Advertentie

Aartsbisschop: ‘Pedofilie is spirituele ontmoeting met God’..!


 

x

x

Aartsbisschop: ‘Pedofilie is spirituele ontmoeting met God’..!

x
2018 © WantToKnow.nl/be

(bron: o.a. The Guardian)

x

De Australische aartsbisschop Denis Hart

Een van de hoogste leiders van de Katholieke Kerk (we schrijven het vanaf nu niet meer met kapitalen..), heeft onlangs de uitspraak gedaan, dat seksueel misbruikte kinderen, via de priester (in kwestie..), een ‘spirituele ontmoeting’ met God kunnen beleven.. Het is één van de hoogste leiders van deze kerk in Australië, meneer de aartsbisschop Denis Hart, die deze uitspraak kennelijk zonder te verblikken noch te verblozen, bekend maakte..

Het is vooral een kwestie van de geestelijke in kwestie, volgens deze katholieke leider. Want Hart vindt, dat wanneer deze ‘geestelijke’ ter biecht gaat, en zijn seksueel vergrijp aan kinderen ‘opbiecht’, die biecht voldoende is, om met een ‘rein geweten’ weer dóór te gaan. (Met zijn katholieke werk dan kennelijk te verstaan..!)

Deze uitermate vreemde uitspraak, om het zácht te zeggen.., is één van de reeks bizarre inkijkjes in de gedachtewereld van deze ‘geestelijke leider’ in het bijzonder en kennelijk namens de katholieke kerk in het algemeen. Toen hem gevraagd werd of hij bereid was om de gevangenis in te gaan, voor het niet-aangeven van seksueel kindermisbruik, antwoordde hij dat hij dat wél zou willen doen.
x
Maar tegelijk voegde hij daar weer aan toe, dat hij het recht had om deze daden van zijn ongeschikte collega’s onder de deksel te houden en er dus niét mee naar buiten te komen. Omdat deze zaak -naar zijn zeggen- gaat om een ‘krachtige en absolute mededeling van een hogere orde’..
x
Hart maakte dit schokkende statement in reactie op een uitspraak van de commissie die het misbruik in Australië onderzoekt, de ‘Australian Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse’. Zij hadden laten weten, dat er ‘geen excuses, bescherming, noch privileges’ zullen worden gegeven aan katholieken die besluiten te zwijgen en niét de politie in te lichten over het misbruik in deze kerkstroming. Integendeel, want kennelijk begrepen de leden van deze commissie het niet zo goed.. Aartsbisschop Denis Hart blééf volhouden en liet weten dat seksueel misbtuik een ‘spirituele ontmoeting is met God, via de priester’ en derhalve van een ‘hogere orde’ is, dan de strafwetten die voor alle burgers in een land gelden…..

In een onlangs verschenen rapport, ijvert deze commissie voor een 85-tal wijzigingen van het strafrechtsysteem. Zij bevelen de regering aan om priesters die nalatig blijken te zijn in het aangeven bij de politie van ‘serieuze misdaden’, zoals het seksueel misbruik, strafrechtelijk te vervolgen. Zoals de wetgeving er op dit moment niet in voorziet, boven het recht van de katholieke kerk uit, leden van deze kerk te vervolgen voor misdaden. Omdat de interne wetgeving binnen deze kerk, de zg. ‘Canon law’, buiten de normale rechterlijke procedures om mag opereren en katholieke-kerkleden daardoor in staat worden gesteld, deze zaken te verzwijgen..!

De krankzinnigheid ten top?
Het is één van de vele, vele bizarre daden van de leiding van de katholieke kerk, om het kindermisbruik trachten te maskeren, torpederen en in de doofpot te stoppen. Volgens een geheim onderzoek van de genoemde commissie, waarvan de conclusies wél zijn bekend gemaakt, gelooft de commissie, dat de katholieke kerk de mogelijkheid tot de ‘vertrouwelijke biecht’ misbruikt. Dit om te verhullen dat er aangifte van kindermisbruik door actief-pedofiele, katholieke geestelijken, gedaan zou moeten/hoeven te worden.. Het rapport van deze commissie zegt er dit over:

“Wij begrijpen het belang van de religieuze biecht, daarbij in het bijzonder, de onschendbaarheid van het zegel/de verzegeling van de biecht voor mensen van enkele geloofsovertuigingen, in het bijzonder de katholieke kerk het geval is. Echter, we hebben bewijsmateriaal gezien, van een aantal gevallen, waarbij er onthullingen van seksueel misbruik van kinderen plaatsvinden, in een religieuze biecht, door zowel daders áls slachtoffers.

Wij zijn gerustgesteld in het gegeven, dat de biecht een forum is, waarbij katholieke kinderen hun seksueel misbruik hebben onthuld, en leden van de katholieke kerk hun gedrag van misbruik hebben onthuld, ten einde in het reine te komen met hun eigen schuld.”

Toen de bisschop werd gevraagd of hij de gang naar de gevangenis zou verkiezen, bóven het breken van het ‘zegel van de katholieke biecht’, vertelde hij de interviewer van ABC Radio Melbourne: “Ik heb gezegd dat ik dat zou doen; ik geloof dat dit een absoluut heilige communicatie is met een hogere orde”…

NIet alleen de katholieke kerk.. Ook rechters en wetgevers vluchten ‘vooruit’..!
Inmiddels zijn er overal ter wereld ook gezagsdragers, zoals politieke leiders en zelfs rechters, die met ‘verzachting’ komen van de termen waaronder seksueel misbruik van kinderen wordt gekwalificeerd. Zij proberen stevige stukken van deze interpretaties af te knagen en aldus kennelijk hun eigen vergrijp te ‘verzachten’ in termen van juridische en sociaal-maatschappelijke kaders. Eén voorbeeld van de vele, vele voorbeelden op dit gebied, is een rechter in Californië, meneer de rechter Marc Kelly.

‘Rechter’ Marc Kelly

Hij bracht het vonnis van 25 jaar celstraf voor een 20-jarige kinderverkrachter, terug naar 10 jaar, met de motivatie, dat de verdachte ‘geen enkele intentie had om het 3-jarige slachtoffer kwaad te doen’.. Daarbij ging hij ook nog eens zover, dat hij instemde met de woorden/verdediging van deze kinderverkrachter, Kevin Rojano, als zou het jonge meisje deze daad zelf hebben geïnitieerd. “Ze vroeg me om dit te doen”.. waren deze woorden van Rojano.

En dat weer feitelijk in tegenspraak met de opmerkingen van de rechter, dat deze pedofiele verkrachter ‘geen enkel oog had gehad voor het welzijn van het slachtoffer’..! En aldus werd de gevangenisstraf van deze pedofiel toch omgezet van 25 jaar naar 10 jaar..Terwijl duidelijk was geworden, dat Rojano het meisje had vastgehouden, toen ze de garage van zijn huis was binnen gelopen.

Hij was daar toen een videospel aan het spelen en had de garagedeur gesloten, toen hij zich door het meisje seksueel opgewonden voelde worden. En hij had met zijn hand voor de mond van het meisje voorkomen, dat ze was gaan gillen, toen de moeder van het meisje buiten haar naam had geroepen. Én ze ook aan de gesloten garagedeur van Rojano had getrokken.. Nadat Rojano het meisje later had vrijgelaten, was haar moeder achter het vergrijp gekomen, toen ze over lichamelijke pijn klaagde.

Volgens rechter Marc Kelly was het allemaal niet een ‘gewone ontvoering met het doel om seksueel misbruik te plegen’. “Uit de manier waarop het misdrijf is gepleegd, valt op te maken dat het geen geweldadige, brute sodomie in een kindermisbruikzaak. Meneer Rojano was niet speciaal op zoek naar een slachtoffer, maar was een videospelletje aan het spelen, toen het meisje de garage binnen wandelde. Hij raakte seksueel opgewonden, maar onbewezen is, dat hij met opzet het kind pijn wilde doen, toen hij haar seksueel misbruikte.”
x
Voor de rechter speelde het ook mee, dat ook Rojano als kind seksueel misbruikt werd. En dat hij clementie verdiende, omdat hij spijt zegde te hebben over het misbruik van het 3-jarige meisje. Voor de Officier van Justitie was het ‘volslagen onbegrijpelijk’ wat de rechter uitsprak over de totstandkoming van zijn vonnis en het in beroep gaan tegen dit vonnis, is voor hem een logisch vervolg…

* * *

 

28 gedachten over “Aartsbisschop: ‘Pedofilie is spirituele ontmoeting met God’..!

 1. Niets kan misbruik van mens,dier of wat dan ook goed praten.
  Kinderen hebben juist bescherming tegen misbruik nodig en MOETEN ZICH VRIJ EN VEILIG kunnen bewegen zodat ze op een onbezorgde en veilige manier kunnen opgroeien.
  Een ieder die daar anders over denkt is gewoon niet goed bij zijn/haar hoofd en dient hulp in te schakelen en in het uiterste geval chemisch gecastreerd te worden of opgesloten te worden.
  Eerder genoemde rechter en aartsbisschop zouden per direct uit hun functie ontheven dienen te worden en verplicht hulp moeten krijgen en wanneer ze weigeren gewoon chemisch castreren of opsluiten.

  1. De verstrengeling tussen staat en kerk is duidelijk.
   Ik vraag me af, of het allemaal priesters waren of gewoon politici/hoger gestelde die de kerkscholen/internaten bezochten. Verbazen zou het mij niet. Satanisme speelt binnen en buiten de kerk.
   Nieuwsuur 2012 https://www.youtube.com/watch?v=4PolBhSQNZc

 2. Even voor de goede orde (mijn orde) wil ik graag benadrukken dat er ook goede mensen voor de katholieke kerken werken. Ik zelf ben katholiek (rooms) opgevoed, tot mijn vormsel. Was zelfs een paar keer misdienaar. Onze pastoor kwam op een paard naar de kerk voor de mis, hij dronk ook graag een wijntje…ik heb er als meisje, NOOIT last van wie dan ook gehad.
  Het enige was een kerkvrouw, die mij waarschuwde alleen naar het bos te gaan (omdat ik dat zo graag deed), en daarbij mijn aanhanger (een sierlijk gouden kruisje) wat aan een gouden kettinkje om mijn nek hing, aanraakte. Ik dacht bij mezelf waar heeft die vrouw het over…?
  Want het bos was voor mij een bron van kracht en nog steeds. Dus ik trok me er niets van aan, mijn ‘drang’ was sterker, de vogels en de bomen, de dieren, de geluiden te beleven…een soort geborgenheid, die een kerk niet kon geven…althans niet aan mij. Ik had blijkbaar al door dat de natuur met ‘god’ te maken had. Ik was toen 9 of 10.
  Iedere viespeuk die zijn positie binnen een kerk misbruikt, zal daarvoor gestraft worden…vroeger of later, maar de gehele kerk als ‘boeman’ neerzetten is ook weer overdreven. Er zijn mensen die hebben een kerk nodig om zich te ont-wikkelen….nog in ieder geval.

 3. Elke religie die een priesterkaste nodig denkt te hebben om de boodschap van hun almachtige godheid uit te dragen , gaat voorbij aan het gegeven dat een almachtige godheid heel wel in staat is die boodschap zo vorm te geven dat elke simpele ziel die boodschap begrijpen kan!! Als er dus een vertaalslag nodig is door een priesterkaste geeft dat aan dat de leer die word onderwezen niet van een almachtig wetende entiteit komt …… Dan moet je je gaan afvragen wie er belang bij de uitleg heeft….

 4. Pedofilie is het chantage middel bij uitstek, dat door het International Crime Syndicate wordt aangewend, om dit systeem te oliën. Niemand ontsnapt er aan. Het is dus niet alleen de kerk(met de pedofiele beerput van het Vaticaan) maar ook de Islam en niet te vergeten het “uitverkoren volk”.
  https://www.youtube.com/watch?v=sABVWUxfwIk
  https://www.henrymakow.com/2014/01/Jews-dominate-sweep-of-pedophiles%20.html
  G.B. is een gigantische pedofiele beerput met de Kosher Nostra en The Brotherhood in de hoofdrol.
  Recent zijn er de schandalen met de NGO’s in de “ontwikkelingslanden”. Dit is ook geen toeval,
  gezien de leden van deze NGO’s die er bij betrokken zijn, ideale prooien zijn voor chantage door geheime diensten voor spionagedoeleinden.
  Er is echter niets nieuws, ik kijk terug naar het verleden, naar de Oude Grieken, de bakermat van onze beschaving(sic) :
  https://www.henrymakow.com/2016/11/athens-cradle-of-pedophilia.html
  En het gaat niet alleen om pedofilie maar ook om “kindermoorden” :
  https://www.henrymakow.com/2017/02/evil-for-its-own-sake.html
  Ik zie hier dus ook een kanker.. die al eeuwen voortwoekert… en die blijkbaar onuitroeibaar is. (=toch niet met wettelijke middelen).

  1. Precies Sub Rosa, ook de spijker op zijn kop. 😉
   De kerken zijn toch allemaal geïnfiltreerd, vooral in de VS. Wie zich daar katholiek noemt is waarschijnlijk een soort ‘McDonald’ katholiek….
   Hetzelfde met de hervormde kerken, er zitten daar zoveel overheidsagenten tussen, dat raar genoeg de kerken ook de synagoges altijd parallel met de overheid meelopen. Het is puur een ‘vrije ruimte’ die zich perverse en zieke geesten van alle colour hebben gecreëerd en veel mensen die graag iet goeds willen doen, worden als fout neergezet, door mensen die niet verder denken en alles meteen als slecht afdoen.
   Niet alle Nederlanders zijn slechte mensen lijkt mij, ook doen/deden een paar Nederlanders heel veel foute dingen.

  2. MC 1:
   Een belangrijke rol bij deze pedofiele toestanden wordt gespeeld door de vrijmetselarij, die door het bezetten van tal van sleutelposities,, de macht heeft om een wettelijk en ook een feitelijk kader te scheppen, die deze vorm van decadentie mogelijk maakt. Geen enkel onderdeel van de maatschappij ontsnapt aan die subversieve invloeden van de “broeders”. Ik ben zopas begonnen met het lezen van het boek : “Sluiproutes van de macht” van Jules van Rooyen, waarin de rol van de loges duidelijk wordt beschreven. Het vergt wel enige voorkennis.
   Een ander aspect is de rituele sodomie in de loges :
   https://www.henrymakow.com/the-best-kept-secret-of.html
   met citaat :
   “Freemasons believe sodomy opens the “third eye” to Luciferian illumination. It attacks a pressure point of nerves at the base of the spine, causing temporary neurological paralysis and a shift of consciousness….”.
   Ik verwijs naar de volledige tekst en de linken op het einde ervan. Op basis van de gegevens uit deze reactie en mijn vorige, gaat het bij deze pedofilie om meer dan de activiteiten van perverse enkelingen, maar ik zie een gans georganiseerd systeem… waarvan pedofiele activiteiten, een wezenlijk bestanddeel uitmaken… met verschillende doeleinden, zoals blijkt uit de toegevoegde linken. Dit is van belang voor een juiste en volledige diagnose van de kanker.

 5. Op risico simplistisch over te komen, hanteer ik voor al wat het Vaticaan en de hele rooms katholieke kerk betreft volgende stelregel : wetend dat Lucifer ooit tot hun ‘God’ werd gekroond, moeten alle rituelen, handelingen en uitspraken in dat ‘licht’ worden geïnterpreteerd.
  Zo vertelt deze man, vanuit deze vaststelling de waarheid : pedofilie én al hun ander misbruiken/-daden dienen tot meerdere glorie van deze gevallen aartsengel die gemakshalve ook satan wordt genoemd.
  Niet alleen het menselijk lijden, maar ook dat van de natuur dienen als voedsel voor de lage energieën.
  Hoe meer lijden, hoe meer vreugde aan het uiteinde van ons lichtspectrum.
  De over de hele aarde verspreide r. k. kerk, niet in het minst in de derde wereld, zorgt voor heel wat ellende en lijden en houdt die hardnekkig in stand, dàt is haar ware missie!

  1. De spijker op z’n kop!!!

   aarsbischop: ”Pedofilie is een spirituele ontmoeting met god”.
   getroffen kind: ”Pedofilie is een directe aanblik in de tronie van het pure kwan aad”

   De aanval en de belichting van de katholieke kerk op het gebied van misbruik, de laatste jaren heeft gemaakt dat de energetische voorziening van onder luciferiaanse, bijv. archonten, enigszins schraal dreigt te raken.
   Naar mijn idee dienen de plegers van de misdaad als een energetisch doorgeefluik (eveneens volgens David Icke) van de levenskracht van jonge kinderen.
   De vampiers die hiervan leven houden de negatieve matrix in stand ten behoeve van lucifer.
   De connectie vaticaan (eveneens geen hoofdletter waardig) en lucifer is in vorige reacties al duidelijk genoeg aangegeven.
   Niet verwonderlijk dat de magistratuur met hun rituele zwarte pakken en de kerk dezelfde moloch dienen.

  2. Anelle: die spijker sloeg jij op z’n kop! Goed zo! Totaal niet simplistisch…
   En de fout in de reactie is dat het niet kwan aad moet zijn maar kwaad.

  3. Dag Anelle,
   ik weet dat er een heleboel ‘uitverkorenen’ (vooral chabad-joden), veel ellende op de wereld MOETEN brengen, vooral misbruik/doden van kinderen, maar idd ook natuurcatastrofes, omdat zij van mening zijn (erin geloven) dat dan pas hun messias komt en dan mogen ze weer naar hun beloofde land. Dat is pas een logica, die haaks staat op het ware ‘christelijke’ in de mens zoals voor het leven van dieren en mensen zijn, en bescherming ervan.

 6. Religie is een neurose niets meer en niets minder dan dat ,ontwikkeld door nietsontziende lafaards die hun ‘almacht’ ,die ze in hun kindertijd op een of andere manier zijn verloren, willen herstellen door zich aan te sluiten bij een of ander instituut die hen faciliteren in dat herstel ,hoe ziekelijk ook de input(indoctrinatie) ook mag zijn !
  Het draait allemaal om aanzien m.a.w. gezien en geaccepteerd te worden en mensen hanteren daarin de vreemdste en misdadigste praktijken die je maar kan bedenken om dat te bereiken want zonder iets te zijn zijn ze ‘niets’ en dat verdraagt hun ego niet ,en dan zich de illusie toe eigenen dat men bij voorbaat al vergeven is als men een (zoals zij het noemen zonde) misdaad pleegt !

  Een en al zelfverloochening en hoogmoed en totaal niet oprecht geïnteresseerd in het welzijn van de mensheid,eigenbelang staat voorop met daaraan gekoppeld profileringsdrang, ze zijn zo dom/stom dat ze nog geeneens zien dat hun eigen misdadige houding c.q. gedrag hoe je het ook profileert ,zorgt voor hun eigen ondergang van hun eigen innerlijk en uiterlijk instituut!

  Wat mij betreft is er geen verschil tussen deze bisschop en deze rechter ze verschuilen zich beiden achter hun ‘wetjes’ en ze bedrijven dezelfde politiek alleen hebben ze niet hetzelfde habijt ,aartsleugenaars ten top !!

  https://youtu.be/PBEIeRSLb8k

  1. Vidyaman,

   het is ongetwijfeld niet zo bedoeld hoop ik, maar mijn hart bloed bij het lezen van je topic.

   Ik vind het spijtig te moeten vaststellen dat jij ‘echt’ religieuse mensen gelijkstelt met geïnstitualiseerde politieke instellingen ,satanisch van aard en een groepje fanatici die religie gebruiken om hun psychopatische fantasieën en perverte ideeën tot uitdrukking te brengen en in ons land, België zelf betaald worden, boven de wet staan en een totaal ondemocratisch instituut vertegenwoordigen.

   religieuse mensen proberen hun stoffelijke zinnen te beheersen en hun daden spiritueel te bezielen. Het is dus de spirituele bezieling die je tot ‘god’ brengt en niet het stoffelijke materiële of lichamelijke genot! De dingen omkeren is satanisch van aard!

   Uit het filmke leer ik dat die man beweert dat God IEDERéén vergeeft welke een fout heeft begaan indien deze zijn zonde erkent en daar vergeving om vraagt. Ik heb uit het filmke niet begrepen dat hij deze misdaad erkent!

   Ik erken echter dat in onze maatschappij religieuse leiders, zwaar misbruik maken van hun positie. Dit gebeurt in alle landen en onder alle religieuse strekkingen.

   Ik hoef je niet te overtuigen dat ik ernstige bedenkingen heb over het feit dat in ons land het kerkelijk recht zich verschuilt achter het ‘perpetio silentio’ om dergelijke zaken te verzwijgen voor het burgelijk recht!

   http://users.telenet.be/mensenrechtenindekerk/Tekst%20parlementaire%20commissie.pdf

  2. Vydiaman,

   omdat ik toch nog enige twijfel had heb ik het filmke andermaal bekeken!

   Hij begint met:’priests will not break secret confessional ‘ wat als ik het goed begrijp betekent dat priesters het biechtgeheim niet mogen verbreken.! Daar kan ik mee leven!

   Kerkelijke overheden welke NIET gebonden zijn aan het biechtgeheim moeten aangeklaagde priesters of kerkelijke vertegenwoordigers welke zich aan enig misdrijf hebben begeven aangeven! Zij moeten meewerken met het gerecht en hen alle informatie verschaffen welke ze bezitten. Zoniet gaat het hier over een misdaadorganisatie!

  3. Cozmic,

   Er zijn vele manieren om iets duidelijk te maken! Je maakt echter een een fundamentele fout als je denkt dat religieus fanatisme de oorzaak is van het geweld op deze wereld!

   Indien je de mening bent toegedaan dat er geen godheid bestaat, onder welke naam dan ook, dan moet je begrijpen dat het stichten van enig geloof de schepping was van mentaal geïnspireerde mensen of ‘wezens’ met grote intelligentie welke dit hebben gedaan – om anderen welke het door hun geschapen geloof wilden aanvaarden – te beheersen.
   M.a.w: hoe groot het religieus fundamentalisme ook is, het is louter het gevolg van de inhaligheid van leftbrain-minded-organisms! Deze laatste zijn dan ook verantwoordelijk voor hun schepping en dan rust een grote taak op je want dan moet jij rechtzetten hetgene waar je leftbrain-minded-ancesters voor aansprakelijk waren.

   Zonder vingerwijzend te willen zijn geloof ik dat geen mens ook enig inzicht kan verwerven om te achterhalen wat eeuwen geleden is gebeurd en waar wij thans nog de gevolgen van dragen. Me dunkt dat zolang er onbegrip en oordeel bestaat onder mensen deze dingen zullen blijven bestaan. Verder begrijp ik dat we heel ver zijn van begrip en inzicht in onszelf, laat staan dat we enig begrip en inzicht kunnen verwerven in de handelingen van anderen!

  4. Peter,

   laat ik je ‘hoop’ maar gelijk teniet doen door te zeggen dat het wel zo bedoeld is ,waarom zou ik het anders zo weergeven !???

   Dat je hart bloed komt waarschijnlijk door het feit dat ik je in je comfortzone heb geraakt,je weet heel goed gebruik te maken van het schuld en schaamte principe welke zo tot in perfectie ontwikkeld zijn door de katholieke kerk en zijn trawanten (politiek) en dan laat ik het maar niet hebben over andere religies !

   Zo te horen beschouw jij jezelf als een echt religieus mens en in dat ene woordje (echt) zit voor mij dan nu net het venijn en het gevaar,het gevaar dat het overgaat in fanatisme!

   Ik bespeur enig fanatisme bijna door heel je reactie,vooral door het zinnetje,
   ‘ De dingen omkeren is satanisch van aard’ , schijnbaar heb je niet goed gelezen wat er in dit deel van mijn openingszin staat , ‘ontwikkeld door nietsontziende lafaards ‘,valt je niets op aan de woorden ‘ ontwikkeld door’ !??

   Je generaliseert en vult in en daardoor keer jij dingen om, schijnbaar ben je goed geïndoctrineerd in de (dwaal) wegen van de kerk en dan beschuldig jij mij van satanische aard ?
   Ik generaliseer in de woorden, ‘religie is een neurose’, voor zover het je nog niet duidelijk is!??

   Naar mijn idee trek je je begripvolle mantel aan overspoten met een laagje empathie welke ons allemaal is ‘aangepast’ zodat we ons bewustzijn alleen maar richten op zaken buiten ons-zelf- bewustzijn!

   ‘Religieuze’ mensen proberen NIETS TE BEHEERSEN maar proberen alles te laten ZIJN voor wat het is om het op die manier te kunnen integreren in hun zelf-bewustzijn hoe ‘demonisch’ het ook mag zijn !

   Het is de keuze die je maakt IN, als je met je ‘demonen’ geconfronteerd word ,en geloof me ik weet er alles van!

   Spirituele bezieling (ik noem het ware zelfbespiegeling) brengt je tot jezelf en daardoor tot je ‘goddelijk’ zelf-bewustzijn en daarvoor heb ik religies en mijn ervaringen NODIG gehad simpel om het feit om bewust te worden van de ‘verkeerde wegen ‘die mij zijn aangeleerd en die ik mijzelf heb aangeleerd!

   Stoffelijk materiële c.q. lichamelijk genot ,heerlijk,zolang je daar geen slaaf van word !

   Dat de man beweert dat ‘god’ iedereen vergeeft blablabla is het toppunt van arrogantie, het lijkt wel of al die pausen, bisschoppen ,kardinalen etc naast ‘god’ zitten en zelf interpreteren wat ‘god’ allemaal wel niet zegt en hoe hij het bedoelt !!
   Zo werkt ‘religie’,althans de aanhangers van geloofssystemen !

   Verschuilen achter een zelfgecreëerde sadistisch bestraffende vaderfiguur omdat men zelf niet beschikt over een gezond zelfbeeld laat staan dat men enige zelfreflectie heeft ,want je hoeft toch geen verantwoordelijkheid te nemen want ik kan mij lekker verschuilen achter ‘god’ en dat is de vrijbrief voor mijn doen en laten hoe krom die ook mogen zijn !

   Jij kan leven met het feit dat het ‘biechtgeheim’ niet verbroken mag worden ,vertel dat maar tegen de slachtoffers die ten prooi zijn gevallen aan misbruik op wat voor manier dan ook !

   Als ik op de hoogte ben van een MISDAAD ben ik verplicht om daar melding van te maken!

   http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/strafrecht/wetboek-van-strafvordering/54-aangiften-en-aanklachten.htm

   Het biechtgeheim is simpelweg ingevoerd door de kerk om de kerk zelf te beschermen tegen het uitkomen van de duistere kanten van leden die hun ‘zondes’ opbiechten bij hun collega’s .Maar ten opzichte van de buitenwereld proberen ze hiermee een vertrouwensband te creëren door een façade van beminnelijkheid !
   Daar is een mooi woord voor ,FRAMING heet dat!

   Het biechtgeheim vervalt op het moment dat iemand een zware misdaad opbiecht aan een ‘geestelijke’ en men is verplicht dit te melden bij de juiste autoriteiten (voor zoverre die er ook niet bij betrokken zijn) doet men dat niet dan is hij( hmmmm laat ik ook maar spreken van een zij ) een medeplichtige in het verzwijgen van een misdaad en dus strafbaar !

   Het niet erkennen is politiek bedrijven, wederom jezelf vrijstellen van elke vorm van verantwoordelijkheid ter bescherming van het individu of van de instantie/instituut waarvan men onderdeel is !

   Dit alles is is natuurlijk puur subjectief,dat even voorop gesteld ,en ik hoor en zie je bedenkingen!

   Ik heb hier nog een filmke voor je misschien vind je die wel de moeite waard om te bekijken?!

   https://youtu.be/K0siwL8SvfU

   En Cosmic ,

   amen !

  5. Vidyaman,

   Je hebt me helemaal niet geraakt in mijn comfortzone! Ik vind mezelf religieus omdat ik geloof in een universeel scheppende éénheid! Dus ik ben niet echt gebonden aan enige strekking van religie. Wel onderricht ik mij in hun geschriften en heb zoals je heel duidelijk aanvoelt een erfenis meegekregen.

   Met echt religieus mens bedoel “ik” iemand die leeft naar zijn eigen normen en principes en die niet oplegt aan anderen. Normen en principes zijn aan invloeden onderhevig en zijn dus niet fixed. Zich voortdurend bijschaven is de norm!

   Spirituele bezieling: ik heb deze term doelbewust gekozen om niet in het vaarwater van religie terecht te komen. Hiermee bedoel ik gewoon dat je je daden voortdurend beschouwt en afweeft en er verder uit leert!

   ‘ De dingen omkeren is satanisch van aard’ hiermee bedoel ik dat mensen welke misdaden plegen en deze via religieuse of politieke uitspraken proberen te verrechtvaardigen dit ‘satanisch is van aard’

   Ik wens niet mee te gaan in jouw veroordeling van religeuse mensen. Ook niet religieuse mensen begaan misdaden.

   Me dunkt dat heel de mensheid in mindere of meerdere mate enige zelfreflectie heeft!

   biechtgeheim is zwijgplicht voor priesters. Er bestaan in onze maatschappij vele beroepen met zwijgplicht. Ook in andere omstandigheden gebeuren wantoestanden.

   Ook ik heb veel bedenkingen over allerhande ‘religieuse of andere instanties’ welke ongebrijdeld macht uitoefenen op het individu. Ik dacht dat dit wel duidelijk was uit mijn vorige topics.

  6. Vidyaman,

   je begint je betoog met:’ Religie is een neurose niets meer en niets minder dan dat’.

   Ziehier de definitie van neurose: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neurose

   Als mensen dan toch een neurotische aandoening krijgen ten gevolge van invloeden ondergaan in de jeugd of latere leeftijd, waarom laten de deskundigen deze invloed dan bestaan?

   Het is duidelijk dat volgens jou niet alleen de neuroten te lijden hebben onder de ‘deskundigheid’ van onze beschaving maar ook de ‘deskundigen’ te lijden hebben aan één of andere ziekte welke hen niet in staat stelt de feiten onder ogen te zien of te behandelen.

   Als de ‘deskundige’ door het bos de bomen al niet meer kan zien, wie is dan nog deskundig?

 7. Andermaal groot kindermisbruikschandaal in onze westerse wereld

  https://www.elsevierweekblad.nl/buitenland/achtergrond/2018/03/zorgde-politieke-correctheid-voor-ergste-kindermisbruik-ooit-594956/

  Hoe opvallend is het eigenlijk dat onze bevoegde diensten er niet in slagen deze problematiek terug te dringen. Eigenlijk uit dit, en vele andere gevallen blijkt zelf duidelijk dat er voorwetenschap en medewerking was. Het niet verlenen van steun aan slachtoffers van misdadige praktijken is medewerking en bendevorming!

  Hoe zit het met onze instituten , academici en welzijnsorganisaties die dergelijke praktijken dienen aan de kaak te stellen?

  Mij is duidelijk dat er een wereldoverheersend netwerk bestaat welke monsterlijke , demonische praktijken uitvoert. Deze worden begaan door demonisch geïnspireerde spirituele wezens, welke al dan niet mensen bezetten. (bezetenheid).

  De strijd tussen God en lucifer, satan(of hoe je ze ook wilt noemen) is reeds lang geleden gestreden (licht- en duistere krachten) , lang voor de schepping van de mens. Later toen lucifer verbannen werd uit de ‘hemel’ is de mens doelwit geworden van lucifer welke zich zo wou wreken op God.

  Nu de eindtijd nadert en lucifer en de zijnen zijn geworpen op de aarde, -zie revelations of het boek apocalyps, overheerst hij onze aarde. In deze overheersing verleidt hij (de grote hoer van Babylon, gezeten op het beest) alle mensen door materiële gunsten en andere lusten welke de mens tot val brengen. Gedreven door zinsbegoocheling en veelvuldige verslavingen vallen mensen te prooi van zijn gunsten. Uiteindelijk zullen ook zij, welke gevallen zijn voor zijn gunsten aan hem ten prooi vallen.

  Mensen, welke de bijbel kennen, en vele andere overleveringsgeschriften van andere oude volken en naties zullen de tekenen van de eindtijd duidelijk herkennen.

  Zij die het “mark of the beast” – chip- aanvaarden zullen uiteindelijk in ruil voor ‘vermeend’ comfort hun essentie, bezieling zien verloren gaan en vervallen in dezelfde gruwelijke praktijken welke deze kinderen hebben moeten ondergaan.

  1. Dat het niet lang meer zal duren na vandaag de mens te bezitten maakt volgend filmke duidelijk. De demonen zullen

   -of via de chip het brain van de mensen beïnvloeden en hun waarneming danig veranderen als het lijkt of ze leven in de hel

   -of hun wezen downloaden in een machine, robot, electronische unit (analoog ’the matrix’)

   Het ligt in het vermogen van de mens deze weg te vermijden door te kiezen voor het leven van verantwoordelijkheid en niet te kiezen voor een leven van lust en ignorantie.
   Al wie toch kiest voor het laatste kan de volgende mogelijke toekomst tegemoet gaan:
   https://www.youtube.com/watch?v=qkI2NUn53W4

  2. Peter 10 :
   Wat de passiviteit betreft van al diegenen die zouden moeten optreden , een citaat :
   “It is difficult to get a man to understand something, when his salary depends on his not understanding it.”-Upton Sinclair
   Afgezien van het voormelde, zijn tal van sleutelposities in handen van “individuen”, in alle takken van de maatschappij, die deel uitmaken van “occulte organisaties”. Bij de inwijdingsrituelen gebeuren er dergelijke praktijken, waardoor de “ingewijde” voor eeuwig en altijd zal zwijgen, zelfs met de dood voor ogen. Bovendien zijn deze pedofiele praktijken, een chantage middel in handen van geheime diensten en georganiseerde misdaad. Ik verwijs naar het recente Oxfam schandaal. Dergelijke “gechanteerden” zijn immers ideale handlangers voor spionagedoeleinden. Het probleem is dan ook zeer complex… en zoals U ook al stelt, gaat het hier om een supranationeel gebeuren, wat in samenhang met de kanker van de corruptie, de aanpak ervan quasi onmogelijk maakt, met wettelijke middelen.

  1. Een algemeen gegeven is dat mensen voortdurend grenzen verleggen.

   Dat Richard Dawkins het rechtvaardigt clean meat te eten onder de vergelijking dat vrachtwagens vol slachtvee naar het slachthuis rijden en dit vergelijkt met concentratiekampen kan misschien rechtvaardig lijken maar vreemd wordt het als hij bepleit ook clean human meat te eten gekweekt van stamcellen.

   Maar misschien is dat een alibi om te mogelijkheid te scheppen ‘echt mensenvlees te eten van mensen geslacht onder rituele en de meest onmenselijke omstandigheden.

   later als ze betrapt worden kunnen ze dan natuurlijk de herkomst ervan betwijfelen en zich verschuilen achter onwetendheid.

   Diezelfde praktijken zie je zelf vandaag gebeuren onder misdrijven begaan door slachthuizen.

   http://www.standaard.be/cnt/dmf20180309_03399628

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.