Advertentie

Het complot van de ‘complot-theorieën’..!


Spreken over ‘mensen die in complot-theorieën’ geloven, dan is dat een kwalificatie, die werkt als een ‘self-fullfilling-prophecy’. Wat bedoelen we daarmee? Door te spreken over een bepaalde groep, ONTSTAAT die groep.. Maar wat heeft dit nu met de groep ‘mensen die in complottheorieën-geloven’ te maken.. Nou heel simpel.. To make a long story short: de groep van ‘mensen die in complottheorieën’ geloven, BESTAAT NIET..! Hoe graag ene dr. Jan-Willem van Prooijen dat zou willen. En vele, vele anderen het ook zouden willen..! Want hoe makkelijk wordt de wereld, als je op deze ‘vervelende mensen’ een stickertje kunt plakken..

Deze mensen, de ‘complotdenkers’ doen namelijk heel ongemakkelijk dingen.. ”Deze mensen die in complottheorieën geloven’ verwerpen de officiële versie van heftige gebeurtenissen en blijken hun eigen research te hebben gedaan en blijken vaak ook nog eens uitermate erudiete en goed-wetenschappelijk-geschoolde mensen te zijn, met een groot sociaal-maatschappelijk hart..!”

jan willem van prooijen VU complotter in complotten
Dr. Jan Willem van Prooijen.. De nogal zelfingenomen man, die in het complot gelooft van ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’… Hij doet er álles aan, zo blijkt, om zijn complot tot waarheid te maken! Wij wensen hem de wijsheid van het onderscheid toe..!

Aangenaam: hier spreekt Dr. Jan Willem van Prooijen, ‘complotdenker in complottheorieën’..  We hoorden wij deze wetenschapper in het programma ‘Radio Een Vandaag’. Een interview dat ons prikkelde dit artikel over het complot van de complot-theorieën te schrijven. Want tijdens dat interview op Radio 1, met Jan Bom en Suzanne Bosman, blijkt dat dr. Van Prooijen zelf totaal verstrikt raakt in het omschrijven en beschrijven van deze ‘groep’..

De groep mensen die namelijk in deze groep ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’ valt, is namelijk zó divers, dat je je kunt afvragen of er überhaupt wel kenmerken zijn die deze mensen verbindt..!! Anders dan het kenmerk, dat ook uit zijn onderzoek naar voren komt, dat deze mensen een groot sociaal-maatschappelijk gevoel hebben voor ‘medemens en samenleving’..

Ja, dank je de koekoek.. Is dat kenmerk niet ‘gewoon’ een kenmerk dat we allemáál bezitten..?? Compassie en empathie..! En is dit kenmerk dan überhaupt specifiek gerelateerd aan het ‘geloof-in-complotten’…?? Wat van Prooijen doet is dus uiterst kwalijk.. Te koop lopen met een groep die feitelijk geen groep IS. Want nogmaals: ‘WAAR IS HET GEMEENSCHAPPELIJKE KWANTITATIEVE OF KWALITATIEVE KENMERK VAN DEZE GROEP?’

Is hier sprake van een wetenschappelijk dwaling bij de geachte heer Van Prooijen? In de vorm van het benoemen van deze groep op basis van de zg. ‘nonsens-correlatie’..? Mensen die geclassificeerd worden op basis van het feit dat ze een sociaal gevoel hebben? Dat dit soort algemenen kenmerken aan de basis zouden staan, van de gezonde twijfel aan officiële berichtgeving..???

Eerder verschenen 2 artikelen hier op de site over complotters-die-gelijk-hebben (HIER) en dit artikel ‘Complotters overal: de sceptici zijn jullie excuses verschuldigt’ (HIER). Aan beide artikelen, kun je je hart ophalen in dit kader. Daarbij blijkt keer op keer:

‘Complotdenkers BESTAAN DUS NIET’..!!

We willen besluiten met deze quote over wetenschappelijk onderzoek, als we daar toch mee bezig zijn.., dat de term ‘complot-denkers’ als categorie definitief naar het ‘land van cognitief-dissonanten’ verwijst.. Het extreem-irrationeel gedrag, van hen die ‘samenzweringstheorieën’ aanvallen, is klip en klaar aangetoond door communicatie-experts, zoals de professoren Ginna Husting and Martin Orr van ‘Boise State University’.

Uit een peer-review-onderzoek uit 2007, dat de titel ‘Dangerous Machinery: ‘Conspiracy Theorist’ as a Transpersonal Strategy of Exclusion,’ meekreeg (‘Gevaarlijke machinerie: ‘samenzweringstheoretici’ als een transpersoonlijke strategie van uitsluiting’), concludeerden beide hoogleraren het volgende:

“Als ik jou een ‘samenzweringstheoreticus’ noem, doet het er vervolgens weinig meer toe, of dat ik claim dat er feitelijk een samenzwering bestáát, óf dat ik simpelweg een onderwerp ter sprake heb gebracht, dat ik liever vermijd te bespreken… Door jou het label ‘samenzweringstheoreticus’ op te plakken, plaats ik jou heel strategisch buiten het veld, waar openbare discussies, het debat en conflicten-van-meningen plaatsvinden.”

x
x

conspiracy is reality

x

Het complot van de ‘complot-theorieën’..!

2015 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers

x

Wat een rust zul je hebben, als alles wat er gebeurt in de wereld, volledig past in het beeld dat de autoriteiten ons voorschotelen.. Heb je daar weleens aan gedacht? Zeker als je deze site en die van onze collega’s regelmatig bezoekt.. Hoe heerlijk, betrekkelijk rustig het leven is, wanneer je vanuit de ‘vrije nieuwsgaring’ op Tv en Radio de ‘werkelijke‘ gebeurtenissen mag vernemen.. Natuurlijk ook nieuws met nare berichten en ‘vervelende politieke maatregelen’, maar hoeveel mensen zijn er vervolgens, die écht kijken en zien, horen en luisteren..? En zijn eigen onderzoek doen en daaruit de conclusies trekken? Want laten we wel wezen, ieder gezond mens, die goed luistert en ziet, beseft toch dat autoriteiten hun eigen koers trekken..?

Ieder gezond mens wéét dat de politiek, en zeker bepaalde krachten eráchter, hun handen vuil maken, zelfs héél vuil maken aan het spelen van ‘vieze spelletjes’.. Spelletjes die de bedoeling hebben de publieke opinie dúsdanig te manipuleren, dat het grote publiek zich ‘achter’ grote beleidsmaatregelen schaart, zoals de deelname aan een oorlog..! Inderdaad, het is het spel van ‘probleem, reactie, oplossing’.. En onder wat wij als ‘vieze spelletjes’ kwalificeren, kun je ook -om maar meteen met de deur in huis te vallen- alle zogenaamde ‘valse-vlag-operaties’ scharen. Want dit soort toneelstukken op het wereldtoneel, zijn de basis van wat sommigen ‘complot-theorieën’ noemen..!!

gladioPrecies  dátgene, wat er gebeurt, ná een ‘valse-vlag-operatie’, is preciés de bedoeling van de machthebbers..! De waarheid wordt als leugen, als ‘complot’ gezien, terwijl de leugen wordt omarmd als.. de waarheid..! En ja hoor, die leugen, die valse waarheid, die wordt dan als ‘complot’ gelabeld, zodat de werkelijke waarheid de kans niet krijgt zich te laten presenteren. Het is eigenlijk allemaal veel simpeler dan het klinkt..!

Zoals je weet zijn dit soort operaties door de krachten achter de politiek uitgevonden, om een vaak politieke agenda dóór te duwen, die niet mogelijk zou zijn geweest, wanneer een dergelijk operatie NIET had plaatsgevonden.

Zo werd bijvoorbeeld door geheime diensten van Europese landen (NAVO!) en de VS (Operation Gladio) daadwerkelijk in augustus 1980 het station in Bologna, Italië opgeblazen, om vervolgens de schuld neer te kunnen leggen bij radicale partijen, zoals ‘de communisten’.. Helaas voor de geheime diensten en het ‘valse-vlag-netwerk’ van ‘Operation Gladio’, kwam het verhaal jaren daarna volledig uit en bleken ultra-rechtse krachten achter deze aanslag te zitten. Maar toen was het kwaad in de hoofden van het grote publiek al geschied.. De ‘communisten’ krijgen voor velen nog steeds de schuld van de ramp in Bologna..!

project-new-american-centuryEn wat nou zo heftig is, in onze ogen, is het FEIT dat een lichaam als NAVO achter deze ‘Operatie Gladio’ schuil ging. Velen roepen overigens dat ‘Gladio’ nog steeds operationeel is..! Een officieel, democratisch lichaam (NAVO), wordt dusdanig aangestuurd om de publieke opinie te beïnvloeden, dat de politieke (en niet-politieke!) agenda van bestuurders en machthebbers kan worden uitgerold en uitgevoerd..!

Met terugwerkende kracht te ontmaskeren..!
In dat kader is het één van de meest opmerkelijk zaken, dat de aanslagen op 11 september 2001 precies pasten in de agenda-van-machthebbers, zoals die 2 jaar daarvoor was uitgerold.. We hebben het dan over het rapport: ‘Project for the New American Century’, dat het nodig achtte, dat ‘een gebeurtenis, zo groot als Pearl Harbour’ diende plaats te vinden, om de positie van de VS in het Midden Oosten te verstevigen..!! Over ‘complotten’ gesproken..!

9/11, de moeder van de complottheorieën..
Tja, als we dan hebben over 9/11, dan past juist deze traumatische gebeurtenis, met zijn verwoestende impact op het menselijke collectief, hier precies in het plaatje. Waarom mogen mensen, om een lang verhaal kort te maken, niet twijfelen aan de ‘officiële versie’ van deze aanslagen.. Waarom mogen mensen, na vaak een studie van maanden en jaren, niet de conclusie trekken dat er geen donder deugt van deze ‘officiële versie’..?? Waarom moet je dan als ‘complottheorist’ worden weggezet, wanneer je JUIST je gezonde verstand gebruikt..

Wanneer je hier op wanttoknow-site gaat kijken, zie je veel, heel veel informatie, zéér gedegen informatie over de WERKELIJKE achtergronden van deze 11 september-aanslagen uit 2001. Er wordt niet gekeken naar WIE het dan WÉL gedaan zou hebben, er wordt heel erudiet en terughoudend gekeken, naar de ONJUISTHEID van de bestaande ‘officiële versie’..

9-11 complot kwartet

Graag laten we je in dat verband graag het ‘complot-kwartet’ zien, zoals dr. Jan-Willem van Prooijen ze ongetwijfeld zal kwalificeren.. 4 Wetenschappers, die de vaderlandslievende moed hebben gehad, om de ‘officiële 9/11-versie’ bij het vuilnis te zetten. Deze klopt van geen kanten en is feitelijk daarmee EEN GROTE LEUGEN..! Het is in onze ogen met name architect Richard Gage, zonder de anderen daarbij tekort te willen doen, die erin geslaagd is, meer dan 2000 architecten en ingenieurs om hem heen te verzamelen om de officiële versie van 9/11 te vernietigen. Professionele mensen die met hun reputatie en bedrijfsfaam getekend hebben voor deze actie. (HIER)

Valse-vlag-operaties als ongekende ‘sleutel’ voor velen..!
Het principe is ZO simpel, en het effect ZÓ groot, dat valse-vlag-operaties de afgelopen 100 jaar, voor een groot deel het lot van de wereld hebben bepaald; zo durven wij het rustig te stellen. En dat niet alleen, het gebeurt en gebeurde op een manier, waarbij het grote publiek NIET of nauwelijks in staat is, de feiten áchter deze valse-vlag-operaties te achterhalen. Het werk van de geraffineerde club achter veel valse-vlag-operaties, blijken vaak geheime diensten te zijn, zoals FBI en vooral CIA in de VS. Maar vanzelfsprekend zingen ook andere groter naties hun liedje mee in dit opzicht..!

Om je even een snel overzicht te geven over deze ‘valse-vlag-operaties’, laten we je dit filmpje zien van James Corbett, de onnavolgbare burgerjournalist, die zijn huiswerk wél voor elkaar heeft, zoals je met eigen ogen kunt zien:

x

 x

Een kort geschiedenislesje over het fenomeen terreur onder ‘valse-vlag-operaties’
Dit stukje werk is gemaakt, door James Corbett op 11 september 2013 en toont de essentie van de waarheid achter ‘complottheorieën’. In zeeoorlogen wordt met ‘een valse vlag operatie’ bedoeld: de aanval per schip, getooid met onjuiste vlag, om de vijand zand in de ogen te strooien. hermann goering valse vlagHet is trucje, bedoeld om de vijand over de ware aard van de aanvallers te misleiden. In het democratische tijdperk, waarin overheden minstens één aanleiding nodig hebben om hun natie op een oorlog aan te sturen, zijn deze ‘valse-vlag-operaties’ psychologische tactieken geworden, om de bevolking te laten geloven dat je door een vijandelijke natie bent aangevallen. TERWIJL FEITELIJK JE EIGEN REGERING ACHTER DEZE AANVAL ZIT..!

1788: Een van de eerste ‘valse-vlag-operaties’..
In 1788 was de Zweedse koning Gustav III op zoek naar een manier om de verdeelde natie te verenigen en zijn dalende populariteit te verhogen. Hij besloot dat een oorlog met Rusland zou helpen. De politieke autoriteit om Zweden eenzijdig de oorlog in te sturen had hij niet en daarom regelde hij dat een kleermaker van de Zweedse Opera Russische militaire uniformen voor hem ging maken.

Vervolgens werden Zweedse soldaten in Russische uniformen gehesen en naar de Zweedse grens met Rusland gestuurd. De in scène gezette Russische aanval bij de Zweedse grenspost werd een casus belli (aanleiding van de oorlog) om Rusland de oorlog te verklaren, met grote steun van de Zweedse bevolking.. De Zweeds-Russische oorlog van 1788 was een feit.

In 1931 zocht Japan een aanleiding om Mantsjoerije te kunnen binnenvallen. Het ‘Mantsjoerije-incident’ is de militaire actie die ondernomen werd door het Japanse Kanto leger in de nacht van 18 september 1931. Een luitenant van het Japanse leger liet een bommetje ontploffen langs de treinrails in het stadje Mukden in Mantsoerije, maar dissidenten van het Chinese Garnizoen in Mukden kregen de schuld in de schoenen geschoven. Het startschot voor de Japanse invasie was gegeven. Zes maanden later was de bezetting van Mantsjoerije een feit. Toen later dit bedrog uitkwam, werd Japan gedwongen de Volkerenbond te verlaten.

De Duitse inval in Polen, de start van de Tweede Wereldoorlog..!
In 1939 verzon Heinrich Himmler een in scène gezet grensgeschil. dat leidde tot de Duitse inval in Polen. Hitler had een politieke aanleiding nodig om Polen binnen te vallen. De SS werd ingeschakeld om een grensincident nabij Gleiwitz te plannen. Uniformen en geweren van het Poolse leger werden aan Heinrich Himmler geleverd.

Operation NorthwoodsOp 10 augustus 1939 voerden mensen van het Duitse Sonderkommando een overval uit op het plaatselijke radiostation. Veroordeelde Duitse misdadigers verkleed in Poolse uniformen werden met een dodelijke injectie vermoord en met kogels werden doorzeefd, om zo de indruk te wekken slachtoffers te zijn geworden van een confrontatie tussen Poolse en Duitse soldaten. Vanuit het radiostation werd daarna een anti-Duitse boodschap de ether in gestuurd, voordat de zender werd vernield. De buitenlandse pers was overtuigd na de aanblik van de dode ‘soldaten’. De propagandamachine had zijn werk goed gedaan. Hitler viel Polen binnen en de Tweede Wereldoorlog was begonnen.

Israëlische valse-vlag-operatie
In 1954 werden door de Israëlische autoriteiten Egyptische joden ingehuurd om met bommen Amerikaanse en Engelse bioscopen, bibliotheken en andere burgerdoelen op te blazen. De schuld werd in de schoenen geschoven van de Moslim Broederschap of andere partijen. Deze actie kreeg de naam ‘Lavon Affair’ en moest ervoor zorgen dat de Engelsen hun aanwezigheid bij het Suez-kanaal zouden verlengen. Uiteindelijk nationaliseerde president Nasser in 1956 het Suezkanaalgebied en moest Brittannië het land verlaten.

In 1962 keurde de Amerikaanse Joint Chiefs of Staff Operatie Northwoods goed. Cubanen zouden de schuld krijgen van een serie nepaanvallen, van een sluipschutter in Washington, het neerschieten van een Amerikaans burgervliegtuig en een Amerikaans schip, om daarna met een aanval tegen Cuba te kunnen reageren. President Kennedy weigerde zijn goedkeuring voor dit plan. Hij werd het jaar daarop in Dallas neergeschoten..

Op 2 augustus 1964 dacht men dat drie patrouilleboten van Noord-Vietnam een aanval hadden geopend op de Amerikaanse torpedobootjager USS Maddox in de Golf van Tonkin. Als vergelding bombardeerde de Amerikaanse luchtmacht Noord-Vietnam. De politieke reactie was dat in de Verenigde Staten een resolutie werd aangenomen die president Johnson volmacht gaf voor directe aanvallen in Zuidoost-Azië, zonder dat hiervoor een formele oorlogsverklaring, met goedkeuring van het Amerikaans Congres, nodig was. Later werd toegegeven dat er helemaal geen aanval had plaatsgevonden. In 2005 werd bekend dat de NSA informatie gemanipuleerd had, zodat het leek alsof er een aanval was geweest.

US Liberty false flag operation

In juni 1967 viel Israel het Amerikaanse technologisch onderzoeksschip de ‘USS Liberty’ aan voor de kust van Egypte. Een poging om Egypte de schuld te geven en Amerika te betrekken bij de zesdaagse oorlog van Israel. In 2007 werd bekend dat Israel heel goed wist dat het een Amerikaans schip was dat ze belaagden en niet een Egyptisch schip, zoals ze lange tijd hadden beweerd.

In de herfst van 1999 werden in Rusland 293 mensen vermoord tijdens een serie bomaanslagen op appartementen. Terroristen uit Tsjetsjenië werden beschuldigd, maar FSB agenten werden betrapt met precies dezelfde bommen.

Robin Cook Al QaedaOp 11 september 2001 werden aanvallen in New York en Washington gebruikt als excuus om Al Qaida aan te pakken en Afghanistan binnen te vallen. In de maanden voorafgaand aan het evenement hadden Amerikaanse onderhandelaars met de Taliban in Afghanistan gepraat over het beveiligen van het recht van overpad van een olie pijplijn. De VS zou dit kunnen bereiken met ofwel een tapijt van goud ofwel een tapijt van bommen.
De eerste belangrijke richtlijn van de regering-Bush betrof de nationale veiligheid, NSPD-9, een compleet strijdplan voor de invasie in Afghanistan, met inbegrip van logistiek en commando over lucht- en grondtroepen werd opgesteld. Het lag op 4 september 2001 klaar ter ondertekening, dus al 7 dagen vóór de aanslagen op 9/11. De invasie startte, zoals gepland, in oktober 2001.

Dit zijn maar een paar van de honderden incidenten die werden opgevoerd door de eeuwen heen om politieke vijanden de schuld te geven van aanvallen die ze niet begingen. Deze tactiek wordt ook vandaag de dag gebruikt (remains in common use today) en zal gebruikt blijven worden zolang mensen blindelings geloven wat hun regering hen over ‘terreurincidenten’ verteld.

conspiracy humorComplotten zijn waar en moeilijk verteerbaar..
Waarom dan toch die ongelooflijk afstotende en vaak volledig ongefundeerde ‘etiketjesplakkerij’ op mensen, die simpel met FEITELIJKE bewijzen komen van zaken die niet kloppen, bij, door de MSM verspreide, ‘officiële’ versies van gebeurtenissen. Deze mensen worden geacht de leugens voor waarheid te slikken en verdommen dit, omdat ze verduveld goed zien dat de goegemeente wordt besodemietert..!

Eén van de psychologische en uiterst menselijke mechanismen tot ‘mentale zelfverdediging’ treedt op, wanneer mensen worden geconfronteerd met heftige berichtgeving/informatie..! We gaan het eerst simpelweg niet-geloven..! En precies dát is wat zóveel mensen voor proces doormaken, wanneer zij, vaak wekenlang zich verdiept hebben in de WERKELIJKE WAARHEID achter gebeurtenissen als de aanslagen van 11 september 2001.. Ze ZIEN en BEGRIJPEN dat het ‘officiële’ standpunt één grote leugen is..! Dat er zo’n geraffineerd spel is gespeeld met de waarheid, dat het voor veel mensen NIET TE GELOVEN is, dat er sprake is van doorgestoken kaart..!

We maakten HIER op de site al eens een artikel over dit fenomeen, dat ‘cognitieve dissonantie’ wordt genoemd. Lees het eens, als jij iemand bent die twijfelt over wat we in dit artikel proberen duidelijk te maken..!! Het FEIT dat er in ons mentaal-fysieke systeem een dergelijke ‘reflex’ aanwezig is, die overigens een prachtige beschermende functie heeft, betekent dat we eigenlijk ONSZELF BLOKKEREN om de waarheid toe te laten.. Is het niet ongelooflijk…?

Het complot van mensen die geloven in ‘mensen-die-geloven-in-complottheorieën’..!
Een ingewikkelde zin, we geven het toe, maar als we tóch bezig zijn met termen als ‘de werkelijke waarheid’ en de ‘officiële-‘ en ‘de valse waarheid’, dan kunnen net zo goed een labeltje, dit labeltje, gaan plakken op mensen die geloven dat er een complot is van ‘mensen-die-geloven-in-complottheorieën’..  Inderdaad, net zoals onze waarde heer Jan-Willem van Prooijen.. Sorry, Dr. Jan-Willem van Prooijen.. Dr. Van Prooijen presteert het, om een groep te maken, van ‘mensen-die-niet-geloven-in-een-officiële-verssie’…! Beter kunnen we het niet karakteriseren, want ook ons lukt het niet om nou typische kenmerken van deze ‘groep’ te vinden..

Maar we geloven dat het tijd wordt dat deze man aan het woord komt, vind je niet..? We hebben via een screenprint het onderstaande interview van deze ‘wetenschappelijk onderlegde analyst’ met het programma ‘Radio Een Vandaag’ hieronder voor je neergezet. Luister ajb deze 7 minuutjes en ‘make-up-your-mind’.. We gaan je niet beïnvloeden (voor zover we dat nog niet al gedaan hebben…!) Klik op deze illustratie voor externe link naar EenVandaag 02-02-2015

Maar probeer een onderscheid te maken tussen FEITEN en KLETSKOEK.. En laten we het zó zeggen: als je van kletskoek houdt, kom je ruim aan je trekken..! Probeer -als we je mogen adviseren- te luisteren naar het ONDERSCHEID dat Van Prooijen probeert te maken, om maar een ‘groep’ te definiëren, waarmee zijn verhaal wordt onderbouwd..

Niet alleen horen we een -in onze ogen- raaskallende wetenschapper, die feitelijk over de ‘complotten’ NIETS inhoudelijks aandraagt, maar de samenhang van zijn verhaal is ook nog eens vér te zoeken.. En.. Hij geeft op een gegeven moment ook gewoon toe, dat er niet zoiets bestaat als de complottheorist.. ! Hij zegt letterlijk “Nou, er is niet zoiets als DE conspiracy-theorist, omdat vrij grote delen van de bevolking in sómmige specifieke complottheorieën geloven.. Wel zijn er sommige factoren die kunnen aanwijzen dat mensen in complottheorieën geloven..” Blablabla…

JFK on conspiracy
President John F. Kennedy, één van de grootste ‘conspiracy-theorists’…???

Luister ajb zelf nog eens naar dit specifieke fragment vanaf 4:42 en bepaal op basis gewoon ZÉLF of er nu zoiets is als een ‘COMPLOTTHEORIE-GROEP’ die deze ‘afwijking’ heeft.. Of.. Dat het allemaal tussen de oren zit van de ‘man-die-in-mensen-gelooft-die-in-complottheorieën-geloven’.. Daarvoor een groep aanwijst, die FEITELIJK (toegegeven door Van Prooijen) GEEN ENKELE KARAKTERISTIEK HEEFT van een groep..!

Dus dat er een groep is van ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’, is dus onzin, kul en pseudo-wetenschap; deze doctor in de wetenschap ten spijt..! Hoe is het aan de andere kant mogelijk dat deze Van Prooijen zóver kan komen, dat hij voor dit soort interviews wordt uitgenodigd..?

We raden je tot slot graag aan, om de beide artikelen er nog eens op na te slaan, die we schreven over ‘Conspiracy’.. Waarbij wetenschappers van allure erin slagen, mensen als Van Prooijen te diskwalificeren op FEITEN en gedegen wetenschappelijk onderzoek. Mensen die veel met ‘valse-vlag-operaties’ bezig zijn, dit fenomeen als een ‘handtekening-van-de-daders’ onder gebeurtenissen herkennen, zijn maatschappelijk-betrokken, (zoals ook Van Prooijen zelfs heeft ontdekt!) en ze zijn veel belezener dan mensen die slechts het dagelijkse nieuws in al zijn oppervlakkigheid volgen..

Dit artikel bijvoorbeeld: ‘Bewezen: complotdenkers hebben gelijk’.. HIER

En dit artikel, als advies: ‘ ‘Complotters overal: sceptici zijn jullie verontschuldigingen verschuldigd’ HIER

Natuurlijk willen we graag dit verhaal publiekelijk toelichten. We schreven direct, de dag ná Van Prooijens optreden bij het programma ‘Radio Een Vandaag’ (2 febr. 2015 Radio1/Avro-Tros), de redactie van dit programma. Wie weet hebben ze de journalistieke klasse en ‘guts’ hierop in te gaan. Voorlopig hebben we nog geen enkele redactie-reactie mogen vernemen..! Zelfs niet na 5 jaar..! Hoor-en-wederhoor is kennelijk een soort ‘omgekeerde-complottheorie’ geworden, waar wij ook niet zozeer meer in geloven. Hier is -voor de goede journalistieke orde- mijn verzoek aan deze redactie. We houden je op de hoogte..

Kijk op deze sites hoe zij deze nonsens-correlatie onder woorden brengen:

134 gedachten over “Het complot van de ‘complot-theorieën’..!

 1. In een intervieuw voor de Franse TV, schoot oud Minister Roland Dumas de kogel door de kerk, door te zeggen dat het goed mogelijk was dat de huidige Minister van binnenlandse zaken Valls, van Spaans Joodse afkomst, onder invloed verkeerde van de Franse Joden.
  Ze vallen over elkaar heen om hem en de Journalist, in hun hoogmoed aan te vallen en ter verantwoording te roepen, het is de Franse CRIT die al jaar en dag de politiek beinvloed, begonnen met Sarkosy, en voort gezet met Hollande, de ééne na de andere valse vlag wordt er gecreéerd, klein maar fijn, en het publiek gelooft het niet meer, ze zijn er klaar mee, dat gesodemieter in hun land, zijn het niet de Joden zijn het wel hun broeders in het kwaad de Moslims, het gaat hier om de exstremen onder hen, de gewone geintegreerde mensen, zijn lang geleden al geaccepteerd en opgenomen in de samenleving, en vormen een republikeinse éénheid !

 2. Daar gaan we weer, een hele smerige valse vlag, het doodschieten van een politieke tegenstander van Putin, Corbatsjof heeft hier tegen gewaarschuwd, waarom heeft Putin hem niet beter laten bewaken, geef ze niet de kans.
  En er komen er meer, deze zieke geesten zijn tot alles instaat ! ze zijn ten einde raad, het geld is op, ten minste verdwenen, en straks geen eten en gas meer, lopen mannen !!!

 3. Hallo mensen,
  Ik ben 58, reageer eigenlijk nooit op forums maar doe dit nu toch. Eigenlijk voel je dat er ergens iets niet klopt. Begon dan met 9/11 toevallig naar een documentaire te kijken op YouTube en we zijn nu mei 2015 en het is triestig en bangelijk. De doos van Pandora.

  Gezien ik eigenlijk enkel Duitse televisie keek kwam ik alternatieve media tegen op YouTube. Quer-Denken TV, SteinZeit, en dan mensen zoals o. a. Andreas Popp. In het Duits is dat ‘Verschwörungstheorie’.
  https://www.youtube.com/watch?v=Z2oYTDMabZk
  Trouwens, dat woord is negatief beladen omdat de CIA of FBI, het zelf dit zo wilden. En zo komt het dat dit woord ‘samenzweerders’ argwaan opwekt. Hier de (Duitstalig) perfecte beschrijving. En de media? Ik kijk al maanden niet meer naar die zenders. Enkel Russian Today en RT Deutsch is er nu ook.
  Hetgeen die man daar allemaal aan het vertellen is vind ik de grootste onnozelheid. Soms vraag ik mij af of die mensen denken dat we geestelijk allemaal 12 jaar zijn.

  Vriendelijke groeten, Rudy

  1. Rudy, mensen beschermen zichzelf van ‘heftige emoties’ en vooral van de situatie waarin ze moeten ’toegeven’, dat ze fout zaten met hun daderacceptatie en dat de daders nog vrij naast hen lopen als de helden van de oorlog.. (En dan spreek ik over geteisem als de Bush-family, de Rumsfelds van deze wereld en een pagina A4 vol met ander ‘gespuis’..)

  2. Even voor mijn beurt praten 😉
   Dat is als je bijvoorbeeld in je vorige leven als beul hele tritsen mensen onthoofd hebt. Tegen betaling met een extra scherpe bijl en voor arme sloebers met een botte bijl een keer extra hakken.
   Daar kun je je dan schuldig over voelen. Eh, dat je niet altijd met een extra scherpe bijl hebt gehakt. Of voortdurend dronken was tijdens je werk 😆

 4. hallo ik hoop dat iemand mij kan helpen zit sinds 2001 onder de pillen mijn nederlands is niet goed omdat ik een mediche dwangbuis heb. ik weet met zekerheid dat de hoofdverdachten in nederland zijn geweest. was werkzaam in de bioscoop in arnhem en moest o.a. op monitoren de bezoekers en films in de gaten houden. vlieglessen door een nederlander nu weer op duiken van dvd s in winterswijk. ik ben heel bang en kan iemand me helpen dit is niet een complot theorie wil alleen maar serieus genomen worden. met vriendelijke groet mevr.m.h. van essen arnhem.

 5. De NRC met als motto Lux et Libertas bood afgelopen zaterdag 19.09 een podium aan filosoof en theoloog Gerko Tempelman. Heel veel meningen en heel weinig feiten in een aan alle kanten rammelend en wijdlopend relaas om de complotdenker weer eens in het verdomhoekje te zetten.
  Het wemelt in Tempelmans verhaal van claims, dat zijn niet onderbouwde argumenten en aannames.
  Van deze msm-krant die het presteert om oud-medewerker en emeritus-hoogleraar aan de UvA Karel van Wolferen consequent weg te zetten als complotdenker kun je zoiets verwachten. NRC-columnist, winnaar P.C. Hooftprijs 2017 en naar eigen zeggen ‘complotdenkerdebunker’ Bas Heijne ging Tempelman voor.

  1. Het getuigt van niets anders dan pure domheid en sluwheid, om je eigen falen op inhoudelijke zaken en ANGST te sublimeren, naar een laf-dappere vorm van ontkenning, in de vorm van het gebruik van ‘Complotdenken’ als classificatie..!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.