Advertentie

28 ‘Geheime’ pagina’s uit 9/11-rapport openbaar..?


 

x

'Ommision' staat voor 'verzuim'. Een gefotoshopte cover van het 'officiële onderzoek naar 9/11'. Wat de onderzoekscommisie verzuimt te vertellen, is dát wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..!
‘Ommision’ staat voor ‘verzuim’. Een gefotoshopte cover van het ‘officiële onderzoek naar 9/11′. Wat de onderzoekscommissie niet mocht vertellen, staat er niet in. Maar wat staat er over de Saudi’s in het rapport, dat niet gelezen mocht worden..?

x

x

28 ‘Geheime’ pagina’s uit 9/11-rapport openbaar..?

2016 © WantToKnow.nl/be

x

Het ‘officiële rapport’ rondom de oorzaken en feitelijke gebeurtenissen van de 11 september 2001-aanslagen, is feitelijk één grote farçe. Het ‘9/11-commission’-report wordt vaak gekscherend het ‘9/11-Omission-report’ genoemd, omdat het feitelijk één grote propaganda is, tegen moslims en vóór de zittende macht, die de aanslagen zéér waarschijnlijk zélf op haar naam heeft..!

Het wachten is op het ineenstorten van de officiële 9/11-versie, zodat deze plaats kan maken voor de waarheid.
Het wachten is op het ineenstorten van de officiële 9/11-versie, zodat deze plaats kan maken voor de waarheid.

En toch is er iets bijzonders met het rapport, want het blijkt dat de 9/11-commissie, die het onderzoek dus deed en het rapport opmaakte, 28 pagina’s heeft gewijd aan de kapers, die zoals je weet, voor 95% uit Saudi-Arabië afkomstig waren. Niet het feit dat dit stuk bestaat, maar het feit dat dit hoofdstuk NOOIT het daglicht heeft mogen zien en als ‘Top Secret’ is geclassificeerd, maakt het natuurlijk uiterst interessant..

 

De recente afkoeling van de relaties tussen de VS en de Saudische overheid, heeft waarschijnlijk tot gevolg, dat het openbaar maken van deze 28 pagina’s, eenvoudiger kan verlopen, dan menigeen vermoedde. Inmiddels loopt er een Congres-procedure om dit gedeelte van het rapport alsnog openbaar te maken, maar de Saudische regering wordt er alleen maar woester door.. Wat is er toch aan de hand.. Komt de samenwerking tussen beide landen in een volkomen ander daglicht te staan, wanneer blijkt dat Saudi Arabië keihard heeft geholpen deze ‘valse-vlag-operatie’ te organiseren..?

Verreikende implicaties als Saudische betrokkenheid blijkt..!
Het verantwoordelijk stellen van de Saudische regering, voor de mogelijkheid dat de aanslagen van de 9/11 konden worden uitgevoerd, is maar één van de grote complicaties, die zullen blijken voort te komen, uit het openbaar maken van het geheime gedeelte uit het 9/11-rapport. Dat ze betrokken zijn bij de aanslagen, blijkt echter al klip-en-klaar, uit de vele, vele feiten die door onderzoekers boven water zijn gehaald. Maar nog niet ‘officieel’ dus.

Het is bijzonder hoe Barack Obama de kracht lijkt te zijn, die streeft naar het openen van geclassificeerd materiaal, in de/zijn ‘oorlog-tegen-tereur’. Daarin is dit verhaal slechts het puntje van de ijsberg, zo is onze idee. Maar precies nu Obama een trip naar Saudi Arabië blijkt te plannen, komt dit verhaal boven water..! Wat is hier in hemelsnaam aan de hand..? Het is vooral senator Bob Graham, die al jaren strijdt voor het openbaar maken van dit hoofdstuk uit het rapport. (HIER)

Bob Graham is voormalig gouverneur van Florida en verklaarde al eens:

“Jarenlang heb ik campagne gevoerd voor het vrijgeven van ‘The 2002 Joint Congressional Intelligence Committee 9/11 Inquiry’s report’, zonder enige reactie en succes. De missende pagina’s en documenten wijzen op de dirécte betrokkenheid van Saudi Arabië. Maar waarom worden deze documenten geheim gehouden? Ik heb deze documenten zelf gelezen en als Amerikanen zouden weten, wat er in die documenten staat, zou er een revolutie uitbreken in de straten van de grote steden”,

En duidelijk geagiteerd door deze heel manipulatie-geschiedenis, zei hij dat Amerikanen het verdienen om simpel de waarheid te mogen weten..! Normalerwijze zou de Amerikaanse wet Openbaarheid van Bestuur, daar de ‘Freedom of Information Act’ (FOIA) geheten, ervoor zorgen dat deze documenten vrijgegeven zouden moeten worden, maar doordat de classificatie ‘Congresdocumenten’ eraan gegeven is, vallen ze buiten de FOIA..!!

Seantor BOB GRAHAM-0

Inmiddels is het zo ver: het Witte Huis en hoofden van Amerikaanse inlichtingendiensten heroverwegen de ’top secret’-classificatie van delen van het 9/11-rapport. Deze 28 pagina’s zouden het mogelijke bestaan van een ondersteunend Saudi Arabisch steun-netwerk voor de 9/11-kapers aantonen. Deze gegevens liggen nu al zo’n 13 jaar in een kluis en zouden nu in de openbaarheid mogen worden gebracht; juist nu het Witte Huis een presidentiële trip naar Saudi Arabië plant..

Volgens senator Bob Graham was er ten tijde van de voorbereidingen van de kapingen op 11 september 2001, sprake van een -eerder genoemd- ondersteunend netwerk, dat, aldus Graham: ‘Substantieel werd gesteund door de Saudische regering’…! En niet alleen werd deze steun gegeven door de Saudische overheid, maar ook door rijke families en fondsen in dit land. Maar tussen de regels door, zegt de oud-senator nog meer..! Bob Graham:

Ondanks de pijn en het lijden van de 11 september-aanslagen, de moeder der valse-vlag-operaties, blijft het grootste deel van het Amerikaanse volk,dom en slaafs, maar vooral massaal, geloven in hun leiders.
Ondanks de pijn en het lijden van de 11 september-aanslagen, de moeder der valse-vlag-operaties, blijft het grootste deel van het Amerikaanse volk, dom en slaafs, maar vooral massaal, geloven in hun leiders. Figuren die zeer waarschijnlijk zélf onderdeel uitmaakten van de organisatie achter deze aanslagen..!

“Ik geloof dat het nergens op slaat om ervan uit te gaan, dat 19 ongeschoolde mensen (de kapers), waarvan de meesten geen woord Engels spraken én nog nooit in de Verenigde Staten waren geweest, een dergelijke gecompliceerde terreurdaad hebben kunnen plannen, zónder de hulp van krachten IN de VS.”

Gezien de uiterst warme band die de Bush-familie heeft met het Saudisch koningshuis, krijgt deze opmerking natuurlijk een andere dimensie.. Anders gezegd: is het niet niet aannemelijk dat de Saudische connectie het hele ‘valse-vlag-verhaal’ heeft helpen vormgeven..? Het is namelijk de regering Bush, die in 2003, bij de vóórbespreking van het finale rapport, deze 28 pagina’s uit het rapport heeft laten knippen. Zogenaamd natuurlijk ‘in het belang van staatsveiligheid’.. Volgens Porter Gross, de secretaris van Bob Graham, die overigens zélf ook zitting had in de 9/11-commissie, was het de FBI, die verdomde om deze informatie toe vrij te geven.

Goss en Graham hebben in een persoonlijk gesprek met de directeur van de FBI nog geprobeerd deze organisatie op andere gedachten te brengen; vergeefs echter. En hoewel Goss inmiddels ex-CIA-werknemer is, was er voor hem toentertijd geen enkele reden te bedenken, die de ’top secret’-kwalificatie van deze informatie kon verdedigen.. Snap je? Het spoor leidt dus regelrecht naar de Bush-connectie, de krachten die WEL konden zorgen voor het weghouden van deze informatie voor het grote publiek..!

De mensen die deze 28 pagina’s WEL hebben gelezen, zoals Bob Graham dus, maken inderdaad melding van het karakter van dit gedeelte van het rapport. Het blijkt vergelijkbaar te zijn met een politie-rapport of een file van de Hoge Raad, waarin de mogelijkheid wordt aangereikt, dat de kapers, die zich in het zuiden van Californië hadden gevestigd, wel degelijk assistentie hadden vanuit Saudi Arabië..! Volgens Bob Graham is het dus logisch te veronderstellen dat de krachten achter de schermen in de Bush-regering hebben geprobeerd, de delicate verhouding met bondgenoot Saudi Arabië te beschermen. Dat de Bush-regering ZELF uit de wind wil blijven, zal wellicht nog aangetoond worden, als deze 28 pagina’s in de openbaarheid komen..!

26 April 2005: George Bush jr loopt hand-in-hand met koning Abdullah van Saoedi Arabië. 18 Van de 19 kapers waren uit het land van Abdullah afkomstig.
26 April 2005: George Bush jr loopt hand-in-hand met koning Abdullah van Saoedi Arabië. 18 Van de 19 kapers waren uit het land van deze Abdullah afkomstig.

Laten we gewoon eens naar wat feiten kijken…
Leden van deJoint Terrorism Task Forces’ (JTTF) in Washington en San Diego blijken zich al eerder te hebben uitgelaten over dit deel van het 9/11-onderzoek.. Zo ook detectives van het politiecorps in Fairfax County (Va.), die enkele leads natrokken van de 911-kapers, meldden dat bijna elke weg in het onderzoek, RECHTSTREEKS leidde naar het Saudische consulaat in Washingtong en dat in Los Angeles.

Deze bronnen gaan een stapje verder dan oud-senator Graham. Volgens hen is het meer dan duidelijk: ‘Buitenlandse ondersteuning van de 911-kapers blijkt overduidelijk uit bewijs dat is verzameld door CIA en FBI rondom 2 van de kapers die zich hadden gevestigd in San Diego, zuid Californië..’

Sommige van deze informatie is al gelekt..

2000-200:1De Saudische ambassadeur in de VS prins Bandar blijkt een bedrag van US$ 130.000 naar één van de kapers overgemaakt te hebben..
2000-200:1De Saudische ambassadeur in de VS prins Bandar blijkt een bedrag van US$ 130.000 naar één van de kapers overgemaakt te hebben..

Informatie van telefoongesprekken die zijn gevoerd tussen de Saudische ambassade en een van beide Saudi’s in San Diego, vlak voor de 911-aanslagen.. Daarnaast is er de overboeking van US$ 130.000 van de rekening van de familie van de Saudische ambassadeur prins Bandar naar een van de ándere kapers die in San Diego leefde, voor de aanslagen. Onderzoekers van het JTTF-team meldden, dat in plaats van medewerking aan het onderzoek bij Bandar naar de achtergronden van zijn relatie met de kapers, zij heftige tegenwerking kregen van ‘de Amerikaanse overheid’…

Het bleek dat Bandar vervolgens persoonlijk werd beschermd door overheidsdiensten en niet alleen op zijn ambassade, maar ook in zijn villa in McLean, Virginia. Een van de JTTF-mannen klaagde, dat toen ze plan waren een aantal ambassade-stafleden in de gevangenis te zetten, onder voorlopig hechtenis, de Saudische ambassade een klacht indiende bij de Amerikaanse overheid, waarna de betreffende personen een diplomatieke status werd toegekend, die hen feitelijk een diplomatieke onschendbaarheid gaf..!!

En voormalig FBI-agent John Guandolo gaat nóg een stap verder door te melden dat prins Bandar één van de belangrijkste verdachten is in de 911-zaak..! Guandolo werkte op terrorisme-zaken vanuit het FBI-kantoor in Washington. Zijn commentaar: “Het is toch simpel; deze man, de Saudische ambassadeur in de VS, was financier van in ieder geval 2 van de 911-kapers, via een derde partij. Hij dient minimaal als ’terrorisme-verdachte’ te worden gehoord, evenals andere leden van de Saudische ‘elite’, waarvan de Amerikaanse regering maar al te goed weet, dat ze de globale Jihad financieren’..

Maar Bandar bleef uit handen van de FBI, door toedoen van het ingrijpen van meneer de president zelf. Zij hadden toch ook al gezorgd dat de familie van Bin Laden en andere Saudi Arabische top-figuren de VS konden verlaten, 2 dagen nadat de kapingen hadden plaatsgevonden..?! Zie dit artikel uit 2003 uit de New York Times (klik op illustratie voor lead naar het artikel):

Bin Laden Saudisch verlaten VS 911 NYT

Het verhaal wordt echter nóg smeriger.. Want nadat Badar, in een persoonlijk onderhoud met president Bush, op donderdag 13 september, als 2 oude familievrienden sigaren hadden gerookt op het ‘Truman-balkon van het Witte Huis, moest de FBI in opdracht van ‘de top van het Witte Huis’, enkele tientallen Saudische topfiguren uit diverse steden evacuëren, inclusief tenminste één van de familieleden van Osama Bin Laden. In plaats van hen te ondervragen, waren de FBI-agenten plotseling bewakers van deze figuren. Toen was al bekend natuurlijk dat 15 van de 19 kapers Saudische staatsburgers waren..

royal scumVolgens voormalig FBI agent Mark Rossini, werden de Saudisch door het Witte Huis, van verdachtmakingen beschermd.. “Wij wilden juist dié mensen verhoren, die door het Witte Huis uit de wind werden gehouden. Wij hebben te horen gekregen op het bureau, tijdens het onderzoek naar de daders, dat we geen Saudisch zouden moesten oppakken voor arrestatie en/of verhoor, inzake de link van deze Saudisch naar de aanslagen van 911..! En de top van de FBI deed vrolijk mee!”

“Wij dienden onze handen voor de oren te houden, wanneer het over de betrokkenheid van de Saudisch ging.” is het commentaar van de voormalige luitenant van de Fairfax County Police, Roger Kelly. “Het was allemaal TE POLITIEK om je vingers aan te branden. Je kon het wel allemaal onderzoeken, maar de betrokken personen mocht je met geen vinger beroeren. Zelfs de wazige figuur, die de spirituele leider van de kapers was, Anwar al-Awlaki, kon aan onze greep ontkomen. Hij werd in 2002 gearresteerd op JFK-vliegveld in New York, wegens paspoortfraude, maar werd snel vrijgelaten, na tussenkomst van een ‘Saudische vertegenwoordiger'”

Dezelfde Awlaki werd later alsnog getroffen; dit keer letterlijk. Tijdens een aanval van een CIA-drone. Vreemd genoeg is ook de Awlaki nergens te vinden in het ‘9/11 Commission Report’, dat werd opgesteld, nadat congresleden een ‘showonderzoek’ hadden gedaan naar de achtergronden van de aanslagen. Het rapport meldt noch de ingevangen-neming van Awlaki op JFK, noch de links die hij had met prins Bandar. Deze laatste komt in het rapport trouwens ook niet anders voor, dan in de voetnoten van het rapport..

Het was de neo-conservatieve Zionist Philip Zelikow, één van de meesterbreinen achter de aanslagen, die achter deze blokkade zit van het in arrest plaatsen, gevangen nemen en/of ondervragen van Saudi’s.. Het was John Lehman, lid van de ‘9/11 Commissie’, die vooral geïnteresseerd was in de connectie van de kapers met prins Bandar, de Saudische ambassadeur in de VS, diens vrouw en het Bureau voor Islamitsche Zaken, dat in de Saudische ambassade was gevestigd..Maar telkens als John Lehman pogingen ondernam vanuit de commissie dit te onderzoeken, werd het geblokkeerd dus door ‘het Witte Huis’..

Philip-Zelikow-double passport

“Ze weigerden in alle toonaarden om ook maar iets te openbaren naar de 911-onderzoekscommissie toe, dat een link had met Saudi Arabië”, aldus John Lehman in zijn boek ‘The Commission’.. Waarom werden deze links geblokkeerd? En is dát niet alleen al bewijs genoeg voor betrokkenheid van de Bushes bij deze blokkades.

En de betrokkenheid van andere krachten achter de Amerikaanse overheid, bij deze aanslagen..? Elk weldenkend mens ziet dat de quote van Likud-misdadiger Benjamin Netanyahu hieronder, naadloos past op deze boycot van onderzoek naar Saudisch onderzoek..

De republikeinse afgevaardigde Walter Jones, uit Noord Carolina, is één van de volksvertenwoordigers, die van Obama eisen dat opdracht geeft tot de openbaarmaking van dit deel uit het ‘officiële onderzoek’. Hij zegt het kernrachtig: “Zaken die simpelweg hadden moeten gebeuren in die tijd, werden vanuit andere belangen weggehouden van een fundamenteel onderzoek naar deze daad van agressie tegen het landsbelang. Ik geloof dat we antwoorden nu gaan krijgen, met deze eis om die 28 pagina’s uit het rapport vrij te geven.”

Een Saudische hervormer zei het onlangs heel eerlijk. Het was Ali al-Ahmed van het in Washington gebaseerde ‘Institute for Gulf Affairs’, die het zo zei: “Laten we het gewoon onder ogen zien. We hebben een bondgenoot die heeft geholpen de 911-aanvallen te sponsoren.”

* * *

netanyahu 911 benefits

 

12 gedachten over “28 ‘Geheime’ pagina’s uit 9/11-rapport openbaar..?

 1. De Saudi’s hebben dus hand- en spandiensten geleverd aan de Bushes en hun geallieerden. Vast in ruil voor het mogen blijven spelen van de zoveelste viool in het Midden-Oosten. Osama Bin Laden mocht de boeman spelen en de ‘kapers’ komen ook uit het land. Aardige details in relatie tot 9/11 en alles wat daaromheen speelt, maar het zijn kruimels die niet echt ergens naartoe leiden. Tenzij je kijkt naar de warme banden die het koninklijk huis en de nederlandse regering met de Saudi’s onderhouden. Dan wordt het opeens weer enorm interessant. Waarom lezen we daar niets over op WantToKonow?

  1. Hallo Marc, kennelijk weet jij iets meer over “warme banden” die het koninklijk huis en de nederlandse regering met de Saudi’s onderhouden.
   Guido probeert met WantToKnow zoveel als in zijn kunnen, tijd en vermogen ligt om zoveel mogelijk nieuws te onderzoeken, maar hij kan dat niet allemaal en niet alleen. Hij doet het bovendien onbezoldigd.
   Ik stel voor dat jij hem bijvoorbeeld ondersteunt met het schrijven van een artikel waarvan jij meer weet. Bij voorbaat dank. Ik ben benieuwd wat je te melden hebt.

  2. Dank Peter; ik wacht op je artikel Marc..
   Wellicht zou je hier dan kunnen beginnen, waarna het nog maar een klein stapje is naar ons ‘Koningshuis’.. En naar de rest van de wereld.. http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/zionistisch-saudi-arabie/
   Als je dat niet snapt, kijk je bijvoorbeeld hier op deze door ons met bloed, zweet én tranen vertaalde mega-artikelen. Allemaal gratis overigens..
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-onbekende-geheime-maffia-uit-khazaria/
   en dan dien je toch écht dit verhaal daarna/bij te lezen:
   http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/vs-door-israel-bezette-khazaren-vazalstaat/

 2. Aangezien WTC-7 een CIA gebouw was (Solomon Brothers) stinkt het hele verhaal aan alle kanten, Het is 100% vernietigd door controlled demolition. Het is maar de vraag of die 28 pagina’s wel de volle waarheid vertellen, mischien is het wel weer een vies plannetje om weer een ‘oorlog’ te starten, dan zonder nieuwe False Flag ovperatie, gewoon een extra uitbouw van 9-11-2001. pas op mensen, verwacht nooit eerlijkheid en alleen maar meer leugens. Kijk maar hoe Trump al verhaal deed over dit, en nu Obama ook al. Trump is hoe dan ook een vrijmetselaar hoogste graad, kijk vooral naar de inrichting van zijn woning en de symboliek, Laat je niet weer in de maling nemen. 😉

  1. Ik heb zo het idee dat het controlled demolition stuk niet in de pages staat. Net als de 2 andere vliegtuigen waarvan verder elk bewijs op onverklaarbare wijze ontbreekt. Denk dat het vooral richt op de groep kapers en hun handel en wandel.

   En wellicht heb je nog gelijk ook en heeft, mocht het uitkomen, de elite al een tegenoffensief klaarstaan via de gecontroleerde media. Met gelikte filmpjes en zelf aangestelde wetenschappers de leugens verdoezelen met nieuwe leugens. Zogenaamd allemaal met de intentie de burgers te beschermen.

 3. Het hele verhaal komt mij erg onwaarschijnlijk over. De vernietiging vond plaats door controlled demolition. Inmiddels is het ook wel duidelijk dat er geen enkel vliegtuig bij betrokken is geweest. Deze actie met de 28 pagina’s heeft niet de intentie om openheid van zaken te geven.

  1. Beetje verder kijken dan de neus lang is Jan. Er is een ‘officieel verhaal’, het lulkoekverhaal, waarbij wel degelijk ‘kapers’ betrokken waren; jeweetwel, die jongens die geen Cessna konden vliegen, maar wel ineens een 4-motorig passagiersvliegtuig in een rol het Pentagon ingevlogen zouden hebben..
   Dan heb je het ‘officieuze verhaal’, zeg maar de waarheid.
   Daar gáát dit verhaal/artikel ook over, maar op de achtergrond. Het verhaal gaat over die ‘camouflage-kapers’.. Dat waren Arabieren, die natuurlijk moesten zorgen voor een Moslim-zwart-schaap, met de naam Osama Bin Laden (ook uit Saudi Arabië)..
   Dit verhaal wordt nu zelfs in het officiële onderzoek weggelaten, doordat het té heftig zou zijn voor de publieke opinie. Een beetje TEVEEL camouflage zeg maar.
   Begint het nu een beetje te dagen..?
   En inderdaad: ‘Deze actie met de 28 pagina’s heeft niet de intentie om openheid van zaken te geven.’ Maar plaatst wel een bom onder de mede-dader aan deze valse-vlag-operatie, Saudi Arabië..

 4. Wij hier in Nederland hebben op 6 april het referendum gehouden en daar kwam een duidelijk nee uit.
  Rutte wil onderhandelen en zijn antwoord op de lange baan schuiven (hij wil afwachten of de Engelsen uit de EU gaan of niet).
  Als ik dan denk aan 9/11 dan moet ik ook aan de samenwerking tussen de VS en de Engelsen denken bv bij de inval in Irak.
  Cameron is altijd haantje de voorste bij ingrijpen samen met de VS.
  De Engelsen zijn ook deel van de Nato meen ik wat zou kunnen verklaren waarom Obama wil hebben dat de Engelsen bij de EU blijven want blijft Engeland dan nog onderdeel van de Nato als zij uit de EU stappen?

 5. Saoedie Arabie zit achter bijna alle Wahabistische en Salafistische Soeni terreur in de wereld. Van de Taliban tot aan ISIS… Niet voor niks waren alle terroristen Saudische Islamisten.
  Het wordt tijd met SA af te rekenen! Men kan deze lieden van hoofdhakken en martelingen zeer goed met de Nazi’s

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.