Advertentie

Excuses voor STERK AANGEZETTE COVID-berichten..!!


(klik voor link naar onze bookshop)

Een artikel dat wij als ‘circumstancial evidence’ zouden willen betitelen. Die term betekent letterlijk ‘omgevingsbewijs’, wat wij in Nederland vertalen als ‘indirect bewijs’. Bij deze hele COVID-plandemie zien wij ZÓVEEL indirect bewijs aan het licht komen, dat je eigenlijk niet goed bij je hoofd bent, als je op basis van dit bewijs, geen gevolgtrekkingen gaat trekken voor het planmatige karakter van deze hele pandemie, die dan ook PLANdemie wordt genoemd door onze redactie.

Het zijn verschillende auteurs, die heel veel werk hebben gestopt in het ontrafelen van veel van dit indirecte bewijs en er boeken over. Dit PLAN-demische bewijsmateriaal is -wanneer je er nog niet of niet helemaal van op de hoogte bent- absoluut noodzakelijk om kennis van te nemen. Maar wat we met name hier in dit artikel willen doen, is NOG EEN PAAR indirecte bewijzen neerleggen, waarvan je niet zou denken dat die op zouden duiken.

Als namelijk blijkt, zoals je hieronder kunt lezen, dat sommige media volledig corrupt, meedeinen en meedeinden met de ‘officiële COVID-versie’ en deze krachtig gaan communiceren naar hun volgers, dan is er toch wel iets fundamenteel corrupt, nietwaar? Dat heet geen ‘nieuws’ maar propaganda natuurlijk. Het inderdaad, het zijn dan geen ‘journalisten’ die deze valse informatie verkopen, maar gewoon HOERNALISTEN, naar onze mening..

(klik voor link naar onze bookshop)

Het zijn tekenen van hoé ongelooflijk omvangrijk deze WERELDWIJDE PLANdemie is voorbereid, uitgerold en op dit moment nog volop actief wordt gesteund door personen, zoals Mark Rutte, Hugo de Jonge etc., die preciés van de hoed en de rand weten. In dat kader is Mark Rutte -door velen bevestigd- niet ‘zomaar’ een premier van een klein land, maar één van de kopstukken in dit hele plan.

Ja, en zowel die rol van Rutte als de uitrol van die geheime agenda, is ook zichtbaar door alle WorldEconomicForum-ontwikkelingen, die aan het licht komen. Klaus Schwab die roept, dat de ’toevallige’ uitbraak van Corona, een ‘gouden kans is’ om de wereld te veranderen… Hebben we het dan over GEVOLG van deze PLANdemie, of simpel over het aanhalen van de GECAMOUFLEERDE, GEFABRICEERDE OORZAAK.. Inderdaad, een regelrechte valse-vlag-operatie, die in zijn omvang zó ongekend is, dat er maar weinigen zijn die de omvang ervan DURVEN bezien..

 

 

Hoofdredacteur BILD/Duitse topkrant
biedt excuses aan voor:

Angstige, gekleurde COVID-berichtgeving

2022 ©WantToKnow.nl/be
x

De hoofdredacteur van de Duitse topkrant Bild Julian Reichelt, heeft zijn excuses aangeboden voor de door angst doorspekte berichtgeving over de COVID-pandemie, met name over berichten aan kinderen die te horen kregen ‘dat hun oma’s vermoord zouden gaan worden’. In een toespraak voor camera zei Reichelt ‘sorry’ voor de berichtgeving van Bild die ‘als vergif’ was en ‘je het gevoel gaf dat je een dodelijk gevaar kon worden voor de samenleving’.

Reichelt richtte zich vooral tot kinderen die gewoon in één woord geterroriseerd zijn door angstzaaiende berichtgeving in de media, waardoor depressies en zelfmoorden onder kinderen over de hele wereld de pan uit rijzen. Zijn woorden zijn duidelijk:

Aan de miljoenen kinderen in dit land voor wie onze samenleving verantwoordelijk is, wil ik hier zeggen wat noch onze regering, noch onze Bondskanselier u durft te zeggen. Wij vragen u ons te vergeven. Vergeef ons voor dit beleid dat jullie anderhalf jaar lang het slachtoffer heeft gemaakt van geweld, verwaarlozing, isolement en eenzaamheid.Wij hebben onze kinderen ervan overtuigd dat ze hun oma zouden vermoorden als ze durfden te zijn wat ze zijn, kinderen. Of als ze hun vrienden zouden ontmoeten. Niets van dit alles is wetenschappelijk bewezen.

Wanneer een staat de rechten van een kind inpikt, moet zij bewijzen dat daarmee mensen worden beschermd tegen concreet en dreigend gevaar. Dit bewijs is nooit geleverd. Het is vervangen door regelrechte propaganda waarin het kind wordt voorgesteld als een vector van de pandemie.”

Reichelt merkte op hoe gematigde stemmen die probeerden kalmere perspectieven op de pandemie te bieden ook nooit aan de deskundigentafel werden uitgenodigd..! Ze drongen er als tijdschrift zelf bij de kijkers op aan ‘deze leugens niet te geloven’, wanneer de redactie alarmerende COVID-berichten van de regering bespraken.

Deze hoofdredacteur roept nu de autoriteiten op om scholen en sporthallen te openen in plaats van stembureaus, en waarschuwde dat degenen die brutale lockdown maatregelen oplegden, ‘een veelvoud van onschuldige zielen op hun geweten zullen hebben en in de geschiedenisboeken zullen achterlaten.’ Goh, kennelijk is de man nu ineens 180 graden gedraaid, om zijn goede wil te tonen..? Maar de schade is natuurlijk nauwelijks te overzien, want ‘Bild’ heeft een dagelijkse oplage van maar liefst 1,24 miljoen exemplaren en is de best verkochte krant in Europa. Hierdoor legt dit hele verhaal natuurlijk nog meer gewicht in de schaal!

Onlangs werden Duitse burgers, die tijdens een demonstratie in Berlijn protesteerden tegen plannen om binnenlandse vaccinatiepaspoorten verplicht te stellen, door de politie mishandeld. Net zoals dat met de Nederlandse betoging het geval was, waren lelijke scènes van deze mishandelingen, voor Nils Melzer, de speciale VN-rapporteur inzake foltering, aanleiding om een verzoek om ooggetuigen in te dienen, om mogelijk onderzoek te gaan doen.

Het protest was gericht tegen plannen van de Duitse regering, om ongevaccineerde burgers de toegang te ontzeggen tot een groot aantal verschillende gelegenheden, waaronder restaurants, bioscopen en stadions. En -net zoals in Nederland- worden de demonstranten/deelnemers aan deze betoging, door de binnenlandse spionagediensten in de gaten gehouden, omdat ze mogelijk betrokken zijn bij een complot om het land te ondermijnen..!

* * *

Ook Deense krant

verontschuldigt zich voor
ongenuanceerde publicatie
van officiële COVID-verhalen,
zonder ze in twijfel te trekken:

“We hebben gefaald!”
X

De bovenstaande info over BILD,  zoals je ook ziet aan de illustratie van het BILD-artikel over het gesjoemel met IC-bedden, ligt wel genuanceerd. Maar nu heeft ook een krant in Denemarken zich publiekelijk verontschuldigd voor de berichtgeving over de Covid-19 pandemie door de overheid, zonder deze berichtgeving in twijfel te trekken. Het gaat hier om de tabloid ‘Ekstra Bladet’, die een artikel plaatst met de kop ‘We hebben gefaald’. Het artikel geeft verder aan:  “AL MEER dan twee jaar zijn wij – de pers en de bevolking – bijna hypnotisch in beslag genomen door de dagelijkse coronaviruscijfers van de autoriteiten.”

Het bericht meldt verder:

‘We hebben gelet op de schommelingen van de statistieken, als het ging om besmette, in het ziekenhuis opgenomen en met coronavirus gestorven mensen. En we hebben de betekenis van de kleinste bewegingen van de slinger uitgelegd gekregen door deskundigen, politici en autoriteiten, die ons voortdurend hebben gewaarschuwd voor het slapende coronamonster onder ons bed.

Een monster dat slechts wacht tot wij in slaap vallen, zodat het kan toeslaan in het duister en de mistroostigheid van de nacht. De voortdurende mentale alertheid heeft ons allemaal enorm uitgeput. Daarom moeten wij – de pers – ook de balans opmaken van onze eigen inspanningen. En wij hebben gefaald.

We zijn niet waakzaam genoeg geweest aan de poort van de tuin toen de autoriteiten moesten antwoorden wat het eigenlijk betekende dat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen met corona en niet vanwege corona. Omdat het een verschil maakt. Een groot verschil. Precies, de officiële hospitalisatiecijfers blijken 27% hoger te liggen dan het werkelijke cijfer voor hoeveel er in het ziekenhuis liggen, gewoon omdat ze corona hebben. Dat weten we nu pas.

Natuurlijk zijn het in de eerste plaats de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor een correcte, nauwkeurige en eerlijke voorlichting van de bevolking. De cijfers over het aantal zieken en doden ten gevolge van de corona hadden, om voor de hand liggende redenen, allang gepubliceerd moeten worden, zodat we een zo duidelijk mogelijk beeld kregen van het monster onder het bed.

In alles laten de boodschappen van de autoriteiten en politici aan het volk in deze historische crisis veel te wensen over. En daarom liegen ze zoals ze geredeneerd hebben wanneer delen van de bevolking hun vertrouwen in hen verliezen.

Een ander voorbeeld: De vaccins werden consequent ons ‘superwapen’ genoemd. En onze ziekenhuizen worden ‘superziekenhuizen’ genoemd. Toch worden deze superziekenhuizen blijkbaar maximaal onder druk gezet, terwijl bijna de hele bevolking gewapend is met een superwapen. Zelfs kinderen zijn op grote schaal ingeënt, wat in onze buurlanden niet is gebeurd.

Er is hier dus iets dat de term ‘super’ niet verdient. Of het de vaccins zijn, de ziekenhuizen, of een mengeling van dit alles, is eenieders vraag. Maar in ieder geval verdient de communicatie van de autoriteiten naar de bevolking in geen geval de term ‘super’. Integendeel.

Zullen andere nieuwszenders de journalistieke integriteit hebben om dit voorbeeld te volgen? Misschien zouden de kijkcijfers van CNN in de belangrijke bevolkingsgroep van 25 tot 54 jaar niet met 90% (HIER) zijn gedaald ten opzichte van vorig jaar als ze gewoon hun medeplichtigheid zouden toegeven bij het ademloos spuwen van overheidspropaganda.

* * *

Britse regering gebruikte

‘Propagandistische’ angst-tactieken
om het publiek bang te maken’!

 

De Britse regering heeft “propagandistische” angsttactieken gebruikt om het publiek bang te maken voor massale naleving tijdens de eerste COVID lockdown, volgens een gedragswetenschapper die in Downing Street heeft gewerkt. Dr. Simon Ruda was medeoprichter van Number 10’s ‘Nudge Unit’, die aanvankelijk was opgezet om positieve gedragsveranderingen bij het Britse publiek aan te moedigen, zonder de noodzaak van dwang of wetgeving, maar die tijdens de pandemie werd bewapend om paniek te zaaien..!

Ruda schrijft het volgende:

“Naar mijn mening is de meest flagrante en verreikende fout die gemaakt is bij de reactie op de pandemie de mate van angst geweest die vrijwillig op het publiek is overgebracht. Die angst lijkt vervolgens de beleidsbeslissingen te hebben gestuurd in een zorgwekkende terugkoppelingslus,”

Hij voegde eraan toe, dat dergelijke acties neerkwamen op ‘door de staat gesanctioneerde propaganda’..! De gedragswetenschapper zei dat een obsessie voor dagelijkse aantallen gevallen het denken ging domineren, wat diende om nog meer angst te verspreiden. Dat proces omvatte het sterk overdrijven van de dreiging die uitging van COVID en het produceren van lugubere, alarmerende propaganda om de bevolking angst aan te jagen en tot onderdanigheid te dwingen.

Wetenschappers in Engeland, die als adviseurs voor de regering werkten, geven toe dat zij gebruik maakten van wat zij nu toegeven als ‘onethische’ en ’totalitaire’ methoden om de bevolking angst in te boezemen, om zo het gedrag tijdens de pandemie te beheersen. In dat kader maakte de Londense Telegraph melding van de opmerkingen van de leden van de Wetenschappelijke Pandemische Influenza Groep voor Gedrag (SPI-B), een subcomité van de Wetenschappelijke Adviesgroep voor Noodsituaties (Sage), de belangrijkste wetenschappelijke adviesgroep van de regering.

Het rapport citeert een briefing van maart 2020, toen de eerste lockdown werd afgekondigd, waarin stond dat de regering ‘het waargenomen niveau van persoonlijke dreiging’ dat van het virus uitgaat, drastisch moest verhogen omdat ‘een aanzienlijk aantal mensen zich nog steeds niet voldoende persoonlijk bedreigd voelt’. Een wetenschapper van deze SPI-B geeft toe:

“In maart [2020] was de regering erg bezorgd over de naleving en ze dachten dat mensen niet zouden willen worden opgesloten. Er waren discussies over dat angst nodig was om naleving te stimuleren, en er werden beslissingen genomen over hoe de angst op te voeren. De manier waarop we angst hebben gebruikt is dystopisch. Het gebruik van angst is zeker ethisch twijfelachtig geweest. Het was als een vreemd experiment. Uiteindelijk werkte het averechts omdat mensen te bang werden.”

Overbodig te melden wellicht, dat deze angstcampagne duidelijk ‘gewerkt’ heeft. Tegen de zomer van 2020 dacht de gemiddelde Brit dat 6-7% van de Britse bevolking was gestorven aan het coronavirus, een cijfer dat overeenkomt met ongeveer 4,5 miljoen mensen. (HIER cijfers over de VS) Op dat moment had COVID-19 in werkelijkheid ongeveer 40.000 levens geëist.

Maar maak je geen zorgen over de info uit dit artikel, het is van geen enkel belang;
‘fact checkers’ hebben namelijk geoordeeld,
dat ‘mass formation psychosis’ helemaal niet bestaat tijdens de pandemie..

* * *

6 gedachten over “Excuses voor STERK AANGEZETTE COVID-berichten..!!

 1. Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald! Zeker hebben de media zich misdragen, maar ik vind de excuses een goed begin van hopelijk een standvastige nieuwe koers.
  In aanmerking genomen dat slechts een paar families eigenaar zijn van de reguliere media en dus bepalen wat er niet en wel gepubliceerd wordt hebben de in het artikel genoemde kranten waarschijnlijk al een risico genomen. Ben benieuwd of er redacties ontslagen zullen worden en of we dat dan te weten zullen komen.
  We kunnen er vergif op innemen dat deze plandemie niet de laatste zal zijn dus bij de volgende zijn we er als gehele bevolking zeer bij gebaat dat er dan wèl meteen kritisch gekeken zal worden door DE pers. op hoop van zegen dus maar.

 2. Vanavond zag ik oud commandant D.Berlijn in een tv programma en hij zei dat in de toekomst de NAVO de boel zou kunnen laten escaleren met de Russen op een moment dat het voor de NAVO uit zou komen.(Dit is vrij vertaald zoals ik het heb begrepen en gehoord).
  Ondertussen gaat de propaganda gewoon door vooral op TV en niet zelden bij de NOS.
  Op TV lieten ze beelden zien van mannen die speciaal naar Oekraïne kwamen om te vechten tegen de Russen omdat ze dat als hun plicht zagen voor hun vaderland.Ook waren moeders met kinderen te zien die afscheid hadden moeten nemen van hun man en dat zorgde bij mij voor koude rillingen over de rug.Mensen zijn vaak trouw aan hun geboorteland maar de vraag is of dat geboorteland ook trouw is aan het volk.Vaak worden mensen totaal financieel door belastingen uit gekleed,ouderen kunnen vaak niet rond komen van hun pensioentje ook al hebben ze altijd gewerkt en betaald,in veel landen zijn er niet eens goede sociale voorzieningen voor iedereen terwijl daar wel belasting voor wordt betaald en zo kan ik nog een hele tijd doorgaan.Vaak verdwijnt gemeenschapsgeld in verkeerde zakken of wordt het uitgegeven aan verkeerde dingen waarbij corruptie dan ook nog een rol speelt.Tenzij al deze zaken echt goed in orde zijn zou iemand misschien iets verplicht kunnen zijn aan een land maar dat is meestal niet het geval.Een oud commandant van de Nederlandse strijdkrachten vond het prachtig te zien dat Oekraïners zo strijdvaardig waren.Dan is mijn vraag aan die oud commandant wat hij dan zo mooi vind aan het zien van mensen die strijdvaardig waarschijnlijk hun dood tegemoet gaan?
  Wat vind hij dan zo mooi aan kinderen en moeders die hun man straks naar de laatste rustplaats mogen brengen als ze “geluk” hebben en er nog iets terug gevonden wordt van hun man.
  Niemand heeft het recht om mensen de dood tegemoet te laten lopen of ander leed te berokkenen.Wanneer dergelijke lieden dan genieten van strijdvaardigheid terwijl ze zelf niet aan het front in de voorste linies staan dan klopt er iets niet om mij zacht uit te drukken.Kamerleden als Kati Piri (pvda) en dhr Ruben Brekelmans (vvd) zie ik ook vaak op TV om meer en hardere sancties tegen Poetin vragen wat Poetin nog bozer kan maken.Ook zij zitten veilig en mijn voorstel is dan ook om deze lieden zelf naar het front te sturen om te laten vechten,dan pas leveren zij ook echt een bijdrage gelijk aan wat zij van anderen daar verwachten.Hard roepen op veilige afstand is niet moeilijk maar wanneer je nog niet eens in staat bent om de problemen in eigen land op te lossen roep dan zeker niet om hardere maatregelen tegen anderen waardoor mensen in de problemen kunnen komen.Militairen worden vaak ingezet wanneer de politiek heeft gefaald en niet zelden niet eens met toereikende middelen zoals in het voormalige Yugoslavië te zien is geweest.Vraag het eens aan Karremans of de oud veteranen die daar waren en die door Den Haag de schuld in de schoenen werd geschoven.Als ik politicus was zou ik me diep schamen wanneer zo met mensen wordt om gegaan.

 3. Onze “leiders” hebben vreemde opvattingen wat het begrip van dwang betreft.Zo zien H.de Jonge en anderen bv eisen stellen om aan de maatschappij deel te mogen blijven nemen NIET als dwang om je te laten vaccineren terwijl het toch duidelijk is dat velen zich hebben laten vaccineren niet voor corona maar om bv nog te kunnen reizen of andere zaken.Hetzelfde zien we met de opbouw van NAVO troepen aan de oost grenzen dat dan geen dwang zou zijn of reden voor Poetin om zijn troepenmacht dan ook maar weer uit te breiden aan de grens.Nu is Poetin Oekraïne binnen gevallen en ze blijven maar doorgaan met hun sancties tegen Poetin terwijl het hoofdzakelijk de Russische burgers en bedrijven zal schaden ook in andere landen zoals Nederland en wanneer Poetin zegt ik draai de gaskraan dicht zitten wij in de kou na enige tijd.
  Op dit moment zijn er Russische oorlogsschepen in de richting van Odessa aan het gaan wat grote gevolgen kan hebben omdat er veel wereldhandel via Odessa bedreven wordt vanuit Oekraïne en wanneer dat geblokkeerd wordt zal het ook landen als China kunnen raken.
  Wat dacht het westen nou dat Poetin dom is en niets zou terug doen? Daarbij lijkt het mij dat sancties nu genomen later pas effect zullen kunnen hebben wat betekend dat sancties nu de oorlog niet zullen stoppen.Ze willen Poetin “isoleren” en financieel verarmen en dat zijn ook gevolgen die later pas zichtbaar zullen worden en niet nu.Zou het zo kunnen zijn dat het de bedoeling is om te voorkomen dat Poetin zijn leger goed uitrust of uitbreidt? Dan wordt Rusland verzwakt juist op het moment dat het westen hun defensie willen versterken wat later wanneer ze sterk genoeg denken te zijn zou kunnen betekenen dat dan de EU/NAVO Rusland kan binnen vallen? Poetin zal dat ook wel zien natuurlijk maar waarom zal hij dan nu stoppen met de oorlog in Oekraïne? Ik ben me dit gaan afvragen na de uitspraken van D.Berlijn welke ik hierboven al beschreef.Ook de eigendommen van oligarchen afpakken zullen nu geen direct effect op Poetin hebben of bijdragen aan de oorlog nu te stoppen denk ik.Dat is wat ik me afvraag en mijn mening.

 4. Het enige wat ik nu van belang vind als Vernederlander is dat het besef hopelijk aanwezig is bij voor mijn ’n part Poetin dat er ook mensen zijn die helemaal niet meegaan in de deep state acties die al jaren gaande zijn. In 2016 was ik onderdeel van de wat wij noemden ’36 steden toer’, om met een antieke stadsbus 36 steden in heel dit land te bezoeken in het kader van het referendum over de handelsovereenkomst met de Oekraïne. Wij zaten toen in het NEE kamp.
  Als felle tegenstanders van de nato en de eu hebben we met alle ongemakken van dien, gedaan wat we konden. Uiteindelijk hebben de politieke schoften alle uitkomsten naast zich neergelegd want het gros van de bevolking zei toen. “NEE”.
  In de koppen van de gehersenspoelde massa is er een duidelijk anti Poetin geluid te horen maar dat is naar mijn opvatting van hetzelfde DOMME allooi als de covid gelovers.
  Bij een mogelijke reprimande op deze domme bio-massa hoop ik dat het duidelijk is dat niet iedereen van dezelfde kerk is.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.