Advertentie

Alternatieve geneeswijzen een luxe artikel..?


X

x

Aternatieve geneeswijzen een luxe artikel?

2012 © Ellorene Westerhout / Inspirell.nl

x

Ellorene Westerhout, arts en regelmatig columnist op WantToKnow. (klik voor haar site)

Met het plan van de regering om CAM-artsen te belasten met meer btw wordt er een volgende stap gezet in het buitensluiten van andere benaderingen dan de reguliere. Artsen die alternatieve geneeswijzen toepassen moeten per 1 januari 2013 meer BTW gaan afdragen dan hun reguliere collega’s. De Tweede Kamer heeft in het Lente-akkoord besloten dat alternatieve geneeswijzen een luxe artikel is. We hebben het hier over volledig en officieel opgeleide artsen die opgenomen zijn in het BIG-register. Dit register onderscheidt geen soorten arts.

Er zijn nogal wat artsen die gecombineerd werken, dus regulier èn alternatief geïntegreerd toepassen in hun praktijk, waarmee ze een breder aanbod aan hun patiënten bieden dan hun reguliere collega’s. Zij zullen de alternatieve behandelingen apart moeten gaan administreren en dat brengt vanzelfsprekend extra kosten met zich mee. Er zijn ook artsen die uitsluitend alternatief werken, bv. homeopathen, naturopathen, acupuncturisten, manueel therapeuten, etc. Men noemt beide groepen complementair werkende artsen. CAM staat overigens voor Complementary and Alternative Medicine.

KNMG als CAM-belangenbehartiger
De landelijke artsenfederatie KNMG staat voor ‘Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst’. Zij behartigt de belangen van deze beroepsgroep, inclusief de CAM-artsen en deze beroepsvereniging zorgt tevens voor de kwaliteit van de medische beroepsbeoefening. Daarbij is het probleem, dat onder de leden van de KNMG de meningen verdeeld zijn. Want naast de beoefenaars, sympathisanten en gedogers is er ook een kleine, maar wel actieve groep bestrijders van CAM-geneeskunde. Hierdoor wordt de belangenbehartiging van CAM-artsen door de KNMG bemoeilijkt en komt de reguliere stem veel duidelijker terecht bij de politiek dan het geluid van de CAM-collega’s.

De medische controverse
De controverse tussen regulier en alternatief/complementair kan je terugbrengen tot twee verschillen in visie van artsen op hun vak.

 1. CAM-artsen staan te boek als kritische artsen. Ze maken zich zorgen over de giftigheid en bijwerkingen van veel medicijnen, die een belangrijke oorzaak vormen van sterfte en ziekenhuisopnamen. En een medische vuistregel is dat je geen schade berokkent.
 2. Het tweede probleem is dat de reguliere geneeskunde tekortschiet bij veel chronische aandoeningen en een aantal artsen op zoek is gegaan naar andere benaderingen. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben gezorgd voor een grotere toegang tot informatie over gezondheid en ziekte. Dat heeft er ook toe geleid dat mensen zelf op zoek gaan naar alternatieven. CAM-artsen werken in feite even zorgvuldig als hun tegenstanders. Ze hebben altijd een regulier oog open en passen uitsluitend behandelingen toe die bewezen effectief zijn.

Wetenschappelijk bewijs
Regulier heeft een imago opgebouwd van een wetenschappelijk bewezen geneeskunde en alternatief wordt vaak te kijk gezet als niet bewezen werkzaam. Maar kloppen deze beelden ook met de werkelijkheid? Neen, dus.

Accupunctuur. Honderdduizenden Chinezen worden er dagelijks in Chinese ziekenhuizen mee behandeld en geholpen. Maar deze eeuwenoude, ‘bewezen’, maar vooral GOEDKOPE geneeskunst, valt hier in Nederland onder de ‘alternatieve’ geneeskunde.. Het verschil tussen ‘geneeskunst’ en ‘geneeskunde’ kan niet duidelijker worden neergezet..

In de reguliere geneeskunde worden behandelingen verricht die niet bewezen werkzaam zijn dan wel in de praktijk gewoon niet werken of zelfs schade toebrengen (iatrogene effecten). Het lastige is dat artsen die hameren op wetenschappelijk bewijs, de theorie kennelijk belangrijker vinden dan de ervaringen in de praktijk. Dit leidt tot een blikvernauwing en vooringenomenheid ten aanzien van resultaten in de praktijk.

Met name in de huisartspraktijk kunnen artsen ervaren dat reguliere behandelingen niet het gewenste resultaat geven. Dan hebben ze de keus om de patiënt naar huis te sturen, door te sturen, of iets anders te proberen. Het blijkt dat ‘iets anders’ nogal eens het ‘Ei van Columbus’ is om de patiënt van zijn klachten af te helpen.

Praktijkervaring is eveneens, maar slechts een andere vorm van wetenschappelijk bewijs. Een waarlijk wetenschappelijke benadering zou, naast de traditionele aanpak, dan ook de ervaringen van genezing onderzoeken en proberen hieruit een theoretisch model te ontwikkelen. Helaas is de medische beroepsgroep hier niet toe bereid en blijft ze vasthouden aan criteria die, naar mijn mening, achterhaald zijn. Maar nog belangrijker vind ik dat zo’n houding niet in het belang van onze gezondheid is.

Beperkt gezichtsveld
De ijver om het leven wetenschappelijk te benaderen en in kaart te brengen maakt blind voor het leven zelf. Het leven is namelijk veel groter en grootser dan wetenschap, dat slechts een functie is van het menselijk verstand. Het verstand kan niet uit de voeten met “ervaring”, omdat (persoonlijke) ervaring een meer omvattender bewustzijn is waarbij gevoel en gewaarwording, en vaak ook diepere bewustzijnslagen, betrokken zijn. Praktijk-ervaring is nog complexer door het geïntegreerde karakter van persoonlijk bewustzijn en omgevingsfactoren.

Het gaat er toch niet om wie het beste verhaal heeft..? Het gaat erom dat ‘wie geneest gelijk heeft’..!

Patiënten genezen door een samenspel van vele factoren. Hier heeft het verstand, en dus de wetenschap, enorm veel moeite mee. Als we het leven in een wetenschappelijk kader willen uittekenen, moeten we het zo in elkaar persen en proppen dat het niet meer lijkt op wat het was. Zo werkt het ook met geneeskunde. Als we het uitsluitend als wetenschap willen uitoefenen dan moeten we de patiënt opdelen in stukjes, ze uit elkaar halen, niet relevante delen verwijderen totdat hij in het reguliere plaatje past. Inmiddels is de patiënt als mens misvormd.

Spreken we over mensen als mensen of over mensen als klanten van de medische wetenschap en de farmaceutische industrie..?

Wie geneest heeft gelijk
Het genezen van mensen blijft een kunst. De arts die deze kunst verstaat zal de patiënt de ruimte geven om te zijn wie hij is, met alles erop en eraan. De arts die deze kunst verstaat zal juist de hele patiënt willen leren kennen om de passende behandeling uit te vinden. In de grote verscheidenheid van patiënten zal de één baat hebben bij een reguliere behandeling en de ander zal juist een alternatieve behandeling nodig hebben.

De integratie van wetenschap en geneeskunst in de gezondheidszorg biedt een belangrijke meerwaarde en houdt de geneeskunde op een kwalitatief hoog niveau. Maar het allerbelangrijkste is de betekenis voor patiënten. Hier moet meer prioriteit aan gegeven worden en ook moeten kwaliteitscriteria hieraan worden gekoppeld. Want niet wie het beste verhaal heeft, maar wie geneest heeft gelijk.

Klassenjustitie in de gezondheidszorg
Ieder lid van onze samenleving heeft recht op het hele beschikbare arsenaal van geneeskunde. En de toegang tot de geneeskundige zorg moet laagdrempelig zijn. Een intern conflict van de medische beroepsvereniging zou niet vertaald moeten kunnen worden in politieke maatregelen die ertoe leiden dat een deel van de artsen meer BTW moeten afdragen dan hun collega’s omdat ze een PLUS-pakket bieden. In het Lente-akkoord worden CAM-artsen duurder dan reguliere artsen en dat kan ertoe leiden dat vooral de welgestelden zich een (huis)arts kunnen veroorloven die alternatieve geneeswijzen in zijn pakket heeft. Hiermee voert de regering een soort klassenjustitie in binnen de gezondheidszorg.

Petitie
Er zijn op verschillende websites dus petities gestart om deze ongelukkige en onrechtvaardige maatregel teniet te doen. Op een van die websites kun je ook lezen dat de verwachte inkomsten hieruit nihil zullen zijn. Het financiële effect en de nadelige sociale gevolgen zijn dan ook niet in verhouding. Alternatieve geneeswijzen vallen niet onder de luxe-artikelen, maar zijn een waardevolle aanvulling in de gezondheidszorg en bovendien een noodzakelijke invulling bij tekortkomingen van de reguliere geneeskunde.

 * * *

Links:

petitie/btw-nee-stop-btw-heffing-cam-artsen

www.camartsen.nl

www.praktijkmonsma.nl

45 gedachten over “Alternatieve geneeswijzen een luxe artikel..?

 1. Het “plebs” wordt gedwongen inferieur voedsel te nuttigen, een belangrijke oorzaak van ziekte en krijgt vervolgens de nekslag door middel van reguliere ziektezorg.

  Dit is geen toeval mensen, het is DE agenda.

 2. Sluit geen aanvullende verzekering af.
  Betaal zoveel mogelijk middels LETS ( ruilen).

  zie ook het programma ’tegenlicht’ van deze week met o.a. :
  Zelf AOV (arbeids ongeschiktheids verzekering) regelen met ondernemers.: http://www.broodfonds.nl/nieuws/nieuws/broodfonds_8_oktober_in_tegenlicht

  Versterk de sociale netwerken:
  Verbouw je eigen groente en fruit.
  Creëer je eigen energie.
  Neem je leven weer in eigen hand.

  Steeds meer mensen zien deze politiek als arm van de grote bedrijven en banken.

  1. Ben het helemaal met je eens Willem.
   Een vriendin van me attendeerde me al eens op dat broodfonds. Ik ga je link even bekijken, bedankt.

 3. deze artsen doen??? iets verkkerds !! zij moeten zich aaneen sluiten en zeggen met elkander tot hier en niet verder dit gaat te ver .ze zijn er voor de pacienten en niet voor de farma ghemie .de natuur heeft het beste medicijn .de farma is een kunst product niets meer niets minder .en dat?? zou afgezworen moeten worden !!

 4. Wanneer je de vraag in de titel vanuit de portemonnee van de patiënt bekijkt, is de alternatieve geneeskunde – in België althans – een luxe-artikel. Het ereloon van de Belgische homeopaat of anderen be-oefenaar van alternatieve geneeskunde, ligt beduidend hoger en de tussenkomst door het ziekenfonds beduidend lager. Alternatieve geneesmiddelen zijn, wegens geen tussenkomst, meestal ook duurder.
  Dus, ongeacht hoe formidabel de resultaten zijn, niet-reguliere gezondheidszorg blijft weggelegd voor wie het kan betalen.
  In eerste instantie zou het wegwerken van die ongelijkheid de belangrijkste zorg van de overheid moeten zijn. Door haar omgekeerde aanpak, nl. het nog duurder maken, toont zij haar ware intentie : een gezonde bevolking maakt niet rijk.

 5. Ben het met Willem eens. Maar ook hierin kunnen wij onze frustraties kenbaar maken! Een manier zou bijvoorbeeld kunnen zijn om programma’s als Pauw & Witteman of DWDD met z’n allen massaal te mailen omtrent dit onderwerp!! Ik kan me haast niet voorstellen dat wanneer de redactie duizenden mails in een paar dagen ontvangt, dat zij zich hier niets van zullen aantrekken! Maar blijven denken dat media censuur niets zal opleveren is bijna net zo erg als de feiten stomweg accepteren ‘omdat we niet anders kunnen’. De media op dit soort belachelijke beslissingen.

 6. Ze kunnen de KNMG beter veranderen in KNMS. ‘Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Symptoombstrijding’.
  Tja, draaide het in de gezondheidszorg maar om onze gezondheid dan waren we al een heel stuk verder, maar zolang het nog één grote orgie van zakkenvullerij een belangenverstrengeling is schiet het niet op.
  De goeien niet te na gesproken, want ik ken veel reguliere artsen die met hart en ziel hun werk doen.

 7. Waarom verenigen deze artsen zich niet in een Stichting die vervolgens een Rechtszaak aanspant tegen deze corrupte maatregel opgelegd door de Nederlandse Staat? Vervolgens kan iedereen een vrijwillige donatie doen om de kosten voor deze Rechtszaak te bekostigen. Lijkt mij dat dit voor meerdere zaken die het daglicht niet verdragen gedaan zou kunnen worden. De macht van de meerderheid is groter. We are the 99%!

  1. Tja, maar dan wordt het wel tijd dat de 99% hun mond gaat opendoen en zich verzamelt.. Op deze wijze houdt ook een shepperd dog een hele kudde schappen van een paar honderd onder controle… angst..

 8. Het is inderdaad zo dat er in de geneeskunde behandelingen toegepast worden die niet bewezen zijn. Maar er is een verschil tussen behandelingen die niet bewezen zijn, en behandelingen waarvan bewezen is dat ze niet werken. In de echte geneeskunde zijn er ook veel behandelingen waarvan wel bewezen is dat ze werken. In de sCAM zijn er in hoofdzaak behandelingen waarvan bewezen is dat ze niet werken, en geen enkel waarvan bewezen is dat ze werkt.

  Om maar 1 voorbeeld te geven. Dit artikel beweert dat accupunctuur een “bewezen maar vooral goedkope geneeskunst is”. Toevallig verscheen er enkele dagen geleden een goed artikel over deze “bewijzen” http://www.sciencebasedmedicine.org/index.php/chinese-systematic-reviews-of-acupuncture. Enkele zinnen hieruit (vertaald):
  “Accupunctuur is een van de meest bestudeerde praktijken in complementaire en alternatieve geneeskunde (CAM), en dit betekent dat er een grote hoeveelheid onderzoek kan ge-evalueerd worden.”
  “Zelfs in de ogen van accupunctuur onderzoekers, zijn de meeste accupunctuur onderzoeken slecht.”
  “talrijke systematische reviews hebben weinig echt overtuigend bewijs gegenereerd dat accupunctuur effectief is in het verminderen van pijn. ”
  “De studies van accupunctuur met de hoogste kwaliteit vinden consequent dat accupunctuur niet beter werkt dan een placebo”.
  Waarom zou sCAM dan op gelijke voet moeten behandeld worden als echte geneeskunde? In het beste geval werkt sCAM via het placebo-effect. De patient denkt dat hij zal genezen, dus voelt zich beter. De symptomen zijn verdwenen, maar ondertussen blijft de onderliggende oorzaak nog bestaan. En die zal dan vroeg of laat weer de kop opsteken. Als patient heb je het recht om een behandeling te ondergaan waarvan bewezen is dat ze niet werkt. Maar ik vind niet dat je mag verwachten dat de overheid je daar dan in steunt met een btw-verlaging.

  Als je het verschil wilt leren begrijpen tussen goede studies en slechte studies, en hoe dat wordt misbruikt in sCAM, dan kun je “Bad Science” van Ben Goldacre lezen; een boek ook aanbevolen door Guido J (www.wanttoknow.nl/gezondheid/big-pharma/hoe-ook-artsen-worden-misleid-door-big-pharma)

  1. Beste Koen,
   Medicijnen werken wel maar genezen niet. De reguliere behandelwijze geneest geen enkele systeemziekte. Hooguit kan men de patient klachtenvrij houden, goed voor de omzet maar niet voor de patient.
   De alternatieve geneeswijzen werken wel met geneeskrachtige middelen, vandaar dat steeds meer mensen naar een alternatief genezer gaan. Water stroomt toch naar het laagtste punt, dat houdt je niet tegen.

  2. Een 5000 jaar oude geneesKUNST is niet weg te praten Koen. Simpel. Als in officiële Chinese ziekenhuizen acupunctuur al gebruikt wordt als anesthesie bijv. Neem gewoon eens een kijkje en wellicht wat minder hard schreeuwen dat je het allemaal al weet..? http://www.youtube.com/watch?v=7Pf5Habm3O8

  3. @ koen
   Die anesthesie in de reguliere ziekenhuizen in china door middel van accupunctuur berust dan denk ik op een placeboeffect? De behandeling die mijn zus van het roken afhielp was ook iets met placebo?
   Wellicht appeleerd een en ander dan toch op het zelfherstellend vermogen van het lichaam. En is een placebo niet te verkiezen boven een chemische niet lichaamseigenstof die duurbetaald dient te worden en alleen de symptomen bestrijd? Als iets werkt is het goede medicijn imo wat het ook is!

  4. @Harry: sorry, maar je hebt het één en ander juist omgekeerd: sCAM kan hooguit de patient klachtenvrij houden, goed voor de omzet (en de “succesverhalen”), maar niet voor de patient. Antibiotica kunnen echt genezen waar sCAM dat niet kan; kankerbehandelingen worden steeds maar beter, en steeds minder mensen sterven aan kanker.

   @Guido: zo één youtube videootje… nu heb je me echt overtuigd! hahaha… Lees eens het boek “Bad Science” dat je zelf aanraadt, en leer eens hoe je het verschil aantoont tussen een behandeling die werkt, en kwakzalverij. En dat is niet met youtube of anekdotes…
   En enkel omdat iets al zeer lang wordt gebruikt, betekent niet dat het goed is. Aderlatingen werden honderden jaren gebruikt voor van alles en nog wat. Schedel-trepanatie werd duizenden jaren gebruikt, o.a. om krankzinnigen te behandelen. Nu gebruiken zelfs kwakzalvers dat niet meer.

   @Marcel: Kun je een betrouwbare bron geven, waar staat dat acupunctuur in Chinese ziekenhuizen als anesthesie wordt gebruikt? Dit is alvast wat http://nl.wikipedia.org/wiki/Acupunctuur er over heeft te zeggen: “Mao beval vanaf 1949 acupunctuur aan in plaats van de gebruikelijke chemische anesthetica, wellicht aangespoord door een tekort aan de gebruikelijke anesthetica. Een Amerikaanse delegatie onder president Nixon kreeg patiënten te zien die schijnbaar grote operaties ondergingen met alleen acupunctuur als anesthesie. Later bleek dat deze patiënten van tevoren waren geselecteerd op een hoge pijngrens en zwaar waren geïndoctrineerd. Daarnaast bleken ze stiekem morfine toegediend te hebben gekregen via een infuus waarvan eerder werd gezegd dat dit alleen vocht en voeding bevatte.” En als je aan wikipedia twijfelt, kun je altijd nog de bron nagaan die erbij gegeven wordt.

  5. @ koen
   Ik hoef helemaal niets te bewijzen. Ik heb met eigen ogen niet door mao geselecteerde mensen operaties zien ondergaan met als enige verdoving accupunctuur! o.a. een keizersnee, en operaties aan de benen . En nee er was geen ruggeprik gegeven .Verklaar even de mogelijkheid dat mij zus door middel van accupunctuur van het roken afkwam ze zal ook wel door mao zijn geselekteerd denk ik.En idd als je wikipedia niet gelooft kun je de door hen aangehaalde bron bekijken maar zijn dat alle beschikbare bronnen? ergo dat zegt geen moer. Ook ga je gemakshalve even voorbij aan mijn idee over de werkzaamheid van het door jou constant aanghaalde placebo effect. Als dat het al is dat werkzaam is wat is daar dan zo verkeerd aan? en in hoeverre is dit effect werkzaam bij door “de dokter gegeven pilletjes”? Daar hoor ik je dan weer helemaal niet over, kortom selektieve berichtgeving en oordelen van jouw kant . De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet zeg maar , dag koen!

  6. Overigens heeft antibiotica zijn langste tijd ook wel gehad is het niet? steeds meer resistentie wordt gemeld! Dat hoor je over colodiaalzilver dan weer niet , en ja ook daar heb ik ervaringen mee .

  7. Koen, wel even goed lezen graag. ik had het over systeemziekten niet over infectieziekten. Altijd jammer dat er allerlei amateurs op zo’n forum als dit aanwezig zijn.
   Trouwens ik ken talloze mensen die iedere dag trouw hun reguliere geneesmiddelen slikken maar never ever nooit genezen van hun kwalen. totdat ze bij een klassiek homeopaat zijn geweest of een andere alternatieve dicipline en dan blijkt het wel te kunnen genezen. Dus verdiep je eerst eens in de materie voordat je een beetje bijdehand gaat zitten doen.

  8. kankerbehandelingen worden steeds maar beter, en steeds minder mensen sterven aan kanker.
   De meeste patienten sterven door de behandeling zelf.

  9. Marcel (8.5): Anesthesie heeft te maken met pijn-controle, dus als je echt overtuigd bent dat je geen pijn gaat voelen, voel je het niet. Dat is dus een placebo effect. Zo kan ook hypnose voor anesthesie werken. Maar kun je nog een andere behandeling aanhalen waar acupunctuur “zeker” werkt? Kanker misschien?
   Aangezien jij enkel anekdotes verstaat: ik ken ook iemand die van het roken wou afgeraken. Ze probeerde acupunctuur, maar het werkte niet! Het is daarna wel gelukt met nicorette pleisters en begeleiding/morele steun door anderen die ook wensten te stoppen. Heb ik nu bewezen dat acupunctuur niet werkt? (Nee, want anekdotes hebben minimale bewijskracht).
   En ik onderschat zeker niet het placebo-effect, en vind zeker niet dat dat “verkeerd” is. In klinische studies ziet men ook steeds dat mensen zich beter voelen door het placebo-effect. Maar je moet een kat een kat noemen. Bij sCAM is er enkel een placebo-effect dat symptomen beïnvloedt; bij echte geneeskunde komt daar nog iets extra bij.OM nog eventjes te herhalen wat ik al schreef: “Als patient heb je het recht om een behandeling te ondergaan waarvan bewezen is dat ze niet werkt. Maar ik vind niet dat je mag verwachten dat de overheid je daar dan in steunt met een btw-verlaging.”

   @Marcel (8.6): hoe kun jij beweren dat er geen problemen zijn met colloïdaal zilver? Bestaan daar gegevens over? Voor zover ik weet bestaan daar alleen maar geruchten en anekdotes over? En daar kun je natuurlijk alles mee “bewijzen”.

   Harry (8.7): wel even goed lezen graag. Ik had het ook over kanker, dus niet alleen over infectieziekten. Altijd jammer dat er allerlei amateurs op zo’n forum als dit aanwezig zijn. Geef dan eens een voorbeeld van een systeemziekte waar echte geneeskunde enkel symptomen behandeld, en waar je kunt bewijzen dat sCAM echt geneest. Omdat ook jij blijkbaar graag van anekdotes houdt: een collega in een vorige job, ging jaren naar de homeopaat omwille van erge maagkrampen. Ze was overtuigd dat het werkte, maar ze is toch ook nog heel vaak thuis met ziekteverlof geweest. Voor zover ik weet is ze nog steeds niet verlost van haar maagkrampen.

   Harry (8.8): Van waar haal je die bewering? Complete nonsens!

  10. beste koen
   je reakties hier getuigen van een groot wellus nietes gehalte en dragen niet wezelijk bij tot een beter begrip van het genezingsproces . Je bent zeer selektief in je beantwoording en weerlegt zaken consequent met big pharma promo praat. Het ga je je goed ( zolang je uit de klauwen van big pharma blijft) dit was mijn laatste reaktie op jouw propagandawerk alhier.

  11. @Marcel.

   Beste Marcel,wat is er nu precies mis met het verhaal van Koen?Hij presenteerd een goed verhaal en stelt ook enige vragen,die door jullie niet beantwoord worden(oa.over collodiaal zilver).
   Bovendien praat hij niet neerbuigend,wat jullie,zoals altijd wel doen.
   @Harry
   Hoe kan jij in vredesnaam beweren,dat reguliere behandelwijze geen enkele systeemziekte geneest?Waar heb je die onzin vandaan?Waar staat dat?Wat ga jij bijv.doen,wanneer je door een hondsdolle hond wordt gebeten of door een giftige slang?Ga je dan naar een homeopaat of naar de reguliere arts voor een spuit?Wat doe je bij een longontsteking?Er zijn zat van die voorbeelden,waarvan ik (en Koen) het antwoord voor ons al voor 100% weten.
   .

  12. Marcel, dat is precies wat er loos is.. De waarheid in pacht pretenderen te hebben, de mr. Knowitall uithangen.. Foutloos lijken.. Brrrr…

  13. @Marcel (8.10): Dat welles-nietes spelletje dat ik zonet deed, is enkel om je aan te tonen dat je met anekdotes alles kunt ‘bewijzen’ –zoals jij probeerde te doen. Dit was de allereerste keer dat ik anekdotes heb gebruikt om een argument zogezegd te onderbouwen. Voor de duidelijkheid herhaal ik het nog eens: ik hecht geen belang aan anekdotes, want ze hebben minimale bewijskracht. Want het leidt enkel tot welles-nietes, en onderbouwt geen algemene principes.

   @Guido (8.12): Ik beweer nooit de waarheid in pacht te hebben. Je kunt het nagaan: ik heb al meerdere malen in reacties op ander artikelen laten weten dat ik bereid ben om van mening te veranderen, als er goede argumenten en antwoorden aangeleverd worden. Maar mijn lijst van onbeantwoorde vragen is ondertussen al wel vrij lang. Alleen al in reactie 8.3 en 8.7:
   – Kun je een betrouwbare bron geven, waar staat dat acupunctuur in Chinese ziekenhuizen als anesthesie wordt gebruikt?
   – Kun je nog een andere behandeling aanhalen waar acupunctuur “zeker” werkt?
   – Bestaan er gegevens dat er geen problemen zijn met colloïdaal zilver?
   – Is er een voorbeeld van een systeemziekte waar echte geneeskunde enkel symptomen behandeld, en waar je kunt bewijzen dat sCAM echt geneest?
   Ik zal mijn lijst van onbeantwoorde vragen rond ggo-mais, chemtrails, homeopathie, vaccinatie,… hier maar niet oplijsten. Ze staan in reacties op andere artikelen.

   Je noemt mij een ‘knowitall’. Ik zou eerder zeggen een ‘wanttoknow’. Ik wil graag weten of er een grond van waarheid zit in al die beweringen die ik hier lees, en wil andere lezers daar ook eens over laten nadenken. Maar blijkbaar weten jij, Marcel, en anderen hier eigenlijk niks, maar hebben jullie wel een uitgesproken opinie over alles. Een opinie die je blijkbaar niet kunt verdedigen en die dus op drijfzand is gebouwd. Ik zeg het je nog een keer: denk daar eens goed over na – dat klopt toch niet!

  14. Kijk dat bedoel ik nou. Zo’n dutchie snapt er dus ook niets van en haalt alles door elkaar. Ik ga het hem niet eens uitleggen. Waarom gaan dit soort gasten niet lekker op een forum zitten met al die skepsis-gekkies. Jan-Willem zal je met open armen ontvangen, heeft net als jij de ziekte van IWAB dus je zal je helemaal thuis gaan voelen.

  15. Kleine correctie. Jan-willen lijdt niet aan de ziekte van IWAB maar aan de ziekte van IWAAB. Hij weet namelijk altijd ALLES beter.

  16. Koen slaat met zijn laatste bijdrage de spijker op z’n kop. Niet zelfingenomen maar wel kritisch en gefundeerd. Jammer dat er dan meteen een paar op hun pik getrapt zijn en alles weer op big-pharma afwentelen. Erg jammmer, Koen geeft weer waar meer mensen op deze site, waaronder ik, tegenaan lopen. Veel interessante artikels waar we meer over willen weten, maar echt veel verder dan opinies komt het over het algemeen niet.

  17. Het is mijn doel niet om Koen van mening te doen veranderen. Het gaat om de beruchte ’tone-of-voice’. Het gaat over meningen opzettelijk verwarren met zg. objectieve standpunten.
   Het gaat over het opzettelijk weglaten van de simpele tekst ‘volgens mij’.. Dát verandert de ’tone-of-voice.. En zo wordt alles teruggebracht tot het simpele subjectieve gegeven, dat wat je vindt je mening is en geen objectieve observatie. Die bestaan namelijk niet, is mijn objectieve mening. 🙄 Succes verders..

  18. Guido, Ga nog eens terug naar mijn reactie 8 of 8.13, en zeg eens waar ik “volgens mij…” zou moeten toevoegen. Is er iets in die tekst waar ik iets beweer dat niet zelf-evident is, of waar ik niet verwijs naar de bron van die informatie? “volgens mij…” leidt enkel tot een opinie, en dus subjectief. Ik geef zelden een opinie en geef de voorkeur aan argumenten die onderbouwd kunnen worden met studies. Of ik stel een vraag, waar ik je uitnodig om een antwoord op te geven.

   Wat is een “objectief standpunt” trouwens? Ofwel heb je een standpunt, en dan is dat subjectief want het is een opinie; ofwel heb je iets objectief, waarover iedereen het wel eens moet zijn. Als ik bvb schrijf “Zelfs in de ogen van accupunctuur onderzoekers, zijn de meeste accupunctuur onderzoeken slecht.” Dan is dan geen standpunt, maar een objectief feit. Er zijn inderdaad acupuntuur onderzoekers die tot die conclusie zijn gekomen. En mocht je daar aan twijfelen, ik geef je de bron van mijn informatie, zodat je kunt nagaan of wat ik als objectief feit poneer, inderdaad zo is.

   Ondertussen wacht ik nog op antwoorden op mijn vragen in 8.13. Maar ik ben het eigenlijk al wel gewoon dat kritische bedenkingen hier op wanttoknow gewoon genegeerd worden… Watn het is veel gemakkelijker om iemand persoonlijk aan te vallen.

 9. de mensen zouden eigenlijk allemaal overmoeten stappen naar het alternatiefe gezondheid,s zorg .dan kan de fharma ghemie wel op doeken !en hoeft demensheid geen vergif meer in te nemen !
  WANT WAT DE NATUUR ONS BIEDT ?? DAT SCHAAD ONS NIET .MAAR HET GIF VAN DE FHARMA WEL

  1. Zulke acties bezig ik al heel lang ook naar Politieke partijen en de regering. Helpt het? Niet echt. Alleen de SP en de Partij voor de Dieren reageren met dat ze het in ontvangst hebben gekregen en soms krijg ik een persoonlijk bericht dat men ook niet gelukkig is met deze zaken en er wat aan proberen/probeerden te doen. Vaak met weinig succes.

 10. De zoveelste poging om ons in de slachtofferrol te houden en ziedaar, het lukt! Iedereen op de achterste benen vanwege dit onrecht. Natuurlijk is het onrechtvaardig, dat wisten zij ook allang, maar dat levert geen geld op, toch?

  Ik heb me er bij neergelegd en betaal voor datgene wat ik wil totdat de tijden veranderen. Van mij mag dat vandaag nog gebeuren.

  1. Ja, daar gaat het naar toe. Het gewone volk mag lekker blijven aanmodderen met die farmaceutische zooi, kun je tenslotte heel goed de symptomen mee onderdrukken.
   Dat genezen iets heel anders is dringt tot de massa toch niet door.

  2. Harry, jou uitspaakt past nog veel beter bij de sCAM (homeopathie, reiki, accupuntuur, chiropraxie,…): “Het gewone volk mag lekker blijven aanmodderen met die sCAM zooi, kun je tenslotte heel goed de symptomen mee onderdrukken. Dat genezen iets heel anders is dringt tot de massa toch niet door.” De zeer vele degelijke studies die al zijn gedaan voor deze ‘behandelingen’ hebben allemaal aangetoond dat het niet werkt, maar soms wel de symptomen onderdrukt via het placebo-effect (zie bvb reactie 8). Maar de overheid verbiedt deze behandelingen niet, en het dringt niet tot de massa door dat het niet werkt, waardoor die blijft aanmodderen met die sCAM zooi.

  3. Het valt op dat Koen, niet gehinderd door kennis, steeds de zaken wil verdraaien. Die degelijke studies worden wel gefinancierd door de FI hoor. Dus als jij die degelijk wil noemen mag dat van mij best, maar ga mij niet vragen om die serieus te nemen. Trouwens, ik denk dat ik toch wel iets meer kennis en ervaring heb dan onze Koen.
   Misschien pas je beter bij al die geen-stijl gekkies. Annabel zal blij met je zijn.

 11. Het is al een keer eerder gebeurd dat ze een verschillend BTW tarief wilden invoeren voor alternatieve geneeswijzen. Toen zijn er bij de parlementsleden zoveel protest-emails binnengekomen van verontruste en verontwaardigde Nederlanders dat men de maatregel niet heeft doorgevoerd. Dat is en blijft het enige wat helpt…. Laat dus iedereen zijn stem laten horen. Mail aan alle kamerleden (naam, bv: A.Slob gevolgd door @tweedekamer.nl) en zeg dat dit belachelijk is en niet mag worden doorgvoerd, dat dit discriminatie is van een bevolkingsgroep, onrechtvaardig, ontoelaatbaar, onbehoorlijk bestuur etc. Roep iedereen op om datzelfde te doen: dan kunnen we deze onzin wellicht weer tegenhouden!!

 12. @Harry, over kanker genezen wil ik je alleen maar vragen om eens Dr Rife te googlen.
  Hij genas al in 1931 16 mensen van kanker die al waren opgegeven. Om dat te vieren werd
  er een feest gegeven waar een heleboel artsen aanwezig waren, er zijn foto’s van gemaakt. Iedereen was enthousiast, kanker kon worden genezen. Maar waarschijnlijk is ook hier de farmacie voor gaan liggen.

 13. De bigpharma wordt vanuit haar hoofdkantoren bestuurd en dus vanuit daar de hele wereld wil beinvloeden. Als je alternatief geneest voor 100 euro per week van bijvoorbeeld Kanker, dan zijn regeringen toch helemal niet voor om jou te genezen? Kijk op phoenixtears.ca.
  Wij worden geregerd door misdadigers tegen de mensheid. Politici zullen zeggen dat ze nooit liegen, maar wel alles ontkennen.

 14. IMO , vele alterneuten staan zo te trappelen om erkenning , aansluiten bij die vereniging of bij de andere zodat ze zo’n bordje bij hun voordeur kunnen hangen waar erkenning op staat . Kunnen de cliënten een deel terugvorderen via hun zorgverzekering , bla die bla . In de praktijk worden ze dan plotsklaps 2 keer zo duur en kan je met de gratie god een klein percentage bij de zorgverzekeraar terugvorderen . Netto resultaat is negatief voor de cliënt . Even later worden de regels veranderd door regeringsmaatregelen en is het uiteindelijk resultaat dat alterneutenzorg niet te betalen is . Vakverenigingen dwingen je een bepaald tarief te handhaven , meestal rond de 65 euro per uur . Is dat in overeenstemming met jouw gevoel ? Als ik 30 klantjes a 30 euro per uur in de week zou doen , dan kan ik prima leven , paar klantjes niet in de boeken zetten als room op de melk . 4000 euro in de maand is voldoende , zelfs na alle belastingen .
  Het zoeken naar erkenning leidt vaak tot het verkopen van je ziel , met die 21 procent weet je precies weer waar je staat , netjes in het gareel in een systeem dat geen donder om je geeft .

 15. Bedankt voor dit artikel. De vereniging tegen kwakzalverij heeft deze BTW heffing erdoor gekregen door haar politieke invloed. Voor achtergronden hierover zie: http://www.iocob.nl/politiek/open-antwoord-aan-de-minister-van-vws.html
  Al lange tijd roept de vereniging tegen kwakzalverij van alles over alternatieve geneeswijzen en krijgt ze veel media-aandacht. Gemakshalve scheren ze alle alternatieve geneeswijzen over 1 cam.
  Ze doen voorkomen alsof de reguliere geneeswijzen wetenschappelijk zijn en de alternatieven niet. Ze “vergeten” te vermelden dat maar heel weinig reguliere geneeskundig handelen op wetenschap is gebaseerd en de meeste op ervaring is gestoeld net als in de alternatieve geneeswijzen. Prof. Smulders geeft het gebrek aan wetenschappelijkheid in de reguliere geneeskunde goed aan in deze lezing: http://www.youtube.com/watch?v=PRiSlU1ucqI
  Hij relativeert het ook. Als arts moet je goed naar je patient luisteren en met veel kennis en ervaring diagnostiseren en handelen.
  Of wat dat binnenkort ook als luxe gezien en wordt dit waardevolle deel van het artsenvak als minder wetenschappelijk gezien dan de protocollengeneeskunde. Wordt dit geneeskundig handelen als alternatief gezien en dan ook met BTW belast?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.