Advertentie

Zionistisch Israel: de wereld in een houdgreep..!!


Voordat je met het vooroordeel dat wij anti-semitisch zouden zijn, aan dit artikel begint, willen we je wijzen op onze  historie aan materiaal, dat feitelijk ook als fundament onder dit artikel kan dienen. Zionisme is ABSOLUUT wat anders dan het Joodse erfgoed of het Judaïsme. Wie anders kan dit beter onderschrijven, dan de in 2014 overleden, oud-directeur van het Philips-Natuurkundig-Laboratorium, (NAT-lab), Hajo Meyer. De Joodse Hajo Meyer heeft de wereld in het algemeen en Nederland in het bijzonder, gewaarschuwd voor het Zionistische manipulatieve, niets-ontziende krachtenveld. De manifestatie van deze gruwelijke moordenaar, is duidelijk zichtbaar, voor hén die met een open mind durven kijken en durven zien.

Keer op keer blijkt dat ‘Zionisten’ het alleenrecht op het bestaan van de staat Israël claimen. Ondanks wereldwijde protesten van Joden, zoals hier op de foto, die zich volledig afkeren van de Zionistische ideologie. De uiterst huichelachtige praktijken van de Likud-partij van premier Netanjahu, die probeert haar politieke ideologie tot ‘de waarden van de staat Israël’ te verheffen. Dat Zionisme echter wordt verdoemd door veel Joden, laten zij volledig buiten beschouwing..!

Wij vragen je deze woorden van de Joodse Hajo Meyer mee te nemen in de woorden van Arend Zeevat hieronder. En voor de duidelijkheid: de gruwelijke feiten, die uit de concentratiekampen zijn voortgekomen, staan hier -voor de goede orde- absoluut NIET ter discussie. Maar we kunnen je verzekeren, dat ook dáár, voor degene die zoekt en vindt, kijkt en ziet, genoeg te vinden is, in FEITEN en FABELS, dat het Zionistische camouflagenetwerk dient te versterken. Maar nogmaals: dit staat hier niet ter discussie.

Lees over het Zionistische, nietsontziende machtsimperium, dat naar alle waarschijnlijkheid geleid wordt door de familie Rothschild, die wereldwijd de valuta van landen bezitten, in de vorm van privaat-eigendom van de Nationale banken, zoals de Amerikaanse Federal Reserve. (FED). Wij hebben hier op de site 2 lange artikelen staan, over de achtergronden van het Zionistische imperium, dat als een kanker de wereld verziekt. Het ontstaan ervan, in de Oekraïne, de sluwe opkomst en bedachte camouflage-aanpak.

Een tactiek van, hoe gek het ook klinkt, ‘identiteitsdiefstal’, die we OVERAL TERUG ZIEN KOMEN.. De daders willen niet gezien worden en gebruiken de identiteit van ‘anderen’.  De valse vlag-aanslagen die we wereldwijd zien, en die op conto geschreven zouden moeten worden van bijvoorbeeld de radicale Islam, is een typisch voorbeeld van HETZELFDE PATROON..!! Kun jij je voorstellen, dat de familie Rothschild de krachten achter de schermen zijn, die de staat Israël hebben opgericht..? En dat daarmee een HEEL LAND ALS CAMOUFLAGE dient..?? Het is terug te vinden in genoemde 2 artikelen, die je HIER en HIER vindt.

Het is o.a. David Icke die de wereld al enkele decennia waarschuwt voor dit fenomeen; het Zionistisch Khazarische complot. Jazeker, een complot, hoezeer het woord ook ondergraven is, door allerlei piepschuim-beschuldigingen van inhoud-ontbrekende theorieën. Verdiep je er eens verder in, mocht je hier nog niets of weinig van weten..! Het is niet alleen de moeite méér dan waard, maar je wereldbeeld zal ongetwijfeld gebaat zijn, bij de wetenschap achter dit Zionistisch-Khazarisch machtspel. Dat niet alleen over lijken gaat, maar dat onze wereld op FUNDAMENTEEL NIVEAU volledig verkankerd. Krachtige woorden, die we zeker NIET zouden gebruiken, als we ze niet ten volle meenden. We wensen je wijsheid, maar vooral ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN..! Maar mogen we je, ééndrachtig met Hajo Meyer, één advies daarbij geven? Noem het beestje gewoon bij zijn naam..

x

 

 

x

x

Zionistisch Israel heeft de wereld in een houdgreep!

2017 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be

x
Door velen, waaronder mijzelf, is al ontzettend veel geschreven over het in dit artikel besproken onderwerp. Het blijft echter een uiterst actueel en voor onze wereld uiterst bedreigend thema, waar eigenlijk nooit genoeg over gezegd en geschreven kan worden. Sinds de Zionistische en zogenaamd Joodse staat Israël in 1948 op het geopolitieke wereldtoneel haar allesbepalende rol is gaan spelen, wordt de gehele wereld door haar mensonterende, moordzuchtige en manipulatieve politiek in een houdgreep gehouden. In vele landen zijn sinds het ontstaan van de Holocaustreligie antisemitisme bestrijdende wetten aangenomen (HIER), waardoor iedere kritiek op de door satanisme gedreven Zionistisch/Kabbalistisch/Israëlische politiek (HIER) bijna onmogelijk wordt gemaakt.

In 3 vorige artikelen ben ik uitvoerig ingegaan op het antisemitisme (HIER), op wie nu de ware Semieten zijn (HIER) en de verspreiding van het Zionisme over de hele wereld (HIER). Als je werkelijk wilt weten of je een antisemiet bent doen danHIER de test.

Overdonderend geweld
De overgang van de Pax Americana naar de Pax Judeica heb ik ook in vorige artikelen beschreven (HIER). We zijn nu getuige van het optrekken van vele façades en rookgordijnen om die overgang te verhullen. Deel daarvan zijn oorlogen die door plaatsvervangende (terroristen)legers worden gevoerd (proxy wars), om de allesbepalende identiteit van de werkelijke oorlogszuchtigen aan  de ogen van de door de MSM in slaap gesuste massa te ontrekken. We hebben dit sinds de opkomst van de Pax Brittanica en de Pax Americanica, met steeds dezelfde manipulatoren al zien gebeuren (HIER).

De vraag, waarom je beide strijdende partijen financieel ondersteunt in een oorlog, kan slechts één antwoord genereren: Je wordt er zelf heel veel beter van, terwijl je het geen donder kan schelen wie er wint, omdat je toch al ‘je schaapjes op het droge hebt’.. Kijk naar deze video: ‘Rothschild funded both sides of every war’:

In de afgelopen eeuwen hebben we dit grote geopolitieke machtsspel overal ter wereld kunnen waarnemen. De oorlogen om grondstoffen, energiebronnen en dus aards fysiek territorium hebben de menselijk geopolitieke geschiedenis van de afgelopen eeuwen gevormd. De door de heersers van deze planeet geïnterpreteerde weergave van die oorlogszuchtige geschiedenis is door het systeemdienende onderwijs, sociale beïnvloedingsprogramma’s en onverholen militarisme op een bewust angst oproepende wijze aan de mensheid opgedrongen. Het mensen overdonderen met geweld in velerlei vormen lijkt nog steeds de meest effectieve manier te zijn om hun slaafsheid af te dwingen.

De ‘Joodse’ Herzl bedacht het plan om Joden te laten lijden en daarmee op die manier ‘goodwill’ te kweken voor het Zionistische gedachtegoed. (Herzl is overigens één van de helden van Geert Wilders (klik voor artikel ‘Wilders is de Mol’)).

Identiteitsvorming gebaseerd op exclusiviteit
In ieder geval hebben de bankiers, het militair/industrieel complex, narcistisch/ psychopathisch ingestelde politici en koninklijken daar het meeste voordeel van. Het gaat immers om aan de massa duidelijk te maken dat er slechts weinigen zijn, die tot de heerschappij over de mensheid en de aarde geroepen zijn. Zij hebben naar eigen overtuiging de door overerving ontstane kwaliteiten om de mensheid, door een geperverteerd ‘om leren gaan’ met de eigen dierlijke instincten, tot een eeuwig durend ‘paradijselijke’ toestand te brengen. Iets wat zij het ‘Het tijdperk der rede’ noemen (HIER). Deze paradijselijke toestand heeft echter alleen betrekking op hen, die dit op een satanisch geïnspireerde wijze tot uitdrukking brengen.

Zij denken zo de mensheid te moeten opvoeden tot hun instrument en dus te gebruiken als opstap naar het in werkelijkheid zijnde antiparadijs c.q. hel. Het is gebaseerd op exclusiviteit. Het is eveneens gebaseerd op de eigen superioriteitsbeleving van een selecte groep van insiders. Deze zijn ingewijd in de geheimen van het Kwaad door middel van het gebruik van de Kabbala.

Gezien de historische ontwikkelingen in de laatste eeuwen, is er maar één groep van ‘mensen’ die deze exclusiviteit en superioriteitsbeleving tot in de meest vergaande en perfecte vorm heeft weten te ontwikkelen. Dat zijn de kabbalistische door satanisme geïnspireerde Khazaarse Joden die, tezamen met tot het Zionistische geloof bekeerde vazallen in andere ‘geloofsrichtingen’, hun voor de mensheid verderfelijke agenda aan het uitrollen zijn.

Zionistische Big Brother
De laatste in de rij van antisemitismewetten is een op 17 mei in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden aangenomen wet (HIER). Daarin wordt aan de Inlichtingendiensten van de Israëlische politionele vazalstaat United Sovjet States of America (USSA) opgedragen, dat zij verslag moeten doen van alle antisemitische uitingen die er in de European Union of Sovjet States (EUSS) plaatsvinden. Dat zal voor deze inlichtingendiensten geen enkel probleem zijn, daar het Big Brother spionagenetwerk al vanaf 1947 de aan het Zionisme opgeofferde Europees nationale belangen inzichtelijk maakt voor het grotere Zionistische spionagenetwerk.

Dit doen zij al decennia door middel van het Echelon spionagenetwerk (HIER). Dit alles wordt ondersteund door een eerder dit jaar door Israël in gebruik genomen computerprogramma, dat overal ter wereld in real life alle antisemitische ontwikkelingen in kaart kan brengen HIER). Dit programma is ontwikkeld door voormalige leden van technologische eenheden van de Israelian Destruction Force (IDF) en door leden van Unit 8200, een eenheid van de militaire inlichtingendienst van het IDF.

Trump’s reis naar het Midden-Oosten
De afgelopen dagen heeft de Amerikaanse president Trump zijn eerste buitenlandse reis gemaakt. Het lag voor de hand dat het een reis naar zijn Zionistische vriendjes in het Midden-Oosten zou zijn, Saoedi-Arabië en Israël. In het eerste land heeft hij zich volkomen belachelijk gemaakt door zijn knieval voor de grootste financier van het terrorisme (HIER) en (HIER). Tegelijkertijd moesten er ook zaken gedaan worden voor het Amerikaans militair-industrieel complex, waar hij het grootste wapencontract ooit voor afsloot ter waarde van US$ 350 miljard (HIER).

Vrouw en dochter Ivanka lieten blijken hoe wereldvreemd zij zijn, door het ‘Koninklijke Huis’ van Saud te prijzen voor haar vorderingen op het gebied van vrouwenrechten (HIER). Maar Ivanka Trump blijkt een tot Jood geworden appel te zijn, die niet ver van haar vaders zakelijke boom is gevallen. Want zij wist ook nog even een donatie van 100 miljoen dollar voor het fonds met haar naam in de wacht te slepen (HIER). Het naar de mond van de Saoedi’s praten loonde zich dus.

Tijdens zijn bezoek aan Israël deed Trump hetzelfde als al zijn voorgangers ook hebben gedaan, namelijk even vriendelijk praten met Netanyahu en zijn hand tegen de Klaagmuur in Jeruzalem leggen. Daarnaast sprak hij voor de vorm nog even met de Palestijnse leider Abbas. Het onderscheid tussen de ‘Democratische’ en ‘Republikeinse’ presidenten, tijdens het klagen bij de dode stenen muur, lijkt volgens de weergegeven afbeelding gelegen te zijn in de kleur van hun keppeltje. Natuurlijk zal de in nieuwe lucht gebakken president van de VS, Donald Trump, de door zijn voorgangers verstevigde en onverbrekelijke band met Israël voortzetten.

Israël dat het speelgoedstaatje is van de Zionistische marionettenmeesters onder leiding van de Rothschilds. Trump en zijn voorgangers zijn voor het Zionistische gemak maar even vergeten dat Israël in 1967, door het marineschip de USS Liberty te beschieten, een oorlogsmisdaad tegen de VS pleegde. Daarbij hopende dat de VS het als een agressieve daad van Egypte zouden beschouwen. Een onverholen valse vlagaanslag dus.

Geert Wilders (PVV):
“Wij dragen Jeruzalem in ons bloed; in onze genen. We leven en ademen Jeruzalem. We spreken Jeruzalem en we dromen Jeruzalem. Eenvoudig doordat de waarden van het oud-Israël, de waarden van het Westen zijn geworden. Wij zijn allemaal Israël, en Israël leeft in ons allemaal.”

Het is het Israël dat door de Khazaarse Maffia uitverkoren is om het toekomstige centrum van een antichristelijke wereldmacht te zijn. Wie nu nog blijft geloven dat Trump iets anders in de wereld zal brengen dan zijn voorgangers, mag zich wel eens flink achter de oren krabben. Waar zijn bezoek aan het Midden-Oosten eigenlijk werkelijk over ging is het verkopen van wapens en oorlog (HIER). De Syrische President Assad heeft in ieder geval een heel heldere kijk op het politieke beleid van Trump (HIER).

Trump, de machtsoverdrager..
In vorige artikelen heb ik aangegeven dat ik Trump zie als de vernietiger ven de VS en de machtsoverdrager van de Pax Americana aan de Pax Judeica (o.a HIER en HIER). In zijn speech tijdens een bijeenkomst van 55 soennitisch islamitische landen in Riyadh, schopte Trump weer veelvuldig tegen het shiïtische Iran.
Het heeft er in mijn beleving alle schijn van dat Trump’s belangrijkste doel van zijn Midden-Oostenreis was, om vele Arabische en andere moslimlanden achter hem te scharen voor een verdere escalatie van de strijd in Syrië en een uiteindelijke aanval op Iran.

De Arabieren bereiden zich daar al op voor door hun toezegging om een soort van Arabisch NAVO-leger van 34.000 soldaten te formeren, dat indien nodig in Irak en/of Syrië kan worden ingezet (HIER). Dit zal Rusland en China zeker niet bevallen. Want de Russische interventie in 2015 in Syrië heeft een verschuiving van de machtsverhoudingen in het Midden-Oosten teweeg gebracht, in hun voordeel. Dus ten nadele van de VS. Het kruitvat Midden-Oosten wordt dus verder voorbereid op de komende ontsteking van de lont en een vernietigende explosie. Dit alles met als doel de creatie van het Groter Israël (HIER).

Met het andere kruitvat op het Koreaanse schiereiland in gedachten, dat ook nog steeds op ontploffen staat, zouden we dus wel eens een lange hete zomer tegemoet kunnen gaan. De rookgordijnen en andere façades zullen de komende tijd in aantal en dikte verder toenemen. Het geopolitieke schaduwspel, als reflectie van ons eigen onbewuste schaduwspel, zal dan ook steeds intenser, heviger en vuriger gaan worden. Alle ogenschijnlijk als tegenstanders gepresenteerde marionetten zullen daarbij hun beste beentje voorzetten, om de show tot het gewenste einde te brengen. Dat zij allen aan de touwtjes van dezelfde marionettenspelers hangen heb ik HIER in dit artikel duidelijk gemaakt.

Bloedoffer in Manchester
Het laatste in het westen geplengde bloedoffer in het Engelse Manchester laat opnieuw zien, hoe de eerdere uitspraak: “Het mensen overdonderen met geweld lijkt nog steeds de meest effectieve manier te zijn om hun slaafsheid af te dwingen.”, zijn geldigheid nog dagelijks bewijst. Maar tegenwoordig weet je ook niet meer of bloedoffers echt hebben plaatsgevonden, of dat ze als valse vlagschijn in scene zijn gezet. Hieronder enkele vertaalde citaten uit een artikel van Henry Makow over de in Protocols of Zion benoemde werkzaamheid van geweld en terreur (HIER).

“In 1-3, leren we dat “de beste resultaten in het regeren van mensen wordt bereikt door geweld en terreur, en niet door een academische discussie.” Ook, “zeldzaam zijn inderdaad de mensen die niet bereid zijn om het welzijn van iedereen op te offeren voor het belang en het veiligstellen van hun eigen welzijn.” Vandaar onze “elite.”

“In 1-24, leren we dat ‘Onze [Joodse] Staat…het noodzakelijk vindt om de terreur gaande te houden die er naar neigt om blinde onderwerping te produceren… omwille van de overwinning, moeten we ons houden aan het programma van geweld en valsheden.’ [d.w.z. valse vlaggen, bogeymen]…we zullen triomferen en alle regeringen tot een onderwerping brengen aan onze superregering.”

Tja, dat is dus wel heel erg duidelijk. Men speelt voortdurend in op het overlevingsinstinct van primair reagerende mensen. Hoor jij daar ook bij? Of heb jij je primaire instincten dusdanig getransformeerd dat je bereidt bent om het welzijn van iedereen te dienen? Dit is in onze tijd de meest cruciale vraag! In ieder geval heeft die aanslag weer de Engelse regering de mogelijkheid geboden om nog striktere veiligheidsmaatregelen af te kondigen, die zoals we wel zullen begrijpen de vrijheid verder in zullen perken (HIER).

Kun je je de kracht voorstellen van een boek van de Franse oud-minister Dumas, die de klok luidt en vertelt dat de MOSSAD de Franse Geheime Dienst bestuurt..? (klik voor artikel)

Net zoals de Franse Rothschild-marionet en nieuwbakken president Macron per decreet alle arbeidersrechten wil gaan afbreken (HIER). De ontwikkelingen in Engeland en Frankrijk lijken in mijn beleving op het volgende te wijzen. De Zionistische regeringsmarionetten in Europa stellen alles in het werk, om hun bijdrage te leveren aan de verdere uitbreiding en versterking van de al lange tijd aanwezige dictatoriale tendensen. Dictatoriale tendensen waar Europa na WOII nooit van is bevrijd. Dit is dus ook een effect van de Holocaustreligie. Want die maakt het absoluut onmogelijk om ook maar iets van kritiek te uiten op de door de Khazaarse Maffia gedomineerde financiële-, industriële- en vermaakswereld.

Het opgeklopte belang van Israël en Jeruzalem
De basis van door de (Khazaarse) Joden aangehangen overtuiging betreffende Israël is voor hen historisch bepaald. Op grond van Oudtestamentische toezeggingen zou het land Israël aan hen toebehoren. Een vertaald citaat van deze website (HIER) geeft aan, dat Israël en Jeruzalem als het geografische centrum van de wereld worden gezien.

Het Land van Israël is de heiligste aller Landen.

De Wijzen van Israël hebben uitgeroepen:

Het Land van Israël is het centrum van de wereld.

Jeruzalem is het centrum van het Land van Israël.

Nu zijn de Khazaarse Joden gelukkig de enigen die deze overtuiging hebben! Want als je op zoekt gaat naar het geografische middelpunt van de wereld, kom je nogal verschillende opvattingen tegen. Het opgeklopte belang van Israël en Jeruzalem heeft dus alles te maken met de machtsbelangen van de Khazaarse Maffia. Zij menen de geschiedenis dusdanig te kunnen manipuleren, om daarmee hun eigen toekomst veilig te kunnen stellen. In dit boek (HIER) wordt de historische schepping van het Joodse volk beschreven.

Hij die het verleden bepaalt, controleert de toekomst.

Hij die het heden bepaalt, controleert het verleden.”

George Orwell
(uit ‘1984’)
x

Hieronder nog zo’n Khazaars-Joodse mantra betreffende Israël en Jeruzalem. (bron)

“Zoals de navel in het centrum van het menselijk lichaam ligt,
is dus het land van Israël de navel van de wereld…
gelegen in het centrum van de wereld,
en Jeruzalem in het centrum van het land van Israël,
en het heiligdom in het centrum van Jeruzalem,
en de heilige plaats in het centrum van het heiligdom,
en de ark in het centrum van het heiligdom,
en de eerste steen voor de heilige plaats,
omdat van hieruit de wereld is ontstaan.”
Midrasj Tanchuma, Qedoshim.

Als je deze waanzinnige claims van de Khazaarse Maffia goed tot je door laat dringen, kun je enigszins begrijpen waar hun grootheidswaan op gebaseerd is. En waarom zij menen het door hen bepaalde centrum van de wereld tot hun eigen machtscentrum te moeten maken. In dit artikel (HIER) wordt vanuit een christelijk perspectief het belang van Jeruzalem en de tempel flink gerelativeerd. Laten we hen het liefst zo snel mogelijk uit deze historische hallucinatie halen, voordat hun droom tot een globale nachtmerrie wordt.

Citaat predikant Martin Niemöller (1892–1984):

Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen;

ik was immers geen communist.

Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen;

ik was immers geen sociaaldemocraat.

Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd;

ik was immers geen vakbondslid.

Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd;

ik was immers geen Jood.

Toen ze mij kwamen halen

was er niemand meer, die nog protesteren kon.

 

Ten aanzien van het je laten bepalen door angst is het dus van wezenlijk belang om te voorkomen dat dit gebeurt. Want als de macht in deze wereld is gebaseerd op angst, dan is het enige medicijn vertrouwen.

Een mens die gegrond is in de kracht van het hart, kent geen angst.

Arend Zeevat

25 mei 2017

Advertentie

82 gedachten over “Zionistisch Israel: de wereld in een houdgreep..!!

 1. Prima artikel, naast het gegeven dat israel en dus jerusalem van belang is voor de NWO , heeft het ook enig belang dat het verhaal van armageddon vanuit de bijbel nagesynchroniseerd / gespeeld gaat worden in het midden oosten. Mede vanwege hun satanische doeleinden, en juist ook omdat er miljarden zielen volgzaam zijn aan het vaticaan. Veeeel energie is er te oogsten op die wijze…

 2. Die Joden zijn enkel de volgende groep “useful idiots”. Dit is het grote plan!

  The BIGGER PICTURE, not IRAN, Eurasia!

  I have been watching a lot of Engdahl YouTube movies the last weeks. But Israel is just a beachhead operational base for the British. There is a much bigger game going on. The conquest of Eurasia. Iran is not the END goal.
  Israel is expanding with the 7 countries in 5 years Wesley Clark plan NOT to dominate the Middle East. It is to expand the NAVAL empire (USA/UK) into the LANDMASS Eurasia. Which is impregnable right now. Logically. The USA/UK empire is a NAVAL EMPIRE. So they have to bring Russia back under Rothschild-Zionists Boris Yeltsin control. They have NO other options now they lost in Syria.
  https://youtu.be/KQHmq1ERybs William Engdahl – What is happening in the world?
  https://youtu.be/WEe5Q0NxKsE William Engdahl – What is Trump’s True Agenda?
  https://youtu.be/XyoeRSXSNrc William Engdahl – Trump is following Kissinger’s Playbook

  1. Dat is inderdaad waar Thucydides. De meestersstrateeg Brzezinki heeft daar meer dan genoeg over gezegd en geschreven. Ik heb dit ook in meerdere artikelen benoemd. De Engelsen noemden dit The Great Game.

  2. Dit is ook een mooi (nou ja mooi..) voorbeeld aangaande hoe de zionists zich op dit moment via de grootmachten (aangestuurd door zionisten in de top hetzij occulte zionisten of ook jezuiten) op het wereldtoneel bewegen en via oorlogen ed hun plan het greater israel proberen te bewerkstelligen.
   https://tinyurl.com/y99twd4v

  3. https://nl.wikipedia.org/wiki/City_of_London In deze verwijzing is te lezen dat zelfs de Engelse koning(in) een zwaard moet kussen voordat er toegang gegeven wordt.Rothschild heeft in 1815 de macht in Engeland overgenomen door zijn vermogen 37 maal te verdubbelen door met voorkennis op de London Exchange in aandelen te handelen.
   Hierdoor had hij meer vermogen dan de Bank of England en daardoor was en is deze familie in Engeland de baas.
   Naar mijn mening is de Brexit een bewust aangestuurde keuze zodat Engeland (net als in de tweede wereldoorlog) buiten schot blijft wanneer er op het vaste land van West Europa gedonder komt.Zo stellen zij nu al paal en perk aan het opvangen van vluchtelingen en nieuwkomers terwijl op het vaste Europese land steeds meer vreemdelingen toegelaten worden.In het verleden deed men over heel de wereld zaken en handel zonder een verenigd Europa en dat ging goed,nu zou dat ineens niet meer kunnen? Mijn mening is dat de Engelsen een vinger in de pap willen blijven houden met betrekking op het vaste land van West Europa.Wanneer zij niet zouden onderhandelen over de Brexit hebben zij op het vaste land van Europa totaal niets meer in de pap te brokkelen en moeten zij andere bondgenoten voor hun karretje spannen om hun plannen verwezenlijkt te krijgen.Landen die geen EU lid zijn doen het nu ook goed en daar is ook niet over onderhandeld met de EU.Uit de EU is uit de EU punt.Door nu te onderhandelen verlaten zij niet echt de EU omdat ze afspraken zullen moeten naleven en dat betekend naar mijn mening dat heel die Brexit ook één groot toneelstuk is want zoals Thucydides en Arend al eerder schreven zelfs Israel wordt hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Engelsen (is Rothschild) en die doen echt geen afstand van iets waar zij al de baas zijn.

  4. Het kan zijn dat je gelijk hebt arnold , anderszijds heerst men beter door verdeling te blijven scheppen. Het weigeren van vluchtelingen daar waar men dat eerder wel toegestaan heeft werkt polarisatie in de hand. Als je naar de mainstream kijkt en ook sommige alternatieve media kanalen dan zie je de wens richting polarisatie eraf druipen. Alles wordt uitvergroot en benadrukt en daar waar het voorheen niet nodig zelfs not done was om de nationaliteit van de dader te benoemen, komen er dikke koptexten tevoorschijn in de media. Valse vlaggen en operaties zijn er ook met meerdere redenen….

 3. The so called Jews in Israel are not true Jews, they are Khazars Ashkenazi Jews Identity theft
  https://www.youtube.com/watch?v=GcqKLBKJz24

  A Pleasant Surprise: John Beaty’s ‘The Iron Curtain over America’
  https://semiticcontroversies.blogspot.nl/2010/05/pleasant-surprise-john-beatys-iron.html

  Misschien is deze link bruikbaar voor het zelf boek te bemachtigen in pfd vorm:
  https://drive.google.com/file/d/0B6F79Llihdt5Z3Y5bUl0YWlvV0E/edit Rechtsboven kun je mogelijk de pdf downloaden…

  Ook Hitler sprak over dezelfde groep die ook Duitsland destijds kapot gemaakt heeft omdat het een bedreiging vormde voor de hegemonie welke deze in gedachten had waarin heden ten dage nog aan gewerkt wordt. Mede een reden om mein kampf taboe te maken voor een zeer lange tijd. Dit is de rede die over dezelfde groep gaat die al van voor WO1 met hun plannen bezig zijn richting een NWO. De geschiedenis zit vol leugens omdat de winnaars van zelfveroorzaakte oorlogen e.d. de geschiedenis schrijven …..
  Adolf Hitler talks about Jews (Speech) HD 1080p https://www.youtube.com/watch?v=IDVup_Pqb2w
  Kijk maar eens naar de volgende youtube video hoe liegen je taalvaardigheid kan beinvloeden tot aan 0:40 lukt het goed allemaal daar zat geen enkele leugen in maar op het moment dat hij de holocaust mythe wil gaan verstevigen en op leugens moet overschakelen gaat het mis met deze zionist…. https://www.youtube.com/watch?v=-Ju1w-iDR0o

 4. Ik zou bijna zeggen helaas Guido, maar helaas is het meeste in het artikel inderdaad allemaal waar. Het is overigens absoluut SION en dus ook SIONISME = 10.3 x = 30 = pure botte HAAT (= ook 30)
  Wie niet met hen is, is tegen hen en dieper haten dan zij kan niemand. En die Theodore Herzl is wel een van de kwade geniussen in het spel. (T + H = 28 = 88 is Haha) van iedereen uitlachen, en wie het laatst lacht…. Zij kijken niet op een paar decennia om hun doel te verwezenlijken. En bij hen heiligt het doel ELK middel.

  1. Zionisme bestaat pas net iets meer dan 100 jaar.
   Daarvoor waren zij ook al actief, zij het onder andere namen als Vrijmetselarij, Illumitati (Weishaubt), Marxisme/ Bolsjewisme/ Communisme (Marx, Lenin, Trotski, Stalin), East India Company (Schiff, Rothschild) en vele, vele anderen als Young English, Jonge Turken (verantwoordelijk voor de Armeense Genocide), enz, enz.

   Deze satanische atheïsten HATEN Christenen tot op het bot en proberen er zoveel mogelijk om te brengen op de meest perverse Talmoedische manieren die ons voorstellingsvermogen ver, maar dan ook vér te boven gaan. (Tip: Lees The Gulag Archipello van Alexandr Solzjenitsyn en Under the Sign of the scorpion van Juri Lina), of kijk deze documentaire: http://www.hellstormdocumentary.com/

   Zij dulden geen middenklasse en wanneer deze psychopaten de macht hebben vernietigen ze deze als eerste middels hyperinflatie (Dit geeft hen meteen de mogelijkheid bedrijven voor een appel en een ei op te kopen), zoals gebeurde in de Weimar Republiek, economische crashes, of oorlogen die landen verwoesten om zo enorme leningen te moeten afsluiten voor de wederopbouw.

   IEDEREEN die tegen hen in gaat wordt eerst zwart gemaakt, om vervolgens, al dan niet met een complete familie (Romanov, Kennedy), of een complete natie (Duitsland 2x, Libië, Irak, Somalië, Mali, Syrië)

   Dé belangrijkste redenen voor W.O.II waren:

   1: Het feit dat Duitsland liet zien HOE je onder het juk van de bankiers uit kunt komen. Op 30 januari 1933 gooidem de Duitsers de Rothschilds het land uit. Op 24 maart 1933 verklaarden de Zionisten de oorlog aan Duitsland en riepen op tot een internationaal boycot van Duitse goederen.
   Hitler voerde een nieuwe munteenheid in waar de Duitse ARBEIDER garant voor stond. Dit is de ware betekenis van “Arbeit macht frei”, vrij van het bankierse juk.
   In 1936 was Duitsland vollédig uit de economische malaise en was in nog geen drie jaar tijd gegroeid van de armste economie van Europa naar één van de sterksten ter wereld, terwijl de rest van Europa nog de naweeën ondervond van de (eveneens door de Rothschilds geïnitieerde) crisis van 1929.
   In drie jaar tijd kan niet van een civiele economie worden omgeschakeld naar een oorlogseconomie zoals vele (zionistische) historici ons doen willen laten geloven.

   2: De andere reden was de opkomst van het Bolsjewisme/ Communisme. Via het comintern (eveneens gesteund door Rothschild) werden in het interbellum talloze “revoluties” geïntitieerd in Europa, met als hoogtepunt (of eigenlijk dieptepunt) de Spaanse burgeroorlog, die feitelijk een herhaling was van de (Joodse) Russische revolutie en waar eveneens duizenden kerken zijn verwoest en de weerloze priesters en nonnen op dezelfde perverse talmoedische wijze door de “checka’s” zijn “geofferd”.

   Fascime en Nationaal-Socialisme waren een ANTWOORD van de Christelijke bevolking van Europa op het comintern! Men was al deze (Khazaars Joodse) aanslagen meer dan beu.

   In plaats van Nationaal Socialistisch Duitsland te bedanken voor het feit dat slechts de helft van Europa communistisch is geworden, wordt dit al decennia gedemoniseerd door de Zionistische educatieve indoctrinatie.
   Woorden als racist, fascist en (neo)nazi zijn woorden van psychologische, stigmatiserende oologsvoering geworden om ELKE vorm van kritiek bij voorbaat de kop in te drukken.

   Operatie Barbarossa was niets anders dan een preventieve aanval op het leger van Stalin, dat door deze actie VOL-KO-MEN werd overrompeld en tevens de laatste kruistocht van de Christenen van Europa. Het was de laatste keer dat Europa zijn tanden liet zien om het Christendom te beschermen.

   Twee weken later en het Rode leger was met 174 divisies (waaronder één miljoen parachutisten), 10.000 vliegtuigen, 13.000 tanks en 60.000 stukken geschut Europa binnengevallen om de Stalinistische doctrine uit te voeren onder de naam: Opratie “Groza” (Donderstorm), natuurlijk gefinancierd door? Juist, wederom Rothschild.

   Vraag je eens af: Wanneer zou je bij volle verstand MOEDWILLIG een twee-fronten oorlog riskeren, terwijl er een niet-aanvalsverdrag is (Het Molotov-Von Ribbentrob pact)? Er is maar één logisch antwoord mogelijk. Omdat je geen andere keuze hebt!

   https://defence.pk/pdf/threads/operation-groza-soviet-invasion-of-western-europe-july-6-1941.293859/
   https://www.stormfront.org/posterity/ns/saved.html
   https://web.archive.org/web/20170119194329/http://frissekijk.info/polen-begon-de-oorlog-engeland-de-wereldoorlog-2/ (Frisse Kijk/ Alt Rechts is door het CIDI uit de lucht gehaald)

   “He took over for himself the privilege of manufacturing money and not only physical moneys, but also financial ones; he took over the untouched machinery of falsification and put it to work for the benefit of the state… Are you capable of imagining what would have come …if it had infected a number of other states and brought about the creation of a period of autarchy [absolute rule, replacing that of the bankers]. If you can, then imagine its counterrevolutionary functions…Hitler had become a bigger threat than Stalin, who had not meddled with money.”

   De daadwerkelijke geschiedenis is compleet anders dan dat wij moeten leren in het Zionistische educatieve systeem. Wat wij leren is niets anders dan een stel leugens waar de overwinnaars (lees Rothschilds) het over eens zijn geworden.

   Bronnen:

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=65533
   https://secretjews.wordpress.com/2005/03/29/jewish-founders-of-modern-turkey/#more-5
   http://www.threeworldwars.com
   http://www.age-end.com/Gen-CSS/Khazars%20and%20New%20World%20Order.htm
   https://ia800805.us.archive.org/14/items/NewWorldOrderTheAncientPlanOfSecretSocieties/NewWorldOrderTheAncientPlanOfSecretSocieties.pdf
   https://web.archive.org/web/20170111060602/https://ia601400.us.archive.org/17/items/DeProtocollenVanDeWijzenVanZion_201409/De%20Protocollen%20van%20de%20Wijzen%20van%20Zion.pdf (Nederlandse vertaling)
   http://www.conspirazzi.com/wp-content/uploads/2010/06/lina-sign-scorpion.pdf
   https://archive.org/details/TheGulagArchipelago-Threevolumes
   http://communismbythebackdoor.tv

   “The ideals of Bolshevism at many points are consonant with the finest ideals of Judaism.” – Jewish Chronicle, 4th April 1919 (London).

  2. An Argie 4.2 :
   Er is ook nog het Churchill – Stalin pakt. Over de achtergronden van W.O.II is er vooral het document “Red Symphony” van Rakowski.
   Over de invasie plannen en de voorbereidingen daartoe :
   https://www.quora.com/If-Hitler-hadnt-invaded-Russia-would-Stalin-have-invaded-Germany
   met citaat :
   “I don’t think we’ll get a definite answer for this in our lifetimes. Russia’s pride is largely built on its WW2 victory and being victims of an unprovoked invasion is part of their national conscience. Russian historians who even briefly touch this subject are risking their careers. Official documents are not likely to be released soon, at least not more likely than the British government telling the truth about the sinking of Lusitania. If these speculations are true, Russia would lose face on a scale unprecedented in history. Plus Europe should’ve acknowledged that Hitler saved them from a Soviet invasion and this part of Nazi propaganda was actually true. Then what else?”..
   Zoals in tal van andere gebeurtenissen, is het nog steeds wachten op de vrijgave van de officiële documenten om te weten wat er werkelijk gebeurd is achter de schermen, want het is daar de geschiedenis zich afspeelt.

  3. @Sub Rosa,

   Waarheid wordt afgedaan als “nazi propaganda” en geallieerde, zionistische, propaganda wordt afgedaan als waarheid. Om deze gasten te citeren:“It was all real in my mind”.

   Ik ben al meer dan 20 jaar bezig met het achterhalen van waarheden door alle inzichten ombevooroordeeld met elkaar te vergelijken.
   Het eenvoudigste is houden aan het spreekwoord: Follow the money.
   En dan kom je steevast bij dezelfde psychopaten uit.

   De nazi’s waren misschien goed in propaganda, maar de Farizeeërs hebben het geperfectioneerd.

   Aan de andere kant: Onderstaande is in mijn ogen en met mijn huidige kennis eerder waarheid dan propaganda….
   https://www.youtube.com/watch?v=5Vekf_2952U

  1. Arend 6 :
   De “duivel” is nu wel dood, maar zijn geest zal blijven ronddwalen. Anderen zullen zijn erfenis blijven uitvoeren.

 5. Dit artikel gaat alleen over de menselijke motieven om de beloften van God aan Abraham, Izak en Jakob gedaan, te verwezenlijken buiten de God van Abraham om, en Zijn Zoon Jezus Die de Christus is. Die motieven kunnen nog zo laag bij de grond zijn, uiteindelijk vervullen ze de bedoeling van God om alle volken om Jeruzalem te vergaderen, Zach.12-14. Daar zal God alle vijanden van Christus, inclusief de Hem hatende joden tot een voetbank voor Zijn voeten maken. Alle gebeurtenissen die dus in eerste instantie het gevolg lijken van door de mensen in gang gebrachte processen, zullen uiteindelijk exact de plannen van God verwezenlijken, Luk.1:32 en 33.

  1. @duinsnip mogelijk noemt men het juist daarom… the second coming of christ … te bezien als een uiteindelijke bewustheids vorming volgens plan…. symbology manifest

  2. @Duinsnip,

   Wat WIJ nu joden noemen, had in de tijd van Jezus een andere naam:
   Farizeeërs.

   https://www.biblebelievers.org.au/jesusjew.htm

   Jezus was een inwoner van Judea.

   “In none of the manuscripts of the original Old or New Testament was Jesus described or referred to as a “Jew”. The term originated in the late eighteenth century as an abbreviation of the term Judean and refers to a resident of Judea without regard to race or religion, just as the term “Texan” signifies a person living in Texas.”

   Jezus verachtte de (hypocrici van de) Farizeeërs. Hij gooide ze zelfs de tempel uit.

   “Jesus abhorred and denounced “Pharisaism”; hence the words, “Woe unto you Scribes and Pharisees, Hypocrites, Ye Serpents, Ye Generation of Vipers”.

   Door de kruisvaarden zijn de tempeliers en de farizeeërs uiteindelijk opgegaan in de vrijmetselaars. Dit drieluik valt hier te lezen.

   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/templars/knights_templars01.htm
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/templars/knights_templars02.htm
   http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/templars/knights_templars03.htm

   Deze khazaarse joden maken tot op de dag vandaag het overgrote deel uit van de vrijmetselarij die verantwoordelijk is voor alle misstanden in de wereld.

   http://www.hist-chron.com/judentum-aktenlage/kulturbeitrag/jued-freimaurer-Logen-1961-D.html

   Vrijmetselarij en communisme is hetzelfde laken een pak.

   http://communismbythebackdoor.tv

  3. Het hele concept JODEN heeft enkel tot doel misdaden tegen de mensheid te verhullen en een ieder die ze onthult de mond te snoeren. Sprookjesboeken! Mensen die denken dat ze “uitverkoren” zijn, idioten! Zie deze mensen als geestelijk gehandicapten. Mensen met een geestelijke beperking. Het feit dat zij hun kinderen sexueel mogen verminken geeft precies aan hoe CORRUPT onze rechters zijn, hoe corrupt justitie is en hoe corrupte de politici zijn. Ik mag toch ook niet de oren afsnijden van mijn kinderen omdat Harry Potter dat een goed plan vind? Het is 2017!

  4. An Argie 6.2 :
   Nog enkele bronnen :
   https://www.henrymakow.com/lucifers_chosen_people.html
   https://www.henrymakow.com/2016/02/Kabbalah-is-Blueprint-for-Gentile-Genocide%20%20.html
   http://loveforlife.com.au/content/08/01/18/understanding-synagogue-satan-zionism-talmudism-babylonian-cabbalism
   met citaat :
   “Please remember that the leaders of Zionism are neither True-Torah Jews, or Israelites or Judeans or practicing converted Jews, i.e. they are Babylonian Satanists Luciferians apostate imposters as explained in the Harold Wallace Rosenthal interview below. Zionism is not Biblical, rather, it is Cabalism from Babylon, just like the modern day fiat money usury based banking system and other immoral values being imposed on monotheists by these new-Sion (Sun) worshippers.”.
   Een zaak is echter wel duidelijk: om klaar te zien in dit ganse kluwen…is quasi onmogelijk uitgezonderd voor een kleine kring van “insiders”.

  5. Thucydides 6.3 :
   Is deze “besnijdenis” niet eerder een “inwijdingsritueel”, weliswaar een bloederig.. dat voor de jongens op die leeftijd een traumatische ervaring is?? Een trauma dat nadien nog doorwerkt en een verklaring kan zijn voor een gevoelsloze en meedogenloze houding ten opzichte van anderen. Anderzijds worden deze jongens en later mannen, inderdaad “uitverkorenen” via deze “besnijdenis…”. Wie niet “besneden” is, hoort er niet bij. Idem zoals bij de islam. Met deze “besnijdenis” staat of valt dan ook het ganse systeem. Vergelijk het ook met de inwijdingsrituelen bij occulte organisaties en bij de mafia. Dit afdoen als “idiotie”..lijkt mij niet gepast. Integendeel het geeft blijk van een zeer grondige kennis van de mens en de maatschappij. Via een dergelijk bloedig inwijdingsritueel is er immers geen weg terug.
   Wat de houding van het gerecht betreft in de EUSSR aangaande dit bloedig ritueel, heeft U natuurlijk gelijk. Om dit fenomeen aan te pakken dat dan ook zeer gevoelig ligt,zal dit eerder dienen te gebeuren op basis van medische en psychologische argumenten. Met al de anderen motieven staat bij manier van spreken “den Dolf” al aan de voordeur.

  6. Ik heb er geen last van en omdat deze mensen de vijand zijn wens ik ze enkel heel veel elende toe. Het feit dan onze regering deze barbarij toelaat geeft aan dat ze door en door corrupt zijn en onderdeel van de samenzwering tegen de goed willende mensen op deze planeet.

   https://pbs.twimg.com/media/DACljnJVYAAf81Y.jpg
   Het ooh zo mooie leven op deze planeet wordt verziekt door deze figuren!

  7. In de oudheid, in warme klimaten, is de voorhuid die de eikel omsluit, een bron van ziektes ontstekingen, zelfs het wegrotten van het één en ander kan daar door geschieden, van daar de voorhuid er af denken die domoren, en klaar is kees, om de hele boel te pakken te nemen werd het tot religeuse culte benaamd, bij meisjes is het weer anders, die mogen geen gevoel kennen, alleen koken en kinderen krijgen, prachtig soort naïf denken toch, er zijn natuurlijk in het leven momenten, waar men bij stil moet staan, als een meisje tot vrouw wordt, en Jongen tot man, maar al dat religeuse geknutsel, één keer per jaar nieuwe pannen, het loofhutten feest, je kan ze ook heel goed schoonmaken, maar die viespeuken vroeger, nou dan maar weer een religeuse cultje, persoonlijk vind ik wat ik weet van de noordelijke volkeren toch zo hier en daar een stukje strakker, ook qua hygiëne, hun oude Goden en Godinnen, waren een voorbeeld, voor die volkeren.
   Jenne

  8. Ik heb een snelle oplossing voor deze waanideeen. Elk kind dat ze besnijden 1 vinger afhakken en als ze geen vingers meer hebben 1 teen. Moet je op letten hoe snel ze er mee ophouden.

  9. Het bizarre van de Joodse besnijdenis gaat nog veel verder dan velen weten of willen weten. Bijna niemand protesteert tegen deze verminkende praktijken, in tegenstelling tot de veelal als barbaars benoemde genitale verminkingen bij meisjes en vrouwen in sommige Afrikaanse culturen.

   Bij het besnijdenisritueel schijnt het standaard te zijn dat degene die het uitvoert het bloed van de pas besneden penis opzuigt!

   “During his 38-year career, the orthodox mohel has circumcised more than 20,000 infants in accordance with Jewish custom. But he’s rattled by a practice, employed mostly by ultra-orthodox mohels, that involves orally suctioning blood from babies’ penises after removing their foreskins with a scalpel. The process, known as metzitzah b’peh, gained public attention recently in the wake of Mayor Bill de Blasio’s decision to repeal a controversial policy that required written consent from parents before a mohel performs the rite.”

   https://www.villagevoice.com/2015/03/05/controversial-circumcision-ritual-among-ultra-orthodox-jews-is-unacceptable-says-mohel/

  10. Yep, alles in 1. Een bloedoffer, verminking, incest en een contract met een reptiliaanse zuiger.
   Op zich niet slecht gevonden om dat onder het motto van hygiëne te verkopen 😀

  11. Cozmic 6.10

   Inderdaad onder het iedereen aansprekende voorwendsel van hygiëne en gezondheid bevorderende maatregelen kan er veel prietpraat verkocht worden. Want de meesten zijn natuurlijk bang om ziek te worden en dood te gaan. Het meest ontluisterende aan dit verhaal is echter, dat door die daaruit voortvloeiende maatregelen (geestelijke) ziekte en (lichamelijk en zielmatige) dood worden veroorzaakt.

   Volgens Loeje:

   Het leven is een ziekte, je kunt er dood aan gaan!

   Wees er dus vooral heel erg bang voor en raak in paniek wanneer je er bang voor bent dat het je ontglipt.

  12. Leven is een terminale ziekte. Dat weet iedereen. Niets mis mee.

  13. Arend, voorheen schreef ik weleens reacties met “wij van de Illimitatie” , beetje gekscherend benoemend dat de mens ZELF de macht uit handen geeft. En dat hebben ze voor vele cycli gedaan waardoor de mensheid steeds dieper in een wurggreep komt, met consent. Wat het gros van de conspiracyzoekers niet weet is dat degenen die hun in die wurggreep houden eigenlijk zeer zwak en bovendien kwetsbaar zijn. Ik heb meerdere vid’s gepost waarin je een leidraad kan vinden, niemand schijnt dat echter op te pikken, men klaagt liever. Daar ligt dus de zwakte van de massa en de kracht van het reptiel.

  14. de repdebiel wil dat wij niet weten wat wij kunnen en is een meester in het ontmoedigen van de wil door hard Boeh te roepen om de zo veel tijd, sinds er tegen mij een aantal keer Boeh geroepen is doe ik alsof ik nog wat wil vanwege niet toegeven dat het te eng is om nog wat te willen, maar ergens zou ik nog wel weer eens wat willen willen, de ijsvloer waar Maarten het over had waarschijnlijk http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/reincarnatie-en-de-tweede-wereldoorlog/ wie doet er mee, 20 tegelijk in een kring in plaats van 1 op 1, dat zou pas revolutionair zijn, ijs laten smelten, het wordt tijd, ze zijn er nu nog die post wo2’ers, verstoppertje spelen helpt niet meer, het moet er uit, vanuit de diepste lagen onder het zwarte noordpool ijs, kritische schone jonkvrouwen aan de overkant inclusief welkom, normaal zou ik het niet durven aangaan zomaar namelijk, moet wat afleiding hebben, nou dat was er genoeg op locatie, goede akoestiek, levend hout, en paarden, wat wil je nog meer, met polder uitzicht, het uitstel is niet meer geldig, Odette zei Nu Nu Nu, jah zei ik, maar in stilte tijdens het weglopen nu niet kan niet meer want ik zit nu even vol, ik ga autorijden, dat soort excuses van likmevestje, op de nieuwe wegen rond amsterdam die niet op mijn garming gps 2013 staan, niet updaten want geheugen is te klein, verdienmodel, prima ding verder, rij ik op weiland volgens dat ding, krijg boven in het schermpje advies ‘om de A1 op te zoeken’, altijd al met 100 virtueel door het groene display weiland willen scheuren, gelukt, bouwgekte, bovendien nog even gezien in het newyork hart van nederland wat ze daar tegenwoordig een van der valk optrekje noemen, in geen 20 jaar meer geweest, wanstaltig groot betonpaleis geval, wel mooi op zich hoor dat buitenterras maar zo over de top groot gebouw, hamburgertje 20 euro, geen appelmoes meer te bekennen, en doen alsof je dat kan betalen en alsof het de normaalste zaak van de wereld is, tussen de veelal jeugdige succesyuppies want tsjaah verschil moet er zijn, het servet van ultradik laken was het duurste zo te zien, aan eten kon ik die 20 eurieh er echt niet aan afzien of proeven, mini flesje druivensap voor 3 eurooh halloooh, maar goed vriendelijke attente correcte punctuele goed geklede bedieningsmensen en dat mag wat kosten op zich.

  15. Cozmic 6.15

   Het gaat er dus om hoe bewust je bent van je sphere of influence. Dit vraagt een voortdurend meditatieve houding, van waaruit je zowel kijkt naar wat er buiten je gebeurt en de invloed die dat heeft op je eigen binnenwereld. Wanneer je de eerste onbewust primair instinctieve reactie op het buitengebeuren alleen weet waar te nemen, zonder je daarmee te identificeren en van daaruit te reageren ben je op weg om je ware Zelf te omarmen.

   In plaats van te reageren,handel je vanuit een eigen doorleefd bewust gekozen perspectief. Dit is wat ik in vorige artikelen steeds als een moreel/ethisch onderscheidingsvermogen heb benoemd. Daarbij is niet de buitenwereld de drijfveer tot het eigen handelen, maar het innerlijk gefundeerde geweten. Het is de overgang van een volgzaam slaaf naar een dienend meester zijn!

  16. Hyper 6.14

   Het boeh roepen heeft alleen een schrikwekkend effect als het vanuit het duister komt en onverwachts is. Dus als je er niet op voorbereid bent. Vanuit een volledig innerlijk open houding kun je al het boeh geroep ontvangen en ook weer loslaten. Het gaat als het ware door je heen, zonder dat het je kern raakt. Het is slechts een rimpel aan de oppervlakte van het water, terwijl de diepte van dat water onberoerd blijft. Het heeft allemaal met waarneming te maken en hoe men zichzelf met die waarneming onbewust identificeert.

  17. ontspannen ongerichte aandachtigheid helpt Arend, ik zat voor mijn doen opmerkelijk ontspannen tussen jou en Maarten, toen ie binnen kwam wist ik het direct, al kende ik hem niet ik kende hem toch, voor minder doe ik het kennelijk niet, wist ik al wel van mezelf, lastig, moest van mezelf een aantal opwellende opmerkingen plaatsen als kanonslagen naar de 270 graden andere kant van de cirkel, zoals ‘bosbessen thee’, was niet lullig bedoeld, meer vanwege het contrast met de vorige … ook al geen kleintje zwak uitgedrukt, kwam er niet of nauwelijks doorheen had ik de indruk, ook niet verwacht weet mijn limitaties wel beetje in dat opzicht zo langzamerhand en vond het geweldig bevestigend om te horen dat Maarten later zei dat ie zich enorm had ingehouden en eigenlijk het liefst direct daar die uren openlijk interactief publiekelijk gezamenlijk aan het diepte werk had gegaan, die power was er potentieel ook nog eens aanwezig in de zaal! Top Tip Toe clip voor beginners Coz, ben ik zo langzamerhand aan toe, heb hum al 2 keer aandachtig bekeken. The Kinks – I’m not like everybody else (Official music video) https://www.youtube.com/watch?v=DoolcCGJqaU

  18. “how actually do we feel in the presence of other people?!” – direct aan het begin, ‘Michael Tsarion on Evil People and Mark Passio on Right VS Wrong and What’s Satanism’ https://www.youtube.com/watch?v=junAjDAtHmo (toevalstreffer recht in de roos, huh hoe kan dat, ineens via een kinks clipje naar deze, met geen logica te achterhalen of na te doen, ach wat is toeval anyway, dat wat je toe valt op een zeker moment(um) )

  19. Grappig Hyper, wat je beschrijft over Maarten. Ik had ook het gevoel hem te kennen. Het was een heel subtiel gevoel, maar het was er wel. Ik ben ook blij dat ik jou eens heb ontmoet.

  20. Hyper en Arend (natuurlijk ook Guido) fijn jullie ontmoet te hebben en de mooie, voor mij althans, korte energie uitwisseling. De warme persoonlijkheid van Arend en de schitterende zoekende maar je zult vinden! ziel Hyper. Mooi om te lezen dat jullie dat gevoel hadden over Maarten een herkenning. Persoonlijk was het direct het gevoel daar voor Hyper om hem te sturen naar Maarten. En dat gevoel werd zelfs toen bevestigd 😉 . Ik had uren kunnen praten (uitwisselen) met vele aanwezigen daar op deze mooie locatie…
   Dank!

  21. Jenne
   Ik vraag me af of er ontstekingen en wegrotte in het verleden heeft plaats gevonden want dan ga je voorbij aan t zelf reinigende vermogen van de huid. Ik vraag me ook af of t echt hygienischer is een jongen te besnijden. Kijk maar eens naar een onbesneden penis in rust stand de voorhuid overlapt de penis en zorgt er op die manier voor dat vuil de plasbuis niet kan bereiken. Dit zal bij een besneden penis niet t geval zijn waardoor er waarschijnlijk sneller vuil de plasbuis kan bereiken. zeker weten doe ik t niet. Maar stel dit klopt wat ik zeg dan hebben besneden mannen meer kans op een urineweg infectie. Maar een onbesneden penis zal ook gevoeliger zijn bij t hebben van sex dan n besneden penis wat zou betekenen dat moslims en joden en besneden mannen minder kunnen genieten van t hebben van sex.

  22. Rietje, de huid, maar een afgesloten vochtige huid, daar gaat zich zeker schimmel vormen, wanneer men niet al te hygiënis is, en schimmels éénmaal aanwezig heel moeilijk te bestrijden, kijk eens hoeveel vrouwen zomer jeuk hebben, even niet wassen en hop !
   Besneden mannen doen er waarschijnlijk langer over, misschien een pluspunt bij de beleving, mannen hebben practies geen pisbuis of blaas ontsteking, zo als de dames waar de anus practisch aan de vagina vast zit, van daar ontstekingen.
   Jenne

  1. Toen ik 1988 in de Filipijnen was, zag ik al zat Amerikaanse (westerse) mannen met kinderen en jongeren rondlopen. Men kon toen in Manilla mannen, vrouwen, kinderen voor het verblijf op een eiland gaan huren. Walgelijk wat je in Azië überhaupt kunt zien, laat staan in de rest van de wereld.
   Ik zag met eigen ogen, paar hutten verder en Amerikaan die in de hut sliep, en zijn ‘begeleider’ moest buiten voor de hut slapen. Nee, men leert soms zijn ‘eigen beschaving’ pas in het buitenland op een hele andere manier kennen. Hetzelfde geldt voor gehele overnames van landen, alles op een onmenselijke manier.
   Mooi dat je weer terug bent in de dutch mountains. 😉

 6. Persoonlijk vind ik het zinloos, steeds opnieuw al dit weten de reveu te laten passeren, het komt neer op in een cirkeltje rond draaien, zonder te weten waar, de ware klepel hangt.
  Ga steeds meer het atheïsme bewonderen, was het niet hun Godloochening, mensen die doen, het in de eeuwige dialoog te blijven Voeren, waar men de herkenbare fout begaat.
  Jenne

  1. 15 jaar geleden was ik game design ideeen aan het posten op een forum genaam “Star Wars Galaxies”. ik poste ook ideeen op de “general forum tab”. Ik waarschuwde de mensen in Amerika om niet te gaan vechten in Irak. Ik gebruikte altijd verschillende namen. Doch er was een dag dat iemand zei “I know Jim Morrison, he has been posting the same thing for many years now I always recognize it is him the way he puts his ? behind a sentence and his smileys”. Ik herhaal al 20+ jaar grotendeels hetzelfde. Gewoon doorgaan! Het is niet anders.

   Doordat deze persoon dit schreef wist ik wel hoe ik 200 propaganda accounts moest managen op LiveLeak zonder dat mensen doorhadden dat ik het was. Ik “bespeel” elke account anders. Zoals ik ook verschillende karakters in Worlds of Warcraft heb. Ik zeg op de ene account “Londen bankers” op de andere “IMF bankers” op de andere “Rothschild-Zionists”. Ik heb voor elke account een tekst bestand waarim precies staat hoe ik vraagtekens plaats, of ik hoofdletters gebruik of helemaal geen punt aan het einde van een zin. Etc. Propaganda tactieken.

  2. Zoek het in jezelf…indachtig de (toen en nog steeds) vernieuwende woorden van Jezus!Hij kwam er niet goed mee weg, de vastgeroeste aanhang zag gevaar en de afloop weet je.

 7. Arend :
  De tekst geeft een goed beeld van de rol van Israël. Zijt U echter op de hoogte van de Samson optie :
  https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
  met citaat :
  “In 2003, a military historian, Martin van Creveld, thought that the Al-Aqsa Intifada then in progress threatened Israel’s existence.[29] Van Creveld was quoted in David Hirst’s The Gun and the Olive Branch (2003) as saying:
  We possess several hundred atomic warheads and rockets and can launch them at targets in all directions, perhaps even at Rome. Most European capitals are targets for our air force. Let me quote General Moshe Dayan: ‘Israel must be like a mad dog, too dangerous to bother.’ I consider it all hopeless at this point. We shall have to try to prevent things from coming to that, if at all possible. Our armed forces, however, are not the thirtieth strongest in the world, but rather the second or third. We have the capability to take the world down with us. And I can assure you that that will happen before Israel goes under.[30]
  De inhoud van het voormelde citaat bevestigt dan ook de titel van Uw tekst…!! Het gevaar is dan ook groter dan men zou kunnen denken.

  1. Sub Rosa

   Dit is waar, to hot to handle, het geeft ook het zieke denken weer, van de leiders van Israel, aan de andere kant het lijkt dat bijna alle landen dit princiepe heiligen, het geeft ook goed weer, waar wij staan als mensheid, aan de afgrond, uiteindelijk gaan we dan betalen, voor het onbegrip, het niet begrijpen, of
   misschien niet waard zijn, wat we gekregen hebben om er iets moois van de maken, deze blauwe planeet, Aarde genaamd.
   Jenne

  2. Ik kijk naar de mensheid voor een periode van 100.000 jaar. Die “Samson Option” dat is geen afschrikking. Dat is een kans! Ik heb 2 jaar propaganda gedaan om de Arabieren te overuigen om hem af te laten gaan. Ze weigeren! Die Arabieren will zelf in Israel leven. De dwazen!

   https://youtu.be/4pKMV6e5kEo
   Zo dient het te eindigen in Israel! Over 10.000 zullen ze zich nog suf lachen om een volk dat ooit een “holocaust” had verzonnen. En 70 jaar later kregen ze er een. Ik lach nu al! Ik heb een Joodse moeder maar dit is mijn levensregel:

   “I owe allegiance to principles and not to any one country or government or person (people).” – Ana Montes

   http://www.washingtonpost.com/sf/feature/wp/2013/04/18/ana-montes-did-much-harm-spying-for-cuba-chances-are-you-havent-heard-of-her/

  3. Sub Rosa.

   Ja, ik ben op de hoogte van die optie. Als Israël dreigt ten onder te gaan zullen ze de hele wereld in die ondergang mee willen nemen. Dat is inderdaad een houdgreep van de slechtste soort.

  4. Arend, zie voorbij de op sterven na dode wereld de maker ervan. En zie voorbij de levende natuur de maker ervan. Kies dan opniew waar jij uit geboren bent.

  5. Wellicht moet je uit je vraagteken en uitroepteken maken. Ik lees nooit vragen alleen opdrachten. 😉

  6. Als er ooit gezegd wordt op de TV of in een krant of boek dat de Arabieren Israel willen vernietigen DAN IS DIT ONJUIST! De Arabieren willen er zelf wonen. Ze willen de Zionisten verslaan. Ja. Maar niet vernietigen. Je moet wel sterk in je schoenen staan als je mij iets weigerd.

  7. Arnold 10.7

   Het is een nieuwe uiting van het bedrieglijke verdeel en heersspel dat telkens gespeeld wordt door dezelfde spelbepalers.

  8. @Arend Normaal deel ik deze informatie niet.

   http://www.moonofalabama.org/2017/06/the-gcc-states-led-by-saudi-arabia-will-collapse-into-oblivion.html#comments

   Paveway 4 on Qatar:

   I think everyone is too quick to discount the damage Qatar could do to Saudi Arabia. Not directly – Qatar’s military is a bigger joke than the Saudis. But the Saudis have a huge vulnerability the Qataris do not have (not nearly to the same extend). Laguerre@1 describes it well: the Saudi population itself is the biggest threat to the Royals.

   Qatar’s historic support for the Muslim Brotherhood gives it a lot of non-state supporters. Would they rally to help Qatar if the Saudis keep muscling them? Would Qatar spend millions (a billion?) to regime-change Saudi Arabia? Why not? Qatar would prefer to just keep bribing Washington, but nobody is in charge of it anymore. Qatar wouldn’t have to lift a finger militarily. It could fund regime-change in Saudi Arabia as sure as it funds it in Syria. The Saudis are insane to provoke Qatar because they (the Saudis) are incapable of defending themselves from internal ‘regime change’. When the paid help – which includes most of the military (excluding officers) is part of the revolution, you are screwed.

   Think Qatar doesn’t feel threatened enough from the Saudis? Don’t forget Israeli (thus, U.S.) animosity:

   Qatar put most of it’s eggs in the Clinton basket and largely ignored Trump. The only reason the Israeli-firster neocons were not calling for Qatar’s overthrow up until this year at Israel’s behest was because Qatar keep the money flowing to neocons and their evil queen. Israel always hated Qatar for supporting Hamas. And now Israel has to see Qatar as a dangerous competitor for future European gas sales. The rumored Qatar/Iran pipeline would be even worse. Conclusion: what Israel wants, the Israeli-firster U.S. Congress wants.

   And if Qatar wasn’t paranoid enough, you have the UAE. Remember Erik Prince, the Blackwater/Academi founder that fled the U.S.? Yeah, well he runs the UAE merc army and is always looking for some mayhem. His private merc UAE army has tanks, jets and helicopters. A self-contained regime-change force. The UAE wouldn’t start anything by themselves, but the UAE’s ‘contribution’ to any armed conflict either inside KSA or against Qatar would surely be this merc army.

   I’m not suggesting or advocating anyone invade Qatar. I’m simply pointing out reasons why they would be paranoid considering their vulnerability. Paranoid rulers are prone to acts of desperation. Taking down Saudi Arabia is one of them, even thought it creates a host of other problems. But it would remove the immediate threat and sticks it to the Saudi royals. This has to be an exceptionally attractive option for Qatar today. Would they actually do it? Perhaps not, but I wouldn’t go so far as to discount it.

   I don’t see Iran getting involved directly with any KSA regime-change. 1) They don’t have to, and 2) it would instantly mean war with the U.S. They would be happy to watch it unfold, but keep their distance.

   I certainly wouldn’t shed a tear for the Saudi royals if Qatar did regime-change them, but nobody in the Middle East really needs any more people running around shooting each other. The fall of KSA would probably bring a lot of peace to the region – head-choppers don’t work for free. On the other hand, how often has regime change ever worked out there to the benefit of the ‘little people’? Unintended consequences and all. The Saudis would just get new psychopathic leaders, and they could end up being far worse than the Saudis.

   “With a major U.S. base and 11,000 US forces located a short distance from Doha, it would seem that Qatar’s options will be guided by what Washington will or will not permit. Which, in turn, will be guided by what Israel wants.

   A Qatari-owned base that Qatar pretty much paid for ($1 billion+) as a bribe for the U.S. to protect them. Like Turkey, the Qataris know Al-Udeid is too big, too well-equipped and too convenient for the U.S. to just up and leave. The U.S. has limited influence on the Qataris other than hollow threats to leave (which Qatar knows would be a joke).

   The CIA, CENTCOM and western/GCC/Israel Intel also runs a lot of extremely shady ops out of Al-Udeid. You name it: secret prisoners, drugs, mercs wearing uniforms they shouldn’t be, illegal arms, relocating ISIS/Nusra chiefs & families. Probably got aliens somewhere there, too. Plenty of odd mis-marked military and civilian aircraft coming and going at all hours. There are U.S. military on that base that have been there for years that have no idea what’s going on in there – either on the air base or at the ‘army’ base. Yeah, all tin-foil-hat. But I would be dollars to donuts that Qatar has far more dirt on the U.S. than the U.S. cares for. I would question exactly how much leverage the U.S. has (or is willing to use) publicly with Qatari leaders. It’s more like an alliance between mafias.

   And at this moment are they really going to let the Saudi monarchy be regime-changed?

   It depends, but regime-change may amount to nothing more than a different faction of the monarchy taking over. As long as it was a U.S.-friendly faction, why not? As long as whomever was in charge of Saudi Arabia continued to sell oil in USD, then why not?

   The only ‘red line’ the U.S. would have is if Qatar pushed something like a grass-roots, popular revolution (Shia) to depose the monarchy completely and take over the oil and sovereign wealth. But if that was Qatar’s plan, then they certainly wouldn’t advertise that fact to the U.S. – all they have to do is slip ‘rebels’ a few tens of millions, sit back and watch the carnage unfold. If the U.S. bitched about what they thought Qatar was doing, Qatar would simply deny it. What then? I agree Qatar wouldn’t openly support regime-change, but they will (covertly) if they feel threatened enough. I think they do. And they would regime-change KSA the old-fashioned way: bags of cash to Saudi rebels – real or manufactured.

   “More likely I would have thought is regime change in Qatar followed with the usual theft of its gold and a massive media blitz blaming Qatar for supporting terrorism.”

   Yes – that’s what’s clearly on the menu as evidenced by the MSM campaign. If Qatar just sits back, THEY are going to get regime-changed by KSA. Now would the U.S. care? Probably not because the replacement regime would necessarily be Saudi/Israeli/U.S.-friendly. The U.S. cares little for what goes on outside the base, as long as it doesn’t interfere with what they’re doing inside. In the long run, I think the U.S. would secretly support a Qatari regime-change. Why? Because the current regime committed the ultimate sin: they don’t hate Iran enough. If the replacement Qatari regime was sufficiently Iran-hating, then the U.S. would be delighted. If you were one of the Qatari leaders right now, would you just curl up underneath a rug and wait for the inevitable?

   Certainly, between regime-changing Qatar or KSA, the U.S. pyschos would prefer Qatar goes down because that’s part of the coming war with Iran.

   Wahhabi (vs. Shia) revolution – the U.S. would be staunchly opposed to either ‘flavor’ because neither one would be particularly U.S.- and USD-oil-friendly. And, of course, Shia = Iran as far as U.S. pinhead leaders can figure. But what can the U.S. ever do to ‘prove’ Qatar was behind either one? What could it do to prevent either one? The place is a powder keg – either flavor might happen tomorrow with or without Qatari ‘encouragement’. And like I said, Qatar wouldn’t bother advertising the fact. They would just light the fuse underneath one or the other (or both) and run. Chaos in KSA means Qatar is safe and out of the spotlight for the moment.

   “…what’s up with the ‘Turkish base’ against ‘common enemies’ in Qatar? does it actually exist? if so is it being reinforced?”

   Not sure what you mean – a physical base or an ideological base?

   “…it is hard to imagine a saudi invasion a la bahrein/iraq-kuwait…”

   It would never happen. Saudis outsource regime change. And Qatar is basically Doha – that’s it. If it was an invasion, it would take less than an hour to secure Doha (depending on the traffic). I would think Prince and his UAE merc army would get the job.

   The U.S. would just sit in Al Udeid, try not to get involved and threaten to kill anyone that gets near ’their’ bases. Even if KSA or the UAE rolled armor into Qatar, they would steer clear of the U.S. facilities and reassure the U.S. that it’s just a fight between them and Qatar. The U.S. would probably prefer no theatrics, but a replacement Qatar regime would be fine with them. The U.S. has nothing to fear from their Saudi/UAE cronies.

  1. Ah, da is die het uitroepteken. 😉
   Viel me gewoon op, nu dat je je hebt verklaart is alles duidelijk.

  1. Als je denkt dat de Palestijnen de GOEDE kant zijn dan betekend dat enkel dat je NIET op de hoogte bent van wat er precies gebeurd is de afgelopen 6 jaar.

   Ongeveer 6 jaar geleden heft Qatar 200 miljoen betaald aan Palestijnse leiders die vervolgens hun “soldaten” vanuit bezette gebieden naar Syrie brachten en Palestijnen in Syrie die daar als vluchteling waren zijn gaan vechten tegen de Syrische regering.

   Ik heb dit altijd als een STRATEGISCHE FOUT gezien van de Joden in Israel. Omdat zij hiermee effectief het menselijk schild van Arabieren/Christen/Palestijnen tegen thermonucleaire vernietiging hebben vernietigd. Ik heb dus ook die 2 jaar gezegd en herhaald dat er geen mensenlijk schild meer is om geen thermonucleaire wapens tegen Israel te gebruiken. Doch de Arabieren weigeren nog steeds om Israel te vernietigen. Dus ze willen er zelf wonen. De keuze is aan hun!

 8. Zow die Zionisten zijn wel aan t navelstaren zeg……hoe kan op een ronde bol nu een midden zijn? Die is dan toch in t binnenste van die bol….bovendien hebben de moslims Mekka al als t middelpunt van de aarde zich toe ge eigent. Dat best egoistisch is maar ze mogen t hebben hoor.
  En die Zionisten hebben nu dus Jeruzalem ingepikt? Ook al zulke egoisten maar ja ik hoef ook Jeruzalem niet te hebben….bovendien is t veel fijner aan een rand van een bos te leven of rand van een stad…nou ja smaken verschillen….of aan de kust ook al een rand….

 9. Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent, en Ik zal u het land Israel geven. Ezechiel 11:17

  Wees niet bang, want Ik ben bij u. Ik zal u uit alle windstreken om Mij heen verzamelen Ik zal mijn zonen en dochters van de uithoeken van de aarde terugbrengen naar Israel. Jesaja 43 : 5-6

  Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar hun Eigen land laten terugkeren. Op de Bergen van Israel en bij de waterstromen zal Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ezechiel 34:13

  Het herstel van Israel gaat veel dieper dan theologie of een intellectuele discussie. Uiteindelijk is het een geestelijke zaak.

  1. Allemaal bekend Rita. Gooi je wat kooltjes op het vuur.. Want gaat het daarom? Of over NEP/FAKE/MANIPULATIE van hoogwaardige geestelijk gedachtegoed..??
   Kijk je nog even naar de foto onderaan het artikel Rita? Ilan Pappé zegt het zoals het verkracht is, werd en wordt.
   Het gaat volgens mij over schijn-heiligen.. En vooral over nep-geestelijkheid. Wat vind je van de opstelling van Hajo Meyer..?

  2. Rita Boetius,

   Om dat één door mensen ooit geschreven verhaal, daarna nog verscheidene malen overgeschreven, met persoonlijk aanvullingen en correcties, en daarna tot cult verheven, nu door mensen wordt gebruikt om tweespalt tussen de mensen te verspreiden.
   Dit hele verhaal is aangedikt, en in de treure misbruikt om de verjaagde zielepoot uit te hangen, en nu nog iedere dag die God geeft komen ze met dit verhaal van het uitverkoren volk, ze worden met de dag gekker, van wege hun derde graads inteelt, ze hebben het hoogste aantal idiote kinderen van alle volkeren
   Ze hebben zelfs geprobeerd deze kinderen om te brengen, met een hele zware dosis bestraling, als middel tegen ring worm.
   Er wonen meer Joden in New York als in de hele staat Israel, het is het meest rassistische volk terwereld, en uiteindelijk is het een geestelijke zaak, accord als je ze als zwaar psychopatisch neer zet,
   je moet wel gek zijn om Jood te willen zijn, zo vol fenijn en vernietegings drang.
   Jenne

  3. Laten wij er even vanuit gaan dat de Joden echt vergast zijn. Wat een slechte leiders hebben ze dan! Dat ze al hun tijd en energie steken in een sprookjesboek terwijl de vijand legers aan het bouwen is. Ik zou niet bij deze idioten willen horen! Ik wil horen bij een dapper volk dat niet met waanideeen bezig is dat uiteindelijk als gewillig vee een gaskamer in loopt. Wat een idioten zijn hun leiders! Het is nog erger! Rijke Joden die oorlogen organiseren waarin arme Joden vermoord worden. Het is nog erger! Rijke Joden in Amsterdam die arme Portugese Joden als eerste uitleveren aan de Duitsers zodat zij zelf hopenlijk gespaard blijven.

   -reactiedeel verwijderd/grof taalgebruik/schelden-

  4. Misschien iedereen, dus niemand uitgezonderd, maar eens de verplichting opleggen het verleden als niet gedaan en gezien beschouwen; en dan de mensen vragen waar hun ellende en/of voorspoed vandaan komt. Volgens mij zijn we er dan snel uit…

  5. Op GeenStijl schreef een Nederlander. Op deze planeet zijn er maar 2 smaken. Of je verzet je tegen het tuig of je geeft je over. Ik hoop dat er planeten in het universum zijn waar er meer keuzes zijn. Maar niet op aarde. Of je vecht of je geeft je over. Vergeven is overgeven in mijn gedachten.

  1. Ze hebben een groot probleem. DNA testen. Zodra ze verslagen zijn kunnen we ze allemaal opsporen en hun nageslacht. Daarna heb ik een plan met ze!

 10. Over de terreur in Italië met CIA, Mossad, Mafia, loge P2, Rode Brigades..enz….
  http://aanirfan.blogspot.be/2017/06/propaganda-due-terrorism-secret.html
  In deze link is er ook een kopij van een bericht over de infiltratie van de Rode Brigades door Israël om Italië te destabiliseren…en de USA over te halen over te schakelen van Italië naar Israël voor de veiligheid in de Middellandse Zee!!! Een geluk, dat dit niet gelukt is!!!

  1. Een Duitse historicus zei het zo mooi: “De EU en Griekenland is de “kleine corruptie” (van de gewone man/vrouw) vervangen door de grote corrupte van de EU.” Je ziet precies hetzelfde in Italie. Die landen moeten rendement gaan opleveren voor de EXPANSIE kosten van de EU! En plannen voor expansie hebben ze altijd deze megalomane dwzazen.

  1. Sub Rosa, de Vrij Metselaars loge’s in Ierland zijn van het niet reguliere soort, de echte waarlijke broederschappen, uit de evolutie van de Europese bouwers voort gekomen, hebben hier niets mee van doen.
   ’t is vreemd te noemen, de Katholieken, hebben toch ook niets uitstaande met de protestanten, trouwens onze Koning behoort af te treden, hij heeft zijn geloof, waar aan hij trouw heeft gezworen het Nederlandse Protestantisme, door het bezoek aan de Paus, de verkochte Satan van het Christelijke denken, waar Nederland 30 ig jaar tegen heeft gevochten en de helft van zijn inwoners verloor, Nederland helaas is niet meer, een soort bananen republiek met een boogey man als koning, groet Jenne

  1. Arend het is niet juist om hier over een broederschap te spreken, een politieke entente heeft niets uit staande met een broederschap, maar het woord ligt jouw een beetje bestorven op de tong, zo als bij zoveel anderen, uitleg is niet nodig, om dat deze nooit wordt aanvaard.
   Jenne

  2. Arend 18 :
   Er is ook een bericht op Zero Hedge :
   http://www.zerohedge.com/news/2017-06-22/israel-deployed-18-fighter-jets-saudi-arabia-prevent-coup-fars
   Van belang is hier de nieuwe kroonprins die een fervent voorstander is van de oorlog met Iran. Het voorkomen van een staatsgreep zal maar een voorwendsel zijn. Zie citaat :
   “Credibility of the Fars report aside, as Petromatrix’ Olivier Jakob reported yesterday, the shocking Saudi shakeup means it is “Not A Question Of If But When New Escalation With Iran Starts.”

 11. Een nieuwe brandhaard is in de maak in Cyprus :
  http://www.veteranstoday.com/2017/06/20/jerusalem-nicosia-and-ww3/
  met citaat :
  “Jerusalem, Nicosia and WW3 By Gilad Atzmon on June 20, 2017
  Israel-Europe gas pipeline is the next disaster…”.
  Cyprus is zo al een kruitvat door de Turkse bezetting van een deel van het eiland, waar ook nog een Britse basis gevestigd is.Door deze pijpleiding wordt de sultan van Istanboel voor schut gezet. Ik verwijs naar de volledige tekst.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.