Advertentie

Een van de meest symphatieke leiders van de Katholieke Kerk. De vorige paus, Johannes Paulus. Van hem zijn de 'spontane' woorden: "Bedankt voor die bloeme!"

Het duistere Vaticaan: omkoping, witwas en.. maffia!


‘En bedankt voor die bloeme..!’ Hoe vaak hebben we deze woorden niet gehoord van de Paus, vanaf het balkon van de St. Pietersbasiliek in Rome..? Dat dit een spontane public relations-uitspraak was van de vorige Paus, is iedereen duidelijk. Hij meende het waarschijnlijk ook van harte! Maar waar het -zeker in deze tijd- over gaat, is natuurlijk waar het instituut Katholieke Kerk nog voor staat.

Deze discussie is al jaren, sinds de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw, al in volle gang. Maar wellicht was het toen al te laat.  Veel te laat. Waarvoor zul je je misschien afvragen. Nou, laten we zeggen: “met het corrigeren van alle fout-gelopen zaken.” Is dat diplomatiek genoeg verwoord?

We zijn allemaal mensen en mensen zijn niet foutloos. Hebben een overlevingsdrang en een ego. Deze doen hen grijpen naar macht, om te overleven. Naar de macht als symbool voor hun overleving.
Vanaf het begin van de jaartelling, zeg maar vanaf het moment dat Jezus werd geboren.., is de Katholieke Kerk in zijn wasdom een uiterst discutabele club gebleken. De alleenheerschappij over ‘het geloof’ is de voornaamste machtswellust die hen kan worden verweten. Na de inquisitie volgde de Spaanse inquisitie in Midden- en Zuid Amerika.

Maar ondertussen regeert het Vaticaan vanuit het centrum van de Christelijke wereld. Met de vele miljarden die het staatje rijk is. Met aan het hoofd de ‘president’ van dit staatje, juist ja, de Paus. In het onderstaande artikel wederom verslag van de duistere kanten van dit machtsblok, dat met het Christelijke geloof nog maar weinig te maken heeft.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Duistere Geheimen van het Vaticaan: Omkoping, Witwassen en Maffiaconnecties

Door Philip Willan, June 5, 2009

© 2009, Nederlandse vertaling Jan Smith / WantToKnow.nl/.be

 

Het Vaticaan lijkt een voortdurende aanleg te hebben voor Italiaanse politieke en financiële schandalen. Geheimzinnigheid en intriges waren aan de orde van de dag ten tijde van het bewind van de Amerikaanse aartsbisschop Paul Marcinkus in het Bastion van Nicolaas V, de middeleeuwse toren waarin het Instituut voor Religieuze Werken (Istituto per le Opere di Religione, IOR),  de centrale bank van het Vaticaan, is gevestigd.

Een van de meest symphatieke leiders van de Katholieke Kerk. De vorige paus, Johannes Paulus. Van hem zijn de 'spontane' woorden: "Bedankt voor die bloeme!"
Een van de meest sympathieke pausen, Johannes Paulus, de vorige paus. Van hem zijn de 'spontane' woorden: "Bedankt voor die bloeme".. Zou hij op de hoogte zijn geweest van de financiële handel en wandel van het Vaticaan?

De eisen voor een wereldwijde clandestiene strijd tegen het atheïstische communisme kan een mogelijke verklaring zijn geweest voor de keuze van zakenpartners als Michele Sindona en Roberto Calvi, wier maffiaconnecties en ruïneuze faillissementen drie decennia lang zorgden voor een nog steeds voortwoekerende smet op de Katholieke kerk.

Het Vaticaan hoopte door middel van een genoegdoeningregeling à raison van 240 miljoen Amerikaanse dollars voor de schuldeisers van Banco Ambrosiano van Roberto Calvi haar geweten te sussen en de herinnering aan de onbekwame en oneerlijke bankierspraktijken van Marcinkus uit te wissen. Men wilde het laten voorkomen als zou de nieuwe bezem, in de persoon van de lekenbankier Angelo Caloia, sedertdien de burelen van het IOR wel had uitgemest.

Volgens het pas verschenen boek van journalist Gianluigi Nuzzi, getiteld ‘Vaticano Spa’   (‘De BV Vaticaan’), is dat hervormingsproces een stuk langzamer en vooral pijnlijker verlopen dan aanvankelijk werd gedacht.

Volgens Nuzzi lijkt de hooghartige houding ten aanzien van financiële ethiek, ondanks de beste bedoelingen van Caloia, toch nog tot in de jaren ’90 te zijn volgehouden, gezien het feit dat enorme politieke omkopingsbedragen door het IOR werden witgewassen en gedoneerde fondsen voor charitatieve doeleinden, of betalingen voor het opdragen van missen voor de zielenheil van de doden, door medewerkers van de bank te hooi en te gras een onwettige bestemming kregen.

De aantijgingen van Nuzzi zijn gebaseerd op interne documenten van het IOR, meer dan 4.000 in totaal, die door een ontevreden bankemployé uit het Vaticaan werden gesmokkeld. Deze unieke schending van de vertrouwelijkheid van het IOR werd mogelijk gemaakt door de onwaarschijnlijke klokkenluider Monseigneur Renato Dardozzi. Hij was ooit elektronica-ingenieur met een topbaan bij het staatstelecommunicatiebedrijf en ontdekte pas later in zijn leven zijn ware roeping. Hij werd pas op 52-jarige leeftijd tot priester gewijd.

In het IOR had hij direct onder Marcinkus gewerkt. Hij was ook lid van de gecombineerde Vaticaanse/Italiaanse onderzoekscommissie die zich bezighield met de rol van het IOR in het gebeuren rond ‘Banco Ambrosiano’ en hij was later getuige van de moeizame strijd van Caloia tegen het personeel en de praktijken uit het Marcinkus-tijdperk.

Monseigneur Donato De Bonis, die eerst als secretaris onder Marcinkus had gewerkt, zette zijn carrière onder het nieuwe regime gewoon voort.

Gianluigi Nuzzi, verschuilt zich symbolisch achter zijn boekje-open over de financiële handel en wandel van het Vaticaan. 'Vaticano Spa' (De BV Vaticaan)

Volgens Nuzzi richtte De Bonis in 1987 de ‘Kardinaal Francis Spellman Stichting’ op met een eigen rekening bij het IOR. De Bonis zelf was een van de procuratiehouders. In de eerste zes jaar van het bestaan van de stichting ontving men zo’n 50 miljard Lire op de rekening  (ongeveer 25 miljoen Euro) en werd 43 miljard Lire uitbetaald. (Een ’tekort’ van maar liefst zo’n € 3 miljoen)

De keuze van de onwrikbare anticommunist Spellman als beschermheer van de stichting is interessant te noemen. Deze New Yorkse kardinaal, met zijn vele relaties, kreeg de bijnaam ‘money-bags’ vanwege zijn talent om geld in te zamelen, dat gedurende de Koude Oorlog werd doorgesluisd naar de Italiaanse Christendemocratische Partij.

De ‘Spellman Stichting’ heeft naar alle waarschijnlijkheid flink geprofiteerd van de willekeurige gulheid van De Bonis. Verschillende kloosterorden en geestelijken werden rijkelijk bedeeld met betalingen variërend van een bescheiden één miljoen Lire aan vijf Moeder-oversten tot wel 50.000 dollar aan de hulpbisschop van Skopje-Prizen ten bate van de Albaneessprekende gelovigen, en ruim één miljoen dollar aan Kardinaal Lucas Moreira Neves, de aartsbisschop van San Salvador de Bahia in Brazilië.

Persoonlijke betalingen?

Er waren ook betalingen met een meer persoonlijk karakter: 100 miljoen Lire voor een van de advocaten van oud Christendemocratisch politicus Giulio Andreotti, $134.000 voor een conferentie over Cicero in New York die door de vroegere Minister-president werd gesponsord en zelfs een betaling van 60 miljoen Lire aan Severino Citaristi, voormalig penningmeester van Christendemocratische partij die veroordeeld was voor corruptie.

Volgens Nuzzi bestond een deel van de steekpenningen die in de Enimont-affaire 1  werden uitbetaald aan politici in ruil voor hun steun aan een reorganisatie van de chemische sector, uit ongedekte cheques van de Spellman Stichting. Maar Caloia en Dardozzi kozen voor geheimhouding in plaats van openheid toen zij hierover werden ondervraagd door aanklagers uit Milaan. “Ondanks de belofte die in de pers werd gepubliceerd om volle medewerking te verlenen, beperkten de twee zich tot het bespreken slechts die zaken die niet meer geheim gehouden konden worden”, schrijft Nuzzi.

Het is interessant op te merken dat de motieven van Dardozzi om klokkenluider te worden niet werden ingegeven door zijn afkeuring jegens het onethische handelen door het IOR. Zijn besluit om zijn geheime archief uit het Vaticaan te smokkelen motiveerde hij, in ieder geval gedeeltelijk, door te stellen dat hij verongelijkt was over het feit dat het Instituut had geweigerd hem een commissie toe te kennen voor de verkoop van een peperduur onroerend goed in de buurt van Florence. De opmerkelijke monseigneur wilde het geld liever aanwenden ten bate van zijn geadopteerde dochter, van wie de gezondheidstoestand een kostbare medische behandeling vereiste.

Wat de reden ook geweest mag zijn, het archief van Dardozzi biedt in ieder geval een nog niet eerder vertoond inkijkje op het interne reilen en zeilen van een van de geheimste en niet aansprakelijk te stellen financiële instituten ter wereld. De idee dat een waardig uitkomst – hetzij het winnen van de Koude Oorlog, hetzij het spekken van iemands favoriete liefdadigheidsinstelling- alle middelen heiligt, lijkt nog steeds rond te waren in de bank van de Paus in de Toren van de heilige Nicolaas de Vijfde.

© 2009 Comment Is Free – All rights reserved.

Voetnoot:

1. Door een fusie in 1989 van chemieconcern Montedison met het staatselektriciteitsbedrijf Enichem ontstond Enimont, dat een van de tien grootste chemische concerns van de wereld moest worden. Maar Enimont was een kort leven beschoren. Topman Gardini liet zich uitkopen door de staat. Dank zij een stortvloed van een half miljard euro aan smeergelden kreeg hij voor zijn Enimont-aandelen zeker 2,2 miljard euro méér betaald dan de werkelijke waarde. Toen in juli 1993 zijn fraudes dreigden uit te komen, schoot hij zich een kogel door het hoofd.

Voor een link naar het commentaar op deze financiële escapades van het Vaticaan, zie de link HIER.

25 gedachten over “Het duistere Vaticaan: omkoping, witwas en.. maffia!

 1. Duistere geheimen van het Vaticaan, omkoping, witwassen, maffia
  Wel elk jaar kerstmis dat deze schone mijnheer uit het stalleke van Betlehem, mijn rijk is niet van deze wereld,de corruptiestal van zijne opvolger op de Aarde eens grondig komt leegmesten, een fantastisch voordeel voor de belastingsbetalers de juiste corruptie bestrijden met minder uitgaven, is wel meegenomen, maar na meer dan 2000 jaar nog geen kat gezien

 2. @Lianne
  Ben je bekend met het werk van Amitakh Standford ,zij geeft een snoeiharde kijk op onze werkelijkheid. Zijn veel mensen die moeite hebben met haar zienswijze merk bij mijzelf
  dat ik haar heel heel interessant vind. Alhoewel ze je vaak een gevoel geeft mijn God
  wat is dit voor een wekelijkheid weg hier hoe kom ik hier uit. Jouw link laat zien hoe de machten die ons willen slaven bijna overal in doorgedrongen zijn het einde van het artikel
  tsja misschien is het wel zo.

 3. @ Janee

  is dat dezelfde die onderstaand stukje heeft geschreven ?
  dan is het wel een bijzonder figuur !

  by Amitakh Stanford
  9 September 2008
  from Xee-ATwelve Website
  Greetings to all Tarra-ha-tikas (Light Workers)

  I am an extraterrestrial being – code name – Amitakh. I came to the Earth as a “walk-in”.

  One of my main responsibilities has been to keep close tabs on an evil alien being – code name – Ikluk.

  The ruling elite are intimidated by my writings. The beings of Darkness try all sorts of ways to link me with Ikluk, who has “re-incarnated” on Earth many times over millennia. He has taken on many identities, such as: Aaron (brother/cousin of Moses), John the Baptist, Kirok, King Arthur, Hitler and, in his current “incarnation”, he has taken on a relatively insignificant body as a small-town medical doctor known as Joseph Chiappalone.

  In order to attempt to discredit me, the ruling elite have deliberately tried to link me and my work with Ikluk on the internet via many ruling elite websites, which include search engines, bulletin boards, and other types of websites.

  It is now time to make certain announcements:

 4. Kennen jullie nog de Harmonische convergentie het grote moment in het universum voor Moeder Aarde alle engelen van het ene Licht die hun Licht en Liefde bundelden.
  Satan werd omringd en Liefdevol opgevangen sindsdien heeft hij geen invloed meer op aarde.Is dit een zienswijze vanuit de New Age of vanuit het Christusbewustzijn?
  In ieder geval weet ik dat ik dit opschrijf en mijn nek uitsteek.Wie heerst er nu over de aarde
  Lucifer de Lichtdrager ooit Gods mooiste Engel de mens als lichtdrager lichtwerker is van Lucifer hoe mooi zijn kennis ook is het blijft een verzameling uit het ego.
  Christus hoe voelt dat voor je Liefdevol of wat onzin. Wat ik wel inzie dat is dat de mens pas tot verlossing kan komen als zijn ego geofferd wordt als een mens dat zelf vanuit inzicht en vrije wil besluit hij aanvaard zichzelf met zijn lichten en donkere kanten en werpt zich in de Liefde van ik vind het prima van Christus

 5. @Gait,
  Ja, snap je wat daar gezegd wordt het is geen kattepis waar hier over gesproken wordt ik heb veel van haar gelezen en ze weet mij altijd weer te raken niet altijd fijn.

 6. @janee
  ja ik ken Amitakh stanford.
  Het belangrijk om de hoogte te zijn van duistere zaken(en die zijn er vele),maar je moet ervoor waken om niet het duister te worden!
  Het blijft altijd je eigen keus!
  Ik denk dat door je te verdiepen in duistere zaken,je tot inzicht komt die je anders niet ontdekt zou hebben,het is alleen de kunst om die wijsheid te veranderen in het goede!
  laatst heb ik ergens geschreven dat krom zich als recht manifesteert! het goede wordt omhuld door het kwaad,het is aan ons om dit om te keren!
  Het is niet mijn bedoeling om alleen maar nadruk op het slechte in het leven te leggen,er is zoveel moois! maar…..het kan nog zoveel mooier!

 7. @Janee
  het is eigenlijk toch simpel!
  Als je een goed mens bent dat in liefde leeft met respect verantwoordelijkheid, nederigheid en onderscheidingsvermogen voor/naar jezelf , je medemens en de natuur. dan kan het haast toch niet fout gaan!

 8. ooit heb ik op WTK een mijmering gezet,misschien nog maar een keer.

  Zomaar een mijmering
  Ik leef in een hutje op de heide met een koe, een geit en kippen . Ik heb een eigen moestuintje. Ik ga naar bed als de zon onder gaat en word wakker als de haan kraait. Ik dans rond een vreugdevuur tijdens de zonnewendes, mijn vrouwelijke cyclus volgt de maan, ik zie aan de stand van de sterren en het vergaan van de seizoenen hoe oud ik ben. Mijn stoffelijke ik is volledig in harmonie met de natuur. Mijn ego speelt af en toe nog op,maar ik raak het snel kwijt,want de Kosmos heeft complete invloed op mij(er zijn geen chemtrails,umts,haarp). Af en toe wissel ik van gedachten met wijze mensen,die mij vertellen (wat ik gevoelsmatig al weet) dat mijn geest in verbinding staat met mijn hogere zelf en dat mijn ziel al meerdere levens heeft gehad. Dat dat zo is omdat ik in een leerproces zit. Deze wijzen zijn geen goden, zij zijn zoals ik alleen iets verder in hun leerproces. Zij delen hun kennis en wijsheid met mij, zij zeggen dat we allemaal een god in ons hebben en dat deze geactiveerd wordt vanuit de hartenergie en pijnappelklier. Ik heb best veel meegemaakt maar heb daar het positieve uit kunnen halen. De mensen om mij heen helpen elkaar,zij doen dit niet uit eigenbelang . We hebben allemaal een verhoogd empatisch vermogen. Er zijn ook geen regels. Iedereen weet wat wel en niet kan. Als iemand ziek is, proberen we die persoon energetisch te helen (Muziek , handenergie)en af en toe gebruiken we ook geneeskrachtige kruiden. Als iemand de engel van de stoffelijke dood heeft gezien, laten we die persoon los en vieren zijn of haar leven. Het leven is hard maar wel duidelijk en eerlijk!
  Als ik mijn lessen heb geleerd ,en mijn licht volledig terug heb,kan ook ik uiteindelijk teruggaan naar waar ik vandaan kwam!

  @iederEEN
  veel liefde, geluk en wijsheid voor 2010!

 9. het wordt tijd dat die criminelen,vrouwenonderdrukkers,kinderverkrachters in de naam van GOD oorlogvoerende bende eens aan de schandpaal genageld wordt,de ANTICHRIST zit in het vaticaan.

 10. men begint de kerk al symbolisch om te duwen(paus)en af te breken(franse kardinaal)net met kerstmis(bijgeloof)wacht af wat er nog komt de komende weken,in Ierland is het al bezig,de rest volgt ook nog de mensen gaan schrikken wat er allemaal naar boven gaat komen,bereid U voor, het is aquarius een tijd van uitzuivering.

 11. De Vlaamse kerst vannacht even voor en na middernacht zalig of heilig in wording
  Puis XII het symbool van moord en dood door het Holocaust van het nazisme en fascisme, de duitser Hitler mein kamp Ratzinger op zijn 14 jaar in 1941 lid van de hitlerjugend paus Benedictus XVI.
  Godsdienstenoorlogen door de eeuwen heen, ter ere van welke god(en) en godinnen uit de ruimte langs de paden en wegen van de kruistochten.
  Zo het communisme,socialisme, liberalisme en vaticanisme, de spekpater binnen en buiten de sekte van Opus Dei verbonden met vorstenhuizen en adel. Beter bekent onder de naam van Werenfried van Straaten en zijn oost(Europa)priesterhulp. De sekte Opus Dei, allemaal rechts georienteerde conservatieve groepen en clubs met sleutelfiguren
  via christelijke politieke partijen in de EU, verbonden met banken, industrie, bildergroep, trilaterale commissie enz de new world order, tot in de VN en ruimtevaartzaken.
  Het prinsbisdom Luik terug in de tijd, van saint (germain) naar sint, van koning, keizer, graaf naar baron….Het speelgoedsymbool van sinterklaas en zwarte
  piet, de pastoor en negerslavernij.
  Puis IX de vijand van joden, protestanten, mensenrechten, godsdienstvrijheid, democratie en moderne cultuur, de vaticaanse fars van leugens alom, met tien geboden van de lange vingers in en uit de slippen van minderjarigen.
  De kerst tegenwoordig, ze maken van hun huis een sparrenbos zonder stenen ezel of os. De leute van licht en muziek, een spel van eten, drinken, wijn en bier, een latere sinksenfoor thuis in huis en even buiten.
  De klap op de vuurpijl, bedronken en beschonken in alle mogelijke maten
  van het uiterlijke, draaien en tollen de oogbollen rond, tienduizenden ufo’s en sterretjes zien ze vliegen, ze dansen en wandelen, waggelende gansen straat uit, staat in op hun zatte sokken tot aan voordeur thuis.
  Alleen engelen verkopen goed op de mark en wenskaarten zonden kerstkerksymbolen. Geen mens te bespeuren met vogelpluimen of veren
  zelfs niet gengemanipuleert, enkel zuiver nep voor theatershow en komedie, nochtans iets ideaals voor minder overlast tengevolge van benzinestank en propere longen door minder fijne stof.
  Het juiste koren van het kaf scheiden ook bij doodstraf, de VSA-blunders, en china, ja dokter neen dokter laat me niet afzien of creferen
  of creperen van de pijn, een waardige zachte manier om uit het leven te stappen, dank u dokter, de legende van elke dag

 12. Spacefuture-exoplolitic Vlaanderen-Antwerpen

  Alle Extraterrestrials civilisaties zijn hartelijk welkom in Vlaanderen, op voorwaarde geen gevaar voor de volksgezondheid en geen defensie-agressie.

  Via space-toerisme met Extraterrestrials en spacescience-congressen bestaande uit voordrachten door Extraterrestrials zelf omtrent hun civilisatiegeschiedenis, is de wens van velen nader te kunnen kennismaken met de dagdagelijkse gang van zaken in de ruimte voor elke kosmoscivilisatie, wat veronderstelt dit voor de vlamingen in Vlaanderen zelf.

  Via ufo-cover-ups tracht men de waarheden te verbergen en leugens op te dissen al jaren tegenover de wetenshapswereld en de bevolking die via de belastingsgelden het ministerie van onderwijs bekostigen en de kwaliteit van space-univerisiteiten worden afgeblokt. Wie speelt dit politiek spel mee en met wie en waarom?

  Wat betreft spacedefensie, een eenvoudige vraagstelling, zijn
  er nog oorlogsvoerende kosmoscivlisaties in de ruimte, andere
  modellen zoals de oorlogsvoerende Aardeplaneet zelf een voorbeeld is in de ruimte.

  Een langdurige positieve samenwerking met Extraterrestrials willen velen in overweging kunnen nemen,
  wel op basis van waarheid en geen leugen.

  Op spacedefensiegebied zullen ook de nodige voorzorgen moeten genomen worden, de houding van de Extraterrestrials tegenover de Aardse planetaire staten en oorlogsvoering is een onbekend detail, maar bij nadere
  bestudering wel te overbruggen, geen zinloos vooruitlopen op de feiten.

  Een juist politiek bestuur hecht belang aan het sociale welvaartspeil
  van de bevolking en de kiezers, de redenen van oorlogsvoering
  binnen, in en uit Vlaanderen binnen de EU op de planeet de Wereld

 13. De huidige Paus verweet de westerse landen dat ze de andere kant op kijken betreffende het vluchtelingenprobleem . en dat op een moment hat bisschop van Elst met geld smijt.
  Er staan vele kloosters , kerken, pastorie leeg , de vluchtelingen zouden daar graag in willen wonen, in plaats van een tent.
  De kerk is meester in het opdringen van een ,,Schuldgevoel ,,
  dat de bevolking dan met geld kan afkopen.
  Rooms geloof geld geloof.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.