Advertentie

De thema’s van vandaag; waarheid en deceptie.


Eric vdf ten Hoopen schrijft artikelen over: bewustzijn, mind control, natuur en spirituele wetten, het occulte en alle thema’s die betrekking hebben op de vrijheid van alle wezens op deze, ‘onze’ Aarde. Daarbij heeft hij geen taboethema’s, alles wordt besproken. Hij laat graag het licht schijnen op het donkere op onze wereld en wil krachtige oplossingen geven voor de problemen, waar we als aardbewoners mee geconfronteerd worden. Op dit kritieke moment in de ontwikkeling van de aarde en de mensheid. Het moment van de keuze; bewustzijn of vernietiging, aarde of hel-op-aarde. 

Een diepgaande  verkenning voor de doorzetters en mensen die echt willen weten hoe het zit. Zijn werk tezamen, geeft een compleet overzicht van alle kennis die (bewust) verborgen is gehouden voor de mensheid. Info die de lezer tools geeft die nodig zijn, om zelf mee te werken aan het veranderen van de staat waarin we verkeren. Daarbij niet passief als toetsenbordheld maar actief ook in de wereld, omdat je dan weet hoe het werkt.  Vrijheid voor alle wezens is het doel. Liefde is alles, angst een illusie, De waarheid kan nooit vernietigd worden. Eric hierover:

“Maar ik zal me eerste even voorstellen. Ik ben inmiddels 55 jaar op deze aarde en woon op een oude boerderij bij Deventer en houdt me bezig met het onderzoeken van alles wat er in het Universum gebeurt en hoe alles werkt, zeg maar hoe de radertjes van de natuur draaien. Ik geef presentaties over alle kennis die mij dit oplevert, bijvoorbeeld tijdens o.a. de Gezond Verstand Avonden door het hele land. Maar ook presentaties van zowat 12 uur (!!) op verschillende locaties of op uitnodiging.

Deze presentaties gaan dan over de uitgebreide onderwerpen, zoals ‘Unified Field Theory’ van o.a. Nasim Haramein en/of natuurwetten Ik vind de essentiële waarheid belangrijker dan mensen, meningen en de gevoelens die de waarheid op kunnen roepen. De waarheid boven álles dus..! Nassim Haramein bedank ik hartelijk, omdat hij mij schoolde in de ‘Unified Field Theory’ en daarmee diepe kennis van de natuur in de breedste zin bij mij binnenbracht; een begrip voor alles wat is en ook ‘niet is’.

En ‘natuurlijk’ heb ik van vele anderen mogen leren maar vooral ook van de natuur zélf. Door diep in mij zelf te kijken en te kiezen voor alles wat mij helpt vrij te worden en te zijn. Alles wat ik schrijf is een verzameling van werk van vele mensen die zich met waarheid bezig houden. Deels eigen onderzoek, deels onderzoek van derden. En, even voor de goede orde: het feit dat ik vind dat alle informatie beschikbaar moet zijn voor iedereen, maakt dat alles wat ik presenteer en schrijf over vrijheid en waarheid  vrij gedeeld en gebruikt mag worden. Daar is geen toestemming voor nodig. Wel graag de bron vermelden..”

* * *

 

De thema’s van vandaag; waarheid en deceptie.

2019 © Eric vdf ten Hoopen | deze versie: WantToKnow.nl/be

x

Veel mensen hebben inmiddels ontdekt dat we problemen hebben, als mensheid; de aardbewoners (alle wezens). En, nIet in de laatste plaats, de aarde zelf, zit er inmiddels ook niet lekker meer bij. Uitgeput en leeggeroofd.  Slechts weinigen begrijpen wat de oorzaak is van al deze problemen. De diepere oorzaak, zeg maar. De wortels van het probleem zijn bij slechts een kleine groep enkelingen bekend. Om er achter te komen wat de oorzaken van deze problemen zijn moet je de natuur of de aard van het probleem kennen. Als je die kent kun je gaan kijken naar de oplossingen voor het probleem. Dat is waar we het hier over gaan hebben.

Kijken naar de kern en de werkelijke oorzaken van de problemen waar we tegenaan lopen en die ons als menselijke soort bedreigen in ons bestaan. Het eerste waar ik het over wil hebben is; WAT IS WAARHEID? Laten we gaan kijken wat echte waarheid is; de hardcore waarheid. De kern van wat de problemen veroorzaakt waar we als soort mee te maken hebben en wat er in de wereld gebeurt.

Kijken naar het fundament van wat waarheid werkelijk is. Want waarheid is intrinsiek verbonden met de redenen waarom wij als mensen lijden, de dieren lijden en de aarde lijdt. In mijn presentaties zeg ik het altijd heel simpel. Waarheid is dat wat is. Dat wat is, is dat wat al gebeurd is in onze realiteit. En gebeurtenissen die plaats hebben gevonden in onze space-time 3D realiteit zijn waarheid geworden.

Het is dus niet iets esoterisch of de gedachten van God. Nee gewoon iets wat gebeurd is, wat IS. Het is dus zaak te begrijpen wat er gebeurt in ons en om ons heen. Dit is de kern van waar het mis gaat en waarom we lijden ervaren. Wij zijn als soort, als collectief bewustzijn, van het pad van de waarheid afgegaan.

Want we houden ons nu bezig met illusies, fantasie, we houden ons bezig met fundamentele axioma’s. Onbewezen stellingen waar we in zijn gaan geloven. Vaag nog vind je? Ik spreek hier over geloofssystemen die we als waar hebben aangenomen maar fundamenteel onwaar zijn. En dus regelrechte leugens zijn..

We zijn ons aan deze onware geloofssystemen gaan hechten en dat is de feitelijke reden dat we lijden. We lijden omdat deze geloofssystemen niet in lijn zijn met de waarheid, met wat werkelijk is. Het is even belangrijk dat ik het woord axioma uitleg dat komt vaak terug en als je het niet begrijpt dan mis je de boodschap.

Axioma’s all over the place..
Een axioma is een stelling die onbewezen is, maar die wel als ‘waar’ wordt aanvaard. Iets dat meestal als een ‘vanzelfsprekendheid’ word gezien. Het is natuurlijk al een probleem, wanneer iemand iets als vanzelfsprekend ziet, wat in werkelijkheid niet zo is. Ik hoef bezoekers van deze site niet uit te leggen hoe lastig het is, om mensen die werkelijk ergens in geloven duidelijk te maken dat het anders is dan ze denken.

Of dat je een concept uitlegt aan iemand, die overtuigd is van het tegendeel, ook al weet jij, door kennis, ervaring of inzicht, dat jij het juiste concept hebt overgehouden. Dat is een bijna onmogelijke barrière tussen jou en die andere mens. Ik ga het hier nog uitgebreid over hebben. Waar ik met name over wil schrijven, is over zelfkennis. “Ken u zelve en u zult het universum en de goden kennen” stond er op de tempel van Apollo in Delphi.

Als we deceptie en leugens willen herkennen moeten we diepgaande kennis over ons zelf hebben. Over onze psyche, over hoe ons brein werkt, wat ons bewustzijn is en hoe het werkt. Hoe bewustzijn zich manifesteert en wat de expressies zijn van het bewustzijn middels onze fysiologie. Ik ga schrijven over het brein en over de basis van neuro-wetenschappen. Dit allemaal, omdat het noodzakelijke kennis is, om de problemen in de wereld te begrijpen, maar vooral: om ze op te lossen.

2 Sleutelcitaten
Mijn presentaties begin ik vaak met twee citaten. De eerste van de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813 -1855). Hij zei: “Er zijn twee manieren om jezelf voor de gek te houden. De eerste is geloven wat niet waar is. En de tweede is weigeren te accepteren wat wel waar is”. (zie afbeelding) Een ander citaat wat ik vaak gebruik, is dat van de man die claimt te zijn meegenomen door buitenaardsen Travis Walton:

“Ik realiseer me dat het grootste probleem op deze wereld is, dat de perceptie van wat waarheid is, door mensen gefilterd en gescreend wordt: op wat ze willen en op wat ze niet willen wat waar is”.

Ik ga nog een stap verder, Ik zeg dat het lijden van alles wat leeft op aarde hierdoor veroorzaakt is en wordt. Ik zal hier later op terug komen.

Een reflectie over manipulatie en  deceptie.
Veel mensen weten dat manipulatie en deceptie dagelijks op ons inwerken. Ze houden ons weg van de waarheid. Adolf Hitler, de nazileider, maakte hier een statement over. Hij zei: “Maak de leugen zo groot mogelijk, hou het simpel, blijf het herhalen en uiteindelijk zal het volk het geloven, accepteren en als waar ervaren”. Denk daar eens over na! Het moet groot zijn, iets wat met iedereen te maken heeft, concepten die iedereen raken. Concepten waar ze hun leven op baseren of op zijn minst hun gedachten.

Een WTC-toren, die niet instort, maar UIT elkaar ploft..! Ziet dit eruit als een gebouw dat in elkaar stort, of een gebouw dat letterlijk wordt opgeblazen..!? “Maak de leugen zo groot mogelijk, hou het simpel, blijf het herhalen en uiteindelijk zal het volk het geloven, accepteren en als waar ervaren”

Hitlers propagandaminister, Joseph Goebbels, deed ook een uitspraak in deze richting. Hij zei: “Hoe groter de leugen hoe meer ze het aanvaarden en geloven”. Hoe sinister wil je het hebben? Hoe groter de bedriegers de leugens maken hoe waarschijnlijker het is dat het volk ze aanvaarden. Stel je dat eens voor?! En ja, we weten inmiddels dat het waar is en dat we met enkele van deze grote leugens zijn bedrogen. Vaak zit de wijsheid in van deze spreuken; de krachtige inhoud ervan spreekt soms boekdelen. Een van die citaten om af te sluiten:

“Gij die de diepte van de natuur wenst te ontdekken, overdenk deze woorden: Als gij niet in u zelve dat vindt wat gij zoekt, zult gij het ook niet buiten u zelve vinden. Als gij de wonderen van uw eigen huis negeert, hoe kunt gij dan verwachten wonderen elders te vinden? In u is de schat der schatten verborgen. Ken uzelf en gij zult het Universum en de Goden kennen.

Deze tekst zegt veel over de waarheid waarin we leven. Het zegt: ken uzelf en u kent het Universum. Met andere woorden van het hele kleine tot het hele grote. Dat het één een reflectie of evenbeeld is van het andere, zegt iets over de aard van onze realiteit, namelijk dat deze gelijk is over alle schalen; microscopisch of kosmisch. Het is fractaal en holografisch van aard. Zoek die woorden op als je ze niet kent ze zijn cruciaal in het begrijpen.

Dit betekent vervolgens, dat alle kennis van alle delen in het Universum aanwezig is in alle andere delen van het Universum. Hoe ongelooflijk het ook mag klinken. Dat we allen één (alleen!) zijn is daarmee begrijpelijk geworden. Als één deel iets doet heeft dat effect op alle andere delen. Ik ga graag een volgende keer hierop door, en over datgene, wat wij mensen graag wensen, zodat we kwaliteit in ons leven ervaren. Ik hoop dat je geraakt bent door de waarheid die vrijheid mag geven en hoop een volgende keer weer je te begroeten.

Eric

10 gedachten over “De thema’s van vandaag; waarheid en deceptie.

 1. Al weer iemand die de waarheid denkt te kennen, net als al die grote jongens die dit artikel verluchten, het zijn juist die, die niet spreken, die weten dat de waarheid niet te kennen is, om dat hij gewoon niet bestaat, wat is waarheid, een aanname gedaan, op een moment in de tijd, die een mégaseconde er na al weer anders is was, er is veel over geschreven en gefilosofeerd, hij is of zij is wel benaderd maar nooit gevonden, en de ziel de amen spreekt zich niet uit, groet Jenne

  1. Jenne,
   Uw taalgebruik komt mij bekend voor… typische loge fraselogie, waar achter een verborgen agenda schuil gaat. Het doet mij ook denken aan de Franse filosoof Jacques Derrida, de kampioen van het deconstructivisme, voor wie er geen enkele absolute waarheden bestaan. Toen hem dan gevraagd werd of dit ook van toepassing was op de holocaust, zweeg hij… waarbij hij dan ook door de mand viel als een charlatang… een ordinaire toogfilosoof.
   Ik vond bij het zoeken naar info de volgende een link :
   http://www.katholiekforum.net/2017/12/08/hoe-de-deconstructie-van-de-postmodernisten-onze-samenleving-langzaam-doet-imploderen/
   Van belang hierbij zijn de reacties van Jules van Rooyen, een Nederlander, die ook in Frankrijk woont… en ook door WTK reeds aan het woord werd gelaten.
   Afgezien van het voormelde, wijst mijn ervaring uit dat diegenen die stellen dat er geen absolute waarheden zijn, personen zijn met een dubbele agenda.
   Jenne, als ik U goed kan volgen, dan is er ook geen absolute zekerheid dat het bombardement van Rotterdam in mei 1940 heeft plaats gevonden…. zou het hier kunnen gaan om een “aanname” ???

  2. Sub Rosa, ja we leven op verschillende frequencies dat was mij al lang duidelijk, de missinglink bij U is het weten, U komt te kort in Uw weten, Newton werd gelovig om dat hij feiten ontdekte in zijn Natuurkunde studies ; a Cosmic fact that makes life possible, Protons stay stable and do not decay, a Proton’s lifetime is 246 Michi Kaku, longer than the lifetime of the univers, onze levens basis is op zo’n elegante wijze gecreéerd, dat het wel haast de Goddelijke hand verraad, natuurlijk heb in verschillende verborgen agenda’s if you cant beat them, you have to join them, anders kun je geen mens zijn, in mijn vele contacten vind ik dit denken altijd weer terug, het in stilte uitvoeren, van ons programma werkt stukken beter als het afdwingen van solidairiteit, die altijd maar tijdelijk is samenvallend met de voordelen hier van, en dan typische loge fragelogie, de oude loges die ik gekent heb, in vooral Vlaanderen, waren op en top Humanistiese bastions van wijsheid, jammer nu geregeerd door vaak wel ook nog weer onderscheidelijk welke stroming, door het zionistische onverstand, de dogma’s uit de oude tijden, groet en niet zo boos, Jenne

  3. Sub Rosa, ter aanvulling van mijn gezwollen taal ; Newton – Rosicrusians – Catharen, hier waar ik woon heb ik veel kennis opgedaan direct van uit het Catharen denken, in tegenstelling van wat veel mensen denken, bestaan de Rosicrusians nog steeds net als de Catharen, in andere vorm meer verborgen ook, maar hun werk is het zelfde de verbreiding van broeder liefde en wetenschap, ik noem mij zelf geen tijdsreiziger helaas dat is mij niet toegedeeld, maar vorm wel een schakel in het geheel, hoe groter je weten, hoe groter het besef dat je te weinig kennis hebt over het gegeven onderwerp, ik leer en groei dagelijks intellectueel, door middel van mijn afgestudeerde schoondochter, als Filosoof benoemd aan de Sorbonne, leer ik alles filosofiser te bezien, wordt ik ook milder door in mijn denken en opstelling, ik vond dat je dit moest weten, om mij anders te kunnen zien en bejegenen, groet !

  4. Interessant dat Rotterdam intermezzo, mijn ouders plus mijn zusje zijn bij dit bombardement, hun hele hebben en houden kwijt geraakt, hun aangedaan door onze o zo vriendelijke en beschaafde buren, mijn ouders kochten een huis terug aan de Kralingse plas, later gingen we naar Amsterdam, ben je inslaap gevallen, groet Jenne

 2. Hallo Eric,

  Mijn vraag is,kan jij hier uitleggen hoe jij dit ziet? Niet zoals in deze zin hieronder,maar de uitwisseling tussen de universums?>> dat alle kennis van alle delen in het Universum aanwezig is in alle andere delen van het Universum<< Achter iedere waarheid schuilt weer een andere waarheid.

  1. Beste Ikzie, ga eens kijken bij Newton, hij verklaart alles mooi en werd door zijn studie en onderzoekingen, zelfs tot een gelovig mens, want als je inderdaad ziet – leest hoe het in elkaar steekt, ja het is meer als een wonder, groet !

 3. Terwijl ik las, zat ik als maar te wachten op wat hij te zeggen had en ik dacht ‘wanneer is deze eindeloze inleiding eindelijk klaar en krijg ik te horen wat hij te vertellen heeft’, maar nee, dat kwam niet. met zijn inleiding tot zijn weten was het ‘verhaal’ klaar.

 4. Wat is waarheid? Dat we op een balletje leven in het oneindige steeds groter wordende NIETS en waarbij we met een razende rotgang door het universum zweven en draaien op weg naar niets. Weg van de Big Bang. We merken er echter niets van. We kunnen het zelfs niet bewijzen dat we bewegen .

  Droom verder maar laat het woord waarheid in het vervolg dan maar weg..

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.