ING en de Dakota Access pijplijn

2 november 2016

Recent is er aandacht in de media over het protest tegen de aanleg van de Dakota Access-pijplijn, in de Amerikaanse staat Noord-Dakota. ING is een van de 17 banken die dit project financieren. De geplande route van de pijpleiding zou komen te lopen onder de rivier de Missouri, de voornaamste drinkwaterbron voor de Standing Rock Sioux-stam, een stam van ongeveer 10.000 mensen met een reservaat dat grenst aan het traject van de pijpleiding in het centrale deel van Noord- en Zuid-Dakota. Demonstranten zeggen dat dit de drinkwatervoorziening in het reservaat in gevaar zal brengen en een bedreiging vormt voor heilige plaatsen. Dit zijn stevige beweringen,die ING uiterst serieus neemt.

Wij screenen altijd alle projecten die we financieren of zij voldoen aan wet- en regelgeving, en ons sociaal- en milieurisicobeleid. Toen wij werden benaderd voor de financiering van de Dakota Access-pijpleiding, hebben we vastgesteld dat het project in lijn was met ons beleid. Daarnaast bleek uit de beoordeling van een door ons ingeschakelde onafhankelijk adviseur dat het project voldeed aan wet- en regelgeving.

Onlangs is ons echter gebleken dat de Standing Rock Sioux-stam het niet eens is met de processen die zijn gevolgd bij het verlenen van vergunningen en toestemming. Er is een rechtszaak aangespannen om te beoordelen of er al dan niet voldoende dialoog is gevoerd met de stam. Volgens de Amerikaanse wet hebben indianen een bijzondere status en moeten zij worden geraadpleegd als hun belangen op het spel staan. De Standing Rock Sioux stam is van mening dat hun rechten zijn geschonden tijdens dit proces. In afwachting van verder onderzoek, heeft de Amerikaanse overheid verzocht om de aanleg van de pijpleiding naast het reservaat vrijwillig stil te leggen.

We hebben vertrouwen in een goede rechtsgang en zorgvuldige behandeling van de kwestie door de Amerikaanse overheid. Toch hebben we onze bezorgdheid geuit over het project. De financiers van de pijpleiding hebben opdracht gegeven tot aanvullend onderzoek door onze externe onafhankelijk adviseur en we zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen. Waar mogelijk zullen we onze invloed aanwenden om het proces tot een bevredigend resultaat voor alle betrokken partijen te brengen.

x

ing-oilie-afb

* * *

 

x

Teken je mee, om ING op te roepen haar macht rondom de financiële steun aan het project zódanig in te zetten, dat een TOTALE STOP van het bouwproject wordt afgekondigd; tenminste TOTDAT alle partijen in hun bezwaren zijn gehoord EN HUN RECHTEN NIET WORDEN VERTRAPT..!! (klik op de illustratie of HIER en TEKEN!)

x

ing-stop-met-de-financiering-van-de-pijplijn

dapl-protest-2