Advertentie

Het ware ‘Magdalena-Mysterie’..


x

Maria Magdalena door Pietro Perugino
Maria Magdalena door Pietro Perugino

x

x

Het ware Magdalena Mysterie

 2013 © Dr. Herbert van Erkelens

x

Dr. Herbert van Erkelens, theoretisch fysicus en alchemist.
Dr. Herbert van Erkelens, theoretisch fysicus en alchemist.

Hoe kan een zoektocht die met graancirkels begon uiteindelijk bij de ontdekking uitkomen dat Maria Magdalena in Ethiopië geboren is? Ooit raakte ik geboeid door de boodschappen die het medium Judith Moore had doorgegeven rond graancirkels die zorgvuldig door Johan Keijser waren uitgekozen. In De Taal van Graancirkels had Johan foto’s van graancirkels gecombineerd met teksten en tekeningen van Judith.

Begin mei 2007 raakte ik in dit boekwerk geïnteresseerd en meteen droomde ik dat Judith en ik een gemeenschappelijke taak hadden. In die droom had ik een relatie met Judith die om de Alfa en Omega draaide. De Alfa en Omega zijn de Moeder- en Vaderenergieën van de schepping. Die zijn op onze planeet vanwege de overheersing van patriarchale godsbeelden uit balans geraakt. Maar tijdens de eerste dertien jaar van het nieuwe millennium zouden de Alfa en Omega stapsgewijze weer in balans gebracht worden. We zouden een overgang naar nieuwe schepping meemaken.

Wat ik niet wist was dat Judith in diezelfde tijd een reis van Zuid-Frankrijk naar Israël had voltooid waarbij zij door ‘De spiegel van Magdala’ moest gaan. Maria Magdalena had haar daartoe de opdracht gegeven. Pas in oktober 2012 kwam ik dit te weten omdat Sean Sands, het co-medium met wie Judith samenwerkt, mij vanuit Canada een transmissie toestuurde waarin Maria Magdalena over de jaren sprak dat zij als kluizenaarster in de grotten van Zuid-Frankrijk leefde. In die tijd bleek zij in contact te hebben gestaan met een man die Petrus heette en die ‘apostel van de waarheid’ werd genoemd.

Petrus bracht haar af en toe voedsel en kwam op een goede dag ook met een alchemist aanzetten en Maria Magdalena ging met hem samenwerken. Zelf was zij bezig haar helderziende vermogens te ontwikkelen. Zij had daarbij het gevoel dat zij door een spiegel heen reisde en daarbij de werkelijkheid op een andere manier waarnam. Daarbij ondernam zij ook reizen naar de Binnenaarde. In tegenstelling tot het aardoppervlak trof zij daar een groot gevoel van vrede aan. Zij realiseerde zich dat de Binnenaarde het rijk van de Zwarte Isis was.

De band met Judith Moore krijgt vorm
In januari 2008 werd ik lid van de wereldwijde ’13:13:13′-zielengroep die Judith bij haar werk ondersteunt. Ik kreeg daardoor bijna dagelijks e-mails toegestuurd met transmissies van haar, die dan weer door Sean Sands, Judith’s transcriber, waren uitgeschreven. Maar in mei 2008 zag ik in een transmissie vreemd genoeg ineens mijn eigen naam staan..! Volgens deze transmissie droeg Judith sinds oude tijden de sleutels om een of andere solaire doorgang te openen. En verder werd er opgemerkt: ‘Dit alles heeft te maken met de oude alchemie en met de relatie die zij met Herbert heeft. Herbert was een alchemist die in de 13:13:13 groep is gekomen omdat hij het meesterschap heeft over de alchemistische formules om de solaire sleutels te activeren.’

The tree of Alchemy
The tree of Alchemy

Het ging om een transmissie die zo diep op onbegrijpelijke zaken inging dat je er een heel boek over zou kunnen schrijven. Ik was mij er ook niet van bewust dat ik ook maar iets met een solaire doorgang te maken had. Pas later viel het mij op dat het in mei 2008 om het openen van vrouwelijke solaire codes ging. Jezus was degene geweest die met mannelijke solaire codes naar de Aarde was gekomen. Hij was de belichaming van de Zonne-logos geweest. Volgens de transmissie van 24 mei bestond er ook een vrouwelijke Zonne-logos, een solaire Sophia.
Daarover zou het een en ander opgetekend zijn in het zevende geheime evangelie van Maria Magdalena. De apostelen van de waarheid waren de hoeders geweest van deze evangeliën. En volgens de transmissie zou het geheim van het zevende evangelie geopenbaard zijn. Wij zouden weer toegang hebben tot de solaire Sophia, tot de vrouwelijke wijsheid van de Zon.

In die tijd hield ik mij niet met Maria Magdalena of solaire wijsheid bezig. Wel maakte ik mij ernstig bezorgd over de mogelijke opwarming van de Aarde. En verder verdiepte ik mij in de artistieke ontwikkeling van mijn vader en in autisme vanuit spiritueel perspectief. Weinig wees er toen op dat ik die oude alchemist uit de transmissies was die solaire sleutels kon activeren..!

Maar sinds augustus van het vorige jaar (2012) is er ineens het verlangen in mij ontwaakt om over de genoemde ‘Spiegel van Magdala’ te gaan schrijven. Dat impliceerde dat ik mij ook nader ging verdiepen in wat Judith allemaal óver en námens Maria Magdalena te melden heeft. Bij het archief dat op mijn computer inmiddels honderden transmissies omvatte was dat geen eenvoudige zaak. Maar door vijf maanden lang, bijna dag en nacht ermee bezig te zijn geweest, heb ik geheimen ontdekt die misschien nooit eerder aan het licht zijn gekomen.

2008
Mijn uitgangspunt was daarbij een prachtig visioen van Judith uit december 2008. In dit visioen deelt koning Salomo de troon in zijn tempel met de koningin van Sheba. Vervolgens dalen beiden af van de troon. Er zijn zes pilaren met een zevende in het midden: ‘Salomo en Sheba staan nu ieder aan een kant van de zevende pilaar. In hun harten vindt beweging van het on­ein­digheidssymbool plaats… Zes pilaren vormen het Zegel van Salomo, de zevende is de vereniging van het hart. De zevende pilaar beweegt naar het centrum van het Zegel van Salomo. Altijd zag ik de pilaren achter de troon van Salomo staan, maar nu ervoor. Sheba en Salomo staan binnen een aura, een energieveld dat vanuit de zevende pilaar wordt verlicht. Jezus en Maria Magdalena staan bij hen… Abraham is binnengekomen met Hagar aan zijn linker- en Sara aan zijn rechterzijde. Zij maken een oneindigheidssymbool binnen het Zegel van Salomo en getuigen ervan dat dit de afstamming is. Sheba en Magdala zijn de dochters van Hagar, Jeshua en Salomo de zoons van Sara.’

Zelfs van de meest gecompliceerde graancirkel, zoals deze op 8 - 8 - 2008 in Wiltshire (UK) verscheen, zul je NIETS in de kranten zien staan! Misschien is het een teken aan de wand: Lemniscaat: teken van oneindigheid. Hoe groot moeten de graancirkels worden, willen ze de 'pers' halen. Mogen ze dáár stil getuigen van de aanwezigheid van de kosmische verbinding van de mens. Volgens het medium Judith Moore zijn graancirkels de 'ontmoetingsplekken tussen mens en kosmos'.
Een van de meest gecompliceerde graancirkels, ooit verschenen. Op 8 Augustus 2008. in Wiltshire (UK). Een teken aan de wand: Lemniscaat: teken van oneindigheid.  Het symbool voor de vereniging van het goddelijk mannelijke en het goddelijk vrouwelijke. Graancirkels blijken keer op keer de ‘ontmoetingsplekken tussen mens en kosmos’.

Hoewel dit maar één alinea is staat het vol met verborgen codes. Het oneindigheidssymbool heet ook wel de lemniscaat en is nauw verbonden met het getal acht. Het Zegel van Salomo is wat wij de Davidster noemen. De zevende pilaar gaat naar het midden van de Davidster en vormt het punt waar de beide geslachten elkaar in liefde ontmoeten. Salomo staat er met Sheba, Jezus met Maria Magdalena. Dan komt Abraham met zijn twee vrouwen, Sara en Hagar binnen.

Verboden liefdes..
In feite gaat het visioen merendeels om verboden liefdes. Abraham had een zoon bij Hagar, de slavin van Sara. Maar hij moest haar en haar zoon Ismaël de woestijn insturen. Salomo was koning van de joden en ontving in zijn tempel een exotische koningin uit het verre Sheba dat in het huidige Ethiopië gelegen moet hebben. Het was uitgesloten dat zij in het openbaar een relatie met elkaar konden beginnen. Jezus was getrouwd met Maria Magdalena, maar om haar te beschermen gaf hij aan deze relatie weinig ruchtbaarheid. Zij was zijn verborgen Bruid, maar natuurlijk is de katholieke kerk van mening dat hij ongetrouwd is geweest.

Jeshua (Jezus) en Salomo worden ‘de zoons van Sara’ genoemd. Zij stammen af van Isaak, de zoon die Abraham bij zijn vrouw Sara heeft gekregen. De afstamming van Jeshua en Salomo is in de bijbel gemakkelijk terug te vinden. Maar in diezelfde bijbel is niets te vinden van de afstamming van de koningin van Sheba of van Maria Magdalena. In het visioen worden zij beiden ‘dochters van Hagar’ genoemd. En dat is het intrigerende. In de alchemie speelt de ontmoeting tussen Salomo en Sheba een belangrijke rol als symbool van de vereniging der tegendelen. Zij vieren met elkaar het heilige huwelijk dat meer is dan een ontmoeting van man en vrouw.

Bij een heilig huwelijk ontmoeten ook kosmische krachten elkaar. Volgens de Arabische alchemie gaat het daarbij om de Zon en de Maan. Maar het zou ook om de ontmoeting van de solaire Logos met de solaire Sophia kunnen gaan. En dan komen Jezus en Maria Magdalena in beeld. Maar hoe kan Maria Magdalena een dochter van Hagar zijn?

Het spoor volgen naar de geboorteplaats van Maria Magdalena
Het spoor van Hagar voerde in de transmissies naar Mekka, de stad die tegenwoordig het middelpunt van de islam vormt. Hier zou Abraham samen met Ismaël de Ka’aba herbouwd hebben. Dit zwarte heiligdom is volgens de islam afkomstig van niemand minder dan Adam. Ismaël is de stamvader van de Ismaëlieten en die worden later geïdentificeerd met de Arabieren. Vandaar dat Ismaël in de islam een belangrijke profeet is. Zijn moeder Hagar ligt in de buurt van de Ka’aba begraven. Het beeld van Hagar in de islamitische traditie is dat van een Egyptische prinses, dochter van een koning of farao. De Iraanse geleerde Ali Shariati meende dat de moeder van Ismaël ‘een zwarte Ethiopische vrouw’ was.

Pope_Black_Madonna
Paus Johannes Paulus gaat in het Vaticaan op de knieën voor een zwarte madonna met kind.. Waar komt die in de Bijbel voor?

Voor ons gevoel is het nogal een verschil of het om Egypte of om Ethiopië gaat. Maar het noorden van Ethiopië hoort geografisch gezien bij Egypte. De Blauwe Nijl ontspringt er en zonder de regens in het hoogland van Ethiopië zou het vroegere Egypte geen Nijl-overstroming hebben gekend. Die overstroming bracht vruchtbaar klei over het land. De strook land langs de Nijl werd vroeger Chèmeia, het Zwarte Land, genoemd. En de kleur zwart staat daarmee voor vruchtbaarheid. Volgens de alchemie vindt de paring van het mannelijke en het vrouwelijke principe tijdens de zwartwording plaats.

En blijkbaar gaat het bij Hagar ook om het principe van het zwarte. In de bijbel staat niet dat zij zwart is, maar zij wordt in de islam toch gezien als een zwarte vrouw die met Egypte of met Ethiopië verbonden is. En als de koningin van Sheba van haar afstamt, zou zij eveneens een zwarte vrouw kunnen zijn. Dan zou zij de Shulamitische uit het Hooglied kunnen zijn. Want deze zegt: ‘Meisjes van Jeruzalem, donker ben ik, en mooi.’

Mijn twee boeken
Ik heb een heel boek nodig om uitgaande van de ‘Spiegel van Magdala’ via de troon van Salomo en Sheba bij Mekka uit te komen. In feite gaat het daarbij om een van de wortels van het conflict in het Midden-Oosten. Volgens de transmissies van Judith zijn de verhalen rond Abraham gemanipuleerd door krachten die zij halfgoden noemt. Deze doen zich voor als goden, maar zij hebben in feite de verbinding met de God Bron verloren. Zij worden verteerd door ego en voeren op aarde strijd met elkaar.

Dat zijn de religieuze conflicten die keer op keer tussen verschillende godsdiensten oplaaien. Het komt de halfgoden goed uit als in heilige geschriften al sprake is van onmin. Dit is het geval bij Sara en Hagar. Maar in werkelijkheid is er geen sprake geweest van jaloezie tussen hen. Abraham had Hagar met zijn zoon Ismaël de woestijn ingestuurd, maar dat had als reden gehad dat zij na de geboorte van Isaak gevaar liepen. Het was voor hun eigen bescherming geweest.

Zij kwamen in Mekka terecht en raakten verbonden met de Ka’aba. Judith noemt dit heiligdom de tempel van Mekka. In haar visioenen is deze tempel verbonden met de Rotskoepel in Jeruzalem en met het graf van Abraham in Hebron. Een keer heeft Judith dit graf bezocht. Zij vroeg aan hem: ‘Abraham, waarom heb je mij naar jouw graftombe gebracht?” Waarop hij antwoordde: “Omdat mijn zoons samen moeten komen aan één tafel. Zij moeten feest vieren aan de tafel van de Goddelijke Moeder opdat er vrede in de wereld zal zijn.” In feite gaat het dusom twee takken van een en dezelfde godsdienst. Als Sara voor het jodendom staat en Hagar voor de Islam, dan hoeft er geen reden tot onenigheid te zijn.

De Chalice Well. (foto: Herbert van Erkelens).
Glastonbury, de ‘Chalice Well’. Vereniging van het mannelijke met het vrouwelijke. Twee leylijnen onder Glastonbury die een mannelijke en vrouwelijk waterstroom genereren. (zie ook het boek van Tyberonn (klik op illustratie!) (foto: Herbert van Erkelens).

2009 Sara en Hagar
In januari 2009 kreeg Judith een groot visioen waarin Sara en Hagar elkaar in de tempel van Mekka ontmoeten. Mooi is het stukje waarbij zij elkaar omhelzen: ‘Ik zie hoe blij Hagar en haar kinderen zijn, de kinderen van Ismaël. Haar afstamming is vertegenwoordigd. Sara is met Isaak gekomen en haar afstamming reist met haar, de afstamming van Isaak. Sara komt naar Mekka, want joden en christenen dienen als kinderen van het Licht ontvangen te worden. Sara is met Isaak gekomen en wacht bij de poorten van Mekka. De poorten gaan voor haar open. Zij wordt begroet door Hagar en zij omhelzen elkaar. Hun zoons staan naast hen…

Nu kijkt Sara haar zuster aan en zij omhelzen elkaar. Hagar spreekt: “Mijn geliefde zuster, mijn vriendin, we hebben onze rollen vervuld en de richtlijnen van God de Almachtige opgevolgd. Ik eer jou voor de moed die jij had, mijn zuster Sara.” Sara kijkt Hagar aan: “Nu kan mijn hart genezen, want van alle pijn en lijden was de grootste last van mijn hart om jou te verbannen, mijn vriendin.” Zij draaien zich om en verwelkomen hun zoons in de Tempel van Mekka.”

Judith was zelf getroffen door dit visioen. Zij merkte op: ‘Nog tijdens mijn leven zal ik Mekka zien openen. Een delegatie vanuit Israël zal naar Mekka afreizen voor een vredesconferentie. Ik heb een visioen waarin Hagar Sara uitnodigt en een delegatie vanuit Israël naar Mekka gaat. Dit is een tamelijk radicaal visioen.’  En net zoals bij het eerdere visioen van de etherische tempel van Salomo spelen ook Jeshua en Maria Magdalena een rol. Sara kijkt uit naar haar verre nazaat Jeshua en Hagar naar haar verre afstammeling Maria Magdalena: ‘Magdalena en Jeshua betreden de Tempel in Mekka… Zij wor­den verwelkomd door Hagar en Sara. Maria Magdalena komt uit het westen en Jeshua uit het oosten… Hagar pakt de hand van Maria Magdalena en Sara pakt de hand van Jeshua. De zoons van Sara en Hagar bidden in het centrum van de Tempel. Zij eren iedere spirituele weg naar waarheid.’

De aanwezigheid van Maria Magdalena
Een tweede boek was nodig om ook de recente transmissies vanaf januari 2010 tot nu in hun ontwikkeling te volgen. Vooral in de transmissies van 2011 was Maria Magdalena zelf veel aan het woord. Daardoor raakte ik meer en meer geïntrigeerd door haar, temeer ook omdat ik haar aanwezigheid begon te voelen. Eigenlijk is zij vanaf maart 2011 altijd bij mij geweest. Zij biedt ook iedereen haar hulp aan en ook als je niet om haar hulp vraagt, is zij bij je aanwezig: “Mijn geest en mijn lichaam kennen geen grenzen. Ruimte en tijd vormen geen grenzen voor mij. Wanneer je mijn naam roept, zal ik bij jou zijn. En zelfs wanneer je er niet aan denkt om mijn naam te roepen, zal ik bij jou zijn.”

BlackMadonaTevens begon ik mij te verdiepen in romans die aan Maria Magdalena zijn gewijd. Telkens ging het daarbij om een verborgen evangelie van haar of om een Boek der Liefde dat door Jezus zelf geschreven zou zijn. Zo stuitte ik ook op een roman van Kathleen McGowan getiteld Het Magdalena Mysterie. Dit boek beschrijft een ontdekkingstocht van de journaliste Maureen Paschal die uiteindelijk uitmondt in het onder levensgevaar vinden van een in het Franse plaatsje Arques opgetekend evangelie van Maria Magdalena.

Het is best een aardig verhaal dat vernuftig in elkaar zit, maar de lezer krijgt geen evangelie voorgeschoteld waarin iets bijzonders staat. Nog ver voordat Paschal de toegang tot het grote geheim van Magdalena heeft gevonden, weet de lezer al dat het evangelie vermoedelijk is samengesteld uit allerlei publicaties uit de twintigste eeuw. Zo wordt de apostel Paulus voorgesteld als een vrouwenhater. Maar in de transmissies van Judith neemt Maria Magdalena het juist op voor deze Paulus, hij was niet degene die haar, noch de kerk had verraden. Judith is van mening dat het werk van Paulus belangrijk is geweest en dat er een verkeerde voorstelling van hem is gemaakt.

Wat Het Magdalena Mysterie toch de moeite waard maakt is de hoofdpersoon zelf die in het Engels ‘the Expected One’ wordt genoemd. In Nederlandse vertaling is dit de Voorzegde geworden en dat is vermoedelijk hetzelfde als de Voorspelde. Maureen Paschal is journaliste en op 22 maart, de dag van de verrijzenis, geboren. Zij heeft visioenen van de kruisiging die haar tot de Voorspelde van haar tijd maken. Judith werd hierdoor getroffen, omdat zij zelf in het Belgische Brugge een groot visioen van de kruisiging heeft gehad. Maar dat ontdekte ik pas toen ik in de zoekfunctie van mijn computer ‘Expected One’ intypte en naar een paar transmissies werd gevoerd die met de solaire Sophia samenhingen. Daaronder bevond zich ook een kort bericht waarin Maria Magdalena als de Voorspelde werd voorgesteld.

magdala ethiopië2011
In april 2011 bleek Judith in een transmissie kort verslag te hebben gedaan van wat Maria Magdalena haar tijdens een spirituele bijeenkomst over haar jeugd had doorgegeven. Inmiddels wist ik al dat Maria Magdalena in Ethiopië geboren was en de erfenis van de koningin van Sheba droeg. Nu kwam ik daarbij te weten dat zij als eenjarig kind in de woestijn was gevonden. Een beschreven rol was in haar jurkje genaaid. Daarin stond dat zij uit het huis van Benjamin was en een ko­ningin-farao uit een afstammingslijn vanuit Egypte was.

Alles was be­schreven met inbegrip van de vervolgde afstamming. Haar familie was ertoe voorbestemd haar naar Israël, naar Moeder Maria te brengen ter voorbereiding van haar huwelijk met Jezus. Hij was uit de stam van Juda en zij was uit die van Benjamin. Zij bracht bloedlijnen samen via Egypte, Ismaël, de Arabische volkeren en het Huis van Benjamin. De rol beschreef dat alles met inbegrip van haar geboorte en de oude profetieën die vertelden wie zij was.

Blijkbaar waren de magiërs in Ethiopië gaan zoeken om voor Jezus een geschikte bruid te vinden. Zij deden dat met voorbedachten rade, omdat zij bloedlijnen bij elkaar wilden brengen waarvan het DNA niet door genetische manipulatie verstoord was. Maar de karavaan die Maria Magdalena naar Israël zou brengen werd aangevallen, waarbij haar ouders werden vermoord en het kind werd gevonden door niet nader genoemde mensen die Maria Magdalena via een lange reis naar Palestina brachten. Toen ik Judith hierover belde bleek het om de ouders van Lazarus te gaan en daarmee werd alles voor mij duidelijk:
‘Toen zij deze rollen vonden, waren zij zo authentiek dat zij die naar bepaalde rabbijnen en naar de Essenen en de Magiërs brachten. De Magiërs onderwierpen haar aan waarzegmethoden en ze kwamen tot de conclusie dat zij de Voorspelde was. Dat stond ook in de rollen die bij haar gevonden waren. Er werd een overeenstemming gesloten. De ouders van Lazarus zouden zeggen dat Maria Magdalena uit hen was geboren… Het kind werd naar Moeder Maria gebracht en grootgebracht om met Jezus te trouwen. Maria gaf haar ook een trai­ning.’

De legpuzzel valt in elkaar..
Hiermee vielen de stukjes van de legpuzzel ineens op zijn plaats. Maria Magdalena en Maria van Bethanië zijn een en dezelfde vrouw, zoals ik in mijn boek Jezus en de broederschap der Essenen al had aangenomen. Haar afkomst uit Ethiopië maakte meteen duidelijk dat zij inderdaad via afstamming met de koningin van Sheba en met Hagar verbonden kan zijn. De Magiërs hadden Jezus als de zoon van Sara weten te koppelen aan Maria Magdalena als de dochter van Hagar. En de plaats Magdala zou in Ethiopië hebben kunnen liggen. Volgens de oude editie van de Times wereldatlas die ik thuis heb ligt Magdala daar nog steeds. (zie illustratie hierboven)

'Het laatste avondmaal' van Leonardo da Vinci. De ontdekking dat Maria Magdalena zeer waarschijnlijk één van de apostelen is geweest, zette het 'mannelijke' geloof op zijn kop..
‘Het laatste avondmaal’ van Leonardo da Vinci. De ontdekking dat Maria Magdalena (met het roze kleed naast Jesus) zeer waarschijnlijk één van de apostelen is geweest, zette het ‘mannelijke’ geloof op zijn kop.. Dan Brown was met zjin ‘Da Vinci’-code de man die de wereld wakker maakte over de onderdrukking van de  vrouwelijke scheppingskracht in de de mens.

Deze mogelijkheid werd eerder geopperd door Lynn Picknett in haar boek Mary Magdalene uit 2003: ‘Het zou van betekenis kunnen zijn dat er vele jaren lang een Magdala in Ethiopië heeft bestaan… Deze rotsachtige plek heet nu Amba Mariam (Maria); hoewel de Ethiopiërs tegenwoordig eerder de Heilige Maagd dan Maria Magdalena vereren, wijzen de plaatsnamen in het gebied op een langdurige band met de laatste. Hoewel dat voor velen ondenkbaar is, is het misschien zelfs wel haar geboorte- of woonplaats geweest.’ Volgens een reisgids die ik heb geraadpleegd betekent Amba Mariam zoveel als ‘bolwerk van Maria.’ Dit is wel grappig omdat Margaret Starbird in haar boeken over Maria Magdalena het woord ‘Magdal’ vanuit het Hebreeuws en Aramees als ‘toren’, ‘vesting’ en ‘bolwerk’ leest. Blijkbaar is de tijd nu rijp voor het opmerkelijke inzicht dat Jezus getrouwd is geweest en wel met een vrouw die in Ethiopië geboren was.

Tot nu toe hebben we geleefd met het patriarchale godsbeeld uit de bijbel dat sterk beïnvloed is door de halfgod Jehovah die geen goede relatie met het vrouwelijke principe heeft. Het was de bedoeling van Jezus om een godsbeeld te introduceren waarin wel een balans tussen de Alfa en Omega aanwezig is. Maar hij besefte dat een dergelijk godsbeeld in zijn tijd weinig kans van slagen had. Daarom besloot hij Maria Magdalena in een verboden Kabbala in te wijden waarvan de linker- en de rechterpilaar met elkaar in balans waren en de elfde sefira de poort naar oneindigheid opende. De Kabbala kennen we als een joodse mystieke traditie die een godsbeeld kent met tien sefirot, tien emanaties van het En Sof, het oneindige. Volgens de transmissies van Judith is deze Kabbala beperkend van aard. De Kabbala van Creatie kent dertien sefirot. Jezus en Maria Magdalena leefden vanuit deze oorspronkelijke Kabbala. Hun lichtlichamen waren niet beperkt tot tien sefirot.

Judith Moore
Judith Moore

Hun dochter Sara die door de Roma uit de Camargue als Kali de Zwarte wordt vereerd kende evenmin die beperkingen. Recent gaf Judith over haar door: ‘Sara was ontvangen vanuit de krachten van Creatie uit het hart van de Grote Centrale Zon. Haar vader, de Osirische prins, was de solaire Logos en haar moeder was ISIS zelf. Via de geboorte van Sara werd een geheel nieuwe scheppingsenergie geboren uit vereniging.
Zij was de moeder van de nieuwe menselijke DNA blauwdruk die een formule initieerde, voorbestemd om de mensheid te bevrijden. Daarom probeerden de donkere krachten de bloedlijn te vernietigen. De Broederschap van het Licht hadden via Maria Magdalena en Jezus twee bloedlijnen verenigd die onvernietigbaar, ultiem was. Die blauwdruk gedijde bij compassie in plaats van bij lijden.’

Kortom, Dan Brown schreef in ‘De Da Vinci Code’ in essentie de waarheid op. Er is dus een heilige bloedlijn en die loopt gevaar. Binnen deze bloedlijn worden de vrouwen geboren die door McGowan ‘De Voorspelden’ worden genoemd. Volgens Judith dragen deze ‘Voorspelden’ de kracht van de vrouwelijke Sophia, zij zijn verbonden met de vrouwelijke kracht van de Leeuw. (zie ook ons artikel over Laura Eisenhower HIER) Een transmissie van Judith Moore, van december 2011 merkt hierover op:

‘De monarchen uit het verleden schiepen hun machtscentra op solaire punten, punten op de Aarde die een poort naar de Zon vormen. De solaire Sophia is het vrouwelijke solaire principe. Er is een directe relatie met de bevrijding van Maria Magdalena door Jezus toen hij kwam om haar te verheffen, te vereren en te bekrachtigen. Dat moest toentertijd in het geheim gebeuren opdat zij naar de solaire kracht geopend zou worden en erdoor bevrucht zou worden. Daardoor zou bij haar de geest van de vrouwelijke Christus ontwaken. Aldus gaf zij de evangeliën van het Levende Verbond door en bracht zij voor de wereld een principe van bewustzijn voort dat de Katharen tot vrede en licht op aarde inspireerde. Zij noemden dit principe de Graal.

De bevrijding van licht op de planeet moet nu plaatsvinden via het vrouwelijke solaire principe. De vrouwen die dit principe belichamen zijn de vrouwen van de Leeuw, de solaire Sophia’s. De monarchen uit het verleden schiepen doctrines en machtscentra met gebruikmaking van de mannelijke solaire kracht. Wanneer deze kracht niet in balans is met het vrouwelijke solaire principe, dan is het een sterk destructieve kracht zoals wanneer de Zon de gewassen verbrandt en droogte veroorzaakt. De mannelijke solaire kracht dient in balans te zijn met de universele krachten van het vrouwelijke Gaia principe. Daarom spraken inheemse volkeren van het huwelijk van de Zon en de Aarde.’

Tot slot: de oude alchemist…
Ben ik nu de oude alchemist die de solaire doorgang weet te openen? In ‘De spiegel van Magdala’ en in ‘Maria Magdalena. Profetes van het Levende Verbond’ moet ik eerst de vervormingen van de patriarchale traditie recht zetten. Ik moet de weg openen naar een godsbeeld waarin de Alfa en Omega via de Geest met elkaar zijn verenigd. Een aardse belichaming van dit godsbeeld werd 2000 jaar terug gevormd door Jezus, Maria Magdalena en hun kinderen.

Ik hoop dat de twee boeken, die Judith en ik mochten schrijven, ertoe mogen bijdragen dat de aandacht die tot nu toe op Jezus en Moeder Maria was gericht, zich verbreedt naar de meer uitgebreide heilige familie. Moeder Maria is enkel de Lichte Isis. Maria Magdalena is als de Zwarte Isis tevens de vrouwelijke Christus. Op zich is het niet moeilijk om dit uit te leggen. In veel kerken in Frankrijk en daarbuiten staat er al een Zwarte Madonna met kind. We hoeven in deze beelden alleen maar Maria Magdalena met haar dochter Sara te zien en we zijn al in de energie van de nieuwe schepping aangeland..!

x

Herbert van Erkelens

Augustus 2013

* * *

Zaterdag 28 juni houdt Herbert van Erkelens een workshop/lezing getiteld:

‘Maria Magdalena: dochter van Hagar’

(zie voor alle gegevens en deelname HIER op onze agenda)

x

* * *

x

Herbert van Erkelens schreef samen met Judith Moore deze 2 prachtige boeken. 

profetes en spiegel MM covers

x

Bestel de beide boeken; exclusief via WantToKnow, zónder verzendkosten!

Wanneer je deze beide nieuwe boeken ineens bestelt, dan sturen wij je deze toe zonder verzendkosten!
Je hebt de boeken dan met een paar dagen in huis.
Maar daarvoor € 32,- (€ 16,- x 2) over op rekening 4313174 van Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.
V
ermeldt de code ‘MM2’ én vergeet niet je adres en postcode voor toezending.

x

Wil je één van beide boeken bestellen?
Maak dan € 16,- + € 3,- bijdrage verzendkosten = € 19,- over op hetzelfde rekeningnummer.
(4313174 tnv Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede).

Vermeldt duidelijk je adres en postcode en vermeldt de volgende code voor je bestelling:
Voor ‘De Spiegel van Magdala’ de code ‘MMS’ en
voor het boek ‘Profetes van het levende verbond’ de code ‘MMP’.

Voor België / buitenland

 Door de hogere verzendkosten kunnen we deze aanbieding helaas alleen voor Nederland laten gelden.
Desalniettemin geven we Belgische lezers een mooie aanbieding:

Bestelling per boekje: € 16,- + bijdrage verzendkosten € 5,- = € 21 (code MMS óf MMP, zie hierboven)
Voor de set van 2 boeken: € 32 + € 5,- bijdrage = € 37,-  (code MM2)
Vermeld ook in dit geval duidelijk het volledige adres!

Dit zijn de IBAN- en BIC-codes:

Hierbij zijn de codes voor internationale betaling:

IBAN: NL35INGB0004313174
Bic code: INGBNL2A

* * *

106 gedachten over “Het ware ‘Magdalena-Mysterie’..

 1. Van de vrouwen die in de bijbel voorkomen is genoegzaam bekend dat ze een ondergeschikte rol speelden; onttrokken ze zich daaraan, dan waren ze meteen verdacht.
  Het is niet voor niets dat hele Wijze en Belangrijke Vrouwen als Tamar, Rachab, Delila, Izebel en Maria Magdalena als hoer te boek staan.

  In mijn beleving waren zij Vrije Vrouwen…. ze stonden heel dicht bij zichzelf en conformeerden zich niet aan wat anderen vonden hoe ze moesten leven.

  Bijna alle boeken, geschriften, lezingen over Maria Magdalena benaderen in mijn visie nog veel te veel Maria Magdalena als historisch figuur, terwijl in mijn optiek we veel meer de Vrouwelijke Wijsheid van Maria Magdalena mogen omarmen. Vrouwen zijn in mijn optiek in zijn algemeenheid zo wie zo beter in staat om vanuit de intuitie te leven dan mannen. Wij mannen hebben in z’n algemeenheid meer moeite om uit ons Reptielenbrein te stappen. Ik merk het vaak al aan de bestuurstafel als er vrouwelijke aanwezigheid is tussend e vele mannen. De energie voelt dan heel anders aan en de besluitvorming verloopt vaak veel sneller

  Een boek over Maria Magdalena, die ik met veel plezier heb gelezen, is van Marianne Fredriksson – Volgens Maria Magdalena

  http://www.bol.com/nl/p/volgens-maria-magdalena/1001004004924176/

  1. Dick, daar gaan we weer. Het goddelijk vrouwelijke zit in IEDER mens, dus niet in vrouwen alléén..!! Het goddelijk mannelijk zit dus ook in vrouwen..
   Hen ‘beschuldigen’ van het belichamen van het vrouwelijke alléén, doet nauwelijks recht aan hun compleet-mens-zijn!!

  2. Het Goddelijke vrouwelijke zit immers ook in iedere man….. we mogen het alleen leren omarmen…..

  3. Ja, Monika, Maria Magdalena is mijn stokpaardje. Zij was een Vrije Vrouw. Ze stond in haar Eigen Kracht en luisterde heel goed naar haar Innerlijk Weten. Ze wist haar vrouwelijke kant en haar mannelijke kant heel goed in zichzelf te integreren. In die dagen werden dit soort vrouwen echter niet geaccepteerd en weggezet als Hoeren…..

   Zij was het echter die de Boodschappen van Jezus beter dan wie ook wist te verstaan en er naar te leven. Zij was dan ook de Apostel der Apostelen!

   Maar het was juist Petrus, die zich opwierp als de eerste apostel van Jezus. Hij probeerde keer op keer een Conflict uit te lokken met Maria Magdalena door tegenover de andere “apostelen”” te benadrukken, dat Maria Magdalena “maar een vrouw” is en dat ze hem steeds in de rede valt.

   Ach, mochten wij allemaal maar iets minder Petrus worden en iets meer Maria Magdalena!

  4. Nee, Monika, dit is mij niet bekend….

   Het is voor mij niet ;anger Essentieel om de figuren van Jezus, Petrus en Maria Magdalena vanuit een historisch perspectief te zien.

   Voor mij is Jezus het symbool hoe we vanuit het Christusbewustzijn onze Ware Zelf kunnen hervinden….. Petrus en Maria Magdalena laten ons in mijn visie zien hoe in ons zelf het Innerlijk Conflict voortdurend gestalte krijgt tussen ons Denken en ons Voelen!

  5. Jezus was een hippie, in de nadagen van Pilatus, geschreven door Simon Vestdijk.
   Jezus ligt inderdaad begraven in Kashmir ik heb aan zijn eenvoudige graf gestaan.
   Maria Magdalena was een vrouw met twee kindertjes, van wie ?
   Zij kwam aan land in Saint Marie de la Mer, met andere mensen en haar begeleidster Anna, een zwarte vrouw later geworden tot de zwarte Madonna waar van ik er heel veel heb gezien, in kerken maar vaak opgeborgen in de sacristie.
   Maria Magdalena is begraven onder de witte berg, de Montauban of Montalban, en daar bestaan er veel van.
   Het is ook waar dat er van oudsher veel Joden woonde in de zuid oostelijke gebieden, gevlucht voor de Moslims, de Inquisitie speelde pas veel later, in deze gebieden woonden ook veel Catharen.
   Verder hoef niemand aan vrouwen verering te doen gewoon respecteren is goed genoeg.
   Een vrouw kan kinderen krijgen en alleen zij weet van wie die kinderen zijn, verder is de vrouwelijke charme het grootste en
   gevaarlijkste wapen terwereld, vele oorlogen om gevoerd.

   Over de Abbey Saunier doen veel heel verschillende verhalen de ronde, één hele plausible is de schat van de VisiGoten, maar de mythe groeid nog steeds, het is van een hobby een manie geworden, en we weten allemaal waar maniakken toe in staat zijn.

  6. Ieder conflict in de wereld, ook hier op wtk, vind in mijn opinie zijn oorsprong in dat Innerlijk Conflict in een ieder van ons…..

   En daarom is voor mij is niet de grootste overwinning om in Vrede met een ander te zijn… nee, voor mij is de allergrootste overwinning om in Vrede met mezelf te zijn en te blijven.

  7. Jij hebt het steeds over je zelf terug vinden, het is toch niet moeilijk om met je Eigen ik/zelf te leven, je bent toch één, met je Ego en denken, anders zou je buiten je zelf staan en dan ben je een gespleten persoonlijkheid, maar uiteindelijk zijn wij dat allemaal een beetje, man hou op met zoeken, het komt op een goeie dag zomaar uit de hemel vallen, in de vorm van charmante godin, die je de hemel in zal leiden! groet !

  8. Jenne 1.8, laat mij dan ook even voor Vestdijk spelen.

   “Jezus staat symbool voor ieder zoekend mens op Aarde…. en de 12 apostelen staan symbool voor de 12 archetypes, waar we gedurende onze zoektocht mee te maken krijgen… en de 13de apostel is ….. de apostel der apostelen Maria Magdalena”

  9. Maria Magdalena stond namelijk aan het graf toen Jezus “opstond” uit zijn “dood” (betekent: toen hij Wakker werd oftewel: Ontwaakte).

  10. Jenne, je hebt het zelf tegen me gezegd op 1.10 ” het komt op een goeie dag zomaar uit de hemel vallen, in de vorm van charmante godin, die je de hemel in zal leiden!” Staat er niet in de Bijbel “Zoekt en Gij zult vinden”? Jenne, ik ben gestopt met zoeken, want zij ( Maria Magdalena) heeft me gevonden!

  11. @ Moby DICK,

   Wat vind je dan van Boudha, je ziet wat de belangstelling en belangen verstrengeling kan doen, met een verlichte figuur, een mens met goede bedoelingen, een mens van goede wille, ze gaan er mee aan de haal als honden met een lekkere kluif, ze door zien de mogelijkheden, het wordt tot een dogmatische religie, de pyramide gaat in hierachiese Stijl omhoog, het “” HET “” wordt ongrijpbaar on aan tastbaar in tegen zin van de persoon van goede wille, die contact direct contact wilde met de mensen, de vertapte misbruikte massa, no way, hij is niet thuis verteld U ons maar Uw problemen, wij helpen U wel, maar U moet wel geloven, in “”ONS”” dogmatische verhaal!

  12. Jenne, ieder mag zijn/haar eigen Pad bewandelen in het leven….. mijn intentie is slechts om te Delen en elkaar te Versterken op onze zoektocht…. ieder mens is uniek en beleeft het toch op de eigen wijze…..

  13. Buddha was een Meester in het zitten.
   Jezus was een Meester in het hangen aan het kruis.

   M.a.w. waar je goed in bent kan je Meester in zijn, dat is de leerling die er achter vaak zit. Hey kan een voorbeeld voor je zijn als je in dezelfde voetsporen wilt gaan treden. Idereen heeft ten slotte wel een of andere idool die hij/zij aanbid…

   (ps ik aanbid mijn vrouwtje elke dag weer)

  14. De kern van het Aquarius tijdperk is in mijn visie dat we Meester mogen worden over ons Eigen Leven. Niet meer onze eigen verantwoordelijkheid uit handen geven, maar zelf de regie pakken. Uit het Slavendom stappen en onze eigen Vrijheid gestalte geven!

   Ik hoorde je gisteren een opmerking maken over aspartaam, zoiets dat producenten via de achterdeur een nog slechtere zoetstof dan aspartaam op de markt hebben gebracht. Als we steeds maar blijven roepen hoe slecht de buitenwereld is, schiet het niet erg op met de regie in eigen hand nemen ;). Door Bewust te eten nemen we als Consument het heft in Eigen Hand en volgt de buitenwereld vanzelf wel (retailers,producenten, overheden etc). Wat ik bedoel is dat we het allemaal om moeten draaien……. Zelf-Bewust worden!

  1. Ik lees ook het woord mysterie..
   (Én het moet ook ‘zéér waarschijnlijk’ zijn, veranderd in de tekst!)

 2. Het zijn de High priest, de Homosexule dogmatische kromme mensen, die de vrouwen uit alle geloven bannen, waarom, om dat ze weten wat vrouwen met hun natuurlijke levenskracht kunnen aanrichten, ze zijn bang va ze, zo eenvoudig ligt de zaak.

  Ze maken van vrouwen een plezierig gebruiks voorwerp, dat is ook de strijd tussen de Oost Romaanse katholieken en de Rome aanhangers, de vrouwen van de Byzantynse heersers stonden naast hun mannen, ook in het geloof, is Maria soms belangrijker als Jezus, de grote man is Pantocrator, de créateur, het Rooms Katholieke geloof is een armetierige aftekening van het Oost Romaanse denken, kil en koud met hun grote homokastelen, in name of the Rose, de terreur op de bevolking was ontzettend in de middeleeuwen, de Kerk en de Nobelen, iets anders bestond niet, overal grote Abdijen die het land bezaten, klinkklare slavernij!
  De vrouw is de brenger van het nieuwe leven, de opgaande zon!

  1. Of beter gezegd… een Wijze Tweevoeter…… ze hebben er ooit in een grijs verleden echter de naam Mens aan gegeven… afgeleid van Man, begrijp je de intentie daar achter??????????

  2. Wel wat stoffig Jenne hoor, hoe jij naar homo’s kijkt, je smijt ze ook allemaal op een bult man..
   Bisexueel gedrag komt in de dierenwereld ook genoeg voor wist je dat niet?

  3. Ik zag ooit ergens een mooi, bronzen beeld van een voorovergebogen man met z’n handen op z’n hoofd met als titel….. ManKind….. het stelde de mensheid voor, die door de eeuwen heen zichzelf in de Slavernij gevangen hield.

   Willen we Vrije Mensen worden….. Homo’s?

   Verdi – Nabucco Chorus of the Hebrew Slaves

   http://www.youtube.com/watch?v=4NF6LweEA_A

  4. Sorry hoor Dick en Jerry als jullie je aan gesproken voelen.

   Ik heb dit niet uitgevonden, maar zijn feiten uit de helaas niet altijd mooie geschiedenis.

   Ik heb heel wat mensen gekend met andere afwijkende ideéen, ook op sexueel gebied, hele aardige lieve mensen, en hele liederlijke vieze mensen, ja sorry hoor zo zit dat.

   Als je moeite neemd om achter de façades van onze geschiedenis te kijken, nu dan zal je schrikken, bijvoorbeeld de Inquisitie, de priester beulen waren zonder uitzondering homosexueel!

   Bij een bezoek met een groepje mensen, om te slapen in een klooster, werd er ons uitdrukkelijk op gewezen geen contact te zoeken met de jonge kloosterlingen, het is overal latend aanwezig zeker in een mannen gemeenschap, nou en ik maak het niet vies en verdom het om het te verstoppen, waarom!

  5. Nou, ik voel me niet aangesproken hoor.. maar je hebt het alleen over de patriarchen begrijp ik.

  6. Geeft niet beste mensen het waren voeger allemaal ‘pootige’ mannen die oorlog met elkaar voerden, af ent oe zat er een vrouwtje tussen gevouwen die de lakens uitdeelde in nog harder verband. Zeg maar heus lesbische Dolle Mina’s…. (ken je klassiekers)

   Klopt wat je zegt Jenne, je leest niks anders dan over Homo Sapiens/Erectus achtige toestanden. Of had ment oen ook al hangjongeren gelegenheden voor oude mannen?

 3. Soort zoekt soort, en dat leid vaak tot excessen, daar kun je niet omheen.
  Twee van mijn beste vrienden in Nederland waren beide homo, nou so what, als iemand aardig en een goed mens is, zie ik het probleem niet.
  Ja ik ben eerlijk en niet hypokriet hoop ik !

 4. En WEER geef je al je kracht uit handen , vanwege de bloedlijnen van een verhaal van 2000 jaar terug , zij hebben HET . Ga toch fietsen stelen .
  Kennis van dna is relatief jong , wordt nu gekoppeld aan ‘de mysterien’ van vroeger . Waar is Boedha in dit verhaal ? Moeten we weer in het christelijke keurslijf , maar nu op dna niveau ? Alleen he zuivere dna kan ons redden , was dat ook niet iets met eugenics , ww2 ? Schit toch een keertje los van al die zogenaamde zieners die hun shitverhaal aanje op willen dringen , het is hun verhaal , hun karmische verwarring . Stom geleuter van despoten die je in het oude paradigma vast proberen te houden , dat is waar zij zich veilig voelen en zoveel mogelijk zielen mee willen trekken om niet alleen te zijn . Wake up

  1. Hoi Cozmic (14.7)
   Als je iets ‘grijsdraait’ dan wil je het niet meer horen. Ook al kan er waarheid inzitten of als je het eerst wel heel mooi vond.

  1. Mooi, JaNee, dat is je eigen Pad volgen…….. alles wat er is mag er zijn, hoe divers ook in zijn verschijningsvorm, anders was het er niet 🙂

 5. Ja Ja, allemaal goed en wel, jaren geleden op een reis door Bretange,
  daar waar ons Pgan denken nog steeds terug te vinden in het modernere geloog van Christus, zij beleven hun geloof als een feest, op de dagen van LA GRANDE PARDON, ach ja ludiek volksfeest, ja en dat allemaal in hun onverstaanbare taal.
  Goed op bezoek in een groot feodaal kasteel, op de rommel Zolder wat vinden we daar een JEZUS figuur gezeten op een Bretonse stoel, de bloedende dorenkroon om zijn hoofd, op het eerste moment deed hij mij denken aan iemand die bij de Tandarts op een wortel behandeling zat te wachten, mooi om nooit meer te vergeten, ik heb hier behoefte aan in mijn leven, ik ga niet alles weg gooien, tja om wat, de radicaal uit te hangen, die ik nooit zal zijn,NEE!

 6. Wat grappig toch altijd, dat contact met vrouwen die niet meer bestaan, of misschien zelfs nooit bestaan hebben. Zo veilig. Zo gratuit.

  Met welke vrouwen in het hier-en-nu verbind je, in hun boodschap?
  Vrouwen die je niet aanduidt met ‘mijn vrouwtje’.

  Vrouwen met een boodschap.

  Laat me raden…… ‘Uuuuuh’ is het antwoord.

  Kijk, dat is nou het grote mysterie.

  1. Mevrouw van Striet, of moet ik zeggen Mevrouwtje ?

   Noemd U eens en paar van die intelligente voorvechters van de vrouwen, die normaal praten geen uiers als koeien hebben, en ook geen Botok mombakkes voor hun gezicht houden, en niet in een gesprek hun geslachtdeel in hun zinsbouw gebruiken.

   Het liefst met een gezin en kinderen!

   In afwachting, Jenne Sr.

  2. Hey Monika, heb ik gemerkt, ik heb even uit je boodschappentas Wilhelm Reich gepikt “Luister, kleine jongen” Interessant, bedankt 🙂

  3. Dick, het was luister , kleine man…het is meer of minder een ‘aanklacht’ van Reich mbt wat hij in de VS mee maakte (uiteindelijk opgepakt, opgesloten en overleden in de 50er jaren) nadat hij van Europa naar de VS ging het ellende in Europa ontvluchtend. Helemaal blij over de ‘vrijheid’ die hij daar voelde.
   Als je echt iets over zijn werk wilt te weten komen zou je de docu ‘who’s afraid of Wilhem Reich kunnen kijken’. Zeer interessant.

   Maar het is wel een man en om even on-topic te blijven…hij had ook een vrouw en kinderen…en ik dacht ze heten Maria en Magdalena of zo 😉

  4. Hallo MONIKA,
   ik spreek je zo laat nog even aan om dat ik vind dat Reich een belangrijke man was, binnen zijn Kader, van kleine man.
   Jij doet me denken aan mijn oudste zuster, een Archeologe met een zekere faam, maar buiten haar veld, vreselijk goedgelovig, en ook een beetje naïf, op zich is dat een hele mooie karaktertrek in een mens, maar soms moest ik haar wel twee keer aan kijken, om te begrijpen dat ze het meende.

   Mensen als REich zijn er om af gemaaid te worden, kun je terug vinden in de Griekse mythologie, de goeie raad die gegeven werd om alles wat boven het maaiveld uitstak af te maaien/slachten, en die wetten zijn nog steeds vankracht.

   Vriendelijke groet.

  5. @Jenne
   Vind jij het normaal om zo ongelooflijk lomp te zijn ? Ik vind het ronduit stuitend voor zo’n oude man als jij, een beetje meer respekt voor een andere mening zou je sieren!

  6. Ach Marcel, zo is Jenne toch ook hier begonnen toch? (ik zou ergens in een of andere kliniek thuishoren) De zg. cosmopolitan is hard en betweterig geworden omdat hij ouder is? Ook ik heb sarah al gezien maar dit soort opmerkingen die aan de lopende band worden gepareerd getuigd niet echt van fijngevoeligheid. De opgeblazen ego die alles heeft gezien en meegemaakt in deze wereld? Ga een boek schrijven over je memoires of bij een reisbureau werken. Sleutelmaker als beroep? Jah, ga fietsen man. Ik denk dat je leven alfspeelt in een bibliotheek! In ieder geval, bescheidenheid siert de mens en er is verder niets op tegen dat je on topic reageert. Maar als iemand A zegt, levert Jenne ongenuanceerd het hele alfabet. Ik ga weer aan het werk, have a nice day!

  7. Monika 8.3, ik weet het “Luister, kleine man”, dank je. Maar ja, niets gebeurd voor niets, dat is voor mij het grote mysterie!

  8. Oud en met verschrompelde levensvisie, dan doe je het toch niet helemaal goed imo . En je hebt gelijk odette bescheidenheid siert de mens, maar dat heeft jenne helaas niet aan zijn lespakketje in deze incarnatie weten toe te voegen.

  9. @ Marcel, wat ik schrijf daar is niets lomps of verschrompeld aan, en ik heb een hele grote dosis bescheidenheid, want ik weet dat hoe meer je weet, hoe meer je tot het slotsom komt hoe weinig kennis je hebt.
   Ik heb MONIKA hoog in mijn vaandel, ik leg haar uit dat groepen mensen, klokkenluiders zo als ze nu heten, ontstaan, en zeker weten zullen worden afgemaaid, om dat dit gebeurd van af het begin van de geschreven menselijke geschiedenis. Ja en het is waar wat Odette schrijft ik breng veel tijd in mijn grote volle bibliotheek door, dat is voor mij het paradijs op aarde, ook om dat het buiten te warm is!
   ik heb een paar on heuse opmerkingen gemaakt over Odette, en wat nu kleine man, wordt ik tot kop van jut gemaakt, zo U wilt! Vriendelijke groet, en een prettige dag nog!

  10. @ Jenne ben je nou zo dom of doe je gewoon alsof en wil je je naam eer aan doen?

   jenne
   11 augustus 2013 om 23:08

   Mevrouw van Striet, of moet ik zeggen Mevrouwtje ?

   Noemd U eens en paar van die intelligente voorvechters van de vrouwen, die normaal praten geen uiers als koeien hebben, en ook geen Botok mombakkes voor hun gezicht houden, en niet in een gesprek hun geslachtdeel in hun zinsbouw gebruiken.

   Het liefst met een gezin en kinderen!

   In afwachting, Jenne Sr.

   Daar reageer ik op! en wellicht had ik je al eerder een maal de oren moeten wassen maar dit vond ik echt stuitend en volledig ongeprovoceert door astrid van triet.

  11. Ik heb het gevoel Marcel dat Jenne liever in zijn bibliotheek kijkt dan in de spiegel..
   Ook z’n uitspraken over ‘anderen’ zijn voor mij uiterst negatief. Maar Jenne fluit en vervolgt zijn pad. Zoals wellicht een 78(?)jarige betaamt.. Anyway, not my cup of tea..

  12. Beste Marcel,
   Wat ik hier heb geschreven is helemaal niet bedoeld om mevrouw van Striet zelf te beledigen, mijn gedachte gang is de volgende; op de Nederlandse TV, DWDD, P&W, en anderen worden altijd vrouwen opgevoerd die dan het neusje van de Nederlandse progresieve vrouwelijke denken neer moeten zetten, nou en die bewonder ik niet!
   Daarom vraag ik wat of zij ten tonele kan Voeren, aan weldenkende Nederlandse vrouwen!
   Ja misschien moet ik zorgvuldiger worden in mijn schrijven, ik ga er te vaak van uit dat mensen mijn denkpatroon wel begrijpen, ja en dat is natuurlijk onjuist.

  13. You could have fooled me!!!je begint al lomp in je aanhef”Mevrouw van Striet, of moet ik zeggen Mevrouwtje ?” Dus je kunt nu proberen je straatje schoon te vegen maar dan zou ik toch eerst even een excuusje doen uitgaan naar astrid ! Alleen die aanhef al maakt duidelijk hoe je mevrouw van triet wenst te bejegenen, en dat lijkt zeer in de lijn van het opvolgende commentaar. Ja en noem mij maar raar , maar ik vind dat getuigen van een grenzeloze lompheid!

  14. Nou Guido, dat is jammer van die cup of tea, in die korte tijd heb ik je leren waarderen, dat ik niet graag in de spiegel kijk, ach waarom zou ik, word içk daar beter van, nou en ick ga helaas niet fluitend over de baan.
   Het is jammer dat je me niet wilt of kunt waarderen, oudere mensen moeten worden gerespecteerd alleen al om hun kennis, dat komt je altijd ten goede.
   In mijn Vlaamse tijd, in de omstreken van Gand, waar je de beste Friet met waterzooi van Vlaanderen kon eten, noemden mijn vrienden mij oudere broeder, werd al om voor mijn wijsheid gelauwerd.
   T’is waar we waren een kleine groep, maar onze invloed was groot.
   Maar goed beste Guido, het is je vergeven, vriendelijke groet Jenne.

  15. Een klein beetje zelfreflectie kan een mens geen kwaad doen. Gewoon.. een K L E I N beetje.. En JUIST omdat je hier een klein verhaaltje schrijft, dien je op je woorden te passen.
   Lompheid en beledigen is het simpelst te gebruiken. ‘In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister’...

  16. Nou om te gemoed te komen aan Marcel, zal ik dit woord Mevrouwtje terug nemen, en Mevrouw van Triet moet dit dan willen aanvaarden als niet geschreven S.V.P.
   Verder ken ik Mevrouw van Triet niet, maar goed doet niets ter zake, het was allerminst mijn bedoeling om U geachte Mevrouw te beledigen,
   hoop dat U mijn excuse wilt en kunt aanvaarden, verblijf ik met de meeste hoogachting.

  17. En beste Marcel, volgens mij doet het je grenseloos goed, en je hebt er lang op moeten wachten, om nou eens even lekker je wijsvinger op de goed oud Hollandse manier op te heffen, en mij op mijn plaats te kunnen zetten, maar ik draai om je heen als een derwis danser beste
   Marcel, je kunt weer terug kruipen in je hoekje van je web, en op de volgende negatieve trilling te wachten.

  18. Jenne 8.5, ik begrijp heel goed wat je bedoelt als je het hebt over mensen als Reich, waarvan de geschiedenis leert dat dit soort mensen ” die de kop boven het maaiveld uitsteken”” kopje kleiner worden gemaakt…. toch ben ik zo ” naief”” om te geloven dat in deze Nieuwe Tijd, waarin de mensen Wakker worden, de mensen niet zo gemakkelijk zich meer het gezegde ” Luister, kleine man”” laten aanleunen…. en dat begint natuurlijk al in het klein hier op wtk 😉

  19. Jaaaaah het is de intonatie die je toepast jenne, niet iedereen is gelijk een E133 Smurfje…
   Je houdt van zeilen maar af en toe val je blijkbaar wel eens uit den boot. Geeft niet, beste!!! we gooien massaal wel een reddingsboei overboord wanneer het hoogtij is. Zie het maar als een liefdevolle RNF gebaar, zolang we je dadelijk als drenkeling maar geen mond op mond beademing moeten toepassen om je anders hier in het leven te laten.
   Ach maakt geen ruk uit hoeveel je op je kerfstok hebt staan, ik kerf zelf ook niet al mijn Troll kills weg in mijn Beeldscherm zoals men op menig vliegtuigje vroeger deed (ex Red Baron Times). Tis alleen tiggerij naast grove mosterd woorden van het schrijven. Misschien moet je je naam jenne maar veranderden in: penne sr. Dan kan iedereen er wel mee over weg !:wink:

   Enne Marcel is 1001% Okaay always met een grijns op zijn snoet achter zijn rooie toet…

  20. @ Dick
   Je blijft ook nog steeds zeuren over wakker worden, je vergeet dat er al genoeg wakker zijn en dat sommige al weer in dommelen van dat eeuwige wordt wakker gezeur. Ontwaak zelf eens en ontdek dat anderen vaak al veel verder op de weg bezig zijn dan wat je pas aan het ontdekken bent. Over klene man gesproken, ik ga jou nu vergelijken met ‘Klein Duimpje’, die de gestrooide broodkruimels vindt, volgt en op smikkelt wat Guido, Marcel, Coz, ik en nog ene paar voor je achterlaten. Niet! gezeurd, we hebben nog genoeg over om uit te strooien voor je. We zijn niet voor 1 gat te vangen :mrgreen:

  21. @ Odette

   Marcel en ik zijn heel oude verschompelde koek welke niet meer weg te halen is op wtk, zo ingerot zitten we op deze site vast geklonken al vele jaren. Guido zit enorm met ons in zijn maag en valt daar niet meer mee van af. Triest is het ha, maar niemand doet wat aans ons Benidorm RNF Basterds Behaviour. We zijn zoals we zijn oude gerijpte 50+ kaas die al aardig over datum is. Helaas onze generatie is allang wakker en heeft zich allang los gewurmte van menig Rutte’s Matrix beleid. Ipv leren zijn we al aan het inleveren. Dus wat Marcel enkel hier aan reikt is puur Technisch Wetenschappelijk getoetst aan eerder geschreven ‘klein notes’ van anderen, die met verbazing door Draaikonten of Jojo’s woordcombinaties allerlei niet standvastige zinssnedes in acht nemen. Ach de hele opzet is elkaar maar te imponeren zoals als menige haan zijn kippies aan de haak wil slaan; ‘Kukkelkuuuuuhhh ik ben ‘DE’ HAAAANHHHH van dit kippehok!!’
   Zelf ga ik liever in het hoenderhok zitten met mijn liefdevolle knuppel.

  22. JENNE, gaat toch goed met de reflectie 🙂
   Wie weet hoe wij (de 60er jaren) in 30 jaar ins ons koppie voorstaan.
   Ik snap heel goed wat je bedoeld met al die nep mensen, mannen net zo als vrouwen. Gewoon niet erna kijken, heb je er geen last van 😉 groetjes

  23. Ach beste Paul, ja ja, ik amuseer mij, nog even en dan ben ik weer bissy lissy, September beginnen mijn scholen weer, in September de Moestuin, de siertuin, ik ben nog lekker bezig, ja goed soms schrijft mijn hand sneller als mijn verstand, maar ik ben ontzaglijk vergevings gezind, ik hoop de andere ook, groet!

  24. Beste MONIKA, blijf actief, met je verstand en met je lichaam, niet gaan zitten zeuren, eten tot dat je nog net een beetje trek hebt, veel drinken water, en alleen goede wijn, groet!

  25. Beste jenne
   Ik hoef helemaal niet lang te wachten, om jou terecht te wijzen . Ik had het reeds vele malen kunnen doen, echter vind het over het algemeen zonde van mijn tijd . Oude vastgeroeste mensen met een nogal bekrompen denkraam zijn ook niet makkelijk meer te corrigeren ( als ze dat in hun lange leven niet al zelf hebben gedaan lijkt het een verloren zaak) Het valt me ook op dat jij vaak het wordt moeten gebruikt , dat is een foutje . Als oud provo heb je er dan schijnbaar weinig van begrepen. Niemand moet iets en al helemaal niet om dat jij dat zegt.of mevrouw van striet jouw ( welgemeende?????) excuses wil aanvaarden is geheel aan haar.

  26. Jenne nog even terug komen op het varen ovder de woelige baren, we zijn geen onderzeeer die ligt te wachten op het afvuren van een serie torpedeo’s. (sommige zien dat de hele tijd graag) Ik hou meer van het loods wezen, langszij komen te liggen en met scheepstoeter bravoere de ‘GROOTE’ boot naar binnen te slepen. (Sint kom maar bbinnen zonder knecht) Maar goed zonder hulp of aanwijzing loopt zo’n OUDEN STOMER ook weer vast in elke vaargeul. Dus zeg maar gedag tegen een verbeelde Brutus die geen aanhang heeft met Popeye The Sailor Phoooop phoooop… phhhoopman….

  27. Monika had je het nou over je zelf met nep mensen? Ik kan me dat haast niet voorstellen dat je zo mee gaand nep bent. Ik was juist in veronderstelling dat je een zeer uniek gevalletje was in het hoogst bijzonder. Heb blijkbaar weer mis geschoten in mijn verstandelijk linker denk vermogen.

  28. Paul, lieverd 😉 Met nep-mensen bedoelde ik die mensen die Jenne beschreef, van tv enzo.
   ennuh..ikke ben alles behalve nep 🙂

  29. Ah dus je vind mij nog steeds lief? nou ik jou ook hoor bij deze, zelfs om op te vreten… :mrgreen:

 7. Beste GUIDO volkomen gelijk, maar als oud PROVO, zit het in mij gebakken, het provoseren, het uitlokken van het gesprek, in onze/mijn tijd beschikten wij over tenen die we in dien nodig langer konden maken, zo dat de ander er zeker op moest gaan staan, maar ja was een andere tijd, minder nijdig meer flower power, ik vind dat als je je op een site beweegd, er onderling wel een verstandhouding hoort te zijn, waar in een ieder zich kan vinden, en ook uitdrukken.
  Mooi gevonden trouwens In der beschränkung etc. van wie svp ?

 8. @ MARCEL 8,26

  Gezien mijn manier van denken, kan ik helaas niet in gaan op je provoserende gemopper.
  Je zult het al tandeknarsend in eenzaamheid moeten verwerken.
  Het van achter een scherm anoniem mensen terecht wijzen of zo als jij zo mooi schoolmeester achtig op merkt de oren wassen, is not dun!
  Je kent mij niet, jij denkt mij te kennen, maar er zijn je velen voor gegaan, die dat ook dachten.
  Ik laat het hierbij, Jenne Sr.

  1. Ik provoceer niet , maar als je dat als zodanig ervaart zegt dat veel over jezelf , doe daar je voordeel mee.( jij zegt af en toe even lekker te provoceren!) Zo vreselijk annoniem ben ik ook weer niet , ik sta met mijn giechel en naam op de site , of wilde je nog een telnummer erbij?
   En je vergeet dat ik niet alleen lettertjes lees maar de energetische boodschap erachter( geloof het of niet) En ik ken je redelijk uit de vele comments die je hier hebt gepost. De vele die mij zijn voorgegaan doen mij niets .
   De reflektie van jouw manier van denken ligt duimen dik op de teksten die je hier neerzet, je woordkeus de interpunctie en de warrige typos spreken boekdelen. Het geeft niet beste jenne ik voel me niet schoolmeesterachtig boven jou verheven , maar als medemens mag ik je op lompheid wijzen wanneer ik dat maar wil. Dat privilege heb jij ook naar mij( mocht je mij op lompheid betrappen). Zie het niet als terechtwijzing maar als steuntje in de rug, misschien breek je nog eens door de fortificaties die je om jezelf hebt heen gebouwd, en kom je tot de ware essentie van de incarnatie jenne!Ik gun je dat van harte .

  2. Heeft Jenne sr ook een ‘grow Beard’ en een ‘Dicke Belly’ aan wijsheden?
   Tis altijd prachtig hoeveel mensen zo uit gebreid over zicj zelf vertelen op internet dat je er een heel boek over kunt schrijven.

   Nogmaals we kijken mee en het valt zo erg op dat het meer dan leuk is….
   Zeker als Schoolmester Kwel erh Dick spontaan mee komt doen, hij kan ook niet meer zonder ons.

  3. Tja en dan nog roepen van je kent mij niet? ze doen er namelijk veel aan zich te laten kennen . Mag ik dat dan oppikken? dacht toch dat dat de bedoeling was…….

  4. Hij kent ons niet en wij kennen elkaar wel, meer dan dat zelfs!
   Maar tja je hebt altijd beter weters die meer in pacht denken te hebben.
   Gelukkig dat het geen familie is dan mag je daar ook weer blij om zijn anders zit je je hele leven aan zoiets vast gekleeft. het is maar van tijdelijke aard (bevlieging)Zzzzzooooeeeemmmmm… :mrgreen:

  5. Ja je hebt gelijk zolang je maar de tijdelijkheid ervan inziet valt het wel te verdragen.( zij het met een beetje inspanning)

  6. Maar toch heeft Jenne sr. wel wat meer inhoud dan Dick (de slang) ons wil aansmeren onder de appelenboom.
   Een Benidorm oudje mag best een Bastard in zijn penstreken wezen als we ons maar kunnen vermaken met zijn gedegen en geslepen woordenlijke uitspraken. Voor Dick hebben we altijd een bijdehand bijbeltje nodig voor spellingsfouten.

  7. Dat is waar . Alleen met een bijbeltje komen we er niet een draaikrukje voor dick scheelt slijtage aan stoelzittingen. En wat Jenne sr. betreft ik heb wel een zwak voor oude provo’s , ze hebben op hun manier wel een weg opengebroken.

  8. Ik heb verder ook niks tegen Jenne, maar hij kan wel goed onverwacht uit de hoek komen met een Franse slag. Hij doet dat zelfde zoals ze bijna 100 jaar geleden dat ook al bij verdun deden een loopgraaf oorlogje onderhouden. Van het ene schuttersputje naar het andere toe en zo de hele dag door. En zo kan je dan een hele lange strijd voeren voor de een het loodje gata leggen. Maar het meeste geheime wapen is toch de grijns en de stealth lach die altijd inzetbaar is.

   http://www.youtube.com/watch?v=Kiv8-05KOoA

  9. Ja Odette het was lekker warm in het zuiden , ik kan het weten want ik zat op dat moment in Kroatië . Zie nu pas wat ik gemist heb . RNF ten top 😉

  10. Hé Cozmic, Ik moest nog denken aan het buigzame taxushout, de betekenis van je naam. Laatst liet ik mij even ontvallen dat ik een boom te snoeien had in de tuin. Mijn taxusboom, haha, zeker al 50 jaar oud staat op het noorden en is plus minus 5,5 meter hoog. Het is een prachtige grote bol en een wijk-eet en conversatieplaats voor vele vogeltjes, genieten dus! Het bugzame taxushout werdt in de middeleeuwen gebruikt voor het maken van sterke bogen, weet pijl en boog. Ik heb nog drie grote taxus bollen circa 1,5 meter in doorsnede, ook zo oud ongeveer. Nou voorlopig weer even uit getaxusd.

  11. Ja Odette , mooi struikje die Taxus baccata . De bessen zijn eetbaar , de zaden niet , de bladen zijn giftig maar ook te gebruiken als remedie tegen kanker . Venijnboom , ik vind dat de naam niet gepast is , maar ik kan me wel een beetje vinden in de gebruiksaanwijzing 😉

  12. Oh Paul, wat heb je een mooie gravatar, zou er bijna jaloers op worden (ego) haha

  1. Zo kwam een man uit de vreemde zout in de oude wonde wrijven.

   Wij zijn door dit gekif dichter bij elkaar gekomen, althans ik voel dit zo.

   Ik ken U van uit de verte, U strooid Uw wijze en gewaardeerde woorden zo nu en dan over een net site, maar U neemd niet echt vaak deel aan de discussies.

   Vriendelijke groet Jenne.

   Nu zal zeker GUIDO J, me terecht wijzen om dat Uw schrijven direct aan hem gericht was, sorry for that!

  2. Nou jenne dzyan is een al wat oudere reageerder maar ik kan me wel in je woorden vinden hoor.
   Guido wil je de wereld even opschonen er zijn lieden die last hebben van de vervuiling , en dan bedoel ik niet alleen op millieu gebied !
   Dzyan deze site is een prachtig voorbeeld van zo onder zo boven , alles wat buiten gebeurd, gebeurt hier ook onder je neus .Dat je daar last van hebt kan ik ook begrijpen maar opschonen door guido geeft een valse blik op de werkelijkheid en dan ga ik dus voor Jennes interpretatie.

  3. Vandaag eens op zijn Italiaans, MARCELLO, dit opschonen doet mij denken aan de tweede kamer, vrindjes ondermekaar, is even lekker de mensen opfrissen, ze lachen zich een ongeluk hoop ik, over het leed aan gedaan, je zult maar echt afhankelijk zijn van dit tuig, ik vind het wat, maar opschonen klinkt goed, beetje houtain maar goed.

   Verplaats je je nog wel eens op een wiel, of is het meer op een slof en een oude schoen geworden, groet Jenne, zie je zo in de blauwe druif, voor een kopstoot.

  4. Lijkt me geen beginnen aan voor arme Guido om alles op te schonen , tussen alle kifjes zitten een hoop knipogen , kwinkslagen en wat goede foute grappen van doorgewinterde grollebollen .

  5. Een goede kopstoot gaat er altijd wel in… en doe en dan gelijk nog maar eentje, of een muurtje, inclusief dobbelseteen… Jenne mag beginnen!

  6. @ jenne
   Ik verplaats me nog wel eens op een wiel of soms op meer tegelijkertijd maar die kopstoot hou ik van je te goed , die kom ik lopend halen .

 9. moe van al de relaties en verbanden die worden gegeven.

  ook hier weer de cirkelwerking.
  Het is me wel duidelijk, de boodschap is helder. En dan? Dan is er even niets meer wat boeit. Niet hierbinnen, wel daarbuiten. Maar ook dan is er het gevoel van het gemis van het ontdekken.

  Supernova: (alles eindigt en daaruit vloeit weer nieuw leven, cycli)

  http://scienceblogs.com/startswithabang/2010/08/11/where-do-meteor-showers-come-f/
  protonen& neutronen> stikstof& helium > vrije elektronen& photonen > atomen > “In the densest areas, after tens of millions of years, the hydrogen and helium gas become dense enough that — for the first time — nuclear fusion occurs. The first stars are born.”

  http://www.sterrenkunde.nl/index/encyclopedie/supernova.html
  “Aan het eind van zijn levensloop heeft een zware ster alleen in zijn buitenste lagen nog waterstof. Meer naar binnen toe komen voornamelijk zwaardere elementen voor zoals helium, koolstof, magnesium, zuurstof en silicium.”

  koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof; building blocks for live.
  nieuw hoofdstuk?

  1. Krek , Sun 😉
   Wellicht zei ik het in minder nette bewoording in mijn 1.0 versie op reactie 5 .
   Lekker diep graven in de egregoren die 2000 jaar geleden zijn opgezet , leven in het verleden en lieden heilig verklaren omdat het in een boek staat dat door een groepje pedofiele machtswellustelingen is uitgegeven na stevige correctie om daarna degene die tot hoer was verklaart tot een heilige te maken . tijdverdrijf , je kan net zo goed gtst gaan kijken .

 10. Wie geloofd er nu nog in de waarheid van de bijbel.
  Het staat vol van de tegenstrijdigheden. Je kan het op heel veel manieren uitleggen. En een visioen wordt door de mens zelf in de hersenen zo vertaald in zijn eigen herinneringen die hij heeft meegemaakt. Het komt erop neer dat wat je nog niet hebt meegemaakt of herkend, niet met de hersenen begrepen kan worden en het wordt dan vertaald in gebeurtenissen die je wel hebt meegemaakt. Vandaar dat dromen en visioenen zo ontzettend vreemd in elkaar zitten en heel erg warrig zijn. En probeer daar maar eens de ware toedracht uit te vinden. En dat lijkt mij heel erg moeilijk.

 11. bloedlyn van Jezus is De Leeuw en Vrouw . er zyn er in 2012 -2 waarvan 1 geboren de Bloedlyn gaat door tegen verwachting in en met tegenwerking van de 12 we zyn voor het eerst in 1500 jaar met 2 het grote geheim blyft bestaan we komen samen in het pyramide by de Zon . afstammelingen uit Jezus en maria magdalena bloedlyn

  het stuk wat je aanklikt by Hier kan ij met zekerheid Duidelyk zeggen Die vrouw is Leugenen geen bloed van ons deze judith magdalena eisenhower is van Die anderen en geen aflomst van my of the One de echte bloedlyn van Jezus.

 12. leuk om na het lezen van het artikel, het commentaar van mensen te lezen die kritiek uitoefenen, jammer laat een ieder zijn waarde, wat men gelooft of wil geloven. persoonlijk heb ik het artikel gelezen, om op allerlei gebied bij te blijven, en vind het heel mooi dat mensen in hun mind terug kunnen gaan naar de tijd van jezus en vele anderen ,ook begrijp ik dat dit gedeeltelijk astrologies zou zijn, maar wij leven in het jaar zover ons bekend 2014, en wat voor waarde heeft het om de bloedlijnen uit te zoeken van mensen ruim 2000 jaar terug, ook ik vind dat de bijbel een geschiedenis boek is waar je alle kanten mee uit kan zoals (sitchin) dat doet in zijn twaalfde planeet, maar wat is waar en wat doen we er mee. persoonlijk zou ik graag een vision hebben, maar helaas lukt mij dat niet, maar wens de mensen die denken dat wel te hebben veel geluk, maar vooral wijsheid

 13. Het leukste in dat schilderij van Da Vinci is de V-vorm tussen Jezus en Maria Magdelena. De V-vorm is een vorm die ook door bv. Hitler werd gebruikt. In dit schilderij wordt eigenlijk gewezen naar het luchtledige tussen Jezus en Maria. Alles komt voort uit het niets, het ontastbare. Da Vinci was geen domme jongen. Hier wordt het duidelijk, de betekenis van het ware is tussen de man/vrouw te vinden. Er zijn geen woorden voor.

  1. Martijn, aanschouw de opvallende gelijkenis tussen El Salvador del Mundo en de Mona Lisa, beide van de hand van Leonardo da Vinci…… en wat zien we: de volmaakte eenwording van het vrouwelijke en het mannelijke in de mens, vormgegeven door Jezus en Maria Magdalena!

   El Salvador del Mundo

   http://cumulosylimbos.blogspot.nl/2012/07/un-leonardo-y-el-bosco-en-el-museo.html

   Mona Lisa

   http://www.cadenaser.com/cultura/fotos/cuadro-leonardo-da-vinci-conservado-museo-louvre-paris-ha-querido-desvelar-hoy-mayores-enigmas-historia-pintura-renacentista-quien-representa/csrcsrpor/20120301csrcsrcul_8/Ies

  2. Oke Dick maar het ging mij meer om de Heilige Geest. De verbindende factor wellicht, in alles wat duaal is. Ach, het was een meester die Leonardo da Vinci. Homo universalis, dat raakte mij diep op de middelbare school.

  3. Mooi, Martijn, de verbindende factor.. de Hand van God, jouw innerlijke kracht ( de Blauwe Hand).

  1. Ver-los-sing is zoiets als de penalty in de extra tijd van Nederland- Mexico….. Het was de be-vrij-ding op weg naar “Salvador” a.s zaterdag!

 14. Mag ik de schrijver er op attent maken dat niet Dan Brown met zijn Da Vinci code de bloedlijn ontdekte en Maria Magdalen, enz. Lees het boek: The holy blood and the holy grail. Daarin staat wat Dan heeft gebruikt in zijn boek, hj is niet de originele bedenker.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.