Advertentie

Trump, Afghanistan en heroïne


x

x

Trump, Afghanistan en heroïne

 2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Arend Zeevat

Al sinds de oudheid kent het huidige gebied Afghanistan een geschiedenis van door vele veroveraars onder de voet gelopen te zijn. Ten tijde van de 6e eeuw voor Christus (BC) behoorde Afghanistan tot het Perzische rijk. De Griekse veroveraar Alexander de Grote veroverde het gebied in 329 BC. In de eeuwen na het uiteenvallen van het Griekse imperium, werd Afghanistan door verschillende volkeren vanuit het noorden en het westen overrompeld en beheerst. Na het ontstaan van de Islam in de Arabische landen werd Afghanistan in de 7e eeuw AD door de Arabieren veroverd, die daar ook een stevig islamitische fundering legden. Daarvoor was het land Boeddhistisch en Hindoeïstisch.

In het begin van de 13e eeuw AD waren het de Mongolen die Afghanistan onder de voet liepen. Daarbij werd het land een slagveld tussen twee Mongoolse stammen, die elkaar daar bestreden. In de 14e eeuw was het een Turks-Mongools volk die het land naar haar hand wilde zetten. De leider van dit volk -Timoer Lenk- was ook een ware veroveraar en wist een rijk te vestigen dat zich van Turkije tot India uitstrekte. Aan het begin van de 16e eeuw was het de beurt aan de Oezbeken om Afghanistan over te nemen. Daarna werd het land verscheurd door broedertwisten, stammenoorlogen en andere bedreigingen van buitenaf. (Bron)

Brittannia rules the waves, but not Afghanistan
Nu kunnen we versneld doorspoelen naar de 19e eeuw. Toen meenden de Engelsen hun imperium te moeten veiligstellen door Afghanistan tot een bufferstaat te maken tussen India, dat zij als het juweel op de kroon van hun rijk zagen en de Russen. De Engelsen waren bang dat de Russen hun invloedsfeer verder zuidoostwaarts uit wilden breiden en India wilden veroveren.

Zij probeerden in Afghanistan een marionettenregime te vestigen maar kwamen daarbij in twee verschillende oorlogen, met smadelijke nederlagen en vele duizenden doden, van een heel koude kermis thuis. Vanaf 1929 tot 1979 kende het land een vijftigjarige periode van rust en vrede. In 1979 vielen de Sovjets, gestimuleerd door de Amerikaanse financiering en bewapening van fundamentalistische moslims, het land binnen.

Alle invallende machten vergisten zich telkens dusdanig in de trotse strijdlust van het Afghaanse volk, dat zij bij aanvang van hun veroveringsdrang van het land al gedoemd waren een verloren race te lopen. Afghanistan is voor het grootste deel een onherbergzaam land, met een verspreid over het land levende bevolking. Het heeft van oudsher een bijzondere cultuur, die voor de het land binnenvallende westerlingen totaal onbegrepen is en nu nog wordt. Deze cultuur is gebaseerd op de multiculturele achtergronden van de verschillende volkeren die tezamen de Afghaanse bevolking vormen. Het is een mengeling van Aziatische, Turkse, Perzische en Arabische invloeden.

Het Grote Spel in Afghanistan
In de hieronder weergegeven tweedelige videoreportage van de Engelse BBC-verslaggever Rory Stewart wordt zeer uitvoerig ingegaan op de roerige geschiedenis van Afghanistan. Een hoogst interessant document, waarin in het eerste deel de Engelse veroveringsdrang niet omfloerst wordt. In het tweede deel wordt de meer moderne geschiedenis belicht. Het is jammer dat de Engelse ondertiteling in dat deel onleesbaar is verborgen achter anderstalige ondertitels.

Hoewel de geheime financiering door de VS van de Islamitische fundamentalisten wel uitgebreid aan bod komt, mis ik een heel belangrijke naam in dat verhaal. Namelijk die van Zbigniew Brzezinski, die ten tijde van Jimmy Carter’s presidentschap een cruciale rol heeft gespeeld in het door de Amerikanen van de Engelsen overgenomen Grote Spel in Afghanistan. Een rol die hij zelf heeft toegegeven in een interview met het Franse blad Le Nouvel Observateur (HIER).

Afghanistan The Great Game – A Personal View by Rory Stewart.1 of 2

Afghanistan The Great Game – A Personal View by Rory Stewart. 2 of 2

Een nog toe te voegen noot bij het tweede deel is de ook daarin verkondigde officiële propaganda, dat Osama was Geladen vanuit een grot in het Tora Bora gebergte de aanslagen in New York en Washington op 11 september 2001 zou hebben geleid. 

Moderne veroveringsmotieven
De motivatie voor het binnenvallen van Afghanistan was in de vorige eeuwen tot de 19e eeuw vooral gericht op pure gebiedsverovering en in mindere mate economisch gericht. In het geval van de Engelsen in de 19e eeuw was de motivatie het creëren van een bufferstaat tegen een uitbreiding van de Russische invloedsfeer. In onze moderne tijd van geavanceerde technologie, waar hoogwaardige grondstoffen en energievoorraden voor nodig zijn, is de gebiedsverovering hoofdzakelijk economisch gericht en komt op een regelrechte militair beschermde grondstoffenroof neer.

“Toen de Verenigde Staten besloten om Afghanistan te binnen te vallen en Osama Bin Laden te pakken — en daarin faalde, maar toch als een ongewenste gast bleven — konden zij toen al weten, dat de Afghanen op één van ‘ s werelds grootste reserves aan minerale rijkdom zaten? We hebben dit onderwerp al eerder aangehaald — waarbij we gewezen hebben op de dubieuze bewering uit 2010, gepubliceerd door de New York Times, dat “de grote schaal van Afghanistan’s minerale rijkdom [onlangs] ontdekt was door een klein team van het Pentagon en Amerikaanse geologen.” Andere bewijzen en logica, wijzen op het feit dat iedereen, behalve het Westerse publiek al een lange tijd wist, en voor de invasie van 2001, dat Afghanistan een schatkist was.Bron

Meerlagige economische dimensie
De bovengenoemde economische dimensie wordt in de westerse propagandamedia zorgvuldig verborgen achter altruïstische lariekoek als het brengen van vrede, vrijheid, veiligheid en democratie. In het geval van de Amerikaanse en NAVO-inval in Afghanistan in 2001, had die economische dimensie een nog veel duisterder achtergrond. Wanneer men kijkt naar de sindsdien enorm toegenomen papaveroogsten in Afghanistan, mag duidelijk zijn dat de Amerikanen Afghanistan zijn binnengevallen om aldaar de verbouw van papaver te stimuleren. De sociaaleconomische omstandigheden van de Afghaanse bevolking was zodanig slecht, dat de het voor de Amerikanen erg gemakkelijk was de boeren over te halen om papaver te gaan verbouwen (HIER).

“Afghanistan heeft in 2016 nieuwe records gevestigd voor de productie van opium, ondanks investeringen van $8,5 miljard in het kader van de anti-drugscampagne door de U. S agentschappen, stelt de Speciale Inspecteur-generaal voor de Wederopbouw van Afghanistan (SIGAR)in haar meest recente kwartaalrapport aan het Congres. Het rapport zei dat de productie van opium in 2016 een geschatte 43 procent is toegenomen, terwijl de resultaten van het uitroeien van de papaver een 10-jaar recordlaagte bereikte en bijna onzichtbaar was.” Bron

Afghanistan is momenteel ’s werelds grootste heroïneproducent en zorgt voor ongeveer 90% van de productie.

Er is zowel een geopolitieke als een economische agenda in Afghanistan, die de permanente aanwezigheid van Amerikaanse troepen vereist. Naast de enorme minerale en gasreserves produceert Afghanistan meer dan 90 procent van de opium in de wereld, die wordt gebruikt om hoge kwaliteit (4e graads) heroïne te produceren.

Amerikaanse militaire bases in Afghanistan zijn ook bedoeld om de miljarden opleverende drugshandel te beschermen. Verdovende middelen, vormen op dit moment het middelpunt van de Afghaanse exporteconomie. De heroïnehandel, gestart aan het begin van de Sovjet-Afghaanse oorlog in 1979 en beschermd door de CIA, genereert op de langere termijn een winstontwikkeling op de westerse markten van meer dan $200 miljard dollar per jaar.

“De hoogste concentratie van NAVO-militairen in Afghanistan gaat gepaard met de hoogste concentratie van papaver… Deze situatie doet twijfels oproepen betreffende de missie van de strijd tegen het terrorisme en leidt tot de conclusie betreffende de rampzalige gevolgen van het achtjarig verblijf [van coalitietroepen] in Afghanistan,”(Ruslands Federal Drug Control-Service hoofd Viktor Ivanov, januari 2010)”  Bron

De psychopathische heersers van deze planeet hebben Afghanistan dus ook gebruikt voor het kunnen vergiftigen van de zielen, geesten en lichamen van vele generaties.

Al vanaf het begin duidelijk
Al tijdens het Amerikaanse verkiezingscircus van vorig jaar november was mij al duidelijk dat het niet uitmaakte wie er zou winnen, Killary Clinton of Donald McDonald Trump. Ik heb dat ook in verschillende artikelen aangegeven (HIER, HIER en HIER) Net als alle voorgangers en eigenlijk sowieso alle politici, is Trump ook een meester in het breken van de tijdens de verkiezingen gedane beloften (HIER).

Ook heeft Trump laten blijken de door zijn voorgangers in vele oorlogen vormgegeven agenda van wereldoverheersing en Amerikaanse grootheidswaanzin te willen voortzetten (HIER). Met daarachter natuurlijk het vanuit de London City en Jeruzalem opererende Zionistische complex van bankiers en militair-industriële belangen. Ten aanzien van Afghanistan maakte hij zijn agenda in de volgende speech duidelijk.

Het eeuwige gegoochel met cijfers
Over de exacte hoeveelheid kanonnenvoer dat naar Afghanistan wordt gestuurd wordt heel bewust verwarring gezaaid, opdat het gemanipuleerde lees-, luister- en kijkpubliek vooral maar in het duister blijft tasten. Op 15 juni 2017 werd meegedeeld (HIER) en op 21 augustus 2017 nog weer eens bevestigd (HIER), dat er 4000 te slachten offers duizenden kilometers van huis hun eventuele enkele reis naar de eeuwige jachtvelden zullen ontvangen. Op 7 september 2017 liet ‘gekke hond’ Mattis de wereld weten nog 3500 troepen te zullen sturen, als uitvloeisel van Trump’s nieuwe Afghanistan-strategie (HIER).

Betekent dit nu dat er 500 minder soldaten worden uitgezonden, of juist 3500 meer, dus 7500? Inmiddels is ook al duidelijk geworden, dat de pathologische leugenaars in Washington het al aanwezige aantal troepen voor de publieke consumptie lager hebben gesteld dan deze in werkelijkheid is. Er werd steeds beweerd dat er ‘slechts’ 8400 Yanks het land onveilig maakten om de opiumoogsten te beschermen. Nu is echter gebleken dat dit er toch al 11.000 waren (HIER). Ach ja, het zijn maar cijfers. Straks heeft iedere papaverplant een eigen soldaat nodig.

Gezien het bovenstaande mag nu wel duidelijk zijn, waarom Trump de oorlog in Afganistan wil voortzetten en er steeds meer troepen naar toestuurt om dat mogelijk te maken. Natuurlijk zijn er ook de geopolitiek strategische motieven ten aanzien van Rusland, China en Pakistan.

CIA en de heroïnehandel
Tijdens mijn reizen door India, begin jaren ’80, vernam ik al van de betrokkenheid van de CIA bij de heroïnehandel uit een gebied in Zuidoost-Azië, dat bekend stond als de Gouden Driehoek (HIER). Het is een gebied dat delen van Thailand, Laos, Myanmar (het vroegere Birma) en Vietnam overlapt. Het gebied is met de Gouden Sikkel (HIER) het gebied met de meeste illegale opium-productie van Azië sinds 1920. Zou de oorlog in Vietnam daar misschien ook mee te maken hebben gehad?

De Gouden Driehoek beslaat een oppervlakte van ongeveer 950.000 km² en het Myanmarese deel was tot de vroege 21e eeuw de grootste heroïne-producent ter wereld, een positie die nu van Afghanistan is (BRON). Ja, daar komt Afghanistan dan in beeld. De aanvoerroute naar Europa liep toen vanuit de Gouden Driehoek via Turkije. Volgens een artikel op de Canadese alternatieve nieuwssite Global Research (HIER) loopt het zwaartepunt van de aanvoerroute nu via de Golfstaten, met name de Verenigde Arabische Emiraten.

 

Citaat:

“De Perzische Golf herbergt een scala van zeer verdachte geheimen. Bijna bovenaan staat de Afghaanse heroïne ratline – met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gepositioneerd als het gouden knooppunt van transnationale biljoen dollar heroïnegeld opleverende witwasoperaties.In deze Opium Oorlog van de 21e eeuw, wordt de heroïnemarkt in wezen gevoed door de in Afghanistan gewonnen oogsten, niet alleen wat betreft Rusland en Iran, maar vooral de VS.

Tot 93% van ‘ s werelds opium komt uit Afghanistan. In tegenstelling tot de overheersende Westerse perceptie, is dit niet een Afghaanse Taliban operatie. De belangrijkste vragen — die door Atlantische kringen nooit gevraagd worden — zijn, wie koopt de opiumoogsten; bewerkt ze tot heroïne; controleert de uitvoerroutes; en verkoopt ze vervolgens met gigantische winst in vergelijking met wat de Taliban lokaal aan belastingen hebben opgelegd.”

We kunnen hieraan waarnemen dat ook de oorlog tegen drugs, net als alle andere oorlogen, gevoerd wordt om achterliggende en geheim gehouden economische belangen te behartigen. Laat vooral duidelijk zijn dat alle oorlogen, zoals Henry Makow dat in één van zijn laatste artikelen duidelijk maakt (hier), door de bankiers georkestreerd worden om hun Zionistisch geïnspireerde wereldcommunisme brengende agenda te kunnen voltooien. Deze kan alleen voltooid worden als wij niet bereid zijn daar in onszelf iets aan doen.

Strijden tegen deze agenda in de buitenwereld heeft geen zin, want dat speelt de verdere voltooiing ervan juist in de kaart. De werkelijke strijd vindt in ons innerlijk, in ons onderbewustzijn plaats. Het is het bewust worden van de eigen onbewuste en op de buitenwereld geprojecteerde strijd, die een werkelijk vernieuwende bewustzijnskwaliteit in de wereld brengt.

Welke weg naar de toekomst?
Voor velen wordt hun toekomstbeeld uiterlijk bezien voor het grootste deel bepaald door satanisch misvormde beelden van waar deze wereld naar toe gaat. In onze ziel leven ook andere toekomstbeelden. We zijn allemaal aan het leren om onze eigen unieke kwaliteiten met een doorleefde innerlijke kracht, die verbonden is met de in onze ziel aanwezige toekomstbeelden, vorm te geven in deze moeilijke wereld. Het zijn echter de moeilijkheden en ervaren weerstanden, die het mogelijk maken om juist die kracht te genereren, waarmee we dat zonder scrupules en terughoudendheid kunnen doen.

Mijn leerweg is nog niet ten einde, evenals de weg der mensheid dat ook nog niet is. Op deze verdere weg zullen er nog vele beproevingen moeten worden doorstaan. Ik heb echter in de loop van mijn leven een fundamenteel vertrouwen ontwikkeld in de ondersteuning van mijn innerlijke begeleiding vanuit de geestelijke wereld, waardoor ik de toekomst heb leren zien als een enorm potentieel aan scheppende mogelijkheden. Ik weet dat het juist de gerichtheid op mogelijkheden is, die de ervaren beperkingen zal doen overstijgen.

We staan nog steeds op een splitsing van wegen, waarvan de ene de gemakkelijke is en de andere de moeilijke. Kiezen we voor de ene weg, dan denderen we met elkaar de afgrond in. Als we voor de andere weg kiezen, dan begeven we ons langzaam maar zeker op weg naar ons thuis tussen de sterren. De mens is de verbindende factor tussen aarde en kosmos, daar hij met zijn geest deel uitmaakt van een geestelijke werkelijkheid en met zijn lichaam en wil van de aardse realiteit. Deze keuze kan alleen op individueel niveau gemaakt worden (hier).

 

Ach gij Mens, God, Godin en Ster,
Gij zijt nabij maar ook zo ver,

Uw zuiver licht straalt overal,
Uw zielenkracht zo puur als ‘t heelal,

Gij was verloren en zonder thuis,
Geloof is heen er was geen kruis,

Bij’t valse geroep van de dertiende maan,
Zijn uwe naasten verloren gegaan,

Moest een ieder dan zo nietig zijn,
Zoveel lijden en zoveel pijn,

Een nieuwe tijd zal ons het leren,
Waarin de soort het mag proberen,

De grote soort uit vroeger dagen,
Om al wat u bent te belagen,

Ach Gij Mens,’ t is Uw gevecht,
Maar zijt gerust het wordt beslecht,

Gij heeft zoveel licht gekregen,
Gij verlicht de duistere wegen,

Ook zult gij strijden met open vizier,
Met puurheid verslaat gij dit hongerig dier,

We zullen dicht bij ons zelf staan,
Het beest gebieden zijns weegs te gaan,

Gij zult hem verjagen die helse termiet,
Rap zult gij herstellen van pijn en verdriet,

Echt mooi Mens, God en Godin,
Gij ziet straks het einde en ook het begin..!!

Willem van Prooijen

 

Arend Zeevat

8 september 2017

15 gedachten over “Trump, Afghanistan en heroïne

 1. Arend je schrijft: “De werkelijke strijd vindt in ons innerlijk, in ons onderbewustzijn plaats” .

  Deze onbewuste innerlijke strijd binnen dit thema “heroïne, opium, andere drugs” vindt vooral plaats bij de gebruiker en verslaafden van deze stoffen. De werkelijke behoefte onder de behoefte aan deze stoffen is de behoefte aan spiritualiteit, een beleving van verbondenheid met een groter geheel voorbij de benauwde grenzen van een geconditioneerde persoonlijkheid (cultuur bepaald ego) .

  Deze niet-aan-religie-gebonden spiritualiteit wordt, door dezelfde krachten die de drugsmarkt controlleren en reguleren overal onderdrukt, gemanipuleerd door halfwaarheden en belachelijk gemaakt. Zo ontstaat er ook bij de bevolking een collectieve veroordeling van spiritualiteit, zonder zich ooit in deze dimensie van spiritueel beleven te verdiepen. Spiritualiteit is een basisbehoefte, vergelijkbaar met de behoefte om je lichaam te voelen of om creatief te zijn of om verlieft te zijn, enz. Als deze behoefe wordt getaboeiseerd (onderdrukt/de-pressen), dan wordt de mens, die deze onderdrukking volgt dus vanzelf depressief en gaat opzoek naar een vervanging, een compensatiemiddel en zijn de drugs.

  In de psychiatrie doen ze infeite ook niets anders dan drugs (onder verschillende gecompliceerde formules) verstrekken en kijken niet naar de werkelijke oorzaak. Ze noemen het medicatie, maar van deze middelen wordt je niet beter, maar slechts tijdelijk afgeleid van je werkelijke behoeftes aan verbinding, harmonie en innerlijke vrede.

 2. Anand Coen.

  Je hebt helemaal gelijk in wat je schrijft. Eigenlijk had ik die heroïneproductie en ‘War on drugs’ ook willen plaatsen in het kader van de oorlog tegen de menselijke geest en haar spirituele ontwikkelingsbehoeften. Op de één of andere manier ben ik dat vergeten. In ieder geval bedankt voor je aanvullende reactie.

 3. Volgens mij wordt uit opium niet alleen heroïne gemaakt, maar wordt het ook ter productie van morfine gebruikt en andere pijnstillers (farma). Wellicht is de VS de grootste verstrekker van pijnstillers zoals morfine en soortgelijke producten…?
  Geen idee of er nog veel heroïneverslaafden rondlopen, maar volgens mij gebruikt men nu eerder andere troep zoals crack (gecomprimeerd cocaïne) flakka, crystal meth, speed, GHB etc.
  Zo gezien zal ws het gebruik van pure opium nog ‘meevallen’…als je verder niets te doen hebt, kan je volgens mij zelfs mee oud worden…

  1. mc

   Hert aantal heroïnejunks is in de VS in de afgelopen jaren waanzinnig toegenomen. Op zcig ook wel logisch natuurlijk, want al die in Afghanistan geproduceerde rotzooi moet ook afgenomen en gebruikt worden.

   Een bericht uit 2016 uit de Amerikaanse MSM:

   https://www.cbsnews.com/news/heroin-use-in-u-s-reaches-alarming-20-year-high/

   Citaat uit het volgende artikel:

   “An estimated 9.2 million people in the world use heroin. It is also estimated that over 13.5 Million people take opioids or opium-like products (the raw material used in heroin supply) too. The bulk of supply of these substances is said to come from Asia, particularly Afghanistan, where opium farming is practiced.”

   https://addictionresource.com/drugs/heroin/herion-statistics/

   Hier een overzicht van het drugsmisbruik in verschillende vormen in de VS:

   http://americanaddictioncenters.org/rehab-guide/addiction-statistics/

   De sitiuatie is NL is als volgt:

   https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/hoeveel-mensen-zijn-verslaafd-en-hoeveel-zijn-er-in-behandeling/

   Nederland schijnt wel het grootste doorvoerland voor heroïne in Europa te zijn.

   Elk jaar belandt 115 ton heroïne uit Afghanistan in Europa. Met fotograaf Jim Huylebroek reisde ik de route af. ‘Voor jullie is drugssmokkel illegale business, voor ons is het oorlog. Een oorlog waarin wij Europa verdedigen, de bestemming van al die rotzooi.’
   Nederland voert de meeste heroïne door. Hier komt die vandaan:

   https://decorrespondent.nl/4268/nederland-voert-de-meeste-heroine-door-hier-komt-die-vandaan/529113819080-6b94ec4d

   De oorlog in Afghanistan is dus lonend voor velen en desastreus voor nog veel meer anderen!

  2. Arend 1.1 :
   Een citaat over de drughandel uit Afghanistan :
   http://www.talkingdrugs.org/further-accusations-of-cia-involvement-in-drug-trafficking
   met citaat :
   “Sibel Edmonds, a Turkish/American translator who worked for the FBI was notoriously fired from her position in 2002 after claiming that a colleague covered-up illicit activity involving foreign nationals, serious acts of security breaches, cover-ups and the intentional blocking of intelligence. She was then fired from her role and as such decided to speak out in public and under oath.
   Of her claims, one of the most revealing is the accusation that the CIA, keen to attract the support of important political/religious figures in turkey following the collapse of the Soviet Union, elicited support by helping traffic heroin to Turkish power-brokers like Fethullah Gulen, now residing in self-proclaimed exile in the United States. She claims much of his fortune (some estimates put it at nearly $25 billion in assets) came from the lucrative heroin route from Afghanistan to Turkey. Her claims go as far as saying Heroin was transported on NATO and U.S military planes via Belgium and then via the UK before reaching the destinations in the United States, notably Chicago, Paterson and New Jersey where the Heroin was then distributed. She also goes on to suggest that Turkish officials also took advantage of their diplomatic status (diplomats are not searched at airports) by travelling with suitcases filled with afghan heroin. ”
   Dat België hier een sleutelrol speelt is niet verwonderlijk, gezien het Iran Contragate schandaal, waar het ook al de draaischijf was. Het verklaart ook waarom zowel de NATO als de EUSSR Turkije binnen de EUSSR willen halen. Intussen verschenen de uitspraken van Sibel Emonds ook al in de Vlaamse pers… maar er kwam enkel een oorverdovende stilte van de overheden.

 4. MC en Arend :
  Het aanmoedigen van het druggebruik is bedoeld om de maatschappij te ondermijnen, te verzwakken en de bevolking te verdoven. Een drugverslaafde stelt geen kritische vragen, en het volstaat dat hij/zij de dagelijkse dosis hebben, en meer moet dat niet zijn.
  Dit werd reeds op grote schaal toegepast door Mao in de strijd tegen de nationalisten. Na de communistische machtsovername werden de verslaafden echter terechtgesteld of opgesloten in strafkampen. Hun rol was uitgespeeld. Dit werd beschreven door Theodore Dalrymple in zijn boek :
  “Drugs: de mythes en de leugens”. Het paradoxale bij dit alles is dat de overheden zich wel verzetten tegen de medicinale toepassingen ervan , die wel een helende rol spelen.

  1. Sub Rosa, als ik zo om me heen kijk, dan is er al een drug ontstaan die bijna iedereen ‘verslaafd’ heeft gemaakt, en dat zijn de smartphones. Menig jongere zou ervoor een moord plegen…we zijn al zo ver afgegleden als maatschappij.
   Wellicht hebben juist gevoelige mensen een aanleg ervoor, ook beschadigde mensen om destructieve drugs te gebruiken…het is een vraagstuk dat we ook ons als samenleving moeten stellen. Als je je kind dat geeft wat van nature een basisbehoefte is, dan zoeken ze wellicht niet naar een ‘vervanging’; ook de leegte die kan ontstaan in ons systeem, zorgt voor meer ‘compensatiedrang’.

  2. MC 3.1 :
   Er zijn natuurlijk tal van oorzaken, interne en externe op micro – mezzo en macro niveau voor de problemen waaronder de verslavingen waarmee onze westerse beschaving wordt geconfronteerd. Een beschaving die in verval is cfr deze van het Oude Rome, zonder normen, waarden, ethiek enz… en waar het er voor een groot deel op aan komt te leven op kosten en ten koste van de anderen. Alles mag en moet, uitgezonderd : de waarheid zeggen, schrijven en publiceren. Daarvoor vliegt men in de gevangenis.
   Een toepasselijk citaat :
   “Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert”
   Alexander Solschenizyn
   We zitten dus nu opgescheept met de gevolgen van mei 68, een product van Gramsci, de Frankfurter Schule en Alinsky.
   In dit klimaat spelen drugs een verdovende rol… Aldous Huxley had het in zijn boek Brave New World of “soma” dat aan de onderlaag werd verstrekt om ze een gelukkig gevoel te geven in hun ellende. Alles wat zich nu afspeelt verloopt Dan ook volgens plan, dat van de NWO.

 5. Arend :
  Een goede beschrijving waar het bij Afghanistan werkelijk om gaat. De zeldzame mineralen zijn blijkbaar te vinden in Afghanistan, maar vooral in China en Noord Korea!!!
  Nog een ander aspect voor de USA aanwezigheid is de as China – Pakistan.
  Het gaat hier om de :
  https://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/cpec.htm
  met citaat :
  “The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) is a 3,000-km network of roads, railways and pipelines to transport oil and gas from southern Pakistan’s Gwadar Port to Kashgar city, northwestern China’s Xinjiang Uygur autonomous region. The CPEC will reduce China’s routes of oil and gas imports from Africa and the Middle East by thousands of kilometers, making Gwadar Port a potentially vital link in China’s supply chain.
  Some Pakistani and Chinese analysts have suggested building an “energy corridor,” including oil pipelines, from Pakistan into western China to diversify China’s oil import routes and avoid the Malacca Strait. Other Chinese analysts increasingly recognized that geographic and security barriers rendered a Pakistan–China oil pipeline unfeasible in the near and medium terms. The China-Pakistan Economic Corridor is an economic initiative raised by Chinese Premier Li Keqiang during his visit to Pakistan in May 2013. The Corridor geographically overlaps with China-Pakistan Railway, which starts from northwest China’s Kashgar and ends at Pakistan’s port city Gwadar. The route of the CPEC is a matter of great concern to people in the vast but underdeveloped Baluchistan Province. ”
  Via deze corridor wil China toegang krijgen tot de Indische oceaan. Vanuit Afghanistan kan deze “corridor” bedreigd dan wel onderbroken worden. We zitten hier dus vol op in het grote schaakbord van Brzezinsky. Bij dit alles vervult Trump enkel de rol van “stroman..”, Het is de Deepstate die inmiddels in Washington de macht opnieuw volledig in handen heeft gekregen, die bepaalt wat er moet gebeuren. Neem hierbij dan nog de nieuwe Silk Road en de SCO. Dus voldoende redenen voor de Deepstate om ongerust te worden.

 6. Het mes snijd aan twee kanten, de opium brengt veel geld op, en inplaats van hun sitizen brood en spelen te geven, om ze koest te houden, geven ze ze verdovende middelen, voorgeschreven door de medicie, het grootste gedeelte van de USA werkelozen zijn aan de drugs, als hondjes aan een leiband, klinkt ongelovelijk, maar helaas het is waar, trouwens in Israel is het niet veel beter, in de afkik centrums in India is het een ware hel op aarde.
  Arend je vergeet de Grieken – Macedoniers onder aanvoering van Alexander de Grote, van daar veel indo-Europeaans bloed, mooie grijs-groene-blauwe ogen, blond haar, want de Grieken en zeker de Macedoniërs waren blond, met fijn besneden gelaats trekken.
  Ben ooit bij een Lapis Lazuli mijn geweest, enorme hopen van dit gesteente, ja het kwam daar al van daan in de tijd dat men dit in Egypte gebruikte, heel rijk land, maar mooie hele wilde mensen, vreselijk inpulsief zo sta je daar en zo ben je dood ?!
  Groet Jenne

  1. Arend 1 :
   Er is naast de olie, de mineralen, de as China – Pakistan, nog een ander aspect, en dat is het geopolitieke in opdracht van Israël :
   https://www.veteranstoday.com/2017/09/19/3000-us-troops-headed-to-afghanistan-to-die-for-israel/
   met enkele citaten :
   “3,000 US troops headed to Afghanistan—to die for Israel..
   ..So, what is the Pentagon’s solution to all of this? Well, they decide to send more troops to Afghanistan. Get this: “US Defense Secretary James Mattis confirmed that over 3,000 new US troops will be headed to Afghanistan as part of President Donald Trump’s new strategy to win the war that has dragged on for almost 16 years.”[10]….
   ……..So, why can’t Trump look at himself in the mirror and simply ask himself basic questions about perpetual wars? Why can’t he give the American people a solid foreign policy? He obviously has the answers to these questions, but he will never flesh them out to the American people because Israel is the only reason America is still finding monsters to kill in the Middle East. As Jim W. Dean has recently put it:
   “Trump has obviously made a deal with Netanyahu and Saudi Arabia, with their Syrian plans failing, that he would try to make it up to them by sticking it to Iran with more sanctions.” Trump is causing trouble in the Middle East because the Israeli regime tells him what to do. If fighting terrorism was his main goal, he would almost certainly go after terrorist states like Saudi Arabia, which destroyed Yemen and imposed a blockade on Qatar.[12]..”
   Vergelijk de voormelde citaten met een uitspraak van Trump zelf over Afghanistan :
   “Donald Trump (2013): “Do not allow our very stupid leaders to sign a deal that keeps us in Afghanistan through 2024—with all costs by U.S.A. MAKE AMERICA GREAT!”
   Bibi heeft Trump dan ook bij zijn “kl……”.
   Het werkelijke doel van de bijkomende USA troepen is dan niet gericht op het bestrijden van de “terroristen”(sic) in Afghanistan, maar wel op de komende oorlog tegen Iran, in opdracht van Israël. (zeker nu de plannen van Tel Aviv in Syrië in het water gevallen zijn).
   Hierbij dient men dan nog te weten dat zowel Rusland als China de kant kiezen van Iran. We naderen dan ook de volgende fase in WO III.

  2. Sub Rosa, weet je wat dit inhoud to win the War, een complete genocide op de Afghanen, deze mensen hebben het oer oude devies in zich, liever dood dan slaaf !
   China laat dit niet gebeuren, denk ik ? hoop ik !!! Jenne

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.