Advertentie

‘De Holocaust ter discussie stellen mag in Nederland..’


x

x

De Holocaust ter discussie stellen

mag in Nederland..

2016 © VeteransToday-  Jonas E. Alexis | 25 juli 2016
deze versie en vertaling © WantToKnow.nl/be

x

Ir. Arend Lammertink

Arend Lammertink is afgestudeerd elektrotechnisch ingenieur aan de Universiteit van Twente. Als kandidaat voor de Piraten Partij was hij in 2010 verkiesbaar voor de Tweede Kamer-verkieizngen. Lammertink werkt als ICT adviseur voor de Rijksoverheid op het gebied van innovatiestimulering. In zijn ogen maken grote bedrijven, met zwaar achterhaalde regelgeving (patent- en auteursrecht) de gewone burger en het MKB het leven zuur. Mede daardoor voerde hij actie tegen softwarepatenten en deed zo veel kennis op over patentsystemen en auteursrechten.

Hij wordt geïnterviewd door VT-columnist Jonas Alexis, die afstudeerde aan de ‘Avon Park High School’, en daarna op wiskunde en filosofie aan ‘Palm Beach Atlantic University’ en hij haalde zijn doctoraal in ‘educatie’ aan de ‘Grand Canyon University’. Als waarheidsvinder, verwelkomt hij alle commentaren, brieven en verzoeken tot inlichtingen, om ‘verder te komen, te kunnen verklaren en de logische en rationele discussie over onderwerpen als het Palestijns/Israëlische vraagstuk, de geschiedenis van het Christendom en de ‘geschiedenis van ideeën’ te onthullen.’ 

Jonas Alexis verblijft momenteel in Zuid Korea waar hij wiskunde onderwijst en hij werkt aan een boek, getiteld ‘Zionisme en het Westen’. Hij is auteur van het boek ‘Christianity & Rabbinic Judaism: A History of Conflict Between Christianity and Rabbinic Judaism from the first Century to the Twenty-first Century’ (HIER).

Alexis: Wanneer bent u begonnen de Holocaust vraagstukken te onderzoeken, en wat dreef u ertoe hier verder onderzoek naar te doen?

Lammertink: Ik was altijd geïnteresseerd in geschiedenis en in het bijzonder die van de 2e Wereld Oorlog. Als kind luisterde ik naar verhalen van piloten die in de oorlog neergeschoten waren boven Nederland, en verhalen van Canadese militairen. Ik kende een voormalig lid van het verzet, die mij vertelde dat er aan het aan het eind van de oorlog ineens een boel nieuwe verzetsstrijders waren, die zichzelf hard op de borst sloegen..

Micha Kat ziet zijn Joodse achtergrond niet als een ‘belemmering’ om de holocaust met open mind te bekijken.

Veel later volgde ik af en aan het werk van Misha Kat, een journalist die erg goed is in graven, maar die door zijn schrijfstijl niet erg serieus genomen wordt door de meeste mensen. Hij schreef een paar artikelen over de Holocaust in het Nederlands, waarin hij refereerde aan het werk van David Cole. Na het bekijken van diens documentaire, wilde ik meer weten, zodat ik ging zoeken naar uitgebreidere informatie waaruit ik mijn eigen conclusies zou kunnen trekken. Uiteindelijk vond ik de antwoorden op veel van mijn vragen in het werk van Germar Rudolf.

Zijn ‘deskundige getuigerapport’, over het gebruik van Zyklon B in de vermeende moord-gaskamers van Auschwitz, kan niet anders dan leiden tot de vaststelling dat het officiële verhaal niet klopt. Dat is natuurlijk een conclusie die je wereld op zijn kop zet. Je werkelijkheid krijgt ineens een flinke dreun, die de vaste grond onder je voeten weg slaat. Als we echter werkelijk willen leren van het verleden, dienen we de intellectuele moed te verzamelen om ook ongewone beweringen over de geschiedenis te bediscussiëren, en een eerlijk publiek debat te voeren over deze fundamentele zaken gebaseerd op het beschikbare bewijs in combinatie met gezond verstand.

Als we politieke correctheid, politieke drijfveren, onze kijk op de geschiedenis laten bepalen, zoals duidelijk het geval bij Auschwitz, dat mogelijk een Uranium verrijkingsfabriek was, dan baseren we ons beleid op vooroordelen, aannamen en regelrechte propaganda. Op die manier geven we oorlogsmisdadigers vrij spel om de toekomst van onze planeet te bepalen. Hoe kunnen we dit lijdzaam aanzien en er niets tegen doen?

Alexis: U bent een elektrisch ingenieur, en dus bekend met procedures als het bewijzen en testen van dingen. Hoe kwam u tot de conclusie dat het ‘algemeen aanvaardde verhaal over het fabrieks- en concentratiekampen-complex genaamd Auschwitz’, onjuist moest zijn?

De ware oorlogsmisdadigers gebruiken afleiding en misleiding, om de angst en woede van het volk om te buigen naar een gemakkelijke zondebok, zodat zij zich  kunnen blijven verschuilen achter een rookgordijn van leugens en propaganda

Lammertink: Hoewel ik elektrisch ingenieur ben, heb ik het grootste deel van mijn carrière gewerkt als software-ontwikkelaar, waarvan 10 jaar als ambtenaar voor de Nederlandse staat. Ik werkte voor een fiscaal innovatie-stimulatie programma, de WBSO, waarin ik de taak had aanvragen voor dit programma te beoordelen inzake ’technische software ontwikkeling’. Daarnaast ondersteunde ik het juridisch team bij de behandeling van bezwaren. In die functie mocht ik mee op bezoek bij bedrijven, om te onderzoeken of zij het door ons verstrekte geld wel legaal besteedden.

Ik had nogal wat macht, want er waren gevallen waarin het van mijn oordeel af hing of het bedrijf failliet zou gaan of niet. Het kwam ook een keer voor dat ik ontdekte dat een bedrijf het project waarvoor het subsidie had aangevraagd, niet zelf uitvoerde. In dit geval, ging de teamleider met mij mee op bedrijfsbezoek. Hij wilde mee om op de hoogte te blijven van wat zijn ondergeschikten meemaakten op de werkvloer, en hoe wij met de verschillende situaties omsprongen. Bij dit bedrijf had ik al slechte voorgevoelens, zodat het mij een goed idee leek dat hij mee zou gaan.

Aangezien hij geen officiële rol te vervullen had, en het bezoek op mijn verantwoordelijkheid plaats had, beperkte hij zich tot babbelen met vertegenwoordigers van het bedrijf over hun erg mooie product. Ondertussen spitte ik door een stapel papierwerk van honderd documenten, en pikte er vijf uit, die ik liet kopiëren. Terug op kantoor bleek dat ik precies de goede documenten had gekozen, Juist deze documenten vormden het bewijs dat mij in staat stelde een eind te maken aan het misbruik van publieke gelden door dit bedrijf.

Germar Rudolfs boek over zijn onderzoek naar de holocaust

Het waren gevallen als deze, waarin ik mijn talent om ’te graven’ bewees. Dit gaf aanleiding voor een collega mij als volgt te karakteriseren: ‘Arend is het type dat voor een advocaat in een rechtszaak allerlei archieven omspit, en er dan precies die informatie uit haalt die de advocaat nodig heeft om de rechtszaak te winnen.’  In dit werk leerde ik wat juridisch correct taalgebruik is, alsmede waaraan men mogelijk frauduleuze aanvragen, of papierwerk, herkent. Ik leerde ook dat je je hoe dan ook uitsluitend moet baseren op de informatie die je ter beschikking staat.

In het geval van de vermeende gaskamers in Auschwitz, stuitte ik op het ‘deskundige getuige rapport’ van Germar Rudolf, gebaseerd op zijn eigen forensisch onderzoek, en andere relevante informatie die hem ter beschikking stond. Het is gewoon een professioneel geschreven rapport dat tot een volstrekt gerechtvaardigde conclusie komt, gezien de beschikbare informatie in het publieke domein. Chemie is natuurlijk niet mijn expertise, maar ik ben zeer wel in staat te beoordelen of een rapport met integriteit geschreven is.

Alexis: Mag men in Nederland Holocaust zaken bespreken?

Lammertink: Juridisch gezien wel. Er is in Nederland geen wet die ‘Holocaust ontkenning’ verbiedt, zoals in o.a. Duitsland, op grond waarvan Germar Rudolf niets minder dan een politieke gevangene werd, in hedendaags Duitsland.

Echter, het is in Nederland wel verboden ‘haat te zaaien’, of ‘racistische meningen’ te uiten. Dat is op zich een goede, acceptabele benadering, vind ik. In de praktijk kan men in Nederland best ver gaan met ‘haat zaaien’, als we de processen tegen Geert Wilders tenminste als maatstaf mogen nemen. Deze politicus is blijkbaar niet in staat een verschil te ontwaren tussen wat ‘Nazi Moslim Broederschap-gelieerde organisaties’ genoemd zouden kunnen worden, en gewone mensen van Afrikaanse origine, die niets te maken hebben met enige vorm van Nazisme. De ware oorlogsmisdadigers gebruiken afleiding en misleiding, om de angst en woede van het volk om te buigen naar een gemakkelijke zondebok, zodat zij zich kunnen blijven verschuilen achter een rookgordijn van leugens en propaganda.

Prescott Bush in 1955 aan het bureau van president Dwight Eisenhower (links). Bush, de man die rijk werd van financiering van de nazi’s en zelf -met een aantal industriëlen een staatsgreep in de VS wilde plegen..!

Verder lijkt er een aantal organisaties te zijn, die er een hobby van maken iedereen die hun zienswijze van de geschiedenis niet deelt, voor de rechter te slepen. Zij neigen ernaar te suggereren dat er iets anders in de wet staat, dan wat er werkelijk staat, om zo eerlijk historisch onderzoek gelijk te kunnen stellen aan ‘Holocaust ontkenning’. Zo scheppen zij een extreem negatieve sfeer rond een onderwerp dat als geen ander het naoorlogse geopolitieke toneel bepaald heeft. En dat gebaseerd op niets meer dan simpele propaganda, bedoeld om de ware oorsprong van het atoom-tijdperk en de Uranium-235 bommen op Hiroshima en Nagasaki in Japan, geheim te houden.

Toch kan men vanuit Nederland vrijelijk zowel het Nederlandse Parlement, als het Europese Parlement, en zelf het Duitse Parlement aanschrijven, omtrent deze zaken. Ik heb officiële e-mails gestuurd aan alle drie, zodat Germar Rudolf’s boek nu opgenomen is in hun publieke dossiers. Daarmee heb ik tevens zeker gesteld dat deze informatie hun alle drie officieel bekend is vanaf een bepaalde datum.

Bovendien heb ik een lid van het Europees Parlement specifiek gewaarschuwd, dat het van groot belang is dat Europese politici het voortouw nemen in dit debat. Op een gegeven moment zal deze informatie namelijk doordringen tot het publieke debat, en zal de samenleving als geheel moeten leren omgaan met wat er werkelijk in Auschwitz gebeurd is en de implicaties daarvan.

Alexis: De logica lijkt geweld te zijn aangedaan. De Guardian onthulde op basis van bewijs uit de Nationale Archieven, dat Prescott Bush, de vader van George H. W. Bush, een Wall Street bankier, en Amerikaans Senator:

“Banden onderhield met de financiële architecten van het Nazisme… Dit bewijs dreef een voormalig Amerikaanse aanklager van Nazi oorlogsmisdadigers ertoe, te stellen dat de handelingen van deze voormalige Amerikaanse Senator reden hadden moeten zijn voor vervolging wegens ‘heulen met de vijand’.”

 “… de nieuwe documenten, waarvan vele pas vorig jaar openbaar werden gemaakt, tonen aan dat hij, zelfs nadat Amerika Duitsland de oorlog had verklaard, en er substantiële informatie beschikbaar was over de plannen en doelen van het Nazi bewind, vrolijk bleef samenwerken, en bleef profiteren, van bedrijven die Hitler’s opkomst hadden gefinancierd. Men beweert zelfs dat hij met dit geld, het fortuin van de Bush familie opbouwde en daarmee hun politieke dynastie…”

 “Alhoewel niet kan worden aangetoond dat Prescott Bush het Nazisme omarmde, laten de documenten toch duidelijk zien dat het bedrijf waarvoor hij werkte, de firma Brown Brothers Harriman (BBH), fungeerde als het Amerikaanse kantoor van de Duitse industrieel Fritz Thyssen, die Hitler in de jaren ’30 steunde, voordat hij aan het eind van het decennium ruzie met hem zou krijgen.”[1]

Of men dit nu van belang acht of niet, feit is dat tot nu toe geen enkele Joodse organisatie heeft gezegd: “Misschien moeten we deze claim eens onderzoeken. Misschien moeten we de Nationale Archieven eens doorzoeken om te zien of dit klopt.” Wat ik zo curieus vind aan de hele Holocaust zaak, is bijvoorbeeld dat het Siemon Wiesenthal Instituut zo veel moeite doet mensen aan te klagen en te vervolgen die niet eens deel zijn geweest van Nazi Duitsland. [2]

Een van de meest opmerkelijke uitspraken van George W. Bush, tijdens zijn bewind gedaan. Gelekt vanachter gesloten deuren..

Er zijn zelfs lieden in dergelijke kringen, die Bush ‘een groot staatsman’ noemen. Dat vind ik nogal fascinerend. Zo horen we bijvoorbeeld, “Amerikanen moeten trots zijn op deze man [Bush], en op zichzelf, omdat ze hem niet slechts eenmaal, maar zelfs tweemaal hebben verkozen.”

Het moge duidelijk zijn dat dergelijke uitspraken slechts afkomstig kunnen zijn van een politieke hoer, een intellectuele lafaard, of een Neocon, dan wel een combinatie van alle drie. We praten hier over een man die de ergste ramp in de Amerikaanse geschiedenis heeft veroorzaakt [3], de Amerikaanse belastingbetaler heeft opgezadeld met een rekening van 6 miljard dollar [4], en totale chaos heeft veroorzaakt in het Midden Oosten en elders [5]. En toch vertelt men ons dat wij Amerikanen trots zouden moeten zijn op zijn verkiezing? Dit terwijl zelfs Zionistische media als Newsweek a lang en breed hebben toegegeven dat Bush “waarschuwingen [van veiligheidsdiensten] in de wind sloeg, voor hij Irak binnen viel.”[6]

Dus beweren dat we trots zouden moeten zijn op Bush, is complete waanzin, ja de ultieme waanzin. Maar leg ons eens uit waarom de Zionisten zich hier bedienen van een dubbele moraal. Kijk hier naar een YouTube over de uitspraak van president George W. Bush ‘De grondwet is slechts een stuk papier’:

Lammertink: Om zelfs maar een begin van een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren, waar het in dit artikel om gaat, zijn we genoodzaakt de zaak in een geopolitieke context te plaatsen. Professor Anthony Sutton heeft een heel boek geschreven over de connecties tussen Wall Street en het nazi-regime (HIER) [7] In zijn conclusie (hoofdstuk 12), schrijft hij het volgende over de “Alomtegenwoordige macht van de Internationale Bankiers”:

‘Als we kijken naar het brede scala van feiten, zoals gepresenteerd in de drie delen van de Wall Street serie, stuiten we steeds weer op dezelfde namen:  Owen Young, Gerard Swope, Hjalmar Schacht, Bernard Baruch, etc.; en steeds dezelfde internationale banken: J.P. Morgan, Guaranty Trust, Chase Bank. Zelfs de locatie is vrijwel altijd dezelfde: Broadway nr. 120 in New York.

Het is deze groep van internationale bankiers die de Bolsjewistische Revolutie financierde, en vervolgens profiteerde van het nieuwe bewind in Sovjet Rusland. Tegelijkertijd financierde deze groep Roosevelt en profiteerde van zijn socialistische New Deal in Amerika. Ook financierde deze groep Hitler, en profiteerde van Duitslands herbewapening in de jaren ’30. In plaats van netjes de civiele productie te financieren in bedrijven als Ford Motorcompany en Standard of New Jersey, e.d., investeerde Big Business haar geld in politieke onrust, oorlogen en revoluties in de drie belangrijkste [Christelijke] landen ter wereld op dat moment.”

Binnen de context van deze korte introductie in geopolitiek, wordt het duidelijk dat de grote financiële corporaties, met een “disproportionele macht in de wereld-economie”, en de Amerikaanse regering, er alles aan doen om te zorgen dat het grote publiek de waarheid hieromtrent nooit zal leren kennen. Wall Street heeft dus een goede reden om de ‘Joodse’ organisaties te financieren, die bereid zijn de leugens in stand te houden en te verdedigen, terwijl organisaties als Natura Karta, een organisatie van ‘orthodoxe Joden tegen Zionisme’, het waarschijnlijk zullen moeten stellen zonder grote bedrijfs-donaties en ‘subsidies’.

Laten we tot slot de boven gestelde kwestie iets verder specificeren:
Geen enkele ‘Joodse’ organisatie heeft zich tot nu toe publiekelijk afgevraagd: “Zouden we deze claims [van Holocaust sceptici] niet een keer serieus moeten nemen? Moesten we niet eens naar Auschwitz reizen om te onderzoeken of Germar Rudolf’s beweringen kloppen? Misschien zouden we daar eens forensisch onderzoek moeten doen, en de bewijzen bestuderen, zoals men doet bij een vliegtuigongeluk of een moord?”

Hoe komt dit?

De waarheid is dat ‘Wall Street’ “tot haar nek in politieke onrust, oorlogen en revoluties steekt”, en dat al decennia lang. Niet alleen is het een winstgevende onderneming, maar bovenal geeft het ‘Wall Street’ een positie van “onbetwistbare macht.” En dat is nu precies waarom Wall Street en ‘Joodse organisaties’, vrij spel hebben om ‘extremistische geluiden’, van bijvoorbeeld Holocaust sceptici, of  ultra-orthodoxe Joden, te doen verstommen.
Ze doen dit niet omdat wat deze ‘extremisten’ zeggen niet waar is, maar juist omdat het wel waar is, en regelrecht in gaat tegen de belangen van hun ‘sponsors’. Aangezien de waarheid voor deze organisaties geen optie is, bedienen ze zich van bangmakerij, leugens en bedrog.

Alexis: Jane Mayer heeft er recentelijk op gewezen dat mensen als de Koch familie eveneens samenwerkten met Nazi Duitsland.[8] Of Prescott Bush en de Koch familie dit met opzet deden, is minder van belang. Wat ik veel schokkender vindt, is dat Joodse organisaties als het Simon Wiesenthal Instituut en de ADL [Anti Defamation League], die beweren Nazi’s op te sporen, niet eens de moeite nemen de claims tegen de Bush en Koch families onderzoeken.

Het is werkelijk fascinerend om te zien hoe het Zionistisch Koninkrijk en Joodse organisaties in het algemeen, hierin tewerk gaan. Als ze je niet mogen, ben je direct een anti-Semiet, een Nazi, of nog iets ergers, zelfs al heb je er historisch nooit iets mee te maken gehad. Als ze je juist wel mogen, dan ben je zo ongeveer een heilige, een medestander, zelfs al had je voorheen banden met de Nazi’s, zoals bijvoorbeeld in het geval van Stephan Bandera [Oekraïne].

* * *

Tot slot van dit interview voegen wij graag het onderstaande video-fragment in van de, in 2014 op 86-jarige leeftijd overleden Shulamit Aloni. Zij was een links-parlementair, die haar leven lang heeft gestreden voor burgerrechten en zeer uitgesproken tegenstander was van het innemen van Palestijnse gebieden. Haar verhaal sluit naadloos aan bij het interview van beide mannen hierboven.

 

Bronnen en Links

[1] Ben Aris in Berlin en Duncan Campbell, “How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power,” Guardian, 25 september, 2004.

[2] Zie bijv. Guy Walters, Hunting Evil: The Nazi War Criminals Who Escaped and the Quest to Bring Them to Justice (New York: Broadway Books, 2010); Tom Segev, Simon Wiesenthal: The Life and Legends (New York: Schocken Books, 2010).

[3] Jean Edward Smith, Bush (New York: Simon & Schuster, 2016), 660; Phillip Sands, “A Grand and Disastrous Deceit,” London Review of Books, Vol. 38, No. 15, 28 juli 2016; zie ook John J. Mearsheimer en Stephen M. Walt, The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2007); John J. Mearsheimer, Why Leaders Lie: The Truth About Lying in International Politics(New York: Oxford University Press, 2011); Paul R. Pillar, Intelligence and U.S. Foreign Policy: Iraq, 9/11, and Misguided Reform (New York: Columbia University Press, 2011); Bob Woodward, Plan of Attack: The Definitive Account of the Decision to Invade Iraq (New York: Simon & Schuster, 2004); Michael Isikoff and David Corn, Hubris: The Inside Story of Spin, Scandal, and the Selling of the Iraq War (New York: Random House, 2006).

[4] Ernesto Londono, “Study: Iraq, Afghan war costs to top $4 trillion,” Washington Post, 28 maart, 2013; Bob Dreyfuss, The $6 Trillion Wars,” The Nation, 29 maart, 2013; “Iraq War Cost U.S. More Than $2 Trillion, Could Grow to $6 Trillion, Says Watson Institute Study,” Huffington Post, 14 mei, 2013; Mark Thompson, “The $5 Trillion War on Terror,” Time, 29 juni, 2011; “Iraq war cost: $6 trillion. What else could have been done?,” LA Times, 18 maart, 2013.

[5] Mark Kukis, Voices from Iraq: A People’s History, 2003-2009 (New York: Columbia University Press, 2011); Dana Priest en Joe Stephens, “Secret World of U.S. Interrogation,” Washington Post, 11 mei, 2004; zie voor vergelijkbare rapporten: Jane Mayer, “The Black Sites: A Rare Look inside the C.IA.’s Secret Interrogation Program,” New Yorker, 13 augustus, 2007; Craig Whitlock, “Jordan’s Spy Agency: Holding Cell for the CIA,” Washington Post, 1 december, 2007; Jane Mayer, The Dark Side: The Inside Story of How the War on Terror Turned into a War on American Ideals (New York: Anchor Books, 2009); Mark Danner, Torture and Truth: America, Abu Ghraib, and the War on Terror (New York: New York Review of Books, 2004); George W. Bush: War Criminal?: The Bush Administration’s Liability for 269 War Crimes (Westport: Praeger Pubishers, 2009); Lila Rajiva, The Language of Empire: Abu Ghraib and the American Media (New York: Monthly Review Press, 2005); Rebecca Gordon, Mainstreaming Torture: Ethical Approaches in the Post-9/11 United States (New York: Oxford University Press, 2014).

[6] “The Chilcot Report: Bush Ignored Numerous Warnings Before Invading Iraq,” Newsweek, 19 juli, 2016.

[7] Antony C. Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler (Forest Row: Clairview Books, 1976 and 2010).

[8] Jane Mayer, Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right (New York: Double Day, 2016).

 

27 gedachten over “‘De Holocaust ter discussie stellen mag in Nederland..’

 1. Naast het feit dat bepaalde groepen boven elke (vaak terechte) kritiek verheven zijn door met de Holocaust en vermeend antisemitisme te schermen is er mijns inziens nog een andere reden waarom het van belang is dat de waarheid over de Holocaust boven tafel komt.

  Door de Holocaust is de manier waarop de gehele Westerse wereld naar zichzelf kijkt voor altijd veranderd. Anders dan andere volkeren zijn we niet langer trots op onze geschiedenis en cultuur. In plaats daarvan hebben een enorme schaamte, schuldgevoel en zelfhaat zich van ons meester gemaakt. Een suicidale maatschappij met een “weg met ons” mentaliteit is het tragische gevolg. Wie zich hier tegen verzet wordt, net als iedereen die kritiek heeft op de officiele versie van de Holocaust, weggezet als Nazi.

  1. Het is preciés de reden dat bovenaan het artikel ‘nazi-ambtenaar’ is omcirkeld. Als je een hond wilt slaan, vind je altijd wel een stok. Elke ambtenaar onder het nazi-regime kun je als ‘schuldige’ en corporateur classificeren..
   Waar het imo om gaat, is dan weer in het laatste cartoon-tekeningetje gevat. En natuurlijk in de video van de oud-minister, die het gewoon toegeeft..

 2. Erg goed, dat dit artikel is geplaatst. Het is uitermate belangrijk dat we door alle!! halve en onwaarheden heen prikken, dus ook door deze. Doen we dat niet, dan manifesteert zich hetzelfde kwaad weer, maar dan over de gehele wereld. In die zin, is de wereld heel klein geworden….

  1. mc,

   een ieder geeft zijn beeld, of dit zinvol is weet ik niet, voor mij ligt dit altijd veel meer in de menselijke sfeer, de handlangers die overal en steeds opnieuw klaar staan om aan anderen kwaad te begaan, en daar komt steeds opnieuw bij, de meesten hebben hun eigen agenda,
   gewone mensen, maakt niet uit welk ras of religie ook, kunnen heel goed samenleven, het is de inmenging van buiten af, de manipulatie, het corrumperen wat alles verziekt, de bewijzen zijn en waren overal te vinden op de wereld van wat ik hier beweer, over het in vrede samen leven, groet Jenne

  2. Als je het hebt over “hetzelfde kwaad” over wie of wat heb je het dan eigenlijk? Ik heb daar zelf zo mijn ideeën over en mijns inziens is dat kwaad nooit gestopt. Ze spannen alleen steeds nieuwe mensen voor hun karretje.

  3. Tijn, ja, wellicht heb je gelijk en het is niet belangrijk dat naar buitenkomt, dat niet Duitsland schuldig is, maar een paar boeven in de wereld. Daarom ook, de wereld is ’te klein’…alles is (tot op een paar uitzonderingen na) gecultiveerd (net als een boomgaard), dat betekent, niet zonder inmenging van sturende structuren.
   Zolang de mensheid het niet erkent en zich niet als Socrates richting waarheid en goedheid oriënteert, zal de mensheid zich laten verdelen in de ‘Plato’ en in de ‘Aristoteles’ groep, oftewel in socialisme/marxisme/ frankfurter school/idealisme/utopie/fantasie/gelijkheid/’politiek links’ (Plato) en liberalisme/realisme/ratio/kennis/systeem/vrijheid/’politiek rechts’ (Aristoteles).
   Ik geloof dat deze (geesteswetenschap)stromingen enorme invloed hadden en hebben op het wereld gebeuren. Gelijkheid en vrijheid staan haaks op elkaar.
   Alles heel geraffineerd, de laatste landen die zich uit deze misère wilden/willen bevrijden werden/worden gigantisch bestreden….
   Daarom is het belangrijk met kleine voorbeelden het grote plaatje langzaam te naderen, en daar horen ver-lichtende artikelen bij. 😉

  4. De menselijke geschiedenis zit net als het universum vol met black holes, waar millioenen mensen zijn en door worden opgeslokt, de rede is heel divers maar inherent aan het mens zijn, inwezen is het volkomen onbelangrijk hoe en waarom en door wie begaan, misschien kunnen wij proberen hier iets aan te verbeteren, alhoewel ik er van overtuigd ben, dat dit bij de mensheid hoort.
   Voel er ook niets voor om het boete kleed aan te trekken, voel mij op geen enkel niveau betrokken of schuldig, binnen mijn leefkring / gebied doe ik mijn best om alles zo harmonys mogelijk te houden, doe geen kwaad, en probeer waar mogelijk de mensen hier voor te behoeden, volgende week ga ik naar Biaritz om een oude vriend / Surfer te bezoeken, leidt een kleine commune van oude beetje behoeftige arme dwaze levens verbeteraars, niet verbitterd wel ontluisterd door deze onhumaine wereld, zo anders als hun denken, en zeker hun 60 iger jaren illusies, Groet Jenne

  5. mc @4
   Gezien wat onze volkjes en volkeren zo door staan hebben wat uit onze geschiedenis is te lezen, gelauterd door het eenvoudige mens zijn, waren we tot een min of meer éénheid gekomen, een huwelijk op voorwaarden, waarin al onze waarden en volksaard min of meer geacepteerd en bewaard werd.
   Wat doe deze onverlaten, Menkel voor op, gevolgt door Rutte en heel Brussel, verkopen onze civilisatie en erfevenis aan de hoogste bieder, Soros zionistische pseudo Vrij Metselaars enz. dit elitaire kruppul behoord berecht te worden voor volks verraad, het is niets meer of minder, onze volkeren worden misbruikt, verkracht en uiteindelijk gaan zij het onderspit delfen, tegen de kinderrijke Moslims, zo is het voor zien, ik hoop dat de Europeanen tot inzicht komen, en zich gaan verdedigen, voor het te laat is, we hebben rationele leiders nodig, niks politiek, gewoon wat van ons is terug nemen, en beschermen.
   Groet Jenne

 3. Van uit mijn leven, en de daarbij opgedane ervaringen kan ik niet anders zeggen, als dat dit soort
  gebeurtenissen voor alle mensen, die dit moeten onder gaan, een dramatisch gebeuren is, die veel wonden en trauma”s achter laat, de gedrevenheid van sommigen om anderen kwaad te doen, ja wat moet je daar mee, het is altijd latent aanwezig ook nu weer, een vonkje is genoeg om weer het nodige bloed te laten vloeien in Europa, er zijn altijd excuses aanwezig om een nieuwe oorlog te creéeren, oorlogen zijn van alle tijden, het is nog nooit anders geweest, en volgens mij gaat dit ook nooit veranderen, het elkaar de schuld toeschuiven, en dan door zielig doen voordeel te behalen is niet nieuw, we weten beter en zij zelf ook, na de WWII hadden we geen tijd om bij politiek stil te staan, we waren hard aan het leven, en het was een, ten minste mijn wereldje een homogeen gebeuren, met veel levens plezier, het is zo verwonderlijk om te zien, hoe sterk het leven is, inwoners van Allepo zitten op een geimproviseerd terrasje tussen de ruïnes gezellig wat te drinken, Ramses Shaffy !!! Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk, en Bewonder,
  mooi devies om het bij te laten, groet Jenne

  1. Oorlogen zijn van alle tijden maar we zijn als mensheid wel enigszins geëvolueerd. Vroeger was het heel gebruikelijk een ander volk uit te moorden en hun land te annexeren.
   Tegenwoordig wordt in een oorlog de bevolking grotendeels ontzien; of in ieder geval niet bewust uitgemoord en is van land annexeren, een uitzondering daargelaten, geen sprake.

  2. Nee de overwonnen volkeren werden tot slaaf gemaakt, misbruikt ontkracht ontmand,
   gereduseerd tot huisdieren ! dat is erger als te worden gedood !

 4. Op de webstek van Henry Makow verscheen een tekst over het Horst Hoyer report :
  https://www.henrymakow.com/002030.html
  met citaat :
  “One of these generals , SS Lieut. General Horst Hoyer submitted a report in 1952 on the role Nazi Jews played in the Holocaust. Helping plan the “Final Solution” were Jews named Walter Sonnenschein, Zuckerhorn, Spitze, Lowenstein, Gregor and Feckler. Organized Jewry offered Hoyer 30,000 DM to suppress this report but he refused. He was murdered some years later. (533)”
  De volledige tekst in de link is belangrijk.
  Om te weten wat er werkelijk gebeurd is, zal het echter nodig zijn de NKVD archieven in Moskou te raadplegen. M.I. dient de discussie over de Holocaust te gaan over wie er voor verantwoordelijk is. Dat is dus niet , zoals GuidoJ het ook gesteld heeft, een boekhouder of één of andere ambtenaar. We moeten dus beginnen bij diegenen die de Nazis aan de macht hebben gebracht. En dan komen we terecht bij de “banksters” van The City en Wallstreet, waar in de voormelde tekst ook al wordt naar verwezen. Het is dan ook daar dat men schadevergoedingen moet gaan eisen.

  1. En ja, de vraag is, of er vooroverleg is geweest voordat zo’n meeting plaats vindt. Natuurlijk is die ergens op gebaseerd. Meneer Theodore Herzl kwam met dit idee, om eigen volk te vermoorden, via via dus..

  2. Guido.J.

   Dit Zionistische gebeuren, is in wezen het Fasc isme onder een andere naam, de Joden hebben hier alleen maar zijdelings mee te maken, en dan nog in een hele sinistre rol.
   Binnen het Christelijke geloof, bestaan ook tegenstrijdige religeuse groepen, hoef ze niet op te noemen, het zelfde bij de Islam, en deze tegenstrijdigheden worden stuk voor stuk als breekijzer gebruikt om de boel aan het vechten te krijgen, onderwijl wordt hier veel geld mee verdiend, en niet alleen door het westen, onze wereld is van voor tot achter gemanipuleerd, en daar moet je als mens tussen door laveren, om aan je trekken te komen,
   je niet laten gebruiken, of voor hun karretje te laten spannen, is mij ondanks dit denken in mijn jeugd toch gebeurd, je wil in de mensen geloven, in een illusie van een andere en misschien betere wereld, maar dit worden dan desillusies, maar goed ieder één moet zijn leven leiden cq lijden, groet Jenne
   Nog even dit, doe in je leven alleen wat je graag wilt, en wat zinvol is, werken tot je pensioen, en dan dood gaan is geen optie, wel lekker in een ouwe roeibood tegen het riet uit de Wind zitten te vissen en lezen, raad ik je !

  1. mc. dit is een niet juiste uitleg, het kan wel zo zijn ?
   Fascist lid v.e. nationale anti marxistische partij in Italië, straf georganiseerde natiolistische groepering op autoritaire of corporatieve basis, binnen dat corporatieve is natuurlijk jouw gegeven, goed mogelijk, als uitwas.
   Had misschien er beter aan gedaan van een ondemocratisch stelsel te spreken, maar goed het is allemaal tegen de mensheid gericht, groet Jenne

  2. Niet slecht, maar de mensen waren geobsideerd door dit nieuwe denken, de bijlbundel fascine, symbool van heerschappij over leven en dood, ze waren gefacineerd, fasciner gescharmeerd, fascisant aanhanger van, fascisme, nu Italiaans fascination fascino, fascisme fascismo, Suadeo tibi ut legas, Ardisias Jenne

  3. Wat mc weergeeft is de originele definitie van fascisme. De definitie is aangepast. De reden lijkt me duidelijk…

  4. Het Nationaal socialisme, het Communisme hebben allemaal de zelfde denk basis, dat wil zeggen heel ondemocratisch alles in de handen van de staat, niet zo erg verschillend van nu, via via alles besturen, nu heet het een geleide democratie, de één noemd het zo en de andere Facisme, zelfde inhoud, in wezen is het er opgericht dat de burgers : kiezers buiten spel staan.
   Als het gaat om het gelijk hebben, mag dit van mij ten alle tijden !
   Het gaat om het onderlinge contact, menselijke contact, in al zijn mogelijke mildheid, groet Jenne

 5. Geschiedenis wordt geschreven door de overwinnaars.
  Het wordt tijd dat de Arabieren de Engelsen en hun Zionistische vrienden verslaan.
  Komt er weer een nieuwe versie!

  https://youtu.be/0-iIsPWiOGY

  “History is Written By the Victors. We are All Victims of Today’s Propaganda.”

  “Ik denk dus ik ben, en alles dat ik denk is FOUT.” – Thucydides, 2017

  1. Thucydides,
   Je zou het ook wat genuanseerder kunnen brengen, ieder mens heeft een Eigen agenda, dus een specifieke kijk op een situatie, neem Herodotus, was een Griek en bekeek alles dus van uit zijn denken.
   De huidige media en zelfs onderwijs, doen aan brain wash, niks objectief, alles voor gekookt, de moderne techniek drijft hier op, zielig en heel beangstigent.
   René Descartez ik denk dus ik ben, is niet meer van deze tijd, men denkt niet meer, maar laat voor zich denken, uit gemak zucht of onkunde ?!
   Jenne

 6. Ook oude Oma’s kunnen krengen zijn, en het één en ander op hun kerfstok hebben.
  Maar in een Democratische samenleving heeft ieder individu recht op zijn Eigen mening, en kan en mag die dan ook uitdragen.
  De Joden stellen zich dus boven onze wetten, zo doende blijven zij dus ongewenste gasten in onze samenleving, en dat onder vinden zij dagelijks, is het dit waard, geloof het niet, en ook mijn
  joodse vrienden keuren deze zienswijze af.
  Jenne

 7. Guido.J.

  Misschien niet verkeerd in het licht van dit onderwerp gezien, om de France schrijver, Louis Ferdinand (Destouches) Céline, ten tonele te Voeren, deze fantastische schrijver, die door omstandigheden en ondervinding, tot levens lange Anti Semiet werd, als Anarchist zelfs tegen het Facisme aanleunde, is een hele bijzondere persoon, persoonlijk verkeer ik al heel lang in de ban van zijn denken, en literaire grootheid, na het lezen van ” du voyage au bout de la nuit ” ja toen begreep ik Céline, het kwam sterk over één met mijn eigen leven, en belevenissen, hij was van een oudere generatie, en dan ook nog in Frankrijk, maar toch in wezen is er niet zo veel veranderd, de zelfde drijvende krachten achter onze misère, het is maar een suggestie mijnerzijds, dacht dat het misschien een mooi en rijk onderwerp zou kunnen zijn voor jou, om over te schrijven, groet Jenne

 8. De holocau$t is een dogma dat coute que coute in stant moet worden gehouden.
  Helaas is de site “Frisse Kijk punt info” uit de lucht gehaald omdat deze als antisemitisch is gebrandmerkt. Er stonden echter een flink aantal zeer interessante artikelen over W.O.II in die een ander geluid lieten horen dan het zionistische gekrakeel dat ons nu al decennia lang door de strot wordt geduwd. (There’s no business like shoah business)

  OM DE AANLOOP NAAR W.O.II TE KUNNEN BEGRIJPEN MOET DE GESCHIEDENIS VANAF 1914 WORDEN BEKEKEN!

  Stel het volgende voor….

  Jij wordt GEKOZEN premier van een land dat economisch VOLLEDIG is geruïneerd. Het land is een speelbal van omliggende buurlanden, die niets anders doen dan landje pik en het innemen van de belangrijkste industriegebieden. Er is hyperinflatie, mensen verhongeren, miljoenen mensen zijn werkloos, er zijn (communistische) revoluties gaande; de situatie is dusdanig uitzichtloos dat mensen geen hoop meer hebben, en moeders hun eigen dochters in de hoofdstad verpooieren om maar aan een beetje voedsel te komen.

  Er is geen leger, geen luchtmacht, geen marine, geen politie, nauwelijks ordebewaking, en de internationale economische schuld loopt dagelijks op.

  Zou JIJ het voor elkaar kunnen krijgen om zo’n land BINNEN DRIE jaar tot één van de rijkste landen ter wereld kunnen maken, ONDANKS een internationaal boycot op je goederen?

  Dat is de meest uitgekotste persoon in de geschiedenis van de mensheid namelijk wél gelukt.
  Hoe? Heel simpel. Hij deed de wereld versteld staan door de bankiers het land uit te schoppen, de geldcreatie weer in eigen handen te nemen en dit renteloos te verstrekken voor publieke werken. De garantie voor deze munt was geen goud, geen zilver, geen kraaltjes. Het was de arbeider die garant stond voor elke mark die werd uitgegeven.

  Dat is de ware betekenis van “Arbeit macht frei”. Vrij van de bankiers. Niets meer en niets minder. Dat het tegenwoordig bekend is onder totaal andere omstandigheden is voornamelijk door Zionistische propaganda die de mensheid al veel te lang voorliegt.

  Nog een vraag:

  Zou een dodenkamp het volgende bevatten?

  Een universiteit, een voetbalveld, een zwembad, een bioscoop, een ziekenhuis, gratis tandheelkunde, een postkantoor, een bordeel, een bibliotheek, een cultuurhuis waar wekelijks voorstellingen worden gegeven, kampgeld enz.

  Dit was namelijk allemaal aanwezig in Auschwitz.

  En zou jij dan het rode kruis zo’n kamp laten bezoeken,. zowel aangekondigd als ONaangekondigd?

  https://thegreateststorynevertold.tv/
  http://www.hellstormdocumentary.com/
  https://communismbythebackdoor.tv/
  https://catalog.hathitrust.org/Search/Home?lookfor=%22%20World%20War,%201939-1945%20Netherlands.%22&type=subject&inst=

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.