Advertentie

‘Er zijn geheime genootschappen in uw wereld’..!


Wanneer een mens in het leven zich als taak heeft gesteld, dienend intermediair te zijn, tussen kosmos en Aarde, dan stelt deze mens zich tot doel, dátgene wat weergegeven wil worden vanuit kosmische bewustzijnsvelden, weer te geven en neer te leggen bij de mensheid. Er is een groot verschil tussen verschillende channels, of wat u noemt een kanaal-zijn. Er zijn verschillende bewustzijnsniveaus waar vanuit informatie beschikbaar wordt gesteld; en het ene kanaal reikt dieper met zijn/haar antennes in deze bewustzijnsvelden dan de ander. Toch is alles nodig. Want alles bestaat uit deze verschillende bewustzijnslagen.

Berry Vincenta neemt onvoorwaardelijk haar positie in als channel, om háár specifieke informatie door te geven. Zoals je weet, spreken we regelmatig met haar om haar specifiek vragen voor te leggen, betreffende één specifiek onderwerp (zoals Corona HIER). De diepte van deze informatie die dan door komt, is voor reden genoeg haar informatie serieus te nemen, temeer omdat deze krachtig resoneert met enerzijds ons eigen onderscheidingsvermogen en anderzijds resoneert met de actuele situaties, zoals we die beleven. De volgende vraag werd gesteld aan de bron van haar informatie, waarop dit -in onze ogen- krachtige antwoord volgde:

‘Wijzigt deze begeleiding van Berry Vincenta ook, in de loop der jaren?’

“Ik zal u daar een heel klein deel over vertellen. Wanneer wij spreken over het Christusbewustzijn dan spreken wij over een ultiem veld van liefde, een onvoorwaardelijk veld van liefde, wat een soort van middelpunt is waaruit schepping ook wordt aangestuurd. Het Christusbewustzijn, het middelpunt van deze grote kracht, is een enorme kracht die in deze wereld ook vaak voelbaar wordt wanneer daar hele intense gebeurtenissen/zaken plaatsvinden, wanneer de mens zich afstemt op zijn eigen hartenergie, wanneer daar een enorme golving in het hart voelbaar kan zijn, vanuit een onuitgesproken veld van liefde, die op dat moment haast onnoembaar is.

Wanneer u mij vraagt vanuit welke velden dit kanaal Berry spreekt, dan zeg ik u dat zij veelal vanuit de energie vanuit de Jezuskracht spreekt. En juist vanuit deze kracht voedt zij ook het veld van de Jezus-energie in de mens die tegenover haar zit.

Maar tegelijkertijd worden daar ook andere velden binnen het Christusbewustzijn aangesproken, er zijn vele meesters in dit veld werkzaam. En wanneer het werk daarom vraagt, zal haar energiedraad zich afstemmen en zal energie gebracht worden naar dat veld van energie, binnen dat veld van die kracht, die op dat moment datgene aan kan raken, en aan kan reiken wat nodig is om te doen. Er zit dus wel degelijk een verschuiving in.

Het centrale punt zou u mij kunnen geven, maar tegelijkertijd zit daar steeds een verschuiving in. En deze verschuiving zal ook plaats blijven vinden in de toekomst. Omdat het werk zich vele malen zal verdiepen. En wanneer het bewustzijn van dit kanaal Berry zich vele malen zal gaan verdiepen, zal ook de reikwijdte nog verder gaan zijn en zal daarin een enorme andere verbindingsdraad zichtbaar gaan worden. Maar dat is iets wat op dit moment in haar leven heel langzaam aan het plaatsvinden is. Tot dusver mijn antwoord aan u.”

X
X

Er zijn geheime genootschappen in uw wereld..

2021 © Berry Vincenta (HIER) | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Berry Vincenta

Er zijn geheime genootschappen op uw wereld en tegelijkertijd is daar iets anders zichtbaar. En ook daarin spelen enorme machtsprincipes, die alles te maken hebben, met dátgene wat er als mensheid, steeds onder macht en dwang, onder de duim gehouden dient te worden. Er wordt veel geëxperimenteerd op uw wereld, er zijn veel zaken die niet geweten worden. Het is echter ook onderdeel van evolutie en het zal gekend dienen te worden. Het is deel wat uitmaakt van een veel grotere evolutie dan u ooit zult weten.

Maar tegelijkertijd heeft dit zijn invloed op uw wereld. Er worden bepaalde zaken uitgedacht en uitgeprobeerd op uw aarde, die voelbaar gaan zijn, die ook zichtbaar gaan worden. En die stoffelijk daardoor zijn invloed doen gelden, waardoor het voor het collectief ook zichtbaar gaat zijn. Dit is het moment waarop velen op uw aarde daar naar kunnen kijken en zich af kunnen gaan vragen wat wordt er niet gezien collectief.
Waar kijken wij NIET naar, welke geheimen zijn daar, welke duistere gebieden hebben wij collectief nog niet durven aanvaarden. Omdat velen op uw aarde  steeds  gericht zijn geweest op alleen het Licht-aspect. Wanneer u dit begrijpt, begrijpt u dat juist dit deel wat nu zo zichtbaar wordt, en wat in principe als metafoor dient, wanneer men naar een vogel kijkt die wordt ondermijnd in zijn vrijheid van vliegen en vlucht. Dat daarin de metafoor in uw Zelf kan worden geplaatst.
x
En wanneer u deze metafoor dan gaat bezien, als de wijze waarop u wordt ondermijnd in uw eigen vrijheid, van het vliegen in uw eigen levensvlucht, is het tijd dat de mens collectief op gaat staan tegen al datgene wat zijn levenskracht ondermijnt. Op welke wijze dan ook.
  • Dat de mens gaat ageren tegen alle machtsbolwerken die deze aarde steeds meer gaan bewonen.
  • Dat u gaat zien als mensheid, dat deze machtsbolwerken nu op dit moment tot een top worden verheven.
  • Dat er uitbarstingen, implosies en explosies noemde ik ze, nu plaatsvinden.
  • Dat het om onmacht- en machtsprincipes gaat en dat u allen zeer goed moet kijken naar uw eigen macht- en onmachtsprincipes. En of/hoe u daar de balans  een plek geeft.
  • Dat daarin heel duidelijk, vanuit een nieuw energieveld gekeken en gewerkt kan gaan worden.
  • Dat u uw eigen plaats dus duidelijk daarin moet gaan bepalen.

Kosmische poorten van energie, positieve krachtvelden
Wanneer ik u een kosmisch beeld schets, dan zie ik het volgende. Wanneer ik vanuit mijn plaats naar uw aarde kijk, zie ik dat in de kosmos waarin uw planeet is gelegen, er steeds meer gaten ontstaan, kosmische poorten van energie, die steeds meer hun doel vinden ook op uw planeet. Het doet een siddering door uw aarde gaan en alle lagen om uw aarde heen, ervaren deze siddering. Er vinden daarbij ook verschuivingen/verplaatsingen plaats. En deze verplaatsingen, deze siddering van energieën, die positieve krachtvelden vertegenwoordigen, komen ook aan op uw aarde.

In het weefsel van de aarde, waarin het zich neerlaat en in het weefsel van de aarde bent u als mens ingebed. Het raakt dus ook uw leven, het raakt uw weefsel, maar ook uw leven. U bent daarin verbonden, en vanuit dat punt is het collectief van de mensheid steeds meer daarin geraakt, maar wordt veelal nog geraakt in onwetendheid en in angst. En juist daardoor vluchten grote groepen mensen vanuit onveiligheid en angst voor dat wat niet gekend wordt.

Wanneer de bewuste mens, daarin zijn verantwoordelijkheid gaat opnemen en gaat voelen wat deze vernieuwde golven van invloed betekenen, die op dit moment werkelijk voor velen ervaarbaar zijn. En ook gaat zien wat die oude invloeden nog met uw aller systeem doet, dan kunt u daar steeds duidelijker een vernieuwde plek in gaan nemen en weigeren nog langer mee te stromen op die oude beïnvloeding! Beïnvloeding is op zoveel plaatsen op dit moment werkzaam. Ook op velden die niet zichtbaar zijn in uw zelf , in uw wereld. U zult daarin steeds duidelijker uw bewustzijn dienen te richten op dat wat ik u al heb uitgelegd. Waardoor datgene wat u als beïnvloeding, als negatieve beïnvloeding nog steeds ervaart zult kunnen gaan omzetten.

De vormkracht van het leven wordt volkomen andere vormkracht!
Ompoling is daarin van belang, want de vormkracht van het leven zal een volkomen andere vormkracht gaan worden. Het zal veel meer een vormkracht gaan worden die een verhoogde etherische vormkracht gaat zijn. Een vormkracht vanuit zielenkracht, die ziel die dan zo geleefd gaat worden, een ziel die geademd wordt vanuit uw hart, de ziel die steeds u omhult als mens, als wezen in dit leven.

Maar die ziel zal het Zijns-aspect vertegenwoordigen en zal daardoor die andere beïnvloeding, de oude beïnvloeding helpen elimineren. Daarom is het van zo groot belang dat u in staat gaat zijn uw oude vormen en vormgevingen over uw eigen leven en in uw eigen leven om gaat polen tot dat wat nu steeds vaker in uw leven kan verschijnen.

Op een nieuwe manier vorm te geven aan dat wat u innerlijk als wenselijk ervaart, maar wat steeds vanuit een collectief gezien dient te worden. Want het onteigenen van de wereld is een onteigeningsproces die alles te maken heeft met dat wat de mens aan individualisatie moest doen, maar wat nu een top heeft bereikt. Waarin de mens zichzelf over een bepaalde top aan het duwen is, wat een onteigening en ontwaarding van het eigene kan gaan betekenen.

Het is een kritiek punt waarop de wereld zich beweegt..!
Dit kritieke punt dient gezien te worden door mensen met bewustzijn. Door te zien hoe u zelf daar wel of niet aan bijdraagt, en daar een tegenbeweging in te maken. Want de onteigening is ‘het eigene uit handen geven’ en daardoor uw leven, uw zijns-aspect en uw zielenkracht in handen te geven van beïnvloedingsvelden die u niet waardig zijn. Het is belangrijk  uw krachtveld werkelijk tot de uwe te maken en uw eigenheid  de uwe te laten zijn in het Zijns-aspect verbonden in uw eigen ziel, waardoor de vormkracht vanuit uw eigen etherische scheppende vermogen een volkomen nieuwe uitstroom zal betekenen.

Deze uitstroom zal een hele belangrijke bijdrage blijken te zijn aan de vernieuwende golven energie, het nieuwe veld wat zo duidelijk steeds meer zijn invloed zal laten gelden. Het zal opschuiven, het zal oude veiligheidspatronen doen laten verdwijnen en het zal al datgene wat in de wereld zo als normaal werd ervaren volkomen doen ombuigen. Het zal de andere kant laten ervaren, eenvoudigweg omdat het de kant is die gezien dient te worden waardoor de heelheid binnen deze schepping een feit zal worden.

Wees niet bang, weet dat deze veranderingen en al deze vernieuwingen, al deze trillingen en al deze soms vernietigende krachten die zo zichtbaar worden ook in de elementalen, bijdragen aan opruiming, opschoning en opschuiving. En u speelt daar een belangrijk deel in. U hebt een rol, u allen bent geïncarneerd in een zeer, zeer belangrijke tijd. Neem daarin uw eigen deel zeer ter harte, vanuit kracht, evenwicht en onvoorwaardelijk lief kunnen hebben van dat wat leven is.

Over de negatieve krachten en manieren, om deze negatieve krachten te neutraliseren?
Dit is zeker een hele grote mogelijkheid en er wordt ook al een groot deel van getransformeerd. Maar wat belangrijk is in het bewustzijn der mensheid, is dat dit ook aanvaard wordt dat dit een onderdeel is van de realiteit van deze schepping. Want veelal wordt het ontkend in uw wereld. Veelal wordt het niet aanvaard en daardoor heeft het ook de kracht en de mogelijkheid gekregen om steeds groter een plek in te nemen, die weliswaar onzichtbaar is geweest, maar die wel steeds voelbaarder is geworden.

En u allen kent de beïnvloeding van dat wat u niet weet, waar het mee te maken heeft, maar wat iets met uw energie en daardoor ook met uw houding kan doen. Dat heeft alles daarmee te maken, dus verwijs ik het inderdaad terug naar hoe elimineren wij dat. Door uw eigen plaats daarin goed helder te houden. En te zien waarin u zichzelf en uw eigen duisternis, die ieder mens in zich draagt, voorziet van erkenning, voorziet van acceptatie, voorziet van het Licht in uzelf..!

Licht en donker als aspecten van (schijnbare) dualiteit in onszelf.

En dat u ook duidelijk daarin durft te zien, dat door deze erkenning, u als het ware het brandpunt en de wortel uit dat negatieve veld kunt halen. Want juist door dit te doen, verandert er iets in die beweging, zal het zich ook niet meer kunnen voeden. Want dat wat gevoed wordt aan dat veld is de menselijke negatieve houding, die zich in de wisselwerking tot dat veld steeds opnieuw laat voeden. En daardoor is dat veld uiteindelijk geworden en verworden tot een veld wat wel noodzakelijk is om het bewustzijn van de mens ook helder in zijn juiste proporties te brengen.

Want vergeet u niet dat veelal door vele spirituele mensen het bewustzijn toch wat rooskleurig voor hen wordt neergezet. Het bewustzijn op zich omvat zoveel méér, zoveel hogers en diepers dan dat u nu op dit moment kunt beseffen. Maar het vraagt wel van uzelf, om dit te realiseren, dat u allen daarin bent ingebed en dat uw houding ten opzichte van negativiteit en wat u tot zich trekt daarin een belangrijke functie vervult.

Elimineer dus op uw eigen manier steeds opnieuw, door het te transformeren, door het in te ademen, door te zeggen dat dit deel IS van wie wij zijn, maar tegelijkertijd ook, dáár de kracht van de liefde aan te koppelen zodat het zich kan voeden aan een ander veld. En dit veld  zal uiteindelijk een belangrijke bijdrage leveren.

Het is ook belangrijk om te zien wat de veroorzaker is, en wanneer de veroorzaker of het veroorzakende dátgeen is, wat u als negatief ervaart, is het belangrijk om de bron ervan op te sporen. En vanuit uw eigen bewustzijn dat nogmaals te erkennen, dát het daar is, niet te veroordelen, niet te oordelen, maar te observeren en daar uw hart volkomen onvoorwaardelijk, ongehecht, onpersoonlijk aan te verbinden. En te weten dat dat de kracht is die op een implosieve manier zijn werk zal doen.

Wij allen doen een appél op de bewuste mensen op uw Aarde
Als laatste wil ik tegen u zeggen dat er velen op uw aarde nog onwetend zijn. En er, juist door deze grote onwetendheid, er van u allen als wetende mens, meer wordt gevraagd en zal worden gevraagd. Wij allen doen een appél op de bewuste mensen op uw aarde, om daar een heel grote consideratie mee te hebben en uzelf niet te verliezen in allerlei oordelen en vooroordelen over bewustzijnsvormen die nog niet dat in hun bewustzijn kunnen dragen. Weet daarin vanuit wijsheid een bijdrage te leveren. Dan zal ook die groep die zich nog niet bewust is en die nog niet op die manier kan weten, zich uiteindelijk kunnen openen omdat ze zich geweten en gezien voelen. Net zoals u zichzelf ooit opnieuw hebt kunnen weten en kunnen zien. Mijn zegen.

* * *

´Alchemy of the Heart´ (© Jhadten Jewall)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.