Advertentie

De onjuiste, gemanipuleerde Bijbel…


x

x

De onjuiste, gemanipuleerde Bijbel…

2017 © WantToKnow.nl/be

x

De Vaticaanse en de Rooms-katholieke kerk, hebbeneen lange geschiedenis van corruptie en misleiding. Afgezien nog van het plegen van regelrechte genocide, enkele eeuwen geleden tegen o.a. de Katharen (HIER), tot het seksueel misbruik (HIER) dat de laatste jaren in de openbaarheid komt, is het één van de meest corrupte organisaties in de wereld. Ja, je kunt je ogen sluiten voor zoveel keihard bewijs, dat je je kracht toekent aan een organisatie, die het minstens verdient, dat je haar daden en woorden op z’n mores bekijkt. Maar wat schiet je ermee op je ogen te sluiten en je vingers in de oren te stoppen. Bij het ontwaken van dit moment, dat wereldwijd plaatsvindt, is er geen ontkomen meer aan..
En ja, dan is er dat mooie boek, waar wijzelf als RK-bekeerlingen in lazen… De Bijbel… Met hoofdletter geschreven, want het is natuurlijk het woord Gods, dat erin is opgetekend. Meteen maar met de deur in huis vallen dan..? Wist jij dat de Bijbel, waar velen de waarde aan toekénnen, die ze eraan toekennen, in 1611 volledig door de mangel is gehaald. Want op dat moment bestond de totale Bijbel-verhalenbundel, uit zo’n 80 boeken. En dat van deze 80 boeken, toen maar liefst 14 boeken uit het Oude Testament zijn gehaald….? In 1684 waren uiteindelijk al de onderstaande titels verwijderd uit ALLE versies, behalve uit een 1611 editie, die als eerste was vertaald in het Engels. Het gaat daarbij om de volgende verwijderde boeken:

 • Esdras -1
 • Esdras -2
 • Tobit
 • Judith
 • De rest van Esther
 • De wijsheid van Salomon
 • Ecclesiasticus
 • Baruch met het Jeremiah-epistel
 • De liederen van de 3 heilige kinderen
 • De geschiedenis van Susana
 • bel en de draak
 • Het gebed voor Manasas
 • Maccabees -1
 • Maccabees -2

Daarbij zijn een aantal zaken opvallend..
In deze eerste editie, zul je de naam van Jesus, gespeld zien als ‘IESUS’, met een ‘I’ dus, waarbij de uitspraak als ‘Yahashua’ klinkt. Waarom wordt dan ineens de naam van Jesus ten tonele gevoerd…? Terwijl in het schrift van die tijd, de letter ‘J’ nog niet eens was gebruikt..? Van de genoemde boeken  is één boek specifiek en uiterst interessant. Het is ‘De Wijsheid van Salomon’..

Wanneer je nog nooit van deze koning hebt gehoord, besef dan dat hij één van de meest legendarische karakters uit de Bijbel (met hoofdletter..) is. Hij was de zoon van David, en werd algemeen beschouwd als de meest wijze man die ooit leefde.. Hij wordt vaak weergegeven in illustraties en schilderijen bijvoorbeeld, als met de stroom meegaande, welwillende figuur.

Maar lees je het boek van Salomon, dan zul je je afvragen, of al hetgeen je over hem hebt gehoord en gelezen, wel juist is weergegeven, zo niet een regelrechte fabricatie is van zijn karakteristiek. Lees in dit verband de ingekorte vertaling van

De Wijsheid van Salomon (2:1-24)

1. Vanuit goden-loos redeneren met zichzelf, maar niet verfijnd, is ons leven kort en vervelend. En voor de dood van de mens, bestaat geen remedie, noch is er niemand bekend, die terugkeerde uit het graf.

2. Omdat we geboren zijn in dit avontuur,en hierna zullen zijn alsof we er niet geweest zijn, Omdat de adem door de neusgaten is als rook en het kleine vonkje in de beweging van ons hart.

3. Wanneer uitgedoofd, zal ons lichaam in as zijn veranderd. En onze geest zal verdwijnen, als de zachte lucht.

4. Onze naam zal vergeten zijn in de tijd en geen mens zal ons werk kunnen herinneren. En onze levens zullen overgaan, als het spoor van een wolk. Het zal worden verstoven als een mist, die weggedreven is, met de zonnestralen, en de hitte daarvan.

5. Want onze tijd is dezelfde schaduw die vervaagde, en ná ons is er geen terugkeer. Omdat het snel verzegeld wordt, zodat geen mens weer keert.

6. Kom op, zodat we van de goede dingen kunnen genieten, die aanwezig zijn en laat ons snel de scheppingen gebruiken, zoals in de jeugd.

7. Laten we ons vullen met dure wijnen en smeersels. En laat geen bloem uit de Lente ons voorbij gaan..

8. Laten we onszelf kronen met rozenknoppen, voordat ze verwelken.

9. Laat niemand van ons gaan, zonder zijn deel van onze wellustigheid. Laat ons tekens nalaten, van onze genietingen op elke plaats waar we komen, omdat dit onze portie is en ons deel..

10. Laat ons de arme, rechtschapen mens onderdrukken. En laten we de weduwe niet sparen. Noch laten we het oude, grijze haar van de bejaarden eren..

11. Laat onze kracht de wet vormen, omdat datgene wat zwak is, gebleken is van generlei waarde te zijn.

12. Laten we daarom liegen in afwachting van het rechtvaardige, omdat HIJ niet van ons is. En HIJ Is schoon in vergelijking met wat wij doen. Hij heeft ons berispt met onze wetsovertredingen en maakte bezwaar tegen onze schanddaden en zondige onderricht..

13. Hij verklaarde de kennis van de HOOGSTE te bezitten en benoemde zich ZELF als een kind van de HEER..

14. HIJ was geboren om onze gedachten te wraken.

15. HE is bedroefd over ons, dat we niet kunnen vatten, dat ZIJN leven niet is, zoals dat van andere mensen. ZIJN manieren zijn van een andere orde..

16. Wij zijn vergeleken met HEM als vervalsingen. HIJ nam afstand van onze manieren van doen, zo ook van de vuiligheid. HIJ verklaarde te stoppen met het eren van de gezegenden. En HIJ pocht dat GOD ZIJN vader is..

17. Laten we kijken of ZIJN woorden op waarheid berusten. En laten we bewijzen, wat er gebeurt als HIJ ophoudt te bestaan…

18. Omdat hij werkelijk de ZOON VAN DE HOOGSTE is, deze hem zal helpen. Door HEM weg te halen uit de handen van zijn vijanden..

19. Laat ons HEM onderzoeken vanuit verachting en hem martelen, zodat ZIJN zachtmoedigheid gekend wordt en ZIJN geduld bewezen..

20. Laat ons HEM veroordelen tot een smadelijke dood, omdat hij via zijn eigen mond, gerespecteerd zal worden.…..

Dit korte verhaal, deze samenvatting van een hoofdstuk uit het boek van Salomon, doet een aantal vragen rijzen:

 • Over wie heeft Salomon het, wanneer hij spreekt over een ‘smadelijke dood’..?
 • Waarom besloot het Vaticaan om deze 14 (!) boeken te laten verdwijnen uit de Bijbel..?
 • Waarom klinkt deze ‘wijze’ Salomon zo idioot en donker in dit boek…?

Het lijkt erop -we nemen aan dat je dezelfde gedachte had- dat Salomon hier spreekt over Jesus. Alleen… Jesus is geboren, zo’n 900 jaar, ná de periode waarin Salomon sprak over Jesus.. Had Salomon een visioen in de geboorte van Jesus? Laten we eens overwégen waarom dit inderdaad degene zou kunnen zijn, waarover Salomon sprak.

 • Ze vermoordden de ZOON met een smadelijke dood.
 • De daden van de ZOON, en zijn manieren, waren totaal verschillend van die van ieder ander.
 • HIJ claimt degene te ZIJN, het kind van de HOOGSTE..
 • HIJ was een rechtschapen, arme man, die gekeken heeft naar Salomon en anderen als ‘vervalsingen’ karakteriseerde..
 • HIJ claimde dat HIJ kennis had van HET HOOGSTE.

Dus luister naar datgene wat Salomon hierop zegt:

 • HIJ was gekomen om onze gedachten te bekritiseren.
 • Wij achten HEM als vervalsing. HIJ nam afstand van onze manieren als van een ziekte. HIJ verklaarde het einde van de te zegenen en uitte de verklaring dat GOD ZIJN vader is.
 • Want als deze rechtschapen de ZOON van de HOOGSTE is, zal deze hem redden uit de handen van ZIJN vijanden. .

En natuurlijk is er dan één laatste uitdrukking wanneer Salomon dit zegt:

 • Laat ons de arme, rechtschapen man onderdrukken. Laten we de weduwe niet sparen, nog achting hebben voor de oude-grijze haren van de bejaarde.

Dit staat in TOTALE CONTRADICTIE met wat we uit de Bijbel-met-hoofdletter lezen over Salomon. Het is helemaal duidelijk dat Salomon het Kwaad verwoordt. Terwijl hij ondertussen als de meest wijze man uit de geschiedenis wordt gezien.. Even de feiten? Heel interessant als we bedenken dat Salomon (HIER) wordt gezien als totaal omringd door het occulte. Hij aanbad meerder goden (zie link) en had een zwak voor vrouwen.. Zodanig dat hij met -hou je vast- 700 vrouwen en meisjes, getrouwd was.

Salomon als ‘vader van de Vrijmetselaars’..
En.. Sprekend over het occulte.. Weet je dat de fameuze ‘Tempel van Salomon’ geacht wordt de geboorteplek te zijn van de… Vrijmetselarij..?? De beweging die (op het hoogste niveau) geassocieerd wordt met het aan de touwtjes trekken van de grote gebeurtenissen in de wereld. (HIER) En als één van de meest uitgesproken, controlerende machten in de hedendaagse maatschappij te zijn.. Wat hier ook speelt, het is voedsel voor veel en vooral GRONDIG onderzoek. Ondertussen is hopelijk duidelijk, dat de Vaticaanse kerk en daarmee ook de Rooms-katholieke stroming, één grote pot sudderende machtssoep is..!

Het labyrint in de kathedraal van Chartres

Zoals je weet wordt de geschiedenis geschreven door de overwinnaars. Zij laten hun heldendaden -en veel belangrijker!- hun wereldvisies optekenen als ‘Waarheid’. Er was geen of nauwelijks Hebreeuwse geschiedenis van vóór David, die de stammen van Israël verenigde en hun vijanden versloeg. Noch is er geschiedenis van de Vrijmetselarij, zoals we deze kennen. Totdat de Engelse metselaars hun vak hadden gemanifesteerd, door indrukwekkende monumenten te bouwen, die de christelijke beschaving zou kenschetsen; namelijk de bouw van de Kathedralen..!

Maar er waren al Metselaars en er waren Hebreeën, lang voordat er boeken over beiden waren geschreven. In de algemeen verspreidde geschiedenis van BEIDEN, dus de Hebreeuwse- en Vrijmetselaar-geschiedenis, vinden we continue referenties naar ‘DE TEMPEL’.. We weten dat de Tempel van Koning Salomon niet in één dag gebouwd is, noch zonder een optelsom van dure, uiterst kostbare materialen, vakkundigheid en menselijke organisatie..! En precies dáár lag het geheim; de ontdekking van de samensmelting van spirituele en materiële werelden. We zien in de bouw van de tempel, de inspanningen van David terug. Waarbij hij de energie van het ‘Koninkrijk der Hebreuwen’ trachtte te concentreren in dit project.

Voorheen was het niet meer dan het bewaken van een plek-gods in de wildernis.. De broederschap van de Vrijmetselarij startte ook simpel en de magnifieke, door de ‘broederschap’ gecreëerde structuur van de afgelopen paar honderd jaar, was vele eeuwen terug als gegrondvest. In tegenstelling tot de Tempel van Salomon, de broederschap van de Vrijmetselaars, werd niet door een machtige koning gesteund, om hen te beschermen en ondersteunen. En haar groei en manifestatie bleef verborgen achter de daadwerkelijke zichtbare, veel spectaculaire oprichting van het monument op de berg Moriah..
(Wil je meer lezen over deze verbinding tussen Hebreeuwse en Vijrmetselaars-connecties, klik dan HIER voor het héle verhaal (Engelstalig) Op de site van de orde van Vrijmetselaars van Phoenix, Arizona)

x

* * *

Kom zondag 17 september naar de intrigerende presentatie van

Maurits Prins over

‘Het bedrog van Rome’.

x

Over de macht van de katholieke kerk,

die HET bewijs werd van het spreekwoord:

‘Sterke benen die de weelde kunnen dragen’...

Klik HIER

x

22 gedachten over “De onjuiste, gemanipuleerde Bijbel…

 1. Bedankt voor alle genomen moeite Guido.J. en gezellen, want ongekend en onbemerkt vormen jullie toch ook het WTK gilde, wat weer een voorloper op een verdere verbroedering geeft en heeft.
  Hoe je geest je parten speeld, mijn ouders hielden van zijn proza, Guido van Gezelle dan.
  Heb eens even Guido’s curriculum vitae, gelezen wat mij dan opvalt Tsjechov, O ja oom Wanda,
  weet niet meer wie het speelde dacht Guus Hermes, de boeken heb ze allemaal, hij heeft de meest ligte/lichte Russische ziel, van de Russische Schrijvers die ik gelezen heb, het is zo mooi zo diep en diep menselijk door trokken met je zou zeggen de Italiaanse melancholie, wat mooi dat je dat vorm heb mogen geven beste Guido.J.

  En dan over de onjuiste gemanipuleerde bijbel, je kunt je afvragen wat er niet gemanipuleerd is, wat men ons voorschoteld over onze menselijke geschiedenis, Plyni de oude heeft het over de Griekse filosofen, die het volgens hem weer over ééne Zoroastre hadden en delibireerden, die naar het schijnt zich druk maakte over gebeurtenissen die zo’n 7 duizend jaar terug gebeurd waren, of neem het prachtige oudste geschreven verhaal van de mensheid tot nu toe dan, de Gilgamesh, ik lees er nog wel eens even in, ja en dat moet dan door tijd, door al die handen, en vooral denken van al die mensen met hun eigen agenda’s, vooral die religeuse vrijbuiters die niets schuwen om hun denken, dogmatische denken kracht bij te zetten, en dan denk ik maar, ach wat maakt het uit, het komt toch zo het voor zien is, wij kleine mensjes zelfs de meest rijke, of meest intelligente, zijn maar heel tijdelijk aanwezig, onze inbreng is nihiel, verder is kennis volkomen ontluisterd, door wat men nu belangrijk vindt, op zich nog niet zo erg, maar de ethiek is niet meer en dat is vreselijk, een mensheid zonder ethiek, is geen mensheid meer, groet Jenne

 2. Wat weten we nu helemaal over onze geschiedenis? We bestaan als mensheid waarschijnlijk al minstens 200.000 jaar terwijl de oudste geschriften slechts zo’n 6000 jaar teruggaan. Er is behoorlijk veel bewijs dat er zo’n 11.000 jaar geleden een reset heeft plaatsgevonden. Het verhaal van de Zondvloed duikt over de hele wereld op in ongeveer dezelfde vorm en daarnaast is er archeologisch bewijs van een enorme komeetinslag die in die periode heeft plaatsgevonden en het einde inluidde van de ijstijd.

  De megalithische bouwsels die over de hele wereld opduiken stammen naar alle waarschijnlijkheid van vóór die reset; veel ervan ligt niet voor niets onder de zeespiegel. Sommige van die bouwsels, zoals de pyramides in Egypte, kunnen we met onze huidige technologie niet of nauwelijks nabouwen…

  Als je kijkt naar hoe gespecialiseerd en gefragmenteerd onze kennis is en hoe wij onze kennis opslaan dan is er niet eens zo heel veel voor nodig om die kennis en daarmee onze beschaving verloren te laten gaan. Dat iets dergelijks 11.000 jaar geleden is gebeurd is dus niet ondenkbaar.

  Ik denk dat je mythes, legenden, oude geschriften en de diverse heilige boeken in dit licht moet bekijken. Restjes kennis die in de loop der tijd ook nog eens behoorlijk zijn gemanipuleerd door mensen met een agenda.

  Dat manipuleren gebeurt trouwens nog steeds; zowel met onze recente geschiedenis als de oudheid. De mensheid leidt aan geheugenverlies en dat wil de gevestigde orde graag zo houden. Als zaken worden opgegraven of ontdekt die niet in overeenstemming zijn met wat de gevestigde orde ons leert dan stoppen ze dat het liefst in de doofpot. Dit is op zowel wetenschappelijk, religieus als politiek vlak het geval.

  1. Tijn,
   ken je Göbekli Tepe, dat is een uitgraving (tempel terrein) in Zuidoost Turkije? Deze is pas later ontdekt en bewijst dat de beschaving ouder is dan 6000 jaar.
   Deze ontdekking is nog eens 7000 jaar ouder dan de piramides in Egypte en heeft daardoor al bij mening ‘ontdekker’ voor commotie gezorgd. Zoals hier te zien Zahi Hawass vs Graham Hancock. http://www.youtube.com/watch?v=q4NnCAZcxHg

  2. @ Tijn,

   De laatste voetafdrukken van mensen, gevonden op het eiland Kreta, zijn 5 700 000
   jaar oud, door dat de Planneet Aarde leeft en beweegt, schuiven de tectonische platen onder en over elkkaar heen, van daar dat men in een kolenmijn in zuid Africa een menselijke skelet voet heeft gevonden in een laag kolen van 2 700 000 jaar oud, in wezen is de natuurlijke opdracht van ieder dierensoort om zijn soort in stand te houden, en dit geld ook voor ons, voor de rest is het een komen en gaan van mensen, die wel is waar uniek zijn, maar van weinig betekenis, buiten dan die door de pseudo religies hier aan worden toebedeeld, de toeters en bellen, zo gezegt, groet Jenne

 3. Wat ik vindt ontbreken in dit artikel, is de enorme inbreng van Byzantium cq het oost Romeinse rijk, met het indertijd veel grotere Christelijke Orthodoxe denken, misleidt en misbruikt, door het toen al, zich bevinden van het kapitaal en daar door de macht in handen van de Venetiaanse Geldwisselaars cq leners, die net als nu Europa verkochten aan de Islam, zie Soros.
  De kennis van de oudheid bevond zich in Byzantium en vooral Constantinopel, veel is nog terug te vinden in de oude Kloosters, veel is ook vernietigd door de Boljewiki, duizend kerken-kloosters verbrand, een intellectuele moord a la Mao.
  Een enorme Europese civilisatie, met een hele grote artistique heritage, die beter verdiend, als altijd maar weer als ludiek en als vergane Glory te worden beschouwd, aangewakkerd door het zieke west Europese elitaire denken, met hun pseudo superieuriteits gevoelens, Jenne

  1. Vergeet één ding niet dat het door jou zo verguisde ‘West-Europese elitaire denken’, juist het resultaat is van de structurele vernietiging van de oervolkeren door de komst van de Romeinen, de Noordmannen, de kerk en hun verdomde Bonifatius (waarvan de Friezen op hun c.v. mogen zetten met toekomende eer dat zij het waren die hem omgelegd hebben!) En de niet mis te verstane terreur van de inquisitie.
   Juist de vernietiging van de ‘oude volken’, die zoveel gelijkenis vertoonden met de indianen van de nieuwe wereld, maakte het trauma los waardoor er 16 miljoen indianen konden worden afgeslacht.
   Er heeft zich in de loop der eeuwen een aantal bloedlijnen meester gemaakt van noordwest Europa waar ik mij niet mee wil identificeren.
   Juist deze kliek is het die de traditie van regentendom tot handelsmerk heeft gemaakt.

  2. Vergeet één ding niet, dat de Europese wereld wel iets groter was en is als het westelijke gedeelte, de bakermat van ons Europese denken ligt rond om de middelandse en zwarte zee, het zijn toch vooral de west Europese landen, en dan nog vooral Engeland, Great Britten die tot hun knieën in bloed van onschuldige overwonnen volkeren staan, roof staten.
   De oost Europese en kleinAzië in het bijzonder zijn opgeofferd, voor een goed nacht rust, van wege de oprukkende Turken, en deze landen hebben 350 jaar onder het Moslim juk door gebracht, het zelfde wat nu West Europa te wachten staat, maar ieder één kijkt weg, en komt met leuke filmtjes van hoe mooi het gaat worden, zou zeggen neem de moeite om de oude geschiedenis van Oost Europa te lezen, en te bezien, Ach die Romeinen, de uitvinders van de Genocide, en het herplaatsen van volkeren, machtig van wege 35% van de inwoners waren slaven, het gekerstende Europa, maakten door Religie van ieder één een slaaf, wel zo gemakkelijk, sommigen die tegenspartelden zo als de Friezen, werden dan op hun scheepjes of Terpen terug gedrongen, om later door bedrog en corruptie toch ook te worden ingelijft, gelukkig hun volks aard bleef bestaan, althans tot nog toe ?. Jenne

 4. Op zoek naar een andere religie , “”in Search of the Sixties””

  The Sixtie ; peace love happiness, the French revolution ; Freedom Equility Fraternity, of deHeilige drie éénheid, or dialectic ; a state of mind.
  Humanisme had de plaats van de religie ingenomen, met veel liefde, soort cosmic thinking, its stil alive in the surfing places, or ?!
  Richard Neville, de democratische kapitalist, work is ( or should be ) fun !
  Old mother earth, We are everything ” or we’ve all been everything “, mooi artikel in the Independent, door Andy Martin teacher of the university of Cambridge

  De wereld was toen zo anders, zo veel menselijker en vol liefde, jammer dat dit verloren is gegaan, groet Jenne

  1. Als ze al in de bijbel staan (bewijs ajb) dan -zoals in de tekst staat- in aangepaste vorm..!! Lees het boek van Maurits Prins: ‘Het bedrog van Rome’..! We horen graag van je..

  2. En na het concilie van Nicea in 325 n. chr. is men verder gegaan met de canon van de bijbel die eerder door leden van een occult genootschap was bijeen geklooid. Toen is ook het thema reïncarnatie geprullemandeerd omdat de vrouw van Constantinus in haar vroegere bestaan een hoer was en niet wenste geconfronteerd te worden met dit feit in een volgend leven. Ook heb ik na het bekend raken van de pedoverhalen definitief de katholieke stinkorganisatie de rug toegekeerd nadat ik als baby wilsonbekwaam was ingelijfd bij deze sekte.
   Ook krijgt men dan minder subsidie vanuit de staat omdat iedere parochiaan garant staat voor geld naar Rome.

  1. Cozmic
   We hebben nu the King of the Frogs, we worden terug gedraaid naar een andere, niet mooiere tijd, zou mooi zijn als wij ook jonger werden, maar dat is niet het geval, wat worden jullie toch heerlijk genaaid door the Dutch polderman ( rocketman) ha die Trump is goed gek en levens gevaarlijk, the Dutch pseudo Orange King gets 44 million a year, en jullie de kanker door de vervuiling, niet echt mooi verdeeld, en jij maar met Jane tussen de Tropic beans, groet Jenne

  2. Jenne, ik ben allang mijn exodus aan het voorbereiden hoor, lekker een eind naar het zuiden toe, dicht bij de zee… vul maar in. Eerst nog ff de centjes.

  3. ’t is je gegunt Jongen, neem de tijd, om een leuk stekkie te vinden, ver van de maddening crowd / titel van een boek dacht ik, heb het druk met mijn Ega, ze gaat niet zo goed, maar ja ware liefde, tru love neemd geen einde, groet Jenne

 5. henrymakow.com ; it has been said, that when human beings stop believing, in God, they believe in Nothing ?, the Truth is much worse, they believe in anything.
  Malcolm Muggeridge
  Daar staat het dan, mijn levenslange twijfel, al dat vrije denken, geeft mij aan het eind van mijn leven, tot nog toe, niet wat ik gehoopt had te vinden, een diepe innerlijke rust ontbreekt mij,
  soms heel soms is de harmony die ik zoek te voelen, hij komt uit het niets als een ligte bries, maar het zijn maar moment, een geur een aanraking een geluid, of grote stilte, ik weet het verdomd niet, en kan het zeker niet grijpen en vast houden, misschien toch de overtuiging van het eeuwige goede, het goddelijke cosmische zijn, de samen zang in ons kerkje, het warme gevoel op kerst avond, het is zo lang geleden, van morgen een bezoek van een oude vriend, een Jood zijn familie woonde heel lang in het Rift gebergte, in Noord Africa, we zijn beiden humanisten, hij maakt zich zorgen om zijn familie, er is zoveel kwaad in onze samenleving, ik zei
  hem dat ik altijd naast hem zou staan, hij gaf mij spontaan twee broederlijke kussen op mijn wangen, ja dat was een goed moment, we keken elkaar aan diep in de oogen, ja het eeuwige samen zijn van de mensheid, twee mensen werden één, maar dat waren wij natuurlijk al altijd.
  Groet Jenne

 6. Nog even dit ; mijn Eigen vader heeft zeker weten, de volgende fout gemaakt begaan, door de ideologiën, religies en andere denkbeelden, steevast aan de individuen te verbinden, die deze ideologiën, religies en andere denkbeelden uitdragen, de priesterheerschappy dus, de eenvoudige basis, van liefde, is verworden tot een soort religeus circus, op gesierd met bellen en toeters, ik denk dat dit het zo onverdraagzaam maakt, zij denken dat zij groter zijn als de kern, soort grootheids waanzin, debedoeling om de mens in een eenvoudige omgeving zijn persoonlijk band met zijn geloof te laten beleiden, in een meditatie vorm zich zelf terug te vinden, en daar mee zich in het autenthieke geloof van onderlinge liefde terug te kunnen vinden, en verbinden, prachtige dag hier, stralende blauwe lucht geen wolkje of strepen te bekennen, groet Jenne

 7. Bedankt voor dit interview!
  De geciteerde tekst van het boek: Wijsheid van Salomo gaat verder na vers 20 wat essentieel is voor dit artikel!

  Salomo 2:19-24 NBV

  19 Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen, laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen.
  20 we zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden?

  (Tot hier wordt het stuk uit Salomo geciteerd en wordt er op in gegaan dat de Bijbel slecht is, en dat er heel veel dubbelzinnigheden en duisterheden in de bijbel zitten. Tot nu toe is het een prima artikel als je niet weet wat er in de laatste 3 verzen van Salomo 2 staat:


  21 Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Maar ze vergissen zich, verblind als ze zijn die hun slechtheid.
  22 Ze zijn niet bekend met Gods geheimen: ze verwachten niet dat vroomheid beloond wordt en geloven niet dat wie onberispelijk leeft, gelauwerd wordt.
  23 God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen.
  24 maar de duivel heeft uit jaloezie de dood in de wereld gebracht; ieder die hem toebehoort roept de dood over zich af.

  (Dit is gewoon weglating van essentiële informatie en verdraaing van de werkelijke situatie. Ik hoop oprecht dat dit niet bij andere artikelen gebeurt, anders kan deze site voor mij direct opgedoekt worden en hoef ik er niet meer te komen.

  Onjuiste gemanipuleerde informatie geven, om de werkelijke situatie te verdraaien met als doel: angst, twijfel en paniek te zaaien. Dát is in één woord: walgelijk!

  Ik hoop dat de redactie hier een verklaring voor heeft, en de tijd wilt nemen om deze onduidelijkheden op te helderen.

  Nog iets:
  Ik dacht eerst altijd dat de wereld goed was en de overheid van ons hield. In mijn 16e levensjaar kwam ik op deze site en las ik hele andere dingen die mijn wereldbeeld totaal verschoof.
  Daarna dacht ik: nee de overheid is vgm zo slecht nog niet, en heeft oprecht het beste met het gros van de bevolking voor. Sites zoals dit (neem ter illustratie 5% van de wereld) zeggen dat 95% van de wereld en overheid etc(nationaal, Europese en internationale, VN etc) slecht is en satanisch etc, die ons ‘het volk’ kapot willen maken. Terwijl je daar in het dagelijks leven TOTAAL niets van merkt!!

  Daarna dacht ik: wat nu als 95 van de wereld goed is en de overheid, VN en de Europese overheid etc, nu gewoon wel het beste met ons voor hebben en de mensen die sites als deze maken en zeggen dat de 95% van de wereld slecht is nu zelf slecht is en dus 95% goed is en 5% slecht is.

  Mensen we moeten de waarheid weten, de waarheid maakt vrij!

  Jezus is de grootste koning van hemel en aarde en Hem komt toe alle eer, alle glorie, alle kracht, alle pracht en alle heerlijkheid tot in eeuwigheid!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.