Advertentie

Bush beschermde actief de roofbanken!


Bush beschermde actief de roofbanken!

2010 © Guido Jonkers/WantToKnow.nl/.be

x

27 Oktober 2010

Het onderstaande artikel schreven we eind Maart 2009…!!! Vlak na de grote ‘eerste’ financiële dip, die bekend staat als de bankencrisis. We plaatsen dit opnieuw om je attent te maken op het FEIT dat de Bush-regering in de jaren 2004/2008, dus puur moedwillig mensen hypotheken liet nemen of in goed Nederlands: liet aansmeren, om hen aan de banken over te leveren..! Mensen die geen hypotheek konden betalen, kregen tóch een hypotheek, dáár kwam het feitelijk op neer.. Contracten werden gefraudeerd, met medewerking van de grote financiële instellingen. (kijk naar DIT schokkende artikel hier op de site).

Het onderstaande artikel is geschreven door de man die als Officier van Justitie in het district New York verantwoordelijk was voor de financiële handel en wandel van het toezichthoudende justitie-apparaat in de staat New York: Eliot Spitzer. Lees hoe hij simpelweg aan de kant werd geschoven. Lees over zijn open-boekje, over hoe de ‘krachten achter de schermen’ nietsontziend een regelrechte financieel-economische puinhoop creëren om een stap verder te komen. En die stap verder voor hén, gaat gepaard met een (flinke) stap terug voor de man in de straat..!

* * *

 

Maart 2009: Bewust, actief en volledig gepland. De regering-Bush speelde een manipulerende rol in de aanloop naar de kredietcrisis. Bewuste beslissingen zetten consument-beschermende maatregelen buitenspel en dit had een verwoestende effect op het leven van onschuldige huiseigenaren in de VS. 

Het hele verhaal is zich momenteel nog aan het ontrollen, maar als het stof zal neergedaald zijn, dan zal deze Bush-regering beoordeeld en mogelijk veroordeeld worden als medeplichtige van de kredietinstellingen die miljarden dollars winst tot hun hoogste doel hadden verheven.

De Bush-boevenclub misbruikte de federale regingsmacht in een nooit vertoonde aanval op de wetgevers van de afzonderlijke Staten, op de procureurs van de Staten en op iedereen die aan de kant van de consument stond. De consument moest voor de miljardenwinsten van deze bankiers gaan zorgen, gewoon via het afsluiten van roofhypotheken, of die nou wel of niet verantwoord bleken.

En de wettelijke barrières die deze consumenten hadden moeten helpen, hadden moeten beschermen, dienden buiten werking gesteld te worden! Een staaltje dictatuur, waarvoor de samenwerking nodig is van het grootkapitaal én de federale overheid. Precies dít is wat er in de VS is gebeurd. En zeg eens: heb jij dit verhaal al gehoord in het Nederlandse financiële nieuws. Op RTL7 of elders?

Een verslagen Eliot Spitzer tijdens de persconferentie waarin hij zijn aftreden als procureur generaal van de Staat New York bekend maakte.
Een compleet verslagen Eliot Spitzer, met zijn echtgenote, tijdens de persconferentie waarin hij zijn aftreden als gouverneur van de Staat New York bekend maakte.

Maar het is in de VS vooral een van de meest bizarre staaltjes van journalistieke incompetentie en fraude in de recente geschiedenis.

De nieuwsmedia in de VS faalden om de verbanden te leggen tussen de bizarre justitiële onderzoeken naar het privéleven van de gouverneur van New York, Eliot Spitzer en diens aanval op de regering Bush voor haar samenwerking met de financiële instellingen die meer dan twijfelachtige hypotheken aan consumenten verleenden.

Terwijl ondertussen het internationale kredietsysteem krakend tot stilstand komt, vooral door de gigantische hoeveelheid slechte hypothecaire leningen die in de VS zijn afgesloten, faalden de nieuwsmedia om de details van de aantijgingen van Spitzer aan het adres van het Witte Huis bekend te maken.

Maar ze stonden wel vooraan in de rij, toen de sappige details bekend werden van de uitspattingen uit Spitzer’s privéleven. Deze informatie werd als groot nieuws op de voorpagina’s geplaatst!

Naast het 9/11-fiasco, de oorlog in Irak, de twijfelachtige reactie van de overheid op de verwoestingen van Hurricane Kathrina en het fijnmalen van de grondwet van de Verenigde Staten, kan de ex-regering Bush nu ook een opzettelijke en roekeloze ondermijning van het financiële systeem in de Verenigde Staten tot haar ‘goede daden’ rekenen!

Het is onmogelijk dat een groep buiten de Verenigde Staten, dit land zoveel schade aan had kunnen doen, dan deze Bush-clan de afgelopen acht jaar dit van binnenuit heeft klaargespeeld.

Maar het is in de VS vooral een van de meest bizarre staaltjes van journalistieke incompetentie en fraude in de recente geschiedenis.

Wel de roddel en achterklap op de voorpagina’s over het hoerenbezoek van Eliot Spitzer, maar niet de fraude én verwoesting die Bush en zijn club ondertussen achter de schermen aanrichten!

De aanleiding om Eliot Spitzer tot aftreden te dwingen, was klip en klaar, zijn verzet om verder mee te werken aan het ontmantelen van de wetgeving van afzonderlijke staten, in dit geval dus New York, om consumenten te beschermen tegen de hebzucht van de financiële roofdieren, de AIG’s, Goldman Saches enz. Populair heet dat dan, dat je ‘niet moet happen naar de baas’. Einde carrière.

Eliot Spitzer werd vervolgens ontmanteld als hoerenloper. ‘Dankzij gezamelijk inspanning van politie, justitie en de FBI, werd hij ‘betrapt’.. Want het kan natuurlijk niet zo zijn, dat je als overheidsdienaar in het puriteinse Amerika hoerenloopt. Je moet van onbesproken gedrag zijn en hoerenlopen hoort niet bij onbesproken gedrag. En wat een helden, die jongens van de FBI..! Wellicht heeft het ook meegespeeld dat deze Eliot Spitzer in de aanloop naar zijn gouverneurschap, zowel een maffianetwerk ontmantelde en verantwoordelijk was voor het oprollen van -oh ironie- een aantal prostitutienetwerken.

Maar uit het feit dat het overgrote deel van de overheidsdienaren in Washington gewoon ook hoerenlopers zijn, zoals al meermalen in diverse schandalen aan het licht is gekomen, valt te concluderen dat meneer Eliot Spitzer MOEST SNEUVELEN.

DAT MEN DUS EEN STOK ZOCHT OM DEZE HOND, ELIOT SPITZER GENAAMD, TE SLAAN. Uiteindelijk MOEST hij het veld ruimen als gouverneur. Maar Spitzer sloeg terug en plaatste op 14 Februari 2008,  dit ingezonden stuk in de Washington Post.

logo_washingtonpost

x

De vertaling ervan luidt als volgt:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Roofzuchtige financiële instellingen: een boevenclub!

Hoe de regering Bush het de verschillende Staten onmogelijk maakte om consumenten te helpen.

By Eliot Spitzer / Thursday, February 14, 2008

(vertaling Guido Jonkers © 2009 WantToKnow.nl)

Een paar jaar geleden begonnen justitiële ambtenaren en medewerkers van consumentenorganisaties er lucht van te krijgen dat hypotheekverstrekkers bezig waren met roofzuchtige praktijken. Sommigen gaven een valse voorstelling van de voorwaarden van de hypothecaire lening, verstrekten leningen zonder dat zij de mogelijkheid van de consument om deze hypotheek terug te betalen in de gaten hielden, verstrekten leningen met bedrieglijke ‘lokrentepercentages’, percentages die later astronomisch stegen, verstrekten leningen zonder de substantiële kosten en toeslagen bekend te maken die op de hypotheek van toepassing waren. En sommigen betaalden zelfs illegalen bonussen aan tussenpersonen om deze zieke hypotheken af te sluiten.

Deze praktijken, zo viel ons op, hadden een verwoestend effect op de kopers van huizen. Daarbovenop kwam ook nog eens het nationale gevolg van deze praktijken: opgeteld vormden al deze dubieuze leningen een bedreiging op de financiële markten.

Hoewel deze roofzuchtige leningen een nationaal probleem werden, keek de Bush-regering de andere kant op en deed werkelijk helemaal niets om de Amerikaanse huizenbezitter te beschermen. Het kwam er zelfs op neer dat de overheid zich achter de banken opstelde, die deze consumenten tot slachtoffer maakten.

 

Het werd echter stilzwijgend erkend dat deze schandalige leningen een nationale crisis zouden kunnen doen uitbreken. Deze dreiging werd zo duidelijk dat ik me, als procureur generaal van de staat New York, bij mijn 49 andere collega’s aansloot, om het gat op te vullen dat de federale overheid liet vallen op dit gebied.

 

Het resultaat van het ‘weggeven’ van hypotheken aan mensen die ze niet kunnen betalen.. Gedwongen verkoop. En dat is natuurlijk een simpel optelsommetje vóóraf..

Zowel individueel als gezamenlijk, brachten de procureurs-generaal beschuldigingen naar voren in zake deze kwaadaardige leningen en trachten wij tot regelingen te komen met de hypotheekaanbieders die betrokken waren bij deze roofzuchtige leenpraktijken. Verschillende wetsontwerpers uit de verschillende Staten, inclusief New York, namen het initiatief om wetten op te stellen die erop gericht waren om deze praktijken om te buigen.

En reageerde de regering Bush hierop? Kwam zij terug op aanhouding zich achter de banken op te stellen en besloot zij actie te ondernemen om deze opdoemende plaag te stoppen? Zoals het de Amerikaanse burgers op dit moment pijnlijk duidelijk is geworden, vanuit de banksluitingen en de ontwikkelingen op de financiële markten, IS HET ANTWOORD RONDUIT NEE!

Het was niet alleen het feit dat de Bush-regering niets deed om de consumenten te beschermen, de regering stelde ook alles in het werk, agressief en nog nooit vertoond in de geschiedenis, om de verschillende Staten te beletten hun inwoners te beschermen tegen juist die problemen, waarvoor de federale overheid haar ogen sloot!

Laat ik het uitleggen: de regering Bush heeft het voor elkaar gekregen dit kunstje flikken door een obscure overheidsdienst het werk te laten doen, een dienst die Office of the Comptroller of the Currency (OCC) heet. Deze overheidsdienst bestaat overigens al sinds de Burgeroorlog, een oorlog die het ontstaan van de Verenigde Staten inleidde.

Haar taak was om ervoor te zorgen dat de Nationale Bank gezond bleef. Sinds 140 jaar onderzoekt het OCC al de boeken van de Nationale Banken, om ervoor te zorgen dat zij een evenwichtig beleid voeren. Dit is dus in feite een belangrijke en oncontroversiële taak van deze club. Maar een paar jaar geleden, voor het eerst in de geschiedenis, werd het OCC gebruikt als instrument tégen de Amerikaanse burger, tegen de Amerikaanse consument..

In 2003, op het hoogtepunt van de crisis inzake deze dubieuze leningpraktijken, stelde het OCC een speciale clausule in werking, uit de National Bank Act die uit 1863 stamt. Deze clausule maakt het mogelijk dat alle financiële wetten van de verschillende Staten van de VS, met betrekking tot het lenen van geld, buiten werking worden gesteld. Het OCC vaardigde daarnaast ook nieuwe regels uit, die het onmogelijk maakten voor de verschillende Staten hun eigen wetten, inzake consumentenbescherming tegen de Nationale banken, in werking te stellen.

Deze actie van de federale overheid was zo grof en zo ongekend dat alle 50 procureur-generaal’s, en alle 50 leidinggevende staatsbankiers van de Staten, actief deze nieuwe regeling gingen aanvechten. Maar de unanieme oppositie van deze 50 staten kon er niet voor zorgen dat de regering Bush haar doelen kon bereiken, om de discutabele banken te beschermen. Het was zelfs feitelijk zou, dat toen mijn kantoor een onderzoek opende naar het mogelijk kwalijk verstrekken van hypotheken door een aantal banken, het OCC een federale rechtszaak aanspande om dit onderzoek een halt toe te roepen!!

Tijdens onze strijd met de banken en het OCC, kregen we telkens hetzelfde verhaal te horen, als zou onze strijd om de kwalijke leningen af te schaffen, juist schadelijk zijn voor de consumenten die de verschillende Staten probeerden te beschermen..

Maar natuurlijk zou de regelgeving die ons voor ogen stond inzake de kwalijke en unfaire leningen, geenszins de legitieme kredietgeving van normaal geprijsde leningen in de weg hebben gestaan. De regelingen die ons voor ogen stonden, zouden wel degelijk een einde gemaakt hebben aan de schandalige en kwalijke praktijken zoals die door de verschillende banken werden uitgevoerd. Onze regelingen zouden ervoor gezorgd hebben, dat niet zoals nu, 100-duizenden mensen hun huizen zouden verliezen en onze economie in een deplorabele staat zou zijn beland.

Wanneer de geschiedenis het verhaal zal vertellen van de hypotheekcrisis en het verwoestende effect ervan op zoveel onschuldige huiseigenaren, dan zal de regering Bush er niet goed vanaf komen. Het verhaal is nog steeds niet af, maar wanneer het stof zal zijn neergedaald, dan zal te zien zijn, dat de regering Bush niets anders dan een handlanger was, van de financiële instellingen die alles in het werk stelden mega-winsten te behalen. Je kunt gewoon stellen dat de regering Bush in feite niets anders gedaan heeft dan de macht van de federale overheid misbruiken en de federale wetten te verkrachten, evenals de procureur-generaal’s in ieder ander die aan de kant van de consument stond.

The writer is governor of New York.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Naast het 9/11-fiasco, de oorlog in Irak, de twijfelachtige reactie van de overheid op de verwoestingen van Hurricane Kathrina en het verkrachten van de grondwet van de USA, kan de ex-regering Bush nu ook een opzettelijke en roekeloze ondermijning van het financiële systeem in de Verenigde Staten tot haar ‘goede daden’ rekenen!

Peter Brewton doet letterlijk een boekje open over de Bush' clan, inzake bedrog en fraude.
Peter Brewton doet letterlijk een boekje open over de Bush’ clan, inzake bedrog en fraude.

Het echte Spitzer-schandaal heeft dus niets te maken met hoe hij zijn vrouw bedroog. Hoerenlopen gebeurt elke dag in elke stad in Amerika, wellicht niet zo extravagant en ongeremd als bij Spitzer, maar de essentie is dat het echte schandaal wordt gevormd door het feit dat Spitzer jarenlang eerst werd toegejuicht als een held door de gevestigde macht, omdat hij zich gedroeg als een fascistische schurk. Om vervolgens op maffia-achtige wijze te worden neergesabeld.

En geloof niet dat het toeval is dat deze Bush betrokken is bij de enorme problemen rondom de financiële sector, welke veroorzaakt werden, door middel van door het Witte Huis gefaciliteerde fraude.. Want er is een hoop geld te verdienen met het opblazen van banken, zo wist ook pappie Bush al.  En ook grootvader Prescott Bush, was een ware witte-boordencrimineel, getuige zijn verre van smetteloze carrière.

Inzake het bankverhaal, kun je hier een interview bekijken met Peter Brewton, de schrijver van het spraakmakende boek: ‘The Maffia, the CIA and George Bush’. Het verhaal van Bush sr. en zijn vriendjes; hoe zij profiteerden van financiële chaos.

17 gedachten over “Bush beschermde actief de roofbanken!

 1. Wat nog veel vervelender is: Bush en Clinton families bemoeieen zich achter de schermen nog steeds veel te veel met Obama’s politiek. Het is nu dus nog een veel gevaarlijker situatie geworden, omdat we deze misdadigers niet hebben berecht, wel ontzichtbaar hebben gemaakt, en ze niet stoppen van het doorgaan met wanbeleid in de schaduwregering.
  Chapeau!
  ja hoor, Obama gaat alles corrigeren. Dream on.

 2. spitzer schrijft duidelijk en klaar,
  en wat hij beschrijft klopt,
  banken zijn roofdieren, en de maatschappij was het hapje
  naast zijn uitleg staat ook nog de legale vorm van geld maken uit niets, wat banken altijd al gedaan hebben,
  kortom: het is struktureel
  maar de krisis willen ze nu oplossen
  zonder de struktuur te veranderen
  begin maar al groenten te kweken, binnen twee weken wordt het warm genoeg
  (hopelijk—)

 3. Ik ondersteun de reactie van Nikolai. Het vervelende is dat voormalige presidenten nog steeds veel privileges genieten. Ze krijgen nog steeds wekelijks rapporten van verschillende agency’s. Hierdoor kunnen ze vinger aan de pols houden met alle gevolgen van dien. Obama zal ongetwijfeld goede bedoelingen hebben, maar dit zit heel erg diep in de verschillende structuren opgesloten en verborgen. Het einde is nog niet in zicht maar we komen wel steeds dichter bij de waarheid…

 4. obama is gewoon het trekpoppetje van de bush consorten hoor hij zegt wat zij hem op en briefje hebben gezet en niets anders ! en doet hij niet wat er van hun verlangt word dan gaat hij dezelfde weg ,die jfk ook gegaan is .en dat merk je aan vele dingen kijk maar naar die drughs handelaren zij worden opgepakt ende cia verkoopt die rotsooi wel door dus wie is er dan fout ??

 5. @marco, George Bush sr. was een van de weinigen die zijn recht als oud-CIA-directeur uitoefende (en waarschijnlijk nog steeds) om dagrapporten te ontvangen.. Waar dit op slaat mag Joost weten, maar dit soort figuren zijn dus in staat, gewoon geheime landsbelangen te lekken, te gebruiken of te misbruiken, terwijl ze eigenlijk geen enkele besognes meer hebben met hun voormalig taak! Zou me niet verbazen als GB dit truucje zelf in elkaar heeft geflanst..

 6. eh beste annoniem
  heb er nog even over nagedacht, maar David Icke heeft voor mij gewoon gelijk.

  Hij zegt:
  Waarom willen de autoriteiten dat mensen gaan relschoppen? Trouwe lezers van mijn boeken zullen hier het antwoord onmiddellijk zien. Zij willen een rede om over de hele wereld een volledig ontwikkelde Politiestaat in te voeren en mensen die vanuit hun wanhoop (altijd aangespoord door agent-provocateurs) in opstand komen en gaan rellen vormen precies de rede die zij nodig hebben.

  Wees heel, maar dan ook heel erg bedachtzaam wie de rellen begint of wie anderen aanspoort om tijdens vreedzame demonstraties te gaan relschoppen. Wie zijn zij en waarom doen zij dat, als het inhoud dat zo alle troefkaarten aan het systeem gegeven worden om een politiestaat op te zetten? Zij zijn óf idioten óf agenten van die staat.

  Dat geldt natuurlijk ook voor internet.
  Dus bij deze neem ik mijn laatste woorden terug. Heb mij te veel laten meeslepen. Sorry.

 7. och hierin is die buch echt de enigste niet hoor daar kunnen zij hier in europa ook wel iets van .ook hier lopen er mensen op hun laatste benen rond omdat zij ook een lening hadden of hebben lopen waar zij uiteindelijk nooit meer vanaf komen .kijk dus maar even naar die woekerpolissen !is allemaal overgewaaid van uit amerika .maar ja als je hier als europiaan ook al niets aan wil doen zal je dus de rest van jouw leven op straat moeten wonen en uit vuilnisbakken mogen snoepen .kijk nu eens om je heen de huren van huizen worden steeds meer opgetrokken !ziektekosten RIJZEN de pan uit !medicijn die uit eindelijk vergif zijn om jullie/ons zolang mogelijk ziek te houden !onze stookkosten die TE HOOG blijven !ons vee wat niet meer zgn in de wei mag lopen ONZE AFVAL STOFFEN REKENING ERG HOOG BLIJft.zo kun je nog wel meer bedenken en dat allemaal om die GAUWDIEFFEN IN DEN HAAG in hun luxe levensstijl te houden ! dus mensen denk hier maar eens goed over na .wat jullie nu eigenlijk willen !als SLAAF BEHANDELD TE WORDEN !! OF ALS EEN GELIJKE ( GOD ZIJ MET U )

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.