Advertentie

Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!!


 

x

x

Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!!

2020 © deze versie WantToKnow.nl/be

x

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò (1941) kun je een rebel noemen. In ieder geval een man die geen blad voor de mond neemt, teneinde de waarheid te verzachten of compleet in nevelen te hullen door diplomatieke taal te gebruiken. De man heeft een onmiskenbaar imposante carrière in de Katholieke Kerk achter de rug en heeft kennelijk als 79-jarige, op dit moment niet veel meer ’te verliezen’, bijvoorbeeld aan imago of carrièremogelijkheden.. Na zijn priesterwijding in 1968, is hij diplomaat voor het Vaticaan geweest en afgevaardigde van de paus in het Verenigd Koninkrijk. Hij werd in 1989 permanent waarnemer van het Vaticaan bij de Raad van Europa in Straatsburg. Qua diplomatieke uitdrukkingsvaardigheid heeft hem dus niets aan scholing ontbroken. En dan toch zo’n heftig verhaal als hieronder..!

In april 1992 werd deze priester tot titulair aartsbisschop gewijd door paus Johannes Paulus II. Paus Benedictus XVI benoemde hem in juli 2009 tot secretaris-generaal van de pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad. In oktober 2011 werd hij benoemd apostolisch nuntius in de VS. Het leek alsof velen daar niet blij mee waren, want voorafgaand aan deze benoeming waren er gelekte (HIER) brieven, die de wereld bekend werden als Vatileaks. In deze brieven werd openbaar gemaakt, dat deze Viganò op zijn inspanningen wijst, ter bestrijding van corruptie en de vriendjespolitiek.

Kardinaal Theodore McCarrick

In augustus 2018 publiceerde deze bisschop een 11 pagina’s tellend memorandum, waarin hij stelt dat paus Franciscus al lang wist van het pedofiele misbruik dat gepleegd werd. En met name door voormalig kardinaal en voormalig aartsbisschop van Washington Theodore Edgar McCarrick en deze daad trachtte te verdonkeremanen, door te laat in actie kwam. Paus Franciscus zou, kort nadat hij in 2013 als paus was aangetreden, de sancties die door zijn voorganger paus Benedictus aan McCarrick opgelegd waren, hebben verzacht.

Kardinaal McCarrick zou daarna een belangrijke rol hebben gespeeld als adviseur bij de benoeming van nieuwe (aarts)bisschoppen in de VS. In het memorandum uit 2018 van Viganò, roept deze paus Franciscus gewoon, zonder enig pardon, keihard op om af te treden! De brief die Carol Viganò aan Donald Trump stuurt, waar we hier over spreken, is van 25 oktober jl. en deze kun je HIER als origineel (pdf) downloaden. Het intro van deze brief:

Mister President,
Allow me to address you at thís hour in which the fate of the whole world is being threatened by a global conspiracy against God and humanity. I write to you as an Archbishop, as a Successor of the Apostles, as the former Apostolic Nuncio to the United States of America. T am writing to you in the midst of the silence of both civil and religious authorities. May you accept these words of mine as the “voice of one crying outin the desert” (Jn 1:23).

vertaald:

Meneer de president,

staat u mij toe dat ik u benader, in dit momentum, waarin het geloof van de hele wereld wordt bedreigd, door een globale samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als aartsbisschop en een opvolger van de apostelen, als de voormalige apostolische nuntius in de VS. Ik schrijf u in het stilzwijgen van zowel de burgerlijke als kerkelijke autoriteiten. Moge u mijn woorden alhier accepteren als de ‘stem van een roepende in de woestijn’.  (Jn 1:23)

Wij vertaalden de brief en deze luidt als volgt:

‘Zoals ik in mijn brief in juni al schreef, zijn de machten van het Kwaad in dit historische moment opgesteld in een alomvattende strijd tegen de machten van het Goede; de krachten van het Kwaad blijken machtig en georganiseerd te zijn in hun verzet tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, en in de steek zijn gelaten door hun wereldlijke en spirituele leiders. We ervaren dagelijks deze steeds heviger wordende aanvallen van degenen die de basis van onze samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor je land, en vrijheid van onderwijs en onderneming.

We zien hoe staatshoofden en religieuze leiders deze zelfmoord van de Westerse cultuur en zijn christelijke ziel in de hand werken, door burgers en gelovigen hun fundamentele rechten af te pakken, in naam van een gezondheidscrisis die zich meer en meer volledig ontpopt als een instrument voor de oprichting van een onmenselijke, uitdrukkingsloze (mondkapjes) tirannie.

Er is een wereldwijd plan dat de Grote Reset wordt genoemd gaande. De architect bestaat uit een globalistische elite die de hele mensheid wil onderwerpen met dwangmaatregelen en die de vrijheden van individuen en hele bevolkingen drastisch willen beperken. Dit plan is in allerlei landen reeds goedgekeurd en gefinancierd; andere landen zitten nog in een beginfase. Achter de wereldleiders, die medeplichtig zijn en uitvoerders zijn van dit helse project, zitten meedogenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren, waarmee ze hun agenda promoten.

Het doel van deze Grote Reset is het opleggen van een medische dictatuur, gericht op het afdwingen van maatregelen die basisvrijheden ontnemen. Dit wordt verborgen achter verleidelijke beloften van een basisinkomen en het kwijtscheden van schulden. De prijs voor deze concessies van het IMF is het afstand doen van privébezit, en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21, zoals deze door Bill Gates wordt gepromoot, in samenwerking met de grote farmaceutische groepen.
Naast de enorme economische belangen die de promotors van de Grote Reset motiveren, zal het afdwingen van vaccinaties gepaard gaan met een verplicht gezondheidspaspoort en een digitale ID, met ‘contact tracing’ van de hele wereldbevolking als gevolg. Degenen die deze maatregelen niet accepteren zullen worden opgesloten in interneringskampen, of onder huisarrest worden geplaatst. Al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Meneer de president, ik vermoed dat u er reeds van op de hoogte bent dat de Grote Reset in sommige landen tussen het einde van dit jaar en het eerste kwartaal van 2021 zal worden geactiveerd. Voor dit doel zijn nog meer lockdowns gepland de komende tijd. Officieel zullen die worden gerechtvaardigd door een zogenaamde ’tweede’ en ‘derde golf’ van de pandemie. U weet heel goed welke middelen worden ingezet om paniek te zaaien, en draconische beperkingen van individuele vrijheden te legitimeren. Dit zal een gekunstelde wereldwijde economische crisis veroorzaken.

Volgens de bedoelingen van de architecten van deze elite, zal deze crisis de toevlucht van landen naar deze Grote Reset onomkeerbaar maken. Daarmee wordt de finale klap uitgedeeld aan een wereld wier bestaan, en de herinnering daaraan, zij compleet willen opheffen. Maar deze wereld, meneer de president, bevat mensen, gevoelens, instituten, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die niet als robotten handelen, die niet als machines gehoorzamen.
Omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, en die worden samengebonden door een spirituele band die zijn kracht van boven krijgt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net als Lucifer in het begin van de tijd deed met zijn leuze ‘non serviam’ (‘ik zal niet dienen’).

We beseffen goed dat veel mensen zich ergeren aan deze verwijzing naar de botsing tussen God en het Kwaad, en aan het gebruik van ‘apocalyptische’ termen, die volgens hen alleen maar boosheid en verdeeld zaaien. Het wekt geen verbazing, dat de vijand boos is ontdekt te zijn, precies op het moment, dat hij denkt het fort ongestoord te kunnen veroveren.

Het is echter bijzonder verbazend, dat niemand alarm slaat. De reactie van de Deep State op degenen die dit plan afwijzen, loopt stuk en is onsamenhangend, maar begrijpelijk. Net nu de medeplichtigheid van de mainstream media erin geslaagd was om de transitie naar de Nieuwe Wereld Orde bijna pijnloos en opgemerkt te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het daglicht.

Tot voor een paar maanden geleden was het eenvoudig om mensen, degenen die deze vreselijke plannen die we nu tot in het kleinste detail voor onze ogen uitgevoerd zien worden, afwijzen, te belasteren als ‘complotdenkers’. Tot afgelopen februari had niemand ooit kunnen denken dat mensen in al onze steden gearresteerd zouden worden, alleen al voor het op straat lopen om een luchtje te scheppen, om het open houden van hun bedrijf en/of voor het naar de kerk gaan op zondag.

Tóch gebeurt dit nu over de hele wereld, zelfs in het pittoreske Italië, dat veel Amerikanen een klein en betoverend land vinden, met zijn oude monumenten, kerken, charmante steden en karakteristieke dorpjes. Maar terwijl de politici zich in hun paleizen hebben opgesloten en hun decreten als Perzische stadhouders uitvaardigen, gaan bedrijven op de fles, sluiten er winkels en mogen mensen niet meer leven, reizen, werken en bidden.

En de desastreuze psychologische gevolgen van deze operatie zijn reeds zichtbaar, beginnend met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, die gescheiden zijn van hun vrienden en klasgenoten, en hun lessen thuis alleen achter de computer moeten volgen.

In de Heilige Schrift spreekt de apostel Paulus over de ‘tegenstander’, de manifestatie van het ‘geheim der wetteloosheid’ (de kathèkon, 2 Tess. 2:6-7). In de religieuze sfeer is de Kerk, met name het pausschap, het obstakel tegen het kwaad. In de politieke sfeer zijn dat degenen die de oprichting van de Nieuwe Wereld Orde willen verhinderen. Het is nu duidelijk dat degenen die de Stoel van Petrus bezet (paus Franciscus) vanaf het allereerste begin zijn rol heeft verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te promoten. En daarbij de ‘Deep church’, hén, die hem vanuit hun rangen hebben gekozen, te steunen.

Meneer de president, u heeft duidelijk gesteld dat u het land wil verdedigen – ‘One Nation under God’, de fundamentele vrijheden, én de niet onderhandelbare waarden die ons nu worden afgenomen en waar nu tegen gestreden wordt. Het is u, beste president, die de ‘tegenstander’ is van de Deep State, van de definitieve aanval van de kinderen der duisternis. Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil overtuigd worden van het enorme belang van deze aanstaande verkiezingen: niet zozeer vanwege een of ander politiek programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw acties die deze wereld het beste belichaamt.

Met name in historische context, willen ze onze wereld met lockdowns opheffen. Uw tegenstander is ook ónze tegenstander: het is de Vijand van het menselijke ras, hij die een ‘mensenmoordenaar van den beginne’ is (Joh.8:44).

Rondom u, hebben degenen die u als het laatste bolwerk tegen deze werelddictatuur zien, zich met geloof en moed verzameld. Het alternatief is te stemmen op een persoon die gemanipuleerd wordt door de Deep State, die ernstig gecompromitteerd is door schandalen en corrupte, en die de VS zal aandoen wat Jorge Bergoglio (Paus Franciscus) de katholieke kerk aandoet, wat premier Conte Italië aandoet, president Macron aan Frankrijk, premier Sanchez aan Spanje enzovoorts.

Door de gevoeligheid voor afpersing van Joe Biden – net als die van de prelaten van de ‘magische cirkel’ van het Vaticaan – zal blijken dat hij gewetenloos zal worden gebruikt, en illegitieme machten zal toestaan, om zich met zowél het binnenlandse beleid als met de internationale balans te bemoeien. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren, al iemand hebben klaarstaan, die nog erger is dan hij en die hem zal vervangen zodra de mogelijkheid zich voordoet. (Bidens ‘running mate Kamala Harris?).

En toch, te midden van deze sombere toestand, deze ogenschijnlijk niet te stoppen opmars van de ‘Onzichtbare Vijand’, rijst er hoop. De tegenstander weet niet hoe lief te hebben, en begrijpt niet dat een basisinkomen en het schrappen van hypotheken om de massa te onderwerpen, om hen te overtuigen zich als vee te laten brandmerken, niet voldoende is. Dit volk, dat al te lang het misbruik van een haatdragende en tirannieke macht heeft moeten verduren, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en opheffing van zijn identiteit.

De recent naar buiten gekomen foto van Joe Biden en zoon Hunter op een Oekraiense golfbaan. Gepubliceerd, kort nadat Joe Biden bij hoog en laag volgehouden had, dat hij ZELFS NOOIT IN OEKRAÍNE WAS GEWEEST.. Gaat het om zijn praatjes of om zijn DADEN?

Dit volk begint de waarde van gezins- en sociale banden te begrijpen, van de banden van geloof en cultuur, die eerlijke mensen met elkaar verenigen. Deze Grote Reset is gedoemd te falen, omdat degenen die dit hebben gepland niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die klaar staan, om de straat op te gaan, om daarmee hun rechten te verdedigen, hun geliefden te beschermen en hun kinderen en kleinkinderen een toekomst te geven. De uniforme onmenselijkheid van het globalistische project zal hopeloos in stukken breken dankzij de standvastige en moedige tegenstand van de kinderen van het Licht.

De vijand heeft Satan aan zijn kant, hij die enkel weet hoe te haten. Maar aan onze kant hebben wij de Almachtige God, de Heer der heerscharen die staan opgesteld voor de strijd, en de heilige maagd, die de kop van de oude slang zal vermorzelen. ‘Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Rom.8:31).

Meneer de president, u bent zich er goed van bewust dat de VS in dit cruciale uur beschouwd wordt als de verdedigende muur waar de voorstanders van het globalisme de oorlog aan hebben verklaard. Vertrouw op de Heer, wees gesterkt door de woorden van de apostel Paulus: ‘Alle dingen kan ik aan door Hem, die mij kracht geeft (Fil.4:13).

Een instrument te zijn van Goddelijke voorzienigheid, is een grote verantwoordelijkheid, waar u absoluut alle genade voor zult ontvangen die u nodig heeft. Omdat ze vurig over u wordt afgesmeekt door de vele mensen, die u met hun gebeden ondersteunen. Met deze hemelse hoop, en de verzekering dat ik voor u zal bidden, voor de First Lady en voor uw medewerkers, geef ik u met al mijn hart mijn zegen.

Carlo Maria Viganò,
aartsbisschop

* * *

18 gedachten over “Aartsbisschop wijst op een wereldwijd complot..!!

 1. Geweldig! Wat een tijden om te leven.
  We zitten in de volle overgang van het tijdperk Vis naar Aquarius en nu gaat het wel heel snel.
  Wat ‘q’ zei, the end is known and is great, enjoy the movie, heeft met dit hierboven te maken.
  Wat eraan komt is helemaal te gek, een totale andere wereld en dus wat we nu hier zien gebeuren moeten we gewoon als details zien van de greatest movie on Earth en wat een ups en downs geeft deze film ons!

  Het maakt niet uit of Trump wint of niet, hij heeft zijn ding al gedaan. Hij heeft het Amerikaanse publiek wakker gemaakt de afgelopen vier jaar en de grootste klapper nu met deze verkiezingen waar de deepstate alle registers open trok en niet eens meer voorzichtig aan deed maar volledig onder de ogen van de mensen de verkiezingen proberen te stelen.
  Wat een show! Wat denk je, dat de regering ermee weg komt nu zoveel mensen gezien hebben wat de deepstate doet?
  Think again want zodra iets verborgen is en je schijnt er licht op dan gaat het al veranderen, dan kan het niet meer. Dit is gewoon de dynamiek van de realiteit waar we in leven.
  Soms is de verandering snel soms duurt het jaren en lijkt er niks te gebeuren maar dan plots gebeurd er toch wel iets en dat gaat nu ook gebeuren.
  Ik vermoed en denk ook dat Trump geen president wordt, niemand wordt meer president in de huidige vorm van de totale corrupte regering, daar gaan nu veranderingen in komen. Wat het brengt? Afwachten maar we weten dat het einde van de movie perfect is dus genieten maar.

  Ik dacht ooit bij mezelf, een politiek systeem dat zo corrupt is kan je nooit veranderen van binnenuit, dat kan alleen door een kracht van buitenaf die niks met die kliek te maken heeft en toen werd Trump gekozen en zag je hoe al die careerpoliticians vier jaar lang Trump het leven zuur hebben proberen te maken? Onderhuids of misschien bewust, wisten of voelden ze al aan dat Trump het einde van hun betekende en dat ze hem koste wat kost weg wilde hebben en als het niet tussentijds kon dan maar met de verkiezingen maar dan op zo’n manier dat de mensen het maar moesten zien en ze het bedrog gewoon open en bloot deden en daarmee hebben ze hun eigen lot bezegeld.
  Wie lacht nu het hardst? Ik denk wel Trump en wij vrijheidslievende mensen.

  Zo ook met die Covid-hoax.
  Ik las onlangs nog dat Merkel zei, ‘Mensen die zich niet aan de Corona maatregelen houden worden keihard afgestraft door het virus zelf!”
  Dat zeg je toch niet?
  Dat is in mijn ogen een paniek-uitspraak die mij laat weten dat Merkel de controle over de Corona-crisis heeft verloren.
  Hetzelfde als de fabeltjeskrant van Arjen Lubach onlangs waar ze de meest lage IQ mensen uit onze samenleving op televisie lieten zien en waarom ze door de gevestigde orde als ‘Gekkies’ gelabeled worden maar denk je dat je doktoren of advocaten in zijn programma gaat zien? Nee, veel te gevaarlijk.
  Dit is wederom bewijs dat kabinet Rutte het vuur aan de schenen gelegd krijgt over deze Corona-hoax en dat ze tot zulke maatregelen moeten komen om mensen van ‘gekkies’ te proberen te overtuigen.
  De NOS haalde de belettering van hun wagens af omdat ze aangevallen worden door ‘gekkies’, oftewel mensen die dit bedrog zat zijn en het niet meer pikken.
  De revolutie zal niet op de tv uitgezonden worden maar door bepaalde uitzendingen zie je toch wel dat de regering aardig tegengewerkt wordt en zie je toch iets van de revolutie.

  Wat een show zeg!
  The Greatest Show On Earth en wij zijn erbij.
  We leven in de laatste nadagen van het tijdperk vis en alle symptomen en systemen die bij het tijdperk vis hoort kan niet meer bestaan nu in Aquarius en is dus bezig om af te breken.
  Denken jullie dat hun zo gewenste ‘NWO’ stand kan houden in Aquarius? Dus maak jullie geen zorgen, geniet gewoon van de show die we te zien krijgen, het is al goed, er is geen enkele mogelijkheid dat een systeem wat in het tijdperk Vis werkte ook in Aquarius gaat werken, de zogenaamde ‘Vis-Elite’ werken tegen universele krachten en wat denk je, wie gaat winnen?
  De zogenaamde God vs Mens, that’s the picture waar we nu in zitten.
  Daarom, alles is perfect, alles loopt precies volgens plan.

  1. Lokiban.
   Of het allemaal goed gaat of volgens plan verloopt weet ik niet en betwijfel ik zelfs.
   Ook weet ik niet of er een plan is of dat velen gewoon hunkeren naar een echt vrije en leefbare wereld waar iedereen gewoon gelijkwaardig aan elkaar is en ook op een gelijkwaardige manier “behandeld” wordt..
   Nu gaat het artikel over een bisschop die een brief heeft geschreven en daarin aangeeft dat er een wereldwijd complot zou zijn.(Dat is ook mijn overtuiging overigens).
   Nu is de MSM nogal snel met een stempel op te plakken van complotdenkers aan iedereen die hun leugens niet meer geloven en dat is een gevaarlijk iets wat zelfs opruiing zou kunnen zijn.
   https://nos.nl/collectie/13849/artikel/2355823-biden-krijgt-nog-geen-overheidsgeld-voor-transitieperiode
   Vanmorgen keek ik naar het roddelprogramma WNL en daar zaten een paar zogenaamde Amerika deskundigen die allerlei ongefundeerde uitspraken deden zonder ook maar enige onderbouwing.Maar waar het mij om gaat is dat de presentatrice meerdere malen uitsprak dat Biden gewonnen had terwijl er officieel nog geen bevestiging is.
   Wanneer u de bovenstaande verwijzing leest leest u ook dat Biden ook nog geen overheidsgeld krijgt en dat men eerst de definitieve uitslag wil afwachten.
   Nou vraag ik mij af wat gevaarlijker is leugens verteld door de MSM wat heel vaak GEEN FEITEN weergave is maar een aanname of wens van de MSM en elite aanhangers of het door dezelfde groep censureren van waarheden verteld of geschreven door mensen die hun verhaal wel kunnen onderbouwen maar dan weer door de publieke kanalen als complotdenkers worden weggezet.
   Ook vind ik het verkeerd dat men met boetes probeert mensen te dwingen het door hen ( De welbekende elite zeg maar) gewenste gedrag door de strot te duwen.
   Ten eerste hebben we een minister van justitie en veiligheid die zelf in de fout is gegaan en om een strafblad voor hem te voorkomen hebben ze snel de bedragen en regels aangepast.Feit blijft dat de burger alles maar gewoon moet accepteren terwijl we nu met een minister zitten die volgens de toen geldende regels een strafblad zou hebben en gewoon had moeten opstappen. Het ergste is natuurlijk wel dat deze persoon nu de politie/handhaving opdrachten geeft en dat is in mijn zienswijze niet juist.
   Vroeger had elk dorpje een politiebureau en toen wist men wat er speelde en was er relatief weinig mis en voor burgers was het veel makkelijker om toegang tot het politieapparaat te krijgen om bv aangifte te doen wanneer er delict werd gepleegd door bv een zedendelinquent.Nu kun je wel aangifte doen maar vaak wordt er niets mee gedaan of men moet zelfs wachten om aangifte te kunnen doen waarna het in een lade verdwijnt omdat de politie het te druk heeft.Dit is ook het gevolg van het beleid onder verantwoordelijkheid van Rutte.Probleem is dat Rutte geen verantwoordelijkheid neem en gewoon blijft slopen wat vorige generaties hebben opgebouwd.
   Wat is afgebroken?
   Het politie apparaat (er zouden volgens de MSM zelfs criminelen bij de politie zitten).
   De zorg (een aantal jaren terug hebben ze honderden handen aan bed ontslagen en nu roepen ze moord en brand omdat ze onvoldoende handen zouden hebben en schromen ze niet om een beroep te doen op eerder ontslagen of uit dienst getrede zorgmedewerkers/sters. Dat is fout beleid en verkeerde bedrijfsvoering waarbij het niet ondenkbaar is dat velen wel hun zakken hebben kunnen vullen over de rug van deze mensen,gevolg door dit falen worden nu dwangmaatregelen doorgevoerd voor de hele bevolking.
   De belastingdienst (denk aan de kindertoeslagaffaire).
   Boeren die protesteren omdat ze hun sector cq bedrijf kapot gemaakt zien worden worden door de MSM zelfs al als extremisten bestempeld wat het makkelijker maakt om geweld tegen hen te gaan gebruiken wanneer ze weer demonstreren.
   Gemeentes sturen mensen van het kastje naar de muur en zijn niet in staat om te doen waarvoor ze zijn.Zij laten Rutte geld bij hen weghalen op velerlei gebieden en ipv dat te blokkeren gaan ze de inwoners via heffingen nog zwaarder belasten terwijl die het vaak toch al moeilijk hebben. Wanneer ik dan een burgemeester hoor zeggen dat hij en een deel van zijn collegaburgemeesters achter Femke Halsema blijft staan terwijl zij haar vriendjes en vriendinnetjes in grote getalen met besmettingsgevaar voor andere mensen op de Dam liet demonstreren en later zelf deelnam dan heeft geen enkele coronamaatregel zin. Deze burgemeester is dan ook nog voorzitter van het veiligheidsberaad.
   Zo kan ik nog even doorgaan maar mijn conclusie is dat zelfs de gezondheid van mensen niet meer telt gezien de invoering van 5G ondanks dat er rapporten zijn van bv de WHO dat 5G mogelijk kankerverwekkend kan zijn om over straling nog niet te spreken.
   Geldelijk gewin is de leidraad en dat zien mensen zelfs bij de apotheek waar ze telkens goedkopere “medicijnen” voorgeschreven krijgen de ene week dit en dan weer dat.
   Voor de duidelijkheid dit is zoals ik dingen zie in combinatie met mijn mening en niet mijn hart luchten of wat dan ook omdat ik ondanks dit alles toch positief weet te blijven.

  2. @Lokiban In grote lijnen helemaal met je eens. Laten we iid dankbaar zijn dat we van een in en in corrupt systeem afstappen. We moeten wel waken voor de goede uitkomst. Hegel draait postuum overuren.

  3. https://nos.nl/collectie/13849/artikel/2355966-hoofd-afdeling-verkiezingsfraude-vs-neemt-ontslag-na-oproep-minister-barr
   Barr wil een onderzoek naar serieuze beschuldigingen van verkiezingsfraude en dat lijkt mij terecht en de enige manier om de waarheid boven water te krijgen.(indien het op de juiste wijze gebeurd natuurlijk zonder invloed van buiten/anderen).
   Zelfs FOX zou nu een woordvoerster van Trump tijdens haar spreken van de buis af gehaald hebben.(Trump heeft meermaals uitgehaald naar bepaalde media en mogelijk zinnen zij nu op revance ? ).
   Wanneer men ervanuit gaat dat een groot deel van de Amerikaanse presidenten één pot nat is en dezelfde doelen na streeft dan zou wat nu gebeurd wel eens de bedoeling kunnen zijn om de Amerikanen (en dan met name de republikeinen versus democraten) tegen elkaar op te zetten zodat er gewoon een burgeroorlog uitbreekt.
   Eerder heeft de VS laten zien dat dit mogelijk is tijdens de oorlog noord tegen zuid meen ik.Wanneer dit zo zou zijn moet ik aan de Feema kampen denken die dan mogelijk een grote rol zouden kunnen gaan spelen om opstandelingen af te gaan voeren.
   Waarom is het bestaan van deze kampen (bijna angstvallig) verborgen gebleven?
   Door Biden nu al uit te roepen als winnaar kan levens gevaarlijk zijn vooral wanneer na het onderzoek naar buiten zou komen dat er met stemmen geknoeid zou zijn en toch Trump als winnaar uit de bus zou komen.
   Dat dit kan gebeuren is gewoon heel goed mogelijk en zal zeker ernstige gevolgen hebben zoals een mogelijke burgeroorlog dus.
   Ook Rutte heeft Biden al gefeliciteerd ondanks dat er nog niets officieel is en dat vind ik een grof schandaal en een premier onwaardig omdat die op FEITEN behoord af te gaan en niet op mediawaanzin van de MSM.(ook ander regeringsleiders hebben dat overigens al gedaan ).Nu zullen velen mogelijk denken dat dit complottheorie is of dat ik niet spoor maar dat is dan maar zo feit is en blijft dat HET KAN dat het een mogelijkheid kan zijn.

  1. Ik vind het zó moeilijk om er wat zinnigs van/over te zeggen.. Vind het wel een wazig verhaal van deze ‘federatie’.. Waarom moeten zij het ’telkens’ weer ‘overnemen’…!?
   Knap dat ‘anderen’ wél wat zinnigs kunnen melden over deze doorgeving.. (Bijv. vergelijken met Sinterklaas en/of andere BWF (bekende wereld figuren).)
   Dus Robvdz… What’s the big deal? Lees de tekst of niet; doet ie je niets, ook ná het lezen, let it be..!

 2. Volgens mij zou die Galactische Federatie best kunnen bestaan, maar dan is ’t zeker niet een onze vrijheid respecterende bedoening. Krachten die controle willen en beloven dingen vóór i.p.v. met ons op te lossen, waardoor wij in onze onnatuurlijke gedegenereerdheid blijven, kunnen zich gemakkelijk als lichtkrachten voordoen: af- en misleiding. Guido, iets zinnigs zeggen over iets onzinnigs, hoeft helemaal niet.

 3. Een stukje citaat uit de brief van de aartsbisschop hier boven.
  Het doel van deze Grote Reset is het opleggen van een medische dictatuur,gericht op het afdwingen van maatregelen die basisvrijheden ontnemen.Dit wordt verborgen achter verleidelijke beloften van een basisinkomen en het kwijtschelden van schulden.De prijs voor deze concessies van het IMF is het afstand doen van privébezit,en het volgen van een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21,zoals deze door Bill Gates wordt gepromoot,in samenwerking met grote farmaceutische bedrijven. Einde citaat.
  Was Bill Gates ook niet bezig met de bouw van 7 fabrieken ivm vaccin tegen Covid?
  Nederland begint steeds meer op China te lijken net zoals dat ook gebeurd in andere Europese landen.5G hebben ze nodig om iedereen in de gaten te houden en apparatuur op afstand te kunnen bedienen dat doen ze met smoezen en het plaatsen van “slimme” apparaten zoals bv lantaarnpalen met een antenne voor 5G compleet en veel woningen hebben ook al zogenaamde “slimme” apparatuur in bv de meterkast.
  Ze kunnen daarmee iedereen volgen en zelfs herkennen wat natuurlijk uitgelegd wordt als dat het voor onze eigen veiligheid zou zijn.Wat betreft het IMF en wat voor orgaan dat is: We hebben gezien welke eisen ze aan de Grieken hebben gesteld maar erger nog ook lieten ze zien dat ze totaal niets om mensen hun welzijn geven want feiten zijn toch dat veel Grieken geleden hebben of zelfs gestorven zijn waar niets aan gedaan werd.
  Volgens een boekje van Middelkoop werkt het IMF samen met de ECB. De ECB verstrekt leningen of koopt obligaties op waarna het IMF eisen gaat stellen wanneer landen niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen waarbij ze dus letterlijk over lijken gaan.
  Onze regering geeft nu miljarden uit zogenaamd om de mensen te helpen of de economie te redden maar heel veel geld is al naar die even corrupte EU verdwenen met toestemming van Rutte wat niets met Nederland te maken heeft maar Nederland wel afhankelijk zal maken wanneer geld geleend gaat worden bij de ECB.Nederland wordt eigenlijk uitgeleverd aan de grillen van de ECB (die de rente kunnen verhogen indien ze dat willen) en de vraag is niet of ze dat gaan doen maar wanneer en wat voor gevolgen heeft dat voor het afbetalen van onze schuld welke nu veroorzaakt wordt? Kunnen wij het niet meer afbetalen dan zal Nederland hetzelfde lot als de Grieken gaan overkomen omdat het IMF ook hier geen medeleven zal tonen vrees ik.
  https://stralingsleed.nl/blog/de-lantaarnpalen-worden-massaal-vervangen-door-smart-lighting/
  Stukje bij beetje worden onze rechten,vrijheden en democratische zaken ons afgenomen en een dictatuur komt ervoor terug.In Lombardije is een proef met “smart” lantarenpalen het voordeel zou zijn dat inbraken voorkomen zullen worden omdat ze ieders loopbeweging kunnen controleren en zien dat mensen een andere route dan de meesten lopen waardoor iemand al gelijk verdacht is.Waar zijn alle beschermers van onze democratie en onze rechten en vrijheden?
  Overal camera’s zijn er niet voor onze veiligheid maar om iedereen te knevelen zodat we in de pas lopen zoals anderen dat wensen.Schuldhulpverlening stelt geen drol voor want het enige wat ze doen is zaken afnemen van mensen waarna je naar de voedselbank wordt gezonden waar de overheden overigens geen of weinig geld voor over hebben,om maar aan te geven hoeveel ze om de burgers geven.

 4. Ja hoor dit dachten we al. De nieuwe joden zijn mensen die niet in de leugens geloven en dus niet meedoen en dus bewust achtergesteld worden. Worden de nee-mensen afgekepen en de conformisten beloond? Lijkt er wel heel erg op.
  Lang artikel maar wilde ik met jullie delen.

  De Jonge: ‘Bepaalde regels gelden wellicht langer voor mensen zonder vaccinatie’

  Het is niet uitgesloten dat mensen die een coronavaccin nemen, straks voordelen hebben ten opzichte van niet-gevaccineerden. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).
  Edwin van der Aa en Chris van Mersbergen en Sander van Mersbergen10 november 2020, 19:24
  Minister Hugo de Jonge.BEELD ANP
  “U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie,” aldus De Jonge dinsdagmiddag op het Binnenhof. “Of dat bepaalde risicogroepen inderdaad weer méér mogen omdat ze al een vaccinatie hebben gehad. Maar dat gaan we echt allemaal nog uitwerken, dat komt er nog aan.”

  Het maakt volgens De Jonge ook uit welk vaccin straks het eerst beschikbaar is, en bij welke delen van de samenleving dat specifieke vaccin het beste werkt. “Als er een vaccin komt dat ouderen en kwetsbaren heel goed beschermt, dan biedt dat natuurlijk weer fantastische kansen om maatregelen voor de jongeren te versoepelen.”

  Stroomversnelling
  Het is voor zover bekend voor het eerst dat De Jonge zich uitspreekt over dit onderwerp. De vraag hoe Nederland straks om zal gaan met een coronavaccin is in een stroomversnelling gekomen nu de Amerikaans-Duitse combinatie Pfizer/BioNTech gisteren ontzettend veelbelovende tussentijdse resultaten presenteerde.
  Dinsdag werd bekend dat Nederland samen met de andere EU-landen een definitieve deal met Pfizer en BioNTech heeft gesloten over de aankoop van in elk geval 200 miljoen doses van het vaccin. Daarvan zijn er een kleine acht miljoen bestemd voor Nederland. Ook met vijf andere vaccinontwikkelaars hebben de Europese landen al afspraken gemaakt.

  Mocht een vaccin straks naar Nederland komen, dan bepaalt minister De Jonge op basis van een advies van de Gezondheidsraad wie als eerste in aanmerking komt voor een prik, hoe de hele vaccinatiecampagne wordt ingericht, en dus ook of mensen die een vaccin nemen, eventueel een voordeeltje te wachten staat. Het advies van de Gezondheidsraad wordt in de tweede helft van volgende week verwacht. De Jonge hoopt dan ook de vaccinatiestrategie van het kabinet te kunnen presenteren.
  Het coronavaccin gloort aan de horizon. Wie krijgt dat als eerste? Wie gaat al die prikken zetten? En hebben mensen mét een vaccin straks meer bewegingsvrijheid dan anderen?

  Lees hieronder het antwoord op vijf prangende vragen over hét vaccin.
  1. Wie mag eerst?
  Dat besluit minister Hugo de Jonge, mede op basis van een advies van de Gezondheidsraad. Die raad is op dit moment nog druk met de laatste details. De Jonge hoopt het advies in de tweede helft van volgende week te krijgen, zei hij gisteren.
  Dan de inhoud: ouderen en zorgpersoneel zullen in het advies op nummer één komen te staan, voorspelt Maarten Postma, hoogleraar Global Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Ouderen kun je verder specificeren: bijvoorbeeld eerst 80-plussers, dan 75-plussers, en zo verder. Bij zorgpersoneel kun je de medewerkers van verzorgingshuizen voorrang geven boven de rest. Daarnaast kun je kijken naar mensen onder de 60 of 65 die extra risico lopen, dat gebeurt bij de griepprik ook. Wat lastig is: je kunt niet selecteren op overgewicht, een erkende risicofactor. Dat is te stigmatiserend.”
  Postma was lid van de Nederlandse Gezondheidsraad en is nu lid van de Britse evenknie ervan. “In het Verenigd Koninkrijk hebben we het advies een maand geleden al uitgebracht en dat zag eruit zoals ik net vertelde. Ik kan me niet voorstellen dat Nederland tot een ander besluit komt. Het gaat om hetzelfde virus en dezelfde vaccins.”
  In ons land beginnen doelgroepen zich al te roeren: zo wil onderwijsbond Aob dat leraren voorrang krijgen. “In Engeland staan de leraren nog niet op het prioriteitenlijstje,” doet Postma vast aan verwachtingsmanagement.

  2. Maakt het nog uit welk vaccin er beschikbaar komt?
  Jazeker. Maandag verblijdden Pfizer en BioNTech de westerse wereld met veelbelovende tussentijdse resultaten van het coronavaccin dat zij ontwikkelen. Wat we weten: het vaccin beschermt tot nu toe in 90 procent van de gevallen tegen het coronavirus. Een ontzettend hoog percentage, veel hoger dan verwacht. Maar wat we nog niet weten: beschermt het ouderen net zo goed als jongeren? En zo nee, hoeveel minder dan?
  Postma: “Misschien beschermen andere vaccins die eraan komen, van AstraZeneca of Janssen uit Leiden bijvoorbeeld, ouderen wel beter. Dat weten we nu nog niet, straks wel.” Het ene vaccin zou dus net wat meer geschikt kunnen zijn voor het zorgpersoneel, het andere voor de ouderen.
  Een vaccin kan iemand beschermen tegen ernstig ziek worden, maar kan er ook voor zorgen dat mensen het coronavirus minder snel verspreiden. Hoe een vaccin op deze twee vlakken scoort, maakt ook uit bij de beslissing wie het krijgt. Een vaccin dat er vooral voor zorgt dat mensen niet zwaar ziek worden, is geschikt voor de oudere doelgroep. Een vaccin dat verspreiding voorkomt, kun je reserveren voor jongeren, die vaak veel meer sociale contacten hebben.

  3. Waar kan ik mijn vaccinatie straks halen?
  Ook dat is nog niet besloten. Eigenlijk zijn er twee opties: de huisartsen, die traditioneel de griep- en pneumokokkenprik voor hun rekening nemen. Of de GGD’s, die de andere vaccinaties doen. “Maar een middenweg kan ook,” zegt een woordvoerder van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
  Voor vaccineren bij de huisarts is wel wat te zeggen, vindt ook de Groningse hoogleraar Postma. “De doelgroep zal straks in de eerste maanden grotendeels hetzelfde zijn als die bij griep. Bovendien is het de vraag of de GGD, die al maanden overbelast is, er ook nog eens een gigantische vaccinatiecampagne bij kan hebben.”
  Ook de huisartsen hebben zo hun praktische problemen. “De campagne rond de griep- en pneumokokkenvaccinatie was heel pittig, om die praktisch uit te voeren in een 1,5 metersamenleving. Veel huisartsen hebben daar in hun praktijk niet genoeg plek voor, dus moeten ze uitwijken. Ook het feit dat voor veel vaccins twee prikken nodig zijn met een periode ertussen, betekent nogal wat extra regelwerk.”
  Kortom: veel huisartsen willen wel hun bijdrage leveren, denkt de LHV, maar dan moet het praktisch wel uitvoerbaar zijn. “En, niet onbelangrijk: we willen niet dat de reguliere huisartsenzorg in het gedrang komt.”

  4. Hoeveel mensen moeten gevaccineerd zijn om ons van het virus te verlossen?
  “Om ons oude leven terug te krijgen, schat ik dat 80 tot 90 procent van de bevolking zich zou moeten laten vaccineren met een bijna perfect vaccin,” zegt hoogleraar Postma. Het bijna perfecte vaccin lijkt zich nu aan te dienen, dat van Pfizer. Maar om aan die 80 of 90 procent te komen en daarmee écht groepsimmuniteit te bereiken, dat is nog niet zo makkelijk. Dus het leven van vroeger is nog ver weg.
  Om te beginnen wordt niet verwacht dat er, als de vaccinaties starten – begin 2020 bijvoorbeeld – meteen miljoenen vaccins beschikbaar zijn. Honderdduizenden is realistischer. Minister De Jonge gaat er vanuit dat het ‘alles bij elkaar maanden en maanden’ duurt om iedereen in de juiste volgorde te vaccineren.
  Een ander punt: niet iedereen is meteen geïnteresseerd in een prik. Postma: “Ik begrijp dat mensen huiverig zijn, omdat het vaccin in recordtijd is ontwikkeld. Tegelijk moet je erop vertrouwen dat de beoordelende instanties net zo streng zijn als normaal. Ik denk dat je als overheid gewoon eerlijk moet zijn en het publiek zoveel mogelijk informatie moet geven. Heel veel mensen zullen toch een vaccin willen, gezien de crisis waar we nu in zitten.”
  Dat klopt: Nieuwsuur peilde in september dat zeven op de tien Nederlanders bereid zijn om zich te laten vaccineren tegen corona. Mocht dat uitkomen, dan kan groepsimmuniteit uiteindelijk best dichtbij komen, vooral omdat de meeste mensen die al corona hebben gehad een tijdje beschermd zijn tegen het virus.
  Maar dat is toekomstmuziek. Eerst zal er sprake zijn van het maandenlang opbouwen van die gezamenlijke immuniteit. Het goede nieuws: elke maand zal het daardoor wat makkelijker zijn om het reproductiegetal, de beroemde R, onder de 1 te houden, waardoor het virus zich moeilijker verspreidt. Ons oude leven, of iets dat er op lijkt, komt dus steeds een stapje dichterbij.

  5. Tenslotte: hebben gevaccineerden straks voordelen ten opzichte van niet-gevaccineerden?
  Minister De Jonge wilde dat dinsdag in gesprek met deze site niet uitsluiten. “U moet het zo zien dat bepaalde maatregelen wellicht langer zullen gelden voor mensen zonder vaccinatie,” zei De Jonge. “Of dat bepaalde risicogroepen inderdaad weer méér mogen omdat ze al een vaccinatie hebben gehad. Maar dat gaan we echt allemaal nog uitwerken, dat komt er nog aan.”
  Niemand in Nederland is verplicht om een vaccin te nemen. Maar in de zorg zal het personeel de druk wel voelen om het te doen, omdat daar gewerkt wordt met kwetsbare patiënten of cliënten. Eerder dit jaar bleek al dat ziekenhuizen erover dachten om personeel zonder vaccin de toegang tot bepaalde afdelingen te weigeren.
  Een professor van de universiteit van Oxford opperde om mensen die het vaccin nemen een geldbedrag te geven, om ze te belonen voor hun bijdrage aan de maatschappij. Een ander mogelijk ‘cadeau’ voor gevaccineerden: de vrijheid om weer op vakantie te gaan.

 5. @robvdz.

  Wat De Jonge zegt komt dat niet neer op schending van het zelfbeschikkingsrecht wat wij allemaal hebben? (en schending van onze keuzevrijheid?). Wanneer er voordelen gegeven gaan worden aan hen die zich laten vaccineren is dat dan niet ongeveer gelijk aan chantage/omkoping?
  Is het geen discriminatie wanneer je hen die aan de wensen van De Jonge meewerken (vaccineren dus) voordelen geeft en zij die zich niet laten vaccineren bestraft door maatregelen voor hen langer te handhaven of zelfs zaken te ontzeggen? ( indirect is dat dan toch een bevestiging dat vaccineren niet echt helpt omdat zij die gevaccineerd zijn dan toch niet meer bang zouden moeten zijn dat zij door NIET gevaccineerden besmet zouden kunnen worden?).
  Laatst hoorde ik dat het vaccine maar voor ongeveer 70% zou werken en 90% vaccineren gaan ze mogelijk niet eens halen. Waarbij dan ook nog komt dat de gevolgen op langere termijn voor de gezondheid niet bekend zijn.

  Bestaat dan het risico niet dat het nu maar deels helpt tegen corona maar dat eventuele latere nog gevaarlijkere ziekten op de loer kunnen liggen zoals bv kanker? Vergeet hierbij niet dat dan de kans bestaat dat ALLE gevaccineerden dit mogelijk zouden kunnen krijgen. Op (in Nederland) 17 miljoen mensen waarvan maar een erg klein deel volgens de geleerden tot nu toe overleden zou zijn aan corona (wat natuurlijk verschrikkelijk is) terwijl tot nu toe ook velen niet eens iets zouden merken mogen ze dan tot zulke draconische maatregelen overgaan? Nogmaals waarom zouden zij die zich niet laten vaccineren zaken onthouden moeten worden of andere strafmaatregelen opgelegd moeten krijgen want de gevaccineerden zouden dan toch veilig moeten zijn?
  Maar er gebeuren meer vreemde zaken zag ik vanmorgen wederom bij WNL.
  De politie zou pedojagers oproepen met de jacht op pedofielen te stoppen omdat dat een zaak is voor de politie en ook mogen ze niet het heft in eigen hand nemen.In een gewone maatschappij waar alles naar behoren zou functioneren ben ik het daarmee eens maar we weten allemaal dat zedenzaken nogal vaak blijven liggen en zelfs in sommige gevallen moet men dagen/weken wachten eer aangifte gedaan kan worden. In deze uitzending van WNL zat ook een directeur van debatcentrum De Balie en die sprak over complottheorie en dat er mensen zijn die geloven dat er wereldwijd pedonetwerken zouden zijn.
  Zelfs op de publieke omroepen hebben ze het gehad over de zaak Epstein en ook hebben diezelfde publieke omroepen meermaals verteld dat het tot in de hoogste regionen voorkomt waarbij ze het zelf hadden over contact tussen Epstein en bv Clinton.

  In Nederland was het zelfs zo dat er sprake was van de komst van een pedopartij zelfs in Den Haag. Wanneer het zover is gekomen zegt dat veel over Den Haag maar nog erger wanneer je pedofielen zover laat doordringen dan geeft dat zeker aan dat kindermisbruik (want dat doen pedofielen) heel laag staat bij het bestrijden van dat soort lieden.
  Wanneer hooggeplaatsten deelnemen aan pedofilie zoals politici dan is het bijna gewoon te verwachten dat er geen prioriteit voor bestrijding van pedofilie is.Stel dat Clinton toen hij president van de VS was zich toen bezig hield met pedofilie maar net iemand een hoge post heeft laten innemen of erg goed kent binnen het orgaan dat pedofilie moet bestrijden, zou dan pedofilie bestrijden prioriteit één zijn? Trump heeft bv laatst een hoogste rechter benoemd.We weten gewoon dat het niet uitzonderlijk is dat vriendjespolitiek en handjes boven elkaars hoofd houden een uitzondering is.

  Segers had het bij WNL over Lange Frans en niet in positieve zin zeg maar,maar goed wanneer je op voorhand iets betiteld als complottheorie zonder aan te tonen dat het complottheorie is dan is dat weglopen voor de mogelijke waarheid want of iets waarheid is of niet daar kom je alleen achter door te onderzoeken en niet als een idioot uitspraken te doen omdat je geloofd of niet geloofd.Complotten bestaan tal van voorbeelden zijn er: bv Inval van Polen (Gleiwits),Claus von Stauffenberg met de aanslag op Hitler enz.Ook was bij het NOS journaal te zien/horen dat er wederom een camera is geintroduceerd die nu zelfs tot in de auto beelden van de handen vast legt die naar het CJIB gaan terwijl een Boa de beelden moet beoordelen.Ze treden binnen in privé bezit en er lijkt een oorlog op weg naar dictatuur te zijn tegen het eigen volk wat erg vreemd is wanneer je als politiek zogenaamd begaan bent met de gezondheid van het volk en ze wil beschermen tegen corona door middel van vaccineren terwijl kinderen nota bene misbruikt en/of gedood worden omdat dat geen prioriteit heeft omdat ze te druk zijn met het bespioneren van onschuldige burgers wat uiteindelijk zal resulteren in dictatuur.Wie is daarvoor verantwoordelijk en wie geven deze opdrachten? Hier zou het de politiek sieren een spoeddebat over aan te vragen en ook toe te staan.

 6. Guido,
  Je hebt gelijk m.b.t. mijn reactie op het betreffende artikel, ik hoef er niet op te reageren en kan het laten liggen! Moet ik dan ook doen anders ga ik op jenne lijken, wil ik niet.

 7. De vermeende machthebbers in deze geglobaliseerde maatschappij worden steeds openlijker in het tonen van hun plannen. De voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, heeft onomwonden aangegeven dat het de bedoeling is om gedurende The Great Reset mens en machine met elkaar te laten fuseren. In een artikel op Zerohedge wordt daar dieper op ingegaan.

  https://www.zerohedge.com/geopolitical/klaus-schwab-great-reset-will-lead-fusion-our-physical-digital-biological-identity

  Citaat:
  “Globalist Klaus Schwab made it clear that transhumanism is an integral part of “The Great Reset” when he said that the fourth industrial revolution would “lead to a fusion of our physical, digital and biological identity,” which in his book he clarifies is implantable microchips that can read your thoughts.”

 8. Gisteren keek ik naar TV en daar vertelden ze dat Defensie data had verzameld van bv viruswaarheid en anderen.
  Volgens vele geleerden mocht dat dus niet en het was ook hun taak niet.
  Maar ondanks dat de publieke (mainstreammedia) kanalen blijven volhouden dat Rutte een goede leider is vooral in deze coronatijd heb ik toch zo mijn twijfels.
  Defensie doet dus dingen die zij niet moeten doen en ook hun taak niet is
  Laatst werd bekend dat bij de politie criminelen werkzaam zouden zijn.
  De belastingdienst deugd ook van geen meter meer (kindertoeslagaffaire).
  De zorg,UWV,en andere overheidsinstellingen zijn tot een minimum teruggeschroeft of afgebroken waardoor velen echt in de problemen komen.
  Maar wat ik erg vreemd vind is dat we weinig horen over bv het politieapparaat weer gezond maken,juist het tegenovergestelde lijkt te gebeuren door juist nu nog meer taken aan de politie en handhavers te geven.Vraag voor de burgers is natuurlijk wel hoe kunnen we nu zien wanneer de politie je aanhoud of we met een correcte agent of een crimineel te maken hebben?
  Juist de politie zou toch als eerste bedrog moeten kunnen herkennen?
  Daarom denk ik dat dit bewust gebeurd omdat de EU nu eenmaal een Europese politie/legermacht wil hebben.Het nog niet zo lang geleden mooie Nederland in onder drie kabinetten Rutte volledig ten gronde gericht.De opositie in de kamer stelt niets meer voor en te vaak hoort men Dat is in strijd met Europese regelgeving maar waar heeft Rutte achter gesloten deuren overal zijn handtekening onder gezet en voor hem Balkenende?(Laatste heeft toch na een referendum waar NEE uitkwam toch zijn handtekening gezet ivm de grondwet?).
  Ook raar ivm corona is dat het telkens bekende lieden zijn die corona krijgen wat dan op de mainstreammedia uiteraard wordt vermeldt terwijl de meeste mensen in HUN omgeving nauwelijks of geen gevallen zien.Ook vreemd was dat bv Trump in ca 1 week ziek werd en ook weer genezen was binnen diezelfde week terwijl anderen zeggen dat het enige dagen duurt eer je de symptomen ziet waarna herstel volgt wat alles bij elkaar langer dan een week duurt.

 9. De geest , of duidelijker gezegd, de duivel is uit de fles.
  Een bron met een toespraak van de virusterrrorist Van Ranst,intussen ook in Nederland gekend. Het gaat hier om een traditioneel katholieke bron, maar voor de niet – of anders gelovigen, laat dan de godsdiensten aspecten buiten beschouwing en concentreer U dan op de hiernavolgende inhoud =
  http://kavlaanderen.blogspot.com/2020/12/een-jaar-voor-de-uitbraak-van-de.html
  met enkele citaten :
  “Eén jaar voor de uitbraak van de gemanipuleerde corona-crisis leert spindoctor Marc Van Ranst in Chatham House zijn collega-virologen liegen en bedriegen …………..
  Chatham House, officieel het Royal Institute of International Affairs, is een niet-gouvernementele non-profitorganisatie in Londen die hoofdzakelijk door de City of London – de globalistische haute finance – wordt gefinancieerd. Er worden vaak ‘gevoelige’ internationale onderwerpen ‘besproken’ die soms wel heel erg vertrouwelijk zijn. Met andere woorden: “Wat is de meest geschikte strategie om de bevolking om de tuin te leiden?” Daarom werd in 1927 de Chatham House Rule ontworpen. Sinds de verfijning in 2002, geldt de regel: “Wanneer een vergadering, of een deel daarvan, wordt gehouden onder de Chatham House Rule zijn de deelnemers vrij om de ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker(s), noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld”. Het feit dat deze video nu is opgedoken, is een schending van de Chatham House Rule. Iemand heeft deze video dus gelekt……
  Wat heeft de Mexicaanse griep nu met Chatham House te maken? Wel, op 22 januari 2019 hield Marc Van Ranst daar een lezing. Dat zijn ontslag tien jaar tevoren geëist werd, was hij blijkbaar al vergeten. Hij legde er wel uit, hoe je bij een pandemie bij aanvang de aandacht naar je toe moet trekken, en hoe je de spreekbuis moet worden. Hij deed ook uit de doeken wat je de menigte moet wijsmaken, om ze onder de knoet te houden. Dat de vijf Vlaamse rectoren zich de voorbije maanden herhaaldelijk met het volle ‘wetenschappelijke’ gewicht van hun universiteiten achter Van Ranst hebben geschaard, is op zijn minst erg gênant én zéér bedenkelijk. Want ofwel zijn de vijf Vlaamse rectoren volslagen idioten die niet weten waarover het gaat, ofwel zitten ze mee in het complot! De politieke elite moet op dit ogenblik wel in paniek zijn na alle ongrondwettelijke en criminele dwaasheid die ze de voorbije maanden hebben aangericht…………………
  Titel presentatie “Hoe de krachten bundelen om voorbereid te zijn op een grieppandemie”
  “Communicatie en maatschappelijke betrokkenheid”
  Van Ranst start met het opnoemen van zijn belangenvermengingen over de laatste 20 jaar: GSK, Sanofi-Pasteur, Merck, Johnson&Johnson, Abbott, Biocartis. [En nog een paar anderen die hij toevallig vergeet.]
  De Nederlandse viroloog Ab Osterhaus, momenteel griepcommissaris in Nederland en eveneens in opspraak gekomen tijdens de Mexicaanse griep, was ook aanwezig…. (=einde citaten). Ik verwijs volledigheidshalve naar de volledige tekst in de brug.
  Ik denk dan ook dat met deze toespraak van Van Ranst, het meer dan duidelijk zou moeten zijn waarover het werkelijk gaat bij deze Covid 19 samenzwering.

  1. Wat een goede vondst Rosa, niet te geloven, iedereen lacht in het vuistje om die knullige onderdanen, met als gespreksleider onze “eigen” Ab Osterhaus, meneer Ranzig legt uit dat sociaal media het grootste gevaar is! Over dit artikel: die arse-bisschop vertrouw ik voor geen cent; meer als 50 jaar in dienst van de ergste criminele organisatie en niks in de gaten, kom nou, je komt niet zo hoog zonder kleerscheuren! PS kap die kapjes: AHa; niet kopen van NSBers (Nationale Satanische Beesten),maar een veer in de Broek steken, op de markt is je geld een miljoen waard voor je (geestelijke) gezondheld. Voorkom besmetting met het imbeciele virus: https://www.youtube.com/watch?v=P1ymXZUcua4

  2. Akoeta,
   Een goede speurder moet m.i de meest uiteenlopende bronnen raadplegen, en waarbij de platgetreden paden verlaten worden om “out of the box” te kunnen denken.
   Het belang van de toespraak van Van Ranst kan dan ook niet overschat worden. Hij doet mij denken aan deze van Richard Day. Als men bij het RIIA wordt uitgenodigd als “virus specialist” (sic), om de strategie te verklaren die aangewend wordt voor uitvoering van de Covid 19(84) samenzwering, dan behoort men imo tot het kleine clubje van insiders, die betrokken zijn bij de uitvoerende fase van deze Covid 19(84) samenzwering. Zie ook de aanwezigheid van de Nederlandse evenknie van Van Ranst.
   Het is zelden dat we een kijk krijgen achter de schermen waar de occulte machten actief zijn, die schuil gaan achter de NWO – The Great Reset en de Covid 19(84) samenzwering. In tegenstelling tot wat in de link vermeld is, is het RIIA geen NGO, maar het machtscentrum waarachter The Crown – The City en de RKM schuil gaan. Het RIIA heeft zijn wortels in The Round Table Group. Het USA filiaal , het CFR, is echter beter bekend.
   Van belang hierbij is m.i. ook de figuur van Van Ranst. In zijn toespraak verwijst hij al naar de Big Farma bedrijven, waarmee hij in bad zit.
   Hij is ook prof aan de Katholieke Universiteit Leuven, die na een jarenlange mars door de instellingen, een grotendeeels links bolwerk is geworden, en bovendien geïnfiltreerd door de vrijmetselarij. De KUL heeft ook goede contacten met Bill Gates :
   https://www.hln.be/medisch/bill-gates-bestelt-grote-coronastudie-in-leuven~a9d968f2/
   https://www.tijd.be/opinie/algemeen/waarom-bill-gates-met-zijn-coronamoleculen-naar-leuven-trekt/10213331.html
   Van Ranst is ook een openlijke adept van de PVDA. In Vlaanderen is dit de extreem linkse partij, met de bewonderaars van Lenin, Stalin, Mao e.a.
   Hij wordt hiervoor geen strobreed in de weg gelegd, door de politiek en de MSM. Alleen de vroegere rector van de KUL, Torfs, liet een kritisch geluid horen :
   https://www.hln.be/binnenland/als-marc-van-ranst-zich-blijft-gedragen-als-een-politicus-dan-wordt-hij-er-ook-als-een-bekritiseerd~abff2cc9/
   In de volgene link is er de originele bron met de video :
   https://pnws.be/marc-van-ranst-gaf-jaar-voor-corona-cursus-hoe-volk-in-de-tang-te-houden-video/
   Opvallend : Van Ranst draagt een pak met das, daarwaar hij anders rondloopt als een “proletariër” met een gebreide trui !! Of “Noblesse oblige”.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.