Advertentie

Canada betaalde sinds 1974 $ 1,1 BILJOEN rente..


NathanRothschildNiet alleen in Nederland en andere landen -zoals IJsland- is er grote onrust over het fenomeen geld als machtsmiddel van de ‘happy few’. Een clubje internationale bankiers, die onder leiding van het Rotschild-monster, overal in de wereld de Centrale Banken hebben weten te verwerven. Op een paar landen na, is dit monster in staat geweest, de afgelopen 100 jaar, zich vol te vreten aan voedsel in de vorm van rente. Vooral rente op uitgeleend en uitgegeven geld. Het verwerven van het exclusieve recht op geldcreatie, door particuliere banken is natuurlijk té idioot voor woorden en dat weten zij maar al te goed.

De FED, eigenaar van de Amerikaanse dollar (!!), is een gedrocht geworden, dat met name de US-dollar wereldwijd als machtsmiddel heeft ingezet.. Tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk..
De FED, de ‘Federal Reserve’, of de Centrale Bank van de VS, is eigenaar van de Amerikaanse dollar! Het is inmiddels een gedrocht geworden, dat niet alleen de Amerikanen aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Maar met name de US-dollar wereldwijd als machtsmiddel heeft ingezet.. Tegenstanders (zoals Khadaffi in Libië) werden een kopje kleiner gemaakt. Onder valse voorwendselen, natuurlijk..

Precies dát is de reden dat ze zich voordoen als volksgezinden, als goed-bedoelende welvaartsstimulators. Zij pretenderen beter te kunnen handelen, denken en beleid te implementeren, dan bijvoorbeeld parlementen en kabinetten van landen dat kunnen. Maar het is maar vanuit welk perspectief je dit verhaal bekijkt. Ja, vanuit henzelf is het inderdaad het beste systeem, om schathemelrijk te worden EN de macht in de wereld naar je toe te trekken..! Maar vanuit de landen en hun bevolking bekeken, is het één groot systeem van afromen van de welvaartsgroei; inderdaad door middel van het instrument ‘RENTE’.

In Nederland is het vooral econoom Ad Broere die waarschuwt voor de volledige instorting van het financiële systeem, door de zeer besmettelijke en zeer dodelijke ‘rente-parasiet’. Dit schreef hij als commentaar op het initiatief van COMER (zie hieronder) om te trachten via de rechterlijke macht de Canadese dollar te bevrijden uit de klauwen van het Rotschild-monster, dat ook in Canada is gecamoufleerd met de naam ‘Centrale Bank’.

drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar.. Bij de Tweede Kamer is zijn geluid kennelijk nog onopgemerkt gebleven..!
drs. Ad Broere hier bij TROS-Radar.. Bij de Tweede Kamer is zijn geluid kennelijk nog onopgemerkt gebleven..!

Hier het commentaar van Ad en daaronder het artikel over de rechtszaak:

‘The long and winding road
Het comité voor monetaire en economische hervorming (COMER) heeft de Bank of Canada gedagvaard. De Canadezen zetten zich ervoor in om hun Nationale Publieke Bank in ere te herstellen. Degenen die actie voeren in het belang van hun mede-landgenoten worden niet alleen in Canada, zwart gemaakt en voor gek versleten, ze worden vooral voor onwetend gehouden…
Het lot dat de initiatiefnemers van het Burgerinitiatief in Nederland ook ten deel valt. De ‘banksters’ verdedigen hun privileges tot de laatste snik. Het zou goed zijn als steeds meer mensen zich gaan realiseren wat er ook voor hen op het spel staat en dat ze de ‘Don Quichotes’ gaan ondersteunen.’

Lees en huiver over de verschrikkelijke sommen geld die deze monsterlijke gedrochten al hebben opgestreken; zoals in Canada sinds 1974, waar maar liefst CAN$ 1,1 biljoen (1000 x miljard) alleen al aan RENTE werd betaald door de bevolking..!

x

* * *

x

x

CanadaCurrency

x

x

De ‘Bank of Canada’ voor de rechter gedaagd..

X

Canadezen vechten om hun ‘Nationale Bank’ terug te krijgen.

2015 © WantToKnow.nl/.be
(origineel o.a. Global Research)

x

Het ‘Committee for Monetary and Economic Reform’ (COMER) heeft -samen met 2 particulieren, William Krehm en Ann Emmett, de’ Bank of Canada’ voor de rechter gedaagd. Hun doel is om uiteindelijk voor elkaar te krijgen, dat de geldschepping en -controle, weer gewoon in de handen komt van het Canadese volk zélf, in plaats van de huidige situatie, waarin private banken het voor het zeggen hebben.. Deze Canadezen vechten dus om hun ‘National Public Bank’ in ere te herstellen.. En hoewel deze claim al bij de Canadese rechtbank werd ingediend op 12 december 2011, komen deze nieuwsfeiten naar buiten, vooral nu deze zaak voor de rechtbank komt; in eerste instantie in zg. ‘hearings’. Maar ook omdat wereldwijd mensen wakker worden en geld niet meer als ‘vanzelfsprekend’ vinden..

Advocaat namens de eisers is grondwetsadvocaat Rocco Galati
Advocaat namens de eisers is grondwetsadvocaat Rocco Galati

Op 14 oktober jl. was het weer zover.. Voor de ‘Canadian Court of Appeals’ stond wéér een advocaat van de banksters een pleidooi te houden, om de rechtbank zover te krijgen, dat deze de aanklacht tegen de Centrale Bank laat vernietigen, die claimt dat de ‘Bank’ haar mandaat van geldschepping en monetair beleid totaal misbruikt. De Canadese overheid die dit Bank-instituut steunt, herhaalt keer op keer dezelfde argumenten, inzake de vermeende onjuistheid van de justitiële aanvechtbaarheid over deze kwestie.

Daarbij worden ook andere procedurele protesten aangetekend. Maar advocaat Rocco Galati, die namens het COMOR de rechtszaak heeft gestart, is ervan overtuigd dat het de laatste stuiptrekkingen zijn, voordat er daadwerkelijk een rechtszaal wordt vastgesteld door de rechtbank.

Het karakter van deze rechtszaak valt als volgt te verwoorden:

‘Twee canadezen en een Canadese economische denktank confronteren de financiële macht in de wereld met een rechtszaak voor het Canadese hof. Deze Canadezen pleiten voor een rechtsgeldige verklaring, waarin staat dat de ‘Bank of Canada’ (Canadese Centrale Bank) in ere hersteld dient te worden, in het belang van de Canadese burgers. En dat deze Bank’ uit de grip van de internationale private bankiers dient te worden bevrijd. Want de belangen en het beleid van deze privé-personen, druist regelrecht in tegen het belang van de Canadese bevolking én de wettelijke omschrijving van het fenomeen geldschepping en monetair beleid, in de Canadese grondwet.’

Op een bepaalde manier is dit verhaal natuurlijk een soort moderne juridische uitvoering van het Don Quichote-verhaal van de Spaanse schrijver Çervantes. Een handvol burgers, waaronder dus enkelen uit de genoemde economische think-tank, bekend als COMER, het ‘Committee on Monetary and Economic Reform’, daagt dus de centrale bank van Canada uit, een nationaal instituut, dat opereert onder supervisie van de (Engelse) Kroon. De eis is dat gestopt wordt met de activiteiten van deze bank, zoals die sinds 1974 worden uitgevoerd.

bankers not intimidated

Simpel gezegd kwam dit voor deze bankiers neer op het fungeren-als-tussenpersoon-voor-een-stevige-beloning… Er werd geld van de Canadezen naar de internationale banken gesluisd en er werd geld van deze private banken uitgeleend -via de Centrale Bank- aan het publieke domein, voor de financiering van nationale economische projecten. De ‘Bank of Canada’ opereerde zoals gezegd, dus al sinds 1974 feitelijk als een privaat-publieke bank en het geld dat daarmee werd verdiend door deze bankiers, vooral in de vorm van rente-op-aan-de-staat-Canada-uitgeleend-geld, loopt in de biljoenen Canadese dollars..

Matt Stannard van het ‘Public Banking Institute’ schreef hierover onlangs:
‘De eisers claimen dat de ‘Bank of Canada’ de enige ‘publieke’ bank is onder de landen die verenigd zijn in de G-8-groep, die ‘is gecreëerd door een statuut en alleen verantwoording schuldig is aan de wetgevende en uitvoerende afdelingen van de Canadese overheid.’ Zij beargumenteren hun eis tevens met het gegeven, dat de geheime deals die deze bank maakt, en het particuliere karakter van deze praktijken, de mogelijkheden ondermijnen van de overheid, om haar grondwettelijke verplichtingen te vervullen, in de vorm van het bieden van veiligheid aan het Canadese volk’.
claim canada finance

In 3 punten, is de eis van de Canadezen als volgt samen te vatten:

 1. De bank en de Kroon weigeren interestvrije leningen ter beschikking te stellen voor de aanschaf van productiemiddelen. Middelen die de nationale economie ten goede komen en dus indirect de schatkist al zullen spekken.
 2. De Kroon gebruikt afgezwakte rekenmethodes om de publieke financiering weer te geven, waardoor de argumentatie onzichtbaar blijft, waarop de weigering als onder 1. beschreven, gebaseerd is.
 3. Deze en enkele andere manieren van handelen, worden veroorzaakt door een Bank die onder controle staat van private, buitenlandse belangen (lees de Rothschild-bankiers!)

De zaak bevindt zich nog in een typische fase van een lange rechterlijke procedure, maar daar komt nu langzaam een end aan. De eisers hebben al enkele stevige winsten gemaakt, op enkele cruciale punten. Zoals het punt van waar het Canadese bevolking preciés voor staat. Want als je zegt dat het niet in het belang is van het Canadese volk, moet je natuurlijk wel aan de rechter kunnen uitleggen, waarom dat belang strijdig zou zijn, met het belang van de private bankiers..! Door deze winst is de eis van de Canadezen natuurlijk sterker geworden..! Kijk naar de 2,5 minuut durende verklaring van Rocco Galati:

Tijdens het interview met deze advocaat van de eisers, Rocco Galati, zei hij het volgende:

“De Canadese overheid heeft met een volgende over-de-top-daad geprobeerd de hele claim ten gronde te richten. Dat gebeurde vooral op dezelfde gronden, die al door de rechtbank waren afgewezen in 2013 en 2014 bij het Hof van Beroep. En ook probeerden ze een nieuwe, aangepast protest in te dienen, welk recht ze natuurlijk hebben. Opnieuw natuurlijk een poging om deze claim af te laten wijzen door de rechtbank. De rechter beslist en we zullen zien wat er hierna door de rechtbank wordt beslist. De Kroon hoopt ongetwijfeld dat mensen hun energie en momentum zullen verliezen, maar de eiseres die ik vertegenwoordig zullen niet weglopen…”

Toen de vraag werd gesteld: “Wat is het belang van de Canadezen?”, antwoordde Rocco Galati: “De Canadezen betalen per jaar een ONNODIGE $ 30-40 MILJARD aan rente! En dit vanaf 1974; totaal dus een bedrag van zo’n $ 1,1 BILJOEN aan onnodige rente. Aan oplichters.”

Op de vraag hoe lang het proces nog zou kunnen gaan duren, antwoordde Galati: “Meerdere jaren” Wat zomaar eens kan kloppen. Maar de publiciteit en bewustwording die deze rechtszaak met zich meebrengt is al een vonnis op zich..!

x

xx

Crown gold camoulfage

36 gedachten over “Canada betaalde sinds 1974 $ 1,1 BILJOEN rente..

 1. Het is allemaal fictief, de schuld is fictief, maar de rente niet, het heeft op geen enkele manier met de werkelijkheid te maken, er staat niet tegen over, het ging fout toen de gouden/gulden standaard werd verlaten, er was een dekking meer nodig, dus zet de geld persen maar aan.
  Het diggitale gedoe tegenwoordig, heeft de zelfde halve zachte achtergrong, je bezit, nu vaak alleen maar debet getallen, op het A2 wat je van de bank krijgt, als je het woord goud laat vallen, schrikken de meeste mensen wakker, en de bankiers worden direct overvallen en gaan in een langdurige coma !
  Het is niet zichtbaar, en niet controleerbaar, nou dan weet je het wel bij die deftige elite zionistische Khozars.
  Terug naar geld met een gegarandeerde dekking, ook de staat kan garant staan, wanneer zijn bezittingen getaxeerd zijn, is dat de dekking !

  1. op deze manier creëer je een onteigende geripte feodale gestagneerde arme sloeber bevolking die blij moet zijn met wat goedkope chinese walmart lidl aldi electroboogie glimmende kraaltjes rotzooi, in Duitsland vorige week een week lang geen 1 normale A supermarkt gezien in geen 1 dorp, zoals we die in Nederland nog wel kennen, daar hebben de oosterburen kennelijk al lang geen geld meer voor, met aan de top van deze wanstaltige octocorpocrazy gekte absolute overmacht aan bezittingen, inclusief geleende stealth aliën technologie en wapens oftewel een kunstmatige kwaadaardige wantrouwende god zonder geweten laat staan enige medemenselijkheid, deze monster technogod kan besluiten om ons Nu grotendeels in te ruilen voor een andere meer robot achtige soort.

   Best electric boogie dance ever! Mr Wave
   https://www.youtube.com/watch?v=glM0XaGhYl8

   Retarded Arrested Development
   https://www.youtube.com/watch?v=XV8js8NffKs

   Nick Cave & The Bad Seeds – Nature Boy
   https://www.youtube.com/watch?v=JquzYr-5bE4

  2. @Jenne, Het is wel degelijk zichtbaar. Als je begint met wijn en je schenkt er alleen maar water bij eindig je met?
   Dit heet inflatie.

 2. Het stopt niet, want het is allemaal onderdeel van de agenda. Kun je het stoppen, dan word je wel op een andere manier gestraft/gepakt. De verdragen zijn getekend. Het web/netwerk heeft zich bijna voltrokken. Alles 1 dus. Je ziet een duidelijke werkwijze. Bedrijven worden bewust leeg getrokken, daarna overgenomen door de kliek. Onbruikbare worden weggesaneerd.(lossen geheel op) Zo is het met de AEX(beurs) vergaan. Zo zal het landen(politiek) ook vergaan. De kleine belegger gaat er ook aan. De wereld is dan 1 corporatie.
  Ga je terug naar een soeverein land, dan zul je het heel moeilijk krijgen om te handelen. Je zult van alle kanten tegenwerking krijgen. Je moet als land over veel dingen zelfbeschikking moeten krijgen. Feitelijk word je dan langzaam op je knieën gedwongen. Je droogt als ware op.
  Alles werkt op het Hegeliaanse dialectiek systeem. Dus niet alleen op de mens zelf toegepast, maar zo ook op systemen. Protest heeft dus geen zin.
  Stel wereldwijd valt de energie/pc enz. uit, dan hebben ze een noodplan al klaar liggen.(banken hebben dit al jaren geleden getest) De gewone man wordt altijd de dupe. Het enige wat je kunt doen is nu aan zelfbescherming gaan doen. Je voorbereiden op wat komen gaat.
  Het recht(hoge raad) is niet te vertrouwen, want ook zij zijn onderdeel van de agenda. Altijd al geweest. Hoge raad stamt af van hoogpriesters/richteren/rechter. De rechterhanden van vorsten/koningen/leiders. Als ze een zaak gelijk geven, dan is het toch ergens weer in hun voordeel. Of je krijgt gelijk, maar dat is dan alles. Het systeem verandert er dan niet mee. Je zult een complete revolutie moeten krijgen om iets te veranderen en je land hermetisch moeten afsluiten. Maar dan ben je net als Noord-Korea. En dan word je weer als een grote bedreiging gezien.
  De cirkel is dan weer rond. Dit is een voorbeeld van hegeliaanse dialectiek.

  1. Elise49.
   Mij valt het op dat al het geld dat in een land aanwezig is door allerlei smoezen naar die ene corrupte groep gesluisd wordt namelijk de banken.
   Eerst moesten we geld voor de Grieken geven en waar is dat naar toe gegaan Nederlandse,Duitse en Franse banken.
   Hier in Nederland via de EU vorig jaar en dit jaar twee “zogenaamde naheffingen” van bijna 1 miljard Euro in totaal wat dus ook weer naar dezelfde groep gaat.
   Dit betekend op langere termijn dat elk land failliet gaat omdat kapitaal weggesluisd wordt naar banken die het alleen terug in de economie stoppen als een land hetzelfde geld via de ECB leent wat inhoud dat ze hun eigen geld lenen met als gevolg nog grotere schulden voor dat land.

 3. Banken rekenen rente als iemand geld van ze leent dat kan oplopen naar hoge percentages 10% of meer.
  Wat ik vreemd vind is dat wanneer iemand geld op de rekening heeft staan hij/zij misschien maar 1 a 2 procent rente krijgt.
  Maar waarom krijgt iemand die geld op de rekening heeft staan maar zo weinig rente terwijl de bank met dit geld speculeert(is geld gebruiken/lenen van de klant)om winst te maken.
  Dit is toch meten met twee maten?
  Ook de koers van de Dollar en de daaraan gekoppelde valuta is gebaseerd op lucht wat inhoud dat een dollar biljet niets anders is dan samen gevoegd katoen versterkt met vlas waar een getal op staat en omdat iemand die daar profijt bij heeft zegt de dollar is zoveel waard geloofd iedereen dat wat neerkomt als dat ik zou zeggen WC papier is zoveel waard alleen wordt dat dan weer niet geloofd omdat ik daar de bevoegdheid niet toe zou hebben.
  Vroeger werd valuta(de waarde)gedekt door goud maar met het loslaten van de “gouden standaard” heeft de dollar alleen nog maar waarde omdat iemand het alleen maar zegt terwijl het eigenlijk nog minder waard is dan WC papier.
  Dit houd wel in dat de meeste dingen betaald worden met waardeloos geld waardoor bv oorlogstuig wat geleverd wordt door de VS aan IS onbeperkt kan doorgaan want is het op drukt men gewoon bij en dat is toch allang niet meer te controleren omdat het alleen nog maar cijfertjes in een computer zijn.

  1. @Arnold:
   Je vraagt waarom? Omdat zij de macht hebben en dus omdat het kán.
   En dat is inderdaad meten met twee maten.

  2. @Danny
   Het waarom ligt dieper namelijk het geloof in autoriteit. Eigenlijk zou het de normaalste zaak vd wereld moeten zijn dat ouders hun kinderen primitieve overlevingstechnieken bijbrengen. Met die kennis achter de hand weet je dat je zelfs met enkel een mes prima zou kunnen overleven. Op die manier valt natuurlijk een hoop angst weg voor het verlies van dingen. En dus ook de houtgreep waarin het merendeel vd bevolking zich bevind door vaste lasten.

  1. Zij zitten er niet achter, maar hebben uitgevonden, begon in Engeland met de Rothchilds, later de Federale Bank Of America, het kan toch niet mooier als producent van stukjes papier waar getallen opstaan, die practies niets kosten om te produceren, te verhuren tegen rentes, eerst moest er nog wat goud aanwezig zijn, maar dat controleerde niemand, het zijn de ringleiders, hun ring is gesloten, het gaat van de ééne hand in de andere, nu zijn ze in de EU ook aardig ingevoerd, met hun Goldman&Sachs mannetjes op de strategiese zetels.
   De enigsten die dit om kunnen kegelen zijn de Russen -Chinezen – Indieërs – en Zuid America, als hun Presidenten ten minste niet vermoord worden !

  2. @Jenne, BRICS is de andere kant van dezelfde medaille. Het is niets anders dan een volgende truc van de Rothschilds om nóg meer in hun handen te krijgen.
   in dec 2013 waren de volgende centrale banken in de handen van de Rothschilds…..

   ROTHSCHILD OWNED & CONTROLLED BANKS:
   Afghanistan: Bank of Afghanistan; Albania: Bank of Albania; Algeria: Bank of Algeria; Argentina: Central Bank of Argentina; Armenia: Central Bank of Armenia; Aruba: Central Bank of Aruba; Australia: Reserve Bank of Australia; Austria: Austrian National Bank; Azerbaijan: Central Bank of Azerbaijan Republic; Bahamas: Central Bank of The Bahamas; Bahrain: Central Bank of Bahrain; Bangladesh: Bangladesh Bank; ; Barbados: Central Bank of Barbados; Belarus: National Bank of the Republic of Belarus; Belgium: National Bank of Belgium; Belize: Central Bank of Belize; Benin: Central Bank of West African States (BCEAO); Bermuda: Bermuda Monetary Authority; Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan; Bolivia: Central Bank of Bolivia; Bosnia: Central Bank of Bosnia and Herzegovina; Botswana: Bank of Botswana; Brazil: Central Bank of Brazil; Bulgaria: Bulgarian National Bank; Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO); Burundi: Bank of the Republic of Burundi; Cambodia: National Bank of Cambodia; Came Roon: Bank of Central African States; Canada: Bank of Canada – Banque du Canada; Cayman Islands: Cayman Islands Monetary Authority; Central African Republic: Bank of Central African States; Chad: Bank of Central African States; Chile: Central Bank of Chile; China: The People’s Bank of China; Colombia: Bank of the Republic; Comoros: Central Bank of Comoros; Congo: Bank of Central African States; Costa Rica: Central Bank of Costa Rica; Côte d’Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO); Croatia: Croatian National Bank; Cuba: Central Bank of Cuba; Cyprus: Central Bank of Cyprus; Czech Republic: Czech National Bank; Denmark: National Bank of Denmark; Dominican Republic: Central Bank of the Dominican Republic; East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank; Ecuador: Central Bank of Ecuador; Egypt: Central Bank of Egypt; El Salvador: Central Reserve Bank of El Salvador; Equatorial Guinea: Bank of Central African States; Estonia: Bank of Estonia; Ethiopia: National Bank of Ethiopia; European Union: European Central Bank; Fiji: Reserve Bank of Fiji; Finland: Bank of Finland; France: Bank of France; Gabon: Bank of Central African States; The Gambia: Central Bank of The Gambia; Georgia: National Bank of Georgia; Germany: Deutsche Bundesbank; Ghana: Bank of Ghana; Greece: Bank of Greece; Guatemala: Bank of Guatemala; Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO); Guyana: Bank of Guyana; Haiti: Central Bank of Haiti; Honduras: Central Bank of Honduras; Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority; Hungary: Magyar Nemzeti Bank; Iceland: Central Bank of Iceland; India: Reserve Bank of India; Indonesia: Bank Indonesia; Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran; Iraq: Central Bank of Iraq; Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland; Israel: Bank of Israel; Italy: Bank of Italy; Jamaica: Bank of Jamaica; Japan: Bank of Japan; Jordan: Central Bank of Jordan; Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan; Kenya: Central Bank of Kenya; Korea: Bank of Korea; Kuwait: Central Bank of Kuwait; Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic; Latvia: Bank of Latvia; Lebanon: Central Bank of Lebanon; Lesotho: Central Bank of Lesotho; Libya: Central Bank of Libya (Their most recent conquest); Uruguay: Central Bank of Uruguay; Lithuania: Bank of Lithuania; Luxembourg: Central Bank of Luxembourg; Macao: Monetary Authority of Macao; Macedonia: National Bank of the Republic of Macedonia; Madagascar: Central Bank of Madagascar; Malawi: Reserve Bank of Malawi; Malaysia: Central Bank of Malaysia; Mali: Central Bank of West African States (BCEAO); Malta: Central Bank of Malta; Mauritius: Bank of Mauritius; Mexico: Bank of Mexico; Moldova: National Bank of Moldova; Mongolia: Bank of Mongolia; Montenegro: Central Bank of Montenegro; Morocco: Bank of Morocco; Mozambique: Bank of Mozambique; Namibia: Bank of Namibia; Nepal: Central Bank of Nepal; Netherlands: Netherlands Bank; Netherlands Antilles: Bank of the Netherlands Antilles; New Zealand: Reserve Bank of New Zealand; Nicaragua: Central Bank of Nicaragua; Niger: Central Bank of West African States (BCEAO); Nigeria: Central Bank of Nigeria; Norway: Central Bank of Norway; Oman: Central Bank of Oman; Pakistan: State Bank of Pakistan; Papua New Guinea: Bank of Papua New Guinea; Paraguay: Central Bank of Paraguay; Peru: Central Reserve Bank of Peru; Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas; Poland: National Bank of Poland; Portugal: Bank of Portugal; Qatar: Qatar Central Bank; Romania: National Bank of Romania; Russia: Central Bank of Russia; Rwanda: National Bank of Rwanda; San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino; Samoa: Central Bank of Samoa; Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency; Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO; Serbia: National Bank of Serbia; Seychelles: Central Bank of Seychelles; Sierra Leone: Bank of Sierra Leone; Singapore: Monetary Authority of Singapore; Slovakia: National Bank of Slovakia; Slovenia: Bank of Slovenia; Solomon Islands: Central Bank of Solomon Islands; South Africa: South African Reserve Bank; Spain: Bank of Spain; Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka; Sudan: Bank of Sudan; Surinam: Central Bank of Suriname; Swaziland: The Central Bank of Swaziland; Sweden: Sveriges Riksbank; Switzerland: Swiss National Bank; Tajikistan: National Bank of Tajikistan; Tanzania: Bank of Tanzania; Thailand: Bank of Thailand; Togo: Central Bank of West African States (BCEAO); Tonga: National Reserve Bank of Tonga; Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago; Tunisia: Central Bank of Tunisia; Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey; Uganda: Bank of Uganda; Ukraine: National Bank of Ukraine; United Arab Emirates: Central Bank of United Arab Emirates; United Kingdom: Bank of England; United States: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York; Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu; Venezuela: Central Bank of Venezuela; Vietnam: The State Bank of Vietnam; Yemen: Central Bank of Yemen; Zambia: Bank of Zambia; Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe.

   De BRICS landen staan er stuk voor stuk allemaal tussen… Laat je niets wijs maken. Het is hetzelfde spelletje dat de zionisten al eeuwenlang spelen. Financier beide partijen en wie is de lachende derde? Inderdaad. De banksters.

  3. Ja het blijft gewoon aan hun vingers plakken, hun honing heet corruptie, nou van mij mag het, heb vanavond lekker chou/choux farci, gemaakt met gebakken tuinboontjes een spaans/France gerecht dus, met glaasje wijn zonder aan te lengen met water, ik kan er niet iets aan doen, we gaan verder an famille en vrienden natuurlijk, ja een vlinder leeft maar één dag, en wij een heel leven, wat ook voorbij schiet, ik houd het vast met beide handen en de Rothchilds zoeken het maar uit, vriendelijke groet, Jenne

 4. Ik weet dat Ad Broere uit het ‘burgerinitiatief ons geld’ is gestapt omdat de ‘rente’ niet centraal staat, iets dat natuurlijk het grootse boevenfenomeen in de bankenwereld is. Maar dat burgerinitiatief stipt natuurlijk ook veel andere misstanden van de banken aan. Nu kreeg ik net als velen van jullie aan het eind van de vorige week een e-mail van dat initiatief met daarin een overzicht van de hoorzitting in Den Haag. Men kreeg veel bijval vanuit de zaal en ook een aantal experts gaven toe dat het systeem rammelt. Maar wat me vooral opvalt (er is natuurlijk niets nieuws onder de zon!) is dat de gevestigde media de kant van de banken kiezen. Ik snap niet wie er nog een abonnement op een dergelijk vod heeft, maar voor hen staat onderaan deze reactie een dringend advies!

  Enkele citaten uit de mail:

  ‘Berichtgeving in de kranten over de hoorzitting was wat vreemd. NRC publiceerde erover, maar vermeed het op de inhoud in te gaan. Het grote applaus voor onze zaak werd als aanstootgevend afgedaan, en dat was het, wat NRC betrof. De Volkskrant pakte ook uit. Met een interview met één van de initiatiefnemers, Pierre Bokma, over Putin en voetbal… Ons Geld kwam niet in de krant.’

  En:

  ‘Het is verbazingwekkend hoeveel blogs en artikelen er over ons verschijnen. De meeste van dusdanig lage kwaliteit dat ze het lezen en reageren niet waard zijn. De meest ongefundeerde kritiek op ons pikken kranten gretig op. Voor een weerwoord of toelichting van onze kant blijken ze dan weer geen plaats te hebben.’

  En:

  ‘Met het Financiële Dagblad (FD) ontstond er enige dialoog over hun stelselmatige weigering om onze standpunten in de krant te zetten. Daarbij werd ons te kennen gegeven dat ze onze stellingen maar onzin vinden.’

  Zie daar, dat zijn nu onze ‘waakhonden van de maatschappij’, de media, inmiddels verworden tot tandeloze vlooienbalen die onderdanig de reet van de elite likken! Weet je wat ik jammer vind? Dat ik geen abonnement op een dergelijk propagandablad heb, ik zou het meteen opzeggen met een begeleidend schrijven waar de honden geen brood van lusten, zelfs die vlooienscharminkels niet met namen als AD; de Telegraaf, FD, NRC en het schurftige teckeltje met de naam de Volkskrant. DOEN!

  1. Paul.
   Ongeveer 15 jaar terug wist men dat je wat in de krant staat met een korreltje zout moest nemen en dat je de helft maar mocht geloven van wat ze schreven.
   Sinds jaar en dag gebeuren er bv ongelukken zoals in Alpen aan de Rijn met die kranen met brugdeel,vroeger deed men daar wel verslag van en dat was het nu gaan ze er weken over door omdat ze niets fatsoenlijks meer weten te schrijven want als ze dat wel zouden doen dan maken ze slapende honden wakker en dat kan natuurlijk niet.
   De enige reden dat ik zou kunnen overwegen om een abonnement op een krant te nemen is te kijken of het goedkoper is dan wc papier want alleen daarvoor zijn de kranten nog van nut.
   Hetzelfde geldt voor de TV iedereen moet daar voor betalen terwijl het alleen de bedrijven maar geld oplevert omdat ze continu reclame uitzenden in plaats van iets fatsoenlijks wat neer komt opdat wij (de kijker) de reclame voor de bedrijven betalen.
   En verder zijn het alleen maar herhalingen of kook,tuin of huis programma,s aangevuld met jongeren die of drugs of alcohol gebruiken totdat ze in het ziekenhuis belanden lekker interessant toch?

  2. Ik weet het Arnold, ik heb nagenoeg nooit een abonnement op een krant gehad en het NOS journaal keek ik tot voor een jaar geleden ‘verplicht’ op mijn werk, tijdens het zes uur eten werd er steevast naar het journaal gekeken. Als ik dan mijn favoriete uitspraak deed, namelijk: iedereen die denkt dat hij/zij weet hoe de wereld in elkaar zit door zijn ochtendkrantje te lezen en het NOS journaal te kijken, die heeft het fout, heel erg fout! dan keek men mij aan alsof ik iemand feliciteerde in plaats van condoleerde.

   Maar kijk uit met dergelijke vodden in de wc, ik heb ook op schepen met veel Engelse bemanningen gevaren en die gebruiken hun kranten niet alleen om zich te laten hersenspoelen, ze flikkeren er oa. hun slappe patatjes in en ze gebruiken ze inderdaad om hun reet mee af te vegen als ze van die halfgare friet naar het toilet moeten. Dat ze van alle giftige inkt in zo’n krant wellicht een ‘verdacht bobbeltje’ aan hun aars hebben opgelopen maakt me niet uit, maar vaak zat het hele toiletsysteem aan boord van zo’n schip verstopt met kranten en kon de rest van de bemanning z’n behoefte ophouden of op een emmertje gaan zitten. Dus zelfs als wc papier zijn kranten compleet waardeloos!

  3. Beste Paul Harmans, Nou ze zullen er niet wakker van liggen, de Media ( golden) boys, van Uw kwaadheid !
   En is het niet zo, dat het allemaal geaccepteerd is door de schuldenaren, de burgers, als ik kijk wat de mensen neerleggen, a hum, hypotheek nemen voor die krakkemikkige kartonnen huizen in Nederland, en dan nog iets meer om het op te knappen, nieuw autotje er bij, toch wel een beetje moe klein vacantietje op Tenerif, ach staan we een beetje rood op ons persoonlijke A2 tje, gaat er iets fout, zijn ze subiet burnd out, in de uitkeringen etc. wanneer de boel ooit aan het glijden gaat, ja nou ik moet daar maar niet aan denken, de geld ontwaarding is zo enorm, je werkt je hele leven voor de veel te dure schulden gemaakt, je bent echt verantwoordelijk voor je zelf en je daden, en als ouders ook nog verantwoordelijk voor iets meer, maar goed wil geen slapeloze nachten achter laten, het is nooit te laat om bij zinnen te komen, groet Jenne

  4. Jenne: Kwaadheid?? je zal terechte verontwaardiging bedoelen, vanwege het feit dat kranten niet aan de kant van het volk staan. Voor de rest begrijp ik weer weinig van je betoog. Het is dus allemaal onze eigen schuld? Ja, dat is het ook, de meeste mensen willen niet wakker worden en luisteren, dus leven ze hun leventje en worden een poot uitgerukt door de elite. Ik tracht ze daar al jaren op te wijzen, maar ben ondertussen ook iemand die een poot wordt uitgerukt omdat je in je eentje weinig kan beginnen. Dus wordt het tijd dat we met z’n allen die verontwaardiging gaan uiten en met een paar miljoen de media aanwijzen als kontenlikkers van de elite. Eens kijken of ze daar dan wel van wakker zullen liggen, wat denk je zelf?

  5. Jenne.
   5.3 natuurlijk zijn er mensen die ver boven hun “stand” leven.
   Maar is het niet zo dat telkens net gedaan wordt dat mensen loonsverhoging krijgen terwijl ze de lasten gelijktijdig meer dan deze verhoging laten stijgen?
   Als je een huis koopt kijkt men op dat moment naar het inkomen en aan de hand van dat inkomen wordt bepaald hoeveel hypotheek je kan krijgen.
   Op het moment dat je dan deze hypotheek krijgt kun je dat goed betalen maar dan komen de gemeenten en de Roverheid die er voor zorgen dat op een relatief korte tijd de gemeentelijke heffingen,waterschaps kosten de zorg premie en ga zo maar door enorm stijgen waardoor de mensen in de problemen komen en dan heb ik het nog niet eens over mensen die ontslagen worden omdat ze door een machine worden vervangen maar wel een enorme teruggang in het inkomen krijgen.
   En daarbij komen dan ook nog de stijgende kosten van het dagelijkse levensonderhoud “boodschappen” die vaak enorm stijgen omdat dezelfde overheden ook deze bedrijven steeds hogere taxen en BTW opleggen die dan weer door verrekend worden aan de consument.
   Maar het meest frapante vind ik dat de overheid bv water uit een flesje zwaarder wil gaan belasten onder de smoes omdat ze een gat in de begroting zouden hebben van dertig miljoen Euro terwijl ze de Rothschilds wel spekken met 80 miljoen voor een beetje verf op een doekje en aan de andere zijde is Rutte met miljarden tegelijk aan het strooien voor hulp aan het buitenland en waar worden de opvang van vluchtelingen van betaald?en wie mogen dat weer opbrengen?
   Nee Jenne soms wel maar niet altijd ligt het aan de mensen zelf maar aan de Roverheden.

  6. Ik meen in de jaren tachtig(vorige eeuw)kregen mensen als zij een huis kochten premies(dit waren premie a en b woningen) en zij die daar gebruik van hebben gemaakt zijn vaak de ouderen van nu en die hebben het relatief goed omdat ze hun afbetaalde huis(met premie)hebben verkocht waardoor ze er nu goed van leven.
   Alleen is het wel zo dat zij toen relatief weinig premie hebben betaald voor hun pensioen terwijl dit door de komst van de Euro niet in verhouding staat met wat ze nu ontvangen.
   Dan zou je kunnen zeggen daar moeten de mensen rekening mee houden maar ook banken lijken mij een zorgplicht te hebben want het kan toch niet zo zijn dat alleen mensen die een hypotheek hebben genomen verantwoordelijk worden gehouden als ze het niet meer kunnen opbrengen omdat de banken die het geld hebben gegeven dit ook aan hadden moeten zien komen.
   Waarom nemen banken hun verantwoordelijkheid niet terwijl ze hypotheken aan mensen hebben verstrekt waarvan de banken konden weten dat zij dat nooit zouden kunnen terug betalen(zie wat er in Amerika is gebeurd).

  7. Beste Paul Harmans, jij lijkt een beetje op de Media boy’s, je begint te zeggen dat je mijn schrijven niet begrijpt, maar je geeft mij toch een heel aardig inhoudelijk antwoord.
   De Media is van de Elite, dus waar heb je het over, hier waar ik woon, weten de citizen al eeuwen dat de overheid je vijand is, niet altijd zijn dienaren.
   Hier werkt men met systeem D, dat wil zeggen een paralelle samenleving, ook financieel, je doet je luiken dicht, en je leeft in jouw wereld, je sluit de rest uit.
   Je kunt ook je hele leven je kwaad maken, of zo als jij zegt verontwaardig zijn, maar dat verpest jouw leven, en dat van je mede familie leden, was net aan het wandelen, en zad twee kleine mosterd gele vlindertjes op mijn Thym plantjes zitten, bijna on herkenbaar zelfde kleur als het vallende blad, een klein wondertje, man geniet van je leven, het is maar zo kort, groet Jenne

  8. Paul.
   5.2 Tot een jaar of vier geleden stond ik er ook niet bij stil dat er andere dingen speelden dan wat er op het NOS journaal verteld werd.
   Dit veranderde toen een collega van mij op het werk mij erop attent maakte waardoor ik zelf op onderzoek uitging.
   Daarom denk ik dat de meeste mensen die wij dan nog als “slapende” beschouwen bezig zijn met overleven vanwege de steeds zwaarder wordende lasten en verder is het huisje,boompje,beestje wat betekend werken waardoor ze alleen daar maar mee bezig zijn en als ze al eens vrij zijn is het boodschappen doen en op de bank neer ploffen om hetzelfde ritueel de dag erop weer te herhalen.
   Bij de mannen is het vaak zo dat zij tijdens de pauze alleen maar over vissen of voetbal kunnen/willen praten en wee degene die met andere dingen aankomt.
   Ook ik heb meerdere malen mijn kijk op de dingen proberen uit te leggen maar dan doen ze net of je achterlijk bent.
   Hier speelt waarschijnlijk ook een rol dat als er iemand is die de dingen bij naam noemt hij bang is om zijn job te verliezen omdat hij dan niet anders kan dan tegen de gevestigde orde in gaan wat hem waarschijnlijk de titel van laspost zal opleveren met alle mogelijke gevolgen van dien.
   Dus vaak is het zo dat gewoon met de grote groep meelopen ervoor zorgt dat je je werk behoud en daarmee je inkomen veilig gesteld wordt waardoor je gangbare leventje niet verstoord wordt en dat is dus de weg van de minste weerstand kiezen.

  9. Weet je Jenne, jij schrijft reacties op mijn reacties die erop duiden dat je het absoluut niet met mijn mening over (in dit geval)de media en de banken eens bent. Maar als ik dan jouw reacties lees die niet op mij zijn gericht, dan lees ik EXACT dezelfde verontwaardiging over het systeem, over de banken, de politiek, de media, enz. (zie jouw reactie 1, zie jouw reactie 4.1, zie jouw reactie 6, [behalve in reactie 4.3 waar je schrijft een wijntje op te hebben, dan opeens vind je de corruptie allemaal wel best]) Valt dat jouzelf dan niet op?

   Vandaar dat ik een maand of wat geleden al eens aan jou opmerkte dat je op mijn zwager leek, die moest en zou eerst tegen elk onderwerp dat ik aansneed ingaan en na een verhitte discussie bleek hij er hetzelfde als mij over te denken. Als ik dat dan opmerkte, lachte hij schaapachtig. Zijn vrouw (mijn zus) liet me al eens weten dat hij het niet kon hebben als een ander het beter kon verwoorden dan hijzelf, vandaar dat hij die ander dan maar ging tegenspreken.

  10. Beste Paul Harmans, niets begrepen van je familie vete, hielden jullie schapen in die tijd, gingen jullie ook op de vuist, of bleef het bij bekvechten !
   Ja ik ben een mens waar geen dag is als de andere mijn gevoelens zijn als vlinders in een voorjaars weide, het schone zoekende.
   Momenteel veel in de natuur bezig, en telkens als ik een vlinder zie dan denk ik, O kijk toch eens zo laat in het seizoen nog, maar vele kruiden bloeien dus dat zal hij/zij zoeken.
   Als jij denkt het beter te weten, gefeliciteerd daar mee, en blijf je waarheid, de jouwe, uitdragen, en ik zal vanmiddag een mooi oud rummetje drinken op je gezondheid.
   En zwijgen op het goede moment, kan meer zeggen als tientallen boeken,
   of redenaties kunnen inbrengen.
   Vriendelijke groet Jenne

  11. Paul
   En zeker weten in mijn Amsterdamse glory tijd, hadden wij het zeker uitgepraat bij een glaasje bier in café “De Doffer” in de Runstraat,
   van achter een schermtje een ander proberen een hak te zetten, of dreigen met een ban, was in mijn tijd dik onder de gordel, en werd niemand in dank af genomen !

  12. Ik krijg nog steeds het idee dat je er niets van snapt Jenne, WAT beweer ik in mijn berichtjes anders dan jou? Ik zie niets anders dan dat we hetzelfde over de gevestigde orde denken, we formuleren het allebei op onze eigen wijze, maar de boodschap is gelijk!

   Ik heb het vaker geschreven, ik discussieer graag met de ware scepticus, de geboren ontkenner, de echte nee-knikker. Daarvan weet ik dat ze met scherp op mij schieten en daar moet ik met goed geschut op reageren. Maar wat moet ik met friendly fire?

  13. Beste Paul, je hebt volkomen gelijk, ik begrijp er steeds minder van, van onze leefwereld valt niets te begrijpen, de echte belangrijke onderdelen, staan volkomen buiten spel, zo als de mens met zijn wel en wee, ik denk vaak aan die woorden uit de bijbel, ” en in de mensen een welbehagen “, niets van terug te vinden, ben een humanist, door opvoeding en levens ervaring.
   Maar goed je weet niet goed wat je met mij aan moet, ja dat is de ware Provo aard, als de zon op het water, alle facetten van je denken geven, om de ander wakker te maken, ben wat ouder maar mijn geest is nog exelent, ben met heel veel onderwerpen tegelijk bezig, heerlijk om te leven, wens je een fijne dag, groet Jenne

  14. Provoceren is het forceren van een opening bij het publiek om zo ongevraagd iets door het ontstane gapende gat heen te kunnen duwen, gein op het plein, verkrachting van de stem van het volk, dit gaat normaliter lijnrecht tegen de kosmische natuur wetten in en kan daarom gezien worden als een act of violence, met bijgevolg onderdrukking van de meer bescheiden mekkerende Meek aard bewoner lammeren, die daarom niet minder (belangrijk) zijn voor de evolutie van episoden en gebeurtenissen op grotere schaal in deze tijdslijn op doude daarde,

   de provo jaren 60 van de vorige eeuw hippie golf was een kunstmatige militaire stealth silent weapon lsd operatie, oftwel een nep orange soros revolution, waar we toen ook al met open ogen ingetuind zijn, ik denk dat Paul zoiets bedoelt mister J. Jay de bauhaus Janitor. ander woord voor wtk ‘friendly fire’ drama zodat ze elkaar in korte tijd het leven onmogelijk mogen maken,

   wiens objective is dit overduidelijk?! hoe kunnen we dit met deze kennis toch nog laten gebeuren, it is a shame, teken van minderbegaafdheid met besmettingen van astro plug ins, geen 1 uitgezonderd daarover geen discussie. net te zieke flathoaxhead stevie is er onlangs gelukkig uitgeflikkerd op donkie, waar ik soms eens een kijkje neem uit nieuwsgierigheid naar zoveel extra ordinaire gekte, je moet natuurlijk wel een beetje je eigen sjjittt together weten te houden in je lokaal opgewekte brainfartwave anders word je verzwolgen door je eigen golven en het publiek toch wel, maatvoering, wat lastig is in de krul van de inner personal rubberen robbie jezus binnenstebuiten tube surf vredenwarstein wave.

   Rubberen Robbie – In de goot
   https://www.youtube.com/watch?v=mYipSN_xmu8

   http://www.surfertoday.com/images/stories/surfingbarrel.jpg

   Talk Talk – Such A Shame
   https://www.youtube.com/watch?v=i7OEvo-GjUg

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Bauhaus

   stalen wanstaltig stoeltje gemaakt van vierkant gebogen ronde buizen met veelzeggend masker van de bezitster met te nauwe koker rok en lange bevallige laarsjes in de vorm van open pump sandalen met hakje..
   http://bauhaus-online.de/en/atlas/werke/bauhaus-scene

   http://www.encyclo.nl/begrip/bevallig

   stretched uitgerekte cubes oftewel rectangles minimaal gebouwd deels vrij ongedragen in de lucht in DEssau
   http://static.dezeen.com/uploads/2014/05/Bauhaus-Masters-Houses-reinterpreted-by-Bruno-Fioretti-Marquez_dezeen_2ban.jpg

   pump up the pittige pumps, niet plumpie lumpie met open dak wreef bevallig door de natuur gebouwde bescheiden goed uitgelijnde voetjes
   http://www.encyclo.nl/begrip/pump

   http://www.encyclo.nl/begrip/wreef

   http://www.bauhaus-2019.de/html/img/pool/10-Bauhaus-Plakat-1923.jpg

   http://www.thefreedictionary.com/meek

   SUPER PSYCHIC Jay Essex Interview
   https://www.youtube.com/watch?v=1F-jMwWdAh0

 5. Net het boek, the New Jerusalem gelezen, de staat New York, en speciaal New Jersey herbergt meer Joden als Israel !
  De Joodse Maffia is de grootste van de USA, daar zijn de Italianen maar Peanuts bij.
  Donald Trump, is waarschijnlijk ???!!!, net als Obama een puppit, daar gaan we weer, inderdaad op weg naar het Nieuwe Jerusalem, of een burgeroorlog,
  het zal er om spannen, met een zwaar en goed bewapende Burgerij, en de waarschijnlijk overlopende dat wil zeggen de kant kiezen van de Burgers, Politie, binnenlandse leger, zitten de FEMA kampen zo vol met Joden.
  Maar ze moeten snel zijn, anders worden ze vermoord door de Mossad, want dat is een wereld organistaie van betaalde moordenaars, betaald uit het jaarlijkse sommetje van 1 millard $, door de USA aan de staat ahum Israel.
  God wat een zooitje toch, en dat alleen om de macht over de mensheid, wat toch niet gaat lukken, maar het kost onderwijl wel heel veel mensen levens.

  1. Jenne hou even op over ‘Joden’.. AUB.. SVP misschien beter..? Verdiep je eens in het Zionisme; heeft niets met joden te maken. Voor iemand met jouw levenservaring, kennis en inzichten verbaas ik me over je -in mijn ogen- oppervlakkigheid. Het komt té vaak neer praten om het praten, schrijven om maar wat te schrijven..! Maar volgens mij hebben we het hier al eens over gehad. Ik hoor wel wat je van het verhaal vindt, van dat Zionisme dat het Jodendom als dekmantel heeft en de Islam als ‘schuldige’ neerzet.. Kennelijk lukt het ze om in ieder geval jou zand in de ogen te strooien..!
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-onbekende-geheime-maffia-uit-khazaria/
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/vs-door-israel-bezette-khazaren-vazalstaat/
   En als dit plaatje je niet aan het denken zet, laat dan al dit geneuzel achterwege over ‘Joden’.. De ‘wij’-bakkerij..

  2. Beste Guido, zo wel jij als Paul Harmans, weten het altijd allemaal beter !
   Ik ben een mens, die veel mensen heeft gekend, en de daarbij behorende levens muziek.
   Bij mij is het altijd een mengsel van gevoelens, intuïtie, en een soort ongeloof dat de mensen zo slecht en beestachtig kunnen zijn.
   Niet door mij gevonden en bewezen, maar zonder het Judaïsme/Jodendom zou er geen Zionisme kunnen/zijn ontstaan.
   Maar er is altijd een kop van Jut nodig, en dat ben ik nu dan, nou ga je maar lekker te buiten om mij de les te lezen, oude Provo’s hebben hun lesje lang geleden al geleerd, onze brain storm op de samenleving is onder anderen te niet gedaan door dit denken wat jullie uitdragen, een beetje burgermans/bourgeoisie, net niet ver genoeg gaan, een slag om de arm houden, of kortweg sluiks heulen met het kwaad.
   Ik ben een mens, een oud mens, met al zijn facetten de mens eigen, onderhevig aan gevoelens en sentiment, een levens kunstenaar, die nooit het kwaad uit de weg is gegaan, en zegt wat hij denkt.
   Als résumé, The day I die, by Diana Jones, het verkeerde denken, verwacht niet dat op jouw moment gekomen/le moment venu, dat de auto’s stil gaan staan, de klokken niet luiden, de honden niet blaffen, nee het gaat allemaal gewoon door, je kwartje valt en het is uit, vriendelijke groet beste Guido, en ook Harmans gegroet, Jenne

  3. Niet zo zielig doen Jenne en vat het niet zo persoonlijk op ajb. Doe gewoon alsof je nog wat kunt leren en stop met het -tussen de regels door- de zieligert uit te hangen..
   Ik vraag je nog een keer netjes om te stop met het etiketteren van groepen mensen door ze te kwalificeren.. Dááraan preciés gaat deze wereld door naar de ratsmedee. En als er geen carnaval was, droegen mensen ook geen maskers Jenne, als antwoord op je vreemde tekst over Joden..! Jij geeft het carnaval de schuld van de maskers..??! Heb je nou die 2 artikelen gelezen, die ik je goedbedoeld aanreikte..? Wat heeft discussiëren met je nog voor zin dan..?

  4. Beste Guido, ik ben niet zielig, als ik zo op je overkom is dan jammer.
   Het artikel terdege gelezen, over wie hebben wij het hier eigenlijk, ’t gaat over banken en instituten, maar wat of wie is de drijvende kracht, en voor deze bedragen, werden en worden landen en volkeren geofferd, of eenvoudig weggevaagd, net als deze mijnheer Galati, krijgt binnen kort bezoek van dit kwaad.
   En jij noemd de créatie van Cervantes “Don Quichotte de la Mancha” vol uit, ik zou Sherlock de Koopman van Venetië hebben gekozen, is dit misschien het subtiele verschil tussen ons.
   En over leren gesproken, ik leer nog elke dag, natuurlijk, je bent nooit te oud om te leren, doe een avond curcus over de Natuur geneeswijzen, speciaal genezende essentiele oliën, volgens de Oude Griekse wijsgeren, is de neus de directe verbinding, met de hersenen, en zijn geuren een van onze belangrijkste triggers van onze opgeslagen know how, en intuïtie sturend.
   Vriendelijke groet, en de message begrepen !

  5. Hyper Alert, leuke sites die je aangeeft, Bauhouse was en is nog steeds het grote sociale bouw binnen/buiten gebeuren in de Créatieve wereld, mijn jeugd waren ze toon aangevend, we waren vreselijk geintereseerd en vlogen overal heen om de nieuwste bouwsels, van bijvoorbeeld Franck lloyd Wright, of de tafeltjes en lampen van Eileen Gray ( heb een lampje van haar plezier om na te kijken ), heeft maken met de tijd, en de kleine getalenteerde artisans met hun gouden handen, wij leven in een natijd, wij herkouwen hun ideéen.
   De strakke cubus huizen beginnen nu pas door te breken, sommige zijn gewoon prachtig, anderen lijken op een goedkoop sokken fabriekje.
   Nou valt wel mee, het fijne van een discussie op het internet, dat je rustig kunt uit praten/schrijven, en lezen, in duscussies laten veel mensen je niet uitpraten, zij zijn zo vol van hun gedachten/ideéen, dat ze niet eens luisteren wat je te zeggen hebt.
   Ach en dan die goedmenende goedbedoelende Provo’s, de meesten zijn al te rusten gelegd, Jasper Grootveld was zo’n grote, ben er voor naar Amsterdam gereist, ook voor anderen !, het was een mooie tijd, de mensen lieten ons in onze blote kont staan, de overheid met zijn zoetsappige gekweel, toen en nu, ze verdienen niet bete de burgers, op de goede na dan.
   Meek is een gedémodeerd woord, in de oude Engelse boekjes cq literatuur kom je het regelmatig tegen.
   Vriendelijke groet Jenne

 6. Heel de wereld betaald rente aan de banken die het geld uit het niets creëren voor de staatsleningen en het zijn de burgers die aan de overheid betalen die het geld vervolgens aan de banken geeft.

  Wat doe je er nog aan als de politieke leiders de macht al hebben weggegeven?

 7. Chantal,
  Dit noemen ze “financiële alchemie”. Dit was ook één van de redenen waarom indertijd Giordano Bruno op de brandstapel belandde in Rome.
  Dit was ook één van de redenen voor de moord op JFK, die begonnen was met de uitgave van schuldvrij geld.
  Over dit onderwerp en de voorgeschiedenis zijn er 2 interessante boeken :
  1.Babylon’s Banksters – The alchemy of deep physics, high finance and ancient religion,
  2.Financial vipers of Veniced,
  beiden van Joseph P. Farrel.
  Het is geen gemakkelijke lectuur, maar het geeft een goed beeld van het verleden, dat toelaat het heden te begrijpen(vrij naar George Orwell).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.