Advertentie

De essentie: Kleinschalige economie én samenwerken…!


x
x

Kleinschalige economie en samenwerken..

Daar gaat het om..!

2019 © drs. Ad Broere | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Ad Broere en George van Houts bij Radar Tv op 26 januari 2015.

De informatie die ik vorige week uit betrouwbare bron kreeg was schokkend. Het beeld dat eruit naar voren kwam, is dat de autoriteiten totaal geen greep hebben op de zich ontvouwende gebeurtenissen. Het deed me denken aan het interview met een Zwitserse oud-bankier. De economieën van Europa en Noord-Amerika komen in een snelle neergang, om plaats te maken voor Azië, in het bijzonder voor China. Dit gaat gepaard met schokkende gebeurtenissen. Eigenlijk is het al een gelopen race, want de ontwikkelingen die hiertoe leiden zijn al decennia geleden ingezet.

Het is een minuut voor twaalf, als het al geen twaalf uur geweest is. Hoe bereik ik mijn medelanders om duidelijk te maken dat als we nu niet in actie komen, er straks teveel chaos kan zijn ontstaan om nog iets te kunnen. In artikelen en in mijn recente boek ‘Geld in de bijrol’ (HIER) kom ik vaak terug op twee hoofdthema’s.

Het eerst thema, is dat geld met geld verdienen niet alleen buitengewoon destructief is voor de aarde en alles wat erop leeft, het is vooral het middel waarmee de superrijken gigantische geldstromen naar zich toehalen. Aan de superrijkdom is een grenzeloze macht verbonden en tegelijkertijd veroordelen de superrijken minstens de helft van de wereldbevolking tot gebrek en armoede. Zolang de mensheid blijft geloven in de illusie van ook tot grote welstand te kunnen komen als je maar hard genoeg werkt, dan blijft het systeem en de daarbij behorende ratrace in stand. Het is het ieder voor zich, resulterend in enkele winnaars en massa’s verliezers.

Het tweede thema waaraan ik in mijn artikelen en boeken veel aandacht besteed, is ‘De schoonheid van het kleine, een economie als de mens ertoe zou doen’, wat de titel is van het boek dat dr. Ernst Friedrich Schumacher schreef in 1973. Het gaat om kleinschaligheid, producenten en consumenten dicht bij elkaar brengen, regionale economie, waardoor het meeste wat je nodig hebt van dichtbij komt van kleinschalige producenten.

De globalisering van de afgelopen tientallen jaren heeft tot gevolg gehad dat de economie steeds meer wordt gedomineerd door multinationale ondernemingen en banken. De beweging is het omgekeerde van kleinschaligheid. De grootschalige multinationale ondernemingen en de banken domineren en daar is ook het geld geconcentreerd.

‘Klein’ wordt onder de voet gelopen..
Kleine innovatieve ondernemers hebben het in dit klimaat uiterst moeilijk om hun bedrijf tot ontwikkeling te brengen. Als het hen al lukt met een nieuw product of een nieuwe innovatieve dienst, dan worden ze al snel opgeslokt door een multinational en krijgen ze een zak geld mee..

Ik zie daarom twee onderwerpen die wij eensgezind moeten aanpakken en zoals dat wordt genoemd ‘van onderen op’, om ervoor te zorgen dat als de pleuris uitbreekt, wij daar niet massaal aan onderdoor gaan.

Het nieuwe boek van Ad Broere. (klik voor lead naar bookshop)

Het eerste is loskomen van het bankengeld, dus van de euro, de dollar, de yuan et cetera, want dat geld ontstaat door schuld en wordt gebruikt om geld met geld te ‘verdienen’. En door dit ‘geld-met-geld-verdienen’, wordt behalve schuldenslavernij ook een voortdurende, massale geldstroom in stand gehouden.

Van degenen die werken voor hun geld, naar hen die geld voor zich laten werken. En de laatstgenoemden zijn -uitzonderingen daargelaten – allesbehalve menslievend en niet bereid om het geld dat ze aan degenen die werken voor hun geld terug te geven.

Liever stallen ze op plaatsen waar het is onttrokken aan het oog van de wereld. Het gaat daarbij om bedragen die elke voorstelling tarten. In feite is het een groot deel van de oogst van de eeuwenlange inspanningen, de werkkracht en inzet van de mensheid.

Het tweede onderwerp is, dat als we het lot weer in eigen handen willen nemen wij kleinschaligheid moeten gaan koesteren en  kleinschalige ondernemers die innovatieve producten voortbrengen de voorkeur gaan geven.

Omdat de superrijken – uitzonderingen daargelaten- hun vermogen onder geen beding willen teruggeven aan de mensheid is een andere oplossing noodzakelijk. Als we het lot weer in eigen handen willen nemen dan moeten we kleinschaligheid gaan koesteren en de kleinschalige ondernemers die innovatieve producten voortbrengen de voorkeur geven. Het komt erop neer dat we gaan bouwen aan een eigen economie, die zoveel als mogelijk los staat van het geglobaliseerde monster dat we nu hebben. Van de overheid hoeven we het niet te verwachten, want die zijn gevangen in de globalistische structuren.

Als wij iets gaan doen dan moet het mijns inziens heel eenvoudig zijn. Het moet kunnen worden begrepen door zoveel mogelijk mensen, want voor verandering is draagvlak nodig. Geen ideologie, geen nieuwe hiërarchie met nieuwe machthebbers en nieuwe rijken en al helemaal geen nieuwe leiders. En we moeten snel en praktisch handelen, want de kans dat het binnenkort niet meer lukt is levensgroot aanwezig.

Op 29 januari plaatste ik deze oproep op Facebook:

GEZOCHT: ‘10.000’ mensen die willen meewerken aan een kleinschalige economie, waarbinnen in alle belangrijke primaire levensbehoeftes kan worden voorzien.

GEZOCHT: ‘100’ producenten die voeding, kleding, energie, gezondheidsproducten reparatie van apparaten, onderhoud van woningen, circulair bouwen et cetera, et cetera kunnen leveren.

GEZOCHT: mensen die de energie en de kennis hebben om een goed netwerk op te zetten, waardoor de producenten weten wat ze moeten produceren en de consumenten krijgen waaraan ze behoefte hebben.

GEZOCHT; mensen die de energie, de kennis en de ervaring hebben om een rente- en speculatievrij geldsysteem op te zetten, waardoor het netwerk (de coöperatie) loskomt van het bankengeld.

GEZOCHT: mensen die het belang van de gemeenschap boven hun eigen belang willen en kunnen stellen.

HET IS EEN MINUUT VOOR TWAALF, als we hier nog even mee wachten of weer in oeverloze discussies verzeild raken, dan kan er straks als de chaos is uitgebroken niets meer worden gedaan. Laten we de tijd die we nog hebben heel goed gebruiken. Ik schreef verder:

“Ik ben geen ondernemer en ook geen organisator. Heb evenmin de ambitie om hier een leidende rol in te spelen. Ik ben waarschuwer en leg dit idee voor. Ik hoop dat mensen die daarin beter zijn dan ik, dit netwerk of coöperatie op poten willen zetten!
Het doel is dus om op een uiterst praktische manier te voorzien in zoveel mogelijk essentiële levensbehoeftes, door direct verbinding te leggen tussen producenten van die levensbehoeftes (‘100’ producenten) en de gebruikers van die levensbehoeftes (‘10.000’ consumenten). Dit wordt gedaan op een manier die doelmatig is, zonder franje en die betaalbaar is, doordat alleen degenen die echt iets leveren daarvoor worden beloond. Alle deelnemers delen gelijkmatig in de voordelen van deze aanpak en omdat er geen geld met geld binnen het netwerk wordt verdiend, is er geen mogelijkheid voor hebzuchtigen om onevenredig veel te profiteren.”

Het aantal positieve reacties hierop is in één woord overweldigend! Voor het door algoritmes zwaar beperkte Facebook, werd het bericht heel veel gedeeld en idem dito ‘geliked’. Dit betekent dat er een groot draagvlak is voor het idee. Op mijn oproep om er vorm aan te geven door het in een uitvoerbaar plan uit te werken en het plan vervolgens ook daadwerkelijk uit te voeren werd door een aantal mensen constructief gereageerd.

Vervolgens blijkt echter hoe moeilijk het is voor sommige mensen om over hun eigen schaduw heen te stappen. Want ‘ik heb al een plan klaarliggen.’, ‘je moet je bij die en die aansluiten’ et cetera. Reacties waarmee wordt aangegeven dat er niet begrepen wordt waarom het draait. Het gaat om een ontwikkeling van onderen op. Dit betekent dat er geen behoefte is aan een kant-en-klaar-plan, maar aan de vraag aan alle geïnteresseerden wat zij willen. Daar kom je alleen achter door middel van een vragenlijst. Op deze manier weet je waar behoefte aan is.

Ik hoop er nog steeds op dat er mensen zijn die dit willen oppakken, want informatie is de enig juiste basis om op verder te gaan. Verder hoop ik vanzelfsprekend, dat energieke en deskundige mensen die het belang van de uitwerking van dit idee met mij delen, het gaan oppakken en er met elkaar voor zorgen dat die netwerken of coöperaties er snel gaan komen.

© Ad Broere,

auteur en econoom

Als het uit het ‘NIETS’ komt, zal het daar ook wel weer in verdwijnen niet..?
Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)

13 gedachten over “De essentie: Kleinschalige economie én samenwerken…!

 1. Guidoj.
  Dank voor dit artikel wat aangeeft voor mijzelf dat ik kwa denken toch in de juiste richting denk.
  Wanneer het gaat over grote en kleine bedrijven dan ben ik van mening dat het Nederlands voedingscentrum en Marianne Thieme een gevaar zijn voor kleine bedrijven.
  Gisteravond pleitte ze voor minder vlees en vis omdat die laatste toxische stoffen zouden bevatten
  (zie fragment uit deze verwijzing).
  https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/marianne-thieme-is-terug-in-den-haag-en-schuift-aan-over-haar-documentaire
  Het voedingscentrum liet vanmorgen weten dat eten met een krokant bruin randje mogelijk ook niet goed zou zijn en iedereen zou dat ook al weten wordt dan gezegd.(Bij de NOS op het nieuws van 08.30 uur lieten ze twee borden met friet zien) daar zullen de frituren blij mee zijn.
  Als het aan Marianne Thieme en het voedingscentrum licht lijkt het erop dat we straks alleen nog maar groen mogen eten (Nooit hebben ze het over vergif/bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden) mogelijk kan men dan ook schade oplopen qua gezondheid doordat men schadelijke stoffen binnen krijgt.(In Duitse bieren zat toch ook glyfosaat?).
  Volgens Mevr Thieme moeten we dan ook nog overgaan op vlees vervangers.
  Het enige waar ik het wel mee eens ben is dat de subsidies uit Brussel aan mega bedrijven afgeschaft zouden moeten worden omdat een klein bedrijf dergelijke subsidies mogelijk niet krijgen en eerlijk is eerlijk zij pleitte er wel voor die kleine bedrijven te helpen.
  Mijn mening is dat de bemoeienis over eten veel te ver gaat wat boeren,vissers en naar het zich nu laat aanzien ook frituren en hun bevoorraders natuurlijk de kop kan kosten.Laat mensen gewoon lekker eten wat zij zelf willen er zijn belangrijker dingen/zaken.
  Die onzin verhalen over dat mensen te dik zouden zijn komt niet door eten maar minder lichamelijke arbeid denk ik anders hadden ze vroeger toen ook veel vis,vlees en friet gegeten werd de mensen toen ook al te dik moeten zijn,zo moeilijk kan dat toch niet zijn?
  Die kleine bedrijven gaan geen geld uit Brussel krijgen omdat de EU in Brussel juist het verlengstuk van multinationals/banken is en die hebben baat bij minder concurrentie door gezonde plaatselijke bedrijven die fatsoenlijke producten leveren.
  Ook gaat ze totaal voorbij aan de vraag naar Co2 door tuinders (zie eerder artikel.

 2. In 100 AD, stelden de Romeinen een Fiscus Judaicus in, om de zich via currupte wegen verrijkte Joden, een beetje gelijk te trekken met de Romeinse burgers !

  Misschien een idee, want ook nu loopt het weer de spuigaten uit, en waar ze die vergaarde rijkdom voor gebruiken, is ook niet echt netjes !

 3. https://nos.nl/artikel/2271153-overheid-maakt-het-voor-mensen-die-in-schulden-zitten-vaak-erger.html Maar het gaat gelukkig goed met de economie waar alleen de rijken van profiteren.
  Niets wordt er gedaan aan de toename van mensen met problemen op financieel gebied die vaak ontstaan na ziekte of ontslag omdat de overheden alleen oog hebben voor korten op uitkeringen en ondoenlijke eisen stellen waar deze mensen niet aan kunnen voldoen.
  Vreemd is wel dat ze erg snel waren om banken te redden waarbij het om miljarden ging.

  1. Arnold 2

   de overheid is absoluut niet verantwoordelijk voor jouw welzijn, daar ben je zelf 100% verantwoordelijk voor, goeie tijden , slechte tijden, beetje zorgen voor de winters in je leven,
   dat gejank van al die teveel uitgevende individuen, schijtziek word je er van, een beetje soberheid op geen enkel gebied kunnen ze opbrengen, ze verdienen wat ze krijgen, en wat er aan komt !

  2. Jenne1.
   Ik kan hier uitvoerig op in gaan maar dat ga ik niet doen omdat het totaal geen zin heeft.
   Wanneer de overheid mensen via belastingen en boetes totaal financieel uitkleedt dan worden mensen de middelen ontnomen om voor zichzelf te kunnen zorgen en al helemaal als ze dan gelijktijdig verplichtingen opleggen waar de mensen ook weer geld voor nodig hebben.Dan heb ik het nog niet eens over zieken en ontslagenen.Ik vrees dat dit weer tegen dovemansoren gezegd wordt waarbij het nog steeds leven in de oudheid en de daarbij behorende opvattingen nog steeds de hoofdrol lijken te spelen.

  3. Arnold, je moet vaak naar Ranses Shaffy zijn levens lied luisteren, LAAT ME, Laat me nou mijn gang maar gaan ,,,,,, misschien ga je dan begrijpen wat ik bedoel, wij hippies groeiden hier mee op, dat is ook het probleem voor de generaties later, maar goed wie niet horen wil, moet dan maar voelen, groet !

 4. Een economische eye opener ; Thomas Dalton ; occidental observer februari 7 – 2019 , over het bezit van het zionisme – pseudo zionisme – jodendom, en hoe ze het gebruiken !

  Daar liggen veel van onze economische problemen ! gewild en ongewild !

 5. We maken natuurlijk allemaal deel uit van het in grootte gegroeide economische circus! En velen doen dat op een door maatschappelijke indoctrinatiekanalen bepaalde manier. Zoals de door de reclamewereld aan ons opgedrongen behoeften, waarvan we zelf niet wisten dat we de vervulling van die behoeften werkelijk nodig hebben. Onze invloed op dit economische circus is groter dan we denken! Zeker als we bewust consumeren en vooral consuminderen.

  Waarom menen we mee te moeten doen aan de nieuwste hypes en het vergaren van de nieuwste technologische gadgets? Een ieder is medeverantwoordelijk voor het welzijn van al het leven op aarde.

  1. Deze enorm diep gewortelde misconsomatie, neemd steeds ziekelijker vormen aan, met ook heel veem medische consequenties op de langeduur, toch ga ik er van uit dat het gewoon aan de aflatende moderne opvoeding ligt, ouders worden door hun eigen denken en doen gechanteerd, gelukkig zijn er uitzonderingen, maar teweinig !

  2. https://nos.nl/artikel/2287541-om-wil-van-fraude-verdachte-bedrijven-zelf-onderzoek-laten-doen.html
   Wanneer het de bedoeling is dat grote bedrijven in de toekomst de dienst gaan uitmaken (voor zover dat al niet het geval is) dan kan ik dit begrijpen omdat ze dan minder kans zouden kunnen hebben dat ze vervolgd gaan worden wanneer ze in de fout gaan.
   Dit is hetzelfde als aan een moordenaar vragen onderzoek te laten doen naar de moord wat dan gebruikt kan worden.
   Iedereen kan weten dat bedrijven die in de fout gaan onderzoek kunnen beinvloeden omdat zij dat onderzoek bekostigen zolang de uitslag maar in hun straatje past en gunstig voor hen uitpakt.
   Verder is dit te idioot voor woorden want tijdens een rechtszaak zullen bedrijven nu al eventuele resultaten van door hun zelf bekostigde onderzoeken die zij hebben laten uitvoeren via hun advocaten als verdediging aanvoeren.Dat wordt echter niet altijd aanvaard door rechters en juist daarom denk ik dat ze deze stap willen nemen zodat de rechter min of meer buiten spel wordt gezet.
   Nog meer wanpraktijken zien we bij de pensioen onderhandelingen waar gedreigd wordt om alles bij elkaar ongeveer 10 miljoen mensen het slachtoffer te laten worden wanneer er geen pensioenakkoord wordt bereikt.
   Dit is gewoon de vakbonden onder druk zetten wat voor mij gelijk staat aan chantage.
   Beter zou zijn eens te kijken waar al dat pensioengeld naar toe gaat en gegaan is door onafhankelijk onderzoek te laten doen naar oa de handelwijze van Alpinvest.
   Voor hen die de afleveringen van zwarte zwanen hebben gezien zal het wel al duidelijk zijn dat zij die pensioenen menen te moeten beheren niet schromen de boel te besodemieteren waarna ze op simpele maar voor hen moeilijke vragen weigeren antwoord te geven.Daarbij komen ook nog de grepen door de overheid zelf in de pensioenpot waar ze ook niet over praten.Vriendjespolitiek,alles voor de rijken ten koste van……niets is onmogelijk en schijnt als normaal gezien te worden.

  3. Van middag (dinsdag 4-6-2019) keek ik naar het vragenuurtje en Van Nispen van ik meen de SP stelde vragen aan Grapperhaus over het zelf laten onderzoeken van fraude door die van fraudeverdachte bedrijven.Ook hij noemde dat “de slager keurt zijn eigen vlees” en Grapperhaus leek zichzelf geen houding aan te kunnen meten en ik moest de tv harder zetten om zijn antwoorden te kunnen verstaan.Hoe dan ook Van Nispen vond het nergens voor nodig om dit plan uit te voeren te meer het ook geen kostenbesparing zou opleveren omdat de FIOD alsnog onderzoek zou kunnen doen aldus Grapperhaus zelf.
   Als dit wel doorgaat is het alleen in het voordeel van grote bedrijven met geld zat en meer niet.
   Verder zag ik dat Frits Wester ook weer z,n MSM promotie verhaal klaar had ivm de pensioenen want volgens hem komt het er vrij vertaald op neer dat de bonden gek zouden zijn wanneer ze niet akkoord gaan met het voorgestelde pensioenakkoord waardoor ze veel op hun schouders zouden krijgen (dit was te zien en horen in het RTL 4 nieuws vandaag om 19.30 uur).Volgens hem lag er veel goeds op tafel.
   Het kabinet zou structureel 4 miljard beschikbaar stellen om de AOW leeftijd minder snel te laten stijgen.
   Goed kans dat dit belastinggeld is dus,maar waarom niet gewoon uit die pensioenpot?
   Per slot van rekening heeft de staat daar al eerder een greep in gedaan.
   Mensen met zware beroepen mogen 3 jaar eerder stoppen met werken.Nou Nou wat gul.
   nu is de AOW leeftijd 66 jaar en 4 maanden dus dat zou betekenen dat mensen met zware beroepen op 63 jaar een 4 maanden met pensioen kunnen gaan.Daar heb je veel aan als je op 50 jarige leeftijd versleten bent en door het UWV gedwongen wordt ander werk te zoeken omdat ze nu eenmaal niet zo snel afkeuren.Uitbuiten dus die handel zolang mogelijk en laat het de werkgevers vooral niet teveel kosten.
   De nieuwe manier van sparen is gelijk aan gewoon blijven gokken met geld van anderen en de verantwoordelijkheid bij de pensioenbetaler leggen.
   https://nos.nl/artikel/2287601-principeakkoord-over-pensioenen-aow-leeftijd-stijgt-minder-snel.html
   Daar hebben ze dan 9 jaar over gedaan wat logisch is wanneer ze net als vanmiddag meer tijd besteden in de kamer aan afscheid nemen van kamerleden dan dat ze bezig zijn met waarvoor ze daar zouden moeten zitten.Ook het beperken van spreektijd is vaak een manier om gesprekken die wel tot iets zouden kunnen leiden af te kappen.
   Goed bezig Den Haag.

  4. https://nl.wikipedia.org/wiki/AlpInvest_PartnersIk geef een paar stukjes citaat:
   1.De Alpinvesttop verdiende over 2007 €154 miljoen,dat was ruim acht keer zoveel als in 2006.
   2.De bonus van de directie over 2008 bedroeg € 20 miljoen
   3.(nu komt het).Bovendien worden eventuele verliezen aangevuld met premies van verzekerden van het ABP en PFZW.
   Tot hier citeer ik.
   Wordt het niet eens tijd voor grondige schoonmaak ?Een onderzoek door onafhankelijke onderzoekers,aangevraagd door ons kabinet of blijven ze net doen of alles correct verloopt in Den Haag?
   Rutte zou excuses hebben gemaakt in de kamer ivm Groningen omdat het allemaal zo lang duurt eer schade gerepareerd en vergoed wordt en Wiebes zou gezegd hebben dat het nogal ingewikkeld zou zijn en de gaskraan dicht draaien niet gemakkelijk is.
   Onzin want wanneer je alleen naar de schade in Groningen kijkt zou er niet eens discussie over hoeven te zijn en had die gaskraan allang dichtgedraaid moeten zijn.
   Dat het ingewikkeld is doen deze heren zichzelf aan door telkens de zijde van aandeelhouders,banken en multinationals te kiezen en daarmee hun belangen en niet de belangen van het volk te behartigen.
   Dan kan een financieel directeur wel zeggen dat dergelijke bedrijven voor veel werkgelegenheid zorgen maar is dat ook zo?
   Mensen worden door hen ontslagen en de rekening is voor de belastingbetalers Hierbij moet ik denken aan digitaliseren,automatiseren en goedkopere krachten van elders.
   Leveren ze inderdaad zoveel werkgelegenheid op?
   Wanneer zij kleinere MKB bedrijfjes de kop kosten dan moet dat weggestreept worden tegen de banen die zij opleveren en dan ben ik nog niet zo zeker van wat zij beweren.
   70% van de werkgelegenheid wordt tot stand gebracht door het MKB en niet door multinationals dus Rutte wees zuinig op het MKB inplaats van alles voor multinationals te doen wat het ook kost. Dit is mijn mening en niet meer dan dat.
   ps ze beweren dat we in een vrij en democratisch land wonen maar ik weet het niet hoor.
   niet meer roken,geen vlees meer eten,vlees vervangen door immitatie,meer groen eten en fruit zonder te controleren of dat wel zo gezond is met alle gif wat erover gespoten wordt,meer sporten,geen suiker/zout meer,geen referendums meer,de politiek luistert niet naar het volk en lijken de belangen van anderen te dienen waar het volk de lasten van mag dragen enz.
   Niks geen vrije democratie,we worden geleefd door anderen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.