Advertentie

De heksenjacht op de ‘Zwarte zalf’…


In een uitzending van TROS-Radar van begin September, werd de heksenjacht geopend op Rineke van den Berg. Rineke verkoopt Zwarte Zalf, een soort ’trekzalf’, gebaseerd op een aantal eeuwenoude kruiden. In plaats van deze zaak en dit middel op een neutrale wijze te benaderen, bleek TROS-radar toe te werken naar een apotheose.. Rineke van den Berg werd voor de ogen van de TROS-camera’s gearresteerd door de politie, die ’toevallig’ precies kwam aanrijden toen de TROS aan het filmen was..! Dat de TROS dit verhaal natuurlijk zelf volledig in scene heeft gezet, daarbij naar alle waarschijnlijkheid ook nog deze politie heeft geïnformeerd, dat lijkt overduidelijk.

Is het de taak van een publieke omroep, om met haar consumentenprogramma dit soort fratsen uit te halen? Is het niet de taak van een consumentenprogramma om journalistiek neutraal te blijven? Is het niet de taak van een dergelijk voorlichtingsprogramma om BEIDE kanten van de medaille te laten zien? Nou als de TROS dat niet wenst te doen, dan doen wij die ‘andere kant’ van de medaille maar.. Anneke Bleeker schreef het onderstaande artikel, waarin de achtergronden van Zwarte Zalf worden belicht. Maar veel belangrijker is de getuigenis van iemand die wel degelijk heel erg baat heeft gehad bij de Zwarte Zalf: genezen van een huidkankermelanoom. Lees vooral verder!

*  *  *

x

Heksenjacht in een modern jasje gestoken…

september 2012 © Anneke Bleeker

x

Anneke Bleeker

Heksen, een naam voor onaardige personen, daar wordt deze benaming het meest mee geassocieerd, onaardige en gemene vrouwen. Heksen zijn van alle tijden en in sprookjes om van te griezelen. Kinderen krijgen daarom meteen al een angstig beeld van deze personages. Heksen treiteren je, zijn gemeen en roeren in potten en pannen met hun zelf bedachte brouwsels.

Halloween is een uit Amerika overgewaaid fenomeen wat hier in de afgelopen tientallen jaren steeds populairder werd en de commercie vaarde er wel bij. Winkels vol heksen, spinnen, kraaien en andere attributen. Pompoenen met uitgesneden gezichten en kaarsjes erin; tot eind oktober is dit al een algemeen herfstbeeld.

Heksen, in vroegere tijden eindigden zij op de brandstapel. Heksen, kruidenvrouwtjes, diverse benamingen voor dames die wisten wat de natuur voor ons kon betekenen. De natuur heeft alles voor ons in haar schatkamers, de natuur heeft op alles een antwoord. Neem nu hondsdraf. De blaadjes lijken op oren en nieren. Twee onderdelen van het menselijk lichaam. Waar kan dit kruid bij ingezet worden?

Inderdaad bij problemen met de oren en nieren. Daarmee wil ik nu niet zeggen dat je maar meteen dat gewas moet plukken om het te gebruiken bij klachten aan oren of nieren maar de vorm van het blad verwijst wel hiernaar. Wie meer kennis heeft op dit gebied gebruikt dit kruid dan ook op de juiste wijze.

Wortels,
snijd eens een wortel in schijfjes… waar doen deze schijfjes je aan denken? Aan de ogen. De flauwe grap dat konijntjes ook geen bril dragen is ook niet uit de lucht gegrepen. Zo hebben veel gewassen, groenten, vruchten en zaden via hun vorm een boodschap. Een complete apotheek groeit om ons heen, als we maar kennis van zaken hebben en in willen zien dat al deze kennis bewust wordt verzwegen, waardoor de kennis vanzelf verdwijnt.

In het begin vertelden moeders door aan dochters wat zij op dit gebied wisten. Zo ging de wijsheid door van moeder op dochter, aangevuld met extra aanwijzingen van oma. De kennis werd doorgegeven op kruiden‐ en plantengebied, op huishoudelijk gebied, op alle vlakken en dat was heel gewoon. De dokter had spreekuur voor hele gewone zaken zoals het verwijderen van een splinter, het zetten van een gebroken ledemaat of andere in onze ogen simpel te verhelpen ongemakken.

Maar chronische ziekten kwamen nauwelijks voor en het was al helemaal niet aan de orde dat bijna één op de twee personen met kanker te maken zou kunnen krijgen.

De inquisiteurs wisten het zeker: het wáren heksen die op de brandstapel dienden te komen, om de burgers te beschermen tegen zoveel ‘hekserij’..

Dokters, kruidenvrouwtjes, men maakte dankbaar gebruik van hun kennis.
Maar er kwam weerstand tegen deze kennis. De Kerkelijke macht deed daar in de Middeleeuwen nog een schepje bovenop door veel kruiden te verbannen; deze mochten niet meer geofferd worden, zij werden gewoon verbannen. Deze kruiden mochten de kerken niet meer binnen gebracht worden. Alleen kruiden die op het altaar waren gewijd mochten de naam ‘geneeskrachtig’ dragen dus wanneer je niet gewijde planten als advies aanreikte aan je medemens was je verkeerd bezig.

De kerk heeft op deze wijze heel veel ellende veroorzaakt en dat zogenaamd allemaal uit de naam van God! Ja, ja, de macht die zij hadden was groot en heden ten dage komt er zoveel aan het licht dat je steeds vaker denkt: ‘Wat waren het toch een stelletje arrogante misdadigers die dit zogenaamd uit naam van God even besloten’…  Maar ja, hel en verdoemenis kon men preken en het in hun ogen ‘gewone volk’ kroop wel voor hen. Zo is er veel leed verspreid en kruidenvrouwtjes verdwenen als heks op de brandstapel.

Toen de industrie zijn belangen kreeg waren deze wijsheden helemaal taboe en tegenwoordig gaat men zover dat er op de verpakking van homeopathische middelen niet meer vermeld mag staan waar een bepaald product positief bij kan ondersteunen.

Hoever gaat men anno 2012?
Men gaat ver, dat bleek in het weekend van eind augustus, begin september jongstleden. Rineke van den Berg trekt publiek door het hele land heen op verschillende locaties. Zij organiseert dit zelf en komt ook op uitnodiging. Daardoor kan het gebeuren dat je haar naam ook tegen kunt komen op de agenda van de ‘Gezond Verstand Avonden’, omdat locatiehouders naast de vele andere sprekers ook de naam van Rineke tegen komen met een omschrijving van haar lezing.

Wij selecteren de sprekers en onderwerpen, deze moeten altijd matchen met dat wat we voor ogen hebben bij het concept GVA. Onderwerpen verteld door mensen met kennis. Dat kunnen diverse beroepen zijn, kwekers, artsen, schrijvers, maar ook personen met een speciale interesse waar men veel over weet te vertellen, de intentie is om kennis te delen en te verspreiden opdat men gaat inzien dat wat de overheid ons voorschotelt maar zeer beperkt is, vaak onvolledig of gewoonweg niet klopt!

Zo ‘arrogant’ durf ik wel te zijn; veel informatie klopt niet. Bekijk de site van het voedingscentrum en handel contra, dan doe je het goed. Om te griezelen als je bedenkt dat scholen de adviezen van het voedingscentrum opvolgen.

Neem het RIVM. Vaccinaties zijn veilig en effectief...!
Vaccinaties zijn niets anders dan een belediging aan het immuunsysteem van de mens! De fabrikanten willen ons laten geloven dat wij als mensen zo stom in elkaar zitten, dat ons lichaam werkelijk te suf is om voor de duvel te dansen, zodat vaccins echt noodzakelijk zijn om ons leven te redden!

Laten die vaccins nu veel schade aanrichten, kanker veroorzaken en andere afwijkingen en gebreken. Maar als we dat zeggen dan zijn we verkeerd bezig. Zouden we in vroegere tijden geleefd hebben, was de brandstapel al lang opgestookt! Verbannen als heks!

Wel, ik kan alleen maar zeggen: het wordt me nog lang niet te heet onder de voeten dus we gaan maar door met elkaar. Want bij veel collega waarschuwende dames en heren werkt het exact hetzelfde en hoe meer tegenwerking en beledigingen, hoe meer wij met de andere kant aan komen maar dan via positieve boodschappen.
Daarom is het zo belangrijk dat we niet alleen kijken naar de geneeskrachtige kant van de planten, kruiden en andere gewassen maar tevens naar de culinaire kant om dat wat de groentewinkels ons aanbieden aan te vullen zodat we een hoogwaardige maaltijd kunnen presenteren.

Wie dit begrijpt zal ook inzien dat vaccins duivels zijn en al die pakjes en zakjes met de verkeerde toevoegingen ons alleen maar ziek maken en dat de jeugd ongelooflijk benadeeld wordt via de verkeerde informatie. Door al deze ervaringen waar men landelijk tegen aan loopt groeit het aantal locaties van de GVA en is de sprekerslijst van  dusdanige kwaliteit dat we daar met velen trots op zijn.

Zo zijn we ook trots op het verhaal wat Rineke vertelt..!
Rineke verspreidt het verhaal over de Zwarte Zalf. Zwarte Zalf is al een oud recept wat de Indianen al meer dan 300 jaar geleden gebruikten. Een recept wat al zolang bekend is, maar in onze huidige tijd vooral verbannen moet worden.

Het verhaal van de Zwarte Zalf is dat, wanneer je een plek op je huid hebt die je niet vertrouwt, je deze zalf 24 uur op kunt smeren op die bewuste plek. Wanneer er na 24 uur niets te zien is dan wil dat zeggen dat er geen verkeerde en/of onrustige cellen zijn en er dus geen kanker geconstateerd kan worden. Als er wel een reactie is in de vorm van een beginnende korst dan is er wel iets aan de hand maar zal het lichaam aangestuurd door het eigen systeem deze ongerechtigheden opruimen.

De Zwarte Zalf bestaat uit vier kruiden die op zichzelf niets doen met de eventuele kanker maar wel het lichaam activeren aan de slag te gaan. Kijk dat is nu de basis van alle goede genezingen, het eigen systeem moet een positieve por krijgen om niet meer zo lui te zijn en aan de slag te gaan.

En dan komen we weer bij de vele verkeerde invloeden zoals onder andere vaccinaties. De lichaamsvreemde stoffen die we jaar achter jaar inspuiten, slikken, opsmeren of anders aan boord krijgen stapelen zich zo op dat het lichaam helemaal uit balans raakt. Een lichaam dat niet normaal kan functioneren kan ook niet adequaat reageren op de diverse vormen van kanker. Overigens is kanker een boodschap aan de persoon die hiermee geconfronteerd wordt. De boodschap is dat het lichaam zo verstoord is dat je nu en wel nu meteen keuzes zal moeten maken. 3

Wie blijft leven zoals hij of zij altijd leefde moet dan ook niet raar opkijken als de behandeling je niet dat kan geven wat je ervan verwachte.  Zwarte Zalf wordt door Rineke aangereikt als een middel dat al eeuwen beproefd is en waar al velen succesvolle resultaten mee hebben behaald.

Op geen enkele wijze liet TROS-Radar in haar uitzending over zwarte zalf de waarheid in het midden liggen.. Een vooringenomenheid die een journalistiek onafhankelijk programma volledig misstaat..!

Totdat…
Totdat Rineke op vrijdag 31 augustus werd opgewacht door een cameraploeg, zittend in haar auto werd zij ondervraagd en aan de praat gehouden. De politie kwam erbij en duidelijk was dat dit vooropgezet spel was, Rineke werd meegenomen in de politieauto en verdween anderhalve dag achter slot en grendel. Uiteraard werd zij gefouilleerd, stevig ondervraagd en haar huis werd doorzocht door een twintigtal personen. Men nam de administratie, computer, telefoon en de Zwarte Zalf mee. Na anderhalve dag werd zij vrijgelaten maar er hangt haar een proces boven het hoofd.

Hoe kon dit ontstaan? Het televisieprogramma Radar heeft met een verborgen camera opnamen gemaakt tijdens een lezing van Rineke. Een dame vroeg informatie voor haar doodzieke moeder die niet het reguliere circuit in wilde en men had er alles voor over om met goede resultaten te eindigen. Achteraf bleek dat dit opgezet spel was.

Dankzij programma’s als Radar ontstaat een hetze, een verkeerd beeld en een hoop ellende! Maandagavond 3 september kon men dit op televisie allemaal bekijken. (kijk HIER naar het artikel hier op de site) Eerlijk gezegd moet ik bekennen dat ik, toen ik deze uitzending bekeek ook dacht: ‘Help, Rineke wat zeg je nu? …’
Ze sprak de zin uit dat men de Zwarte Zalf het land binnen smokkelde en bij het horen van deze uitspraak kreeg ik nog net geen kippenvel.

Wie zegt dat nu?
Maar ook hier zit weer een ander verhaal achter en ik had het kunnen weten. Men heeft deze zin die als een grap is geuit zo geknipt en geplakt dat het nu net lijkt alsof dit de waarheid is. Zelf heb ik dat ook meerdere malen meegemaakt. In de zomer van 2011 kwam een journalist naar Bergen voor een interview. Men wilde dit op de radio uitzenden en het ging over de Mexicaanse griep, een terugblik. Dit was voor een ochtendprogramma in de zomertijd, oftewel, ‘komkommertijd’.

Toen ik het later terug hoorde dacht ik ook: ‘Ja zeg, wat is dit?’ Men had Ab Osterhaus, onze welbekende viroloog die allen altijd in de angst jaagt apart geïnterviewd en dat verweven tussen de vragen die men mij stelde. Dat wat ik zei klopte wel maar het hele verhaal komt toch weer heel anders over.

Zo gebeurde het ook dat een interview met mij altijd vooraf opgenomen werd voor radio of televisie. Lekker veilig; zo liep men niet de kans dat ik er live iets uit gooide wat niet meer gewist kon worden. Maar dames en heren van het RIVM zaten wel live in de uitzending en logisch want zij kwaken naar dat wat van hen wordt verwacht. Hun leven is verbonden met dat wat zij doen want hun inkomen is hun zekerheid en als je anders gaat spreken sta je op straat. Duidelijk toch? De farmacie heeft de invloed en de overheid knikt ‘ja’…

Andere keren verbood het ministerie van Volksgezondheid dat ik in bepaalde programma’s mocht komen en werd ik weer afgebeld of hoorde ik gewoon niets meer. Wij hebben nergens belang bij dan alleen dat we de goede informatie willen delen en de andere kant aan willen wijzen opdat men zich eerst gaat verdiepen of zich laat voorlichten door onafhankelijke personen. Dus als we de kans kregen de waarheid te vertellen deden wij dat en dat mocht nu juist niet!

Media oprecht? Nee!
Media met passie? Nee!  En zo is Rineke ook mishandeld door medialand maar wel met ernstige gevolgen. Haar verhalen worden zo in één keer letterlijk zwart gemaakt. Haar integriteit is in een verkeerd daglicht geplaatst. Haar eer is aangetast. En alle Nederlanders die mogelijk met dit product met goede eigenschappen geholpen zouden kunnen worden zijn in één keer een illusie armer! De brandstapel is er niet maar dit is moderne heksenjacht! Rinekes intentie kennen wij en wij blijven haar openlijk steunen door haar de gelegenheid te geven om haar verhaal via de locaties van de GVA te blijven verspreiden. Wij laten ons niet intimideren door dergelijke flauwekul.

Dr. Ryke Hamer, kapot gemaakt door het farmaceutisch-industrieel complex..! (klik op foto voor artikel hier op de site)

De geschiedenis herhaalt zich…
Op zondagmiddag 8 maart 2009, ja dat is even geleden maar mijn geheugen is niet aangetast door aluminium en andere negatieve invloeden dus ik kan nog steeds redelijk alles onthouden, was ik in Amersfoort. Tijdens die middag, georganiseerd door de werkgroep, indertijd in samenwerking met Henk Trentelman auteur van het boek: ‘Chemo?… Of kan ik zelf kiezen?..., konden we luisteren naar diverse sprekers, onder andere naar Casper Rutten.
Casper vertelde over de GNM (Germaanse Geneeskunde) van Dr. Ryke Geert Hamer, een andere visie wederom op het onderwerp kanker. De vijf biologische natuurwetten staan hierbij centraal. Wij zaten erbij en hebben echt niets in de gaten gehad. Later bleek dat ook toen Radar met een verborgen camera aanwezig was geweest en Casper op de televisie heeft afgeslacht. Waarom?

Kanker is een industrie! Alle oplossingen die niet uit de koker komen van de industrie worden verguisd, verbannen en regelrecht afgeslacht. Maar als iemand overlijdt aan de chemo is dat voor die persoon gewoon botte pech en kraait er geen haan naar. Als iemand na zijn of haar chemokuren een paar jaar later overlijdt aan een andere aandoening heeft men medelijden in de trant van: ‘Heeft hij of zij zich zo dapper door de ziekte kanker heen geslagen en is de doodsoorzaak nu bijvoorbeeld longontsteking’. Geen haan die er naar zal kraaien en opperen dat deze longontsteking is voortgekomen juist uit die chemo behandelingen. Het systeem is zo ontregeld en aangetast dat het niet meer normaal kan functioneren. Maar dan heeft hij of zij er tenminste wel alles aan gedaan.  Geen blaam voor de artsen en waag het niet negatief te spreken over deze behandelingen.

Is Zwarte Zalf dan pijnloos?
Nee, het genezingsproces kan met pijnen gepaard gaan maar dat zijn natuurlijke reacties van het lichaam. Onderaan een verslag van Josee van Dooren. Een persoonlijk verslag zonder het mooier te maken dan het is maar wel met goede resultaten.En je kunt je wel afvragen wat je liever wilt. Een zalf met vier kruiden, al eeuwen geleden als normaal bekeken, die het eigen systeem aan het werk zetten. Of zware chemo kuren, eventueel bestralingen er overheen, mogelijk vooraf gegaan door operaties.

Kanker is een industrie. Was het toeval dat de uitzending van Radar hier aandacht aan besteedde op maandag 3 september, de week dat het KWF weer volop in actie was via de collectebussen? Is het je ook weleens opgevallen dat een collectant altijd een bekende uit de eigen buurt is? Je durft dan op voorhand al niet te weigeren want: ‘wat zal men wel van mij denken?’ Dat zit psychologisch zo goed in elkaar. Maar door steeds maar geld in deze bussen te deponeren houden we zelf de kankerindustrie in stand. Een euro hier, een euro daar en alles bij elkaar opgeteld halen vrijwilligers veel binnen voor de bankrekening van het KWF.

Het boek van Anneke Bleeker over de fratsen die de overheid uithaalt bij haar ‘veilige’ vaccins..! (klik voor lead)

Men weet al heel lang dat kanker een natuurlijke reactie van het lichaam is en juist niet behandeld moet worden zoals men dat in de ziekenhuizen aanbiedt. Daar teken je het eigen doodvonnis als je dit pad gaat bewandelen. Wanneer men daar geen uitkomst meer kan bieden gaan velen uit wanhoop het andere circuit in en als dan blijkt dat het lichaam al zo verpest is door de chemo en de rest wat hem of haar is aangedaan, is men helemaal ontdaan als natuurlijke hulp ook geen redding meer kan bieden.

Helaas, de volgorde was verkeerd. Als men nu eerst eens met natuurlijke middelen aan de slag gaat, de werkelijke oorzaak opzoekt van het waarom men kanker kreeg en daar aan gaat werken dan zullen er andere resultaten geboekt worden. Maar aangezien kanker een industrie is, mogen natuurlijke middelen geen grootschalige bekendheid krijgen. Wat bij elke ziekte steeds weer naar voren komt, als je inzicht hebt in hoe je lichaam werkt, is het feit dat zuurstoftekort parten speelt. In een zuurstofarme omgeving ontstaan negatieve reacties. Transvetten, via alle producten zoals verpakt koek en andere ‘vullingmiddelen’, de aangeboden smeersels voor op brood en om in te bakken en braden, werken als gif in ons lichaam.

Het gegeven dat we juist verzadigde vetten moeten eten wordt via alle mediakanalen en andere overheidswegen hevig tegengesproken. We doen ons zelf hevig te kort door niet de juiste vetten te eten en ons vol te gooien met de verkeerde producten. Dat veroorzaakt bij heel veel mensen kanker en dan  moet chemo alles oplossen en de illusie blijft leven dat als we maar genoeg in de collectebussen gooien, deze problemen wel opgelost zullen worden. In al die jaren dat men zogenaamd ‘onderzoek’ doet kunnen we alleen maar constateren dat het aantal kankerpatiënten stijgt; wij zullen al snel te maken krijgen met het gegeven dat één op de twee personen hiermee geconfronteerd wordt. En hoe de industrie de media bespeelt en zo programma’s als Radar op een ordinaire wijze toeslaan, wat we moderne heksenjacht noemen!

Rineke, wij redeneren maar dat we in het verleden met velen op de brandstapel verdwenen maar dat ons dat nu niet zal gebeuren. Wij blijven je steunen en de waarheid zal zegevieren! Het wordt ons niet te heet onder de voeten en gezamenlijk blijven we de informatie verspreiden en een ieder is vrij hier wel of geen gebruik van te maken!

Anneke Bleeker, 10 september 2012

www.gezondverstandavonden.nl
www.verontrustemoeders.nl

 * * *

De ervaringen van Josee van Dooren met Zwarte Zalf (Black Salve)
X

Mijn ervaringen met Black Salve bij huidkanker:

het werkt echt!

x

‘De natuur heeft ons alles gegeven wat wij nodig hebben’

Hiervan ben ik overtuigd en dat is ook één van de redenen dat ik Biophotonen Therapeut geworden ben. Het draait om balans, in je lijf zitten, voelen wat er gebeurt en verantwoording nemen voor wie je bent en hoe je bent en hoe je leeft. Bij gezondheidsproblemen niet meteen grijpen naar medicijnen, maar de oorzaak vinden en daar wat aan doen, op een zo natuurlijk mogelijke wijze.

In juni 2011 werd bij mij basaal cel carcinoom gediagnosticeerd na een biopt uit een verdachte plek op mijn buik. Mijn huisarts schreef chemo crème voor, ‘de beste optie voor jou, want ik weet dat je tegen bestralingen bent en opereren op die plek is erg lastig’. Volgens hem is chemo crème totaal ongevaarlijk maar wel zeer effectief bij deze vorm van huidkanker, het gaat alleen maar de huid in dus geen belasting voor het lichaam en geen gevolgen op de langere termijn, dus waar maak ik me druk over, zo zegt hij.

De bijsluiter waarschuwde voor geaborteerde foetussen en gevaarlijke borstvoeding, dus hoezo? Daarnaast had ik op mijn rug een moedervlek die opeens dikker was geworden en vreemd aanvoelde en nog een voor mij dubieuze plek. De huisarts keek er even naar en vond deze plekken volkomen normaal. Hij wilde ze er wel even afschrapen als ik er last van had. Nee, dank je! Mijn speurtocht naar natuurlijke alternatieven bracht mij bij black salve. Ik heb veel informatie op internet opgezocht, studiemateriaal gelezen, overleg gehad met collega therapeuten en dvd’s bekeken.

Black salve is een kruidenmengsel dat al in een ver verleden door de Inca’s werd gebruikt bij allerlei ontstekingen, wratten e.d.; helemaal puur natuur. De zalf creëert op de plek des onheils een lichte verbranding terwijl foute cellen stuk worden gemaakt. Hierdoor wordt het immuunsysteem (witte bloedcellen) lokaal extra geactiveerd. Gezonde cellen reageren er niet op! Op deze wijze ontstaat een zweer – bestaande uit afgestorven tumorcellen en witte bloedlichaampjes – die het lichaam er zelf uitwerkt. De tumor valt er uiteindelijk als een klompje uit.

Ik heb de proef op de som genomen en keurig de gebruiksaanwijzing opgevolgd. Eerst een willekeurige plek op mijn bovenbeen en buik ermee ingesmeerd en 24 uur laten zitten. Resultaat: alleen een beetje een rode huid, een licht verbrand gevoel. Trekt snel weer weg.

foto 2

1 juli 2011: Start behandeling huidkanker op mijn buik. Dit was de originele plek, wel al langere tijd behandeld met biophotonen therapie, maar niet weg te krijgen: nu zo klein als een dubbeltje. (foto 1)

02 juli 2011: Na 24 uur afgedekt met black salve zijn er diverse witte en zwarte puntjes te zien. (foto 2)

foto 3

Het doet wel erg zeer, een stekende brandende pijn die al een paar minuten na het opbrengen begint. Ik voel dus duidelijk dat de black salve zijn werk doet! (foto 3)

foto 4

08 juli 2011: het proces werkt nog steeds door, er vormen zich ook zweertjes verderop in de huid, waar ik geen zalf op had gedaan. De pijn is en blijft heftig! Blijven smeren met bijv. Calendula om de huid soepel te houden en te genezen. (foto 4)

14 juli 2011: Pijn mindert, nu alleen nog maar korstjes necrotisch (dood) weefsel

foto 5

20 juli 2011: de korstjes vallen er als klompjes uit (foto 5) En helaas heb ik deze plek op mijn buik vaker moeten behandelen.

Oorzaak: volgens mijn eigen theorie als biophotonen therapeut en een arts die integrale geneeskunde uitoefent door het nemen van een biopt waarbij cellen naar binnen worden geduwd en vooral omdat we de oorzaak nog niet hadden aangepakt; is het alleen basaal cel carcinoom of komt het ergens anders vandaan? Wat is de werkelijke oorzaak? Waarom juist op deze plek?

Dan de plek op mijn onderrug die ik niet vertrouwde, die heb ik ook behandeld. Maar helaas heb ik geen startfoto hiervan, het zag eruit als een heel donkere dikke moedervlek/sproet, beetje rood, zo groot als een doperwtje.

08 juli 2011: 3 dagen na de 24 uur met black salve. De pijn is heftig, stekend en brandend, scherp. Nu weet ik zeker dat mijn gevoel juist was; dit weefsel is niet gezond!

14 juli 2011

16 juli 2011: het necrotisch weefsel valt er als een klompje uit. Ik zie toch nog vreemd weefsel en besluit meteen nog een keer black salve te smeren

19 juli 2011: je ziet duidelijk allemaal satellietjes, wat goed dat de zalf die allemaal pakt! Wel veel pijn

21 juli: de ontstekingen kruipen naar elkaar toe en vormen één geheel

26 en 27 juli: precies als de boekjes en dvd, er vormt zich een echte klomp dood tumor weefsel

28 juli 2011: hij valt er bijna uit!

29 juli 2011: Wauw! De tumor is eruit gevallen! Zo groot en zo dik als een euromuntstuk. Een mooi schoon gat blijft over. Het voelt als net hard geworden kauwgom, stug en hard. En na twee dagen was het gat al helemaal dicht.

27 augustus 2011: bijna een maand later, zie je dit er nog van

29 Juli, de huidaandoening is uit de huid gekomen.

Dus: zonder chemische rotzooi kun je heel selectief, kankercellen zelf behandelen en je lichaam het werk laten doen. Dan heb je geen last van de bijwerkingen van chemozalven op de korte, maar vooral ook op de langere termijn, want welke schade richt dat aan in het lichaam? Alles wat je op je huid smeert, wordt opgenomen en gaat het hele lichaam door. En de lever moet het allemaal verwerken en afbreken. Snijden brengt ook risico’s met zich mee; kun je alles wel weghalen? Wat gebeurt er tijdens zo’n ingreep, waar gaan al die tumorcellen heen?

27 augustus, de huid heeft zich volledig hersteld; het plekje is weg en er is alleen nog een gezond-roze huid zichtbaar.

Bestralen is zeer ongezond, er worden vele goede cellen kapot gestraald en de straling gaat via bloed- en lymfbanen door het hele lichaam. De cijfers liegen er niet om: op de plek van bestraling ontstaat vaak later weer tumorweefsel.
Tot slot mijn advies: luister naar je lichaam, koester het, voel het. Huidkanker staat praktisch nooit op zichzelf. Waar komt het vandaan? Welke organen zijn uit balans? Wat kun je nog meer doen? Let op: er zijn vele aanbieders van black salve in binnen- en buitenland. Er zijn grote verschillen in samenstelling, kwaliteit en prijs. Informeer jezelf!

Succes & gezondheid gewenst,

Josee van Dooren

 

 

Tot slot plaatsen we hier graag 2 reacties die onder het artikel verschenen over Zwarte Zalf, hier op de site, naar aanleiding van de TROS-uitzending.

x

de eerste reactie:

Tja we zijn tegenwoordig zoekende..wie spreekt de waarheid. Een gedegen onderzoek naar mensen die er baat bij hebben gehad mis ik in deze. Je mag volgens RADAR wel reageren als je negatieve ervaringen hebt….en de positieven reacties dan?? Je hoeft maar te googelen naar “black salve” en vervolgens naar “images” en dan zie toch weer een door het RADARteam gebruikte foto. Maar niet de foto’s die erop volgen. Zie deze link HIER Wat blijkt………? De helende foto’s zijn er tussen uit gehaald!

Het blijft 50/50..ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheden. Met chemo gaat ook ontzetten veel verkeerd en kapot. Tot nu toe heeft niemand in mijn omgeving het gered met die chemie of ze kregen er héél raars na…dat is ook bedenkelijk. Met name aan de longen en ook al waren het “niet rokende mensen”

Ooit gehoord van het zilvernitraat (AgNO3) om wratjes weg te etsen…? Het weefsel wordt eerst zwart en de wrat sterft dan af… En dit middel wordt nog steeds verkocht, vergis je niet. Veel middelen zijn een “Corrosieve substantie” waarvan zoals prof. Drs. Renger Witkamp over spreekt als hij het heeft over ‘zwarte zalf’ maar het blijft summier en er blijven vraagtekens???.. Kent hij dan mensen die zowel negatieve als positieve ervaringen hebben? En in de uitzending is niet duidelijk naar voren gekomen wat er in de zalf zit… of ik heb iets gemist..? Iets wat ze bij uitzendingen over voedingsmiddelen wel haarfijn wel kunnen uitzoeken zou nu ineens moeilijk zijn?Ik zou erg graag mensen willen horen die wel (denken) baat gehad te hebben met deze methoden…of het nu binnen de Nld grenzen of er buiten, dat maakt mij niet uit en met foto’s en Drs. verklaringen graag.

Als men de alternatieve geneeskunde op de kaart wil zetten en de mensen wakker willen schudden dan wel met gedegen bewijzen. Ik sta er open voor. Nooit geschoten is altijd mis….en misstanden zijn er ook in de reguliere geneeskunde maar helaas wordt dat weg gemoffeld vanwege de te verwachte schadeclaims. Er is iets ontzettend fout in het hele systeem wat zorgsector heet. Te veel €uro’s zijn er mee gemoeid.

 * * *

de tweede reactie:

Ja je komt voor den dag met van allerlei vraagtekens. en daarom natuurlijk blijft het gezanik door gaan , en zo komt nooit een einde aan het onder mijnen van een ieders gezondheid door het vernietigen van wat we verteren en de allopathisch vergif medicijnen en vaccines dat we dagelijks geadviseerd worden on in te slikken en ingeënt te worden om de criminelen maar te spekken…

Laat ons eens eerlijk zijn en durven te zeggen dat de koning naakt op het paard zit. is.We worden allemaal van kinds been af geïndoctrineerd. Nergens gaan mensen dood aan natuurlijke geneesmiddelen . Het gezond voedsel dat niet vernield word op een of andere manier, kan er voor zorgen dat we ons hele leven gezond blijven. Kijk naar het wild, nergens staan die op eer rijtje voor een kliniek..! Ze blijven kern gezond tot dat ze doodgaan door ouderdom of dat ze iets overkomt.
Dat kan zo ook met de mensen, maar we worden allen aan gevallen door de Elite/Illuminati/Banksters. Die de UN ( United Nazis) de WHO ( World homocide Organisation) en de FDA ( Fascist disease adminitration) beheren en wel degelijk de duurzame ontwikkeling gebruiken door Codex Alimentarius om ons uiteindelijk zonder dat we het in de gaten hebben, ons en onze kinderen af te maken.

De Koning is naakt en als we dat niet willen zien dan gaan we er aan, punt uit. Liposomal vitaminen C , Colloïdaal Zilver, en Vitamine D3 zijn gezamenlijk een goed begin om by de moordenaar fascistische dokters weg te blijven. Zwart zalf werkt uitstekend, veel beter dan het mes te gebruiken dat woekering en verspreiding veroorzaakt.Ja het kan soms een deuk achter laten, want dat zijn de kankercellen die verwijderd worden . Maar wat heb je liever een deuk die later wel grotendeels verdwijnt of dood gaan.

Gebruik je gezond verstand terwijl je het nog hebt, want daar zijn zo ook al jaren mee bezig on een zombi van je te maken door Fluoride by het water te voegen en Kwik en andere zeer vergiftige stoffen bij de vaccines te stoppen. Waarom denk je soms dat ze zoveel jongeren van allerlei vaccines willen geven, het is nooit genoeg tot dat ze sterven . Dat is vanzelfsprekend, ze willen ons kapot hebben en alles wat we bezitten van ons afnemen. Mensen word toch wakker, we worden voortdurend voor de gek gehouden door een stelletje sociopathische en pathologische/megalomanische moordenaars, die topleidende posities hebben, waar onze eigen Koningin en onze politicus deel van uitmaken. Wees toch slim en leer de duivels en satanisten te herkennen en in de gaten te houden want ze steken in de rug.

Neem me niet kwalijk, ik woon in Nieuw Zeeland en mijn eerste taal is Engels , mijn Nederlands is gebrekkig, maar ik ben medische analist van beroep. En begrijp wel het een en ander van deze zaak.

Emanuel ANZML Sc

181 gedachten over “De heksenjacht op de ‘Zwarte zalf’…

 1. Dit zijn het artikel en getuigenis waar ik onbewust op wachtte!
  Dank Anneke en Josee. Dank ook Guido voor het plaatsen.
  De ervaring leert het ons dagelijks, door snijden verspreiden kankercellen zich vaak, chemo en bestraling doden zonder onderscheid ziek en gezond weefsel en laten het immuunsysteem hopeloos verzwakt achter.
  Het is nu wel erg duidelijk : het kwaad heeft haast. Dat betekent dat zij wéten dat de deadline van hun nederlaag met grote passen nadert. Dus hebben zij geen tijd meer voor subtiliteiten en camouflages allerhande en wordt de grove borstel bovengehaald.
  De ‘reguliere’ geneeskunde is één van hun genocidale pijlers omdat hiermee in een klap miljoenen argeloze mensen bereikt worden (met vaccinaties en kankerbehandelinen als speerpunten).
  Daarom wordt er zo zwaar gechargeerd op al wie en al wat de zelfgenezing en de gezondheid van de mens bevordert.

 2. Heel fijn dat je dit artikel schreef en dat het geplaatst is op Wanttoknow! Dank je wel Anneke. Rineke, ook ik wil mijn steun aan jou betuigen. Hou je taai en blijf positief.

 3. Wat een eenzijdig-positieve rapportering! Is het toevallig omdat Anneke Bleeker commerciele banden heeft in het alternatieve circuit???
  Het ‘succesverhaa’l is niet echt een succesverhaal. Om te beginnen gaat het over een basale-cel carcinoom. Niet echt een gevaarlijke huidkanker, en zelden dodelijk. Een melanoom is een veel gevaarlijkere huidkanker. Enkele weken na behanden met zwarte zalf ziet de huid op de foto er weer ‘normaal’ uit. Maar dat zou ook zo het geval zijn als je er zwavelzuur had op gedaan, zoals vermeld in de radar-reportage (NB, en zwavelzuur zal ook het immuuun systeem activeren!). De kanker kan onderhuids nog steeds aanwezig zijn, maar dat wordt niet nagegaan. Er is dus geen bewijs van genezing in dit ‘succesverhaal’. Je weet pas of je echt genezen bent na een biopsie of als na 5 of 10 jaar de kanker niet is teruggegroeid. Dus dit ‘succesverhaal’ heeft helemaal niet aangetoond dat er genezing is, en zegt niks over wat er bij een melanoom zou gebeuren.
  Bovendien zegt deze eenzijdige rapportering niks over de veiligheid ervan. Ik heb echter enkele dagen geleden nog op http://www.wanttoknow.nl/nieuws/tros-radar-vanavond-zwarte-zalf-zwart-gemaakt (reacties 34.4 en 25) geschreven over zes patienten die serieuze en levensbedreigende complicaties hadden door gebruik van zwarte zalf. Of Anneke kon ook eens iets schrijven over de andere gevallen, in de tros-reportage, rond minuut 11:30. Dus het is zeker geen ongevaarlijk product.

  Maar dit zijn allemaal maar anekdotes. Zo kun je niet echt bewijzen dat de voordelen van een behandeling opwegen tegen de neveneffecten. Dat kun je enkel doen via een degelijke clinische studie, wat voor elk geneesmiddel in het ‘regulier’ circuit gedaan werd. Een studie zoals momenteel ook wordt opgezet voor het (Ayurvedisch) kruidenpreparaat (www.wanttoknow.nl/nieuws/wetenschappelijk-onderzoek-naar-werking-kruiden-op-diabetes). Waarom wordt/werd dat niet gedaan voor zwarte zalf? Omdat dit zou bewijzen dat het niet veilig is? Maar nee, zo’n studie hoeft niet, want dat zou kunnen aantonen dat het eigenlijk minder betrouwbaar is dan een reguliere behandeling. En er kan nu ook al goed aan verdiend worden door het in achterhuisjes te verkopen aan goedgelovige mensen!

  1. @Koen

   Eenzijdigheid is zowaar je handelsmerk! Stel je kandidatuur bij Leo Koehof voor zijn proefondervindelijke studie en je hebt er tenminste al één.
   Zwarte Zalf is een uitwendige behandelingscrème voor een uitwendig kankerletsel. Voor wie tijdig behandelt, is er een reële kans op genezing. Uitzaaiiing verandert de prognose. Maar dat geldt evenzeer voor de reguliere kankerbehandeling, vandaar ook het grote percentage hervalling en uiteindelijk overlijden. Een pluspunt bij zwarte zalf is dat het immunnsysteem niet platgelegd wordt, wat de kansen op genezing vergroot.

  2. @Koen bis
   Wat je opmerking over klinisch onderzoek ivm. zwarte zalf betreft : bestel bij Frontier het nr 106 van Frontier Magazine. Op blz 25 vind je een oproep voor kandidaten om, in samenwerking met Frontier Magazine, een klinisch onderzoek op te zetten.
   Wegens het feit dat de geneeskrachtige werking van de zalf totnogtoe slechts in beperkte kring bekend was (wellicht toevallig ontdekt), zijn er alleen getuigenissen van gebruikers beschikbaar. Vandaar de noodzaak van een doorgedreven onderzoek, volgens de voorgeschreven regels.
   Léés jij wel, Koen? Of pin jij je lukraak vast op één woord of stelling om je gif te storten?

  3. @Anelle: zolang clinisch onderzoek niet is afgerond, mag je een product niet aanbevelen/verkopen, omdat je nog onvoldoende bewijs hebt dat het veilig is. Misschien werkt het wel even goed bij vroegtijdige kanker als reguliere therapie. Misschien ook niet. Als je geen bewijs hebt, mag je het niet verkopen, omdat je het nog niet objectief weet.

   @Marcel: definitie van een trol (internet) “een persoon die op fora, websites of chatkanalen berichten plaatst met het doel […] scheldpartijen – ook wel flames genoemd in internetjargon) van andere mensen uit te lokken, desinformatie geeft”. Als ik kijk naar al jou reacties op mijn berichten, dan vallen die mooi ond “scheldpartijen”. En ik geef geen misinformatie: alles wat ik schrijf is informatie die elders op het internet ook terug te vinden is. Ook deze definitie, die staat op nl.wikipedia.org/wiki/Trol_%28internet%29. Wie is hier dus een trol?

  4. @Koen 3.4
   Gooi dan alvast de helft van reguliere medicijnen in de vuilnisbak.
   Er gaan jaren over vooraleer schadelijke/dodelijke bijwerkingen erkend worden, want zelf veegt de farma-industrie ze liefst onder de mat. Vaak is er een moedige klokkenluider nodig om éea. naar buiten te brengen. Het is algemeen geweten dat vele medicijnen veel te vroeg op de markt gegooid worden, omdat ze nodig hun geld moeten opbrengen.
   Ik vraag mij af wat je keuze zou zijn wanneer alle reguliere behandelingen gefaald hebben, er nog slechts een alternatieve mogelijk is als laatste hoop.

  5. Onze blunderende gynaecoloog Maarten B. (die onder Renckens viel, de afdeling die onder curatele werd gesteld door de vele gemaakte fouten) heeft van het Openbaar Ministerie een symbolische straf gekregen:een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een jaar voorwaardelijk het beroep niey mogen uitoefenen . Hieruit blijkt voor mij het bewijs,dat Maarten B. schuldig is aan de dood van het baby’tje. Op Skepsis en VTDK is niets te vinden over onze blunderende gynaecoloog. Hij was kennelijk niet verdedigbaar!
   Maarten is nu eigenlijk vrij gesproken, maar zou hij in het bezit zijn geweest van zwarte zalf o.i.d. , dan was hij zeker voor jaren opgeborgen!

  6. @ kOEN
   Je bent me er eentje haha, wanneer ga je eens naar een forum dat je aanwezigheid wel op prijs stelt? Je geeft geen antwoord op vragen bent alleen berijkbaar voor negatieve berichtgeving over zo’n beetje alles wat hier over alternatieve zaken gaat. En zelden tot nooit heb ik je betrapt op een constructieve positieve bijdrage. Niets komt vanuit jouzelf alles komt via anderen en anders klopt het niet, je bent imo een naief en erg beinvloedbaar persoon , die het verdomt om zelf eens na te denken . Maar ga daar vooral meedoor als je je lekker voelt in die rol hoor ,mijn zegen heb je.Dit was ook het laatste wat ik je nog te melden heb.

  7. Koen zegt:

   ‘Wat een eenzijdig-positieve rapportering! Is het toevallig omdat Anneke Bleeker commerciele banden heeft in het alternatieve circuit???’

   Heb je Tros-Radar zo’n zelfde reactie gestuurd Koen, maar dan met de aanduiding: ‘eenzijdig-negatieve rapportering’ en met de vraag of de Tros toevallig commerciële banden met de farmaceutische industrie heeft?

  8. @Anelle 3.5: je hebt duidelijk geen flauw benul van hoe medicamenten goedgekeurd worden voor verkoop. Voor ze op de markt komen, worden ze op duizenden proefpersonen getest voor veiligheid. Maar dat is nog niet genoeg. Eens ze op de markt komen, worden ze continu verder opgevolgd, door verschillende overheidsdiensten, onafhankelijk van de farma-industrie. Daar bestaat zelfs een woord voor: farmacovigilantie. Elke doctor kan (moet) een melding maken als hij zelfs maar vermoedt dat er een neveneffect is. Dat wordt continue gedaan – daar zijn geen “moedige klokkenluiders” voor nodig. Zo’n melding kan niet genegeerd worden. Analyse van de meldingen kan leiden tot het aanpassen van de bijsluiter. En af en toe wordt daardoor een medicament van de markt gehaald. Maar zo’n system bestaat niet voor de so-called-CAM. Niemand die ook maar enige betrouwbare informatie heeft of ze wel werken, en hoe vaak ze de veiligheid van patienten in gevaar brengen.

   @marcel: Omdat je je blijkbaar aangevallen voelt, een quote van Harry Truman: “I never gave them hell. I just told the facts, and they thought it was hell”

   @Paul (3.8): Ik dacht dat de openbare omroepen enkel gefinancieerd werden door de overheid en de inkomsten van STER. Heb jij toevallig enige indicatie dat TROS commerciele banden heeft met de farma industrie? Of lul je zomaar wat omdat je niet constructief kunt debateren?

  9. Of deze linkjes:

   Trouw – 2002
   http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2775562/2002/04/10/Industrie-moet-pillen-testen-op-jong-en-oud.dhtml
   “Meer leeftijdsgroepen in onderzoek betrekken betekent dat er meer geld nodig is. Dit lijkt een struikelblok. De uitgaven van de farmaceutische industrie aan marketing, waaronder nep-
   onderzoeken en skicursussen, overtreffen ruimschoots de budgetten voor onderzoek. Met een verschuiving in deze verhouding kunnen geneesmiddelen op meer groepen getest worden.
   Zolang de farmaceutische industrie aan geneesmiddelen verdient en wet- en regelgeving ontbreekt zal er niet veel veranderen. Richtlijnen voor het registreren van geneesmiddelen zijn er wel maar zijn juridisch niet bindend.”

   Het Parool – 2012-09-13
   http://martevansanten.wordpress.com/2012/01/10/welk-geneesmiddel-werkt-niet-bij-kinderen/
   “Welk middel moet je gebruiken? Hoeveel geef je, en hoe lang? Hoe kun je het het beste toedienen? Kinderartsen en huisartsen worstelen dagelijks met dit soort vragen. In veel gevallen is het simpelweg een kwestie van uitproberen.”
   Dit zegt een kinderarts – infectioloog in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam!

   http://people.zeelandnet.nl/vdwindt/migraine/h_fr_01.htm
   Mevrouw Mr. A. M. van Brussel studeerde civiel recht met de specialisatie sociale zekerheid
   Uit het blad “Hoofdzaken” van de NVvMP
   Ivan Wolffers zegt in zijn medicijnengids: ‘In de geschiedenis van geneesmiddelengebruik gedurende de afgelopen 50 jaar vormen de problemen met DES een dramatisch voorbeeld van hoe artsen op grote schaal gretig een middel voorschreven dat geen bewezen positief effect had, maar dat wel nog generaties later nadelige gevolgen heeft.’
   “Aan bijwerkingen raak je gewend en van tijd tot tijd is het goed om het medicijngebruik eens goed door te lichten en te bespreken met de behandelend arts. Denk bij nieuwe klachten ook aan een mogelijke bijwerking en schroom niet die te melden. En wie opeens al te heftig gaat reageren, echtscheiding overweegt, ontslag op staande voet wil nemen of een bank wil beroven, bedenk dat een bijwerking van triptanen emotionele ontremming is.”

   En als de medicijnen dan zo goed zijn getest, lees je dit:

   http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/2439900/2011/06/01/Jaarlijks-honderden-doden-door-medicijnen-bij-dementie.dhtml

   “De meeste antipsychotica zijn niet geregistreerd voor probleemgedrag bij dementie. Ze zijn op de markt voor de behandeling van psychoses. Sinds 2005 is bekend dat antipsychotica leiden tot extra sterfte onder demente ouderen. Drie jaar daarvoor was in Canada al gewaarschuwd voor herseninfarcten als bijwerking van het antipsychoticum Risperdal.”

   http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G2J3IILDQ
   “Driehonderdduizend slachtoffers per jaar. Dat is de dodentol die medicijnen-op-voorschrift in de Verenigde Staten jaarlijks eisen. Het cijfer werd bekendgemaakt in de rand van het proces tegen Conrad Murray, de lijfarts die Michael Jackson een dodelijke dosis van het verdovingsmiddel propofol toediende.”

  10. Hallo Koen,

   Ik zou niet constructief kunnen debatteren?

   Ik krijg de indruk dat jij absoluut niet op de hoogte bent van hoe de gevestigde media in elkaar zitten, of zou het kunnen zijn dat je in opdracht van dezelfde kliek die de media naar de mond praat, bent ingehuurd om op allerlei fora het water te vertroebelen, om bij mensen die nog niet zoveel van bepaalde onderwerpen weten zoveel twijfel te zaaien dat ze van de fora wegblijven en daardoor de meerderheid van de mensheid in het duister blijft over wat er achter de schermen allemaal voor smerigheid wordt uitgehaald?

   Maar ach, het is eigenlijk ook wel weer mooi dat er mensen zijn zoals jou, iedereen op het forum doet meteen zijn uiterste best om nog meer feiten, bewijs, en linkjes aan te dragen waardoor het heel duidelijk wordt dat jouw ‘constructieve’ mening kant nog wal raakt.

   Mag ik je daarom hartelijk bedanken voor je bijdrage aan het bekend maken van de WAARHEID.

  11. Koen zegt in 3.9: ‘@Anelle 3.5: je hebt duidelijk geen flauw benul van hoe medicamenten goedgekeurd worden voor verkoop. Voor ze op de markt komen, worden ze op duizenden proefpersonen getest voor veiligheid.’

   ————-

   Ja, ja, nieuwe medicijnen worden op duizenden proefpersonen getest voordat ze vrijkomen. Feit is dat deze proefpersonen korte tijd het medicijn krijgen, het zijn zonder uitzondering jonge en gezonde mensen (bijvoorbeeld studenten die wat willen bijverdienen). De tijden van de test op de testpersonen worden bij elkaar opgeteld en dan wordt er doodleuk beweerd dat het middel jarenlang is getest.

   Dan worden de artsen die het medicijn moeten gaan voorschrijven door het betreffende farmaceutische bedrijf getrakteerd op een geheel verzorgd 5 daags reisje naar een mooi vakantieoord en krijgen daar de dringende oproep vooral veel van hun patiënten van het medicijn te voorzien, kassa!

   Vervolgens krijgen (dood)zieke en verzwakte (vaak ouderen) personen datzelfde medicijn, dat ze vaak jarenlang moeten blijven gebruiken en pas dan komen de meeste bijwerkingen aan het licht. En dan volgt het grote ontkennen van de farmaceutische industrie, want het medicijn is uitgebreid en langdurig getest, dus kunnen de bijwerkingen niet van hun product komen.

   Word eens wakker Koen!

   http://www.schoolvoorjournalistiek.com/campusblog/2010/09/medicijnen-testen-lucratief

   http://nl.odemagazine.com/doc/0090/medische-proefkonijnen

  12. @Paul (3.14): ook jij hebt blijkbaar geen flauw benul van hoe medicijnen getest worden. Je had dat eerst eenvoudig kunnen nagaan op bvb en.wikipedia.org/wiki/Clinical_trial , om dan een constructief debat te voeren in plaats van kritiek te geven ahv misinformatie. In fase III (waar de meeste personen getest worden) wordt dat dus wel degelijk getest op zieke personen, om na te gaan of ze genezen en wat de neveneffecten zijn. Zo’n studie kan jaren duren (geen ‘korte tijd’). En omdat men beseft dat dit beperkt is wat betreft aantallen en tijdsduur, is er de verplichte farmacovigilantie.
   En, hoe zit dat nu met TROS en de farma-industrie (bericht 3.9)??? Pas op, want Marcel (3.7) zal je beschuldigen van het niet antwoorden op vragen!

   @cozmic, @piet, @guido: Er gaat inderdaad nog veel mis. De wereld is nu eenmaal niet perfect. Maar dat weten jullie natuurlijk wel dankzij farmacovigilantie, en omdat men die informatie niet onder de mat veegt. We weten ook dankzij clinische studies en degelijk monitoring hoe effectief behandelingen en medicijnen zijn. En gebaseerd op deze informatie van effectiviteit en veiligheid, kan een behandeling bijgestuurd worden, medisch personeel getraind voor korrekt gebruik, of een medicament van de markt gehaald worden.
   Wat betreft eenzijdige berichtgeving: jullie focuseren enkel op wat er mis gaat. Besteed ook eens wat aandacht aan het aantal mensen dat genezen dankzij deze behandelingen. Kijk bvb eens naar de verhoogde overlevingskansen voor huidkanker: van 78% in 1971-1975 naar 96% in 2005-2009. Voor longkanker: van 15% naar 30%; enzovoort (www.cancerresearchuk.org/cancer-info/cancerstats/types/lung/survival). In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 11000 nieuwe gevallen van longkanker. Er worden dus 1650 levens meer gered in 2005-2009 dan in 1971-1975. Dankzij standaard geneeskunde. Voor longkanker alleen.

   Maar hoe zit dat met de so-called-CAM? Kan dit even goed genezen als standaard geneeskunde voor dergelijke aandoeningen? Er is geen enkele vorm van monitoring voor SCAM. De beweringen dat het werkt is enkel gebaseerd op overtuiging, geloof, een verzameling anekdotes, en selectief de nadruk leggen op succesverhalen. Om eventjes terug te komen op huidkankers en zwarte zalf. Huidkanker kan –zeker in een vroeg stadium- in nagenoeg 100% van de gevallen genezen worden met standaard behandeling en nagenoeg geen neveneffecten. Hoe zit dat met zwarte zalf? Ik heb het al verschillende keren gevraagd (bvb http://www.wanttoknow.nl/nieuws/tros-radar-vanavond-zwarte-zalf-zwart-gemaakt reactie 32.1 en 32.4), maar niemand die het antwoord geeft. Omdat niemand daar een antwoord op kan geven, want die informatie is er gewoonweg niet.
   Dus, als je nog wil reageren op dit bericht, begin dan eens met een duidelijk, goed onderbouwd, argument waarom iemand met huidkanker zwarte zalf moet gebruiken ipv standaard geneeskunde.

  13. Beste Koen,

   Jij hebt kennelijk banden met de farmaceutische industrie, jij ziet de misstanden en het bedrog niet, dat wil je blijkbaar niet zien en daar zal je een reden voor hebben. Jij steunt de bedriegers door dik en dun, waarbij ik niet zal beweren dat er helemaal geen goede medicijnen bestaan, maar bij veel medicijnen mag je terecht vraagtekens plaatsen.

   Als je nu nog eens goed naar mijn vraag kijkt of je de Tros die bewuste vraag hebt gesteld, dan zal het je deze keer wellicht opvallen dat ik niet beweer dat de Tros banden met de farmaceutische industrie heeft, maar dat je het ze in ieder geval kan vragen, net zoals je doet in het geval van Anneke Bleeker.

  14. @Koen
   Rineke van den Berg heeft gevraagd medewerking te verlenen aan een onderzoek.
   Zij zoekt 15 personen met de diagnose huidkanker ( te vergelijken met fase 3 van Big Pharma), om mee te doen aan het onderzoek.
   Ze verzoekt holistische artsen zich aan te melden om die behandelingen vast te leggen. Daarbij 1 of meerdere juristen die dit onderzoek juridisch begeleiden.
   Ik heb geen huidkanker, anders had ik mij wel opgegeven. Het kan nooooooit erger zijn dan de “genees”- middelen van Big Pharma.

   @Koen bis
   Volgens mij behoor jij tot die groepen als VtdK en Skepsis. Die geven alleen een reactie als het hen uitkomt. Jij hebt van mij, zoals ook nu door mij gedaan, altijd antwoord gekregen. Heb jij dat ook aan mijn adres gedaan?

  15. @Paul (3.16): Heb jij banden met de sCAM industrie? Want “jij ziet de misstanden en het bedrog niet, dat wil je blijkbaar niet zien en daar zal je een reden voor hebben. Jij steunt de bedriegers door dik en dun”. Of heb je gewoon niet voldoende inzicht en achtergrond kennis om een onderscheid te maken tussen cijfers en feiten aan de ene kant, en geruchten en verdachtmakerij aan de andere kant? En zou je ajb ook kunnen ingaan op mijn laatste 2 lijntjes in 3.15?
   Ik zie geen enkele reden om TROS van commericele banden met de farma te verdenken, en hun daarom dus daarover aan te spreken. Het was een correcte reportage. Ik geef toe, het filmen van de arrestatie was onnodige sensatie, maar ze hebben Rineke ook de kans gegeven om haar zijde van het verhaal te geven. Maar ze heeft (op verborgen camera) toegegeven dat ze zwarte zalf verkoopt als middel om kanker te behandelen. En niet-geregistreerde medicijnen verkopen is onwettig, omdat er geen controle is op hun veiligheid.

   @Piet (3.17): ik zie toch direct al enkele serieuze verschillen tussen wat Rineke wil doen en een fase-III clinische studie. Eerst en vooral: een fase-III studie wordt gedaan VOORDAT je het product op de markt brengt, om te bewijzen dat het veilig genoeg is om te verkopen. Een fase-III studie wordt ook pas gedaan nadat je een fase-I en –II studie hebt uitgevoerd. En een fase-III studie wordt steeds op honderden of duizenden personen uitgevoerd, niet op 15. Die grote aantallen zijn nodig om de veiligheid na te gaan. En ze ging dat doen met “holistische artsen”? Zonder reguliere artsen? Waar gaat ze dan de controles uitvoeren? Voor het geval je niet weet wat dat is: in een fase-II of –III studie test je niet alleen je eigen product, maar ook de standaard behandeling. Zo kun je aantonen dat je eigen product minstens even veilig en effectief is.
   Ik vroeg voor een “duidelijk, goed onderbouwd, argument waarom iemand met huidkanker zwarte zalf moet gebruiken ipv standaard geneeskunde”. Dat antwoord heb ik van jou niet gekregen! Je uitspraak “Het kan nooooooit erger zijn dan de “genees”- middelen van Big Pharma.” is gewoon een ongesubstantieerde opinie, een vooroordeel, dus van volledig geen waarde. Maar ja, dat verwacht je dus van een sCAM.

   Ik bljif ondertussen wachten in de hoop dat er wel iemand is die een degelijke studie rond zwarte zalf kan vermelden. Als de data er zijn, ga ik misschien wel van mening veranderen. Als de data er zijn!

  16. Koen,

   Bij de farmaceutische industrie draait het om winst en ook om bonussen die weer afhankelijk zijn van die winst. Er worden daarom alleen medicijnen van (chemische) ingrediënten gemaakt waarop patent is te verkrijgen en daar wordt dan inderdaad een miljoenenbedrag tegenaan gesmeten om dat op de markt te krijgen, waarna dat bedrag moeiteloos vele malen wordt terugverdiend.

   Hoe wil je dat Rineke van den Berg met een maandinkomen van laten we zeggen 1800 euro netto, haar zwarte zalf op dezelfde wijze laat keuren en testen als de medicijnen van de farmaceutische reuzen, want dat is wat er door een dergelijke industrie wordt geëist? Ook al zijn er 5000 patiënten met huidkanker door de zalf genezen, dan nog wordt de zalf niet geaccepteerd, er zullen eerst miljoenen aan gespendeerd moeten worden, maar dat kan Rineke niet opbrengen en de farmacie doet het niet omdat er geen patent op te verkrijgen is omdat het grootste deel uit natuurlijke ingrediënten bestaat.

   En zo gaat dat met hennep waaruit een groot aantal medicijnen getrokken kan worden en tegenwoordig ook met vitamines en voedingssupplementen waarvan we al duizenden jaren weten waar het goed voor is, maar het mag niet meer op het etiket staan omdat er geen miljoenen-euro-proces aan onderzoek aan vooraf is gegaan. Om over de homeopathie maar te zwijgen!

   Zo is er laatst het voorstel gedaan dat Europa dure medicijnen zelf moet gaan maken, om de macht van de farmacie te breken.
   http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/15376_erasmus_mc_europa_moet_dure_medicijnen_zelf_maken
   Daarbij zou dan ook meteen naar allerlei medicijnen gekeken kunnen worden die nu als kwakzalverij worden afgedaan, zoals bv de zwarte zalf, het Moerman dieet, de mediwietolie, enz, enz, enz, enz. Als uit een dergelijk onderzoek blijkt dat een deel van die medicijnen wel degelijk werkt, dan kunnen ze goedkoop in de markt worden gezet, zonder winstoogmerk en zonder het uitkeren van bonussen en met een belangrijke gezondheidswinst, bijna geen bijwerkingen.

   Maar ik ben er bijna 100% zeker van dat dat niet gaat gebeuren, want de lange tengels van de farmaceutische industrie reiken wel zover dat zoiets nooit van de politieke grond komt, de honderden miljarden winst die ze per jaar maken zullen ze nooit opgeven!

   Een mooi voorbeeld van de macht van de farmaceutische industrie die niet wil dat er een beter medicijn dan chemokuur tegen kanker op de markt komt, is dr Burzynski, notabene iemand die wel over het benodigde geld beschikte om zijn zelf uitgevonden medicijn tegen kanker gepatenteerd te krijgen en er inmiddels de meest dodelijke vormen van kanker mee heeft genezen.
   http://www.burzynskiclinic.com
   Het bewijs dat het absoluut werkt is er volop! Maar de FDA zit de man al tientallen jaren dwars en niet zo’n klein beetje ook! Het vergt teveel ruimte om hier uit de doeken te doen hoe het in elkaar steekt, maar bekijk vooral de volgende documentaire en tracht je ogen maar eens droog te houden!
   http://www.youtube.com/watch?v=Be1ihuZNg84

   En Koen, voordat je meteen een mening hebt over Burzynski, verdiep je er eerst maar eens in en bekijk de video volledig! Misschien dat je dan ons diepgewortelde wantrouwen naar de farmaceutische industrie wat beter gaat begrijpen.

  17. @Paul: Ik had nog nooit van Stanislaw Burzynski en zijn behandeling gehoord, maar de info op wikipedia (en.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Burzynski) maakt veel duidelijk. Geen enkel van zijn 60 studies op clinicaltrials.gov heeft resultaten. Wat heeft hij te verbergen? Zijn enige fase-II studie waarvan resultaten bekend gemaakt zijn: “All nine patients died, eight of whom died due to tumor progression”. De film die je aanbeveelt, wordt door verschillende bronnen beschreven als: “violates every basic rule of ethical filmmaking”, “a paranoid conspiracy theory” “simplistic to the point of idiocy” en “a puff-piece paean that cherrypicks facts and ignores any criticism”. Zo’n zaken kun je niet goedpraten door te zeggen dat Wikipedia ook deel uitmaakt van “het complot”!

   Maar we blijven verder en verder afdwalen: ik wacht immers nog altijd (nog altijd!) op een antwoord op mijn vraag: kan er iemand aantonen dat zwarte zalf minstens even veilig en efficient is als standaard behandeling voor huidkanker?

  18. @ paul harmans
   Indrukwekkende docu.
   Ik kan me niet voorstellen dat iemand die werkelijk geinterresseert is in medische wetenschap zo veel zaken afdoet met een wikipedia verhaaltje zonder de documentaire te hebben gezien .Dat getuigt mijns inziens van een hartnekkige antipathie voor alles dat niet big pharma is , terwijl de rol die deze club heeft gespeeld in het geheel op zo’n treffende ( of moet ik zeggen tragische ) wijze wordt bloodgelegd. Diep, triest om te zien hoe een bevlogen mens word tegengewerkt om menselijk leed te voorkomen of te niet te doen , nogmaals bedankt voor je linkje!

  19. Koen,

   Het is diep triest dat je op deze wijze reageert (je hebt niet eens naar de docu gekeken om een eigen oordeel te vormen, of wellicht bang dat je vastgeroeste mening bijgesteld moet worden) en het zijn exact DAT soort mensen dat aan het roer staat bij de farmaceutische industrie, geen enkele wijsheid, geen enkel menselijk gevoel, geen enkele emotionele binding met hun klanten, alleen hun eigen medicijnen er door rammen omdat die zogenaamd goed getest zijn omdat zij over het geld beschikken om dat te doen.

   Jij bent vermoedelijk aangesloten bij de vereniging tegen de kwakzalverij en net als bij de leden van stichting Skepsis kun je met jou eindeloos een nutteloze discussie voeren. Jij (en de hiervoor genoemde instellingen) verschuilt je achter bureaucratische rapporten en onderzoeken en weigert naar ‘buiten’ te kijken, naar de mens en naar wat de natuur aan medicijnen biedt. De mens is een natuurlijk wezen, in een wereld gezet waarin de natuur rondom hem alle middelen biedt om gezond te blijven. Inmiddels is er veel verziekt van die natuur en zijn we met zijn allen gaan geloven in de chemische middelen die ons door de strot zijn geduwd door respectloze multinationals met een stelletje bobo’s aan het bewind die het alleen om veel geld verdienen gaat.

   En jij verdedigd dat soort praktijken en mensen. En neemt klakkeloos de beweringen van je mede ontkenners over als het gaat om één van de beste kankertherapieën ter wereld, namelijk die van dr Burzynski. Waarom denk je dat de zwartmakerij van Burzynski en die typeringen van de docu zo zijn opgesteld? Omdat het werkelijk een charlatan is? Of misschien toch omdat er een miljardenindustrie achter zit die bang is om hun kip met de gouden eieren (de ziekte kanker) geslacht te zien worden door iets dat vele malen beter is, en een aantal mannetjes in dienst heeft (of bij de vereniging tegen de kwakzalverij heeft zitten) die ervoor zorgen dat er een vileine karaktermoord op Burzynki wordt gepleegd en hij voor altijd in een kwaad daglicht wordt gesteld.

  20. Koen schrijft in 3.20: ‘Maar we blijven verder en verder afdwalen: ik wacht immers nog altijd (nog altijd!) op een antwoord op mijn vraag: kan er iemand aantonen dat zwarte zalf minstens even veilig en efficient is als standaard behandeling voor huidkanker?’

   Ik heb je al eerder gezegd, al zouden er 5000 patiënten met huidkanker genezen zijn door de zwarte zalf, zonder bijwerkingen en ook geen complicaties op latere leeftijd, dan telt dat niet voor de dogmatisch ingestelde reguliere geneeskunde. Er moet en zal voldaan worden aan het door hen opgelegde protocol, namelijk een langdurige en zeer dure studie die door een particulier niet te betalen is en waaraan een farmaceutisch bedrijf niet begint omdat er geen geld aan zwarte zalf is te verdienen. Dat weet jij net zo goed als ik, dus is je vraag of er iemand is die kan aantonen dat zwarte zalf veilig is, nutteloos. Maar omdat je dat weet, kun je de discussie eindeloos rekken, de rest van alle commentaren naast je neerleggen en denken dat je de discussie hebt gewonnen omdat niemand een antwoord op jouw vraag kan geven. En daarom zal je ook niet ingaan op het onderstaande:

   We dwalen helemaal niet af, we komen nu juist tot de kern van de zaak, het waarom dergelijke middelen als zwarte zalf NOOIT geaccepteerd zullen worden! Als zelfs een dr Burzynski door het ‘systeem’ kapot wordt gemaakt en men (de ontkenners) niet eens de moeite neemt naar zijn verhaal te luisteren en naar dat van zijn vele patiënten (voornamelijk kleine kinderen die door Burzynski van een zeer dodelijke hersentumor zijn afgeholpen) en men alleen kijkt naar die paar patiënten die ook Burzynski niet meer kon helpen (vaak omdat ze uit het reguliere circuit kwamen en de chemo en bestraling hun vernietigende werk al hadden gedaan, iets dat Burzynski ook niet terug kan draaien), zouden andere middelen dan wel een kans hebben ooit op de markt te komen?

   Was jij het niet die ons er in dit topic op wees dat we niet enkel en alleen naar de overleden kankerpatiënten moeten kijken, maar ook naar de vooruitgang die er wordt geboekt op dat gebied? Geldt dat dan ook niet voor jou als je naar de resultaten van Burzynski kijkt? Resultaten waar elke oncoloog jaloers op zou moeten zijn.

   En de reguliere kankerindustrie vindt het reuze dom als een kankerpatiënt naar een behandeling in het alternatieve circuit op zoek gaat. En als zo iemand dan uiteindelijk toch overlijdt, dan begint de vereniging tegen de kwakzalverij een rechtszaak tegen de alternatieve genezer, want die heeft de dood van een mens op zijn geweten. Kun jij mij eens vertellen waar ik een reguliere kankerspecialist kan vinden die een kankerpatiënt een getekende verklaring geeft waarin hij belooft dat de patiënt niet dood gaat als hij zich overgeeft aan zijn behandeling?

  21. Marcel,

   Deze documentaire over Burzynski is inderdaad DE eyeopener als we het hebben over het criminele gedrag van de farmaceutische industrie en de FDA. Dit soort streken wordt door de ontkenners schamper als een complottheorie afgedaan omdat ze weigeren naar het BEWIJS ervoor te kijken en te luisteren.

   De DVD met deze docu zou vorig jaar ook met een Nederlandse ondertiteling komen, maar dat is helaas niet doorgegaan, wie weet komt het nog.

  22. @ Paul & Marcel: Ok, ik heb de propaganda-film bekeken. En als je ook maar iets zou weten van kanker, kankerbehandelingen of hoe je aantoont dat een behandeling werkt, dan zou je inzien dat het pseudo-wetenschappelijke propaganda is. Ook hier geldt: “gebaseerd op overtuiging, geloof, een verzameling anekdotes, en selectief de nadruk leggen op succesverhalen”. Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken. Ik heb hier al 2 uur aan verkwist. Het staat trouwens mooi samengevat op http://scienceblogs.com/insolence/2011/11/29/burzynski-the-movie-subtle-its-not/ of http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/stanislaw-burzynski-bad-medicine-a-bad-movie/ waarom dit pseudowetenschap is. Lees dat nu ook eens. Als je verstaat wat er staat teminste…

   Ondertussen al iets gevonden om mij te overtuigen dat zwarte zalf effecteif en veilig is?

  23. Koen in 3.25: ‘Als je verstaat wat er staat teminste…’

   Zoals ik al schreef Koen, jij hebt geen enkele emotionele binding met kankerpatiënten en hoe die hoop hebben op iets beters dan chemo en bestraling. Is het je in de docu niet opgevallen hoe schofterig de FDA en andere officials een dergelijke behandeling van Burzynski via talloze rechtszaken trachten te traineren? Iedereen met gezond verstand begrijpt wat er daar aan de hand is!

   Maar goed, dat is wat jij niet begrijpt, jij begrijpt gelukkig de moeilijke woorden omdat je wel intelligent bent, maar wijsheid ontbeert, en laten wij nu net iets meer van het laatste hebben.

  24. Koen in 3.25: ‘Ondertussen al iets gevonden om mij te overtuigen dat zwarte zalf effecteif en veilig is?’

   Zie mijn antwoord in 13.11 aan je collega Klaas

   Koen in 3.25: ‘Ik ga er niet veel woorden aan vuil maken. Ik heb hier al 2 uur aan verkwist.’

   Ten eerste heeft niemand je gevraagd om hier te komen discussiëren en ten tweede heeft Burzynski inmiddels tientallen jaren gestreden tegen onterechte rechtszaken aangespannen door een industrie die het alleen om geld is te doen en niet is geïnteresseerd in een goede medicatie tegen kanker, dus die twee uurtjes van iemand die zo overtuigd is van zijn eigen gelijk en dat van de farmaceutische industrie, staan in geen verhouding tot wat er werkelijk in farmacie-land speelt!

 4. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151416434952538&set=a.429231347537.220881.395190597537&type=1&theater

  Hier is het commentar
  http://cannabisnationradio.com/dennis-hill

  Deze Biochemicus heeft zijn Kanker genezen met wietolie. ( zie ook deze link: phoenixtears.ca )
  Heeft iemand zich ooit afgevraagd waarom Hennep zo krankzinnig achtervolgd wordt?
  Hier staat het. http://www.argusoog.org/de-marihuana-samenzwering-de-reden-waarom-hennep-illegaal-is/
  Weet u waarom men JUIST vanuit Nederland door de VVD minister het beperken en verbieden van kruiden en homeopathie nu wet is? Omdat ze in de VS dat al doen, om te beginnen met vitaminen, dan mag je niet eens zeggen wat spinazie niet allamaal goed voor is, want dan krijg je vreselijke problemen met de FDA ( food and drugs authority ) die dan spinazie ziet als een geneesmiddel en dat is verboden. We gaan of je het wilt of niet richting dezelfde fascistische methodes. Ze willen ons HEEL ERG BEWUST aan de chemische rotzooi afhankelijk maken. Er lekken via het alternatief circuit plannen van de machtigste industriëlen en bankiers om de wereld populatie te decimeren. Er worden vrijwel dagelijks duizenden tonnen zware metalen in de lucht gesproeid wereldwijd onder het mom van klimaatbeheersing! Het zijn nano-deeltjes, zo fijn dat je ze uiteindelijk eruit zou zweten, maar dat duurt heel erg lang. Alles en iedereen is om de tuin geleid. Ook de politiek hier. De soevereiniteit van staat en individu telt niet meer mee.
  Geloof men dit niet. Ga naar youtube en zoek met deze woorden. illuminati conspiracy, hemp conspiracy, depopulation conspiracy, martial law conspiracy, chemtrails conspiracy,
  Wij “heksen” zullen overwinnen, hier of in het hiernamaals, want Karma ontloopt niemand!
  Het Demon is de enige verliezer.
  Kijk nooit meer TV, kranten. Het is allemaal desinformatie.Zolang het internet is wat het nu is, kom je achter de waarheid. Maar dat gaat niet meer zo lang duren.
  Veel geluk

 5. N.a.v. de zwarte zalf jacht door Radar het volgende: het is allemaal zo vele malen meer simpel dan iedereen wil zien of wil erkennen. Het probleem met alle vormen van gezondheid zorg is dat je er voor moet betalen of het nu regulier is of alternatief. Hierdoor is ‘ziek zijn’ een miljarden industrie geworden( waarbij Big farma de miljarden winsten maakt en niet de alternatieve gezondheid zorg. If you wish to know the Truth, follow the money). Haal al het geld eruit. Dus niemand heeft meer commercieel belang bij een ‘zieke’. We gaan het belang dus omdraaien: alleen als je gezond bent betaal je iets en zodra je ziek wordt betaal je niets meer. Gezondheid zorg wordt dan weer een dienst verlening in de werkelijk zin van het woord en is dus voor iedereen gewoon ‘gratis’, maar dan ook echt gratis en niet zoals nu via de achterdeur middels de zogenaamde zorgwet verplicht zijn hoge zorgpremie te betalen, die vandaag de dag nauwelijks voor een gezin met minimaal inkomen op te brengen is. Door de hele gezondheid zorg volledig vrij te stellen van alle ‘geld spelregels’, dus ook belasting of andere vormen van bijdragen en of verplichtingen is de gezondheid zorg een dienst geworden. Dit zouden we overigens voor meerdere sectoren moeten toepassen. Denk aan natuurbeheer en onderhoud. Dit nieuwe systeem zou een hele uitdaging zijn als het gaat om de toepassing, maar dit zou veel meer passen bij ons huidige bewustZijn en de noodzaak van de huidige schrijnende situatie van het welzijn van de mensheid en de staat van onze planeet. Op naar die andere wereld waarin we weer dienstbaar zijn naar het leven zelf.

 6. Shame On You Tros-Radar!!!

  Anneke schrijft in bovenstaand en geweldig artikel:

  ‘Was het toeval dat de uitzending van Radar hier aandacht aan besteedde op maandag 3 september, de week dat het KWF weer volop in actie was via de collectebussen? Is het je ook weleens opgevallen dat een collectant altijd een bekende uit de eigen buurt is? Je durft dan op voorhand al niet te weigeren…’

  Ik (Paul Harmans) heb bij mij thuis naast de voordeur een geplastificeerd lijstje hangen met daarop de jaarsalarissen (van gemiddeld anderhalve ton aan euro’s) van de directeuren van goede doelen. De bedoeling daarvan is om het de collectant te laten zien zodat hij/zij snapt waarom ik geen geld meer doneer. Ik had me voorgenomen ook geen geld aan KWF te geven en had het envelopje dat in de bus was gegooid (om alvast je geld in te stoppen) resoluut doormidden gescheurd. Op mijn geplastificeerde lijstje staat als jaarsalaris van de directeur van KWF een bedrag van 174.000 euro, dat is zonder extra bijkomende inkomsten zoals een auto van de zaak, declaraties voor van alles en nog wat, enz.

  Een middag of wat later wordt er gebeld en staat er een meisje van een jaar of 8 voor de deur, ze vraagt me of ik haar sponsorloop voor KWF wil sponsoren. Hoe kan ik een kind van 8 weigeren? Ik heb haar 4 euro gegeven.

  Ik ga er van uit dat het KWF scholen benadert met het ‘leuke’ voorstel om de scholieren een sponsorloop te laten houden, gezond voor de kinderen, leuk voor de goede naam van de school en het levert ook nog wat op voor een goed(?) doel. Schandalig!

  1. Ze hebben hem 7 jaar laten wachten in een asielzoekerscentrum hier in dit godvergeten armzalig Rutte Land! Zo doen wij dat meneer Rutte anno 2012.. Bekijk het gruwelijke Post Traumatische Stress Disorder Oorlogs Martel verhaal van Azad Arif uit Irak, nu 52 jaar.. vanaf minuutje 12 :

   Echte mannen huilen niet
   http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/13071467/0

  2. @Ik (Paul Harmans) heb bij mij thuis naast de voordeur een geplastificeerd lijstje hangen met daarop de jaarsalarissen (van gemiddeld anderhalve ton aan euro’s) van de directeuren van goede doelen. De bedoeling daarvan is om het de collectant te laten zien zodat hij/zij snapt waarom ik geen geld meer doneer.

   Geweldig!!!

  3. Ik heb het even nagekeken, hier de volledige cijfers (en denk niet dat het KWF slechts 1 directeur heeft, er zullen vast nog meer graaiers, gespeend van elk moreel besef, op de KWF-burelen vertoeven).

   Directeur KWF Kankerbestrijding is Ton Hanselaar
   Bruto salaris € 175.135,-
   Totaal incl. werkgeverslasten, leaseauto, reis/verblijfskosten
   € 236.432,25

   Hoeveel collectanten en hoeveel sponsorlopers zijn er niet nodig om alleen al dat schandalige salaris bij elkaar te krijgen?

   En hier vind je het lijstje met nog meer van die noeste arbeiders met een zware en zeer verantwoordelijke baan:

   http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/02/12/goede-doelen-moreel-failliet-3

 7. Ik heb een vraag waarom de zwarte zalf dan verboden is in Duitsland en Amerika. Ik dacht dat Duitsland Vooruitstrevend was in dit soort dingen. In het Spiegelbeeld heb ik recent gelezen dat het toxische stoffen bezit.
  Femke

 8. Weet je wat? We gaan het gewoon zelluf maken .
  CANSEMA BLACK SALVE

  Cansema Black Salve Recipe #1
  One tablespoon each of powdered bloodroot and polk root
  1 tablespoon zinc chloride
  DMSO (5 drops per 4 ounces of salve)
  One tablespoon Charcoal (optional)
  Vitamin A, 10,000 IU (more vitamin A can be added up to 200,000 IU.
  Pine tar (one teaspoon to one tablespoon)
  Pascalite clay
  Dissolve the zinc chloride in one to two tablespoons of warm distilled water. Use only enough water to dissolve. Set aside. (Be careful with this, do not get it directly on skin and keep locked from children), and do not breathe fumes.
  Mix bloodroot, charcoal and polk root in a separate container with a little cooking oil, just enough to cover the herbs, mix well. Carefully add the zinc chloride and water mixture, stirring well. Gently heat the mixture in double boiler, stirring constantly for 30 minuets Remove from heat, stir well, let cool, add DMSO.
  Next, mix one teaspoon to one tablespoon at a time of the Pascalite clay to the bloodroot mixture until you have a smooth, thick paste that is easily spreadable. Do not put too much of the clay into the mixture or it will be lumpy. If the mixture is too thick, add a few drops of oil or water to thin. If too thin, add a small amount more of the clay. The clay is important in this recipe since it helps to draw out impurities from the skin. If you do not have clay and need to make the paste right away, it can be thickened with flour.
  You will only need to apply this paste once. Apply to the cancer, cover with gauze and tape (band aids will not work), leave undisturbed for 12 hours. At the end of 12 hours, wash area with soap and water, and then clean with hydrogen peroxide. This can be applied every 2-3 days if you feel you need to, usually one application is all that is needed for very small cancers. The cancer will drop off by itself in one to five weeks. Your may have pain, fever, stinging, intense itching or burning; this is normal. You can apply some chickweed salve to the area for the itching, but do not use anything else such as healing salves. Healing salves will heal up the area before it has time to kill the cancer.
  Cansema Black Salve Recipe #2

  Cansema is a natural skin cancer treatment. The active ingredients of Cansema are Zinc, bloodroot, and chaparral. It can be ordered from Alpha Omega Labs in the Bahamas. There is a Recipe available.

  This is a recipe for a black paste very similar to the Cansema. But this is a preferred paste for melanoma and all suspect skin cancer like lesions. This paste also has worked well for all manner of cancers provided that they have become exposed to or close to the surface of the skin.

  1/2 cup powdered Blood Root (Sanguinaria Canadensis)
  1/2 cup Zinc Chloride, crystals or liquid
  1/2 cup common white flour
  1 1/2 cup warm water
  100ml Chaparral extract or 100gm of powdered Chaparral (Larrea mexicana)

  Pre-mix all but the water, thoroughly, before adding to the water. Using a stainless steel double boiler. Put in water, then stir in the other ingredients. Stir in well using a wooden spoon. Cook for thirty minutes over boiling water, stirring constantly. Application is much the same as Cansema. Apply a thin layer (2-3mm) of the paste over the affected area and cover for 24 hours. Then remove the covering but do not disturb the lesion at all, do not attempt to pull the cancer out at any time, it should fall out in 10 days or so. Some people with sensitive skin put Vaseline around the cancer so that the paste does not irritate the skin.

  1. @Cozmic
   “Et pour les Flamands la même chose” (“En voor de Vlamingen hetzelfde”)riepen tijdens WO I de Waalse officiers vanop hun paard hun Vlaams voetvolk toe, nadat zij hun bevelen in het Frans hadden geschreeuwd.
   Mocht je nou ’s een korte vertaalde samenvatting van bovenstaand recept schrijven, dan zal ik je ‘een schatje’ vinden. 🙂

  2. Annelle – zie 10 – heb ik verkeerd geplaatst, sorry. iPad werkt niet altijd naar VOLLE tevredenheid!

 9. nou ik hebgekeken wat er in gaat.. ook een dsmo verbinding. wat bekent staan als afbijt middel.. gemaskeert met kruiden.
  tja.. waarom..

  je kunt een verdacht plekje ook gewoon weg laten snijden en dan wordt het onderzocht en weet je het zeker. blijkt het wel zo te zijn dan wordt er nog extra weg gehaald. bijna geen chemo of bestraling
  pas als huidkanker in een laat stadium wordt ondekt.. en naar binnen is geslagen…wordt er wel bestraald, maar dan ben je al te ver

  dus ga gewooon naar de dokter en laat verdachte plekje weg halen, betere zekerheid krijg je niet.
  en minder gedoe.. kost 5 min en afbijten kost dagen..

  1. DMSO wordt ook in de reguliere medicijnen gebruikt bij:
   – Posttraumatische Dystrofie
   – Chronische blaasonsteking
   – Extravasatie ( vochtuitstorting buiten de de bloedvaten) .

   Je zou toch zeggen, jij als aanhanger van Big Pharma, dat deze zalf goed moet zijn, anders had de Big Pharma dit niet gemaakt.

  2. @Grietje: ik heb al verschillende keren gevraagd op dit forum waarom iemand zwarte zalf zou moeten gebruiken ipv een reguliere arts te consulteren (zie o.a. bericht 3.15). Maar steeds komen er ontwijkende antwoorden. Er is dus blijkbaar geen goede reden voor! Er zijn zelfs anekdotes dat het gevaarlijk is (zie mijn reacties 34.4 en 25 op http://www.wanttoknow.nl/nieuws/tros-radar-vanavond-zwarte-zalf-zwart-gemaakt reacties).

   @Paul (9.2): Dat staat in elke bijsluiter!

  3. Grietje ik ben het helemaal met jou eens. Wie smeert er nu vrijwillig afbijtmiddel op zijn/haar huid en dan ook nog denken dat dit gezond is !?!.

   Anneke zegt altijd “Wat je op je huid smeert moet je ook kunnen eten”. Ik ben benieuwd of Anneke ook bereid is om een potje zwarte zalf op te eten om haar eigen stelling te bewijzen! Misschien eens vragen op een gezondverstandavond?

   Maar Anneke’s doel is wel duidelijk “Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt” zoals ze zelf altijd beweerd. En wie verdient een dikbelegde boterham met het verkopen van de zwarte zalf aan argusloze burgers die niet weten dat het gaat om afbijtmiddel en niet om een onschuldig kruidensmeerseltje??

   Eet smakelijk!

  4. @Paul; heb jij soms ook aandelen in de handel in zwarte zalf? Met een beetje gezond verstand ga je mensen toch niet overhalen om deze rotzooi op je huid te smeren. Lees eens goed de reactie van grietje; bij een beginnende vorm van huidkanker kan je het plekje gewoon weg laten halen . Je hebt dan helemaal niets te maken chemo. Dit wordt door jou nu alleen gebruikt om mensen angst aan te jagen en angst is een slechte raadgever!
   Kom nu eens met een goed argument om te kiezen voor zwarte zalf in plaats van het eenvoudig weg laten halen van een verdacht plekje zonder gelijk weer op de man te spelen.

  5. @ Hyper, ik was aan het eind van de week een beetje moe en zat in de stoel een beetje te dommelen, komt net een mailtje binnen dat me Wakker deed maken. Een mailtje van Avaaz…..

   Beste vrienden,

   Slechts 24 uur hebben wij om een wereldwijde geheime monsterdeal tegen te houden. Bureaucraten aangezet door lobbyisten dreigen de wereld zoals wij die kennen, met bijvoorbeeld een vrij internet en milieubescherming, te grabbel te gooien om hun eigen winstbelangen te dienen. Klik hieronder om dit geheime plot te laten ploffen met een mondiale oproep om de TPP deal te stoppen:

   Er beginnen details uit te lekken over een geheime machtsgreep van adembenemende proporties. De op handen zijnde monsterdeal dreigt alles waar wij voor staan, van een vrij internet tot gezondheidzorg en milieu bescherming, op de schop te gooien. Wij hebben slechts 24 uur om dit tegen te houden.

   De afgelopen jaren hebben corporaties in het grootste geheim zitten broeden op een nieuw plan om hun zakken te vullen. De grote tabaks-, olie- en medicijn corporaties, maar ook Walmart en zo’n 600 bedrijfslobbyisten hebben samen dit masterplot tegen onze democratieën gesmeed. Zij hebben dit plan dat anti-rook wetgeving, het vrijgeven van betaalbare medicijnen en het garanderen van een vrij internet onder druk zet, zelfs geheim weten te houden van onze eigen volksvertegenwoordigingen.

   Als wij bureaucraten en grote corporaties nu afschrikken van het tekenen van deze deal door wereldwijd met een miljoen man sterk onze verontwaardiging te laten horen, kunnen wij de deal nog wegvagen voordat de inkt over 24 uur droog is. Teken hieronder en stuur dit door aan iedereen die je kent. Avaaz zal dan de petitie teller levensgroot op de muur van de conferentiezaal projecteren, zodat de onderhandelaars hun plannen onder druk van een wereldwijd front van verontwaardigde burgers met hun eigen ogen kunnen zien ploffen.

   http://www.avaaz.org/nl/stop_the_corporate_death_star/?bnKpmbb&v=17899

   De deal, ook wel de Trans-Pacific Partnership (TPP) genoemd, schermt investeerders af van overheidsregulatie, zelfs als die regulatie het algemeen belang dient. Gelekte versies suggereren dat deze deal wetgeving die water en luchtkwaliteit beschermt op losse schroeven zet, wetgeving die eerder internet vrijheid bedreigde herintroduceert, en het vrijgeven van betaalbare medicijnen voor een groter publiek tegen houdt. Alsof dit nog niet genoeg is, kunnen wetgevers die zich niet aan de stipulaties van TTP houden voor een internationaal tribunaal gedaagd worden. Zo zouden onze volksvertegenwoordigers in de toekomst kunnen worden veroordeelt door een deal die door een vorige regering in het geheim getekend is!

   Onderhandelaars blijven volhouden dat dit slechts een handelsovereenkomst betreft, die investeringen die ons allen ten goede komen mogelijk maakt. Maar de gelekte versies van de overeenkomst suggereren helaas dat het enige doel dat deze ‘handelsovereenkomst’ dient dat van het opdrijven van de winst van grote corporaties is, en deze ten koste gaat van de bescherming van de rechten van gewone burgers. Niet erg verwonderlijk voor een deal die in het geheim door 600 bedrijfslobbyisten is opgesteld!

   Maar er is hoop: Australië wil de rechtsbevoegdheid van het internationale tribunaal niet erkennen en Nieuw Zeeland verzet zich tegen het teniet doen van wetgeving die de prijzen van medicijnen betaalbaar houdt. Massaal publiek protest zal overheden overal ter wereld ervan overtuigen dat zij de TPP wetgeving onmogelijk thuis kunnen verkopen en de geheime onderhandelingen die nu worden gehouden voorgoed ontregelen. Teken de petitie daarom nu en stuur deze door aan iedereen die je kent en laat zo de delegatieleden en lobbyisten onze oppositie op hun conferentiezaal geprojecteerd zien staan.

   http://www.avaaz.org/nl/stop_the_corporate_death_star/?bnKpmbb&v=17899

   Kandidaat Senator Elizabeth Warren uit de VS zei in een recente speech: “Corporaties zijn geen mensen. Mensen hebben een hart, kinderen, banen, worden ziek. Zij huilen, dansen, leven, hebben lief en sterven. En dat maakt het verschil, want onze overheid is er niet voor corporaties, maar voor mensen.” Op naar een miljoen stemmen om de overname van onze overheid door corporaties te stoppen!

   Met hoop,

   Iain, Pedro, Laura, Ari, Emma, Lisa, Luca, Ricken en het hele Avaaz team

   Wat moet ik hier mee???????

   Gelukkig ben ik klaarwakker geworden van Toegeven met Heidi en “Snel als een Haai”, dus ga ik me straks maar eens even verdiepen in de Trans-Pacific Partnership (TPP). Ik begin die verdachte 2% korting aktie van Appie Happie nu ook beter te snappen! Ze maken natuurlijk deel uit van de TPP!!!!!

  6. @ Coz, ik lag net nog in de stoel te dommelen, maar val er nu bijna uit van het lachen… een AH erlebnis 🙂

  7. Wat is dat toch dat mensen die geloven in de behandelingen van reguliere medicie , die behandelingen aan een ieder willen opdringen ?
   Als ik nou koeiestront wil eten omdat ik denk dat dat mij helpt en als ik dan genees daarvan , mag ik dat dan niet vertellen ? Misschien wil ik wel iets wat de reguliere medicie absurt vinden ,maar is dat niet mijn goed recht? Ieder mens heeft een zelfbeschikkingsrecht laat dat absoluut duidelijk zijn! Zo lang je een ander niet schaad mag je dat recht uitoefenen op elke wijze die je voorstaat! Als je dit onderschrijft zie je ook dat een ieder een keuze kan maken op basis van openbare info, waarom mag de alternatieve kant van het verhaal dan niet verteld worden? Dat is dan toch tegen het zelfbeschikkingsrecht van de mensheid? Waarom moet de reguliere pharmasie een voorkeursbehandeling krijgen ten opzicht van de alternatieve kant? Mag ik dan niet zelf kiezen ?
   Onee stom van me daar zijn de mensen te dom voor en gelukkig hebben we de reguliere “geneeskunde”om ons voor die stomme keuze te behoeden ……. Nou ik kies zelf en laat me door niemand vertellen wat ik kiezen moet of mag!

  8. Oja en nog even dit .
   Alle koenen klaassen en contras ten spijt ( die zich overigens wat mij betreft mogen laten behandelen op de wijze van hun eigen keuze) Ik kies 100.000 keer liever alternatief dan regulier , zelfs als het verboden wordt ga ik daar mee door!

  9. Hoi marcel, als jij oplosmiddel op je huid wil smeren dan mag dat van mij hoor! Maar misschien is het verstandig om eerst even naar de lijst met ingredienten te kijken en de foto’s van de gevolgen van het smeren van de zalf op je huid.

   Ik denk echter dat jij niet zo dom bent om deze zalf op je huid te smeren, alleen kan je het maar moeilijk accepteren dat anderen niet alleen maar jaknikkers zijn op alle artikelen die op deze site worden geplaatst. Ik denk zelf dat we anneke niet zo gek krijgen om de zalf op haar huid te smeren, dat laat ze over aan de argusloze bezoekers van haar verkoopavondjes!

  10. Klaas je gaat al de fout in door te zeggen dat jij denkt dat ik bladiebladiebla ben , je snapt schijnbaar helemaal niets van mij . dikke pech – hele nare comment verder verwijdert-

  11. mag ik raden wat er op – hele nare comment verwijderd- stond ? Eet poep en stik erin ?
   Het gebruik van dimethylsulfoxide in geneesmiddelen stamt uit ongeveer 1963, toen een team van de Universiteit van Oregon ontdekte dat DMSO diep in de huid en andere membranen kon doordringen zonder deze te beschadigen en het daarbij andere verbindingen mee kon dragen. In het medische gebied wordt dimethylsulfoxide hoofdzakelijk gebruikt als plaatselijke pijnstiller en antioxidant. Omdat DMSO de absorptiesnelheid van sommige verbindingen door organische weefsels (waaronder de huid) verhoogt kan het gebruikt worden om geneesmiddelen af te geven aan bepaalde weefsels.

  12. euhm jah Dick, doet mij denken aan het begrip ‘Uniform Commercial Code’

   Quote:

   ” The Uniform Commercial Code (UCC or the Code), first published in 1952, is one of a number of uniform acts that have been promulgated in conjunction with efforts to harmonize the law of sales and other commercial transactions in all 50 states within the United States of America. ”

   http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code

   Jordan Maxwell – You are property of the Rothschild family!
   http://www.youtube.com/watch?v=jlOUXWQP-KM

   Overigens vanaf vandaag zijn de geldpersen officieel voor onbepaalde tijd aan gezet, Quantitative Easing 3… dit betekent de 1 way snelweg naar hyperstagflatie van de Weimar Republiek (1918-1933)…

  13. Klaas ik heb geen aandelen in zwarte zalf, dat is jullie makke, altijd denken in geld verdienen. Ik ben al een jaar of tien ‘wakker’ maar vraag je maar niet af wat dat nou weer betekent, er zijn mensen die dat nooit zullen begrijpen.

   En dram maar lekker door over dat afbijtmiddel in zwarte zalf en reageer vooral niet op wat voor goedje er in een chemokuur zit of al die andere reguliere, chemische medicijnen.

   Overigens is huidkanker wel degelijk een kankersoort waar je dood aan kunt gaan, niet alles is een onschuldig plekje dat je even door de huisarts laat weglepelen.

   En een farmaceutische instelling die volgens jou alleen maar aan de gezondheid van haar klanten denkt, zou die niet al die geneeswijzen die volgens de ontkenners botweg kwakzalverij worden genoemd, onder de loep moeten nemen en er zelf een onderzoek op los moeten laten om eens te kijken of er toch een goed medicijn van is te maken? Maar nee, dan komt het punt waar ik in regel 1 van dit berichtje al melding van maak, geld, geld, geld, geld, geld!!!

  14. Marcel (9.16): Niemand wordt veboden om zwarte zalf of koeiestront te gebruiken als medicament. Dat is inderdaad je zelfbeschikkingsrecht. Maar het is wel verboden om dat aan te bevelen aan goedgelovige mensen.

   Wat zou je doen als de koeiestront bij jou nu net niet werkt en je nog zieker wordt? Paardepis drinken? Een gebedje opzeggen? Nog een andere sCAM proberen? Biofotonen therapeut Josee van Dooren in het artikel hierboven probeerde ook pas zwarte zalf nadat haar eigen biofotonen therapie niet werkte…. Als jij koeiestront eet, en daarna ben je genezen, hoe weet je dan dat je genezen bent DOORDAT je koeiestront hebt gegegeten? En als je iemand anders dan aanbeveelt om ook koeiestront te eten, en die wordt nog erger ziek door diarree veroorzaakt door al die bacterien in een koeiestront, ga jij je dan schuldig voelen? Ga jij je dan niet afvragen ofdat je wat te snel tot conclusies bent gekomen? Of ga je dit snel vergeten en toch blijven aanbevelen? Clinische studies zijn juist nodig om na te gaan dat behandelingen voldoende veilig en effectief zijn. Daarom zijn ze internationaal wettelijk verplicht. Zo kun je patienten het vertrouwen geven dat de effecten en neveneffecten van medicijnen die hen worden aanbevolen, voldoende gekend zijn. zonder dat ze zelf moeten nagaan of hun informatiebron wel betrouwbaar is.

  15. Oef, die marcel. Hij kan echt niet tegen mensen die zelf nadenken. Jammer zo kom je niet tot een echte discussie.

   Koen, wat is nu jouw argument om er voor te kiezen om afbijtmiddel op je huid te smeren met akelige en pijnlijke littekens tot gevolg en niet het verdachte plekje gewoon weg te laten halen bij de dokter. Een eenvoudige, effectieve en pijnloze ingreep waar je bijna geen littekens aan overhoud. En kom nu niet weer met je verhaal over chemo want deze behandeling wordt hiervoor helemaal niet gebruikt.

   Het gaat mij erom dat er weer veel geld verdient wordt door mensen angst aan te praten en ik ben zelf ook erg kritisch over het overmatig toepassen van chemotherapie, maar dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat mensen worden overgehaald om een giftig en chemisch goedje op de huid te smeren waarvan de gevolgen niet zijn te overzien om dat die niet zijn onderzocht. Het enige wat we weten is dat je zeer ernstige littekens kan overhouden wanneer je dit middel op je huid smeert en dat er iemand veel geld verdient aan het verkopen van dit chemische giftige smeerseltje. Ik neem aan dat we het daar wel allemaal over eens zijn.

  16. @ Hyper, 9.10, de muziek van Accept klinkt nog steeds in mijn oren. Ik sprak gisteren over Zelf-Acceptatie. In feite betekent dat niets anders dan Volledige Overgave. Helemaal leven uit Genade (Grace)!

   Mij spreekt heel sterk het volgende nummer van Accept aan, met name de tekst

   Princess of the Dawn

   http://www.youtube.com/watch?v=5a5U9nzMzXU

  17. @klaas
   Ik hou van mensen die voor zichzelf nadenken , en ook nog eens goed kunnen lezen.Helaas val jij voor beide katagoriën af. Ook schijn je niet te hebben opgelet wat ik denk van discussies!
   Overigens is van chemo bewezen dat je daar nog zieker van wordt dan je eigenlijk al was, En dat daar enorm veel aan wordt verdient ( hoewel dat nou niet echt de lading dekt dat woord) dus waar heb je het over? Alle argumenten die je geeft zijn dikke nep , en als je dat zelf niet in de gaten hebt zegt dat genoeg.
   -alweer een heel lelijke woordenreeks verwijdert-

  18. daar zit um precies de kneep bij mij Dick, ik accepteer niet alles zomaar van Nature, karakter aanleg, daar had ik het nog met mijn moeder over gisteren, zij heeft dat ook, ik zeg mam daarom maken wij het onszelf regelmatig zo moeilijk, en mam niet iedereen is zo als wij zijn, voor ons is dat normaal, maar er lopen een behoorlijk aantal dweilen en knipmessen rond die met gemakt met alle 4 winden mee draaien, net zoals het uit komt, zo zijn wij helaas niet, het heeft voordelen, en flinke nadelen, daarom voelt niet iedereen zich op z’n gemak bij ons mam, dat zei ik, en daarom is het moeilijk om ons zomaar voor een karretje te laten spannen door de eerste de beste oplichter, dat lijkt een voordeel, maar het zit vol met oplichters links en rechts en boven en onder. Jaah en ook mooie mensen met goede bedoelingen, Maaarrrrrrr dusz Diep van Binnen, Deep Inside is de enige manier een halve centimeter van overgave en open kunnen staan zonder spastisch gewelddadig agressief voorbarig offensief direct scherp in de aanslag te gaan, en dat was er bij mij even de afgelopen paar dagen Dick, enorm veel lucht geeft mij dat, en dus energie, openen, dusz Je Hebt Gelijk Dick, en das niet gemakkelijk voor mij en eerst onwennig, maar het begin is er weer eens sinds lange tijd durf ik weer eens wat te laten zien En belangrijker, iets of iemand tegemoet te treden met redelijk open vizier op een kier. Tjaah lieve Dawnie, daar noem je Iemand zeg!

   ik heb zelf nog niet gezien maar plaats um al vast voor de liefhebbers van doom en gloom vooruitzichten, maar goed ook volgens Ron Paul moeten we Nu en masse in paniek opstand komen vanwege het systeem dat in de fik gestoken is, oneindig veel geld wordt vanaf nu gedrukt, Quantitative Easing 3 en Beyond verder, en wij maar naar die suffe verkiesbare simpele zieltjes gekeken hebben op tv zonder dat er een politiek woord gerept is over waar Nu het startschot voor gegeven is ;

   Infowars Nightly News: Friday (9-14-12) Gerald Celente
   http://www.youtube.com/watch?v=3mDLKYoB9Hs

   Angela GHEORGHIU – Vissi d’arte – Tosca – Puccini
   http://www.youtube.com/watch?v=_OIExoUb8jk

  19. Hoi marcel, alles goed? Je weet toch wel dat schelden en agressie een teken is van onmacht!

   Ik zal het nog een keertje toelichten: ik ben ook geen aanhanger van chemotherapie, maar deze behandeling wordt helemaal niet gebruikt wanneer een verdacht plekje wordt geconstateerd op de huid! De keuze die je kunt maken is of naar de huisarts en het plekje weg laten halen of zelf dit plekje gaan insmeren met afbijtmiddel met alle gevolgen vandien. Ik zou zelf dan kiezen voor de eerste eenvoudige effectieve oplossing. Jij bent misschien een voorstander van tweede chemische oplossing. Zou jij me dan misschien zonder alle scheldwoorden en het op de man spelen kunnen uitleggen waarom?

  20. geen fluoride voor Ijsland, dikke vinger naar de fictieve schulden aan de Rothschild bangksters, wel een totale media black out, vanaf minuutje 20..

  21. Ach klaasje toch
   Als je dat comment van mij al schelden vind kan ik alleen maar zeggen je bent nogal wereldvreemd . En ik voel mij niet geroepen om in een ‘discussie ‘ met jou te worden getrokken die niet aan mijn idee van gegevensuitwisseling voldoet.
   Wil er maar een ding over kwijt en dat is dat chemie niet los staat van natuurlijk , en waar het mij om te doen is zijn de bijwerkingen en de ongefundeerde claims van big pharma.
   Dag klaasje.

  22. Dag Marcel,

   Volgens mij zijn hele delen van je comments verwijderd omdat het niet geschikt was voor plaatsing. Deelt de beheerder wel de mening dat het geen vriendelijk inhoudelijk commentaar was. Maar misschien vind jij de beheerder van deze site ook wel wereldvreemd.

   Maar we zijn het in de basis gelukkig wel met elkaar eens dat het ons te doen is om de bijwerkingen en de ongefundeerde claims van de werking van middelen of medicijnen.

   Dag Marcel nog veel plezier vandaag!

  23. @ Marcel ,
   Het is maar goed dat de beheerder stukken tekst an jou weghaalt , hoewel ik wel zeer benieuwd ben naar wat daar eigenlijk geschreven stond .
   Gelukkig is Klaas wel zo alert dat hij in de gaten heeft dat er tekst verwijderd is , dat dan weer wel .
   Jammer dat je geen cursief tekst kan aanleveren als zijn de cherry on the cake .

  24. @ cozmic
   Die -lelijk woord verwijdert-klaas , Snapt helemaal geen ene -foeilelijk woord verwijdert- van hetgeen ik hier poog neer te pennen. Wat zeg ik ? Hij is nog te -weer zo’n lelijk woord verwijdert- om voor de duvel te dansen, denkt dat ik op die grote -bijna niet te vatten lelijk woord verwijdert- aan het schelden ben . Snapt dus helemaal niets van creatief taalgebruik- lelijke woordenreeks toegevoegd- achterlijke zachtgekookte natte bisquit dat ie is!!!

 10. Volgens mij komt dit aardig in de buurt:

  Cansema zwarte Salve recept # 1 een eetlepel van gemalen bloodroot en polk root 1 eetlepel zink chloride DMSO (5 druppels per 4 ounces Salve) een eetlepel houtskool (optioneel) vitamine A, 10.000 IU (meer vitamine a kan maximaal 200.000 IU worden toegevoegd. Pine tar (een theelepel aan een eetlepel) Pascalite klei los de zinkchloride in een tot twee eetlepels warm gedestilleerd water. Gebruik alleen genoeg water te ontbinden. Gereserveerd. (Wees voorzichtig met dit, niet krijgen het rechtstreeks op de huid en achter slot bewaren van kinderen), en rook niet inademen. Bloodroot, houtskool en polk wortel in een afzonderlijke container meng met een beetje koken olie, net genoeg om te behandelen het kruiden, meng goed. Voeg voorzichtig de zink chloride (en) en water mengsel, goed roeren. Zachtjes warmte het mengsel in dubbele boiler, onder voortdurend roeren voor 30 menueten Verwijder van het vuur, roer goed, laat afkoelen, DMSO toevoegen. Meng vervolgens een theelepel aan een eetlepel in een tijd van de Pascalite klei aan het mengsel bloodroot totdat u hebben een gladde, dikke pasta die gemakkelijk smeerbare is. Zet niet teveel van de klei in het mengsel of het zal worden klonterig. Als het mengsel te dik is, voeg een paar druppels van de olie of water te dun. Als te dun, voeg een kleine hoeveelheid meer de klei. De klei is belangrijk in dit recept, aangezien het helpt om te trekken uit de onzuiverheden uit de huid. Als u niet over klei beschikt en moet de Plakopties meteen, het kan worden verdikt met bloem. U moet alleen deze plakken één keer toepassen. Toepassing op de kanker, bedek met gaas en tape (band aids zal niet werken), verlof voor 12 uur ongestoord. Aan het einde van 12 uur, wassen met zeep en water, en dan schoon met waterstofperoxide. Dit kan worden toegepast om 2-3 dagen als je voelt dat je wilt, meestal een toepassing is alles wat nodig is voor zeer kleine kankers. De kanker zal drop off door zich in een tot vijf weken. Uw wellicht pijn, koorts, stekende, intense jeuk of branden; Dit is normaal. U sommige Sterremuur salve kunt toepassen op het gebied van de jeuk, maar gebruik niet iets anders zoals zalven genezing. Genezing salves zal genezen van het gebied voordat het heeft tijd om te doden van kanker. Cansema Black Salve recept # 2 Cansema is een natuurlijke huidbehandeling van kanker. De werkzame bestanddelen van Cansema zijn zink, bloodroot en chaparral. Het kan worden besteld bij Alpha Omega Labs in de Bahama’s. Er is een recept beschikbaar. Dit is een recept voor een zwarte pasta zeer gelijkaardig aan de Cansema. Maar dit is een voorkeur pasta voor melanoom en alle verdachte huidkanker zoals laesies. Deze plakken heeft ook goed gewerkt voor allerlei vormen van kanker voorwaarde dat zij worden blootgesteld aan of dicht onder de oppervlakte van de huid. 1/2 kop poedervorm bloed Root (Sanguinaria Canadensis) 1/2 kopje zinkchloride, kristallen of vloeibare 1/2 kopje gemeenschappelijke witte bloem 1 1/2 kopje warm water 100 ml Chaparral uittreksel of 100 gm van gepoederde Chaparral (Larrea mexicana) Pre-mix alle, maar het water, grondig, alvorens toe te voegen aan het water. Met behulp van een roestvrij stalen dubbele boiler. Plaatsen in water, en vervolgens roer in de andere ingrediënten. Roer goed met een houten lepel. Koken gedurende dertig minuten op een kokend water, onder voortdurend roeren. Toepassing is op dezelfde manier als Cansema. Breng een dunne laag (2-3 mm) van de plakken over het getroffen gebied en dekking voor 24 uur. Verwijder vervolgens de bekleding maar niet storen de laesie helemaal, probeer niet te trekken de kanker uit op elk gewenst moment, het moet uitvallen in 10 dagen of zo. Sommige mensen met een gevoelige huid zetten Vaseline rond de kanker zodat de plakken niet de huid irriteren doet.

 11. Koen (en anderen) zouden eens kunnen luisteren naar mijn HealingSoundMovement Radio shows (en uiteraard de TV-specials), met afleveringen van 2 uur met o.a. Dr. Len Horowitz, Prof. Dr. Brian Peskin (ook over Otto Warburg!), Ty Bollinger, Andreas Moritz etc.

  Hierin komen de inmiddels welbekende belangenverstrengeling, propaganda technieken maar vooral ook de draaideurenpolitiek binnen de farmaceutische industrie en voedingsmiddelenindustrie (en politiek!) duidelijk naar voren.

  Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er natuurlijke vormen van genezing zijn en er altijd al geweest zijn, ook voor kanker…

  Laat staan dat digitale biologie, elektromagnetische en holografische vormen van healing (denk aan Royal Raymond Rife, Georges Lahkovsky, Robert Becker, Prof. Popp, Gurvich, Kaznacheev, Tom Bearden, etc, ze worden allemaal besproken in mijn boek ‘Blauwdruk’) zeer effectief zijn omdat ze de ware cellulaire communicatie en regulatie binnen en tussen cellen (op basis van energetische informatie overdracht, resonatie en entrainment) hersteld. De enige ware vorm van cellulaire regulatie en coordinatie is namelijk bio-holografisch, bio-elektromagnetisch en bio-akoestisch…niet zozeer biochemisch…

  1. Sorry, deze reactie moet natuurlijk hier staan en niet als nieuwe reactie erboven (Paul)

   Kijk maar uit John, Tros-Radar, in samenwerking met de farma-maffia, laat je zo oppakken omdat je iets aanprijst waarvan zij vinden dat het wel eens niet ‘veilig’ voor de mens zou kunnen zijn.

   Het is toch Godgeklaagd dat het zover is gekomen dat de producenten van chemische middelen voor 100% uitmaken wat er wel of niet goed is voor een mens. En zelfs als ze dan ook nog de vitamines, natuurlijke kruiden en voedingsupplementen in de ban doen, dan nog zijn er mensen die daar geen kwaad in zien!?

  2. @John
   In verband met niet-chemische geneesmiddelen, wil ik graag de aandacht vestigen op een bijzonder mineraal gesteente, nl. Shungite.
   Onderzoek naar haar werking heeft in 1996 zowaar een Nobelprijs opgeleverd.
   Het is een hele boterham, maar het doorworstelen méér dan waard.
   “Nog meer bijzonderheden over Shungite
   Shungite is een natuurlijke antioxidant die de menselijke immuniteit kan verhogen en daardoor vele ernstige ziekten en allergieën onderdrukken. Het is een absorptiemiddel dat lucht en water van veel organische en anorganische verbindingen en van overtollige vrije radicalen kan zuiveren.
   Het werkt als een katalysator, die zorgt voor de ontleding van organische stoffen en de toxische absorbeert met het vermogen ongewenste stoffen uit de omgeving te vangen.
   Shungite is een drager van een breed scala van sporenelementen en biologisch actieve stoffen waardoor intensivering van de biologische processen in de lichamen van mensen en dieren ontstaat.
   Tevens is het een materiaal dat een actieve interactie aangaat met elektromagnetische velden van verschillende aard (antropogene hoge-frequentie, zonne-energie, geopatische straling, bio-velden) en hun negatieve impact kan neutraliseren.
   Het bezit een bactericide werking, een hoog niveau van adhesie, de mogelijkheid om verbinding met elke stof te maken, antihistaminica en anti-inflammatoire effecten, radio schild eigenschappen, hoge electroconductivity bijna roals een supergeleider, het vermogen om zuurstof te absorberen bij kamertemperatuur in water en in de lucht.
   Onderzoek van shungite heeft ook aangetoond dat rechtstreeks contact van de steen met het menselijk lichaam zorgt voor verlichting van pijn en van een aantal ernstige ziekten, met name van musculoskeletale systeem, vele huid aandoeningen en draagt bij tot een snelle genezing van wonden, enz.
   Rekening houdend met haar helende eigenschappen, wordt shungite met succes gebruikt in de geneeskunde, ecologie, landbouw, watervoorziening, metallurgie, energie voorziening, chemische en constructie-industrie.
   Lange ervaring van het shungite en zijn helende eigenschappen en hoog effect voor bescherming tegen elektromagnetische straling hebben geleid tot het maken van een zogenaamde shungite kamer voor psycho-emotionele correctie en herstel, voor zowel volwassenen als kinderen. Verblijf in een dergelijke kamer verbetert ook de algehele vitaliteit en lichaamsweerstand, fysiek en psychisch herstel en het corrigeren van het bio- energetisch systeem.
   Dergelijke shungite kamers zijn gebouwd in St. Petersburg militaire medische academie, in Petrozavodsk, in het spa center “Witte veren”, in de zetel van de vennootschap “Pritsero ” in Moskou, in Saratov. Er zijn ook een shungite kamer in de gevangenis “Matrosskaya Tishina”, waar de bewakers deze kamer voor 20-30 minuten bezoeken voor het verlichten van vermoeidheid na het werk. De shungite kamer gebouwd in de Beslan school in 2006 heeft verbazingwekkende resultaten aangetoond. Het werd een unieke generator van levenskracht aan degenen die het bekende drama in Beslan (de inbeslagneming van kinderen in deze school door terroristen in 2004) hebben overleefd. De glimlach van kinderen, hun kleurrijke tekeningen die symboliseren het goede en de vriendschap, zon en bloemen. De verbetering van de emotionele status van leraren en ouders van kinderen die deze tragedie hebben ervaren zijn het beste bewijs van verrassende eigenschappen van shungite, de “steen-trooster”, zoals het hier is bekend. Deze eigenschappen werden hier volledig bevestigd. “Deze steen, die geweldig reiniging en helende eigenschappen bezit, brengt meer zuivere en spirituele plezier. Gewoon contemplatie van het kalmeert en troost. Het absorbeert letterlijk negatieve energie. ”
   Bron : ‘Kamperfoelie-Producten’
   “Samenstelling Schungit en eigenschappen van Shungit
   Shungit omvat bijna alle waarden of elementen uit de Mendeleyev periodegebonden tabel. Het is algemeen bekend dat niet alle chemische elementen goed zijn voor de mens. Een prachtige eigenschap van dit mineraal is dat het alleen de gezonde stof afgeeft aan het water. Bovendien hebben deskundigen alle reden om te geloven dat Shungitwater geboorte gaf aan leven, omdat de natuurlijke structuren en complexen in de buurt liggen van de levende cel. Shungit elimineert en absorbeert al dat een gevaar is voor mensen en andere levende wezens, maar concentreert zich en herstelt alles dat is nuttig voor de mens. De wetenschappers die Shungit hebben onderzocht, verklaren met eenheid van stemmen, dat het een wonder is! Op 9 oktober 1996 heeft De Koninklijke Zweedse Academie van Wetenschappen besloten tot het uitreiken van de in 1996 Nobelprijs voor de Scheikunde aan Professor Robert F. Curl Jr, professor Sir Harold, W. Kroto en professor Richard E. Smalley voor hun ontdekking van fullerenen. Tegenwoordig is fullerenen veel besproken over de hele wereld. “Fullerene is a new special form of carbon known to exist”. Fullereen is een nieuwe speciale vorm van koolstof. De Fullereen moleculestructuur lijkt op een voetbal en vertegenwoordigt holle koolstofionen. Zonder diep te duiken in chemisch fysische jungles, kunnen we zeggen dat de ontdekking van een nieuwe vorm van koolstof is aangekondigd, een sensatie van de 20ste eeuw, ontdekking van het nieuwste materiaal van de 21ste eeuw! Wanneer fullerenen uit Shungit kwamen, kan men niet verklaren. Het is een geheim, evenals de herkomst van Shungit zelf. Maar het is belangrijk dat het bestaan ervan werd ontdekt en wetenschappelijk is bewezen.
   Begin van de 20e eeuw werden de oorzaken van de genezende effecten van Shungit gedeeltelijk opgehelderd door de wetenschap. Het bleek dat in dit mineraal, voor het grootste deel gemaakt van koolstof, bolvormige moleculen, de fullerenen, kunnen optreden. Fullerenen zijn een speciale vorm van koolstof, de eerste die men in de wetenschappelijke laboratoria heeft proberen te modelleren tot ruimteprocessen, en werden pas na hun optreden in de aardkorst ontdekt. De betekenis van deze ontdekking is bevestigd door het feit dat de wetenschappers die dit thema onderzocht hebben in 1997 met de Nobelprijs zijn bekroond. Maar om de natuurlijke wonderen van het effect van Shungit beter te begrijpen, moet je verder ingaan op details van de eigenschappen van deze fullerenen. Tot voor kort dacht men dat koolstof drie vormen van bestaan hebben, diamant, grafiet en koolstof. Deze stoffen kunnen worden onderscheiden van elkaar door hun chemische structuurverschillen.
   In de diamantstructuur wordt elk koolstofatoom in het midden van een tetraëder, waarvan de toppen van de vier naburige atomen, gevormd. Deze structuur is bepalend voor de eigenschappen van diamanten als de meest solide stof op aarde.
   In de kristalstructuur van grafiet koolstofatomen vormen de zeshoekige ringen, op hun beurt een solide en stabiel honingraatachtig netwerk. Deze netwerken worden geregeld boven elkaar gestratificeerd, de lagen zijn nauwelijks met elkaar verbonden. Deze structuur is verantwoordelijk voor de specifieke eigenschappen van grafiet, zoals lage hardheid en het karakter, het is gemakkelijk in de kleinste schalen te verbrijzelen. In tegenstelling tot het Fuller molecuul heeft het een bolvormig oppervlak, dat bestaat uit zes en vijfhoeken. De natuur heeft een exacte volgorde van deze verbindingen elke zeshoek grenst aan drie Hexagons en vijfhoeken van drie, en elke vijfhoek grenst, alleen aan Hexagons. De bolvormige koolstofatomen hebben sterke banden met elkaar. Dankzij deze balachtige structuur maakt het Fullereenmolecuul het perfecte smeermiddel. Hoe groot ballen ook rollen tussen de schurende oppervlakken, de van verschillende atomen en moleculen in de koolstofbollen zijn echt fantastische stoffen. Fullerenen kunnen worden gebruikt in de geneeskunde, in raketbouw, militaire zaken, in elektronica, optische elektronica, machinebouw, alsook in de vervaardiging van technische producten zoals computers, enz. Dit verbetert de essentiële kenmerken, evenals de kwaliteit van deze hulpmiddelen, de technologieën zijn simpel en doeltreffend. Amerikaanse onderzoekers hebben een technologie ontwikkeld, die het bijvoorbeeld mogelijk maakt om elk oppervlak van dunne zonnen elementen te voorzien, die uit een meerlagen polymeerfolie fullerenen inhoud bestaan. Hoewel de efficiency van dergelijke elementen vier keer lager zijn, dan die op conventionele silicium zijn gebaseerd , zijn ze veel gemakkelijker en goedkoper te produceren. Uiteindelijk zal de industrie in de reeds nabije toekomst, zonnepanelen als behangrol vervaardigen. Bovendien hebben de wetenschappers van de Zweedse universiteit in hun pogingen om fullerenen te onderzoeken, een onverwachte ontdekking van een laminaat met dunne lagen papier, gegenereerd. Dit transparante en flexibele materiaal heeft bewezen magnetische eigenschappen en kan zelfs in meer dan 200 graden Celsius, worden gehandhaafd. Het is mogelijk te gebruiken als een medium voor computers met behulp van laser technologie door de verwezenlijking van zeer hoge dichtheden gegevens. Russische wetenschappers aan de Universiteit van Rostov denken dat het zou heel goed kunnen dat de in de toekomst superprocessors van koolstof op het menselijk lichaam kunnen worden aangesloten. Deze kunnen worden aangesloten op het zenuwstelsel, om bijvoorbeeld een vreemde taal of zelfs de Encyclopedia Britannica in het geheugen op te slaan. Groot belang wordt gehecht aan de toepassing van fullerenen in de geneeskunde. De bijna reguliere sferische structuur van het molecuul als Fuller’s microscopische grootte (diameter van 0,7 micron). Onderzoekers suggereren dat deze moleculen zouden kunnen dienen als een mechanische barrière tegen het binnendringen van virussen in de cellen van een besmet orgaan. Men is ook bezig met het idee, om anti- kanker geneesmiddelen op basis van wateroplosbare verbindingen van Fuller te ontwikkelen waarin radioactieve isotopen verwerkt zijn. De infusie van een dergelijk geneesmiddel in het weefsel, voorkomt door selectieve werking de tumorcellen, hun verdere vermeerdering. Een ander obstakel is de hoge prijs van kunstmatige isotopen. Fullerenen van de eerste klas kost en ongeveer 900 US dollar per gram, het laagste is ongeveer 40 US dollar per gram, afhankelijk van hun zuiverheid. De enigen, na de laboratoriumproeven in de aardkorst ontdekt, natuurlijke fullerenen, bevatten deze “nadelen” gelukkig niet. De wetenschappelijke wereld heeft geleerd van deze unieke stof, nadat enkele voormalige Sovjet wetenschappers aan de Universiteit van Arizona (VS), Karelische Shungit monsters hebben onderzocht en tot hun verbazing kralen met fullerenen hebben kunnen aantonen. Daarna begon een intensieve zoektocht naar andere fullerenen bevattende rotsen, en de vraag hoe ze op de aarde zijn ontstaan. Later zijn er aardse fullerenen gevonden, waaronder Canada, Australië en Mexico, elke keer op de crash- organen van meteorieten. Dit waren enkele van de gevulde fullerenen: binnen de romp zaten er heliumatomen. Vreemd was, het feit, dat er geen fullerenen die helium-4 in voorkwamen, dat wil zeggen isotoop, die meestal gevonden wordt in aardse gesteenten. Integendeel het bevatte een ander op aarde zelden voorkomend isotoop, die ook in helium-3 voorkomt. Volgens de onderzoekers zijn deze isotopen alleen onder bepaalde omstandigheden in de ruimte ontstaan, in de zogenaamde koolstofsterren of in hun onmiddellijke omgeving. Zij zijn erin geslaagd de opkomst van de tijd op de bodem van de onderzochte fullerenen te bepalen. De krater van de meteoriet die was neergestort in Canada, was ongeveer 2 miljard jaar geleden, in het archaïsche tijdperk, toen de aarde nog levenloos en hol was. De andere fullerenen waren op de grens tussen de deposito’s en de Perm-Trias, hun leeftijd wordt geschat op 250 miljoen jaar.Eben damals war ein Riesenasteroid auf die Erde gestoßen und hatte katastrophale Zerstörungen verursacht. Juist op dat moment was een reuzenasteroïde gevallen op de grond en had een catastrofische vernietiging veroorzaakt. De genezende eigenschappen van Shungit gesteente werden aangetoond door de, in 1714 geopende “martial Water” en “Zarewna bron” de inhoud ervan in de Fuller Shungit gesteente te leggen. Het vermoeden was dat organische radicalen in de Fuller Shungit steen moleculen zitten opgesloten om de fullerenen op water oplosbare verbindingen te vormen iets dat de wetenschap, noch het hoofdbrekens bezorgd
   Shungit is een natuurlijk mineraal met een specifieke kristalstructuur, gebaseerd op koolstof. Koolstof is bekend en is het fundament van het leven op Aarde. De oorsprong van de Shungit, waarvan de geologische ouderdom van meer dan 2 miljard jaar is nog niet opgehelderd. Naast andere dingen, vermoeden we dat de overblijfselen van de Shungit gesteente Phaeton, een planeet is die op enig moment in ons zonnestelsel zou hebben kunnen bestaan. U vindt de Shungit slechts in één gebied op aarde. De uitingen zijn kleine palen of korrels, die bekend staat als “bolletjes”. Voeg deze bolletjes van koolstof aan water, dan brengen ze de watermoleculen rond, geven de structuur en geven ze genezende krachten. Koolstof is een essentieel element van het leven. Pas onlangs is een nieuwe, tot nu toe onbekende vorm van koolstof ontdekt, namelijk: sferische holle ionen, genaamd fullerenen, en wordt door artsen als zeer veelbelovend gezien. Tot vandaag, zijn alleen de natuur voorkomende fullerenen in Shungit geïdentificeerd. Om precies te zijn, over de genezende eigenschappen van dit mineraal gesteente, zo zegt men, zijn de kwaliteiten van dit gesteente: de schoonheid en de houdbaarheid van de organen bewaren en de systemen van het lichaam te ontvangen om het verouderingsproces vertragen. De Karelische Shungit stenen zijn werkelijk uniek omdat ze tot nu toe alleen op deze ene vindplaats voorkomt.
   Belangrijkste kenmerken van de Shungit:
   Er zijn verschillende soorten van Shungit in Karelië, waar de rotsen van deze steen te vinden zijn. Ze hebben enigszins verschillende fysiologische kenmerken, maar alle onderzochte stenen monsters die fullerenen bezitten, bevatten eigenschappen die een positief effect hebben op mensen. De kleur van de steen is afhankelijk van de samenstelling ervan. U vindt ze in het zwart, grijsachtig tot askleur en andere tinten. De dichtheid van Shungit is 1,5 tot 2,4 g / m. De hardheid van Shungit is 3,5. De poreusiteit van maximaal 10%. Het is absorberend. Het heeft een antibacteriële activiteit, is zeer reactief en andere handige eigenschappen, maar is weinig onderzocht.
   Chemische samenstelling
   Koolstof – 20 tot 95 %
   Silicium – 5 tot 60 %
   Aluminium – tot 4%
   IJzer – tot 3,5%
   Magnesium – Maximaal 3,5%
   Kalium – tot 1,5%
   Sulfur – tot 1,2%
   Calcium – Maximaal 0,58%
   Fosfor – tot 0,34%
   en vele andere micro-elementen in diverse hoeveelheid. ”
   Bron : Shungit Mineralen-Hilversum

 12. Kijk maar uit John, Tros-Radar, in samenwerking met de farma-maffia, laat je zo oppakken omdat je iets aanprijst waarvan zij vinden dat het wel eens niet ‘veilig’ voor de mens zou kunnen zijn.

  Het is toch Godgeklaagd dat het zover is gekomen dat de producenten van chemische middelen voor 100% uitmaken wat er wel of niet goed is voor een mens. En zelfs als ze dan ook nog de vitamines, natuurlijke kruiden en voedingsupplementen in de ban doen, dan nog zijn er mensen die daar geen kwaad in zien!?

 13. De vraag van mijzelf, Grietje of Klaas naar bewijs dat zwarte zalf beter werkt dan reguliere geneeskunde, blijft onbeantwoord. Veel van de reacties proberen zwarte zalf te verdedigen door te argumenteren dat de reguliere geneeskunde onbetrouwbaar is (berichten 9.7; 9.9;9.11;916; 4; 3.53.10; 3.113.12;3.14;3.19). Dat is dus wel een redeneerfout: de valse dichotomie. Zelfs al mocht reguliere geneeskunde onbetrouwbaar zijn, dan nog heb je niks bewezen over zwarte zalf. Als ik wil aantonen dat mijn fiets werkt, moet ik niet proberen te bewijzen dat mijn auto defect is. Ik moet bewijzen dat ik met mijn fiets kan rijden, en veilig stoppen. Niemand die hier dus ook maar enige indicatie kan geven dat zwarte zalf werkt, buiten goedgelovigheid, wat selectieve succesverhalen, en een redeneerfout. Maar ja, goedgelovigheid, redeneerfouten en selectief zijn is nu eenmaal de basis van sCAM.

  En is reguliere geneeskunde dan wel onbetrouwbaar? Er gebeuren inderdaad fouten. Er zijn inderdaad neveneffecten van medicamenten. Er zijn individuen die door geld eerder dan ethiek gedreven worden. Maar moet je dat daarom veralgemenen en de gehele reguliere geneeskunde demoniseren? Er zijn Oost-Europeanen die dieven zijn, maar ze zijn dat niet allemaal. Er zijn moslims die terrorst zijn, maar ze zijn dat niet allemaal. Dat zouden racistische conclusies zijn. Een veralgemening zonder gegronde basis is dan ook een redeneerfout. Maar eentje dat maar al te graag wordt toegepast op wtk. De reguliere geneeskunde en de omringende wetgevingen zorgen voor een heel systeem en procedures (clinische studies, farmacovigilantie, beperkingen op reclame,…) om dergelijke tekortkomingen te detecteren en te voorkomen. Waarom weten we dat er zaken misgaan met reguliere geneeskunde? Omdat alles grondig gemonitord en opgevolgd wordt. Problemen worden niet onder de mat geveegd. Het softenon schandaal heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat men moet bewijzen dat een medicament geen geboorteafwijkingen induceert. Het selectief publiceren van enkel positieve resultaten heeft ertoe geleid dat elke clinische studie op voorhand moet geregistreerd worden op clinicaltrials.gov. Het systeem is niet perfect – perfectie is een utopie- maar het werkt en het wordt continu bijgestuurd. Het is daarom ook dat er minder mensen sterven bij een hartaanval, of meer mensen genezen van kanker. Het is heel wat betrouwbaarder dan een mooi “indianen”-verhaal en enkele selectieve succesverhalen.

  1. @Koen

   Je zal mij nooit horen zeggen dat de reguliere geneeskunde onbetrouwbaar is. Dat zou betekenen dat alles op één hoopje gegooid moet worden.
   Het is alleen onbegrijpelijk en arrogant dat de reguliere sector het alléénrecht op genezing claimt en beweert voor bijna alles een chemisch geneesmiddel te hebben. Dat alles wat in de natuur voorkomt en genezing of gezondheid kan bevorderen, in de ban geslagen wordt, terwijl de meeste chemische geneesmiddelen een synthetisch namaaksel van de natuurlijke zijn, althans in een eerste fase.
   Ook denk ik dat je opnieuw enorm aan het veralgemenen bent, of uit de reacties begrijpt dat alle medicatie per definitie rotzooi is.
   Ik zal ook al ’s een aspirientje slikken wanneer mijn hoofdpijn te erg wordt, ook al weet ik dat het liefst bij éénmalig blijft omdat het maag- en andere bloedingen veroorzaakt. 😉

  2. Ik ga zo langzamerhand vermoeden dat er hier op WTK een beerput is opengetrokken die zo snel mogelijk gedempt moet worden, men is blijkbaar geschrokken van de hoeveelheid medestanders die Rineke van den Berg heeft en hoeveel mensen inmiddels door hebben dat de farmaceutische industrie het nou niet zo nauw neemt met de gezondheid van haar klanten.

  3. Na de softanon kwam DES waar mijn zusters nog dagelijks plezier van hebben omdat mijn moeder het voorgeschreven kreeg. Daarna kan ik me herinneren dat er iets te doen was over vioxx http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=1263 .En dat is nog maar het topje van de ijsberg!
   En kOEN heb je nu al die docu gekeken die je gelinkt kreeg van paul harmans? nee zeker want wikipedia zegt blabla bla dus je onderzoekt niet zelf maar neemt klakkeloos aan wat anderen zeggen .He das vreemd gebruikte je dat argument nou zelf ook niet tegen het alternatieve cirquit? Maar heel vreemd is die manier van redeneren niet ,het valt mij namelijk wel vaker op dat de gene die stug blijven volhouden dat de gevestigde pharmacie het redmiddel van de mensheid is,vaker leiden aan projektie . De foute redenaties die zijzelf gebruiken worden moeiteloos geprojekteerd op de alternatieve kant. Chemo die leukemie veroorzaakt als geneesmiddel aanprijzen , anti depressieva die als bijwerking suicidale neigingen en zware depressies heeft en ga zo maar door. Maar neehoor daar hoor je de heren niet over dat is dan hun defecte auto en heeft niets met zwarte zalf te maken past dus niet in de gevoerde loopgravenoorlog( discussie), ja heren studentjes er valt nog veel te LEREN.
   Al die gelden die beschikbaar zijn gesteld middels donaties en subsiedies hebben niet geleid tot een betere therapie ter voorkoming en genezing van kanker. Een therapie die zich wel bewijst wordt eerst verguisd en later getracht in te lijven in het patentrecht om de zaak maar van de markt te houden . ( misschien toch even die docu kijken kOEN)
   In mijn beleving is dat geen GENEESKUNDE maar zakendoen en welke arts dan ook onwaardig.

  4. Sorry Anelle, ik zie dat jij de link naar dat artikel over de foute geneesmiddelen net even eerder dan mij hebt geplaatst, nou ja, beter twee maal dan niet.

   Marcel, die docu zou verplichte kost op primetime op tv moeten zijn, zodat iedereen de kans heeft een oordeel te vormen over iets waar 1 op de 2 mensen tegenwoordig mee te maken krijgt, namelijk kanker en waarom er nog steeds geen goede medicatie voor is. Men beweert dat de moderne mens steeds ouder wordt, dat geldt echter alleen voor de mensen die vandaag de dag 70 zijn geworden en nog op een redelijk gezonde wijze konden leven. De generaties daarna halen die hoge leeftijden beslist niet, met dank aan alle chemicaliën in ons eten, in de lucht, in het water en helaas ook in de medicijnen als je uiteindelijk ziek wordt.

  5. @ paul hartman
   ik ben het helemaal met je eens . Ook op de universiteiten zou dat verplichte kost moeten zijn voor al diegene die medicijnen willen studeren.

  6. Koen ben je gewoon heel erg naief om heel erg dom?

   Ik heb heel veel vrienden en familieleden uit de reguliere geneeswijzen en die geven allemaal grif toe in vertrouwen dat ze gewoon met bagger middelen moeten werken maar niet anders kunnen en vooral MOGEN.

   Sukkel

  7. @ Sarah: Maar is zwarte zalf niet ook gewoon een chemisch giftig bagger middel mt zeer ernstige bijwerkingen?

   Er is nog steeds niemand die het antwoord geeft op de vraag waarom je er voor zou moeten kiezen om een verdacht plekje op de huid in te smeren met een giftig afbijtmiddel waarvan bekend is dat het kan zorgen voor erstige litekens en waarom je er niet voor zou moeten kiezen om dit plekje weg te laten halen door een arts?

   Hoe kan het nu zijn dat er op deze website reclame wordt gemaakt voor dit chemische middel met zulke ernstige bijwerkingen terwijl normaal gesproken men hier altijd tegen het gebruik van dit soort middelen is.

   Is het dan echt zo dat als het uit de alternatieve hoek komt het dan altijd maar goed is? Dit is toch erg naief. Kijk nou eens goed naar de lijst met ingredienten en de foto’s van de bijwerkingen!

   Ik zou wel eens willen weten wie daarna nog bereid is om dit middel op zijn huid te smeren.

  8. @Klaas IK wel! Weet je waarom? Als het bagger is, dan is dat direct aan iedereen bekend. Maar stel je voor, het is een geneesmiddel en geen symptoom onderdrukker, dan gooien we het kind met het bad water weg.
   Helaas kon ik mij niet op geven voor dat onderzoek, omdat ik geen huidkanker heb (@Koen @Grietje: olifantehuiden kunnen geen kanker krijgen ;-))

  9. Het gaat in dit topic om de zwarte zalf.Koen,Grietje en Klaas hebben daaromtrend een zeer eenvoudige vraag gesteld.Ze vragen om bewijs,dat zwarte zalf beter is dan reguliere behandeling.Is dat eenvoudig ,of niet.Jullie geven daar geen antwoord op.Sterker nog,jullie slepen er van alles en nog wat bij,wat helemaal NIETS met dit topic (zwarte zalf)heeft te maken.Geef nu eens gewoon een antwoord op de vraag,dan zijn we van het gedoe af en kunnen we verder.

   Nogmaals moet het nog een keer van mijn hart,om uit te spreken,dat het met normen en waarden op deze site droevig is gesteld.Keer op keer worden door Guido delen van posts verwijdert wegens beledigende teksten.Die teksten komen dan niet van Koen of Grietje of Klaas of Dutchie en alle andere andersdenkenden,maar van de vaste bewoners van deze site.Dat geeft toch te denken.

  10. Klaas,

   Dat zwarte zalf ten opzichte van een reguliere behandeling van huidkanker wellicht niet echt een betere oplossing is, dat kan zo zijn, maar mensen willen keuzevrijheid. Dat er door zwarte zalf zweren ontstaan is mogelijk, maar dat brengen de voorstanders van de reguliere farmacie alsof het bij 100% van de gevallen zo is. Dat er heel wat mensen zijn die de zwarte zalf hebben gebruikt en die daarbij geen zweren hebben gekregen en waarbij ook nog eens de huidkanker is verdwenen, dat telt blijkbaar niet.

   Roepen aan burgers om bewijs dat het veilig is, iets dat alleen te verkrijgen is via een verplichte zeer, zeer dure studie, is natuurlijk je eigen gelijk afdwingen. Zoals al eerder geopperd, waarom doet de farmaceutische industrie geen nader onderzoek naar middelen die veelbelovend zijn? Zal ik het antwoord meteen geven? Ze kunnen er niets aan verdienen!

   Bijna iedereen hier op WTK (en ook op veel andere Internet sites) heeft bewijzen gezien van veel ergere uitwassen van de farmaceutische industrie (zie de talloze linkjes), vandaar dat je bij dit verhaal over de zwarte zalf ook een behoorlijke verontwaardiging waarneemt, maar dat is niet alleen omdat het slechts om zwarte zalf gaat, het gaat om een tendens binnen de farmacie dat er veel wordt gesjoemeld, iets dat de ontkenners tegenspreken, maar ieders gezonde verstand weet wel beter.

  11. @ klaas
   Ik wil toch even reageren op deze opmerking van jou.
   -Er is nog steeds niemand die het antwoord geeft op de vraag waarom je er voor zou MOETEN kiezen om een verdacht plekje op de huid in te smeren met een giftig afbijtmiddel waarvan bekend is dat het kan zorgen voor erstige litekens en waarom je er niet voor zou moeten kiezen om dit plekje weg te laten halen door een arts?
   Ik vind het een heel domme en niet terzake doende vraag,m.i. ga je al de mist in door te vragen waarom wij MOETEN kiezen. Die vraag die staat eigenlijk in direkte verbinding met de reguliere pharmacie. Daar wordt ons de keuze mogelijkheid namelijk zeer ernstig beperkt, daar “moet”je haast wel voor kiezen daar elk andere keuze weg beredeneert of simpel weg verboden wordt( en niet altijd even gegrond). Het gaat mij erom dat er een keuze mogelijkheid dient te zijn dat het je vrij staat te kiezen om wat dan ook op je huid te smeren! Daar lijk jij gemakshalve volkomen aan voorbij te gaan.
   Nogmaals de vraag is niet waarom we zouden MOETEN kiezen voor het een of het ander , nee de vraag dient te zijn waarom we niet zouden MOGEN kiezen voor het een of het ander. En daar wil ik nu eens van jou een antwoord op hebben! Immers de vraag waarop jij een antwoord wilt hebben is irrelevant en niet van toepassing binnen de stellingnames van deze discussie! Vandaar dus ook dat men jou het antwoord daarop schuldig blijft,

  12. Paul, dit is nu de tunnelvisie waar ik tegen wil strijden, ik vind dat je altijd zelf moet blijven nadenken. Deze zalf komt dan wel uit de alternatieve hoek, maar het is geen onschuldig kruidenmengseltje maar het is gewoon chemische troep waar je ernstige littekens aan kan overhouden. Natuurlijk is het goed om keuzevrijheid te hebben maar dan wel met eerlijke voorlichting over de ingredienten en de gevolgen en dat er geen enkele garantie is over de effectiviteit van het middel en dat er veel eenvoudiger en effectief middel bestaat.

   Maar dit zullen rineke en anneke nooit doen daarvoor verdienen ze nu veel te veel geld over de rug van goedgelovige en bang gemaakte mensen. Zij zijn geen haar beter dan de slechte mensen binnen de farmacheutische industrie.

   Je moet maar eens gaan rekenen: De belachelijk hoge verkoopprijs x het aantal potjes in de week die zij zelf zegt te verkopen in de week. Ik geef zelf niets om geld maar ik weet dat er genoeg mensen zijn die hiervoor bereid zijn om hun ziel aan de duivel te verkopen. Dit is hiervan weer een goed voorbeeld.

  13. Marcel, nogmaals: je moet van mij helemaal niet kiezen, doe wat je wil. Ik ben juist voor keuzevrijheid maar dan wel met eerlijke voorlichting. Maar ik maak me juist druk over het feit dat mensen niet goed worden voorgelicht en daardoor keuzes maken waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien. We hebben het hier niet over een onschuldig kruidenmengseltje maar over chemische troep die gaten in de huid brand. En degene die dit verkoopt brengt de hele alternatieve geneeskunst in discrediet en de gezondheid van mensen in gevaar. En waarom, altijd maar weer die eeuwige hebzucht waar veel mensen maar niet los van raken te komen.

   Geld maakt niet gelukkig, liefde en gezondheid wel. De belangrijkste dingen in het leven kosten niets! Ik ga nu lekker genieten van het mooie weer!

  14. Klaas, als ik het verhaal en verweer van jou zo hoor in 13:13 (je hebt het geluk niet mee!), lijkt het wel alsof je het over de reguliere geneeskunde en de farmaceutische industrie hebt, laten dat nou exact (inclusief de bijtende troep) dezelfde zaken zijn die men de farma-boys kwalijk neemt! Het is maar net aan welke kant je staat, over tunnelvisie gesproken!

  15. Hmm, Klaas, uit je laatste twee reacties maak ik op dat ik jij toch niet zo’n starre ontkenner bent als Koen, ik dacht even dat Koen jou ter versterking erbij had geroepen.

   Neemt niet weg dat ik nog steeds vind dat een product zoals zwarte zalf door de farmacie (of overheid) moet worden onderzocht op functionaliteit en wie weet blijkt dan dat die bijtende stof niet eens nodig is, of dat het er in een veel lagere dosis in kan, of dat een ander minder schadelijke component is te gebruiken.

   We hebben vliegtuigen en auto’s ook niet verboden omdat je ermee dood kan gaan, we hebben ze wel constant beter bekeken en ze veiliger gemaakt.

  16. @Marcel 13.17: is hier een kruid tegen gewassen Marcel. Tegen zoveel hardnekkigheid of halsstarrigheid, stand(onbeweeglijk, dus niet verder ontwikkelen)punten? Laat gaan lieffie. BTW: ik wat of FB gestort
   jou!
   Moest hier staan!

  17. @Dutchie wat een uitglijer! Het toppic is: De heksenjacht op zwarte zalf. Jouw vrienden hebben gevraagd bewijzen te willen krijgen omtrent de genezing van zwarte zalf. Tevens kun je in het artikel een bewijs zien dat het wel is gelukt met die zalf. Eigenlijk zouden jouw vrienden het tegendeel moeten bewijzen.
   Ik weet niet waar je het over hebt over normen en waarden, omdat ik niet zoals Koen met vleeswaren zou gaan gooien. Ik zou een vleesvervanger noemen ( vibrator bijvoorbeeld).

   @ Guido – als jij mijn teksten hebt verwijderd zonder mij daarvan in kenns te stellen, vind ik WTK net zo erg als TrosRadar!

  18. Dutchie
   Je hebt het niet echt heel goed begrepen – vreselijke comment verwijdert- Als ik dat wil kan ik natuurlijk alle – denigrerende door vleeswaren doorspekte woordenreeks verwijdert- bij elkaar schrijven dat doe ik niet omdat ik – vloeken verwijdert- redelijk taalvaardig ben. Toch ontglippen mij -niet te filmen grof schuttingachtig taalgebruik verwijdert- woordjes die soms even niet helemaal door die – godlasterende term verwijdert- beugel kunnen , dat geef ik dan weer toe. Maar ik ben dan zeer wel bij machte om de gum van guido niet nodig te hebben en ze zelf in te slikken hahahaha( lachsalvo toegevoegd)

  19. @Marcel Sorry, maar op dat punt had je niet, volgens mij, moeten reageren. Op dat niveau doen @ Koen en @ Klaas.
   Het onderwerp is de heksenjacht. We moeten niet ingaan op randverschijnselen van onze collega WTK reageerders.
   Mijns inziens moeten we bestuderen hoe we zwarte zalf kunnen laten onderzoeken. Ik ben, volgens @Koen een scammer (op internet wordt dat een bedrieger en oplichter genoemd), wat ik een hele eer vind. Iemand die de geneeskunde, regulier en homeophatisch, omarmt.

   Dus hoe kunne we beide religie tot elkaar brengen?

 14. Hier kun je zien hoe zorgvuldig Big Pharma te werk gaat:

  http://pharmvids.com/eo-netwerk-reportage-astrazeneca-verzwijgt-dodelijke-bijwerkingen-seroquel-deel-1/

  Ergens kan ik mij wel vinden in het argument van Koen. Een onderzoek doen welke aantoont dat natuurmiddelen genezen. Maar wie zal of wil daar aan meewerken?
  Niemand van de reguliere geneeskunst, niemand die maar iets heeft met een farma.

  Dus? Denk ik dat we zoveel mogelijk misstanden van Big Farma moeten blootleggen, en het liefst op TV ( en natuurlijk niet aan TrosRadar) en dagbladen, tot men in Nedeland er kotsmisselijk van wordt en is Godsnaam maar de natuurmiddeln gaan onderzoeken.

  Want To Know – is het mogelijk dat jullie hierin het voortouw nemen?

 15. @Marcel 13.17: is hier een kruid tegen gewassen Marcel. Tegen zoveel hardnekkigheid of halsstarrigheid, stand(onbeweeglijk, dus niet verder ontwikkelen)punten? Laat gaan lieffie. BTW: ik wat of FB gestort
  jou!

 16. Gegoogled met: slachtoffer zwarte zalf en op google.de
  eigenen Erfahrungen schwarze Salbe
   
  Dan kom ik deze sites tegen die eerder heel andere verhalen melden.
   
  http://www.leefbewust.com/2012/nieuws/zwartezalf.pdf
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1242075/popout#00:18:25
  http://www.westonprice.nl/topic/tros-radar-over-zwarte-zalf
  http://www.leefbewust.com/2012/nieuws/140912.html
   
  De volgende site, althans dit onderwerp met reacties, heb ik in één adem uitgelezen. Ik was bijna dood!
  http://xandernieuws.punt.nl/?id=662956&r=1&tbl_archief
   
  En dan vertelt een (echte!) arts haar verhaal:
  http://www.verontrustemoeders.nl/2009.09.09%20Pandemie%20Spiegelbeeld%20okt%202009%20evolutionaire_crisis.pdf
   
  Ik zocht de foto’s die Tros Radar liet zien. Ik zou heel blij zijn als ik die links zou krijgen.
  Als ik die weggevreten neus zie, weet ik niet wat ik ervan moet denken.
   
  Wie heeft wat linkjes voor mij waarmee ik verder word geholpen dat Zwarte Zalf of niet helpt of zelfs gevaarlijk?

  1. Ik zou mensen willen adviseren om zelf zwarte zalf te googlen voor een volledig beeld van alle informatie die er op internet is en voor een duidelijk beeld van wat er nu daadwerkelijk voor chemische rotzooi in de zalf zit.

   Misschien toch maar een keertje op de site van Skepsis kijken en dan moet je zelf maar kijken wat je met deze informatie doet. Let wel, voordat iedereen weer over mij heen valt, ik ben geen fan van deze site maar ik laat mij altijd graag volledig informeren waarna ik zelf mijn eigen mening vorm.

   Voor foto’s over weggevreten huid en de gevolgen van het smeren van de zalf hoef je niet ver te zoeken, die staan ook gewoon bij dit artikel, waren te zien op televisie en staan ook bij de kritische artikelen op internet over dit produkt.

   Nogmaals; wanneer je dit soort plekjes laat weghalen door een arts, leidt dit niet tot dit soort gruwelijk littekens en heb je geen chemische middelen in en op je lichaam. En we weten allemaal wel wat die chemische troep in je lichaam kan veroorzaken.

   Tevens zou ik Piet willen adviseren om zelf ook eens goed te kijken naar de ingredienten van de zalf (zie je eigen comment) dan weet je zelf toch ook wel dat het chemische rotzooi is die je niet op je huid wil smeren.

   Mijn gezondheid is me te kostbaar om er zo mee te expirimenteren, voor mij geen chemische rotzooi op mijn huid of in mijn lichaam!

  2. @Klaas. Vaak is iemand bereid zand in andermans ogen te strooien, opddat men de ogen sluit voor feiten die hen niet uit komen.

   Bij Skepsis en VtdK ben ik vaak ” op bezoek ” geweest, maar die zijn erg eenzijdig.
   Die foto’s zeggen mij totaal niets! Ik wil het hele verhaal lezen van het slachtoffer, en dan het liefst begeleid met foto’ s.
   Zoek eens op die site naar:
   – falende neuroloog kuks
   – falende gynaecoloog Buimer
   – medische fouten ( kom je op Lucia de B. Maar geen specialisten)
   – dodelijke bijwerkingen medicijnen (wil je lachen? Opzoeken!)

   Klaas, ik heb nu heel wat sites afgestroopt om bewijzen te vinden TEGEN zwarte zalf. Ik vond alleen duidelijke foto’ s dat het wel heeft geholpen.

   Ik heb wel ontzettend veel bewijzen kunnen vinden over de werkwijze van Big Pharma.
   Veel bewijzen gevonden welke ellende onze medicijnen teweeg kunnen brengen. En daar kan, volgens mij, geen zwarte zalf tegen op!

  3. Bedankt voor de linkjes Piet. Vooral de link naar uitzendinggemist, dank!! Daar zie je mooi (en helaas) in het totaal plaatje dat er vanuit de medische wereld bevoogdend wordt gezegd ‘wat goed dat de patiënt op zoek gaat, je bent tenslotte expert van je eigen leven’, om vervolgens in de werkelijkheid met je eigenaarschap te belanden in een zoektocht op aarde naar een arts die godverdomme alsjeblieft een injectie wil zetten.

   Ik heb het op mijn site hier in de 5e alinea toe gevoegd: http://vanuitkankerbekeken.nl/index.php?hoofd_id=39

   Astrid

 17. Met interesse heb ik het verhaal gelezen over de zwarte zalf.

  Verschrikkelijk wat er met rineke is gebeurd.

  Wij hebben persoonlijk de zwarte zalf uitgeprobeerd bij mijn vriend, die 2 grote wonden aan zijn benen had.

  En de foto’s van Josee van dooren liegen er niet om, zo zag het er ook bij mijn vriend uit.

  En de eerste dagen na dat we de zalf hadden opgedaan, had hij een enorm branderig gevoel, zo erg zelfs dat hij zei dat neem ik nooit meer.

  Maar na een paar dagen begon zich de korst te vormen, en dan ook weer naar een paar dagen viel ze er uit.

  Spijtig genoeg heb ik er geen foto’s van genomen, intussen tijd is de wonde ver genezen.

  Het ziet er best akelig uit, zowel met de korst als nadien als je een soort putje in jouw lichaam hebt.

  Maar die gaat naar een paar dagen weer toe met mooi nieuw weefsel.

  Dat zijn de ervaringen die wij er mee gehad hebben.

  En voor alle duidelijkheid, mijn vriend leeft nog en heeft nog beide benen.

 18. Kijk allemaal svp eerst even naar deze video van slechts drie en halve minuut:
  http://www.youtube.com/watch?v=0QqAzs0TF6A

  Koen,

  Je bent afgehaakt denk ik, mocht je dit alsnog lezen, dan het volgende:

  Koen, jij hebt het (in commentaar 3.25) over je twee verkwiste uren, is het wel eens tot je doorgedrongen hoeveel tijd er is verkwist door geen eerlijk onderzoek te doen naar de kankerbehandeling van Burzynski? Hij heeft wel degelijk heel veel mensen (vooral kleine kinderen) definitief van een (volgens het reguliere circuit) onbehandelbare tumor afgeholpen. Maar door de rechtszaken aangespannen door de farmaceutische industrie en de FDA hebben kankerpatiënten dik 20 jaar(!!!) verloren. In die tijd zijn vele miljoenen patiënten overleden. Niet iedereen zal baat hebben bij Burzynski, maar velen wel en als het sinds die 20 jaar nog beter was onderzocht, wie weet…?

  Dat het zo gelopen is komt omdat er CRIMINELEN (!) rondlopen, in dienst bij de FDA en de farmaceutische industrie, die voor eigen gewin dit soort medicijnen van de markt weren en Burzynski voor levenslang achter de tralies willen hebben en zijn eerlijk verkregen patenten willen inpikken om ze voor altijd op de plank te stallen!

  Waarom? Omdat kanker een ziekte is waar de farmaceutische industrie jaarlijks vele en vele miljarden aan verdient, en niet alleen aan kanker, maar ook nog eens aan de vele complicaties die zich daarbij voordoen, vaak het gevolg van chemokuren en bestraling, iets dat het immuunsysteem van een mens volledig afbreekt, en dat men eigenlijk hard nodig heeft om tegen de kanker te vechten.

  De complete documentaire over Burzynski zal iedereen met gezond verstand doordringen van het feit dat hij wel degelijk een goed medicijn in handen heeft, het is een docu waarvan Koen je echter zal blijven vertellen dat het een ‘propaganda-film’ is en is ‘gebaseerd op overtuiging, geloof, een verzameling anekdotes, en selectief de nadruk leggen op succesverhalen’.

  Er zou een wet moeten zijn die in dit geval dergelijke opvattingen strafbaar stelt!

  De volledige documentaire: http://www.youtube.com/watch?v=jRua3NLg-Z8&feature=related

  De website van Burzynski: http://www.burzynskiclinic.com

 19. Ik wil die hier en op andere platforms informatie via linkjes heeft aangedragen over ‘hoe het er aan toe gaat in de medische wereld’, hierbij heel erg bedanken.

  Wat is nu het eigenlijke issue wat steeds weer naar boven komt?

  De middelen an sich, zijn niet het punt. Zwarte zalf, daarover ontsluiten mensen nu voorbeelden van ‘het werkt wel’ en ‘het werkt niet’. Beide input is belangrijk. Dan hebben we het werkelijk over ‘informed choices’. Hoe meer ervaringsinformatie, hoe beter. We hoeven die ervaringen niet ten opzichte van elkaar ter discussie te stellen, alsof ze ’ten opzichte van elkaar’ uitgespeeld zouden moeten worden. Het is geen welles-nietes. Het is inzicht in ervaringen. Hoe meer inzicht hoe beter informed. En dan blijven we van daaruit wel zelf kiezen, vanuit de criteria die we zelf belangrijk vinden in ons eigen leven. Ik heb daar ook een stuk over geschreven: http://vanuitkankerbekeken.nl/index.php?hoofd_id=35

  Zwarte zalf (of beter gezegd Rineke van den Berg / Tros Radar), opent nu een poort voor het gebundeld ‘samen naar buiten komen’ van dingen die al jaren lang geweten worden en verspreid worden. In de eigen diffuusheid van al die informatie heeft al die tijd wel informatieve kracht gezeten, maar nog niet de gezamenlijke spanwijdte om er gezamenlijk iets nieuws uit te laten staan. Daar is altijd een poort voor nodig; een gebeurtenis, waar ‘al die al bestaande informatie ineens doorheen begint te stromen, en daardoor ineens in een ander licht gezien kan worden’. Dat is nu duidelijk aan het gebeuren, gelukkig. Het toont nu ook dat de probleemervaring op een dieper niveau zit dan ‘de middeltjes zelf’.

  Er wordt her en der geopperd om een manier te vinden om alle werkingen van middelen te verzamelen. Denk bij dit soort dingen niet meer aan ‘de structuren’, maar aan crowd power. En denk ook niet meer aan ‘daarmee gaan we iets bewijzen’. Het enige wat de wereld nodig heeft, is inzicht, zicht op. De toepassing daarvoor, is binnen 3 minuten te realiseren: iedereen kan een google-doc formulier aanmaken dat via het internet ingevuld kan worden. Een paar rubrieken benoemen:
  – Middel
  – Heeft bij jou wel/niet gewerkt
  – Jaar van toepassing
  – Naam
  – Ben je beschikbaar voor contact
  – Uitgebreide informatie voor als je dat wilt

  Klaar.

  Google-doc vertaalt dat vanzelf naar overzichten en percentages en dergelijke. Vanuit daar kan je later dan weer een volgende stap maken. Maar dat hoef je nog niet te doen, verder te gaan dan dat, zolang de crowd power energie er nog niet in zit. We kunnen allen zelf onze bevindingen in die google-doc invoeren, wereldwijd. Als dat niet gebeurt, dan hebben toepassingen geen zin. Het heeft ook geen zin dat er vanuit de structuren (weer met belastinggeld betaalde) projecten komen om al die gegevens bij ons te verzamelen. WIJZELF zijn de informatiedragers.

  Voor degenen die hem gaat oppikken: google-doc bewijst dat het in 3 minuten kan. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Doe het zoals je wilt. Google-doc bood ik alleen maar als voorbeeld, een voorbeeld dat ook laat zien, dat iedereen die tool AL in handen heeft: het is gratis beschikbaar. Blijf buiten de structuren. We gaan voor crowd power…

 20. Mijn man heeft basaalcelkanker en een plaveiselcelcarcinoom op zijn hand gehad. De basaalcel werden steeds met stikstof bevroren. Brandwonden en lidtekens bleven over erna. we zijn met zwarte zalf begonnen en elk plekje gaat weg op de manier zoals steeds beschreven. Volgens de huidarts was het plekje op zijn hand een beginnende wrat. We hebben er zwarte zalf opgedaan. Er was een reactie. Daarna werd hij groter en we hebben helaas nagelaten het nogmaals in te smeren. de carcinoom is door de huidarts verwijderd. De kleine basaalcel plekjes behandeld hij niet, dus blijf ik ze zoeken en insmeren. We laten ze niet groter worden. Ook neemt mijn man veel vitamine C. Toen we de laatste keer bij de huidarts waren zei hij dat het erg goed ging. Mijn man zei dat hij veel vitamine C gebruikt. De arts zei; “niet te veel nemen, hoor” Ik keek hem lachend aan en toen zei hij snel; “oh, het maakt ook niet uit, je plast het te veel toch uit”. Helaas wist ik nog niets over zwarte zalf toen ik een tumor in mijn borst ontdekte. Deze was 4 cemtimeter diameter. Ik hoop dat we de zwarte zalf nog ergens kunnen kopen. Het potje raakt aardig leeg. Ook ik wil Rineke bedanken. Ik had haar vóór de uitzending aan de telefoon en zij kwam erg betrouwbaar over. Ik ben Medisch Shiatsutherapeut en er komen veel “uitgedokterde” patiënten bij mij. Gr. M. Hofstra

 21. Een quote van de radar website over zwarte zalf:
  “De verdenking tegen de initiatiefnemer van Zwarte Zalf is het opzettelijk schade toebrengen aan de gezondheidszorg.”
  Er staat niet schade aan de patient of gebruiker, maar schade aan de gezondheidszorg!!!!
  Dit lees ik als schade aan de farmaceutische industrie!
  Dit maakt wederom duidelijk dat het ook bij radar niet gaat om de bescherming van de consument, maar om de bescherming van de gevestigde farma orde! Kwalijke zaak. Zwarte zalf werkt…en dat doet het al honderden jaren!

 22. ik vind dat hier wel zeer gevaarlijke uitspraken worden gedaan. alhoewel ik wel vind dat onder bepaalde omstandigheden natuurlijke geneesmiddelen hun waarde meer dan bewezen hebben, vind ik dat er hier toch wel heel erg wordt doorgeslagen.
  zo vertelt men dat je je vooral niet moet laten faccineren, dat zou toch zo ongezond zijn! helaas, hier slaat men de plank toch grondig mis! zo zien we nu grote problemen bij de biblebell, waar dit soort faccinaties door de kerk notabene om de zelfde rede als hier boven worden afgewezen.
  er sterven jonge mensen vanwege die hoax. en dat je met zwarte zalf in staat zou zijn een lichaam aan te zetten tot genezing van kanker, hoe haal je het in je hoofd!
  een zekere mevrouw millekam was het alternatieve cirquit in gegaan, ingestraald water, nou ja, ik vraag je toch!
  ik vind dit boude beweringen. ik stel wel, dat kruiden geneesmiddelen en reguliere geneesmiddelen gebroederlijk naast elkaar kunnen en moeten bestaan.
  maar zolang we zo zwakzinnig zijn om toe te staan dat de reguliere en kruiden industrie elkaar voor rotte vis uit te maken, in plaats van van elkaar te leren, zie ik de toekomst nog triest in.
  er zijn nu 2 kampen, in beide kampen zitten nadelen en in beiden zitten voordelen. we laten echter na om de voordelen van het andere kamp te erkennen omdat ze van een ander kamp zijn.
  over en weer worden er pertinente leugens verteld. terwijl als ze zouden samenwerken er zeer goede resultaten te behalen zouden zijn.
  ik zie trouwens 3 kampen. 1 de reguliere geneeskunde hier zien we trouwens ook dat er geneesmiddelen op de markt komen (tegen een veel te hoge prijs) die aan de natuur ontleend zijn.
  2 de kruiden geneeswijze, die zeker ook goed is, immers veel reguliere geneesmiddelen ontlenen hun geneeskracht aan bepaalde onderdelen van… jawel … kruiden!
  dan kamp 3, dat zijn de klassieke homeopaten en de ingestraalde watertjes bekend van jomanda en dergelijken.
  deze mensen kunnen zelfs een bijdrage leveren aan genezing en wel van de geest.
  het placebo effect is hier de werkzame stof.
  als iemand er van overtuigd is dat hij/zij ziek is, en niemand kan wat vinden, wil dat niet zeggen dat ze niet ziek zijn.
  maar een ziekte die in de geest begint, dient ook in de geest bestreden te worden.
  ze geloven dat ze ziek zijn, en voelen zich daarom ook zo.
  iemand kan aan een ingebeelde ziekte zelfs komen te overlijden.
  ik heb het voor mijn eigen ogen zien gebeuren.
  maar de 2 eerst genoemde kampen gooien met stront naar elkaar maar vergeten hier bij:
  wie met stront gooit zal ontdekken dat zijn eigen handen daar ook naar gaan ruiken.
  dat levert alleen maar verliezers op.
  en zeker geen genezen patienten.
  ik denk dat een portie gezond boeren verstand hier heel veel goed kan doen.
  het is gewoon een feit, om maar eens een voorbeeld te noemen dat zwarte zalf ook wel bekend onder de naam trekzalf of teerzalf zeer goede dingen kunnen doen voor de huid.
  maar dan komt er weer een hoax om de hoek gieren die zegt dat deze zalf zeer kanker verwekkend zou zijn.
  hier is zwaar onderzoek naar gedaan en men heeft deze bewering niet door resultaten ondersteund gezien.
  maar de hoax is geboren, het werd verboden, ongehinderd door kennis van zaken.
  en zolang we accepteren dat er heen en weer met stront wordt gegooid, blijven we in een impasse zitten.
  en wij als patienten zijn hiervan het slachtoffer.
  zo denk ik er over!

  1. Dankjewel Paul Otter voor het opnieuw onder de aandacht brengen van de zwarte zalf. Lijkt me een sterk en effectief middel. Zeker het proberen waard indien dit op je pad komt.
   Verder een advies voor je Paul om je meer in te lezen over hoe de wereld in elkaar steekt en je bewustzijn te vergroten. Open minded zijn helpt je ook met het vinden van je innerlijke rust en geluk. Als je in staat bent je innerlijke rust terug te vinden, dan komen vanzelf de juiste antwoorden en waarheden naar je toe. Het ontwikkelen en vertrouwen op je intuïtie. Je zult dan inzien dat de keuzes bij jezelf liggen en dat geldt voor een ieder. Wachten totdat de buitenwereld de juiste beslissingen voor je neemt, is bijna hetzelfde als het wachten tot je een ons weegt.
   Succes!

  1. Bij alle goed speelgoed zaken, hoe dacht je anders dat al die zwarte pieten zich sminken.

 23. Volgens mij, is de basis van bruine zalf, Stockholm teer, heel oud product voor hout conservering, te koop bij denk in de goede Tagrijn , vermengd met Lanoline/uierzalf ?
  Daar in tegen is zwarte koolteer, kanker verwekkend op de huid!

  1. Zeg beste Sun, in mijn familie werden de paarden als ze gezwellen of zere plekken hadden ingsmeerd met het door mij genoemde Stockholm teer, en lanoline afkomstig van schapen huid en wol, misschien gooiden ze er nog wat kruiden door heen goedmogelijk.

   Maar de gewone mensen hebben allang het contact verloren met de oude geuren en artikelen, Stockholm of boom teer heeft een heerlijke natuurlijke geur, hout wordt er door verrijkt, maar met de houten visser boten, die zijn verdwenen, en de boeten waar in de netten werden geboet, en later in de Taan baden gingen, op gehezen aan lange palen te drogen in de wind, deze geuren vermengd met de odeur van de rokerijen.
   Er hingen ook altijd wat scharretjes aan de waslijn te drogen in de Wind, als apperetief de Hollandse tappas, werden fijne randjes afgeknipt en opgegeten, heerlijk, de echte suzi.
   En dan die domme vissers vrouwen met hun gevlochten waslijnen knijpers waren niet nodig hoe harder het woei, hoe steviger werd de was vast gehouden.

  2. Precies COZMIC, weer zo’n prachtige vergeten medicijn, ken de plant wel, maar niet zijn werking.

  3. Hoi Cozmic, bedankt voor de tip. Het betreft echter een link om het zelf te maken. Kan ook. Het zijn wel een hoop ingrediënten en ik weet niet of ik alles makkelijk kan krijgen.
   Ik had zelf ook als internet afgezocht en ik heb zelf niets anders kunnen vinden.
   Wie het kan vinden kant en klaar in een pot, krijgt een dikke zoen 😉

   Hieronder het recept van het filmpje (voor het geval het filmpje er niet meer is).
   1: mixen van:
   Bloodroot 50g
   Galangal 50g
   Graviola 50g
   Chapparal 50g

   2: 500 ml Gedestilleerde water + 250g ZincChloride in een pan
   aan de kook brengen, goed roeren, zodat er geen klonten komen

   3: kruidenmengsel toevoegen als het kookt
   goed roeren, geen klonten

   4: Als het glad is 25 ml DMSO toevoegen al roerend

   5: 25 ml glycerine toevoegen al roerend

   6: 15 minuten sudderen?

   7: afkoelen, 2 dagen op kamertemperatuur bewaren.

   8: in potjes verdelen en in de koelkast bewaren. Oneindig houdbaar. Indien uitgedroogd water toevoegen.

   Glycerine
   DMSO

  4. Sun, dan heb ik nog wel een verwijzing…
   Op deze site staat onderaan de pagina een link waar je zwarte zalf kan bestellen omdat de verkoop hiervan in Nederland en Duitsland verboden is.
   http://www.jim-humble-verlag.com/schwarze-salbe-das-natuerliche-skapel
   Direkte link naar de bestelsite
   http://www.cernamast.eu/cs/
   Echter niet schrikken van de omschrijving haha.
   Met de vertaalfunctie van Google Chrome komt ongeveer dit eruit:
   Voor het impregneren van nieuwe schilderij doeken…
   Omdat de link via de Duitse Humble site gegeven wordt, ga ik er maar vanuit dat desbetreffend product oke is 😉

  5. Hoi SunYes , volgens mij ben jij ook een schat hoor 😉
   Ik zoek nog wel even verder voor besteladressen, hoop dat je het niet nodig hebt. BRB

  6. @Sun
   Samenstelling van bovenstaand product:
   Bloodroot, Galangal, Graviola, Chaparral, zinkchloride, glycerol, DMSO, gedestilleerd water.
   Komt aardig overeen met de zelfmaakinstructie.

  7. mocht je het zelf willen maken, ik heb een account bij alibaba.com en kan alles bestellen.

  8. @Cozmic, misschien ga ik het idd zelf maken. Ik laat het je wel weten. Bedankt voor het aanbod! Superlief! 😉

 24. De Heksen waren en zijn een speciaal type vrouw, die in de samenleving een groot probleem kunnen zijn, en vroeger werden deze problemen niet met psychiaters benaderd.
  In een kleine samenleving kan één rotte appel groot onheil aanrichten, zo doende die rigoreuse middelen.

 25. Heel vreemd verhaal en stop, twee speurders van WTK hebben in korte tijd alle gegevens boven water, duidelijk overal verboden toch heel heilzaam voor de zieke mensen, en verkrijgbaar, vreemde wereld leven we in.

  1. Ja SUN, je moet een keus maken denk ik, heb je kanker in je gelaat dan loop je uiteindelijk het risico om verminkt te raken, maar alles is beter als om te sterven aan een uitgezaaide kanker.
   Ja de réaliteit is BBRR, de wereld is in verkeerde handen terecht gekomen.

 26. 10 jaar geleden wist ik niet beter. Mijn dochter kreeg inentingen en werd er ziek van. Toen heb ik dat niet direct gelinked helaas. Ze moest antibiotica.

  Ik gaf haar inentingen en anti-biotica.
  Je krijgt wat je geeft.
  Ik kreeg spruw onder mijn tepel. Daar begon het mee. Heel veel jeuk. veel zalfjes, hormoonzalfjes. 2 jaar later een biopsie laten doen; zag er toch niet goed uit. daar kwam niets uit.

  10 jaar later heb ik nog jeuk; alleen in de wintermaanden; gebrek aan zon? Ik smeer dan kokosolie en dat werkt tegen de jeuk. Maar ik smeer een paar keer per dag.

  En toen kwam ik dit tegen; de zwarte zalf. hmmm laat ik eens proberen dacht ik. Ik heb het potje nu een paar dagen in huis. Eerst op een plekje getest op mijn arm. Geen reactie.
  Volgende dag op mijn borst. 1e uur veel jeuk, daarna niet meer. En een soort druk.
  Net na 24 uur eraf gehaald. ca. 5% van de ingesmeerde huid, daar is de zalf ingetrokken. Ziet er uit als boven bij foto 2. hele kleine plekjes; gelukkig.
  Echter nu net de 2e laag opgebracht, volgens het filmpje.
  Wanneer is genezen eigenlijk illegaal geworden?
  Van de zotte toch. Toen ik naar zwarte zalf vroeg in een reformwinkel keek ze me aan alsof ik vroeg naar drugs of atoomwapens.

  Nou ik zie wel hoe dit verder afloopt, naar mijn gevoel heb ik er al heel goed aan gedaan. Al de filmpjes en foto’s van zwarte zalf, dit is te veel om bedrog te zijn. Er gebeurt echt wat.
  @Anna en Cozmic, bedankt voor de linkjes!! Super!

 27. Zojuist de zalf (2e laag) eraf gehaald. Het is wat pijnlijker dan gisteren. Alsof er kleine mesjes snijden. Voelt als hechtingsdraadjes.
  Het is een stuk minder fraai dan gisteren, ook wat groter.

  1. Hoi Cozmic, Thanks!!
   In het filmpje van de zwarte zalf hadden ze het over een soort olijfolie voor de wondgenezing.
   Hierboven in het artikel werd calendula gebruikt.
   De zwarte komijn olie lijkt me ook wel goed spul.

  2. Candida (spruw) valt trouwens niet van buitenaf te bestrijden.
   elimineer de voedingsbodem ook al heb je door de candida een verhoogde suikerbehoefte door een schommelende bloedsuikerspiegel, geen tarwe en suikers.
   Verhoog de lichaamsweerstand door de juiste natuurlijke voedingsmiddelen te nemen en alle alergenen(pinda’s , cashewnoten, zuivel, soja etc) te vermijden.
   Neempoeder bij de maaltijd ( smaakt bah) valt de schimmels aan, zo ook esther vitC in hoge dosis.
   Bouw een gezonde darmflora op door zoveel mogelijk RAUW te eten en vers fruit.
   Het ontgiften kan pijnlijk zijn, let op het Herxheimer effect http://candidadieet.blogspot.nl/2012/04/candida-die-off-symptomen.html de aflotoxinen die vrijkomen kunnen je behoorlijk uit balans brengen.
   Na een paar weken door de hel ben je weer zo goed als nieuw en een paar kilo lichter.
   Thats all folks

  3. Hoi Cozmic, Thanks again. Ik had me zelf al voorgenomen om voorlopig geen suiker meer te eten :wink:.

 28. Update; dag 16. Het was even stil hierzo. Dat kwam doordat ik op dag 10 weer erg veel jeuk had en ff dacht dat het voor niets was. Maar dat was het moment dat de huid open ging en kleine stukjes rondom de wond verschenen wat dus de jeuk veroorzaakte.
  Het zag er helemaal niet fraai uit.
  Maar de laatste dagen helemaal nergens meer last van. De kleine plekjes zijn inmiddels heel mooi genezen. Deze waren ook erg oppervlakkig.

  Het grootste stuk (ter grootte van een kleine pink topje) is nog niet helemaal los gekomen. Het is wel dieper dat kan ik zien van de zijkant. Maar hoe diep? Ik ben nog in afwachting wat daaronder aan te treffen.

  Al met al geneest het mooi. Ik verzorg het met mijn eigen geperste kokosolie. Het beste wat je kunt krijgen!
  Het is veel werk, maar niet moeilijk om te maken. Kokosnoot raspen, met lauw water mengen en uitpersen met een kaasdoek. Heb ik al vaker gedaan. Moet er wel tijd voor maken. Het beste wat je op je huid & gezicht kunt smeren; puur natuur, niet vettig en erg goed verzorgend!

  Nou nog ff afwachten \totdat de rest helemaal los komt.
  Als ik nu terugkijk op de foto’s en goed kijk van voordat ik het met de zwarte zalf heb behandeld, zie ik als ik heel goed kijk de aangetaste plekjes op de huid. Wat het nou daadwerkelijk is, maak ik me geen zorgen om. Wel denk ik nog niet klaar te zijn. Voor de zekerheid ga ik als dit genezen is toch nog wat andere plekjes behandelen.

 29. Sinds ik een lezing volgde op een Gezond Verstand Avond
  afgelopen week nu pas bekend geworden met de zwarte zalf en de heksenjacht daarop. Vanavond het filmpje van Tros Radar bekeken – en miste daarin de obejectieviteit en de informatie over de (werking van) de zalf.
  Ook mis ik objectieve verslagen van mensen die geholpen zijn dan wel benadeeld zijn door deze zwarte zalf. Dus hoe geloofwaardig zijn beide partijen eigenlijk… geen idee!

 30. RIneke is nu veroordeeld tot een voorwaardelijke straf voor het verkopen van voor de gezondheid schadelijke waren en van overtreding van de Geneesmiddelenwet: rapport op http://www.rtlxl.nl/#!/editie-nl-216694/9e3ef6eb-69ec-337e-8118-3a48be59b19a (minuut 4.29 tot 7.22)

  4

 31. Voor degene die er belang bij hebben, hierbij mijn ervaring met de zwarte zalf. Ik heb er sinds november 2013 3x een plek op mijn borst mee behandeld. De zalf heeft goed zijn werk gedaan! Het was geen makkelijke traject.
  Een ieder die het overweegt wil ik aanbevelen om eerst de zalf uit te testen op een ander stukje huid. Dit heb ik ook gedaan op meerdere plekken en alleen de bewuste plek gaf een reactie! Om er zeker van te zijn dat je de juiste zalf in huis hebt gehaald.

  Tevens wil ik een ieder ook er op wijzen dat omstandigheden van belang zijn. Bij mij kwamen er complicerende factoren kijken zoals: pleisterallergie en EHS i.c.m. een ongunstige werkomgeving.

  Weet goed waar je aan begint en probeer zeker ook niet meerdere dingen met elkaar af te wisselen zoals ik heb gedaan.
  Ik hou er zeker wel zichtbare plekken aan over, maar ik heb er absoluut geen spijt van. Ik ben er nu klaar mee en ik kan dit hoofdstuk afsluiten voor nu.

  Voor een ieder die meer wil weten, via de redactie van WTK/ Guido kun je me een mail sturen.

  1. Hoi Sun,

   Ik wil graag weten waar je zwarte zalf kunt kopen… zijn wat plekjes waar ik graag van af wil. Ik ga niet graag naar de huisarts of ziekenhuis. Als de zwarte zalf niks doet weet ik dat het niks is en dat ik het dan kan laten laseren.. ik hoop dat ie niks doet 🙂

   Groetjes Kitte

  2. Goedemorgen, kan iemand mij informeren waar dit nog te krijgen is in NEderland?
   Bij voorbaat dank.

 32. Had hier lang geleden al over gehoord, heb het boekje van Rineke van den Berg gekocht en gelezen en ben erg geschrokken wat haar is overkomen, het zijn natuurproducten, wat is daar mis mee? Tja de Farmaceutische industrie uiteraard! Maar mijn vraag is nu waar kan ik de Zwarte zalf nog kopen bij Agradi.nl “Agrivet” …. Is dit dezelfde zwarte zalf van vroeger, waar men steenpuisten meebehandelde? Ben hier heel erg in geïnteresseerd! Gebruik nu MMS inplaats van antibiotica, bij bloedvergiftiging, puistjes kleindochter, griep eigenlijk voor alles!
  Heb met MMS ook een plekje huidkanker weggekregen!

  Hoop opmantwoord terug!

  Vriendelijke groet, Franci van Nieuwkerk

 33. Ik reageer nog even op de “heksenjacht”. Aangezien ik voorstander ben van vrije keuze in de gezondheidszorg en nieuwe, beproefde, therapieën toejuich als die chemo of andere zware behandelingen kunnen vervangen, dan ben ik meteen geïnteresseerd.
  Maar… bij deze methode, waarmee ik kennis maakte op Radar en op internet (website van Rineke), ben ik ik niet ocvertuigd van de werking. Iets zó aanprijzen, terwijl er eigenlijk maar 1 voorbeeld van de werking wordt gegeven, vind ik niet geloofwaardig en onvoldoende beproefd. Men moet mensen geen valse hoop geven, of zaken aanprijzen die men niet zeker weet. Sorry, maar deze keer heeft Radar wel een punt.

 34. Ik wil graag even opmerken dat Bentoniet klei (food grade)..wel degelijk ingezet kan worden bij candida, zowel op de huid als van binnen uit te behandelen met een kuur van Bentoniet klei!Doe eens googlen op bentoniet klei!
  Geweldige site dit..ben hier pas op gekomen en ben bezig met veeelll lezen..ik sta achter alles wat hier verteld word!

 35. Als je anders denkt en doet als de wereld van je verwacht, dan wordt je aan de hoogste boom gehangen. Terwijl er zoveel goede middelen zijn die de farmaceutische industrie niet wilt zien, omdat ze daar geen geld aan kunnen verdienen. Het is jammer dat er altijd mensen zijn die iemand kapot willen maken. Maar lieve mensen blijf zelf ten alle tijden nadenken en trek je eigen oordeel. Want veel mensen die het hier op deze aarde voor het zeggen hebben zijn nog rotter dan rot. Deze personen zijn vaak zelf alleen maar uit op macht, geld en aanzien. Helaas moeten daar de mensen die met natuurlijke producten werken vaak voor boeten.

 36. Weet iemand hoe je aan de zalf moet komen? Ik begrijp dat het niet legaal te koop is, maar kun je het in het buitenland krijgen of via een Facebookgroep ergens bestellen?

 37. dank u voor dit duidelijke artikel.het is heel erg de heksenjacht op natuurlijke GENEESmiddelen in tegenstelling tot de reguliere want die maken en houden de mensen ziek.De zwarte zalf zojuist vorige week gebruikt ,de kankerplek is er afgevallen en de wond aan het genezen.Als ik bij de dermatoloog terug moet komen weet ik niet of ik dit nu juist wel of niet moet vertellen.Ben er voor van wel,laat ze maar wakker worden,het is mijn lichaam en hun behandelen me toch als nummer en niet als individu

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.