Advertentie

Tja, da's duidelijk een nepfoto. Toch? Niet? Wat is het dan? Weet je niet hè? Nou, dat zeg ik toch: NEP!

De ingredienten voor een nieuwe tijd…


Een citaat uit het onderstaande artikel van Ronald Jan Heijn: Tijd voor een nieuw denkkader, waarbinnen ook alle nieuwe feiten kunnen worden verklaard. Tijd voor een zienswijze waarin alles als energie wordt gezien. Tijd voor een intelligentere levensvisie die niet gestoeld is op de materiële, maar op de veel ruimere geestelijke inzichten.’

Vorm en inhoud. Ken je deze schijnbare tegenstelling? Zonder vorm is er geen inhoud, en andersom natuurlijk.. Maar waarom willen wij met onze, vaak dualistische blik op onze wereld, de één óf de ander zien? Er onderscheid in maken..? Omdat het spannend is natuurlijk; spelen met onze geest. Maar vorm en inhoud zijn veel essentiëlere bouwblokken van onze wereld dan we beseffen.

Kijken we om ons heen, doorvoelen we de enorme omwentelingen die plaatsvinden áchter de schijnbare wereld, dan zien we dat zowel de vorm áls de inhoud zich aan het wijzigen zijn. De inhoud past niet meer in de vorm. De vorm verandert, de inhoud hangt even in het ‘niets’…? Hoe het ook zij, de grote verandering is gaande. Ronald Jan Heijn geeft hieronder zijn o.i. waardevolle visie op dit fenomeen. Plezier ermee.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

XX

ALLE INGREDIENTEN AANWEZIG VOOR EEN NIEUWE TIJD

Wetenschapper Kuhn kan helpen bij interpretatie huidige tijd

© 2009 Ronald Jan Heijn / WantToKnow.nl/.be

Het zijn niet alleen de spiritueel geïnteresseerden die nu aanvoelen of weten dat er een hele nieuwe tijd aanbreekt. Ook sommige wetenschappers voelen dit aan of weten dit. Ook voor hen geldt, het is niet óf het gaat gebeuren, maar wánneer. Men hoopt en verwacht heel snel.

Het zal geen jaren meer duren, misschien maanden, zeer waarschijnlijk dus in 2010. Op verschillende gebieden in de wetenschap verwacht men doorbraken, maar ook de samenleving als geheel staat voor zo’n belangrijk moment. Een wetenschapsfilosoof en natuurkundige uit de vorige eeuw heeft ooit het plaatsvinden van transformaties (grote veranderingen) ontleed en verklaard.

Deze man was Thomas Kuhn (1922-1996). Hij schreef in 1962 ‘The Structure of Scientific Revolutions’. In deze klassieker legt hij uit dat ‘de wetenschap niet geleidelijk evolueert, maar door paradigma-wisselingen sprongsgewijs verandert’ (Wikipedia). Zo ook de  samenleving. Een paradigma is een algemeen geaccepteerd gedachtegoed, waarbinnen men wetenschap bedrijft, of breder, met welke bril men het leven ziet.

Thomas Kuhn: de essentie van (grote) paradigma-veranderingen is dat ze heel lang worden ontkend, tótdat er werkelijk geen ontkomen meer aan is; letterlijk en figuurlijk..

Vroeger dacht men veelal dat de verschillende theorieën elkaar ‘netjes’ en logisch opvolgden. Wat bleek, kwam Kuhn achter, niets in minder waar! Want als ergens een radicale nieuwe visie wordt geopperd, verzet het geaccepteerde gedachtegoed zich met hand en tand. De manier van verdedigen lijkt dan nog het meest op die van ‘een jaloers en verbeten mens’.

Kuhn maakte pijnlijk duidelijk dat zo’n proces weinig met objectiviteit te maken had.: linksom of rechtsom, het nieuwe idee krijgt in eerste instantie geen schijn van kans. Totdat na vele jaren – soms decennia – de bom barst en eindelijk het nieuwe en ruimere paradigma wordt geaccepteerd.

Een bekend voorbeeld is natuurlijk de overheersende gedachte in de Middeleeuwen dat de zon om de aarde draaide. Steeds meer nieuwe feiten waren echter niet meer in te passen en moesten met kunst en vliegwerk  toch nog verklaarbaar gemaakt worden.
Totdat Copernicus en later Galilei naar voren kwamen met hun inzicht, dat de aarde om de zon draaide. Vanuit die visie werden de moeilijk te verklaren feiten opeens heel logisch. Galilei heeft 2 keer de inquisitie op bezoek gehad met het ‘vriendelijke verzoek’ zijn visie te herzien.

Hedentendage is hier natuurlijk geen sprake meer van, maar wel in figuurlijke zin: artikelen worden geweigerd, men wordt doodgezwegen, men krijgt geen subsidie, etc. Met als resultaat, er is geen toegang, laat staan een discussie over de vernieuwende inzichten. Het zijn vaak de kleine stapjes binnen de wetenschap die worden beloond, maar de grote en verreikende stappen worden heel vaak ‘gedemoniseerd’.

De huidige paradigma’s van de vele gebieden in de samenleving barsten uit hun voegen en zijn niet meer in staat de ‘verschijnselen van het nu’ te verklaren.

Kijk naar de financiële en economische crisis.

De visie en constatering van Kuhn indachtig, kan men zeer interessante conclusies trekken over de huidige tijd. De huidige paradigma’s van de vele gebieden in de samenleving barsten uit hun voegen. De huidige paradigma’s zijn niet meer in staat de verschijnselen van het nu te verklaren. Kijk bijvoorbeeld naar de financiële en economische crisis. De heersende elite heeft het niet zien aankomen.

Anderen, die een ruimer paradigma hanteren, wel degelijk en hebben al aangegeven dat het huidige systeem in zijn basis niet klopt: het is het failliet van een oude zienswijze. Dit is helemaal begrijpelijk, als men beseft dat er heden ten dage tientallen geldsystemen naast elkaar bestaan in de verschillende culturen en dat er in de Westerse geschiedenis het ene na het andere systeem elkaar heeft opgevolgd. Dat maakt het allemaal wat betrekkelijker. Met andere woorden, waarom zou dit het ultieme systeem zijn? Niet dus, en dat ondervinden we nu aan den lijve en doet ons allen twijfelen. Maar daarvoor moesten er wel eerst de keiharde bewijzen voor komen.

Tja, da's duidelijk een nepfoto. Toch? Niet? Wat is het dan? Weet je niet hè? Nou, dat zeg ik toch: NEP!
Duidelijk een nepfoto... Toch? Niet? Ohh... Wat is het dan...?! Weet je niet hè? Nou dat zeg ik toch: 'Duidelijk een geval van NEP!'

Nog interessanter en mysterieuzer wordt het als men nagaat hoe het heersende gedachtegoed de graancirkels, het leven na de dood en UFO’s probeert te verklaren. Een objectieve en nieuwsgierige Thomas Kuhn zou maar wat graag opstaan en het verzet van het bestaande denkkader aan de tand voelen: ’zeg eens eerlijk, worden de tegenargumenten nu niet een beetje geforceerd? Wordt het niet eens tijd dat de grenzen van het paradigma worden opgerekt?’.

Deze vragen – voor een kritische geest – komen ‘automatisch’ omhoog als men de zoveelste UFO-melding probeert af te doen met: ‘het was vast een weerballon, of een geheime militaire operatie, of een lichtverschijnsel’, etc.

Waarom horen we niets over serieuze UFO-meldingen?

Een beetje meer kennis en verdieping in het onderwerp leert echter dat er heel veel onverklaarbaar blijft! Getuige onder andere de vele overheidsrapporten in de verschillende landen, helaas meestal nog ‘geheim’ (hoewel het gerucht gaat dat de Amerikaanse regering nu openheid van zaken gaat geven.)
En het feit dat het nieuws of andere serieuze media er nauwelijks aandacht aan besteden is een versterkend effect op de (on)bekendheid ervan. Op deze manier krijgt als het ware het onderwerp niet een ‘legitimatie’, waardoor mensen vaak reageren, ‘als het dan zo belangrijk is, waar om hoor ik er dan nooit over?’ Het antwoord is dus: de media tappen uit hetzelfde paradigma! En zo is de cirkel rond en blijft men het bestaande bevestigen. Want elke dag zijn er tientallen ufo-meldingen in de wereld, maar hoort u er ooit over?

Toevallig lieten Pauw & Witteman (in hun zapservice) laatst een vermeend UFO-geval in Noorwegen voorbij komen, evenals een krant dat terloops had gedaan. Bij beiden was het niet echt serieus en werd het verschijnsel gebracht onder de noemer van ‘kijk nou toch es’.

Gelukkig waren er in Noorwegen zelf vele wetenschappers en astronomen die verklaarden dat zij dit nog nooit gezien hadden en ook niet konden verklaren met de doorgaans gebruikte uitvluchten. Natuurlijk zijn er ooit UFO-meldingen geweest, die feitelijk weerballonnen waren. Of uiteindelijk een geheime nieuwe raket bleken te zijn, vanzelfsprekend gebeurt dat. En zo zijn er nog een paar andere aardse fenomenen te bedenken. Maar hoe zit het dan met de resterende 80%?

Zelfs van de meest gecompliceerde graancirkel, zoals deze op 8 - 8 - 2008 in Wiltshire (UK) verscheen, zul je NIETS in de kranten zien staan! Misschien is het een teken aan de wand: Lemniscaat: teken van oneindigheid. Hoe groot moeten de graancirkels worden, willen ze de 'pers' halen. Mogen ze dáár stil getuigen van de aanwezigheid van de kosmische verbinding van de mens. Volgens het medium Judith Moore zijn graancirkels de 'ontmoetingsplekken tussen mens en kosmos'.

De gevestigde ‘orde’ kan nieuwe kaderingen niet aan..

Feit is, dat het heersende paradigma nooit zal roepen, ‘dan moet het wel buitenaards zijn’. Want dat kan niet. Althans niet binnen de huidige grenzen van het ‘gebruikelijke denken’. Maar, hoezo kan dat niet? Wie zegt dat? Weten we dan alles al? Nee, het is veiliger en rustiger voor het gemoed om alles eerst keihard te ontkennen en daarna te ridiculiseren. Want stel dat het wél buitenaards is …. wow, dan is er even een inhaalslag te maken!

Zo ook met graancirkels, zelfde laken en pak. Ook hier geldt, 80% van de graancirkels zijn niet meer te verklaren door de bekende huis, tuin en keuken-argumenten. Er is veel meer aan de hand, het onderzoeken meer dan waard. Maar in plaats daarvan blijft men stug volhouden: het heeft in ieder geval geen buitenaardse oorsprong!

En wat te denken van het leven na dood en reïncarnatie? Bewijzen en voorbeelden komen de laatste jaren steeds meer naar voren, mede geholpen door het internet. Foto’s van overledenen, bijna dood ervaringen, contact met geesten, orbs, etc.

Ook hier is de diepere oorzaak: onwetendheid. In dit geval, onwetendheid over het proces van overlijden en gebrek aan inzicht aan de grote wetten die aan het leven ten grondslag liggen. Maar los van dit inzicht hoe het werkelijk zit (dat voert nu te ver), veegt men het liever van tafel en wordt het niet serieus onderzocht. Zolang men het kan ontkennen, is men nog niet geïnteresseerd in een uitleg. En dat is een gemiste kans van onschatbare waarde, want als men het wel kan aantonen, dan zal er zich een veel ruimere werkelijkheid ontrollen.

Aan de hand van het voorgaande zou je kunnen concluderen: de randen van het huidige paradigma zijn bereikt.

Anders gezegd, de mechanistische levensvisie is aan zijn eind.

Aan de hand van het voorgaande zou je kunnen concluderen: de randen van het huidige paradigma zijn bereikt. Anders gezegd, de mechanistische levensvisie is aan zijn eind.

Tijd voor een nieuw denkkader, waarbinnen ook alle nieuwe feiten kunnen worden verklaard.

Tijd voor een zienswijze waarin alles als energie wordt gezien.

Tijd voor een intelligentere levensvisie die niet gestoeld is op de materiële,
maar op de veel ruimere geestelijke inzichten.

De spiritueel geïnteresseerden hebben het over de komst van het Watermantijdperk, die ingeluid gaat worden door een ster (die uiteindelijk een ufo zal blijken te zijn, volgens Benjamin Creme) en die een nieuwe Christus zal brengen.

Wetenschappers zullen dit natuurlijk niet verkondigen, maar ze kunnen wel de huidige tekortkomingen in de huidige verklaringsmodellen opsporen en alle aanwijzingen voor een ruimer paradigma serieus nemen. Sterker, het is de essentie en de verantwoordelijkheid van een wetenschappelijke nieuwsgierige instelling om deze fenomenen te onderzoeken. De voorliggende gegevens zijn legio. Samen met Thomas Kuhn zou ik willen zeggen: die nieuwe tijd komt eraan, de vliezen zijn gebroken, er is een geboorte aanstaande; de geboorte van een nieuw paradigma.

Fijne kerstdagen en een gezond nieuw-jaar!

17 gedachten over “De ingredienten voor een nieuwe tijd…

 1. Tis goed dat je nog altijd op de kleintjes let, je lees-voer gaat er nog steeds in als culinaire zoete koek!

  Go go go, we blijven smullen van je artikelen en films…

 2. Beste Ronald Jan,
  Bedankt voor dit duidelijke en verhelderende relaas.
  Ik sluit me bij Jop aan en zeg je dat het fijn is dat je jouw spirituele kijk op de ‘wereld’ nog steeds met iedereen wilt delen.
  Alles is zoals het is.

 3. Ik deel jouw mening betreffende de huidige wetenschappelijke doorbraken die steeds meer bestaande paradigma’s doen verschuiven. (denk aan de opnieuw geactiveerde deeltjesversneller in Geneve, waarvan ik hoopvolle verwachtingen koester)

  Ufo’s en graancircels bereiken nauwelijks de media omdat het aantal fake’s de overhand kreeg. Na 25 jaar discusseren over vage ‘stipjes’ heb ik dat onderwerp hierover naast me neer gelegd. Het universum als gehéél is immers een levende entiteit, waarvan wij slechts aspecten zijn. Het (voor ons) zichtbare universum is als het ware het gewaad waarin ‘de goden zich kleden’ en waar we onlosmakelijk deel van uitmaken. Ons eigen zonnestelsel biedt al ‘kandidaten’ voor potentieel leven dus de vraag of er in dit immense universum meer leven zou zijn is hypothetisch eigenlijk al beantwoord. Het is wachten op de bevestiging hiervan. Dat komt er wel.

  De ‘nieuwe Christus’ is in feite al een ‘oude Boeddha’ die in ieder van ons huist. Dat is de boodschap erachter en die de toekomstige mens vanzelf zal ontdekken.

 4. Je artikelen, verhalen en de film Staya Erusa was voor mij veelbelovend en heeft me toch ook aan ’t denken gezet met gevoel….en zo zeg ik ook let’s go, inspireer de mens met je artikelen,verhalen en films

 5. @De spiritueel geïnteresseerden hebben het over de komst van het Watermantijdperk, die ingeluid gaat worden door een ster (die uiteindelijk een ufo zal blijken te zijn, volgens Benjamin Creme) en die een nieuwe Christus zal brengen.

  Jammer genoeg zijn de foto’s hier niet zichtbaar, maar wel op:
  http://www.sharenl.org/
  Spectaculair lichtverschijnsel in Noorse lucht

  9 december 2009

  Vanmorgen tijdens de ochtendspits om 7:47 uur was er een zeer bijzonder verschijnsel te zien in het noordelijk deel van Noorwegen. Het werd beschreven als een gloeiende ronddraaiende bol die ringen van licht uitstootte. Het fenomeen groeide snel uit tot een enorme spiraal van blauw fel licht in het midden, uitspreidend naar wit licht in de buitenste ringen. De spiraal groeide gestaag totdat het groter was dan de maan of welk ander luchtverschijnsel dan ook, die normaal gesproken te zien zijn.
  De “spiraal” verplaatste zich door de lucht, waarbij een blauw spoor achtergelaten werd.
  Het hele gebeuren duurde niet langer dan een minuut. Het spiraalvormige licht implodeerde uiteindelijk als het ware en eindigde in een donker rond “gat” in de hemel.
  Getuigen hebben het fenomeen massaal weten vast te leggen op foto en video.

  Zie de foto slideshow op Altenposten.no

  Bekijk: video1, video2 en video3
  Ga voor de laatste updates en nieuwste foto’s naar Abovetopsecret.com
  Noot: Vannacht om kwart voor twee hebben we het artikel “The Portal – The Hessdalen Light Phenomenon” geplaatst, dat gaat over de vreemde lichtfenomenen die zich boven Noorwegen afspelen. Zeven uur later verscheen dit verschijnsel in de Noorse lucht wat eruit lijkt te zien als een ‘portal’. Is dit weer typisch een geval van toevalligheid, of synchroniciteit…?

  Ook interessant zijn de twee volgende links (Engels talig)

  http://www.niburu.nl/index.php?articleID=22320

  http://www.niburu.nl/index.php?articleID=22329

 6. Ik kreeg maar één kort fragment te pakken (rest was reclame) maar dit zag er inderdaad zeer apart uit. Het leek of de zwarte bol groeide met blauw licht rondom uitstralend. Eindelijk eens geen video met louter vage stipjes. Is er meer materiaal beschikbaar in de vorm van foto’s en film, want dit zag er wel erg bijzonder uit.

 7. Misschien ook interessant hier gezien de nieuwe tijd en de nieuwe wereld: gisteren was er een radio uitzending over een ‘nieuwe wereld’, duurzame initiatieven en zelfvoorzienende woongemeenschappen die ik heb verzorgd als host bij Argusoogradio. De interessante gasten kenden elkaar niet en er ontstond veel mooie informatie, kennis en nieuwe inzichten. Ook interessant op het gebied van onderwijs en alternatieven voor de reguliere methode.

  Hier na te luisteren: http://www.argusoogradio.org/?page_id=4218

  03-01-2010 – John Consemulder
  Host: John Consemulder in gesprek in gesprek met Otto van Nieuwenhuijze, Johan Peter Teunissen en Elmar Prinsen en Jorn Mols.

  Gespreksthema: “Een nieuwe wereld, een paradijs op aarde?”
  Een inventarisatie van duurzame initiatieven en zelfvoorzienende woongemeenschappen

  Labels: duurzaamheid, paradijs op aarde, meerwaarde creëren, zelfvoorzienende woongemeenschappen, Transition Towns en relatie tot klimaatverandering en piekolie), permacultuur, Anastasiadorp, Werfterp, ecologische wijken, integrale geneeskunde, symbiose en synergie samenwerkingsverbanden, onafhankelijkheid olie, duurzame woningen en projecten, Anastasia dorp, Earthships, aardehuis, Rob Hopkins, Renewable energy, vrije energie, creatieve en inspirerende woon-werk omgeving, onderwijs en alternatieven voor regulier onderwijs methode, relatie met omgeving en de natuur, ecotoop, eigenheid, passie en authenticiteit, nieuwetijdskinderen, ontwikkelen ipv onderwijzen (zonder dogma kinderen voorbereiden en laten werken met het leven)

 8. Hé, die Ronald, ja het is tijd nu hé?

  Mocht je dit lezen, wat ik hoop, in de tijd dat je Oibibio had heb ik nog gesolliciteerd bij je. De wereld is er nu aan toe. Goed verwoord allemaal!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.