Advertentie

Stel je de hemel (wel)eens voor..??


Afbeelding van de cover van het boek (klik voor link naar onze bookshop)

Wij ontvingen een brief van de vertaler van een boek van de Amerikaanse pastor John Burke, dat de originele Engelstalige titel draagt: ‘Near-death experiences, God’s promises, and the exhilarating future that awaits you’. Een hele mond vol, maar als je de eerste 3 woorden leest/vertaalt, begrijp je dat het boek gaat over bijna-dood-ervaringen (BDE) en de ‘bewijzen’ die mensen die een dergelijke ervaring hebben meegemaakt, afleggen over het bestaan van een ‘hiernamaals’..

Het boek is een NewYorkTimes-best-seller en er zijn al meer dan een half miljoen edities van over de toonbank gegaan. De vertaler van het boek, Dick van Bloois, maakt een mooie sprong, bij de aanbeveling van het boek in de brief die we ontvingen. Een sprong van het getuigen van een BDE, naar de geloofskant van dit fenomeen.

Hoe hebben onze religies in de wereld eigenlijk deze hemelse situatie in kaart gebracht, of in woorden gevat..? Dat is natuurlijk een uiterst intrigerende vraag, want we kunnen wel uren doorkletsen over deze fascinerende BDE’s, maar een ‘ander’ ding is natuurlijk het religieuze perspectief van de BDE.

Bijvoorbeeld ook met de Bijbel en het Christelijke perspectief op de ‘hemel’, zoals velen die als kind al op hun te verteren bordje met geestelijk voedsel hebben gekregen. Dit is te lezen op de achtercover van het boek

‘Bijna-dood ervaringen, Gods beloften en de opwindend mooie toekomst die jou te wachten staat… 1 Op de 25 Amerikanen heeft een bijna-dood ervaring gehad. Laten die ons echt de Hemel van de Bijbel zien? We zouden allemaal graag willen weten hoe het leven na de dood eruit zal zien. John Burke vormt daarop geen uitzondering.

Christ Energy (© 2005 – Jhadten Jewall)

In ‘Stel je de hemel eens voor’ vergelijkt hij meer dan honderd aangrijpende verslagen van bijna-dood ervaringen (BDE’s) met wat de Bijbel als antwoord geeft op onze meest indringende vraag over de hemel: Zal ik daar mezelf zijn? Zal ik daar vrienden en geliefden terugzien? Hoe zal de hemel eruit zien? Hoe ziet God eruit? Wat zullen we daar in de eeuwigheid doen? Hoe zit het met kinderen en huisdieren?

Burke laat zien hoe de meest voorkomende ervaringen, die gedeeld worden door duizenden bijna-dood overlevenden – waaronder artsen, professoren, bankpresidenten, mensen van alle leeftijden en uit allerlei culturen, zelfs blinden – steeds weer wijzen op het prachtig mooie beeld dat de Bijbel belooft ten aanzien van de hemel. Deze opwindende reis naar het leven in het hiernamaals, zal je de indruk geven, dat je daar al geweest bent en zal voor altijd de manier veranderen waarop je denkt over het leven dat nog komt – en de wijze waarop je je leven nu leidt. Je zult ontdekken dat de hemel verbazend veel mooier is dan je je ooit voorgesteld had.’

Maar laten we beginnen met de brief, van vertaler Dick van Bloois:

* * *

‘Geachte redactie van Want to Know,

Het is mooi om te zien dat dit nieuw boek met de titel ‘Stel je de Hemel eens voor’, al veel belangstelling geniet. Niet voor niets is het ook een thema dat iedereen ergens raakt. De schrijver -John Burke- heeft het thema opgepakt, omdat hij er meerdere keren als voorganger mee te maken kreeg. Het was vroeger voor veel mensen een beangstigende gedachte om zulke ervaringen te moeten delen met anderen. Je werd al gauw voor gek versleten, want zoiets kon toch niet waar zijn.

dr. Pim van Lommel. Uit zijn gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de BDE blijkt dat mensen die een BDE hebben gehad, een volledig andere kijk op het leven kregen en veel meer met ‘de ogen van Liefde’ naar de Aarde en hun medemens kijken..!

De schrijver John Burke heeft zóveel verslagen gelezen van dergelijke ervaringen, dat hij tot de gedachte komt, dat God misschien op deze wijze wel iets meer wil laten zien van wat ons later te wachten staat.. Ik heb het boek met soms rode oortjes vertaald, omdat de inhoud ook mij bijzonder aansprak. Het Engelse origineel kon ik al moeilijk laten liggen door de indringende beschrijvingen en gedachten en ook deze Nederlandse tegenhanger leest minstens net zo prettig!

Uit de vele boeken die al over dit thema beschikbaar zijn, blijkt ook hoeveel interesse er al bestaat voor de bijna-dood ervaringen. Ze laten ons een stukje van de hemel zien (en soms van de hel), maar al deze mensen zijn toch teruggekomen. En bijna alle mensen met een bijna-dood ervaring willen nadien maar een ding: Jezus weer-zien en bij Hem zijn. Zelfs hindoes, boeddhisten, moslims, atheïsten, maar ook kinderen.

Een aardige samenvatting van dit boek? Het geeft allereerst een breed overzicht over de vele aspecten van een BDE, de bijna-dood ervaring. Als het daarbij bleef, zou het een soort wetenschappelijke verhandeling zijn. Maar het relateert die ervaringen stuk voor stuk aan de Bijbel. En dan zie je pas, hoeveel bijbelteksten (ook) op dit thema betrekking hebben. En in de verslagen van mensen die een dergelijke – bijna noodlottige – ervaring hebben opgedaan, kun je lezen dat ze allemaal diep onder de indruk zijn van Gods genade en Zijn liefde.

In wetenschappelijke kringen wordt het verschijnsel BDE al meer en meer als ‘bewezen’ gezien. Onze ‘eigen’ Dr. Pim van Lommel heeft daar maatgevend aan bijgedragen. Er zijn zoveel feiten en kanten aan, die je niet (meer) kunt ontkennen. Je zult in het boek ook ontdekken dat de wetenschappelijke zoektocht naar de authenticiteit van bijna-dood ervaringen een  reden geweest is voor het speurwerk van John Burke.

Met een vriendelijke groet,

Dick van Bloois

* * *

Het is Amerikaanse arts Eben Alexander, die -door zijn wetenschappelijk achtergrond- baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van BDE. Inmiddels blijkt zijn boek -al bijna 6 miljoen van verkocht!- een mijlpaal te zijn, in de wetenschappelijke observaties’ van de fenomenale reeks van BDE-ervaringen. (klik voor artikel)
John Burke

Wij vinden het een fascinerende gedachte om het Bijbelse verhaal (of de Koran of andere religieuze boeken) te toetsen aan de wetenschappelijke essentie van de BDE. Of, met andere woorden, is dátgene wat er in deze boeken staat over dood, de hemel en/of hel, de ‘wederopstanding’ etc., te toetsen aan de wetenschappelijke rapportages over de beleving van het fenomeen ‘dood’, via verklaringen van de mensen die ‘aan de andere kant’ zijn geweest. Bijvoorbeeld: kijken we naar het christelijke perspectief van de wederopstanding van Jezus, 3 dagen ná zijn kruisiging, dan is bijvoorbeeld dáár al een directie link te maken.

Een aantal ‘opgeluchte’ voorwoorden in het boek..!
Het blijkt, wanneer je het boek gaat lezen, dat veel mensen, die bijna dagelijks met bijvoorbeeld hun Christelijke geloof bezig zijn, nogal moeite hebben om de wetenschappelijke en vermeende ‘keiharde’ aanpak/ontkenning van het fenomeen BDE door de wetenschap te volgen. Zij hebben immers geen bewijs nodig van de wederopstanding, van de hemel en/of hel, want dat (geloof) is hen met de paplepel ingegoten. En zij zijn het gaan geloven en voelen dit kennelijk ook zo. Kijk naar 2 van deze voorwoorden, zoals ze in het boek ‘Stel je de hemel eens voor’ te lezen zijn:

Het eerste voorwoord is van Steve van Deventer – predikant, bestuurslid VPE, docent

“Als predikant heb ik vele malen mensen moeten begeleiden in een proces van afscheid nemen en verwerken van hun verdriet. Vragen over het leven hierna kwamen telkens naar voren. Om een goed pastoraal antwoord te kunnen geven heb ik daarover boeken gelezen en verhalen verzameld. Hierdoor merkte ik in mijn eigen gemeente mensen op met zogenoemde ‘Bijna-dood ervaringen’ (BDE). De verhalen stuiten soms op onbegrip, afkeur of leiden tot ongezonde fascinatie voor de dood.

Deze ervaringen hebben een diepe impact gehad op de mensen die ik kende; ze waren veranderd door wat zij gezien en gevoeld hadden. Door deze verhalen door te vertellen kon ik als pastor troost en hoop geven rond onbegrip met BDE en rond het mysterie van dood en leven. Het boek “Stel je de Hemel eens voor” is het beste dat ik in jaren ben tegengekomen op dit gebied. Het helpt de lezer door hoop en zekerheid te bieden. Beschrijvingen van onafhankelijke mensen bieden een beeld van het leven na de dood, dat heel tastbaar wordt.

Omdat zoveel van de verhalen precies dezelfde elementen bevatten, zodat een analytische denker niet anders kan dan zich grondig voor te bereiden op zijn eigen dood.  Hierdoor kan men zich met verwachting richten op het leven – na de dood. Ik beveel dit boek aan voor elke predikant en voorganger omdat het ons prikkelt de rechte vragen te stellen over het leven na de dood.”

Het tweede voorwoord dat we je aanreiken in dit verband is van Jan Willem Grievink, schrijver en spreker (directeur Foodservice Instituut Nederland)

“Veel bijbelgetrouwe christenen zijn – net als ikzelf – huiverig om zomaar waarde te hechten aan verhalen van mensen die beweren in de hemel te zijn geweest. Niet omdat hun getuigenis ‘ongeloofwaardig’ zou zijn, maar omdat ze hun ervaringen interpreteren en tot een eigen waarheid verheffen die soms afwijkt van wat het weinige dat de Bijbel zelf vertelt over de bovennatuurlijke werkelijkheid en de hemel of het paradijs.

John Burke heeft precies het omgekeerde gedaan. Hij heeft als christenwetenschapper honderden gedocumenteerde BDE’s (bijna dood ervaringen) bestudeerd en vervolgens heeft hij de bijbelse uitspraken en kernwaarden gepakt en die als uitgangspunt genomen. De getuigenissen van de BDE-ers gebruikt Burke vervolgens als illustraties om de bijbelse kernwaarden te voorzien van contouren en illustraties. Het geheel is een ode aan de glorie van God en een aanmoediging om Jezus nu al op aarde de eerste plek te geven in ons leven.

Voor mij was het net als toen ik na de eerste keer in Israël te zijn geweest opeens een andere Bijbel kreeg. Toen ik het land en allerlei Bijbelse plaatsen zag, gaf dat context aan de vele geschiedenissen uit de Bijbel. Zo is het ook na het lezen van dit boek ‘Stel je de hemel eens voor’; de Bijbelse gegevens blijven 100% overeind en ze krijgen kleur en accenten door de vele ontroerende getuigenissen en analyses in het boek.

Het laatste rood-bruine accent in dit voorwoord is van ons, ten bewijze van de onderliggende ‘vrees’ van gelovigen, dat hun geloof in de Bijbelse uitleg over het leven, de dood en de ‘wederopstanding’ in gevaar zou komen. Want zoals je ziet en kunt lezen, veelal tussen de regels door, is/was het voor deze mensen een behoorlijk hachelijke onderneming, jezelf ook over te durven geven aan de wetenschappelijke conclusies van de BDE, zoals die door wetenschappers als dr. Pim van Lommel worden vastgelegd.

Of je over te geven aan indringende verklaringen van wetenschappelijk geschoolde mensen zoals de neuro-chirurg dr. Eben Alexander, die je hierboven ziet met de afbeelding van zijn boek ‘Proof of Heaven’ (bewijs van de hemel).. Kortom: Een boek dat je -zeker wanneer je vanuit een Christelijke achtergrond naar het leven kijkt- zou moeten lezen. Maar bedenk dat jij het zélf bent, die je Waarheid bekrachtigt. En dat deze waarheid het verdient, om grondige toetsing trachten te doorstaan, aan genoemde ervaringen, kennis en inzichten van erudiete mensen, die het fenomeen Bijna-Dood-Ervaring wensen te onderzoeken.

* * *

10 gedachten over “Stel je de hemel (wel)eens voor..??

 1. Prachtig onderwerp, slaap ik of ben ik wakker, slapen is veel meer als uitrusten, we reizen om de wereld en zelfs naar andere planeten, deze vaak over het hoofd geziene gebeurtenis, de droom, wat is dit, ja als we dit eens zouden weten, misschien het paradijs, je kunt letterlijk overal vertoeben, in de vorm van een afspiegeling van je illusionaire zijn, je wensen worden vervult, ja heel bijzonder !

 2. Hemel? Hel zul je bedoelen!
  Ik krijg zojuist de mededeling dat de demo in Arnhem is afgelast vanwege een zogenaamde terreuraanslag in Utrecht.
  Busladingen mensen die zich hadden verzameld om te demonstreren voor de pensioenleeftijd terug naar 66, gelijk met de NS medewerkingsstakingen gaan onverrichter zake weer huiswaarts.
  Kwam wel ERG goed uit die aanslag en de toedracht is onbekend.
  Op die manier kun je elk evenement de kop indrukken.
  Ik vraag mij af hoeveel mensen snappen dat het ook wel eens heel makkelijk een valse vlag kan zijn. Ik denk dat met de toenemende censuurpolitiek dit wel eens heel goed zou kunnen passen.
  Ook de FNV was van de partij en ook van die kant, geen berichtgeving.
  Heeft dan wel niet erg veel met het artikel te maken maar de hemel is het in ieder geval niet!

  1. https://nos.nl/artikel/2276614-nieuwe-feiten-over-verdachte-aanslag-utrecht-twee-weken-geleden-zat-hij-nog-vast.html
   Eerlijk is eerlijk en als ik hoor en zie dat op social media de wildste verhalen de ronde deden en mogelijk nog steeds doen dan doet dat geen goed en recht aan de ware gebeurtenissen.
   Zelfs al zou het een valse vlag actie zijn dan verdienen de mensen die hebben bijgedragen aan de arrestatie van deze gek een compliment en ook de hulpdiensten die slachtoffers hebben geholpen verdienen dat ook.Wanneer het een valse vlag actie zou zijn geweest dan zullen de meeste mensen van de hulpdiensten daar niet van op de hoogte zijn geweest en daardoor vind ik dat ze goed werk hebben geleverd,dat mag toch ook gezegd worden? We weten het gewoon nog niet behalve dan dat hij los rond liep terwijl hij nogal wat op zijn kerfstok heeft en mogelijk had hij gewoon vast moeten zitten.
   Hierin zit juist het gevaar dat mensen nu gaan vragen om zwaardere straffen wat kan betekenen dat ze weer wet en regelgeving gaan aanpassen en dat moet voorkomen worden is mijn mening omdat in de toekomst dan misbruik gemaakt kan gaan worden om sneller mensen op te pakken terwijl dat onnodig is.De wetgeving lijkt mij te voldoen het is het besluit geweest van een persoon of personen die hem gewoon veel te vroeg hebben laten gaan en daardoor zijn zij medeschuldig.Het OM heeft ook vaker dergelijke handelingen laten zien door mild te zijn voor bepaalde lieden die hoog op de ladder staan. een paar voorbeelden zijn:
   1.ING (de bank die inmiddels in Italië ook op de vingers is getikt ivm het mogelijk maken van geld witwassen) werd licht beboet wat ze gewoon kunnen terughalen bij de klanten.
   2.Teeven verdacht van witwassen,geld aan een crimineel geven en belastingontduiken laten ze gewoon lopen.
   3.Twee militairen dood door ondeugdelijke munitie en de destijds verantwoordelijke minister krijgt gewoon een baan bij de VN inplaats van dat zij verantwoordelijk gesteld wordt.
   De wetgeving is toereikend maar door met verschillende maten te meten krijg je dit soort gevallen zoals gisteren te zien is geweest.

  2. Ik hoor zojuist van ’s lands propagandakanaal de nationale omroep voor propaganda, kort gezegd de NOS dat er alles op alles gezet wordt om de gebeurtenissen in Utrecht om te smelten in TERREURRrr……
   Ja laat niet een crisis onbenut voorbij gaan.
   Zelfs niet de melkfles die omvalt in godherejesusveen!
   Kunnen we nog wel veilig naar de stembus morgen??

  3. Ondertussen ben ik ook tot de conclusie gekomen dat het inderdaad richting een terreurdaad gaat zoals Rvdz ook schrijft en wel om een paar redenen.
   1.Op tv zijn mensen te zien en horen geweest die gezegd hebben dat de persoon die deze aanslag heeft gepleegd knettergek is en meerdere delicten heeft gepleegd waaruit blijkt dat hij tot veel geweld in staat is en ook zou hij drugs ed gebruiken.(Dit waren mensen die hem kenden of met hem van doen hebben gehad).
   2De aandacht is nu vooral ook op justitie en het OM gericht omdat mensen zich afvragen waarom deze persoon ondanks al zijn daden vrij mocht rondlopen terwijl de meesten vinden dat deze man vast had moeten zitten.
   3.Ook politieke belangen kunnen een rol spelen zoals het voorkomen van stakingen bv en wat mij opviel was dat plots een handeling bij een bank naar hem geleidt zou hebben.
   Op het moment dat op tv telkens reclame voor PSD2 gemaakt wordt (delen van bankrekeninggegevens met anderen) komt men opeens met het nieuws dat hij door internetbankieren gevonden zou zijn.(Vreemd dat ze dat konden terwijl hij ook nog gebruik maakte van een andermans telefoon).Dit lijkt eveneens op de situatie misbruiken omdat banken de laatste tijd nogal negatief in het nieuws waren.
   4. helemaal de doorslag voor mij gaf wederom het bericht dat ze ook nu weer in een vluchtauto (die hij had gekaapt) een briefje hebben gevonden waardoor ze wisten bij wie ze moesten zijn.De politie heeft naar aanleiding van dat briefje zijn foto verspreidt.Dit doet mij denken aan paspoorten die gevonden werden bij de aanslagen in bv Berlijn,Parijs en ook MH17. Zeg nu zelf:https://www.wantoknow.nl/nieuws/ja-natuurlijk-laat-de-dader-zijn-id-achter/ En dan verwijten ze Thierry Baudet onbeschoft gedrag omdat hij op die bewuste dag gewoon z,n werk heeft gedaan en gesproken heeft.
   3.

  4. Rob en Arnold :
   Het is in feite veel eenvoudiger. De link is m.i. de false flag en nep aanslag in Nieuw Zeeland. Zoals te verwachten was werden alle registers opengetrokken en huilden alle “nuttige idioten” danig mee met de wolven in het bos. In het weekeinde begonnen echter op verschillende subversieve (sic) websites de berichten te verschijnen met de ware toedracht van de “aanslag”. In de MSM van maandag was de berichtgeving over Christchurch dan ook al verschoven naar de binnen pagina’s.. De “aanslag” van Utrecht leidde dan uiteindelijk de aandacht praktisch volledig af van Nieuw Zeeland. Over de ware toedracht van Christchurch wordt er intussen gezwegen als vermoord, die trouwens gepaard ging met een nooit geziene censuur van internet. Voor het overige spreek ik mij niet uit over het al of niet gepland zijn van de “aanslag” van Utrecht, in afwachting van meer duidelijkheid. Wat echter ook de juiste oorzaak moge zijn, het is het resultaat dat telt, en dat was de aandacht afleiden van Christchurch.

  5. Het lijkt er wel heel erg sterk op dat dit niet ongelegen kwam en dan is niet uit te sluiten dat hier ook weer meer achter kan zitten.(mogelijk een valse vlag actie dus).
   Wat ik ook niet kan begrijpen en waar ook de NOS weer in meegegaan is,is het feit dat de gehele kamer op Wilders na en mogelijk ook Baudet GEEN DEBAT WILDE GISTEREN (Dinsdag 19-3-2019).
   Wanneer overduidelijk is dat een aanslagpleger los kan rondlopen terwijl elk “normaal” mens vind dat hij gewoon vast had moeten zitten dan lijkt het mij juist van belang om te achterhalen of er nog meer van dergelijke gekken los rondlopen omdat ze bijvoorbeeld ook beloften hebben gedaan aan hen die daarover gaan.
   Spoed zou dan ook geboden zijn lijkt mij en daarom kan ik niet begrijpen dat ze geen debat wilden zodat daar vragen over gesteld konden worden en wanneer dan zou blijken dat er nog meer van dergelijke figuren los rondlopen (wat de kans op herhaling vergroot) zouden ze snel actie hebben kunnen ondernemen wat nu dus uitgesteld is.

 3. Hoi, als kleinkind heb ik de hemel en hel weleens verstandelijk proberen voor te stellen na het horen van bijbelse verhalen,hierin bleef mijn gevoel achter.Maar zo in het verloop van de jaren wende ik me van ieder geloof af. Nu ik al jaren de orbs entiteiten zie,( waaronder feeenen en vele andere entiteiten)die ik natuurgeesten noem krijg ik de gedachtes dat zij invloed hebben in onze dromen. Zoals Jenne schrijft ,we reizen om de wereld en zelfs naar andere planeten,en dit zonder tijd of afstand,soms in bewuste dromen die je kan herinneren en die je overdenkt dat je dan de snelheid ziet waarin vele mensen , plaatsen, voertuigen enzo veranderen en dat we dat normaal vinden in onze dromen,reizen wij ook in onze orb?Zelf heb ik vele jaren terug psychometrie beoefend,het voelen van voorwerpen foto’s enzo waarbij afstand en tijd geen rol speelde. Als ons lichaam overlijdt,worden we dan ook opgenomen in die andere wereld?Zelfs de heilige maagd Maria die werd gezien door kinderen in Lourdes daar heb ik mijn twijfels over, niet dat zij werkelijk heeft bestaan maar dat zij werd gezien door die kinderen,want vele keren heb ik prachtige feeen gezien met een kind in hun armen. Tja, dit was het in het kort.Mvg

 4. na 70 jaar bolsjewiekenrepressie (veel van de ‘leidende’, zich joden hetende zionisten zijn er intussen door Putin uitgeflikkerd) herwint het Russies volk vanaf 1989 weer wat vrijheid, waarbij de meerderheid terug valt op de valse, romeinse programmering (russies orthodoxe bullshit) …
  een ander deel speurt nu naar haar oorsprong aan de hand van archeologiese, in ‘runen’ opgetekende dokumenten … fascinerend dan ook de vertaling van sommig minstens 40.000 jaar oud materiaal … ik kwam op dit spoor bij het lezen van de fantasieën van V. Megre in de Anastasia-reeks, waar hij rept over Vedies-Russiese Inzichten …
  bij deze een in het Duits gestelde samenvatting van wat Inzichten met betrekking op de wisselwerking tussen ‘hemels’ en ‘hellen’ … https://youtu.be/EqiPUhxy4zk

  deze Inzichten komen overeen met eigen onderzoek en ervaringen (o.a. een Toffe BDE), waaruit volgende konklusie resulteerde:

  ∞ tijdens de behandeling van dit infarct was er een moment, dat ik bespeurde, dat mijn bewustzijn zich losscheurde … dat was schrikken … echter niet zo heftig, dat nieuwsgierigheid het won en mijn ‘ik-bewustheid’ het gebeuren belangstellend volgde … er volgde een juweel van ervaring, die me benevens meerdere verkenningen van deze en ‘gene zijde’ het volgende deed konkluderen:
  de dood is voor de vele vloekenden, stelenden, moordenden, liegenden etc. een vloek en voor hen met zuiver geweten een zegen …luisterend naar intuïtie en geweten kun je ‘het Goede’ in je intiemste gedachten, woorden en handelingen sublimeren … ‘het Goede’ kenmerkt zich door waarachtigheid, rechtvaardigheid, vredelievendheid e.d. … daar waar je oprecht streeft een ‘Goed Mens’ te zijn, zul je je voor geen enkele van je daden behoeven te schamen …

  aan ‘gene zijde’ aangeland zult ge alvorens dat gebied verder te verkennen eerst ‘schoon schip’ met je zelf maken, ofwel: in puur BewustzijnsLicht zal je alle handelingen in je voorafgaand leven zelf beoordelen … heb je ‘smerige’ streken uitgehaald, dan zullen die in heftig volle omvang uit je geheugen opwellen … tot op ‘hels’ nivo zal je je dan schamen en inzien, dat je niet rijp bent de zuivere ‘Lichtgebieden’’/’Paradijs’/’Hemel’/5d en hoger te betreden …Weet ge zich aan deze kant een ‘Goed Mens’, dan hebt ge aan gene zijde niets te vrezen !!! ∞

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.