Advertentie

De C-19-info MAG niet openbaar?? Iets te verbergen!?


*
*
De C-19-info MAG niet openbaar??
Kennelijk iets te verbergen!?

2023 © WantToKnow.nl/be

x

De Belgische minister Frank Vandenbroucke wil -net als zijn Nederlandse collega’s en Mark Rutte, de politieke coronamails niet openbaar maken, hetgeen hem op grote kritiek komt te staan: ‘Deze houding zaait wantrouwen en twijfel!’ Zo is te horen in veel media-commentaren.Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke weigert om mails die hij tijdens de coronacrisis heeft verstuurd en ontvangen openbaar te maken. Het dagblad ‘Het Laatste Nieuws’ had deze mails/informatie opgevraagd, via de Belgische wet openbaarheid van bestuur. De bevoegde commissie ging niet akkoord met de weigering van Vandenbroucke, maar die is niet verplicht om dat advies te volgen..

Deze ‘Wet openbaarheid van bestuur’ geeft net als in Nederland, elke burger het recht om bepaalde documenten van de overheid op te vragen en in te kijken. Dit is zelfs een grondwettelijk recht en heeft tot doel, dat de overheid de nodige transparantie de nodige openheid met bieden over haar werkwijze. ‘Het Laatste Nieuws’ deed beroep op deze wet, om aldus toegang te krijgen tot mails over een periode van anderhalf jaar die Vandenbroucke uitwisselde met o.a. coronacommissaris Pedro Facon. Ze willen verder onderzoeken hoe het coronabeleid precies tot stand kwam.

Vandenbroucke legt advies naast zich neer
Maar
Vandenbroucke is niet verplicht om op dit verzoek in te gaan en blijkt zijn been stijf te houden. Naar eigen zeggen staat in de mails ook informatie die niet onder openbaarheid van bestuur valt, en die bijvoorbeeld om privacyredenen dus niet mag worden doorgegeven. Zijn commentaar:

“Het gaat om meerdere duizenden mails die ik niet zomaar kan doorgeven en ik ben verplicht om elke individuele email door te lezen en te verifiëren op heel wat criteria.”

Omwille van dat ‘onredelijke karakter’ van het verzoek van de krant, meent Vandenbroucke, deze vraag op openbaarheid beslist te mogen weigeren.  Maar die argumenten houden geen stand, oordeelde de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB). Deze commissie verleent een advies over het openbaar maken van documenten, in het geval daarover discussie mocht ontstaan, zoals nu dus het geval is. De CTB schrijft jaarlijks meer dan 100 adviezen uit over openbaarheid van documenten. Maar aangezien elk slotadvies van deze commissie niet bindend is,  meent deze Vlaamse minister dat hij gerechtigd is, zich er zich niet aan houden; Vandenbroucke blijft dus bij zijn weigering.

Maar ook andere ministers volgden advies niet..
Maar het is duidelijk, dat het hier niet gaat om juridische haarkloverij.. Het gaat natuurlijk om de ethische en morele verantwoording, waaraan de minister in  Vlaanderen en onze ministers/kabinet in Nederland gehoor zouden moeten geven..! Professor dr. Alexander De Becker doceert ‘Ambternarenrecht’ aan de Universiteit van Gent en is duidelijk in zijn reactie op deze onethische handelwijze van deze politici:

“Het is een bijzondere houding van de minister, dat hij dit gewoon naast zich neerlegt; het is niet omdat het advies niet-bindend is, dat hij dat vanuit ethisch standpunt kan doen.. Het is moeilijk om het advies gewoon naast zich neer te leggen ten aanzien van een commissie die daarover oordeelt en zegt dat hij dat zou moeten overmaken. Hij is niet de enige, ik heb in het verleden nog gezien dat het af en toe gebeurt.”

Maar ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne legde deze legislatuur zo’n advies al naast zich neer; en ook ministers Nicole De Moor en Ludivine Dedonder weigerden documenten openbaar te maken, al kwam daar toen geen advies van de CTB aan te pas.

Oppositie: “Wat heeft u te verbergen?”
Evenals in Nederland, is de Vlaamse oppositie volstrekt in haar wiek geshcoten, met de handelwijze van deze politici. In Vlaanderen worden ook de ernstige vragen gesteld, bij deze weigering van Vandenbrouckes;  Zo wierp Kamerlid Kathleen Depoorter onlangs in het parlement Vanderbroucke voor de voeten.

“Het woord transparantie staat 20 keer in het verkiezingsprogramma van Vooruit. Het is cynisch dat dat nu net voor u een probleem is”.

Volgens volksvertegenwoordiger Catherine Fonck zaait “Vandenbroucke’s houding ‘veel wantrouwen en twijfel’. Ze riep in het parlement duidelijk, wat velen denken:

“Wat heeft u te verbergen?”

Ook in Nederland is Agnes Kant bezig haar afgelegde Eed van Hypocrates met modder te bespeuren. Het lijkt allemaal één vooropgezet plan, om de negatieve kanten van de mRNA-injectie te verdoezelen, met officieuze motivatie, ‘om geen onrust te veroorzaken’. Maar het Lareb-deel in de uitrol van de verborgen C-19-agenda, is in onze ogen een véél waarschijnlijkere verklaring.

Hoe zit het met bijwerkingen in België?
Volgens cijfers van het Belgische geneesmiddelenagentschap FAGG (HIER) is er sprake van 39.520 meldingen van bijwerkingen tot november 2022, op 29,4 miljoen gezette vaccins. Acht procent daarvan wordt als zeer ernstig beschouwd. 3.161, met andere woorden, of 1 op 9.300, grosso modo. Dit is een conservatieve berekening, die zelfs geen rekening houdt met de 32% aan gemelde ernstige bijwerkingen die tot arbeidsongeschiktheid of ziekte leiden.

Het blijft tot op de dag van vandaag onduidelijk hoeveel van die gemelde gevallen oorzakelijk bewezen zijn. Maar volgens Jean-Michel Dogné, de Belgische vertegenwoordiger voor vaccinveiligheid bij het EMA, worden er in België slechts bij vier sterfgevallen oorzakelijke verbanden vermoed met covidvaccinatie. Over overige bijwerkingen blijft Dogné het antwoord schuldig, behalve wat betreft myo- en pericarditis (hartspierontsteking bij jonge mannen, red.), dat door hemzelf als een ‘ernstige bijwerking’ wordt beschouwd.

Belgische regering werkt aan nieuwe wet over openbaarheid
Op dit moment werkt de federale Belgische regering aan een aanpassing van deze Wet openbaarheid van bestuur. De huidige dateert al van 1994 en de Europese transparantiewaakhond Greco is erg kritisch voor ons land op dat vlak. Onder meer N-VA en regeringspartij Groen pleitten er in het verleden voor om de adviezen van de CTB, die Vandenbroucke nu dus naast zich neerlegt, bindend te maken.

In de wet is ook sprake van toegang tot de interne communicatie tussen ministers en binnen kabinetten. Al is de kans groot dat door het inbouwen van bepaalde uitzonderingen die informatie nooit tot bij de burger zal geraken. Experts vrezen dat de hervorming erg beperkt zal zijn en transparantie niet fundamenteel zal doen toenemen. Dat België kritiek krijgt van Greco is niet verwonderlijk. In Nederland is de openbaarheid van bestuur bijvoorbeeld wel veel uitgebreider.

Daar vallen ook sms’jes en whatsappjes van bewindspersonen onder die wet. Nederlanders kregen zo in 2021 inzicht in het sms-verkeer van hun minister-president Mark Rutte nadat de Volkskrant dat opvroeg. Maar wanneer bewindspersonen het verdommen info naar buiten te brengen, zelfs onder dwang van een gerechtelijk vonnis, nemen deze ‘politici’ liever de boetes, die de NL-belastingbetaler betaalt, dan dat zij info openbaar maken..! Iets te verbergen kennelijk..!

Ondertussen bij onze Duitse buren..
Misschien dat de Duitse situatie VandenBroucke ertoe heeft gebracht, zoveel mogelijk info achter te houden, want de Duitse bondsminister van Volksgezondheid Karl Lauterbach heeft -zoals we HIER berichtten- toegegeven dat de covid-vaccins tot zware bijwerkingen hebben geleid. Omdat slachtoffers moeilijk erkenning krijgen suggereert Lauterbach daarom dat de vaccinproducenten een deel van hun winsten voor deze slachtoffers moeten reserveren.

Lauterbach hield tot nu steeds vol dat bijwerkingen van de vaccins vrijwel onbestaande waren. Hij deed zijn uitspraken nota bene op de Duitse publieke omroep ZDF (HIER), nou niet bepaald een ‘alternatief’ of ‘controversieel’ mediakanaal. Dit nadat diezelfde zender hem had geconfronteerd met eigen journalistiek werk over vaccinatieslachtoffers en, een maand eerder, met slachtoffers van langdurige covidklachten. De teneur van die reportage over vaccinschade – ‘Post-Vac-syndroom’ genoemd in Duitsland – is duidelijk: het is voor de slachtoffers van de covid-injecties bijzonder moeilijk om erkenning te krijgen.

De getoonde slachtoffers zijn zichtbaar verminkt door de vaccins. Een jongedame kreeg bijvoorbeeld af te rekenen met bloedklonters die regelmatig chirurgisch moesten verwijderd worden. En een sportieve man van in de veertig is na een bloedstolling in de hersenen aangewezen op een hersenimplantaat en kan niet meer intensief sporten.

Tot slot..
Al met al een bizarre ontwikkeling, waarover de heren en dames journalisten van ONZE PUBLIEKE NOS, het kennelijk verdommen om over te berichten. Maar de waarheid valt vanzelfsprekend niet te verdoezelen. Vroeg of laat komen ook déze journalisten in hun hemd te staan en zullen als ‘hoernalisten’ worden gebrandmerkt, omdat zij NIET hun journalistieke werk verrichtten, maar luisterden naar propaganda-eisen van de Nederlandse politici, zoals De Jonge en Rutte.

Hun verhaal vertellen, met de noodzakelijk onderbouwing ervan, is geen journalistiek natuurlijk.. Ondertussen gaat de schade aan de gezondheid van onze mede-burgers gewoon door. Er zijn geen maatregelen te nemen, zolang niet OFFICIEEL bekend mag worden, dat het vaccin-dat-geen-vaccin-is-maar-een-injectie, schadelijk is en tot zéér ernstige bijwerkingen kan leiden.

4 gedachten over “De C-19-info MAG niet openbaar?? Iets te verbergen!?

 1. Waarom denk je hebben ze een ex crimineel in de politiek en niet democratisch verkozen politieker op die plaats gezet? Destijds zijn verantwoordelijkheid ontvlucht onder het mom van studies in het buitenland. Waarom denk je hebben ze die oude kwal op die plaats gezet, een kwal die niet verkozen is en gaat over lijken? Na deze door de EU opgelegde regeltjes uitvoerend is deze pensioengerechtigd. Ze wisten wat er ging komen en hadden iemand nodig die de mens wilde verraden. Niet vies van dictatoriale maatregelen en altijd bereidt documenten en financiële documenten te laten verdwijnen. Als er iets niet pluis is links is altijd betrokken in België.

 2. Frank Vandenbroucke is een Trotskist. Trotski die verantwoordelijk was voor het uitmoorden van de Koelakken.
  Hij zat ook in de regering Di Rupo toen in 2005 al, een geheim pakt werd afgesloten tussen 190 landen en de UNO met het oog op het Covid 19 experiment.
  De Vlaamse socialisten (sic) zijn een filiaal van de Franstaligen = de Parti Socialiste = of de PS maffia, een louter criminele organisatie.
  De PS maffia met daarboven de logemaffia’s zijn de werkelijke macht in België.
  Na het Augusta – Dassault schandaal stelde de Frank voor het geld van deze corruptie te verbranden !! Een citaat :
  “In maart 1995 nam hij ontslag uit de federale regering naar aanleiding van het Agustaschandaal. Door dit schandaal was er heel wat zwart geld in de partijkas van SP beland en toen Vandenbroucke dit tijdens zijn voorzitterschap ontdekte, heeft hij geopperd om dat zwart geld te verbranden.” (=einde citaat).
  Uiteindelijk vertrok hij naar Londen om te “studeren” in Cambridge en Oxford.
  Cambridge gekend voor de 5!! In reacties op webstekken in Vlaanderen stelde ik de vraag of hij de nummer 6 was ? Geen enkel antwoord !
  Hij zit dan ook niet per toeval in de huidige regering, genoemd naar Vivaldi, wat een belediging voor die componist. Vivaldi is immers een samenraapsel van een communistische en logemaffia bende, rot corrupt tot op het bot.
  Ik stuurde ook mails naar het cabinet van VDB over de Covid 19 samenzwering. Geen enkele reactie. Recent gaf ik hem de toelating deze mails wel over te maken aan de aanvragers. Nu antwoordde hij wel, met de weigering daartoe.
  Ik vermoed dan ook dat de problematische mails betrekking hebben op de contacten met het buitenland en met de samenzweerders.
  In 2 klachten gericht aan het gerecht beschuldigde ik immers de Vivaldi bende van “hoogverraad” en “misdaden tegen de mensheid” in dienst van buitenlandse vijandige belangen. Geen antwoord, ondanks de vitriool stijl van deze klachten.
  Opvallend is wel dat de aanvraag tot kennisname van de mails uitgaat van Het Laatste Nieuws, die in feite de spreekbuis is in Vlaanderen van de loge.
  Dan stel ik de vraag : Gaat het hier om de mails, of om interne afrekeningen binnen Vivaldi. Recent ging de Frank immers nog op de vuist met een andere minister :
  https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230624_95328621
  met tekst :
  “Ministers Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en Frank Vandenbroucke hebben het bijgelegd na het ‘fysieke incident’ tijdens het kernkabinet woensdag. Dat heeft Van Quickenborne gezegd voor de start van een nieuw overleg zaterdag. “Soms gebeuren dingen en moet je die bladzijde kunnen omslaan”, zegt hij over het incident.” (=einde citaat).
  De Frank is dan ook een echte “driftkikker” en fanatiek. Hier loopt Nederland nog wat achter (lol).
  Nog een opmerkelijk detail : Van Quickenborne zat ook in de regering toen het pakt met de UNO werd afgesloten. En de enige overblijvenden van die regering, zitten nu in de regering Vivaldi op 2 sleutelposten : Justitie en Volksgezondheid m.b.t. de Covid 19 samenzwering. Nog opmerkelijker is dat niemand in het parlement vragen stelt over het voormelde pakt. Ook in de media is er daarover een “omerta”. Ik ben dan ook zeer voorzichtig over de werkelijke motieven van deze “mail problematiek”.

  1. Hier in Nederland heeft Rutte en aanhang meerdere keren gezegd dat het in Nederland goed is en dat alles in orde zou zijn.Natuurlijk heeft hij gelijk wanneer hij belangrijke zaken niet meetelt zoals de stijgende armoede,groeiend aantal voedselbanken,kindertoeslagaffaire,de instroom van gelukzoekers uit landen die veilig zijn enz.
   In veel gevallen wonen goedkopere werkkrachten met meerdere mensen in één huis (vaak zijn die huizen gekocht door uitzendorganisaties) en daar ontvangen ze ook huur voor van die mensen wat wel logisch is natuurlijk maar feit is dat de uitzendorganisatie mensen weinig betalen en vervolgens er ook nog grof aan verdienen terwijl de duurdere Nederlanders ontslagen zijn/worden en meestal in de problemen terecht komen waardoor ze naar voedselbanken moeten om te eten.Voor mij is het een bron van ergernis om te zien dat er enorm veel problemen zijn in dit land en dat de politiek gewoon weken met vakantie gaat en wanneer ze terug komen moeten ze eerst nog voldoende mensen in de politiek zien te krijgen die ons land willen “vertegenwoordigen” in de kamer(s). Ik schreef eerder al dat de ratten die alles verziekt hebben en het meeste al overgeheveld hebben naar de EU/EC nu de politiek verlaten (kennelijk hebben zij gedaan wat hen opgedragen was) en weten zij dat Nederland in eigen land geen zeggenschap meer heeft op de belangrijkste zaken en dat op velerlei gebieden de EU/EC zal bepalen wat er moet gebeuren.Denk nu niet dat een nieuwe verkiezingsronde verbetering zal brengen (en al helemaal niet wanneer ze te weinig mensen kunnen vinden voor in de kamer(s) want dan kan u weleens van een koude kermis thuiskomen.Mogelijk zullen ze de schuld aan anderen geven wanneer ze niet voldoende “volksvertegenwoordigers/sters” kunnen vinden met mogelijk de smoes dat er teveel gevaar/dreigementen aan het adres van politici zijn geweest. Deze morgen in Hart van Nederland de vroege editie ik meen net na 8 uur werd gemeld dat het aantal mensen die geloven dat er een elite groep mensen is met slechte bedoelingen die tevens de opdrachten geven meer dan 100.000 bedraagt en nog steeds groeit.Er zou hierover een “serie” komen of programma en de man die in beeld was gaf zelf al aan dat velen het niet zullen geloven omdat de TV makers ook bij die groep hoort die slechte plannen zouden hebben.Volgens de AIVD zou dit een gevaar voor onze economie en overheidsdiensten kunnen vormen,zelfs voor justitie en de rechterlijke macht omdat veel mensen geloven dat daar ook corruptie aanwezig is.Nou ik herinner me in ieder geval nog wel de uitspraak van een rechter die de avondklok van tafel veegde en s’middags al werd dat door een andere rechter teruggedraaid.Hoe kan dit terwijl men beweerd dat rechters veel of misschien wel teveel werk hebben? Waarom is zo vaak op TV te horen dat ze willen censureren en zelfs programma’s zoals ongehoord van de buis willen halen? Wanneer er niets te verbergen valt is dat toch helemaal niet nodig of denken zij de wijsheid in pacht te hebben en vinden ze iedereen die zelf hun mening vormen die niet met de hunne overeenkomt gek of complotdenkers? Feit is wel dat wat zij gediend hebben als tv makers (althans de meesten) er niet voor gezorgd hebben dat Nederland beter wordt en zeker niet met programma’s als Big Brother en alle aandacht voor bv de LHBTI gemeenschap waardoor het lijkt of heel Nederland dat doet of wil en gewone gezinnen bestaande uit man en vrouw meer uitzondering is dan regel.Op dit moment gaat het steeds meer over camera’s met gezichtsherkenning (zelfs op campings zie je ze al) en vandaag was er een doorbraak op medisch gebied ik meen om autisme met camera te herkennen.Wanneer dat zo doorgaat en we daaraan meewerken worden we een tweede China waar iedereen al gevolgd wordt met gezichtsherkenningscamera’s zodat bepaald kan worden wie wel of niet mogen deelnemen aan dingen.Voor de duidelijkheid ik heb geen problemen met mensen van hetzelfde geslacht die een relatie hebben,waar ik moeite mee heb is alle overdrevenheid waarmee het gepropageerd wordt.Zelfs mensen die een relatie hebben met iemand van hetzelfde geslacht vinden dat ook en hebben angst dat het averechts werken kan.

  2. PS.
   Groen links had een ex veroordeelde jihad gangster in hun partij ook is er sprake van geweest dat een pedofielenpartij in de kamer mocht komen. Wie is er dan gestoord?
   Waar is het gezonde verstand? Misschien zien die “complotdenkers wel wat velen nog niet zien”?.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.