gedachtepatronen beïnvloeden en jullie levenspatronen. Controle van de geest zal worden gezien als de ultieme strijd tegen de duisternis.

Als jullie wereld leiders kun wonden laten zien en hun verhalen vertellen en je van land tot land vergelijkbare patronen ziet zul je vragen: “Hoe kon dit gebeuren?” De duisternis zal toenemen en uiteindelijk zullen jullie het 3-D plan in werking zien om de menselijk gedachten te ontwerpen en programmeren, om delen van je geest te scheiden, alsof men elke cel van je lichaam zou benoemen, waardoor je elke cel tot een ander individu maakt.

Degenen die plannen maken om jullie frequentie te beheersen zouden al die cellen los van elkaar willen zien, samen levend en hun onverbondenheid nooit beseffend, onbewust van een verband. Omdat jullie je los maken van je kinderen, van de kracht van je genitaliën, van elkaar, en van de wil je macht te kennen verschaffen jullie een vruchtbare bodem voor het opdelen in hokjes van je geest. Beheersing van de geest is niet nieuw.

‘Frequentiebeheersing’ is wellicht een nieuwe term; beheersing van de geest vindt echter al lange tijd plaats. Als jullie de manieren onderzoeken waarop jullie geest beheerst wordt door openlijke en verborgen middelen in jullie wereld, zullen jullie uiteindelijk de controle begrijpen die door de dimensies heen komt: welke macht, welke occulte erfenis en nalatenschap jullie werkelijke tegenstander is.

De boeken van de ouden
zullen meer betekenis hebben als je hun boodschap niet vooronderstelt. Deze boeken hebben het over wat er uit de Hemelen zal komen, en bevatten veel aanwijzingen over wat jullie te wachten staat. Het blootleggen van de duisternis in al z’n overweldigende macht zal voor jullie de macht van de Goden aankondigen. Het zal iets zijn om de perverse praktijken en de overheersing van de geest onder ogen te zien van jullie wereldleiders en om een standpunt in te nemen en integriteit te eisen, en toch tegelijkertijd lief te hebben en compassie te voelen voor hetgeen je eigenlijk zou willen vernietigen.

Het zal echter iets heel anders voor jullie zijn om een stapje terug te doen – zoals in het verhaal van David tegenover de reus Goliath – als je gaat beseffen welke entiteiten deze zeer gewonde wereldleiders werkelijk voorstellen. Alle hooggeplaatsten zullen zich in leiderschapsrollen ten opzichte van de massa bevinden zodat ieder van jullie je eigen macht zal opeisen.

De valkuilen tonen die je moet vermijden als je je macht erft worden je getoond in de leer van de donkere kant. Met deze opleving zullen mensen die bereid zijn zich bloot te geven in deze tijd op hun eigen podium staan en de wereld een nieuwe leer voorspiegelen, vooral degenen die heel veel aandacht krijgen. Niemand is ooit slachtoffer, al willen de overwinners graag dat jullie geloven slachtoffers te zijn. Hoe zouden ze je anders kunnen overwinnen?

Boek van het Bestaan en in het Boek van de Aarde
In het grootste Boek van het Bestaan en in het Boek van de Aarde bestaan geen slachtoffers, alleen mensen die vergeten dat zij scheppers zijn, en die angst kiezen, de liefde vergeten en zich afscheiden. Het is hetzelfde verhaal met andere spelers, steeds weer opnieuw. In feite is het in het grotere plaatje hetzelfde verhaal met dezelfde spelers steeds weer opnieuw. Wij vragen jullie met alle moed van je wezen de duisternis die wacht op heelwording op te roepen.

Vanuit liefde en moed, als Familie van het Licht, vragen wij jullie een roep uit te sturen en te zeggen: “Duisternis, misbruik van macht, schending en corrumperen van de volkeren en de Aarde zelf, het is tijd om je bloot te geven. En in het blootgeven zal genezing schuilen. Dus kom, Duisternis, zodat de wereld je zal leren kennen, en daarna zullen we het Licht kennen en ons in éénheid verheugen.”  

Seksualiteit en donkere problemen..
Dit is een nobele roep en betekent niet dat de duisternis je leven zal overnemen. Je roept om genezing voor de duisternis en het misbruik van energie, zodat alle mensen hun seksualiteit in liefde kunnen uitdrukken, zodat kinderen geëerd zullen worden en een rechtmatige gelegenheid zullen krijgen hun eigen seksuele verkenningen te ondernemen zonder dat seks hun wordt opgedrongen door middel van rituele verkrachting en schending.

Het is in dit hele diepe deel van jou regeneratieve zelf, je geslachtsorganen, de kern van je wezen, dat veel van de belangrijkste problemen liggen, problemen zo donker, zo geheim dat niemand erover zou durven praten. Toch moeten ze aan het licht gebracht worden. Het weggeven van de macht over je geslachtsorganen is werkelijk afstand doen van de macht om te leven.

Met macht bedoelen wij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid; de rijpheid om te weten wanneer je wel en wanneer je niet uitdrukking geeft aan je seksualiteit, te weten dat de geslachtsdaad een daad van gemeenschappelijke instemming is bij uitstek, en dat het scheppen van leven eenstemmig dient te gebeurden.

Daarom zal jullie gekloon ook nooit aanslaan
Omdat het geen eenstemmige daad is, en Spirit wordt niet in het proces meegenomen. Jullie zijn unieke biologische wezens, en zoals we al zeiden hebben de Goden hun spullen in jullie verborgen – het beste van alles. Het is buitengewoon licht wat jullie scheppen. En door je geslachtsorganen, je biologische substantie te koesteren, en jezelf te genezen word het potentieel binnenin jullie geactiveerd.

Dus vragen we je nogmaals je leven te bezien. Wat deed je om vrede te stichten, om een doel te zoeken, om weg te gooien wat je niet nodig hebt, en om het oordeel over wat je gedaan hebt los te laten? Wat hebben jullie geleerd als voorouders, als multidimensionelen en als mensen in dit en in andere levens? Stel je waarden en normen vast die je zullen dienen gedurende de volgende stadia van uitzetting en samentrekking, wat alles wat je bent synthetiseert en samenbrengt tot een geïntegreerd, verheven leven. Eerst moet je vrede sluiten met je seksuele organen, want het is hier dat het leven ontspringt.

Je kunt een zuivere bron voor het leven zijn, of je nu kinderen krijgt of niet, want je trilling doet dienst als bron van leven, en je wordt nu uitgedaagd om die te handhaven. Door je seksualiteit te waarderen kunnen jullie wellicht de frequentie van de mensheid opnieuw vastleggen en kwalificeren voor het binnenbrengen van de nieuwe kinderen, die de garantie moeten krijgen dat ze gekoesterd zullen worden als de ultieme uitkomst van de mensheid. Had ieder van jullie die garantie maar gekregen, geboren te zijn als ultieme uitweg! Soms is wat je zelf niet ontvangt het geschenk dat je als je eigen nalatenschap geeft.

Breng je trilling in deze tijd omhoog van de kern van je seksuele zelf, van hoe je jezelf als vrouw of man benoemt, en stel je voor dat je wezen een houding vindt en in waarde toeneemt. Geef je verwarring op. Zoek datgene op wat jou waarde geeft. Leg de perversie en distorsie af en alles wat de trilling van de menselijke waardigheid schaadt. Herken, bij degenen die jou in verwarring brengen, dat de verwarring van hen is, en jouw helderheid is van jou.

De verwarring zal groter worden wanneer mannen als vrouwen te voorschijn komen en vrouwen als mannen verschijnen, er allemaal van overtuigd dat dit androgyne tijden zijn. Als wij jullie bezien schijnt het ons toe dat jullie het evenwicht zoeken in jezelf, en dat jullie zijn wat je bent, en toch is niets precies wat het lijkt te zijn.

Kies heelheid,  kies gezondheid,
kies voor gezond leven..

Kies ervoor het donker te begrijpen en vraag de administrateur je vertrouwde zaakwaarnemer te zijn, je te loodsen op de weg die voor je ligt. En zoek bovenal naar het begrijpen van de macht van je seksualiteit, de uitdrukking ervan helemaal te doordrenken met liefde, want seks zonder liefde is echt niet de moeite waard. Ieder van jullie moet tot die conclusie komen en die maatstaf aanleggen; dan zullen jullie wellicht een nieuwe bevolking voor de Aarde scheppen, een hele nieuwe nalatenschap, als jullie de scheppingsdaad omgeven met waardigheid.

Je creativiteit eindigt als je bang bent, en je macht houdt op waar je angst begint. Er zijn vele angstige ervaringen die jullie het hoofd moeten bieden, want jullie moeten de macht die de angst over jullie uitoefent leren kennen, en haar jezelf toe-eigenen, zodat je hem op zachte wijze kunt aanwenden, het ene nemend en er iets anders van makend – als alchemisten en vormwisselaars. Dit is een enorme taak bij jullie overgang van de late twintigste eeuw naar de vroege eenentwintigste eeuw, maar de waarschijnlijkheid van het succes is er.

In het Boek van de Aarde worden de lijnen van de tijd niet uitgewist; ze zijn er en jullie kunnen ze vinden, dus zoek ze op. Als je ‘s nachts gaat slapen gebruik dan de kracht van je wil en je intentie om in je dromen te reizen. Als je om je heen kijkt naar je leefgemeenschap, je familie en vrienden, weet dan dat iedereen deze beproeving meemaakt, wellicht geven ze er op een andere manier uiting aan, maar jullie ervaren allemaal dezelfde intensiteit van het leven, zoek dus naar wat jullie gemeenschappelijk hebben, en kies voor de liefde.

* * *

x

7 gedachten over “Familie van Licht; familie van Duisternis.. (2)

 1. Inspirerend.

  Laten we in dit licht ook eens de andere onderwerpen beschouwen op WTK.
  Ik ben vaak tegen. Tegen griepprikken, tegen het RIVM, Monsanto, FED, etc.
  Er is boosheid (in mij).

  Bovenstaand en vele andere lichtboodschappen hinten ons dat we niet tegen hoeven te zijn, maar wel het duister moeten kennen. Licht / donker, het houdt me bezig. Wellicht is een antwoord in deze richting interessant:

  Zoals je kinderen die stoute dingen doen liefdevol grenzen aangeeft, kunnen we ook liefdevol een streep in het zand trekken in de grote mensen wereld: Ik ben niet tegen jou, maar die griepprik doen we gewoon niet meer. Fiatgeld ook niet. 100 pulsen per seconde uit je DECT telefoon? Nee dankje. Geheim houden van LENR, Tesla, Vrije energie? Geheim houden van het feit dat vaccins bij babies niet werken en giftig zijn? Interessant, maar nu gaan we het toch rustig en openlijk bespreken met elkaar.

  1. Grappig Joris, het is precies dát wat je nu omschrijft wat FEITELIJK de onderstreping van onze grootsheid is!! Het is BEIDE in ogen zien, en een keuze maken! MAARRR, dat andere dus NIET afwijzen..! Het mag er zijn, alléén maak je een keus voor het positieve (zeg maar even). Het negatieve is welkom, mee te gaan met jou.

   Precies ZO omschreef Fred Burks het, in zijn fameuze beschrijving van de Bikram-yogales. Kijk maar eens HIER naar de vertaling ervan hier op de site. Over het ‘Integren van je schaduwkant’..!

   animated yinyang
   Als je jezelf van dit principe, waarbij je ahw een triale positie inneemt, goed laat doordringen, is alle dualiteit weg..!! ER is dan feitelijk maar 1 weg, het pad van het hart. De keuze van het hart; wat het beste ‘voelt’, waar je wezen ‘JA’ op zegt..!
   Idd Joris, zoals je het omschrijft: IK BEN NIET TEGEN, IK KIES VOOR DE/EEN ANDERE OPTIE…
   Moeder Theresa zei hiervan: “IK loop niet mee in een demonstratie TEGEN de oorlog; ik loop mee in een demonstratie VOOR VREDE”..

   En mensen die dan vaak roepen, dat je toch tegen de oorlog bent, als je vóór VREDE bent bijvoorbeeld, “Dan ben je toch tégen de oorlog?”, die snappen dan nét de kwintessens niet..!! ‘Nee’, je bent niet tégen oorlog, je laat oorlog ZIJN, maar verkiest een andere optie.. Je stuurt je energie een andere kant op!!!
   En op deze wijze kan ik me ook voorstellen, wat Fred Burks in dat artikel ook vertelt, dat je het negatieve veld, ook weer bekrachtigd, door er ‘NEE’ tegen te roepen..!! Door het negatieve af te keuren is het een groot collectief, uiterst krachtig veld geworden. Dat was niet gebeurd bij een oordeelloos kijken en observeren. Dat is voor mij de essentie. Wauw! En nu nog in de praktijk brengen.. hahaha 🙄

  2. hahaha hij is errug, duurde wel ruim 2 minuten voordat ik hum had 😉

   das heel snel voor platgeslagen zeer luidruchtige bipolaire DSM autisten eersteklas, zowel in aanleg als in frequente uitvoering zoals ik

   jammer dat die hypothetische koplampen Ufo ‘True’ definitie na een half uur nog niet indaalt in mijn verstand

   Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.