Advertentie

Het ‘paarse Amerika’…?!


x

paus-in-paars2

x

x

x

x

Het ‘paars‘-geworden Amerika…?!

2016 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

trump-666-2Onlangs zag ik een filmpje op youtube, waarin bepaalde aspecten van een speech die Trump gaf tijdens een jaarlijks Jezuïetendiner (HIER) werden uitgelicht. Hij was daar samen met Hillary Clinton aanwezig, direct na de afloop van hun derde en laatste verkiezingsdebat. Dit gegeven op zich is natuurlijk al opmerkelijk. Wat mij opviel waren de cruciale momenten in de speech van Trump, waarop hij een satanisch genspireerd handgebaar maakte.

Op het moment dat hij zei: “And we’ve got to come together, not only as a nation but as world community” maakte hij dat handgebaar, alsof hij wilde zeggen ‘Under a satanic religion..’

steve-bannon-en-666-2Daarna deed hij hetzelfde gebaar nog eens, terwijl hij zei: “And the great religious leaders that are here tonight give us all an example that we can follow”. Wie met een beetje ruimer ontwikkeld en geïndividualiseerd bewustzijn wil nu nog een voorbeeld volgen van Jezuïtisch satanische leiders? De in de wandelgangen genoemde Steve Bannon, die als mogelijke chef-strateeg voor de komende regering van Tump zal worden benoemd, maakt op de volgende afbeelding exact hetzelfde 666-gebaar dat Trump in vele filmbeelden ook maakte.

Eerlijk gezegd heb ik nog geen enkele Amerikaanse president of aanstaande president zo vaak dat bepaalde handgebaar, van duim tegen wijsvinger en de andere drie vingers omhoog geheven, zien maken. Ik heb inmiddels verschillende filmpjes van Trump bekeken en zag het in al die filmpjes terug. Soms zelfs afwisselend met de ene hand en dan weer met de andere hand. Struin eens rond op youtube met als zoekterm Trump en oordeel voor jezelf. Hier dit filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=WNqPbmQk5cc

Moderne Amerikaanse dialectiek
Als we daarbij kijken naar de afbeelding in het filmpje voorafgaand aan de speech van Trump, dan zien we de moderne Amerikaanse vorm van dialectiek, die uiteindelijk leidt naar de paarse synthese. Dit sluit aan bij het artikel (HIER) over een andere visie op Hillary Clinton’s concession speech, waarbij zowel zij als Bill heel prominent de kleuren paars droegen, als hun nieuwe zakelijke kleur. Het is de samenvoeging van de republikeinse en democratische kleuren rood en blauw, die de kleur paars laat ontstaan.

amerikaanse-dialectiek

Het is de ultieme natte droom van de in vorige artikelen benoemde Fabian Society (HIER o.a.), die de dialectische tegenstelling van links en rechts in de wereld heeft gebracht, om in de bakermat van het door haar zelf tot stand gebrachte kapitalisme een nieuwe liberalisme en socialisme/communisme verenigende beweging te laten ontstaan. Hoe zullen we die noemen? Sociocorporatisme? Of communaal kapitalisme? Of Commulisme? Of sociaal-kapitalistisch religiolisme? Ik sta open voor andere creatieve benamingen.

Soros met Nathan Rothschild
Miljardair George Soros met Nathan Rothschild

Of simpelweg een Nieuwe Wereld Orde..?
Waarin alle kunstmatig geschapen dialectictische tegenstellingen verenigd zijn in een alles overstijgende eenheid van een Luciferische verering, die in alle aspecten van het menselijk leven haar vormgevende uitwerking heeft.  Het is natuurlijk ook niet voor niets dat er in de VS al een tijdje sprake is van een op handen zijnde paarse ‘color’-revolutie, die door het zeer succesvolle kleurenrevolutiebedrijf van George Soros zou worden geïnitieerd.

De kleur paars heeft de oorspronkelijk spirituele betekenis van zuiverheid en purificatie. Zoals alles en de betekenis van alles in deze wereld is gekaapt door satanische tegenkrachten en in haar tegendeel wordt omgedraaid, doet men dat dus ook met de kleur paars. Het is een vorm van ‘Orwelliaanse New Speak’.

Soros heeft Clinton van de nodige donaties voorzien voor haar campagne en zij was helemaal zijn kandidaat. Velen, ook in alternatieve kringen, zijn echter geneigd om een partij te kiezen en verliezen daarmee het overzicht. In 2008 was dat met Obama exact hetzelfde.

Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Take your pick it’s the same evil spirit that wants to mass-murder all humans. In exchange for doing his “dirty work” he rewards those allow him to snatch their souls by giving them incredible riches, fame and power. This is the secret blood contract called “selling one’s soul.”
‘Baal’ of ‘Moloch’, ‘Lucifer’, ‘Satan’. Namen die allemaal staan voor dezelfde kwaadaardige entiteit, die de hele mensheid wil uitmoorden. In ruil voor het verrichten van zijn ‘vuile werk’, beloont hij hen, die hun ‘ziel aan de duivel geven’, met ongelooflijke rijkdom, roem en macht. Dit is het geheime bloedcontract, dat degenen ontvangen die ‘hun ziel verkopen’.

Het is in onze veruiterlijkte wereld nu eenmaal een menselijk gegeven om in het kader van het overleven, een laatste overlevingsstrohalm in die buitenwereld te zoeken. Laat er echter geen onduidelijkheid over bestaan , dat de satanische tegenkrachten deze psychisch/emotionele overlevingsmodus in de menselijke ziel als geen ander kennen!

Juist omdat zij deze overlevingsmodus, in de vorm van het menselijk ego zelf hebben geschapen! Dit is de reële werking van de door heersende elite in de mens geprogrammeerde egokracht, die een reflectie is van de werking van Lucifer in ons eigen innerlijk. Ook Nederland heeft haar Paarse politieke periode (HIER) gehad, ten tijde van het socialistisch(?)/liberale kabinet van Kok(halsen) en Wiegel(maar heen en weer).

Fusie Republikeinen en Democraten
Als teken dat het dualistische tweepartijenstelsel in de VS zal fuseren tot een nieuwe op eenheid gerichte beweging, vindt er mijns inziens nu een bijzonder geniaal voorprogrammerende hersenspoelcampagne plaats, die de Jezuïtisch katholiek beladen kleur paars in haar vaandel draagt. De occultisten maken graag gebruik van beeldentaal, die alleen voor ingewijden een betekenis heeft en voor de onwetenden een onbewuste programmering in zich draagt. In de Rooms Katholieke Kerk speelt die kleur paars een heel bepaalde rol. In de oosters Orthodoxe kerk, die veel zuiverder op de graat is m.b.t. het ware Christendom, wordt de kleur paars niet eens gebruikt.

Paars (violaceus) – tijdens de adventstijd en de vastentijd oftewel veertigdagentijd (de 40 dagen vóór Pasen). Paars kan ook gebruikt worden in de missen en officies voor de overledenen.” Bron

Kijk daarnaast in het filmpje ook even naar het bijzondere kruis, die de man schuin achter Trump rond zijn nek draagt. In het filmpje wordt uitgelegd dat het een Britse onderscheiding is, waarop staat ‘For God and the Empire’! Hetgeen benadrukt dat Amerika nog steeds een uitvoerende Brits koloniale, op veroveringsdrang gerichte rol speelt en verder te spelen heeft. Betrekken we daarbij de bijzondere relatie die het Britse Rijk heeft met Israël en het Vaticaan, dan kunnen we dus in de komende tijd een steeds snellere overgangsbeweging van de Pax Americana, de oude Pax Britannica in een andere vorm, naar het nu te ontstane Pax Judeïca verwachten.

paus-in-paars3

Waarin het wereldse kapitalisme en socialisme samen dienen te worden gevoegd en van een dictatoriaal Khazaars Joods/Kabbalistisch en Jezuïtisch Rooms Katholiek religieus karakter zal worden voorzien. Daarmee zal de mens op zowel aards niveau, als geestelijk/spiritueel niveau tot een volgzame slaaf worden van de heersende en levensenergie wegzuigende meesters. Dit in volkomen tegenstelling met de dienstbaarheid aan het geheel van het leven, waarbij iedere meester dienstbaar is aan dat geheel.

In vroeger tijden gold het gezegde dat jij ook kent: ‘Alle wegen leiden naar Rome’. In komende tijden zal dit gezegde vervangen worden door: Alle wegen leiden naar Jeruzalem. Met Jeruzalem dus als hoofdstad van de NWO! Het gaat hierbij om een controle te verkrijgen over alle facetten van het gehele innerlijk en uiterlijk menselijk leven. Dus zowel het spiritueel/geestelijke, als het emotionele en de mogelijkheid om die menselijke facetten op een aards niveau in een fysieke realiteit vorm te geven. En juist te misleiden naar een steeds sterkere mate van afhankelijke slaafsheid.

rothschild israelBankiers, het Vaticaan en Jeruzalem
De bankiers die de Vaticaanse geldwereld beheren zijn de Rothschilds. De onderzoeker Eustace Mullins schreef, dat de Rothschild bankiersdynastie in 1823 wereldwijd alle financiële transacties van de Rooms Katholieke Kerk (RKK) heeft overgenomen. Tegenwoordig zijn alle grote bank- en geldzaken van de RKK nauw verweven met de Rothschilds en het internationale banksysteem (HIER).

Het beheer over Jeruzalem is ook al langere tijd in handen van de Rothschilds. Uit een artikel, gepubliceerd op 28 november 1829 in de Amerikaanse krant Niles’ Weekly Register, blijkt dat de Rothschilds in dat jaar Jeruzalem hebben opgekocht. Zie (HIER). In mijn beleving zijn de laatste Amerikaanse verkiezingen dus bedoeld geweest als voorbereiding op een uiteindelijke transitie naar de finale uitvoeringsfase van de Nieuwe Wereld Orde. Middels subliminale kleuren- en handgebarenboodschappen geven de betrokken acterende spelers aan, daaraan mee te zullen werken en wordt het volk op een voorspellende manier geprogrammeerd.

Rotschild dollar high court israel

Mocht ik het echter volkomen fout hebben, dan stel ik voor dat we er met elkaar in een volgend leven nog eens reflectief een boom over opzetten. Laten we vast een afspraak maken!

Toen de nazi’s de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
ik was immers geen syndicalist.

Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
ik was immers geen Jood.

Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
ik was immers geen katholiek.

Toen ze mij kwamen halen
…was er niemand meer die nog kon protesteren.

Pastor Martin Niemöller (1892–1984)

Menselijke keuzevrijheid
Wat ik in het hieronder weergegeven filmpje tegenkwam, was de uitspraak van een insider van de elite, waarin hij aangaf dat zij deze wereld moeten vertellen wat ze gaan doen. Dit sluit aan bij wat ik al in verschillende artikelen heb aangegeven, namelijk dat ook de satanisten de vrije wil/keuzevrijheid van de mens hebben te respecteren. Dat is de essentie van het universum waarin wij leven. Zij doen dat dus ook en vertellen op alle mogelijk manieren, liefst zo verhuld mogelijk wat hun plannen zijn.

Het is verhuld, omdat het op een manier gebracht wordt die als amusement wordt gezien, in de vorm van films, strips, tekenfilms, computergames, satanisch geïnspireerde popconcerten enzoverder. Door het op deze wijze te doen, voldoen ze aan de universele wet van het respecteren van de vrije wil/keuzevrijheid. Hier het zeer bijzondere hierboven genoemde Nederlandstalig filmpje over Trump als gecontroleerde oppositie:

In het filmpje de volgende tekst te lezen: ‘De schaduwregering volgt de occulte kabbalah’. En in de kaballah staat het volgende: ‘Reveal your plans, even if they don’t understand and your karmic debt will be lifted.’ Of in goed Nederlands:

Onthul je plannen, zelfs als ze er niks van begrijpen, en je karmische schuld zal worden opgeheven.’

In het Judaïsme staat de kleur paars voor purificatie, oftewel reiniging: ‘Purification from sin was also symbolized by purple.’ (HIER)

Commentaar overbodig?
Commentaar overbodig?

Zij denken daarmee zich vrij te kunnen pleiten van iedere karmische schuld en wanen zich daardoor onkwetsbaar, zoals ze door hun vormgeving van het juridisch systeem in deze wereld zich ook overal op een zogenaamd legale manier weten uit te manoeuvreren. Dat is echter hun illusie. Zij leven ook in de illusie van onkwetsbaarheid en onoverwinnelijkheid en denken zich daarmee boven de universele wetten te kunnen plaatsen. Net zoals het in ons, door de Luciferische krachtenwerking geprogrammeerde ego, zich ook graag aan die illusie vasthoudt.

Daarmee laten de wereldse marionetten van hun satanische meesters zien, dat zij geen snars hebben begrepen van hoe de universele wetten werken. Zij zien niet dat het de intentie is waarmee men dingen doet, die overeenkomstige resultaten en gevolgen teweeg brengt. Maar die ook zij niet zullen kunnen controleren. Daarom zullen zij aan hun door eigen negatieve intenties geïnspireerde daden te gronde gaan. Ze zullen echter pogen om zoveel mogelijk mensenzielen in die ondergang mee te nemen.

Onbewuste boodschappen
De op de hiervoor beschreven manier gebrachte boodschappen worden echter, mede door alle dom houdende maatschappelijke onderwijs- en opvoedingsomstandigheden, niet op een bewust niveau door mensen opgenomen en verwerkt, maar op een onbewust niveau. Door het op een onbewust niveau implanteren van toekomstbeelden in mensen, gaan zij er ook op onbewust niveau aan bijdragen dat deze beelden tot een fysieke realiteit worden.

mirror_uk_satanism_paedophiles_mi5_popstars_politiciansDe satanische machten achter de schermen weten wat de scheppende kracht van de menselijke geest is en misbruiken deze voor het scheppen van hun eigen op afbraak, chaos en vernietiging gerichte agenda. Zij weten dat de menselijke geest een krachtige projector is, die innerlijke beelden in de buitenwereld kan manifesteren.

Het feit dat mensen dit op een onbewust niveau laten gebeuren, heeft alles te maken met het gegeven dat mensen hun eigen innerlijke conflicten met betrekking tot eventuele trauma’s, psychisch/emotionele littekens en ander oud zeer niet bewust verwerken. De occult/satanische krachten maken dus gebruik van het psychisch/emotionele materiaal dat er in ieders ziel aanwezig is, om hun eigen negatieve agenda in op groepsvorming gebaseerde versterkte vorm, door een bij individuele mensen aansluitende zielsmatige inhoud, naar buiten toe te manifesteren.

Alles is daarbij gericht op strijd. Op het veruiterlijken van de innerlijke strijd ten aanzien van het onderdrukken van het eigen uit het verleden voortkomende leed. De innerlijke uit het emotioneel getraumatiseerde verleden voortkomende vijand, die het ego schept – om maar de nodige controle te kunnen houden – wordt of door middel van lichamelijke ziektes, of via in de buitenwereld uitgevochten conflicten uitgewerkt.

Emoto homeopathie ijskristalDit sluit alleszins aan bij wat grote en vernieuwende onderzoekers op het gebied van de uitwerking van negatieve emotionele processen op het lichaam, als Dr. Ryke Hamer op het gebied van kanker en Masuro Emoto op het gebied van de geheugencapaciteit van water, hebben bewezen. We worden op zoveel manieren geprogrammeerd, zonder dat we het door hebben. Het is nu juist het mooie en uitdagende aan onze tijd dat we ons daar bewust van kunnen worden en elkaar daarin kunnen ondersteunen!

De ware revolutie is de innerlijke revolutie..!
Aan het eind van het filmpje wordt weergegeven dat de enige werkelijke revolutie de innerlijke revolutie is! Ik heb dit in sommige eerdere artikelen verwoord in de trant van, dat men de ‘vijand’ niet op het eigen uiterlijke terrein kan verslaan, omdat er juist op dat terrein een overmacht aanwezig is. Daar staan onze eigen kleine egowensen machteloos tegenover, zelfs in een gegroepeerde vorm. Want die gegroepeerde vorm zal telkens weer geïnfiltreerd en gekaapt worden door de veruiterlijkende krachten.

George Soros is een meester in dit spel. Aangezien we leven in een totaal veruiterlijkte wereld, waarin satanische krachten een op demonische principes gebaseerd geweldsmonopolie hebben verworven, is daar op geen enkele manier een menselijke eer te winnen. Het is echter de functie van de tegenkrachten om de mensheid wakker te schudden en de in haar sluimerende scheppingskrachten te wekken. Men kan dan de sociale chaos en destructie zien als een beproeving en uitdaging om het meest wezenlijke in ons aan te spreken en naar buiten te brengen. Om inzichtelijk te maken dat het Kwaad een plek heeft, geef ik hieronder een deel van de Proloog in de hemel weer, zoals Goethe die in zijn dichtwerk Faust verwoordde.

faustDe Heer: Gij moogt ook dan u vrij doen kennen: ‘k Heb u en uws gelijken nooit gehaat. Van alle geesten, die ontkennen, Is het de spotter, die mij ‘t minste schaadt. Des mensen werkkracht kan te licht aan ‘t sluimren raken, Hij mint de luie rust maar al te wel: Daarom geef ik hem gaarne zo’n gezel, Die prikkelt, drijft en moet als duivel waken.

Doch gij, waaracht’ge godenzonen, Verblijdt gij u in ‘t levend rijke schone! Het wordende, dat eeuwig schept en leeft, Omgeev’ u met der liefde zachte slippen, En wat in bevende verschijning zweeft, Bevestigt dat in blijvende begrippen.

 Mephistopheles: Van tijd tot tijd zie ‘k graag de Oude weer, (Alleen) En wacht mij om met Hem te breken. Het is toch aardig van zo’n grote Heer, Zo menslijk met de duivel zelf te spreken .

Onmenselijkheid kan alleen maar bestreden worden met menselijkheid!! De essentie van menselijkheid is, deze in de vorm van een verbinding met je medemens en de natuur in je hart te voelen! En deze van daaruit in je dagelijkse omgeving vorm te geven.

Laat je Liefdeslicht schijnen!

Met een realistische groet,

Arend Zeevat
15 november 2016

enige-revolutie-werkelijke-revolutie

153 gedachten over “Het ‘paarse Amerika’…?!

 1. Als aanvulling op de in het artikel benoemde Jezuïtisch/Kabbalistisch religieuze NWO-saus, kan men deze ook nog zien als een synthese tussen de antithese van het christendom en jodendom. Waarmee de fundamenteel judeo/christelijke tegenstelling zal kunnen worden overstegen.

 2. Arend,

  Het is een enorme hypothetische mogelijkheid die jij hier uitlegt, maar volgens mijn weten zijn hun te verwezelijken ideéen te verschillend, te onderscheiden, er zijn hier waarschijnlijk wat vertegenwoordigers van deze verscheidene richtingen aanwezig, maar dat wil nog niet zeggen dat de achterban van deze lieden d’accord zijn.

  Er wordt altijd te pas en te onpas de Vrij Metselaars genoemd, nou ik kan je mededelen, dat deze op hierarchiese wijze bestuurde loge’s vaak helemaal niet zo homogeen zijn in hun uitspraken, als dat sommige politieke leiders zouden wensen, het streven is naar een betere wereld, maar niet te koste van alles.

  Maar dat er vreemde voorvallen plaats vinden, ja dat is waar, maar volgens mijn inlichtingen, is men bang en voor Rusland en voor China,
  je kunt zien hoe snel een volk kan worden omgeturnd, bijvoorbeeld Rusland van het door Joden geleide Communisme, terug naar het Orthodoxe Christendom, ja ergens zit dit Christen dom verankerd in
  onze intuItie ! duizende jaren brain wash en fuck poets je maar niet zo even weg, niet vergeten dat het een soort heritage inhoud van ons paganisme, het is het verleng stuk van het geloven in het alien universum, het zit in onze genen.

  Groet Jenne

  1. Jenne.

   Het is mijn overtuiging dat er binnen de Vrijmetselarij, zeker in de onderste regionen van die piramidaal opgezette club, zeer veel goedwillende en zoekende mensen zijn. Het machtsverhaal binnen die club begint pas vanaf de graden boven de 30ste en zeker vanaf de 33ste graad en daarboven. Ik kan me niet voorstellen dat je kennissen hebt binnen die regionen!

 3. Arend,

  waarom al die misplaatste nieuwsgierigheid, je verwacht toch niet een antwoord op die vraag !

  Meld je bij een loge, en laat je wegen, en vervolg je weg, bestudeer de broederschap, wordt een venoot, doe je gelofte/belofte.

  Je wordt hier zeker niet slechter van, maar wel anders, vooral je standpunt in en tegenover de samenleving, 100% integre, geen leugentjes om bestwil meer.

  Dat instigneren moet uit je zelf komen, anders heeft het geen nut !

  Groet Jenne

  1. Jenne.

   Op geen enkele manier heb ik in het artikel de Vrije metselaars benoemd. Je komt er zelf mee, hetgeen veel over jou zegt.

   Ik voel overigens geen enkele behoefte om mijzelf door welke uiterlijke instantie of organisatie dan ook te laten wegen. De enige weegschaal waar ik mijzelf en mijn daden op wil laten wegen is mijn eigen geweten. Dat geweten is, evenals mijn intuïtie, mijn directe verbinding met de Goddelijke Bron in mijzelf. Ik heb daar dus geen Vrije oude wijsheid metselende clubs voor nodig. Ik respecteer dat jij daar wel lid van bent. Maar laten we ieder het zijne of hare laten en elkaar niet gaan bekeren!

  2. Arend,

   Ik wil je niet bekeren, geef aan hoe je je weten over hen kunt vergroten en verdiepen.

   Ja een balotage onder gaan, is niet altijd gemakkelijk.

   Jij benoemd mij tot vrij metselaar !

   Het wakend oog en de Pyramide zijn VM symbolen !

   En dan symbolen taal, is de taal van de analfabeten, en de gene die elkanders taal niet spreken, het symbool is de voorloper van de foto, een beeld zegt zoveel meer als het geschreven woord.

   En dan die Goddelijke bron in jou zelf, klinkt goed en mooi, volkomen mee eens, groet Jenne

  3. Dinsdag kwam ik toevallig door Leersum bij Wijk bij Duurstede, en ik zag een reclamebord langs de straatkant van de Vrijmetselarij…ze zoeken nieuwe leden. Ene loge. Zelf heb ik jaren geleden voor een vrijmetselaar gewerkt. Hij was een wetenschapper en harde werker. ‘Luiheid’ is aan hen volgens mij niet bestemd. Voor mij lijkt het op een soort vervanging voor een kerk, een spirituele groei club ‘de ruwe diamant moet geslepen worden’ en ondertussen maken ze gebruik van een gigantisch netwerk. En ja, hoe hoger je komt hoe meer macht, net als in de kerken. Er wordt vaak onder (jonge) mensen naar talenten gevist die van nut kunnen zijn in de loges, dus voor het netwerk, mensen die men nog kan vormen naar eigen belangen. Men geniet ‘bescherming’ etc. en ja het komt elitair over. Kijk naar de logo’s van de politie en brandweer.

  4. mc,3.3

   Dat is bizarre, reclame bord, nog nooit van gehoord, ja het zijn vreemde snaken, semi sectair en zo voort, macht denk eerder dat het op wijsheid berustende leiderschap is, en ja ze zijn wereld omvattend, er zijn vrouwelijke Vrij Metselaars genoeg, er zijn/bestaan in de VS Zwarte Loges, ja het zal wel een soort geborgenheid inhouden, een onder broeders en zusters van het zelfde denken zijn, een beetje intellectuele elitaire wereld verbeteraars,
   ieder zijn Eigen meester en geloof, toch ook veel atheisten, en zelfs
   vrij denkers, Garibaldi was een Vrij Metselaar, Napoleon Bonaparte ook, en die goeie Voltaire had een hoge graad, ze worden vaak beoordeeld van uit een onweten, nou ja dat is de gewoonte, ’t is waar ze zijn verzot op gezond verstand, uiteindelijk zijn het bouwers.

   Jenne

 4. Leuke poging Odette. Het grote verschil is echter dat in de oorspronkelijk Indiase mudra-vorm de hand een liggende open houding laat zien, hetgeen een beeld is van de Indiase open houding voor het geestelijk inspirerende. Maar de satanisten kapen al die oude symboliek, veranderen er iets aan en geven er hun eigen alleen voor ingewijden te begrijpen betekenisvolle lading aan. In het gebaar van Trump, Bannon en anderen wordt de hand niet open naar buiten gestrekt, maar naar boven.

  Hetzelfde is gebeurd met het oudst bekende symbool van de swastika. Oorspronkelijk komt dit symbool ook uit India en heeft daar de betekenis van zuiverheid en geluk brengen. De Nazi’s hebben het gekanteld en hun eigen negatief geladen betekenis aan gegeven. Hierin kenmerkt zich de werking van satanische krachten, die slechts terug kunnen grijpen op oude symboliek, omdat ze niet in staat zijn om iets nieuws te scheppen.

  1. Ja, het perfect gebaar, vingers naar boven. Ik gebruik het, jij gebruikt het, hele volksstammen om maar zo te zeggen. I.m.o. Wil hij op zijn manier zijn geziene bewoordde perfectie, wat hij denkt, meer tot uiting laten komen, meer te benadrukken. Managers hebben daar een handje 😉 van. De één wijst b.v. met een pen om zijn pleidooi te benadrukken de ander een tijdschrift. Het staat wat knullig als je daar als a.s. president met een krantje staat te wapperen.
   Hij gebruikt wat iedereen heeft, zijn handen. Hij doet dat al wat langer dat perfect gebaar en het maakt niet uit over welk onderwerp hij het heeft. Ja het was mij ook al eerder opgevallen.
   Mijn buurman loopt de hele tijd aan zijn oor te friemelen als hij praat en zijn vrouw doet alsof ze een air piano bespeelt tijdens het praten, heel vermoeiend toch mensen die met hun handen praten.
   Ikzelf doe dat ook best wel, nou ja dan ben ik maar vermoeiend, maar ik benadruk extra met wat ik wil zeggen, een soort doven en slechthorenden ondertiteling 🙂

  2. Waarom vul je voor mij dingen in Odette? Ik gebruik dat gebaar nooit. Het zit eenvoudig niet in mijn systeem!

  3. Ook ik heb het gezien maar toch ( ben duiker geweest) het is oke……
   Zolang hij niet het tweehoorn teken maakt, geef ik hem nog even het voordeel van de twijfel.

  4. En dan nog, waarom vraag je het zelf niet aan de mensen, het zijn er genoeg. Op deze manier kan je wel blijven speculeren, want dat is het…

 5. over Project Pegasus; Looking Glass Technology misbruikt door de Chrono-garchy eliteMaffia en vermoedelijk verkregen door 1954 Grenada humanbodydeal Treaty met jah met wie, misschien ‘Orion p52 greys’, met door mij bijgepunte doorgekamde subcap transcript ondertiteling onder de CC knop, radertje voor keuze tussen second stream bij ge-edit Engels of google auto craptions die de laatste tijd door ‘deep learing a.i.’ verbazingwekkend beter presteert. http://www.nature.com/news/deep-learning-boosts-google-translate-tool-1.20696 oftewel die beelden van de Simpsons waar in 2000 Trump de trap afloopt is toen al gezien via de time masjien…. ik zelf heb het ongevraagd gegund gekregen zo rond 2000 om een kijkje in mijn toekomst te krijgen, ik kan nu al zeggen dat dat mij niet voor niets toen gegund is, de knooppunten die ik toen binnen kreeg, de manier waarop zeg ik nu even niet, hebben er voor gezorgd dat ik het ‘net’ wel red, zonder die kapstok had mijn verwarring waarschijnlijk te groot geweest over de idiotie hier op aarde, de gewone ‘mens’ kan ik mijn nog steeds niet in herkennen, ze zijn niet te bevatten idioten voor mij, nog steeds, kan vaak mijn ogen en oren niet geloven, voor mij zijn ze meest sloooooooooooooooooooooooooow, ik heb kennelijk in mijn eerste levensuren ze al voor 1000 levens door gehad, ze zijn zooooooooooh slooooooow, ze smeren de meest banale dommigheden eeuwig uit over jaren en jaren en jaren, slooooooow learners, wat begrijpen ze nou feitelijk wel en hoe lang duurt het voordat een aardemens een stap verder zet in z’n denken en doen, ik begreep er geen knal van vroeger en nog, zonder mijn time masjien simpson kapstok knooppunten had ik het waarschijnlijk niet gered, voortijdig gedesintegreerd, de hulp die ik tot nu toe gehad heb MOET ik daarom dankbaar zijn, voor mijn part is het Orion hulp die ik gehad heb, maakt me niet uit, het is Us You Them or Me, nog steeds, op een paar zeldzame uitzonderingen na jah, in Coz taal. U2 – Two Hearts Beat As One https://www.youtube.com/watch?v=uIuAFBRyjj4 en jah Anna heeft me wel geholpen, en ik voel Odie op de achtergrond en dat is goed, en nog wel een aantal natuurlijk wel, niet te benepen, Koekkie ik kan zo nu en dan best ‘lachen’ genieten van je posters offensiefjes en je hebt zeer zeker wat in je Mars, er zit ontwikkeling in dat kan op oudere leeftijd soms nog wel. Jenne heb je nog wat van deze productie mee kunnen krijgen? ben je in 1 klap ‘space/kerrie’ up to date you know sort of soort van in essence (haar favo stopwoordjes) en jah ze ziet er de laatste tijd mega beroerd uit, de make-up verf maakt het eerder erger, sinds ze sort of verplicht moet hokken met dat nieuwe vriendje is het sort of mis kennelijk, doet haar geen goed op 1 of andere manier, zeker junk zaad met verkeerde ph factor of zo sort of in essence; U2 – I will follow https://www.youtube.com/watch?v=g2BqLlVHlWA liedje uit de tijd van mijn jeugd dat er veelbelovendheid in de lucht hing in the early eighties.

  EMILY WINDSOR CRAGG DECEIT & HUMAN SOCIETY https://www.youtube.com/watch?v=SY-JV0XlRlY

  The Greada Treaty https://www.youtube.com/watch?v=8sG5RS-99mM

  1. Hyper Alert duidelijke taal hier, veel muziek, misschien wel teveel indertijd, je bent in een anna’liserende tijds lijn bezig, ja ik vindt koekje ook veel belovend, nog een beetje te snel ù^ç-)à’%£0953.

   Groet Jenne

 6. Arend, de een ziet in een cirkel (rondje) de wereld, een andere denkt aan borsten 🙂 haha..ik noem maar iets. OK-gebaar is ok, en als iemand daar iets anders in wil zien ja dan is daar niet zoveel aan te doen.
  Ik heb de moeite genomen en heb naar de gehele speech van Trump geluisterd. Hij heeft heel veel rake dingen gezegd, en het publiek werd er gedeeltelijk nerveus van. Toen hij het ok-teken deed, een 6, liet hij tegelijk met zijn andere hand een rechte wijsvinger zien..dus een 1. 1 en 6 kijk maar naar de betekenis van deze getallen.
  De vingers als ‘horens’ in de doventaal international, betekent I love you…het is maar van welke hoek je het bekijkt.
  Trump is een zakenman en geen spirituele leider en hij is en blijft een Amerikaan in Amerika. En hij is stinkend rijk (the american dream) en heeft ook zeker dislikers. En eigenlijk heeft hij mensen nodig die die kan vertrouwen, maar ja..zijn die er wel op dat niveau?
  Ik heb moeite met de gehele familie erbij te betrekken, en overal ergens een bloot foto naar voren te toveren uit het verleden van de dames in Trumps leven, dochters net zo als ex vrouwen. Dat doen alleen mannen volgen mij 😉
  Schoonheid hoeft men niet te verstoppen, het is niet slecht mooi te zijn. Dan ben je niet bij voorbaat ‘schuldig’.
  Geen idee wat Trump nog gaat brengen, maar tussen aannames en feiten is voor mij nog een groot verschil. Gewoon rustig blijven en kijken wat er na zijn inauguratie gebeurd, als die echt president is.
  Misschien verandert er voor de VS niets maar voor de rest van de wereld wel…goed of slecht, wie kan het voorspellen. Bedenk gedachtes zijn energieën en doen er aan toe.

  1. Ik heb ook de indruk dat het talmoedische jodendom (en de zionisten) (dus niet de Thora joden, die orthodox zijn) zich dermate heeft uitgebreid in de VS dat dat de ware reden is voor het openbare ‘satanisme’, wat eigenlijk het volgen van de talmoed betekent, tenminste dat is wat men eruit kan halen, als je citaten uit de talmoed leest, die liegen er niet om.
   Joden en christenen ‘delen’ alleen het oude testament, niet het nieuwe. Dus de naastenliefde voor je medemens, überhaupt liefde, is niet een doel voor talmoed joden, maar verdeeldheid en afkeur.
   Dus christenen tegen talmoed joden (want die mogen van hun ‘god’ de gruwelijkste fantasieën, uitleven zonder ‘straf’…want het mag, omdat het goyim is.) Hoe godloos ben je dan?..is dat het wat nu zichtbaar wordt??
   Ook het feit dat alleen de orthodoxe joden (die blijkbaar altijd voor de republikeinen zijn) op Trump hebben gestemd en de rest (zio’s en talmoed joden) voor Clinton…

  2. Goed verwoord. Daarbij heb ik in een interview Trump duidelijk horen aanhalen dat de mensen waarmee hij (helaas?) moet gaan werken, vanwege de grote kennis die zij schijnbaar hebben, uit het “moeras” komen (kunnen komen). De man is zich er dus van bewust.
   Mijn verstand duwt mijn beleving richting de onbetrouwbare politici, denk vooral aan Obama en zijn beloftes, maar het hart wenst mij nog wat hoop voor te houden. Trump is immers geen politician en al zeker geen vrijmetselaar 😉 Schijnbaar heeft deze schrijver daar wat mee.
   Ben benieuwd wat de nabije tijd gaat brengen.

  3. Ik heb in het artikel mijn gevoel verwoord en heb ook aangegeven dat ik fout kan zitten. Vooralsnog houd ik me echter bij mijn gevoel. De toekomst zal uitwijzen of het al dan niet juist was. Mocht dat niet het geval zijn, dan geef ik dat ook moeiteloos toe.

  1. Over OK gesproken, vanzelfsprekend is de origine volgens de Grieken uit Griekenland en betekent zoveel als Ola Kala oftewel All is Clear (aka OK)

  2. Actus non facit reum nisi mens sit rea
   Zo en nu weer terug naar het Nederlands
   “Een daad maakt een persoon niet schuldig, tenzij de geest schuldig is.”
   Want het ging om het gebaar…
   Endaxi (Grieks voor OK)

  3. Eigenlijk bedoelde ik in de vorige reactie te zeggen:

   Penis ala kosmos!

   Maar ik vertypte me.

  4. Waarmee ik maar duidelijk wil maken dat het gebruik van al dat op school geleerde Latijn, wat inmiddels al lang een dode taal is en dus op geen enkele manier meer in verbinding staat met de levende realiteit van nu, een egoboostend verhaal is! Je kunt er een geleerde goede sier mee maken, maar het zegt niets over je eigen menselijkheid!

  5. Ik heb een hekel aan groot machten, altijd al gehad, dat weten ze hier op het WTK. Politiek, oorlog, niet mijn wereld/focus. Nee, ik ben geen mens, je hebt gelijk.

  6. Nou Arend, dat is wel een hele grote domme opmerking, de Latynse taal leeft voort in alle talen waarmee hij in de geschiedenis van de mensheid mee in contact is geweest, bij het taal vergelijkend onderzoek, zie je dit duidelijk, dus deze taal is niet dood, maar leeft voort in bijna alle hedendaagse Europese talen.

   En goede sier maken, je kunt toch niet tegen ontwikkeling zijn, en studie zijn, en natuurlijk spreekt het boekdelen over je menselijkheid, één van de pijlers van onze menselijkheid is het intellect het weten, en daar hoort ook onze buitengewoon rijke Europese geschiedenis bij, met het duizend jaar lange verbreiden van het Latynse intellectuele denken en hun taal wat te doen zonder Cicero’s zijn denken !

   Groet Jenne

  7. Jenne.

   Latijn is de taal waarmee artsen en wetenschappers zich menen te moeten onderscheiden van het dom gehouden klootjesvolk!

  8. klopt Jenne, veel woorden van vele westerse talen zijn etymologisch te herleiden tot latijns grieks oud duits oud frans. Is nu vaak de internationale wetenschappelijke voertaal engels was het vroeger vaak latijn. Voor de adel schijnt Frans lange tijd en vogue geweest te zijn, en vergeet niet het Hollandse “abn” uit het westen tegenover het oud saksisch drentstwentsgronings uit het oosten. Ik ben nog steeds benieuwd hoe “LotHarings” hardop klinkt.. Paar maanden terug met de auto door Luxemburg blijkt daar de vlag hetzelfde te zijn als de onze, moet niet gekker worden, daar zit meer achter dacht ik zo te denken….

  9. Arend,

   als je nu gezegt had dat het lange tijd de taal van de Kerk is geweest, om misschien een een schijn van verschil op te houden ?!

   Alle planten zijn in het Latyn benaamd, zo ook veel medicijnen die hier van afkomstig zijn, wats wrong whit that !

   Ergens heb jij iets tegen de oude elite, die zich graag onderschijden van het on opgeleide volk, nu gebruikt deze elite niet langer deze Latynse taal, maar het gat tussen hen en de mensen is nog groter gegroeid.

   Ik begrijp je redenatie heel goed, maar vindt hem toch niet juist.

   Ik ga er van uit dat je als mens je kennis zo groot mogelijk moet maken, kennis is macht, vooral over je zelf, vergeet niet dat de Romeinen 1000 jaar zijn gegroeid, in hun intellect, en als je begint te lezen over hen, zal je mond open vallen van verbazing, alles wat wij dagelijks meemaken, hebben zij al uit de treure geaniliseerd, en hun conclusies gegeven, maar helaas de mensheid wil niet leren, van daar !

   Jenne

  10. Hyper Alert, 9.13

   Veel wat wordt aangenomen als dialect zijnde, is vaak het residu van een oude plaatselijke taal.
   Jij hebt het over het stukje Frankrijk wat Lotharingen heette, die een Eigen Koning hadden, Eigen taal etc.
   In Frankrijk in de tijd van het grote rijk van Karel de Grote, werd er Frankisch gesproken er zijn nog steeds stukken van aanwezig, het Occitaans, het Aquitaans, toen kwam het Latynse Frans van een Klein groepje mensen de boel veroveren, taalkundig dan,
   wel jammer want je kon van noord tot zuid de Pyranën dan je verstaanbaar maken, in Italë speelde het zelfde het Toscaans en andere talen werden overmeesterd door het Latyn wat in het begin maar door weinigen werd gebezigt, het interesseerd mij altijd bijzonder, waarom één taal wel, en de andere niet, van de Gothiesetalen is niets terug te vinden ?, net zo min van de Gothen zelf, volkomen opgelost,
   ooit is gelezen van iemand die in Odessa verbleef op één van zijn reizen, een vreemde onbekende taal hoorde, en met de mensen in contact trad, en uitvond, dat het Gothen waren die ergens in de Caucasus verbleven, grote blonde lieden.

   Nou ik stop maar anders krijg ik Guido.j. op mijn dak.

   Groet Jenne

  11. @9.15
   De Romeinen hebben alles bij elkaar gejat. Volkeren (stammen) gevangenen genomen en onderdrukt, om voor hen te vechten (uitbreiding van het rijk) Ook veel uitvindingen en kennis die hen wordt toegeschreven zijn niet van hen. De Romeinen zijn overgewaardeerd en oververtegenwoordigd in vergelijk, vraag het maar aan de oorspronkelijke Italiaanse en Germaanse volkeren.
   Latijn is een taal die kerken spreken/spraken omdat het de taal was van ‘god’, en die kon het gewone volk niet spreken, daarom hadden ze de kerk (priesters) nodig. Maar het is zeker een elitaire taal geweest, omdat er ook andere talen waren, toen.

  12. MC, 9.17

   Dit is geen jatten, maar je laten inspireren, Latyn is 1000 jaar de voertaal van het Romeinse rijk geweest, Italia, in het noorden de Ilierische talen, in het midden Firenze met zijn Toscaanse talen, het zuiden met grote Griekse invloeden kijk naar Napels, en dan het Italiaans langzaam gegroeid, van af 800 met veel invloeden ook Germaanse de longobarden, maar goed Dante schreef zijn fameuse boek in het Italiaans, dat was een mijlpaal in de Literatuur van dit land,
   op zich een prachtige geschiedenis al die talen van Europa, wat een rijkdom !

   Jenne

  1. Volgens mij zijn het punten van concentratie danwel focus en zoek jij met intelect een verklaring voor het mystieke. kennis van: Intelect komt van buiten naar binnen, mystiek van binnen naar buiten. M.a.w. Trump wapent zich en controleert zijn emoties cq uit zich met het OK gebaar om bijv. een nadruk te leggen. In Polen (bijvoorbeeld) spreekt men amicaal met een ander en gebruikt daarbij het verwijzende vingertje (en nee, die mensen zijn niet lid van de een of andere oculte beweging) doch dit is zo ingebakken. Ergo, daarom noem ik dit gebruik van het wijsvingertje, liefkozend: de Poolse vinger! (daarmee doelende op dat men graag met dit gebaar jou ervan wil overtuigen dat wat zij zeggen het juiste is 🙂 ) Komt bekend voor?

  2. Henri, laat ik heel eerlijk zijn. Het idoliseren van politici, die in tijden van wanhoop, crisis en ellende als projectiescherm moeten dienen, om de hoop voor de toekomst van velen op te kunnen projecteren, staat mij heel principieel tegen. Hetzelfde had ik in 2008 met Obama, die ook in Nederland in alternatieve kringen als mogelijke heilbrenger werd gezien. Ook toen was ik een einzelgänger.

   Het is mijn diepe overtuiging dat het verwachten van een wezenlijke verandering in de buitenwereld, die gekoppeld wordt aan de zoveelste politieke marionet, niets anders oplevert dan de zoveelste teleurstelling. Ik loop al wat langer rond op deze planeet en heb me altijd op de hoogte gehouden van de politiek. Ik heb daarbij steeds weer gezien, dat door het systeem voortgebrachte politieke marionetten, hoe dan ook, het systeem in stand zullen helpen houden. Trump’s persoonlijke op materiële welvaart gebaseerde comfortzone is zo sterk, dat hij geen wezenlijke vernieuwingen door zal voeren die zijn eigen comfortzone in gevaar zullen brengen. Een voorbeeld daarvan vond ik vandaag in het volgende artikel, waaruit duidelijk wordt dat de voorgestelde belastingpolitiek van Trump opnieuw de rijken rijker en de armen armer zal maken.

   (…) “If you look at the most wealthy, the top 1 percent would get about half of the benefits of his tax cuts, and a millionaire, for example, would get an average tax cut of $317,000,” Lily Batchelder, a law professor at New York University and visiting fellow at the TPC, told NPR.(…)

   (…)Trump’s tax plan would hit single parents the hardest because he would eliminate the head-of-household filing status.analysisTrump would also eliminate personal and dependent exemptions, hurting single parents who don’t itemize.(…)

   Bron: https://www.sott.net/article/334595-Trump-tax-plan-hurts-single-parents-middle-class-and-cuts-taxes-for-ultra-wealthy-and-Big-Business

   Werkelijke en wezenlijke verandering zal vanuit onszelf moeten komen, door met elkaar samen te werken en een nieuwe op wederzijds vertrouwen gebaseerde sociale samenhang te scheppen. Zolang mensen hun hoop op verandering aan de politiek ophangen, blijven ze hun eigen verantwoordelijkheid ontlopen en de macht over hun eigen leven in handen geven van narcisten (Trump!) en psychopaten. Zij zullen maar al te graag de hen toegeschoven macht overnemen en misbruiken. De geschiedenis heeft niets anders dan dat laten zien! Vanuit dit gevoel ben ik steeds op zoek gegaan naar signalen, die mijn visie op Trump ondersteunen.

   We leven in de eindtijd van een occult/spirituele oorlog, waarbij de krachten van het kwaad er alles aan doen om de mensheid te misleiden en in haar matrixweb gevangen te houden. Het bespelen van emoties is daarbij een belangrijk middel. Zie hoe velen zich wereldwijd emotioneel hebben laten meeslepen door wat er in Amerika gebeurd en dat via de wereldmedia waanzinnig is uitvergroot. Je zou bijna vergeten, dat je nog een eigen leven hebt, dat veel belangrijker is.

   Is Amerika dat wel waard? Want wat heeft de Amerikaanse cultuur nu echt werkelijk aan geestelijk verheffends voortgebracht voor de mensheid. Zij zijn in feite alleen de militaire pijler in het systeem van de drie stadstaten, die de materialistisch gefundeerde consumptiemaatschappij wereldwijd hebben moeten promoten. Dat is aardig gelukt, want overal is een McDonald en kan men Coca en Pepsi Cola kopen. Het is binnen het systeem van de drie stadstaten de pijler, die met militair machtsvertoon de belangen van de Zionisten/Rothsschilds moet behartigen en er samen met de London City en Vaticaanstad voor moet zorgen, dat de vierde stadstaat Jeruzalem zal kunnen gaan worden. Dat zal een stadstaat zijn, die met alle modern ontwikkelde middelen een volledige controle zal willen hebben over het gehele innerlijk en uiterlijk menselijk leven.

  3. Trump is ook van Duitse afkomst, zelfde handjes dus, het had maar weinig gescheelt of de voertaal had Duits geweest, er is nog steeds een verwisseling van Dutch en Deuts, en dan natuurlijk dubbel Dutch, waar de Engelsen altijd mee zwaaien, en dan het denigrerende Dutch Courage, wat wil zeggen zwaar beschonken de strijd in gaan, maar goed,
   mijn familie die in de Hudson valley woond het gebied van the hollow uit de film, hadden een hekel aan alles wat Engels was, helaas uitgestorven, mooie oude boerderij, uit hun geschriften blijkt dat ze goed omgingen met hun buren de Indianen, ach die oude Nederlanders vooral Friesen hielden wel van avontuur.
   Mooie gebarentaal vroeger in de haven, bij de hijskranen, vaak met bewondering naar staan kijken, de gene die bij het ruim stond gaf de tekens met zijn werd de hand gesloten betekende stop.

   Ook bij praters had je er die duwden, en aanje trokken of begonnen te sproeien, om hun woorden kracht bij te zetten.

   Groet Jenne

  4. @ Arend, bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik loop ook al wat jaren mee en ben me dus net als velen niet onbekend met veel materie, spiritueel. intelectueel en bovenal mystiek.
   Van jou mooie verhalen heb ik veel geleerd (ook van deze site) doch, wat mij betreft zit je er volledig naast met de vergelijkingen betr, de vrijmetselarij e.d. (ja, ik hoor bij dat groepje 🙂 Als je sommige van mijn welgemeende reacties leest, dan zie je dat ik anti-politiek ben (Larken Rose man) Doch is Amerika het waard? Jazeker!
   Nu op dit moment wel.
   Het land dreigt haar positie te verliezen (wereldmacht vergaat ca. iedere honderd jaar) en daarbij is het een land dat ik lief heb. Vele vrienden enzovoorts. Kom er dan ook al bijna 30 jaar en kan met de hand op mijn hart zeggen dat ik meer van het land gezien heb dat 80% van de Amerikanen. Ach zo is het leven nou eenmaal van een reiziger. De enige titel die ik met recht en trots draag.

   Betreffende Trump: Natuurlijk bezie ik hem ook zoals Obama (toentertijd en nu), doch de man is … anders? Ik ben tegen vele van zijn zaken, Fracking, Chemo/Medicaties etc. etc. Maar om nu achter ieder van zijn gebaar een iets te zoeken zoals jij dat omschrijft, dat stuit wat tegen de borst. Het kan (daar sta ik ook niet vreemd van te kijken)
   Let wel, ik ben ook ervan overtuigd dat er duistere krachten trachten ons als samenleving nog verder (of nog steeds?) te knechten, maar aan de andere kant als ik denk aan de woorden van Maharishi Mahesh Yogi: dat de mensheid als geheel de door de minderheid opgeworpen onderwerping methodes slechts kan accepteren tot en met het aanvaardbare, dan vertrouw ik toch ook op het besef van de mede mens. Een mens die ik in het dagelijkse leven met argusogen (knipoog) bekijk.

   Vooralsnog, geef Trump een kans de boel te verzachten. Vooraf gezegd en nog steeds sta ik daarachter: beter hij dan Hillary. Maar zelfs Trump kan in mijn beleving niet de cycles die wij moeten ondergaan een halt toebrengen. Hoop dat ik ernaast zit, afwachten.

  5. Bedankt voor je reactie, Henri. Ik heb, zoals ik dat ook n.a.v. een reactie van Jenne al heb gemeld, het in het artikel niet gehad over Vrijmetselaars. Ik heb ook niets tegen hen, daar ik weet dat velen van hen in de lagere graden ook op zoek zijn naar een zin- en betekenisgeving in het leven. Wie ben ik om de weg van een ander te be- of veroordelen? Zij weten echter niet wat er binnen de hoogste graden speelt, zoals het een echte piramidaal vormgegeven organisatie betaamt. Zij krijgen net als binnen de geheime diensten, en eigenlijk zoals wij allen op maatschappelijk niveau slechts datgene te weten, dat voor het functioneren op de eigen positie van belang is. Zoals men dat in het Engels zegt op een need to know basis.

   Waar het mij om gaat is dat de wortel van het kwaad in deze wereld gelegen is in het grondstoffen en energie verspillende consumentisme. Deze materialistisch gefundeerde levenshouding is de essentie va de Amerikaanse illusionaire droom. Trump is een voorbeeld van die Amerikaanse droom en zal deze zeker niet willen doorprikken.

   De verhouding tot moeder Aarde werd en wordt door de oorspronkelijk Amerikaanse bevolking op een heel andere en meer respectvolle manier vormgegeven. Trump verdient bij mij pas credits als hij zijn onvoorwaardelijke steun zou uitspreken voor de strijd van de Sioux in Standing Rock. Maar gezien zijn geflirt met de apartheidsstaat Israël en zijn Zionistisch Joodse financier, zoals Sheldon Adelson, voorzie ik weinig heil van Trump. Over deze Adelson het volgende:

   http://henrymakow.com/2016/11/war-for-americas-soul.html

   http://www.zerohedge.com/news/2015-03-09/sheldon-adelson-%E2%80%93-dangerous-american-oligarch-behind-benjamin-netanyahu

   Vandaar dus!

  6. Henri,

   denk U hier mede te scoren, door terloops te laten vallen dat U van dat clubje bent, hoogst ongewoon wat U hier doet, en verder uit Uw uitspraken blijkt dat U helemaal niet zo A politiek bent, als dat U ons wil doen geloven, en dan dat Larken Rozen Man, wie zal dat hier begrijpen.

   Jenne

  7. @Arend
   “We leven in de eindtijd van een occult/spirituele oorlog, waarbij de krachten van het kwaad er alles aan doen om de mensheid te misleiden en in haar matrixweb gevangen te houden. Het bespelen van emoties is daarbij een belangrijk middel. Zie hoe velen zich wereldwijd emotioneel hebben laten meeslepen door wat er in Amerika gebeurd en dat via de wereldmedia waanzinnig is uitvergroot. Je zou bijna vergeten, dat je nog een eigen leven hebt, dat veel belangrijker is.”

   Op spiritueel vlak is er echt wel wat gebeurd, al is het de meeste mensen ontgaan.
   We zijn op weg naar een wereldregering/dictatuur naar totale onderdrukking waar we vrijwillig voor mogen kiezen.
   Alles is daarvoor in gereedheid gebracht … maar toen won de verkeerde de verkiezingen, namelijk Trump.
   In Amerika zijn ze geld aan het inzamelen voor een hertelling want blijkbaar legt Clinton zich niet neer bij haar verlies. Ze kan alsnog de verkiezingen winnen.
   Trump gaat geen wonderen verrichten. Hij is niet de verlosser. Wat er is gebeurd op spiritueel niveau is dat wij (de mensheid) extra tijd hebben gekregen om ons voor te bereiden want de meeste mensen zijn nog niet ontwaakt en krijgen extra tijd.
   Zie het als een vorm van genade of een verlenging van de wedstrijd of zo. Er is op spiritueel niveau echt wel iets positiefs gebeurd.

  8. Prochrist 10.7

   Mooie aanvulling, waar ik zeker wel gevoelig voor ben. We zullen het meemaken.

  9. nog even en wij gaan zin krijgen om alsnog Vrij te gaan metselen Arend, haah, ach je weet nooit, beter laat dan never. maar 33 graden lijkt mij wel erg warm en hoog maar niet droog, de apollo 11 astronauten waren meest 32 meen ik mij te herinneren, 1 graadje verschil.. tuurlijk kunnen wij dat wel snappen Jenne, internet is net een tover lantaarn plus to de max; Statism: The Most Dangerous Religion (feat. Larken Rose) https://www.youtube.com/watch?v=N6uVV2Dcqt0 en jah ergens heb ik zeker nog Geloof in Trump, komt door de ellenlange analyses van Alex Jones.. Is Trump Outsmarting The NeoCon’s With His Latest Moves? https://www.youtube.com/watch?v=6IcBEMkPqCY

  10. @Jenne. U neemt iets aan en verder doet men alsof het een geheim is. Niet anti politiek zijn betekend nog niet dat ik geen overzicht kan en mag hebben over het onvermijdelijke geheel. Wat betreft die constante verwijzing van Arend dat de lagere graden niet weten wat de hogere graden uitvoeren en alle speculatieve aannames die daarachter aan geplakt worden… tja, dat is dus een aanname. iig op het moment dat men een verhaal typt en of doet alsof een persoon super ingevoerd is in de arbeid, dat is meestal het moment dat ik verder klik. Dat is jammer voor de schrijver, want vaak wordt er naast die paranoide onzin over de VM ook zinnige zaken vermeldt die prettig zijn om te lezen. (En ja ik ben me ervan bewust dat in dit geval de schrijver claimt die verwijzingen niet gemaak te hebben)
   Maar schijnbaar is het telkens de ander die zijn mening aan moet passen over deze materie ook al weet de verwijzer niets over die persoon of de tijdspanne waarin die zich beweegt in gelijk welke materie dan ook. De schrijver is alwetend. De verwijzende reageerder weet het beter en niemand kan hen nog wat leren. Nou geluk ermee dan maar.

  11. Henri, ik ben zeker niet alwetend en heb ook nooit gepretendeerd dat te zijn. Ik sta wel degelijk open voor nieuwe kennis, maar kijk er kritisch naar en bezie hoe die kennis zich gevoelsmatig verhoudt tot mijn eigen ontwikkelde basisovertuiging. Het feit dat ik me daar niet al te gemakkelijk meer vanaf laat brengen, interpreteer jij dus als dat ik me als alwetend zou presenteren. Hoe zit het dan met jouw openheid voor iets nieuws en in hoeverre pretendeer jij alwetend te zijn?

   Punt blijft, wat ik ook al in een eerdere reactie heb geschreven, dat ik Vrijmetselaars niet veroordeel. Maar het is een historisch gegeven dat de Vrijmetselarij, die van oorsprong oude esoterische kennis overdroeg aan hen die dat konden vatten, in de loop van de geschiedenis geïnfiltreerd is geworden door duistere krachten. Dit is veelvuldig in verschillende bronnen beschreven. Hun op die oude kennis gebaseerde symboliek is overal op machtsplaatsen terug te herkennen. Het Amerikaanse 1-dollarbiljet is hier één van de meest sprekende voorbeelden van.

   Satanische krachten hebben geen eigen scheppingsvermogen en kunnen alleen gebruik maken van wat er is, door dat te perverteren.

  12. Henri 10.4

   Als je zegt van Amerika de Verenigde staten te houden, plaats je je zelf in de schijnwerpers, niemand durft dit nog te zeggen, ik ben het met U eens, heb het al heel lang geleden leren kennen als diep menselijk, vol menselijke problemen, had ooit veel familie nu nog, maar het zijn nu verre nichten en neefjes, de oud ooms en tantes helaas zijn niet meer.

   Iemand die graag heb gelezen, Kurt Vonnegut, Saul Bellow, Hemmingway, en anderen, de twee landen uit mijn jeugd, Nederland wat toen algemeen Holland werd genoemd en de VS, waren niet zo heel verschillend, vooral in sommige staten was het of je thuis was.

   Ben er al lang niet meer op visitie geweest, mis het soms net als mijn Mokkum, dan spelen we wat muziek en drinken een Bourbon, en dan gaat het wel weer.

   Hoop dat ik je niet kwaad heb gestemd, met mijn misschien misplaatste berisping.

   Vriendelijke groet, in de mensen (de goede ) een welbehagen

  13. Arend, 10.12

   De Founding Fathers van de Verenigde Staten waren doorgaans Vrij Metselaars, ook wel Quakers, bijna altijd Protestands, en richtingen daar binnen.

   De vele symbolen, zijn practisch allemaal uit het oude Egypte afkomstig, het land van de symboliek, via zijn beeldschrift gelukkig behouden voor de mensheid, jammer genoeg niet voldoende beschermd tegen het kwaad, in verlerlei vormen.

   Groet Jenne

 7. By the way, is het jullie niet opgevallen dat ook in de lampenkleur in het plafond op de foto van Soros en 1 van de Rothschild-vampiers ook de kleur paars een prominente rol speelt? Het is allemaal zo geraffineerd, subtiel en subliminaal vormgegeven, dat het gemakkelijk aan je aandacht ontsnapt.

  Wisten jullie dat, wanneer het vermogen van die Rothschild-vampiers ($490.000.000.000.000.000,-) zou worden verdeeld onder de wereldbevolking, iedere wereldburger er 70 miljoen dollar rijker op zou worden? Geloven jullie nu echt dat deze vampiers hun door de eeuwen heen veroverde macht over de mensheid zo maar, door een Amerikaanse verkiezing laten afnemen?

  “If voting made a difference, they wouldn’t let us do it.”

  1. Dat is een mooie debunkende verklaring Odette. Maar gezien het grotere plaatje geloof ik daar niet in.

  2. Sorry Odette, ik reageerde te snel voordat ik de link had bekeken. De tekst va de link deed me denken aan een eerder gelezen artikel.

  1. jah wel bovengemiddeld goed wel; de pauselijke kleur van de eindtijd kennelijk en het ultieme one old world order out chaos verraad en of purificatie;

   Quote: “Prince explained the meaning of “Purple Rain” as follows: “When there’s blood in the sky – red and blue = purple… purple rain pertains to the end of the world and being with the one you love and letting your faith/god guide you through the purple rain.” The phrase “purple rain” did appear earlier in the lyrics of the Top Ten-charting song” https://en.wikipedia.org/wiki/Purple_Rain_(song) Prince Purple Rain Live @ AMA Awards, 1985 https://www.youtube.com/watch?v=yZLJRGPhBck

   de kleur paars krijg je door rood en blauw te mengen, in polderNederland hebben we dat inderdaad al vele jaren zo genoemd en dachten toendertijd daarmee het uniekste slimste land in de wereld te zijn geworden, premier kokkie geeft ons kwartje nooit meer terug was volgens mij fabian nyenrode afgezant en later surprise surprise ineens s-hell adept. De typische globster verzwelgende zwelg globalist is geïnfiltreerd in rechts en links, neocon en neolib, daarmee zijn vrijwel alle politieke partijen paars d666 bulderberg corporatief besmet geworden, de politiek is daarmee verworden tot een schijntheater als schaamlap voor de gorgelende gargamel corporate oliegarchen uragenda21. https://i.ytimg.com/vi/0vryZGTt1TE/hqdefault.jpg

   een fascist is een verzopen rechtse rooie zzp arbeider die paars aanloopt door z’n voorheen rode aderen blauw op te pompen met peroxidewildemangebral over rassen naziobanaliteiten ouderen zieken zwakken intellectuelen kunstenaars moet je pakken liefst over de rand van de kloof duwen of voor medische experimenten. Een beetje elitaire luciferiaan schijnt zich bovendien te willen verheffen boven verschillende rassen en misschien dat het daarom geen toeval is dat er wederom aangestuurd wordt op een treffen tussen blackthugsdonotmatter tegen whitethugszonderhaarenmetpuntmutsen en geradicaliseerde compleet geflipte transgender regenboog pieten van het rooiehaan dieuwertje sinterklaas journaal gesponsord door dinosaurier snake 1 rijk 1 volk SoroS. de door hem georganiseerde “revoluties” krijgen namelijk steevast een KleurCode toegewezen….

  2. Arend, ja Hyper is een woordenacrobaat.
   Maar jij ‘moet’ beter lezen…hij heeft het over Prince en Purple rain, maar goed ik heb ook nog een paar purple (paarse) gympen? Kan je daar iets mee? 😀 😉

  3. Ik heb het goed gelezen. Purple Haze meende ik er alleen maar aan toe te moeten voegen. Ik heb vroeger zelf ook paarse gympen gehad en ook veel paarse kleding gedragen. Nu heb ik alleen nog een paarse zonnebril en enkele t-shirts. Ik heb het veel gedragen omdat ik paars gewoon een mooie kleur vind. Het gaat niet zozeer om de kleur zelf, maar om de intentie van waaruit men die gebruikt.

  4. tuurlijk Mc half ondergeschikte maar toch drijvende onderzeeboot meesteres der ceremonie horen jouw paarse gympen hardlopend op de golven in de verzameling van onze net nieuw geboren purple pinguin wtk poster club (p.p.w.p.c.) een reformatorische aftakking van de r.n.f. ! Een wel heel goede gooi Purple Haze van good old geniale Jimmy, je wilt niet weten hoeveel indruk dat nummer heeft gemaakt op mij toen ik dat voor het eerst hoorde begin jaren 80. En nog een aantal natuurlijk van Hem, de grote snaren meester met gecontroleerde jankende feedback tonen, geen grote gitaar meester meer die hem daar ooit nog in heeft weten te benaderen, out of this world van een andere planeet. Speciaal nu als wtk huis disc jockey ga ik er een paar uitzoeken, sjonguh rata taah deng bang ram ploink jank jengel ‘because i am a problem child’ , oh neeh dat was van ac/dc, kippenvel, uit datzelfde tijdsvak, Jimi had een versie waarbij hij een voodoo chile was, ik maakte daar maar voor het gemak een voodoo probleem kindje van in gedachten, is chile zuidelijk neger dialect voor child? ik weet het nog steeds niet, de vlag van Luxemburg mysterie en LotHarings begint gelukkig ontrafeld te worden step by step, oude bijna verloren vergeten talen staan voor mij voor andere planeten en of Ante-Diluvian, van voor de zondvloed. https://en.wikipedia.org/wiki/Antediluvian AC/DC – Problem Child (Live 1977) https://www.youtube.com/watch?v=nng92efL2f8 gooi open die berend buizen Marshall versterkers, daar word ik nou warm van, Jimi komt later wel weer aan bod, eerst deze nu nu nu mjammie kijk mammie zonder handen in suske en wiske taal; AC/DC – Problem Child (Live 1977) https://www.youtube.com/watch?v=nng92efL2f8 kolkende lava uit de speakers gemengd met grof korrelig schuurpapier en stukken rvs hoogoven staal met americano australische outback chroom macktrucktrain randen en vocale bijkans onverslijtbare titanium haaien tandjes. 4-53T 2 stroke detroit diesel and 2 sticks shifting https://www.youtube.com/watch?v=E0o1o5W_f6o

  1. Cozmic. Ik heb deze aflevering van Southpark bekeken. Zou jij aan kunnen geven wat de programmerende boodschap van die aflevering is? Ik zie een aantal zaken die mij bekend voorkomen. Maar wat is jouw interpretatie ervan?

  2. Zover ik South Park ken doen ze niet aan programmeren. Wel observeren ze zeer goed en nemen ze de boel op de hak.

  3. sterker nog, buikpijn van het lachen nu omdat ik zelfs het zware vermoeden heb dat deze SouthPark aflevering de enige echt Truth is van wat er op moment werkelijk gaande is, de toestand in de wereld… net de helft gezien en ik vind dit niet alleen zeer actueel overkomen maar zeeeeeeeeeeeeeerrrrrr deeeeeeeeeeep tegelijk .. H*m*PurplePinguiniens balletjes publiek en meer. Sjako trek het woordje ‘slinks’ van mij niet persoonlijk aan, het is niet mijn bedoeling om jou als mens of weerkundige te kleineren, gewoon een opkokert omdat ik veel zie in een veranderend zonnestelsel waarnemingen vanwege een galactische kosmische cyclus waar de oude antieken kennelijk genoeg van opgetekend hebben en waar nasa en consorten kennelijk liever geen open kaarten over bloot geven op moment. laten we zeggen dat het begrafenis ritueel rondom Mandela niet voor niets een welkomst ceremonie was voor onder andere Marduk, in levende lijve, voor het gemiddelde gewone publiek niet te bevatten want die gaan er van uit dat het normaal is voor een mensachtige humanoid om na 80 jaar al fysiek dood te gaan. HUGE VIDEO NELSON MANDELA DIED ON JUNE 26 2013 SO WHY ARE 91 WORLD LEADERS REALLY IN AFRICA https://www.youtube.com/watch?v=ugOSY4PrfAQ

  4. dit is wat we in Europa grotendeels compleet gemist hebben, zeker in plat daffodiltruttentrillersolex verNederland, een wildwest mannen droom die onder druk van de huidige milieumaff beweging nooit meer terug zal kunnen komen, my personal favo mad max truck to the max, weet je het is plat in Nederland, veel landen hebben serieus berg op en af…. zware ladingen grote afstanden hoge gemiddelde snelheden, powerrrrrrrrrrrrrrrr, denk niet dat die echte truckers zich hielden aan 80, 160 op het rechte stuk was vaak no problem geen leugen, de enige echt beperkende need for speed factor de rubber temperatuur van de banden, op lange rechte stukken in de woestijn, en stijl de berg op fast loud and snoeihard met hoog tonnage en extreme weersomstandigheden, het geluid van echte motoren muziek, mijn klokkenspel wordt er wakker van, en wie weet die van Trump net zo goed, geen spul voor politiek correcte plat lijkbleek en lek gevaxte purple design pinguins ;
   Screamin Detroit Diesel 653 C70
   https://www.youtube.com/watch?v=EnN1i9LjAw0
   https://nl.wikipedia.org/wiki/DAF_Daffodil heb je het bericht gezien op rtv drenthe van die school jongen die woont tussen de bossen en niet eens meer normaal naar school kan komen vanwege een stel verdomde natura2000 geïmporteerde spaanse koeien op het fietspad waarvan letterlijk schaamteloos hard op wordt gezegd dat het leef gebied daar van die gehoornde exoten is en tsjaaah ze kunnen zomaar uithalen en er staan borden van geen kuddes doorkruisen want op eigen risico, en die jongen en z’n ouders moeten maar niet zeuren, het begin van de urgenda21 no go areas; kwaaier kan je me niet krijgen; ik vond die schotse sjitlanders met die dikke horens frontaal op het fietspad in mijn buurt van de zomer al intimiderend genoeg; http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/115638/Sorry-juf-er-stonden-koeien-op-het-fietspad

  5. Inmiddels is het bijna 2017. Het ytje is uit 2013. LB.

   Als ik kijk naar de breekbare, broodmagere grijze gestalte van Obama, denk ik eerder aan een gedesillusioneerde useful idiot, dan een anti christ. Wie weet, geen we ‘m nog missen.
   Ik ben benieuwd hoe snel Trump door zijn vetreserves heen is.

  6. Southpark is satire, en deze aflevering was grappig. Had een paar rake punten.
   Arend misschien is het handig ook alles iets lichter op te vatten. er zijn dingen daar hebben we invloed op, en er zijn dingen daar hebben we dat in mindere mate of niet. Gewoon accepteren…
   En waarom denk je dat iemand die ‘blij’ is met Trump, geen ‘einzelgänger’ kan wezen? of niet door heeft dat er ‘een spel’ wordt gespeeld? of automatisch ook voor Obama was, toen? Dat zijn aannames, jouw gedachtes, en dat ziet niet iedereen zo.
   Hoe dan ook, ‘iemand/iets’ wilde dat Trump het wordt, tenminste in eerste instantie.
   Ik ben er voorlopig blij dat Clinton het niet is, en bij Trump weet ik dat hij een slechter image door de media krijgt aangemeten dan Clinton.
   Een paar dagen geleden kwam ik de volgende video tegen, misschien ken je die al. Maar wat denk jij? En wat is het toedoen van Trump in deze omtrent bewustwording?
   https://www.youtube.com/watch?v=yZAd5Pu9iw4

  7. MC.

   Na wat ik zo over verschillende karaktertrekken van Trump heb gelezen, vind ik het niet vreemd dat zijn zoon autistische trekken vertoont. Trump is een uitgesproken narcist en heeft daarom ook bepaalde autistische trekken.

   “A Trump family friend told me, “It’s a close family in many ways–except it’s all about Donald all the time.” He went on, “Donald only thinks of himself. When you say, ‘Donald, it’s raining today,’ he says, ‘It doesn’t matter, I’m indoors.’ ”

   Bron: http://henrymakow.com/2016/11/ivanka.html#sthash.FlyGWWC1.dpuf

   Narcisme en autisme hebben bepaalde raakvlakken, net zoals psychopaten ook weer bepaalde narcistische trekken hebben. Daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat mensen met autistische per definitie ook narcisten zijn. Maar met een narcistische vader kan ik me wel voorstellen dat de zoon, zich in zijn eigen belevingswereld opsluit. En wie weet is hij ook wel gevaccineerd. Er is immers een bewezen verband tussen vaccinazi’s en autisme.

   Maar het kan heel goed zijn, dat de VS en de wereld beter af zijn met een narcistische Trump, dan met een psychopathische Clinton. We zullen het wel zien!

  8. Arend,
   je schrijft dat je OVER verschillende karaktertrekken van Trump hebt gelezen, op de site van Henry Makow?
   Mij ging het in eerste instantie om de zoon, heb je het filmpje bekeken? en is je opgevallen hoe Trump over de baby’s spreekt die gevaccineerd worden etc.? Dat bedoel ik met bewustwording. Waarom merk je dat niet op? Is toch oke, dat die dat zegt, of niet?
   Weet je liefde is een mooi goed, vooral de liefde die geen vooroordeel kent. Harde woorden van jou in deze, over een mens die je nog nooit persoonlijk hebt ontmoet. Iets triggert je blijkbaar.

  9. Politici zeggen zoveel MC. Het gaat er om, om door die woorden heen te kijken. Zojuist las ik een artikel F. William Engdahl, waarin hij ook ingaat op Trump’s karakter en zijn benoemingen van kabinetsleden. Hij heeft een duidelijke visie op wat de taak van Trump is de komende tijd. Maar ook hij geeft te willen geven als hij fout zit, zoals ik dat ook doe. Maar dat hoeft iemand er toch va te weerhouden om zijn visie te geven, zolang de relatieve vrijheid van meningsuiting, nog niet helemaal weg gerelativeerd is.

   https://www.sott.net/article/334872-Ladies-and-gentlemen-Its-Showtime-The-dangerous-deception-called-the-Trump-Presidency

  10. Excuses voor mijn gebrekkige typestijl. Daarom plaats ik de reactie in verbeterde vorm nog maar eens.

   Politici zeggen zoveel MC. Het gaat er om, om door die woorden heen te kijken. Zojuist las ik een artikel F. William Engdahl, waarin hij ook ingaat op Trump’s karakter en zijn benoemingen van kabinetsleden. Hij heeft een duidelijke visie op wat de taak van Trump is in de komende tijd. Maar ook hij geeft aan toe te willen geven als hij fout zit, zoals ik dat ook doe. Maar dat hoeft iemand er toch niet van te weerhouden om zijn visie te geven, zolang de relatieve vrijheid van meningsuiting nog niet helemaal weg gerelativeerd is. Je kunt het er mee eens zijn, of niet.

   https://www.sott.net/article/334872-Ladies-and-gentlemen-Its-Showtime-The-dangerous-deception-called-the-Trump-Presidency

  11. Goed Arend. Het zij zo. Je hebt geen oren naar wat ik je bedoel te zeggen. Je komt met steeds meer bronnen van ’trump is fout’ nou dan zal die het wel zijn 🙄 Succes verder met je voorspellingen.

  12. Het is geen voorspelling, maar een weergave van mijn gevoel dat er van de huidige door hetzelfde systeem voortgebrachte politici niets vernieuwends te verwachten valt.

  13. Ik vermoed dat mc bedoelt, dat als je bloed-eigen kind iets overkomt, je bijna letterlijk als een idioot op zoek gaat naar een oplossing.
   Zeker als je gewend bent alles te kunnen fixen.
   Dan zou het zo kunnen zijn dat je meer open gaat staan voor ‘niet reguliere’ opvattingen.
   In ieder geval, het zou mij niets verbazen.

   Aan de andere kant: https://www.youtube.com/watch?v=cDBuqJxUDqw

  14. Natuurlijk koekje, je het helemaal gelijk en die vrouw in dat filmpje heeft een duidelijk punt. En ik wil best heel eerlijk toegeven, dat niets menselijks mij vreemd is en ik ook soms te snel oordeel. In dit geval omdat ik te arrogant was om het filmpje helemaal uit te kijken. Heb dat nu wel gedaan en hoorde Trump spreken over vaccinazi’s en autisme. Het leek inderdaad alsof hij uit eigen ervaring sprak. Maar ik heb hem niet horen zeggen, dat hij open staat voor alternatieve benaderingen. Wel hoorde ik hem zeggen dat hij voor vaccins is, maar gegeven in kleinere dosis over een langere tijd verspreidt. Dus welk soort bewustwording daar dan uit opgemaakt moet worden vraag ik me af.

   Verder kan ik nog melden dat ik ook een tijdje met autistische kinderen heb gewerkt en bij Trump’s zoon zeker bepaalde gedragingen herkende. Maar goed, hij wordt door zijn moeder in ieder geval liefdevol beschermd, doordat zij er voor gekozen heeft om hem in zijn eigen omgeving te houden en niet met hem in het Witte Huis te gaan wonen.

 8. Er zijn ons dit jaar al heel wat grote mensekinderen ontvallen, nu dus Fidel Castro, het is een lange rij van créatieve geesten, die ik voorlopig in mijn denk wereld niet kan invullen, jammer het worden dus black holes, inplaats van nieuwe jonge sterren, misschien door mijn leeftijd verkeerd geimpliseerd, en expresse afgestompte gevoelens, alles wat nieuw is kan ik vaak niet bewonderen, het moet rijpen kijk naar Leonard Cohen, nu is alles coherent, Hallelujah !

  Jenne

 9. beste allemaal,

  helaas beschik ik niet meer over voldoende informatie om echt te kunnen participeren in jullie discusies. Dit tengevolge ik zelf geen internet meer heb en ik andere kanalen moet aanboren om een beetje bij te blijven. tijd is beperkt

  Ik word zwaar gegrepen door alles wat ik zie en hoor! Helaas kan ik er niet echt aan ontsnappen, hoe goed ik ook mijn best doe!

  Vandaar dat ‘revelations’, boek uit de bijbel, de naam ervan zo mooi gekozen is. Dat wat ongezien is komt boven. Althans voor hen die willen zien!

  Paars is de kleur van de harmonisatie. Het bedekt alles en harmoniseert de verschillende energieën.

  Binnen een breder kader , althans volgens mijn associaties, kan je paars de kleur noemen van de globalisatie! Of hoe politiek dit kleur aanneemt om alle ladingen binnen de maatschappij te dekken.

  Dat hun eigen graaicultuur daar echter onverstoord door blijft is een feit! Onder hun steeds wijzigende dagelijkse outfit blijven ze dezelfde!

  1. Alles wat we zien, weten en horen, is van mensen hand, het zijn door mensen bedachte, en misschien geopserveerde gebeurtenissen, kleuren alle kleuren zijn te vinden in het Spectrum, niets buitengewoons aan, alleen wat de mensen er van willen maken.

   En zo zit onze hele beschaving, van de hele planeet in elkaar, alles bedacht door de mens.

   De natuur op zich, is heel sumier, niet meer als dat nodig is, en alles heeft een diepere bedoeling, als op het eerste oog gedacht.

   Alle religien zijn door de mensen opgestard vergroot en gebruikt om het domme volk te ringeloren, tot de dood er op volgt.

   Paars is een mengkleur, de basis kleuren zijn, Geel – Blauw – Rood, wel is waar in schakeringen, als je schilderd weet je dit.

   Je kunt ergens in geloven, maar dan niet in een menselijk spinsel, de natuur het universum, de créatie van al het mooie inclusief de mens.

   Jenne

  2. Totdat je het zelf mag ervaren en zien Jenne…
   Ook jou tijd zal komen, misschien niet nu, maar dan, in alle schittering

  3. Odette,

   is dit een sinistre insinuatie, en wat weet jij van alle schittering, heb je het al eens mogen ervaren.

   Jenne

  4. In één land waar nu ten tijde van de handje plak politiek het twee Wounded Knie zich afspeelt tegen de Indians the Sioux again, met water kanonnen rubber kogels de mensen expres verwonden, niet alleen de Republikijnen, maar die super Democraten zijn ook niet geintereseerd, de één na de andere facist krijgt een baantje binnen zijn bestuur, hij is slim maar niet intelligent, hij denkt er te gemakkelijk over, hij doet dit wel even, zo schieten van af de heup, tegen de Chinezen, nog de goed opgeleide Russen staan zijn super rijken geen kans, met konkelen en corruptie werkt dat niet, en of zijn zoon een asperge of winterwortel is, who cares, het gaat om de wereld vrede, en ik heb mijn twijfels, en veel betere geplaatste mensen, zijn vreselijk ongerust.

   Mooie rustige site, counter punch. com of Chris Floyd.com, Inside de states, beter kan het niet.

   Jenne

  5. Odette,

   ik weet niet hoe jouw wereld beschouwing in elkaar steekt, maar ik zou het wel uit mijn hoofd laten om deze door jouw geformuleerde zinnen, tegen een mede mens te zeggen, zo even uit de losse hand, en ik ben heel goed op de hoogte wat het woord sinister inhoud zonder jouw wijze uitleg.

   Jenne

  6. Jenne, Ik krijg het idee dat je mij helemaal verkeerd begrijpt. Maar ik probeer je te snappen. Jij denkt dat ik bedoel dat jou tijd nog komt ik van de dood spreek? Welnee, integendeel. Ik spreek over de paarse chakra die ik kan zien al vanaf dat ik mij bewust ben dat ik leef. Wat is daar nu sinister aan? Ik ervaar de wereld zoals ik ben…
   Groet, Odette

  7. Nog een mooie duidelijke US site, intiem US nieuws : truthout.org

   Kun je lezen wat er werkelijk speelt in the US.

   Groet Jenne

  8. O ja jij ziet de Paarse Chakra al zo lang als je leef, dat houd in dat je dus je hele leven al met een schijf ( bord ) wel is waar een paarse voor je kop loopt.

   Ik ben niet gediend van die insinuerende menopauze grappen !

   Jenne

  9. Jenne, waarom je zo opstandig bent snap ik niet. “insinuerende menopauze grappen” lijkt me nou niet een goede repliek naar vrouwen toe.
   Volgens mij begrijpen jullie elkaar gewoon verkeerd, naast dat jullie verschillende levenservaringen hebben, daar is toch niets mis mee?
   Laten we elkaar verrijken…

  10. odette, dank je om even te verwijzen naar de chakra’s. Ben vertrouwd met deze leer maar had tot vandaag er niet aan gedacht de kleur paars te linken aan de chakra’s.
   Het wordt me allemaal te verwarrend, te beangstigend, etcetera!
   Daarom probeer ik meer in overgave te gaan!
   met vriendelijke groet,
   https://www.youtube.com/watch?v=HcnfT4arZtI

 10. De symboliek is de woorden kracht bij te zetten.. het handgebaar 666
  is oud.. het heet in feite Vitarka mudra, een eeuwenoud gebaar en GEEN SYMBOOL

  Zo zie je.. alles wordt misbruikt..
  Ook pas ergens gelezen dat er heel veel handgebaren zijn die (on)bewust op je binnendringen, zo ook de tunes van diverse commercials.. zeker de overheid met dat afraffelende deuntje met die ratel er in.. zeer irritant

  Goed, ieder zijn woord en beeld

  namste

 11. Paars!? Daarom heb ik zo’n hekel aan die tegels van Microsoft Windows. Die is er dus alleen om het volk te knechten. Bil Gates krijgt al de glorie omdat hij meewerkt met de WO. Terwijl steven van Apple moest sterven om dat hij waarschijnlijk niet gehoorzaam genoeg was aan de WO. Deze leiding moest dus gekaapt worden.

 12. As another set of historians point out, in the 1933 excavation archaeologists found a headless body on the south side, dressed in purple. We know that the head of Vlad Dracula was cut off and sent to the Sultan, and we know that purple cloth was the garb of royals.

  is prins claus ook niet in paars begraven 🙂

  vlad dracula kijk in history! ik weet niet of ik links mag plaatsen maar zoek zelf en its nog steeds actueel!

  1. Madelous,

   Purple komt van Purper de oude kleur voor de koningen, gemaakt met het purper slakje, heel donker rood, ook wel Scharlaken rood genoemd, maar Purper is pertinent geen paars, Paars is een mengkleur van Blauw en Rood.

   Groet Jenne

  2. dank je wel Jenne voor de opheldering

   (Jesaja 1:18) Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw

  3. ohh en daarom draagt het koningshuis een een donker rode of scharlaken rodee mantel met een sneeuwwitte rand 😉

  4. @Jenne

   wormen zag ik

   De scharlaken kleur in de tabernakel:

   In opdracht van God werd de scharlaken rode kleur veelvuldig gebruikt bij de bouw van de tabernakel, o.a. bij het vervaardigen van de priesterkleding , tentkleden en gordijnen:

   Daartoe zullen zij nemen goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn linnen. (Exodus 28:5)

   De tabernakel zult gij maken van tien tentkleden; van getweernd fijn linnen blauwpurper, roodpurper en scharlaken, met kunstig geweven cherubs zult gij ze maken. (Exodus 26:1)

   Symboliek:
   Goud (Hebreeuws: zahab) – symbool voor zuiverheid.
   Blauwpurper (Hebreeuws: tekeleth) – kleur van de hemel en symbool van Gods troon.
   Roodpurper (Hebreeuws: argaman) – traditionele koningskleur, omdat deze kleurstof zeer kostbaar was.
   Scharlaken (steeds de vertaling van twee Hebreeuwse woorden: ‘shaniy’, de kleur scharlaken rood en ‘towla’, de ‘worm’) – bij de bouw van de tabernakel mocht uitsluitend de kleur scharlaken rood gebruikt worden, dat gewonnen werd uit gedroogde wormen ‘coccus ilicis’. Een verwijzing naar het nieuwe leven dat zou voortkomen uit het sterven van Jezus
   maar ook;
   Scharlaken rood is ook de kleur van bloed, en het bloed van het brandoffer, dat tegen het altaar gesprengd werd

   daarom mijn interesse in Vlad aangezien worldwide het nog toegepast schijnt te worden door bepaalde rangen.

   Paars en scharlaken rood zijn volgens mij een combi.

  5. Nog even want ik kan het niet laten 😉 dat als ik
   in history books ik zie David zei ik ben een worm en also jesus zei ik ben een slaaf en een worm. Wel In jesuits books 😉

   Nu heb ik zelf niets met de klank jesus (ha zeus)aangezien alles frequentie is vrolijkt je dit niet op 🙂

 13. In het volgende artikel heb ik aangegeven hoe de kleur paars gebruikt wordt door een in Engeland in de jaren ’90 ontstane nieuwe beweging, genaamd The Third Way, die zich richt op een vereniging van het links socialisme/communisme en het rechts liberalisme/kapitalisme. Let bij de foto van Tony Blair vooral op zijn prominent aanwezige paarse stropdas.

  http://gedachtenvoer.nl/page/aankondiging-wereld-dictator.html

  In het volgende artikel wordt de historische achtergrond van de Third Way belicht.

  https://www.jacobinmag.com/atkins-dlc-third-way-clinton-blair-schroeder-social-democracy#sthash.bblz6Hqn.dpuf

  Hillary Clinton is na een maand in de coulissen te hebben verbleven, onlangs weer in het openbaar verschenen. Ze gaf een toespraak, waarin ze pleitte voor een samenwerking tussen de Amerikaanse twee partijen (bipartisan). Om daarmee een gezamenlijke wetgeving tot stand te brengen en het Congresss meer macht te geven tot het beschermen van de ‘democratie’. Tevens zou het ‘fake news’ harder aangepakt moeten worden. Vanzelfsprekend droeg Hillary tijdens die toespraak een paarse jurk!

  http://www.zerohedge.com/news/2016-12-08/hillary-reemerges-slams-dangerous-epidemic-fake-news

  Zo kunnen we stap voor stap de verpaarsing van de VS en in haar kielzog de rest van de wereld waarnemen.

  1. Ja Odette, dat weet ik nog. Ik heb het ook benoemd in mijn artikel op gedachtenvoer.nl.

 14. Via de volgende link is de uitstekende documentaire te zien van de Australische onderzoeksjournalist John Pilger. Het gaat over de veroveringszicht van de VS en haar relatie met China. Het laat ook bijzondere beelden zien van de Amerikaanse atoomproeven en hun gevolgen voor de oorspronkelijke bewoners op het Bikini-atol in de Marshall-eilanden. Een echte aanrader!

  https://rtd.rt.com/films/the-coming-war-on-china/

  1. Staat hier op de site geloof ik.. De komende wereldoorlog.. Niks met China dacht ik?

  2. Toch wel Guido. Pilger laat in een heel mooie opbouw van zijn film zien wat de waanzinnige en onmenselijke gevolgen van een nucleaire oorlog zijn. En hoe die door de omcirkeling en containment van China op de loer zou kunnen liggen. Hij interviewt oorspronkelijke bewoners van Bikini, van Okinawa en vele anderen die door Amerikaanse propaganda en militaire bases onderworpen worden. Maar tevens laat hij het toenemende en krachtige verzet zien van die mensen. Echt de moeite waard.

  3. Indrukwekkende documentaire. Bedankt voor de link, Arend.
   De film die hier al op de site staat (The War You Don’t See), vond ik ook bijzonder, maar is een andere dan ‘The Coming War on China’.

 15. Arend,
  Wat China betreft en het belang van hoogtechnologische wapens en het bezit van zeldzame mineralen die een beslissende wending kunnen geven aan een mogelijk conflict tussen de USA en China :
  http://kingworldnews.com/warning-is-this-the-greatest-threat-to-the-world/
  met uittreksel :
  “Is This The Greatest Threat To The World?
  This past April, the Chinese, already widely regarded as the leader in hypersonic (mach 5 or greater) weaponry, successfully tested an advanced hypersonic glide vehicle.
  kwn-leeb-ii-12102016
  King World News note: China and Russia have repeatedly successfully tested hypersonic weapons capable of delivering nuclear strikes. U.S. intelligence officials have assessed that China plans to use the glider to deliver nuclear weapons through increasingly sophisticated missile defenses. The DF-ZF also could be used as part of a conventional strategic strike weapon capable of hitting targets around the world within an hour. The speed and destructiveness of these hypersonic weapons is difficult for most people to comprehend.
  Chinese & Russian Weapons A Serious Threat…U.S. Unable To Respond”.

 16. Paars is de kleur van oud geronnen bloed !
  En het gaat inderdaad niet om olie of goud, maar om delfstoffen, te vinden in Thibet, Afganistan, en de Hindou kouch, ook in Africa. China is heel actief en in Afganistan, en ook Africa, en in zijn Eigen achter tuin natuurlijk.
  Zo wel Rusland als China hebben hun wapentuig geperfectioneerd, en wel zo, dat de Amerikanen voortdurend zich achter hun oor krabben, het getuigd natuurlijk van waanzin, om ook maar aan zo’n oorlog te denken, maar zo wel Rusland als China verkopen hun huid zo duur mogelijk aan deze zionisten, als de VS er niet in slaagt om dit kwaad wat in zijn land huist weet te elimineren is de kans op WWIII wel degelijk aanwezig !
  Jenne

 17. Is wtk gehackt of zo….? 🙂
  Je kan de reacties niet meer terugvinden, laat staan lezen. Alles al geprobeerd. Jammer, hopelijk is dat niet bij iedereen zo. Door al dat geneuzel met lorre (zoek de pinda’s) aka sjako en zijn cheerleader, is dat uiteindelijk nu de consequentie? 😉 Nou dan… alvast een fijne kerst en een gelukkig 2017 voor iedereen.

  1. Tja de afdeling reacties lijkt zo aardig verziekt , ik zoek me een ongeluk om een reactie terug te vinden. Kan dat niet even gerepareert worden?

  2. Ik zie niets…? Wat is er gebeurd dan..?? Misschien even cache legen? (ctrl F5!)

  3. Ik kan niet meer vanaf de homepage via de link naar de reacties bij welke reactie dan ook komen . Ik dien ze handmatig op te zoeken. Cache geleegd , pc op virussen en hacks van de russen gecontroleerd,nieuwste uitvoering van alle software gechecked, no dice!

  4. bij mij zelfde probleem al meerdere dagen, mega irrie, zijn wij nou de enigen die dit recente euvel opmerken EN er wat van zeggen, vraag ik mij af, de benummering hyperlinked niet goed meer door.

  5. 25.5
   Zelf het nummer waarop je reageert, erbij zetten helpt bij het zoeken, maar het blijft behelpen.

  6. De webmaster is aan het kijken mensen. Waarschijnlijk vuile boogie, door te vet gasgeven.. 😉 take it easy.

  7. Raar, ik kan nu weer bij alle recente reacties komen maar niet hier, onder ‘het paarse Amerika’…

  8. Nou heeft ie het ongeveer een reactie van mij wel gedaan , maar over alweer. Het is weer K.U.T. Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.Werk aan de winkel lijkt me

  9. wel gezellig hierooh, Odie als antropofilosofisch nucleair wonderkind heb ik zojuist uit een zogenaamd hoger weten de oplossing in een flits ingedruppeld gekregen; het html web adres dat is toegekend aan jouw posting comment klopt op zich redelijk aardig wel, behalve de bladzijde is niet goed mee gekomen, het ging de teller in de software kennelijk te hard op een zeker moment toen de bladzijde dwangmatig moest verspringen naar de volgende, het is ineens inert vertraagd geadresseerd geraakt op bladzijde 1 maar de posting zelf staat nu op bladzijde 2, oftewel dat ene nummertje zelf even veranderen in een 2 en jawel nu doet de verwijzing het ineens wel! gouwe tip voor de systeem beheerder programmeur, waarom dit echter is gebeurd is van diepere softwaresjit betekenis waarschijnlijk, gezeur over wordpress platform, content management noemen ze dat met een duur woord, niet dat ik er verstand van heb, voorlopige oplossing p = p + 1 ;
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/het-paarse-amerika/comment-page-1/#comment-463394
   http://www.wanttoknow.nl/politiek/verkiezingen/het-paarse-amerika/comment-page-2/#comment-463394
   Erik Satie: Gnossienne No. 1, 2, 3 https://www.youtube.com/watch?v=IUAF3abGY2M

 18. Hyper, even een nieuw draadje, want die andere werkt niet meer…
  Ik heb het geprobeerd op 2, werkte,tot op zekere hoogte, maar deze bracht inderdaad de boodschap maar die werd tot in het oneindige herhaald samen met die van jou en een stukje van Jenne. Terug naar de website, maar die kon toen ook geen verbinding maken, weer opnieuw opgestart, koekjes eruit F5je niets baat. Ook niet dus…
  Trouwens mooi gebracht die van Satie, verstilde muziek van grootse treurnis zoals wij ons ondertussen wel gaan voelen.
  Peter Gabriel & Kate Bush -Don’t Give Up
  https://youtu.be/uiCRZLr9oRw

  1. Sub Rosa,
   dit soort waanzinnige denken, komen uit groepen die volkomen op hol zijn geslagen, over te veel tijd en geld beschikken. Heeft niets uitstaan met het gebeuren wat zich bij de normale mensen op zoek naar de waarheid afspeeld. Zo als we wel weten, staan deze broederschappen onder grote politieke druk, en zelfs chantage op hun families wordt niet geschuwd. Een werelwijd vertakte organisatie is een heel bruikbaar middel in handen van hen etc etc.
   De J…n, hebben er lang over gedaan, maar ze hebben nu toch veel van het Vrije Metselaars bolwerk in handen, nepotisme is een onuitroeibare ziekte onder minderheden, en in wezen hebben de irreguliere loges niets meer uitstaande met het kern denken van de authentieke Vrij Metselarij, kan hier verdrietig van worden !
   Jenne

  2. Een heel interessante en onthullende tekst Sub Rosa. Het legt de Anglo-Amerikaanse lijntjes met het Vaticaan en het Zionisme heel helder bloot. Zelfs Prins Lockheed komt er nog in voor. Bedankt voor het delen! Misschien ga ik er nog wel iets mee doen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.