Advertentie

Texas ondergraaft FED met goud/zilver-wet..!!


De leeggeroofde dollar in beeld.. Geen tegenwaarde meer in goud, noch enige andere waarde.. Dollars zijn pokerbiljetten, van mensen die ‘er nog in geloven’.. Veel Amerikaanse Staten neem het recht terug, of denken erover, om eigen munten/geld te gaan uitgeven..

Er zijn bijzondere zaken aan de gang in de VS; veel staten zijn het ‘gedoe’ rond de Federale Overheid zat en willen meer op eigen koers gaan varen. Zo is Californië in een regelrechte clash met Donald Trump en zijn regering belandt en doet, zoals je hieronder kunt zien, ook TEXAS een hele grote duit in het zakje, wat dit betreft. Maar -over die duit gesproken- dát is precies waar het om gaat in dit artikel. De Texaanse ‘overheid’ is het zat om naar de pijpen te dansen van de Amerikaanse-Centrale-Bank-die-geen-Centrale-Bank-is..

Zoals je waarschijnlijk weet als WantToKnow-bezoeker, is de zogenaamde Centrale Bank in de VS eigendom van een aantal private personen en -ondernemingen, zoals ándere banken. Feitelijk, om het kort te zeggen, komt het erop neer, dat de Amerikaanse dollar, ABSOLUUT NIET van de Amerikanen is.. De US$ is dus eigendom van vooral het Rothschild-imperium.. Daarom is het onderstaande bericht ook zo bizar in onze ogen; het is nou niet bepaald iets voor de Rothschilds om dit verhaal ‘zomaar’ te laten passeren..

Het is zéér waarschijnlijk zelfs zo, dat president John F. Kennedy in 1963 vermoord is, juist doordat hij rebelleerde tegen het monopolie van de ‘Banksters’, de financiële gangsters, die feitelijk de VS in de tang hebben. Kijk eens naar een oud artikel (HIER) in dit verband, hier op de site, over de Executive Order die JFK tekende, een paar maanden voor zijn dood. Ook hij probeerde het monopoly van de FED, de Federal Reserve te breken. Hij en de Minister van Justitie, zijn broer Robert Kennedy, later ook vermoord, hadden een gat in de wet gevonden, waardoor de FED hen niet kon verbieden om ZILVEREN DOLLARS uit te geven en zilver als onderpand voor monetaire transacties te gebruiken.. Maar wat is Texas nu van plan…?

x

* * *

x

x

x

Texas ondergraaft FED met goud/zilver-wet..!!

2017 © WantToKnow.nl/be
(bron: HIER)

x

Weinig mensen weten dat de Federal Reserve Bank, de EIGENAAR is van de dollar, maar deze FED is dus feitelijk een bedrijf, dat ook eigendom van particulieren.. De US-dollar is dus niet van de Amerikaanse burgers….! Zij lénen de US$ van de FED..!

De bedoeling van een wetsvoorstel dat onlangs in Texas werd geïntroduceerd, is niets minder dan het ondermijnen van veel-vervloekte monopolie van de FED, de Amerikaanse Federal Reserve. De centrale bank die haar naam graag met hoofdletters schrijft om werkelijk als ‘Centrale Bank’ van de VS gezien te worden. De Texanen lijken het zat, zoals vele groepen en personen het eerder zat waren, om aan de touwtjes te hangen van deze FED en te dansen en springen wanneer zij dat willen.. De Texanen willen dat goud en zilver als betaalmiddel gebruikt mogen gaan worden. Dat niet alleen, maar ze hebben in het wetsvoorstel opgenomen dat dit zilver en goud NOOIT door de federale overheid in beslag genomen kán en mág worden..

Als deze wet het haalt, en die kans is vrij groot, dan hebben de Texanen zich het recht verworven van stabiliteit op het gebied van koopkracht, zonder daarbij als een popje in de handen van de FED te zijn. Deze FED wordt ook in de VS gezien als een geslepen club manipulatoren van markten en valuta. (HIER) Senator Bob Hall introduceerde deze wet vorige maand, die het -volgens het tiende amendement- aldus verklaart:

‘verklaart specifiek dat bepaalde gouden en zilveren munten legaal betaalmiddel zijn, waarmee elke belasting, aanslag, beloning, boete voldaan kan worden, of waarmee Federal Reserve-biljetten (dollars) omgeruild kunnen worden voor goud of zilver. De wet autoriseert de betaling van belasting en beloningen in goud en zilver in bepaalde omstandigheden. De wet verbiedt de inbeslagname van goud en zilver door Federale autoriteiten.’

Verdere ondermijning van de huidige economische pijlers, of ‘Vijand no.1’, (HIER) zoals Ron Paul het noemt, of SB 2097 (HIER),zoals de wetgeving officieel bekend staat, gebeurt door het exclusiviteitsprincipe. Dit behelst dat als je het eenmaal eens bent geworden met bijvoorbeeld je leverancier, dat je in ‘waardevolle munten’ betaalt, je dan niet meer terug kunt naar het betalen in US-dollars..! Om deze contracten dan legaal te doen zijn, is het natuurlijk nodig dat de ‘Tenth Amendment Center’-biljetten, hun wettelijke grondslag krijgen. En van de gouden en zilveren munten. Aldus ook expert op dit gebied William Greene verklaart: (HIER)

“Op de langere duur, zullen de inwoners van de staat Texas, de zilveren/gouden munten gebruiken en ook de US-dollar. Maar het feit dat de munten werkelijk intrinsieke waarde hebben (van goud en zilver, tegen ‘papier’ van de dollars), zal ervoor zorgen, dat ‘slecht’ geld wordt verdreven door ‘goed’ geld.. Mensen houden dus vast aan geld-met-waarde en laten het papieren-dollar-geld vaker links liggen, door het andere te kiezen bij betalingen..
Als dit gebeurt, gebeuren er gelijktijdig andere positieve zaken voor de staat Texas; inclusief de stroom van ECHTE RIJKDOM naar de schatkist van deze Staat. Daarnaast zal een toevloed van bançaire business plaatsvinden, naar deze Staat, omdat mensen uit andere staten ook de behoefte voelen om weer met ECHT, GEZOND GELD te gaan werken. Tot slot zal er uiteindelijk geschreeuwd worden om de Federal Reserve notes (lees de US$) af te schaffen voor ALLE transactie.”

Tot op dit moment is het binnen de wetten van Texas toegestaan, om alle schulden en belastingen te voldoen met dollars, of zoals het in de wet staat: ‘Federal Reserve Notes’ en munten uitgegeven door de ‘Treasury’. Maar ironisch genoeg staat nu al in artikel I, sectie 10 van de Amerikaanse grondwet: (HIER),

‘Staten zullen niets anders vervaardigen, dan gouden en zilveren munten,

als voldoening voor het betalen van schulden..’

Het was pas tot 1913, met het bekrachtigen van de ‘Federal Reserve Act’ dat het vrij losse systeem van toen, werd vervangen door een massaal gecontroleerd apparaat, dat door de grote banken werd geleid. Met nauwelijks toezicht van de Centrale overheid. Feitelijk is toen via een monetaire revolutie de volledige financiële structuur van de VS in handen gekomen van enkele privaat-personen en -instellingen. En ondanks de beloften van deze instellingen/personen om het geldsysteem in de VS te reguleren en controleren, zodat geen financiële crisis zich mee voor zou doen, is deze belofte niet ingelost.

De teksten van de gouverneur van Texas, laten aan duidelijkheid inzake de eigen munt, niets te wensen over.

In tegendeel: als compensatie voor de crises-situaties waarin de US-dollar heeft gezeten, is een nóg sterker autoritair toezicht hiervoor in de plaats gekomen. Totdat het moment dat er sprake was van het creëren van het zg. ‘fiat-geld’, wat wil zeggen, dat alléén op de belofte van bankiers/bançaire instellingen, geld werd verstrekt via girale systemen, waarbij het cash-geld op de achtergrond werd geschoven. De Amerikanen hebben dus GEEN ENKELE ZEGGENSCHAP meer over hun eigen, nationale munteenheid.. En dat dit krankzinnig is, bewijst wel de uitspraak van Henry Ford, die deze al in de jaren 1930 heeft gedaan..

En dáár waar het volk geen enkele stem heeft in de waardebepaling  en/of het beleid rondom de US$/Federal Reserve Notes, is Texas en elke staat die haar voorbeeld volgt, theoretisch in staat dollars te koppelen aan haar éigen betalingen in gouden en zilveren munten. Medewerkers van de FED -een privaat instituut- maakt haar beleid en beslissingen achter gesloten deuren, waar corruptie heel eenvoudig de publieke opinie kan wegleiden van het beste belang van datzelfde volk, zoniet de hele wereld..!

En om deze zaken nog verder te bekrachtigen, heeft er NOG NOOIT een onafhankelijk audit plaatsgevonden, die het functioneren van de FED, als effectieve waakhond, in de gaten zou moeten houden. Zoals dat in ELKE industrie gebeurd, die vergelijkbaar opereert als de FED met haar geldschepping en -beleid. Kijk naar deze duidelijk wetteksten:

‘Terwijl het ondergraven van de onze munteenheid het resultaat is van Federale Politiek en bançaire deals, is het effect ervan diep en breed.’ Aldus de uitleg in het Tiende Amendement.’

Dat verder gaat:

‘ Terwijl er werd gesproken over het hervormen van, of tenminste het uitvoeren van audits bij de FED, is het virtueel nu een zekerheid, dat de Federale overheid haar macht op het spel zal zetten, die het heeft door de controle over ons geldsysteem. Dat gezegd hebbende, zijn er praktische stappen die genomen kunnen worden, op niveau van de Staten, om de acceptatie van gezond geld te promoten. Daarmee het monopolie ondermijnend van geldcreatie door de FED.”

Wanneer deze wet wordt aangenomen, dan wordt TEXAS één van de Staten die gezond geld weer een plaats gaan geven in hun monetaire politiek, waarbij gouden en zilveren munten terugkeren, als legitiem betaalmiddel; de plaats die deze betaalmiddelen altijd hebben ingenomen, sinds het ontstaan van de Verenigde Staten in het algemeen en Texas in het bijzonder. Afgelopen jaar, in juni 2016, werd de weg gebaand voor deze nieuwe wet, waarbij de eerste ‘Staat-goud-opslag werd geopend. En waar een rekeninghouder

‘ongeacht welke deel van zijn tegoed mag overboeken, door middel van cheque, wissel en/of digitale instructie, naar de rekening van een andere rekeninghouder binnen de monetaire opslag. Of naar een persoon, wanneer deze, op het moment van transfer, geen rekeninghouder is, binnen de opslag’..!

Tot slot, last but not least…
Wanneer deze monetaire wetten door het parlement van Texas zullen worden aangenomen, zullen de financiële belangen van deze staat, net als die van Utah HIER  beginnen met het erkennen van gouden en zilveren munten die zijn uitgegeven door de VS als wettig betaalmiddel in 2011. Een perfecte overgang natuurlijk, want ook dat kan de Federale Overheid natuurlijk niet verbieden..  De stap naar EIGEN gouden en zilveren munten, die WETTELIJK zijn aangemerkt als wettig betaalmiddel, is dan maar een kleine stap..!!

Overigens verbaast het ons dat dit nieuws, niet of nauwelijks in Nederland is geplaatst/behandeld. Het ondergraven van de US-dollar, door nota bene de Amerikanen zélf, is kennelijk té heet voor de spaarzame Nederlander, in de ogen van de rust-bewarende Nederlandse pers..? Voor volledig artikel over de ‘backbone’ van het nieuwe Texas-geld-systeem, klik je op onderstaande illustratie. Een artikel overigens van juni 2016..!!

x

* * *

20 gedachten over “Texas ondergraaft FED met goud/zilver-wet..!!

 1. Het monster van Jekyll Island wordt nog steeds schromelijk onderschat :
  http://www.silverdoctors.com/headlines/finance-news/g-edward-griffin-exposes-the-creature-from-jekyll-island/
  De oprichting van de FED betekende in feite ook het werkelijk startschot tot WO I. (Sarajevo was maar het voorwendsel).
  Het initiatief van Texas is prachtig, maar ook levensgevaarlijk. Als er iets is wat de banksters nooit verdragen en nog minder vergeven en vergeten, dan is het de aantasting van hun monopolie op de uitgifte van geld… gemaakt uit het niets… of de financiële alchemie. We zullen dan ook moeten afwachten wat de gevolgen zijn. Hopelijk kijkt Texas de inhoud na van de goudstaven en munten. Het kan ook om wolfram gaan, bedekt met bladgoud.

  1. Kijk naar de wereldwijde aanval op de vorming van de BRICS-coöperatie. Venezuela aangevallen van binnenuit. Brazilië staatsgreep en financieel Rothschild-mannetje aan de top; Zuid-Afrika in de tang van corruptie etc.

   Vladimir Poetin echter schaft gewoon -samen met China- de US-dollar af als betaalmiddel en gaat ook naar goud.
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/khazarian-maffia-ondergraaft-brics/

   http://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/geheime-genootschappen/de-khazariaanse-maffia-in-de-tang/

  2. GuidoJ 1.1 :
   Het is inderdaad de grote verdienste van WTK om de problematiek van de FED en de RKM en al wat er mee verbonden is, onder ogen te blijven brengen. In de MSM en in academische & onderwijsmiddens is dit immers een taboe. Ik heb ook nog sporadisch contacten met de financiële en zakenwereld, en ook daar is er een “omerta”. Als ik dit ter sprake breng gaan de reacties van “ongeloof” naar “openlijke vijandigheid”! De door U geciteerde conflicten zullen nog toenemen, zowel wat aantal als intensiteit betreft. Wat echt verontrustend is , zijn de toenemende berichten over de “noodzakelijkheid en onvermijdelijkheid” van een nieuwe oorlog(=WO 3??). Alsof het hier zou gaan om een banale & routine ingreep om een “probleem” op te lossen.Momenteel kunnen we echter alleen maar blijven waarschuwen.. voor het naderend gevaar. We leven immers in een wereld waar het overgrote deel niets wil zien, horen en weten!!

  3. J.W Mc Callister,een olieindustrie-insider met connecties met het huis Saud,schreef in The Grim Reaper dat volgens informatie die hij van Saoudi bankiers kreeg,80% van de New York Federal Reserve Bank-verreweg de machtigste FED branch-in handen is van slechts acht families,waarvan er vier in de VS wonen,Het zijn de Goldman Sachs,Rockefellers,Lehmans en Koehn uit New York,De Rothschilds uit Parijs en Londen de Warburgs uit Hamburg,De Lazards uit Parijs en de Israel Moses Seifs uit Rome.
   http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1289 In deze verwijzing wordt beschreven hoe ze gewerkt hebben en waar ze voor gezorgd hebben.
   Wat ikzelf niet kan begrijpen is dat het telkens aandeelhouders zijn die voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor veel ellende maar telkens de dans ontspringen en anderen voor de door hen veroorzaakte problemen laten opdraaien.
   Wanneer bedrijven naar de beurs gaan en aandelen uitgeven dragen zij eigenlijk hun macht over aan aandeelhouders wat heden te zien is aan Akzo Nobel en Unilever (vijandige overname en boterafdeling verkopen)
   Zolang het goed gaat vullen deze lieden hun zakken maar als het fout gaat dan mag de belastingbetaler ervoor opdraaien voorbeelden genoeg zoals bv ABN Amro nog niet zolang geleden.
   Meestal bij fusies en overnames zijn het de werkmensen die ontslagen worden terwijl de aandeelhouders hun zakken vullen en ook hier moeten de belastingbetalers weer voor de kosten van werkeloos geworden mensen opdraaien.Daarbij krijgen ze ook vaak nog hulp van overheden door Multinationals 0 tot maximaal 2% belasting te laten betalen terwijl een gewoon bedrijfje tot op het bot wordt uitgekleed.
   Wetgeving: Vrijwilligerswerk,taakstraffen,mensen met een uitkering “met behoud van uitkering” te werk stellen alles is zo geregeld dat er goedkope werkkrachten beschikbaar komen wat winst voor bedrijven en aandeelhouders is.
   De FED 80% is in handen van 8 families en die hebben ervoor gezorgd door geld ongelimiteerd bij te drukken dat de staatsschuld tot enorme hoogte is opgelopen terwijl in de meeste gevallen dat geld gebruikt is om voor diezelfde families macht en rijkdom te verwerven door overal oorlog te voeren e.d.
   Stel dergelijke lieden gewoon aansprakelijk en laat ze zelf opdraaien voor de door hen veroorzaakte schulden en de door hun beleid voortvloeiende nadelige effecten.

  4. Arnold 1.3 :
   Er is niets nieuws onder de zon :
   http://www.cadtm.org/Bankocracy-from-the-Venetian
   Alle sporen lopen naar de bron van alle ellende= : Venetië : zie boek de “Financial Vipers of Venice” van Joseph P. Farrell. Ik verwijs naar de volledige tekst in de link. Op een wettelijke manier zal U nooit kunnen ontsnappen aan de banksters!! Zoals reeds gezegd zitten de afstammelingen van de Venetianen nu in Londen(vermengd met de RKM) en in New York. Nog een veelzeggend citaat uit de link :
   “As US billionaire Warren Buffett stated: “It is a class war, and my class is winning”. Dit alles illustreert nog maar eens het belang het verleden grondig te kennen , om het heden te kunnen begrijpen.

  5. Sub Rosa,

   je zou moeten vermelden, dat het eerste joodse Getho in Europa door de Joden zelf is geconstrueerd in Vénétie, om dat ze moesten vluchten voor de Katholieke inquisitie in Spanje, de/deze geld handel toegestaan als enigste arbeid, leide er toe dat al snel heel Vénétie, aan de Joden was overgeleverd, deze Joden vestigden zich overal in Europa, Frankfurt later Londen, ja en wie heeft dit gecreéerd en laten gebeuren, ja de Venetianen, de Joden vermomden zich als Venetianen, kleden zich als Venetianen, maar waren geen Venetianen, dus moet er gesproken worden over Joden afkomstig uit Vénétie.
   Jenne

  6. 1.1

   De verenigde Staten van Noord Amerika, hebben en nu nog beschouwen Zuid America als hun kolonie, ze maken ieder één af Ché Chévarra, Alliende, iedere beetje vooruitstrevende politiek, wordt in de kiem gesmoord, het klinkt misschien hulpeloos, maar een snelle atoom oorlog is misschien toch gewenst, om dit kwaad tot ash te maken, en misschien schuilt daar de Phoenix van een nieuwe wereld in.
   Jenne

  7. Weken zaten ze te zoeken naar de juiste parket vloer. Verkeerde genen! Als je de hele dag met jezelf bezig bent en het je totaal niet kan schelen dat jouw regering/leiders corrupt zijn en andere mensen al 70 jaar over de hele wereld de dood in bombaderen dan heb je de verkeerde GENEN (eigenschappen) om de thermonucleaire periode door te komen.

   De inferieure mens (hij die enkel met zichzelf bezig is en misschien een klein beetje geeft om zijn eigen nageslacht) zal vervangen worden door de superieure mens (die van alle mensen houd).

   Of de wereld moet vervuild worden met plutonium omdat er na ons mutanten zullen komen die veel sneller evolueren door al die readiactiviteit. Misschien zijn wij mensen gewoon een trap trede naar iets hogers.

  8. Jenne 1.5 :
   De elites van Venetië vinden hun oorsprong in Babylon, en zijn tijdens de Romeinse bezetting van het Midden Oosten, via o.a. Palestina, in Rome terecht gekomen. Na de val van Rome was de volgende halte : Venetië. Het waren “elites” die het Romeinse burgerrecht hadden gekregen, maar geen Romeinen waren. Tijdens het bewind van Nero was de Senaat bevolkt door deze “Elites” die er de meerderheid vormde, met alle gevolgen van dien bij de ondergang van het Oude Rome. De geld “Elites” hadden immers andere belangen dan deze van de oorspronkelijke Romeinen.
   Bron : Babylon’s Banksters”(The Alchemy of deep fysics, high finance and ancient religion) van Joseph P. Farrel. De ganse materie is echter zeer complex.. en kan niet uitgelegd worden in 10 lijnen, maar om het terug te brengen tot een “Joden” probleem.. lijkt mij vergezocht..
   PS : Ik zal in een andere reactie terugkomen op mijn foute conclusie.

  9. Jeanne houdt van stemming maken tegen joden. Ik ga hier niet in mee! Stop hiermee (met) Jenne!!

 2. Inderdaad is er sprake van het bestaan van een behoorlijk omvangrijke groep die niets wil horen, weten laat staan doen. Het lijkt alsof er programma loopt die ertoe bedoeld is om mensen dat stukje karma te bezorgen wat ze dan kennelijk te kort komen en gemist hebben door de verschrikkingen van de oorlogen niet gekend te hebben. Er tekent zich een proces af wat historisch geen presendent kent. Eigenlijk zijn het twee processen. De ene is het globale markt-economische proces wat geheel volgens het Machiavelliaanse model loopt en de andere, het sociaal evolutionaire.
  Er is nu bewust een splijtingsprogramma aan het werk wat maakt dat de zakelijk niet succesvolle delen uit de samenleving een afsterfproces ondergaan vanwege hun onvermogen om bij de geprivilegieerden te kunnen horen door succesvol te graaien naar geld en macht en de juiste vriendjes erop na te houden. De onderklasse dient te verdwijnen! De langverbeide natte droom van de VVD! Weg met het proletariaat! Men doet er alles aan om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen en alle ethische normen doen er niet mee toe. Het valse Darwin principe van het recht van de sterkste. (zulk soort zaken worden tijdens de Bilderbergconferenties besproken)!!
  Het andere onderscheidingsproces wat bezig is plaats te vinden, is het sociaal evolutionaire proces.
  Hierbij gaat het over een groep mensen die zien wat er gebeurt en een zelfstandige keuze gemaakt hebben en hun mogelijkheden en de alternatieven min of meer hebben ingeschat. Deze groep heeft nog geen duidelijke classificatie-benaming maar noen het ondertussen, ‘de alternatieven’. Het is een groep die de meeste manipulatieprogramma’s wel doorheeft en zich het CO2 ‘global warming’ smoesje niet laat verkopen, de mechanismen herkent van het nieuwe zwart/wit polariseren door mensen die de slavernijhistorie willen exploiteren voor verdeeldheid en macht. Mensen die snappen hoe het moderne milieufascisme ingezet wordt om burgers hun rechten te ontnemen evenals de vele valse vlaggen die met behulp van de buitengewoon foute media lopen. Zij snappen ook dat religie wordt ingezet om mensen tegen elkaar op te zetten. Die een man als G.Soros zien als instrument van de macht achter de schermen die met behulp van veel geld ‘bruikbare idioten’,in te zetten waardoor het lijkt alsof het volk van zich laat horen maar het niet niet is. Die snappen hoezeer de samenleving vervormd is door feminisering en de verkankerende invloed van de Amerikaanse schijncultuur. Mensen die snappen dat de man in de witte jas, de dokter, het niet automatisch bij het rechte eind hoeft te hebben en dat de z.g.n. gekozen overheid er niet is om het volk te dienen met alle beschikbare kennis.e laatste groep gaat het de komende jaren nog véél erger krijgen dan dat nu al het geval is. Er zal op ze worden gejaagd omdat de staatspropaganda deze mensen zal aanduiden als de schuldigen. Vooral de slachtoffers van het andere kamp zullen met alle hevigheid vanuit hun frustraties meedoen als Kapo’s omdat ze denken dat daarmee hun positie verbetert.
  Er komt een hevige strijd tussen diegenen die zich wel en die zich niet laten inenten/chippen, al dan niet verplicht. Zonder contant geld kun je alleen nog met je geimplanteerde chip voedsel inkopen.
  We gaan een hele vreemde coalitie waarnemen tussen bijv. extremen en conservatieve gelovigen die op basis van hun instelling niet meedoen aan het systeem, min of meer gelijk aan het gegeven dat de communisten, sociaaldemocraten, anarchisten en de gereformeerden samenwerkten in het actieve verzet tijdens de tweede wo.
  Het spreekt voor zich dat de samenwerking tussen die anderswillenden de beste kans op overleven brengt. Maar verwacht een enorme sterftegolf van mensen die in steden wonen en zich volledig afhankelijk hebben gemaakt van ieder systeem. En inderdaad ontstaat in veel gevallen een agressieve tegenreactie wanneer je opmerkingen maakt over het verkeerde pad wat men kennelijk goedkeurt,omdat het nu eenmaal zo is!!!

  1. Rob 2 :
   Een goede analyse als reactie op o.a. Sub Rosa 1.2. Op enkele details na, die hier nu niets ter zake doen, kan ik je volgen in Uw analyse. Het enige wat ik er nog wil aan toevoegen, is dat we momenteel in een zeer complexe toestand zitten.. met tal van partijen met tegenstrijdige belangen, met voortdurend wisselende allianties, met verborgen agenda’s, vlaggen die de lading niet dekken, een tsunami aan leugens en bedrog .. dit alles in een sfeer van een verlammend wantrouwen.. waar GuidoJ. in een reactie op een ander onderwerp ook al heeft naar verwezen. De muren hebben immers oren..!!Ik zie dan ook niet hoe we in een dergelijke situatie het tij nog kunnen keren. Voor het overgrote deel is het immers voldoende dat het orkest de “Good News” dodenwals speelt op de zinkende Titanic. Meer moet dat blijkbaar niet zijn!!

  2. Rob 2 :
   Nog een commentaar :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-05-01/ron-paul-warns-we-are-last-stages-welfare-warfare-state
   met citaat :
   “The root of the current crisis is neither political nor economic but philosophical. Too many have bought into the lie that government can protect us from life’s misfortunes and stamp out evil around the world without endangering our liberty, our safety, and our prosperity. Convincing a critical mass of people to reject big government is key to our success. The breakdown of the congressional appropriations process, combined with hyper-interventionism via the Federal Reserve and foreign policy, suggest we are in the last stages of the welfare-warfare state. Whether this system’s inevitable collapse completes our descent into authoritarianism or leads to a restoration of limited, constitutional government and free markets depends on how effective those of us who know the truth are in spreading the ideas of liberty.”

  1. Trouwens, Texas werd een paar dagen geleden door meerdere tornado’s getroffen…

  2. MC 3 :
   Prachtige documentaire. Ter info : Er is ook het boek :”A century of war – Anglo-American oil politics and the new world order” van William Engdahl. Noodzakelijke lectuur om het heden te kunnen begrijpen.
   MC 3.1 :
   Haarp??

  3. Dat is ook de reden dat alle betere en schonere brandstoffen, nog steeds niet worden gebruikt, en ieder één loopt aan dit leibandje, Merkel is de Saoudisch weer eens even lekker in hun kont gekropen, duidelijk waar ze voor staat, niet voor een betere en menselijker wereld !
   Jenne

  4. Sub Rosa, 3.2 ja dat zou me niet verbazen. Blijkbaar staat ook de Missouri river 30 voet hoger dan normaal. Dank je wel voor je tip.

  5. Jenne 3.3, net als May.
   En gelukkig heeft zich VW weer bezonnen en gaan niet mee met de hype van elektroauto’s. Hadden mijn telefoontjes toch nut. 🙂 De toekomst zijn schone brandstoffen, zoals waterstof…

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.