Advertentie

Farmafraude en hun overheidsbescherming..!!


Nog maar een artikel over Big Pharma en de wurgende greep die dit gedrocht steeds meer op onze maatschappij  uitoefent. Er is alle reden voor een nieuw artikel, want 3 verschillende gebeurtenissen maken dit beeld rondom Big Pharma alleen maar heftiger.. Er is op de eerste plaats de waarschuwing van een advocaat dat de megaboetes die de farmaceutische industrie de laatste 3 jaar heeft opgelegd gekregen, niets voorstellen..! Daar komt het op neer volgens hem, want de bedragen lijken astronomisch, maar staan in geen verhouding tot de winsten/omzetten die de farmaceutische INDUSTRIE per jaar binnenhengelt.

In de tweede plaats is er de conferentie van ministers in Amsterdam begin Oktober, waarin over het ontzaglijke mis-bruik van medicijnen werd gesproken. Een initiatief van onze minister Edith Schippers. Het blijkt dat jaarlijks wereldwijd voor maar liefst € 385 miljard aan medicijnen wordt verspild.. Dat is 50% van het totaalverbruik….!! En de overheid zich maar druk maken over de oplopende kosten van gezondheidszorg..! En in dit opzicht is de farmaceutische industrie zich een zelfregulerend mechanisme  kennelijk ook vreemd…
Maar met de verspilling van zo’n 24 miljoen ongebruikte Mexicaanse-griepvaccins -er werden er maar 10 miljoen uitgedeeld-, heeft ook de farmaceutische industrie toch écht een mega-imagoprobleem.

En nu juist over deze enorme vaccin-aankoopverspilling is veel te doen. Burgers die een rechtszaak begonnen tegen de Nederlandse staat om de contracten tussen overheid en de farmaceutische INDUSTRIE openbaar te maken, verliezen het van.. de Raad van State.. Deze heeft deze week een uitspraak van de Nederlandse rechter vernietigd, waarin deze besliste voor openbaarmaking.. Het contract tussen Ab Klink en de vaccins-leveranciers blijft dus ‘geheim’.. En waarom..? Om de onderhandelingspositie van het ministerie niet in gevaar te brengen.. De grootste kul die je kunt bedenken, want zelfs vooraf, met eigenmachtig genomen ‘geheimhouding’, slaagde minister Ab erin, om de meeste vaccins aan te schaffen en er de hoogste prijs voor te betalen..! Klinkklare-nonsens dus derhalve en kortom: tijd voor een update..

 

* * *
C

Farmafraude en overheidsbescherming..!!

2012 © WantToKnow.nl/.be

x

Megaboetes farmareuzen niet effectief
De afgelopen 3 jaar, kreeg de farmaceutische industrie meer dan US$ 11 miljard aan boetes opgelegd wegens criminele activiteiten en in totaal hebben tot op heden, maar liefst 26 farmaceutische bedrijven, waaronder 8 van de 10 grootste spelers op de markt, zich schuldig gemaakt aan fraude.Het lijkt erop dat de farmaceutische industrie, in navolging van de financiële sector het doel is geworden van top-executives die je op grond van deze wetsovertredingen zou kunnen betitelen als ‘zakkenvullende machtswellustelingen’..

2009: Minister van Volksgezondheid Ab Klink, omgeven door zijn 2 onaantastbaar lijkende experts.. Een eigen visie kwam nooit naar voren bij Klink, want zijn beleid tolde en draaide, ook toen wantrouwen rondom de aanschaf van 34 miljoen griepvaccins -terecht blijkt nu- boven water kwam, liet Klink ‘derden’ het onderzoek doen…

Wij plaatsen dit bericht, dat o.a. is gebaseerd op de Engelse krant ‘Independent’ (HIER) in relatie tot een ander bericht waar de farmaceutische industrie bij betrokken is.. Het gaat in dát bericht over het besluit van de Nederlandse Raad van State om de overheidscontracten met farmaceutische bedrijven NIET openbaar te maken..! Dit als uitspraak op een rechtszaak die al sinds 2009 loopt over de aanschaf van het Mexicaanse griepvaccin door minister Ab Klink van Volksgezondheid. Een groep burgers voerde een rechtszaak tegen de overheid met betrekking tot de openbaarmaking van de contractuele feiten tussen overheid en farmacie, inzake de aanschaf van genoemde vaccins.

Pas na een beroep van het FD en RTL op de WOB, de ‘Wet Openbaarheid Bestuur’, werd in 2011 de prijs voor de aanschaf van de griepvaccins vrijgegeven.. Het blijkt te gaan over een bedrag van zo’n € 340 mln, wat neerkomt op bijna € 10 per vaccin. En daarmee werd Nederland in een klap, één van de best betalende H1N1-klanten van BigPharma-reuzen ‘Novartis’ en ‘GSK’. (Zie het staatje hieronder)
Maar de Raad van State besliste inmiddels dat de contractvoorwaarden geheim dienen te blijven…! Maar het zijn juist déze gegevens, die burgers in onze democratie een indicatie kunnen geven in hoeverre Klink zich een oor heeft laten aannaaien door deze farmaceuten, zoals andere landen dat NIET hebben laten doen.. Veel andere Europese landen hebben uitsluitend voor de Mexicaanses-griep risicogroepen besteld. Of ze drongen aan op snelle naleveringen van vaccins.

Ter vergelijking om het Nederlandse beleid af te zetten tegen onze buurlanden:

 • Spanje betaalde € 7 per vaccin en nam een optie op 37 miljoen doses en betaalde pas ná afname van de Mexicaanse griepvaccins. Dat werden er uiteindelijk 13 miljoen (van de optie van 37!)
 • België bestelde 12,6 miljoen Mexicaanse griepvaccins voor € 8 per stuk en leverancier GSK kocht naderhand hiervan zo’n 4,2 miljoen doses terug.
 • Frankrijk bestelde 94 miljoen vaccins voor € 9 per stuk, maar die aankoop bestond grotendeels uit opties.
 • Duitsland bestelde 50 miljoen doses Mexicaanse griepvaccins, voor € 7 per stuk.
 • Nederland bestelde dus VOOR DE HELE BEVOLKING 2 VACCINS, dat zijn 34 miljoen vaccins x € 10,- (!!) per vaccin..! En Nederland nam geen optie..!

Vergeleken met deze voorwaarden en prijzen heeft Nederland dus een heel bijzonder positie..! Het argument van toenmalig minister Klink, dat de openbaarmaking van gegevens de Nederlandse overheid zou benadelen bij toekomstige onderhandelingen, stuitte al op fronsende wenkbrauwen in zelfs de farmasector. De prijzen van vaccins blijken namelijk de afgelopen tien jaar, sinds de industrie de productie van vaccins heeft overgenomen van de overheden, vervijfvoudigd! Er is bovendien geen sprake van vrijemarktwerking omdat slechts enkele aanbieders geregistreerde vaccins kunnen leveren. De overheden, die nationaal aanbesteden, hebben weinig keus aangezien de producenten de prijzen dicteren. Dus over het ‘onderhandelen’ waar Klink over sprak is geen sprake.. Maar Ab Klink, waar ging het dan WEL om..??

Wantoestanden farmaceutische INDUSTRIE
De omvang van de wantoestanden, voor het eerst in kaart gebracht, ondermijnt het vertrouwen in de industrie en houdt klinische vooruitgang tegen, zo blijkt uit twee studies die in het vooraanstaande tijdschrift ‘The New England Journal of Medicine’ zijn gepubliceerd. Het zijn nou net de gerenommeerde advocatenkantoren die hebben gewaarschuwd dat de miljardenboetes niet effectief genoeg zullen zijn om het gedrag van deze industrie te veranderen. We vergeten nog weleens dat we praten over een INDUSTRIE, in plaats van te kijken naar Big Pharma als een soort Florence Nightingale..

Kevin Outterson

Het is met name advocaat Kevin Outterson, verbonden aan de Boston-universiteit, die duidelijk maakt dat de boetes slechts een fractie zijn van de totale inkomsten van de farma-giganten. De US$ 3 miljard-boete die GSK kreeg was 10,8% van 1x de jaaromzet van dit bedrijf en ook de boete van US$ 1,5 miljard die werd opgelegd aan ‘Abbott Laboratories’, komt overeen met zo’n 12% van éénmaal de jaaromzet. Advocaat Outterson maakt duidelijk dat er weinig tot niets wordt gedaan om het systeem te verbeteren! En hij pleit er dan ook voor dat bijvoorbeeld de topexecutives van deze BigPharma-kolossen worden bestraft, in plaats van de bedrijven als geheel. Ook GlaxoSmitKlein kreeg  een miljardenboete, maar werd niemand verantwoordelijk gehouden voor het wangedrag.

Huisarts Hans van der Linde: “Er is geen valide bewijs dat jaarlijkse vaccinatie van gezonde ouderen en risicopatiënten effectief is. De macht van de pillenfabrikanten is groot. De grenzen zijn steeds meer opgeschoven, ook door de rol van adviseurs op het terrein van vaccinatie, zoals Ab Osterhaus of Roel Coutinho.’

Artsen zijn de sleutelfiguren!
Het vertrouwen onder met name artsen in de farmaceutische industrie is inmiddels zo diep gedaald, dat ze geneesmiddelenonderzoeken die worden gefinancierd door de industrie beginnen te boycotten. Kijken we in Nederland bijvoorbeeld naar de fantastische rol die huisarts Hans van der Linde vervult in dit kader, dan kunnen we alleen maar hoopvol zijn. Het boycotten door artsen van geneesmiddelenonderzoek kan ook vergaande gevolgen hebben, omdat het grootste deel van het medische onderzoek wordt gefinancierd door de farmaceutische industrie.

Maar hoe bizar is het nu dat onze Raad van State beslist dat de onderhandelingsruimte van de/een minister belangrijker is dan openbaarmaking van contractgegevens, die in het belang zijn van de burgers in het algemeen, maar de democratie in het bijzonder! Nou de beer is kennelijk nu los, nu de minister van Volksgezondheid en BigPharma-vaccinproducenten contracten geheim mogen houden.
Het is dus ten ene male onmogelijk voor de Nederlandse burger/belastingbetaler om Ab Klink’s aankoopbeslissing van het ‘Mexicaanse-grieppandemische-vaccin’ te controleren. En de ene vraag is of daar alle reden toe is, zie je in het staatje hierboven.! Het antwoord daar weer op, is ‘JA!’.. En de andere vraag is dus nu, wie dit controleren nu dan wél doet..?

Aankopen van Mexicaanse griepvaccins
Het blijkt dat het beleid van Ab Klink hem ook op kritiek kwam te staan van zijn eigen directeur-generaal van het ministerie (Volksgezondheid). Het Financiële Dagblad blijkt over een vertrouwelijke notitie te beschikken, die op last van de rechtbank in Den Haag diende te worden overhandigd aan de krant. Het gaat daarbij om een notitie van de directeur-generaal, Paul Huijts.

Symbolische foto? ‘Topviroloog’ Ab Osterhaus in de ’twilight zone’?

Deze directeur-generaal van het ministerie schrijft op 10 juni 2009 in zijn/deze notitie aan Ab Klink: ’We weten dat Frankrijk, Engeland en Italië een hoeveelheid vaccin hebben besteld ter grootte van de gehele bevolking, gebaseerd op één vaccinatie.’
En onder aan de pagina schrijft Huijts daarbij: ‘Minister, de kans is groot dat we met deze maximale aanschaf te veel kopen. Ik zie echter niet hoe we, gegeven de adviezen van de topvirologen van Nederland, de hoeveelheid vaccins nu verder kunnen afbakenen. Achteraf zal dit niet uit te leggen zijn als de keuze verkeerd blijkt.’

Medicijnverspilling
Hoe is het in dit verband ook mogelijk dat berekend is dat op geneesmiddelen wereldwijd € 385 miljard per jaar kan worden bespaard als er beter mee wordt omgegaan..? Een calculatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die is gemaakt voor minister Schippers van Volksgezondheid, naar aanleiding van een internationale top voor ministers van Volksgezondheid over verantwoord gebruik van geneesmiddelen, die begin Oktober in Amsterdam plaatsvond…

Volgens deze WHO-calculatie wordt maar liefst 50% van de geneesmiddelen onjuist (!) goed gebruikt, dat komt doordat artsen ze bijvoorbeeld ten onrechte voorschrijven, of dat apothekers ze verkeerd klaarmaken. Maar ook omdat patiënten ze niet of niet volgens voorschrift innemen. In juni bleek uit onderzoek dat patiënten in de thuiszorg in Nederland, gemiddeld voor zo’n € 100,- aan overgebleven medicijnen, verbandmiddelen e.d. in huis te hebben. Op deze ministersconferentie werd besproken hoe de verspilling kan worden tegengegaan.

De WHO gaf kennelijk tevens advies bij de gemaakte calculatie, en adviseert dat deze verspilling tegen te gaan door bijvoorbeeld nationale inkoopsystemen op te zetten. En door het opstellen van een lijst van essentiële medicijnen en betere richtlijnen voor behandeling zou -volgens de WHO-  verspilling tegen kunnen worden gegaan. Geen woord van de WHO over het aanpakken van fraude door Big Pharma..

Conclusie
Het is aan iedere Nederlandse burger om zich te weer te stellen tegen deze dreigende gang van zaken; het is aan iedere burger om artsen te steunen in hun ongelijke strijd tegen slappe overheden die niet optreden tegen het geraffineerde spel van Big Pharma. Wij van WantToKnow.nl waarschuwen al sinds onze oprichting -met veel bewijsmateriaal!- dat het BigPharma-gedrocht onze samenleving in de tang heeft. (Kijk eens naar onderstaande lijst van artikelen, waar je eenvoudig kunt klikken en over deze geraffineerde massale fraude kunt lezen..)

Het is aan ons om het ‘grotere plaatje’ te zien en dit artikel mag daar hopelijk toe bijdragen!

* * *

Relevante artikelen hier op WantToKnow.nl:

* Geneeskunde: van kunst naar kunde en geknutsel HIER

* Onderzoeker van BigPharma geeft fraude toe HIER

* Journalistieke hoerderij, het geval Simon Roozendaal HIER

* Journalisten gemanipuleerd en HPV-campagne van start HIER

* Medische promotie-onderzoek door ‘ghostwriting’: SCHANDALIG! HIER

* Klokkenluider zet medische wereld te kijk HIER

* Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen! HIER

* Belangenvertrengeling vaccinatie-adviseurs HIER

* Hebzucht versus Gezondheid HIER

* Tamiflu is een hoax; Tamiflu is dus fraude HIER

* Megacorruptieschandaal in de WHO (De Wereldgezondheidsorganisatie) HIER

* En dan nu… Het vaccin voor een ‘rusteloze vagina’.. HIER

* De leugen regeert: De grote grieppropaganda! HIER

* Dr. Rauni Luukanen: een bijzonder verhaal.. HIER

* De Poolse minister spreekt zich WEL uit, meneer Klink! HIER

* Onnodige vaccinaties; een insider klapt uit de school.. HIER

* Dr. Ghis doet haar mond open! HIER

* Het griepvaccin: belangstelling of belangenverstrengeling HIER

* Farma probeert met eigen tijdschriften haar verhaal officieel te doen lijken! HIER

* Geld bepaalt uitkomst Griepvaccin-studies HIER

* Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid HIER

* Nu alle jongens aan het HPV-vaccin..? HIER

* Farmaceuten krijgen juridische opdoffer in de VS! HIER

* 40 Miljoen mensen gebruiken Prozac! Maar het werkt niet, zeggen wetenschappers..! HIER

* De FDA blijkt corrupt! HIER

7 gedachten over “Farmafraude en hun overheidsbescherming..!!

 1. mensen, je moet ook NOOIT naar de Raad van State gaan als burger. De Raad van State = de overheid. Denk je nou werkelijk dat die recht spreken? Zie ook de vml bestuursrechter A.Q.C. Tak, die ontslag heeft genomen juist om deze reden:

  http://www.baszeeland.info/node/52

  De burger is kansloos in de rechtszaal. Heeft geen enkele zin. Als je recht zoekt moet je elders zoeken, zeggen ze…

  1. Heb zomaar het idee dat de RvS een vooruitgeschoven post is van Hare Majesteit.. En je weet wat Hare Majesteit flikt.. Pardon.. zich meent te kunnen permiteren.. HIER

  2. We weten inmiddels toch wel wie de scepter zwaait bij de RvS? Dhr. P.H. Donner. Een grotere huichelende leugenaar heb ik nog nooit gezien!

 2. Het is een illusie te denken dat de overheid er voor jou is. Je mag stemmen en voor de rest opzouten. Wij zijn er voor hun. Wij zijn de melkkoeien en als er geen melk meer uit ons is te persen of te weinig mag je het bekijken en pas dan zul je merken hoe volksvijandig ze zijn. We gaan het nog beleven hoe ze in werkelijkheid zijn. Het gaat alsmaar door de brutale schofferingen van het recht, van het uitpersen en steeds openlijker alsof ze van niemand meer wat te duchten hebben en misschien is dat heden ten dage ook wel zo. De mensen zijn zo door de mangel gehaald.
  De stinkende media heeft daar ook zo hun best voor gedaan in dienst van de stinkende top. De propaganda, indoctrinatie en mooie beloftes telkens weer, heeft gewerkt met daarbij het dreigende en angst veroorzakende taalgebruik van de heren politici e.d. Dat zijn geen humane mensen daar in de top. Dat zijn beesten! Verscheurende beesten die er misschien soms wel aaibaar uitzien, maar pas op! Harteloze apparaten! Onvoorspelbaar voor de “slapenden” en “gelovigen” maar zeer voorspelbaar voor de wakkeren.

  Vandaar ook de steeds hardere straffen en optredens, omdat wakkeren tegengas willen geven en dat is nou net niet de bedoeling. Dan doorkruisen deze alle plannen van de overheid en aanverwanten en ze verpesten de kansen op nog meer geld, macht en duistere seksspelletjes. Het stinkt zo ontzettend in die bovenlaag van de maatschappij, dat is niet meer schoon te wassen, zelfs niet met lysolzeep!

 3. Het is meer dan walgelijk dat politici zich keer op keer fouten en wanprestaties kunnen permitteren zonder ervoor gestraft te worden.
  Sterker nog, ze hoeven zich blijkbaar helemaal nergens voor te verantwoorden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.