Advertentie

De miljarden van het Vaticaan..!!


x

De miljarden van het Vaticaan..!!

2012 WantToKnow

x

Heb  jij je ooit afgevraagd hoe rijk de Rooms-katholieke kerk werkelijk is. In het boek ‘De miljarden van het Vaticaan’, gaat schrijver/filosoof Avro Manhattan een kijkje in de werkelijke vermogen van de Katholieke kerk.

Een paar citaten:

‘Het Vaticaan heeft enorme investeringen, in samenwerking met de Rothschilds uit Groot Brittannië, Frankrijk en Amerika, met de ‘Hambros Bank’, met ‘Credit Suisse’ in London en Zurich. En in de VS heeft het Vaticaan enorme inversteringen in de Morgan Bank, de Chase-Manhattan Bank, de First National Bank of New York, de ‘Bankers Trust Company’, onder andere.. Het Vaticaan heeft miljarden aan aandelen in de grootste en meest machtige bedrijven zoals Gulf Oil, Shell, General Motors, Bethlehem Steel, General Electric, IBM, TWA en etc.’ (…)

“Om je een idée te geven van het enorme kapitaal aan onroerend goed dat onder de vleugels van de Katholieke Kerk wordt beheerd en in de jaarlijkse aankoop ervan., hier een opmerking van een van de leden van de ‘New York Catholic Conference’, namelijk dat ‘deze kerk waarschijnlijk aan de top van de ranglijst van onroerend goedbezitters, alleen wordt voorgegaan door de overheid van de United States Nog een statement van een Katholieke priester, die landelijk in de organisatie opereert: “De Katholieke Kerk moet vast het grootste bedrijf zijn in de VS. We hebben namelijk vestigingen in elke buurt van elke stad. Onze bezittingen en ons onroerend goed-portefeuille zullen ongetwijfeld groter zijn van die van ESSO, AT&T en US-Steel tezamen! En onze lijst van huurdersbetalingen zal waarschijnlijk alleen worden overtroffen door de overheid van de VS…”

En de Katholieke Kerk zal de grootste aandelenhandelaar zijn van de wereld, wanneer je alle bezittingen optelt. Het Vaticaan is –onafhankelijk van elkaar opvolgende Pausen- zich gaan oriënteren op de VS. De Wall Street Journal meldde dat de deals van het Vaticaan, alleen al in de VS, zó groot waren, dat vaak goud werd aangekocht of verkocht, ter waarde van meer dan US$ 1 miljoen per keer. (…)

 “De schat aan goudstaven van het Vaticaan wordt door het ‘United Nations World Magazine’ geschat op ‘enkele miljarden dollars’. Een groot deel hiervan is opgeslagen in goudbewaarplaatsen bij de US Federal Reserve Bank, terwijl de rest is opgeslagen in Engeland en Zwitserland. En nog steeds is dit slechts een klein deel van het vermogen van het Vaticaan, dat alleen al in de VS groter is dan het bezit van de rijkste 5 top-concerns in de VS. Als je daarbij al het onroerend goed, het aandelen- en effectenbezit buiten de VS meerekent, dan krijg je een optelling van de rijkdom van de Katholieke kerk, die vergelijkbaar is met het bezit van een groot Westers land.”   

 “De Katholieke kerk is daarmee de grootste onafhankelijke financiële kracht in de wereld, een vergaarplaats van rijkdom en onroerend goed in het bestaan van de mensheid. Deze kerk is de grootste eigenaar van materiële rijkdom dan enig ander instituut, bedrijf, bank, samenwerkingsvorm, overheid of staat op de hele globe.. Daarmee is de Paus, als de zichtbare heerser van deze immense massa rijkdom, vanzelfsprekend het rijkste individue van de twintigste eeuw.  Niemand is maar bij benadering in staat een schatting te maken van zijn onmetelijke rijkdom, in termen van miljarden dollars..  

Mr. Manhattan stelt zich ook een van de meest uitdagende vragen rondom de morele leidraad van de Katholieke kerk rondom dit welvaartsoverschot:

“Jezus, de persoon die aan de basis stond van het Christendom, was de armste van de armen. De Rooms-Katholieke kerk, die claimt Zijn kerk te vertegenwoordigen, is de rijkste van de rijksten, het meest welvarende instituut van de wereld. (…) Hoe kan het dan dat een dergelijk instituut, dat zegt te handelen in de naam van dezelfde rondreizende prediker, wiens behoeften zodanig waren, dat hij niet eens een kussen had om zijn hoofd te rusten te leggen, nu zodanig topzwaar is geworden van rijkdom, dat het kan wedijveren met de gecombineerde macht van meestal twijfelachtige financiële conglomeraten.. Samenwerkingsvormen van de meest potente industriële superreuzen, en met de meest welvarende wereldwijd opererende corporaties in de wereld?

Zou het niet fantastisch zijn als de Paus eenvoudig antwoord zou geven op deze vraag?  
De interesse in deze rijkdom wordt niet gemaakt vanuit een persoonlijk perspectief. Er heerst diepe verontwaardiging over deze morele corruptie vanuit het menselijk perspectief. De rijkdom van de Katholieke kerk is zodanig dat het enorme, duurzame, sociale programma’s op zou kunnen zetten. WERELDWIJD! Programma’s die alleen al de enorme honger in de wereld zouden eindigen. Deze kerk heeft ook de kracht en de middelen om zich tegen alle oorlogen te verzetten. Deze kerk heeft de financiële vermogens om een eco-vriendelijke planeet te initiëren, de Bijbelse hemel op Aarde. Hoe ironisch kan het zijn…!
Maar waarom zouden ze investeren in de ‘groene technology’, terwijl je tegelijkertijd enorme investeringen doet, in aandelen van olie- en gasexpoitanten. Feitelijk paste de Irak- en Afghanistan oorlog voor hen perfect  in het kader van hun financiële investeringen.

De enige conclusie kan alleen maar zijn dat religie zowel financieel als moreel corrupt is.

Priester van over de hele wereld, zouden hun geest moeten openen, maar vooral hun harten. Laten ze stoppen met het stoppen van het volgen van deze indoctrinatie-politiek. Stop met het zingen van sprookjes in de kerk en kijk naar de werkelijke uitdagingen die vóór ons liggen. Confronteer je superieuren met dit verhaal en begin met het prediken van de Waarheid..!

Wat is eigenlijk jouw ‘religie’..?
Als je een Christen bent, zal het ook jou meermalen gevraagd zijn.. “Wat voor geloof heb jij?” Maar heb je wel een religie, als je van geboorte Christen bent..? Is jouw geloof niet bekend onder de naam ‘menselijkheid’..? Zou jij willens en wetens een medemens geweld willen aandoen, of een ander levend wezen op Aarde. En hopelijk wordt je, met elke dag die verstrijkt een beter mens, nietwaar?

Ook jij probeert waarschijnlijk je bijdrage aan een ‘betere wereld’ te leveren elke dag, niet door anderen te veroordelen, maar door jezelf in Liefde te manifesteren. Wetende dat je alleen in deze Liefde een positieve toekomst voor de mensheid en deze prachtige planeet kunt creëren.

Volg het pad van je eigen spirituele ontwikkeling, dat je mogelijk steeds dichter bij je doelen brengt, elke dag weer. Ook jij zult dan geen leiders hebben, noch er een willen worden. Volg daarom niemand, en wens niet gevolgd te worden.. Jij kunt het hoogste goed in jezelf vinden, en dat van anderen stimuleren, door JOUW eigen pad te volgen. Volg je hart en je zult dit pad de volgende dag bewandelen.

501 gedachten over “De miljarden van het Vaticaan..!!

 1. De Haas

  Van hazen wordt verteld dat ze sterk aan elkaar zijn gehecht; wanneer er een door honden
  wordt vervolgd en uitgeput raakt, springt een andere, nog frisse haas op zijn spoor, zijn leven
  wagend: een beeld dat een verwijzing inhoudt naar de opofferende liefde. Het zijn geen
  vleeseters. Ze hebben fijngevoelige zintuigen en volgens Plutarchus zagen de Egyptenaren
  de Haas daarom voor iets goddelijks aan. Hun snelheid van reageren en hun wakker zijn
  herinneren aan geestelijke werkzaamheid, evenals het recht overeind kunnen zitten.” 1

  Lepus, de Haas, werd het symbool voor de werkzaamheid van het ‘Ik’, het hogere Zelf van
  de mens, dat niet zelfzuchtig is, niemand schaadt, zich voor zijn broeder inzet en op aarde
  geen tehuis heeft. De haas heeft geen hol. Zoals het lagere ik met de aanschouwelijke
  wereld is verbonden, zo is het hogere Ik met de geestelijke wereld in verbinding. Onder al
  de wezensdelen van de mens werkt juist het Ik in de knagende zelfkennis.

  Tekst uit : http://www.stichtingopenveldwerk.nl/pdf/A%20.Expressiemogelijkheid%20van%20getallen/A039-071.%20Hfst%20III%20%20%20%20%20%20%20%20(De%20getallen%2017%20en%2019).pdf

  1. Zo jammer dan ook dat zelfs de greppels uit het weiland zijn verdwenen en de hazen nu weer massaal het haasje zijn door die geweldige mest injecteer snijmachines. De kraaien varen er wel bij.

  2. Tsja , dat geeft de term “haasje over ” weer een heel andere lading .
   Die mestinjecteermachines zijn inderdaad logger dan log , alles moet het ontgelden en die brandende gier komt direkt tussen de wortels en het bodemleven . Stomme uitvinding !

  3. Ik weet dat de natuur ook wreed is, sinds ik er met mijn neus opzit ontkom ik er niet aan. De buizerds richten af en toe slachtpartijen aan in de kippen populatie bv. Maar toen ik hier net kwam wonen waren de omliggende weilanden eigendom( nou ja, soort van dan he) van mijn hoogbejaarde overbuurboer die het nog op de ouderwetsche manier beheerde; met greppels en pas maaien na het broedsezoen enz enz. Helaas is de boel verkaveld en tot een biljartlaken omgetoverd ivm een zo groot mogelijke grasopbrengst, natuur is maar lastig en dient zoveel mogelijk uitgeroeid te worden. Dat lukt dan ook aardig, die paar hazen die de giermessen overleven worden kort daarna wel door de maaimachines overhoop gemaait even als de broedvogels. Vorig jaar zag ik een meeuw en een kraai trekken aan een gewond geraakt hazenjong terwijl pa of moe haas wanhopig tussenbeide heen en weer sprong. Dan kan je mij wel opvegen.( ik heb dan ook maar niet naar jouw u tubejes van de honden gekeken, ben een te groot watje wat dat aangaat).
   Ter compensatie probeer ik op ons postzegeltje grond zoveel mogelijk natuur de kans te geven incl. schuilplekken voor van alles en nog wat. En vervolgens loop ik dan weer tegen dingen aan als doorgeknaagde kabels van de motoren door een steenmarter,chaos van jonge spreeuwen op zolder, muizen op plaatsen waar je ze eigenlijk liever niet wilt enz….. Mijn vrienden liggen in een deuk want ik vang ze en zet ze in de tuin, ze zijn zo mooi. Waarschijnlijk lopen ze linea recta weer ergens naar binnen. Onze kat uit het asiel, genaamd Woest, regeld dat nu voor me, maar ik zie het liever niet.

  4. Vlaggetjes bij de weidevogelnesten zetten , zoveel mogelijk bomen met liefst noten of vruchten in het najaar , hier en daar een klimop laten tieren , je kan heul veul doen om de natuur een handje te helpen . En ja de slachtpartijen horen erbij , niet mijn favoriete scenes , maar in deze 3D wereld nog steeds onderdeel van het parasitair voedingsgedrag . Ik kijk ook meest maar even de andere kant op als mijn hond weer een konijn met myxomitose naar de eeuwige jachtvelden helpt , een snelle ontlijding . Bot geweld van machines is echter een oneerlijke onnodige strijd die geen winnaars kent .

  5. @ Cozmic, hoe zie je dan het nieuwe Ontwaken? Zou het niet zo kunnen zijn dat “de nieuwe aarde” nog steeds 3D is, maar dat we dan kunnen kijken met de ogen van het hogere bewustzijn (“de nieuwe hemel”)voorbij het mentale, via de dieren- planten- en mineralen wereld naar de wereld van de Geest, voorbij de vormen? Hebben jullie ok wel eens het gevoel als je door de natuur loopt, dat je Een bent met de vogels en de planten? Of wat ik vanavond nog had dat je Een bent met de lammertjes in het veld? Ik moest vanavond ineens luidkeels lachen om 2 lammetjes in het veld, die met elkaar aan het dansen en springen waren en ineens begonnen er 4 lammetjes te dansen? Heel bijzonder!

  6. Dick , mijn reactie was door mijn fout naar boven gefloept , neem aan dat je ém wel zal vinden .
   De Hopi’s spreken over een poort waarbij je aan de andere kant een nieuwe realiteit zal vinden , niets is dan zoals hier .Een ieder leeft op zijn eigen energie zonder een ander wezen op te hoeven eten . Vanuit de quantumfysica is dat ook mogelijk , de observer bepaalt de uitkomst , er is onmetelijk veel energie in het universum , nog veel meer in het multiversum , maar één atoom heeft eigenlijk al onmetelijk veel energie in zich . We leven hier dan ook als zeer slecht afgestelde verbrandingsmotoren .

  7. Nogmaals Dick,
   ik zelfs geen idee hoe na het Ontwaken onze Aarde eruit komt te zien?
   Maar wat ik wel zeker weet is dat mensen elkaar gewoon recht in elkaars ogen kunnen kijken en dat wij ons zelf respecteren en daardoor Alles(mens, dier, plant, mineraal) om ons heen respecteren. Wij staan als mens niet boven maar maken deel uit van de Natuur.
   En of wij nu in een hogere dimensie komen of in 3d blijven is mij om het even. Een hogere dimensie maak van mij toch geen betere mens? Dat komt uit mijzelf.
   En of wij ook andere dimensies kunnen ‘waarnemen’ en of ‘voelen’ en andere ‘zielen’ mogen ontmoeten de tijd zal het leren.
   Mijn leven vind ik NU al de moeite waard in 3d. Sterker nog wij zitten al op die Mooie Aarde voor ons Allemaal.

  8. Na ontwaken wordt ingezien dat we niet zijn wie of wat we dachten te zijn. Identificatie valt weg, het 3d apparaat gaat z’n gang in deze 3d wereld en wij zijn ons hiervan bewust. Tis niet zo spannend en dat gaat het ook nooit worden of er moet een complete Hollywood film zich gaan onttrekken in dit 3d manifest, alles is mogelijk.
   Mensen willen te veel en ook te veel niet. Uiteindelijk heb je twee keuzes, acceptatie of veranderen. Kun je dingen niet accepteren? Verander ze, doe er wat aan. Kun je er echt niets aan doen, verplaats je waarnemen, laat het niet toe in je systeem. Ik heb geen zin meer om me op te naaien over alle slechte dingen in de wereld, wat zal ik er aan doen dan? Kan ik er wel over blijven zeuren maar goed, schijnbaar zien vele mensen het compleet anders. Ik kan ze moeilijk allemaal gaan onderdrukken toch?

  9. Janee,
   Je kenne me wat.
   Mijn naam is haas, ik weet van niets, wat er ook gebeurt man daar weet ik niets van.
   Wat moet ik anders… Ik kies maar het hazepad.

 2. @ Dick
  Hoe ik dat nieuwe ontwaken zie , hmmmm . Mooi onderwerp 🙂 Meeste van de “ouwe jongens” kennen mijn visie inmiddels denk ik .
  Ik zie het als de reis terug naar huis . Wetende dat we in essentie al compleet zijn en hier in een duale werkelijkheid zijn die een onderdeel van onze trip is . De puppetmasters in de 4D houden ons aan het lijntje met hun machtspel , hetgeen aanvankelijk hun taak was , maar waar ze in de loop van de miljoenen jaren ( vanuit mensenogen) zelf in verstrikt geraakt zijn .
  Niet voor niets loop ik regelmatig te raaskallen tegen de zgn verheven meesters , archangels en galactische federanten . Dick je bent zover ik weet enigzins bekend met de gnostiek , daarin spreken ze ook over de demiurg , archonten etc.
  Door in iets te geloven buiten onszelf dat ons beschermd en komt redden geven we onszelf weg , je essentie geef je weg , je zegt eigenlijk dat je een hulpeloos wezentje bent . Al die channelings bevestigen dat , kom naar ons valse licht en wij zullen je redden . Zeker nu er weer een opening in de kosmische poorten komt gaan die 4D archonten weer luidkeels roepen dat we ontwaakt zijn en we via hen de nieuwe wereld ingaan . VALSTRIK !!! Saint Germain , SaluSa , Metatron , Maytreya , Sananda , en de hele hatseflats , allemaal 4D entiteiten die de schijnwakkeren binnen hun piramydale machtstruktuur willen houden !! De laatste tijd zijn hun technieken verbeterd en acties weer opgevoerd , zgn spirituele websites staan er vol mee , initiaties en channelingen van hetzelfde clubje . En als je er als gewillig schaapje aan meedoet voelt het ook alsof er echt iets moois gebeurd , je wordt namelijk aan een collectief van benevelde zielen gekoppeld en het geeft een warm rustgevend gevoel , ook kan je erchacra-activaties door ervaren en nog veel meer . Pure heroïne om je verslaafd te krijgen aan het namaak licht . Het ware licht heb je namelijk al in je en is overal . Zelfs het chacra systeem hoort bij de 4D matrix , Saturnus houdt je zo laag mogelijk .
  Die dansende lammetjes leven nog puur , ze zijn één met hun creatie , helaas zijn het binnenkort lamskoteletjes . Zo ook een ieder die zich na al deze duizenden jaren weer overgeeft aan de grote onderdrukkers . De kerk , het geldsysteem en de zgn Illuminaten werken voor dezelfde energie als het namaak licht waar de schijnontwaakten als motten naar de vlam naartoe getrokken worden .
  Cozmic heeft weereens zijn kop opengetrokken 😉

  1. @ Cozmic, het spreekt we heel erg aan wat je zegt. Maar er zijn nog momenten, als ik er niet op verdacht ben, dat ik niet goed geaard ben, dan voel ik nog dat ze ( de 4D archonten) me in hun macht proberen te krijgen. Dan voel ik ze nog letterlijk aan me trekken, vaak via de energie van de ander!

  2. Zoals Pluto alleen in het zonnestelsel is als een zwarte koude dwerg, die eigenlijk gebaseerd is op al het loslaten van alle shit tussen het aardse bestaan en het zogenaamde kosmisch niveau van de uit de pen gezogen Holywood kapsones is het ontwaken niets meer dan een schreeuw de eindeloze ruimte in van; “Krijg allemaal toch de k…!”. Het in de macht verkeren is het niet zonder angst kunnen.

   Shout it out Cozmic – Tears without Fears:

   http://www.youtube.com/watch?v=aI9lo5BRJmg&feature=autoplay&list=AL94UKMTqg-9DY7lK0fwPYEYUbVcpXJRGN&lf=list_related&playnext=2

  3. De laatste week heb ik 2 verschillende momenten meegemaakt dat er entiteiten probeerden mij ertoe te verleiden om te marchanderen met m’n integriteit. En waarbij ik extreme reacties ten toon spreidde!Iets wat ik van mijzelf nog niet eerder zo heb meegemaakt. Het eerste moment was tijdens een zakelijke bespreking, samen met mijn baas, over een miljoenencontract met een leverancier. Beide partijen waren eigenlijk aan elkaar veroordeeld en we waren bij elkaar gekomen om tot afronding te komen van de contractbesprekingen, althans dat dachten mijn baas en ik. Ineens werd een belangrijk aspect van het beoogde contract weer door de ander partij ter discussie gesteld, terwijl we daar al lang mondeling overeenstemming over hadden bereikt Ik keek m’n baas aan en zag dat hij er ook niets van begreep en ik keek toen de andere partij aan, sprak m’n teleurstelling uit, stond op, pakte m’n koffer in, gaf ze een hand en liep de deur uit. Ik zag die mensen van de ander partij lijkbleek worden, ze probeerden nog de discussie aan te gaan, maar ik riep iets over hun waarheid en onze waarheid en dat ik geen zin had in ja/nee discussies en liep weg. M’n baas was toen al weg, gek genoeg. Het ging echt om miljoenen en nog eens miljoenen. Ik heb geen moment spijt gehad en mijn baas ook niet. Geen enkel vorm van verwijt van zijn kant, alhoewel we niet echt en goed ander alternatief hadden! Wat gebeurt, na een nachtje slapen, zijn beide partijen weer bij elkaar gekomen en we hadden binnen een uur het contract afgerond!

   Het tweede moment was afgelopen zaterdag. De tenniscompetitie is weer begonnen. En ik speelde zaterdagmorgen een enkel partij. Tegen een man van mijn eigen leeftijd! Het begin al gelijk in de eerste game dat hij ballen uitgaf die in waren of net andersom of verkeerd zat te tellen. In het begin denk je nog “klopt mijn eigen waarneming wel?” en geef je hem het voordeel van de twijfel of je speelt ballen over, ,maar op een gegeven ogenblik dreigde ik me er aan te storen. Na de zoveelste keer voelde ik dat er iets met m’n energie gebeurde. Ik vertelde hem in alle rust, dat ik voor mijn plezier op de baan stond en dat ik bij een volgende discussie zou stoppen. Ik stond op een gegeven ogenblik op “match point”, geeft hij de winnende bal uit die 10 cm binnen de lijnen was. Ik zei tegen hem “Gefeliciteerd” en liep naar mijn bankje en trok m’n traingspak aan. Hij vroeg aan mij wat ik deed. Ik zei dat ik er mee ophield en dat ik hem feliciteerde met zijn wedstrijdpunt! Dat was de eerste keer in mijn leven dat ik zoiets deed en het voelde goed. Ik heb geen zin meer om met mezelf te marchanderen! En het voelde voor mij goed zoals het was. Mijn team heeft mij gelukkig ook geen enkel verwijt gemaakt, maar het geaccepteerd als een voldongen feit!

  4. Dick , zolang je nog niet volledig je eigen meester bent zullen die krachten op allerlei wijzen weer in je leven proberen te dringen , door anderen door sex , door bijzondere ervaringen , noem het maar op . Weet dat je hier kwam met een reden , die 4D archonten zijn superervaren en voelen jouw zwakheden aan als geen ander . Toegeven , het newage wereldje heeft wel iets uitdagends en het trekt veel volle zalen = aandacht .
   Een ieder heeft zijn eigen unieke pad , menigeen zal kiezen voor de archonten en hun wijze , vrije wil weet je wel ? Anderen die he hier wel gehad hebben of hier zijn om de poorten open te gooien kiezen anders , wayshowers .
   Deze knakker is een wayshower http://www.youtube.com/watch?v=v1N_kxpWdMA ( 5 uur lang totaal )
   Paul , I Do SHOUT IT ALL OUT , 😉

  5. @ Dick

   Dat soort dingen heb ik ook altijd geregeld, ergens kan je je klok erop gelijk zetten dat dat soort dingen nu eenmaal gaan gebeuren. Ik noem het altijd ‘Spiegelogie’, alles wat je probeert heeft altijd tegenwerking, behalve als je zelf bewust ervan bent kan je het zo programmeren dat het in jou voordeel altijd uitpakt. Al hou hou je het voor jezelf in gedachte, als ben je zo razend enthousiast, het wordt altijd tegen je gebruikt, alsof men je dachten kan uitlezen. Dan ontstaat er vaak een disfunctionerend blokkade, waardoor je vaak vast loopt op bepaalde situaties. Maar als je inderdaad die energie weg geeft in het voordeel van de ander, dan voel je dat je het ergens meer dan beheerst en je trekt er dan een voordeel uit. Alleen als het dan voor die ander is en niet voor je zelf. Gek heh ?!

  6. @ Paul, zooals jij het uitlegt zou ik de boel kunnen “manipuleren” in mijn voordeel . Ik bedoel echter dat je geen enkele concessie meer doet aan je eigen Waarheid! In welke situatie je je ook bevind en hoe groot de kans ook is dat daar “bloed” uit vloeit!

  7. In het kort komt het er op neer of je een stuk van jezelf wil verkopen om in de gunst van die ander te blijven . Ik ben dan altijd blij dat ik twee middelvingers heb en dat ik de andere vingers naar beneden kan buigen . Of het nu gaat over emotionele chantage , financiele transacties , zakelijk , noem maar op , the rebel gives the middlefinger .

  8. @ Dick

   Bloed laten vloeien is niet de topic om daar van uit te gaan, beheers je iets dan is het enkel prachtig om de ander er van de schuld te geven dat jij het alleen kon met samenwerking van die ander. Een waar vak-man staat altijd langs de kant en geeft adviezen op maat waar nodig is, zonder er eigenlijk iets voor terug te willen hebben. Later wanneer zonder jou hulp de boel vast loopt gaat men je weer vragen, want de vorige keer met Jou ging de ‘real deal’ stukken beter. Zo ben ik zelf toch in het verleden op bepaalde posities terecht gekomen wat ik eerst dan nooit ‘up in my mind’ had, als het onmogelijk mogelijk te maken. Achter af inderdaad een hele boel blije gezichten. Ik zie het meer als een soort versnelling bak van een vrachtwagen waar je eerst inde juiste versnelling moet mee op schakelen wil je dan met ‘de vlam in de pijp’ over die Brenner pas heen komen.

  9. @ Cozmic

   Zie het maar als Honkball, we spelen nu eenmaal voor HOMERUNS en niet voor continue het behalen van 3 debunk OUTS! (of bounds).

   1ste run altijd de kat uit de boom laten gooien
   2de altijd gelijk spel behalen
   3de uitschakelen die hap!

   (beetje 2 middelvinger mag je best wel wezen)
   http://www.youtube.com/watch?v=weL02I8WPtA

  10. Om eerlijk te zijn interesseerd deze hele matrixmaatschappij mij geen ene ruk meer , voor mijn part stort de hele rotbende in , het is allemaal makebelieve . Ik zit mijn tijd uit en aanschouw het schouwspel . Geld is nep , bezit is nep ,status is nep , vrijwel alles is nep , wat echt is dat zijn wij en de wereld , zelfs dat is een illusie in 3D .
   time to relax
   http://www.youtube.com/watch?v=Ty18HleUW6g

  11. @ Cozmic 52.4

   Hoi,
   Omdat ik nooit te maken heb gehad met esoterie, en dus ook niet met hatseflatsen, dacht ik onder het lezen van jouw posting: waar hééft-ie het nou toch over!?! En toen besloot ik om die hatseflatsen maar eens weg te halen uit je betoog (ik ben per slot ook groot geworden zonder), en te kijken wat er dan overbleef. En dat was dit:

   Hoe ik dat nieuwe ontwaken zie? Ik zie het als de reis terug naar huis. Wetende dat we in essentie al compleet zijn.
   Niet voor niets loop ik regelmatig te raaskallen tegen de zgn verheven meesters, archangels en galctische federanten.
   Door in iets te geloven buiten onszelf dat ons beschermt en komt redden geven we onszelf weg, je essentie geef je weg, je zegt eigenlijk dat je een hulpeloos wezentje bent.
   En als je er als een gewillig schaapje aan meedoet voelt het ook alsof er echt iets moois gebeurt, en het geeft een warm rustgevend gevoel. Pure heroïne om je verslaafd te krijgen aan het namaaklicht.
   Het ware licht heb je namelijk in je en is overal.

   Goed, hè? Klinkt als een klok.

  12. Paul ik begrijp dat al hel lang van de lange , heb wel mijn best gedaan omdat het zo schijnde te horen , de bedragen die ik verdiende glipten even hard weer weg omdat ik niet aan geld hecht . Als ik veel geld had had ik veel ‘vrienden’ als ik in de shit zat had er slechts een paar , die heb ik nog steeds . lekker belangrijk . Deze namaakwereld interesseerd me niet , ik geniet van het mooie , als ik er morgen niet meer ben vindt ik het ook goed . Ouwe Muppet geniet gewoon van de show , niks te verliezen . 🙂

  13. Haha Sofia , misschien heeft Guido nog een vacature voor je open als redactrice 🙂
   Ja , klinkt als een klok , jammer dat alle klokken een beetje hetzelfde klinken .
   Weet je , het verschil en de nuance maken iets of iemand uniek . Ik ben van nature een redelijk rustig persoon , iemand die iets kan zeggen met een enorme diepgang en niemand die het opvalt . Het lijkt er afentoe op dat je met een bepaalde mindset , bij mij even losgaan , wel mensen bereikt . Jij hebt het weer gereduceerd tot iets wat gewoon over het hoofd gezien wordt 😉
   Daarentegen brengt het wel een glimlach op mijn gesmoelte 🙂

  14. @ Cozmic

   Zeg zit je me nou na te praten of zit ik nu dingen van me zelf te lezen hier?! Biecht eens op… Ik dacht dat ik in een ONE PERFORMUS SHOW hier zat, gelukkig , hond en auto verschillen van elkaar! Pfffff Dadelijk heb je nog de zelfde kop als ik…. dan ga ik gillen hoor….. hahahaha…

  15. @…

   Ik denk dat ontwaken idd te maken heeft met de weg terug naar huis vinden.
   Wat de grootte vraag is daarachter schuilt en mij bezighoudt is, dat ‘huis’ of ‘home’ het terug vinden is van de ene bron waar we allen vandaan komen. Die zich uit in verscheidenheid zoals we allen zijn.

   Thuis komen betekent de verbinding weer zoeken. Daar we allen uit die bron komen betekent verbinden ook verbinden met allen, de verscheidenheid uit die bron. De centrale vraag die ik me daarbij altijd stel, kan dat alleen door mijn ‘authentieke’ ik met zijn waarheid of is er meer nodig dan dat?

   Is de ‘authentieke’ ik ook niet opgebouwd uit conditioneringen waarin afkeur en afkeer een rol spelen?

   Het enige dat ‘ik’ weet is dat afkeer en afkeur in mijn ‘ik’ visie over de wereld mijn pad van ontwaken en dus terug keren naar de bron verstoren. Ik wil daarom er juist deel vanuit maken van deze maatschappij….Met zowel de ontwaakten als niet ontwaakten, allen zijn me lief. Geld verdienen is niet slecht, geld is slechts een middel geen doel. Als je zoals ik twee kleine incarnaties als vader tot je verantwoordelijkheid hebt, dan is enige vorm van pragmatisme welkom als het op geld aankomt. Het hebben van een huis is dan welkom en materialisme loslaten is niet nodig. Het gaat om het loslaten van de lading over dit materialisme. Dan is daar weer het toverwoord denk ik voor loslaten nml. alles vergeven wat op je pad komt, het ultieme loslaten. En nee, daarvoor hoeft niet alles in te storten! Geen eerst zuur en dan zoet gereutel of omgekeerd! Mijn hemel, ik wil graag dat mijn kinderen ook nog een wereld aantreffen waarin ze zich kunnen verwonderen en verbazen!

   Ik liep zaterdag tegen een tekst van de dalai lama aan, wat weer eens enorm vibreerde , helpt prima tegen die afkeer en afkeur van het leven aan te kijken…

   Life is about….

   How well did you live
   How well did you love
   How well did you let go…

   Immers we blijven die spirituele entiteit met die menselijk ervaring… Ik ben hier nu eenmaal, laat ik er wat van maken ook!

  16. @ Cozmic 52.15

   Haha Sofia , misschien heeft Guido nog een vacature voor je open als redactrice 🙂
   Ja , klinkt als een klok , jammer dat alle klokken een beetje hetzelfde klinken .
   Weet je , het verschil en de nuance maken iets of iemand uniek . Ik ben van nature een redelijk rustig persoon , iemand die iets kan zeggen met een enorme diepgang en niemand die het opvalt . Het lijkt er afentoe op dat je met een bepaalde mindset , bij mij even losgaan , wel mensen bereikt . Jij hebt het weer gereduceerd tot iets wat gewoon over het hoofd gezien wordt 😉
   Daarentegen brengt het wel een glimlach op mijn gesmoelte 🙂

   Dus komt het er eigenlijk op neer dat jij een kerstboom hebt neergezet, waar ik met mijn domme hoofd alle versierselen van af heb gehaald, zodat het weer gewoon een spar is geworden. Waar iedereen overheen kijkt omdat daar zoveel van zijn.

   En zo is het met alles: we leven in een versierde wereld.

  17. Heb ik weer vergeten de kopie te wissen! Kan er geen correctieknop worden toegevoegd, Monika?

  18. @ Burke 52.19

   Als ik je goed begrijp, Burke, ga je ervan uit dat jouw authentieke ‘afkeur en afkeer’ van het leven je belemmert om de bron terug te vinden waar we allemaal vandaan komen?
   En doe je daarom je uiterste best om die afkeur en afkeer te overwinnen?

   Maar komt dat er dan eigenlijk niet op neer dat je je eigen authenticiteit om zeep probeert te helpen? En dat je zo alleen maar van de wal in de sloot raakt? Want wat ben je als je je authentieke zelf niet meer bent?

   Zou het niet zo kunnen zijn, dat je authentieke zelf de bron is waarnaar je zoekt, en dat je dus bezig bent het kind met het waswater weg te spoelen?

  19. @ Sofia

   Je kan het ook tussen een quotemark plaatsen van de tekst die je herhaald, zoals bv – of een ” teken voor en na de kolom met tekst. (oud grafisch truukje)

   @ Burke

   ‘Home’, ‘huis’ is de bakermat van de creatie waar van je vandaan komt, de Hebron, maar je kan het ook overvaren terwijl je hier bent, wanneer je gelijk gestemden tegen komt op je pad. Oude herkenningen, kippevel, verliefd worden en het willen samen zijn met bepaalde mensen kan een indicatie zijn als een magneet, waar mee je dat gevoel kan ervaren. Maar ook in de vrije natuur, op vakantie in een ander land, bij iets waar de energie totaal anders is wat je niet gewend bent kan je een oude herkenning (zielentrilling) her ervaren alsof je het daar dan ook lokaal kent. Bewust of onbewust wordt je er vaak mee getriggerd zonder dat je het wel degelijk beseft, want deze blauwdruk zit eigenlijk in je roots opgeslagen. Home ervaring is niet enkel bij je thuis ten midden van je gezinnetje maar dat kan overal zijn waar je je opdat moment dan ook gelukkig voelt en lekker in je vel zit.

   “Home sweet Home”

  20. @Sofia,

   Het is de vraag in welke mate je de beleving van de wereld om je heen als illusie kunt waarnemen met je authentieke ik.

   Ik denk niet dat het een kwestie is van je eigen afkeur en afkeer in de wereldvisie van de ‘authentieke’ ik te overwinnen, maar er wel van bewust zijn dat binnen dit aardse leven er altijd sprake is van afkeer en afkeur. Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit de gnostiek (de kennis van het hart) geeft men dat ook aan. Het heeft geen zin je energie te gebruiken een van de wereld een hemel te maken , omdat dit natuurwetmatig niet mogelijk is. Zelfs al zou je erin slagen een paradijselijke omgeving te creëren waarin het goed toeven is voor mensen en dier , dan zal tevens weer een zaadje geplant zijn voor een toekomstige hel, omdat alle dingen uiteindelijk omwentelen in hun tegendeel. Zo werkt m.i. dat in een duale wereld, dit kan niet anders op deze aarde met zijn natuurwetmatigheid. Daarom heb ik niets met 2012, of de 4D wereld met zijn beloftes zoals Cozmic eerder terecht aanhaalde. Het paradijs zit in ons, niet in de wereld buiten ons. De aarde is een leerschool. Met het inzien van het mechanisme van afkeer en afkeur , is het mogelijk in te zien dat er slechts één mogelijkheid is. Jezelf beschouwen als onderdeel van het mysterie zoals het leven is, en dat dit leven veroordelen volgens een afkeer of afkeur mechanisme jezelf blijft afdrijven van je authentieke ik.

   @Paul,
   Er zijn zoveel benamingen voor ‘huis’. Eigenlijk zou het fijn zijn dat je overal thuis bent, want de bron is overal. Ikzelf hou het altijd maar bij de gevleugelde uitspraak ‘home is where the heart is’. Scheelt weer verdere definiëringen…

   Las net nog in werk van novellist Jerome Klapka.Over thuis gesproken…

   Kom verlaat het lawaai. Kom mee naar de stille velden met daarboven de weidse hemel, de velden waar tussen ons en de sterren alleen maar stilte is. En laten we daar in die stilte luisteren naar de stem die binnen in ons spreek.

  21. @Dick
   ik tennis ook en ken dat soort irritaties ook. Alleen zie tennis niet meer als ‘competitie’. Maar alles boven alles zet ik ‘plezier’ op de eerste plaats. Natuurlijk besef ik dat het een spel is met ‘afgesproken’ regels. En tja ook je ’tegenstander’ kan een ‘off day’ hebben.
   Of een ‘bril’ nodig hebben. Waar het aan ligt wie zal het zeggen. Wat mijn ‘stemming’ beinvloed heeft vaak te maken ‘hoe ik mij voel’ voordat ik aan de wedstrijd begon. Zit ik lekker in mijn vel. Moet ik door een potje tennis ergens op afreageren? Heb ik er eigenlijk geen zin en gaat ik er toch naar toe? Heb ik een meningsverschil met mijn baas, vrouw of kind gehad? Ik wil er alleen meezeggen oorzaak heeft gevolgen. Maar hoe je die ‘vervelende situatie’ de baas bleef en je niet liet meeslepen tot evt. escalatie is toch een mooie oplossing.
   En juist dit ‘soort’ leerervaring maakt u bewustzijn groter en voor mijn gevoel een beter mens. En is dat niet wat iedereen eigenlijk wil? Gewoon bewust worden dat het Echt anders kan. En dat kan alleen door: geen woorden maar daden. Je moet het maar doen, dan verdwijnen blokkades als sneeuw voor de zon. En vertrouw op uzelf zeg gewoon ‘Ik ben het Licht(Liefde)’ en u wordt rustig van binnen. En dat beschermt u tegen wat voor ‘negatieve’ kracht dan ook. Succes.

   Toon geen angst, want angst is een slechte raadgever. Angst zit tussen de oortjes. Wij worden angstig om dat ‘iets’ kan gebeuren. En dat kan onze ontwikkeling blokkeren. Het verleden is geweest, de toekomst kennen wij niet. Wij leven constant in het Nu. Maw onze daden in het Nu bepalen wat onze toekomst zal zijn.

  22. Burke,
   Ik heb je verhaal even op Word overgezet, en daaronder mijn commentaar geschreven. Hier is het:

   Ik ben het met alles wat je schrijft volledig eens, alleen op één punt verschil ik met je van mening. Want volgens mij is ons authentieke ‘ik’ het Leven zèlf, letterlijk. En dan natuurlijk niet het dagelijkse gekrakeel dat we in de wandeling ‘leven’ noemen, maar het grote levende geheel dat we kosmos noemen, en waar we onlosmakelijk deel van uitmaken. Dat we niet kunnen zien, maar waarzonder het leven op aarde er niet eens zou zijn.
   Het Leven in ons maakt ons tot mens, en als dat er niet meer is blijft er van ons niets anders over dan een cluster moleculen. Een lijk zogezegd.
   En ik vermoed zelfs dat dit Leven de ‘black matter’ is die we verloren hebben (of die ons verloren heeft, daar wil ik van af zijn), maar waarmee we in ieder geval vooralsnog niet echt kunnen communiceren, en die we zelfs niet eens wetenschappelijk kunnen aantonen.

   En inderdaad is het basisprincipe van de gnostiek, zoals je ook al schreef, dat het eigenlijke weten in onszelf zit, en niet in de buitenwereld. De buitenwereld is een zootje ongeregeld (ontstaan na de Big Bang?), dat afkeur en afkeer opwekt.

   Tot zover zijn we het dus wel eens, denk ik, maar dan komt de discrepantie. Want volgens jou is die ‘afkeer en afkeur’ verkeerd, omdat het je zou afdrijven van je authentieke ik, terwijl ik er juist van uitga dat mijn authentieke ik groot gelijk heeft met die afkeer en afkeur.
   Daarom kies jij voor het ‘aardse’ leven, en ik juist voor het grote onbekende en onzichtbare onaardse leven.
   Jij omarmt het aardse leven, ik ben juist druk bezig om ervan af te kicken. Al was het alleen al om te voorkomen dat ik nog eens gedwongen word tot een ‘opvreten en opgevreten worden’ bestaan.
   Want dat is ook nog iets wat ik vermoed: namelijk dat het van je gehechtheid aan het leven afhangt of je in de reïncarnatiemolen terechtkomt of niet meer.

  23. @Sofia,

   Bedankt voor het delen. Ik snap je benadering volledig. Er zijn idd zoveel benaderingen. Mijn benadering kun je ook bekijken vanuit de volgende invalshoek.

   Hoe dan ook, is het mij met al mijn duizenden, honderden, tientallen levens niet gelukt uit het rad van wedergeboorte te treden. Ik mocht weer terug. Al de lessen waren nog niet geleerd. Wat het doel is van de huidige les is voor een ieder weer anders. Voor mij is het duidelijk: Het doorzien van het duale karakter van de wereld. Alleen denken en handelen in termen van onvoorwaardelijkheid brengt mij kennelijk verder. Vergeven is daarbij een handige tool. En nee dat maakt je geen gewillig voer voor ‘kwaadwillenden’, want ook kwaadwillenden hebben lessen te leren. Kwaadwillend is tevens in the eye of the beholder.

   Dus nu ben ik weer hier in het aardse. Ik kan daarmee mijn best doen er niets mee te doen omdat ik een heftig verlangen heb naar huis, dat in zijn grootsheid de aarde doet verdwijnen, maar ik kan ook ‘genieten’ van dit aardse door het te omarmen. Immers deze aarde is ook deel van alles, maar kent zich gebonden aan zijn eigen natuurwetten zoals alles dat in tijd wordt gecreëerd zal tevens vergankelijk zijn binnen die tijd, en ‘alles’ dat weer terug komt in cycli, (2012 doet geloven dat deze wet teniet gedaan gaat worden en het paradijs zich everlasting in de buitenwereld gaat uitrollen…Jammer maar helaas, pindakaas) en de wet van de polariteit, het duaal karakter van alles. Het zijn allen natuurwetten waar bijvoorbeeld Jezus en Boeddha zichzelf van hebben losgemaakt en zich daarmee als voorbeeld hebben gesteld. Maar zij wilden niet onze meester zijn, zij wilden dat we zelf onze meester waren. De gehechtheid, onthecht zeg maar. Het omarmen is dus eigenlijk deel uitmaken van het geheel, in de wetenschap dat ik straks mocht ik oud worden weer terug naar huis ga, en met een ieder die ik heb mogen kennen in dit leven schaterlachend en rollebollend in de ‘echte wereld’ weer s bekijk hoe het nu weer s is gelopen, want tja humor is toch wel wat de ‘echte wereld’ met elkaar verbindt!

   Ik hoop voor je dat je de jaren die je nog hier doorbrengt mag beleven als een groots genoegen, voordat je de reis weer terug mag ervaren…..

  24. @ Burke 52.28

   Hoi,
   En wat dat lessen leren betreft, denk ik dat het enige wat we moeten leren – of liever gezegd moeten krijgen – bewustzijn is.
   En dan met name het bewustzijn dat er iets mis is met dit leven vol angst, pijn en lijden, waar we allemaal debet aan zijn, en onderhevig, of we willen of niet.
   Ik moet eten om in leven te blijven, maar vind het vreselijk dat er daarvoor zoveel dieren gedood zijn, en nog gedood zullen worden. En ook om te zien hoe alle leven ander leven vermoordt, en de wreedheid, de gevoelloosheid, het gebrek aan liefde die daarmee gepaard gaat. Het leven kan natuurlijk ook heel mooi zijn, maar toch wil ik dit niet meer.
   Ik heb heel lang gedacht: het is nu eenmaal zo, en het kan niet anders, dus moet ik er maar niet te lang bij blijven stilstaan. Daarna dacht ik: het is nu eenmaal zo, en moet er maar het beste van zien te maken. En nu denk ik: het is mooi geweest, mijn leven ook, en ik zal het netjes afmaken, maar het nog eens overdoen wil ik niet meer, niet nog eens de medeoorzaak zijn van alle ellende. Ik wil alleen liefhebben, anders niet, en dat is hier op aarde onmogelijk.
   En ik denk dat dit het moment is waarop je ook inderdaad niet meer hoeft.

   Zodat ik nu alleen nog maar hoop dat het liefdevolle Licht dat ik een paar keer heb gezien echt is.
   Maar ja, als het niet zo is dan ben ik toch dood, en zal er dus ook niet om treuren.

   Zo, en nu maar eens een smiley proberen… 🙂

  25. @Sofia,

   Ik vind je geweldig in je reactie! natuurlijk, genoeg is genoeg!

   Het lukt mij nog steeds – of eigenlijk – weer opnieuw – om weer positief naar de wereld te kijken, terwijl ik jarenlang toch redelijk somber tegen de toekomst aankeek.

   De wereld in zijn verscheidenheid kan me steeds weer enorm verrukken, vooral de natuur en de mensen.
   Ook mensen idd. Tja, vanuit een bepaald gezichtspunt zijn er een hoop ‘domme’ slapende mensen die vaak veel ellende veroorzaken, maar wie ben ik om ze te veroordelen?

   Wat weet ik van hun pad af? 🙄

   Of zoals ik van de week oppikte:

   Don’t Judge my path if you haven’t walked my journey!

   😀

  26. Wie zit op het juiste pad? Wie zou er van z’n pad geholpen moeten worden?
   Lastig. Het juiste pad kun je alleen bewandelen door te wandelen zonder oordelen. Puur waarnemen, puur zijn. Je niet steeds laten verleiden door het denkapparaat welke weg te gaan of door anderen die het beter weten. Aandacht geven aan andere dingen dan je eigen pad zuigt energie van je af. Vooral negatieve dingen. Gewoon je eigen pad gaan, zien wat er op je pad komt en je vooral niet te veel bezig houden met de paden van anderen. Eerst je eigen pad kennen voor je anderen gaat helpen op hun pad, dat is ook zo iets waar nog veel therapeuten e.d. wat van kunnen leren. Iedereen zal eerst z’n eigen paadje moeten schoonmaken.

  27. @ Burke, Sofia, Martijn, Lezer, anderen en natuurlijk onze Topper Cozz

   Vandaag iets heel leuks op de TV gezien, iets waar we zo aan het prakkezeren over het wel en wee van ons denken binnen ons Bewustzijn Coefficient en het gevoel van uit het Hart. Allemaal zaken die opgeklopte emoties zijn om de ander te imponeren van een betere wereld die er eigenlijk niet is, het gevoel imponeert ten top en dan is afgunst naar de ander toe iets wat alleen maar toe neemt. Want dan ben je niet met de ander mee eens, het is een fantasie wereld die we een werkelijheid proberen te geven in onze creatie die eigenlijk alleen somber aanwezig in ons leven. Kortom we draaien om ons zelf heen met emoties waar we proberen elkaar te beheersen.

   Mooie docu om eens naar te kijken en dat eens diep door je heen laten ratelen zonder gevoel te gaan gebruiken zonder verstand, denken of afstand nemen:

   http://gemi.st/14054069

   Ik heb er in ieder geval enorm van genoten, om ook eens bewust van buiten me te zijn.

  28. Blijven onderzoeken, emoties zijn door ons bedachte illusies in de illusie wat het leven lijkt. Ga weer verder kijken.

  29. @ Sofia en Burke,
   Zo Boven, zo Beneden.
   Het gras kan elders altijd groener zijn. Maar de Pad die ieder voor zich kiest en volgt is haar/zijn /mijn waarheid. Op het moment dat je geboren bent hebt u in essentie de keuze al gemaakt hoe u uw weg gaat volgen.Hoe ik dat weet? Wie u bent is vastgelegd in uw sterrenbeeld en hoe u op omgeving reageert en hoe anderen u zien bepaalt uw ascendant. De wetenschap keurt de astrologie af. Maar een methode dat eeuwenoud is en nog werkt ook, kun u toch niet onder stoelen en banken schuiven?
   Don’t believe me seek your own Thruth.

   Natuurlijk is dat niet zaligmakend maar wat zelfkennis maakt u Leven wat gemakkelijker. En dat is ook wat Aristotles ooit eens zei: Kent u zelve.
   En bij de oude Grieken was het doodnormaal het orakel van Delphi om advies te vragen.

  30. @Lezer, de astrologie heeft wel wat te zeggen over ons karakter en vorm. De niet vorm die alles mogelijk maakt en wat de bron is van wat wij waarlijk zijn maakt dat niets uit. Het is het occulte en het heilige. Het occulte is alleen mogelijk als het heilige er is.

  31. Denken en voelen, maakt het verschil? Is het niet zo dat de meeste gevoelens (emoties) ook gewoon door denken zijn geconstrueerd? Denken en voelen komen in ons op, het is alles opnemen door het filter van het oude, het verleden. Daardoor is iedereen zo emo en geagiteerd elke keer. Allemaal mindsetting. Voorbij mindsetting is de waarnemer die dit allemaal kan gadeslaan als objectief waarnemer. Eén stap verder en je wilt niet meer weten wie je bent, het is gewoon zo dat je geweldig groots bent, alles komt op in jouw waarneming. Die waarnemer is één met dat wat waargenomen wordt. Dus in vorm en in niet-vorm is er alleen maar eenheid. Tot we onze aandacht op een stukje richten, dan begint de verscheidenheid weer.

  32. @cozmic op 52:
   Hallo allemaal, geen tijd om jullie reacties op deze reactie te lezen, paar dagen verjaardagen gehad en 4 dagen kleinkind over de vloer, ouders waren uitgeteld en nu ik. Zodoende ben ik hier niet meer geweest. Maar even dit: je hebt gelijk cozmic, Saturnus houdt je tegen! Het is de wachter op de drempel. Wij weten menselijkerwijs gesproken niets van alles wat buiten onze waarnemingsvermogen valt en daar wordt driftig mis- en gebruik van gemaakt. En cozmic, heerlijk als jij je “bek” open trekt hahahaha, leer ik veel van, houdt me wakker als ik dreig in te dutten of misleid wordt. En nu ga ik zo meteen “tussen de vette pooklappen”. Trusten allemaal voor straks.

  33. @ martijn en wie het verder nog maar lezen wil
   Gevoel en emotie zijn niet hetzelfde. Gevoel is een “bewuste”keuze, emotie komt op als poepen en is van buitenaf zeer manipulatief .Kijk maar hoe je jankt om een filmpje of muziekje op de juiste tijd gezien of gehoord. Ook is emotie vaak cultureel bepaald, kijk maar naar wat je mooi vind, boos maakt of weemoedig.
   Gevoel kun je zelf kiezen, door die keuze te maken ben je in staat gelukkig te zijn en liefde te voelen. Maak je de desbetreffend keuze niet …….eigen schuld dikke bult.
   Emoties duren ook niet lang die moet je door je heen laten stromen . Als je blijft hangen in emoties blokkeren die jezelf en je ontwikkeling,ook de energiestroom door je lijf wordt daardoor verstoort hetgeen zich kan uiten in ziekten. Ben je gelijk weer een zooitje incarnaties zoet mee.
   In de docu ( die paul aan gaf ) worden de begrippen gevoel en emotie door elkaar heen gebruikt als waren ze een en dezelfde( ze komen beide op in de observaties van de observator hoor ik je al zeggen martijn),maar dat zijn ze niet . Gevoel kan dienen als ( gezond) basis gegeven (gelukkig zijn). En kan dan jaren mee, dat is anders voor een emotie die is vluchtig ( en indien vastgehouden belemmerend voor je ontwikkeling)en dient losgelaten te worden .Kijk naar baby’s als ze honger hebben huilen ze als ze de fles, of beter nog de borst krijgen zijn ze direkt stil. Ze gaan niet later nog eens huilen omdat het te lang duurde voordat ze de borst kregen , de emotie is geuit en daarna gelijk weg .Baby’s zijn wat dat betreft geweldige leraren voor ons hoe om te gaan met emoties.
   Maarja dat is allemaal mijn idee over deze materie en wie iets anders denkt is welkom om aanvullingen of opmerkingen te plaatsen. Alleen op die manier kunnen we komen tot een dialoog (samenspraak= verdieping)en de discussie ( het verdedigen van stellingen ) vermijden.
   Groet marcel( en dat is niet bedoeld als gebiedende wijs)

  34. Marcel, precies als je het zegt. Er is gevoel (emotie) en gevoel. Dat andere gevoel heeft een bron die niet te benoemen is. Onze werkelijke zelf? Als alleen het werkelijke zelf er zou zijn dan zouden we niets waarnemen. We nemen alleen dat waar wat anders is dan het zelf. Geinig dit.

  35. Marcel, als ik mijn bescheidene mening mag geven…en baby vergeet dat misschien ‘even’ maar een ophoping van steeds maar moeten huilen voordat ‘het eten’ komt kan zich m.i. als latere ‘ontevredenheid’ manifesteren….dus het niet weten waar bepaalde ‘gevoelens’ of/en ‘emoties’ vandaan komen….
   Interessant is ook om te weten dat een baby geen tijdsbesef heeft…dus een baby weet niet hoe lang het huilt of hoe lang het alleen is…het voelt alleen maar een gemis.
   Mij viel op dat er niet veel over de zintuigen en hun waarneming verteld werd in de docu. De zintuigen bepalen de waarneming…
   Dus als de zintuigen worden getriggerd, door luisteren naar een in een bepaalde frequentie trillend muziekje en we kijken naar een film dan worden we meer geraakt dan zonder muziekje…d.w.z. op een ander ‘niveau’geraakt.
   Dat is volgens mij ook wel ‘meetbaar’…:)

  36. Als je met NLP emoties kan programmeren , dan is mij wel duidelijk dat emotie en gevoel duidelijker gedefinieerd dienen te worden , bovendien wordt gevoel ook nog verward met intuïtie . In het dagelijks gebrabbel worden die drie nogal verweven gebruikt . Ik vond die docu wel leuk , maar verre van compleet .

  37. Dus Emotie , blij , verdrietig , boos , een expressie van een prikkel . De prikkel , pijn , bevrediging , Fysiek of psychisch , het zgn gevoel ( the senses )
   Intuïtie ….iets aanvoelen zonder aanwijsbare reden ?

  38. @ Marcel

   “Gevoel is een “bewuste”keuze, emotie komt op als poepen en is van buitenaf zeer manipulatief .Kijk maar hoe je jankt om een filmpje of muziekje op de juiste tijd gezien of gehoord. Ook is emotie vaak cultureel bepaald, kijk maar naar wat je mooi vind, boos maakt of weemoedig.
   Gevoel kun je zelf kiezen, door die keuze te maken ben je in staat gelukkig te zijn en liefde te voelen. Maak je de desbetreffend keuze niet …….eigen schuld dikke bult.”

   Je maakt een klassieke fout; Gevoel kan je NIET! kiezen, je gevoel is wat je bent, je blauwdruk, je bezieling. Gevoel is wat je bent en dat geef je continue aan, je gevoel bepaald de grenzen wat je wel en wat je niet kunt handelen. Schuld bestaat dus niet, het pad kent 2 kanten in de dualiteit, je kan het links of rechts om bewandelen, tis puur een ervarings kwestie. Emotie is gekoppeld aan het stoffelijk lichaam en gekoppeld aan je zintuigen, maar worden zo vaak door elkaar gehaald. Het verstand staat daar ook weer helemaal los van, dat is je denken dat gevoel en emotie 1 zijn. Op naar de volgende les; Doe het eens zelf, ervaren…

  39. @ Cozmic

   Intuïtie is het zeker weten, zo is het en niet anders dan. Je mag dit toevoegen onder automatisme van dingen te begrijpen en snappen, zonder dat je gevoel, emotie of verstand hoeft te gebruiken. Zie het functionele gebeuren in je lichaam van alle organen en het bewegen.

  40. @ monika
   Ik heb het niet over langdurig onthouden van voeding aan een baby.Het punt dat ik aangaf is het volgende. Als een baby huilt omdat het honger heeft , stopt het met het luidkeels uiten van die emotie zodra het gevoed wordt. Is het eenzaam en koester je het stopt het ogenblikkelijk met huilen . Wij daarentegen kunnen nog door gaan zitten mokken dat het voedsel zolang op zich liet wachten of dat de eenzaamheid zo lang heeft geduurd.Dat zal je bij een baby niet gauw zien.
   @paul
   Schuld”gevoel”bestaat niet en is idd een opgelegde emotie( een zichzelf opblazende moslimfundamentalist voelt zich niet schuldig aan de slachtoffers die hij maakt)vaak ook cultureel bepaald. De blauwdruk waar jij over praat heeft veel te maken met gevoel maar is veel meer dan dat. Gevoel is daar maar een onderdeel van en imo zeer wel door je (hoger)zelf te kiezen. De begrenzing waar je over spreekt wordt geregeld door je geweten dat dat gekoppeld is aan innerlijk voelen lijkt mij duidelijk.

  41. Ik voel dat mijn intuitie (en mijn gevoel) heel sterk ontwikkeld is sinds ik dichter en dichter bij mezelf ben gekomen. Ik herken de laatste jaren meer en meer de “schijnbare toevalligheden” (synchroniciteit) in mijn leven en durf er op te vertrouwen. Daarnaast leef ik ook wel heel erg vanuit mijn (aangeboren) instinct en daardoor heb ik er een neus voor om situaties waarin bijv. gevaar dreigt te herkennen. Dat heeft me al een paar maal van de dood gered!Kortom mijn intuitie en instinct zijn prima ontwikkeld en deze eigenschappen komen me goed van pas in het leven. Instinct en intuitie liggen overigens dicht bij elkaar. Vandaar voeg ik nog even een voor mij duidelijke definitie toe http://www.agatentafelen.nl/tafelen/instinct.html

   Waar ik echter veel meer moeite mee heb zijn mijn bepaalde emoties, waarvan ik vaak niet herken waar die uit voortkomen. Komen zij voort uit nog niet verwerkte pijn? Komen ze voort uit het gegeven dat we nog niet los zijn van de archonten, die ons kost wat kost proberen weg te houden van onze Essentie, zoals Cozmic het zo mooi uitdrukt? Ik heb daar geen antwoord op en dat geeft soms een gevoel van Onmacht! Ik voel wel aan alle reacties hier dat ik me in goed gezelschap beweeg en dat ik niet de enige ben die zich met dat thema bezighoud!

  42. @ Marcel

   Je geweten is je verstand gebruiken, wroeging achteraf ken je wel, dat zijn twijfels aan het eerste (innerlijke stemmetje), of dat nu wel de juiste aanname was of een veronderstelde fout. Fouten maak je niet als het om bewuste keuzes gaat. gevoelens kan je dan ook niet aanleren, want het zit in je of niet (karma), enkel je hebt training nodig voor het verstand door het lichaam aan te sturen om gevoelens te kunnen uitdrukken. Emoties komen dan los bij herkenning van de zintuigen. Als ik zowel het filmpje als de mp3 naast elkaar neer leg en ik luister naar beiden dan hoor ik duidelijk geen verwarring optreden, gaan we daar een stap je verder in, dan schuiven we een aantal bevestigingen op een rij die precies in elkaar passen, onafhankelijk van elkaar opgesteld. Je hogere zelf is je blauwdruk, je gevoel is daar maar een onderdeeltje van, om aan te geven 1/5de van het grotere geheel.
   Neem nou eens bv het begrip koken:

   1) je koopt een kant en klare maaltijd in de supermarkt ff opwarmen en klaar
   2) je koopt eten in een verpakking en volgt de gebruiksaanwijzing op achterkant
   3) je koopt alles vers en je kookt alles via het recept uit een boek
   ** alles hierboven doe je puur uit het verstandelijk en oplossend denken
   4) je koopt alles vers en je kookt puur op gevoel zonder recept en iedereen vind het nog lekker ook
   ** dit is werken op gevoel basis en je maakt geen gebruik van je verstand
   5) je kookt alles vers voor 50 man of meer
   ** intuitie gedrag aanleren op basis van gevoel en van verstand

   Begrenzingen liggen echter in het verschiet als de ander zich afgunstig opstelt en niet wil aannemen wat je objectief ervaren hebt door een subjectieve mening er op na houden en anders te beweren. Als je de dingen doet op je gevoel dan zijn er geen begrenzingen, dan heb je vrijheid voor je zelf omdat je zeker weet dat je het ‘kan’. De ander kan het slechts weer van je afnemen als je in twijfel wordt gebracht mede door je verstand om daarna te maken te krijgen met emoties van verwerking.

  43. @ Dick

   Ja precies, weer een ander onderdeel van jezelf, instinct. Je hebt dingen al eerder ervaren dat zo zo is en niet anders dan anders, zeker dat je dan je meerdere keren aan 1 en de zelfde steen gestoten hebt en daarna hoe dan ook bevestigd bent wat je eerste indruk van aanname was. Door twijfel met je verstand vraag je het altijd af of die keuze dan wel goed of niet goed was, tot er uit het niets een exact dezelfde situatie naar voren komt of dat je een bevestiging krijgt uit een onverwachte hoek. Sommige emoties kunnen een herkenning zijn aan iets waar dus een eerdere ervaring mee is geweest, kippevel in de nek en op armen, het oh en ah en wow effect. Soms kunnen ze komen uit een stuk waar je nog geen antwoorden op heb gehad, inderdaad bij verdriet en of onverwerkte zaken die je nog moet proberen in te kleuren, allemaal zonder eerdere bevestigingen. Daarom onmacht als je er geen antwoorden op krijgt of je daarmee wel op de goede weg zit, zeker helemaal als je er ook niet in begrepen wordt totdat je iemand je benaderd met de zelfde logica en een antwoord, jajajaja, EMOTIE !!! Een archont is voor mij zelf niet meer of minder dan een soort examinator die kijkt of je de les stof begrepen hebt (meester Kwel).

  44. @ paul
   Ik ben het gedeeltelijk wel met je eens hoor, maar imo gebruik je je geweten vooraf . Dus voor je een bewuste keuze maakt of een handeling je past of niet , doe je dat op die manier is er nooit sprake van spijt ,immers het was een bewuste keuze waar je jezelf achter hebt gezet.

  45. @ 52.35

   @ Sofia en Burke,
   “Zo Boven, zo Beneden.
   Het gras kan elders altijd groener zijn. Maar de Pad die ieder voor zich kiest en volgt is haar/zijn /mijn waarheid. Op het moment dat je geboren bent hebt u in essentie de keuze al gemaakt hoe u uw weg gaat volgen.Hoe ik dat weet? Wie u bent is vastgelegd in uw sterrenbeeld en hoe u op omgeving reageert en hoe anderen u zien bepaalt uw ascendant. De wetenschap keurt de astrologie af. Maar een methode dat eeuwenoud is en nog werkt ook, kun u toch niet onder stoelen en banken schuiven?
   Don’t believe me seek your own Thruth.

   Natuurlijk is dat niet zaligmakend maar wat zelfkennis maakt u Leven wat gemakkelijker. En dat is ook wat Aristotles ooit eens zei: Kent u zelve.
   En bij de oude Grieken was het doodnormaal het orakel van Delphi om advies te vragen.”

   Is het niet logischer om als je zelfkennis wilt verkrijgen naar jezèlf te kijken?
   En om zèlf te bedenken wat je het beste kunt doen als je een probleem hebt?

   Ikzelf ben een doe-het-zelver, en denk-het-zelver, en zie er dan ook geen enkel heil in om mijn zelfbeeld ondergeschikt te maken aan het een of andere sterrenstelsel. Of om mijn handelingen te laten bepalen door een orakel.
   Het kan best zijn dat alle zegen van boven komt, maar dit is toch wel héél ver!

   Nee hoor, mijn eigen bovenkamer is heel wat dichterbij, werkt ook nog prima (tot dusver). En die eigenwijsheid heeft me heel wat opgeleverd, ik ben er een stuk wijzer door geworden, en dus best tevreden met het resultaat. 🙂

  46. @ Marcel 52.52

   Die keuzes die je aanhaalt zijn onbewust gekozen keuzes ipv bewust gekozen keuzes, tis jou karma die je zelf moet inlossen, neem je de lange of de korte weg of wat weinige doen neem je de gulden middenweg. Dan heb je met het laatste alles in de pocket, bewust en onbewust in het maken van keuzes puur op het gevoel, incl. het geweten/verstand/intuitief/instinct. Het is net als koken voor 50 man of meer…

   Doe je dit alles te samen, van uit het hele ‘WEZEN WAT JE BENT!’ EGO, cirkeltje is weer rond. Hahaha, mooi heh?!

  47. @ 52.53

   Om erachter te komen wat je bent, en hoe je bent, lijkt moeilijk, maar is het niet echt. Want eigenlijk hoef je alleen maar voor de spiegel te gaan staan en objectief naar jezelf te kijken, en die zak met botten en wat er verder nog meer inzit ben jij. Dat en niets anders, en je zult het ermee moeten doen, of je wilt of niet.
   En dat ‘doen’, dáár gaat het in feite om, want wat we met onszelf doen bepaalt uiteindelijk wie we zijn.
   Want we zijn niet alleen zomaar een ‘wat’, maar ook een ‘wie’, en dat is het essentiële verschil tussen ons en bijvoorbeeld onze computer.

   Feitelijk komt het erop neer, dat we al vanaf onze geboorte belast zijn met allerlei eigenschappen waar we helemaal niet om hebben gevraagd, en waar we soms behoorlijk mee in onze maag komen te zitten.
   Dat is natuurlijk lastig, maar niet funest, omdat we altijd de vrijheid hebben om zelf te bepalen wat we met onze eigenschappen gaan doen in ons leven: of we ze gaan gebruiken, of juist niet. En zo kunnen we toch min of meer bepalen wat voor mens we uiteindelijk zullen zijn.
   Neem bijvoorbeeld de legendarische Faust, die zette alle scrupules opzij om rijk en machtig te kunnen worden. Waar hij natuurlijk prima in slaagde, want zonder scrupules en met voldoende vaste wil kom je per definitie een heel eind.
   Scrupules opzij zetten kunnen we in principe allemaal, en daarna hoef je eigenlijk alleen nog maar te beslissen op welk doel je je gaat richten. En dat is voor zo’n zak met botten toch nog héél wat.
   Wil je rijk worden, beroemd of berucht, of machtig, alles is mogelijk.
   Heb je een te laag IQ om op de beurs mee te kunnen spelen?
   Geen nood, pleeg je gewoon een paar (bank)overvallen, of je koopt een jute zak, een zaklantaarn en een koevoet. Goed gevulde kluizen vind je overal wel.
   Wil je een concurrent uit de weg hebben?
   Geen nood, koop je een zakje rattenkruid voor in zijn soep, of je huurt iemand met een revolver die de klus voor je opknapt.
   En als je macht wilt ga je gewoon in het leger of in de politiek.

   Kortom, waar een wil is, is altijd wel een weg. En als je het maar slim genoeg aanpakt is de pakkans praktisch te verwaarlozen – en dat je ooit als crimineel te boek zult komen te staan dus ook.
   Maar wat gebeurt er nu als je wel scrupules hebt, dus voor ‘het goede’ kiest, en derhalve bereid bent om je het vuur uit de sloffen te lopen voor je medemensen?
   Ja, dan vindt iedereen je natuurlijk aardig, en je barst van de – al dan niet hulpbehoevende – vrienden, die allemaal al gauw over je heen beginnen te walsen tot je zo plat bent als een dubbeltje. En wee jou, als je daar op een zeker moment genoeg van hebt en uit je slof schiet!
   Dat is dan wel tot je eigen tevredenheid, omdat je trots op jezelf bent dat je je eindelijk eens een keer hebt laten gelden, maar zeker niet die van je omgeving, die pikt zoveel brutaliteit doorgaans niet, en met een beetje pech heb je opeens geen vriend meer over.
   Maar dat zijn dan ook de vrienden die je beter kwijt kunt zijn dan rijk.

  48. @ Sofia 52.55

   🙄 Brutaal gezegd; “Mooi hier heh! om uit je DAK te gaan op de TOP van de Mount Everest!?? Wat een fraai uitzicht hebben ze vandaag weer!”, “Ook trek in wat Yack! melk?” 🙄

  49. @ paul
   Je zegt het zelf eigenlijk al je kunt linksom ,rechtsom of door het midden. Als dat geen bewuste keuze is…..Ik denk dan ook dat we even langs elkaar heen praten, en aan dezelfde woorden een andere definitie geven. geeft allemaal nix. Tis allemaal mooi man.

  50. @ Marcel 52.52
   Je hebt het over geweten , op een filosofische site las ik over het ego ong. dit ; er is het lager ego dat ALLes wil , zich uitleven aan sex , weelde , pakken wat je pakken kan , schijt aan regels . Aan de andere kant staat het superEGO , dat Roomser dan de paus is en heiliger dan Maria . Het ego zoekt de balans in die twee uitersten en is daarin ook gebonden aan de cultuur waarin de persoon opgroeit . Wat men niet kent als slecht kan ook niet dusdanig her-kent worden . Geweten zit daar ook weer aan gekoppeld . Uiteraard zie ik zat plekken om hier gaten in te schieten , maar in grote lijnen klopput wel , TOCH ?

  51. Ah , ik zie dat ik tijdens mijn typwerk de Spirit van Marcel al heb opgeroepen . Mork calling Orson , come in Orion .

  52. @ cozmic
   Wie ben ik om de waarheid in pacht te hebben ? Freud zou het helemaal met je eens wezen ( behalve de benamingen) Ik denk wel dat het geweten een onderdeel is van de bewuste keuze die je maakt. Zeg maar een tooltje om je op de weg naar je doel te houden. Maar je kunt zelf steeds weer kiezen ernaar te luisteren of er tegenin te gaan.Ook kun je bewust een verandering in je normen en waarden besef aanbrengen( zijn dat niet de parameters van je geweten?)En aldus een verandering in je geweten. Stel je voor dat ik een moslimfundamentalistiesche zelfmoordenaar zou gaan spelen, dan is het geweten zoals ik het nu gebruik niet echt hulpvol.Dan moet ik me meer gaan richten op het verdienen van 72 maagden. Geweten is dus absoluut cultuur bepaald, maar ook een zeer persoonlijk iets( indien je er bewust mee omgaat, maar geld dat niet voor alles?)

  53. Ja Marcel , zoals ik al angaf zag ik zelf al genoeg plek om er gaten in te schieten , het framewerk kan er mee door zgz . Verschil tussen cultureel/sociaal gewten en zielsgeweten ? Waarom wordt iemand uit hetzelfde gezin in de zelfde cultuur vegetariër ? De cultuur zegt ; vreet maar vlees . De persoon zegt : nee ik doe daar niet aan mee . Hole nr 1 . Freud was volgens mij gewoon een vies ventje btw . Als hij in de spiegel keek zag hij inderdaad een lul . 🙂

  54. @ Sofia…wat heb je toch een mooi stukje over levensfilosofie geschreven. Ik vind dat je inderdaad met jouw 87 jaartjes nog ontzettend scherp bent. Het zat waarschijnlijk altijd al in het beestje 🙂

  55. Sofia 52.53
   Daar hebt u helemaal gelijk. Waarheden van vandaag kunnen morgen heel anders zijn. Maar wat naar mijn waarheid werkt hoef ik niet ‘overboord’ te gooien. Daarom zeg ik wat mijn waarde is niets goed of fout. De keuze ligt aan u om het te ‘mogen ervaren’. Iets werkt voor mij of iets werkt niet voor mij. In de Natuur is Alles begeistert met levensenergie. En dit maakt ook wie wij zijn (mineraal, plant,dier, mens).

   Uitproberen is het enige wat telt. Daarom zijn er zoveel ‘oplossingen’ die naar mijn of uw waarheden leiden. Als uw gevoel of intuitie zegt niet doen, dan vooral niet doen. Uw Pad gaat via Bovenaards mijn Pad gaat via Aards. De route die wij volgen is ‘misschien’ anders maar naar onze waarheid ‘zeker de moeite waard.

   Gisteren hoorde ik een collega praten over Britt (een rijzende ster in msm NL). Haar (op tv) werd de vraag wat betekent Pasen voor u. Mijn collega gaf af op haar commentaar omdat zij ‘het Jezus verhaal’ op haar ‘eigen wijze’ interpreteert. Nou ja Jezus ‘stond op’ (verrezen) en moest de steen wegschuiven daar deed hij twee dagen over. En dat is eerste en tweede Paasdag,zei ze. Mijn collega: kan niet, haalt van alles door elkaar. Even laten zien dat hij de Bijbel wel kent. Wat is toch dom. Ik zei misschien kent ze het verhaal van Jezus niet maar is met haar ‘interpretatie’ (waarheid) toch zeer vindingrijk. Hij bleef maar ‘stijgeren’ in zijn eigen waarheid. Iemand labelen aan 1 uitspraak, niet te geloven dacht ik bij mijzelf. Ik zei toen tegen hem: Je kunt me wel van alles wijs maken, maar was je er zelf bij en heb je Jezus toen met eigen ogen gezien? Ik had de toehoorders op mijn hand en ze lagen dubbel van het lachen.
   Met een mond vol tanden liet ik hem achter. Ik dat dacht hoe verzin ik nou zoiets, voor dat moment mijn waarheid.

   Ik vind u een ‘prachtmens’ die zich niet het kaas van het brood laat eten. Wat zullen mensen om uw heen van u genieten. Deze ‘zet’ is voor u maar ik kom terug… 😉
   Carpe Diem!

  56. @ paul
   gein…. Maar je kunt niet altijd de emoties van een gezicht af lezen, pokerspelers, acteurs, criminelen, autisten….. en ga zo nog maar even verder . Natuurlijk zijn onder de door mij genoemde, uitzonderingen. Dat maakt het nu juist zo leuk. Ook zijn er lieden die ondanks het ontbreken van de te verwachte gezichtsmimiek toch de emotionele lading in een persoon kunnen herkennen/lezen.

  57. Lieve mensen, mijn man is ziek geworden, en ik ben knap ongerust. Dus ben ik er even niet.
   Sofia

  58. @Sofia 52:67: Lieve Sofia, heel veel sterkte en probeer als ’t effe kan rustig te blijven hoor. Groet 🙂

  59. @ Sofia

   We zijn in gedachte bij jou en je man… Ik hoop persoonljk voor je dat hij heel gauw op knapt… Dikke hug voor jullie allebei.

  60. Sofia , veel kracht en een voorspoedig herstel voor je man toegewenst . We zien je wel weer verschijnen 😉

  61. Even een verhaal over een publiek ziekenhuis : Garcia da Horta in Almada. En over hoe je daar kunt komen.

   Mijn man kreeg 11 april jl verschrikkelijke buikpijn, en omdat we geen ‘medico da familia’ hebben, en dus bij de Saùde werden doorgestuurd naar een andere, een heel eind hiervandaan, besloten we om gebruik te maken van de arts-aan-huis-service van de ACP. Dus stond er binnen een half uur een arts aan Toms bed, die constateerde dat hij met spoed moest worden opgenomen. Kosten: 10€. Daarna dus op naar de ‘Urgentia’ van het ziekenhuis.
   Daar werd Tom, die nauwelijks meer kon lopen, in een rolstoel gezet en naar een zaal gereden waar nog zo’n honderd andere urgentiegevallen zaten te wachten, samen met de meegekomen familieleden. Het was toen 7 uur ’s avonds.
   Tom kreeg een infuus met een pijnstiller, en toen: Wachten. Na een paar uur werd hij geïnterviewd door een meisje, dat duidelijk een arts in opleiding was dat moest leren rapporteren, en een paar uur daarna nog eens, door een ander meisje. Toen liep er ook een oudere arts rond, die verder niets deed.
   En toen: Wachten. De hele nacht, in de rolstoel, samen met alle anderen. Om acht uur werd ons verteld dat de onderzoeken over twee uur zouden beginnen, maar dat liep een beetje uit want het scan-apparaat was defect geraakt.
   Kort(!)om: om twee uur ’s middags, na 19 uren in een rolstoel te hebben gezeten, lag Tom eindelijk in bed, en werd daarna meteen geopereerd, want hij had niet alleen een appendicitis, maar ook nog een ernstige buikvliesontsteking omdat het absces gebarsten was.
   Een paar uur later werd ik opgebeld dat de operatie was geslaagd.

   Het was kantje-boord geweest, omdat er ook nog een nier beschadigd was, maar daarna… een betere verzorging kun je je niet voorstellen, ongelofelijk! Alles wat gebeuren moest gebeurde, alle onderzoeken en nazorg, allemaal uit de kunst. En nu is hij thuis aan het opknappen, wat nog zo’n drie maanden schijnt te gaan duren. Maar de zorg is afgelopen, en nu heeft hij opeens een persistente diarrhee, waarvoor we, als het niet overgaat, weer naar de Saùde zullen moeten, enz.enz… Niet om vrolijk van te worden.

 3. Gisteren stelde ik mij opnieuw de vraag over de ware aard van de pauselijke zegen “Urbi et Orbi”, de zegen over de stad en de hele wereld. In het licht van wat wij nu weten, zal het wel geen goddelijke zegen zijn…

 4. wat ik niet kan /wil begrijpen is dan de bevolkingen van over de hele wereld in die onzin van de kerken nog kunnen geloven .ik ben ook kerkelijk gedoopt maar toen mijn vader de apostel van ons voor ,n schijtbak uitrmaakte konden/moesten wij meteen e kerk verlaten want een apostel dient zijn volgelingen over de hele werelt te volgen maar deze apostel dorst niet te vliegen en daarop zij mijn vader hem dat hij een lafaard was .en hij als goed geloviche niet het vertrouwen in zijn geloofs god had dat hij naar beneden zou?? kunnen vallen met een grote geveugelde machine .en ook de voorgangers van mijn vrouw haar geloofs genoten naar een sex film gingen kijken maar dan wel hun? volgelingen het verboden om naar de bios te gaan om die film te bekijken daarom heb ik in de loop der jaren een pesthekel aan het geloof gekregen .ik geloof in een god maar in huigelarij geloof ik niet dat haat ik want hierin zie je dat de werelt naar de kloten gebracht wordt door het ?? geloof

 5. een grote pot leugenaars’ bedriegers’pedofielen,ja zelfs dieven. die de laatste euro uit de arme mensen hun zakken nog halen.
  En dit is nog heel braaf gezegd wand we weten nog niet alles ? de grootste misdaad van de kerk moet nog aan bod komen

 6. Mijn man heeft buikvliesontsteking. Drie artsen hebben hem onderzocht toen hij het ziekenhuis binnenkwam, en daarna hebben ze hem 19 uur lang in een rolstoel laten zitten. Je zou ze!

  1. @ sofia
   Ik hoop dat ie er snel weer bovenop is .Zowel van de buikvliesontsteking als van de schandalige manier van behandelen. Heel veel liefs en sterkte toegewenst.

  2. @ Sofia….heel veel beterschap toegewenst. Als je afhankelijk bent van mensen dan merk je pas hoeveel hart de mens heeft. Was ook al vaker in het ziekenhuis en weet hoe het er aan toe gaat. Ik hoop dat je ook lieve mensen om je heen hebt die je kunnen steunen.

  3. @ Marcel
   Wil je ook dat het met onze gezondheid beter gaat….heb je al getekend?
   Tegen chemtrails? 😉

  4. Ah Sofia, wereld beroemd verhaal over ziekenhuizen, heb er ooit gewerkt, ben er te vaak geweest voor anderen en dan nog vaak voor mezelf ook. Niet alleeen kilo’s lichter maar dat zelfde ook in me porteflap, iets mee op geschoten??! wel nee hoe kom je erbij, werd er eerder zieker van dan dat ze me konden oplappen.
   Enigste wat daar nog werkt is een oud middeleeuws kanon meenemen met Baron von Munschhausen mortiergranaten, afschieten die artsen daar…

  5. Lieve mensen, héél erg bedankt voor jullie hartelijke reacties, jullie medeleven betekent echt veel voor me.
   Toen Tom na die 19 uur rolstoel eindelijk in bed lag ben ik naar huis gegaan, en is hij onmiddellijk daarna geopereerd. En een paar uur later kreeg ik een telefoontje dat de operatie goed was verlopen.
   Maar vanmorgen kwam er weer een telefoontje dat het abces gebarsten was, en hij buikvliesontsteking had gekregen. En dat was me de schok wel, want vroeger ging je daar dood aan, en dat zat er bij mij nog steeds in. Maar nu is dit, dankzij de antibiotica, niet meer zo, al is er nog steeds behoorlijk wat risico, vooral op onze leeftijd.
   Maar hij ligt nu aan tien slangetjes, mag niet eten of drinken, en ziet eruit of er niets aan de hand is. Wel wat slaperig, maar zo opgewekt als wat. En hij wordt uitstekend en liefdevol verzorgd, dus ben ik voorlopig weer wat uitgebibberd. Want aan de verpleging ligt het allemaal niet, die is geweldig, het enige probleem is de congestie in het ziekenhuis, dat dag en nacht doordraait omdat het de toeloop niet kan verwerken. En het tekort aan artsen.
   Dus valt er eigenlijk niemand iets te verwijten, het is gewoon force majeur. Ik hoop alleen maar dat Tom er niet aan onderdoor gaat.
   Enfin, ik zal hem vertellen hoe lief jullie gereageerd hebben, en dat helpt vast ook wel!
   Groetjes, sofia.

  6. Tom is uit het ziekenhuis. Wel nog wat krakkemikkig, maar verder gezond. Dus zijn we blij, uitgeput, en ongelofelijk dankbaar.

  7. @ sofia
   Je maakt me gelukkig ( maar dat zal je zelf nog wel meer zijn dan ik)eindelijk weer een goed nieuwsshow. Het is jullie van harte gegund geniet van elkaar en van het leven . In gedachten bij jullie ,marcel

  1. Waarom gaat het om Jezus volgen, Henk? Ik snap dat niet, waarvoor is het überhaupt nodig om iemand te volgen?
   Ik hou van mijn vrijheid, en heb dan ook helemaal geen zin om achter iemand aan te hobbelen. Dus kan ik me niet eens voorstellen dat een ander dat wel heeft.

  2. @Henk
   Jezus had zeker lak aan religie, hij was ook lid van een groep rebelse Joden. Wanneer je Jezus om zijn mening zou vragen, ben ik zeker dat hij zou zeggen “Mij volgen? Ben je gek? Ga naar binnen, naar je hart. Dààr zit de god waar je overal naar op zoek bent.”
   Hebben we nog wel partijen als SOPN of SOPB nodig? 😉
   Onze soevereiniteit zit binnen in ons. Bewust uit de matrix stappen volstaat.

  3. Hoi Anelle! Dat Jezus lid was van een groep rebelse joden wist ik niet. En het verbaast me, want hij lijkt me nogal een eenling, te eigenwijs om in een groep te zitten.
   En dat God, net als onze soevereiniteit, binnen in ons zit ben ik volledig met je eens. Maar dat niet alleen, want voor mijn gevoel is God overal, in alles, zelfs in de lucht die we inademen.

  4. @Sofia
   Jezus behoorde hoogstwaarschijnlijk tot de Essenen, een groep diepgelovige Joden die er een zeer eigengereide en strikte visie op het Judaïsme op na hielden en ernaar streefden om zo zuiver mogelijk te leven. Alle historische onderzoeken verwijzen ernaar.
   En Jezus was allerminst een éénling, anders had hij geen vrouw en kinderen gehad en niet een soort collectiviteit met zijn apostelen gevormd.
   Dat God overal aanwezig is, daar ben ik het helemaal met je eens. Ik doelde eigenlijk op het feit dat je niet een persoon moet volgen, dat de waarheid binnen in jou te vinden is.

  5. O ja, van de Essenen staat me wel iets bij… Maar met ‘éénling’ bedoelde ik meer dat hij iets nieuws introduceerde: de goddelijke liefde. Want daar had die oude chagrijnige Jehova geen kaas van gegeten, die was (is) alleen maar verschrikkelijk wraakzuchtig.

   En grappig dat je zegt dat Jezus vrouw en kinderen had, want dat zou betekenen dat hij niet aan het kruis is gestorven, maar gewoon de benen heeft genomen en elders een nieuw leven is begonnen. Wat ik trouwens altijd al heb vermoed.

   Maar als dat bewezen zou worden donderde het hele Vaticaan in elkaar, dus moet je daar niet mee aankomen.

  6. Heeft die knakker eigenlijk wel ooit bestaan, historicie uit die tijd maken er ,bij mijn weten geen vermelding van

  7. @ Nic

   Jawel, in de Koran wordt hij genoemd: “Ze kruisigden hem wel, maar ze doodden hem niet”, staat daar. Maar voor de rest vonden ze hem niet zo bar belangrijk, schijnt het. Heb ik althans gehoord, want ik ken geen Arabisch.
   Maar het komt wel overeen met wat ik zelf ook denk, dus ben ik geneigd om het voor waar aan te nemen. En verder denk ik, dat hij eerder een knokker was dan een knakker, want er is wel lef voor nodig om zo tegendraads tekeer te gaan – zelfs als je jong bent en de consequenties van je gedrag nog niet kunt bevroeden. Waarschijnlijk kreeg hij pas later door hoe gevaarlijk het in werkelijkheid was, en toen was het al te laat om nog terug te krabbelen. Maar gered is hij wel, neem ik aan, want zo’n loodzware steen die geruisloos door God wordt weggerold terwijl de twee bewakers stug blijven doorslapen, lijkt me echt te gortig. Ik vermoed dat daarvoor ook wel een paar zilverlingen van hand tot hand zijn gegaan…

   En eigenlijk is dat een veel leuker verhaal dan het gangbare over de hemelvaart. Als Jezus met een karavaan naar India was vertrokken zou ik hem misschien nog wel gevolgd hebben ook. Veel leuker dan naar de hemel te worden afgeschoten, want daar heb ik nog steeds geen zin in.

   Kennen jullie trouwens dat versje uit mijn jeugd:

   Als je wilt gaan varen,
   op de levenszee,
   op de woeste baren,
   Neem dan je Zus mee.

   Of je broer natuurlijk, als je geen zus hebt.

  8. Sofia
   Dat is pakweg 600 jaar na dato, lijkt me niet echt betrouwbaar. En 300 jaar +/- na de grote romeinse truuk. Islam is met het zelfde doel uitgevonden

  9. Betrouwbaar is een groot woord, maar het verhaal is wel waarschijnlijker dan dat van ‘de Grote Verdwijntruc’ waar nu al zo’n 2000 jaar in wordt geloofd.
   En wat m.i. ook meetelt, is dat het voor de moslims niets uitmaakte of Jezus nu wel of niet gestorven was. Ze hadden er geen enkel belang bij, dus waarom zouden ze er dan om liegen?

   En mij maakt het ook niets uit, wie per se in wonderen wil geloven doet dat maar rustig. De waarheid zal er niet door veranderen.

  10. Of Barnabas?

   In 2000 ontdekte men in Turkije het evangelie van Barnabas, een vroege leerling van Jezus Christus die in het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen 23 keer genoemd wordt. Volgens de panarabistische nieuwszender al-Arabija blijkt uit het evangelie van Barnabas dat Jezus Christus een gewone sterveling was, en nooit gekruisigd is geweest. Het Vaticaan heeft ondertussen officieel gevraagd om het 1500 jaar oude boek te mogen inkijken.

   Volgens al-Arabija staat er in het evangelie van Barnabas een passage die het christelijk geloof met de grond gelijk maakt. In het evangelie staat namelijk dat Jezus Christus gezegd zou hebben dat “hij vreemd is aan alles wat de mensen over hem zeggen en dat hij meer is dan een man”. Jezus voegde daar nog aan toe dat hij een man is, geboren uit een vrouw en onderworpen aan het oordeel van God, die hier leeft als elke andere mens”.

   Bovenstaande passages uit het evangelie van Barnabas ontkennen volgens al-Arabija het goddelijke karakter van Jezus en de Drievuldigheid. Volgens het evangelie van Barnabas zou Jezus Christus niet gekruisigd zijn, maar in zijn plaats Judas Iskariot. En ook de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus zijn steunpilaren van het christelijk geloof.

   De Arabische nieuwszender al-Arabija weet verder nog dat in het evangelie van Barnabas, Jezus Christus de komst van de profeet Mohammed voorspeld. Al-Arabija is wel zo eerlijk om te melden dat er twijfels bestaan rond de authenticiteit van het handgeschreven manuscript.

  11. En PS:

   Natúúrlijk is het een met de hand geschreven stuk, dat doet aan de waarde ervan niets af. De boekdrukkunst was immers nog lang niet uitgevonden, en voetschrijvers waren er waarschijnlijk ook niet.
   En bovendien, wat maakt het eigenlijk uit, of iets met de hand geschreven of gedrukt is? Alleen, als dit manuscript gedrukt zou zijn, was het héél wat minder aannemelijk geweest, dat wel.

   Ze mogen trouwens wel uitkijken met het zomaar uit te lenen aan de Paus, je weet niet half hoe makkelijk dingen spoorloos kunnen verdwijnen onder bepaalde omstandigheden.

  12. @ sofia
   Ik moet er altijd een beetje om lachen . Ik bedoel maar Jezus leefde het leven van een jood met alles erop en eraan , daar is helemaal niets christelijks aan. Bovendien is (volgens mij ) het christendom een grote romeinse truuk om niet alle joden tegen zich te krijgen , en de boel dus lekker te verdelen . Immers dat heerst wel zo makkelijk. Ook werdt zo een machtig instituut onder romeinse overheersing geplaatst.
   Jezus heeft geen religie gesticht slechts een aantal universele waarheden verkondigd, en een voorbeeld leven daarbij gezet. Wil je leven zoals Hij hoef je je aan geen enkele religie te conformeren.

  13. @ marcel

   Universele waarheden verkondigen probeer ik ook te doen, maar wel voor eigen rekening en verantwoording, zonder in de voetstappen te treden van wie dan ook. Ook niet in die van Jezus.
   Dat kan ook niet anders, want het leven van een jood met alles d’rop en d’ran is me bepaald niet op het lijf geschreven – daarvoor ben ik een te eigenwijze stronthommel, en sowieso veel te non-conformistisch.
   Maar dat neemt niet weg dat ik wel respect voor hem heb, omdat hij zijn nek heeft durven uitsteken, en daarbij maakt het me niet uit of hij nu echt gekruisigd is of niet.
   En in sprookjes heb ik nooit geloofd, dus heb ik er ook geen moeite mee om niet te geloven in de hemelvaart. Jammer eigenlijk, want het zou best mooi zijn om Jezus met wapperende haren ten hemel te zien varen met zijn moeder in zijn kielzog. Nou ja, een mens kan niet alles hebben, zullen we maar zeggen…

  14. @ sofia
   Heerlijk dat je weer op volle sterkte terug bent . Ik kan me helemaal in je comment vinden , het wezenlijke van soeverein zijn is niemand onder of boven je stellen alleen geloven in de mensen naast je en jezelf. Maar het was wel een charismatische figuur Jezus hoe zijn werkelijke leven er ook heeft uitgezien hij was wat je noemt een wakkere mens. Voor afgelopen hemelvaartsdag waren er alleen nog enkeltjes , dus ik heb daar ook niet aan mee gedaan, vermaak me hier nog opperbest. 🙂

  15. @Sofia
   Fijn dat je helemaal je oude vinnige zelf bent. Ik las op je post 57 en volgende dat je man erg ziek was, maar dat het nu beter gaat met hem. Dat doet mij veel plezier en ik wens hem goede beterschap.
   De ontdekking van de dode zeerollen in Qumram heeft de deur geopend naar de waarheid omtrent het ontstaan van het christendom. Helaas heeft het Vaticaan een groot deel ervan geconfisceerd, dus moeten we het met fragmenten doen. Eigenlijk is het Paulus die de lakens naar zich toegetrokken heeft en een soort van coup pleegde op de Essenen die geleid werden door Jacobus, Jezus’ broer, om Jezus als uithangbord voor zijn nieuw religie te gebruiken. Het hele verhaal van een stem uit de hemel, is gewoon een fabel om zichzelf een goddelijk mandaat toe te kennen. De Romeinen zaten achter de hele kwestie. Daarom is ook de zetel van de nieuwbakken religie in Rome gevestigd. Het was een Romeinse tactiek om de godheden van de veroverde volken recupereren om aldus hun greep te verstevigen en vooral de controle niet te verliezen.
   Wat je vertelt over Barnabas en Judas Iskariot is interessant en erg plausibel. Ik denk dat ik er ’s op ga googlen.
   En het verhaal van de hemelvaart is een metafoor voor ascensie. Enkel spiritueel verlichte meesters en meesteressn waren in staat om bij leven te ascenderen. De gewone sterveling kon dit pas bij zijn dood. In die zin is het verhaal van Maria’s en Jezus’ hemelvaart een sprookje net als de meeste sprookjes : een inwijdingsverhaal of zelfs toekomstvoorspelling, vermits wij nu ook bij leven zullen kunnen ascenderen.

  16. Jezus en zijn geliefde Maria Magdalena, wat een schitterend stel. Zonder haar zou Jezus niet zijn geweest wat ie was. Daar had ie haar voor nodig. Het is de samensmelting van twee onbevlekte zielen op deze wereld met kennis en gevoel van de kosmos. Zij waren als het ware één.

  17. Ik zou ook niet zijn die ik ben zonder mijn eigen lieverd. Maar dat maakt me nog geen onbevlekte ziel.

   En aangezien Jezus zelf gezegd schijnt te hebben dat hij een doodgewone man was, was zijn ziel evenmin onbevlekt, en die van Maria Magdalena ook niet.
   Maar mijn waardering wordt daar niet minder door, integendeel zelfs, want het is voor een gewoon mens stukken moeilijker om boven de middelmaat uit te komen dan wanneer je van jezelf al volmaakt bent.

   Wat ik nooit heb begrepen is waarom alles zo verschrikkelijk moet worden opgefokt, terwijl de simpele waarheid veel indrukwekkender is.

   God is overal, ook in de lucht die we inademen, dus waarom er dan stenen muren omheen proberen te bouwen, en die ‘godshuizen’ te gaan noemen? Eerlijk gezegd denk ik, dat dit juist de plaatsen zijn waar God niet is!

  18. @ anelle

   Ik heb zopas uitgebreid in de spiegel gekeken om te zien of ik vinnig was – tevergeefs. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik geen vinnen hèb, want ik ben ook een engeltje, en die vleugels zie je ook niet. (:D)

   Maar wat weet je er veel over, heb je theologie gestudeerd of zo?
   Maar was het niet Augustinus, die de basis heeft gelegd voor de hedendaagse schijnvertoning? En Constantijn die het geloof wettelijk verplicht heeft gesteld? Ik heb ooit zoiets gehoord.

   PS: ik heb geprobeerd een ‘grin’ te produceren, als het iets anders is geworden was dat de bedoeling niet!

 7. Die eenvoudige prediker van 2000 jaar geleden zou zich nu schamen om hoe men met zijn nalatenschap is omgegaan.

  De waarheid te erkennen is dat dan even moeilijk geloofsgenoten?

  Cor

  1. Ik denk dat die eenvoudige prediker dat allemaal al voorzien had, Cor, en dat hij zich allesbehalve geroepen voelde om zich te schamen. Hij had immers niets misdaan?

   Maar iets anders is, dat je om de waarheid te erkennen éérst moet weten wat de waarheid is, en dat is het grote struikelblok. Want achter elke vraag gaat een volgende schuil, en daardoor is dat zoeken bijna letterlijk een gebed zonder eind.
   Als het om God gaat dan, want als het om geld gaat wordt het meer een ge-rèn zonder eind, en kom je pas op je sterfbed tot de ontdekking dat je zometeen aan de hemelpoort niets anders hebt te bieden dan een bankrekening met een heleboel nullen, waar niemand daar op zit te wachten.
   Beneden wel, dáár danken ze de hemel dat je de pijp uit bent en de buit eindelijk verdeeld kan worden.
   Succes fou noemen ze dat wel eens. En die stommeling ben jij dan, als rijke stinkerd.

  2. ik zie geen kans om me aan te melden, probeer het dus maar even zo

  3. Zo, dat is dus gelukt, maar ik kan nergens anders meer bij.
   Maar dat hindert nu niet, want ik moet hier juist zijn, omdat ik het vermoeden heb dat iets wat ik hierboven schreef wel eens verkeerd kan zijn overgekomen.
   Want ik vergat dat Vlaams toch wel een beetje verschilt van Nederlands, en dat het dus best kan zijn dat zo’n zin als “en die stommeling ben jij dan, als rijke stinkerd” door een Vlaming wel eens persoonlijk kan worden opgevat. Wat natuurlijk helemaal mijn bedoeling niet was!

   Dus Cor, je weet het: ik had het niet tegen jou, maar over een willekeurige rijke stinkerd.

  1. Ja, en onze koningin zou met háár geld alle Nederlanders een goed leven kunnen bezorgen.
   Maar ook zij volstaat ermee om, net als de paus, iedereen lief te hebben, zonder er zelf qua ‘hebben’ ook maar iets bij in te boeten.
   Want dat is het leuke van liefhebben: het kost niets. En als je het maar goed brengt levert het nog behoorlijk wat op ook. En belastingvrij op de koop toe.

   Weet je wat? Ik geef er geen cent voor, voor al die apenliefde. Wat ik missen kan geef ik liever aan de voedselbank.

  1. @Roos: kun je wat explicieter zijn Roos? Ik denk wat ik mijn ogen wel de kost geef, maar maak me nog wakkerder aub?

  2. Ja je hebt helemaal gelijk. Maar de Illuminatie is sinds haar oprichting al diep genageld in Nederland, en het schijnt dat de Illuminatie vanuit Nederland overal op de wereld is beland… Nederland slaapt niet Roos, zo lijkt het alleen. Maar maak je niet druk vanaf 2013 is het klaar met de Illuminati. Het spel is al uit voor hun, het zijn de laatste stuiptrekkingen. Straks zijn we vrij! Van alles!..

 8. Een Meester zei eens, ’the priests are in the service of the devil and religions are uprooted trees,DEAD,DULL and DYING en hij heeft gelijk !
  De kerk is een van de,manipulerenste,misdadigste,mensonterendste,
  etc..etc..etc.. instituten dat er bestaat !
  Hun macht en beginkapitaal hebben ze vergaard door moord en roof eeuwen geleden,de islam moest uitgeroeid worden onder het mom van dat het heidenen waren en dat deden ze met iedereen die in hun ogen een andere visie en levenswijze had!
  En de moord en roofbendes die dat in naam van de kerk en GOD deden heten kruisvaarders en de inquisitie,al dan niet dat ze geindoctrineerd en gemanipuleerd waren !
  In nederland verbood men de pedoclub martijn,en terecht laat daar geen enkel misverstand over bestaan,maar de grootste en oudste pedoclub van de wereld,de kerk, met het grootste aantal leden(uitzonderigen daargelaten) is nog volop in ‘bedijf’,en het hoofd van deze club en zijn voorgangers vegen al eeuwen deze sexuele en andere misdadige praktijken onder het tapijt of eigenlijk gezegt …habijt!!
  Het enigste wat ze deden en nog doen is de mens vijand maken van zichzelf met hun sprookjesverhalen voor hun eigen misdadig gewin en daar gebruiken ze alle manipulerende middelen voor die je maar kan bedenken met alle gevolgen van dien als je naar het wereldbeeld kijkt!
  De haat die sommige moslimgroeperingen tegen de wereld of tegen ander religies hebben is het produkt van de haatcampagne die de kerk eeuwengeleden gevoerd heeft tegen hen !
  En ook hiervoor geldt weer,wie zaait zal oogsten al duurt dat eeuwen!

  De kerk zegt dat Jezus de mensheid vergaf voor hun zonden toen hij aan het kruis hing,en die uitspraak heeft de kerk gëinterpreteerd als..wij kunnen elk mensonterende misdaad plegen want we komen er toch mee weg,we doen tien weesgegroetjes en we zijn vergeven en dat gegeven geldt ook voor hun evenzo corrupte zakenpartners !

  God is OKAY alleen het meeste van zijn grondpersoneel deugt niet !!

  Amen

  Vidyaman

 9. ilimunatie is niet begonnen in nederland jonathan maar al ergens in de 17de eeuw toen een of andere gast verzon dat het slimmer was om met goud te betalen ipv de ruilhandel en het goud tegen een soort lening weggaf dat was de eerste ilimunatie vorm daarbij hebben de ilimunatie ook in de slag van waterloo erg veel invloed gehad omdat ze zowel napollion als engeland financierde in die oorlog tegen engeland zeiden dat ze verloren hadden en kregen zoveel geld dat engeland in de schuld kwam ookal waren ze niet gevallen en amerika drukt niet eens hun eigen geld dat wordt ook gedaan door de ilimunatie hier in nl vallen vooral abn amro& rabobank hieronder maar de top zit toch nog steeds in de VS bij name de rotschild bank (opgericht door de familie waar dezelfde man die dat goud idee had in de stamboom staat allemaal joods duitse mensen) maar alsnog ben ik ervan overtuigt dat zonder de ilimunatie de mensheid niet had bereikt waar we nu zijn zouden mensen huizen bouwen in ruil voor bijv brood? ookal is het corrupt ze zijn in mijn ogen wel verantwoordelijk voor een groot deel van de menselijke ontwikkelingen door de eeuwen heen

 10. De R.K. kerk heeft 1,1 miljard leden. doe de moeite en vergelijk deze miljarden eens met de miljarden aan vermogen van de Nederlandse banken en pensioenfondsen. U staat versteld.

 11. hallo

  Ik was de Chief Marketing Officer van de oceaan kredietverlening consultants Agency® Canada. Onze bank is om financiering te verstrekken aan bedrijven en vrouwen.
  Wij zijn in staat om fondsen te verstrekken voor een bedrag van $ 20.000.000,00. (Twintig miljoen Canadese dollars) en hoger per transactie, afhankelijk van het project.

  Als gevolg van de huidige toestand van de markt, zullen de meeste mensen vinden het moeilijk te krijgen goedgekeurd voor een lening, ongedekte zakelijke leningen, persoonlijke leningen, hypotheken, autoleningen, student lening schuld.
  Totale schuld onderneming, enz. Door de reguliere kredietverstrekkers.

  We geven leningen aan bedrijven en particulieren tegen een lage en betaalbare rente van 2,5% rente.
  Gelieve een gedetailleerd zakelijk voorstel, de kredietverlening aan ons bureau en het ministerie van Financiën op de onderstaande als u een behoefte aan voorzieningen voor onze investeringen voor verdere discussie details.

  Contacteer ons vandaag nog, zodat we kunnen blijven alle voorstellen alleen naar leningen en financiële afdeling met deze gegevens via e-mail.

  Uw lening

  Aantal leningen:
  lening Doel
  Looptijd:
  Heeft u een eigen huis? Ja Nee:

  Beschrijf uw krediet?
  Goed Slecht

  Over Jou

  Titel:
  naam:
  adres:
  Geboortedatum:
  telefoon:
  Werk / mobiel nummer.
  Code:
  Staat:
  Plaats:
  Maandelijks netto-inkomen:
  Naam van de Klant:
  Jobs:
  Werknemer Tijd:

  Door het indienen van uw gegevens, erkent u dat u hebt gelezen, begrepen en ga akkoord met de bepalingen en voorwaarden van het gebruik en de machtigen uw gegevens worden gedeeld met de leningen opties.

  Chief Marketing Officer

  Contact opnemen met: Mevrouw Beatrice Hills.

  E-mail: Oceanconsultancylendingagency@gmail.com

  Ondergetekende

  De heer Jeremy Stone
  Oceaan consultants lenen Agency®.
  26 Hilton Street, Ontario,.
  , Canada, EC2M 2SJ

  0003BFFDC595788A specifieke code

  Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en voor gebruik door de ontvanger. Als er een bericht wordt ontvangen van een ander dan de persoon adres, stuur dan de boodschap naar de afzender van een antwoord te plaatsen en te verwijderen dan het bericht van uw computer.

  Terwijl redelijke zorg is genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen, is het de verantwoordelijkheid van de ontvanger om die overdracht, het openen of het gebruik van deze boodschap te waarborgen en eventuele bijlagen worden niet beïnvloed. effect op het systeem of data

  Geen verantwoordelijkheid wordt door de oceaan, consultants, leningen agentschappen aanvaard in dit verband en de ontvanger moeten dergelijke virussen en andere controles in voorkomend geval uit te voeren.
  Copyright © 2015 Ocean adviesbureau kredietverlening. auteursrecht

  1. Ook handig, je een “vertrouwelijk e-mailbericht” plaatsen op internet.
   Hetzelfde mailtje is ook op andere pagina’s geplaatst, en “Ocean adviesbureau kredietverlening” bestaat helemaal niet. Oplichterij dus.

 12. Interessant en beschamend, om de feiten zoals jij ze weergeeft te lezen. Echter een aantekening… Jezus is de Heer van hemel en aarde, en derhalve is Hij de rijkste Persoon Die ik ken.Op aarde had hij een penningmeester, Judas, die Zijn financieen beheerde. Hij koos voor eenvoud, om anderen te dienen. Dat is Zijn ware motief. Uit liefde diende en dient Hij ons. Hij wil, dat allen tot erkentenis der waarheid komen en zich bekeren. Dat is zonde belijden en Hem aannemen als Verlosser en Hem eren met je leven. Het volgen van je eigen spirituele pad zal je niets opbrengen, dan doet iedereen zo’n beetje en rommelt wat aan. De gevolgen daarvan heb je zelf treffend beschreven. Er is een hogere weg, de weg die Jeshua voor ons ging! Hij legde Zijn leven af voor zondaren, om eeuwige verzoening voor hen te bewerken bij God. Zodat wij bij God kunnen komen, nu in dit leven en straks in de eeuwigheid. Inderdaad, Rome is een fakeclub met fakeuitstraling. Ze doen hun “geloof” oneer aan en beschamen zo hun Maker. Maar, ook voor hen is nog genadetijd. Keer je om, bekeer je tot Jezus, Hij alleen geeft rust, maakt je een beter mens en maakt je heel vanbinnen. Zouden we Zijn maatstaven toepassen in deze wereld, dan waren er geen uitgemergelde kindjes,ook geen fakepausen of hoe ze zichzelf ook noemen. Dan was Hij Heer. Hij komt terug, spoedig, op de wolken en zal rechtvaardig oordelen de levenden en de doden. Bereid je voor, zoek Hem, nu het nog kan! God bless you.

 13. Uit o.a.dit artikel blijkt dat het “geloof” zoals jesus en god het hebben bedoeld al sinds mensenheugenis niet meer door die”heilige”katholieke kerk wordt beleden,maar dat het slechts een zakelijke instelling is.Geen wonder dat velen zich afkeren van de kerk,nu er zoveel ellende bekend wordt.Het imago van steun en toeverlaat in moeilijke tijden is allang verdwenen en komt ook nooit!!!! weer terug.

 14. Sinds een tiental jaren is het geloof in de kerk en haar dienaren sterk verminderd. Het blijkt dat mensen door hebben een welke leugenachtige organisatie de kerk is. God bestaat. God heeft niets te maken met kerken of een Paus. Dat zijn en blijven mensen. Mensen verlangen naar bezit en rijkdom. Des te meer des te hebzuchtiger zij/hij wordt. Dat zit in ons. Zo ook in Vaticaanland.Natuurlijk is er veel meer aan de hand. En zijn er landen en organisaties bij betrokken om die macht en kapitaal te behouden. Anders is dat onmogelijk zo rijk te zijn ingeval van de boodschappers van GOD. Jezus is God en die was straatarm…..

  1. Peter, het is niet zo zeer het geloof wat is afgenomen, maar de gemeenschap die uit elkaar is gevallen, de éénheid is weg, verdeel en heers geld ook voor onze samenleving, ben zelf niet gelovig, maar kon het wel waarderen, het sociale samen zijn, ook de samen zang, vind ik nog steets mooi en het beroerd me nog al, misschien nostalgie, het zelfde geld voor de sociale bijeenkomsten, van de politieke partijen, het zingen van de Internationale, het socialistische strijd lied !
   Maar dit is allemaal gewild, angstige éénlingen, die nergens bijhoren, pillen vreten om op de been te blijven, en hun waarden en erfenis zien afbreken, om dat het zo lekker sociaal is naar de niet integrerende nieuwkomers toe, volle Moskéen en Synagoges, de kerken worden sexclubs,
   ja en God wat zijn we och vooruitstrevend, nou niet dus, mensen zonder verleden, lege hulsen !

  2. Dat veel mensen niet meer naar de kerk gaan heeft denk ik te maken met de schandalen en kindermisbruik in het bijzonder.
   In 70.3 geef ik een voorbeeld van wie bv verantwoordelijk zijn voor de financiele schandalen.
   Misschien is het kindermisbruik ook wel bedacht om zo het christelijke geloof in een kwaad daglicht te zetten en ik moet toegeven als dat zo is lukt het ze vrij aardig.
   Wat betreft dat kerken in sexclubs veranderen is ook verklaarbaar want kijk nu gewoon eens naar de TV en zie hoeveel programma,s er zijn waar sex als routine wordt voorgeschoteld zonder dat er liefde bij komt kijken.
   Het zijn vaak niet meer de ouders die hun kinderen opvoeden maar TV programma,s en scholen die ze wijs kunnen maken wat ze willen omdat de ouders het te druk hebben met hun werken voor de luxe.
   Ook zie je veel films met geweld waar dan orde troepen (uitgedost zoals ze ook in het echt erbij lopen) als de goede reddende figuren worden voorgeschoteld zodat als dat maar vaak genoeg herhaald wordt dat als normaal gezien zal worden.(dat wordt ook wel brainwashing genoemd).
   Ze vertellen er alleen niet bij dat de orde troepen voor de staat werken en diens belangen verdedigen inplaats van die van de burgers wat wel betekend dat wanneer er straks tijdens een demonstratie geweld tegen de demonstranten wordt gebruikt de demonstranten door velen als de slechterikken zullen worden gezien waarmee we al onze vrijheden zullen weggeven omdat het minste geringste verzet de kop hardhandig de kop ingedrukt zal worden.
   Dat de gemeenschap uit elkaar is gevallen klopt denk ik ook wel want samen staan we sterk en dat willen ze natuurlijk niet.

 15. Het vaticaan is imo een criminele organisatie die eigen belang voorop stelt en oorlogsmisdadigers heeft helpen ontsnappen.
  http://www.positief-atheisme.nl/atheisten/jonathan_petropoulos/de_vaticaanse_rattenroute.html
  Een grote fout hebben zij begaan ivm de joden vervolging zoals u hier kunt lezen.(een overeenkomst die zij met de Nazi,s hadden gesloten als zij de katholieke kerk maar met rust lieten).
  http://www.volkskrant.nl/archief/dubieuze-vluchtheuvel-voor-timide-kerk~a926130/
  Verder is het ook vreemd dat het vaticaan miljarden heeft terwijl een groot deel van de wereldbevolking in armoede leeft.
  Alleen de reizen van een paus die dan de mensen moed in wil praten is niet voldoende.
  Als zij echt met de mensen begaan zouden zijn zouden er meer berichten moeten zijn waaruit blijkt dat het vaticaan mensen door financiele hulp probeert te helpen.(of voedseldroppingen organiseren).
  Ook zijn de mensen zelf schuldig aan hun armoede omdat zij telkens blijven stemmen op mensen die geld hebben en zodoende aan de macht kunnen blijven.
  Kijk op dit moment maar naar de uitgaven die de rijken doen in Amerika om aan de macht te komen wat ik niet normaal vind omdat dat geld veel beter besteed zou kunnen worden.
  Een volle maag zal ook niet aan een lege maag denken denk ik wel eens waarmee ik bedoel dat de rijken die aan de macht zijn en door de kiezers daar mogen zitten alles zullen doen om daar te blijven zitten waardoor de situatie in stand wordt gehouden dat rijk over arm regeert wat de armen niets opleveren zal maar wel de heersende klasse zoals dat zo mooi wordt vertaald.

  1. Arnold, als je schrijft het Vatican is imo een criminele organisatie die etc.

   Sta je daar dan 100% achter, en kun je die aantijging ook 100% waarmaken, met feiten, ik lees dat constant op het internet, over instellingen en instituten, die een zekere geheimhouding betrachten !

   Ik weet zo het één en het ander heb ook zo hier en daar mijn contacten, dat alles pico bello is, ja dat geloof ik ook niet, de mensen kennende, maar of het nu allemaal crimineel genoemd kan worden, daar heb ik mijn twijfels over !

  2. Jenne.
   Zoals bekend is wil een bepaalde groep mensen over alles heersen (NWO)
   Ook is van hen bekend dat zij de duivel aanbidden wat het tegenovergestelde is van het geloven in god.
   Vanuit de oorsprong geloof ik niet gelijk dat het vaticaan slechte bedoelingen heeft.
   Wat we wel steeds weer zien is dat zij die over alles willen heersen overal hun marionetten hebben geplaatst (hierbij denk ik bv aan de EU en democratisch gekozen regeringen die vervangen worden door mensen die ten dienste van hen staan die alles willen overheersen).
   Zelfs in het vaticaan zijn zij geinfiltreerd met als gevolg dat ze het christelijke geloof in een kwaad daglicht kunnen brengen.
   http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1160188/2010/09/21/Nieuw-schandaal-treft-Vaticaan.dhtml
   In de verwijzing die ik hier geef komt ook naar voren dat bepaalde figuren banden hebben of hebben gehad met financiele instellingen zoals JP Morgan en andere banken die de elite in bezit hebben.
   Daarom ben ik ervan overtuigd dat het vaticaan uit criminelen bestaat die daar geplaatst zijn om zo het christelijke geloof ten gronde te richten.

  3. Jenne.
   Ook ik heb niet zoveel met het geloof maar ik heb wel het idee dat er ook veel gerommeld is met de originele bijbel.
   Je hebt het oude en het nieuwe testament en de laatste is vaak een vertaling van een vertaling en zo verder.
   Zo heb ik wel eens gelezen dat de Engelsen ik meen omstreeks 1500 de bijbel hebben vertaald en van bepaalde woorden iets anders zouden hebben gemaakt bv jezus zou veranderd zijn in juda of zoiets.
   Het oude geschrift was alleen door geestelijken te lezen die latijn konden en veel christelijken hadden tot ca 1900 nooit een bijbel gelezen en waren afhankelijk van de geestelijken die hen uitleg over de bijbel gaven.
   Wat ik probeer te begrijpen is waarom de bijbel zo uit zijn context is gerukt en wat kan daar achter zitten?
   Wel is het zo dat na de vertalingen pas problemen zijn ontstaan waardoor mogelijke opzet niet uitgesloten is denk ik.
   Al met al is het wel zo dat veel gelovigen zijn afgehaakt.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijbel_(christendom)
   Als ik dan hetgeen ik eerder schreef mbt het vaticaan erbij haal zet mij dat in elk geval aan het denken maar ik kan het natuurlijk mis hebben.

  4. Arnold,

   Zo als bekend, ja ja bij wie is dit bekend ? !

   En dan de Duivel aanbidden, zeker er zullen er zijn, maar ik heb het nooit gezien !

   Toen ik hier kwam wonen, was de oude presbytair nog bewoond, door een oude Curé, en de oude Couvent nog bewoond door de Zusters.

   De Curé kwam af en toe wijn halen, want ik maakte toen nog wijn, voor op het altaar, om als bloed van de heilige geest te fungeren, aardige man, viel me nooit lastig met zijn geloof, we discusseerden wel over het één en ander, hij was al oud toen, was een boeren zoon uit de Jura, heel arm, zijn famelie
   maakten jaar en dag klokken, wand klokken, de beroemde France Comtoises.

   De Zusters, ja ander geval, wij hadden toen nog onze serres voor de groente teelt in vol bedrijf, ja ze waren oud en kwamen dan langs in hun stokoude 2 Chevaux, prachtige mensen, gek op mijn vrouw, met mij hadden ze niet zo veel, kwebbelen en lachen, echt vol levens vreugde, mis ze nog, ze waren heel belangrijk in het dorps leven, arme eenzame mensen daar waren ze mee bezig, daar ging ook veel van onze groente en gegeven wijn naar toe, nou niks kwaads of demonisch, ik bedoel maar, dit is nu allemaal voor bij, en ik als ongelovige Thomas vind dit heel jammer, want er komt niets moois of interessant voor terug, onze samenleving wordt constant armer, het spirituele denken is verloren, en ook de menselijke warmte, Groet Jenne

   Ik kan ook een ander verhaal vertellen, van een van de grootste Abdijen uit zuid Frankrijk, maar dit is een ander verhaal, hele koele strakke jonge soldaten van de Katholieke kerk, niet de zelfde wereld, andere keer ?

  5. Jenne.
   Als antwoord op de vraag of het nu allemaal criminelen genoemd kunnen worden 70.2 is mijn antwoord NEE zoals dat ook geldt voor regeringen maar dat wil niet zeggen dat criminelen de dienst niet uitmaken.
   Het waren wel figuren die het vaticaan in discrediet hebben gebracht die banden en of zaken deden met instellingen die heden ten dage nog steeds in de maatschappij voor problemen blijven zorgen.
   Hierbij denk ik dan aan banken als JP Morgan en ABN/Amro die of de ene boete na de andere krijgen of door de belastingbetaler overeind moeten worden gehouden terwijl ze eigendom of onder beheer van de rijksten der aarde vallen zoals de Rothschilds en dergelijke.
   En voor de duidelijkheid zij die de duivel aanbidden daar bedoel ik de elite (zij die wereldheerschappij nastreven) mee en niet de gelovigen die oprecht met het geloof bezig zijn,natuurlijk zijn er ook nog oprechte gelovigen.
   En wat betreft de duivel aanbidders en dat je dat nooit hebt gezien dat kan wel kloppen omdat ze dat natuurlijk niet doen waar je bij bent tenzij je één van hen bent zoals dat ook geldt voor kinder misbruikers.

  6. Quote:
   “het spirituele denken is verloren, en ook de menselijke warmte,”

   Mensen zijn volgens mij altijd op zoek naar warmte, naar de zin van het leven.
   Wat denk je dat bijvoorbeeld de jihadgangers zoeken, de scientology aanhangers, Martin Luther King en Mother Theresa believers, en destijds die van Bhagwan/Osho.
   Deze: http://skepsis.nl/bhagwan/ geeft volgens mij aan wat er mis kan gaan met godsdiensten. Je aansluiten bij een groep waar je je thuis voelt is prima, maar menselijkheid, warmte, spiritualiteit mag je nooit uit handen geven. Vind ik.

  7. Koekje, die menselijke warmte kun je niet uit handen geven, daar zit hem de clou, wel iets wat er op lijkt, de gene die weten wat er schort aan mensen, de charlatans dan, wordt het o zo gemakkelijk gemaakt, ze schotel ze van alles voor, om ze te vermaken, ze een voldaan gevoel te geven, maar het gevoel van warmte en bescherming wat een groep gelijk gezinden geeft aan elkaar, of dat gevoel uit je jeugd bij je ouders waar alleen het bij elkaar zijn, op een winter avond met de wind om het huis, de snorrende kachel, de geur van vers gezette koffie, je vader met een boek, je moeder die je aankijkt, en je liefde vol toelacht want zij voelt ook de magie van dit moment, dat is die menselijke warmte, die je je hele leven bij blijft, en die ook jij uitdraagt om dat je hem hebt leren kennen, en voelen, en weet welke magie hij verspreidt.
   Groet Jenne

 16. Enkel en alleen als mensen hun aangeleerde religie los durven te laten en hun ogen openen heeft echte spiritualiteit een kans. Religie en religieuze leiders zijn uit op macht en willen zichzelf graag belangrijk maken.

 17. Bij mijn eigen naspeuringen kan ik alleen nog maar bevestigen dat het nog erger is. Sinds de Jezuieten tot in de top van het Vaticaan hebben weten door te dringen zijn de stoppen er volledig doorgeslagen. De Rothschilds, opgeleid door de Jezuieten fungeren er als huisbankiers terwijl de Jezuieten grote sommen geld incasseren door via de Rothschilds hun belangen veilig te stellen. De vanuit het Vaticaan opererende Jezuieten zijn geinfiltreerd in de Nato, de VN, Unesco, de Fed. bank en alle westerse inlichtingendiensten waaronder de CIA waarmee ze zich nog verder verrijken.

 18. 20 jaar geleden ben ik via het gerecht in Aken uit getreden uit het katholieke geloof….heb er nooit spijt van gehad……ik snap niet dat ze de mensen van alles voorschotelen. En zelf miljarden euro’s vast houden terwijl er mensen sterven van de honger…ik mijn besef zou geloof goedheid en liefde moeten verspreiden…en eerlijk delen..er zijn voor elkaar enz….ik merk er niets van…de meeste oorlogen ontstaan door geloofsovertuigingen…in mijn ogen
  Een hele grote criminele bende…alles draait om geld, macht en ego…..het word tijd dat mensen wakker worden.

 19. Wij christenen denken dat de Rooms Katholieke kerk zal worden veroordeeld. In openbaring (laatste boek van de bijbel) wordt gesproken over een vrouw op een scharlaken rood beest. De grote hoer van de christelijke wereld. Dat een kerk maar ook een stad is. Gebouwd op 7 bergen (of heuvels).

  – een vrouw op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was
  – zeven koppen
  – tien horens
  – de vrouw bekleed met purper en scharlaken
  – versierd met goud, edelgesteente en parels
  – een gouden beker in haar hand, vol gruwelen … van haar hoererij
  – op haar voorhoofd: Verborgenheid, het grote Babylon …
  – Heeft gehoereerd met alle koningen van de aarde

  Deze zogenaamde kerk heeft zoveel op zijn kerfstok. Het aanbidden van Maria de mens die Jezus mocht baren. Ze hebben haar opgetild en vrijwel machtiger of gelijk gemaakt aan Jezus zelf….

  Mensen die na de dood als nog door nabestaanden de hemel in kunnen worden gekocht….snap niet eens dat we dezelfde bijbel lezen….Haar einde zal spoedig komen (in 1 dag volgens onze GOD openbaring 18).

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.