Advertentie

Artsen geven toe: ‘Kankerdiagnose uit winstbejag’..


Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! 'Gewoon' een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..!
Het grote probleem.. Jouw goede gezondheid is niet gunstig voor Big Pharma.. Hun winstgevendheid komt via de verkoop van medicijnen. Simple as that! ‘Gewoon’ een industrie dus: de zogenaamde farmaceutische industrie..! Waren het vroeger pilletjes die je beter zouden moeten maken; tegenwoordig ligt het verkooopaccent op de andere 96% van de bevolking: ‘mensen gezond houden’…! Vooral vaccinaties zijn het gouden kalf voor Big Pharma.

x

x

Meer artsen geven toe:

Uit winstbejag worden valselijk kankerdiagnoses gesteld..

2016 © WantToKnow.nl/be (vertaling L.Smit)

(origineel: Dave Mihalovic
Arts in natuurgeneeswijzen, kanker- en vaccinonderzoeker)

x

Big Pharma bribe moneyHet komt vaker voor dan je denkt: artsen die betrapt worden, bij het zich niet houden aan de door hen afgelegde eed. Daarbij de onjuiste diagnose ‘kanker’ stellend, bij gezonde individuen. Om snel geld te kunnen verdienen aan o.a. de gevolgen van giftige chemotherapie.. Waarom zouden artsen als enigen niét liegen, wanneer de hele kankerindustrie van begin tot eind een gigantische fabricage is? Is het een wonder, als door kankerverenigingen wereldwijd financieel de nadruk wordt gelegd op chemotherapie en bestraling, terwijl aan preventie bijna niets wordt gedaan?

Tja, met de preventie van ziekte verdienen artsen niets, met zieken behandelen wel. Neem Dr. Farid Fata, een prominente oncoloog uit Michigan, die een jaar geleden in de rechtbank heeft toegaf dat hij opzettelijk ten onrechte bij gezonde mensen de diagnose kanker stelde (HIER). Fata bekende ook chemotherapie voorgeschreven te hebben om geld te verdienen..

Waren zijn patiënten geschokt?
Reken maar. Natuurlijk waren ze geschokt, want wie vermoedt dat een dokter een valse diagnoses stelt om snel geld te kunnen verdienen? Het is gewetenloos. Toch gebeurt dit met de diagnose ‘kanker’ en met bijna elke ziekte, waardoor artsen extra inkomsten kunnen genereren door middel van commissies op basis van het aantal patiënten dat wordt behandeld met een specifieke geneesmiddel. Mensen worden gebruikt als handelswaar, zo simpel is het.

Veel van deze gewetenloze artsen zijn als gewetenloze zakenlui. Het enige verschil is dat ze jouw gezondheid en vertrouwen in hun handen hebben – een zeer gevaarlijke combinatie wanneer het om geld gaat, volgens Dr Mohammed Sayed, een gepensioneerde oncoloog, die toegeeft tegenwoordig deze trend steeds vaker tegen te komen. “Het was mijn keuze”, zei Fata tijdens de verbazingwekkende schuldbekentenis, waarin hij de namen van een groot aantal voorgeschreven medicijnen opdreunde, die hij door de jaren heen aan zijn patiënten had voorgeschreven. Bij elke bekentenis, uitte hij deze woorden:

“Ik wist dat het medisch gezien helemaal niet nodig was..”

Fata werd beschuldigd van het runnen van een US$ 35 miljoen kostend, zorgfraudesysteem, het bedrag waarvoor de overheid was benadeeld voor onnodige oncologie en hematologiebehandelingen. Fata heeft het frauduleuze systeem volgehouden vanaf 2009 tot 2015, in verschillende medische praktijken, waaronder de Michigan Hematologie Oncologie Centers met kantoren in Clarkston, Bloomfield Hills, Lapeer, Sterling Heights, Troy en Oak Park.

prostaatVolgens de overheid had Fata 1.200 patiënten en ontving hij een ruwe US$ 62.000.000 van Medicare; Hij had voor meer dan US$ 150 miljoen gefactureerd. Advocaat van het Openbaar Ministerie Barbara McQuade zei dat ze van plan is levenslang te eisen, Fata’s zaak is in haar kantoor de meest flagrante medische fraudezaak ooit. Fata heeft niet alleen de overheid schade berokkend, maar ook zijn patiënten.

Liegen met statistieken..
Een ander voorbeeld is prostaatkanker. Artsen geven valse prognoses zonder de patiënten de exacte feiten te verstrekken. Een prostaat bloedonderzoek (PSA) zoekt naar een prostaat-specifiek antigeen, een eiwit dat wordt geproduceerd door de prostaatklier. Hoge niveaus worden in verband gebracht met prostaatkanker. (zie ook onze artikelen over prostaatkanker, oa. HIER en HIER)

Het probleem is, dat de associatie is niet altijd correct is en als het wel zo is, dan hoeft prostaatkanker niet per se dodelijk te zijn. Wist je dat ‘slechts’ 3% van de mensen sterven aan hun prostaatkanker. De PSA-test leidt meestal tot ‘overdiagnose’, tot biopsies en behandelingen, waarbij de bijwerkingen impotentie en incontinentie zijn.. Waarom dan in godsnaam deze test..??!

Herhaaldelijke biopsieën kunnen bovendien de verspreiding van kankercellen door het spoor van de naald tot gevolg hebben, of uitzaaiingen door het lekken van cellen in de bloedbaan of in het lymfestelsel. Meer dan 90% van de artsen die patiënten aanraden om kankerbehandelingen te ondergaan zullen commissie ontvangen voor elke behandeling die de patiënten krijgen. Dit is riskant en kan op de lange termijn dodelijk zijn, voor die mensen, die niet weten hoe zelf te zorgen voor hun gezondheid; voor die mensen, die naar de valse statistieken kijken en zich daardoor laten overhalen.

Er zijn tientallen uitstekende studies gedaan naar mannen die naar aanleiding van biopsie kanker in de prostaat hebben ontdekt. In meer dan 97% van de gevallen verspreidt de kanker zich niet of de patiënt sterft aan iets heel anders, lang voordat er uitzaaiingen zijn. In de 3% waarbij de prostaatkanker agressief is en schadelijk voor de patiënt, is deze bij ontdekking al zover verspreid dat er niet meer geopereerd kan worden, en dat was al zo lang voordat de tumor ontdekt werd.

Bevolkingsonderzoek borstkanker dient ook kritische te worden benaderd, in plaats van een klakkeloze acceptatie..!
Bevolkingsonderzoek borstkanker dient ook kritische te worden benaderd, in plaats van een klakkeloze acceptatie..! Steeds meer bewijzen tonen aan dat deze onderzoeken eerder gevaarlijk dan nuttig zijn.. (klik op afbeelding voor artikelen op deze site)

Arts en opleiding; wat leert de a.s. dokter daar..?
Na zoveel onderwijs op emotioneel, mentaal gebied en de fysieke toestand van de mens, zou je verwachten dat een arts voor zijn of haar patiënten een stuwende kracht van goede wil zal zijn. Helaas, teveel artsen vinden niet het welzijn van hun klanten het belangrijkste. De noodzaak om hun ego op te peppen, hun zelfbehoud en de zoektocht naar geld, kunnen leiden tot schade bij de patiënt.

Aan vrouwen wordt verteld dat het weghalen van de baarmoeder tot genezing leidt voor baarmoederkanker en vele andere klachten. Dit is helemaal niet waar. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen enkele verbetering is in de kans op overleving, hoe vaak ook deze onnodige agressieve behandeling wordt ondergaan. Screening op borstkanker heeft geleid tot een toéname van sterfte door borstkanker en er wordt niets gedaan aan preventie (voor Engelstalig artikel zie (HIER).

Mammografie, wetenschappelijk gerotzooi..!!
Ondanks dat er geen enkel bewijs is voor de werkzaamheid van periodieke mammografie, suggereren de Society of Breast Imaging (SBI) en het American College of Radiology (ACR) dat borstkankerscreening zou moeten beginnen op 40-jarige leeftijd en nog eerder bij bepaalde risicopatiënten. Dit zijn weliswaar Amerikaanse aanbevelingen, maar hier in Nederland en elders in Europa lijkt men geneigd, als een kip zonder kop achter deze regels aan te lopen.. ONZIN echter, zo blijkt uit veel Europees onderzoek inmiddels. (klik op plaatje hiernaast!)

In het tijdschrift van de American College of Radiology (JACR) zijn de aanbevelingen van SBI en ACR gepubliceerd: de jaarlijkse screening van borstkanker zou op de leeftijd van 40 zou moeten beginnen (Journal of the American College of Radiology (HIER)). Bij vrouwen in de ‘hogere risico’-groep zelfs al vanaf dertig 30 jaar. Het aantal vrouwen tussen 25 tot 39 jaar in Amerika met gevorderde borstkanker is echter bijna verdubbeld tussen 1976 en 2009; dit verschil is te groot om een kwestie van toeval te zijn; het zegt meer over de diagnoses.

Een verontrustende studie werd gepubliceerd in het New England Journal of Medicine (HIER). De maatschappelijke aandacht wordt gevestigd op het feit dat mammografie meer schade veroorzaakt dan dat het goed is voor de miljoenen vrouwen die de afgelopen 30 jaar geloofden in screening als primaire strategie in de strijd tegen borstkanker. Het gaat gewoon om geld, dat is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Is het niet tijd om eindelijk die trend te herkennen?

Inmiddels een van de meest gebruikte, maar ook meest omstreden behandelingsmethode van kanker: chemotherapie. Uit de cijfers blijkt terecht argwaan..!
Inmiddels een van de meest gebruikte, maar ook meest omstreden behandelingsmethode van kanker: chemotherapie. Uit de cijfers blijkt terecht argwaan..!

Het wellicht grootste sprookje: Chemotherapie geneest helemaal niet..!
Chemotherapie stimuleert de groei van kanker; het zorgt ervoor dat je lichaam langzaam kapot gaat. Chemotherapie geeft op de lange termijn meer sterfte. De meeste patiënten die chemo ondergaan sterven snel ofwel worden na de chemotherapie 10-15 jaar lang geplaagd door allerlei ziekten. Chemotherapie vernietigt het immuunsysteem, verhoogt de neuro-cognitieve achteruitgang, verstoort het endocriene functioneren en veroorzaakt orgaan- en stofwisselingtoxiciteit.

Patiënten leven door, eigenlijk in een permanente staat van ziek-zijn, tot aan hun dood. De kankerindustrie marginaliseert de veilige en effectieve behandelingen tegen kanker, terwijl de door hun gepatenteerde, dure en giftige remedies worden gestimuleerd, waarvan de risico’s elk voordeel overschrijden. Dat is waar ze goed in zijn en ze doen het omdat het simpelweg veel geld oplevert.

De reden waarom de 5-jaar overleving de standaard is gemaakt, is omdat het bij de meeste kankerpatiënten lichamelijk bergaf gaat na deze periode. Dat is slechte reclame en de kankerindustrie weet dat. Ze willen het publiek niet het ware percentage statistische sterfte door uitzaaiingen op langere termijn geven, 97%! Als we de statistieken op lange termijn voor alle vormen van kanker die cytotoxische chemotherapie hebben toegediend gekregen bekijken, 10 + jaar; en de objectieve gegevens van rigoureuze evaluaties inclusief de kosteneffectiviteit en de impact op het immuunsysteem, kwaliteit van leven, morbiditeit en mortaliteit erbij betrekken, dan zou het heel duidelijk zijn dat chemotherapie weinig bijdrage levert aan de overleving bij kanker.

CancerMeme2

Een dergelijke studie door onafhankelijke onderzoekers naar chemotherapie is nooit gedaan. De enige beschikbare studies zijn door de kankerindustrie gefinancierd en geen van die studies heeft ooit de bovenstaande variabelen gekwantificeerd. Waarom? Geld, hebzucht en winst houden de kankerindustrie draaiende, daarom. Het kanker-establishment moet niets hebben van de waarheid, omdat er geen winsten te behalen zijn als de ziekte wordt uitgeroeid. Er is geen bestuursorgaan in de wereld welke consumenten beschermt tegen deze giftige therapieën of zelfs tegen bekende kankerverwekkende stoffen in ons voedsel en in onze omgeving, want ook dat zal de eruit voorkomende winst stopzetten.

Het is een gigantische industrie..!!
De meest krachtige anti-carcinogene planten in de wereld, zoals cannabis, worden gedemoniseerd en illegaal gemaakt, omdat ze zo effectief zijn in het doden van kankercellen, zonder enige bijwerkingen. En wist je dat cannabinoïden zó efficiënt in de behandeling tegen kanker zijn, dat de Amerikaanse regering ze in 2003 heeft gepatenteerd..? Kunnen ze ze weer controleren; er in ieder geval goed geld aan verdienen. (HIER). Indien dit ‘wondermiddel’ nu eens EERST zou worden gebruikt door de orthodoxe geneeskunde, dus als wegsnijden, wegbranden, giftige chemotherapie en bestralingen vooralsnog zouden worden vermeden, dan zou genezing voor 90% gemakkelijk te bereiken zijn.

Maar feit is, dat de leiders in de medische gemeenschap absoluut geen interesse hebben in het vinden van een ‘wondermiddel’. Een wondermiddel zou de farmaceutische bedrijven honderden miljarden dollars kosten en patiënten zouden minder ziekenhuisopnames hebben, minder doktersbezoeken, enz.

FDA marijuhanaJe kunt de oncoloog vragen waarom de kansen op overleving slechts 3% zijn (daarbij al hun statistische wartaal zoals ‘5-jaarsoverleving’ en misleidende termen als ‘remissie’ en ‘reactie’ negerend), terwijl het gebruik van zoiets als DMSO (HIER) de kans op overleving tot meer dan 90% zou vergroten. Het ter sprake brengen van DMSO zal de meesten van de oncologen tot zwijgen brengen…

Waarom? Omdat DMSO een natuurlijk product is, dat kan niet worden gepatenteerd en rendabel worden gemaakt, omdat het in het grote hoeveelheden gratis en voor niets wordt geproduceerd door de houtindustrie. Dr. Farid Fata is daarmee dus slechts een gevolg van het systeem. Er zijn duizenden wettig praktiserende artsen en oncologen in de Verenigde Staten en in de rest van de wereld, die zich schuldig maken aan dezelfde misdaden, maar omdat zij onder de radar vliegen, worden zij nooit gepakt.

Als we doorgaan met deze poppenkast, het publiek laten geloven dat met vergif kanker kan worden behandeld, dan zullen mensen blijven sterven en de artsen zullen geld blijven verdienen tot aan de dag dat hun patiënt sterft. Zo af en toe kunnen we een aantal van hen betrappen, zoals Dr. Fata. We beweren dat hij vogelvrij is, verbannen hem en bezoedelen zijn reputatie. Want een gezond persoon zou nooit onnodig mogen worden blootgesteld aan chemotherapie, alleen omdat een arts zo nodig meer geld wil verdienen.

We kunnen de arts die om geld gif voorschrijft aan een gezonde persoon hard veroordelen en juridisch vervolgen, maar we accepteren met trots de arts die om geld vergif voorschrijft aan een ongezonde persoon. Hoe het paard achter de wagen wordt gespannen en de nietsvermoedende patiënt geen patiënt is, maar klant van de verkopende dokter..

doktoren kankerquotes

69 gedachten over “Artsen geven toe: ‘Kankerdiagnose uit winstbejag’..

  1. Inderdaad. En de waarheid vermoed ik. Maar het blijft moeilijk dit onder ogen te komen na het verlies van mijn vrouw..

 1. Zoladex 10,8 implantatiestaafje, het stond eerst voor 834 euro te koop op internet, nu erg gedaald. Ieder geval de uroloog schreef het nadrukkelijk voor omdat mijn vader opeens uitzaaiingen had gekregen in de botten(zonder pijn) en opeens prostaatkanker terwijl het PSA-niveau o.k. was.
  De doctors weten het niet of zien mensen als pinautomaten dus zoek alles zelf op en ga voor natuurlijke medicijnen. Je lichaam is jouw goddelijke tempel en van niemand anders. Hier is een powermedicijn: https://www.youtube.com/watch?v=2hIxoMmPHKQ

 2. Dit verhaal is vele malen groter. Ultrafijnstof veroorzaakt bij iedereen overal in het lichaam ontstekingen. Maar ultrafijnstof als oorzaak van een ziekte zal nooit of te nimmer uit de diagnose blijken. Er worden dus altijd verkeerde diagnoses gesteld en in een aantal gevallen eindigt dat door dood door verkeerde medicatie. Dit is de reden dat slechts 12% van de medicatie werkt en dat er miljoenen mensen per jaar overlijden door medicijngebruik.

 3. Waarom is canabis HET kaker medicijn. Omdat het de meest krachtige ontstekings remmer op aarde is. Het remt de ontstekingingen die het ultrafijnstof dat in de atmosfeer alom aanwezig is. Ik gebruik het nu zelf ook en ik zie langzaam gezondheidsproblemen weg gaan die er jarenlang waren.

  Kanker wordt veroorzaakt doordat het zenuwgestel ontstoken is. Daardoor kunnen de electrische signalen van de hersenen de organen slechter bereiken. Hierdoor ontstaan er communicatie problemen tussen de hersenen en het lichaam met als gevolg chronische ziekten, burnout en kanker etc. Kanker is eigenlijk een hersenziekte. Waarom wordt je high van marijuana? Het is een van de symptomen van genezing van hersenen.

 4. heeft erg lang geduurd voor dit nieuws nu openbaar is gemaakt
  in 1978, mocht ik bij een vriendin mee kijken toen er een er een borst onderzoek bij haar gedaan werd, heb toen besloten dit nooit te laten doen, borsten helemaal plat drukken tussen stalen platen never ever dacht ik.
  Was 32 en had knobbels onder mijn arm, werden er gewoon uitgesneden, bij de check up zei de chirurg, nooit deodorants of zoietsgebruiken,wat je op je huid smeert trekt erin,
  moest hem beloven dit nooit te doen, ben deze man eeuwig dankbaar.
  Geven artsen en specialisten nog steeds dit soort informatie nog aan hun patiënten? Denk van niet als ik al het bovenstaande lees!

 5. Daar zou je toch als zorgverlener toch niet bij willen Horen?
  Mij was ook wel bekend, dat met weinig bagage je zo verdwaald raakt in de medische wereld, en moet je wel gehard zijn al die leugentjes zomaar te geloven? Shame you!

 6. Daar zou je toch als zorgverlener toch niet bij willen Horen?
  Mij was ook wel bekend, dat met weinig bagage je zo verdwaald raakt in de medische wereld, en moet je wel gehard zijn al die leugentjes zomaar te geloven? Shame you!
  Wat ze leren, der zakken te vullen over de hoofden van verontruste patiënten?

 7. Kanker ontstaat als je lichaam te zuur wordt. Het lichaam produceert zelf natriumbicarbonaat dat is onder ander nodig om je zuurtegraad in balans te houden.
  Maar als je te weinig natriumbicarbonaat aanmaakt (en dat komt door al die ongeraffineerde suikers en nog veel meer aditieven die in je eten zitten) dan wordt je lichaam te zuur. Dat kan je oplossen door zelf natriumbicarbonaat in te nemen. Dan krijgt je lichaam weer de normale zuurtegraad. Ook als je al kanker hebt. Bij een normale zuurtegraad van je lichaam kan er geen kanker ontstaan. Heb je ooit wel eens een dokter over je zuurtegraad horen praten?

  1. @ akoeta
   Als je bakingsoda en citroensap bij elkaar gooit hef je de werking van beide doch in ieder geval de bakingsoda op (hangt af van de hoeveelheid ). Beter is het om het een half uurtje na elkaar te nuttigen.

  2. Quote: Kanker ontstaat als je lichaam te zuur wordt. Het lichaam produceert zelf natriumbicarbonaat dat is onder ander nodig om je zuurtegraad in balans te houden.

   Het is niet waar. Je hebt niet 1 soort kanker, maar veel verschillende kanker met verschillende oorzaken.

   Lupus is een auto-immuunbindweefselziekte, maar geen huidaandoeningen. De rode vlekken in het gezicht komt van de de bloed van menstruatie.

   De HPV van Baarmoederhalskanker komt van de bloed van menstruatie met witte bloedcellen.

   Borstkanker is een andere soort kanker die een verandering in de melkklier of in de melkgang. Niets met de zuurtegraad mee te maken.

  3. De wetenschappers hebben totaal geen verstand van de nut van Mazelen. Een van de belangrijke nut van Mazelen voor vrouwen is een sterke fundering voor de baarmoeder en de borst melkklieren.
   Degene een goede Mazelen gehad die later minder kans op borstkanker, baarmoederkanker, eierstokkanker en allerlei vrouwelijke chronische ziektes.

   De beginfase van borstkanker, baarmoederkanker en eierstokkanker. De oncoloog weet alleen 1 methode. De kankercellen zo snel mogelijk operatief verwijderen. Zij durven niet dromen dat bij de beginfase het lichaam instaat dit kankercellen kan verwijderen met behulp van de natuurvoeding geneeskunde.

  4. Een boodschap van God.

   Wie kan de onderstaande raadsel ontrafeld?

   Kanker verlaat lichaam na overlijden…
   « on: 12 Maart 2009, 1041 »
   Hallo Allemaal,

   Wat ik heb meegemaakt vind ik erg veel vragen oproepen…Zal jullie uitleggen wat ik heb gezien…Mijn oma had erge huidkanker, ze had al veel behandelingen gehad om beter te worden…Dit heeft niet geholpen waarna de dokters hebben aangegeven de behandelingen te stoppen omdat ze niet meer te helpen was…Mijn oma had de kanker over haar hele lichaam en gezicht, zondag middag blies ze haar laatste adem uit…En je gelooft het of niet maar geen twee uur later waren de plekken verdwenen…Dit konden wij allemaal niet begrijpen…Want de plekken waren duidelijk richtbaar, ineens verdwenen…Het enige wat nog wel richtbaar was waren de korstjes die ze zelf had gemaakt door krabben i.v.m. de jeuk…Deze kleine korstjes waren er nog wel maar de kanker was weg…Mijn tante was hier zo van onderste boven dat ze het haar beste vriendin vertelde…Die zei dat ze dat ook heeft meegemaakt met een kennis van haar die alvleesklier kanker had…Deze persoon kreeg na het overlijden een gaatje in de buik en er kwam allemaal zwarte derrie uit…Dat zou dus de kanker zijn…Nadat mijn tante dat hoorde ging er bij haar een lichtje branden…Want mijn oma (haar moeder) had haar laatste ontlasting zo zwart als de nacht…Precies zoals die vriendin van haar ook verteld had…Nu is mijn vraag aan jullie is er iemand die dit ook heeft meegemaakt?..Misschien kon je het op dat moment niet plaatsen en heb je er niet meer aan gedacht…En komt het door dit verhaal boven…Laat maar een reactie achter…
   Groetjes Berdien…

  5. Een boodschap van God.
   Kanker verlaat lichaam na overlijden…
   « on: 12 Maart 2009, 1041 »

   De wetenschappers/artsen hebben totaal geen idee hoe de kanker verlaat lichaam na overlijden in dit geval.

   De antwoord is: de Mazelen had de kanker genezen.

   Iedereen krijgt maar 1 keer in zijn leven Mazelen. Het is een geschenk van God voor een sterke en gezonde lichaam leven in dit aarde voor de mensheid.

   haar laatste ontlasting zo zwart als de nacht…
   Hier is een bewijs van de proces van de Mazelen via de hoofdkern: de Lever had alle afvalstoffen/kankercellen zuiveren.

   Er gebeurt nog 1 vreemde reactie.
   2 jaar geleden had ik deze verhaal uit http://www.stopkanker.com, (die vorige jaar helaas opgeheven) kopie en geplakt op een andere forum.
   Tussen de tijd 10 uur 41 minuten opeens onverwacht scheen een tekening figuur van een ziel/spook die een lichaam verlaat. De ze ziel beweegt op en neer voor het lichaam. Mysterie.
   « on: 12 Maart 2009, 1041 »

   Helaas een kopie en plak op dit site kon de tekening niet zichtbaar verschenen.

   De ombouw van het lichaam tussen vrouwen en mannen zit een verschil in de Lever. Mannen heeft een sterke lever functie, vrouwen minder. Maar er zit een voordeel in de nadeel. Omdat vrouwen heeft 1 extra orgaan dan de mannen. De baarmoeder i.v.m. de menstruatie en de zwangerschap.

   De ontwikkeling van de baarmoeder en de melkgangen schept God een extra fundering vooral voor de vrouwen is dit onmisbaar: de Mazelen.

  6. In de baarmoeder heeft een ader en spierweefsel die verbindt met de lever, maar ook een verbinding naar de borsten en naar het Hart. Vooral bij een zwangerschap zijn deze 2 organen die goed voor de ontwikkeling van een baby verzorgt. De Milt en de Nier ondersteunen de ontwikkeling van de placenta.

   Hart is de hoofdorgaan die verantwoording voor de foetus wanneer een zwangerschap ontstaan.
   http://wetenschap.infonu.nl/anatomie/127908-de-circulatie-foetale-circulatie-bloedsomloop-foetus.html

   Hoe worden de borstkanker, baarmoederhalskanker en baarmoederkanker ontstaan?

   Hoe wordt de uitzaaiing van een borstkanker naar de longen, lymfeklieren, de lever of naar de hersenen ontstaan?

   Wie neurologie of meridianen heeft gestudeerd dan weet hij de weg te vinden.

   Waarom is hart en vaten ziektes doodsoorzaak nummer 1 geworden naast kanker?

   Waarom is mazelen onmisbaar voor vrouwen?

   Wie het weet, mag het zeggen.

 8. Hoe gaat de Nederlandse overheid hiermee om? En de inspectie voor de volksgezondheid? Ik vrees het ergste!!
  Zeker in dit conservatieve landje, en ook nog zijn “marktwerking”! Goedkope en succesvolle behandelingen komen er niet doorheen.

 9. Ik ben nu het boek van Peter Gotzsche aan het lezen, dik boek overigens. Er wordt haarfijn uitgelegd hoe we allemaal belazert worden door Big Pharma.
  Wat mij dan verbaast is dat dit allemaal zo makkelijk aan de kant wordt geschoven, men gaat gewoon op dezelfde voet door alsof er niets aan de hand is.
  Wat ik dan ook jammer vind is dat Peter geen kennis heeft van alternatieve geneeskunde zodat hij de mensen een alternatief kan bieden.
  Hele families zijn voor de helft uitgeroeid met chemo maar oncologen gaan gewoon door met het geven van die zooi.
  Gelukkig gaan artsen nu een beetje bijles krijgen over voeding, die wisten nog niet dat voeding heel belangrijk is voor iemand zijn gezondheid. Misschien gaan ze over een paar jaar nog wel begrijpen dat Dr. Moerman al die tijd gewoon gelijk heeft gehad.

 10. Ik ben een half jaar geleden geopereerd aan borstkanker en heb daarna besloten chemo en bestraling niet te doen.Dan krijg je ook alle dokters van betreffende afdelingen over je heen.Ik eet nu biologisch en eet weinig vlees.Verder heb ik een aantal vitamine c infusen gehad in combinatie met ozontherapie en niets van deze behandelingen wordt vergoed.Maar ik moet wel zeggen dat ik me heel goed voel.Mijn huisarts staat achter me ook bij hem is kwaliteit van leven het belangrijkste.De belangstelling van de artsen in het ziekenhuis is gezakt naar 0% want aan mij verdienen ze nu niet Het is te triest voor woorden. sascha.

  1. Ja, je kijkt erover heen. Zoekt en ge zult vinden. Daar waar het hoort te staan..

 11. De komst van de menstruatie in de pubertijd is tussen 13 en 14 jaar. Hiervoor is mazelen nodig voor de voorbereiding van een goede fundering tussen de borst en de baarmoeder. Tussen 45 en 50 jaar is de afbouw proces van de menstruatie in de baarmoeder. De zwangerschap en de menstruatie stopt, maar de andere nuttige functie van de baarmoeder blijft. Na het afbouw van de menstruatie begint ook de afbouw proces van de rug wervelkolom die van 34 stuks naar ongeveer 26 stuks.

  Je hebt ongeveer 10 verschillende oorzaken van borstkanker, baarmoederkanker en baarmoederhalskanker.
  1) borstkanker na het keizersnede.

  Wanneer een placenta wordt tussendoor ongewenst uitgehaald. Dan heb je automatische met 4 organen mee te maken. Hart, lever, nier en milt.
  Het lichaam heeft een standaard proces en heeft tijd nodig om de verandering aan te passen. Niet alleen die 4 organen, ook de baarmoeder ongewenst zonder de geplante placenta heeft de tijd nodig om te herstellen. Ook de littekenweefsel van de operatie. Hier wekt de onnodige witte cellen en de koorts op. Alle achterblijvende afvaltroep moet ook opgeruimd worden. Dit moet via de lever en de baarmoeder functie.

  Borstkanker heeft altijd met de baarmoeder mee te maken.

  In onze lichaam is het Hart aan de linkerkant en de lever aan de rechterkant.

  De voorteken van een borstkanker kan je heel makkelijk signaleren met stekende pijn onder de linkerborst(onder de oksel)

  http://www.hvandervet.nl/pag111.html
  De plek in punt 13 of punt 14 in de lever meridiaan.

  Hiernaast hebt je 2 verschillende signalen met verschillende behandelingsmethode.
  1) het lichaam voelt soms kou en warm.
  2) Zonder pijn en zonder jeuk.

  1. Beste Natuur, ik vind het een raar verhaal dat wervelkolom schijven zomaar verdwijnen. Ik heb altijd begrepen dat de tussenwervelschijven dunner worden 🙄

   Verder snap ik niets van je hele verhaal.
   Een baarmoeder verwijderen al dan niet onder protest is bijvoorbeeld nog altijd een verwijderde baarmoeder.
   Aangezien de eierstokken ook een deel van de hormonale functie overnemen, is het resultaat misschien toch minder dramatisch.

   Ach, laat eigenlijk maar…

  2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Wervelkolom
   Opbouw van de wervelkolom[bewerken]
   Van boven naar onderen:

   7 halswervels (cervicale wervels)
   12 borstwervels (thoracale wervels)
   5 lendenwervels (lumbale wervels)
   het heiligbeen (os sacrum), een vergroeiing van 5 (sacrale) wervels
   het staartbeen of stuitje (os coccygis), een vergroeiing van meestal 4 (3 tot 5) staartwervels

   Bij Sacrum in de pubertijd tel je 5 wervels. S1, S2, S3, S4 en S5.
   Bij Cocygis telt je ook 5 staartwervels.
   Totaal 34 stuks.

   Bij de afbouw fase zijn de wervel van Sacrum en Cocygis 5 stuks samen trekken in een grote stuk. Zo zie je vaak de ouderen is stukje kleiner bij de overgang.

   Ik heb nog niets over baarmoeder verwijderen. Ik snap niet wat u hier bedoelde: Een baarmoeder verwijderen al dan niet onder protest is bijvoorbeeld nog altijd een verwijderde baarmoeder.
   Aangezien de eierstokken ook een deel van de hormonale functie overnemen, is het resultaat misschien toch minder dramatisch.

   Artsen moeten maar beter leren van een Genees-kunde i.p.v. de symptomen bestrijden: baarmoeder verwijderen.

   2) borstkanker na het abortus
   Er zit kleine verschil met borstkanker na het keizersnede, maar niet veel.

   Hoe heb je kans op een borstkanker, baarmoederkanker of baarmoederhalskanker na een abortus?

   Wij gaan hieronder een voorbeeld nemen.
   https://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/over-linda/de-diagnose/

  3. 2) borstkanker na het abortus
   3) baarmoederkanker na het abortus
   4) baarmoederhalskanker na het abortus

   De schade in de baarmoeder bij een abortus is 10 keer zoveel als bij een keizersnede. Bij keizersnede is de placenta onnatuurlijk sterk losmaken. Bij abortus is de proces van hele zwangerschap onnatuurlijk beëindigt. De verdovingsmiddelen, operatie, littekens, ontstekingsremmers medicijnen zorgt de weerstand en de functie van de lever en het hart beneden de peil dat weinig kracht naar beneden verlossen.
   Degene kort daarna menstruatie op gang komen maken de kans dat de menstruatie bloed in de operatie wond terecht komt met witte bloedcellen. Een HPV ontstaan. Een snijwond van scheerapparaat voor de schaamhaar loopt ook de risico dat een HPV ontstaan. Meestal heb je 80% kans dat dit probleem spontaan genezen door de volgende menstruatie goed op gang laten komen dat restante “verstopping” via de baarmoeder verlossen. Met de goede medicatie en voldoende rust nemen zal het geen probleem zijn.

   Een onderzoek voor baarmoederhalskanker is niet zonder risico en veel stress verzorgt. De timingheb je dan verschillende uitslagen: CIN1, CIN2, CIN3, Pap1, Pap2, Pap3a, Pap3 b, Pap4 of Pap5 dat je helemaal gek van gemaakt.Hieronder is zoveel ervaringsverhaal om te lezen. http://fora.diagnosekanker.nl/lotgenoten/viewforum.php?f=67&sid=a5422138494d5f6396ef66ee0fa1c30f

   Hoe belandt je in baarmoederkanker, borstkanker en allerlei uitzaaiingen? Een atlas van meridianen kan een duidelijke beeld geven.
   Wat is meridianen? Hier geef ik een voorbeeld van ischias. Bekend bij chiropractor, fysiotherapeut en neuroloog. De startte punt van ischias, de langste zenuw van onze lichaam die vanaf van onderrug naar de onderkant van de voet. http://www.whackemcrackem.com/ikhebrugpijn/ischias-beenpijn/

   Hier zie je 3 zenuwen kanalen. Bij meridianen zijn blaas, galblaas en nier.
   http://www.hvandervet.nl/pag106.html
   http://www.hvandervet.nl/pag110.html
   http://www.hvandervet.nl/pag107.html
   Voor het ontstaan van borstkanker of baarmoederkanker heb je 1 belangrijke meridiaan/ zenuwkanaal nodig. De Ren Mo meridiaan.
   http://www.hvandervet.nl/pag112.html

  4. Ischias, L4 de langste zenuw van onze lichaam die vanaf van onderrug naar de onderkant van de voet.

   Hier is maar 50% gelijk.
   http://thamarconsult.nl/test/wervelkolom/
   De langste zenuw van onze lichaam is de blaasmeridiaan.

   http://www.wilgen-paard.nl/index_bestanden/Page472.htm
   De blaasmeridiaan loopt beiderzijds over het lichaam en verbindt verschillende lichaamsdelen met elkaar.

   De blaasmeridiaan begint in de ooghoeken naast de neus, loopt dan omhoog naar het voorhoofd, over de schedel naar het achter hoofd, dan omlaag langs de dwarsuitsteeksels van de ruggenwervels (processus transversi), langs het heiligbeen (sacrum), het stuitje, dan weer keurig netjes omhoog en beschrijft weer een baan vanaf de nek tot de stuit net naast de eerder beschreven gedeelte, dan verder omlaag over de bil, achterbeen, knieholte, kuit, de enkel, aan de buitenzijde van de voet en stopt aan de nagel van de vijfde teen.

   https://www.gezondheidsnet.nl/bacterien/de-ziekenhuisbacterie-mrsa
   De ziekenhuisbacterie MRSA met een onverklaarbare blaasontsteking. Deze bacterie is resistent voor verschillende antibiotica en vormt daardoor een gevaar voor de gezondheid.

   Deze “ontsteking” komt niet direct van de blaas. De oorzaak ligt bij de verdovingsmiddelen en/of de operatie dat een “ongewenste stof” in de nier en bloedbaan terecht gekomen, daarna in de blaas blijft hangen tot een blaasontsteking.

   Zo zie je sommige borstkankerpatiënte in de coma belandt na een operatie voor de tumoren in de borst. Omdat dit “ongewenste stof” via de blaasmeridiaan richting naar de hersenen. Daarom zie je dit “blaasontsteking” resistent voor verschillende antibiotica, want de ontsteking lag niet direct in de blaas.

  5. “Het heiligbeen (os sacrum), een vergroeiing van 5 (sacrale) wervels
   het staartbeen of stuitje (os coccygis), een vergroeiing van meestal 4 (3 tot 5) staartwervels

   Bij Sacrum in de pubertijd tel je 5 wervels. S1, S2, S3, S4 en S5.
   Bij Cocygis telt je ook 5 staartwervels.
   Totaal 34 stuks.

   Bij de afbouw fase zijn de wervel van Sacrum en Cocygis 5 stuks samen trekken in een grote stuk. Zo zie je vaak de ouderen is stukje kleiner bij de overgang. “

   Dank je wel voor je reactie Natuur, maar ik kan er nog steeds niets mee.

   Ik vermoed dat je veel verdriet hebt van het verlies van je kindje.
   Toch vind ik dat je op sommige punten onnodig paniek aan het zaaien bent.
   Soms is een keizersnee gewoon keihard nodig, vroeger overleden moeder en hun kind ‘gewoon’.
   Soms is een abortus, nodig. Niet dat ik daar lichtvaardig over denk en geloof dat vrouwen het er zelf ook moeilijk mee hebben, maar liever een abortus in een goede abortus kliniek dan doodbloeden, levenslange onvruchtbaarheid en wat al niet meer aan complicaties.
   In Nederland is het abortuscijfer godzijdank bijzonder laag, men zegt mede door de goede voorlichting… .

  6. @Koekje
   Mooie reactie,ook al ben ik overduidelijk een man, ik ben ook niet “voor”abortus. Er zijn uitzonderingen, ik ga ze niet opnoemen dat is aan ieder voor zich. Ik ben vader van 3 kinderen waarvan er één bij mij woont, de rest woont bij de moeders daar heb ik steeds contact mee.
   Abortus of het verlies van een kind , wat dat doet voor een vrouw/ moeder kan ik alleen maar voorstellen, beleven in deze incarnatie niet.
   Ik zie het leven als een heilige taak die is te volbrengen, als je dat in de weg staat …….
   Natuur en koekje blijf in je eigen kracht, het verlies van een kind onbedoeld is geen schuld . Bedoeld is het een ( imo ) bijna ondragelijke last maar wellicht niet te vermijden geweest dus wie ben ik te oordelen?

 12. Een hersenstamtumor waar wereldwijd nog geen effectieve behandeling voor was. De gemiddelde levensverwachting 3 tot 4 maanden is en dat men ons wel kan ondersteunen met stervensbegeleiding.

  https://www.youtube.com/watch?v=i9rVAcxUScQ
  https://www.youtube.com/watch?v=cWAlx4llMeM
  http://www.stichtingsemmy.nl/ons-verhaal/
  Semmy was op 28 mei 2006 net 4 jaar geworden
  Fase 2 4 jaar DKTP

  http://www.stichtingsemmy.nl/over-stichting-semmy/
  Semmy overleed op 22 juni. Hij werd slechts vijf jaar oud.

  Zonder dit vaccinaties op zijn 4e jaar was de hersenstamtumor niet ontstaan.

  Via de prik was de “ongewenste stof” in de nier en bloedbaan terecht gekomen met diverse factoren. Dit via de blaasmeridiaan richting de hersenen in de hersenstam blijft hangen.

  Een hersenstamtumor waar wereldwijd nog geen effectieve behandeling voor was. Omdat de behandeling gebaseerd op bestraling, chemokuur en operatie.

  De stichting Semmy en de wetenschappers hebben 9 jaar lang zoveel energie en geld besteden. Tot heden is geen verbetering in zicht.

  De oplossing is dat dit “ongewenste stof” in de hersenstam naar beneden kan leiden en via het afweersysteem met de lymfeklierenstelsel verwerken.

  Dezelfde oplossing voor MRSA

  1. http://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel/hersenstam
   http://www.nji.nl/Shakenbabysyndroom
   De hersenstam of truncus cerebri ligt diep in de hersenen, leidt tot het ruggenmerg. Het bestaat uit het verlengde merg (medulla oblongata), de pons (of brug) en de middenhersenen. Normaal wordt de hersenen beschermen door de Lymfeklierenstelsel, Schildklieren en afweersysteem op 3 na.
   1) “ongewenste stof” van de prik
   2) “ongewenste stof” van de verdovingsmiddelen.
   3) “ongewenste stof” van de medicijnen of alcolhol

   De meeste oorzaken van de Shakenbabysyndroom.
   1) de “ongewenste stof” van de prik die via de blaasmeridiaan langs de beenmerg naar de hersenen.
   2) combineren met de “aanval van kou” via de navel door de urine langs de Ren Mo meridiaan naar de hersenen die de pampers niet op tijd gewisseld.
   3) direct na het melkvoeding een aanval door kou combineren met een schudding ten last van de maag richting de hersenen.

   De laatste heb je hier een goede voorbeeld. http://www.ad.nl/bizar/vrouw-na-lange-vlucht-al-zes-jaar-misselijk~a0f87bb3/
   In de foto zie je alcohol/medicijnen op tafel met een schudding (turbulentie). Een medische term: Maag Qi ongewenst stijgt naar de hersenen.

   Wij gaan terug naar de Ren Mo meridiaan i.v.m. met oorzaken van de borstkanker
   2) Borstkanker na het abortus
   5) Borstkanker

   Hieronder is een goede voorbeeld van het ontstaan van borstkanker. Een moeder heeft geen borstkanker, maar haar zoon heeft wel kinderkanker.
   De Neuroblastoom. Onderweg naar de VS Children’s Hospital of Philadelphia (CHoP) constateert de moeder opeens borstkanker. Een heel trieste verhaal.
   http://www.kansvoorkaj.com/

  2. Ontdekking
   Chemotherapie werd bij toeval ontdekt tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse arts Cornelius Packard Rhoads (1898-1959).
   Als mosterdgas het aantal witte bloedcellen deed afnemen, kon dit een behandeling zijn voor lymfklierkanker, aangezien lymfeklierkanker voorkomt in de witte bloedcellen.

   Hij was zo heilig dan God dat na zijn dood zijn ontdekking “Chemotherapie voor Lymfeklierkanker en Leukemie” aan zijn trouwe opvolgers achtergelaten dat de Chemotherapie standaard voor andere kanker soorten die ook niet met witte bloedcellen mee te maken.

   Iedere keer schiet mijn bloed omhoog als ik op de tv de oproep donatie voor Neuroblastoom keek. Een kinderkanker die minder dan 20% kans voor een genezing. Bijna allemaal leven niet langer dan 6 jaar.
   Zware chemokuur is standaard voor dit kinderkanker. Een uitschakeling methode voor de afweersysteem als standaard behandeling methode. 99% falen met deze standaard therapie en gedrongen naar een andere therapie overstappen voor heel veel geld. De zogenaamde immunotherapie die 30% kans meer bieden. Niemand mag eerst de 30% kans immunotherapie profiteren voordat de standaard zware chemokuur onderging. Wie heeft deze wet gemaakt. Vanuit de hoek Amerika in Childeren’s Hospital of Philadelphia.

   Dit ziekenhuis moet gesloten worden. Een moord-methode tegen Neuroblastoom.

   Wat gebeurt het lichaam met de chemokuur behandeling?
   In onze lichaam vind je thymus (zwezerik) tussen het borstbeen (sternum) en de luchtpijp (trachea) in het voorste mediastinum.
   Het is sterk ontwikkeld bij kinderen, maar verschrompelt na de puberteit.Lange tijd heeft men gedacht dat de thymus een (vrijwel) nutteloos orgaan is. Pas sinds men is gaan experimenteren met het verwijderen van de thymus (= thymectomie) heeft men een idee van de functie van de thymus gekregen. De thymusklier is een van de belangrijkste organen in ons afweersysteem. Een belangrijk deel van de lymfocyten, de zogenaamde “T-lymfocyten”(T van Thymus) worden er “rijp”. Daarnaast speelt de thymus ook een essentiële rol bij de aanmaak van “geheugencellen” die het recept onthouden hoe de afweerstoffen tegen doorgemaakte ziekten moeten worden aangemaakt.

   Als de thymus bij jonge dieren verwijderd wordt, treden bij deze dieren daarna de volgende symptomen op:

   gewichtsverlies
   te langzame groei
   haaruitval
   algemene achteruitgang in de gezondheidstoestand
   veel infecties, met name ten gevolge van intracellulaire micro-organismen
   verminderde afstoting van – eventuele- transplantaten.

   Wat heeft dit thymus met de chemokuur mee te maken idd de haaruitval?
   Waarom heel snel baard groei bij opstaan?
   De bloed wordt iedere nacht ververst bij slapen via de LEVER. De goede bloed oftewel de verse zuivere bloed wordt opgenomen in de bloedbanen. De “oude bloed” oftewel de overtollige bloed wordt verstuurt naar de Thymus. Dat is de voedingsbron voor de haarzakjes, nagel, botten, lymfocyten en “geheugencellen”.

   Wat gebeurt dit tijdens de chemokuur behandelingen?
   Alle bloed die verstuurt naar de Thymus bevat de chemische stoffen en de gedode kankercellen afval.

   De haarzakjes krijgen geen waardevolle “oude bloed”, maar de chemische troepen. Dit maakt de haarzakjes helemaal kapot. Zo zie je de kankerpatiënten haaruitval tijdens de chemokuur, vermoeidheid en later vergeetachtig.

   Als mosterdgas het aantal witte bloedcellen deed afnemen, kon dit een behandeling zijn voor lymfklierkanker, aangezien lymfkanker voorkomt in de witte bloedcellen.

   Deze stomme idee met mosterdgas/chemokuur van deze Amerikaanse arts Cornelius Packard Rhoads had 73 jaar lang veel leed en leven gekost.

   Mosterdgas is bedoeld voor de vijanden. Een vernietigingsmiddelen. De kankercellen zit in het lichaam van de patiënten, niet in de vijanden. Dit methode gun je alleen voor je vijanden.

   Ten tweede is de oorzaak niet aangepakt. Symptomen bestrijden lost het probleem niet op. Daarom zie je vaak de kanker in korte tijd teruggekomen of veel uitzaaiingen gevonden.

   Neuroblastoom is een verstoring proces van de goedbedoelde kinderziektes. Artsen moeten niet met chemokuur TEGEN de kinderziektes. TEGEN de moedernatuur.

   Heeft de behandeling van kaj in Childeren’s Hospital of Philadelphia een genezing opgeleverd?
   Meer dan € 100000,00 en veel lijdensweg. Kaj was binnen 3 jaar overleden, niet door de kinderkanker, maar door de moord behandelings-methode.

   De voor verschijnselen van de Neuroblastoom is de hoge koorts. Dit kan je in de blogs van alle Neuroblastoom patiënten kunnen lezen. Wie de bedoeling van deze hoge koorts weet dan weet hij de oorzaak en de oplossing.

   De moeder van Kaj.Hoe kon zij binnen paar weken een borstkanker kregen.
   Hoe kon Linda Woudstra 6 weken na het abortus een knobbel in de rechter borst constateert?
   Waarom in de rechterborst en niet in de linkerborst?

   Is de theorie van Germaanse Geneeskunde van Dokter Hamer hier van toepassing?
   De conflict.

   Hieronder is een goede voorbeeld van een beroemde reguliere arts in Taiwan die meer dan tienduizend keer hersenen operatie uitgevoerd in ziekenhuis. Totdat hij in 2003 een diagnose Endeldarmkanker fase III constateert.
   Een Docter ook een kankerpatiënt. Na de 1e chemokuur had hij een besluit genomen dat geen operatie onderging, zelfs later uitzaaiingen in de lymfeklieren ook geen chemokuur nemen. Waar de diagnose van de andere artsen voorspel dat hij niet langer dan 3 jaar zou leven na het weigeren operatie.

   Hij leeft nog en gezond. Hij had de kern van kanker gevonden.

   https://www.youtube.com/watch?v=sl7K4JnOX_U

  3. http://www.villajoep.nl/index.php?cat_Id=34&pub_Id=1117
   Donatie stand tot nu toe : € 8882105,00

   http://www.floorforlife.nl/
   Hoe lang hebben we nog met Floor? We weten het niet. Maar we weten wel dat het helaas niet lang meer zal duren. Denk in weken, niet in maanden, zei de oncoloog. De neuroblastoom slaat nu zo hard om zich heen, dat zelfs voor vertragen met behulp van chemo geen tijd meer is. We proberen zoveel mogelijk herinneringen te maken in de resterende tijd.

   Donatie € 200000,00

   Alle donaties naar de onderzoekcentrum waar farmaceutische bedrijven aanwezig zijn om de donaties op te vangen.

   Achter de Childeren’s Hospital of Philadelphia hebben de farmaceutische bedrijven de zeggenschap en de wet gemaakt dat alle patiënten eerst de zware chemokuur ondergaan daarna pas de dure immunotherapie die minder dan 30% kans profiteren. Uiteindelijk overleed de patiënt alsnog, maar de behandelings-geld en donaties geld zijn binnen.

   http://www.volkskrant.nl/wetenschap/gedroomde-vervanger-chemotherapie-werkt-toch-niet-zo-goed-als-gedacht~a4353359/

   Het gaat steeds door met deze slechtste behandelingen zoals bij Floor en de anderen. Wat een medische drama.

   Waarom is de uitzaaiing in de lymfeklieren bij Linda Woudstra nog niet weg, maar wel stabiel?
   Waarom was bij de reguliere arts uit Taiwan wel de uitzaaiing in de lymfeklieren genezen zonder chemokuur en operatie?

   Waarom was Joke, een uitbehandelde borstkankerpatiënte overleden na het bezocht aan het Klaus Ross Center in Bracht.

   De youtube filmpje van de Taiwanese arts heeft de waarheid verteld.

   Kankercellen en gezonde cellen zijn 1 familie.
   Kankercellen komen van de gezonde cellen.
   Kankercellen moet je niet met allerlei methodes om dit te doden, verbranden, bestralen, opereren of verhongeren.
   Wie kan de kankercellen opruimen?
   De gezonde cellen.

   Klaus Ross heeft geen verstand van kanker. Joke was uitbehandeld na allerlei zware reguliere behandelingen. Alle behandelingen op dit moment is overbodig. Joke moet eerst rust nemen en de weerstand versterken met voeding geneeskunde.

  4. Dit artikel van van WTK gaat over de bergen geld die de kankerindustrie, ja je leest het goed: kankerindustrie, uit de zakken troggelt van wanhopige mensen.
   Kankercellen bestrijden met gif en bestraling levert nog meer kanker op.
   Kankercellen helpen om ze weer ‘normaal’ te maken, door ze te ondersteunen met essentiële stoffen, zou logischer zijn.
   Van vitaminen en mineralen is lang niet alles bekend, en er zijn waarschijnlijk veel meer essentiële stoffen die nog ontdekt moeten worden. En weet jij veel, van wat er aan extra mogelijk verdachte stoffen in voedingssupplementen zitten, of er de juiste opneembare variant in zit.
   Neem qua interessante stof bijvoorbeeld coenzym Q10, neem de in het artikel genoemde stof in cannabis.

   Je zegt het zelf al een beetje Natuur: “Waarom was bij de reguliere arts uit Taiwan wel de uitzaaiing in de lymfeklieren genezen zonder chemokuur en operatie?”

   Alleen was de arts daar regulier, hier zou die waarschijnlijk vallen onder de ‘kwakzalvers’.
   Echte ontdekkingen die zoden aan de dijk zetten, zullen hier waarschijnlijk nooit in een erkend vaktijdschrift verschijnen, indien men aandringt op een vervolgonderzoek zal dat er nooit komen.

   Dit is hoe ik erover denk. ‘T is een zooitje. Het KWF en onderzoekers, al dan niet regulier, daar ben ik ontzettend cynisch over.

   Nogmaals, sterkte Natuur.

  5. Een dure tegenvaller voor de Amerikaanse medicijnenfabrikant Bristol-Myers Squibb. Het vernieuwende medicijn Opdivo, beter bekend als nivolumab, blijkt toch niet geschikt als alternatief voor chemotherapie bij alle longkankerpatiënten. Het bedrijf heeft daardoor eind vorige week 20 miljard euro (23 miljard dollar) van zijn beurswaarde zien verdampen.

   Leer de oorzaken van Longkanker te kennen, met een goede methode kan de tumorcellen in de longen binnen 2 maanden zullen verdwijnen.

   http://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/stamceldonatie-kan-ik-daaraan-meedoen-zeven-vragen
   Jullie moeten de artsen vragen waarom alle Leukemie patiënten niet direct aan stamceltransplantitie als dit de goede behandeling is. Waarom als de laatste redmiddel net zo als de immunotherapie bij Neuroblastoom.

   Stamceltransplantatie werkt niet tegen Leukemie, heel soms (onvoldoende)
   http://www.rijnmond.nl/nieuws/139054/Turkse-Bade-4-aan-zeldzame-leukemie-overleden

   http://www.nrc.nl/nieuws/2015/12/16/farmareus-legt-miljarden-neer-voor-biobedrijf-uit-1567446-a558298
   Een veelbelovend medicijn tegen leukemie uit Oss is het Brits-Zweedse farmaceutische concern AstraZeneca heel wat waard. Ruim 5 miljard dollar (4,6 miljard euro) wil de farmareus betalen voor Aceta Pharma, een klein biobedrijf met vestigingen in Oss en op verschillende plekken in de VS.
   Acetra is vergevorderd met de ontwikkeling van het medicijn acalabrutinib, tegen tot dusver ongeneeslijke vormen van leukemie.

   In de loop van tijd zal het medicijn Acalabrutinib niet werkt net zoals de medicijn Opdivo die werkt niet zo goed bij longkanker. Miljarden gaat weer verdampen.

   Om Leukemie te leren kennen dan moeten zij opnieuw naar de schoolbanken zitten wat zijn de functie van lymfeklieren en witte bloedcellen.

   Bij Leukemiepatiënten hebben de bloedtransplantatie niet nodig, Zij hebben bloed niet tekort, alleen de beenmerg niet in staat voor meer bloed aanmaak. Bloedtransplantatie maakt het ziekte alleen maar erger in de loop van tijd.

   De abnormale celdeling en verhoogde witte bloedcellen bij Leukemiepatiënten moet je de cellen en witte bloedcellen niet bestrijden. 3 dingen gaat herstellen dan is de celdeling en de witte bloedcellen weer normaal worden.

  6. De opvolgers van de Amerikaanse arts Cornelius Packard Rhoads (1898-1959) leren alleen maar de Chemokuur. Daarom kunnen zij geen ziektes en kanker genezen.

   Lymfeklieren en witte bloedcellen.
   Opgezwollen lymfeklieren dan diagnose zij uitzaaiingen in de lymfeklieren of kanker.
   Verhoogde witte bloedcellen en abnormale celdeling diagnose zij bloedkanker.

   Wat gebeurt het als een prik(vaccins) in je arm?
   Wat gebeurt het als een punctie (biopsie) in de tumorcellen?
   Wat gebeurt het als een operatie bij abortus met de witte bloedcellen op de littekens?

   Zika-virus.
   Wat gebeurt het als een prik van de mug met witte bloedcellen vooral bij zwanger vrouwen die vooraf een vaccins ingespuit tijdens de zwangerschap.

   De oorzaak lag niet bij de muggen. De oorzaak lag van de vaccins en de afweersysteem.

   Wat een medische drama van de eeuw. 220000 legers tegen muggen.
   http://www.ad.nl/gezond/brazilie-zet-220-000-militairen-in-tegen-zika-mug~a56d6db2/

   Dezelfde “schijn” oorzaak voor Malaria en Q-koorts.

   Q-koorts lijkt op griep (koorts, hoofdpijn, hoest, spierpijn)
   Altijd moe.

   http://www.eo.nl/ditisdedag/reportage/item/me-altijd-moe-altijd-pijn/
   Kijk goed naar de filmpje op 29.20 minuten.

   Ook de 47-jarige Myra heeft ME. De voormalige zakenvrouw heeft de ziekte sinds acht jaar en ligt al jaren het grootste deel van de dag op bed.

   Wat zei zij op 29.20 minuten?

   Myra, Linda Woudstra en de Moeder van de Kaj.
   Zij hebben allemaal eenzelfde factor leidt tot de ziekte/kanker.

   Wat is het ?

  7. Myra, Linda Woudstra en de Moeder van de Kaj.
   Zij hebben allemaal eenzelfde factor leidt tot de ziekte/kanker.

   Deze factor is overbelast.
   Myra, de voormalige zakenvrouw met man en kinderen, 8 uur per dag werken is ongeschikt voor haar. Zij werkt dag en nacht door met stress, werk en huishoudelijke werkzaamheden als een superwoman, als een machine.
   Vroeg of laat kon haar lichaam niet aan en behoeft aan rust. Als zij in de pubertijd Mazelen gehad dan kreeg zij alleen de verkoudheid, geen griep. De koorts is ongevaarlijk. Degene geen Mazelen gehad dan kreeg zij griep. Griep is een verandering van Mazelen.

   Mazelen is goed.
   Griep is ook goed. De proces van Griep is hetzelfde als Mazelen, alleen zonder huiduitslag. Griep is een onderhoudsbeurt, soort APK-onderhoud van je lichaam. Het lichaam van Myra was helemaal uitgeput dat veel probleem veroorzaakt in alle organen en bloedsomloop. Het lichaam heeft 1 á 2 weken rust nodig dat de afweersysteem moet herstellen. De genezing is eenvoudig als je hier meewerken. Na het griep dan voel je het lichaam is opgeladen en sterk voor een nieuwe uitdaging.

   Een zakenvrouw kon niet zomaar ziek worden. Zoveel projecten en dingen die moet nog afgemaakt worden. Medicijnen slikken tegen Griep om niet ziek te worden. Nog harde werken i.p.v. rust. Nog meer zware medicatie nemen.

   Als zij in die tijd 1 á 2 weken thuis uitzieken dan had zij alle ellende gespaard.

   Tot een moment de Koorts-proces werd niet doorgezet maar tegengehouden. De ME, CVS of de ziekte van lyme ontstaan. De rode kring is een proces van mazelen, niet van de “schijn-tekenbeet”.

   De Belgische Prof.dr. Kenny De Meirleir. Sinds 1989 is De Meirleir bezig met het ontrafelen van de ziekte en ook
   betrokken bij internationaal onderzoek naar het XMRV-retrovirus dat als
   boosdoener voor ME/CVS wordt gezien. Steeds meer Nederlandse patiënten
   kloppen bij hem aan in Brussel. “Voor elk probleem is een oplossing als je
   het intensief wil onderzoeken.”

   Aflopen jaar waren zoveel ME/CVS patiënten bij hem geweest voor een behandeling. Het ziekte wordt alleen maar erger. Omdat hij had totaal verkeerde richting gezocht.

  8. De factor borstkanker van de moeder van Kaj is ook overbelast.
   Deze familie heeft alle pech van de medische wereld.

   1) onnodige vaccinaties programma tegen kinderziektes.
   2) diagnose Neuroblastoom die met een slechtste moord-behandeling.
   3) gedrongen donatie stichting oprichten naar VS die veel energie en stress opgeleverd dan de Neuroblastoom.
   4) onderweg diagnose borstkanker een behandeling in VS naast haar zoon.
   5) lijdensweg van Kaj die uiteindelijk overleden aan alle complicaties.
   6) moeder moet minimaal 5 jaar lang strenge onder de behandeling voor haar borstkanker.

   Degene vakantie of tijdelijk verblijf naar VS moet vooraf diverse voorwaarden vereist. Je moet wel ingeënt dan mag je toelaten via de douane. Inentingen met een lage weerstand heb je risico op ziektes of kanker.

   Het lichaam van Ilonka was totaal uitgeput. Stress en slapeloos nachten.
   De belangrijkste functie van de lever is bloed zuivering. Vooral ’s nacht tussen 1 en 3 uur bij slaapstand draait het in volle toeren verse en goede bloed naar de bloedbanen en goed en oude bloed naar de thymus.

   http://www.hvandervet.nl/pag111.html
   De zontijd is 01.00-03.00 uur

   Degene werkt in 3 ploegen en onregelmatig nachtdienst maakt kans op ziektes of kanker door de omgegooide lever zuivering.

   De lage weerstand van Ilonka maakt kans op verkoudheid of griep. Medicijnen om koorts te verlagen op dit moment was onverstandig. Op dit moment de menstruatie op gang gekomen maakt het situatie heel gevaarlijk. De koorts-proces wordt verstoort mede de proces van de menstruatie.

   Als de proces van de lever-zuivering wordt niet optimaal gebruiken maar vertraagt dan heb je kans dat de slijmachtige weefsel van koorts en/of de menstruatie-bloed die in de melkgangen blijft hangen.

   Degene een knobbel pas ontdekt in de borst moet niet in paniek raken. Rust en een goede methode maakt kans dat binnen 2 maanden de knobbel via de opeenvolgende menstruatie spontaan genezen.

   De youtube filmpje van de Taiwanese arts heeft heel goed uitgelegd hoe het zit bij de reguliere wetgeving die vanuit VS heeft gemaakt voor alle landen. De reguliere behandeling biedt een complete service met een motto: snel diagnose, snel maatregelen en betere genees kansen.

   Eenmaal diagnose kanker dan belandt je heel spoedig in ziekenhuis voor chemokuur, bestraling en/of operatie. Geen andere keuze mogelijk.

   De Taiwanese arts had een voorstel in zijn ziekenhuis na het genezing Darmkanker. Een complementaire behandeling. Na 1 jaar zoveel tegenwerk van de wetgeving en regels had hij besluit de goede betaalde baan als hersenen chirurg die hij 30 jaar uitgeoefend, stoppen op belang van de patiënten.

   Hij heeft een eigen kliniek geopend met zijn eigen methode om de kankerpatiënten een betere kans en kwaliteit van leven bieden. In de aflopen jaren hebben duizenden kankerpatiënten geholpen met een goede kwaliteit van leven.

  9. De factor borstkanker na het abortus van Linda was overbelast na het abortus. Ilonka en Myra waren de overbelast voor.

   De eerst 3 weken na het bevalling, na het abortus en na het keizersnede was heel belangrijk voor vrouwen. Vertegenwoordig letten niemand op dit eenvoudig maatregelen zowel artsen, verloskundigen en de moeders.

   Wie hierna de onderstaande symptomen gehouden, zal dit eenvoudige maatregelen maar goed leren kennen:
   1) Handen en voeten geleidelijk verlamming, pijnlijke gewrichten, en duizeligheid. Reuma.
   2) postpartum Queru Weinig melk
   3) endometriose, bloed verlies.
   4) baarmoeder verzakking, voor en achterlandplastiek, blaasverzakking.
   5) eierstokkanker, borstkanker, baarmoederkanker, baarmoederhalskanker

   Wanneer een placenta wordt tussendoor ongewenst uitgehaald. Dan heb je automatische met 4 organen mee te maken. Hart, lever, nier en milt.
   Het lichaam heeft een standaard proces en heeft tijd nodig om de verandering aan te passen. Niet alleen die 4 organen, ook de baarmoeder ongewenst zonder de geplante placenta heeft de tijd nodig om te herstellen. Ook de littekenweefsel van de operatie. Hier wekt de onnodige witte cellen en de koorts op. Alle achterblijvende afvaltroep moet ook opgeruimd worden. Dit moet via de lever en de baarmoeder functie.

   De schade in de baarmoeder bij een abortus is 10 keer zoveel als bij een keizersnede. Bij keizersnede is de placenta onnatuurlijk sterk losmaken. Bij abortus is de proces van hele zwangerschap onnatuurlijk beëindigt. De verdovingsmiddelen, operatie, littekens, ontstekingsremmers medicijnen zorgt de weerstand en de functie van de lever en het hart beneden de peil dat weinig kracht naar beneden verlossen.

   Borstkanker heeft altijd met de baarmoeder mee te maken.

   Om allemaal goed te onderscheiden, moeten wij eerst leren hoe is de verandering van het lichaam na het bevalling en wat is de juiste maatregelen om alle problemen ziektes of kanker te voorkomen?

   Waarom moeten vrouwen in de 1e maand ( 30 dagen) zoveel mogelijk thuis blijven, zoveel mogelijk in bed liggen, geen zwaar dingen tillen, geen koude douche?
   In dit 30 dagen zorgt de oma en opa voor alle huishoudelijke werkzaamheden of iemand in dienst nemen.
   In de 1e maand kookt de oma een passende klassieke recept voor de dochter/schoondochter die alle denkende problemen kan voorkomen.

   In Azië is dit gewoonte heel normaal en effectief. Maar in Nederland zie je zelden.

   Dit recept die iedereen kan koken is onmisbaar direct na het bevalling, na het abortus.

  10. http://www.ad.nl/sport/de-angst-blijft-en-zal-nooit-meer-weggaan~a7798fa0/
   Die cyste is een uitzaaiing.
   Twee jaar geleden vond ik op internet: als het uitgezaaid is, heb ik negentig procent kans dat ik binnen een jaar dood ben. Die cellen zaten al twee jaar in mijn lichaam, het kon inmiddels op allerlei andere plekken zitten. De kans dat het vanaf mijn pols in een rechte streep naar mijn eierstokken was gegaan, was natuurlijk klein.”
   In het ziekenhuis werd haar conclusie bevestigd. Uitgezaaide melanoomkanker.
   Oenema had naast de cyste meer uitzaaiingen. ,,Maar niet zodanig dat er niks meer te redden viel. Een paar jaar geleden kreeg iemand met mijn ziekte chemo’s, maar wisten ze al: dat helpt helemaal niets. Nu is er immuuntherapie. Simpel gezegd: blokkades in het immuunsysteem worden eraf gehaald, waardoor het immuunsysteem misschien de kanker vindt en opruimt.

   1) Die cyste is geen uitzaaiing van melanoomkanker in de eierstok.

   2) Huidkanker hoeft je niet aan de huid behandelen. De goedaardige of kwaadaardige tumor in de huid/moedervlekken was de virus-afvalstoffen.

   http://www.ad.nl/dossier-nieuws/alles-op-alles-voor-spoedbruiloft-terminaal-zieke-kelly~a78b80c4/
   In 2015 kochten ze een nieuwbouwhuis, maar korte tijd later, in augustus, kreeg Kelly de diagnose baarmoederhalskanker. Het huis is onlangs opgeleverd, maar de ziekte is al uitgezaaid naar haar heupen, onderrug, knieën, en – zo hoorde ze vorige week – inmiddels ook naar haar darmen.

   Hoe was zij behandeld na de diagnose baarmoederhalskanker?
   Chemokuur, bestraling en operatie?

  11. Quote: In 2015 kochten ze een nieuwbouwhuis, maar korte tijd later, in augustus, kreeg Kelly de diagnose baarmoederhalskanker. Het huis is onlangs opgeleverd, maar de ziekte is al uitgezaaid naar haar heupen, onderrug, knieën, en – zo hoorde ze vorige week – inmiddels ook naar haar darmen.

   Zo zie je de factor overbelast weer bij Kelly met de timing menstruatie, verkoudheid/griep net als Ilonka.

   De uitzaaiingen waren via de Ischias zenuwenbanen naar haar heupen, onderrug en knieën voor of na het chemokuur, bestraling of operatie.
   De uitzaaiing in de darm was zeker na de chemokuur, bestraling of operatie omdat dit lag op de route van de lever zuiveringsproces.
   https://nl.wikipedia.org/wiki/Leverpoortader

   Levensverwachting
   Artsen geven Kelly nog maximaal tot het eind van dit jaar. ,,Het is heel snel gegaan. En ik besef dat het niet meer goed komt.

   De diagnose van deze artsen hebben altijd gelijk. Zij weten exact hoe lang de patiënten zullen leven na het falen van chemokuur, bestraling en operatie. Zij geven altijd hoge geslagen kans op een behandeling voor baarmoederhalskanker. Als het faalt dan zeggen zij altijd een pech geval dat de tumoren was te agressief i.p.v de behandelingen.
   Dood door de klassieke behandelingen zijn LEGAAL. Dood door andere behandelingen zijn Illegaal. Zo is de huidige medische wereld.

   Is kelly al ten dood opgeschreven?
   Volgens de artsen wel, maar met een goede methode is er altijd een hoop als de schade van de klassieke behandeling beperkt.

   Een sesam olie kip wijn is een goede standaard recept voor vrouwen na het bevalling of bij een diagnose borstkanker, eierstokkanker, baarmoederkanker of baarmoederhalskanker.

   Je moet de oorzaak van baarmoederhalskanker leren kennen dan weet je wat voor behandeling effectief is.

   Vertegenwoordig komen heel veel darmkankerpatiënten aan het licht bij een darmkankeronderzoek. Terwijl heel veel mensen hebben geen klachten en pijn. Pas na het operatie voelen zij ongemak, moe en pijn. Zij worden eenmaal kankerpatiënt, hele leven kankerpatiënt. Sommigen zijn overleden na allerlei behandelingen.

   De filmpje van de Taiwanese arts is zeer leerzaam.
   Hij had een goede besluit genomen na de 1e chemokuur dat absoluut zonder operatie dat de darm stukje verwijderen waar de tumoren zat.

   Hij was 30 jaar lang een chirurg. Operatie is zijn vak en specialiteit. Hij had de juiste informatie hoe het verloop na het operatie. De tumoren komt bijna altijd terug na het operatie. De kans op uitzaaiingen is zeer groot na het operatie.
   Als uitzaaiingen gevonden dan zie je bij Oenema: Twee jaar geleden vond ik op internet: als het uitgezaaid is, heb ik negentig procent kans dat ik binnen een jaar dood ben.
   Als uitzaaiingen gevonden dan zie je bij Kelly: Levensverwachting
   Artsen geven Kelly nog maximaal tot het eind van dit jaar. ,,Het is heel snel gegaan. En ik besef dat het niet meer goed komt.

   Kan de tumoren zonder operatie spontaan genezen?
   Kan de uitzaaiingen in de lymfeklieren zonder operatie spontaan genezen?
   Deze Taiwanese arts heeft de waarheid verteld na het genezing. Belangrijkst is dat hij heeft zijn oorzaak darmkanker gevonden.

   Hieronder is weer een goede voorbeeld van dezelfde methode met een kwaliteit van leven hoe een eierstokkankerpatiënte fase IV met een uitzaaiing in de lymfeklieren na het klassieke behandeling.
   https://www.youtube.com/watch?v=W6oMLWMbL64

   Hieronder een borstkanker fase II
   https://www.youtube.com/watch?v=h0gfc-DqHmc

  12. http://www.ad.nl/binnenland/doodzieke-laura-ziet-af-van-behandeling-maar-omarmt-de-tijd~af2ffe9d/
   In 2009 was Laura Maaskant behandeld voor een tumor bij haar ribben, een grote tumor als een tennisbal richting haar luchtpijp, chemokuur en allerlei behandelingen, genees verklaard, rond april 2013 zijn er uitzaaiingen in haar longen ontdekt. Daarna ongeneeslijk verklaard.

   Hier geeft 2 voorbeelden.
   1) De kans is zeer groot dat de kanker komt terug, daarna ongeneeslijk verklaard of uitbehandeld.
   2) Laura besluit zonder behandeling, zij leeft nog van kwaliteit van leven hoewel de kanker is nog niet genezen.

   Als Laura Maaskant weet de oorzaak van tumor in de ribben dan kan de uitzaaiingen in de longen later ook voorkomen. 2 ziektes maar 1 gemene oorzaak. Alleen de oorzaak bestrijden is de garantie dat de kanker niet kan terugkomen en uitzaaien.

   De 1e diagnose kanker dan noemt de oncoloog longkanker. Kankerpatiënten die later kankercellen gevonden in de longen dan noemen zij uitzaaiingen in de longen zogenaamde vlekken in de longen.

   Johan Cruijff die meer dan 10 jaar stop met roken door hartinfarct vlekken in de longen gevonden, dat noemen zij longkanker.

   Lymfeklierenkanker, Nasopharynx carcinoom, Blaaskanker en Longkanker hebben allemaal een gemeenschappelijke oorzaak en factoren. Er zijn 5 oorzaken en factoren.

   De oorzaak van blaaskanker is niet bekend volgens de KWF. Daarom weten zij niet de oorzaak van tumoren in de ribben idd. vlekken in de longen.

   Ontdekking
   Chemotherapie werd bij toeval ontdekt tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Amerikaanse arts Cornelius Packard Rhoads (1898-1959).
   Als mosterdgas het aantal witte bloedcellen deed afnemen, kon dit een behandeling zijn voor lymfklierkanker, aangezien lymfeklierkanker voorkomt in de witte bloedcellen.

   Hij was zo heilig dan God dat na zijn dood zijn ontdekking “Chemotherapie voor Lymfeklierkanker en Leukemie” aan zijn trouwe opvolgers achtergelaten dat de Chemotherapie standaard voor andere kanker soorten die ook niet met witte bloedcellen mee te maken.

   Eierstokkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker hebben weinig verband met witte bloedcellen mee te maken.
   Zo zijn de opvolgers bezig. De Chemo-moord kuur.

   De kanker die wel met de witte bloedcellen mee te maken o.a. Lymfeklierenkanker en Leukemie.
   Chemo-moord kuur die absoluut een onvoldoende resultaat oplevert.

   De opgezwollen klieren of uitzaaiingen in de lymfeklieren heeft 2 betekenissen.
   1) teveel “ontstekingen” die de lymfeklieren-stelsel om dit ontsteking op te vangen en verwerken, die zorgt dit ontsteking niet naar de organen belandt voor gevaar.
   2) Wanneer een goede behandeling die de tumoren losgemaakt dan vangt de lymfeklieren het op en verwerken.

   Om kanker en ongeneeslijke chronische ziektes te genezen moet je eerst onderscheiden wat voor een “ontsteking” is.

   Je hebt verschillende soort ontstekingen die eigenlijk geen ontsteking is.
   Verkoudheid/griep is een andere soort ontsteking.
   Onverklaarbare blaasontsteking is een andere soort ontsteking.
   Onverklaarbare longontsteking is een andere soort ontsteking.

   Wanneer je behandelt met antibiotica en zware medicatie tegen “ontsteking”die niet helpt dan moet je heel goed oppassen. Dit is een andere soort ontsteking die absoluut niet mogen onderdrukken. Het kan van eenvoudige ziekte verandert in ernstige ziekte tot kanker.

  13. Wanneer je toch pech had een diagnose kanker constateert. Sommigen hebben dubbel pech dat longontsteking bij kanker vooronderzoek o.a. punctie of biopsie, de anderen longontsteking krijgen tijdens of na het chemokuur , bestraling en/of operatie. Hevige hoest en slijm die niets kan helpen o.a. antibiotica en andere zware medicaties.

   Dit “ontsteking” is een ontsteking die niet vanuit de longen, maar vanuit de NIER die absoluut niet met antibiotica behandelen. Hoe meer je geeft hoe erger het wordt voor lange periode.

   Dit “ontsteking” is ongeveer hetzelfde als de ontsteking van de ziekenhuisbacterie ziekte: de zogenaamde MRSA. De onverklaarbare blaasontsteking. Deze bacterie is resistent voor verschillende antibiotica en vormt daardoor een gevaar voor de gezondheid.

   Hele WHO heeft geen verstand van MRSA. Resistent voor antibiotica.

   Het was geen sprake van “ontsteking”. Ook geen sprake van “resistent”.
   Het was maar verkeerde diagnose + verkeerde behandeling = resistent.

   Als je dit “ontsteking” weet, via de zij weg dan weet je ook de oorzaak van epilepsie.

   https://www.epilepsie.nl/over-epilepsie/pagina/10/oorzaken/
   Oorzaak vaak onbekend

  1. Is ‘Nederlands’ niet met een hoofletter..? En achter ‘geschreven’ zou zomaar een gratis komma kunnen worden geplaatst.. Ik zag dat als oplettende-reactie-lezer..

  2. ??? Dit artikel is goed geschreven zelfs, in tegenstelling tot uw zinsbouw meneer.

 13. Ik heb geen kanker, en ik weet zeker, als het zou worden gemeld door de dokter, ik GEEN chemotherapie zal aanvaarden ! NIKS zal ik aanvaarden ! Heb genoeg uitleg gehoord van dokters tijdens een “parlementaire vacantiestage” in verschillende klinieken !!!! HET IS SCHANDALIG !

 14. Epilepsie heeft 3 verschillende oorzaken.
  Er zijn 3 verschijnselen.
  1) aanval in de overdag.
  2) aanval in de nacht
  3) aanval soms in de dag en soms in de nacht.

  Om deze 3 verschijnselen te onderscheiden moet je de meridianen Ren Mo en Du Mo voorleggen.
  http://www.hvandervet.nl/pag112.html
  http://www.hvandervet.nl/pag113.html

  Wanneer de bloedsomloop tussen deze 2 meridianen op ene moment verstopt, onbalans, dan krijg je de epilepsie aanval. Aanval in de nacht heb je met de 5 hoofdorganen mee te maken. Aanval in overdag heb je met de sub-organen mee te maken. Aanval in dag en nacht heb je met beide mee te maken.

  Zodra de verstopping vrij is dat de Ren mo en Du mo weer in balans is, dan verdwijnt de epilepsie spontaan.

  Je hebt 3 oorzaken.
  1) vlak na het geboorte. Dat zie je vaak epilepsie treft meestal aan de kinderen dan de volwassenen.
  De vruchtwater die per ongeluk in de longen en luchtwegen blijft hangen die ook de kinkhoest veroorzaakt. Geen verstand van dit oorzaak vruchtwater en kinkhoest met onkunde leidt tot allerlei longziektes o.a. astma en COPD.
  2) Vlak na het vaccinaties/prikken/XTC. Meestal merkt je binnen heel korte termijn, zelfs binnen 1 week.
  https://www.youtube.com/watch?v=0PHsw75wH20
  De Gevaren van de HPV-vaccins Gardasil & Cervarix (HPV vaccinatie bijwerkingen Baarmoederhalskanker)

  In dit filmpje vind je alle slachtoffers waren sporters.
  Amanda Ratner — Lacrosse speelster. 3 weken later pijn in de injectie plek.
  Khonstince Couch — Cheerleader. Basketball
  Amy Pingel — Sportief. Diagnose 2 weken later na het3 prikken
  Zeda Pingle — Cheerleader. Epilepsie 4 dagen later na het prikken
  Gaby Swank — Cheerleader. Diagnose na het 3 prikken
  Emily Tarsell en Gabrielle Swank — 3 weken later overleden. Totaal 29 doden.
  Jamie Venice — Epilepsie. Verlamming.
  Hop Zimmerman — Cheerleader. Basketball. Epilepsie. Syndroom Guillian-Barré

  Hoe kan een prik dat een gezonde meisje in korte dagen verandert in Epilepsie of verlamming?

  1. Bij de 1e oorzaak is de factor vanuit het lichaam of vanuit de vruchtwater in de placenta. De bedoeling van hoest is om dit ongewenste vruchtwater ophoesten.

   Bij de 2e oorzaak is het “ongewenste stof” vanuit buiten naar het lichaam inbrengen. Vaak is het onnodig en gevaarlijk als je verstand van kinkhoest, kinderziektes, griep en baarmoederhalskanker.

   Hoe kan een prik dat een gezonde meisje in korte dagen verandert in Epilepsie of verlamming?

   Waarom vele andere meisjes mankeren niets na het prikken en die alleen die tientallen/honderden wel?

   De combinaties en factoren maakt het verschil bij individueel.

   De vaccins is koel bewaard. Het lichaam is warm, bloed is warm.
   Hier kan je makkelijk een verklaring opleggen met natuurkunde en scheikunde. Warm en koud reactie.

   Een prik kan witte bloedcellen opwekken.
   De weersomstandigheden en het weerstand van de meisjes.
   Sporten na het prikken ook een belangrijke factor dat de “ongewenste stof” met of zonder witte bloedcellen proces die van de nier naar de blaas afvoer maar blijft hangen. Via de blaas bloedbaan en zenuwenbaan naar de rugwervel richting het hoofd naar de pijnappelklieren en hypofyse.

   Dat is ook de proces van de hersenvliesontsteking. Via de zij weg vind je ook de oorzaak van Migraine.

   Je ziet veel autistisch kinderen die ook migraine en/of epilepsie hebben.
   Veel kinderen die Alice in Wonderland syndroom of “ver zien” hebben ook de symptoom van migraine en/of epilepsie.

   De reguliere behandeling biedt geen oplossing voor migraine of epilepsie. Velen gaan opzoek naar alternatief o.a. Kurkuma of cannibisolie.

   Bij de 1e oorzaak geeft kurkuma wel een verbetering met een ontvocht functie, want de vruchtwater in de longen verandert in de loop van tijd naar een onzichtbare slijm. Zogenaamde sputum.
   Ontvochtig is wel een goede richting.
   Vaak behandelen puur met Kurkuma biedt wel verbetering, maar geen genezing.

   https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=zh-CN&u=http://www.a-hospital.com/w/%25E6%258E%25A7%25E6%25B6%258E%25E4%25B8%25B9&prev=search
   Controle speeksel Dan is de passende methode voor dit ziekte.

   Vaak wordt een 2e methode toegevoegd bij ernstige epilepsie.
   shī xīn wán
   Vertaal. verloren hart medicijn.

   Waarom heeft cannibisolie soms effect bij epilepsie, leukemie en kanker?
   Het werking van het Hart.

   De wetenschappers kijken alleen naar de tumoren, hersenen bij epilepsie en kanker, zij weten totaal niet wat een werking van het Hart zowel de oorzaak en de behandeling.

   Als de wetenschappers dit weten dan kunnen zij de doodsoorzaak hart en vaten ziektes nummer 1 naast de kanker afhalen.

  2. De directe effect bij epilepsie aanval is acupunctuur en moxa behandeling op Ren Mo en Du Mo meridianen.

   Jamie Venice — Epilepsie. Verlamming.
   De wetenschappers letten niet op wat een verband is tussen epilepsie en verlamming?

   Beroerte, verlamming heb je min of meer met de kinderziektes mee te maken. Vooral de Mazelen.
   Vertegenwoordig zijn vrouwen kwetsbaar voor beroerte, herseneninfarct, hartinfarct, borstkanker en allerlei chronische ziektes. Omdat zij missen de 2e immuunsysteem: de Mazelen.

   Waarom had Linda Woudstra borstkanker in haar rechterborst?
   Waarom had zij de uitzaaiingen in de lymfeklieren niet genezen?

   De ombouw van het vrouwelijke lichaam en de belangrijke functie van Mazelen.

  3. Beste Natuur, Ik waardeer je schrijven over epilepsie, maar bij een directe aanval is dat schier onmogelijk.
   Quote; De directe effect bij epilepsie aanval is acupunctuur en moxa behandeling op Ren Mo en Du Mo meridianen.
   Ik ben helaas meerdere malen getuige geweest van zo een aanval, het enige wat je eventueel kan doen is zorgen dat de persoon niet stikt in zijn eigen tong. Acupunctuur is niet mogelijk op zo een wild schokkend lichaam dat zo nu en dan weer verstijfd (verlamming?). Het blijft iets heel afschuwelijks om dat te zien.

  4. U heeft een punt. Het blijft lastig tijdens de heftige epilepsie aanval.
   Een föhn-therapie in dit moment op Ren Mo en Du Mo, hard knijpen in de beide oksels (onder de schouder) ook een goede optie voor een verlichting.

   De menselijk energieveld en de mazelen.

   Wat een geschenk van god, dat noemen “zij” de mazelen uitbraak. De antistof-mazelenvirus voor een goede immuniteit noemen “zij” besmettelijke virus. “Zij” hebben hekel aan de moedernatuur.

   De mazelen is niet alleen voor de antistoffen, maar ook voor de fundering van het hele lichaam o.a.
   1) centraal zenuwstelsel
   2) maag-darmstelsel
   3) cellen van het afweersysteem
   4) hart- en vaatstelsel

   Ook voor de versterking van Long-energie, maag-energie en nier-energie die elkaar goed verbinden. De menselijk energie-velden

   Long is een orgaan. Zonder zuurstof kan je niet bewegen en leven. Een auto zonder benzine is nutteloos. De longen met zuurstof in leven noemen wij long-energie. Nier-energie is de aangeboren energie vanaf de placenta gekregen van de zwangerschap. De longen-energie en maag-energie zijn na het geboorte toegevoegd

   Degene heeft geen mazelen gehad is heel kwetsbaar. Zij lijken wel gezond, Het hoeft maar een schudding, trauma of een klap dan heeft een grote volg.
   Een jonge mooie vrouw die een deur klap van de koelkast in haar hoofd dan stijgt de maag-energie zomaar naar het hoofd wiens maanden lang lijdt aan evenwichtsstoornis. een vrouw levenslang lijdt aan BPPV nadat een schudding tijdens de vlieg reis. Zoveel op te noemen.

   Hoe is de proces van de Mazelen?
   De beginfase van mazelen is via de long-energie naar de LEVER om dit virus samen met de Nier, Milt en het HART met een hoge koorts-proces te verbranden voor een antivirus systeem.

   Het proces begint vanaf de lever naar de bijnier.
   Hebben jullie op de tv over Neuroblastoom gezien?
   Neuroblastoom, meestal komt de tumor voort uit het bijniermerg

   Hebben jullie last van Diabetes I of II?
   De verstoring in de bijnier en alvleesklier.

  5. http://www.biologielessen.nl/homeostase/hormoonhuishouding/36-bb-lessen/homeostase/hersenen-en-hormonen/46-hersenen-en-hormonen-4

   Hoe is de proces van de Mazelen?
   De beginfase van mazelen is via de long-energie naar de LEVER om dit virus samen met de Nier, Milt en het HART met een hoge koorts-proces te verbranden voor een antivirus systeem.

   Het proces begint vanaf de lever naar de bijnier. Van bij nier naar de blaas meridiaan langs de rugwervel richting het hoofd naar de hersenstam.
   Van hersenstam naar de pijnappelklier.

   Van pijnappelklier naar de Hypofyse en Hypothalamus. Dit blijft 2 dagen in werking met koorts.

   Daarna richting naar beneden langs de schildklier en Thymusklier.

   Terug naar de bijnier daar 1 dag in werking met een gesloten systeem in de darmstelsel.

  6. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mazelen
   Symptomen en behandeling[bewerken]
   Mazelen heeft een verloop in twee fasen. Het virus nestelt zich eerst in de luchtwegen. Daarna komen de met het virus geïnfecteerde lymfocyten in het bloed en verschijnen de rode vlekjes op de huid.

   Meestal begint het ziekteverloop dan ook met verschijnselen die lijken op een stevige griep of verkoudheid (koorts, hoesten, loopneus, ontstoken ogen). Mazelen wordt vaak pas herkend als de kenmerkende rode vlekjes met witte stip op de binnenkant van de wangen verschijnen (zgn. Koplik-vlekken). Deze worden gevolgd door verder stijgende koorts en de voor mazelen typische licht jeukende paarsrode vlekjes, eerst in het gezicht, dan achter de oren en dan in de hals. De koorts kan een tweede keer hoog oplopen, en vervolgens zakt de uitslag via de romp naar armen en benen. De grote en kleine rode vlekken gaan geleidelijk op in een egale roodheid. Mazelen zijn het meest besmettelijk van 1-3 dagen voor en tot 5 dagen na het optreden van huiduitslag.

   Er is geen behandeling tegen mazelen. Na 1 week verdwijnen de symptomen van mazelen meestal weer spontaan. Als er complicaties optreden zijn medicijnen en/of ziekenhuisopname nodig.

   Als de wetenschappers goed opletten. Dan merken zij dat de proces van Mazelen eerst via de longen, de luchtwegen, daarna via een omweg naar her hoofd om de antistoffen te verbranden.

   Zo zie je later naar de hals in de schildklier voor de volgende fase: Mazelen wordt vaak pas herkend als de kenmerkende rode vlekjes met witte stip op de binnenkant van de wangen verschijnen (zgn. Koplik-vlekken). Deze worden gevolgd door verder stijgende koorts en de voor mazelen typische licht jeukende paarsrode vlekjes, eerst in het gezicht, dan achter de oren en dan in de hals.

   Wiens geen verstand van dit proces maakt kans op vertraagde schildklier, te snel of te langzaam schildklier of bloedarm.

   De koorts kan een tweede keer hoog oplopen, en vervolgens zakt de uitslag via de romp naar armen en benen. De grote en kleine rode vlekken gaan geleidelijk op in een egale roodheid.

   Tussen dezer 2 processen was nog een belangrijke proces in de darmstelsel. Wiens geen verstand van maakt een kans op ziekte van crohn, PDS, spastische darm of stofwisselingsziekte.

   Hoe is de proces van de Mazelen?
   De beginfase van mazelen is via de long-energie naar de LEVER om dit virus samen met de Nier, Milt en het HART met een hoge koorts-proces te verbranden voor een antivirus systeem.

   Wat is het verschil tussen mannen en vrouwen van de Lever functie?
   In het algemeen is vrouwen langer leven dan de mannen. Wat vrouwen hebben een orgaan meer dan de mannen. De baarmoeder.

   Baarmoeder heeft een functie evenals de lever. Afvalstoffen lozen. Meestal via de periode van menstruatie, direct lozen naast de menstruatie bloed.

   In het algemeen mannen heeft een sterke lever functie dan de vrouwen.

  7. Eierstokken produceren niet alleen verschillende hormonen die een rol spelen in de menstruatiecyclus, secundaire geslachtskenmerken en seksualiteit. Maar ook een hulp orgaan van de baarmoeder om de afvalstoffen te lozen en ondersteun de proces van menstruatie en melkgangen.

   Degene borsten, eierstok en/of baarmoederverwijdering hebben veel ongewenste vlekken in het huid. zogenaamde “bloedafval”.

   De Mazelen proces in de pijnappelklier is heel belangrijk. Want hier gaat de melatonine productie naar alle lichaams-delen.

   https://nl.wikipedia.org/wiki/Melatonine

   Bloed in de lever.
   zuurstof in de longen.

   De rechterslong heeft drie longkwabben, de linker heeft twee.

   Het verschil tussen mannen en vrouwen bij Lever(bloed) en Longen(energie) is mannen heeft een sterke energieveld dan de vrouwen in de linkerkant. Daarom zie je vaak de verlamming in de rechterkant bij de mannen. De behandeling moet je richten in de lever om het te herstellen.

   Vrouwen zijn hier tegenovergesteld. Voor vrouwen heeft minder energie-kracht in de linkerkant(linkerlong). Rechterkant is sterk voor de bloedsomloop. Zo zie je de verlamming bij vrouwen dat de linkerkant meer dan de rechterkant. De behandeling moet je richten in de longen om het te herstellen.

   Bij de borstkanker of verlamming heb je dit kennis nodig om te onderscheiden hoe de oorzaak en behandeling moet verrichten.

   De tumorcellen in de rechterborst na het abortus kijk je daarom in de lever meridiaan (bloed).
   http://www.hvandervet.nl/pag111.html
   Zo voel je een stekende pijn in de Punt 13 en 14

  8. https://mijnstrijdtegenkanker.wordpress.com/over-linda/een-punctie-zonder-risico/
   De punctie
   Een week later kon ik terecht en verdween er tot 3 keer toe dwars door mijn borst en tumor een punctienaald met een diameter van 6 mm -wat achteraf gezien reusachtig is- om een ‘hapje’ weefsel weg te halen voor nader onderzoek. De holle naald werd geschoten en tegelijkertijd gedraaid, zodat er als het ware weefsel in de holle naald verdwijnt. Terwijl ik mij dit zo lag voort te stellen realiseerde ik mij ook dat de naald het volgende pad volgde:

   Via gezond weefsel door de tumor, dan weer in gezond weefsel en dezelfde weg weer terug… Bij de derde klap kwam de naald op mijn borstbeen terecht en ik realiseerde mij dat daar doorbloed spierweefsel zit en lymfeklieren…

   Ik stelde meteen de vraag aan dezelfde radioloog in opleiding: De naald schiet door en neemt dan toch ook weefsel mee uit de tumor? En als je de naald terugtrekt wat er aan zit aan cellen komt dan toch ook in het gebied terecht wat voor de tumor zit? Ik raakte een beetje van streek. Sorry, maar ben je niet bang voor uitzaaiingen op deze manier?

   De arts in opleiding probeerde mij gerust te stellen, dat was geen risico zei hij en dit was een normale procedure. Ik gaf het niet al teveel aandacht, want ik had zoveel al aan mijn hoofd, maar het zat me niet lekker en hoe langer ik er over nadacht hoe minder ik begreep waarom een punctie nodig is.

   — Dit normale procedure doet meer kwaad dan de goede.

   Het Lichaam heeft een inkapselen systeem. De “ontsteking of kankercellen” wordt ingekapseld of naar de lymfeklieren verstuurd om het te verwerken. Een tijdelijke noodoplossing.

   2 eieren.
   Een wordt geprikt, zo zie je later verkleurd, stink en bederft.
   De andere laat je heel die heel lang kan bewaren.

   Zo gaat het bij de punctie. Linda wist dat het niet goed was. Maar zij had geen keuze evenals miljoenen kankerpatiënten.

   De artsen weten het ook niet goed. Zij weten niet beter en moeten gedrongen de normale procedure uitvoeren.
   Zij moeten uitzoeken wat een goedaardig of kwaadaardige tumoren. Wel uitzaaiingen of geen uitzaaiingen.Welke fase volgt enz.

   Kanker diagnose zijn altijd winstgevend.

   Normaal ingekapselde tumoren bij de beginfase zijn bijna altijd goedaardig. Doorgeprikte weefsel zaaien het uit. Het wekt weer de witte bloedcellen op die je meer kans op “longontstekingen”.

  9. Je ziet vaak de uitzaaiingen in de lymfeklieren niet tijdens de diagnose borstkanker, maar na de behandelingen van chemokuur, bestraling en/of operatie.

   Sommige uitzaaiingen in de longen, in de hals en/of in de hersenen.

   Uitzaaiingen in de lymfeklieren heeft paar betekenissen.
   1) De uitzaaiingen in de lymfeklieren na de klassieke behandeling dat de lymfeklieren vangen de chemische stof en de kankercellen afvalstoffen op.
   Een vergrote lymfeklieren.
   2) De oorzaak niet bestrijd, maar integendeel alleen maar toegenomen.
   Een vergrote lymfeklieren.
   3) Een goede behandeling die de tumorcellen losgemaakt dat de lymfeklieren vangt dit op en verwerkt.
   Een tijdelijke vergrote lymfeklieren.

   De filmpje van de Taiwanese chirurg vertelde: De uitzaaiingen in de lymfeklieren was ontdekt na de chemokuur behandeling. Hij was op tijd een goede beslissing genomen door zijn ervaring. Hij stopte de chemokuur, bestraling en de operatie behandelingen. Hij wist zeker dat doorging met de chemokuur, bestraling en de operatie is een dode weg met een slechte kwaliteit van leven. Hij zou binnen een korte tijd overleden aan complicaties, niet door de kanker.

   Hij zorgde eerst de kanker niet toenemen.
   Hoe?
   De oorzaak vinden.
   https://www.youtube.com/watch?v=sl7K4JnOX_U
   Hij had zijn oorzaak gevonden en vertelde in de filmpje.

   Hij was een beroemde reguliere arts in Taiwan die meer dan tienduizend keer hersenen operatie uitgevoerd in ziekenhuis. Totdat hij in 2003 een diagnose Endeldarmkanker fase III constateert.
   Een Docter ook een kankerpatiënt. Na de 1e chemokuur had hij een besluit genomen dat geen operatie onderging, zelfs later uitzaaiingen in de lymfeklieren ook geen chemokuur nemen. Waar de diagnose van de andere artsen voorspel dat hij niet langer dan 3 jaar zou leven na het weigeren operatie.

   Zijn drink, eet en leefgewoonte waren zijn oorzaak van Darmkanker. Hij opereert vaak een operatie meer dan 10 uur zonder pauze en eten. Zijn favoriete eten zijn gebraden kip en eend, vette voedsel.

   Daarom had hij na het genezing zijn baan opgezegd voor een betere gezondheid.

   Hij had een goede mentor les gevolgd van een dieet en therapie ( hand-los therapie).
   Ik had halfuur dit “hand-los therapie”geoefend. Daarna had ik het “geheim”” gevonden. Waarom was dit zeer eenvoudige therapie tot een wonder verricht.

   Dit therapie kan de onderstaande bericht verklaren en een wonder verrichten.

   http://fora.diagnosekanker.nl/lotgenoten/viewtopic.php?f=66&t=6722
   Maar ik heb vreselijke zenuwpijnen in m’n borst,oksel en achterkant van m’n bovenarm.

  10. 8 jaar lang had Linda zoveel therapie en medicaties aangeboden, geprobeerd. Wel stabiel maar niet 100% genezen. De uitzaaiingen in de lymfeklieren blijft, maar niet genezen.

   Iedereen biedt haar iets aan, maar zij kunnen de oorzaak niet vertellen, daarom kunnen zij niet overtuigen dat zijn “medicatie”helpt, hoewel Linda wou zo graag de oorzaak vinden en bestrijden. De zoektocht blijft.

   De juiste eenvoudige maatregelen bij de 1e maand van de bevalling/abortus is heel belangrijk.
   De goede Mazelen is heel belangrijk voor vrouwen bij bevalling.
   De energie-velden van een goede Mazelen is heel belangrijk voor alle omstandigheden o.a. abortus en keizersnee.

   Hoe is de energie-velden?
   Je hebt 3 hoofd energie-velden en 2 hulp energie-velden.
   De 3 hoofd energie-velden zijn Nier, Long en Maag.
   De 2 hulp energie-velden zijn Lever en Milt.

   De proces van Mazelen is van het hoofd eindigt bij de tenen.
   Van het hoofd via de hals en schildklier naar beneden.
   De koorts kan een tweede keer hoog oplopen, en vervolgens zakt de uitslag via de romp naar armen en benen. De grote en kleine rode vlekken gaan geleidelijk op in een egale roodheid.

   Wanneer is de 5 energie-velden een sterke verbinding tot stand gebracht?
   Op de moment de hele proces van Mazelen in de darmstelsel, in de lies en in de Geslachtsklieren (Testes of Ovaria) voltooid.

  11. Wat is de hoogste niveau van de energie-velden die een wonder kan verrichten?
   De Ren-mo en Du-mo meridianen wordt geopend met de 5 energie-velden.

   Deze mensen zijn heel bijzonders met deze gave

   https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vQZg_DqkIWo
   Nai Gong master John Chang

   https://www.youtube.com/watch?v=vkfvv9lEXPM
   That’s Incredible – Master Zhou

   https://www.youtube.com/watch?v=d42TTC6RqG0
   Chi Master demonstrates Rock Breaking, Pyrokinesis and Blood cleansing

   Om dit hoge niveau te komen moet je wel eerst weten wat is de 5 elementen in je lichaam.

   https://www.youtube.com/watch?v=zIHLJeWNOu0
   Tai chi-oefening 5 elementen

   Daarna leer je hoe de 5 organen een samenwerking tot stand gekomen voor een betere gezondheid.

   Linda had een tumor in haar rechterborst na het abortus.
   Een uitzaaiing in de lymfeklieren.

   Oorzaak aanpakken en de probleem binnen 2 maanden heel eenvoudig opgelost.

 15. http://www.blikopnieuws.nl/nieuws/240281/artsen-en-zorginstellingen-krijgen-veel-meer-geld-van-big-farma-dan-gedacht.html
  Omdat het in dit artikel over winstbejag gaat lijkt mij dit ook wel hier passen.
  Daarbij lijkt het mij ook logisch om aan te geven waarom Edith Schippers de natuurgeneeskunde de nek om wil draaien.
  De reden lijkt mij simpel omdat Big Farma niets kan verdienen als de natuur bied wat nodig is.
  Het lijkt erop dat artsen steeds meer hun eed schaden om hun zakken te vullen en die van Big Farma.

  1. Ja, ik denk ook dat het geen toeval is dat geprobeerd wordt de natuurgeneeskunde om zeep te helpen dat winstbejag een belangrijke reden is, maar vooral dat het past in de onderdrukking en robotisering van de mens.

 16. Nog een cover-up: overlijdensaktes worden systematisch vervalst (in elk geval in de V.S.). Zie: http://www.reuters.com/investigates/special-report/usa-uncounted-surveillance/#video-uncounted-animation
  In het kort: door onbezonnen antibioticagebruik zijn superbacteriën ontstaan. MRSA (methicillin-resistant Staphylococcus Aureus) is de meest beruchte. Deze bacterie waart vooral in ziekenhuizen rond, die natuurlijk niet ‘gesued’ willen worden. In de V.S. is géén systeem om te volgen hoe vaak er een uitbraak van MRSA voorkomt (dan kun je altijd nog zeggen dat je niet wist of het probleem inmiddels tot een crisis in ziekenhuizen is uitgegroeid).
  Vorige week werd bekend gemaakt dat onderzoek van Reuters een samenzweringsfeitje aan het licht heeft gebracht: van overheidswege (de mensen worden dom gehouden) en door ziekenhuizen (die overlijdensaktes opzettelijk vervalsen) wordt sterfte door MRSA buiten beeld gehouden.
  Hoe groot het probleem met deze resistente bacterie is, is dus niet bekend, maar volgens mij kun je uit het feit dat er een systematische aanpak lijkt te zijn om MRSA als doodsoorzaak te verbloemen, afleiden dat er geen sprake meer is van een incident hier en daar.

  Eeuwenoude ervaring en kennis, colloïdaal zilver in de ban doen en alle natuurlijke middelen weren en fabrikanten ervan om zeep helpen, is om te huilen. We móéten echt natuurlijke middelen en de bijbehorende kennis erover houden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.