Advertentie

Het grote complot tégen de vrijheid..


x

x

Het grote complot tégen de vrijheid..

2017 © Hugo van der Zee | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Hugo van der Zee

De aanslag op de kerstmarkt in Duitsland was de volgende in een reeks van aanslagen waarvan het eind niet in zicht lijkt en die een constante sfeer van dreiging teweegbrengt die Europa sinds de tweede wereldoorlog niet gekend heeft. De aanslagen hebben overeenkomsten die op zijn minst opmerkelijk zijn. Zo werd er in Berlijn een identiteitskaart van de vermeende dader gevonden, net zoals dat bij veel andere terroristische aanslagen het geval was. Dit was al het geval bij de moord op John F. Kennedy. Harvey Lee Oswald had op de plek waar hij het schot gelost zou hebben zijn identiteitspapieren laten liggen…

Bij de aanslagen in Berlijn en Nice werden de identificatiepapieren van de vermeende terroristen in de vrachtwagencabines vonden. Ook bij de aanslag in Parijs vond men identiteitspapieren van één van de aanslagplegers. Zelfs bij de aanslagen op de Twin Towers op 9/11 vond men binnen enkele uren de identiteitspapieren van één van de vermeende kapers. Dit is bijzonder gezien het feit dat het vliegtuig en inzittenden volgens het onderzoek volledig vergaan zouden zijn door de enorme hitte. Zelfs de zwarte doos van het vliegtuig, speciaal gemaakt om vliegtuigrampen te doorstaan, zou vergaan zijn.

Op dezelfde dag stortte een ander gekaapt vliegtuig (Flight 93) neer in een weiland in Pennsylvania. Nu zijn er in de geschiedenis vaker vliegtuigen neergestort. In al deze gevallen vond men wrakstukken en bagage. Ook na de ramp van de space shuttle in 1986, die op 20 km hoogte explodeerde, heeft men nog veel wrakstukken gevonden. Op de foto’s van de crash in Pennsylvania is vreemd genoeg alleen een rokend gat te zien. Veel van de mensen die na de crash naar de rampplek waren gesneld, waaronder journalisten, politie en mensen van eerste hulp, vertelden later dat men niet eens besefte dat hier een vliegtuig was neergestort.

Patrick Madigan, de politiecommandant van Pennsylvania die als een van de eerste ter plekke was, verklaarde dat hij niets zag wat aan een vliegtuig deed denken, geen staartdeel, geen delen van de romp of de vleugels, geen motoren, geen landingsgestel, geen koffers, geen lichamen, geen kleren, niets. Ook hier was de conclusie van de 9/11 onderzoekscommissie dat alles door de intense hitte was vergaan, inclusief de zwarte doos. Toch vond men ook hier in korte tijd na de crash, afzonderlijk van elkaar, de identiteitspapieren van twee van de vermeende kapers.

Het advocatenechtpaar Kurt & Lori Haskell laten hun verhaal niet los, over de ‘ondergoedterrorist’ die in Amsterdam het vliegtuig naar Boston ging nemen. Keihard bewijs duidelijk dat de Amerikaanse overheid opnieuw een valse-vlag-operatie startte, om de burgers van de VS nóg meer vrijheden te ontnemen. Niemand blijkt geïnteresseerd in de WERKELIJKE FEITEN. (klik voor volledig artikel over deze zaak!)

Identiteitpapieren zijn de rode draad naar de wérkelijke daders…??
Het is niet bekend waarom de terroristen zo vreemd met hun documenten omgingen. Waarom ze bijvoorbeeld steevast bij de aanslagen de identiteitspapieren uit hun zakken lieten vallen, waarom men geen valse documenten gebruikte, of waarom men überhaupt identiteitspapieren bij zich had. We kunnen deze vragen niet stellen want er is zelden een terrorist verhoord en berecht. De terroristen die niet bij de aanslagen om het leven zijn gekomen, zijn doodgeschoten. De vermeende daders van de aanslagen van Berlijn, Londen, Parijs, Nice en Boston zijn allen doodgeschoten door de politie.

Er zijn wat betreft de aanslagen veel zaken die vreemd zijn, of eenvoudig niet kloppen. Dit vraagt om gedegen onderzoek. De verklaringen en hypothesen die we horen van de media en overheden zijn zo tegenstrijdig en zo bizar, dat naast de vraag wie er achter de aanslagen zit er een andere vraag opkomt; hoe is het mogelijk dat de mensen dit allemaal geloven?

Waar blijft de écht journalistiek, die DURFT…?
Echte journalistiek waar onderzoek wordt gedaan, waarbij feiten worden verzameld en nagetrokken, waarbij wordt geanalyseerd en verbanden worden onderzocht, dat bestaat allang niet meer, althans niet bij de ‘mainstream’ media. De nieuwsbronnen zijn beperkt tot enkele internationale persbureaus of het nieuws komt direct van regeringen. Het resultaat is een wereldwijde uniforme boodschap, hier en daar aangepast aan de ‘couleur locale‘. Wanneer journalisten er nog op uitgestuurd worden, dan gaat het om trivialiteiten die de kranten en bladen moeten vullen.

Het is één grote marketingmachine waarbij het niet om feiten gaat, maar alles draait om sentiment. Het gaat er niet om wat er werkelijk is gebeurd of wat een persoon doet, het is het imago dat telt. We zien dit bij Obama. Het is de man die als geen andere Amerikaanse president een zeer agressief beleid heeft gevoerd. De man die de oorlogen in Afghanistan en Irak heeft uitgebreid en talloze nieuwe conflicten is begonnen. Het is de man die het grootste budget voor defensie uit de Amerikaanse geschiedenis heeft doorgevoerd. Het is de man die de banken heeft gered en de slachtoffers heeft laten zitten.

Het is ook de man die bombardementen op burgers heeft laten uitvoeren in landen als Jemen en Pakistan. De man die ongenadig klokkenluiders heeft vervolgd die corruptie aan het licht brachten. De man die op alle mogelijke manieren de vrijheden van het volk heeft ingeperkt, en die zich er persoonlijk voor heeft ingezet dat de gevangen in Guantanamo vast bleven zitten, terwijl ze nooit zijn aangeklaagd, en nooit een eerlijk proces hebben gekregen. Het is de man die de het harde neo liberalisme van Bush heeft doorgezet, bijvoorbeeld door een onderwijssysteem in te voeren waar de armen en middenklasse aangewezen zijn op dure privéscholen.

En zo gaat de lijst nog lang door.
Maar in de media wordt Obama neergezet als een verstandige man, als man van het compromis. We zien hem op de foto met zangers als Bob Dylan en Bruce Springsteen, en we zien hem op bezoek bij de Paus. Hij kreeg zelfs de Nobelprijs voor de vrede, dus we nemen aan dat het wel goed moet zitten… Toch?!

Wat is tussen deze 2 uitspraken met de Amerikaanse ‘president’ gebeurd..??

Wanneer de media een gebeurtenis verzwijgen dan beschouwt men het als niet gebeurd. En andersom weet men verzonnen feiten tot realiteit te maken door eindeloze herhalingen. Wanneer de media ons bombarderen met dezelfde nieuwsberichten dan kun je er vanuit gaan dat hier iets niet in de haak is. Dit is eenvoudig te herkennen. Wanneer men bijvoorbeeld op een conflict uit is, dan zien we diplomaten als John Kerry in het nieuws verschijnen die ons laten weten dat zij ‘bezorgd’ of ‘verontrust’ zijn over een situatie in een bepaald land.

Daarna volgen de beschuldigingen, de lokale heerser wordt gedemoniseerd, chaos wordt gecreëerd, er volgen wapenleveranties en financiële steun aan huurlingen, die men ‘rebellen’ of ‘vrijheidsstrijders’ noemt, en uiteindelijk volgt de interventie die tot de gewenste ‘regime change’ leidt.

Wat achterblijft is een land in verwoesting.
We zagen dit bij Afghanistan, Irak en Libië. En de oorlog in Syrië is in volle gang. Alleen in Irak al zijn honderdduizenden burgerslachtoffers gevallen en meer dan een miljoen mensen zijn gevlucht. Het is inmiddels bewezen en erkend dat deze oorlog gebaseerd was op leugens. Degenen die verantwoordelijk waren voor de leugens en het verspreiden daarvan zijn nog steeds op vrije voeten, en bekleden vaak dezelfde posities. Ook bij de conflicten in Afghanistan, Libië, en nu in Jemen en Syrië is het duidelijk dat het nieuws gebaseerd is op leugens.

Het is dezelfde strategie die men sinds de koloniale tijd volgt. Ieder land dat niet in de pas loopt met de VS en de NAVO kan rekenen op interventie en regime change. De media doen ons geloven dat ingrijpen nodig is, dat we hier een soort morele plicht zouden hebben. Dat het Westen ook maar enige diplomatieke en militaire rol in het Midden Oosten, Azië en Afrika zou moeten spelen is gezien de lange geschiedenis van onrecht en onderdrukking te absurd voor woorden. Maar dit is wat constant wordt verkondigd door de politiek en de media.

Je moet toegeven dat de campagnes knap in elkaar zitten.
Zo werd in de Oekraïne een democratische gekozen president afgezet tijdens een (door het Westen gesteunde) militaire coup, en het land wordt nu bestuurd door een extreem regime waarvan de leiders zeer sinistere figuren zijn, waaronder zelfs prominente neonazi’s. En de Krim, waar de grote meerderheid van de bevolking zich deel van de Russische cultuur voelt, koos in een referendum voor aansluiting bij Rusland. De media hebben dat echter volledig om weten te draaien. Poetin werd, was en is de agressor, het referendum was een ‘Russische annexatie’, en de nieuwe regering van Oekraïne, dus de regering die nu etnische zuiveringen uitvoert en een terreurbeleid voert, dat zijn onze democratische bondgenoten.

Met deze nieuwe bondgenoten voert het Westen een constante politiek van provocatie die illegaal en gevaarlijk is. Na de grootste mobilisatie sinds de tweede wereldoorlog is Rusland nu vrijwel omsingeld door NAVO machten. Er gaat geen dag voorbij zonder een sneer of beschuldiging in de richting van Poetin. Zo zouden de Russen de computers van het witte huis gehacked hebben om de verkiezingen te beïnvloeden. Het bewijs dat hiervoor geleverd is bestaat uit een lang rapport van de FBI. Het rapport bevat standaard informatie over computer hacking, maar bevat geen enkel bewijs dat Rusland achter de hack zit. Er zijn in de tussentijd wel steeds sterkere indicaties dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten achter de hack zaten.

Rusland is vanuit het westen, volledig omgeven door pro-Amerikaanse partners, waarvan de NAVO wel een heel ‘geniepige en fnuikende’ opkomende macht is geworden.. Het lijkt tijd te worden, dat de achterliggende agenda van deze opmars, in daden omgezet gaat worden? (Wie heeft het nog over lege praat, dat Poeting ‘aan de deuren van Europa staat te rammelen’…??!)

Ook China is al enige jaren het doelwit van lastercampagnes. Zo waren onlangs in de media wereldwijd verontrustende berichten te lezen dat een Chinees vliegdekschip op zo’n 150 km van de van de kust van Taiwan was gesignaleerd. Dat het het enige vliegdekschip van China was, werd niet vermeld, evenmin het feit dat Amerikaanse oorlogsschepen regelmatig op enkele kilometers afstand van de Chinese kust varen. Ook schonken de media er nauwelijks enige aandacht aan toen Obama verkondigde dat zestig procent van de (gigantische) Amerikaanse vloot voor 2020 in de zeeën rond China gestationeerd zal worden.

Nu gebeurt het wel dat sommige alternatieve nieuwsbronnen het mainstream nieuws te lijf gaan met hetzelfde soort sentiment, wat een gepolariseerd beeld geeft. Alles wat niet Amerikaans is zou per definitie goed zijn. Zo maakt men van Poetin een held, en men prijst de Chinese diplomatie. Nu is het zeker zo dat de agressie uit de Westerse hoek komt, dat wil zeggen de NAVO landen en Israël, maar de situatie is complexer dan het lijkt. Zo heeft China ondanks de ogenschijnlijke onderlinge vijandigheid al sinds de tijd van Mao zeer hechte banden met de VS. Het is niet duidelijk wat voor spel hier gespeeld wordt, maar er is zeker sprake van een strategie en een plan.

In Your Face… Men maakt er overigens niet eens een geheim van..!
Documenten als Rebuilding America’s Defenses van de denktank PNAC (Project of a New American Century) en ook documenten van andere think tanks en instituten beschrijven vrij gedetailleerd wat het doel is. De Full Spectrum Dominance strategie maakt deel uit van de officiële doctrine van de VS en beschrijft letterlijk dat er een wereld orde moet komen onder totale controle van de VS. Ook stelt het document dat men ervan uitgaat dat andere landen hier niet makkelijk in zullen meegaan. Om deze reden stelt men dat er nieuwe ‘Pearl Harbors’ nodig zullen zijn, dat wil zeggen externe bedreigingen die burgers moeten overtuigen om nog meer vrijheden op te geven, en nieuwe oorlogen te steunen.

Via deze documenten, en ook via de uitspraken van Amerikaanse militairen en diplomaten weten we dat landen als Irak, Libië, Syrië en Iran al tientallen jaren geleden op het lijstje voor regime change stonden. De strategie is dus in volle gang en men zal niet rusten voordat de hele wereld onder één totalitair bewind komt. De media moeten er voor zorgen dat we hier zelf om vragen.

Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen ‘valse-vlag-operatie’..!

Volgens de Franse socioloog Jacques Ellul kun je niet meer van propaganda spreken. De propaganda is zo constant en zo alles doordringend dat de term ‘infuus’ een juister beeld geeft. We krijgen een constante stroom van verdraaiingen en leugens toegediend die ons moet verdoven en alle mogelijke weerstand in de kiem moet smoren. Ondanks dat veel mensen als zombies in deze schijnwereld leven zijn er ook steeds meer mensen die wakker worden. Men ontwaakt, ziet het infuus, en net als in de film de Matrix rukt men het plastic slangetje los en gaat op eigen benen staan. Het zijn de mensen die kritische vragen stellen, zich verenigen, op onderzoek gaan, feiten verzamelen en publiceren.

Maar de kritiek begint steeds vaker effect te krijgen. Zo ging de Amerikaanse bevolking niet mee met de interventie in Syrië. De Engelsen stemden ondanks de massieve angst campagne toch voor de Brexit, en in Italië stemde men een voorstel weg dat de grondwet zodanig zou aanpassen dat het bestuur in Italië nog verder gecentraliseerd zou worden en de politici immuniteit zou geven. Dat de campagnes niet het gewenste effect hadden is natuurlijk een verontrustende zaak voor de autoriteiten. Omdat de autoriteiten weinig tegen de feiten kunnen inbrengen worden de alternatieve media bestreden met sentimentele argumentatie.

Alternatieve media bestrijden; de waarheid mag niet vertelt…
Zo is er een heel arsenaal aan termen, het gaat om ‘complottheorieën’, of er is sprake van populisme, nationalisme, extremisme, radicalisme, separatisme, antisemitisme enzovoort. Zo weet men iedere kritische denker die zijn of haar mond open doet wel in een vakje te plaatsen. Nu hebben de autoriteiten het zich nu nog makkelijker gemaakt. Er is een ‘zwarte lijst’ opgesteld onder de naam ‘Propaganda Or Not’ waar een groot aantal alternatieve media websites op staan.

Ondanks dat deze websites zich met verschillende maatschappelijke zaken bezig houden heeft men ze allemaal onder de noemer ‘Russische propaganda’ geplaatst. Sociale netwerken als Facebook maken gebruik van de lijst en laten een veiligheidswaarschuwing zien wanneer men een bericht opent dat als bron één van de websites van deze lijst heeft. Al zal dit sommige mensen afschrikken, het is nog wel te negeren.

Toch is een duidelijke eerste stap gezet naar een ‘Ministerie van Waarheid’ zoals George Orwell deze beschrijft in zijn boek 1984. De alternatieve nieuwsbronnen worden steeds harder aangepakt. Kritisch denkende journalisten en klokkenluiders wordt op alle mogelijke manieren het leven moeilijk gemaakt. Men wordt geïntimideerd en bedreigd met ontslag of vervolging.

Steeds vaker worden klokkenluiders daadwerkelijk berecht.
De pijlen zijn echter niet alleen gericht op journalisten, klokkenluiders en dissidenten als Snowden en Assange. Iedereen die het waagt kritisch te denken is verdacht. In de VS kan sinds de invoering van de ‘Patriot Act’ iedere burger worden aangehouden en onbeperkt lang worden vastgehouden. Ook in de EU zijn er plannen dit soort wetten toe te passen. Dit wordt uiteraard gebracht als een noodzakelijke maatregel in de ‘strijd tegen het terrorisme’. In een toespraak tijdens een conferentie van de VN sprak de ex premier Cameron dat ‘niet-gewelddadig extremisme’, en daarbij noemde hij de waarheidzoekers naar de aanslagen van 9/11 en 7/7, even gevaarlijk is als het terrorisme van de IS, en dus ook even hard bestreden moet worden. Dit soort uitspraken laten duidelijk zien welke kant we opgaan.

Nu kunnen de autoriteiten ook niet alle feiten volledig negeren. Het is bijvoorbeeld wel duidelijk geworden dat de oorzaak van de crisis vanuit de financiële sector kwam, en dat de schuldigen vrijuit zijn gegaan, en in veel gevallen zelfs beloond zijn met bonussen. De mensen ondervinden aan den lijve dat steeds wordt wegbezuinigd, zoals in de gezondheidszorg, de sociale woningbouw, sport, kunst en cultuur. Veel dingen verdwijnen of worden onbetaalbaar.

Nu is het ook wel bekend dat het niet ligt aan een tekort aan geld. Ondanks dat er meer geld in het financiële systeem circuleert dan ooit (met doorberekening van de inflatie) is de koopkracht van de lage en middenklasse sinds de crisis van 2008 gedaald, en de koopkracht van de superrijken is sinds 2008 met 40% gestegen. Dit roept natuurlijk verontwaardiging op. Ook hier weten de politiek en de media handig op in te spelen. Men spreekt ons vaderlijk toe dat men beseft dat er ‘boosheid bij de burger is’.

De overheid heeft hier begrip voor, maar de mensen moeten ook niet overdrijven. De retoriek die men gebruikt is als volgt: door de moeilijke situatie zijn de mensen emotioneel waardoor ze zich laten meeslepen door populisten als Wilders en Trump, en sommigen laten zich zelfs in met allerlei complottheorieën. Daar is niemand bij geholpen dus laten we verstandig blijven en samen aan een oplossing werken.

Het is het schaapachtige kuddegedrag dat zorgt voor onderdrukking..
Het is droevig om te zien dat zoveel mensen voor dit soort propaganda vallen. Je hoeft niet zo ver te zoeken om uit te vinden dat politici als Trump en Wilders deel uitmaken van hetzelfde systeem. Het zijn juist deze zogenaamde reactionaire politici en partijen die de illusie moeten geven dat er nog keuzevrijheid is, en dat we beter af zijn wanneer we voor een gematigder lijkende ‘lesser evil’ partij stemmen. Wanneer dit soort zaken ter sprake komt dan hoort men gauw het woord ‘complottheorieën’.

Het zijn vaak juist de mensen die de propaganda zo kritiekloos overnemen, hoe onlogisch en absurd deze ook is, die andere mensen voor complotdenkers uitmaken wanneer deze een mening hebben die afwijkt van die van de media. Het woord ‘complot’ heeft een enorme lading en is een effectief afschrikmiddel. Kritische denkers worden als paranoïde fantasten neergezet waar ieder verstandig mens zich verre van zou moeten houden.

Toch is het niet te ontkennen dat complotten altijd hebben bestaan. Altijd hebben groepen machtigen zich verenigd en een gezamenlijke plannen gesmeed. Dit is eenvoudig geschiedenis en je hoeft je hier niet over te verwonderen. Wat het nu zo gevaarlijk maakt is dat men dankzij de geavanceerde technologie de kans ziet de macht zo te centraliseren dat alles onder een totalitair bewind dreigt te komen. Het gaat hier niet alleen om politieke of militaire macht, maar alle maatschappelijke gebieden moeten onder een centraal bestuur komen, waaronder de economie, wetenschap en cultuur. Om dit te verwezenlijken probeert men de mensen onderling te verdelen en te verzwakken, zowel mentaal als fysiek.

Migratiestromen van vlucht als wapen…!
De verdeel -en heers strategie is nog steeds een van de effectiefste wapens. Zo is de migrantencrisis met name in gang gezet om chaos en onderlinge conflicten te veroorzaken. In haar boek ‘Weapons of Mass Migration’ beschrijft de Amerikaanse Kelly Greenhill hoe de verplaatsing (‘deplacement’) van bevolkingsgroepen een wapen is dat zeer veel gebruikt wordt en effectiever wordt geacht dan directe oorlogsvoering. In de media zien we aanhoudende pogingen om alle natuurlijke situaties en verbanden te verstoren. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ‘gender discussie’ die we sinds enige tijd overal in de media zien opduiken.

De ‘man-vrouw’ scheiding is eigenlijk uit de tijd wordt ons verteld. In een moderne wereld moeten we naar een algemeen gelijkwaardig concept. Hier wordt de Engelse term ‘gender’ voor gebruikt. Dit leidt tot aanbevelingen die vooralsnog onschuldig en vreemd overkomen. Zo krijgen Amerikaanse scholen het voorschrift niet meer ‘jongens en meisjes’ te zeggen maar ‘leerlingen´. Gescheiden dames en herentoiletten vindt men ook beetje achterhaald dus zien we steeds meer ‘all gender’ of unisex toiletten. Dit is praktischer en zo hoeven de transseksuelen zich ook niet buitengesloten te voelen.

Het wordt ‘gebracht’ alsof het gaat om een progressieve impuls voor humaniteit en gelijkheid. Nu moet hier (helaas) even een voetnoot bij geplaatst worden want iedereen die hier een kritische kijk op durft te hebben, wordt al gauw beschuldigd van homofobie of protectionisme. Natuurlijk moeten mensen niet gediscrimineerd worden om hun seksuele geaardheid, en natuurlijk moeten vluchtelingen en asielzoekers opgevangen worden, maar het gaat bij machthebbers absoluut niet om humaniteit of gelijkheid..!

Men maakt gebruik van minderheidsgroepen om mensen te verdelen, om een situatie te creëren waarbij alle natuurlijke banden en relaties verstoord worden. Overal waar mensen samen zijn en samenwerken, zoals gemeenschappen, families, verenigingen en vriendenkringen, dat moet allemaal ontbonden worden totdat tot er uiteindelijk één soort relatie over is, en dat is de individuele consument tegenover de multinational. Een situatie waarin de consument geen enkel recht heeft, en voor zijn bestaan volledig afhankelijk is van de multinationals.

x
Nu zijn er naast de multinationals nog altijd regeringen.

Deze zijn echter gereduceerd tot de uitvoerende arm van de multinationals die op hun beurt onderdeel maken van een kleine machtige elite. Het is dan ook geen toeval dat topposities binnen de EU altijd door mensen worden bekleed die directe relaties met de internationale financiële wereld hebben, zoals Juncker en Draghi. De Europese Unie is een superstaat, vormgegeven en grotendeels gerund door lobbygroepen als de ERT (European Round Table). Het parlement kan niet zoals de nationale parlementen deelnemen aan wetsontwerpen, en het heeft nauwelijks bevoegdheden wat betreft de besluitvorming. De Europese nationale grondwetten zijn ondergeschikt aan de Europese verdragen van Maastricht en Lissabon.

De voorzitter van de ECB, de ‘nationale bank van Europa’, Mario Draghi, is oud-werknemer van Goldman Sachs. De reputatie van dit bedrijf met draaideur-werknemers, is berucht..!

Feitelijk zijn deze verdragen veel meer dan handelsverdragen, ze grijpen diep in op alle maatschappelijke gebieden. Hierdoor kunnen de landen werkelijk niets doen, bijvoorbeeld tegen de economische ‘one size fits all’ wetten en voorschriften van de Europese Centrale Bank (ECB) dankzij welke de financiële instellingen en multinationals zich enorm hebben kunnen verrijken ten koste van de kleine en middelgrote bedrijven en de burgers. De ECB is op geen enkele manier controleerbaar of beïnvloedbaar, en de leden hebben volledige immuniteit.

Je vraagt je af hoe we hier ooit voor hebben kunnen kiezen. Natuurlijk hebben de media hier een rol gespeeld. We zijn gepaaid met de triviale voordelen zoals het makkelijk kunnen reizen, en aan de andere kant gewaarschuwd dat we ‘de trein zouden missen’ als we niet mee zouden doen. Maar de uiteindelijke reden dat we deel uitmaken van een centraal geleid bureaucratisch systeem is dat we het hebben laten gebeuren.

Vrijwel niemand heeft de verdragen van Maastricht en Lissabon gelezen. Er is vrijwel geen politicus of econoom die weet wat er in staat. Het is dan ook zeer complexe bureaucratische taal geschreven. De enkele journalisten en juristen die de moeite hebben genomen de verdragen te bestuderen kwamen tot de conclusie dat de EU onethisch, zeer inefficiënt en per definitie ondemocratisch is.

‘De EU is feitelijk gewoon een coup..!’
Karel van Wolferen, hoogleraar en oud correspondent van de NRC stelt dat de EU eenvoudig een coup was, een staatsgreep. De internationale handelsverdragen tussen de EU en Noord Amerika die men er nu probeert door te drukken moeten de macht nog sterker centraliseren en nog ondoorzichtiger maken. Verdragen als de TTIP en CETA noemt men ‘vrije’ handelsverdragen maar we mogen niet weten wat erin staat. Het ‘vrije’ van deze verdragen bestaat erin dat bedrijven vrij zijn om ieder lokale wet of regel aan hun laars te lappen.

Wat we van deze verdragen weten is meer dan voldoende om ons de grootste zorgen te maken. Nu lijkt de TTIP dankzij Trump even van de baan te zijn, maar uiteindelijk komen deze verdragen er altijd door. Men past het wat aan, veranderd zo nodig de naam, en het wordt geruisloos ingevoerd. De Britse economiste Ann Pettifor, de vrouw die de crisis van 2008 zag aankomen en voorzag wat er zou gaan gebeuren, stelde dat we met de EU en de vrijhandelsverdragen regelrecht op fascisme afstevenen..

Zijn we op weg naar een Europa waar een centraal Intelligence Agency de leiding zal krijgen en zal gaan aanwijzen wie dagelijks tot ‘Grote Boze Wolf’ wordt gedegradeerd..? Waar doet ons dat aan denken..?

Nu zou je kunnen zeggen dat niemand toch onder een fascistisch bewind wil leven. Toch is het de richting die wij zelf zijn ingeslagen. Net zoals de Duitsers zich de vorige eeuw massaal achter Hitler schaarden maken we nu een bewuste keuze om aan het systeem mee te doen door ons zelf onder autoriteiten te plaatsten. Het gaat hier niet alleen om politieke autoriteiten, maar ook om het bankwezen, de reductionistische wetenschap, het geestdodende onderwijs, en de vele instituten en experts die ons regels op willen leggen die regelrecht tegen het belang van mens, dier en natuur ingaan.

De constante verwarring en chaos die van deze instituten uitgaan moet de mensen zwak en onzeker maken, waarna de autoriteiten met de oplossing komen: een wereldwijd dictatoriaal regime. Natuurlijk gebruikt men deze terminologie niet. Het wordt gebracht als een noodzakelijke samenwerking, als strijd tegen het terrorisme, tegen de armoede, als oplossing voor de migrantencrisis, de opwarming van de aarde enz. We horen diplomaten en prominenten deze nieuwe wereldorde met regelmaat verkondigen.

Het mainstream nieuws is steeds openlijker propagandistisch en dit blijft natuurlijk niet voor iedereen onopgemerkt. Een groeiend aantal mensen gaat voor hun nieuws te rade bij alternatieve nieuwsbronnen. Natuurlijk wordt dit op alle mogelijke manieren gedwarsboomd. De mainstream media waarschuwen ons voor ‘nepnieuws’, enigszins hypocriet uiteraard.

Verder probeert men het alternatieve nieuws te bagatelliseren door te beweren dat er op het Internet nu eenmaal van alles te vinden is. Dat het hier slechts gaat om enkele militante websites en youtube filmpjes van twijfelachtige oorsprong, die niet serieus genomen kunnen worden. Natuurlijk is het waar dat er van alles op internet te vinden is. Aan de andere kant is het ook zeker waar dat er zeer veel goede informatiebronnen bestaan.

Zelfs de officiële documenten, waarvan de autoriteiten dus zelf de bronnen zijn, bevatten al genoeg informatie en feiten om de geschiedenis van de laatste honderd jaar grotendeels te herschrijven. Dan is er de enorme hoeveelheid informatie van Wikileaks, ook dit zijn officiële bronnen, maar niet bedoeld voor publicatie en daardoor zeer onthullend. Verder zijn er zeer veel mensen die jarenlang binnen instituten hebben gewerkt als banken, multinationals, regeringen en geheime diensten, die veel informatie openbaar hebben gemaakt.

Van overheidsinformatie tot valse-vlag-propaganda..
Het zijn bijvoorbeeld agenten van de CIA en FBI, regeringsambtenaren, legerofficieren, en gezagvoerders tot hoogste echelons van het Pentagon die nauwkeurig feiten hebben verzameld en gepubliceerd. Maar ook in andere sectoren zijn mensen actief: artsen, biologen, journalisten, technici, ingenieurs, onderwijzers, op ieder gebied zijn er wel specialisten die hebben besloten dat bepaalde informatie publiek bekend moest worden. Het werk dat is gedaan is werkelijk monumentaal, en de basis voor de toekomst. De wereld moet nu eenmaal gekend worden voordat je die kan verbeteren.

Het aantal specialisten dat onderzoek heeft gedaan naar de aanslagen van 9/11 is indrukwekkend. Tientallen onafhankelijke journalisten, fysici, ingenieurs, architecten, vliegtuigbouwkundigen en piloten hebben zich sinds de aanslag bezig gehouden met de aanslagen en de informatie stapelt zich op. De aanslagen van 9/11 hebben de wereld sterk veranderd, en betekenen een omslagpunt in de geschiedenis. Sinds de aanslag kent de wereld meer conflicten, meer ongelijkheid, het is minder veilig, en we zijn minder vrij.

De aanslagen kunnen echter ook voor een nieuw omslagpunt zorgen wanneer bekend wordt wat er werkelijk is gebeurd. Dit is waarom het zo belangrijk is dat er serieus onderzoek gedaan wordt. Steeds meer mensen werken hier aan, en men doet dit niet zonder risico. Er is heel wat moed voor nodig. De ‘valse vlag’ aanslag is een klassieke en veel gebruikte strategie voor machtsovername en het opleggen van onpopulaire regels, zoals het beperken van vrijheden. Of het triggeren van oorlogen, zoals kennelijk de bedoeling was bij de Israëlische aanval op een US-verkenningsschip, de USS Liberty op 8 juni 1967. (HIER)

Een klassieke valse-vlag-aanslag was de brandstichting van de Reichstag door de Nazis, waar de Nederlandse communist van der Lubbe van werd beschuldigd. Dankzij deze gebeurtenis wist Hitler een politieke meerderheid te krijgen. In de jaren jaren ’70 en ’80 werden er in Europa, met name in Italië, een reeks van terroristische aanslagen gepleegd. Radicaal-linkse bewegingen werden beschuldigd maar uiteindelijk bleken de aanslagen te zijn gepleegd door groepen die deel uitmaakten van het Gladio netwerk, dat weer opereerde onder de NAVO.

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

De afgelopen jaren zijn er veel valse vlag operaties gepleegd. Volgens een rapport van Human Rights Watch zijn de honderden terroristische aanslagen die na 9/11 in de VS zijn gepleegd vrijwel allemaal gefinancierd en gepland door de FBI. Valse vlag operaties hebben onderling veel overeenkomsten, zo er is altijd een zondebok, die nooit wordt gehoord of berecht, en meestal geliquideerd, en altijd wordt bewijsmateriaal zoek gemaakt of vernietigd. Zo hing de Londense metro in de tijd van de 7/7 aanslagen vol met hoge kwaliteitscamera’s, er zijn echter maar enkele vage beeldjes vrijgegeven.

Ook langs de route die de vrachtwagen in Nice heeft afgelegd waren vele beveiligingscamera’s. Het videomateriaal van deze camera’s werd in beslag genomen door het hoofd van de politie van Nice, die de opdracht van de Franse autoriteiten kreeg alle beelden te vernietigen. Zo is ook het videomateriaal van de tientallen camera’s waar beelden van de aanslag op het Pentagon op stonden in beslag genomen. Van het vele videomateriaal zijn er uiteindelijk maar een paar frames vrijgegeven.

Het dagblad Trouw plaatste een foto van een van deze frames met de triomfantelijke ondertitel ‘nu zijn de complottheorieën dat er geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen naar het rijk der fabelen verwezen’. Een detail echter, op de foto was een vuurbal te zien, maar geen vliegtuig. Van de aanslagen in de Twin Towers blijkt uit video en radarbeelden dat het hier naar alle waarschijnlijkheid wel om vliegtuigen ging. Deze vlogen zeer snel, wat het officiële rapport bevestigd.

Het eerste vliegtuig vloog rond de 800 km/uur en het tweede ver boven de 900 km/uur. Nu kan een passagiersvliegtuig, in dit geval een Boeing 767, op grote hoogte zo hard vliegen omdat daar de lucht dunner is. Op lagere hoogte is dit echter absoluut onmogelijk. Een Boeing 767 heeft daar eenvoudig de stuwkracht niet voor. Het is al helemaal niet mogelijk om scherpe bochten te maken met deze snelheid, iets wat de vliegtuigen duidelijk deden volgens de video’s en de radarbeelden.

Een Boeing 767 zou direct uit elkaar vallen. Dit is unaniem bevestigd door tientallen vliegtuigbouwkundigen, piloten, en zelfs door de vliegtuigbouwer Boeing zelf. De enige vliegtuigen die op deze hoogte wel zo snel zouden kunnen vliegen en manoeuvreren zijn militaire vliegtuigen. Dit komt overeen met het feit dat de videobeelden van de vliegtuigen duidelijk laten zien dat het geen passagiersvliegtuigen waren. Het feit dat de gekaapte vliegtuigen een tijd van de radar verdwenen is ook een indicatie dat het niet om de vermiste passagiersvliegtuigen gaat.

Eén van de vele, vele zaken die o.a. ‘Pilots for Truth911’ naar voren hebben gebracht: de onmogelijke afmetingen van de schade aan het Pentagon, in relatie tot de afmetingen van het betreffende toestel..! Het toestel zou VOLLEDIG in de gevel verdwenen zijn en ALLE PASSAGIERS zouden zijn verdampt door de enorme hitte..

Een andere ‘smoking gun’ is het instorten van World Trade Center 7 op 9/11. Dit gebouw was niet geraakt door een vliegtuig, en had weinig schade. Alle mogelijke experts die dit onderzocht hebben zijn het er unaniem over eens dat het gebouw met explosieven is opgeblazen. Dit is iets waar weken voorbereiding in zit. En moet dus ruim van te voren gepland zijn.

Eind van de middag op 11 September 2001, stort gebouw no.7 in. Uiterst verticaal, dus uiterst gecontroleerd. Zo simpel is de conclusie..! Wellicht stof om eens over na te denken EN je verder in te lezen/te informeren, wanneer je nog steeds de ‘officiële’ versie van 9/11 aanhangt..?

Dit zijn slechts enkele van de zeer vele feiten die duidelijk laten zien dat de officiële theorie over 9/11, die overigens ook een complottheorie is, niet klopt. De 9/11 aanslagen kunnen onmogelijk het werk zijn van één groep. Van wat er tot nu toe is onderzocht is met zekerheid te zeggen dat de Mossad en de Amerikaanse geheime diensten een actieve rol gespeeld hebben. Maar ook de mainstream media en politiek spelen een belangrijke rol door de mensen op grote schaal te misleiden. Als dit uitkomt dan kan alles als een kaartenhuis in elkaar vallen. De aanleiding hoeft niet perse de aanslagen van 9/11 te zijn.

MH17: wat heeft Poetin ermee te winnen? De CIA des te meer..!
Het zou evengoed de onthulling kunnen zijn over het neerhalen van de MH17 boven de Oekraïne, ook een sterk staaltje van volksmisleiding. De bewijzen stapelen zich op en we zijn al op een punt gekomen dat men niet om de feiten heen kan. Het is niet te verwachten dat de autoriteiten zullen toelaten dat er serieus onderzoek wordt gedaan. Het zal dus van de mensen zelf moeten komen. De grote uitdaging is de stap te maken iets met deze feiten te doen. Hiervoor zullen de mensen wel eerst hun wereldbeeld kritisch moeten herzien. En dit is iets wat men niet graag doet.

Of zoals Mark Twain het ooit zei: ‘Het is makkelijker mensen voor de gek te houden, dan mensen te overtuigen dat ze voor de gek gehouden worden’. Al eeuwen waarschuwen schrijvers en filosofen ons voor het gevaar van een totalitair bewind, en boeken als ‘Brave New World’ en ‘1984’ zijn natuurlijk niet voor niets geschreven. Ondanks dat het script van 1984 zich vrijwel letterlijk voor onze ogen afspeelt doet men er niets tegen. Hoe kan dit nu? Een belangrijke reden is dat, zoals eerder gezegd, de mensen er zelf voor kiezen.

Hoe kan dit? Of: hoe onze eigen kracht tégen ons wordt gebruikt..
Alleen op die manier lukt het een kleine elite een groot gedeelte van de wereldbevolking onder de duim te houden. Nu voelen de meeste mensen intuïtief wel aan dat er wat mis is. Dit is te herkennen aan de paniek wanneer men met feiten geconfronteerd wordt. De term die hiervoor in de psychologie wordt gebruikt is ‘cognitieve dissonantie’. Wanneer de mens geconfronteerd wordt met feiten die met elkaar in tegenspraak zijn dan veroorzaakt dat een sterk gevoel van ongemak. Cognitieve dissonantie wordt veel gebruikt in de politiek en reclamewereld.

Door een sterk maar onwaar idee te propageren dat tegenstrijdig is met de werkelijke feiten, maar tegelijkertijd ook psychologisch lichter te verteren, is men geneigd het onware idee als waarheid te aanvaarden. Een goed voorbeeld is de Nobelprijs voor de vrede van Obama. Het is veel comfortabeler een machtig en invloedrijk persoon als een Amerikaanse president als weldoener te zien dan als oorlogsmisdadiger. Het idee dat de autoriteiten en instituten die ons zouden moeten beschermen juist het tegenovergestelde doen is natuurlijk angstwekkend.

Door deze mentale deur angstvallig dicht te houden bij onszelf, komen de harde ongemakkelijke feiten niet aan het licht. In de duisternis hebben de kwaadwillenden echter vrij spel. Hoe groter de leugen, hoe moeilijker het is om de werkelijkheid te aanvaarden. Om deze reden doen de mensen zelf hun uiterste best de leugen in stand te houden, en dat maakt het een effectief propagandamiddel. Zoals de minister van propaganda van het Nazi regiem Goebbels het al samenvatte; wanneer de leugen groot genoeg is dan geloven de mensen het wel.

Toch is het moeilijk te bevatten dat de mens zo voor zijn eigen onheil kiest.
De meeste mensen zijn toch van goede wil zou je zeggen. En dit is natuurlijk ook zo. Iedereen heeft zijn negatieve kanten, maar hoeveel door en door slechte mensen kennen we eigenlijk? Men zal het er mee eens zijn dat dit er zeer weinig zijn. Dit betekent echter niet dat we geen deel hebben aan de chaos waarin de wereld zich bevindt. Ook al voel je je niet verantwoordelijk of betrokken, je bent het wel. Wij stemmen op de politieke partijen, accepteren autoriteiten als de EU en de VN, en wanneer je je laat inpakken door de media werk je even hard mee.

De mensen zijn buitengewoon creatief als het gaat excuses te vinden om zich aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken. Wanneer men geconfronteerd wordt met feiten dan komt men met uitspraken dat het ‘zo simpel niet is’, dat je het ‘genuanceerder moet zien’, dat ‘de werkelijkheid altijd meerdere kanten heeft’ enzovoort. Het zijn de mensen die meegaan met de demonisering van het volgende regeringshoofd dat afgezet moet worden, zoals Assad en Poetin. Het zijn de mensen die menen dat een NAVO nodig is, dat de IS en Al Qaeda creaties van moslim-fundamentalisten zijn, mensen die denken dat de EU de Europese burgers vertegenwoordigt. Of mensen die beweren dat Obama wellicht niet in zijn missie geslaagd is, maar het toch wel goed bedoelde.

En ook mensen die menen dat vaccinaties risicoloos zijn, en andere mensen die dit kritisch onderzoeken voor alles en nog wat uitmaken, terwijl ze zelf nooit de moeite hebben genomen zich te verdiepen in vaccinaties. En dan zijn er de mensen die beweren dat je er hoe dan ook toch niets aan kan doen. Al dit soort uitspraken, die zo vaak te horen zijn, zijn in feite geen persoonlijke meningen. Het zijn de kant en klare opinies die de media, wetenschap, politiek en onderwijs ons voorschotelen.

Men beseft niet dat het napraten van deze gemaakte opinies een fundamentele steun betekent voor het systeem dat ons tot willoze slaven tracht te maken. Een persoon die goed besefte dat de onwil van de mensen hun verantwoordelijkheid te nemen de oorzaak van veel onrecht is was Martin Luther King, die hierover de bekende uitspraak deed: “De heetste plek in de hel is voorbehouden aan degenen die neutraal blijven tijdens tijden van grote morele crises”.

Machteloos toekijken..?
Ondanks dat veel leed en ellende aan de passiviteit van de mensen is toe te kennen, is het toch tot op zekere hoogte te begrijpen. De mens is nu eenmaal een gewoontedier, men voelt zich machteloos en is bang zich buitengesloten te voelen. Veel mensen zijn van mening dat het leven al moeilijk genoeg is, als we ons nu ook nog moeten gaan verdiepen in zaken als corrupte banken en regeringen die valse vlag aanslagen plegen, dan wordt hen dat allemaal een beetje te veel. Dus probeert men er het beste van te maken, en hoopt maar dat het goed komt.

Dit is echter precies het gedrag waar overheden en autoriteiten op aansturen. De mensen beseffen niet dat het juist de autoriteiten zijn die de oorzaak zijn van de situatie van chaos en ellende waar zo velen mee te kampen hebben. Hoewel de passiviteit en het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen nog enigszins te begrijpen is, is dat met het kwaad in rauwe vorm heel anders. We kennen de beelden van de martelingen in de Amerikaanse gevangenissen in Guantanamo in Cuba en Abu Ghraib in Irak. De foto’s laten zien hoe Amerikaanse militairen met duidelijk plezier gevangenen op de meest wrede manieren martelden.

Nadat de schokkende foto’s de wereld over waren gegaan, kwamen de VS met het antwoord dat de militairen buiten hun boekje waren gegaan. Wat later echter bleek is dat men precies volgens het boekje had gehandeld. Een jaar voor de invasie van Irak had het Amerikaanse ministerie van defensie een handleiding voor ondervragingstechnieken opgesteld waar de martelmethodes die op de foto’s waren te zien gedetailleerd beschreven waren. We vergeten vaak dat dit de mindset is van de machten die ons besturen.

Het martelen gebeurt nog steeds overal te wereld: in Afrika, in het Midden Oosten, de Palestijnse gebieden, in Afghanistan. De gruweldaden worden direct of indirect gesteund door autoriteiten die uit onze naam handelen. Of het nu ‘vijandige terroristen’ of bevriende ‘rebellen’ zijn, allen worden bewapend en gefinancierd door het Westen. De media scheppen hier het beeld van de omgekeerde wereld: ‘Oorlog is vrede’.

Mensen waar ik persoonlijk met nog meer afgrijzen naar kijk dan bijvoorbeeld de wrede folteraars in Guantanamo en Abu Ghraib, zijn de medewerkers van kranten als de NRC, Trouw en de Volkskrant, of van omroepen als de NOS. Wat deze mensen teweegbrengen met de weglatingen, verdraaiingen, leugens, en regelrechte oorlogspropaganda heeft een enorme reikwijdte. Men gaat zelfs zo ver om het leed van kinderen voor hun doeleinden te gebruiken. De foto van het jongetje in de ambulance in Syrië dat de wereld over ging, het was één van de meest walgelijke propaganda campagnes ooit.

Het gaat natuurlijk niet alleen om de medewerkers van de zojuist genoemde media, het is de hele mainstream media, het is het merendeel van de politici, en ook instituten als mensenrechtenorganisaties gaan kritiekloos met de propaganda mee. Dit zijn de mensen die de Amerikaanse ex militair Ken O’Keefe de ‘Prostitutes in the service of tyranny’ noemt. Deze mensen zijn of grenzeloos naïef, wat natuurlijk het geval kan zijn, of men heeft een bittere verachting voor al wat menselijk is. Hoe dan ook, de vernietiging en het leed dat zij op hun geweten hebben is immens groot.

Nu zal dit voor velen een extreme stelling lijken, de werkelijkheid is echter dat de situatie die men gewoon is gaan vinden extreem is. Ook zou men kunnen zeggen: maar er is toch persvrijheid in Nederland? we hebben toch Tegenlicht van de VPRO, en de Correspondent? Nu produceren deze ‘progressieve’ media zeker interessante uitzendingen en artikelen, maar men blijft keurig binnen de toegestane kaders. Op deze manier bevestigen ze juist de illusie dat er nog sprake is van persvrijheid, en vormen daarmee een belangrijke pijler van het systeem van censuur. De Engelse term die hiervoor gebruikt wordt is de ‘limited hangout’.

Je hoeft niet ver te zoeken om te vinden dat vrijwel alle mediabedrijven in de wereld in handen zijn van enkele bedrijven en personen. Het zijn juist de Correspondent, en programma’s als Tegenlicht en ‘De wereld draait door’ die ons moeten doen geloven dat het nog redelijk goed gesteld is met de persvrijheid in Nederland. Daarom horen we via deze media nog wel eens een kritische noot, maar men let er goed op dat men de regels niet overschrijdt. Het is overigens niet moeilijk te herkennen of een bepaalde mediabron werkelijk serieus nieuws brengt.

Programma’s als Tegenlicht en de Correspondent hebben beiden aandacht besteed aan 9/11, maar de echte vragen, de echte journalistiek die dringend nodig is, daar blijft men ver van. Met alle informatie die voorhanden is, is het niet moeilijk in te zien dat de autoriteiten een gecentraliseerde wereldorde nastreven. Maar waar komt dit streven nu precies vandaan? Voltaire stelde ooit dat als je wil weten waar de werkelijke macht zich bevindt, je de vraag moet stellen wie je niet mag bekritiseren.

ZIONISME…?? Iets anders dan ‘Joden’ en ‘Israël’..
Het is vandaag de dag wel duidelijk wie men niet mag bekritiseren. Het is de Palestijnse kwestie, Israël, en het zionisme. Dit wordt duidelijk wanneer je ziet hoe Netanyahu door het Amerikaanse congres ontvangen wordt, of wanneer je ziet hoe de Israëlische lobbygroepen te werk gaan. De meeste Westerse regeringen dansen naar de pijpen van Israël. In een onlangs uitgegeven boek van de franse oud minister van buitenlandse zaken Roland Dumas doet deze uit de doeken hoe de Mossad de Franse geheime dienst volledig onder controle heeft.(HIER)

En het is niet alleen de politiek en de diplomatiek, ook grote mediabedrijven, banken, advocatenkantoren, amusementsindustrie, overal waar er sprake is van posities waar men invloed en macht kan uitoefenen daar trekt Israël aan de touwtjes. De inspirator is het zionisme. Zowel de binnenlandse als buitenlandse politiek van Israël, als wel de media, staan volledig onder invloed van het zionisme. (HIER)

De meeste mensen hebben geen idee hoe sterk de invloed van het zionisme in de wereld is. Er is zeer veel gedocumenteerde informatie de die geschiedenis van het zionisme beschrijft, hoe het ontstaan is en hoe het zich ontwikkeld heeft, en hoe invloedrijk het is. Dat dit niet bekend is komt omdat het een verboden onderwerp is. Het is geen geheim, maar wel een taboe. Dit onderwerp aansnijden maakt je direct een paria. Ook hier moet weer een opmerking bij geplaatst worden, het gaat niet om de joden en het is geen racisme of antisemitisme.

Het zijn zelfs met name joden die aan het licht hebben gebracht hoe extreem en onmenselijk het zionistische gedachtegoed is. Zionisten nemen de teksten van de Talmud zeer serieus, bijvoorbeeld waar geschreven staat dat de ‘Gentiles’ (niet joden) nog minder zijn dan dieren, en van geluk mogen spreken als ze als slaaf mogen dienen. Men meent het historische recht te hebben op alle landen tussen de Eufraat en de Nijl. De conflicten en verdeel en heers strategie in het Midden Oosten is hier een aanloop naar toe.

En als je de toespraken van de zionistische leiders hoort dan gaan de ambities nog verder. Nu is er geen sprake van een wereldwijde monolithische machtsstructuur. Er zijn behalve de Israël lobbies veel machtige instituten en occulte groepen die ieder hun eigen invloedssfeer hebben. Zo zijn er de vrijmetselaars, de Bilderberg conferentie, de skull bones en bohemian grove genootschappen, de vele geheime diensten en de militaire industrie. Je hoort wel, ook via de alternatieve media, dat er een soort titanenstrijd gaande is om de wereldmacht. Toch wordt het wel duidelijk wanneer je deze organisaties beschouwt dat er een gemeenschappelijk doel is, waarbij Israël een centrale, of op zijn minst dominante rol speelt.

Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het Judaïsme tegenover het ‘gekaapte Jodendom’, oftewel het Zionisme…

Het is moeilijk te zeggen hoe al deze machten precies werken en hoe ze met elkaar verstrengeld zijn. Het is wel duidelijk dat het gebied waar deze machten werken een zeer duistere wereld is. Al het mooie en natuurlijke wordt veracht of vernietigd, en het lelijke en onmenselijke wordt op een voetstuk geplaatst. Dit doet men steeds openlijker. Kennelijk heeft men dit nodig. Het gaat vaak via culturele uitingen, of wat daarvoor door moet gaan.

De popcultuur is doordrenkt met horror en mensonterende beelden, je ziet het bij televisieseries, de filmindustrie, de muziekindustrie, de computerspellen, tot het kinderspeelgoed toe. De MTV uitreiking van de popzangeres Lady Gaga was een satanisch ritueel waar het bloed letterlijk van af droop. De openingsceremonie van de Gotthard-tunnel, waar veel regeringsleiders bij aanwezig waren, was een urenlange satansverering..! Dit soort performances worden geprezen door de journalisten en kunstcritici als de ultieme vrije artistieke uitdrukking. Maar als er iets uitspreekt dan is het wel onvrijheid.

Waar de waarheid op zichzelf kan staan, daar hebben de machtsstructuren die gebaseerd zijn op leugens grote moeite zich te handhaven. Constant moet men zich in bochten draaien om de leugens in stand te houden. Uiteindelijk wordt de propaganda zo absurd dat de mensen die hier in meegaan zich van de wereld zullen vervreemden. Structuren van onderdrukking en vernietiging kennen verder geen natuurlijk evenwicht, het is of instorten of expanderen. Op het moment kan het alleen erger worden. Het is als een beest dat onverzadigbaar is, en uiteindelijk met de wereld zichzelf zal verslinden.

‘Baal’ ook bekend als ‘Moloch’, ‘Lucifer’ en ‘Satan’. Dezelfde kwade kracht, die de mensheid wil knechten en leeft van angstvibratie en lijden. Zoals het wereldwijd verspreide kindermisbruik-netwerk.  In ruil van het verrichten van zijn ‘vuile werk’ worden mensen die ‘hun ziel aan de duivel verkopen’, beloond met ongekende rijkdom, macht en roem. Dit is wat het geheime contract inhoudt, wanneer er gesproken wordt over ‘je ziel aan de duivel verkopen’.

Nu zullen de meeste mensen van een dergelijk apocalyptisch beeld zeggen: ‘Hier kan ik niets mee’. Wat men eigenlijk bedoelt te zeggen is: ‘Hier durf ik niets mee’. Het is voor hen bovenal een mentale gevoelskwestie. Echter, wat je er ook bij voelt, de feiten blijven de feiten. Je kunt deze feiten negeren, maar de situatie die uit de feiten voorkomt is niet te negeren. We zullen steeds directer met de werkelijke situatie worden geconfronteerd. Hoe minder men daarop is voorbereid hoe harder de confrontatie zal zijn.

Dit alles schetst een somber beeld, tenzij..
We bevinden ons inderdaad in een duistere en kritieke situatie. Maar zonder duisternis kan er geen licht zijn. Het is juist in deze tijd dat er mensen als Bradley Manning opstaan. Manning was de militair die de videobeelden lekte waarop te zien was hoe Amerikaanse militairen welbewust elf Iraakse burgers doodden (onder wie twee journalisten). Zo zijn er steeds meer mensen die besluiten: dit kan niet meer, ik moet wat doen, wat de gevolgen ook zullen zijn. Het zijn militairen, artsen, politici, journalisten, wetenschappers, leraren, economen enz.

Op alle gebieden zijn er mensen die opstaan voor de menselijkheid. Men beweert wel dat deze kritische denkers en doeners ‘doemdenkers’ zouden zijn. Maar het is juist moed en een positieve instelling die deze mensen drijft. Wat is er positiever dan het zoeken naar de waarheid? Wat is een mooiere uitdaging dan de wereld ten goede te veranderen? Ondanks de grote weerstand die deze mensen ondervinden gaan ze door. Men weet dat de wereld te veranderen is. De elite die de wereld bestuurt is machtig, maar het is een kleine groep. Wel zijn ze zeer geslepen. We moeten dus helder denken en alert zijn.

De machthebbers hebben uiteraard door dat er een bewustwordingsproces aan de gang is. Dit is waarschijnlijk de reden waarom ze zoveel risico’s nemen met de vele valse aanslagen en de steeds openlijker wordende leugens. Wat men zal proberen is de opstanden te kapen, naar hun hand te zetten. Ook dit is een veelgebruikte strategie. Obama kreeg de anti- oorlogsbeweging met zich mee, die daarna tot vrijwel niets gereduceerd is.

Steeds als er een positieve impuls is zal men die proberen om te leiden. We zien het bij organisaties zoals ‘AVAAZ’, de ‘Je suis Charlie’ demonstraties, de Franse vlaggetjes op de achtergrond van Facebook profielen, het is overduidelijk gestuurd en gecontroleerd. Zolang we hen de spelregels laten voorschrijven, hen de problemen laten beschrijven en hen met de oplossingen laten komen, zolang is er geen zicht op verandering, hoe goed we er ons ook bij voelen.

Wat moet er dan gebeuren?
Hier kan iedereen zelf het antwoord op vinden. Het begint hoe dan ook met bewustzijn, met kennisname, van wat er in wereld gebeurt en wat je verantwoordelijkheid is ten opzichte van deze wereld en de medemens. Naast bewustzijn is het vertrouwen essentieel. Zonder vertrouwen in de wereld en medemens zullen we weinig ondernemen. Nu wordt ons constant verteld dat we de wereld, de medemens en onszelf moeten wantrouwen. Zo zou de wereld te complex zijn om op je eigen oordeelsvermogen te kunnen vertrouwen.

Het is o.a. David Icke die ons al jarenlang probeert bewust te maken van precies dátgene wat wij je hier op de site ook willen laten (in)zien..!

Verder worden we geleerd constant bang te zijn, voor aanslagen, voor economische crises, voor het klimaat, voor ziektes en epidemieën, voor hackers, voor migranten, voor overbevolking enzovoort. De angst die dat teweegbrengt heeft een verlammende werking, en hier maken de autoriteiten gebruik van om de mensen te sturen. We hebben echter geen sturing van bovenaf nodig, maar samenwerking. Zodra mensen voor zichzelf gaan denken en gaan samenwerken dan blijken er zeeën van mogelijkheden te zijn. Daar kunnen de machtselites niet veel tegen doen.

Zoals bij alle werkelijke veranderingen moet het wel in gang gezet worden. De mensen moeten even wakker geschud worden. Hiervoor zijn klokkenluiders zo belangrijk. Ook prominente figuren, de ‘bekende Nederlanders’ zouden veel kunnen bijdragen. Maar waar zijn ze? Waar zijn de cabaretiers, de zangers, de schrijvers, de oud politici? Waarom horen we ze niet? We zien af en toe wel interviews met oud politici als Jan Terlouw, en Dries van Acht, die welgemeend vertellen dat ze verontrust zijn. Maar men blijft zo voorzichtig binnen de grenzen dat het niets in beweging zet.

Het zou veel uitmaken wanneer deze mensen werkelijke vragen zouden stellen. Bijvoorbeeld over de valse vlag aanslagen, over het zionisme, over de pedofielennetwerken die opereren in politieke kringen, of over de schijndemocratie waarin wij leven. Belangrijke onderwerpen ontbreken niet. De Nederlandse prominenten die dit wel doen zijn op een hand te tellen.

Het zijn journalisten als Joost Niemöller, Karel van Wolferen en Willem Middelkoop, en rappers als Lange Frans. Wanneer meer bekende Nederlanders zich hier bij zouden kunnen voegen dan zou dit veel in gang kunnen zetten. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk op ons aan. De titel ‘wil de echte journalist opstaan’ is dan ook een oproep aan iedereen.

* * *

x

407 gedachten over “Het grote complot tégen de vrijheid..

 1. Wat ik een beetje mis in het betoog is de ‘heisa’ die gemaakt wordt over de tientallen doden bij een terroristische aanslag, vergeleken met de tienduizenden, honderd duizenden…. doden die de jarenlange zinloze (vooral) recente oorlogen hebben gekost, waar totaal geen aandacht aan besteed wordt.
  Beetje cynisch ja.

  1. Ik zal dit bericht ook op wanttoknow plaatsen. Het is de moeite waard voor velen dit bericht te zien. Dank voor de tip.

 2. Een goede analyse die in feite verwijst naar andere bronnen :
  http://www.rense.com/general94/nwoplans.htm (met toespraak van Richard Day) – de beruchte Protocollen – de Hegeliaanse dialectiek van de these- antithese en synthese – het NWO motto : problem -reaction -solution,de brief van Albert Pike aan Mazzini – het Coudenhove Kalergi plan – het Oded Yinon plan – het Clean break plan – het NWO doel : een communistische systeem :Bella Dodd – The New World Order is Communism met citaat :”The war on “terrorism” is designed to transform society into a Communist police state. – See more at: https://www.henrymakow.com/160303.html#sthash.DIS5GixG.dpuf
  In dit verband is het nuttig te verwijzen naar het USSR experiment, wat Arend Zeevat al heeft gedaan in zijn bijdrage “Hoofd- en bijzaken”

  1. Heel goed Sub Rosa. Dit artikel is inderdaad de top van de ijsberg. Dieper erin duikend kom je daar al deze onderwerpen tegen die je noemt. Het fundament onder het verhaal zeg maar.
   Aan de basis staat de LEUGEN, de manipulaties met WAARHEID zoals we die vanuit de Bron kennen. We zitten vanuit onze spontane goedgelovigheid gevangen in het web van illusie en ongeloof. Cognitieve dissonantie in combinatie met al die valse-vlag-aanslagen maakt dat er een ‘werkelijkheid gecreëerd is, die ons VOLSLAGEN in gevangenschap houdt. TOTDAT.. Zie de leeuw hierboven..
   En laten we letten op de omgedraaide waarheid.. Het heeft te maken met holografisch spiegelen, waarbij alles wordt gekeerd. Wat goed lijkt is de LEUGEN en wat fout lijkt, zou zo maar eens de verborgen waarheid kunnen zijn..!

  2. Sub Rosa,

   Ze proberen alles onder één noemer te vangen, om de boel te verwarren, het valt mij herhaaldelijk op dat het altijd de zelfde leuzes en namen zijn die genoemd worden, als je over de achter liggende wetenschap beschikt, voel je dat er iets niet klopt in deze wereld mannipulatie,
   het heeft niets uit staande met idealistme, maar alles met psychopaten zieke geesten, die denken dat hun zieke fantasien uitvoerbaar zijn, nou ik weet dat dit niet zal gebeuren, de tegenkrachten zijn zich aan het verbreiden en wapenen, dit is een strijd op een hoog intellect niveau, hun infiltraties worden ongedaan gemaakt, en de mensen worden zich dagelijks meer bewust, waar de dreiging van daan komt, Trump is in dit nog een vraagstuk blijft hij of niet !
   Mijn raad is verenig U, met veréénde kracht sta je sterker, treed toe in de gebruikelijke kanalen.
   Groet Jenne

  3. Aan de ene kant doet het pijn dit allemaal te lezen, maar aan de andere kant is het wel de enige weg naar werkelijke bevrijding. Uh, oplossen van het negatieve karma?

  4. GuidoJ 3.1 :
   Het citaat van Michael Ellner sluit aan bij de 3 slogans op de gevel van het ministerie voor waarheid uit het boek “1984” van George Orwell :
   “War is Peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength”.
   Dit boek is dan ook brandend actueel. We worden hier dan ook geconfronteerd met een nooit geziene intellectuele terreur en psychologische oorlogsvoering. Het is dan ook de grote verdienste van WTK om hier weerwerk te bieden. Het enorme taak die niet zonder gevaar is!!

 3. In deze verwijzing wordt zelfs over de duivel zelf gesproken omdat het deze man onmogelijk gemaakt werd om echt de feiten boven tafel te krijgen want zo lijkt het tenminste toen hij te dicht bij de waarheid kwam werd hij van de zaak gehaald alsof de zaak Dutroux al niet erg genoeg was vooral voor de slachtoffertjes.
  http://nieuws.vtm.be/binnenland/202930-connerotte-spreekt-over-zaak-dutroux
  En in Nederland hebben we het gelieg en bedrog van justitie Teeven,Opstelten (er is niets,er was niets en er zal niets zijn ivm Demmink)en natuurlijk nu weer met van der Steur.

  1. Arnold 4 :
   Zie ook het ongeluk dat Van Traa overkwam in het kader van het onderzoek in de IRT zaak :
   http://www.geschiedenis.nu/?p=1921
   met citaat :
   “Roel Jansen, gerespecteerd NRC-Handelsblad-journalist, vertelde mij ooit dat hij aanvankelijk ook dacht dat er een luchtje aan zat, aan de dood van van Traa. Maar op de redactie van de NRC hadden ze toen het politierapport opgevraagd en daardoor waren ze meteen gerustgesteld. Toen begreep ik dat er inderdaad van vuil spel sprake was geweest.
   Helemaal zeker was ik toen de weduwe van van Traa, Andrée van Es, werd ingeschakeld om Máxima in te burgeren.”
   Zoals U kan zien gebeuren er overal ongelukken. De onderzoeksrechter Connerotte heeft dan nog geluk gehad, hij leeft nog!!

  2. Zeker weten, er werden en worden mensen vermoord in de EU, mensen die een bedreiging vormen voor de heersende politieke kliek.
   De France President Hollande heeft dit in een gesprek met een journaliste zelf toegegeven, hij had het over 4 personen.
   Mitterand heeft o.a. Coluche de artist, zijn tekst schrijver, minister van financiën Bérégovoy, een pseudo zelfmoord laten plegen, Coluche kwam ook om het leven met een vrachtwagen ongeluk.
   In Nederland heerst een criminele politieke paralel staat, mensen worden ook daar met mede weten opgeruimd, en dat is al heel heel lang zo.
   Ik weet van VM mensen dat hier mee, deze wetenschap, mensen volkomen onschendbaar zijn, van daar het Oekraïne referendum gewoon wordt genegeerd, van wege weten en chantage !
   En er zijn veel meer slachtoffers als dat wij vermoeden, het is een wir war van geheime diensten in de EU, en deze lieden houden de gelederen gesloten, louter met dreigementen.
   Wij Europa dan zijn een kneedbal van het kwaad, soms krijg ik een episteltje toegestuurd uit Bruxel via via, waar uit blijkt dat de Balkan bedrijging nog steeds bestaat, waardoor in der tijd de hoofd rechter Del Ponte werd afgezet, lieten aftreden onder druk van de criminele orgaan dieven uit de Balkan, Albanië, bedoeld als Moslim enclave in Europa op gezet met de kromme Nato – Holbrook USA brotherhood politiek.
   Maar het in mooi dat er toch Journalisten zijn die de dood in de ogen durfen te zien, en hun werk doen !
   Jenne

  3. Jenne 4.2 :
   Over Mitterand gesproken…!! Er is het drama van Oradour sur Glane waar een bepaald verzet dat verbonden was met Mitterand ook een zeer bedenkelijke rol heeft gespeeld. Het wordt beschreven in het boek “Masters of deception” van Guy Patton. Deze versie werd mij ook ongevraagd bevestigd in juli 2010 toen ik in Zuid Frankrijk(Rennes les Bains) aan tafel zat met een Frans koppel. Een gruwelijk geheim dat nu nog steeds dient als chantage middel. Eén der zovelen !!! Men begrijpt dan ook waarom er dan links of rechts een “dodelijk ongeluk” gebeurt.

 4. Goed artikel, hopelijk wordt het veel gedeeld op oa Facebook.
  Ook een heldere uitleg is de documentaire van THRIVE nl ondertiteling, een aanrader, graag ook vaak delen. Hoe meer info hoe sneller de massa wakker misschien wordt.

 5. Ha Hugo&Guido, Ik ben één van iedereen en voel me geroepen! De bekende Nederlanders werken over het algemeen voor de msm en de schijnwereld. Voor onBNers is het lastig om wat te zeggen; open brief wordt niet geplaatst, bericht wordt verwijdert en dat is dan op lokaal niveau. Dit artikel is één van de velen, wel goed voor de nieuwkomers op deze site. Wat ik interessant zou vinden is een persoonlijke rubriek waarin mensen vertellen over DAT moment dat de oogkleppen afvielen en ze beseften dat de wereld is gebaseerd op een web van leugens net zoals b.v. Sinterklaas. Een klein A4tje; want dan krijg je een idee hoe je meer mensen wakker maakt. Bij mij was het: het beliegen en beroven van goedgelovige mensen door de media. Aangekaart bij tweede kamerlid maar “kon” niks doen. Hier een voorproefje: http://www.gemistvoornmt.nl/a.aspx/1355588703/1 De voice not the choice, met zijn Johalle!!! BRAVO,Carlo Boszhard,DANK JE WEL(daarvoor had hij zich ook al versproken? voordat ze gewonnen had, kondigde Carlo haar aan als de winnares) Henkjan Smits had uitgesproken over Sandra Nieuwland en heeft nu geen werk.

  1. Sub Rosa, Frankrijk zit vol publieke geheimen, in wezen is het nog steeds een ruale land, het heeft prachtige Schrijvers en filisosofen voort gebracht, het leef klimaat was fantastisch “” als god in frankrijk leven “”, maar bij nader onderzoek wat ik al meer dan 30 ig jaar doe, ja dan ?, het zit vol skeletten je kan geen kast open doen, of er valt er één uit !
   Jenne

 6. Guido.J.

  denk dat dit heel passend is, de macht die eenbepaalde groep cq ethnique mensen heeft is beangstigent.

  Te lezen op de Truth Seeker site van vandaag.
  The incredible disappearing man !
  Alexandr Solzhenitsyn
  Russia é the Jews 200 years together.

  Dit uiterst belangrijke boek over de enorme misdragingen van de Joden in Rusland, is nog nooit vertaald in het Engels en geen uitgever allemaal via via in Joodse handen die het uit wil geven.

  Het grote complot tegen de vrijheid, het kan nooit tegen de vrijheid, om dat deze al lang niet meer bestaat in die kringen van Media e
  n uitgevers.
  Mensen willen niet horen dan moeten ze voelen. Lees the dispossessed majority, uitgegeven in de 60 iger jaren, toen werd het al gesignaleerd.
  Jenne

 7. Mooi stuk.
  (Ik gaf eerder deze avond mijn gedachtegang over een ander onderwerp, maar las dit stuk nog niet. Mijn comment zou wegvallen in bovenstaand stuk, want veel wat ik schreef staat al hierboven.)
  De analyse komt dus redelijk overeen met mijn conclusie. Echter, omdat ik ook een beetje spiritueel geschoold meen te zijn wil ik ook nu even wijzen op ons ego.

  Mijn idee is dat dit ego (persoon, gedachte van de ik-vorm, illusionair idee) dat wel degelijk bestaat, ook al is het een geestelijke entiteit (voortkomend uit de materie vgs mij, maar dit terzijde) GEBRUIKT wordt door ‘hen’.
  In onwetendheid over dit ‘zelf’ zal bijna iedereen zich laten leiden door dat zelf (gevoel vaak, emotie, onderbuik, ‘verstand’) ook al wordt precies dát GEBRUIKT. Het intellect wordt dus tegen hemzelf gebruikt. (De slang van goed en kwaad? Zeggen daarom de vrijmetselaars dat de ware God het verlichtende intellect is? De ware God is het verstand? En de slechte God is die oorlogszuchtige nepper? Maar ook dit terzijde.)

  Wat ik bedoel is dat ik licht in de tunnel zie wat dat betreft, ook al is het maar een klein vonkje. Kijk, als de sluier van de illusie van het IK is opgeheven dan kan men daar vervolgens ook niets meer mee aanvangen om te manipuleren. Dat manipuleren gaat namelijk via dat ego, denk ik. En als het EGO doorzien wordt, werkelijk doorzien, (wat tamelijk moeilijk is, maar dat terzijde) dan is dát gedeelte (dus) niet meer te beïnvloeden.

  Ik bedoel dus niet dat men VERLICHT moet worden zoals in betere tijden waarschijnlijk wel kan, echter in deze tijd is het al moeilijk genoeg om in te gaan tegen de gevestigde ideeen en zelfstandig een mening te vormen.

  Wel kan men de verlichtings-theorie (en zeker ook -merkwaardig genoeg- heel veel woorden van Jezus) gebruiken om zelf tot de zelfrealisatie te komen. Want als men zichzelf realiseert, totaal bewust is van zijn zijn, bewust van zijn eigen geest en de impliciete vrijheid daarvan, dan is men al een heel stuk verder.

  Daarom geef ik dan ook mijn insteek in deze zaken. Ik denk dat als men zich bijvoorbeeld zijn sterfelijkheid realiseert, dan zou men wel dwaas zijn om nog enige tijd aan bijzaken te spenderen. Ik denk ook dat als men zich de fratsen van het ego realiseert (de tiran!), dat men dan heel wat gelukkiger kan leven.

  Kijk, als men inziet dat ons verstand ‘vervuild’ is met troep, dan is het tijd om het op te schonen. Alle leugens over oorlog, geld, enz enz kunnen direct in de prullenbak. Wég met die zooi.

  Eén ding nog. Zonder liefde gaat de ziel ten onder. Liefde vind ik de wijsheid van de mens. Maar die Wijsheid kost (ook) vreselijk veel verdriet denk ik. Intens verdriet opent de diepe put van Liefde en Wijsheid. Intense pijn is als de paradoxale opening in de hel die leidt naar het licht. Met die liefde bedoel ik aandacht. Aandacht voor het leven dat liefde nodig heeft.

  Misschien moeten we de perverse absurt krankzinnige lieden wel dankbaar zijn voor hun gigantisch misbruik van de aarde en dat wat er op leeft en is. Zonder de immorele infantiele zelfzucht van sommigen zouden anderen toch maar in slaap blijven.

  Licht heeft duisternis nodig om te zijn. Liefde wordt duidelijk als er ook egoïsme is, zonder pijn zou er weinig plezier over de gezondheid zijn. Dit paradoxale in de natuur is er.

  Hoe het ook zij, de wereld is zoals die is. Het schijnt weinigen gegeven de schoonheid van het leven zélf te zien. Eigenlijk zou het misschien beter zijn geen aandacht meer te geven aan de slechtheid. Misschien is dat juist voedsel voor de Draak?

  Misschien moeten we gewoon tevreden zijn met het zijn zelf. De rest is in wezen bijzaak. Maar soms, heel soms… wens ik wel dat Jezus écht geleefd heeft en bestaan heeft. Want, dat is waar, als we als verbindende factor God op aarde hebben gehad, dan schept dat natuurlijk wel een band. En als het een tamelijk grote leugen blijkt te zijn, dan is het maar goed die snel te doorzien en weg te doen. Ook al doet dat pijn.

  Nogmaals zie ik als oplossing voorlopig verlossing uit het kunstmatig ego. Ook al verandert dat weinig aan de wereld, iig ben je zelf verlost uit de waan van je eigen gedachtes. Dat is tenminste beter dan als slachtoffer af te wachten wat er nou weer gaat gebeuren. En, zoveel is ook al duidelijk, ‘zij’ maken tamelijk veel gebruik van ‘ego-tovenarij’.

  1. Antisoof 9: je schrijft als conclusie: “Nogmaals zie ik als oplossing voorlopig verlossing uit het kunstmatig ego”.

   Zo zie ik dat ook en ik ben ervan overtuigt, dat dit ongetwijfelt een positieve uitwerking op de wereld heeft. Eén zaadje kan de hele wereld groen maken. “Kunstmatig ego” is een beetje dubbel benoemt, want het ego is altijd kunstmatig.

   Ik beschrijf even wat voor mij het begrip “ego” betekent. Het ego is het zelfbeeld, dat iemand van zichzelf heeft, maar wat niet overeenkomt met de realiteit, omdat het van kinds af aan is gekleurt door condioneringen. De conditioneringen worden bepaald door de directe omgeving, zoals de ouders, broers en zussen, die zelf weer geconditioneerd zijn door een bepaalde cultuur, religie, onderwijssysteem, levensconcept, tradities, enz. Al deze conditioneringen zijn een sterk filter voor het bewustzijn, waardoor de werkelijkheid niet wordt waargenomen, zoals deze is.

   Bewustzijn, geest en lichaam kun je je analogisch voorstellen als een diashow. De lamp in de projector komt overeen met het bewustzijn, de kern waardoor de diashow überhaupt mogelijk wordt gemaakt. De lamp kan zwak of sterk zijn, zoals het bewustzijn sterker of minder sterk aanwezig kan zijn. De geest komt overeen met de dia’s waar het licht doorheen schijnt en op deze dia’s kunnen oneindig vele variaties van beelden staan. De dia is het dus het zelfbeeld, dat iemand van zichzelf heeft. Het lichaam (deel van de materiele werkelijkheid) komt overeen met het projectiescherm, waarop de beelden worden waargenomen.

   Als de beelden die je in de wereld (het projectiescherm) ziet je niet bevallen of ongelukkig maken, dan ga je niet het projectiescherm aanpassen, maar je verandert de dia. Je ziet b.v. op het scherm een bedroeft kind in een kerk, maar je zou er meer van genieten als dit kind zou lachen. Je gaat dan niet een lachende mond op het scherm tekenen, maar je zorgt ervoor dat de dia verandert. Dia stond analoog voor geest, dus je onderzoekt de geest van dit kind en je komt er b.v. achter dat dit kind verboden is om te lachen in de kerk en dus geconditioneerd is. Het kind werdt b.v. verteld dat Jezus is gestorven aan het kruis voor de zonden van de mensen en dat we daarom serieus moeten zijn en hierover niet mogen lachen. Het kind dat misschien behoefte heeft om te lachen, omdat het eigenlijk helemaal niet bedroeft is mag deze werkelijkheid niet leven, maar moet zich voortdurend aanpassen aan een schijnwerkelijkheid. Zodra het kind van deze schijnwerkelijkheid overtuigt is heeft het een ego,kunstmatig ik aangenomen. Dit kind zal dan kwaad worden wanneer een ander kind wel lacht of zal het afwijzen. Ego creerd conflict.

   Zo zijn er duizende conditioneringen die gezamelijk een enorme schijnwerkelijkheid creeren. Omdat elke conditionering ontstaat door beloning en straf is het altijd verbonden met een emotionele lading en is daarom moeilijk te veranderen. Niemand wil opnieuw de pijn voelen waardoor de conditionering ontstond, hetzij de drang om hier vrij van te zijn is groot genoeg.

  2. Dat heb jij heel mooi omschreven, Sw Anand Coen. Werkelijk goed. Zelf kan ik nog wat aanvullinkjes geven, maar dat vind ik wel heel moeilijk.
   Maar toch, ik probeer het:

   Van sommigen leerde ik dat zélfs het willen veranderen van het ‘NU’ eigenlijk een ego-dingetje is. Men zal (eigenlijk) alles moeten accepteren zoals het is, wil men wijs heten. Ook al doet dat soms verdriet. Men hoeft geen koud mens te wezen, maar de grondhouding zal acceptatie van wat is moeten zijn. Pas daarna kan er werkelijk onbaatzuchtige liefde gegeven worden, zegt men in ik zie dat ook wel een beetje zo.
   Pas als het ego geleerd heeft dat het wel een beetje te klein is om heel de wereld om hem heen naar zijn hand te zetten, en dat het veel gelukkiger wordt (en anderen ook) als hij tevreden is met dat wat het lot voor hem beschikt heeft, om het bijbels uit te drukken. Ook al is er reden tot ontevredenheid en ook al is er onrechtvaardigheid om hem heen. Van de Prediker uit de bijbel leerde ik dat alles zinloos is en gaat zoals het gaat. Er is niets nieuws en alles herhaalt zich.

   Verder gebruik ik zelf het voorbeeld van een zeef. Het ego is als een zeef die er is om de mens te beschermen tegen de buitenwereld. Dat ego echter, is van nogal wat ‘foute’ informatie voorzien door derden. Dat maakt e.e.a. lastiger. Maar dat terzijde.
   Het punt is dat bijna iedereen die zeef (onbewust) gebruikt en niet door heeft dat zijn zeef zijn eigen beperking is geworden. Nieuwe informatie is zo lastig door te krijgen bijvoorbeeld.

   Misschien zegt Jezus daarom wel: ‘Oordeel niet, opdat ge niet geoordeeld wordt.’ Het oordeel is namelijk een oordeel vanuit ‘JOUW’ perspectief, ‘jouw’ zeef/filter.

   Maar omdat alles zo ingewikkeld is pleit ik maar voor de Christelijke (of Boeddhistische) moraal tot de grote ‘Verlichting’: Wees aardig en doe een ander niet wat je zelf ook niet aardig vindt. Dat is ook een weg naar het licht, denk ik. De weg van de lieve, goede mens. (Niet die nep-christen trouwens! maar mijn interpretatie van Jezus. (Daar gaan we al… 😉 )

   Want filosoferen is één, doen is twee.

   Maar goed. Leuk dat je mooi werk doet zeg! (Ken je het boek: ‘het drama van het begaafde kind?) Daaraan moest ik denken bij sommigen van jouw ideeën en ik leerde er nogal veel uit.

   Met groet.

  3. Wat een verkeert begrip hanteren jullie, het komt jullie goed uit om dit conditionering te noemen of we het over ingeblikte groente hebben?
   Wat U beschrijft Sw Anand Coen, heet opvoeden, het deel uit maken van een samenleving met ingebouwde waarden, en boven dien een gecuviliseerd denk patroon, en wat is daar verkeerd aan, of prefereerd U misschien de mens in zijn wilde staat, zonder weten, geweten, en een lege intuïtie zak.
   Maar goed jullie bekijken het van uit jullie oogpunt, ik van uit het mijne, ik geloof in mensen, aan hun adaptie vermogen, het geluk zit in de kleine dingen en maken maar enkele momenten uit van ons leven.
   Dat er in de moderne wereld willens en wetens denken en gedachtes zijn ingebracht als mannipulatie van ons is zeker, maar ook daar kunnen gezonde mensen mee omgaan !
   Groet Jenne, in de mensen een wel behagen !

  4. Antisoof 9.2 Het willen veranderen van het NU heeft duidelijk twee kanten, een mannelijke kant en een vrouwelijke kant. Beide zijn noodzakelijke en positief en zijn als twee voeten om vooruit te komen. Worden deze kanten verwisseld of blijf je hangen in een van de twee kanten, dan volgt daaruit automatisch lijden.

   Ayaan Hirsi Ali schrijft bv in haar boek over het dagelijkse leven binnen een moslimfamilie. Ze schrijf, dat er na bijna elke gesproken zin de uitspraak komt “als Allah wil”. Ze verteld over een plas water voor de deur, waar haar moeder zich aan ergerd, omdat er steeds modder in het huis wordt gelopen. Maar omdat de kinderen steeds de mantra horen “als Allah wil” doet niemand er wat aan. Maar de moeder wordt geacht het huis schoon te houden. Deze extreem afwachtende accepterende vrouwelijke houding creerd dus lijden voor deze vrouw.

   Een feministische westerse vrouw zou de man achter zijn waterpijp vandaan halen en hem dringen hier onmiddelijk iets aan te doen en haar kwaadheid direct op hem richten, dat ze niet gezien wordt en dat hij er de schuld van is ,dat deze plas water überhaupt is ontstaan. Hij had het moeten zien aankomen en neemt geen verantwoording voor het gezin, enz, enz. Dat is weer de extreme aggressieve mannelijke kant, die de NU realiteit (de waterplas die er nu eenmaal is) niet accepteerd. Ook deze houding is lijden en creerd lijden.

   De juiste volgorde zou zijn:1- het registreren en accepteren (vrouwelijke kant) dat er een waterplas voor de deur is en dat daardoor het huis sneller vuil wordt, zonder daar iemand de schuld van te geven. 2- Het vinden van een creative oplossing die in handelen wordt omgezet (mannelijke kant) om het probleem (lijden) te beeindigen.

   De houding, die jij aanspreek binnen het boeddhisme noemen ze “suchness”. De dingen zijn nu eenmaal zo als ze zijn en daar moet je vrede mee sluiten. Ook dit is een benadering die extreem vrouwelijk is en in passiviteit en lijden uitmond. Het lijden, waarin de Boeddha dmv de 4 edele waarheden een einde aan wil maken. Zo mogen de boeddhistische monniken b.v. niet werken, omdat dit een te grote hechting aan de materiele wereld zou veroorzaken. Hier wordt dus door religieuse conditionering een stuk realiteit ontkend (ontkenning van realiteit = Ego, zoals ik onder 9,1 heb uitgelegt) want de monniken hebben nu eenmaal een lichaam. Dit lichaam heeft voedsel nodig, kleren en onderdak nodig, enz. Omdat ze zelf niet mogen werken moeten ze bedelen voor hun voedsel en moeten dus de anderen voor hun werken. Deze anderen zijn geconditioneerd met het geloof, dat het voor hun zielenheil weer gunstig is (goed Karma) om de monniken alles te geven. Als er dan een oogst mislukt, dan zie je wat er b.v. in Tailand gebeurt, dan gaan namelijk de kinderen in de prostitutie om toch het nodige geld binnen tehalen en dat is opnieuw lijden voor deze kinderen. Nu kun je weer opnieuw zeggen, we moeten deze kinderprostitutie gewoon accepteren (suchness), maar ik denk dat we de conditioneringen (in dit geval de monniken ego’s, die overtuigt zijn dat ze niet mogen werken, moeder aarde is onrein,enz) bewust moeten maken.

   Dit bewust maken is het begrijpen (niet geloven) van deze scheppende mannelijke principes in verhouding tot de spiegelende ontvankelijke
   vrouwelijke principes.

   Zonder je te willen aanvallen (ik zie een mens met goede intenties) kun je dit conflict ook in jezelf erkennen. Onder 9.1 pleit je voor de vrouwelijke accepterende kant, omdat dit volgens jou een nog betere weg naar egoloosheid is, maar tegelijkertijd ga je onder het artikel ” bijzaak en hoofdzaak 24 ” vreselijk tekeer tegen alles wat er niet klopt in de wereld en noemt Karel je zelfs “negatief”. Als je tekeer gaat tegen de wereld, dan is dat niet “suchness”. En als je niets tegen al deze misstanden wilt gaan doen (prima, jou keuze) dan ben je als de moeder van Ayaan hirsi Ali met haar waterplas voor de deur.

  5. 9.2
   Het drama van het begaafde kind van Alice Miller. Ze heeft een hele trits boeken over opvoeding geschreven.
   Ja, dit boek heb ik al weer heel lang geleden ook gelezen. Mijn eerste impressie was: Zie je wel, zie je wel ik wist ’t wel. Alleen bleef er toch een soort van geniepig niet te benoemen onbehagelijk gevoel op de achtergrond knagen. Totdat ik een commentaar van haar eigen kind las. Zo… het zal je maar overkomen…
   Weer een goeroe naar beneden geflikkerd. Echte vrijheid.

  6. Jenne 9.3 Je schrijft: “opvoeden heet, deel uit maken van een samenleving met ingebouwde waarden”.

   Heb je er wel eens over nagedacht waar deze “ingebouwde waarden” vandaan komen of ga je ervan uit dat deze altijd positief zijn en voor het heil van deze mensheid? Als dit het geval zou zijn en zou leiden tot civilisatie, waarom hadden we dan de laatste 2000 jaar meer dan 5000 oorlogen? Waarom is er dan honger in de wereld? Alles toeval?

   Antisoof schrijft onder 9 : “‘zij’ maken tamelijk veel gebruik van ‘ego-tovenarij’. Helemaal mee eens en ego-tovenarij is conditionering.

  7. Sw Anand Coen,

   Ayaan hirsi ali, haar boek is anti Moslim !

   Mijn Eigen dochter is getrouwd met een Kabijl, naam eindigend op Ali, de vader van schoonzoon, fantastisch mens net zo zijn moeder, vol liefde en genegeheid, hun samen spel was perfect, moeder had thuis het voor het zeggen, maar ze liet hem altijd zijn waarde in het bijzijn van anderen, ze waren cq zijn mijn vriend Amar is niet meer helaas, gelovig, zo als het hoord voor zich, bij het begraven van Amar waren er twee imams, die hun verhaal in het Kabijls deden, niet in het Egyptisch zo als mij werd vertelt.
   Dit in het kort, prachtige familie, enorm op de bruiloft waren zij met 250 Kabijlen wij met 16 Nederlanders.
   Kijk als de Moslims die in Europa verblijven de inborst van deze mensen zouden hebben, zou dit een enorme verrijking betekenen.
   Over Vrouwen, vrouwen zijn de mensen die liefde voor mannen in zich dragen, vrouwen die dit niet hebben, zien er uit als vrouwen, maar zijn dit inwezen niet !
   Dit is een nieuw fenomeen in onze samenleving het uitroepen van niet echte mensen tot een uitverkoren volkje, de kinderen worden met dit ongewenste beeld opgevoed, en moeten dit willens en wetens aanvaarden als normaal, terwijl het compleet tegen natuurlijk is, en van uit mijn gevoel een beetje vies.
   Jenne in de mensen een welbehagen.

  8. 9.1
   Het idee achter rebirthing, meen ik begrepen te hebben is nogmaals dezelfde pijn her te beleven. Mijn boek met getuigenissen over dit soort lichaamswerk is helaas/gelukkig foetsie. Het ging over een groep mensen die, kun je rustig stellen, verslaafd waren aan rebirthing. Helaas de door hen zo gezochte bevrijding kwam maar niet.

   Er is een andere theorie over nogmaals de zelfde pijn herbeleven. Die is als volgt. Iedere keer dat je weer dezelfde pijn beleeft, wordt je conditionering, gevoeligheid voor die specifieke pijn sterker. Op het laatst hoeft er maar iets in die richting te gebeuren en poef, daar is ie weer. Denk aan PTSS. Post Traumatisch Stress Syndroom.
   Je zou het kunnen vergelijken met allergie. Allergie is er niet opeens in alle hevigheid, het bouwt zich langzaam op. En uiteindelijk is bijvoorbeeld een enkele kattenhaar voldoende om een full blown reactie uit te lokken.
   Deconditionering kan hier plaats vinden door jaren lang geen enkele kattenhaar tegen te komen. De latente prikkel (zeg maar) dooft langzaam uit en je kunt stilaan weer met een schone lei beginnen.
   Bij allergie kan het zijn dat je eenmaal allergisch voor iets, sneller allergisch wordt voor andere stoffen.
   Met PTSS kan het gebeuren, dat je langzaam bijna nergens meer tegen kunt.

   Het zijn twee theorieën die haaks op elkaar staan, en het is maar net de vraag wat voor jouw persoonlijk werkt.
   Je zou kunnen zeggen het verhaal van de olifant en de blinden. Iedere blinde ervaart een stukje van dezelfde olifant, zonder het grote geheel te kunnen overzien.

  9. Sw Anand Coen,

   Ja ik ga er van uit dat deze waardes voort gekomen uit de menselijke evolutie absoluut goed zijn voor de mensen in deze samenleving.
   U komt met 2000 jaar 5000 Oorlogen, ja juist, mijn bevindingen zijn op een andere basis gestoeld, de mensheid is zeker al +/- 200 millioen jaar op deze planeet aanwezig, en zal waarschijnlijk nog heel lang op deze planeet rond lopen in de één of andere vorm.
   Ik vindt het één niet echt met het andere te maken hebben, de waardes van een civilisatie, kunnen niet nooit voorkomen dat de niet opgemerkte psychopaten de mensheid kwaad doen, plus dat het kwaad inherent aan de mens is, van daar regels en gestelde wetten.
   Ik vindt het woord Ego altijd een beetje zwaar beladen, natuurlijk is er een dagelijkse mannipulatie, brain wash, brain fuck hoe je het noemen wilt, hier komt de opvoeding en niet alleen van de ouders te pas, je moet beleerd worden, met je zelf te zijn en te blijven tot le moment venu, er iets beters voor handen blijkt te zijn.
   Groet Jenne

  10. 9.6
   Ha, je was me voor jenne 🙂
   Oorlogen zijn denk ik mogelijk doordat mensen blind zijn voor manipulaties van psychopaten. Dan kunnen de waarden en normen nog zo ‘hoog’ zijn, als dit soort mensen een oorlog wil, dat komt er een.
   Zie verder jenne over hoe te wapenen tegen dit soort kommer en kwel enzovoorts.

  11. Kijk Koekje, 9.5

   al deze boeken, kunnen geintroduseerd worden, om dat er een lange campagne van het bewerken van de gemiddele mensen, aan voor af is gegaan, en ze op het hart wordt gedrukt, dat ze “”niet”” capable zijn hun kinderen op de juiste wijze op te voeden, dat is de basis van het verkopen, eerst de markt creéeren en dan het gevraagde product leveren, het zit echt allemaal zo vies in elkaar.
   Jenne

  12. Koekje, waarom zijn ze gevoelig voor manipulaties? Je kan rustig erover nadenken, voordat je antwoordt.

   Jenne, “… plus dat het kwaad inherent aan de mens is, van daar regels en gestelde wetten.” waarom denk je zo over je medemens? En wat is volgens jou de oorzaak van je aanname “het kwaad in de mens..”?

  13. mc,

   10% van de wereld bevolking heeft een grotere of kleinere psychise afwijking, van die 10% is 1% gevaarlijk tot zeer gevaarlijk, nou dat is wat ik bedoel met het inherent zijn van het kwaad in de mensheid.
   Deze gevens zijn gepubliseerd lang geleden op een congres in Sjanghai van mensen die dagelijks met dit inherente kwaad in de mens te doen hebben.
   En misschien moeten de mensen is iets vaker de hand in Eigen boesum steken !
   Groet Jenne

 8. De FED wordt nog steeds gezien door de meesten als een bank van de staat terwijl een stuk of acht miljardairs de dienst daar uitmaken. Doordat deze bankiers een meerderheid in aandelen bezitten runnen zij de FED en niet de staat.
  In een artikel op WTK uit 2009 las ik dat de FED US$ 9.000.000.000.000 schuld heeft maar Trump heeft ook gezegd dat hij de goudenstandaard weer wil invoeren en mogelijk de FED wil afschaffen of terug naar de staat wil brengen.
  Hierbij komt bij mij de vraag op wat dit zou kunnen betekenen want als de FED zoveel schuld heeft uitstaan dan hebben die miljardairs (bankiers) dat veroorzaakt door telkens het schuldenplafond maar te verhogen en Dollars bij te drukken zonder dat daar iets tegenover staat (bv goud).
  Als Trump dan gaat ingrijpen is dat dan geen kwijtschelding van schuld voor hen die deze schulden hebben veroorzaakt?
  http://www.stopdebankiers.com/donald-trump-wil-fed-nek-omdraaien/ Wordt dan de schuld niet op de Amerikaanse bevolking afgeschoven terwijl de bankiers vrijuit gaan?

  1. Arnoldo,

   Het zal niet zo’n vaart lopen, er wordt veel geopperd maar bar weinig uitgevoerd, voorlopig alleen rookgordijnen, waar veel ophef over verwacht wordt, tactiek, de cijfertjes en contactjes moeten eerst allemaal op hun plaats vallen, alvorens de Enigma machine zijn uitkomsten vrijgeeft.
   In wezen is de VS failliet, maar door veel bluf blijven zij staande, maar de werkelijke wereldlijke macht ligt ergens anders op de loer, wachtend op het juiste moment, en ik heb het niet over Londen, als Trump het wil overleven, moet hij eieren voor zijn geld kiezen, zo niet burgeroorlog riskeren.
   We gaan het zien en meemaken, of hij de tofferikken aan kan, Jenne

  2. Arnold 10 :
   De FED is het monster van Jekyll Island. Het was de machtsgreep van de “banksters” van Wall street. De oprichting van de FED was ook het echte begin van WO I.
   2 citaten :
   – “Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws”(=Mayer Amschel Rothschild )
   -“If my sons did not want wars, there would be none”(=Rothschild mother)
   Maak U dan ook geen illusies over Trump en de FED. Trump staat voor een onmogelijke opdracht, zowel wat de FED betreft als de USA schuldberg.
   Het is sowieso de belastingbetaler & spaarder die zal opdraaien.
   De banksters winnen altijd. Desnoods start men een nieuwe oorlog zoals WO II.Alle oorlogen zijn immers “banksters wars” :
   http://www.zerohedge.com/news/2015-03-26/why-banksters-hate-peace

 9. Na twee jaar onderzoek ben ik en vele anderen tot de conclusie gekomen dat de grootste deceptie hetgeen is wat niemand verwacht. Niemand verwacht in eerste instantie dat de wereld er toch heel anders uitziet zoals het ons verteld is. Het is een beweging die met de dag groeit en waar we toch niet omheen kunnen omdat we voorgelogen zijn over de vorm van de aarde. Het is geen spinnende bol, we staan niet omgekeerd aan de onderkant van de wereld wat al totaal tegen je gevoel in intuïtie indruist. Er is geen curvature te vinden terwijl dit toch echt noodzakelijk is om ondersteboven in Australie te staan terwijl wij hier rechtop staan.

  Vandaar dat dit het sterkste argument is van de Flat Earth dat het niet terug gevonden kan worden op aarde, wat ook logisch is eigenlijk want water is altijd vlak en gaat naar het laagste punt. Gravity is ook een theorie en is een hoax. Daarvoor was tenslotte ook een theorie maar deze hield wel grotendeels de leugen in stand. De waarheid zit totaal anders in elkaar en velen bekende mensen die hun verstand toch goed op een rijtje hebben komen tot de conclusie dat de aarde geen spinnende bol is. Er is gigantisch veel informatie over je hoeft hetgeen je wilt weten maar in te typen en zet er Flat Earth bij.
  Mensen zoals Rob Sciba die binnenkort naar Nederland komt doet geweldig onderzoek en ook Michael Tellinger en David Wolfe zijn tot de conclusie gekomen dat we vreselijk belazerd zijn. Nasa belazerd de zaak en iets wat ik al wist wordt nu ook meteen bevestigd dat we nooit naar de maan zijn geweest. Water is altijd waterpas en vliegtuigen zouden hun neus naar beneden moeten corrigeren als ze over een bol zouden vliegen. Dit gebeurt niet gebeurt vandaar dat gyroscopes in een vliegtuig al bewijzen dat ze over een plat vlak vliegen, vandaar de naam air plane.

  121,000 feet Little Piggy Cam High Altitude Balloon Flight https://www.youtube.com/watch?v=WQITXbcz2hg
  Finally, Michael Tellinger’s Flat Earth disclosure, Epic! https://www.youtube.com/watch?v=xranj1dXV2c
  David wolfe talks about Flat Earth https://www.youtube.com/watch?v=8oyfKeBmA7k
  Rob Sciba die veel werk verricht in de Flat earth, zie hier zijn informatie.
  How the sun and moon work over the Flat Earth model https://www.youtube.com/watch?v=gg4ZeGJiyNA

  Ben benieuwd wat jou reactie is Guido want het is schokkend wat je allemaal tegenkomt aan leugens en bedrog. De Flat Earthers worden afgedaan als gekken maar waar je zelf achter gaat komen is dat zij toch de echte realiteit onder ogen zien.

  1. Ronald, ik heb hier ook al veel over gezien en gelezen en het klinkt inderdaad vaak heel overtuigend, maar vaak ook niet.

   Het beste is natuurlijk om zelf de proef, zonder vooroordelen te doen of de aarde een kromming heeft of niet. In Nederland is dat b.v. makkelijk te zien op de afsluitdijk. Het grootste gedeelte van de afsluitdijk is kaarsrecht (zo’n 25 Km)en de weg ligt steeds op dezelfde hoogte ten opzichte van de wateroppervlakte van het ijselmeer.

   Plaats aan de ene kant van de weg een sterke laserstraal in de richting van de afsluitdijk en kijk aan de andere kant door een telescoop of je deze laserpunt kunt zien. Vrij simpele proef.
   Het beste is om s’nachts de proef te doen (wenig verkeer en de laser is duidelijke te zien).

   Kun je de laserstraal inderdaad zien door de telescoop, dan klopt de bole aardetheorie niet, want de laser zou op deze afstand zo’n 75 meter lager moeten liggen en dus niet zichtbaar mogen zijn.

   Ik hoop dat je gaat proberen en hoor hier graag de resultaten.
   Veel succes.

  2. Sw Anand Coen,
   Uiteraard gaat Ronald jouw experiment niet uitvoeren en dat hoeft ook helemaal niet. Bedenk maar eens waarom bewolking in frontsystemen spiraalvormig is. Zoek maar eens of Coriolis krachten. Einde discussie.

  3. Ans 11.2 Wist dat deze spiraalvormige wolken de ene keer linksdraaiend zijn en de andere keer rechtdraaiend, terwijl de aarde toch (volgens zeggen) altijd dezelfde kant opdraait.

   De coriolis krachten kun je eenvoudig uitproberen in je eigen spoelbak.
   Doe de stop erin, laat de spoelbak vollopen met water, maak met je hand een lichte klokwaartse beweging in het water en trek dan de stop eruit en je zult zien dat het water ook in deze beweging wegloopt. Doe hetzelfde nogeens met een tegenklokwaartse beweging en je zult hetzelfde zien. De neiging die het water al heeft zal het altijd volgen.

   Bij kleine stroomtjes zie je soms rechtdraaiende en linksdraaiende kolkjes vlak bij elkaar in buurt, dit kan dus niet te maken hebben met de draaing van de aarde. discussie weer geopend.

  4. Sw anand Coen,
   Inderdaad draaien de spiralen op het noordelijk en zuidelijk halfrond verschillend en dat laat zich uitstekend verklaren met het coriolis effect op een draaiende bolvormige aarde.

   Met het experiment van de spoelbak geef je aan dat je het coriolis effect niet zo goed hebt begrepen. Inderdaad volgt het water de neiging die het al heeft, maar om het coriolis effect aan te tonen moet je uitgaan van stilstaand water. Hier is een link met een hele duidelijke uitleg:
   https://www.nemokennislink.nl/publicaties/op-het-noordelijk-halfrond-is-een-rechtse-afwijking-onvermijdelijk

   En jouw voorbeeld over stroompjes klopt, dat heeft niets te maken met de draaiing van de aarde.

   Voordat er hier een hele discussie over flat earth begint, die elders op fora al uitvoerig wordt gevoerd, heb ik een suggestie. ‘The proof of the pudding is in the eating’. Als flath earth een beter model is dan de draaiiende bolvorm dan moeten flat earthers in staat zijn om betere weersverwachtingen te maken. Zolang ze dat niet lukt is het allemaal toch vooral gelul in de ruimte en tot die tijd, wat mij betreft, einde discussie.

  5. Ans, of sjako, karel…give it a name 🙂
   Het is waar dat het blijkbare verschil tussen noordelijke en zuidelijke halfrond niets met het draaien van de aarde te maken heeft, maar met de vorm van de wc/spoelkast die dus afhankelijk hoe gebouwd, de richting links/of rechtsom bepaald.
   Verder wil ik erop attenderen, van de verte door alle mogelijke sferen er zeker weten sprake is van optisch bedrog, een vraag van perspectief, vervorming. Immers kan je een exacte cirkel als projectie maken die uit stofplooien is ontstaan…
   De mens moet zich veel meer met de fenomenologie (Goethe) bezig houden. Goethe zei al, “de zintuigen misleiden (bedriegen) ons niet, maar ons oordeel.”

  6. Ans, weet je wat het diepst gemeten punt op aarde is? Hoe ver kon men komen? (Kola boringen). Niet ver, maar rond de 14 km. 14 km van blijkbare 6300 km (straal)…
   En de afstand van de aarde naar de maan zou 384.000 km !! zijn.
   Wat een afstanden allemaal, dat alleen werpt vragen op. Bij mij tenminste. 🙂

  7. Ans 11.4 Bedankt voor de link, waarin wat meer genuancert op het coriolis effect wordt ingegaan. Ikzelf kan nog niet zeggen of de aarde plat of rond is, ben nog open voor alles en bekijk de argumenten kritisch. Het experiment in de link over het coriolis effect is voor mij echter nog niet overtuigend genoeg. Er zijn teveel aannames en daarom teveel open vragen , die niet beantwoord zijn.

   Water is b.v. altijd in beweging, ook al laat je het water 6 dagen met rust (alleen al door temperatuur verschillen in het vat). Bovendien geeft het uittrekken van stop alweer beweging. Hoevaak is het experiment herhaalt met dezelfde resultaten? Waarom zou het geheugen van water na 6 dagen verdwenen zijn? De oosterijkse waterexpert Grander, beweert o.a. dat gevitaliseerd water langer dan 20 jaar zijn geheugen vasthoudt. Hoe sterk wordt het water beinvloed door de wensen (verwachtingen) van de mensen, die hierbij betrokken zijn? Het wetenschappelijke werk van Emoto laat b.v. zien, dat water sterk beinvloed wordt door gedachtes, intenties en zelf het geschreven woord.

   Flat-earthers hebben zich waarschijnlijk nog niet beziggehouden met weersvoorspellingen, maar als dat een bewijs moet worden, dan blijft het net als de huidige weersvoorspellingen vaak nattevinger werk.

  8. @mc,
   er valt nog veel te ontdekken voor je. Da’s mooi als je wilt groeien.

   @Sw Anand Coen,
   uiteraard kun je vragen blijven stellen tot in het oneindige, maar probeer je ook af te vragen in hoeverre de punten die je noemt van substantiele invloed kunnen zijn op de vraag die je wilt beantwoorden. Daar heb je waarschijnlijk geen goed idee van? Zijn er aanwijzingen dat ze van invloed kunnen zijn op het aantonen van het Coriolis effect? Of vallen ze wellicht weg in de meetruis? Probeer die vragen eerst te beantwoorden. Zonder een zinvol antwoord op jouw vragen blijft de bestaande theorie overeind.

   En wat betreft de herhaling, kijk maar eens naar satellietbeelden van wolken patronen op het Noordelijk en Zuidelijk halfrond. Het gebeurt iedere dag weer, voor je neus.

   flat-earthers toetsen hun theorie nooit tegen die van de bolvormige aarde. Als het concreet wordt en ze met de billen bloot moeten, dan haken ze altijd af. Veel woorden, geen daden. En de huidige weersverwachtingen zijn zeker geen nattevingerwerk en worden dagelijks objectief gevalideerd middels objective waarnemingen. Die laten zien dat weermodellen steeds beter worden. flat-earthers durven die competitie niet aan. Sterker, ze durven geen enkele competitie aan.

  9. Ans, voor wie niet…? Je (ver)ordeelt te snel. Mijn vragen zijn meer dan terecht, nou nog een antwoord van jou wellicht?

  10. Ans, in hoeverre zijn volgens jou de weersvoorspellingen afhankelijk van het huidige heliocentrische model. Ik heb in mijn onderzoek nog daarvoor nog geen sluitende verklaring kunnen vinden; naast dat binnen de klimatologie er nog vele zaken niet duidelijk zijn.
   Met andere woorden, het huidige weersverwachtingsysteem van metingen en interpretaties staat volgens mij los van een eventueel comologisch model?

  11. “Ben benieuwd wat jou reactie is Guido want het is schokkend wat je allemaal tegenkomt aan leugens en bedrog. De Flat Earthers worden afgedaan als gekken maar waar je zelf achter gaat komen is dat zij toch de echte realiteit onder ogen zien.”
   ZO TE ZIEN IS DE FRONTALE LOBOTOMIE WEER TERUGGEKEERD IN HET ZIEKENFONDSPAKKET.
   Rest my case. ( a bit worried though)

  12. Ik kan je even niet peilen Cozmic omdat je een en ander tussen aanhalingstekens zet 😉
   Het gaat wat mij betreft niet om een platte aarde; maar wel om een ander cosmologisch model. Zoiets als Einstein versus Tesla…
   En misschien wel een combi van die twee, wie zal het zeggen; en wie weet zal het zeggen; maar wie weet? 😉

  13. Zoiets als de controverse tussen Freud en Jung; ik ga voor Jung, maar neem wel wat zaken van Freud in acht 😉

  14. Nu kan ik jou niet volgen Anna, niet getreurd binnenkort wel, ik heb online een boeking gemaakt voor een lobotomie. Tot die tijd zie ik nog geen controversie tussen Einstein en Tesla ( of is dit puur namedropping?)
   Waarschijnlijk is de aarde ook maar 5000 jaar oud, is de vrouw geschapen uit de rib van een man, zijn negers pratende apen, moeten homo’s en heksen levend verbrand worden en helpen bloedzuigers tegen alle kwalen want ze zuigen de demonen uit het bloed.(wel daarna verzuipen in wijwater) Ook zijn menstruerende vrouwen onrein ( pak ze na de overgang, zit je safe, of als je de kans hebt vóór ze gaan menstrueren) Hopelijk kan je mij nu wel volgen.
   (.)^(.)
   \__~__/

  15. misschien een derde optie zijn we niet al op een space ship wat wij aarde noemen 🙂

  16. ik weet het zelf ook niet maar door mijn persoonlijke ervaringen ben ik er wel bewust van gemaakt dat je overal tegelijk kunt zijn welke vorm ‘de aarde’ ook is.

  17. Ans 11.8 Zoals al verklaart noem ik mijzelf geen Flatearther, maar heb Ronald de tip gegeven een proef te doen op de afsluitdijk. Een eerlijke tip, lijkt me en daar zou je toch achter moeten staan.

   Zonder dat je Ronald kent zeg je dat hij dit nooit gaat doen en kom je zelf met onduidelijk theoretisch materiaal m.b.t het Coriolis effect.
   Tweemaal sluit je af met “einde discissie”, waaruit dus blijkt dat jij als bol-earther niet open bent voor de argumenten en kritische vragen van anderen. Vragen, die ik o.a, heb over de coriolis proefen.
   Het verband tussen mijn kritische vragen en de corioles proefen zijn mij persoonlijk zeer duidelijk, maar jij schijnt de relevantie ervan niet te kunnen zien. Wie heeft er dan “geen idee van” ?

   Ik heb een tijdje op het actuele weerkaartje gekeken, die Anne onder 11.11 gepost heeft en daarop is vaker duidelijk te zien dat de spiraalstromingen zowel onder als boven de evenaar zowel linksom alswel rechtom kunnen draaien.

   Het is dus niet zo, zoals jij beweert dat ze in het noorden alleen tegen de klok indraaien en in het zuiden alleen met de klok mee. Deze spiraalstromingen zijn daarom geen indicatie daarvoor dat de aarde draait en kan daarvoor niet als bewijsmateriaal genomen worden.

   Als de spiraalstromingen in verband zouden staan met de draaiing van de aarde, dan zouden er altijd en overal alleen maar spiraalwolken te zien zijn, wat ziet het geval is.

  18. Uiteindelijk ligt de oplossing altijd als een olifant in de huiskamer verborgen in het probleem. Door de anomalie van het samenklonteren van wat wij materie noemen in het continuüm is er een tijd/ruimte matrix ontstaan. De rest is evolutuonair aan deze primaire oorzaak. Een paar honderd jaar terug vermaakten we ons prima met een houtvuurtje, nu zoeken we naar middelen om knoppendrukkend onze dag te vullen en apparaten en machines het werk te laten doen dat uiteindelijk toch nutteloos is. Dan kan de mens lekker doorgaan deze planeet te verwoesten zonder inspanning. Fokprogramma 10.0 voor alle religiefanaten inclusief de flatearthers, lekker beesten fokken in grote stallen, daarna halal slachten om hun god te behagen, intussen de medemens met drones iets minder halal slachten en wat chemische troep lozen omdat dat goedkoper is dan netjes verwerken tot minder toxisch afval.
   Voor onze planeet hoop ik dat de olie snel op is en de mensheid onvruchtbaar wordt. De mens is hier te gast en gedraagt zich als een parasiet, iedereen weet dat de parasiet uiteindelijk de gastheer/vrouw om zeep helpt.
   Waar ging het ook weer over? Oh ja, vrije energie en platte bol, nevermind.
   https://www.youtube.com/watch?v=rE8Ngk_Yrus

  19. Cozmic, het ging over een ander cosmologisch model én vrije energie. Lijkt me een ietwat andere conclusie.

  20. @Sw Anand Coen,
   Zoals gezegd, toetsen flat-earhers hun theorie nooit aan de werkelijkheid en dus durf ik de voorspelling wel dat jij van Ronald niets gaat horen. Het materieel dat ik je aanreik is heel duidelijk. Soms moeten mensen accepteren dat zaken te complex zijn om te bevatten. Veel mensen hebben daar moeite mee. Ik ook. Maar dit is mijn stiel en niet het jouwe. Jij weet veel meer van andere zaken waar ik veel minder van weet. Ieder zijn talent. Daarom zou het slim zijn als mensen willen bouwen op de kennis van anderen i.p.v. zelf het wiel opnieuw uit te vinden, die dan ook nog eens vierkant blijkt te zijn. Waste of time.

   Uiteraard draaien spiraalvormen op 1 halfrond meerdere kanten op. Dat heeft te maken met de stroming rond hoge en lage drukgebieden (Buys Ballot van 1817). En het feit dat de stroming niet linea recta van hoge naar lage druk stroomt, maar in spiraal vorm is het gevolg van ….. de Coriolis kracht die zich doet gelden op ….. een draaiende bol.

   @Anna,
   De atmosfeer laat zich beschrijven door een stelsel (niet-lineaire) partiele differentiaalvergelijkingen, die zich niet analytisch laten oplossen. Dat gebeurt daarom numeriek door de atmosfeer te verdelen in roosterpunten. Op die roosterpunten wordt de fysica opgelost. Dat rooster van de huidige weermodellen ligt over een bol. Ook gaat men ervan uit dat de aarde rondom de zon draait. Dat wordt gebruikt om de zonne-instraling te modelleren, die weer aanleidng geeft tot temperatuurverandering, dichtheidsverandering, stroming (wind), etc.

   Ik sta overal voor open. Als iemand betere alternatieven hebt dan horen we dat graag, maar wel goed onderbouwd s.v.p. Diezelfde vraag stel ik dus ook de flat-earthers. En dan blijft het stil, wat betekent dat hun model dus blijkbaar minder goed past bij de werkelijkheid zoals wie die waarnemen middels metingen in de atmosfeer (temperatuur, druk, luchtvochtigheid, wind, etc.).

   Ik moet de eerste weersverwachting van de “alternatieven” nog zien die de huidige modellen (gebaseerd op draaiende bol) verslaat.

  21. Ans, je zegt “Op die roosterpunten wordt de fysica opgelost. Dat rooster van de huidige weermodellen ligt over een bol. Ook gaat men ervan uit dat de aarde rondom de zon draait. Dat wordt gebruikt om de zonne-instraling te modelleren, die weer aanleidng geeft tot temperatuurverandering, dichtheidsverandering, stroming (wind), etc.”
   Wat ik bedoel is dat exact dezelfde parameters gemeten zullen worden met dezelfde uitkomsten in een ander cosmologisch model, want de feitelijkheden als zodanig veranderen niet. Wél eventuele interpretaties, maar zelfs dat hoeft niet, want zon, maan, wind ect blijven ook in een ander model als feit bestaan.
   Dus mijn vraag blijft feitelijk open staan dat ondanks dat de parameters om een bol worden gedrapeerd, welke eventueel aanleiding geven om het heliocentrische model te verklaren.

  22. Beste Cozmic, 11.15 en .20

   ten eerste bedankt om het Bhudistische gezang weer onder mijn aandacht te brengen, het was verdwenen in de sluiers van mijn verleden.
   Je schrijft hier je gedachtes, wel is waar in een wat cynische speelse wijze, maar de toon is gezet, heb ook zo mijn gevoelens, maar ben helaas lang geleden al aan het kruis genageld, met volle mede werking van mijn ik, onwrikbaar verbonden met deze wereld van het onverstand, maar berauw komt na de zonde, en dus altijd te laat.
   Het ga je goed Jauke, we moeten allemaal door dit aardse tranendal, groet Jenne

  23. @anna 11.23 en 11.10,
   “Ans, in hoeverre zijn volgens jou de weersvoorspellingen afhankelijk van het huidige heliocentrische model”

   “afhankelijk” is niet het goede woord. “aanname” of “uitgangspunt” is beter. Weersverwachtingen kunnen evengoed gemaakt worden onder andere “aannamen”. Tot nog toe blijkt het heliocentrische model het beste te werken voor het maken van weersverwachtingen op aarde.

  24. Ans, naar dat punt ben ik dus erg benieuwd, want zijn er uberhaupt andere modellen getest? En wát is dan het verschil dat heliocentrisme tot heden het beste aansluit?
   Hoe dan ook mag ik de conclusie trekken dat de huidige klimatologische inzichten in geen enkel opzicht een heliocentrisch model bevestigen vanuit zichzelf? En dat dus in dat opzicht zoals ik al eerder aangaf de bevindingen/feiten los staan van een verondersteld cosmologisch model?

  25. @anna 11.26,
   Ik ken geen andere modellen, toegepast op meteorologie. Het heliocentrische model wordt algemeen aanvaard. Waarnemingen aan planeten, etc. passen binnen dit model, dus het is logisch dit als uitgangspunt te nemen, totdat er een beter model wordt gevonden. Maar het houdt al lang stand, dus het zal niet eenvoudig zijn een beter model te bedenken.

   “Hoe dan ook mag ik de conclusie trekken dat de huidige klimatologische inzichten in geen enkel opzicht een heliocentrisch model bevestigen vanuit zichzelf?”
   Zover ik nu kan overzien: ja

   “En dat dus in dat opzicht zoals ik al eerder aangaf de bevindingen/feiten los staan van een verondersteld cosmologisch model?” Dit moet je even verder uitleggen, bijvoorbeeld met een voorbeeld. Aan welk cosmologisch model denk je? In 11.23, zeg je: “Wat ik bedoel is dat exact dezelfde parameters gemeten zullen worden met dezelfde uitkomsten in een ander cosmologisch model”

   Als je flat-earth ook beschouwt als een ander cosmologisch model, dan klopt jouw laatste uitspraak namelijk niet. Bijvoorbeeld, wind en temperatuur zijn aan elkaar gerelateerd middels de geostrofe balans waarin de Coriolis kracht een rol speelt. Metingen van wind en temperatuur bevestigen die balans. Op een platte aarde bestaat die balans niet.

  26. Ans 11.22 Bedankt voor de geduldige uitleg, het was zeer leerzaam en is een sterk pluspunt voor een rode draaiende aarde.

  27. Ans,
   “En dat dus in dat opzicht zoals ik al eerder aangaf de bevindingen/feiten los staan van een verondersteld cosmologisch model?” Dit moet je even verder uitleggen, bijvoorbeeld met een voorbeeld. Aan welk cosmologisch model denk je? In 11.23, zeg je: “Wat ik bedoel is dat exact dezelfde parameters gemeten zullen worden met dezelfde uitkomsten in een ander cosmologisch model”
   Wat ik bedoel is dat ongeacht een cosmologisch model de parameters hetzelfde zijn en de bevindingen/feiten dus ook.
   De bevindingen/feiten staan dus los van het werkelijke uiteindelijke cosmologische model waarin we leven.
   De interpretatie van de bevindingen/feiten staan volgens mij niet los van het veronderstelde cosmologische model. Dat stel jij dus ook:
   “Als je flat-earth ook beschouwt als een ander cosmologisch model, dan klopt jouw laatste uitspraak namelijk niet. Bijvoorbeeld, wind en temperatuur zijn aan elkaar gerelateerd middels de geostrofe balans waarin de Coriolis kracht een rol speelt. Metingen van wind en temperatuur bevestigen die balans. Op een platte aarde bestaat die balans niet.”
   We zijn het dan dus eens lijkt me dat de interpretatie van het model, dit als gevolg van de wetenschappelijke kennis hierover, dezelfde bevindingen/feiten een andere uitleg oplevert.
   Daarom had ik ook verwacht dat je nee had geantwoord op het onderstaande:
   ““Hoe dan ook mag ik de conclusie trekken dat de huidige klimatologische inzichten in geen enkel opzicht een heliocentrisch model bevestigen vanuit zichzelf?”
   Zover ik nu kan overzien: ja”
   Dat Flat Earth als ander cosmologisch model coriolis niet onderkent doet er pas wat aan af als er uitgelegd kan worden hoe binnen het heliocentrische model de interpretatie van de bevindingen/feiten en dus daarmee juist coriolos uitgelegd kunnen worden.
   Een andere kracht dan coriolis zou ook verantwoordelijk kunnen zijn namelijk.

  28. Ans, daarnaast is volgens mij het heliocentrisch model vooral een wiskundig model en geen geofysisch model.

  29. Ans, vervolgens stel je “Als flath earth een beter model is dan de draaiiende bolvorm dan moeten flat earthers in staat zijn om betere weersverwachtingen te maken. Zolang ze dat niet lukt is het allemaal toch vooral gelul in de ruimte en tot die tijd, wat mij betreft, einde discussie.”
   Wel een mooi uitgangspunt: wie is er in staat betere weersverwachtingen te maken. Volgens mij de boeren van weleer 😉
   Praktische levenservaring levert vaak meer op dan modellen en data 😉

  30. Ans, geen reactie meer van jou, dan nog maar een nabeschouwing.
   Je stelling over weerverwachtingingen en FE vond ik wel een goeie, daar is nooit echt aandacht aan besteed, uiteraard wel aan coriolis.
   Ik sta open voor een mogelijk ander cosmologisch model; FE heeft de discussie als het ware aangezwengeld; maakt me niet tot een FEer, laat dat voorop staan. Maar bewijsvoering is een plan apart; voorlopig denk ik dat dat een zeer moeizaam proces is, naast dat op de voorhand geconcludeerd moet worden dat het misschien ook niet gaat lukken…

 10. Koekje 9.8 Ja er zijn vele richtingen ontstaan uit rebirthing, ieder met zijn eigen zwaartepunt. Het is daarom heel belangrijk, dat de beleider/ster bij jou past en dat er aan de basis al een gevoel van vertrouwen is, anders gaat het niet werken.

  Het doel van rebirthing is niet om de pijn her-te-beleven, maar om het oude (vaak onbewuste) trauma, waardoor wij telkens weer in een pijnlijke levenssituaties komen te begrijpen en los te laten. Mensen kunnen deze trauma’s een levenlang met zich meedragen en zichzelf voortdurend saboteren.
  Bij het bewustworden van het oude trauma wordt de pijn (die er altijd
  al is) ook duidelijker, maar dan kan het ook worden doorleefd, worden begrepen en afgerond.

  Steeds levenssituatie vermijden, die het trauma zouden kunnen activeren (zoals jij dit voorsteld bij een allergie)is erg moeilijk.
  Ten eerste zijn de heftige trauma’s verdrongen in ons onderbewustzijn, anders zouden ze ons dagelijkse leven teveel in beslag nemen. Dus een mens weet niet precies wat hij/zij zou moeten vermijden.

  Ten tweede worden de keuzes, die wij maken voor 90% beinvloed door ons onderbewustzijn en daarom trekken we de problemen, die we eigenlijk willen vermijden als een magneet aan. Een trauma kan slechts tijdelijk in het onderbewustzijn worden opgeslagen. De spitsing tussen waakbewustzijn en onderbewustzijn is geen natuurlijk toestand, maar een spannningsveld. Daarom worden er steeds levenssituaties gecreerd door ons eigen bewustzijn, waarin de confrontatie met het trauma niet te vermijden is.

  Er zijn natuurlijk vele vluchtwegen, waarin we onszelf niet hoeven te voelen. Drugs, alcohol, , computerspelletjes, ..ornografie, werk en cariére, enz. Maar uiteindelijk wil iedereen toch een vrij leven.

  1. Zijn er nu echt mensen die hier in geloven, ja dat moet haast wel, Jules Deelder zegt het zelf ook, dat hij ook schrijft voor Jan Lul,
   dus Jules fijn dat je aan me gedacht hebt.
   Jenne

  2. Sw Anand Coen,

   Waar op te letten bij het uitzoeken van de cq juiste begeleider, en goed van vertrouwen zijn !
   Ieder mens zit vol kleine en grotere trauma’s, waar door zijn denken en leven rijker wordt.
   Ons onderbewustzijn is onze gevoede en beleerde intuïtie die ons leidt, door stormen en hoge golven, en onze intuïtie naar geluisterd beschermt ons op onze levens weg.
   Ja en dan die vluchtwegen, nou en dat mag toch, dit is inherent aan het leven, je geestelijk staande houden, als mens zijn we zo subtiel en zwak, je onder gaat een levens lange training in het je verdedigen tegen, mensen die je op zwakke moment geestelijk masturberen.

   Zou zeggen luister naar Leonard Cohen, you want it darker, Jenne

  3. Jenne, ik denk dat Sw Anand Coen wel degelijk zaken aanhaalt die vergaande consequenties hebben. Trauma’s op zeer jonge leeftijd en tijdens de zwangerschap. Het feit is dat velen niet terug kunnen gaan naar ervaringen voor hun 3e zo’n beetje. Pas met de gesproken taal valt woorden te geven aan opgedane ervaringen. Ikzelf heb een paar indringende beelden van vóór 3 jarige leeftijd; maar dat is dan beeld en geen taal.

  4. sw Anand Coen
   staat sw voor Swami?
   prachtige aannames die ik heb gelezen. Prachtig ook dat iedereen in dit fysieke lichaam zijn eigen weg volgt zonder % die worden weergegeven en dat er geen vooroordelen zijn hoe een ieder zijn aardse leven wil beleven en vervullen en dat bewust of onbewust alles wordt gedragen op vleugels van liefde en dat een ieder hier gekomen is om zijn eigen opdrachten te vervullen op zijn ‘eigenwijze’

  5. Sw Anand Coen

   ‘Maar uiteindelijk wil iedereen toch een vrij leven”.
   Of de levenslessen die ervaren willen worden?

  6. Madeloes, misschien zijn er geen persoonlijke levenslessen, maar wel oorzaak en gevolg. Misschien, maar goed, ik heb een leven lang ook mijn vragen gesteld; is de ziel niets meer dan het collectieve veld van weten en bewustzijn.
   En dus, is elk mens, maar ook elk ander levend wezen en dus ook aanwezig atoom een manifestatie hiervan. Elk leven weer, elk levend atoom weer.
   En bestaat er dus misschien niet zoiets als een vorig leven, maar bestaat wél het bewustzijn, waar alles en ieder op is aangesloten, en dus ook nooit kan vergaan. Zo’n uitgangspunt maakt korte metten met karma en meer. Maar blijft de verantwoording voor intentie op welk niveau dan ook en daarmee een wereld scheppende.

  7. Nou Anna waarom moeten alle herinnerngen altijd traumatisch zijn, ik houdt van het leven, en vindt het leven mooi, en ben iedere dag blij dat ik er nog ben en van kan genieten.
   Ik raad één ieder die constant met zijn tenen in de as zit, om zijn leven drastisch te veranderen, coute que coute.
   Ik lees een oud boekje over het oude eiland Marken speelt eind 19 eeuw, heerlijk want ik hou van Marken.
   Ik lees tussen door een boekje over het Ainu volk, de oorspronkelijke bewoners van de Japanse eilanden, voor mijn gevoel komen de Markers en deze Ainu’s aardig over één.
   Dan in bed lees ik de Landjonker van barnard, soms leg ik alles ter zijde en lees Calvino, of Colin Specer zijn vegetable kookboeken.
   Toen ik jonger was volgde ik veel lessen op de universiteit van Toulouse, heerlijk je geest verrijken, ja ik weet het is weggegooid geld, ha ha ik neem het allemaal mee, mijn boeken zijn voor mijn kinderen ? hoop ik !

  8. Jenne, alle herinneringen hoeven niet traumatisch te zijn, daar is er maar een voor nodig, en als een niet genoeg is dan een paar. Jij hebt ook je trauma’s, want je hebt erover verteld. Wat je niet hebt verteld is hoe ze in jouw leven hebben doorgewerkt en je gemaakt hebben tot de mens die je nu bent.

  9. En Jenne, wat zou er gebeuren als je niet meer zou kunnen lezen? Ik bedoel, leg die boeken eens opzij om te zien wat er dan gebeurd. Dan wordt je geconfronteerd met je eigen inhoud. Zijn er nog mensen die, al was het maar even tijdelijk, alles even naast zich neer kunnen leggen en voelen wat er dan opkomt?

  10. Anna, onder 13 staat ook nog een reactie.
   Ja zeker heb ik mijn trauma’s en meer als één, heb er wel eens over verteld, soms zijn ze nog angstaanjagend, maar goed ik weet dat ik met ze moet leven, daar tegen over staan ook heel veel mooie herinneringen, zo ik denk dat ik wat dat in balans ben, zo niet was ik er al niet meer geweest denk ik, er bestaat altijd een makkelijker weg
   Maar dat halve smart gedeelde smart, even oppassen, weet wat je begint, de charletans zijn niet uit de lucht.
   Daarom heb ik ook altijd een groot hart voor de zogenaamde mislukkelingen, de dronkaards de veslaafden, het kan spoken in je brein, en dan ben ik altijd bang voor die half balanse kwakzalvers die eens even lekker in brein beginnen te roeren.
   Mijnmoeder was altijd mijn houvast in deze, later moest ik het alleen doen, mijn vrouw is lief en begripvol, maar mankeerd de kracht om mij in mijn duistere momenten bij te staan, en ja dan ben je alleen op de wereld, je komt er alleen op, en gaat er alleen af, opgesodemieterd ouwe lul, je loopt in de weg, maar ik ben stil standing en jij ook, zo de dans macabre !!! Jenne

  11. Ja Anna, die zijn er. Alleen wordt het delen daarvan niet altijd op prijs gesteld. Begrijpend lezen, begrijpend luisteren, is nou niet bepaald een stukje dat de kans krijgt om zich verder te ontwikkelen.
   Zelfs onze swami heeft er wel eens last van.
   Wel jammer, want op die manier gaat veel informatie verloren.
   Aan de andere kant begrijpelijk. Als je altijd iedere nieuwe situatie zou moeten analyseren en nooit op je ‘vooroordelen’ zou mogen vertrouwen, altijd je oogkleppen aflaten… Dat is heel erg veel wat wat dan op je afkomt.
   Een van de dingen die baby’s moeten leren om te overleven is oogkleppen opzetten en vooroordelen vormen. Hoofd en bijzaken scheiden heet dat, met een mooiere omschrijving.

  12. Anna,

   ik kan niet voor anderen spreken, maar ik heb er niet echt een probleem mee om een poosje niet te lezen, maar mijn geest is wel altijd bezig, ook als ik iets anders doe, kan ik nog aan iets anders denken, maar ik kan ook stop zeggen als ik in de natuur wandel, of rond toer, maar ben een geboren entertener ben gek op mensen en probeer ze blij te maken, te symphatiseren, vertel verhalen, zet ze aan het denken, deel mijn liefde en soms indien ik dat denk te moeten doen mijn wealth.
   Voor mij is het leven ook in de slechtste omstandigheden waard om te leven het is uniek gegeven, dit staat ook op de grafsteen van de Hollands-Amerikaanse schrijver Feike Feikema, mooi om te lezen.
   Ook mooie boeken geschreven, Jenne

  13. 11.11 was een reactie op 11.9.
   Psychopaten maken misbruik van het feit dat mensen oogkleppen op hebben en vooroordelen bezigen. Kunnen onderscheiden wat er werkelijk gezegd wordt en wat er gesuggereerd wordt is een belangrijk wapen.
   Op zoek gaan naar het complete plaatje, is er ook een. Veel boeken lezen kan daarin soms helpen. Al is er maar één enkel ‘aha moment’. Dat kan een opstap zijn naar meer ‘aha momenten’.

  14. Jenne, dank weer voor jouw reactie, je bent een open mens, ik hou van alle mensen maar wel in het bijzonder van mensen die in dat opzicht een kijkje in hun ziel geven. Maakt dan ook niet uit of het goed of kwaadschiks is als je begrijpt wat ik bedoel. Je bent een man naar mijn hart Jenne. Ik waardeer echt oprecht je openheid. Zouden meer mensen moeten doen, en ik probeer het en als het me nog niet gelukt is, dan blijf ik het proberen <3

  15. Koekje, ook jou waardeer ik om je oprechtheid. Hopelijk kunnen we met elkaar naast kritische kanttekeningen, ook opmerken dat de 50 plussers hier in een levensfase zitten die ook gecommuniceerd wil worden. Laten we samen lachen en samen huilen.

  16. Anna 11.3 De beelden, gevoelens en fysieke indrukken tijdens een rebirthingsessie kunnen terug gaan tot aan de geboorte zelf. Dat is ook het doel van een rebirthingsessie, want hier ontstaan de eerste indrukken voor het verdere leven. Omdat het bewustzijn van nu (de volwassene) dit alles registreerd kunnen er na de sessies ook woorden aan worden gegeven.

   Vroeger ging men er vanuit dat een pasgeboren baby zich niets kan herinneren van zijn geboorte, maar zodra iemand zijn geboorte herbeleefd krijgt hij/zij de ervaring dat juist alles tot in het kleinste detail werdt waargenomen, gevoeld en geregistreerd. Vanaf die tijd zijn vele vroedvrouwen ook voorzichtiger en bewuster met de begeleiding van een geboorte omgegaan. Babies werden niet langer gescheiden van hun moeder en op de babyafdeling onder felle TL lampen en geschreeuw van andere babies geisoleerd. Er ontstonden boeken voor vrouwenartzen, zoals “geboren worden zonder pijn” , enz.

   Jammer dat veel hiervan alweer vergeten is en veel vrouwen wordt aangeraden om een keizersnede-geboorte te doen. Zo’n 3 % van de kiezersnedes zijn medisch noodzakelijk, maar zo’n 35 % maakt hiervan gebruik. De geboorte wordt dan kunstmatig opgewekt, zodra de gynecoloog tijd heeft en dat moet dan natuurlijk zo snel mogelijk gebeuren. Al tijdens zijn geboorte staat de mens onder stress.

  17. Madeloes 11.4 Ja, sw staat voor Swami? Fijn dat je de geschreven stukjes kon waarderen.

   Je schrijft: “…dat een ieder hier gekomen is om zijn eigen opdrachten te vervullen op zijn ‘eigenwijze’”.

   Ja, ik denk ook dat individualiteit heel belangrijk is. De schepping, zoals deze zich overal laat zien houdt van veelzijdigheid en onderscheid.

   Alleen politici en tirannen willen alles uniform hebben. Kranten met dezelfde berichtgeving, scholen met dezelfde leerstof, mensen met dezelfde overtuigingen, één digitale munteenheid enz. Ze willen zelfs een NWO eenheids religie. Dit alles om de boel beter te kunnen controleren.

   Een mens wordt echter met zijn eigen dromen, voorliefdes en talenten geboren en moet hier binnen zijn levensweg zijn eigen expressie aan geven. Dat maakt het leven juist spannend en daarmee wordt het bewustzijn uitgedaagt sterker aanwezig te zijn. Wanneer alles standaard en automatisch wordt heeft het bewustzijn de neiging in te slapen.

   Het enigste wat je meeneemt bij het verlaten van je lichaam, is je bewustzijn. Als het bewustzijn ook nog eens inslaapt, dan blijft er niets over.

  18. @ Sw Anand Coen 12.18

   Mijn weten zegt mij dat wat jij ‘bewustzijn’ noemt nooit in kan slapen. Dat menigeen op deze planeet eerder op deze planeet aanwezig is geweest als deelnemer of toeschouwer. Dat ervaringen die je meemaakt in dit leven teruggrijpen op verwerkingen van vorige levens met personen en het samenwerken om in liefde dit uit te werken en het implementeren hiervan. Dat hetgeen je ervaart, verwerkt, transformeert je meeneemt.

  19. Madeloes 12.19 Het bewustzijn kan sterker of minder sterk aanwezig zijn. Kijk s’morgens maar eens in de tram. Het bewustzijn kan in een zoembi-achtige toestand komen en zelfs na de dood in een soort sluimer modus raken.

   Niet elk kikkervisje wordt een kikker. Maar elk kikkervisje heeft wel een zeker bewustzijn. Als het aura gemeten wordt van een kikkervisje, dan kun je daarin al de volwassen kikker zien. Maar waar blijft het bewustzijn van dit kikkervisje als het niet tot de gewenste ontwikkeling komt? Het wordt weer opgenomen in het geheel, waaruit het is ontstaan.

   Wij mensen willen graag tot een individuele manifestatie komen, maar dan moeten we ons bewustzijn wel wakker houden.

  20. 12.20
   Wie zegt dat een aura in de vorm van een volwassen kikker het bewijs van ‘bewustzijn’ is en wie weet exact wat er na de dood gebeurt?
   Ik vind het woord aura nogal een vreemde naam, voor het hier beschreven fenomeen.
   Is er een bewustzijn tijdens de slaap, waar bevinden wij ons tijdens de slaap?

  21. In de regel maken wij de mensen, het allemaal veel te gecompliseerd, om dat wij de eenvoud van de evolutie en de voortplanting te min vinden, er wordt van een eenvoudige mooie levensboom een soort overvolle kerstboom grcreéerd, om dat gewoon niet goed genoeg is.
   Het is een komen en een gaan, als het graan op het veld, we worden geoogst door het leven zelf, dat gene wat ons ook creéerde.
   Na ons leven, keren we terug tot stof, en wat er met onze ziel gebeurt, kunnen we alleen naar gissen, helaas zeker weten zal nooit gebeuren, dat is het mysterie van het leven, dat is iets wat buiten ons zelf staat, ik ga nu naar bed, en geef mijn brein en alles wat daar mee te maken heeft rust, ik zet de malle molen een poosje stil, welterusten, Jenne

  22. koekje 12.21 Fijn dat je je hier wilt verbinden met dit thema “bewustzijn”. Mag ik je vragen om 2 of 3 redenen te vinden, waarom het kikkervisje waarschijnlijk een bewustzijn heeft?

  23. Koekje, vooroordelen, is = is, Intuïtie geboren en gevoed uit beleving, neem de moeite en lees hier René Descartez over na.
   Ik vindt dit altijd één van belangrijkste Filosofiën, hij scheidt het lichaam en de geest, om hem hier voor te straffen hebben de in Danemarken gevestigde Jézuïten zijn lichaal zonder hoofd terug gestuurd naar Frankrijk na zijn dood ? moord, zijn hoofd is verdwenen, dit gebeurd wel meer in onze bijzonder verfijnde civilisatie !
   Jenne

  24. God allemensen waar hebben we het hier over, het kikkervisje, is geen vis maar een créatie van God, ja natuurlijk vol leven en denken, ook zij hebben hun kikker universiteiten en Leonardo de Vinci’s, verder is de kiiker een oversexste gek, ligt het liefsrte de hele dag op een andere kikker klaar te komen, van daar zijn etiket van sex symbool.
   Geboorte Keizerssnede niks stres, veel beter voor moeder en kind, dat gemartel van barende vrouwen wel eens aangezien, babytjes met ligte hersen en andere afwijkingen door zuurstof gebrek, denk voor dat je schrijft svp, Jenne

  25. Koekje, je lacht zeker om de zin “denk voor dat je schrijft svp”.
   Dat mis ik ook vaker, o.a. bij jenne en bij jou.

  26. @ Sw Anand Coen 12.20

   ‘Wij mensen willen graag tot een individuele manifestatie komen’

   dit is jouw gedachtengang en ik respecteer deze.In mijn gedachtengang om er woorden aan te geven is ‘wij mensen’ hele kortzichtig woorden. Welk spel wil je hier spelen/uitspelen hetzij als groep hetzij als individu. Het voorbeeld van het kikkervisje is misschien het nader voor jou te bekijken waard en mis je volgens mij hierin een schakel van zowel het individuele in het totaal en het oneidige maar dat is mijn beleving. 🙂

  27. Deze conversatie doet mij denken aan mijn hippie time, oya ya, free spirit, meer bhudist als Bhuda him self, kreeg later de grootste ruzie met mijn vader, wilde onder geen beding dat ik Officier werd in het Nedelanse leger, om dat ik dan de eed van trouw zou moeten af leggen, aan de Koningin van de bijenkorf, dus werd ik Sergeant, nou was ook leuk met de soldaten, samen het oorlogsspel gespeeld, ach ja wat waren die Officieren en stel potloodventers, maar goed de Sergeanten zijn de backboon van alle légers, en slimmer als slim.
   Dit even terzijde, voel me altijd thuis op de site, zal het missen als ik niet meer ben, ha ha the day I die, alle klokken stoppen, de auto’s op de weg stoppen, alles staat stil, hij is heen gegaan, waar naar toe dan, ja dat blijft nog even een geheim, nou Cozmic, ben benieuwd hoe je er uit gaat zien na je Lobben operatie, misschien nog lobberigger kan haast niet !
   Jenne

  28. mc, waarom ben je nu toch zo verdomde rancuneus, we love you to, beste lieve meid, kom op gooi dat kwade masker weg, en toon je betoverende lach, betover ons met je zelf !
   Jenne

  29. mc, er zijn momenten dat je de handdoek in de ring moet gooien, wil je onder de mensen blijven.
   En waarom schrik je, je kunt toch niet zo verhard zijn in je gevoelens, dat je een uitgestoken hand niet wilt zien.
   Jenne

 11. Anna en misschien Madeloes, lees de Tarot, één en al misére, de vrolijke goochelaar met zijn eeuwige hoed op , weten ze zelfs iets triest mee te geven.
  Aan het negatieve zitten meer mogelijkheden voor de pseudo helpers, als aan het positieve, en misschien is er wel meer negativiteit als positieviteit, voor mij niet maar volgens Moliëre zit de wereld vol hypochondrians, en worden vrolijke mensen vaak niet serieus genomen, van daar zwaar moedige zwaarlijvige figuren gaven de toon aan.
  Groet Jenne

  1. Jenne, de tarot is het leven zelf dacht ik althans 😉
   Het begrijpen ervan is voor een ieder verschillend, in dat opzicht is de tarot een spiegel. Ik heb er ook gebruik van gemaakt, maar mij heeft het niet geholpen haha. Het antwoord weet je namelijk wel, daar kan geen Tarot tegenop.

  2. Toch nog maar even een ps, de tarot kan dan misschien helpen het antwoord te ontsluiten wat ze zelf al wisten.

  3. Anna, het plaatsen van de kaarten en het lezen hier van, is een persoonlijke wensspiegel, een bevestiging van je wensen, en het valen hier van, had een oude leermeester, een vreemdsoortig iemand, hij pendelde er op los, speelde op zijn doedelzak, nou ja je begrijpt, een heerlijk mens, bij mijn bezoekjes flesje goede wijn en wat mooie kaas, hij was verzot op mystique gebeurtenissen, zijn huis was een labyrint van alles van zijn reizen meegebracht geloof niet dat hij ooit een vak heeft uitgeoefend, hij was het, die vertelde mij van zijn oude familie die allemaal om het goede oude personeel draaide, vroeger was het belangrijk als je een dak boven je hoofd had en te eten, en ieder één kroop met ieder één in bed, kinderen werden niet oud, op de uitzonderingen na, een groot esotherisch sexueel gebeuren,
   meestal de kleine land adel vaak echt gerespecteerd, koningtjes in hun gebied, ze moesten wel de kerkvorsten onderhouden met eten en drinken, en jonge mensen, maar hij wist alles van de tarot af, elk kaartje heeft honderde betekenissen nagelang zijn ligging in het spel<.
   Groet Jenne

  4. Jenne, elk kaartje heeft exact de betekenis die je er zelf aan wil geven, dat is tarot…
   Daarom kan ik er ook niets mee, want het antwoord ligt reeds in mezelf besloten.

  5. Zo dacht je dat Anna, het esotherise universum is een paralel van ons universum, daar is alles oposite aan ons, daar kun je al overleden zijn terwijl je hier nog leeft, mad Blavatski moet je lezen, ook het boek van de vrij metselaar en vader geestelijke vader van Corto Maltese, verteld het één en ander in zijn boek, ik wil je niet bang maken, maar er is echt meer tussen hemel en aarde, ken je de boeken van Dante, ik verdiep mij hier nu niet meer in, het is te dichtbij gekomen.
   Jenne

  6. @Jenne

   Met liefde gelegd met liefde ontvangen. Wijsheid is al wat is 🙂
   Laat het ‘leven’ komen met zijwegen of hoofdpaden.

  7. Ach Madeloes, hier waar ik woon ben ik nu intellectueel contact arm, mijn belangrijke contacten bevinden zich in het noorden, de broeder en zuster schappen zijn arm in leden, we doen het met de oude résiduen van de Katharen, de bochomillen, en de sterke groep Joodse Maranen, mijn oude contacten bevinden zich in Vlaanderen Gent, Leuven, het kloppende intellectuele hart van Europa.
   Ik ben me zelf al verscheidene keren tegen gekomen, zo van wellis nietus, maar de liefde voor weten, en mens zijn, brengt je op hele andere plaatsen, als wat je verstand voorsteld.
   Kan me zo voorstellen dat jij dit wel begrijpt.
   Groet Jenne

  8. @ Jenne

   mag ik zeggen dat ik je geweldig vindt als hoeder van het zijn in al zijn facetten. Is het niet heerlijk om te weten dat welliswaar op hun ‘eigenwijze’ weer anderen dit stokje overnemen op deze planeet die zo de moeite waard is om te zijn met al zijn pracht, diepte en hoogtepunten en toch de innerlijke vrede te vinden ondanks alles wat er in dit leven je diep raakt.

 12. Intussen doen er zich in het Midden Oosten ontwikkelingen voor die weinig geruststellend zijn.
  http://www.veteranstoday.com/2017/01/27/war-in-lebanon-coming-to-a-theatre-near-you/
  De voormelde tekst geen een andere kijk op het conflict en Syrië maar ook op de nep staatsgreep tegen Erdogan, en welke belangen Gulen werkelijk dient.
  Nog een bron :
  http://www.veteranstoday.com/2017/01/15/israel-gets-caught-orchestrating-world-war-again/
  Deze laatste tekst geeft een beeld van de explosieve toestand.
  Het Midden Oosten is nu de Balkan van voor WO I !!
  Intussen is de USA gedegradeerd tot een schoothondje van Bibi :
  http://www.veteranstoday.com/2017/01/26/deathgrip/
  met titel :US is in Israel’s death grip

  1. Sub Rosa

   Het is allemaal zo enorm verwarrend, we kunnen er naar raden, zelfs de mensen die ik ken op hoge posten met heel veel relaties, als ik ze iets vraag, zeggen mij dan niets te weten, niet waar natuurlijk, maar goed de echte waarheid is maar door een paar geweten.
   Maar dat het de Joden met hun Zionistische broeders de touwtjes in handen hebben is juist denk ik.
   En met het vele geld waar over ze beschikken, kopen ze een ieder om, hoog of laag, een ieder heeft zijn prijs.
   Jenne

  1. mc,

   Dit was één van de beste TV series, de onbenullige minister bespeeld door zijn oneigenlijke dienaren, dit speelde in de UK, maar denk dat dit beeld zich overal herhaald in de Europese politiek en overheid.
   Groet Jenne

  1. @Joep Zander

   de link met hierin

   Rechtersambtseed
   “Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen”.

   Trouw zijn aan de koning? Hopelijk verdiepen mensen zich wie deze Koning is?? en waarom aan een ‘koning’? dan neem ik aan dat dit niemand deze belofte wil afleggen.

 13. Ik ben zo blij dat als ik op deze website ben er veel mensen zijn die DENKEN! Snappen en zien dat we in een corrupte wereld leven. Terwijl ik me normaal gesproken erg alleen voel… Maar wanneer komt de verandering en waarop wachten we. Hoe lang gaat dit alles nog duren ..!?

  1. @ Robert

   Niet nodig om je alleen te voelen hoor 🙂 welke verandering wil je? en waarop wacht je?
   De vraag hoe lang gaat ‘dit’ nog duren is een open vraag met vele mogelijkheden. Als deze vraag alleen gebaseerd is op corruptie is de mogelijkheid aanwezig dat dit nog wel even kan aanhouden maar ik neem aan dat dit gegeven je intuïtief zelf ook kunt invullen. Hoe meer ‘wakkere mensen’ hoe beter 🙂

  2. Met de verandering bedoel ik; het aftreden van machthebbende, het gedag zeggen tegen geld, de vrijheid krijgen om echte keuzes te maken.
   Ik wacht op het verenigen met elkaar. Dat we ons werk neerleggen, dat we het geld verbranden en de machthebbende de rug toe keren dat we KIEZEN voor gezondheid, natuur, welzijn, kunst, cultuur, en spiritualiteit.

   We weten dat wat er gebeurd niet goed is en dat het niet klopt, maar we blijven wel werken… we stappen wel in de auto… we zitten s’avonds wel achter de TV en komen nog wel in de supermarkt. Ook de “bewuste” mens.

   Ook de macht zal gaan aansturen op gezondheid, op vrijstellen van basis behoeftes
   maar dit zal niet de juiste weg zijn maar de weg van de NWO. En zo zullen de mensen wakker worden… dit is zorgelijk.

   We zouden de koning van zijn troon moeten gooien de politiek en zijn gebouw met de grond gelijk maken en de wet zal verbrand moeten worden. Dit hoeft niet met geweld in tegen deel dit moet met beleid. De kennis moet namelijk bewaard worden.

   We moeten begrijpen dat we geen ontwikkeling doormaken de laatste 2000 jaar, maar snappen dat we onder drukt werden. We zullen niet leven als holbewoners, maar als vorsten.

  3. @Robert

   naar mijn idee verenigen zich steeds meer mensen met elkaar en wordt er wel degelijk aan gewerkt om een omslag te maken om het zgn. ‘slavenjuk’ niet meer te dragen Het zijn hele kleine stapjes op een lange ladder maar elke stap is er één. Zoals jij aangeeft 2000 jaar (of langer) is een lange periode en zoals bij elke ziekte deze heeft een weg van ontstaan en een weg van genezing en dit gaat niet van de ene op de andere dag. Gelukkig worden steeds meer mensen wakker en alleen daardoor ontstaan er al veranderingen.
   Je zult vast meerdere reakties krijgen op je schrijven 🙂

  4. We voelen ons denk ik allemaal, van tijd tot tijd eenzaam, “”maar niet alleen”” een gezegde van oud Koningin Wilhelmina, misschien nog één van het goede soort, ze had een geweten en gevoelens, zo !
   Kijk we zijn allemaal kleine verbaasde mensen, kijk als je op een toets drukt verschijnd er een teken op je lichtend scherm, is dit om ons bezig te houden, en tot eenzame mensen te maken, als mens heb je lichamelijk contact nodig een vluchtige kus, een diepe omarming, een lief woord, ga lekker naar een goed café, en discusseer en denk met de anderen, misschien loop je een stomp op, dan voel je tenminste je lichaam, en je gaat vervult naar huis, en misschien niet alleen, zoveel te beter, groet Jenne

  5. @ jenne

   Het is een soort van lief bericht van je, maar ik ben niet eenzaam op dat vlak.. wel lief bedoeld. Ook wilhelmina is niet goed… volgens mij zat zij in England (het land dat de 2de wereld oorlog en dus Hitler financierde) iemand die sigaretten strooide uit het vliegtuig na de “bevrijding”… van wie we chocola en tandpasta kregen. Er is geen macht die goed zou kunnen zijn!11

  6. Ja Robert,

   mijn liefde is voor mijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, verdere familie vrienden en kennisen en de welwillenden, de rest kan in de poepzakken.
   Ieder mens is een product van zijn opvoeding, en dan de omstandigheden spelen een grote rol ook zo bij
   Wilhelmina.
   En in plaats van te wachten, zou je misschien daadwerkelijk kunnen helpen de situatie in je denken en doen te wijzigen.
   Groet Jenne geen Hugh deze keer !

  7. Sorry Jenne, het lijkt alsof je het niet snapt… of je praat langs me heen (misschien door je opvoeding) ?? ik weet het niet. Daarnaast lijk je een disinformant!! ben het totaal niet met je eens.

  8. Ook op 21 geplaatst (mistake sorry)maar wil hem toch graag onder 19 plaatsen
   @Robert 19.17

   zo te zien wil je je eigen ‘ei’ kwijt en komen de antwoorden die je wilt niet opeens uit de ‘hoge hoed’ te voorschijn. Er is genoeg te lezen op deze site over je ‘onvrede’ ga ze eens lezen. En één ding blijf met je poten van Jenne af om het als disinformant weg te zetten.

  9. Madeloes voor jou het zelfde, je praat langs mij en andere heen. Ik heb geen onvrede, maar vragen. Wie zegt dat ik die andere berichten niet lees… Ik hoef me ei niet kwijt, maar nogmaals vraag me dingen af en ik heb nooit aan Jenne gezeten????? daarnaast reageer je nogal vijandelijk en dat past niet bij een bewust mens, daarom LIJK (ik zeg niet ben) je misschien ook wel een disinformant (die zijn eigelijk nog wijzer), want als het volgens jou in stappen gaat, (wat de elite ook doet) dan zal je er noooooit wakker uit komen, maar eerder een soort lucide droom verkeren. veel succes met lezen en niets doen!

  10. @ Robert

   dank voor reactie. Het staat je altijd vrij om een ‘leider’ te zijn en veranderingen te bewerkstelligen op je eigen manier.
   Je laatste zin
   ‘veel succes met lezen en niets doen!’vind je hopelijk niet erg dat ik dat zelf bepaal.

  11. Madeloes, jammer van onze energie, ik had wijzer moeten zijn, en mijn intuïtie moeten volgen, deze Robert heeft vele namen, is voor liefde en genegenheid ongevoelig, zoekt een zacht plekje in ons panzer om zijn giftige pen in rond te draaien.
   Hij speelt voor Anarchist maar mist de diepte van het zijn, ik ken er vele, één van de grootste was Eco Umberto, het zijn hele specifique geesten, soms vind ik de Franse gramatica mooier mijn gevoelens uitdrukken, van daar, ik dank je voor het opgehouden schild om de onverwachte slagen van deze Robert af te weren.
   Vriendelijke groet Jenne

  12. @Jenne

   iedereen krijgt bij mij het voordeel van de twijfel ongeacht dat ik voel dat het twijfelachtig is wat degene voorstelt te zijn. Zijn opmerking was niet tolerabel.
   Wat Eco Umberto zijn boeken betreft; slinger van Focault bijna niet om door te komen en velen met mij een van de weinigen die het op mn tandvlees heb uitgelezen aangezien ik hoopte dat er een gevoel in werd gelegd. Helaas kon het niet bespeuren maar uiteraard is dit mijn eigen beleving

  13. Ach Madeloes,

   sommige of his books, are very hard to consume, maar hij heeft er meer geschreven, heb deze man mogen mee maken in zijn vaderland Italië Genua, op een besloten congres, nou kan je vertellen, en er zijn er meer zo, het is jammer dat het Latin verdwenen is, ook uit onze kerken, gaf nu juist dat diepe donkere mysterie wat een religie zo boeënd maakt, en het koppelt aan ons verre verleden.
   Jenne

 14. Geen reactie om te publiceren!
  Uw taalgebruik is niet geheel correct: taalfouten leiden ertoe, dat de zinnige dingen die u schrijft minder au sérieux worden genomen.
  ‘ondanks dat’ is geen goed Nederlands: wat dacht u van ofschoon of hoewel?
  Dit is één voorbeeld.

  1. Margarita,kruip jij even gauw weer onder je hunebed waar je weg komt. Niemand verplicht jou deze site te bezoeken. Maar even ergens anders je frustraties weg schrijven is een strak plan.

  2. Een taal is een levend onderdeel van ons zijn, met prachtige gedichten en woordspelingen, en ja schrijffouten, die gene die zich geroepen voelen constant regetjes te creéeren, moeten dat doen, al was het maar voor hun Eigen gemoedsrust, het kan een thérapie zijn.
   Groet Jenne

 15. @Robert 19.17

  zo te zien wil je je eigen ‘ei’ kwijt en komen de antwoorden die je wilt niet opeens uit de ‘hoge hoed’ te voorschijn. Er is genoeg te lezen op deze site over je ‘onvrede’ ga ze eens lezen. En één ding blijf met je poten van Jenne af om het als disinformant weg te zetten.

  1. @Cosmic

   ik zou zeggen even dooroefenen 🙂 na de laatstelink oooooooooohhhmmmmmmmmmmm is dit wel een killershot 🙂

 16. Er wordt veel vuldig beweerd dat alle oorlogen bankster oorlogen zijn, deze theorie blijft niet staande als we naar de oudheid kijken.
  Mijn visie is deze ; een gek of een paar gefrusteerde figuren, willen hun ideé uitdragen, en denken daarbij aan één oorlog, om dit te financieren zoekt men geld, en komt dan bij de financiers van het kwaad terecht, in dit geval de banken die hier voor open staan, en voldoende garanties denken te vinden bij een eind overwinning, als intelligent mens denkende, zou ik zeggen financier beide zijden, met vol doende garanties, ben je dan altijd winnaar, maar de aanleg begint bij de kwaadaardige mensen, of geflipte ideologen.
  Jenne

  1. Jenne,

   als je inderdaad de geschiedenis raadpleegt zul je merken dat er altijd verdrukking heeft bestaan.

   Toen vroeger de rijkdom vooral bestond uit het hebben van grond en anderd eigendommen, slaven en sexslavinnen incluis zul je merken dat dit soort praktijken niet meer mogelijk was na de invoering van de industrieele revolutie;

   Aldus was het nodig ondergronds te gaan en de rijkdom anders uit te drukken. Dit gebeurde via geld en bankactiviteiten en vormen van satanisme.

   Je zal begrijpen dat het om dezelfde mensen gaat of afstammelingen ervan die de rijkdom hebben behouden, al is het in een andere vorm.

   Dat we nu in een nieuwe vorm van rijkdom evolueren is een feit! Electronica is ’the word’. Dus als we slaaf blijven van onze electronische speeltjes zullen we ook slaaf worden op ander gebieden in ons leven.

   Besluit:

   Naar mijn bescheiden mening zijn de meeste oorlogen wel degelijk bankeroorlogen!

  2. Peter van Hecke

   Ja je hebt zeker gelijk de laatste 1000 jaar, bij het lezen van het boek over het Romeinse rijk, valt het op dat 1/3 van de inwoners slaven waren, over genomen van de Grieken en Byzantinen, op zich een misdaad tegen de mensheid.
   Ja je spreekt hier over het oude geld, het oude bezit, wat bijna nooit verdiend, of liever nooit vergaard werd op een menselijke manier, ja het zit in ons, toen de ruiter volkeren, hun terrein uitbreiden, slachten ze alle mannelijke leden van een stam af, en lijfden de vrouwen in hun gemeenschap met hun kennis, te zien aan de gefabriseerde potten.
   Mijn vraag is wel, tijdens de vele oorlogen in de oudheid, bestonden er toen al banken, dacht het niet, wel een soort geldleners veel later, die uit het voorportaal van het religeuse gebouw werden gesmeten.
   Jenne

 17. Mag best eens even worden gezegt, zit er net over te denken de site WTK, gerund door Guido.Jonker, met de volledige inzet van Arend Zeevat, is een uniek iets in mijn dagelijkse leven, boeiende, onderhoudende artikelen, up to date qua dagelijkse politieke stromingen, en gebeurenissen, van daar mijn diepe buiging als dank voor het gebodene, nog maals bedankt, in de mensen Guido, en Arend een welbehagen, misschien een itsje te overdun maar het doet mij plezier dit te mogen zeggen !
  Jenne

 18. Beste mensen, blijf recht opstaan in deze maalstroom van liegende heulende media.
  Trump is een ander soort President, gee, livertje maar zeker geen hypokriet.
  Denk eens aan die smerige puppit Obama met zijn killer drones, of aan Albritgh die het geen probleem vond om duiende Iraqse kinderen op te offeren, of Clinton die met de hulp van de UK socialisten, Libië in de afgrond gooiede, en hun gekozen leider Gadafi liet vermoorden, en dan Soros die dit allemaal orkestreert, om Trumph proberen te stoppen, alvorens Trump Soros uit de VS verband, wat hem ook in Rusland is gebeurd, ja Soros is wel duidelijk wat je allemaal met poen kunt doen.
  Enobjectieve krant in deze The Spectetor.co.uk.
  Jenne

  1. Kijk: While the lying media is freaking out over President Trump’s travel ban for seven Middle Eastern countries deemed security risks, they didn’t give a damn about Obama bombing them.
   Ofwel, Obama bombardeerde hoegenaamd uit veiligheidsoverwegingen 7 landen helemaal plat en dat was geweldig, nu worden de media helemaal hysterisch als Trump 5 van die 7 landen een tijdelijke inreis verbod geeft.

   En deze: http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/01/deze-16-landen-hebben-een-inreisverbod-op-israelis-maar-daar-kan-politiekcorrect-links-zich-niet-druk-om-maken/

  2. Jenne, ik ga vooralsnog uit van het schaakspel der eliten, Trump is wat mij betreft een schaakstuk.

  3. The good and the bad guys spelen hun spelletje, inclusief Putin, en ze bewegen mee met de massa, wordt de massa, of een groeiend deel ervan, meer bewust, dan stellen ze de regels van het spel bij.’

  4. Hopelijk gaat dit bijstellen van de regels net zolang door totdat we een harmonie hebben bereikt waarin een ieder vanuit zulk een basis weer in vrede, liefde, schoonheid, waarheid leven kan…

  5. Maar daarbij geldt ook, nog steeds, dat een ieder zijn/haar eigen hypocrisie moet afleggen. Zo binnen zo buiten; zo boven zo beneden; enzovoorts…

 19. Er is nu een politieke eindstrijd gaande, het is de uit een l’etarchise slaap ontwaakte Vrij metselaars, vooral in de VS, ook de zwarte loges zijn hier nauw bij betrokken.
  Tegen het onder nieuw bewind staande Vatikaan, om dat de Malta ridders zich achter Trump hadden geschaart, heeft de Paus nu een top Duitse Nazi benoemd tot Generaal van deze orde, de Katholieke wereld is aan het scheuren, één helft met Trump en de Vrij metselaars, de andere met het Vatikaan dus plus Jézuïten en Londen, cq Zionisme,
  in deze schijnt Putin naast Trump te staan.
  Trump wil de wet die de FED gecreéerd heeft terug draaien waardoor het totale vermogen van die bank, bij de huidige overheid van de VS terug komt, weg schulden !
  Soros speeld zijn smerige spel, maar niet meer erg lang denk ik, zijn houdbaarheids datum is al ver overschreden, dus !
  Jenne

  1. Cozmic, ik waardeer Bernaerd Guenther zeer, maar desondanks vind ik dat hij veel te veel woorden gebruikt voor wat uiteindelijk iets in wezen simpel is.
   Ik hou me aanbevolen voor websites of mensen die hetzelfde in veel minder woorden kunnen zeggen. Bernaerd is ook vooral een verdienmodel…

  2. Jenne, volgens mij is er slechts een strijd gaande tussen een goed en slecht geweten…

  3. Jenne, veel letters tot je nemen maakt je geen beter mens, al die lappen tekst, kom op zeg. Zonder denken weet de mens beter wat hem/haar te doen staat. Het denken is verworden tot een grandioze valkuil.

  4. Descartes ging al de mist in, toen al…
   Ik denk, dus ik ben? Echt niet, zonder denken is de veronderstelde persoon ook aanwezig. Bewustzijn heeft niets met denken te maken.

  5. Anna sorry hoor maar je beweringen slaan op niets, lezen en overdenken, kan je wijsheid vergroten, daar is ons hele systeem van wijsbegeerte op gebasseerd.
   Réne Descartez, ik denk dus ik ben, is juist, heeft niets uitstaande met wat jij te berde brengt, hij heeft het niet over de plaats bepaling of aanwezigheid van de eventuele denker.
   Een kip zonder kop, heeft ook bewust zijn, je zal bedoelen gehad, na het stoppen van de bloedstroom valt het bewust zijn weg.
   Je bent onzorgvuldig in je uitspraken beste Anna, wend je af van de wetenschappers soort verlengstuk van industrie en overheid, en wend je tot de wijsbegeerte, stuk spannender en ook heel romantisch in hun denken, deze mensen werken vaak met de illusionaire wereld, denk dat dit jouw beter aanstaat,als artisinaale denker, Groet Jenne

  6. Jenne, ik denk dat wijsheid in de mens zelf zit en dat veel denken daar alleen maar van afleid. En nogmaals wat bewustzijn betreft hangt het van de definitie af die je daarvoor hanteert; ik ga uit van het bewustzijn die aanwezig is zonder dat er nagedacht moet worden. Mediteren is daarvoor een oefening. Hoe dan ook, als het denken wegvalt, er geen gedachten meer zijn, dan is er nog steeds bewustzijn. Het ervaren van (je) aanwezigheid.

  7. Jenne, welk bewijs wil je, wetenschappelijk bewijs is niet mogelijk. Dus blijft over “ervaringsbewijs”. Vervolgens kun je de eigen ervaring toetsen aan anderen met soortgelijke ervaringen. Wat betreft het eerste, kijk naar kinderen op betrekkelijke jonge leeftijd; die hebben een soort wijsheid in pacht wat nog niet verstoord is door welk denksysteem dan ook maar als bijvoorbeeld het onderwijs. Wat betreft het tweede heb ik zelf de ervaring en gelezen, gehoord, van mensen met soortgelijke ervaringen.

  8. En nog even over die kip zonder kop, dat ging volgens mij over het spreekwoordelijke gezegde. Hoe dan ook hebben kippen ook bewustzijn, alleen beseffen ze het (misschien) niet op de manier zoals mensen het beseffen.
   En wat er met een kip, maar ook een ander levend wezen, waaronder de mens, gebeurd die de kop echt wordt afgehakt weten we niet.
   We weten iets over bijna dood ervaringen, maar daarvoor geldt: bijna dood is niet dood. Dus wat werkelijk dood zijn inhoudt weten we niet.

  9. Cozmic, ik bedoelde meditatie als oefening om aan gedachten leren geen aandacht te schenken. Ik zeg slechts dat meditatie daarbij behulpzaam kan zijn. Het gaat om de ervaring dat als er geen gedachten meer zijn er tóch sprake is van bewustzijn.

  10. geen idee wat meditatie is, maar dat zal dan wel meditatie zijn. uiteindelijk zijn het de dagelijkse kleine dingen die ut hum doen, ten goede en ten kwade, de deeds en de hints, steeds weer step by step al doende dat wat gezien gedaan wordt of juist niet, de omissies de gaten vertellen het volle verhaal. de teneur van de terreur. http://www.encyclo.nl/begrip/teneur incremental de trend zetten in een bepaalde richting die vaak genoeg niet gezien wil worden, zegt genoeg. silence ach ende mad brrr bevries en huiver stand still and deliver. Adam & The Ants – Stand And Deliver https://www.youtube.com/watch?v=4B2a6l6wM2k good deeds gone bad and the dirty ones dirt cheap. AC/DC – Dirty Deeds Done Dirt Cheap https://www.youtube.com/watch?v=26wrvblgGP0 ik zei tegen mijn zus van hij krijgt maar 1 dollar per jaar hoor, dat kon niet want volgens haar moet het een te rijke slechte figuur zijn en die doen dat niet, Trumpie, ik zeg ik zoek het wel even op vanavond, dat wilde ze niet weten en volgens pa moest dat ‘fake news’ zijn, ik zoek het later vanavond wel even op zei ik nog een keer, toen werd het stil… $1 salary Trump http://www.bbc.com/news/election-us-2016-37977433 lastig die parallel universe time line rift split effecten, Adam noagenda heeft het daar al 2 uitzendingen over… 10 jaar terug mij voorspeld dat verschijnsel, belangrijke momenten dienen zich aan, ik moest vooral op het getal 8 blijven letten, heb ik 8 jaar lang trouw gedaan, afgelopen zaterdag viel ie uit het niets ineens uit de bevallige rode lipstick mond van een goede doel pabo studente straatverkoopstertje in de hoofdstraat, dat getal, wow, leuk ding hoor, ook lievelingsgetal van haar moeder zei ze schattig en de jeugd krijgt te veel kanker vertelde zuh, ik zeg ik weet het, en ze worden behandeld met mosterd gas zeker zei ik, vinden ze het gek dat 75% daar aan dood gaat, iets over Kika research en nieuwe immuniteits aanpak, neeh ik wilde niet maandelijks gaan betalen, heb uitgelegd waarom, de volgens mij bewuste voedsel groothandels unie van de grootscheepse lever vergiftiging, kwam haar welzeker bekend voor die plot en ik had het nog even over de nieuwe generaties, de schat, ze dacht zelf dat al ze van de oudere was, ik zeg van jou zie ik als nieuw dat je het even weet, tegenwoordig denken ze met 25 het al gehad te hebben, onvoorstelbaar, maar de nieuwste komen niet meer buiten vertelde ze, gelukkig kon ze haar moedige outdoor verkoop exercitie verder afdraaien bij mij, opwarmen benoemde ik dat naar waarheid, haar koude kluifjes weer terug in de wollen van wanten gestoken, aah gos rot baantje in het weekend, maar gelukkig rap van de tong gesneden beetje bibberig in het begin daarna vlot vloeibaar goedaardig warm gedraaid, 2 dagen later belangrijk uniek bezoek aan huis gehad van 2 hr dames van kaliber, daar ben ik voorlopig mee gezegend zeg, die sterren zijn zo gek nog niet blijkt uiteindelijk. Dat dichten was gaaf van jou Jenne.

  11. Coz frappante greep weer eens van jou zeg! ‘From Santiago de Compostela’, sinds een kleine week in het gelukkige bezit van goed passende moderne outdoor wandelschoenen, vandaag even op en neer gelopen wat ik normaal nog nauwelijks met de fiets doe, soort monokiale zaligheid is er verbonden en aandachtig vlot wandelen, doorstroming aarding beleving van de omgeving, revitalisatie kortom weer zichtbaar durven zijn, door die nieuwe high tec licht gewicht schoenen nu ook in de winter boven het veen.

  12. Wordt tijd dat je een hond uit het asiel haalt Hyper, lekker iedere dag de hort op met een reden en een maatje die in je gelooft.

 20. Nu even nog dit, als het Trump niet lukt, of het hem onmogelijk wordt gemaakt, om door wat bijvoorbeeld Ran Paul ook zegt, om het grote financiele debacle niet te kunnen cq mogen voorkomen, gaan wij in een uiters precaire wereld situatie komen, wat de bedoeling was cq is van de NWO.
  We zijn echt beland in een hele gevaarlijke matrix, die ook heel goed kan leiden tot WWIII, wanneer het Trump en zijn kornuiten niet lukt plan A uit te Voeren, wordt het zeker plan B, WWIII er rest ze niets anders !
  Jenne

  1. En dan dit even voor mc en Madeloes,

   Soms als ik droom kan ik Vliegen
   En al vliegend ben ik vrij
   Niets te willen
   Niets te weten
   Niets te moeten
   Dan er zijn

   Jules Deelder

  2. @jenne 28.1

   kheb wat afgevlogen vandaag daarom staat mij reactie in de wacht. Kan mijn eigen naam niet meer spellen 🙂

  3. @ MC 28

   je moest eens weten waar ik allemaal last van had 😉

   dank je voor je wens dat doet een mens weer goed. Fijn je weer te zien!

 21. DE LINKSE ANTI TRUMP Demonstratie Malieveld georganiseerd door Wouter Booij, DE PvdA persvoorlichter Den Haag !!! De demonstratie tegen Trump gisteren op het Haagse Malieveld toont weer eens overduidelijk aan hoe de linkse machten Nederland radicaal misleidend in hun greep hebben !!! Het recht om te demonstreren geldt voor iedereen, maar de ervaringen van o.a. het afgelopen jaar tonen aan dat gemeenten zich flexibeler opstellen als het gaat om een linkse manifestatie dan als deze wordt aangemeld door ‘rechts’

  Voor zo ver u het nog niet tot u heeft laten doordringen, de recente en vele andere demonstraties in den Haag worden georganiseerd door Wouter Booij, Persvoorlichter & Communicatie man bij de PvdA, Den Haag. Tevens klust Wouter nog wat bij via zijn ‘Sponning Communication ‘ een bedrijfje dat zich bezig houdt met debat begeleiding, organiseren van vooral extreem linkse manifestaties enz.
  Een toch niet geheel loepzuivere combinatie van activiteiten voor iemand die deze demonstratie op het Malieveld opganiseerde onder de noemer ‘Holland against hate ‘ Dat dit in den Haag mogelijk is, hebben wij al eerder meegemaakt en bevestigt dat links zich in ons land diep genesteld heeft met alle negatieve gevolgen van dien.

  Een bepaalde functie vereist ook bepaalde voorwaarden, maar dat telt in Den Haag niet mee, zodat het woord latente belangenverstrengeling niet aanwezig is. Dat er mensen zijn die zich tegen het beleid van Trump keren en dat kenbaar willen maken, dat moet in onze ‘schijn democratie’ kunnen, maar na interviews en de artikelen in de MSM te hebben bekeken, kunnen wij slechts tot de conclusie komen dat de demonstratie een goed georchestreerde agitator actie van de Linkse zijde van NL was!!

  Hoe kunnen wij dat beter verklaren dan door het feit dat alle KOP- STUKKEN van de linkse politieke partijen aanwezig waren, inclusief minister/kraker Jet Bussemaker en hun stemvee dat nauwelijks wist waarover het ging op te jutten met de bekende linkse propaganda kreten. Verslaggevers die zich tussen de menigte waagden, kregen o.a. te horen van een Mozambikaans meisje dat in ons land “studeert” dat zij dit doet in een vrij land omdat in haar land Mozambique oorlog heerst. Een snelle AIVD check op de pagina van de RijksRoverheid toont zelfs geen negatief reis advies naar dat land aan ! Duzzzz….

  Een andere argument kwam van een man die trots wist te vertellen dat hij ook al in de jaren ’70 tegen de aanwezigheid van kernbomen in ons land had gedemonstreerd. !!!! Deze 2 voorbeelden slechts om het ‘niveau ‘en de motivatie van dit opgefokte groepje mannen en vrouwen weer te geven , waarvan enige zelfs hun kinderen protestborden in de hand hadden gedrukt en deze verwonderde kleuters het maar een gekke boel vonden.
  Maar, …… hoe je over Trump denkt, voorlopig lukte het links wel ( volgens hen dan ) rond de 2.000 man op de been te brengen. Dat betekent dat links zich beter organiseert dan rechts en dat is beangstigend. Het gevolg zou wel eens kunnen zijn, dat ondanks al uw goede bedoelingen en de hoop dat Wilders het probleem voor u gaat oplossen, u wel eens bedrogen uit zou kunnen komen, daar een Wilders als premier op alle mogelijke manieren gesaboteerd gaat worden.

  En…. waar waren deze mensen dwz. zij die de leeftijd er voor hadden of anders hun ouders, om te protesteren toen de Duitsers in ons land Joden massaal deporteerden daarbij geholpen door overijverige Nederlandse politiemannen, die zelfs in hun ‘ijver ‘ door de Duitsers moesten worden afgeremd ? ‘Wij leren van de geschiedenis dat wij niet leren van de geschiedenis ‘
  MENSEN IN NL !! SLAPEN DOEN VELEN S’NACHTS ALSOOK OVERDAG !!!!

  1. Links is niet te vertrouwen en rechts ook niet…
   Ik vraag me af wat die arme Indonesiërs dachten toen de Nederlanders 300!!! jaar lang hun land bezet hielden en leeg roofden?
   Wilders is niet de oplossing maar een deel van het probleem! Ik denk dat u dieper moet nadenken ook over de oorlog.

  2. Ik heb me altijd afgevraagd wat is nu links of rechts of extreem links of extreem rechts in de politiek of andere benamingen waarschijnlijk dom maar in mijn beleving/gevoel heb ik geen rechts of links gevoel maar zou ik graag willen dat ze als ze zichzelf zien als ‘leider’ zich kunnen inleven in de mens, flora en fauna en deze vertegenwoordigen in liefde en luisteren wat de aarde nodig heeft en de mensheid die dit niet in de gaten heeft te informeren zodat er een herstel kan plaatsvinden op deze prachtige planeet waarvan wij een ‘reiziger’ zijn. Ik blijf hopen 🙂

  3. Beste Madeloes,

   Links of rechts in de politiek etc, al dan niet extreem of gematigd, hebben in mijn optiek één benaming en dat is.. POLARISATIE…,en NIEMAND is daar vrij van !!
   Een goede(oprechte) leider is pas een goede leider als hij/zij zichzelf niet misleid,maar om dat te worden moet men eerst door alle aangeleerde ‘misleidingen’ heen,en dat is al een hele kluif !

   Als men zich niet oprecht kan inleven in zichzelf dan kan je dat ook niet in een ander ,dan word het een act!
   En de wereld is vol acteurs ,’goede’ en ‘slechte’… misleiders!!

   Reis eerst in jezelf en herstel wat je in wezen bent en als dat tegelijk kan bijdragen tot een betere planeet dan hoor je mij niet klagen !

  4. mc, heb heel veel mensen gekend, die na lange tijd terug keerden naar Nederland uit het oude Nederlands oost Indië, er zijn veel boeken over geschreven, zelfs Graham Greene een hele mooie story, wij hebben daar 350 jaar lang welvaart gebracht en persoonlijke vrijheid, het spel van onze altijd grootste concurent in Oost Indie, de Engelsen is gelukt, na een stomme leger actie die nog even snel 7000 Nederlandse jongens en misschien een veel fout Indische jongens het leven heeft gekost.
   Inplaats van een intelligente overdracht met behoud van de vriendschaps banden, maar misschien wel niet gewild door het Islamitische gevaar op de achtergrond, heb er nog familie, maar het is een vreselijke Moslim dictatuur, de mooie vrouwen in Sharong met opgemaakt haar die door de kampong flaneerden bestaan niet meer, het land van de besneden pinquins, het Indoneschiese bewind is voor de in het eilanden rijk, met zijn vele verschillende volkeren, destructief, de Javaanse Maleiers overheersen alles en ieder één het leger moet zijn Eigen kosje ophalen, nou dat leidt tot de vreselijkste onderdrukking en natuurlijk corruptie, nieuw Ginea is practish ontvolkt, en de grote prachtige bossen zijn al bijna allemaal gekapt, maar wie maakt zich hier druk over, Max Havelaar beschreven door Multituli, beschrijft het goed de ketting van Smaragd, het éénigste waar men mee kan komen dat wij dat land hebben leeggerooft, er vestigden zich veel hugenoten in Indië, met hun juiste denken en veel know how prima mensen, denk alvorens te schrijven, of neem al de literatuur door, maar dat goedkope linkse geswets schieten wij en zij niets mee op.
   Jenne

  5. mc, aanvullende informatie Global Research ; Indonesian’s Sumatra hoofstad Palembang ; unspoken “” environmental Genocide “”, lees en wordt wakker, de Europese manier was van die tijd, en deze manier is van deze tijd, god zij dank hebben wij hope ik hier geen deel aan.
   Jenne

 22. Ik word zo moe van het dagelijks ontmoeten van mensen welke beweren dat ze niets kunnen doen aan de heersende politieke klasse en hun beleid. Niets is minder waar. We zijn met miljoenen en zijn niet in staat iets aan een ons onvriendelijke beleid te wijzigen???

  Ik geloof eerder dat de meesten van ons zich koesteren in hun gekende wereldje en dat ze liever deze onvriendelijke wereld koesteren dan wel kiezen voor hun ongekende droom te leven.

  searching the web ik vond dit filmke! of het al dan niet komt van waar men beweert is ondergeschikt aan de inhoud!

  Geniet: https://www.youtube.com/watch?v=rEM7usKQsDU

  1. Nou so what Peter van Hecke, ze moeten toch zelf op de blaren zitten, en geloof mij medeleven en goede raad wordt niet op prijs gesteld, ze willen in hun schemer bestaan leven, niet in het volle zonlicht, ze schuwen het licht van de werkelijkheid, want dan moeten ze beslissingen nemen, en hoe doe je dat na of voor je tranquilyzer tabletje, groet Jenne

  2. Niet helemaal mee eens, met de alien, maar wel met: als een beschaving geen moraal heeft, dan gaat het ten onder. In de dierenwereld heb je schapen (zijn wij) en leeuwen (zijn bloeddorstige leiders). Wrede dieren en de verdierlijkte mens zijn de verliezers; ze gebruiken hun levenskracht om te vechten en te moorden, terwijl de vredelievende schapen het gebruiken om zich te vermeerderen. Leeuw en tijger worden katten en de wolf is geëvalueerd naar onze beste vriend: de hond.
   What the heck, Heckie, wat moeten de mensen dan doen? Niet achter de computer (kijk uit voor het blauwe licht) zitten, maar samenkomen in liefde! Er zijn zoveeeel groepjes en troepjes en ze willen allemaal dat je ziel(ig)lid wordt. Wat goed is blijft en wat is er gebleven? De kerk!!!! Als iedereen weer naar de kerk gaat (niet meer uitslapen zondags) en heel veel goede opbouwende energie schenkt, dan veranderen de kerken en bijeenkomsten tot vlammende lichtbakens. Ze staan allemaal al heel gunstig: hoog, in het midden en op leylines-kruisingen, kan niet beter! Het kwade ontstaat altijd daar, waar de liefde tekortschiet: Hermann Hesse. 2 minuten van The Golden Lady: https://www.youtube.com/watch?v=kJk5Fv2cfKk

 23. De France politieke verlosser wordt Macron, zelfde school als al de anderen, de l’ENA, maar hij heeft een snelle opleiding bij de Rothschildbank gevolgt, snel een Klein fortuin gemaakt, et hop de nieuwe zionistische ster voor Frankrijk, Fillon is in hun valkuil gevallen, rest Marie Le Pen, ze heeft een goede kans nationaliste, tegen niet zo’n geliefde soort onderkruipseltjes.
  Jenne

 24. Goede middag,
  Bovenstaande is een fantastisch overzicht van de feiten die alle voorkomende wereld ellende veroorzaken. hartelijk dank dat ik dit heb kunnen lezen.

  Vanaf eind 1990 ben ik bezig wereldwijd de ogen te openen van de politiek. De aanleiding was een Palestijns meisje van 16 jaar die zichzelf opblies in een synagoge en daarmee 19 leeftijd genoten mee de dood introk.

  Voordat ik uit ga leggen wat mijn bezieling is, wil ik mij eerst aan je voorstellen.
  Mijn naam is Chris Visser, geboren te Delft in 1943. Ik ben dus 74 jaar en geniet van het leven. Terugkijkend op mijn leven wil ik in het kort vertellen over mijn vallen en opstaan in de afgelopen 74 jaar en wat ik daaruit geleerd, maar vooral begrepen heb. Misschien kan je tijdens jouw leven op ons aller paradijselijke planeet ook iets gebruiken van wat ik in mijn leven heb begrepen.

  Ik ben geboren in een ellendige tijd: de Tweede Wereldoorlog. Ik ging naar de lagere school, maar daar werd ik niet begrepen, omdat dyslexie toen nog onbekend was. Mijn ouders kregen het advies om mij naar ‘de langzame leerschool’ te doen. Op die school zaten ook geestelijk gehandicapte kinderen. Mijn ouders weigerden dat. Op school werd ik gepest, ook door een leerkracht. Uiteindelijk, na een conflict van mijn vader met deze leerkracht, kreeg ik bijles en dat hielp.

  Toen ik veertien jaar was, ben ik samen met mijn vader op de markt stroopwafels gaan bakken. Twintig jaar later had ik een stroopwafelfabriek met vijftig medewerkers en was ik wat kwaliteit betreft marktleider in de koekindustrie. In totaal heb ik 1.500.000.000 stroopwafels gebakken. Dat is, wanneer je ze tegen elkaar aan legt, driemaal de wereld rond. Daarmee heb ik de stroopwafel van een regionaal product uit Gouda tot Nederlands koekje nummer één in de supermarkt gemaakt.

  Dit te bereiken vond ik niet moeilijk. Ik volgde mijn gevoel, was goudeerlijk, nam volledig mijn verantwoording en produceerde topkwaliteit. Ik maakte waar wat ik beloofde en had onvoorwaardelijk vertrouwen in de toekomst. Elk probleem loste ik eenvoudigweg op. Ik was mij niet bewust hoe ik het deed, ik deed het gewoon. Om topkwaliteit te bereiken stond de sfeer in mijn bedrijf voor mij op nummer één!

  Op mijn veertigste raakte ik overspannen. Mijn geheugen werkte slecht, ik wist me geen raad meer, had grote angst voor de toekomst. Ik begreep er niets van. Een jaar heb ik overspannen thuisgezeten. Vanaf de eerste dag ben ik gaan hardlopen, tot uiteindelijk een marathon in Berlijn toe. Uiteindelijk keerde ik terug in mijn bedrijf. Tot 1991, toen werd ik pas écht overspannen. Ik was verlamd van angst en wilde daardoor niet meer leven. Ik was doodongelukkig en begreep niet waarom. Omdat ik als vader een voorbeeld ben voor mijn vijf kinderen, heb ik geen einde gemaakt aan mijn leven.

  In 1991 ontmoette ik een man die zichzelf therapeut en crisismanager noemde. Omdat ik teneinde raad was, heb ik hem tot statutair directeur benoemd. Later bleek hij een bedrieger te zijn. Elf maanden daarvoor was mijn bedrijf nog 7 miljoen euro waard. Toch trok de bank mijn rekening-courantkrediet van 250.000 euro in, en ik heb mijn bedrijf moeten verkopen voor een appel en een ei.

  Tien jaar geleden overkwam mijn gezin een familiedrama. Mijn schoonzoon vermoordde mijn vrouw op een afgrijselijke manier en sprong zelf met zijn twee zoontjes van vier en zes jaar voor de trein. Onvoorstelbaar gruwelijk!

  Daarna gebeurde er weer iets onvoorstelbaars. Op het moment dat ik het verleden accepteerde, begreep ik het leven. Het leven is heel eenvoudig.

  Mijn bedrijf opbouwen deed ik onbewust op drie manieren. Ik deed dat met liefde voor mijzelf (ik was eigenwijs), nam volledig mijn verantwoordelijkheid (gaf niemand de schuld van wat er niet goed ging in mijn leven) en ik had onvoorwaardelijk vertrouwen in de toekomst. Ik voelde onbewust dat mijn creatieve vermogen groter was dan het grootste probleem.

  De bedrieger die ik mijn bedrijf om zeep liet helpen, hield niet van zichzelf, nam geen verantwoordelijkheid voor wat hij was en deed, en had geen vertrouwen in de toekomst. Hij was bang, onzeker en zeer agressief. Het is voor mij een feit: angst veroorzaakt agressie! Dat begreep hij niet. Van zijn onterechte angst was hij onwetend. En voor iets waarvan je onwetend bent, kun je geen verantwoording nemen!

  Mijn schoonzoon had door zijn opvoeding geen ruimte gekregen om van zichzelf te houden. Hij was verwend. Hij had niet geleerd verantwoording voor zijn eigen leven te nemen. Hij wist niet wat vertrouwen in de toekomst betekent. Hij was verlamd van angst, doodongelukkig. Hij was de liefde voor zichzelf kwijtgeraakt. Had hij zichzelf oprecht liefgehad, dan had hij deze daad nooit kunnen plegen!

  Mijn conclusie over wat er in mijn leven is gebeurd, is dat alles wat ik deed met liefde voor mijzelf, op eigen verantwoording en met vertrouwen in een goede afloop, vanzelf goed ging. Alles wat ik daarentegen met door angst veroorzaakte twijfel deed, ging dramatisch verkeerd. Creativiteit met liefde voor jezelf creëert een totaal ander levensresultaat dan creativiteit met angst. Met creativiteit bedoel ik: creatief zijn in het verzinnen van oplossingen. Met angst oplossingen verzinnen levert totaal andere oplossingen op dan wanneer je dat doet met liefde, oprechtheid en eerlijkheid voor jezelf en anderen. Natuurlijke oplossingen zijn zoals de natuur dat doet. De natuur kent geen oneerlijkheid, veroordeling of angst om ergens aan tekort te komen of om niet te kunnen overleven. Dat noem ik met natuurlijke liefde creatief zijn. Je mag toch stellen dat de natuur een prachtige planeet Aarde heeft gecreëerd als je om je heen kijkt!
  Wij, mijn kinderen en ik, hebben geaccepteerd wat ons is overkomen in ons leven. Door het leven te begrijpen in plaats van het te veroordelen of te oordelen in goed of fout, zijn wij nu oprecht gelukkig. Wij genieten onbeperkt van ons leven.

  Mijn conclusie over wat er in mijn leven is gebeurd, is dat alles wat ik deed met liefde voor mijzelf, op eigen verantwoording en met vertrouwen in een goede afloop, vanzelf goed ging. Alles wat ik daarentegen met door angst veroorzaakte twijfel deed, ging dramatisch verkeerd. Creativiteit met liefde voor jezelf creëert een totaal ander levensresultaat dan creativiteit met angst. Met creativiteit bedoel ik: creatief zijn in het verzinnen van oplossingen. Met angst oplossingen verzinnen levert totaal andere oplossingen op dan wanneer je dat doet met liefde, oprechtheid en eerlijkheid voor jezelf en anderen. Natuurlijke oplossingen zijn zoals de natuur dat doet. De natuur kent geen oneerlijkheid, veroordeling of angst om ergens aan tekort te komen of om niet te kunnen overleven. Dat noem ik met natuurlijke liefde creatief zijn. Je mag toch stellen dat de natuur een prachtige planeet Aarde heeft gecreëerd als je om je heen kijkt!
  Wij, mijn kinderen en ik, hebben geaccepteerd wat ons is overkomen in ons leven. Door het leven te begrijpen in plaats van het te veroordelen of te oordelen in goed of fout, zijn wij nu oprecht gelukkig. Wij genieten onbeperkt van ons leven.

  Mijn bezieling is, dat ik zeker weet dat het mogelijk is om met elkaar wereldvrede te kunnen organiseren. Daarvoor ben ik al 20 jaar geleden allerlei pamfletten gaan schrijven met kern feiten over het leven. Ieder mens is zoekende en vraagt regelmatig om bevestiging van zijn omgeving. Deze pamfletten heb ik naar de politiek en allerlei instanties rond gestuurd. Ook uitgedeeld aan mensen om mij heen en discussies gehad om te voelen of ik het bij het rechte eind heb. Daarna heb ik een boekje geschreven met inzichten over mijn leven en open brieven aan de Verenigde Naties en wereldleiders. Dit alles is te lezen in een website in zeven talen. Al met al heb ik tot nu toe ongeveer 150.000 euro in mijn project gestopt voor vertalingen naar het Engels, Duits, Spaans, Russich, Chinees en Arabisch en in de websites. Nu ben ik opzoek naar een manier om via de wereldmedia het politieke en religieuze wereld-ego op een natuurlijke manier zonder agressie en veroordeling te laten veranderen. Gewoon de ogen en het natuurlijk intuïtieve gevoel van de mensheid helpen openen. Iedereen wil wereldvrede alleen de weg daarheen lijkt onzichtbaar.

  Het laatste jaar heb meer dan 10.000 emails gestuurd aan politiek, media, universiteiten en belangrijke mensen in onze wereld maatschappij, zonder enig resultaat. Geestelijke slavernij vanwege commercie verziekt in erge mate onze maatschappij. Uitzonderingen zoals Apple daar gelaten, want daar is tot nu toe al lijkt dit niet zo, kwaliteit het hoofddoel inplaats van commercie. Angst om in de toekomst tekort te komen en te moeten sterven verlamd het menselijk verstand. Dit geeft politiek en religie de kans om de grote massa in het gareel te houden. Het verstand wordt niet begrepen! Maar nu hebben wij internet en komt volgens mij wereldvrede binnen handbereik. De macht komt langzaam in handen van de mensen die op een natuurlijke manier eerlijk en vredig van het leven willen genieten.

  hartelijke groet,
  Opa Europa
  http://www.driebrieven.nl
  http://www.piepkleinboekje.nl

  PS. Er bestaat voor mij geen enkel probleem als deze mail openbaar gemaakt wordt.

  1. Even een lullige opmerking van mij.
   Helaas bood alle ‘eigenliefde’ onvoldoende bescherming tegen creepies.
   Op tijd herkennen van een creep en jezelf tijdig indekken lijkt mijn een vereiste. Zoals ook op tijd onderkennen dat een beetje meer ‘eigenliefde’ helend kan werken, voor jezelf en je omgeving.
   Misschien komt er ooit een tijd dat er voldoende ‘eigenliefde’ onder alle lagen van de bevolking is en daarmee automatisch de zo lang begeerde wereldvrede. Voorlopig is er nog zat werk aan de winkel.

   Apple kan overigens wat mij betreft, de stront inzakken. De condities waaronder veel werknemers moeten werken is botweg pure slavernij. En mensen ieder jaar een nieuwe apple gadged opdringen lijkt mij bijzonder vals.

   Beste meneer Chris Visser Sr. ik hoop dat u deze reactie leest en dat WTK voor u iets meer is als een goedkope manier van folderen.

  2. Nou mijnheer Visser, ik schrik hier niet van, heb zelf ook een lang leven achter me, ben geboren in het prachtige jaar 1936, het is zo prachtig om dat ik toen geboren ben, en mijn moeder mij altijd vertelde dat deze dag de mooiste in haar leven was, de dag dat ik werd geboren.
   Maar ik vraag me af waarom U ons cq mij dit trieste relaas verteld, het is gebeurd er zijn fouten gemaakt, te veel carriere en waarschijnlijk te weinig familie gebeuren.
   Maar goed het gaat om de balans in je leven, en let wel op alle fronten moet het ying en yang in balans zijn.
   Ik wens U voor de rest van Uw leven veel geluk en courage, vriendelijk groet Jenne Sr.

  3. @ Chris Visser Sr.

   Dank voor alles wat u doet en wie u bent!

   lieve groet
   Madeloes

  4. Chris Visser,

   je zou je aan kunnen sluiten bij een groep, die het zelfde denkt en voorstaat als wat jij uit wilt dragen, alleen vechten tegen de bierkaai is zinloos, en als je de helft van je tijd moet zoeken naar de deur die naar invloed leid, lijkt me heel frustrerend.
   De gene die het snelste resultaat hadden waren de mensen, als de Baader Mijnhoff groep, wij in onze gebrain washte denken, moeten dit afwijzen, maar het is een heuse rekensom, om het kwaad te voorkomen.

  5. Lieve opa Chris, bewonderenswaardig dat je zo positief in het leven staat!!
   Natuurlijk, eerlijkheid is ook natuurlijk, maar er zijn veel leugenaars, ik zou zeggen: aan de leugendetector, vooral mensen op wie we kunnen stemmen!
   Over brieven schrijven: houd het zo kort mogelijk, mensen houden niet van lezen (ik heb mijn kinderen + vriendin 100 euro beloofd als ze een boek lezen, nog niet gedaan na 3 maanden) Ik ben bezig met het lezen van: “De Meesters van het verre oosten” van B. Spalding; iemand vraagt in dat boek aan een meester: wat zijn de gevolgen van gedachtes? Antwoord: Een steentje is een gedachte en die valt in het water, in het water ontstaan kringen, dat zijn de invloedssferen en daarna komen die kringen weer terug naar het steentje (de bron), m.a.w. als je volmaakte gedachtes uitzendt, krijg je volmaaktheid, gezondheid en vreugde terug, denk je onvolmaakte gedachtes, dan krijg je onvolmaaktheid terug, ziekte en ellende. The choice is yours! Bericht is al behoorlijk lang, hier nog vrolijk gejubel van 50 jaar geleden door 3 personen. https://www.youtube.com/watch?v=ucgMsCYSDrc Groetjes & Goede gedachtes gewenst.

  6. Chris,

   tof van je je diepste zieleroerselen te posten. Dank ervoor!

   Anderzijds denk ik dat wij allemaal dingen beleven wat ons diep raken! Dit is dus ook niet anders dan voor mij.

   Opgevoed in streng katholieke ‘waarden’ ben ik steeds zoekende geweest naar de zin van het bestaan. Algauw kwam ik in contact met allerhande esotherische, spirituele en religieuse boeken en levenswijzes.

   Helaas in geen van hen vind ik rust!

   We spelen met z’n allen een spel, ook al denk je het nog zo eerlijk te spelen.

   Persoonlijk denk ik voorbij onze aardse waarneming te moeten gaan alvorens de zin van ons leven te kunnen begrijpen. Ik begrijp desalniettemin het idiote karakter van mijn opmerking. Waarom, omdat ik thans begrijp dat onze mentale beleving van onze aardse experience ons geen uitleg zal verschaffen over wat ons ‘overkomt’.

   Toch ligt het zaad van het nieuwe leven besloten in onze aardse beleving en net zoals het zaad zullen ook wij moeten sterven alvorens te herleven.

   Dit alles is heel symbolisch. Welke acties we zullen moeten ondernemen om onze experience ten goede te veranderen dat is dus de kwestie!

   vrees dat ik nog lang zal moeten zoeken. Of… misschien overvalt het me gewoon..!!!

  7. Peter van het Hecke

   Waarom zijn wij hier aanwezig, kun je heel ingewikkeld over zijn, maar in alle simplisiteit, om onze soort voort te planten, zo simpel is het, de rest is psycho somatisch te verklaren of gewoon onverklaarbaar te noemen.
   Wij zijn allemaal product, van onze opvoeding en leefomgeving, en en, maar na deze episode begint de echte geestelijke groei, je intuïtie begint te groeien, je intellect neemt toe, en dan begint de twijfel, en met die twijfel het rijpen van het diepere esotherise voelen, het aftasten van je weten en geweten, ja en dan ben je oud, en op eens doet het er niet meer zoveel toe, je onderbewust zijn maakt zich klaar voor de grote reis, je tederheid neemd toe voor al de genen die je lief hebt, maar je moet blijven denken, tussen de sluiers van je twijfels bevind zich naar waar je zocht, wat het is ik weet het niet !
   Jenne

  8. Ik vind opa Chris verre van lief, en bewonderenswaardig.
   Met zijn dromerijtjes heeft hij zichzelf en zijn beminden tot een lekker hapje voor ‘realisten’ gemaakt.
   Nog niet eens sorry zeggen en maar stug doorgaan.
   Ik hoop dat zijn vrouw en kinderen ‘m intussen vergeven hebben.

 25. Nog een aanvullende reactie,

  Laat de daders van alle wereldwijde ellende spijt betuigen en straf ze niet.
  Dat schept voor hen ruimte om met liefde voor zichzelf uiteindelijk eerlijk en oprecht te worden en met anderen op een natuurlijke manier verder te leven..!
  Wanneer er straf boven hun hoofd blijft hangen. Dan zullen ze niet te overtuigen zijn. Dan zullen zij zich met leugens en bedrog zoals dat al duizenden jaren gebeurd zichzelf blijven verdedigen met nog grotere leugens en agressie.
  Laat de mensheid eindelijk het intuïtieve gevoel gaan volgen dan komt het natuurlijk paradijs waar wij uit zijn ontstaan vanzelf bovendrijven.

  Hartelijke Groet,
  Chris Visser Sr.
  http://www.driebrieven.nl
  http://www.piepkleinboekje.nl

  1. Ik heb dit soort denken, en geopperde ideéen mijn hele leven al horen verkondigen, en nog nooit niemand maar dan ook niemand zich zien berauwen en tot inkeer komen, het wordt van kwaad tot erger, het echte demonische kwaad, kijk wat ons nu weer overvalt in onze oude landen, mensen met een zieke geest die de waanzinnigste manieren bedenken, om de mens en vooral de vrouwen, kwaad te doen en te vernederen tot een stuk gevoeloos vlees.
   Spijt betuigen, ja sommige in hun geniepige hypokriete denken, komen heel laat, veel te laat tot inkeer, maar dat waren altijd al de zwakke schakels, de omgevallen pionnetjes.
   Ik zet expres Uw naam hier niet boven, om dat U niet alleen staat in dit zwakte bod, maar ik veroordeel of oordeel U niet, verre van dat, maar ik hoop dat U tot inkeer komt, en schouder aan schouder met ons dit kwaad uitbant, en vooral benoemd, daar zijn ze bang voor, ze verschuilen zich achter hun God, die geen God is !, er is geen God als die van Jezus Christus denk ik, met mijn steeds verder wankelende Atheisme, kom ik vaak tot die conclusie.
   Jenne

 26. Ik vind dat wij, een groot deel van de West Europese inwoners onze vrijheid moeten inleveren, dat sprookje van wij zijn allemaal emigranten, gaat in werkelijkheid helemaal niet op.
  Voorbeeld : de Moslims leveren niets in, nemen alleen maar, zien in onze vrouwen een interessant gebruiks product, wat ze is geleerd door hun religie.
  Voorbeeld : de Joden nemen ook alleen maar, zelf in mijn jeugd ondervonden, met een Joods vriendinnetje, wat gewoon door haar vader verboden werd, kon ook niet voetballen met mijn vriendjes in de Joodse voetbal club Macabie.
  En dan zijn wij onverdraagzaam, en anti dit en dat !
  Om ons zelf te beschermen zou ik een ieder willen aanraden om inderdaad 100% onverdraagzaam te zijn tegen deze lieden, en ze verzoeken om op te sodemieteren, alvorens het te laat is, wij kunnen heel goed en met veel meer plezier te samen leven zonder deze ongezonde gezwellen !
  Groet Jenne

 27. Hieronder even een interessant stukje wat ik vond over de Noordpool en de gangmakende stijging van het zeewater van wel 4 meter.. Het onderzoek is genaamd Midas !!!! Het lijkt op een enorm propagandabericht van de liegende milieusokkenclub.. wie kan deze visie onderbouwen ??
  Grootste ijsschots http://www.nu.nl/wetenschap/4452852/enorm-ijsplateau-antarctica-staat-punt-van-afbreken.html
  Volgens Project Midas, een team van onderzoekers dat de ontwikkeling van de scheur al enkele jaren volgt, vormt het enorme brok ijs dat dan in zee belandt een van de grootste ijsschotsen ooit. Het losscheuren van het ijsblok zal niet direct gevolgen hebben voor een eventuele zeespiegelstijging. Maar het is wel een voorbode van een groter probleem, namelijk de desintegratie van de grote ijsvlakten van Antarctica.
  ​Een foto van de scheur gemaakt door NASA op 10 november 2016.
  Zeespiegelstijging
  De kans is vrij groot dat door het afbreken van dit stuk ijs ook de rest van Larsen C begint af te brokkelen. Als het hele plateau verdwijnt, heeft dit grote gevolgen voor de vorm en structuur van Antarctica. De hele stabiliteit op het continent komt dan in gevaar. Als al het ‘binnenlandse’ ijs op Antarctica in zee terecht zou komen, dan komt er genoeg water vrij om de zeespiegel in één keer met vier meter te laten stijgen. IJsplateaus zijn grote drijvende ijsvlakten die vastzitten aan het land. Zij worden in de loop der eeuwen gevormd door water van gletsjers. De breuk in Larsen C is niet de enige scheur op Antarctica die wetenschappers zorgen baart.
  Bijzondere visie alsook de foto…

 28. Een historisch overzicht dat aansluit bij de tekst van Hugo vander Zee :
  http://www.veteranstoday.com/2017/02/08/zio-christian/
  met een citaat :
  “The great deception is this: the Zionists intend to use religious prophecy to dominate the world by reclaiming the “promised land,” by rebuilding Solomon’s Temple, by REPLACING the messiah according to a perverted interpretation of Jewish scripture called the Talmud, and by ensuring their perpetual reign forever through superior military force. What remains in the way of Pike’s strategy of 1871? Only the remnants of orthodox religion, namely Christians, Muslims, AND orthodox Jews. Each of these groups has pointed out the Zionist lie from the beginning and was undoubtedly targeted during World War Two, as orthodox Christians have been continuously targeted for a hundred years.”
  En over het uiteindelijke doel :
  “Despite being obscured by a sea of distractions, the end game has only three observable goals, on which all action is focused: a centrally controlled and universal electronic monetary system, a far less populated “new world” upon which to impose “order,” and a final temple in Jerusalem from which to rule the world forever.”
  Er zijn dus wel degelijk mensen die zich vragen stellen en er overschrijven, maar “profeten prediken altijd in de woestijn”!!

 29. Wat hebben we hiervan geleerd?
  Het bombardement van Dresden verjaart voor het 72ste keer. Op 13 februari 1945 begon het bombardement op de stad. Britten en Amerikanen gooiden in vier dagen meer dan 3.800 tonnen bommen en luchtmijnen af. Dresden werd grotendeels vernield. De stad in de buurt van het Sauerland waar mijn vader 1940 is geboren (en 25 jaren later ikke), werd in december 1944 voor 80% vernield….en dat is met vele steden toen in Duitsland gebeurd. En, en dat is het ergste, het gebeurt nog steeds in de wereld. Stop it, please!!!

  1. MC 39 :
   Dit zal blijven duren tot het plan volledig is uitgevoerd, zie mijn reactie Sub Rosa 37.
   Reeds in 1919 had Churchill het over plannen om de Duitse steden plat te bombarderen. In 1929 is het Britse min. van Buitenlandse Zaken dan begonnen met de voorbereidingen voor de “Bombenkrieg…” die dan definitief van start gingen in 1936. In de herfst van 1940 was men klaar !! Bekijk de datums!!! Een poging van de Duitse generale staf om Hitler af te zetten mislukte in 1938 door tegenkanting vanuit Londen. In de plaats kwam Chamberlain om de akkoorden van München af te sluiten.
   Tijdens de oorlog had R. Heydrich het ook door.. en sprak over pogingen om Hitler af te zetten. Londen stuurde prompt een commando om R. Heydrich te vermoorden, wat uiteindelijk ook lukte en wat ook aanleiding gaf tot het drama van Lidice. Het ging hier bij WO II dan ook niet om de nazi’s, maar wel om de vernietiging van Duitsland… een vernietiging die nadien verder werd gezet in de rest van Europa via de EUSSR.
   Het doel: zie 37.
   PS : Ik bezocht Dresden in 1996..!! Na het drama, kwam dan nog het revisionisme inzake het aantal slachtoffers … en de aanbidding van bomber Harris door schurftige verraders!!! (hun plaats is in Vorkuta!!)

  2. Gewone burgers uit alle landen ter wereld kunnen meestal gewoon door één deur en hebben vaak vriendschappelijke banden hun hele leven lang.Mensen reizen over de hele wereld en gaan overal op vakantie en dat geeft normaal geen of weinig problemen.
   Ook hier zijn het weer de leiders (regeringen) die op oorlogen aansturen en vervolgens mensen bevelen om elkaar af te maken in plaats van dat ze zelf hun problemen oplossen en dan komen we bij hen die zonder vragen te stellen die bevelen opvolgen.
   Wederom zijn het mensen in dienst van overheden die zo dom zijn om zich voor het karretje te laten spannen van deze leiders en gewoon mensen die hen niets misdaan hebben en die ze niet eens kennen gaan afslachten terwijl de veroorzakers zich veilig op de achtergrond houden en zich tegoed doen aan eten en drinken.
   Zolang daar geen eind aan komt zullen er altijd oorlogen blijven.

  1. De Arabieren weigeren Israel te vernietigen met thermonucleaire wapens. Wordt dus een lange strijd die minimal 100 jaar gaat duren. De Arabieren zullen winnen van de Rothschild-Zionisten. Daar is geen twijfel over mogelijk.

   https://youtu.be/-evIyrrjTTY

   Israel zou moeten eindigen zoals in dit voorspellend filmpje. Het zou dieren en vogel reservaat moeten zijn totaal vervuild met plutonium zodat er geen mens zou durven wonen voor duizenden jaren.

   Ik wens ze allen veel elende en verdriet toe. Useful idiots en zij die daar bewust zijn om de Arabieren te onderdrukken in het belang van de hebzucht en ambitie van de Rothschild-Zionisten uit Londen en Parijs.

 30. Vaak wordt er over gesproken dat de elite bestaande uit Zionisten,bankiers en multinationals of wat dan ook alles kapot maken en naar een NWO toewerkt en dat klopt misschien ook wel.
  Dat is alleen mogelijk door list en bedrog van hun zijde en ook ligt het naar mijn mening aan ons zelf omdat het overgrote deel van de volkeren alles maar goed blijven vinden zolang ze het zelf niet raakt.
  Laten we ook eens naar ons zelf kijken en misschien dat dan duidelijk wordt dat er iets moet gebeuren voor het te laat is.
  Laten we onze regering eens bekijken en vraag jezelf dan eens af hoelang er in de kamer gesproken werd over de JSF (gevechtsvliegtuig) voordat die toestellen besteld werden want daar is heel lang discussie over geweest maar nu schijnt dat niet meer te hoeven want Donald Trump doet een oproep en gelijk bestellen Nederland en Belgie samen vier oorlogsfregatten en twaalf mijnenjagers zonder dat daar lang over gedebatteerd is in de kamer en ook wordt er al gesproken over de aanschaf van nog eens 34 nieuwe gevechtstoestellen.http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2979787/2016/11/14/Belgie-en-Nederland-kopen-samen-oorlogsschepen.dhtml Mensen dat is materiaal dat dood en verderf kan zaaien en daar wordt dus niet moeilijk over gedaan terwijl er enorme debatten over geld voor ouderenzorg,gezondheidszorg ed gevoerd worden.Het komt er dan ook naar mijn mening op neer dat de zogenaamde leiders falen in het verminderen van oorlogsgeweld want dan zouden ze juist minder oorlogstuig aanschaffen om enorme hoeveelheden doden en gewonden te voorkomen.Trump maakt het nog iets bonter http://www.volkskrant.nl/buitenland/trumps-peperdure-wensenlijst-79-oorlogsschepen-erbij-en-80-duizend-soldaten~a4468197/ Zoals bekend is hebben bankiers en multinationals Hitler vorige eeuw ook de kans gegeven om een enorme legermacht op te bouwen waar zij de vruchten van hebben geplukt en kennelijk is die les niet hard genoeg geweest en bestaat de kans dat het zich gaat herhalen.
  Is het niet vreemd dat voor materiaal dat dood en verderf brengt zomaar miljarden kunnen worden uitgegeven terwijl voor een betere verzorging van ouderen,zieken en de zwaksten in onze maatschappij telkens na grote debatten er nog steeds niet voldoende geld en middelen worden gegeven?Hebt u al eens een bedelactie op TV gezien om geld voor oorlogstuig bij elkaar te krijgen?Dat gebeurd namelijk wel voor mensen en dieren in nood en ook voor onderzoek naar bv geneesmiddelen voor ziekten dus de overheden hechten meer belang aan de oorlogsindustrie spekken dan aan mensen helpen.

  1. Ik vrees Arnold, dat jij een van de weinigen bent die wakker is.
   Wedden dat 70% van de kiesgerechtigden, deze psychopaten 15 maart zoals gewoonlijk, weer vrolijk gelooft. Nee, onze beroepsleugenaars gaan nu echt naar de eigen bevolking luisteren. Beroepsmatig selectief doof zijn, zullen ze bedoelen, denk ik.

  2. Koekje 41.1
   Wat ik me ook wel eens afvraag is waarom mensen blijven stemmen op politieke partijen die keer op keer hebben bewezen dat ze de gedane verkiezingsbeloften toch nooit nakomen.Als iemand anders dat zou doen dan denk ik dat de meesten direct er wat van zeggen en afkeuren maar voor de politiek lijkt dat niet te gebeuren terwijl die juist verantwoordelijk zijn voor armoede onder een groot deel van de bevolking en dat door steeds hogere taxen en belastingen op te leggen die dan overvloedig weer aan de verkeerde dingen worden besteed.Laatst had ik een gesprek met een oudere dame en die vertelde mij dat ze geen verstand had van politiek maar dat haar met de paplepel was ingegeven dat ze altijd op de PVDA moest stemmen wat ze dus ook gaat doen.Verder stemt men op partijen waarvan NIEMAND weet wat ze gaan doen na de verkiezingen en dat maakt stemmen in mijn ogen dan ook onzinnig en van geen nut.Zelfs zij die zeggen verstand van politiek te hebben houden zichzelf en ieder ander voor de gek want wat de politiek doet is onvoorspelbaar en afhankelijk van de wensen van anderen zoals de EC uit Brussel die weer opdrachten van hun opdrachtgevers krijgen.De NATO idem waardoor Nederland ook betrokken is bij invallen in soevereine landen zoals Irak,Afghanistan enz wat alleen rijkdom voor de oliemagnaten en macht in die landen voor de VS heeft opgeleverd terwijl Nederland een leger heeft voor de bescherming van Nederland wat ze dus op een zeer vreemde wijze in landen doen waar ze niets te zoeken hebben.

  3. Ter onderbouwing van wat ik in 41.2 schreef in deze uitzending van DWDD wordt dat bevestigd.http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/370434 vanaf minuut 10.19 zegt de politiek deskundige dat door de vorming van een coalitie bestaande uit bijvoorbeeld vijf partijen gevraagd wordt aan vier van hen om politieke zelfmoord te plegen zoals eerder het geval is geweest bij het CDA en de laatste was PVDA.Niemand weet wie de grootste partij wordt en de premier leveren zal maar wie het ook wordt in een dergelijk geval zullen vier partijen concessies moeten doen waarmee ze dus al afwijken van hun verkondigde beloften en standpunten omdat ze anders uitgeregeerd zijn.Conclusie is dan ook dat iedere stem een stem is op een partij waarbij men niet weet wat ze gaan doen en daarmee is stemmen theater want coalities zorgen voor het breken van partijstandpunten en daardoor maakt het ook niet uit waarop u stemt.

  4. De mensen weten niet beter en worden op zoveel manieren voor de gek gehouden. Elke andere stem wordt vermorzeld. Het wordt een volledige en complete thermonucleaire vernietiging van Londen. Een andere oplossing is niet mogelijk. Ik vind het niet eens erg voor de Rothschil-Zionisten. Een mooie waarschuwing voor de gehele mensheid dat de keuze voor leugen en bedrog eindigd op zo n manier.

   “He that walketh with wise men shall be wise: but a companion of fools (Rothschild-Zionists) shall be destroyed.”

   Proverbs 13:20, King James Bible

   https://youtu.be/iz6a4WkKJn0
   Hiroshima, Nagasaki, Londen, Parijs, Israel, ?

   Het duurt altijd ongeveer 5 jaar voordat mijn grote plannen waar ik propaganda voor gedaan heb uitkomen. Ik ben aan het aftellen. Het nu elk moment gebeuren. Nu tot 2 jaar maximiaal. Fasten seatbelts humanity! There will be no dawn for the British.

   https://youtu.be/cGdp5_12zW0

  5. Kijk eens gewoon eens naar de TV. Ze zitten nu al 2 weken te zeuren om een paar Turken die in Nederland compagne willen voeren. Zijn ze allemaal vergeten wat Hans van Balen in de Oekraine deed als CIA agent voor de Rothschild-Zionisten met zijn CIA vriendjes Guy Verhoftstad en Timmermans. Ik zie duidelijk een causaal verband tussen hun handelingen en de dood van 80 Nederlandse kinderen in MH17. Zelf Emile Roemer snapt het niet eens. De hypocrisie.

  6. Genies of Death.
   Inderdaad Oekraine en de beruchte speech van Hans van Baalen,Guy Verhofstadt en Frans Timmermans.
   De vijanden van de democratie in de Oekraine. https://ejbron.wordpress.com/2014/05/13/de-vijanden-van-de-democratie-in- oekraine/ Zomaar tussendoor een kijkje wie bv Hans van Baalen eigenlijk is.https://jdreport.com/7225/ en natuurlijk de beruchte speech.https://filantropius.wordpress.com/2014/03/18/frans-timmermans-hand-in-hand-kameraden-met-de-oekraiense-nationaalsocialisten/ Nou is het natuurlijk niet netjes van Erdogan om Nederland openlijk te beschuldigen van fascisme en Nazi restanten maar eerlijk is eerlijk en een beetje gelijk heeft hij wel.
   De oprichters van de EU mogen we ook niet vergeten natuurlijk en de methoden die nu gebruikt worden zoals eigen volk bespioneren kun je toch eigenlijk ook wel weer met de praktijken van de Gestapo van toen vergelijken en wat de Duitsers ook deden na een bezetting was mensen beroven en dat gebeurd nu ook weer maar dan door belastingen en in beslagnames.De andere kant is natuurlijk dat in Turkye een referendum komt wat van belang is voor de toekomst van dat land en dus niets met Nederland te maken heeft.Natuurlijk is het zo dat velen die in Nederland wonen familie in Turkye hebben waardoor het verklaarbaar is dat Turken hier zich druk maken over de situatie daar maar de vraag is natuurlijk of dat dan ook problemen in Nederland mag veroorzaken?Ik zelf ben van mening dat een dubbele nationaliteit niet zou moeten kunnen en dat een ieder gewoon een keuze zou moeten maken wat sowieso al een voorrecht zou zijn omdat je normaal gezien een paspoort krijgt waar de nationaliteit in staat van het land waar je geboren bent en dan zouden ze nu zelf nog kunnen kiezen.Kies je voor Nederland dan bemoei je je niet met politiek in Turkye en andersom natuurlijk waardoor je de ellende die nu ontstaan is voorkomt.

  7. Nederland staat voor 100% onder controle van de Rothschild-Zionisten. Dit is een geld-win-gewest dat ze gebruiken voor hun hebzucht en ambitie.

   Strategisch gezien moet het dus HEEL slecht met Nederland gaan en niemand zou belansting moeten betalen. Hoe meer immigranten in Nederland hoe verdeelder het volk, hoe zwakker het leger. Hoe meer sexualiteiten hoe zwakker het leger. Etc.

   Moet juist meer corrupte en misdaad in Nederland komen. Nederland moet verzwakt worden niet versterkt.

  1. Marijke Heijmans 42.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom Wanneer u dit leest en ziet dat het stockholmsyndroom is ontstaan toen gegijzelden mededogen kregen voor hun gijzelaars dan heeft u denk ik volkomen gelijk.Voor de verkiezingen doen politici telkens mooie beloften om zieltjes te winnen en de meerderheid van de bevolking blijft nog steeds geloven in die fabeltjes ondanks dat keer op keer bewezen is dat politici wanneer ze eenmaal “gekozen” zijn niet veel van hun gedane beloften terecht brengen.In mijn ogen is dat voor eigengewin kiezersbedrog plegen en zou eigenlijk strafbaar moeten zijn.
   Daarbij komt naar mijn mening ook nog dat politici zelf gegijzeld worden door hen achter de schermen die een compleet andere agenda hebben.Nederland wordt als een BV geleid wordt soms openlijk gezegd en dat zou moeten veranderen zodat het volk voorop komt te staan in plaats van belangen van grote bedrijven waar een kleine groep van profiteert waaronder ons eigen koningshuis omdat zij aandelen bezitten die steeds meer opleveren omdat machines het werk overnemen van mensen die ervoor gewerkt hebben zodat die bedrijven groot konden worden en nu stank voor dank krijgen.
   Elke minister die de eed aan de koning(in) aflegt kiest voor belangen behartigen van de rijken ten koste van het gewone volk.(ook wel onderdanen genoemd).
   Multinationals betalen geen of heel weinig belasting-Het gewone klootjesvolk wordt tot op het bot financieel uitgekleed.
   Grote bedrijven krijgen vaak allerlei subsidies terwijl velen (ook terwijl ze werken) steeds moeilijker of niet meer kunnen rondkomen.
   Fraude door overheidsinstanties wordt niet of nauwelijks aangepakt en de rechterlijke macht is zo corrupt als maar zijn kan http://www.leoverhoef.nl/index.html
   Top vrouw IMF Christine Lagarde wel schuldig niet bestraft omdat ze € 400.000.000 aan een vriendje gaf.(nalatigheid omdat ze beroep verzuimde aan te tekenen).
   Fred Teeven verdacht als voormalig officier van justitie van witwaspraktijken,belasting ontduiking en geld geven aan crimineel wegens onvoldoende bewijs wordt hij niet vervolgd en zelfs voor een functie bij de Raad van State aangedragen.
   Demmink verdacht van pedofilie (topman van justitie toen) wegens gebrek aan bewijs niet vervolgd.
   Gaat u stemmen dan houd u dit in stand beter zou kunnen zijn wanneer u een tegen geluid laat horen en niet gaat stemmen maar protesteert.

  2. Mark Rutte is dood, en komt aan de hemelpoort. Daar staat petrus en die zegt das mooi meneer Rutte we krijgen niet vaak zulk hoog bezoek. Tegenwoordig zijn de zaken wat anders dan vroeger, u mag nu eerst 24 uur in de hel kijken en dan 24 uur in de hemel , daarna kunt u kiezen waar u wilt zijn de rest van de eeuwigheid.
   De eerste 24 uur is werkelijk een heel andere ervaring dan gedacht Mark komt bene3den aan en de duivel wacht hem op , een en al jolijt en vrolijkheid . Al zijn vrienden zitten aan een grote dis die midden op een golfcourt staat , te genieten van een overvloedig maal met mooie wijnen. Hé Mark klinkt het al van verre fijn dat je er ook bent schuif aan , die eerste 24 uur zijn om voor Mark er erg in heeft , en daar staat Petrus weer. Klaar voor de hemel? vraagt ie , tuurlijk. In de hemel aangekomen is het ook niet slecht alle zielen zitten met harpjes op een wolkje hemelse muzak te spelen , heel mooi allemaal.
   Na 24 uur vraat Petrus en meneer Rutte wat gaat het worden? Nou zegt Mark ik had het zelf nooit verwacht maar ik denk dat ik in de hel nog wel het meest op mijn plaats ben.Zo geschiede, en wederom in de hel schrikt Mark van wat hij daar aantreft . Een aanhoudende regen van stront valt naar beneden en al zijn vrienden zijn bezig om dat op te ruimen. Vertwijfeld went Mark zich tot de duivel, wat is dit nu waar is het feest? Tja meneer Rutte zegt de duivel, gisteren voerde we campagne vandaag heeft u gekozen…..

  3. Haha Marcel, dit is de spijker op zijn kop. Het is een groot toneelstuk!

  4. @ Marcel 42.2

   haha bagger..zoals MC zegt één groot toneelstuk

  5. @ Casper 42.6

   was dit twee zielen één gedachte op papier 🙂

  6. Ach caspertje, welke mop heb jij zelf verzonnen , deel die dan even hier?

  7. O casper voor ik het vergeet , heb je al nagedacht over het antwoord op mijn vraag? Of kun je alleen maar mensen afzeiken en is er voor eigen gedachten geen ruimte in dat van een enorme betonnen plaat voorziene koppie van je?

  8. casper 42.6
   Casper mogelijk snap je het niet helemaal want het gaat er naar mijn mening niet om of iemand iets zelf bedenkt of niet maar meer om de boodschap.Laat ik een voorbeeld geven dat de politiek niet te vertrouwen is en zelfs maatregelen tegen de eigen bevolking niet schuwt omdat ze zelf in gebreke blijven waardoor er steeds meer vrijheden van de eigen bevolking worden afgenomen en er bv steeds meer camera toezicht (lees eigen bevolking bespioneren) komt.
   http://community.dewereldmorgen.be/blog/sonjavandenende/2017/03/03/franse-industriele-gigant-geeft-toe-deals-te-hebben-gehad-met-isis-in-syrie kijk als Franse bedrijven IS sponsoren vraag je dan eens af waarom daar bijna geen aandacht voor is in de mainstreammedia maar wel voor terreurdaden en maatregelen die dat zouden moeten tegengaan?
   Een vrije onafhankelijke journalist zou als een bok op een haverkist hier bovenop moeten zitten en uitleg aan bv Hollande moeten vragen,misschien als je even Googled dat jij hier iets over terug kan vinden ik in ieder geval niet.
   De NOS maakt het nog bonter want die lopen gewoon met de kudde mee en schrijven onder andere het volgende zoals je kunt lezen:De derde reden voor de vele aanslagen is de leidende rol van Frankrijk in de strijd tegen Islamitische Staat (IS).http://nos.nl/artikel/2117762-waarom-weer-een-aanslag-in-frankrijk.html Natuurlijk is het zo dat bombarderen in een souverein land geen vrienden maakt maar om dat dan als één van de voornaamste redenen aan te voeren voor aanslagen in Frankrijk terwijl je niet spreekt/schrijft over Franse bedrijven die IS juist sponsoren gaat toch wel erg ver met als resultaat dat het eigen volk de gevolgen moet dragen.

  9. marcel wiersum,
   Bronvermelding is essentieel en wel zo eerlijk richting de bron. En voor de rest staat in dit draadje geen enkele vraag naar jou open en het andere draadje heb je zelf afgesloten: “dag Casper!”
   En probeer gewoon respectvol te reageren, s.v.p, ook al zijn we het niet eens.

   arnold,
   ik geef in 42.6 netjes een bronvermelding bij de tekst van iemand. Dat gebeurt hier wel vaker. Bedankt voor je reactie in 42.10. Ik denk dat de meesten hier wel weten hoe politiek werkt. En is Le Monde geen MSM?

  10. Goed hier de bron dhr blouw kwam met het mopje enige tijd geleden en ik vond het wel tekenend voor deze tijd van campagne voeren. Heb ik nu de pijn in je tere zieltje wat kunnen wegmasseren? Omdat jij iets googled zal ik dat ook wel hebben gedaan …. oja natuurlijk jij werkt met waarschijnlijkheden en aannames das waar ook en die vraag staat welzeker open . Maar dan moet je even met de billen bloot en dat is naar alle waarschijnlijkheid net even te veel voor jou.

  11. @ caspertje
   Vind je 42.12 nou zelf ook niet een beetje zielig? en een teken van trollen gedrag? Als jij een mop verteld ga je dan ook eerst even de bron vermelden??
   Het is gewoon symptomatisch voor een trol om op alle slakken zout te leggen behalve die van hem zelf .Je fakkelt alles en iedereen af hier en komt niet met eigen theorien of inzichten . Wil je dus nu als eerste even zeggen waar jij je taal hebt geleerd ( graag de bronvermelding) Vanwaaruit je jou gedrag hebt aangeleerd ( ook even met de bron , das immers edssentieel). Voor mij ben je gewoon een irritante kwal ( bron ikzelf)

  12. marcel wiersum,
   er staat gewoon geen vraag open en nogmaals, houd het respectvol, niet aanmatigend. Je snapt prima wat ik bedoel, zie 42.3. Ere wie ere toekomt. Toch?

   En ik heb heel veel van mijn gedachten hier al prijsgegeven, alleen zijn ze veelal niet de jouwe. Daarmee ben je hier dan blijkbaar een trol. Soi.

  13. @ casper
   Nee kwal jij begrijpt heel goed wat ik je heb uitgelegd als zijn de trollen gedrag, en ondertussen staan er nog meer vragen open . Het zou je sieren die eerst eens te beantwoorden. Ik mis nog enkele bronvermeldingen.

  14. Marcel, je behoort ten alle tijden de auteur te vermelden, ook al woon je in Groningen, maar je had misschien iets dieper in je kristallenbol moeten kijken, inplaats van in je glaasje. Jenne

  15. Flikker op jenne
   Ik vertel een mop ga jij dan ook altijd eerst op zoek naar de bron van de mop?Want wees eerlijk welke moppenverteller zoekt de bedenker eerst op ( als je die al kunt vinden )

  16. Marcel, ik niet, maar kon het even niet laten, ja wij hadden Max Tailleur, maar dat mag niet meer dat was een Jood, nu hebben al die vervelende ziekreten van Moslims in ons land, nou het spijt me, maar vraag me af wat dat gaat worden, mijn vaderlandje, Volkert van de Graaf die blijft gewoon lekker thuis, een bewezen moordenaar, maar goed jij kan er ook niets aan doen in het land van de Ruïnes, groet Jenne

  17. @ Jenne
   Misschien was ik even te fel naar je , zag ik het cynisme even over het hoofd sorry man. Ik zie net als jij zoveel gesloopt worden van het land waar ik woon, eigenlijk van de hele wereld. Nouja we zullen zien wat er te redden valt.
   Groetjes uit het bevende noorden

  18. Marcel, ik wil je bij deze een hart onder de riem steken. Wat een bullshit, sinds wanneer idd gaat men een mop met een bronvermelding erbij vertellen, lol. Casper slaat hier duidelijk door, misschien wel overspannen van te veel ‘wetenschappelijk’ werk. 😉

  19. nog een mopje vers van de radio, over technocrazy verraad; nu ineens Mainstream; telefoon televisie koelkast; overal waar “smart” voor staat, luistert en kijkt met U mee, al jaren, infowars wist het al jaren en jaren, maar sjah dat was zogenaamd overdreven complotterie gekte voor ‘verwarden’… niet onbelangrijk kan je moderne slimme auto plots van buiten af gestuurd een eigen leven gaan leiden, mogelijk met slechte afloop zonder een spoor van de copyright gecodeerde afzender commando’s… http://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/398891-michel-van-eeten-over-cia-hacks-wikileaks

  20. Wat ik al heel lang wist, dat Merkel haar huwelijk voor de koef noef was, ze is en lekkerij dike lesbiêne, Berlesconi, wist dit ook al, hij heeft haar diep en diep beledicht door te zeggen dat een onneukbare dikke reet had, nou echt niet leuk om te horen, maar het maakt haar volkomen chanabel, want die lekkere criminele USA staat, zal wel over het één en ander beschikken, daarom is ze ook zo tam als een papegaai,
   jammer want hier mee dupeert zij haar hele land, en in wezen de EU.
   Maar ja het zijn schoften, blijkt steeds meer, ik heb geen goed woord meer voor ze.
   Jenne

  21. mc,
   van overspannenheid is geen sprake. En ik ben ook helemaal niet uit op treiterijtjes. Ik ben meer van de inhoud. Mij viel op dat marcel wiersum in 42.2 de suggestie wekte dat het mopje zelf bedacht was. Immers niet het standaard Sam-en-Moos werk. De complimenten van Sun in 42.3 gleden zo wel heel gemakkelijk in de zak van marcel wiersum. Als wetenschapper weet ik hoe belangrijk het is te refereren naar andermans werk (ere wie ere toekomst). Daarom ben ik hierop wellicht wat meer gespitst dan de gemiddelde reageerder. Een linkje leek me dus wel op zijn plaats. Dat marcel wiersum daar vervolgens totaal overspannen op reageert is voor mij een raadsel. Het mopje was best grappig overigens.

  22. 11 jaar schaamteloos bespioneerde on-gouvermentele onvrijheid in actie, ‘in die tijd zou dat nog ‘fake news’ geheten hebben’, wrang grapje van Paul Joseph Watson;

   https://www.infowars.com/infowars-warned-of-government-using-microphones-to-spy-on-americans-eleven-years-ago/
   ‘Government, Industry To Use Computer Microphones To Spy On 150 Million Americans’ http://www.prisonplanet.com/articles/september2006/060906spyon.htm http://www.encyclo.nl/begrip/niet-gouvernementele%20organisatie
   ‘Alert Facebook Now Directly Censoring Infowars Articles’ https://www.youtube.com/watch?v=emnVkempcUI ik denk wel dat het zo zit Jenne, ze zijn zo lelijk dat je het kan zien. geinig verrutte mopje van eigen deeg, ik dacht werkelijk waar dat Mars dat zelf had geschreven, eerlijk waar.. wie had dat ook in eerste instantie, eerlijk antwoorden…

  23. Casper, je moet echt stoppen je zelf voor de gek te houden, dat loopt anders af als een psychopathische affairen jouw wetenschappelijk brein, past met gemak in een speldenkop, en dan houd je nog ruimte over, ga op een rustig plekje verder met potlood venten, dan doe je niemand kwaad.

  24. Volgens mij wordt het tijd voor een gezamenlijk avondje kroeg, dan is dit gekissebis ook over…

  25. Anna,

   zijn er in Nederland dan nog kroegen toegankelijk voor dames, ik dacht dat de Sharia law dit niet toe liet, staan de mensen niet bij stil dat dat de toekomst is, Jenne

  26. von Zuigberg met z’n A.I. quantum fake-boek baby face gaat multidimensionaal in je brein kruipen en voorspellen wat jij wilt, dat had ie al beloofd aan teutoonse gevallen enge overste ddr El Engel von zeer Merkwaardig, inderdaad lelijke achterkant, had die italiaan goed gezien hoor, en nog meer niet zo geweldig, tis die kop hèh, kleindochter van zeggen zuh. https://www.thesun.co.uk/news/3048340/facebook-is-teaching-artificially-intelligent-computers-to-predict-the-future/ Buma mocht van haar notabe uitdrukkelijk in het openbaar geen kritiek meer uiten op de tot standkoming van een Ukraine treaty verdrag, echt waar… Sofi Tukker — Drinkee https://www.youtube.com/watch?v=wqd-Y6m5xEc https://decorrespondent.nl/5205/dit-zijn-de-stalkers-gluiperds-en-snelle-jongens-die-je-de-hele-dag-achtervolgen/253467885-c22fdbeb

  27. Het grote complot tegen de vrijheid kan zelfs niet meer weggelachen worden door de vrijheid te gebruiken om zelfs een geleend mopje neer te zetten… (dit zijn mijn eigen woorden zou iemand ze willen traceren)
   De ratten van tegenwoordig zijn in steeds gladdere jasjes gestoken, glimmend en verblindend, heel slim, maar de stank blijft hen toch verraden…

  28. Jenne, ik snap je zorgen, maar voorlopig ben ik nog steeds optimistisch gestemd, met af en toe een dip, dat dan weer wel 😉

  29. Laten de alpha’s en de beta’s eens met wat meer medemenselijkheid naar elkaar kijken. En dan vooral hier de alpha’s, want beta’s kunnen hier geen goed doen. Laten we onze rechter- en linkerbreinhelft ook eens integreren.
   Was getekend, dominee Anna

  30. Hé Odette
   Long time no see, neuh de tijden van de rnf zijn echt verleden tijd, lachen is niet meer een manier om dingen bespreekbaar te maken . Het moet allemaal”wetenschappelijk”en van bronvermelding voorzien. En dan veranderen we wetenschappelijk voor waarschijnlijkheden ook nog. Ik lijk waarschijnlijk nu reeds te oud te worden voor deez rotzooi.
   @mc
   thnx het kleutergehalte schoot me even dwars in de vingers so to say.

  31. @ Anna
   O nou weet ik wat beta betekend , kleuterachtige creatiefloze,hooghartige van plaat voor het hoofd voorziene trollengedrag vertonende eihoofden.Wist ik veel……een beschrijving van de betekenis van alphas zal ik maar helemaal achterwege laten. Elke beschrijving van welke ogenschijnlijk afgescheiden groep of polariteit dan ook , zegt meer over diegene die de beschrijving geeft dan over die groep zou Guido zeggen.
   En ik ben de laatste om dat te bestrijden , ik ga je alleen wel even wijzen op het feit dat ik tot nog toe gedrag bekritiseer en niet de persoon , hoewel het steeds moeilijker wordt om dat dus te laten.
   Caspertje gedraagt zich als een trol en dat lieve Anna heeft helemaal niets met alpha of betha te maken. Beide denkbeeldige groepen doen het even hard , raar alleen dat jij het stelselmatig voor zulke @#%&&4 opneemt, moeder instinckt ter leeringh ende vermaeck? Wie zal het zeggen.
   Wordt het toch weer tijd voor de R.N.F. kunnen we weer eens lachen!

  32. Waarom zo boos Marcel? Toevallig zijn mensen meer getalenteerd voor het een of het ander. Ik ga voor (zelf)begrip en dat betekent dat niemand kan worden uitgesloten op basis van een dominantie van de een dan wel de andere pool. Of mensen gaan met elk in gesprek, of niet. Maar elkaar beschimpen vind ik veel te ver gaan en vind het ook niet getuigen van inzicht.

  33. Anna
   Ik moet me dus laten afzeiken omdat hij beter in bv wiskunde blijkt te zijn ?? Get real! Dat gaat dus niet gebeuren, zelf niet na zalvende woorden van jou. Als iemand zo reageert zal ik het aan de kaak stellen,eerst vriendelijk en ga je zuigen stop ik met vriendelijk en ga ik over op hetzelfde gedrag. Spiegeltje spiegeltje aan de wand…..

  34. Marcel, je hoeft je niet te laten afzeiken; je hebt in je eigen bewoordingen de Rutte mop vertaald; maar jij hebt deze redelijk vrij recente mop ook ergens van en dat had je kunnen memoreren. Ik zou zeggen zand erover, er zijn wel andere zaken die meer aandacht verdienen om over te ruzieen.

  35. En het grappige aan dit alles is dat als marcel wiersum in 42.8 gewoon had gereageerd met iets als: “dank caspertje voor deze toevoeging”, gevolgd door een kwinkslag, dan was het klaar geweest!

   Maar die vermaledijde trots hè, die kan je soms toch zo in de weg zitten. En kijk eens waar dat toe leidt: …… 42.39 ‘and still counting’

   Marcel wiersum, zie dit draadje dan maar als een levenslesje. Ik zou zeggen, zand erover en een fris begin van een mooie nieuwe lentedag. Ik ga weer voorbereidingen treffen om satellieten de ruimte in te schieten. Werk ze.

  36. @ Casper
   Het grappige is dat je weer de oorzaak buiten jezelf legt een megalomaan waardig en een indicatie van trollengedrag. Anna als groupie erbij en het plaatje is weer compleet. Ik zou zeggen f u all.

  37. @ Anna
   Jij moet zonodig olie op het ruzie vuurtje gooien met je debiele zalvende alpha betha onzin. En daarna even een sneer over de belangrijkere zaken hier. Hypocriet loeder dat je bent Je bent een nuttige idioot, niets meer. Jij helpt mee om de vrijheid van meningsuiting te beperken en hebt het op zijn best zelf niet in de gaten. Op zijn slechts voer je een agenda uit.f u!!

  38. Bronvermelding hmmm…. Nou Casper, man van vele namen en toch toch weer zo makkelijk te ontmaskeren. Ik heb een leuke aanvullende website voor je, (n.b., deze kan natuurlijk ook gebruikt worden om mensen zich beter te leren wapenen voor dit soort adders onder het gras)
   https://www.quizlet.nl/stories/80365/tips-om-mensen-te-irriteren/
   Toch wel triest dat dit de hoogste zin van het leven is geworden en tot levensdoel hebt verheven. Maar ja je moet ergens beginnen, de bodem…

  39. Anna, je weet dat ik alle symphatie voor je heb, maar deze constante provocaties van je, tegen mede WTK ers, leid tot niets, type Caspar zijn een soort springent ongedierte, die van gast gever naar gast gever springen, en het slachtoffer leeg gezogen en misbruikt achter zich laten, en daar echt niet mee zitten, de constante plaagstootjes is om dit wat er nu plaats vind, hier, te bewerkstelligen, wees wijzer,
   en wed nu eens op het goede paard, groet Jenne

  40. Odette,

   goedenmorgen, en goed dat je er weer bent !!!
   Het beste en wijste is het kwaad te negeren, links te laten liggen, dan verschrompellen ze, en kun je ze aan je hond of kat Voeren.
   Storm in een glaasje water, zou ik zeggen, maar er zijn veel boeken over geschreven, het geniepige in de mens, wat bij sommigen enorme proporties kan aannemen, denk daar bij aan Agatha Christie, Kat tussen de duiven, of de vergiftige pen, beetje breedsprakig weer foutje van me, groet Jenne

  41. Casper 42.25.
   Ik moet Marcel gelijk geven want als telkens een mop/grap verteld mag worden alleen als daar een bronvermelding bij staat dan zal er weinig humor overblijven denk ik.Daarom vind ik de reactie van jou uit 42.6 onzinnig en overbodig en zoals je kunt lezen in de reacties kan dat een gevoel geven waarbij iemand zich afgezeikt voelt.
   In 42.39 doe je er nog een schepje bovenop en schrijf je iets in de trant van dat een dankje voor deze toevoeging voldoende was geweest.
   Wie denk je dat je bent en waar haal je het lef vandaan om iemand voor te schrijven dat hij/zij dank je wel moet zeggen voor een onzinnige en totaal overbodige reactie van jou?
   Waarschijnlijk heb je toch het mogelijk door jou gewenste resultaat bereikt namelijk dat dit lijntje in hoofdzaak alleen nog maar over die flauwekul van jou gaat in plaats van over dingen die er wel toe kunnen doen in dat geval gefeliciteerd en ik hoop dat je er gelukkiger van bent geworden.

  42. In la douce France, staat het bekend als : la belle dormeuse, de mooie slaapster ! net als slapende honden nooit wakker maken !

  43. @Arnold 42.45,
   Je verwoordt het heel goed: “afgezeikt voelt”. Als iemand zich afgezeikt VOELT wil dat nog niet zeggen dat hij afgezeikt WORDT. Dat voelen is puur de perceptie van de ontvanger.

   Lees mijn reacties nog eens na. Ik zeik niemand af, geef slechts aanvullende informatie. De vraag is dus waarom marcel wiersum zich afgezeikt voelt en vervolgens woest om zich heen mept en mij en anderen afzeikt (“enorme betonnen plaat voorziene koppie van je”, “irritante kwal”, “kleuterachtige creatiefloze,hooghartige van plaat voor het hoofd voorziene trollengedrag vertonende eihoofden”, “Hypocriet loeder”, “nuttige idioot”, enz.), inclusief schuttingtaal.

   Zelf zegt hij daarover (42.35): “Elke beschrijving van welke ogenschijnlijk afgescheiden groep of polariteit dan ook , zegt meer over diegene die de beschrijving geeft dan over die groep zou Guido zeggen.” Nou, dat zal het antwoord op die vraag dan wel zijn.

   Iedereen mag van mij moppen tappen zonder bronvermelding, maar het ligt anders als hij/zij makkelijk probeert te scoren (zie 42.3), door de tekst van een ander te gebruiken, en de suggestie wekt dat het zijn eigen tekst is, zie reactie HyperAlert (42.25): “…. wie had dat ook in eerste instantie, eerlijk antwoorden”. En Arnold, het is ook weinig respectvol als je iemands worden verdraait om je punt te maken.

   Jij zegt: “…. schrijf je iets in de trant van dat een dankje voor deze toevoeging voldoende was geweest” en verderop “…dat hij/zij dank je wel moet zeggen”

   Terwijl ik zei: “… gewoon had gereageerd met iets als: “dank caspertje voor deze toevoeging”, gevolgd door een kwinkslag”

   Dat is toch echt iets anders, of niet? Je moet wel goed lezen en proberen mijn boodschap goed over te brengen en niet jouw eigen draai eraan te geven. Dat heet manipulatie. Niemand moet van mij iets, met de tekst “met iets als” gaf ik een suggestie, een voorstel, omdat velen hier anderen bedanken voor een toevoeging. Het het dus ook iets heel anders kunnen zijn.

  44. # casper
   ik heb medelijden met je ( behalve dan dat ik niet met je mee lijd)hoe jij je in allerlei bochten wringen moet om je gedrag door anderen goed gekeurd te krijgen. Triest , in één woord. Ik daarentegen vind je een zielige figuur die zich bedient van trollen gedrag om aandacht te krijgen. Maak een connectie met Anna wellicht worden jullie heeeeeel gelukkig tezamen. Ik wens je dat zeker toe.

  45. @ Anna
   Je zegt dat ik niet zo kwaad moet zijn ?? You aint see nothing yet!! Als ik echt kwaad ben sta ik voor je voordeur, dit is helemaal niets dan woorden. Maar ben je werkelijk zover van de werkelijkheid verwijdert dat je niet ziet wat je doet?….. triest voor jou.Dat gaat etterlijke incarnaties kosten! Wordt vienden met de betha casper je ligt hem beter dan wie dan ook op dit forum . Mijn zegen heb je , val me alleen niet meer lastig , en dat geld ook voor je vriend!

  46. casper 42.48.
   Casper sommigen denken dat jij een trol bent en ook mijn mening gaat die richting op.Trollen treden vaak naar voren om gesprekken te verstoren die hen of bv de overheid niet welgevallig zijn.Dat zou ook kunnen betekenen dat een trol alles wat de overheid doet als goed aanmerkt en daar valt ook vaccinatie onder maar zoals je wel zult begrijpen (hoop ik) kan vaccinatie ook weer autisme veroorzaken wat jij natuurlijk/mogelijk zal ontkennen want dan zou je de stelling van de overheid dat vaccinatie niet schadelijk is teniet doen en dat kan natuurlijk niet.Wat ik me dus afvraag is of jij misschien autistisch bent want je neemt veel nogal letterlijk wat dan kennelijk voor jou weer aanleiding is om over pietluttige dingetjes nogal lang door te drammen.Hoe ik op deze gedachte kom?
   Nou hierdoor en sorry dat het hier over een ze gaat want ik naam aan dat jij een hij bent.https://www.psychologiemagazine.nl/advies/waarom-nemen-autisten-alles-letterlijk/

  47. ach marcel, ik kan je alleen lastig vallen als jij dat toelaat. Fascinerend dat je dat na dit hele draadje nog steeds niet inziet en continu de strijd blijft zoeken. De oplossing is echt zo simpel. Maar die help ik je wel vinden hoor, zolang het nodig is.

  48. Nu nog even confirmatie ban Anna en dan is het plaatje helder…..

  49. …. en ook geen trol. Ik heb wel vaak een andere mening. En van sommige onderwerpen heb ik nu eenmaal meer kennis van zaken dan de meesten hier, omdat het mijn professie is. Daar zou men gebruik van kunnen maken, maar enige open mindness is daarvoor wel vereist.

  50. wat wil je weten marcel, of ik contact heb met Anna? Wel gehad, maar niet meer.

  51. casper 42.55
   Professie https://nl.wikipedia.org/wiki/Professie ambt,beroep of geloofsovertuiging enz.
   In de tweede en eerste kamer zitten ook mensen die als ambt,beroep gekozen hebben om minister of kamerlid te zijn en zij zijn er net als jij van overtuigd dat dat ook automatisch betekend dat ze dan kennis van zaken hebben echter het tegendeel is waar want wat de generaties voor ons hebben opgebouwd breken zij in razend tempo weer af dus iets minder hoogmoedig over jezelf zijn lijkt mij wel gepast.

  52. Wat wil je nu eigenlijk zeggen, Arnold, dat iedereen die een ambt, beroep of professie uitoefent zich ten onrechte kennis van zaken aanmeet? Van schoolmeester tot timmerman tot verpleegkundige, arts, boer, etc. Of geldt dat alleen voor politici, wat jouw betreft? Ik ben geen politcus, dus wat zegt dat dan over mij? Erg warrig dit. Probeer eens to-the-point te komen.

  53. Pas op Arnold
   Straks ( of liever gezegt nu al)sta jij in de crosslines. Targeted , tja moet je maar willen, voor je het wet kikt Anna o de hoek …..ook nog

  54. Iemand hoeft niet per definitie over meer kennis dan een ander te beschikken omdat het zijn of haar beroep is want je hebt in elk beroep goede en minder goede vakmensen en mogelijk zijn er zelfs mensen met meer kennis dan iemand die er zijn of haar beroep van heeft gemaakt terwijl ze een ander beroep uitoefenen en jij schreef over jezelf dat je over sommige onderwerpen over meer kennis dan de meesten hier zou beschikken omdat het je professie is terwijl je bv mij niet eens kent laat staan dat je weet over welke kennis ik beschik.Kortom je lult uit je nek en dat zonder enige onderbouwing dat die bewering van jou bevestigd.En dit was tevens ook mijn laatste reactie op jou.

  55. Arnold 42.51

   Dit kan eeuwen gaan duren, jij in gesprek met Casper, ik blijf het volgen, ik weet niet of je de avond 6 daagse wel eens bezocht heb, het eeuwige rondjes draaien, met af en toe een spurt als er wat te verdien viel, ja dat gaat het worden.
   De mensen die het kunnen weten, zeggen dat de Autisten en Autistes, de grote onder de mensheid zijn, de bijzondere mensen onder ons, mensen die levenlang aan een denkbeeld kunnen werken, de perfectie zoekende, als je je er mee gaat bezig houden, ga je zien, ook in de oudheid, de geniën, ja en ook op het minder leuke onderdelen in onze wereld.
   Jenne

  56. Marcel.
   Toevallig had ik net geschreven dat ik op Casper niet meer zou reageren toen ik je waarschuwing las maar in ieder geval bedankt.
   Na die grap over Rutte had Casper beter inhoudelijk gereageerd dan was het misschien interessanter voor iedereen geweest maar ja dan moet hij wel de dieper liggende boodschap begrijpen die toch duidelijk uit die grap op te maken is maar kennelijk niet voor hem en dat geeft aan op welk niveau hij zich bevind helaas.

  57. Arnold, ik lul zeker niet uit mijn nek. Jij daarentegen wel. Uit 42.39 kun jij wel afleiden wat mijn professie is. Toch? Durf jij ook zo open en transparant te zijn? Vast niet. Want dan zal blijken dat jij een enorme onzin uitkraamt. Q.E.D.

  58. hAHA DE TROL GETROLLED ! Hoe voelt dat nou? als je al kunt voelen.

  59. He,sorry Jenne deze keer wordt het geen lang verhaal tussen Casper en mij.Mensen die niets kunnen of willen begrijpen zullen daar nooit voor uitkomen en dat maakt er verder op in gaan overbodig en het is ook niet interessant en volledig Off Topic.

  60. Casper 42.56
   Ik wil nou wel eens weten waar de vorige verkiezingen voor de tweedekamer toch al die VVD stemmers vandaan kwamen. Om maar eens wat te noemen, wat jij met Anna uitspookt zal mij aan mijn reet roesten. Sterker nog , jij liever dan ik. Ik ben bezig mijn frequentie te verhogen, doe jij lekker jouw ding…..

  61. Nou Marcel, ik was het geruzie baggerzat; ik heb niet zoveel op met ruzies; maar soms moet je wel haha. Ik ben het duidelijk met jullie allen niet eens, laat dat vooropgesteld zijn; het hoe en waarom wil ik naast mijn alpha en beta verhaal ook wel verder verklaren.
   Voorlopig ben ik over 5 minuten jarig, dus het was een achterlijke voorbereidingsdag voor morgen….

  62. En Marcel, je mag vandaag laaiend voor mijn deur staan; krijg je nog een gebakje toe 😉

  63. Marcel, zoals Casper het al had aangegeven hebben we contact gehad; uit dit contact kan ik alleen maar de conclusie trekken dat deze persoon een liefhebbend iemand is met hart voor zijn zaak; en met hart voor andere mensen. En ik hoop niet dat jij me een ban als verjaardagscadeau toewenst 😉

  64. Anna
   al neuk je mekaar helemaal scheel op welk vlak dan ook , ga je gang . Voor mij hebben jullie beide volledig afgedaan . Ontstoken van welke sociale vaardigheden dan ook , geen empathie en vooral gericht op het afzeiken van andere mensen . Het ga jullie goe….. Echter zonder mij , zoek het lekker uit , wij schijnen incompatteble, so be it .

  65. Doe nou niet alsof je niet gewaarschuwd was anna , dat de oorzaak weer buiten jezelf ligt! Lekker zielig wezen F u

  66. Hou op met dit soort gedoe Meneer Wiersum want het slaat kant nog wal…
   Wat wil je hier nu mee bereiken als ik vragen mag?

  67. Je had me op zijn minst kunnen feliciteren, maar jij kiest kennelijk voor aanval; misschien beter om eens te gaan voetballen…
   En volgens mij kies ik echt niet voor lekker zielig willen wezen ondanks dat jullie me gewaarschuwd hebben…

  68. Ze zegt meneer tegen mij …. is dat een goed teken?
   Ik wil met jou, lieve Anna helemaal niets meer bereiken. Welk stukje van helemaal afgedaan begrijp je niet? Ik wil het gaarne voor je verduidelijken.

  69. Ik had je kunnen feliciteren …. maar dan had ik iets voor je moeten voeken …. helaas dat heb je volkomen teniet gedaan. En dat terwijl ik wel wat voel voor de eerste de beste op straat …. wonderlijk hoe zaken gesloopt kunne worden .

  70. Ja erg Marcel, dat ik jou wél ben toegedaan en jij mij niet.
   Waarschijnlijk zit daar een levensles in liefhebben in.

  71. Marcel, ik heb je ooit eens uitgelegd dat strijd inherent is aan de mens. Je hebt me toen uitgelachen. Lees je eigen reacties nog eens na en het lachen zal je vergaan.

  72. Anna
   Zo dan “krijg de onverzuurde lupes aan je conversatiespleet, vuile kanariehoestkeelprikkellijer met je bloedkop”( bron haagse henkie)

  73. Arnold,
   Of je weet niet wat je professie is (geweest), of je durft het hier niet en public te delen. Beide zijn evengoed denkbaar en daarmee heb je zelf aangetoond dat je verhaal in 42.57 volslagen onzin is.

  74. Van schelden raak ik niet onder de indruk Marcel; schelden is altijd onvermogen… Ik heb er zelf ervaring mee, dus laat dat je gerust stellen 😉

  75. Ach caspertje
   Strijden? je hebt mij nog helemaal niet zien strijden……..Mijn strijd zie je niet die is energetisch , aangezien je daar niet in geloofd want is niet te meten, ga je daar beter niet op reageren . Kansloos want op een heel ander vlak. En wat begrijp jij dan niet an afgedaan?

  76. marcel, misschien kun je die laatste vraag nog even naar het Nederlands vertalen opdat ik ‘m kan beantwoorden

  77. @ anna
   Ik begin er zelfs lol in te krijgen , volgens mij zou ik een goede troll zijn < kun je niet referenties voor mij geven ? Ik ben voor…..Bovendien gaf ik een bronvermelding dus dat pleit mij vrij!!Ik heb niet gescholden dat deed de bron

  78. …. ennuh, energie is prima te meten hoor, alleen die pseudo onzin van jou niet. Dat is dan ook meteen je reddingsboei.

  79. Oja betha hè geen creatieve gedachten whatsoever stja dan wordt het moeilijk uitleggen voor een alpha……. Vraag het je vriendin die is eigenlijk alpha maar zou zo graag betha wezen…. die legt het wel uit

  80. Anna is net zoveel vriendin van mij als jij vriend bent van Arnold. Doe jij maar een diepgaand gesprek met je grote vriend.

  81. Hé casper zie jij dat afzeiken van alle reageerders hier nou als een ceatief proces en lach je je reet open , of heb je daar een ander gevoel bij? Slaap je lekker na weer een dagje iedereen te hebben afgehouden van verdieping? Of heb je thuis een vrouw die je frustraties over het steeds maar weer tegen je gevoel in moeten gaan ,moet ontgelden? Ik benijd je niet lieve casper, ik kan de karmische last missen als kiespijn. Steun je vriendin …. ze zal het nodig hebben….

  82. Marcel, volgens mij is Casper onderdeel van een liefhebbend gezin; maak je daar maar niet druk over….

  83. Anna
   Ik heb je gewaarschuwt …. spiegelyje …spiegeltej aan de and . En wat is tijd tenslotte….RNF for ever

  84. Ik krijg er helemaal dikke vingers van , sorry “spiegeltje spiegeltje aan de wand ……

  85. Wat een domme reactie. Projectie op jezelf? Dat vinden jullie alfa’s immers altijd zo leuk. Ik onthoud niemand van verdieping. Iedereen heeft de keuze te reageren op een ander of niet. Je kunt het dus ook niet doen. Jouw keuze.

  86. Marcel, jij bent nog steeds van de RNF in je hart en ziel; ik vond en vind het een terreurbeweging…

  87. Ahhhh Casper ik was al bang dat je had afgehaakt ( zo als bij zovele vragen) Gelukkig reageer je nog , we gaan voor de 42.100 toch …..op zijn minst?

  88. blij dat je het getal 100 herkend. Zit er toch een (heel klein) beetje beta in je. Teruste.

  89. Goed plan, terusten en morgen weer met gezond verstand goed op, met een ziel die zich welkom voelt op deze aarde; kortom weer een nieuwe dag om onszelf uit te vinden en het te legitimenteren 😉

  90. Anna Mede jij hebt de RNF gemaakt tot wat het geworden is ! Je bent de creator van je eigen wangedrocht/ terreurbeweging, waar het alleen de humor voorstond, haha.The joke is on you, en dat hebben veel mensen nooit in de gaten gehad , een gemis. Paul en ik hebben nooit terreur acties gepleegd, altijd met open vizier, en een gulle lach…… Zeg ons dat maar na…..

  91. Bedankt odette , het is een eeuwigheid geleden dat ik met Paul in het klooster zat…..

  92. Het is volle maan, dus ik mag even… 😉
   Casper, wat ben je toch een zielige en valse ‘man’ (of transgender?) Je lijkt op een wijf, die samenzweert met een ander ‘wijf’. Ojee, waar zijn je hersenen gebleven, als je welke hebt? Of zijn die ook zo groot als je lul?? dus met een vergrootglas te zoeken? Anders had je tijdens het lezen, zo als ik, al kunnen opmerken, dat deze mop (ondertussen een vloek geworden, ws was het niet je mening, omdat je stiekem op Rutte valt) NIET door Marcel is verzonnen.
   Dus wat is de ware aanleiding voor je aanval op Marcel, is de vraag die ik me dan stel (oorzaak). En ik kan je zeggen, dat je een ziekelijk psychologisch spelletje speelt, o.a. door Anna achter de coulisses te bewerken, om je agenda te kunnen aanhouden. Nee, je bent een smerige valsspeler. De reden dat je Marcel zo achterlijk aanpakt, is frustratie, je bent dermate gefrustreerd en ontevreden, dat je continu hier, op een ooit open forum, je gelijk moet komen halen (betaald weliswaar), en mensen tegen elkaar uitspeelt. IK vind dat jij een vette BAN verdiend hebt, en Anna ook, puur om jullie ‘kerndoelen’ ‘waarheid en liefde’ te waarborgen. We kennen Anna al iets langer dan jij, en ik kan de verandering bij haar zien oftewel lezen, sinds je haar onder jouw vieze vingers hebt! WE HEBBEN JE DIENSTEN HIER NIET NODIG, sodemieter op!!!

  93. mc,
   of zou het zo kunnen zijn dat ik iets anders tegen zaken aankijk dan de gemiddelde WTK-er? En dat een aantal hier daar wat moeite mee heeft omdat het gezien wordt als een aanval op de comfortzone, bubbel heet dat tegenwoordig, waar men graag in vertoeft?

   Op basis van inhoudelijke argumenten en professionele kennis heb ik Anna weten te overtuigen dat de zaken wel eens anders zouden kunnen liggen dan ze oorspronkelijk dacht. Anna staat daarvoor wel open en dat is te prijzen. Diversiteit is een groot goed. Onze discussies hebben haar ogen verder geopend. Overigens zijn vele van onze discussies te vinden op de WTK chat. Ik ben erg voor openheid en transparantie.
   Is Anna het in alles met me eens, heb ik haar om mijn vinger gewonden? Zeker niet! Anna is heel kritisch naar alles en wat mij betreft slaat ze daarin door. Ik heb de contacten met haar gestaakt. Ook Anna vervalt soms in ongenuanceerde tirades die zijn weerga niet kennen. Ik heb daar geen zin in. Dergelijke tirades (Anna, GuidoJ, Jenne, …), soms inclusief schuttingtaal (marcel, mc) zijn gemeengoed onder een deel van de vaste WTK kliek. Mij is wel duidelijk waar de frustratie ligt.

   En nee, ik heb niets met de VVD en stem links en nee ik word niet betaald (waarom steeds die paranoïde?) en nee ik gebruik geen schuttingtaal om mijn argumenten over het voetlicht te brengen en nee ik bewerk niemand achter de coulissen en nee ik ben geen valsspeler, maar wel open en transparant en nee, ik ben geen trol (maar wel andersdenkend) en nee ik heb Marcel niet aangevallen, hij viel mij aan. Maar dat zie je alleen met een objectieve bril op en die heb je duidelijk niet bij de hand. Alleen al daarom voegt jouw ongenuanceerde tirade niets toe.

   Ik vond bovenstaande nuanceringen noodzakelijk om de zaken in een realistisch perspectief te plaatsen. Een beetje respect naar elkaar toe zou heel erg helpen.

   Je hebt het over agenda. Wat is mijn agenda dan, mc?
   Met wie heb jij contact achter de coulissen? durf jij daar transparant in te zijn?

  94. Een internet forum wordt menigmaal gebruikt als krabpaal, om bepaalde frustraties te uiten, niet altijd op de persoon geprojecteerd die de frustraties heeft veroorzaakt maar meer op de eerste beste die toevallig in de weg lijkt te lopen tussen het applaus en het podium.
   (geen link, origineel)

  95. En op het podium zal een lied dat vanuit behoefte aan applaus gezongen wordt zwakker klinken dan applaus dat in een lied tot uitdrukking gebracht wordt.
   Zomaar uit eigen bron geput. Heb geen vermelding nodig omdat ik ook zonder vermelding niet uitdroog.

  96. Casper, het moet niet gekker worden…kraak je Anna nu ook nog af?
   Ik heb iig genoeg gelezen. Wat je ook van wtk moge denken, het is een mogelijkheid over die dingen te schrijven/ je uit te wisselen, die juist in de ‘gewone media’ niet aan bod komen. Als jij hier steeds de ‘gewone media’ vertegenwoordigd en dat is duidelijk te lezen, want je komt nooit met iets wat in het straatje van wtk zit…weet je wel, een moment waar je kunt zeggen dat zie ik ook zo. Daarom raad ik je ook aan je ‘diensten’ ergens anders aan te bieden. Je laat meer of minder geen gelegenheid overgaan, waar je niet dat afkraakt of vragen stelt die juist tegenin gaan. En ja hier zijn niet alleen maar wetenschappelijke academici, nee hier komt ook een bijzonder volk met een mening en een visie, die vaak vele ook wetenschappelijke onderzoeken juist omhelzen, die jij dus afkeurt omdat ze niet in het straatje zitten, wat jij moet vertegenwoordigen. Ook de wetenschap als institutie is net de kerk, machtsvertoon en autoriteit. Je hebt artsen die niets anders weten, dan wat de zorgverzekeraar zegt, en je hebt artsen die zich hebben vrij gevochten met alle consequenties van dien en een ander geluid laten horen, ook wetenschappelijk onderbouwd. En daarin beste Casper kies jij definitief de verkeerde kant….in de ogen van mij en ik denk ook wtk. Snap je dat niet? Je bent een ‘voetballer’ in de ‘yogaklas’…dat werkt niet, tenzij je bijstelt, en dan echt kritisch zijn, vanuit jouw kant, begrijp je? zo kritisch, dat je je eigen werk in twijfel trekt…dan mag je hier je conclusies komen droppen. En dan kunnen we ook iets met je commentaren…tot nu toe lijkt het erop dat je graag wilt erbij horen, maar toch iedere keer weer de verkeerde aanpak kiest. Wellicht je plan van aanpak (pap) nog even controleren.
   Voor mijn deel, ik heb ooit persoonlijk ontmoet…cozmic, marcel, anna, hyper, guido en nog een paar die niet meer posten. Per mail uitgewisseld heb ik me een tijdje met Jenne. En toch kan ik het met sommige dingen niet eens zijn. De kunst is, en dat zou ik je ook adviseren, los laten…en de andere in zijn waarde (mening) laten. Je hoeft immers niet te reageren, toch? En anders drop je maar je link zonder verdere commentaar, als het anders alleen maar op een persoonlijke aanval uitloopt. Nu zijn we hier iig al maanden bezig steeds weer door jou in een soort discussie verzeild te raken, die altijd hoog oploopt, omdat je probeert de mensen op hun ‘niet wetenschappelijkheid’ af te keuren. Wat een lage manier om met mensen om te gaan. Schrijf en boek over je kennis en kijk of het iemand interesseert en het leest, soort ‘mein kampf in de alternatieve wereld’ haha.
   Zo lang je geen verbinding tussen geo-engineering en climatechange ziet, en de gezondheidszorg helemaal te gek vindt, alternatieve ideeën afwijst, kan ik niets met je boodschap. Verder, ik zou sowieso niet op jou reageren, maar omdat ik nu echt vind dat je Marcel helemaal te onrecht van ‘plagiaat’ beschuldigd, ga ik iets ervan zeggen. En ik heb de maanenergie met me mee. 🙂
   Onthoud een dingetje, we gaan niet allemaal veranderen omdat jij dan de site beter kunt vinden. Niemand is perfect, en ik ben blij dat er forum is waar men zich mag uitwisselen zonder ene politieagent. Kan je met deze vrijheid niet omgaan, dan heb je gewoon pech!

  97. En dan nog hoop ik dat het Anna beter gaat…ze zit nl best doorheen sinds ik haar ken. Help haar aub ons is het niet gelukt. Succes!

  98. Helemaal eens Cozmic, maar wat mij betreft is dat nog geen reden om eenmaal plaatsgenomen achter het toetsenbord alle beschaving te laten varen.

   @mc,
   dank voor je uitgebreide antwoord en het beantwoorden van mijn vragen, alleen dat van mijn vermeende agenda, dat klopt niet, maar daarover later meer. En nee ik kraak Anna juist helemaal niet af. Dat zal Anna wellicht later zelf nog bevestigen en dan zal blijken dat jouw beoordelingsvermogen ook hier weer te wensen overlaat.

   Ik vertegenwoordig hier helemaal niemand anders dan mezelf. Ik ben er ook erg voor dat zaken die niet kloppen aan de kaak worden gesteld. De wijze hoe WTK dat doet, doet mijn tenen echter krommen en dan moet ik reageren. Noem het mijn zwakte, maar die zal vast herkenbaar zijn voor velen hier. WTK is i.h.a. een andere mening toegedaan dan de heersende media. Daar is niets mis mee. Wat wel mis is, is dat als iemand vervolgens kritisch reageert op een artikel van WTK, dat deze gast van de website dan zeer respectloos wordt behandeld door met name de gastheer, maar ook de vaste bezoekers hier. Een voorbeeld is van Radix onlangs: “GuidoJ: Als hoofdredacteur zou je je bezoekers met meer respect kunnen benaderen, want op deze manier jaag je ze weg.
   Alhoewel, je voorkomt zo wel de inhoudelijke dialoog met kritische geesten.” (http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-verbijsterende-911-missende-schakels/comment-page-1/#comment-497758), maar zie bijvoorbeeld ook de wijze waarop gereageerd wordt op Frans en Greg (http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/vaccins-vervuild-met-nanodeeltjes/). Ik ken de heren niet, maar ze geven blijk van enige kennis op het onderwerp en kunnen daarmee input leveren voor een zinvolle discussie, maar dat is blijkbaar niet wat de gastheer beoogt. En zo zijn er vele, vele voorbeelden. Mensen met kennis van zaken, die zich hier als gast melden en zinnige punten te berde brengen, worden op zeer botte afgeserveerd door de vaste kliek hier. Vraag jij je nooit of waarom? Het komt in ieder geval heel sektarisch over.

   Zelf heb ik veel kennis van de atmosferische dynamica en satelliettechnologie. Ik kan dan ook zinvolle input leveren op onderwerpen als chemtrails en klimaat. Het verhaal “GPS én Sinterklaas bestaan…?!” (http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/gps-en-sinterklaas-bestaan/) sloeg kant nog wal en heb ik behoorlijk debunked. Saperien gaf er de brui aan. Maar ook het verhaal: “CIA-baas bevestigt: Chemtrails bestaan..!!” sloeg kant noch wal. Eigenlijk zijn de meeste artikelen van WTK over concrete zaken niet sterk. De wat meer zweverige verhalen, daar heb ik geen mening over. Maar wee je gebeente als je kritisch durft te zijn. Dan ben je een trol, betaalt door overheid. En gij geleuft da? Ik heb zelf aangeboden een artikel te schrijven over klimaatverandering, op verzoek van Odette als ik me niet vergis. Het spontane idee werd op brute wijze in de prullenbak gegooid. Waarom?

   Het bovenstaande verklaart waarom ik zelden of nooit in het straatje van WTK zit, dus daar hoef je niet verbaasd over te zijn. En waarom zou ik mijn diensten elders moeten aanbieden? Er zijn echt wel bezoekers die zich redelijk kunnen vinden in (sommige van) mijn standpunten. Maar dat ontgaat jou wellicht omdat je me niet meer objectief kunt benaderen, marcel idem dito.

   Ik ben hier kritisch richting de gastheer. Wees dus niet verbaasd als caspertje binnenkort tot het verleden behoort. Dat zou eens te meer het bovenstaande verhaal bevestigen.

  99. Om toch hier even mijn vrijheid dus ook mijn mening mag verdedigen, wil ik wel eerst wat rechtzetten Casper, Sjako, Karel of wie je ook mag zijn daar jouw! bronvermelding in nevelen gehuld is. Ik zou hoogstens een mening hebben gevraagd maar geen artikel. Moeder Aarde heeft toch haar eigen wil en doet wat haar belieft. Wij kunnen haar slechts vervuilen wat dan wel een heel kwalijke zaak is, maar een O2-tje of een Co2-tje regelt zij zelf wel de afgelopen pakweg 3,5 miljard jaar. Wij kleine snotneuzen denken alles te weten én te kunnen regelen, het is geen huis thermostaat!
   Wat ik wel zou kunnen hebben gevraagd is waarom de Mesosfeer -85 graden is die aansluit op de hogere thermosfeer van +1500 graden en daaropvolgende mesosfeer met +2000 graden die dan zomaar in het ijskoude heelal overgaat? Waar ligt die grens en waarom is dat zo? Nee klimaat verandering hoort erbij en niet door de CO2 anders moeten we gelijk maar stoppen met ademhalen en alle bomen kappen (fotosynthese), nonsens dus. Maar voor dat antwoord zitten we in het verkeerde artikel. Voor de rest ben je misschien wel een deskundige op dit gebied, maar je kan niet over alles een deskundige zijn.
   Vroeger werden de heksen (kruidenkenners) verbrand, tegenwoordig is het niet veel anders gesteld met de homeopaten etc. De grote inquisitie is nog steeds in volle gang…

  100. Heel juist Odette, en dat voor een vrouw, Grapje !!!, de kruidenkenners de vroege homeopathie kenners waren bijna altijd Alchemisten, en ja helaas mannen, en natuurlijk was er de amateur liga, van de natuur deskundigen, en dat waren dan weer vrouwen en dochters, die ook vaak de plaatselijk pottenbakkers waren, Jenne

  101. En zo is er weer een ‘andere’ casper, die verkiest toch weer een ander e-mailadres te gebruiken, om niet door de mand te vallen. Je bent kennelijk met je glijmiddel door de mand gevallen/gegleden..?

  102. Dat was helaas geen antwoord op mijn vraag Casper.
   Jenne, een heks is niet altijd een vrouw 😉

  103. Na het verhaal van ene Casper gelezen te hebben (42.115) kwam ik erachter dat de definitie van onbegrip gepaard gaande met domheid en achterbaksheid nodig aan herziening toe is want het is vele malen erger dan een normaal denkend mens kan verwachten.
   Eerder schreef ik bv al dat Casper uit zijn nek lulde (42.60) en de reden waarom staat beschreven in datzelfde blokje en eerdere reacties van mij.Dat heeft Casper geirriteerd wat te lezen valt in zijn reacties.
   42.63 waar hij zonder enige uitleg of motivatie mijn woorden omdraait en mij beticht van wat ik hem eerder verweet.Zonder dat ik hierop reageerde ging hij in 42.83 verder (geeft wel aan hoe gefrustreerd hij geweest moet zijn)want inmiddels waren we 20 reacties verder zonder dat ik ook maar iets gereageerd had en nu ineens zou ik aangetoond hebben dat ik onzin schreef omdat ik mijn professie niet publiekelijk zou durven bekend maken (42.57) dan ga ik toch echt denken dat deze man niet spoort en enorm gefrustreerd is waardoor hij niet meer als een reageerder serieus genomen kan worden.Vervolgens is het voor mij in elk geval niet te begrijpen wat hij op de site van want to know te zoeken heeft want in 42.115 schrijft hij dat Guidoj geen prijs stelt op een zinvolle discussie en ook de artikelen zouden kant nog wal raken (als voorbeeld gaf Casper het GPS en sinterklaas bestaat artikel) vervolgens zouden MC en Marcel ook al niet meer objectief kunnen benaderen.
   Casper had in dit lijntje al na de grap van Marcel (42.2) gewoon inhoudelijk kunnen reageren maar inplaats daarvan moest hij zonodig naar voren brengen dat Marcel die mop/grap niet zelf had bedacht (wat totaal geen nut heeft gehad en ook niet bij droeg om een goede discussie te krijgen) en om dan vervolgens verwijten te gaan maken dat deze site het niet op prijs stelt dat er inhoudelijk goede discussies komen terwijl hij dat zelf heeft verziekt (wat natuurlijk volgens hem wel weer niet klopt) gaat dan echt te ver en daarmee heeft hij meerdere dingen aangetoond en dat is dat hij last heeft van hoogmoedswaanzin,zijn eigen gebreken niet herkent en/of toegeeft,een goede discussie onmogelijk maakt en deze site en vele reageerders probeert zwart te maken terwijl hijzelf de oorzaak is van dit alles.Casper wat doe je hier nog op deze site als niets goed is? Verder kun je reageren wat je wilt maar verwacht niet dat ik nog energie aan jou verspil en donder aub op .

  104. arnold,
   laat ik beginnen met de feitelijkheden
   1. je verloochent jezelf door toch op mij te reageren, terwijl je had beloofd dat niet meer te doen: “En dit was tevens ook mijn laatste reactie op jou” (42.60).
   2. jij durft niet transparant te zijn over je (voormalige?) professie en expertise. Waarom eigenlijk niet? Daarmee staat mijn stelling in 42.55: “En van sommige onderwerpen heb ik nu eenmaal meer kennis van zaken dan de meesten hier, omdat het mijn professie is”, richting jou nog fier overeind. Is het immers niet zo dat het heel waarschijnlijk is dat iemand meer kennis van zaken heeft als het diens professie is, al zo’n 25 jaar?
   3. Neig jij zelfs nu al naar schuttingtaal met “donder aub op”? Wel “u”, dat dan weer wel. Dank u.
   4. Goed dat je 42.83 nog even aanhaalt.

   En voor de rest weinig nieuws en veel wolligheid in je reactie. En tenslotte, ik verziek helemaal niets. Mensen kunnen er ook voor kiezen om niet op mij te reageren. Net als men bij jou doet. Is het je al eens opgevallen dat er maar zelden op jouw reacties wordt gereageerd? En dat je geregeld een discussie met jezelf voert?

   Wat ik hier doe op deze site? Ik heb je toch al verteld dat er ook mensen zijn die mij wel serieus nemen en die ik aan het denken heb gekregen.

   En waarom ik (als een van de weinigen) soms wel op jou reageer, dat laat zich verklaren door mijn grote moeite met personen die ongenuanceerde meningen uiten. Zoals gezegd, mensen kunnen wel of niet reageren. Vraag je eens af waarom er meer mensen op mij reageren dan op jou. Waarschijnlijk zijn mijn reacties interessanter om op te reageren dan die van jou?

  105. @ Paul via odette
   Bedankt ouwe vriend , ik zou je persoonlijk kunnen bereiken maar jij hebt de weg gekozen. Ik ben diep geraakt door de onderliggende boodschap, en ik herinner. Het is een herhaling van zetten , b,t,w, thee met Yakboter stinks! dat weet jij ook, haha al was het wel lekker warm aan je handen.

  106. Je hebt het goed gezien Monika, de oprechtheid was dus eigenlijk ver te zoeken. Het was een vorm van hoogverraad. Dus als Casper nog wat wil, dan moet hij intermenselijk met zijn billen bloot. Ik ben dus een naieveling, wat ik feitelijk op dat niveau ook graag wil blijven; maar mensen zijn niet eerlijk… En dat zijn moeilijke lessen voor mij omdat ik van iedereen wel houden kan. Waar moet ik de scheidslijn trekken?

  107. @ anna
   Die eerste stappen uit de put zijn het zwaarst. Ik vind dat je een mooie post neerzet nu . Dat is een echte Anna, chapeau!

  108. O ja Anna, nu weet ik zeker dat réincarnatie bestaat, had ooit twee zusjes, zij waren ouder en helaas al lang naar de overzijde van denkbeeldige rivier gevaren, lieve warme vrouwen, mooi ook met alles der op en der aan, maar ja naiïf, goedgelovig, als maar bedonderd maar het deerde ze niet, want ze bedonderden gewoon terug, maar goed ik hield van ze, en ik mis ze iedere dag die God geeft, en ik zie in jouw het evenbeeld van dit eeuwige vrouw zijn, Marchien was de oudste en Lina de jongste, en daarom heb ik ook de warmste gevoelens voor jouw, en verafschuw ik die onechte charlatans, die als plagende narren door ons leven gaan, courage groet Jenne

  109. Anna,
   je weet dat het totaalbeeld veel genuanceerder is dan je schetst in 42.125. Ik ga daar hier verder niet op in, in het besef dat WTK een onmisbaar deel van je leven is. De rijen sluiten zich, je bent weer thuis en ik hoop dat je dat ook weer zo gaat voelen.

   Ik wens je alle goeds toe,
   Arie

  110. @ Casper
   Als dat uit je hart komt is er nog hoop. Ik wil dat graag denken.

  111. Ik wil je nog wel dit zeggen, meneer met vele namen, ik wordt niet echt blij van jouw type mens, en ik denk zo de samenleving ook niet, er zit een vies vet randje aan je karakter, en dat is jammer voor jou, want jij moet achter deze karakter trek aanschouwen als een visboer achter zijn viskar, en altijd in die toch niet echte frisse lucht verblijven, maar je kunt dit snel veranderen, om van sater weer mens te worden, Jenne

  112. Nog even een verlate reactie door omstandigheden, er was hier prive teveel aan de hand.
   Wat een draadje weer pfff. Hoe dan ook weet ik door mijn emailcontact met Arie dat het iemand is met een goede intentie; wát jullie er ook van vinden.
   Ik hoef mij hier niet persoonlijk te verantwoorden op de inhoud, dat slaat werkelijk helemaal nergens op. Al dat gezuig hier, ben er zwaar beroerd van geweest.. Daarnaast wetende dat velen die hier de bek volhebben op de achtergrond contact met elkaar hebben; die roep ik toch ook niet tot verantwoording in inzichtelijkheid omtrent de persoonlijke uitwisselingen.
   Jullie zijn hier allemaal buiten het boekje getreden met inbegrip van bovenvermelde constatering.
   Ik trek mijn eigen conclusies op basis van mijn eigen gevoel en intuitie; als jullie dat niet aanstaat, jammer dan…

 31. Wij worden werkelijk geleidt, door een stel bokkekeutels, de Turken doen wat ze willen in Nederland en ook Duitsland, ken Turken die op hoge posten in ons regerings apparaat hun computer werk doen, en het zijn fervente Turken en Erdogan aanhangers, nu blijkt weer dat ons land in dit geval een zakenman, wat dat ook mag zijn, ééne Ekim Alptekin, opdrachten heeft gegeven aan een USA generaal in ruste om spionage uit te Voeren, in de USA zijn Eigen land, en dit loopt allemaal via officiele kanalen, ja we zitten echt heel diep in de shit ! en de Amerikaanse burgers nog een beetje meer,
  lees hun klacht, op Truth seeker.com an Cry from California ; God help us all !, Jenne

  1. Ter verduidelijking, het betreft Gen. Flynn, hij spioneerde voor de Turkse regering, betaal bedrag, 500 duizend $, men zegt reden van ontslag door Trump, te lezen op RT nieuws

  2. Caspertje als uiterst geraffineerde glijtrol. (Een figuur die zich op fora via allerlei glijmiddel-constructies populair tracht te maken; doch via zijn (verplicht op te geven) e-mailadres tóch telkens weer tegen een lamp loopt/glijdt..)

 32. Marcel,

  Is het nu wel of niet stemmen, heb jouw laatste discussie hier over niet helemaal kunnen volgen, ik heb één X gestemd in mijn leven, daar na nooit meer, door omstandigheden maar ook door disinteresse, en ik zou het nu ook niet weten, de één is nog een grotere kwezel als de andere, allemaal ouwe wijfe gekrijs, en gekonkel, en man laatse gaan, Wind je niet op, als iemand een gedichtje aan je richt en daar een stuk waarheid in zit, vraag je je af, heb ooit één oog en een onderbeen en al mijn tanden bij een sportvliegtuig ongeluk verloren, kan een ander niet weten, op één van mijn reizen in de rug geschoten kogel door mijn longen, heb het toch gehaald, in Nepal op hrt randje van de dood gelegen met de Cholera, en ben zo fit als een hoendje, loop natuurlijk niet als Fred Astaire in zijn goeie tijd, mijn ééne oog kijkt voor twee, met autorijden moeilijk geen diepte perspectieve, but no body knows, er is altijd erger toch, alleen met Vliegen, is iedere keer weer een trauma, met al het metaal als een wapenrusting om mij heen, de hele boel staat te piepen, of je een lopende bom bent, ja voel mij soms net een alien, maar goed stil standing, groet ouwe jonge, Jenne

  1. Dus als NL een aanval met een kernbom wil steunen…dan kijken de niet-stemmers de andere kant op? Dat zijn dan meer dan 2 dode vliegen. 😉

  2. nou mc, begrijp je gevoelens, maar het zal niet aan de stemmers worden gevraagt, vraag het maar aan de Groep Ramstein, we all live in America ! America!, dat is de réaliteit, groet Jenne

  3. HyperAlert 44.3.
   Leuke en interessante verwijzingen vooral als je dan hoort dat D 66 ervan overtuigd is dat de Russen politieke partijen in Nederland zouden financieren.Dat de cijfers van het CPB en CBS niet kloppen was al langer duidelijk omdat het gemiddelden zijn en daardoor niet de werkelijkheid weergeven daarbij wordt vaak ook geen rekening met allerlei andere factoren gehouden zoals persoonlijke uitgaven en heffingen door gemeenten of eigen bijdragen.Nog zo,n misleidend voorbeeld is dat deze twee instituten telkens blijven herhalen dat het weer goed gaat met de economie en dat klopt wel als de economie alleen uit bedrijven zou bestaan die hun winst zien groeien door mensen te vervangen door goedkopere alternatieven zoals machines die 24 uur per dag kunnen draaien maar de persoon die hierdoor in de armoede terecht komt omdat hij/zij ontslagen is wordt daarbij voor het gemak maar vergeten.Kijk gewoon eens rond in voorheen goedlopende winkelcentrums waar nu de verpaupering toeslaat omdat kleine zelfstandigen failliet gaan wat niet logisch is als die gewone burger ook economisch profijt zou hebben.Sommigen zeggen dat vrij reizen een voordeel van de EU is maar we konden altijd al vrij reizen alleen moest je bij de grens even je paspoort laten zien en dat kan nooit een probleem zijn omdat een ieder nu ook verplicht is om een paspoort of ID kaart bij zich te dragen en indien erom gevraagd wordt te tonen.Paternotte van D66 zegt ook dat ze al 60 jaar aan de EU gewerkt hebben en dat we door de EU al heel lang in vrijheid leven maar dat is onzin,als de heer Paternotte zich een klein beetje in de achtergronden zou verdiepen van de EU dan zou hij moeten weten dat Walter Hallstein de eerste president van de EC was in 1957 maar ook dat deze persoon ten grondslag lag aan de grondwet waar Nederland NEE tegen heeft gezegd en wat een copie was van een eerdere wet die in de jaren 30 vorige eeuw in Nazi Duitsland is ingevoerd en van diezelfde man zijn hand kwam.Als zulke onwetende figuren in de kamer komen dan is dat vragen om problemen en is ook bewezen dat D66 uit lieden bestaat die hoog van de toren blazen terwijl ze geen kennis van zaken hebben maar ook dat is al bewezen met Pia Dijkstra die als voormalig presentatrice ineens over het donorregistratie dossier moest besluiten want waarom aan een voormalige presentatrice overlaten en niet aan iemand met een medische opleiding of achtergrond? Kennelijk draait het bij D66 alleen om zeteltjes in de kamer te bezetten (maakt niet uit door wie) als ze maar kunnen mee regeren zodat Nederland aan de EU uitgeleverd kan worden.

  4. Jenne,
   Ik heb onlangs voorgerekend dat stemmen op de partij van niet-stemmers een betere optie is dan niet stemmen voor mensen die het huidige politieke bestel beu zijn.

   Daar was niet iedereen het mee eens. Ik zal geen namen noemen, maar iets met “usual suspects”.;-)

  5. Casper
   Door te stemmen geef je je stem weg( helaas even geen bron dan mijzelf) Je hebt dan niets te klagen want je hebt ingestemt met het systeem dat , in mijn ogen volkomen failliet is,nooit voor/van het volk was. Je geeft een wettig fundament voor overheersing door hen die zich volksvertegenwoordigers noemen , maar een eed van trouw afleggen aan de koning( die onwettig ,volgens onze eigen grondwet op de troon vertoeft). Zodra je dat beseft is stemmen een charade en geenzins een manier om invloed uit te oefenen . ALS STEMMEN INVLOED HAD OP HET TE VOEREN REGERINGSBELEID , WAS HET ALLANG VERBODEN!!

  6. Jezus Jongen, Casper heb je nu niets anders te doen dan alles af te wegen op een zilverschaaltje, hier heet dat rancuneus, ik heb veel geschermd in mijn leve, en dat is an garde, aanvallen en verdedigen, je maakt parade, groet je tegenstander, zo zit dat, we zijn allemaal geen engelen, en zitten vol fouten en twijfels, kom op integreren of …..!

 33. Marcel,

  bij die zelfde hemels poort, komt Jaap de fietsenmaker aan, hij staat in de rij te wachten, komt hij een oude bekende, Sien een ouwe temeiër, hoer dus, halo halo, zegt tegen Jaap hij heeft al twee keer de deur voor mijn neus dicht gekwakt, nou zegt Jaap, kom op ga op mijn schouders zitten, nou duurt even, en ja de deur gaatopen, en zegt Petrus zo Jaap wat heb je daar op je schouders zitten, nou zegt Jaap een ouwe naaimachine, O zegt Petrus kom er dan maar in !

  Afkomst onbekend, gaat verloren in de tijd, temeiër is een bargoens woord, groet Jenne

 34. Ik word zo langzamerhand heeeel moe van de manier waarop deze en gene ( wie de schoen past trekke hem an ) zich moeite getroosten om elke van diepgang vermoede dialoog , te laten verzanden in onzinnige vervlakkende polarisatie. Het doet het peil van dit forum geen goed, zak mah zegguh. Nee kwaad ben ik niet wel wat “entauscht”, Ik mis de gum , had nooit gedacht zulks nog te zullen zeggen.
  Ook zie ik mijn eigen rol en de zwakte , dat ik er weer ingetuind ben …….Volgende keer beter , nieuwe kansen nieuwe ronde ,ik ga voor de koelkast!
  Zaken in mijn persoonlijke levenssfeer verdienen even meer aandacht dan het forum van WTK, ik zal even wat minder frequent posten, doch eenmaal aan de WTK , ben je verslaafd weet ik uit ervaring. Dusd tot snel…….. En alle ondersteunende mensen hier, tnxs love u

  1. Ik heb geen enkel idee waar je het over hebt! Ik bezoek dit blog/website elke dag minimaal 1 keer. Mijn donatie komt binnenkort! Gewoon doorgaan! Zelf wil ik mijn prijs claimen! Zodra Londen weg is wil ik wel dat jullie allemaal begrijpen dat ik, Sith Lord, dat mogelijk heb gemaakt. Uit de puinhopen en as zal een betere mensheid herrijzen. Of niet.

  2. Marcel, trek je deze schoen niet aan. Je hebt meer dan gelijk in je verontwaardiging. Ik vind het een gemene streek van casper maar ondertussen ook van Anna. Het taaltje alleen al, alsof ze iedere dag aan hun ‘scriptie’ werken. Dit gaat nergens meer over. Ik weet dat je je hart op de goede plek hebt, en niet tegen onrechtvaardigheid kunt, en dat is wat een mens uitmaakt!! Een liefdevolle groet en bedankt! 😉
   https://www.youtube.com/watch?v=OhADswyecog

  3. Marcel,

   Jij als oud Amsterdammer woet toch wel tegen een beetje verbaal geweld bestand zijn, ik heb er soms ook moeite mee, maar het duurt nooit lang, dan mompel ik wat verwensingen in mijn baard, en hop voel ik me als vanouds, ik heb trek in een ouwe met een harinkie, en daarbij komt dat jij maar steeds in de watten wordt gelegt door de dames, kan ik jalours op worden, fijne dag nog, groet Jenne

  4. Ach Jenne, het korte termijn geheugen is niet meer zoals het was, knorrepot…

 35. Dit grote complot tegen de vrijheid is geen recent gegeven. In dit verband is het vandaag 01.07.2017 het ogenblik om een gebeurtenis te herinneren die 101 jaar geleden plaats vond aan de Somme (in het Nederlands van toen = Zomme).
  https://www.henrymakow.com/2017/06/Freemasons-Slaughtered-Christians-in%20World-War-One%20.html
  met een citaat (de volledige tekst is echter van belang) :
  “Masonic Mass Murder on the Somme 101 Years Ago. Western Civilization Died on the Somme a Century Ago
  On July 1,1916, General Douglas Haig, a Freemason, began the Battle of the Somme which by November resulted in the death of one million white, Christian, British patriots in their prime. Fathers, sons, husbands, brothers, lovers. War is a ruse by which the globalist satanic elite kills patriots under the guise of national duty…”.
  Wat er zich vandaag afspeelt , is dan ook een logisch gevolg van wat eeuwen geleden begonnen is.

  1. Sub Rosa, roestig of rancuneus? Goed lang geleden, gaan we weer.
   WWI; Bezien we echter het zuiver militaire aspect dan moet geconstateerd worden dat de Russische algemene mobilisatie van beslissende invloed is geweest op het uitbreken van de oorlog. Als de Russen geen Algemene mobilisatie hadden uitgeroepen, een mobilisatie derhalve gericht tegen zowel Oostenrijk-Hongarije als tegen Duitsland, een mobilisatie ook waarvan iedereen wist en erkende dat het de meest beslissende oorlogsdaad was, een mobilisatie die in de eigen woorden van de betreffende Russische en Franse generaals een oorlogsverklaring aan Duitsland inhield, een mobilisatie die door het bevel van de tsaar gelijk stond met een bevel tot de onmiddellijke aanval, als die mobilisatie dus niet was uitgeroepen, dan was Duitsland op dat moment ook zeker niet tot de inval in België overgegaan en dan was de Eerste Wereldoorlog op dat moment ook niet uitgebroken.
   Bron; Voordracht gehouden door de heer J.H.J. Andriessen, voorzitter van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog tijdens de studiedag welke op 16 mei 2008 werd georganiseerd door de Stichting Studie Centrum en de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
   https://www.ssew.nl/de-invloed-russische-algemene-mobilisatie-uitbreken-eerste-wereldoorlog
   Het ging om alliances, double en triple.

   Ja en die rare masons toch, ben even in de archieven van de Rothschild’s zelf gedoken, de man kwam niet verder dan de 3e graad (meester) en jij weet heus wel wat dat betekend.
   https://www.rothschildarchive.org/family/family_interests/freemasonry
   Ik ben absoluut geen fan van deze familie, zeker niet.
   Er was en is nog steeds de Britse stif-upperlip class, arrogant en vreselijk naïef. Vaak kunnen ze daar wel de humor van inzien;
   https://youtu.be/5tVQ6aSxr34

   De vijand waar we mee hebben te dealen is vrijwel onzichtbaar en in zit in vele lagen van de bevolking, de reptillians…

  2. https://youtu.be/QQ8BjUTErxs
   Rothschild BIS in Zwitserland geeft de opdrachten die dan verder worden uitgewerkt door de andere bankiers en hun marionetten.

   https://youtu.be/QFJ3Nebdric
   Rothschild achter alle oorlogen sinds 1776. Hebben hun Eigen “geheime genootschap” gecreerd binnen alle andere geheime genootschappen. Russen waren al naar huis toen de Amerikaanse soldaten in WW1 de oorlog in gestuurd werden. Door de inbreng van deze Amerikaanse soldaten (Woodrow Wilson, Rothschild-Zionist marionet) verloren de Duitsers WW1.

  3. Geheim, geheim, geheim…. Jij weet alles. En wat maakt jou dat?
   Reptillian?

  4. SubRosa, heb eigenlijk nooit begrepen wat sommige mensen, Psychopaten beheerst om zoveel mensen offers te brengen, aan wat ?!
   En het gaat maar door, het wordt maar goed gevonden.
   Wat Odette te berde brengt Reptilians, heb nooit kunnen geloven dat deze op de aarde aanwezig zijn, is niet een natuurlijke habitat voor hen.
   Dat er zich verschillende levens vormen ophouden op planeet aarde, ben ik van overtuigd, maar deze alles wetenden, waarom grijpen die dan niet in om dit soort drama’s te voorkomen, of weten zijn meer als wij.
   Groet Jenne

  5. @ Jenne
   Er zijn legio bewijzen voor het bestaan van reptilians hier op aarde , die opzij schuiven “omdat je het niet kunt geloven”is je kop in het zand steken. Ik begrijp wel dat het moeilijk is te bevatten , maar wat je hebt gezien kun je niet meer on-zien,overigens zijn die reptilians nog maar het topje van de ijsberg.

  6. @Odette Geld, macht, status, aanzien, hebben geen enkel effect op mij. Zes jaar terug in de tijd wist ik TOTAAL niets van al die samenzweringen, etc. Het intereseerd mij helemaal niks. Enige wat voor mij belangrijk is oorlogen beeindigen en zoveel mogelijk mensenlevens redden. Niets heeft invloed op mijn gedrag. Daarom kan ik mijzelf ook maximaal inzetten.

  7. Odette 47.1 :
   “Sub Rosa, roestig of rancuneus?….” Odette ik begrijp deze reactie niet. Ik verwees gewoon naar een bloedbad 101 jaar geleden waar handlangers van de Banksters en de RKM, onder de mom van een offensief tegen de vijand, via een kamikaze operatie , hun eigen gelederen hebben doen uitroeien. Haig voorzag een half milj. doden binnen de eigen rangen. (zie tekst van Henry Makow).Wat vandaag gebeurt via 11 september, MH 17, het Coudenhove Kalergi plan enz… is gewoon de voortzetting van wat in het verleden gebeurde. Om het heden te begrijpen dient men naar het verleden te kijken. (vrij naar George Orwell). Wat WO I betreft verwijs ik naar de link in mijn reactie 47. Op het einde van de tekst zijn er nog andere linken.. die een goed inzicht geven in het gebeurde. Er is een link met het tragische lot van Edith Cavell, de eerste vrouw – klokkenluidster avant la lettre.. die het met haar leven betaalde. De Russische mobilisatie is één der elementen… maar WO I was gepland en diende te gebeuren met of zonder Russen. Trouwens de Russische betrokkenheid was maar een prélude voor de geplande Bolsjewistische machtsgreep in 1917. De werkelijke oorlogsstokers zaten in Londen. Ook Frankrijk deed mee met de wraakzuchtige président Poincaré, ingevolge de nederlaag van 1870, die een einde maakte aan 2 eeuwen Franse dominantie en terreur. De aanslag in Sarajevo werd ten andere georganiseerd vanuit Parijs, rue des Cadets, de zetel van het Franse Groot Oosten, en deze was reeds jaren daarvoor aangekondigd in een Frans tijdschrift. Ook in Berlijn zaten er handlangers van de banksters, zie Max Warburg, hoofd van de Duitse geheime dienst. Zijn broer Paul Warburg was een kopstuk van de banksters in de USA (en van de FED). Zelfs in België maakte de generale staf van het leger plannen om bij een Duitse aanval een tegenoffensief uit te voeren in de richting van Trier en Aken en de westelijke Rijnoever te bezetten !!!! Gezien wat voorafgaat, gaat het dan ook om een complex van factoren en verborgen agenda’s.
   Enkele bronnen : http://nation.com.pk/columns/13-Apr-2012/international-bankers-and-ww-i
   https://www.henrymakow.com/illuminati_bankers_planned_wor.html
   met citaat : “In August 1914, Kaiser Wilhelm realized he had been fooled: “England, Russia and France have agreed among themselves … to take the Austro-Serbian conflict as an excuse for waging a war of extermination against us…”
   Wat de loge betreft , is G.B. de bakermat er van, officiëel begin in 1713. The Brotherhood (zie boek van Stephen Knight) is samen met de Kosher Nostra betrokken in alle mogelijke samenzweringen en schandalen. (zie de pedofiele beerputten) De RKM fungeerde ook als financier van Adam Weishaupt, van de Illuminati. (hier heeft Thucyides een punt).
   Wat de reptielen betreft , heb ik onvoldoende gegevens om mij hier over uit te spreken, maar ik sluit niets uit.

 36. Vrijheid is een illusie alleen hebben velen daar geen weet van.
  Op scholen wordt tegenwoordig les gegeven door banken,verzekeraars en gemeenten wat in mijn zienswijze de jeugd hersenspoelt ter voorbereiding op hun eigen gevangenschap in het door en door verrotte systeem waar geld de dienst uitmaakt.
  Banken en verzekeraars zijn instellingen die gaan voor de winst waardoor het logisch is dat zij met bijbedoelingen les geven op scholen en dat zou zomaar kunnen zijn,de jeugd inprenten dat ze in de toekomst deze instellingen NODIG zouden hebben terwijl dat de grootste nonsens is wat er is.
  De mainstreammedia doet ook volop de moeite om mensen gevangen te houden binnen dat verrotte systeem met vooral reclame op tv en andere media om mensen vooral te verleiden te kopen waardoor velen zich kettingen aan doen omdat ze gaan lenen.
  De overheid doet daar ook nog een schepje boven op met bv de studie financiering wat hetzelfde resultaat oplevert namelijk verplichtingen voor hele generaties die onder het gezag van die zelfde overheid vallen maar waardoor die overheid wel eisen aan die generaties kan stellen.
  Veel mensen kunnen amper het hoofd boven water houden en denken door meer te gaan werken het iets gemakkelijker te krijgen wat je reinste onzin is want meer verdienen betekend ook meer belasting betalen ( Kijkt u gewoon eens wat u aan belasting betaald wanneer u overwerkt na al een hele dag gewerkt te hebben,waarschijnlijk houd u minder over aan een overuur dan aan een gewoon uur overdag).Natuurlijk doet de politiek ook zijn best door alles wat zij verzinnen in het belang van vooral GROTE BEDRIJVEN te doen zo wordt vaak gezegd dat bedrijven geen vak mensen kunnen krijgen waardoor ze zelfs menen te mogen bepalen welke studie richting men moet kiezen zonder zich af te vragen of die facatures op het moment van afstuderen nog openstaan.Banken en zelfs de overheid zelf danken mensen af omdat alles geautomatiseerd en gedigitaliseerd wordt maar daar geven ze dan weer geen aandacht aan.
  Ouderen die hun leven lang gewerkt hebben en voor hun pensioen hebben betaald worden gekort en in verzorgingshuizen mogen ze soms in hun eigen vuil blijven lopen omdat anderen hun zakken moesten vullen wat ten koste gaat van de zorg waarbij ook nog onnodige bureaucratische rompslomp parten speelt.
  Worden grote bedrijven aansprakelijk gesteld voor door hun veroorzaakte schade is er wel weer een minister die ze indekt door alles op de lange baan te schuiven (denk aan Wiebes en Groningen).
  Wat nou vrijheid u geloofd in een illusie zoals de overheid het graag heeft en u houd uzelf voor de gek.

 37. De schijn democratie omdat het geen democratie meer is al willen ze ons anders doen geloven.
  Paul Rosenmoller is oud vakbondsman die zogenaamd de belangen van werkend Nederland heeft behartigd zoals anderen ook zouden hebben gedaan zoals Agnes Jongirius of Wim Kok bv.
  Rechten van werkend Nederland hebben zij afgebroken en zelf hebben ze er mooie functies aan over gehouden vaak bij de overheid zelf of in Brussel.
  https://dagblad070.nl/rosenmoller-lobbyde-voor-topsalarissen-bij-afm/
  Nu is deze Rosenmoller zelfs betrokken bij coalitieonderhandelingen waarbij de grootste partij gewoon buitenspel wordt gezet namelijk leefbaar.
  https://nos.nl/artikel/2234925-coalitiegesprekken-in-rotterdam-zonder-winnaar-leefbaar.html
  Referendums willen ze niet want dan zou u inspraak hebben wat vaak niet met hun plannen in overeenstemming is.Denk aan Oekraine referendum of destijds voor of tegen de grondwet waar Balkenende net als Rutte heeft laten zien lak aan de bevolking te hebben door gewoon te doen wat ZIJ wilden of opgedragen was.
  Steeds meer worden bij de minste “overtredingen” dwang maatregelen door gevoerd wat meestal geld oplevert voor de staat vanwege de opbrengsten uit die boetes die vaak door zelfs HANDHAVERS mogen worden uitgeschreven omdat ze goedkoop zijn in plaats van werkloos.
  (goedkoop omdat ze niet zelden mogen werken met behoud van uitkering).
  Vaak geven rechters werkstraffen (meestal bij gemeentelijke instellingen) wat in mijn zienswijze ook weer goedkope krachten zijn waardoor gemeenten minder geld kwijt zijn aan gewoon betaalde krachten.Hetzelfde gebeurd met mensen met een ziekte of handicap waar ze enorm veel aandacht voor hebben,maar waarom doen ze dat eigenlijk niet voor gezonde werkeloze krachten? Omdat die duurder zijn misschien?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.