Het grote complot tégen de vrijheid..


x

x

Het grote complot tégen de vrijheid..

2017 © Hugo van der Zee | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Hugo van der Zee

De aanslag op de kerstmarkt in Duitsland was de volgende in een reeks van aanslagen waarvan het eind niet in zicht lijkt en die een constante sfeer van dreiging teweegbrengt die Europa sinds de tweede wereldoorlog niet gekend heeft. De aanslagen hebben overeenkomsten die op zijn minst opmerkelijk zijn. Zo werd er in Berlijn een identiteitskaart van de vermeende dader gevonden, net zoals dat bij veel andere terroristische aanslagen het geval was. Dit was al het geval bij de moord op John F. Kennedy. Harvey Lee Oswald had op de plek waar hij het schot gelost zou hebben zijn identiteitspapieren laten liggen…

Bij de aanslagen in Berlijn en Nice werden de identificatiepapieren van de vermeende terroristen in de vrachtwagencabines vonden. Ook bij de aanslag in Parijs vond men identiteitspapieren van één van de aanslagplegers. Zelfs bij de aanslagen op de Twin Towers op 9/11 vond men binnen enkele uren de identiteitspapieren van één van de vermeende kapers. Dit is bijzonder gezien het feit dat het vliegtuig en inzittenden volgens het onderzoek volledig vergaan zouden zijn door de enorme hitte. Zelfs de zwarte doos van het vliegtuig, speciaal gemaakt om vliegtuigrampen te doorstaan, zou vergaan zijn.

Op dezelfde dag stortte een ander gekaapt vliegtuig (Flight 93) neer in een weiland in Pennsylvania. Nu zijn er in de geschiedenis vaker vliegtuigen neergestort. In al deze gevallen vond men wrakstukken en bagage. Ook na de ramp van de space shuttle in 1986, die op 20 km hoogte explodeerde, heeft men nog veel wrakstukken gevonden. Op de foto’s van de crash in Pennsylvania is vreemd genoeg alleen een rokend gat te zien. Veel van de mensen die na de crash naar de rampplek waren gesneld, waaronder journalisten, politie en mensen van eerste hulp, vertelden later dat men niet eens besefte dat hier een vliegtuig was neergestort.

Patrick Madigan, de politiecommandant van Pennsylvania die als een van de eerste ter plekke was, verklaarde dat hij niets zag wat aan een vliegtuig deed denken, geen staartdeel, geen delen van de romp of de vleugels, geen motoren, geen landingsgestel, geen koffers, geen lichamen, geen kleren, niets. Ook hier was de conclusie van de 9/11 onderzoekscommissie dat alles door de intense hitte was vergaan, inclusief de zwarte doos. Toch vond men ook hier in korte tijd na de crash, afzonderlijk van elkaar, de identiteitspapieren van twee van de vermeende kapers.

Het advocatenechtpaar Kurt & Lori Haskell laten hun verhaal niet los, over de ‘ondergoedterrorist’ die in Amsterdam het vliegtuig naar Boston ging nemen. Keihard bewijs duidelijk dat de Amerikaanse overheid opnieuw een valse-vlag-operatie startte, om de burgers van de VS nóg meer vrijheden te ontnemen. Niemand blijkt geïnteresseerd in de WERKELIJKE FEITEN. (klik voor volledig artikel over deze zaak!)

Identiteitpapieren zijn de rode draad naar de wérkelijke daders…??
Het is niet bekend waarom de terroristen zo vreemd met hun documenten omgingen. Waarom ze bijvoorbeeld steevast bij de aanslagen de identiteitspapieren uit hun zakken lieten vallen, waarom men geen valse documenten gebruikte, of waarom men überhaupt identiteitspapieren bij zich had. We kunnen deze vragen niet stellen want er is zelden een terrorist verhoord en berecht. De terroristen die niet bij de aanslagen om het leven zijn gekomen, zijn doodgeschoten. De vermeende daders van de aanslagen van Berlijn, Londen, Parijs, Nice en Boston zijn allen doodgeschoten door de politie.

Er zijn wat betreft de aanslagen veel zaken die vreemd zijn, of eenvoudig niet kloppen. Dit vraagt om gedegen onderzoek. De verklaringen en hypothesen die we horen van de media en overheden zijn zo tegenstrijdig en zo bizar, dat naast de vraag wie er achter de aanslagen zit er een andere vraag opkomt; hoe is het mogelijk dat de mensen dit allemaal geloven?

Waar blijft de écht journalistiek, die DURFT…?
Echte journalistiek waar onderzoek wordt gedaan, waarbij feiten worden verzameld en nagetrokken, waarbij wordt geanalyseerd en verbanden worden onderzocht, dat bestaat allang niet meer, althans niet bij de ‘mainstream’ media. De nieuwsbronnen zijn beperkt tot enkele internationale persbureaus of het nieuws komt direct van regeringen. Het resultaat is een wereldwijde uniforme boodschap, hier en daar aangepast aan de ‘couleur locale‘. Wanneer journalisten er nog op uitgestuurd worden, dan gaat het om trivialiteiten die de kranten en bladen moeten vullen.

Het is één grote marketingmachine waarbij het niet om feiten gaat, maar alles draait om sentiment. Het gaat er niet om wat er werkelijk is gebeurd of wat een persoon doet, het is het imago dat telt. We zien dit bij Obama. Het is de man die als geen andere Amerikaanse president een zeer agressief beleid heeft gevoerd. De man die de oorlogen in Afghanistan en Irak heeft uitgebreid en talloze nieuwe conflicten is begonnen. Het is de man die het grootste budget voor defensie uit de Amerikaanse geschiedenis heeft doorgevoerd. Het is de man die de banken heeft gered en de slachtoffers heeft laten zitten.

Het is ook de man die bombardementen op burgers heeft laten uitvoeren in landen als Jemen en Pakistan. De man die ongenadig klokkenluiders heeft vervolgd die corruptie aan het licht brachten. De man die op alle mogelijke manieren de vrijheden van het volk heeft ingeperkt, en die zich er persoonlijk voor heeft ingezet dat de gevangen in Guantanamo vast bleven zitten, terwijl ze nooit zijn aangeklaagd, en nooit een eerlijk proces hebben gekregen. Het is de man die de het harde neo liberalisme van Bush heeft doorgezet, bijvoorbeeld door een onderwijssysteem in te voeren waar de armen en middenklasse aangewezen zijn op dure privéscholen.

En zo gaat de lijst nog lang door.
Maar in de media wordt Obama neergezet als een verstandige man, als man van het compromis. We zien hem op de foto met zangers als Bob Dylan en Bruce Springsteen, en we zien hem op bezoek bij de Paus. Hij kreeg zelfs de Nobelprijs voor de vrede, dus we nemen aan dat het wel goed moet zitten… Toch?!

Wat is tussen deze 2 uitspraken met de Amerikaanse ‘president’ gebeurd..??

Wanneer de media een gebeurtenis verzwijgen dan beschouwt men het als niet gebeurd. En andersom weet men verzonnen feiten tot realiteit te maken door eindeloze herhalingen. Wanneer de media ons bombarderen met dezelfde nieuwsberichten dan kun je er vanuit gaan dat hier iets niet in de haak is. Dit is eenvoudig te herkennen. Wanneer men bijvoorbeeld op een conflict uit is, dan zien we diplomaten als John Kerry in het nieuws verschijnen die ons laten weten dat zij ‘bezorgd’ of ‘verontrust’ zijn over een situatie in een bepaald land.

Daarna volgen de beschuldigingen, de lokale heerser wordt gedemoniseerd, chaos wordt gecreëerd, er volgen wapenleveranties en financiële steun aan huurlingen, die men ‘rebellen’ of ‘vrijheidsstrijders’ noemt, en uiteindelijk volgt de interventie die tot de gewenste ‘regime change’ leidt.

Wat achterblijft is een land in verwoesting.
We zagen dit bij Afghanistan, Irak en Libië. En de oorlog in Syrië is in volle gang. Alleen in Irak al zijn honderdduizenden burgerslachtoffers gevallen en meer dan een miljoen mensen zijn gevlucht. Het is inmiddels bewezen en erkend dat deze oorlog gebaseerd was op leugens. Degenen die verantwoordelijk waren voor de leugens en het verspreiden daarvan zijn nog steeds op vrije voeten, en bekleden vaak dezelfde posities. Ook bij de conflicten in Afghanistan, Libië, en nu in Jemen en Syrië is het duidelijk dat het nieuws gebaseerd is op leugens.

Het is dezelfde strategie die men sinds de koloniale tijd volgt. Ieder land dat niet in de pas loopt met de VS en de NAVO kan rekenen op interventie en regime change. De media doen ons geloven dat ingrijpen nodig is, dat we hier een soort morele plicht zouden hebben. Dat het Westen ook maar enige diplomatieke en militaire rol in het Midden Oosten, Azië en Afrika zou moeten spelen is gezien de lange geschiedenis van onrecht en onderdrukking te absurd voor woorden. Maar dit is wat constant wordt verkondigd door de politiek en de media.

Je moet toegeven dat de campagnes knap in elkaar zitten.
Zo werd in de Oekraïne een democratische gekozen president afgezet tijdens een (door het Westen gesteunde) militaire coup, en het land wordt nu bestuurd door een extreem regime waarvan de leiders zeer sinistere figuren zijn, waaronder zelfs prominente neonazi’s. En de Krim, waar de grote meerderheid van de bevolking zich deel van de Russische cultuur voelt, koos in een referendum voor aansluiting bij Rusland. De media hebben dat echter volledig om weten te draaien. Poetin werd, was en is de agressor, het referendum was een ‘Russische annexatie’, en de nieuwe regering van Oekraïne, dus de regering die nu etnische zuiveringen uitvoert en een terreurbeleid voert, dat zijn onze democratische bondgenoten.

Met deze nieuwe bondgenoten voert het Westen een constante politiek van provocatie die illegaal en gevaarlijk is. Na de grootste mobilisatie sinds de tweede wereldoorlog is Rusland nu vrijwel omsingeld door NAVO machten. Er gaat geen dag voorbij zonder een sneer of beschuldiging in de richting van Poetin. Zo zouden de Russen de computers van het witte huis gehacked hebben om de verkiezingen te beïnvloeden. Het bewijs dat hiervoor geleverd is bestaat uit een lang rapport van de FBI. Het rapport bevat standaard informatie over computer hacking, maar bevat geen enkel bewijs dat Rusland achter de hack zit. Er zijn in de tussentijd wel steeds sterkere indicaties dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten achter de hack zaten.

Rusland is vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel ‘geniepige en fnuikende’ opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, in daden omgezet gaat worden? (Wie heeft het nog over lege praat, dat Poeting ‘aan de deuren van Europa staat te rammelen’…??!)

Ook China is al enige jaren het doelwit van lastercampagnes. Zo waren onlangs in de media wereldwijd verontrustende berichten te lezen dat een Chinees vliegdekschip op zo’n 150 km van de van de kust van Taiwan was gesignaleerd. Dat het het enige vliegdekschip van China was, werd niet vermeld, evenmin het feit dat Amerikaanse oorlogsschepen regelmatig op enkele kilometers afstand van de Chinese kust varen. Ook schonken de media er nauwelijks enige aandacht aan toen Obama verkondigde dat zestig procent van de (gigantische) Amerikaanse vloot voor 2020 in de zeeën rond China gestationeerd zal worden.

Nu gebeurt het wel dat sommige alternatieve nieuwsbronnen het mainstream nieuws te lijf gaan met hetzelfde soort sentiment, wat een gepolariseerd beeld geeft. Alles wat niet Amerikaans is zou per definitie goed zijn. Zo maakt men van Poetin een held, en men prijst de Chinese diplomatie. Nu is het zeker zo dat de agressie uit de Westerse hoek komt, dat wil zeggen de NAVO landen en Israël, maar de situatie is complexer dan het lijkt. Zo heeft China ondanks de ogenschijnlijke onderlinge vijandigheid al sinds de tijd van Mao zeer hechte banden met de VS. Het is niet duidelijk wat voor spel hier gespeeld wordt, maar er is zeker sprake van een strategie en een plan.

In Your Face… Men maakt er overigens niet eens een geheim van..!
Documenten als Rebuilding America’s Defenses van de denktank PNAC (Project of a New American Century) en ook documenten van andere think tanks en instituten beschrijven vrij gedetailleerd wat het doel is. De Full Spectrum Dominance strategie maakt deel uit van de officiële doctrine van de VS en beschrijft letterlijk dat er een wereld orde moet komen onder totale controle van de VS. Ook stelt het document dat men ervan uitgaat dat andere landen hier niet makkelijk in zullen meegaan. Om deze reden stelt men dat er nieuwe ‘Pearl Harbors’ nodig zullen zijn, dat wil zeggen externe bedreigingen die burgers moeten overtuigen om nog meer vrijheden op te geven, en nieuwe oorlogen te steunen.

Via deze documenten, en ook via de uitspraken van Amerikaanse militairen en diplomaten weten we dat landen als Irak, Libië, Syrië en Iran al tientallen jaren geleden op het lijstje voor regime change stonden. De strategie is dus in volle gang en men zal niet rusten voordat de hele wereld onder één totalitair bewind komt. De media moeten er voor zorgen dat we hier zelf om vragen.

Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen ‘valse-vlag-operatie’..!

Volgens de Franse socioloog Jacques Ellul kun je niet meer van propaganda spreken. De propaganda is zo constant en zo alles doordringend dat de term ‘infuus’ een juister beeld geeft. We krijgen een constante stroom van verdraaiingen en leugens toegediend die ons moet verdoven en alle mogelijke weerstand in de kiem moet smoren. Ondanks dat veel mensen als zombies in deze schijnwereld leven zijn er ook steeds meer mensen die wakker worden. Men ontwaakt, ziet het infuus, en net als in de film de Matrix rukt men het plastic slangetje los en gaat op eigen benen staan. Het zijn de mensen die kritische vragen stellen, zich verenigen, op onderzoek gaan, feiten verzamelen en publiceren.

Maar de kritiek begint steeds vaker effect te krijgen. Zo ging de Amerikaanse bevolking niet mee met de interventie in Syrië. De Engelsen stemden ondanks de massieve angst campagne toch voor de Brexit, en in Italië stemde men een voorstel weg dat de grondwet zodanig zou aanpassen dat het bestuur in Italië nog verder gecentraliseerd zou worden en de politici immuniteit zou geven. Dat de campagnes niet het gewenste effect hadden is natuurlijk een verontrustende zaak voor de autoriteiten. Omdat de autoriteiten weinig tegen de feiten kunnen inbrengen worden de alternatieve media bestreden met sentimentele argumentatie.

Alternatieve media bestrijden; de waarheid mag niet vertelt…
Zo is er een heel arsenaal aan termen, het gaat om ‘complottheorieën’, of er is sprake van populisme, nationalisme, extremisme, radicalisme, separatisme, antisemitisme enzovoort. Zo weet men iedere kritische denker die zijn of haar mond open doet wel in een vakje te plaatsen. Nu hebben de autoriteiten het zich nu nog makkelijker gemaakt. Er is een ‘zwarte lijst’ opgesteld onder de naam ‘Propaganda Or Not’ waar een groot aantal alternatieve media websites op staan.

Ondanks dat deze websites zich met verschillende maatschappelijke zaken bezig houden heeft men ze allemaal onder de noemer ‘Russische propaganda’ geplaatst. Sociale netwerken als Facebook maken gebruik van de lijst en laten een veiligheidswaarschuwing zien wanneer men een bericht opent dat als bron één van de websites van deze lijst heeft. Al zal dit sommige mensen afschrikken, het is nog wel te negeren.

Toch is een duidelijke eerste stap gezet naar een ‘Ministerie van Waarheid’ zoals George Orwell deze beschrijft in zijn boek 1984. De alternatieve nieuwsbronnen worden steeds harder aangepakt. Kritisch denkende journalisten en klokkenluiders wordt op alle mogelijke manieren het leven moeilijk gemaakt. Men wordt geïntimideerd en bedreigd met ontslag of vervolging.

Steeds vaker worden klokkenluiders daadwerkelijk berecht.
De pijlen zijn echter niet alleen gericht op journalisten, klokkenluiders en dissidenten als Snowden en Assange. Iedereen die het waagt kritisch te denken is verdacht. In de VS kan sinds de invoering van de ‘Patriot Act’ iedere burger worden aangehouden en onbeperkt lang worden vastgehouden. Ook in de EU zijn er plannen dit soort wetten toe te passen. Dit wordt uiteraard gebracht als een noodzakelijke maatregel in de ‘strijd tegen het terrorisme’. In een toespraak tijdens een conferentie van de VN sprak de ex premier Cameron dat ‘niet-gewelddadig extremisme’, en daarbij noemde hij de waarheidzoekers naar de aanslagen van 9/11 en 7/7, even gevaarlijk is als het terrorisme van de IS, en dus ook even hard bestreden moet worden. Dit soort uitspraken laten duidelijk zien welke kant we opgaan.

Nu kunnen de autoriteiten ook niet alle feiten volledig negeren. Het is bijvoorbeeld wel duidelijk geworden dat de oorzaak van de crisis vanuit de financiële sector kwam, en dat de schuldigen vrijuit zijn gegaan, en in veel gevallen zelfs beloond zijn met bonussen. De mensen ondervinden aan den lijve dat steeds wordt wegbezuinigd, zoals in de gezondheidszorg, de sociale woningbouw, sport, kunst en cultuur. Veel dingen verdwijnen of worden onbetaalbaar.

Nu is het ook wel bekend dat het niet ligt aan een tekort aan geld. Ondanks dat er meer geld in het financiële systeem circuleert dan ooit (met doorberekening van de inflatie) is de koopkracht van de lage en middenklasse sinds de crisis van 2008 gedaald, en de koopkracht van de superrijken is sinds 2008 met 40% gestegen. Dit roept natuurlijk verontwaardiging op. Ook hier weten de politiek en de media handig op in te spelen. Men spreekt ons vaderlijk toe dat men beseft dat er ‘boosheid bij de burger is’.

De overheid heeft hier begrip voor, maar de mensen moeten ook niet overdrijven. De retoriek die men gebruikt is als volgt: door de moeilijke situatie zijn de mensen emotioneel waardoor ze zich laten meeslepen door populisten als Wilders en Trump, en sommigen laten zich zelfs in met allerlei complottheorieën. Daar is niemand bij geholpen dus laten we verstandig blijven en samen aan een oplossing werken.

Het is het schaapachtige kuddegedrag dat zorgt voor onderdrukking..
Het is droevig om te zien dat zoveel mensen voor dit soort propaganda vallen. Je hoeft niet zo ver te zoeken om uit te vinden dat politici als Trump en Wilders deel uitmaken van hetzelfde systeem. Het zijn juist deze zogenaamde reactionaire politici en partijen die de illusie moeten geven dat er nog keuzevrijheid is, en dat we beter af zijn wanneer we voor een gematigder lijkende ‘lesser evil’ partij stemmen. Wanneer dit soort zaken ter sprake komt dan hoort men gauw het woord ‘complottheorieën’.

Het zijn vaak juist de mensen die de propaganda zo kritiekloos overnemen, hoe onlogisch en absurd deze ook is, die andere mensen voor complotdenkers uitmaken wanneer deze een mening hebben die afwijkt van die van de media. Het woord ‘complot’ heeft een enorme lading en is een effectief afschrikmiddel. Kritische denkers worden als paranoïde fantasten neergezet waar ieder verstandig mens zich verre van zou moeten houden.

Toch is het niet te ontkennen dat complotten altijd hebben bestaan. Altijd hebben groepen machtigen zich verenigd en een gezamenlijke plannen gesmeed. Dit is eenvoudig geschiedenis en je hoeft je hier niet over te verwonderen. Wat het nu zo gevaarlijk maakt is dat men dankzij de geavanceerde technologie de kans ziet de macht zo te centraliseren dat alles onder een totalitair bewind dreigt te komen. Het gaat hier niet alleen om politieke of militaire macht, maar alle maatschappelijke gebieden moeten onder een centraal bestuur komen, waaronder de economie, wetenschap en cultuur. Om dit te verwezenlijken probeert men de mensen onderling te verdelen en te verzwakken, zowel mentaal als fysiek.

Migratiestromen van vlucht als wapen…!
De verdeel -en heers strategie is nog steeds een van de effectiefste wapens. Zo is de migrantencrisis met name in gang gezet om chaos en onderlinge conflicten te veroorzaken. In haar boek ‘Weapons of Mass Migration’ beschrijft de Amerikaanse Kelly Greenhill hoe de verplaatsing (‘deplacement’) van bevolkingsgroepen een wapen is dat zeer veel gebruikt wordt en effectiever wordt geacht dan directe oorlogsvoering. In de media zien we aanhoudende pogingen om alle natuurlijke situaties en verbanden te verstoren. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘gender discussie’ die we sinds enige tijd overal in de media zien opduiken.

De ‘man-vrouw’ scheiding is eigenlijk uit de tijd wordt ons verteld. In een moderne wereld moeten we naar een algemeen gelijkwaardig concept. Hier wordt de Engelse term ‘gender’ voor gebruikt. Dit leidt tot aanbevelingen die vooralsnog onschuldig en vreemd overkomen. Zo krijgen Amerikaanse scholen het voorschrift niet meer ‘jongens en meisjes’ te zeggen maar ‘leerlingen´. Gescheiden dames en herentoiletten vindt men ook beetje achterhaald dus zien we steeds meer ‘all gender’ of unisex toiletten. Dit is praktischer en zo hoeven de transseksuelen zich ook niet buitengesloten te voelen.

Het wordt ‘gebracht’ alsof het gaat om een progressieve impuls voor humaniteit en gelijkheid. Nu moet hier (helaas) even een voetnoot bij geplaatst worden want iedereen die hier een kritische kijk op durft te hebben, wordt al gauw beschuldigd van homofobie of protectionisme. Natuurlijk moeten mensen niet gediscrimineerd worden om hun seksuele geaardheid, en natuurlijk moeten vluchtelingen en asielzoekers opgevangen worden, maar het gaat bij machthebbers absoluut niet om humaniteit of gelijkheid..!

Men maakt gebruik van minderheidsgroepen om mensen te verdelen, om een situatie te creëren waarbij alle natuurlijke banden en relaties verstoord worden. Overal waar mensen samen zijn en samenwerken, zoals gemeenschappen, families, verenigingen en vriendenkringen, dat moet allemaal ontbonden worden totdat tot er uiteindelijk één soort relatie over is, en dat is de individuele consument tegenover de multinational. Een situatie waarin de consument geen enkel recht heeft, en voor zijn bestaan volledig afhankelijk is van de multinationals.

x
Nu zijn er naast de multinationals nog altijd regeringen.

Deze zijn echter gereduceerd tot de uitvoerende arm van de multinationals die op hun beurt onderdeel maken van een kleine machtige elite. Het is dan ook geen toeval dat topposities binnen de EU altijd door mensen worden bekleed die directe relaties met de internationale financiële wereld hebben, zoals Juncker en Draghi. De Europese Unie is een superstaat, vormgegeven en grotendeels gerund door lobbygroepen als de ERT (European Round Table). Het parlement kan niet zoals de nationale parlementen deelnemen aan wetsontwerpen, en het heeft nauwelijks bevoegdheden wat betreft de besluitvorming. De Europese nationale grondwetten zijn ondergeschikt aan de Europese verdragen van Maastricht en Lissabon.

De voorzitter van de ECB, de ‘nationale bank van Europa’, Mario Draghi, is oud-werknemer van Goldman Sachs. De reputatie van dit bedrijf met draaideur-werknemers, is berucht..!

Feitelijk zijn deze verdragen veel meer dan handelsverdragen, ze grijpen diep in op alle maatschappelijke gebieden. Hierdoor kunnen de landen werkelijk niets doen, bijvoorbeeld tegen de economische ‘one size fits all’ wetten en voorschriften van de Europese Centrale Bank (ECB) dankzij welke de financiële instellingen en multinationals zich enorm hebben kunnen verrijken ten koste van de kleine en middelgrote bedrijven en de burgers. De ECB is op geen enkele manier controleerbaar of beïnvloedbaar, en de leden hebben volledige immuniteit.

Je vraagt je af hoe we hier ooit voor hebben kunnen kiezen. Natuurlijk hebben de media hier een rol gespeeld. We zijn gepaaid met de triviale voordelen zoals het makkelijk kunnen reizen, en aan de andere kant gewaarschuwd dat we ‘de trein zouden missen’ als we niet mee zouden doen. Maar de uiteindelijke reden dat we deel uitmaken van een centraal geleid bureaucratisch systeem is dat we het hebben laten gebeuren.

Vrijwel niemand heeft de verdragen van Maastricht en Lissabon gelezen. Er is vrijwel geen politicus of econoom die weet wat er in staat. Het is dan ook zeer complexe bureaucratische taal geschreven. De enkele journalisten en juristen die de moeite hebben genomen de verdragen te bestuderen kwamen tot de conclusie dat de EU onethisch, zeer inefficiënt en per definitie ondemocratisch is.

‘De EU is feitelijk gewoon een coup..!’
Karel van Wolferen, hoogleraar en oud correspondent van de NRC stelt dat de EU eenvoudig een coup was, een staatsgreep. De internationale handelsverdragen tussen de EU en Noord Amerika die men er nu probeert door te drukken moeten de macht nog sterker centraliseren en nog ondoorzichtiger maken. Verdragen als de TTIP en CETA noemt men ‘vrije’ handelsverdragen maar we mogen niet weten wat erin staat. Het ‘vrije’ van deze verdragen bestaat erin dat bedrijven vrij zijn om ieder lokale wet of regel aan hun laars te lappen.

Wat we van deze verdragen weten is meer dan voldoende om ons de grootste zorgen te maken. Nu lijkt de TTIP dankzij Trump even van de baan te zijn, maar uiteindelijk komen deze verdragen er altijd door. Men past het wat aan, veranderd zo nodig de naam, en het wordt geruisloos ingevoerd. De Britse economiste Ann Pettifor, de vrouw die de crisis van 2008 zag aankomen en voorzag wat er zou gaan gebeuren, stelde dat we met de EU en de vrijhandelsverdragen regelrecht op fascisme afstevenen..

Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks tot ‘Grote Boze Wolf’ wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat aan denken..?

Nu zou je kunnen zeggen dat niemand toch onder een fascistisch bewind wil leven. Toch is het de richting die wij zelf zijn ingeslagen. Net zoals de Duitsers zich de vorige eeuw massaal achter Hitler schaarden maken we nu een bewuste keuze om aan het systeem mee te doen door ons zelf onder autoriteiten te plaatsten. Het gaat hier niet alleen om politieke autoriteiten, maar ook om het bankwezen, de reductionistische wetenschap, het geestdodende onderwijs, en de vele instituten en experts die ons regels op willen leggen die regelrecht tegen het belang van mens, dier en natuur ingaan.

De constante verwarring en chaos die van deze instituten uitgaan moet de mensen zwak en onzeker maken, waarna de autoriteiten met de oplossing komen: een wereldwijd dictatoriaal regime. Natuurlijk gebruikt men deze terminologie niet. Het wordt gebracht als een noodzakelijke samenwerking, als strijd tegen het terrorisme, tegen de armoede, als oplossing voor de migrantencrisis, de opwarming van de aarde enz. We horen diplomaten en prominenten deze nieuwe wereldorde met regelmaat verkondigen.

Het mainstream nieuws is steeds openlijker propagandistisch en dit blijft natuurlijk niet voor iedereen onopgemerkt. Een groeiend aantal mensen gaat voor hun nieuws te rade bij alternatieve nieuwsbronnen. Natuurlijk wordt dit op alle mogelijke manieren gedwarsboomd. De mainstream media waarschuwen ons voor ‘nepnieuws’, enigszins hypocriet uiteraard.

Verder probeert men het alternatieve nieuws te bagatelliseren door te beweren dat er op het Internet nu eenmaal van alles te vinden is. Dat het hier slechts gaat om enkele militante websites en youtube filmpjes van twijfelachtige oorsprong, die niet serieus genomen kunnen worden. Natuurlijk is het waar dat er van alles op internet te vinden is. Aan de andere kant is het ook zeker waar dat er zeer veel goede informatiebronnen bestaan.

Zelfs de officiële documenten, waarvan de autoriteiten dus zelf de bronnen zijn, bevatten al genoeg informatie en feiten om de geschiedenis van de laatste honderd jaar grotendeels te herschrijven. Dan is er de enorme hoeveelheid informatie van Wikileaks, ook dit zijn officiële bronnen, maar niet bedoeld voor publicatie en daardoor zeer onthullend. Verder zijn er zeer veel mensen die jarenlang binnen instituten hebben gewerkt als banken, multinationals, regeringen en geheime diensten, die veel informatie openbaar hebben gemaakt.

Van overheidsinformatie tot valse-vlag-propaganda..
Het zijn bijvoorbeeld agenten van de CIA en FBI, regeringsambtenaren, legerofficieren, en gezagvoerders tot hoogste echelons van het Pentagon die nauwkeurig feiten hebben verzameld en gepubliceerd. Maar ook in andere sectoren zijn mensen actief: artsen, biologen, journalisten, technici, ingenieurs, onderwijzers, op ieder gebied zijn er wel specialisten die hebben besloten dat bepaalde informatie publiek bekend moest worden. Het werk dat is gedaan is werkelijk monumentaal, en de basis voor de toekomst. De wereld moet nu eenmaal gekend worden voordat je die kan verbeteren.

Het aantal specialisten dat onderzoek heeft gedaan naar de aanslagen van 9/11 is indrukwekkend. Tientallen onafhankelijke journalisten, fysici, ingenieurs, architecten, vliegtuigbouwkundigen en piloten hebben zich sinds de aanslag bezig gehouden met de aanslagen en de informatie stapelt zich op. De aanslagen van 9/11 hebben de wereld sterk veranderd, en betekenen een omslagpunt in de geschiedenis. Sinds de aanslag kent de wereld meer conflicten, meer ongelijkheid, het is minder veilig, en we zijn minder vrij.

De aanslagen kunnen echter ook voor een nieuw omslagpunt zorgen wanneer bekend wordt wat er werkelijk is gebeurd. Dit is waarom het zo belangrijk is dat er serieus onderzoek gedaan wordt. Steeds meer mensen werken hier aan, en men doet dit niet zonder risico. Er is heel wat moed voor nodig. De ‘valse vlag’ aanslag is een klassieke en veel gebruikte strategie voor machtsovername en het opleggen van onpopulaire regels, zoals het beperken van vrijheden. Of het triggeren van oorlogen, zoals kennelijk de bedoeling was bij de Israëlische aanval op een US-verkenningsschip, de USS Liberty op 8 juni 1967. (HIER)

Een klassieke valse-vlag-aanslag was de brandstichting van de Reichstag door de Nazis, waar de Nederlandse communist van der Lubbe van werd beschuldigd. Dankzij deze gebeurtenis wist Hitler een politieke meerderheid te krijgen. In de jaren jaren ’70 en ’80 werden er in Europa, met name in Italië, een reeks van terroristische aanslagen gepleegd. Radicaal-linkse bewegingen werden beschuldigd maar uiteindelijk bleken de aanslagen te zijn gepleegd door groepen die deel uitmaakten van het Gladio netwerk, dat weer opereerde onder de NAVO.

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

De afgelopen jaren zijn er veel valse vlag operaties gepleegd. Volgens een rapport van Human Rights Watch zijn de honderden terroristische aanslagen die na 9/11 in de VS zijn gepleegd vrijwel allemaal gefinancierd en gepland door de FBI. Valse vlag operaties hebben onderling veel overeenkomsten, zo er is altijd een zondebok, die nooit wordt gehoord of berecht, en meestal geliquideerd, en altijd wordt bewijsmateriaal zoek gemaakt of vernietigd. Zo hing de Londense metro in de tijd van de 7/7 aanslagen vol met hoge kwaliteitscamera’s, er zijn echter maar enkele vage beeldjes vrijgegeven.

Ook langs de route die de vrachtwagen in Nice heeft afgelegd waren vele beveiligingscamera’s. Het videomateriaal van deze camera’s werd in beslag genomen door het hoofd van de politie van Nice, die de opdracht van de Franse autoriteiten kreeg alle beelden te vernietigen. Zo is ook het videomateriaal van de tientallen camera’s waar beelden van de aanslag op het Pentagon op stonden in beslag genomen. Van het vele videomateriaal zijn er uiteindelijk maar een paar frames vrijgegeven.

Het dagblad Trouw plaatste een foto van een van deze frames met de triomfantelijke ondertitel ‘nu zijn de complottheorieën dat er geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen naar het rijk der fabelen verwezen’. Een detail echter, op de foto was een vuurbal te zien, maar geen vliegtuig. Van de aanslagen in de Twin Towers blijkt uit video en radarbeelden dat het hier naar alle waarschijnlijkheid wel om vliegtuigen ging. Deze vlogen zeer snel, wat het officiële rapport bevestigd.

Het eerste vliegtuig vloog rond de 800 km/uur en het tweede ver boven de 900 km/uur. Nu kan een passagiersvliegtuig, in dit geval een Boeing 767, op grote hoogte zo hard vliegen omdat daar de lucht dunner is. Op lagere hoogte is dit echter absoluut onmogelijk. Een Boeing 767 heeft daar eenvoudig de stuwkracht niet voor. Het is al helemaal niet mogelijk om scherpe bochten te maken met deze snelheid, iets wat de vliegtuigen duidelijk deden volgens de video’s en de radarbeelden.

Een Boeing 767 zou direct uit elkaar vallen. Dit is unaniem bevestigd door tientallen vliegtuigbouwkundigen, piloten, en zelfs door de vliegtuigbouwer Boeing zelf. De enige vliegtuigen die op deze hoogte wel zo snel zouden kunnen vliegen en manoeuvreren zijn militaire vliegtuigen. Dit komt overeen met het feit dat de videobeelden van de vliegtuigen duidelijk laten zien dat het geen passagiersvliegtuigen waren. Het feit dat de gekaapte vliegtuigen een tijd van de radar verdwenen is ook een indicatie dat het niet om de vermiste passagiersvliegtuigen gaat.

Eén van de vele, vele zaken die o.a. ‘Pilots for Truth911’ naar voren hebben gebracht: de onmogelijke afmetingen van de schade aan het Pentagon, in relatie tot de afmetingen van het betreffende toestel..! Het toestel zou VOLLEDIG in de gevel verdwenen zijn en ALLE PASSAGIERS zouden zijn verdampt door de enorme hitte..

Een andere ‘smoking gun’ is het instorten van World Trade Center 7 op 9/11. Dit gebouw was niet geraakt door een vliegtuig, en had weinig schade. Alle mogelijke experts die dit onderzocht hebben zijn het er unaniem over eens dat het gebouw met explosieven is opgeblazen. Dit is iets waar weken voorbereiding in zit. En moet dus ruim van te voren gepland zijn.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..! Wellicht stof om eens over na te denken EN je verder in te lezen/te informeren, wanneer je nog steeds de ‘officiële’ versie van 9/11 aanhangt..?

Dit zijn slechts enkele van de zeer vele feiten die duidelijk laten zien dat de officiële theorie over 9/11, die overigens ook een complottheorie is, niet klopt. De 9/11 aanslagen kunnen onmogelijk het werk zijn van één groep. Van wat er tot nu toe is onderzocht is met zekerheid te zeggen dat de Mossad en de Amerikaanse geheime diensten een actieve rol gespeeld hebben. Maar ook de mainstream media en politiek spelen een belangrijke rol door de mensen op grote schaal te misleiden. Als dit uitkomt dan kan alles als een kaartenhuis in elkaar vallen. De aanleiding hoeft niet perse de aanslagen van 9/11 te zijn.

MH17: wat heeft Poetin ermee te winnen? De CIA des te meer..!
Het zou evengoed de onthulling kunnen zijn over het neerhalen van de MH17 boven de Oekraïne, ook een sterk staaltje van volksmisleiding. De bewijzen stapelen zich op en we zijn al op een punt gekomen dat men niet om de feiten heen kan. Het is niet te verwachten dat de autoriteiten zullen toelaten dat er serieus onderzoek wordt gedaan. Het zal dus van de mensen zelf moeten komen. De grote uitdaging is de stap te maken iets met deze feiten te doen. Hiervoor zullen de mensen wel eerst hun wereldbeeld kritisch moeten herzien. En dit is iets wat men niet graag doet.

Of zoals Mark Twain het ooit zei: ‘Het is makkelijker mensen voor de gek te houden, dan mensen te overtuigen dat ze voor de gek gehouden worden’. Al eeuwen waarschuwen schrijvers en filosofen ons voor het gevaar van een totalitair bewind, en boeken als ‘Brave New World’ en ‘1984’ zijn natuurlijk niet voor niets geschreven. Ondanks dat het script van 1984 zich vrijwel letterlijk voor onze ogen afspeelt doet men er niets tegen. Hoe kan dit nu? Een belangrijke reden is dat, zoals eerder gezegd, de mensen er zelf voor kiezen.

Hoe kan dit? Of: hoe onze eigen kracht tégen ons wordt gebruikt..
Alleen op die manier lukt het een kleine elite een groot gedeelte van de wereldbevolking onder de duim te houden. Nu voelen de meeste mensen intuïtief wel aan dat er wat mis is. Dit is te herkennen aan de paniek wanneer men met feiten geconfronteerd wordt. De term die hiervoor in de psychologie wordt gebruikt is ‘cognitieve dissonantie’. Wanneer de mens geconfronteerd wordt met feiten die met elkaar in tegenspraak zijn dan veroorzaakt dat een sterk gevoel van ongemak. Cognitieve dissonantie wordt veel gebruikt in de politiek en reclamewereld.

Door een sterk maar onwaar idee te propageren dat tegenstrijdig is met de werkelijke feiten, maar tegelijkertijd ook psychologisch lichter te verteren, is men geneigd het onware idee als waarheid te aanvaarden. Een goed voorbeeld is de Nobelprijs voor de vrede van Obama. Het is veel comfortabeler een machtig en invloedrijk persoon als een Amerikaanse president als weldoener te zien dan als oorlogsmisdadiger. Het idee dat de autoriteiten en instituten die ons zouden moeten beschermen juist het tegenovergestelde doen is natuurlijk angstwekkend.

Door deze mentale deur angstvallig dicht te houden bij onszelf, komen de harde ongemakkelijke feiten niet aan het licht. In de duisternis hebben de kwaadwillenden echter vrij spel. Hoe groter de leugen, hoe moeilijker het is om de werkelijkheid te aanvaarden. Om deze reden doen de mensen zelf hun uiterste best de leugen in stand te houden, en dat maakt het een effectief propagandamiddel. Zoals de minister van propaganda van het Nazi regiem Goebbels het al samenvatte; wanneer de leugen groot genoeg is dan geloven de mensen het wel.

Toch is het moeilijk te bevatten dat de mens zo voor zijn eigen onheil kiest.
De meeste mensen zijn toch van goede wil zou je zeggen. En dit is natuurlijk ook zo. Iedereen heeft zijn negatieve kanten, maar hoeveel door en door slechte mensen kennen we eigenlijk? Men zal het er mee eens zijn dat dit er zeer weinig zijn. Dit betekent echter niet dat we geen deel hebben aan de chaos waarin de wereld zich bevindt. Ook al voel je je niet verantwoordelijk of betrokken, je bent het wel. Wij stemmen op de politieke partijen, accepteren autoriteiten als de EU en de VN, en wanneer je je laat inpakken door de media werk je even hard mee.

De mensen zijn buitengewoon creatief als het gaat excuses te vinden om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Wanneer men geconfronteerd wordt met feiten dan komt men met uitspraken dat het ‘zo simpel niet is’, dat je het ‘genuanceerder moet zien’, dat ‘de werkelijkheid altijd meerdere kanten heeft’ enzovoort. Het zijn de mensen die meegaan met de demonisering van het volgende regeringshoofd dat afgezet moet worden, zoals Assad en Poetin. Het zijn de mensen die menen dat een NAVO nodig is, dat de IS en Al Qaeda creaties van moslim-fundamentalisten zijn, mensen die denken dat de EU de Europese burgers vertegenwoordigt. Of mensen die beweren dat Obama wellicht niet in zijn missie geslaagd is, maar het toch wel goed bedoelde.

En ook mensen die menen dat vaccinaties risicoloos zijn, en andere mensen die dit kritisch onderzoeken voor alles en nog wat uitmaken, terwijl ze zelf nooit de moeite hebben genomen zich te verdiepen in vaccinaties. En dan zijn er de mensen die beweren dat je er hoe dan ook toch niets aan kan doen. Al dit soort uitspraken, die zo vaak te horen zijn, zijn in feite geen persoonlijke meningen. Het zijn de kant en klare opinies die de media, wetenschap, politiek en onderwijs ons voorschotelen.

Men beseft niet dat het napraten van deze gemaakte opinies een fundamentele steun betekent voor het systeem dat ons tot willoze slaven tracht te maken. Een persoon die goed besefte dat de onwil van de mensen hun verantwoordelijkheid te nemen de oorzaak van veel onrecht is was Martin Luther King, die hierover de bekende uitspraak deed: “De heetste plek in de hel is voorbehouden aan degenen die neutraal blijven tijdens tijden van grote morele crises”.

Machteloos toekijken..?
Ondanks dat veel leed en ellende aan de passiviteit van de mensen is toe te kennen, is het toch tot op zekere hoogte te begrijpen. De mens is nu eenmaal een gewoontedier, men voelt zich machteloos en is bang zich buitengesloten te voelen. Veel mensen zijn van mening dat het leven al moeilijk genoeg is, als we ons nu ook nog moeten gaan verdiepen in zaken als corrupte banken en regeringen die valse vlag aanslagen plegen, dan wordt hen dat allemaal een beetje te veel. Dus probeert men er het beste van te maken, en hoopt maar dat het goed komt.

Dit is echter precies het gedrag waar overheden en autoriteiten op aansturen. De mensen beseffen niet dat het juist de autoriteiten zijn die de oorzaak zijn van de situatie van chaos en ellende waar zo velen mee te kampen hebben. Hoewel de passiviteit en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen nog enigszins te begrijpen is, is dat met het kwaad in rauwe vorm heel anders. We kennen de beelden van de martelingen in de Amerikaanse gevangenissen in Guantanamo in Cuba en Abu Ghraib in Irak. De foto’s laten zien hoe Amerikaanse militairen met duidelijk plezier gevangenen op de meest wrede manieren martelden.

Nadat de schokkende foto’s de wereld over waren gegaan, kwamen de VS met het antwoord dat de militairen buiten hun boekje waren gegaan. Wat later echter bleek is dat men precies volgens het boekje had gehandeld. Een jaar voor de invasie van Irak had het Amerikaanse ministerie van defensie een handleiding voor ondervragingstechnieken opgesteld waar de martelmethodes die op de foto’s waren te zien gedetailleerd beschreven waren. We vergeten vaak dat dit de mindset is van de machten die ons besturen.

Het martelen gebeurt nog steeds overal te wereld: in Afrika, in het Midden Oosten, de Palestijnse gebieden, in Afghanistan. De gruweldaden worden direct of indirect gesteund door autoriteiten die uit onze naam handelen. Of het nu ‘vijandige terroristen’ of bevriende ‘rebellen’ zijn, allen worden bewapend en gefinancierd door het Westen. De media scheppen hier het beeld van de omgekeerde wereld: ‘Oorlog is vrede’.

Mensen waar ik persoonlijk met nog meer afgrijzen naar kijk dan bijvoorbeeld de wrede folteraars in Guantanamo en Abu Ghraib, zijn de medewerkers van kranten als de NRC, Trouw en de Volkskrant, of van omroepen als de NOS. Wat deze mensen teweegbrengen met de weglatingen, verdraaiingen, leugens, en regelrechte oorlogspropaganda heeft een enorme reikwijdte. Men gaat zelfs zo ver om het leed van kinderen voor hun doeleinden te gebruiken. De foto van het jongetje in de ambulance in Syrië dat de wereld over ging, het was één van de meest walgelijke propaganda campagnes ooit.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de medewerkers van de zojuist genoemde media, het is de hele mainstream media, het is het merendeel van de politici, en ook instituten als mensenrechtenorganisaties gaan kritiekloos met de propaganda mee. Dit zijn de mensen die de Amerikaanse ex militair Ken O’Keefe de ‘Prostitutes in the service of tyranny’ noemt. Deze mensen zijn of grenzeloos naïef, wat natuurlijk het geval kan zijn, of men heeft een bittere verachting voor al wat menselijk is. Hoe dan ook, de vernietiging en het leed dat zij op hun geweten hebben is immens groot.

Nu zal dit voor velen een extreme stelling lijken, de werkelijkheid is echter dat de situatie die men gewoon is gaan vinden extreem is. Ook zou men kunnen zeggen: maar er is toch persvrijheid in Nederland? we hebben toch Tegenlicht van de VPRO, en de Correspondent? Nu produceren deze ‘progressieve’ media zeker interessante uitzendingen en artikelen, maar men blijft keurig binnen de toegestane kaders. Op deze manier bevestigen ze juist de illusie dat er nog sprake is van persvrijheid, en vormen daarmee een belangrijke pijler van het systeem van censuur. De Engelse term die hiervoor gebruikt wordt is de ‘limited hangout’.

Je hoeft niet ver te zoeken om te vinden dat vrijwel alle mediabedrijven in de wereld in handen zijn van enkele bedrijven en personen. Het zijn juist de Correspondent, en programma’s als Tegenlicht en ‘De wereld draait door’ die ons moeten doen geloven dat het nog redelijk goed gesteld is met de persvrijheid in Nederland. Daarom horen we via deze media nog wel eens een kritische noot, maar men let er goed op dat men de regels niet overschrijdt. Het is overigens niet moeilijk te herkennen of een bepaalde mediabron werkelijk serieus nieuws brengt.

Programma’s als Tegenlicht en de Correspondent hebben beiden aandacht besteed aan 9/11, maar de echte vragen, de echte journalistiek die dringend nodig is, daar blijft men ver van. Met alle informatie die voorhanden is, is het niet moeilijk in te zien dat de autoriteiten een gecentraliseerde wereldorde nastreven. Maar waar komt dit streven nu precies vandaan? Voltaire stelde ooit dat als je wil weten waar de werkelijke macht zich bevindt, je de vraag moet stellen wie je niet mag bekritiseren.

ZIONISME…?? Iets anders dan ‘Joden’ en ‘Israël’..
Het is vandaag de dag wel duidelijk wie men niet mag bekritiseren. Het is de Palestijnse kwestie, Israël, en het zionisme. Dit wordt duidelijk wanneer je ziet hoe Netanyahu door het Amerikaanse congres ontvangen wordt, of wanneer je ziet hoe de Israëlische lobbygroepen te werk gaan. De meeste Westerse regeringen dansen naar de pijpen van Israël. In een onlangs uitgegeven boek van de franse oud minister van buitenlandse zaken Roland Dumas doet deze uit de doeken hoe de Mossad de Franse geheime dienst volledig onder controle heeft.(HIER)

En het is niet alleen de politiek en de diplomatiek, ook grote mediabedrijven, banken, advocatenkantoren, amusementsindustrie, overal waar er sprake is van posities waar men invloed en macht kan uitoefenen daar trekt Israël aan de touwtjes. De inspirator is het zionisme. Zowel de binnenlandse als buitenlandse politiek van Israël, als wel de media, staan volledig onder invloed van het zionisme. (HIER)

De meeste mensen hebben geen idee hoe sterk de invloed van het zionisme in de wereld is. Er is zeer veel gedocumenteerde informatie de die geschiedenis van het zionisme beschrijft, hoe het ontstaan is en hoe het zich ontwikkeld heeft, en hoe invloedrijk het is. Dat dit niet bekend is komt omdat het een verboden onderwerp is. Het is geen geheim, maar wel een taboe. Dit onderwerp aansnijden maakt je direct een paria. Ook hier moet weer een opmerking bij geplaatst worden, het gaat niet om de joden en het is geen racisme of antisemitisme.

Het zijn zelfs met name joden die aan het licht hebben gebracht hoe extreem en onmenselijk het zionistische gedachtegoed is. Zionisten nemen de teksten van de Talmud zeer serieus, bijvoorbeeld waar geschreven staat dat de ‘Gentiles’ (niet joden) nog minder zijn dan dieren, en van geluk mogen spreken als ze als slaaf mogen dienen. Men meent het historische recht te hebben op alle landen tussen de Eufraat en de Nijl. De conflicten en verdeel en heers strategie in het Midden Oosten is hier een aanloop naar toe.

En als je de toespraken van de zionistische leiders hoort dan gaan de ambities nog verder. Nu is er geen sprake van een wereldwijde monolithische machtsstructuur. Er zijn behalve de Israël lobbies veel machtige instituten en occulte groepen die ieder hun eigen invloedssfeer hebben. Zo zijn er de vrijmetselaars, de Bilderberg conferentie, de skull bones en bohemian grove genootschappen, de vele geheime diensten en de militaire industrie. Je hoort wel, ook via de alternatieve media, dat er een soort titanenstrijd gaande is om de wereldmacht. Toch wordt het wel duidelijk wanneer je deze organisaties beschouwt dat er een gemeenschappelijk doel is, waarbij Israël een centrale, of op zijn minst dominante rol speelt.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

Het is moeilijk te zeggen hoe al deze machten precies werken en hoe ze met elkaar verstrengeld zijn. Het is wel duidelijk dat het gebied waar deze machten werken een zeer duistere wereld is. Al het mooie en natuurlijke wordt veracht of vernietigd, en het lelijke en onmenselijke wordt op een voetstuk geplaatst. Dit doet men steeds openlijker. Kennelijk heeft men dit nodig. Het gaat vaak via culturele uitingen, of wat daarvoor door moet gaan.

De popcultuur is doordrenkt met horror en mensonterende beelden, je ziet het bij televisieseries, de filmindustrie, de muziekindustrie, de computerspellen, tot het kinderspeelgoed toe. De MTV uitreiking van de popzangeres Lady Gaga was een satanisch ritueel waar het bloed letterlijk van af droop. De openingsceremonie van de Gotthard-tunnel, waar veel regeringsleiders bij aanwezig waren, was een urenlange satansverering..! Dit soort performances worden geprezen door de journalisten en kunstcritici als de ultieme vrije artistieke uitdrukking. Maar als er iets uitspreekt dan is het wel onvrijheid.

Waar de waarheid op zichzelf kan staan, daar hebben de machtsstructuren die gebaseerd zijn op leugens grote moeite zich te handhaven. Constant moet men zich in bochten draaien om de leugens in stand te houden. Uiteindelijk wordt de propaganda zo absurd dat de mensen die hier in meegaan zich van de wereld zullen vervreemden. Structuren van onderdrukking en vernietiging kennen verder geen natuurlijk evenwicht, het is of instorten of expanderen. Op het moment kan het alleen erger worden. Het is als een beest dat onverzadigbaar is, en uiteindelijk met de wereld zichzelf zal verslinden.

‘Baal’ ook bekend als ‘Moloch’, ‘Lucifer’ en ‘Satan’. Dezelfde kwade kracht, die de mensheid wil knechten en leeft van angstvibratie en lijden. Zoals het wereldwijd verspreide kindermisbruik-netwerk.  In ruil van het verrichten van zijn ‘vuile werk’ worden mensen die ‘hun ziel aan de duivel verkopen’, beloond met ongekende rijkdom, macht en roem. Dit is wat het geheime contract inhoudt, wanneer er gesproken wordt over ‘je ziel aan de duivel verkopen’.

Nu zullen de meeste mensen van een dergelijk apocalyptisch beeld zeggen: ‘Hier kan ik niets mee’. Wat men eigenlijk bedoelt te zeggen is: ‘Hier durf ik niets mee’. Het is voor hen bovenal een mentale gevoelskwestie. Echter, wat je er ook bij voelt, de feiten blijven de feiten. Je kunt deze feiten negeren, maar de situatie die uit de feiten voorkomt is niet te negeren. We zullen steeds directer met de werkelijke situatie worden geconfronteerd. Hoe minder men daarop is voorbereid hoe harder de confrontatie zal zijn.

Dit alles schetst een somber beeld, tenzij..
We bevinden ons inderdaad in een duistere en kritieke situatie. Maar zonder duisternis kan er geen licht zijn. Het is juist in deze tijd dat er mensen als Bradley Manning opstaan. Manning was de militair die de videobeelden lekte waarop te zien was hoe Amerikaanse militairen welbewust elf Iraakse burgers doodden (onder wie twee journalisten). Zo zijn er steeds meer mensen die besluiten: dit kan niet meer, ik moet wat doen, wat de gevolgen ook zullen zijn. Het zijn militairen, artsen, politici, journalisten, wetenschappers, leraren, economen enz.

Op alle gebieden zijn er mensen die opstaan voor de menselijkheid. Men beweert wel dat deze kritische denkers en doeners ‘doemdenkers’ zouden zijn. Maar het is juist moed en een positieve instelling die deze mensen drijft. Wat is er positiever dan het zoeken naar de waarheid? Wat is een mooiere uitdaging dan de wereld ten goede te veranderen? Ondanks de grote weerstand die deze mensen ondervinden gaan ze door. Men weet dat de wereld te veranderen is. De elite die de wereld bestuurt is machtig, maar het is een kleine groep. Wel zijn ze zeer geslepen. We moeten dus helder denken en alert zijn.

De machthebbers hebben uiteraard door dat er een bewustwordingsproces aan de gang is. Dit is waarschijnlijk de reden waarom ze zoveel risico’s nemen met de vele valse aanslagen en de steeds openlijker wordende leugens. Wat men zal proberen is de opstanden te kapen, naar hun hand te zetten. Ook dit is een veelgebruikte strategie. Obama kreeg de anti- oorlogsbeweging met zich mee, die daarna tot vrijwel niets gereduceerd is.

Steeds als er een positieve impuls is zal men die proberen om te leiden. We zien het bij organisaties zoals ‘AVAAZ’, de ‘Je suis Charlie’ demonstraties, de Franse vlaggetjes op de achtergrond van Facebook profielen, het is overduidelijk gestuurd en gecontroleerd. Zolang we hen de spelregels laten voorschrijven, hen de problemen laten beschrijven en hen met de oplossingen laten komen, zolang is er geen zicht op verandering, hoe goed we er ons ook bij voelen.

Wat moet er dan gebeuren?
Hier kan iedereen zelf het antwoord op vinden. Het begint hoe dan ook met bewustzijn, met kennisname, van wat er in wereld gebeurt en wat je verantwoordelijkheid is ten opzichte van deze wereld en de medemens. Naast bewustzijn is het vertrouwen essentieel. Zonder vertrouwen in de wereld en medemens zullen we weinig ondernemen. Nu wordt ons constant verteld dat we de wereld, de medemens en onszelf moeten wantrouwen. Zo zou de wereld te complex zijn om op je eigen oordeelsvermogen te kunnen vertrouwen.

Het is o.a. David Icke die ons al jarenlang probeert bewust te maken van precies dátgene wat wij je hier op de site ook willen laten (in)zien..!

Verder worden we geleerd constant bang te zijn, voor aanslagen, voor economische crises, voor het klimaat, voor ziektes en epidemieën, voor hackers, voor migranten, voor overbevolking enzovoort. De angst die dat teweegbrengt heeft een verlammende werking, en hier maken de autoriteiten gebruik van om de mensen te sturen. We hebben echter geen sturing van bovenaf nodig, maar samenwerking. Zodra mensen voor zichzelf gaan denken en gaan samenwerken dan blijken er zeeën van mogelijkheden te zijn. Daar kunnen de machtselites niet veel tegen doen.

Zoals bij alle werkelijke veranderingen moet het wel in gang gezet worden. De mensen moeten even wakker geschud worden. Hiervoor zijn klokkenluiders zo belangrijk. Ook prominente figuren, de ‘bekende Nederlanders’ zouden veel kunnen bijdragen. Maar waar zijn ze? Waar zijn de cabaretiers, de zangers, de schrijvers, de oud politici? Waarom horen we ze niet? We zien af en toe wel interviews met oud politici als Jan Terlouw, en Dries van Acht, die welgemeend vertellen dat ze verontrust zijn. Maar men blijft zo voorzichtig binnen de grenzen dat het niets in beweging zet.

Het zou veel uitmaken wanneer deze mensen werkelijke vragen zouden stellen. Bijvoorbeeld over de valse vlag aanslagen, over het zionisme, over de pedofielennetwerken die opereren in politieke kringen, of over de schijndemocratie waarin wij leven. Belangrijke onderwerpen ontbreken niet. De Nederlandse prominenten die dit wel doen zijn op een hand te tellen.

Het zijn journalisten als Joost Niemöller, Karel van Wolferen en Willem Middelkoop, en rappers als Lange Frans. Wanneer meer bekende Nederlanders zich hier bij zouden kunnen voegen dan zou dit veel in gang kunnen zetten. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk op ons aan. De titel ‘wil de echte journalist opstaan’ is dan ook een oproep aan iedereen.

* * *

x

Advertentie

405 thoughts on “Het grote complot tégen de vrijheid..

 1. Dit grote complot tegen de vrijheid is geen recent gegeven. In dit verband is het vandaag 01.07.2017 het ogenblik om een gebeurtenis te herinneren die 101 jaar geleden plaats vond aan de Somme (in het Nederlands van toen = Zomme).
  https://www.henrymakow.com/2017/06/Freemasons-Slaughtered-Christians-in%20World-War-One%20.html
  met een citaat (de volledige tekst is echter van belang) :
  “Masonic Mass Murder on the Somme 101 Years Ago. Western Civilization Died on the Somme a Century Ago
  On July 1,1916, General Douglas Haig, a Freemason, began the Battle of the Somme which by November resulted in the death of one million white, Christian, British patriots in their prime. Fathers, sons, husbands, brothers, lovers. War is a ruse by which the globalist satanic elite kills patriots under the guise of national duty…”.
  Wat er zich vandaag afspeelt , is dan ook een logisch gevolg van wat eeuwen geleden begonnen is.

  1. Sub Rosa, roestig of rancuneus? Goed lang geleden, gaan we weer.
   WWI; Bezien we echter het zuiver militaire aspect dan moet geconstateerd worden dat de Russische algemene mobilisatie van beslissende invloed is geweest op het uitbreken van de oorlog. Als de Russen geen Algemene mobilisatie hadden uitgeroepen, een mobilisatie derhalve gericht tegen zowel Oostenrijk-Hongarije als tegen Duitsland, een mobilisatie ook waarvan iedereen wist en erkende dat het de meest beslissende oorlogsdaad was, een mobilisatie die in de eigen woorden van de betreffende Russische en Franse generaals een oorlogsverklaring aan Duitsland inhield, een mobilisatie die door het bevel van de tsaar gelijk stond met een bevel tot de onmiddellijke aanval, als die mobilisatie dus niet was uitgeroepen, dan was Duitsland op dat moment ook zeker niet tot de inval in België overgegaan en dan was de Eerste Wereldoorlog op dat moment ook niet uitgebroken.
   Bron; Voordracht gehouden door de heer J.H.J. Andriessen, voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog tijdens de studiedag welke op 16 mei 2008 werd georganiseerd door de Stichting Studie Centrum en de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
   https://www.ssew.nl/de-invloed-russische-algemene-mobilisatie-uitbreken-eerste-wereldoorlog
   Het ging om alliances, double en triple.

   Ja en die rare masons toch, ben even in de archieven van de Rothschild’s zelf gedoken, de man kwam niet verder dan de 3e graad (meester) en jij weet heus wel wat dat betekend.
   https://www.rothschildarchive.org/family/family_interests/freemasonry
   Ik ben absoluut geen fan van deze familie, zeker niet.
   Er was en is nog steeds de Britse stif-upperlip class, arrogant en vreselijk naïef. Vaak kunnen ze daar wel de humor van inzien;
   https://youtu.be/5tVQ6aSxr34

   De vijand waar we mee hebben te dealen is vrijwel onzichtbaar en in zit in vele lagen van de bevolking, de reptillians…

  2. https://youtu.be/QQ8BjUTErxs
   Rothschild BIS in Zwitserland geeft de opdrachten die dan verder worden uitgewerkt door de andere bankiers en hun marionetten.

   https://youtu.be/QFJ3Nebdric
   Rothschild achter alle oorlogen sinds 1776. Hebben hun Eigen “geheime genootschap” gecreerd binnen alle andere geheime genootschappen. Russen waren al naar huis toen de Amerikaanse soldaten in WW1 de oorlog in gestuurd werden. Door de inbreng van deze Amerikaanse soldaten (Woodrow Wilson, Rothschild-Zionist marionet) verloren de Duitsers WW1.

  3. Geheim, geheim, geheim…. Jij weet alles. En wat maakt jou dat?
   Reptillian?

  4. SubRosa, heb eigenlijk nooit begrepen wat sommige mensen, Psychopaten beheerst om zoveel mensen offers te brengen, aan wat ?!
   En het gaat maar door, het wordt maar goed gevonden.
   Wat Odette te berde brengt Reptilians, heb nooit kunnen geloven dat deze op de aarde aanwezig zijn, is niet een natuurlijke habitat voor hen.
   Dat er zich verschillende levens vormen ophouden op planeet aarde, ben ik van overtuigd, maar deze alles wetenden, waarom grijpen die dan niet in om dit soort drama’s te voorkomen, of weten zijn meer als wij.
   Groet Jenne

  5. @ Jenne
   Er zijn legio bewijzen voor het bestaan van reptilians hier op aarde , die opzij schuiven “omdat je het niet kunt geloven”is je kop in het zand steken. Ik begrijp wel dat het moeilijk is te bevatten , maar wat je hebt gezien kun je niet meer on-zien,overigens zijn die reptilians nog maar het topje van de ijsberg.

  6. @Odette Geld, macht, status, aanzien, hebben geen enkel effect op mij. Zes jaar terug in de tijd wist ik TOTAAL niets van al die samenzweringen, etc. Het intereseerd mij helemaal niks. Enige wat voor mij belangrijk is oorlogen beeindigen en zoveel mogelijk mensenlevens redden. Niets heeft invloed op mijn gedrag. Daarom kan ik mijzelf ook maximaal inzetten.

  7. Odette 47.1 :
   “Sub Rosa, roestig of rancuneus?….” Odette ik begrijp deze reactie niet. Ik verwees gewoon naar een bloedbad 101 jaar geleden waar handlangers van de Banksters en de RKM, onder de mom van een offensief tegen de vijand, via een kamikaze operatie , hun eigen gelederen hebben doen uitroeien. Haig voorzag een half milj. doden binnen de eigen rangen. (zie tekst van Henry Makow).Wat vandaag gebeurt via 11 september, MH 17, het Coudenhove Kalergi plan enz… is gewoon de voortzetting van wat in het verleden gebeurde. Om het heden te begrijpen dient men naar het verleden te kijken. (vrij naar George Orwell). Wat WO I betreft verwijs ik naar de link in mijn reactie 47. Op het einde van de tekst zijn er nog andere linken.. die een goed inzicht geven in het gebeurde. Er is een link met het tragische lot van Edith Cavell, de eerste vrouw – klokkenluidster avant la lettre.. die het met haar leven betaalde. De Russische mobilisatie is één der elementen… maar WO I was gepland en diende te gebeuren met of zonder Russen. Trouwens de Russische betrokkenheid was maar een prélude voor de geplande Bolsjewistische machtsgreep in 1917. De werkelijke oorlogsstokers zaten in Londen. Ook Frankrijk deed mee met de wraakzuchtige président Poincaré, ingevolge de nederlaag van 1870, die een einde maakte aan 2 eeuwen Franse dominantie en terreur. De aanslag in Sarajevo werd ten andere georganiseerd vanuit Parijs, rue des Cadets, de zetel van het Franse Groot Oosten, en deze was reeds jaren daarvoor aangekondigd in een Frans tijdschrift. Ook in Berlijn zaten er handlangers van de banksters, zie Max Warburg, hoofd van de Duitse geheime dienst. Zijn broer Paul Warburg was een kopstuk van de banksters in de USA (en van de FED). Zelfs in België maakte de generale staf van het leger plannen om bij een Duitse aanval een tegenoffensief uit te voeren in de richting van Trier en Aken en de westelijke Rijnoever te bezetten !!!! Gezien wat voorafgaat, gaat het dan ook om een complex van factoren en verborgen agenda’s.
   Enkele bronnen : http://nation.com.pk/columns/13-Apr-2012/international-bankers-and-ww-i
   https://www.henrymakow.com/illuminati_bankers_planned_wor.html
   met citaat : “In August 1914, Kaiser Wilhelm realized he had been fooled: “England, Russia and France have agreed among themselves … to take the Austro-Serbian conflict as an excuse for waging a war of extermination against us…”
   Wat de loge betreft , is G.B. de bakermat er van, officiëel begin in 1713. The Brotherhood (zie boek van Stephen Knight) is samen met de Kosher Nostra betrokken in alle mogelijke samenzweringen en schandalen. (zie de pedofiele beerputten) De RKM fungeerde ook als financier van Adam Weishaupt, van de Illuminati. (hier heeft Thucyides een punt).
   Wat de reptielen betreft , heb ik onvoldoende gegevens om mij hier over uit te spreken, maar ik sluit niets uit.

 2. Ik word zo langzamerhand heeeel moe van de manier waarop deze en gene ( wie de schoen past trekke hem an ) zich moeite getroosten om elke van diepgang vermoede dialoog , te laten verzanden in onzinnige vervlakkende polarisatie. Het doet het peil van dit forum geen goed, zak mah zegguh. Nee kwaad ben ik niet wel wat “entauscht”, Ik mis de gum , had nooit gedacht zulks nog te zullen zeggen.
  Ook zie ik mijn eigen rol en de zwakte , dat ik er weer ingetuind ben …….Volgende keer beter , nieuwe kansen nieuwe ronde ,ik ga voor de koelkast!
  Zaken in mijn persoonlijke levenssfeer verdienen even meer aandacht dan het forum van WTK, ik zal even wat minder frequent posten, doch eenmaal aan de WTK , ben je verslaafd weet ik uit ervaring. Dusd tot snel…….. En alle ondersteunende mensen hier, tnxs love u

  1. Ik heb geen enkel idee waar je het over hebt! Ik bezoek dit blog/website elke dag minimaal 1 keer. Mijn donatie komt binnenkort! Gewoon doorgaan! Zelf wil ik mijn prijs claimen! Zodra Londen weg is wil ik wel dat jullie allemaal begrijpen dat ik, Sith Lord, dat mogelijk heb gemaakt. Uit de puinhopen en as zal een betere mensheid herrijzen. Of niet.

  2. Marcel, trek je deze schoen niet aan. Je hebt meer dan gelijk in je verontwaardiging. Ik vind het een gemene streek van casper maar ondertussen ook van Anna. Het taaltje alleen al, alsof ze iedere dag aan hun ‘scriptie’ werken. Dit gaat nergens meer over. Ik weet dat je je hart op de goede plek hebt, en niet tegen onrechtvaardigheid kunt, en dat is wat een mens uitmaakt!! Een liefdevolle groet en bedankt! 😉
   https://www.youtube.com/watch?v=OhADswyecog

  3. Marcel,

   Jij als oud Amsterdammer woet toch wel tegen een beetje verbaal geweld bestand zijn, ik heb er soms ook moeite mee, maar het duurt nooit lang, dan mompel ik wat verwensingen in mijn baard, en hop voel ik me als vanouds, ik heb trek in een ouwe met een harinkie, en daarbij komt dat jij maar steeds in de watten wordt gelegt door de dames, kan ik jalours op worden, fijne dag nog, groet Jenne

 3. Marcel,

  bij die zelfde hemels poort, komt Jaap de fietsenmaker aan, hij staat in de rij te wachten, komt hij een oude bekende, Sien een ouwe temeiër, hoer dus, halo halo, zegt tegen Jaap hij heeft al twee keer de deur voor mijn neus dicht gekwakt, nou zegt Jaap, kom op ga op mijn schouders zitten, nou duurt even, en ja de deur gaatopen, en zegt Petrus zo Jaap wat heb je daar op je schouders zitten, nou zegt Jaap een ouwe naaimachine, O zegt Petrus kom er dan maar in !

  Afkomst onbekend, gaat verloren in de tijd, temeiër is een bargoens woord, groet Jenne

 4. Marcel,

  Is het nu wel of niet stemmen, heb jouw laatste discussie hier over niet helemaal kunnen volgen, ik heb één X gestemd in mijn leven, daar na nooit meer, door omstandigheden maar ook door disinteresse, en ik zou het nu ook niet weten, de één is nog een grotere kwezel als de andere, allemaal ouwe wijfe gekrijs, en gekonkel, en man laatse gaan, Wind je niet op, als iemand een gedichtje aan je richt en daar een stuk waarheid in zit, vraag je je af, heb ooit één oog en een onderbeen en al mijn tanden bij een sportvliegtuig ongeluk verloren, kan een ander niet weten, op één van mijn reizen in de rug geschoten kogel door mijn longen, heb het toch gehaald, in Nepal op hrt randje van de dood gelegen met de Cholera, en ben zo fit als een hoendje, loop natuurlijk niet als Fred Astaire in zijn goeie tijd, mijn ééne oog kijkt voor twee, met autorijden moeilijk geen diepte perspectieve, but no body knows, er is altijd erger toch, alleen met Vliegen, is iedere keer weer een trauma, met al het metaal als een wapenrusting om mij heen, de hele boel staat te piepen, of je een lopende bom bent, ja voel mij soms net een alien, maar goed stil standing, groet ouwe jonge, Jenne

  1. Dus als NL een aanval met een kernbom wil steunen…dan kijken de niet-stemmers de andere kant op? Dat zijn dan meer dan 2 dode vliegen. 😉

  2. nou mc, begrijp je gevoelens, maar het zal niet aan de stemmers worden gevraagt, vraag het maar aan de Groep Ramstein, we all live in America ! America!, dat is de réaliteit, groet Jenne

  3. HyperAlert 44.3.
   Leuke en interessante verwijzingen vooral als je dan hoort dat D 66 ervan overtuigd is dat de Russen politieke partijen in Nederland zouden financieren.Dat de cijfers van het CPB en CBS niet kloppen was al langer duidelijk omdat het gemiddelden zijn en daardoor niet de werkelijkheid weergeven daarbij wordt vaak ook geen rekening met allerlei andere factoren gehouden zoals persoonlijke uitgaven en heffingen door gemeenten of eigen bijdragen.Nog zo,n misleidend voorbeeld is dat deze twee instituten telkens blijven herhalen dat het weer goed gaat met de economie en dat klopt wel als de economie alleen uit bedrijven zou bestaan die hun winst zien groeien door mensen te vervangen door goedkopere alternatieven zoals machines die 24 uur per dag kunnen draaien maar de persoon die hierdoor in de armoede terecht komt omdat hij/zij ontslagen is wordt daarbij voor het gemak maar vergeten.Kijk gewoon eens rond in voorheen goedlopende winkelcentrums waar nu de verpaupering toeslaat omdat kleine zelfstandigen failliet gaan wat niet logisch is als die gewone burger ook economisch profijt zou hebben.Sommigen zeggen dat vrij reizen een voordeel van de EU is maar we konden altijd al vrij reizen alleen moest je bij de grens even je paspoort laten zien en dat kan nooit een probleem zijn omdat een ieder nu ook verplicht is om een paspoort of ID kaart bij zich te dragen en indien erom gevraagd wordt te tonen.Paternotte van D66 zegt ook dat ze al 60 jaar aan de EU gewerkt hebben en dat we door de EU al heel lang in vrijheid leven maar dat is onzin,als de heer Paternotte zich een klein beetje in de achtergronden zou verdiepen van de EU dan zou hij moeten weten dat Walter Hallstein de eerste president van de EC was in 1957 maar ook dat deze persoon ten grondslag lag aan de grondwet waar Nederland NEE tegen heeft gezegd en wat een copie was van een eerdere wet die in de jaren 30 vorige eeuw in Nazi Duitsland is ingevoerd en van diezelfde man zijn hand kwam.Als zulke onwetende figuren in de kamer komen dan is dat vragen om problemen en is ook bewezen dat D66 uit lieden bestaat die hoog van de toren blazen terwijl ze geen kennis van zaken hebben maar ook dat is al bewezen met Pia Dijkstra die als voormalig presentatrice ineens over het donorregistratie dossier moest besluiten want waarom aan een voormalige presentatrice overlaten en niet aan iemand met een medische opleiding of achtergrond? Kennelijk draait het bij D66 alleen om zeteltjes in de kamer te bezetten (maakt niet uit door wie) als ze maar kunnen mee regeren zodat Nederland aan de EU uitgeleverd kan worden.

  4. Jenne,
   Ik heb onlangs voorgerekend dat stemmen op de partij van niet-stemmers een betere optie is dan niet stemmen voor mensen die het huidige politieke bestel beu zijn.

   Daar was niet iedereen het mee eens. Ik zal geen namen noemen, maar iets met “usual suspects”.;-)

  5. Casper
   Door te stemmen geef je je stem weg( helaas even geen bron dan mijzelf) Je hebt dan niets te klagen want je hebt ingestemt met het systeem dat , in mijn ogen volkomen failliet is,nooit voor/van het volk was. Je geeft een wettig fundament voor overheersing door hen die zich volksvertegenwoordigers noemen , maar een eed van trouw afleggen aan de koning( die onwettig ,volgens onze eigen grondwet op de troon vertoeft). Zodra je dat beseft is stemmen een charade en geenzins een manier om invloed uit te oefenen . ALS STEMMEN INVLOED HAD OP HET TE VOEREN REGERINGSBELEID , WAS HET ALLANG VERBODEN!!

  6. Jezus Jongen, Casper heb je nu niets anders te doen dan alles af te wegen op een zilverschaaltje, hier heet dat rancuneus, ik heb veel geschermd in mijn leve, en dat is an garde, aanvallen en verdedigen, je maakt parade, groet je tegenstander, zo zit dat, we zijn allemaal geen engelen, en zitten vol fouten en twijfels, kom op integreren of …..!

 5. Wij worden werkelijk geleidt, door een stel bokkekeutels, de Turken doen wat ze willen in Nederland en ook Duitsland, ken Turken die op hoge posten in ons regerings apparaat hun computer werk doen, en het zijn fervente Turken en Erdogan aanhangers, nu blijkt weer dat ons land in dit geval een zakenman, wat dat ook mag zijn, ééne Ekim Alptekin, opdrachten heeft gegeven aan een USA generaal in ruste om spionage uit te Voeren, in de USA zijn Eigen land, en dit loopt allemaal via officiele kanalen, ja we zitten echt heel diep in de shit ! en de Amerikaanse burgers nog een beetje meer,
  lees hun klacht, op Truth seeker.com an Cry from California ; God help us all !, Jenne

  1. Ter verduidelijking, het betreft Gen. Flynn, hij spioneerde voor de Turkse regering, betaal bedrag, 500 duizend $, men zegt reden van ontslag door Trump, te lezen op RT nieuws

  2. Caspertje als uiterst geraffineerde glijtrol. (Een figuur die zich op fora via allerlei glijmiddel-constructies populair tracht te maken; doch via zijn (verplicht op te geven) e-mailadres tóch telkens weer tegen een lamp loopt/glijdt..)

 6. @ARNOLD, Stemmen is voor mensen die aan het Stockholm syndroom lijden.
  Helaas lukt het mij niet om ze ervan te overtuigen.

  1. Marijke Heijmans 42.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom Wanneer u dit leest en ziet dat het stockholmsyndroom is ontstaan toen gegijzelden mededogen kregen voor hun gijzelaars dan heeft u denk ik volkomen gelijk.Voor de verkiezingen doen politici telkens mooie beloften om zieltjes te winnen en de meerderheid van de bevolking blijft nog steeds geloven in die fabeltjes ondanks dat keer op keer bewezen is dat politici wanneer ze eenmaal “gekozen” zijn niet veel van hun gedane beloften terecht brengen.In mijn ogen is dat voor eigengewin kiezersbedrog plegen en zou eigenlijk strafbaar moeten zijn.
   Daarbij komt naar mijn mening ook nog dat politici zelf gegijzeld worden door hen achter de schermen die een compleet andere agenda hebben.Nederland wordt als een BV geleid wordt soms openlijk gezegd en dat zou moeten veranderen zodat het volk voorop komt te staan in plaats van belangen van grote bedrijven waar een kleine groep van profiteert waaronder ons eigen koningshuis omdat zij aandelen bezitten die steeds meer opleveren omdat machines het werk overnemen van mensen die ervoor gewerkt hebben zodat die bedrijven groot konden worden en nu stank voor dank krijgen.
   Elke minister die de eed aan de koning(in) aflegt kiest voor belangen behartigen van de rijken ten koste van het gewone volk.(ook wel onderdanen genoemd).
   Multinationals betalen geen of heel weinig belasting-Het gewone klootjesvolk wordt tot op het bot financieel uitgekleed.
   Grote bedrijven krijgen vaak allerlei subsidies terwijl velen (ook terwijl ze werken) steeds moeilijker of niet meer kunnen rondkomen.
   Fraude door overheidsinstanties wordt niet of nauwelijks aangepakt en de rechterlijke macht is zo corrupt als maar zijn kan http://www.leoverhoef.nl/index.html
   Top vrouw IMF Christine Lagarde wel schuldig niet bestraft omdat ze € 400.000.000 aan een vriendje gaf.(nalatigheid omdat ze beroep verzuimde aan te tekenen).
   Fred Teeven verdacht als voormalig officier van justitie van witwaspraktijken,belasting ontduiking en geld geven aan crimineel wegens onvoldoende bewijs wordt hij niet vervolgd en zelfs voor een functie bij de Raad van State aangedragen.
   Demmink verdacht van pedofilie (topman van justitie toen) wegens gebrek aan bewijs niet vervolgd.
   Gaat u stemmen dan houd u dit in stand beter zou kunnen zijn wanneer u een tegen geluid laat horen en niet gaat stemmen maar protesteert.

  2. Mark Rutte is dood, en komt aan de hemelpoort. Daar staat petrus en die zegt das mooi meneer Rutte we krijgen niet vaak zulk hoog bezoek. Tegenwoordig zijn de zaken wat anders dan vroeger, u mag nu eerst 24 uur in de hel kijken en dan 24 uur in de hemel , daarna kunt u kiezen waar u wilt zijn de rest van de eeuwigheid.
   De eerste 24 uur is werkelijk een heel andere ervaring dan gedacht Mark komt bene3den aan en de duivel wacht hem op , een en al jolijt en vrolijkheid . Al zijn vrienden zitten aan een grote dis die midden op een golfcourt staat , te genieten van een overvloedig maal met mooie wijnen. Hé Mark klinkt het al van verre fijn dat je er ook bent schuif aan , die eerste 24 uur zijn om voor Mark er erg in heeft , en daar staat Petrus weer. Klaar voor de hemel? vraagt ie , tuurlijk. In de hemel aangekomen is het ook niet slecht alle zielen zitten met harpjes op een wolkje hemelse muzak te spelen , heel mooi allemaal.
   Na 24 uur vraat Petrus en meneer Rutte wat gaat het worden? Nou zegt Mark ik had het zelf nooit verwacht maar ik denk dat ik in de hel nog wel het meest op mijn plaats ben.Zo geschiede, en wederom in de hel schrikt Mark van wat hij daar aantreft . Een aanhoudende regen van stront valt naar beneden en al zijn vrienden zijn bezig om dat op te ruimen. Vertwijfeld went Mark zich tot de duivel, wat is dit nu waar is het feest? Tja meneer Rutte zegt de duivel, gisteren voerde we campagne vandaag heeft u gekozen…..

  3. Ach caspertje, welke mop heb jij zelf verzonnen , deel die dan even hier?

  4. O casper voor ik het vergeet , heb je al nagedacht over het antwoord op mijn vraag? Of kun je alleen maar mensen afzeiken en is er voor eigen gedachten geen ruimte in dat van een enorme betonnen plaat voorziene koppie van je?

  5. casper 42.6
   Casper mogelijk snap je het niet helemaal want het gaat er naar mijn mening niet om of iemand iets zelf bedenkt of niet maar meer om de boodschap.Laat ik een voorbeeld geven dat de politiek niet te vertrouwen is en zelfs maatregelen tegen de eigen bevolking niet schuwt omdat ze zelf in gebreke blijven waardoor er steeds meer vrijheden van de eigen bevolking worden afgenomen en er bv steeds meer camera toezicht (lees eigen bevolking bespioneren) komt.
   http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2017/03/03/franse-industriele-gigant-geeft-toe-deals-te-hebben-gehad-met-isis-in-syrie kijk als Franse bedrijven IS sponsoren vraag je dan eens af waarom daar bijna geen aandacht voor is in de mainstreammedia maar wel voor terreurdaden en maatregelen die dat zouden moeten tegengaan?
   Een vrije onafhankelijke journalist zou als een bok op een haverkist hier bovenop moeten zitten en uitleg aan bv Hollande moeten vragen,misschien als je even Googled dat jij hier iets over terug kan vinden ik in ieder geval niet.
   De NOS maakt het nog bonter want die lopen gewoon met de kudde mee en schrijven onder andere het volgende zoals je kunt lezen:De derde reden voor de vele aanslagen is de leidende rol van Frankrijk in de strijd tegen Islamitische Staat (IS).http://nos.nl/artikel/2117762-waarom-weer-een-aanslag-in-frankrijk.html Natuurlijk is het zo dat bombarderen in een souverein land geen vrienden maakt maar om dat dan als één van de voornaamste redenen aan te voeren voor aanslagen in Frankrijk terwijl je niet spreekt/schrijft over Franse bedrijven die IS juist sponsoren gaat toch wel erg ver met als resultaat dat het eigen volk de gevolgen moet dragen.

  6. marcel wiersum,
   Bronvermelding is essentieel en wel zo eerlijk richting de bron. En voor de rest staat in dit draadje geen enkele vraag naar jou open en het andere draadje heb je zelf afgesloten: “dag Casper!”
   En probeer gewoon respectvol te reageren, s.v.p, ook al zijn we het niet eens.

   arnold,
   ik geef in 42.6 netjes een bronvermelding bij de tekst van iemand. Dat gebeurt hier wel vaker. Bedankt voor je reactie in 42.10. Ik denk dat de meesten hier wel weten hoe politiek werkt. En is Le Monde geen MSM?

  7. Goed hier de bron dhr blouw kwam met het mopje enige tijd geleden en ik vond het wel tekenend voor deze tijd van campagne voeren. Heb ik nu de pijn in je tere zieltje wat kunnen wegmasseren? Omdat jij iets googled zal ik dat ook wel hebben gedaan …. oja natuurlijk jij werkt met waarschijnlijkheden en aannames das waar ook en die vraag staat welzeker open . Maar dan moet je even met de billen bloot en dat is naar alle waarschijnlijkheid net even te veel voor jou.

  8. @ caspertje
   Vind je 42.12 nou zelf ook niet een beetje zielig? en een teken van trollen gedrag? Als jij een mop verteld ga je dan ook eerst even de bron vermelden??
   Het is gewoon symptomatisch voor een trol om op alle slakken zout te leggen behalve die van hem zelf .Je fakkelt alles en iedereen af hier en komt niet met eigen theorien of inzichten . Wil je dus nu als eerste even zeggen waar jij je taal hebt geleerd ( graag de bronvermelding) Vanwaaruit je jou gedrag hebt aangeleerd ( ook even met de bron , das immers edssentieel). Voor mij ben je gewoon een irritante kwal ( bron ikzelf)

  9. marcel wiersum,
   er staat gewoon geen vraag open en nogmaals, houd het respectvol, niet aanmatigend. Je snapt prima wat ik bedoel, zie 42.3. Ere wie ere toekomt. Toch?

   En ik heb heel veel van mijn gedachten hier al prijsgegeven, alleen zijn ze veelal niet de jouwe. Daarmee ben je hier dan blijkbaar een trol. Soi.

  10. @ casper
   Nee kwal jij begrijpt heel goed wat ik je heb uitgelegd als zijn de trollen gedrag, en ondertussen staan er nog meer vragen open . Het zou je sieren die eerst eens te beantwoorden. Ik mis nog enkele bronvermeldingen.

  11. Marcel, je behoort ten alle tijden de auteur te vermelden, ook al woon je in Groningen, maar je had misschien iets dieper in je kristallenbol moeten kijken, inplaats van in je glaasje. Jenne

  12. Flikker op jenne
   Ik vertel een mop ga jij dan ook altijd eerst op zoek naar de bron van de mop?Want wees eerlijk welke moppenverteller zoekt de bedenker eerst op ( als je die al kunt vinden )

  13. Marcel, ik niet, maar kon het even niet laten, ja wij hadden Max Tailleur, maar dat mag niet meer dat was een Jood, nu hebben al die vervelende ziekreten van Moslims in ons land, nou het spijt me, maar vraag me af wat dat gaat worden, mijn vaderlandje, Volkert van de Graaf die blijft gewoon lekker thuis, een bewezen moordenaar, maar goed jij kan er ook niets aan doen in het land van de Ruïnes, groet Jenne

  14. @ Jenne
   Misschien was ik even te fel naar je , zag ik het cynisme even over het hoofd sorry man. Ik zie net als jij zoveel gesloopt worden van het land waar ik woon, eigenlijk van de hele wereld. Nouja we zullen zien wat er te redden valt.
   Groetjes uit het bevende noorden

  15. Marcel, ik wil je bij deze een hart onder de riem steken. Wat een bullshit, sinds wanneer idd gaat men een mop met een bronvermelding erbij vertellen, lol. Casper slaat hier duidelijk door, misschien wel overspannen van te veel ‘wetenschappelijk’ werk. 😉

  16. nog een mopje vers van de radio, over technocrazy verraad; nu ineens Mainstream; telefoon televisie koelkast; overal waar “smart” voor staat, luistert en kijkt met U mee, al jaren, infowars wist het al jaren en jaren, maar sjah dat was zogenaamd overdreven complotterie gekte voor ‘verwarden’… niet onbelangrijk kan je moderne slimme auto plots van buiten af gestuurd een eigen leven gaan leiden, mogelijk met slechte afloop zonder een spoor van de copyright gecodeerde afzender commando’s… http://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/398891-michel-van-eeten-over-cia-hacks-wikileaks

  17. Wat ik al heel lang wist, dat Merkel haar huwelijk voor de koef noef was, ze is en lekkerij dike lesbiêne, Berlesconi, wist dit ook al, hij heeft haar diep en diep beledicht door te zeggen dat een onneukbare dikke reet had, nou echt niet leuk om te horen, maar het maakt haar volkomen chanabel, want die lekkere criminele USA staat, zal wel over het één en ander beschikken, daarom is ze ook zo tam als een papegaai,
   jammer want hier mee dupeert zij haar hele land, en in wezen de EU.
   Maar ja het zijn schoften, blijkt steeds meer, ik heb geen goed woord meer voor ze.
   Jenne

  18. mc,
   van overspannenheid is geen sprake. En ik ben ook helemaal niet uit op treiterijtjes. Ik ben meer van de inhoud. Mij viel op dat marcel wiersum in 42.2 de suggestie wekte dat het mopje zelf bedacht was. Immers niet het standaard Sam-en-Moos werk. De complimenten van Sun in 42.3 gleden zo wel heel gemakkelijk in de zak van marcel wiersum. Als wetenschapper weet ik hoe belangrijk het is te refereren naar andermans werk (ere wie ere toekomst). Daarom ben ik hierop wellicht wat meer gespitst dan de gemiddelde reageerder. Een linkje leek me dus wel op zijn plaats. Dat marcel wiersum daar vervolgens totaal overspannen op reageert is voor mij een raadsel. Het mopje was best grappig overigens.

  19. 11 jaar schaamteloos bespioneerde on-gouvermentele onvrijheid in actie, ‘in die tijd zou dat nog ‘fake news’ geheten hebben’, wrang grapje van Paul Joseph Watson;

   https://www.infowars.com/infowars-warned-of-government-using-microphones-to-spy-on-americans-eleven-years-ago/
   ‘Government, Industry To Use Computer Microphones To Spy On 150 Million Americans’ http://www.prisonplanet.com/articles/september2006/060906spyon.htm http://www.encyclo.nl/begrip/niet-gouvernementele%20organisatie
   ‘Alert Facebook Now Directly Censoring Infowars Articles’ https://www.youtube.com/watch?v=emnVkempcUI ik denk wel dat het zo zit Jenne, ze zijn zo lelijk dat je het kan zien. geinig verrutte mopje van eigen deeg, ik dacht werkelijk waar dat Mars dat zelf had geschreven, eerlijk waar.. wie had dat ook in eerste instantie, eerlijk antwoorden…

  20. Casper, je moet echt stoppen je zelf voor de gek te houden, dat loopt anders af als een psychopathische affairen jouw wetenschappelijk brein, past met gemak in een speldenkop, en dan houd je nog ruimte over, ga op een rustig plekje verder met potlood venten, dan doe je niemand kwaad.

  21. Volgens mij wordt het tijd voor een gezamenlijk avondje kroeg, dan is dit gekissebis ook over…

  22. Anna,

   zijn er in Nederland dan nog kroegen toegankelijk voor dames, ik dacht dat de Sharia law dit niet toe liet, staan de mensen niet bij stil dat dat de toekomst is, Jenne

  23. von Zuigberg met z’n A.I. quantum fake-boek baby face gaat multidimensionaal in je brein kruipen en voorspellen wat jij wilt, dat had ie al beloofd aan teutoonse gevallen enge overste ddr El Engel von zeer Merkwaardig, inderdaad lelijke achterkant, had die italiaan goed gezien hoor, en nog meer niet zo geweldig, tis die kop hèh, kleindochter van zeggen zuh. https://www.thesun.co.uk/news/3048340/facebook-is-teaching-artificially-intelligent-computers-to-predict-the-future/ Buma mocht van haar notabe uitdrukkelijk in het openbaar geen kritiek meer uiten op de tot standkoming van een Ukraine treaty verdrag, echt waar… Sofi Tukker — Drinkee https://www.youtube.com/watch?v=wqd-Y6m5xEc https://decorrespondent.nl/5205/dit-zijn-de-stalkers-gluiperds-en-snelle-jongens-die-je-de-hele-dag-achtervolgen/253467885-c22fdbeb

  24. Het grote complot tegen de vrijheid kan zelfs niet meer weggelachen worden door de vrijheid te gebruiken om zelfs een geleend mopje neer te zetten… (dit zijn mijn eigen woorden zou iemand ze willen traceren)
   De ratten van tegenwoordig zijn in steeds gladdere jasjes gestoken, glimmend en verblindend, heel slim, maar de stank blijft hen toch verraden…

  25. Jenne, ik snap je zorgen, maar voorlopig ben ik nog steeds optimistisch gestemd, met af en toe een dip, dat dan weer wel 😉

  26. Laten de alpha’s en de beta’s eens met wat meer medemenselijkheid naar elkaar kijken. En dan vooral hier de alpha’s, want beta’s kunnen hier geen goed doen. Laten we onze rechter- en linkerbreinhelft ook eens integreren.
   Was getekend, dominee Anna

  27. Hé Odette
   Long time no see, neuh de tijden van de rnf zijn echt verleden tijd, lachen is niet meer een manier om dingen bespreekbaar te maken . Het moet allemaal”wetenschappelijk”en van bronvermelding voorzien. En dan veranderen we wetenschappelijk voor waarschijnlijkheden ook nog. Ik lijk waarschijnlijk nu reeds te oud te worden voor deez rotzooi.
   @mc
   thnx het kleutergehalte schoot me even dwars in de vingers so to say.

  28. @ Anna
   O nou weet ik wat beta betekend , kleuterachtige creatiefloze,hooghartige van plaat voor het hoofd voorziene trollengedrag vertonende eihoofden.Wist ik veel……een beschrijving van de betekenis van alphas zal ik maar helemaal achterwege laten. Elke beschrijving van welke ogenschijnlijk afgescheiden groep of polariteit dan ook , zegt meer over diegene die de beschrijving geeft dan over die groep zou Guido zeggen.
   En ik ben de laatste om dat te bestrijden , ik ga je alleen wel even wijzen op het feit dat ik tot nog toe gedrag bekritiseer en niet de persoon , hoewel het steeds moeilijker wordt om dat dus te laten.
   Caspertje gedraagt zich als een trol en dat lieve Anna heeft helemaal niets met alpha of betha te maken. Beide denkbeeldige groepen doen het even hard , raar alleen dat jij het stelselmatig voor zulke @#%&&4 opneemt, moeder instinckt ter leeringh ende vermaeck? Wie zal het zeggen.
   Wordt het toch weer tijd voor de R.N.F. kunnen we weer eens lachen!

  29. Waarom zo boos Marcel? Toevallig zijn mensen meer getalenteerd voor het een of het ander. Ik ga voor (zelf)begrip en dat betekent dat niemand kan worden uitgesloten op basis van een dominantie van de een dan wel de andere pool. Of mensen gaan met elk in gesprek, of niet. Maar elkaar beschimpen vind ik veel te ver gaan en vind het ook niet getuigen van inzicht.

  30. Anna
   Ik moet me dus laten afzeiken omdat hij beter in bv wiskunde blijkt te zijn ?? Get real! Dat gaat dus niet gebeuren, zelf niet na zalvende woorden van jou. Als iemand zo reageert zal ik het aan de kaak stellen,eerst vriendelijk en ga je zuigen stop ik met vriendelijk en ga ik over op hetzelfde gedrag. Spiegeltje spiegeltje aan de wand…..

  31. Marcel, je hoeft je niet te laten afzeiken; je hebt in je eigen bewoordingen de Rutte mop vertaald; maar jij hebt deze redelijk vrij recente mop ook ergens van en dat had je kunnen memoreren. Ik zou zeggen zand erover, er zijn wel andere zaken die meer aandacht verdienen om over te ruzieen.

  32. En het grappige aan dit alles is dat als marcel wiersum in 42.8 gewoon had gereageerd met iets als: “dank caspertje voor deze toevoeging”, gevolgd door een kwinkslag, dan was het klaar geweest!

   Maar die vermaledijde trots hè, die kan je soms toch zo in de weg zitten. En kijk eens waar dat toe leidt: …… 42.39 ‘and still counting’

   Marcel wiersum, zie dit draadje dan maar als een levenslesje. Ik zou zeggen, zand erover en een fris begin van een mooie nieuwe lentedag. Ik ga weer voorbereidingen treffen om satellieten de ruimte in te schieten. Werk ze.

  33. @ Casper
   Het grappige is dat je weer de oorzaak buiten jezelf legt een megalomaan waardig en een indicatie van trollengedrag. Anna als groupie erbij en het plaatje is weer compleet. Ik zou zeggen f u all.

  34. @ Anna
   Jij moet zonodig olie op het ruzie vuurtje gooien met je debiele zalvende alpha betha onzin. En daarna even een sneer over de belangrijkere zaken hier. Hypocriet loeder dat je bent Je bent een nuttige idioot, niets meer. Jij helpt mee om de vrijheid van meningsuiting te beperken en hebt het op zijn best zelf niet in de gaten. Op zijn slechts voer je een agenda uit.f u!!

  35. Bronvermelding hmmm…. Nou Casper, man van vele namen en toch toch weer zo makkelijk te ontmaskeren. Ik heb een leuke aanvullende website voor je, (n.b., deze kan natuurlijk ook gebruikt worden om mensen zich beter te leren wapenen voor dit soort adders onder het gras)
   https://www.quizlet.nl/stories/80365/tips-om-mensen-te-irriteren/
   Toch wel triest dat dit de hoogste zin van het leven is geworden en tot levensdoel hebt verheven. Maar ja je moet ergens beginnen, de bodem…

  36. Anna, je weet dat ik alle symphatie voor je heb, maar deze constante provocaties van je, tegen mede WTK ers, leid tot niets, type Caspar zijn een soort springent ongedierte, die van gast gever naar gast gever springen, en het slachtoffer leeg gezogen en misbruikt achter zich laten, en daar echt niet mee zitten, de constante plaagstootjes is om dit wat er nu plaats vind, hier, te bewerkstelligen, wees wijzer,
   en wed nu eens op het goede paard, groet Jenne

  37. Odette,

   goedenmorgen, en goed dat je er weer bent !!!
   Het beste en wijste is het kwaad te negeren, links te laten liggen, dan verschrompellen ze, en kun je ze aan je hond of kat Voeren.
   Storm in een glaasje water, zou ik zeggen, maar er zijn veel boeken over geschreven, het geniepige in de mens, wat bij sommigen enorme proporties kan aannemen, denk daar bij aan Agatha Christie, Kat tussen de duiven, of de vergiftige pen, beetje breedsprakig weer foutje van me, groet Jenne

  38. Casper 42.25.
   Ik moet Marcel gelijk geven want als telkens een mop/grap verteld mag worden alleen als daar een bronvermelding bij staat dan zal er weinig humor overblijven denk ik.Daarom vind ik de reactie van jou uit 42.6 onzinnig en overbodig en zoals je kunt lezen in de reacties kan dat een gevoel geven waarbij iemand zich afgezeikt voelt.
   In 42.39 doe je er nog een schepje bovenop en schrijf je iets in de trant van dat een dankje voor deze toevoeging voldoende was geweest.
   Wie denk je dat je bent en waar haal je het lef vandaan om iemand voor te schrijven dat hij/zij dank je wel moet zeggen voor een onzinnige en totaal overbodige reactie van jou?
   Waarschijnlijk heb je toch het mogelijk door jou gewenste resultaat bereikt namelijk dat dit lijntje in hoofdzaak alleen nog maar over die flauwekul van jou gaat in plaats van over dingen die er wel toe kunnen doen in dat geval gefeliciteerd en ik hoop dat je er gelukkiger van bent geworden.

  39. In la douce France, staat het bekend als : la belle dormeuse, de mooie slaapster ! net als slapende honden nooit wakker maken !

  40. @Arnold 42.45,
   Je verwoordt het heel goed: “afgezeikt voelt”. Als iemand zich afgezeikt VOELT wil dat nog niet zeggen dat hij afgezeikt WORDT. Dat voelen is puur de perceptie van de ontvanger.

   Lees mijn reacties nog eens na. Ik zeik niemand af, geef slechts aanvullende informatie. De vraag is dus waarom marcel wiersum zich afgezeikt voelt en vervolgens woest om zich heen mept en mij en anderen afzeikt (“enorme betonnen plaat voorziene koppie van je”, “irritante kwal”, “kleuterachtige creatiefloze,hooghartige van plaat voor het hoofd voorziene trollengedrag vertonende eihoofden”, “Hypocriet loeder”, “nuttige idioot”, enz.), inclusief schuttingtaal.

   Zelf zegt hij daarover (42.35): “Elke beschrijving van welke ogenschijnlijk afgescheiden groep of polariteit dan ook , zegt meer over diegene die de beschrijving geeft dan over die groep zou Guido zeggen.” Nou, dat zal het antwoord op die vraag dan wel zijn.

   Iedereen mag van mij moppen tappen zonder bronvermelding, maar het ligt anders als hij/zij makkelijk probeert te scoren (zie 42.3), door de tekst van een ander te gebruiken, en de suggestie wekt dat het zijn eigen tekst is, zie reactie HyperAlert (42.25): “…. wie had dat ook in eerste instantie, eerlijk antwoorden”. En Arnold, het is ook weinig respectvol als je iemands worden verdraait om je punt te maken.

   Jij zegt: “…. schrijf je iets in de trant van dat een dankje voor deze toevoeging voldoende was geweest” en verderop “…dat hij/zij dank je wel moet zeggen”

   Terwijl ik zei: “… gewoon had gereageerd met iets als: “dank caspertje voor deze toevoeging”, gevolgd door een kwinkslag”

   Dat is toch echt iets anders, of niet? Je moet wel goed lezen en proberen mijn boodschap goed over te brengen en niet jouw eigen draai eraan te geven. Dat heet manipulatie. Niemand moet van mij iets, met de tekst “met iets als” gaf ik een suggestie, een voorstel, omdat velen hier anderen bedanken voor een toevoeging. Het het dus ook iets heel anders kunnen zijn.

  41. # casper
   ik heb medelijden met je ( behalve dan dat ik niet met je mee lijd)hoe jij je in allerlei bochten wringen moet om je gedrag door anderen goed gekeurd te krijgen. Triest , in één woord. Ik daarentegen vind je een zielige figuur die zich bedient van trollen gedrag om aandacht te krijgen. Maak een connectie met Anna wellicht worden jullie heeeeeel gelukkig tezamen. Ik wens je dat zeker toe.

  42. @ Anna
   Je zegt dat ik niet zo kwaad moet zijn ?? You aint see nothing yet!! Als ik echt kwaad ben sta ik voor je voordeur, dit is helemaal niets dan woorden. Maar ben je werkelijk zover van de werkelijkheid verwijdert dat je niet ziet wat je doet?….. triest voor jou.Dat gaat etterlijke incarnaties kosten! Wordt vienden met de betha casper je ligt hem beter dan wie dan ook op dit forum . Mijn zegen heb je , val me alleen niet meer lastig , en dat geld ook voor je vriend!

  43. casper 42.48.
   Casper sommigen denken dat jij een trol bent en ook mijn mening gaat die richting op.Trollen treden vaak naar voren om gesprekken te verstoren die hen of bv de overheid niet welgevallig zijn.Dat zou ook kunnen betekenen dat een trol alles wat de overheid doet als goed aanmerkt en daar valt ook vaccinatie onder maar zoals je wel zult begrijpen (hoop ik) kan vaccinatie ook weer autisme veroorzaken wat jij natuurlijk/mogelijk zal ontkennen want dan zou je de stelling van de overheid dat vaccinatie niet schadelijk is teniet doen en dat kan natuurlijk niet.Wat ik me dus afvraag is of jij misschien autistisch bent want je neemt veel nogal letterlijk wat dan kennelijk voor jou weer aanleiding is om over pietluttige dingetjes nogal lang door te drammen.Hoe ik op deze gedachte kom?
   Nou hierdoor en sorry dat het hier over een ze gaat want ik naam aan dat jij een hij bent.https://www.psychologiemagazine.nl/advies/waarom-nemen-autisten-alles-letterlijk/

  44. ach marcel, ik kan je alleen lastig vallen als jij dat toelaat. Fascinerend dat je dat na dit hele draadje nog steeds niet inziet en continu de strijd blijft zoeken. De oplossing is echt zo simpel. Maar die help ik je wel vinden hoor, zolang het nodig is.

  45. …. en ook geen trol. Ik heb wel vaak een andere mening. En van sommige onderwerpen heb ik nu eenmaal meer kennis van zaken dan de meesten hier, omdat het mijn professie is. Daar zou men gebruik van kunnen maken, maar enige open mindness is daarvoor wel vereist.

  46. wat wil je weten marcel, of ik contact heb met Anna? Wel gehad, maar niet meer.

  47. casper 42.55
   Professie https://nl.wikipedia.org/wiki/Professie ambt,beroep of geloofsovertuiging enz.
   In de tweede en eerste kamer zitten ook mensen die als ambt,beroep gekozen hebben om minister of kamerlid te zijn en zij zijn er net als jij van overtuigd dat dat ook automatisch betekend dat ze dan kennis van zaken hebben echter het tegendeel is waar want wat de generaties voor ons hebben opgebouwd breken zij in razend tempo weer af dus iets minder hoogmoedig over jezelf zijn lijkt mij wel gepast.

  48. Wat wil je nu eigenlijk zeggen, Arnold, dat iedereen die een ambt, beroep of professie uitoefent zich ten onrechte kennis van zaken aanmeet? Van schoolmeester tot timmerman tot verpleegkundige, arts, boer, etc. Of geldt dat alleen voor politici, wat jouw betreft? Ik ben geen politcus, dus wat zegt dat dan over mij? Erg warrig dit. Probeer eens to-the-point te komen.

  49. Pas op Arnold
   Straks ( of liever gezegt nu al)sta jij in de crosslines. Targeted , tja moet je maar willen, voor je het wet kikt Anna o de hoek …..ook nog

  50. Iemand hoeft niet per definitie over meer kennis dan een ander te beschikken omdat het zijn of haar beroep is want je hebt in elk beroep goede en minder goede vakmensen en mogelijk zijn er zelfs mensen met meer kennis dan iemand die er zijn of haar beroep van heeft gemaakt terwijl ze een ander beroep uitoefenen en jij schreef over jezelf dat je over sommige onderwerpen over meer kennis dan de meesten hier zou beschikken omdat het je professie is terwijl je bv mij niet eens kent laat staan dat je weet over welke kennis ik beschik.Kortom je lult uit je nek en dat zonder enige onderbouwing dat die bewering van jou bevestigd.En dit was tevens ook mijn laatste reactie op jou.

  51. Arnold 42.51

   Dit kan eeuwen gaan duren, jij in gesprek met Casper, ik blijf het volgen, ik weet niet of je de avond 6 daagse wel eens bezocht heb, het eeuwige rondjes draaien, met af en toe een spurt als er wat te verdien viel, ja dat gaat het worden.
   De mensen die het kunnen weten, zeggen dat de Autisten en Autistes, de grote onder de mensheid zijn, de bijzondere mensen onder ons, mensen die levenlang aan een denkbeeld kunnen werken, de perfectie zoekende, als je je er mee gaat bezig houden, ga je zien, ook in de oudheid, de geniën, ja en ook op het minder leuke onderdelen in onze wereld.
   Jenne

  52. Marcel.
   Toevallig had ik net geschreven dat ik op Casper niet meer zou reageren toen ik je waarschuwing las maar in ieder geval bedankt.
   Na die grap over Rutte had Casper beter inhoudelijk gereageerd dan was het misschien interessanter voor iedereen geweest maar ja dan moet hij wel de dieper liggende boodschap begrijpen die toch duidelijk uit die grap op te maken is maar kennelijk niet voor hem en dat geeft aan op welk niveau hij zich bevind helaas.

  53. Arnold, ik lul zeker niet uit mijn nek. Jij daarentegen wel. Uit 42.39 kun jij wel afleiden wat mijn professie is. Toch? Durf jij ook zo open en transparant te zijn? Vast niet. Want dan zal blijken dat jij een enorme onzin uitkraamt. Q.E.D.

  54. He,sorry Jenne deze keer wordt het geen lang verhaal tussen Casper en mij.Mensen die niets kunnen of willen begrijpen zullen daar nooit voor uitkomen en dat maakt er verder op in gaan overbodig en het is ook niet interessant en volledig Off Topic.

  55. Casper 42.56
   Ik wil nou wel eens weten waar de vorige verkiezingen voor de tweedekamer toch al die VVD stemmers vandaan kwamen. Om maar eens wat te noemen, wat jij met Anna uitspookt zal mij aan mijn reet roesten. Sterker nog , jij liever dan ik. Ik ben bezig mijn frequentie te verhogen, doe jij lekker jouw ding…..

  56. Nou Marcel, ik was het geruzie baggerzat; ik heb niet zoveel op met ruzies; maar soms moet je wel haha. Ik ben het duidelijk met jullie allen niet eens, laat dat vooropgesteld zijn; het hoe en waarom wil ik naast mijn alpha en beta verhaal ook wel verder verklaren.
   Voorlopig ben ik over 5 minuten jarig, dus het was een achterlijke voorbereidingsdag voor morgen….

  57. En Marcel, je mag vandaag laaiend voor mijn deur staan; krijg je nog een gebakje toe 😉

  58. Marcel, zoals Casper het al had aangegeven hebben we contact gehad; uit dit contact kan ik alleen maar de conclusie trekken dat deze persoon een liefhebbend iemand is met hart voor zijn zaak; en met hart voor andere mensen. En ik hoop niet dat jij me een ban als verjaardagscadeau toewenst 😉

  59. Anna
   al neuk je mekaar helemaal scheel op welk vlak dan ook , ga je gang . Voor mij hebben jullie beide volledig afgedaan . Ontstoken van welke sociale vaardigheden dan ook , geen empathie en vooral gericht op het afzeiken van andere mensen . Het ga jullie goe….. Echter zonder mij , zoek het lekker uit , wij schijnen incompatteble, so be it .

  60. Doe nou niet alsof je niet gewaarschuwd was anna , dat de oorzaak weer buiten jezelf ligt! Lekker zielig wezen F u

  61. Hou op met dit soort gedoe Meneer Wiersum want het slaat kant nog wal…
   Wat wil je hier nu mee bereiken als ik vragen mag?

  62. Je had me op zijn minst kunnen feliciteren, maar jij kiest kennelijk voor aanval; misschien beter om eens te gaan voetballen…
   En volgens mij kies ik echt niet voor lekker zielig willen wezen ondanks dat jullie me gewaarschuwd hebben…

  63. Ze zegt meneer tegen mij …. is dat een goed teken?
   Ik wil met jou, lieve Anna helemaal niets meer bereiken. Welk stukje van helemaal afgedaan begrijp je niet? Ik wil het gaarne voor je verduidelijken.

  64. Ik had je kunnen feliciteren …. maar dan had ik iets voor je moeten voeken …. helaas dat heb je volkomen teniet gedaan. En dat terwijl ik wel wat voel voor de eerste de beste op straat …. wonderlijk hoe zaken gesloopt kunne worden .

  65. Ja erg Marcel, dat ik jou wél ben toegedaan en jij mij niet.
   Waarschijnlijk zit daar een levensles in liefhebben in.

  66. Marcel, ik heb je ooit eens uitgelegd dat strijd inherent is aan de mens. Je hebt me toen uitgelachen. Lees je eigen reacties nog eens na en het lachen zal je vergaan.

  67. Anna
   Zo dan “krijg de onverzuurde lupes aan je conversatiespleet, vuile kanariehoestkeelprikkellijer met je bloedkop”( bron haagse henkie)

  68. Arnold,
   Of je weet niet wat je professie is (geweest), of je durft het hier niet en public te delen. Beide zijn evengoed denkbaar en daarmee heb je zelf aangetoond dat je verhaal in 42.57 volslagen onzin is.

  69. Van schelden raak ik niet onder de indruk Marcel; schelden is altijd onvermogen… Ik heb er zelf ervaring mee, dus laat dat je gerust stellen 😉

  70. Ach caspertje
   Strijden? je hebt mij nog helemaal niet zien strijden……..Mijn strijd zie je niet die is energetisch , aangezien je daar niet in geloofd want is niet te meten, ga je daar beter niet op reageren . Kansloos want op een heel ander vlak. En wat begrijp jij dan niet an afgedaan?

  71. marcel, misschien kun je die laatste vraag nog even naar het Nederlands vertalen opdat ik ‘m kan beantwoorden

  72. @ anna
   Ik begin er zelfs lol in te krijgen , volgens mij zou ik een goede troll zijn < kun je niet referenties voor mij geven ? Ik ben voor…..Bovendien gaf ik een bronvermelding dus dat pleit mij vrij!!Ik heb niet gescholden dat deed de bron

  73. …. ennuh, energie is prima te meten hoor, alleen die pseudo onzin van jou niet. Dat is dan ook meteen je reddingsboei.

  74. Oja betha hè geen creatieve gedachten whatsoever stja dan wordt het moeilijk uitleggen voor een alpha……. Vraag het je vriendin die is eigenlijk alpha maar zou zo graag betha wezen…. die legt het wel uit

  75. Anna is net zoveel vriendin van mij als jij vriend bent van Arnold. Doe jij maar een diepgaand gesprek met je grote vriend.

  76. Hé casper zie jij dat afzeiken van alle reageerders hier nou als een ceatief proces en lach je je reet open , of heb je daar een ander gevoel bij? Slaap je lekker na weer een dagje iedereen te hebben afgehouden van verdieping? Of heb je thuis een vrouw die je frustraties over het steeds maar weer tegen je gevoel in moeten gaan ,moet ontgelden? Ik benijd je niet lieve casper, ik kan de karmische last missen als kiespijn. Steun je vriendin …. ze zal het nodig hebben….

  77. Marcel, volgens mij is Casper onderdeel van een liefhebbend gezin; maak je daar maar niet druk over….

  78. Anna
   Ik heb je gewaarschuwt …. spiegelyje …spiegeltej aan de and . En wat is tijd tenslotte….RNF for ever

  79. Ik krijg er helemaal dikke vingers van , sorry “spiegeltje spiegeltje aan de wand ……

  80. Wat een domme reactie. Projectie op jezelf? Dat vinden jullie alfa’s immers altijd zo leuk. Ik onthoud niemand van verdieping. Iedereen heeft de keuze te reageren op een ander of niet. Je kunt het dus ook niet doen. Jouw keuze.

  81. Marcel, jij bent nog steeds van de RNF in je hart en ziel; ik vond en vind het een terreurbeweging…

  82. Ahhhh Casper ik was al bang dat je had afgehaakt ( zo als bij zovele vragen) Gelukkig reageer je nog , we gaan voor de 42.100 toch …..op zijn minst?

  83. blij dat je het getal 100 herkend. Zit er toch een (heel klein) beetje beta in je. Teruste.

  84. Goed plan, terusten en morgen weer met gezond verstand goed op, met een ziel die zich welkom voelt op deze aarde; kortom weer een nieuwe dag om onszelf uit te vinden en het te legitimenteren 😉

  85. Anna Mede jij hebt de RNF gemaakt tot wat het geworden is ! Je bent de creator van je eigen wangedrocht/ terreurbeweging, waar het alleen de humor voorstond, haha.The joke is on you, en dat hebben veel mensen nooit in de gaten gehad , een gemis. Paul en ik hebben nooit terreur acties gepleegd, altijd met open vizier, en een gulle lach…… Zeg ons dat maar na…..

  86. Bedankt odette , het is een eeuwigheid geleden dat ik met Paul in het klooster zat…..

  87. Het is volle maan, dus ik mag even… 😉
   Casper, wat ben je toch een zielige en valse ‘man’ (of transgender?) Je lijkt op een wijf, die samenzweert met een ander ‘wijf’. Ojee, waar zijn je hersenen gebleven, als je welke hebt? Of zijn die ook zo groot als je lul?? dus met een vergrootglas te zoeken? Anders had je tijdens het lezen, zo als ik, al kunnen opmerken, dat deze mop (ondertussen een vloek geworden, ws was het niet je mening, omdat je stiekem op Rutte valt) NIET door Marcel is verzonnen.
   Dus wat is de ware aanleiding voor je aanval op Marcel, is de vraag die ik me dan stel (oorzaak). En ik kan je zeggen, dat je een ziekelijk psychologisch spelletje speelt, o.a. door Anna achter de coulisses te bewerken, om je agenda te kunnen aanhouden. Nee, je bent een smerige valsspeler. De reden dat je Marcel zo achterlijk aanpakt, is frustratie, je bent dermate gefrustreerd en ontevreden, dat je continu hier, op een ooit open forum, je gelijk moet komen halen (betaald weliswaar), en mensen tegen elkaar uitspeelt. IK vind dat jij een vette BAN verdiend hebt, en Anna ook, puur om jullie ‘kerndoelen’ ‘waarheid en liefde’ te waarborgen. We kennen Anna al iets langer dan jij, en ik kan de verandering bij haar zien oftewel lezen, sinds je haar onder jouw vieze vingers hebt! WE HEBBEN JE DIENSTEN HIER NIET NODIG, sodemieter op!!!

  88. mc,
   of zou het zo kunnen zijn dat ik iets anders tegen zaken aankijk dan de gemiddelde WTK-er? En dat een aantal hier daar wat moeite mee heeft omdat het gezien wordt als een aanval op de comfortzone, bubbel heet dat tegenwoordig, waar men graag in vertoeft?

   Op basis van inhoudelijke argumenten en professionele kennis heb ik Anna weten te overtuigen dat de zaken wel eens anders zouden kunnen liggen dan ze oorspronkelijk dacht. Anna staat daarvoor wel open en dat is te prijzen. Diversiteit is een groot goed. Onze discussies hebben haar ogen verder geopend. Overigens zijn vele van onze discussies te vinden op de WTK chat. Ik ben erg voor openheid en transparantie.
   Is Anna het in alles met me eens, heb ik haar om mijn vinger gewonden? Zeker niet! Anna is heel kritisch naar alles en wat mij betreft slaat ze daarin door. Ik heb de contacten met haar gestaakt. Ook Anna vervalt soms in ongenuanceerde tirades die zijn weerga niet kennen. Ik heb daar geen zin in. Dergelijke tirades (Anna, GuidoJ, Jenne, …), soms inclusief schuttingtaal (marcel, mc) zijn gemeengoed onder een deel van de vaste WTK kliek. Mij is wel duidelijk waar de frustratie ligt.

   En nee, ik heb niets met de VVD en stem links en nee ik word niet betaald (waarom steeds die paranoïde?) en nee ik gebruik geen schuttingtaal om mijn argumenten over het voetlicht te brengen en nee ik bewerk niemand achter de coulissen en nee ik ben geen valsspeler, maar wel open en transparant en nee, ik ben geen trol (maar wel andersdenkend) en nee ik heb Marcel niet aangevallen, hij viel mij aan. Maar dat zie je alleen met een objectieve bril op en die heb je duidelijk niet bij de hand. Alleen al daarom voegt jouw ongenuanceerde tirade niets toe.

   Ik vond bovenstaande nuanceringen noodzakelijk om de zaken in een realistisch perspectief te plaatsen. Een beetje respect naar elkaar toe zou heel erg helpen.

   Je hebt het over agenda. Wat is mijn agenda dan, mc?
   Met wie heb jij contact achter de coulissen? durf jij daar transparant in te zijn?

  89. Een internet forum wordt menigmaal gebruikt als krabpaal, om bepaalde frustraties te uiten, niet altijd op de persoon geprojecteerd die de frustraties heeft veroorzaakt maar meer op de eerste beste die toevallig in de weg lijkt te lopen tussen het applaus en het podium.
   (geen link, origineel)

  90. En op het podium zal een lied dat vanuit behoefte aan applaus gezongen wordt zwakker klinken dan applaus dat in een lied tot uitdrukking gebracht wordt.
   Zomaar uit eigen bron geput. Heb geen vermelding nodig omdat ik ook zonder vermelding niet uitdroog.

  91. Casper, het moet niet gekker worden…kraak je Anna nu ook nog af?
   Ik heb iig genoeg gelezen. Wat je ook van wtk moge denken, het is een mogelijkheid over die dingen te schrijven/ je uit te wisselen, die juist in de ‘gewone media’ niet aan bod komen. Als jij hier steeds de ‘gewone media’ vertegenwoordigd en dat is duidelijk te lezen, want je komt nooit met iets wat in het straatje van wtk zit…weet je wel, een moment waar je kunt zeggen dat zie ik ook zo. Daarom raad ik je ook aan je ‘diensten’ ergens anders aan te bieden. Je laat meer of minder geen gelegenheid overgaan, waar je niet dat afkraakt of vragen stelt die juist tegenin gaan. En ja hier zijn niet alleen maar wetenschappelijke academici, nee hier komt ook een bijzonder volk met een mening en een visie, die vaak vele ook wetenschappelijke onderzoeken juist omhelzen, die jij dus afkeurt omdat ze niet in het straatje zitten, wat jij moet vertegenwoordigen. Ook de wetenschap als institutie is net de kerk, machtsvertoon en autoriteit. Je hebt artsen die niets anders weten, dan wat de zorgverzekeraar zegt, en je hebt artsen die zich hebben vrij gevochten met alle consequenties van dien en een ander geluid laten horen, ook wetenschappelijk onderbouwd. En daarin beste Casper kies jij definitief de verkeerde kant….in de ogen van mij en ik denk ook wtk. Snap je dat niet? Je bent een ‘voetballer’ in de ‘yogaklas’…dat werkt niet, tenzij je bijstelt, en dan echt kritisch zijn, vanuit jouw kant, begrijp je? zo kritisch, dat je je eigen werk in twijfel trekt…dan mag je hier je conclusies komen droppen. En dan kunnen we ook iets met je commentaren…tot nu toe lijkt het erop dat je graag wilt erbij horen, maar toch iedere keer weer de verkeerde aanpak kiest. Wellicht je plan van aanpak (pap) nog even controleren.
   Voor mijn deel, ik heb ooit persoonlijk ontmoet…cozmic, marcel, anna, hyper, guido en nog een paar die niet meer posten. Per mail uitgewisseld heb ik me een tijdje met Jenne. En toch kan ik het met sommige dingen niet eens zijn. De kunst is, en dat zou ik je ook adviseren, los laten…en de andere in zijn waarde (mening) laten. Je hoeft immers niet te reageren, toch? En anders drop je maar je link zonder verdere commentaar, als het anders alleen maar op een persoonlijke aanval uitloopt. Nu zijn we hier iig al maanden bezig steeds weer door jou in een soort discussie verzeild te raken, die altijd hoog oploopt, omdat je probeert de mensen op hun ‘niet wetenschappelijkheid’ af te keuren. Wat een lage manier om met mensen om te gaan. Schrijf en boek over je kennis en kijk of het iemand interesseert en het leest, soort ‘mein kampf in de alternatieve wereld’ haha.
   Zo lang je geen verbinding tussen geo-engineering en climatechange ziet, en de gezondheidszorg helemaal te gek vindt, alternatieve ideeën afwijst, kan ik niets met je boodschap. Verder, ik zou sowieso niet op jou reageren, maar omdat ik nu echt vind dat je Marcel helemaal te onrecht van ‘plagiaat’ beschuldigd, ga ik iets ervan zeggen. En ik heb de maanenergie met me mee. 🙂
   Onthoud een dingetje, we gaan niet allemaal veranderen omdat jij dan de site beter kunt vinden. Niemand is perfect, en ik ben blij dat er forum is waar men zich mag uitwisselen zonder ene politieagent. Kan je met deze vrijheid niet omgaan, dan heb je gewoon pech!

  92. En dan nog hoop ik dat het Anna beter gaat…ze zit nl best doorheen sinds ik haar ken. Help haar aub ons is het niet gelukt. Succes!

  93. Helemaal eens Cozmic, maar wat mij betreft is dat nog geen reden om eenmaal plaatsgenomen achter het toetsenbord alle beschaving te laten varen.

   @mc,
   dank voor je uitgebreide antwoord en het beantwoorden van mijn vragen, alleen dat van mijn vermeende agenda, dat klopt niet, maar daarover later meer. En nee ik kraak Anna juist helemaal niet af. Dat zal Anna wellicht later zelf nog bevestigen en dan zal blijken dat jouw beoordelingsvermogen ook hier weer te wensen overlaat.

   Ik vertegenwoordig hier helemaal niemand anders dan mezelf. Ik ben er ook erg voor dat zaken die niet kloppen aan de kaak worden gesteld. De wijze hoe WTK dat doet, doet mijn tenen echter krommen en dan moet ik reageren. Noem het mijn zwakte, maar die zal vast herkenbaar zijn voor velen hier. WTK is i.h.a. een andere mening toegedaan dan de heersende media. Daar is niets mis mee. Wat wel mis is, is dat als iemand vervolgens kritisch reageert op een artikel van WTK, dat deze gast van de website dan zeer respectloos wordt behandeld door met name de gastheer, maar ook de vaste bezoekers hier. Een voorbeeld is van Radix onlangs: “GuidoJ: Als hoofdredacteur zou je je bezoekers met meer respect kunnen benaderen, want op deze manier jaag je ze weg.
   Alhoewel, je voorkomt zo wel de inhoudelijke dialoog met kritische geesten.” (http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-verbijsterende-911-missende-schakels/comment-page-1/#comment-497758), maar zie bijvoorbeeld ook de wijze waarop gereageerd wordt op Frans en Greg (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-vervuild-met-nanodeeltjes/). Ik ken de heren niet, maar ze geven blijk van enige kennis op het onderwerp en kunnen daarmee input leveren voor een zinvolle discussie, maar dat is blijkbaar niet wat de gastheer beoogt. En zo zijn er vele, vele voorbeelden. Mensen met kennis van zaken, die zich hier als gast melden en zinnige punten te berde brengen, worden op zeer botte afgeserveerd door de vaste kliek hier. Vraag jij je nooit of waarom? Het komt in ieder geval heel sektarisch over.

   Zelf heb ik veel kennis van de atmosferische dynamica en satelliettechnologie. Ik kan dan ook zinvolle input leveren op onderwerpen als chemtrails en klimaat. Het verhaal “GPS én Sinterklaas bestaan…?!” (http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/gps-en-sinterklaas-bestaan/) sloeg kant nog wal en heb ik behoorlijk debunked. Saperien gaf er de brui aan. Maar ook het verhaal: “CIA-baas bevestigt: Chemtrails bestaan..!!” sloeg kant noch wal. Eigenlijk zijn de meeste artikelen van WTK over concrete zaken niet sterk. De wat meer zweverige verhalen, daar heb ik geen mening over. Maar wee je gebeente als je kritisch durft te zijn. Dan ben je een trol, betaalt door overheid. En gij geleuft da? Ik heb zelf aangeboden een artikel te schrijven over klimaatverandering, op verzoek van Odette als ik me niet vergis. Het spontane idee werd op brute wijze in de prullenbak gegooid. Waarom?

   Het bovenstaande verklaart waarom ik zelden of nooit in het straatje van WTK zit, dus daar hoef je niet verbaasd over te zijn. En waarom zou ik mijn diensten elders moeten aanbieden? Er zijn echt wel bezoekers die zich redelijk kunnen vinden in (sommige van) mijn standpunten. Maar dat ontgaat jou wellicht omdat je me niet meer objectief kunt benaderen, marcel idem dito.

   Ik ben hier kritisch richting de gastheer. Wees dus niet verbaasd als caspertje binnenkort tot het verleden behoort. Dat zou eens te meer het bovenstaande verhaal bevestigen.

  94. Om toch hier even mijn vrijheid dus ook mijn mening mag verdedigen, wil ik wel eerst wat rechtzetten Casper, Sjako, Karel of wie je ook mag zijn daar jouw! bronvermelding in nevelen gehuld is. Ik zou hoogstens een mening hebben gevraagd maar geen artikel. Moeder Aarde heeft toch haar eigen wil en doet wat haar belieft. Wij kunnen haar slechts vervuilen wat dan wel een heel kwalijke zaak is, maar een O2-tje of een Co2-tje regelt zij zelf wel de afgelopen pakweg 3,5 miljard jaar. Wij kleine snotneuzen denken alles te weten én te kunnen regelen, het is geen huis thermostaat!
   Wat ik wel zou kunnen hebben gevraagd is waarom de Mesosfeer -85 graden is die aansluit op de hogere thermosfeer van +1500 graden en daaropvolgende mesosfeer met +2000 graden die dan zomaar in het ijskoude heelal overgaat? Waar ligt die grens en waarom is dat zo? Nee klimaat verandering hoort erbij en niet door de CO2 anders moeten we gelijk maar stoppen met ademhalen en alle bomen kappen (fotosynthese), nonsens dus. Maar voor dat antwoord zitten we in het verkeerde artikel. Voor de rest ben je misschien wel een deskundige op dit gebied, maar je kan niet over alles een deskundige zijn.
   Vroeger werden de heksen (kruidenkenners) verbrand, tegenwoordig is het niet veel anders gesteld met de homeopaten etc. De grote inquisitie is nog steeds in volle gang…

  95. Heel juist Odette, en dat voor een vrouw, Grapje !!!, de kruidenkenners de vroege homeopathie kenners waren bijna altijd Alchemisten, en ja helaas mannen, en natuurlijk was er de amateur liga, van de natuur deskundigen, en dat waren dan weer vrouwen en dochters, die ook vaak de plaatselijk pottenbakkers waren, Jenne

  96. En zo is er weer een ‘andere’ casper, die verkiest toch weer een ander e-mailadres te gebruiken, om niet door de mand te vallen. Je bent kennelijk met je glijmiddel door de mand gevallen/gegleden..?

  97. Dat was helaas geen antwoord op mijn vraag Casper.
   Jenne, een heks is niet altijd een vrouw 😉

  98. Na het verhaal van ene Casper gelezen te hebben (42.115) kwam ik erachter dat de definitie van onbegrip gepaard gaande met domheid en achterbaksheid nodig aan herziening toe is want het is vele malen erger dan een normaal denkend mens kan verwachten.
   Eerder schreef ik bv al dat Casper uit zijn nek lulde (42.60) en de reden waarom staat beschreven in datzelfde blokje en eerdere reacties van mij.Dat heeft Casper geirriteerd wat te lezen valt in zijn reacties.
   42.63 waar hij zonder enige uitleg of motivatie mijn woorden omdraait en mij beticht van wat ik hem eerder verweet.Zonder dat ik hierop reageerde ging hij in 42.83 verder (geeft wel aan hoe gefrustreerd hij geweest moet zijn)want inmiddels waren we 20 reacties verder zonder dat ik ook maar iets gereageerd had en nu ineens zou ik aangetoond hebben dat ik onzin schreef omdat ik mijn professie niet publiekelijk zou durven bekend maken (42.57) dan ga ik toch echt denken dat deze man niet spoort en enorm gefrustreerd is waardoor hij niet meer als een reageerder serieus genomen kan worden.Vervolgens is het voor mij in elk geval niet te begrijpen wat hij op de site van want to know te zoeken heeft want in 42.115 schrijft hij dat Guidoj geen prijs stelt op een zinvolle discussie en ook de artikelen zouden kant nog wal raken (als voorbeeld gaf Casper het GPS en sinterklaas bestaat artikel) vervolgens zouden MC en Marcel ook al niet meer objectief kunnen benaderen.
   Casper had in dit lijntje al na de grap van Marcel (42.2) gewoon inhoudelijk kunnen reageren maar inplaats daarvan moest hij zonodig naar voren brengen dat Marcel die mop/grap niet zelf had bedacht (wat totaal geen nut heeft gehad en ook niet bij droeg om een goede discussie te krijgen) en om dan vervolgens verwijten te gaan maken dat deze site het niet op prijs stelt dat er inhoudelijk goede discussies komen terwijl hij dat zelf heeft verziekt (wat natuurlijk volgens hem wel weer niet klopt) gaat dan echt te ver en daarmee heeft hij meerdere dingen aangetoond en dat is dat hij last heeft van hoogmoedswaanzin,zijn eigen gebreken niet herkent en/of toegeeft,een goede discussie onmogelijk maakt en deze site en vele reageerders probeert zwart te maken terwijl hijzelf de oorzaak is van dit alles.Casper wat doe je hier nog op deze site als niets goed is? Verder kun je reageren wat je wilt maar verwacht niet dat ik nog energie aan jou verspil en donder aub op .

  99. arnold,
   laat ik beginnen met de feitelijkheden
   1. je verloochent jezelf door toch op mij te reageren, terwijl je had beloofd dat niet meer te doen: “En dit was tevens ook mijn laatste reactie op jou” (42.60).
   2. jij durft niet transparant te zijn over je (voormalige?) professie en expertise. Waarom eigenlijk niet? Daarmee staat mijn stelling in 42.55: “En van sommige onderwerpen heb ik nu eenmaal meer kennis van zaken dan de meesten hier, omdat het mijn professie is”, richting jou nog fier overeind. Is het immers niet zo dat het heel waarschijnlijk is dat iemand meer kennis van zaken heeft als het diens professie is, al zo’n 25 jaar?
   3. Neig jij zelfs nu al naar schuttingtaal met “donder aub op”? Wel “u”, dat dan weer wel. Dank u.
   4. Goed dat je 42.83 nog even aanhaalt.

   En voor de rest weinig nieuws en veel wolligheid in je reactie. En tenslotte, ik verziek helemaal niets. Mensen kunnen er ook voor kiezen om niet op mij te reageren. Net als men bij jou doet. Is het je al eens opgevallen dat er maar zelden op jouw reacties wordt gereageerd? En dat je geregeld een discussie met jezelf voert?

   Wat ik hier doe op deze site? Ik heb je toch al verteld dat er ook mensen zijn die mij wel serieus nemen en die ik aan het denken heb gekregen.

   En waarom ik (als een van de weinigen) soms wel op jou reageer, dat laat zich verklaren door mijn grote moeite met personen die ongenuanceerde meningen uiten. Zoals gezegd, mensen kunnen wel of niet reageren. Vraag je eens af waarom er meer mensen op mij reageren dan op jou. Waarschijnlijk zijn mijn reacties interessanter om op te reageren dan die van jou?

  100. @ Paul via odette
   Bedankt ouwe vriend , ik zou je persoonlijk kunnen bereiken maar jij hebt de weg gekozen. Ik ben diep geraakt door de onderliggende boodschap, en ik herinner. Het is een herhaling van zetten , b,t,w, thee met Yakboter stinks! dat weet jij ook, haha al was het wel lekker warm aan je handen.

  101. Je hebt het goed gezien Monika, de oprechtheid was dus eigenlijk ver te zoeken. Het was een vorm van hoogverraad. Dus als Casper nog wat wil, dan moet hij intermenselijk met zijn billen bloot. Ik ben dus een naieveling, wat ik feitelijk op dat niveau ook graag wil blijven; maar mensen zijn niet eerlijk… En dat zijn moeilijke lessen voor mij omdat ik van iedereen wel houden kan. Waar moet ik de scheidslijn trekken?

  102. @ anna
   Die eerste stappen uit de put zijn het zwaarst. Ik vind dat je een mooie post neerzet nu . Dat is een echte Anna, chapeau!

  103. O ja Anna, nu weet ik zeker dat réincarnatie bestaat, had ooit twee zusjes, zij waren ouder en helaas al lang naar de overzijde van denkbeeldige rivier gevaren, lieve warme vrouwen, mooi ook met alles der op en der aan, maar ja naiïf, goedgelovig, als maar bedonderd maar het deerde ze niet, want ze bedonderden gewoon terug, maar goed ik hield van ze, en ik mis ze iedere dag die God geeft, en ik zie in jouw het evenbeeld van dit eeuwige vrouw zijn, Marchien was de oudste en Lina de jongste, en daarom heb ik ook de warmste gevoelens voor jouw, en verafschuw ik die onechte charlatans, die als plagende narren door ons leven gaan, courage groet Jenne

  104. Anna,
   je weet dat het totaalbeeld veel genuanceerder is dan je schetst in 42.125. Ik ga daar hier verder niet op in, in het besef dat WTK een onmisbaar deel van je leven is. De rijen sluiten zich, je bent weer thuis en ik hoop dat je dat ook weer zo gaat voelen.

   Ik wens je alle goeds toe,
   Arie

  105. @ Casper
   Als dat uit je hart komt is er nog hoop. Ik wil dat graag denken.

  106. Ik wil je nog wel dit zeggen, meneer met vele namen, ik wordt niet echt blij van jouw type mens, en ik denk zo de samenleving ook niet, er zit een vies vet randje aan je karakter, en dat is jammer voor jou, want jij moet achter deze karakter trek aanschouwen als een visboer achter zijn viskar, en altijd in die toch niet echte frisse lucht verblijven, maar je kunt dit snel veranderen, om van sater weer mens te worden, Jenne

  107. Nog even een verlate reactie door omstandigheden, er was hier prive teveel aan de hand.
   Wat een draadje weer pfff. Hoe dan ook weet ik door mijn emailcontact met Arie dat het iemand is met een goede intentie; wát jullie er ook van vinden.
   Ik hoef mij hier niet persoonlijk te verantwoorden op de inhoud, dat slaat werkelijk helemaal nergens op. Al dat gezuig hier, ben er zwaar beroerd van geweest.. Daarnaast wetende dat velen die hier de bek volhebben op de achtergrond contact met elkaar hebben; die roep ik toch ook niet tot verantwoording in inzichtelijkheid omtrent de persoonlijke uitwisselingen.
   Jullie zijn hier allemaal buiten het boekje getreden met inbegrip van bovenvermelde constatering.
   Ik trek mijn eigen conclusies op basis van mijn eigen gevoel en intuitie; als jullie dat niet aanstaat, jammer dan…

 7. Vaak wordt er over gesproken dat de elite bestaande uit Zionisten,bankiers en multinationals of wat dan ook alles kapot maken en naar een NWO toewerkt en dat klopt misschien ook wel.
  Dat is alleen mogelijk door list en bedrog van hun zijde en ook ligt het naar mijn mening aan ons zelf omdat het overgrote deel van de volkeren alles maar goed blijven vinden zolang ze het zelf niet raakt.
  Laten we ook eens naar ons zelf kijken en misschien dat dan duidelijk wordt dat er iets moet gebeuren voor het te laat is.
  Laten we onze regering eens bekijken en vraag jezelf dan eens af hoelang er in de kamer gesproken werd over de JSF (gevechtsvliegtuig) voordat die toestellen besteld werden want daar is heel lang discussie over geweest maar nu schijnt dat niet meer te hoeven want Donald Trump doet een oproep en gelijk bestellen Nederland en Belgie samen vier oorlogsfregatten en twaalf mijnenjagers zonder dat daar lang over gedebatteerd is in de kamer en ook wordt er al gesproken over de aanschaf van nog eens 34 nieuwe gevechtstoestellen.http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2979787/2016/11/14/Belgie-en-Nederland-kopen-samen-oorlogsschepen.dhtml Mensen dat is materiaal dat dood en verderf kan zaaien en daar wordt dus niet moeilijk over gedaan terwijl er enorme debatten over geld voor ouderenzorg,gezondheidszorg ed gevoerd worden.Het komt er dan ook naar mijn mening op neer dat de zogenaamde leiders falen in het verminderen van oorlogsgeweld want dan zouden ze juist minder oorlogstuig aanschaffen om enorme hoeveelheden doden en gewonden te voorkomen.Trump maakt het nog iets bonter http://www.volkskrant.nl/buitenland/trumps-peperdure-wensenlijst-79-oorlogsschepen-erbij-en-80-duizend-soldaten~a4468197/ Zoals bekend is hebben bankiers en multinationals Hitler vorige eeuw ook de kans gegeven om een enorme legermacht op te bouwen waar zij de vruchten van hebben geplukt en kennelijk is die les niet hard genoeg geweest en bestaat de kans dat het zich gaat herhalen.
  Is het niet vreemd dat voor materiaal dat dood en verderf brengt zomaar miljarden kunnen worden uitgegeven terwijl voor een betere verzorging van ouderen,zieken en de zwaksten in onze maatschappij telkens na grote debatten er nog steeds niet voldoende geld en middelen worden gegeven?Hebt u al eens een bedelactie op TV gezien om geld voor oorlogstuig bij elkaar te krijgen?Dat gebeurd namelijk wel voor mensen en dieren in nood en ook voor onderzoek naar bv geneesmiddelen voor ziekten dus de overheden hechten meer belang aan de oorlogsindustrie spekken dan aan mensen helpen.

  1. Ik vrees Arnold, dat jij een van de weinigen bent die wakker is.
   Wedden dat 70% van de kiesgerechtigden, deze psychopaten 15 maart zoals gewoonlijk, weer vrolijk gelooft. Nee, onze beroepsleugenaars gaan nu echt naar de eigen bevolking luisteren. Beroepsmatig selectief doof zijn, zullen ze bedoelen, denk ik.

  2. Koekje 41.1
   Wat ik me ook wel eens afvraag is waarom mensen blijven stemmen op politieke partijen die keer op keer hebben bewezen dat ze de gedane verkiezingsbeloften toch nooit nakomen.Als iemand anders dat zou doen dan denk ik dat de meesten direct er wat van zeggen en afkeuren maar voor de politiek lijkt dat niet te gebeuren terwijl die juist verantwoordelijk zijn voor armoede onder een groot deel van de bevolking en dat door steeds hogere taxen en belastingen op te leggen die dan overvloedig weer aan de verkeerde dingen worden besteed.Laatst had ik een gesprek met een oudere dame en die vertelde mij dat ze geen verstand had van politiek maar dat haar met de paplepel was ingegeven dat ze altijd op de PVDA moest stemmen wat ze dus ook gaat doen.Verder stemt men op partijen waarvan NIEMAND weet wat ze gaan doen na de verkiezingen en dat maakt stemmen in mijn ogen dan ook onzinnig en van geen nut.Zelfs zij die zeggen verstand van politiek te hebben houden zichzelf en ieder ander voor de gek want wat de politiek doet is onvoorspelbaar en afhankelijk van de wensen van anderen zoals de EC uit Brussel die weer opdrachten van hun opdrachtgevers krijgen.De NATO idem waardoor Nederland ook betrokken is bij invallen in soevereine landen zoals Irak,Afghanistan enz wat alleen rijkdom voor de oliemagnaten en macht in die landen voor de VS heeft opgeleverd terwijl Nederland een leger heeft voor de bescherming van Nederland wat ze dus op een zeer vreemde wijze in landen doen waar ze niets te zoeken hebben.

  3. Ter onderbouwing van wat ik in 41.2 schreef in deze uitzending van DWDD wordt dat bevestigd.http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/370434 vanaf minuut 10.19 zegt de politiek deskundige dat door de vorming van een coalitie bestaande uit bijvoorbeeld vijf partijen gevraagd wordt aan vier van hen om politieke zelfmoord te plegen zoals eerder het geval is geweest bij het CDA en de laatste was PVDA.Niemand weet wie de grootste partij wordt en de premier leveren zal maar wie het ook wordt in een dergelijk geval zullen vier partijen concessies moeten doen waarmee ze dus al afwijken van hun verkondigde beloften en standpunten omdat ze anders uitgeregeerd zijn.Conclusie is dan ook dat iedere stem een stem is op een partij waarbij men niet weet wat ze gaan doen en daarmee is stemmen theater want coalities zorgen voor het breken van partijstandpunten en daardoor maakt het ook niet uit waarop u stemt.

  4. De mensen weten niet beter en worden op zoveel manieren voor de gek gehouden. Elke andere stem wordt vermorzeld. Het wordt een volledige en complete thermonucleaire vernietiging van Londen. Een andere oplossing is niet mogelijk. Ik vind het niet eens erg voor de Rothschil-Zionisten. Een mooie waarschuwing voor de gehele mensheid dat de keuze voor leugen en bedrog eindigd op zo n manier.

   “He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools (Rothschild-Zionists) shall be destroyed.”

   Proverbs 13:20, King James Bible

   https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
   Hiroshima, Nagasaki, Londen, Parijs, Israel, ?

   Het duurt altijd ongeveer 5 jaar voordat mijn grote plannen waar ik propaganda voor gedaan heb uitkomen. Ik ben aan het aftellen. Het nu elk moment gebeuren. Nu tot 2 jaar maximiaal. Fasten seatbelts humanity! There will be no dawn for the British.

   https://youtu.be/cGdp5_12zW0

  5. Kijk eens gewoon eens naar de TV. Ze zitten nu al 2 weken te zeuren om een paar Turken die in Nederland compagne willen voeren. Zijn ze allemaal vergeten wat Hans van Balen in de Oekraine deed als CIA agent voor de Rothschild-Zionisten met zijn CIA vriendjes Guy Verhoftstad en Timmermans. Ik zie duidelijk een causaal verband tussen hun handelingen en de dood van 80 Nederlandse kinderen in MH17. Zelf Emile Roemer snapt het niet eens. De hypocrisie.

  6. Genies of Death.
   Inderdaad Oekraine en de beruchte speech van Hans van Baalen,Guy Verhofstadt en Frans Timmermans.
   De vijanden van de democratie in de Oekraine. https://ejbron.wordpress.com/2014/05/13/de-vijanden-van-de-democratie-in- oekraine/ Zomaar tussendoor een kijkje wie bv Hans van Baalen eigenlijk is.https://jdreport.com/7225/ en natuurlijk de beruchte speech.https://filantropius.wordpress.com/2014/03/18/frans-timmermans-hand-in-hand-kameraden-met-de-oekraiense-nationaalsocialisten/ Nou is het natuurlijk niet netjes van Erdogan om Nederland openlijk te beschuldigen van fascisme en Nazi restanten maar eerlijk is eerlijk en een beetje gelijk heeft hij wel.
   De oprichters van de EU mogen we ook niet vergeten natuurlijk en de methoden die nu gebruikt worden zoals eigen volk bespioneren kun je toch eigenlijk ook wel weer met de praktijken van de Gestapo van toen vergelijken en wat de Duitsers ook deden na een bezetting was mensen beroven en dat gebeurd nu ook weer maar dan door belastingen en in beslagnames.De andere kant is natuurlijk dat in Turkye een referendum komt wat van belang is voor de toekomst van dat land en dus niets met Nederland te maken heeft.Natuurlijk is het zo dat velen die in Nederland wonen familie in Turkye hebben waardoor het verklaarbaar is dat Turken hier zich druk maken over de situatie daar maar de vraag is natuurlijk of dat dan ook problemen in Nederland mag veroorzaken?Ik zelf ben van mening dat een dubbele nationaliteit niet zou moeten kunnen en dat een ieder gewoon een keuze zou moeten maken wat sowieso al een voorrecht zou zijn omdat je normaal gezien een paspoort krijgt waar de nationaliteit in staat van het land waar je geboren bent en dan zouden ze nu zelf nog kunnen kiezen.Kies je voor Nederland dan bemoei je je niet met politiek in Turkye en andersom natuurlijk waardoor je de ellende die nu ontstaan is voorkomt.

  7. Nederland staat voor 100% onder controle van de Rothschild-Zionisten. Dit is een geld-win-gewest dat ze gebruiken voor hun hebzucht en ambitie.

   Strategisch gezien moet het dus HEEL slecht met Nederland gaan en niemand zou belansting moeten betalen. Hoe meer immigranten in Nederland hoe verdeelder het volk, hoe zwakker het leger. Hoe meer sexualiteiten hoe zwakker het leger. Etc.

   Moet juist meer corrupte en misdaad in Nederland komen. Nederland moet verzwakt worden niet versterkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *