Advertentie

Voortgang juridische claim tegen Marion Koopmans..!


Voortgang juridische claim
tegen Marion Koopmans..!

2022 WantToKnow.nl/be

x

De door de Nationale Bond tegen Overheidszaken (NBtO) aangespannen rechtszaak, met betrekking tot de Corona-maatregelen, tegen o.a. Marion Koopmans, is beland in de volgende fase. Het zg. ‘verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor’ tegen Marion Koopmans is al 6 weken geleden ingediend. Na herhaald telefonisch contact vanuit ‘Open Legal’ -het advocatenkantoor van NBtO- met de rechtbank, werd op 28 januari jl. door de griffier van de rechtbank aangegeven, dat het poststuk intern nog steeds niet was verwerkt. Er is toestemming verleend dit verzoek tot getuigenverhoor, wederom digitaal in te dienen ( Zie het verzoekschrift (HIER) pagina 1 en e-mailbevestiging aan de Rechtbank (HIER) ).

Vanuit de NBtO is mevrouw Koopmans driemaal schriftelijk verzocht -9 juni, 24 juni en 5 juli 2021- per aangetekend schrijven, om duidelijkheid te geven over de totstandkoming van het Corman Drosten paper. Zoals je wellicht weet, is deze ‘hoogleraar’ de spil in de toepassing van de PCR-test, een test die HELEMAAL NIET BEDOELD IS VOOR HET TESTEN VAN COVID-19. Dat verklaarde niet alleen de bedenker/ontwerper van de test, maar kennelijk is ook het ‘bewijs’ dat dr. Droste aangeleverd heeft, voor het wél werkzaam zijn van deze test, volledig gammel en waarschijnlijk niet het stempel ‘wetenschappelijk’ waardig.

De Nederlandse moleculair bioloog, prof.dr Peter Borger, heeft zelfs -met een groot aantal collega’s- getracht deze PCR-bewijzen, teniet te doen, via een kort geding bij een rechtbank. (HIER) Dr. Marion Koopmans heeft nog steeds niet inhoudelijk gereageerd op de juridische verzoeken. Het nadien verzonden ‘rappel’ door de NBtO-advocaat, leverde op 7 oktober 2021 slechts de niet-onderbouwde afwijzing van een jurist van het Erasmus Emc.

De NBtO heeft tevens mw. Madam Ines Steffens van het ‘ECDC’ (goedkeurende instantie i.s.m. Eurosurveillance) driemaal -dagtekening 6 juni, 29 juni en 4 augustus- per e-mail verzocht om van haar zijde opheldering te verschaffen. Ook daar is geen enkele reactie op gekomen.

‘Zoals je zult weten vormt het Corman Drosten paper de ‘achilleshiel’ van het totale Corona-beleid, vanaf 17 maart 2020. Dit document is in een onmogelijke termijn van één dag door het ‘ECDC’ goedgekeurd en voor publicatie vrijgegeven op 23 januari 2020. Dr. Pieter Borger en 21 andere wetenschappers hebben hierin maar liefst 10 ernstige tekortkomingen aangetroffen. Om die reden hebben zij op 27 november 2020 een ‘Retraction Paper’ ingediend bij Eurosurveillance om het Corman Drosten paper terug te trekken als zijnde ‘ongeldig’. Dit Retraction Paper is zonder inhoudelijke gronden afgewezen.’

Waarom dit ‘verzoekschrift’ aan Dr. Koopmans?
Wordt het verzoekschrift toegewezen, dan zit er voor Marion Koopmans niets anders op, dan dat zij onder ede wordt gehoord. Zij heeft dan geen andere keuze dan naar waarheid de door ons gestelde vragen te beantwoorden, omdat ze anders meineed pleegt. Ook wegblijven van het gerechtelijk bevel tot het uitvoeren van dit verzoek, kan streng bestraft worden. Voor de NBtO is dit het mogelijke gevolg van het verschijnen van Koopmans voor een verhoor:

‘Mocht gedaagde er niet in slagen om de vragen te beantwoorden die in ons verzoekschrift zijn opgenomen dan vormt dit grondslag om alle Corona-maatregelen nietig te doen verklaren.’

Deze genoemde rechtszaak is een voorliggende stap op de collectieve rechtszaak van de NBtO, met betrekking tot de Coronamaatregelen. Wanneer je wilt deelnemen aan deze collectieve Corona-actie, meld je dan aan als belanghebbende op deze link HIER.

Marion Koopmans bevestigt wel dat de PCR-test niet correct werkt
Marion Koopmans werd als lid van het Outbreak Management Team (OMT) bevestigde donderdag 17 november 2020 al, in de podcast ‘Virusfeiten’ wat de medisch deskundigen en veel politici al maanden riepen, namelijk dat de PCR-test geen besmettingen aantoont..! Presentator Tijs van den Brink wees erop dat er gezegd wordt dat de PCR-test niet per se aantoont dat je besmettelijk bent. De verbijsterende reactie van Koopmans:

“Dat klopt, de PCR toont aan of jij het virus-RNA hebt; dat is letterlijk wat de PCR doet. En of dat virus-RNA in een virusdeeltje zit dat nog intact is en ook besmettelijk is, of dat het gewoon restjes RNA zijn die je nog een tijdlang nadat iemand geïnfecteerd is geweest, kunt aantonen, dat onderscheid zie je niet. Je kunt een beetje een gevoel krijgen door te kijken hoeveel het is, maar dat verschil is niet zo goed te maken. Dat wil zeggen: de test is prima om te zeggen dat je het gehad hebt, maar die test is minder geschikt om te zeggen dat je op dit moment nog besmettelijk bent.”

Koopmans meldt vervolgens dan doodleuk, dat je het virus nog wekenlang bij kunt je dragen, zonder besmettelijk te zijn, maar ‘hoelang precies is lastig [te zeggen. Voor de goede orde: dit is dus de test waar de coronamaatregelen op gebaseerd worden…!!

12 gedachten over “Voortgang juridische claim tegen Marion Koopmans..!

 1. “Marion Koopmans weigert te getuigen over PCR-test-malversaties”

  Tja dat kan ik mij levendig voorstellen dat zij niet wil getuigen, zo’n beetje iedereen die in de afgelopen 2 jaar onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong van het zgn. virus is een amateur viroloog geworden niet in klinische zin maar meer een soort detective.

  Koopmans ziet de bui al hangen dat de PCR-test niet geschikt is om besmettingen te kunnen vaststellen, de PCR-test is het geheime wapen van al deze regeringen die hem standaard gebruiken om angst en medische terreur te zaaien, ook is zij bang dat zij om de oren wordt geslagen met de Postulaten van Koch.

  1. Zolang mogelijk zal worden getracht de onzin van die testen, wat de basis was van de daaruit vloeiende afknijpregels, in leven te houden en mocht de toestand toch onhoudbaar worden dan wordt zij net als Volkert v.d. G opgeofferd en daarmee zal het volk het geloof in de rechtstaat weer langs kunstmatige weg terugzien. Maar dit kan niet eerder dan dat een opvolgens regime is ingevoerd en in werking is die daaroverheen de malversaties van deze overheid in fascistische zin zal overschaduwen.

  2. Robvdz.
   Je hebt het over Volkert van der Graaf de (groene) moordenaar van Pim Fortuin die tegen wat nu allemaal gebeurd de strijd wilde aangaan wat vanuit de Groene hoek natuurlijk niet gewenst was en nog steeds niet gewenst is.Zelfs nu wordt (mogelijk ook vanuit de “groene” hoek) mevrouw van der Plas bedreigt met de dood al is dat natuurlijk nog niet bewezen.Zij strijd voor de boeren en dat mag kennelijk niet.
   P.Fortuin kreeg het aan de stok met Melkert destijds en was dat geen PVDA er? Eigenlijk maakt dat niet uit want de partij van de arbeid zorgt er nu niet voor dat de boeren hun werk behouden maar heeft zelfs gekozen om samen te werken met Groen Links die de boeren juist hun werk willen ontnemen.Eerder waren er ook al vanuit de groene hoek lieden die inbraken op boerderijen en stallen binnen gingen en dan heb je natuurlijk nog de partij TEGEN de dieren die zichzelf partij voor de dieren durven noemen maar wel meer dan een miljoen euro aannamen wat mogelijk niet vrijblijvend zal zijn en daarmee is die partij mogelijk ernstig gekleurd want voor wat hoort nu eenmaal wat nietwaar?
   Dan hebben we nog dat gezeur van mensen over wat sommige boeren nu op de wegen achter laten.De boeren voeren een strijd op leven en dood om hun bedrijven en hun werk te behouden.De politiek gaat rustig met vakantie en zij laten de boeren in onzekerheid achter tot begin september en dat is niet normaal.Dan kunnen ze wel zeggen dat de betrokken ministers/bestuurders wel aanwezig zijn en werken maar dat is niet hetzelfde als een voltallige regering en het vergroot voor Mark Rutte en zijn aanhang de kans dat ze hun plannen doordrukken enorm omdat er geen weerstand is vanuit de kamer.
   Wat betreft die klagers omdat ze in de file staan en te laat op hun werk of afspraak komen.
   Zij mogen blij zijn dat ze nog werk hebben maar ze vergeten dat de boeren strijden ook voor hen die klagen want boeren willen hun bedrijven behouden zodat ze ook voor die klagers in de toekomst nog vers en gezond eten kunnen blijven produceren.Boeren zien hun bedrijven welke vaak van generatie op generatie zijn opgebouwd in gevaar komen.
   Wat zouden die klagers doen wanneer er gedreigd wordt alles wat ze opgebouwd hebben af te nemen? Deze morgen bij Hart van Nederland de vroege editie hoorde ik een zekere dame van rijks waterstaat praten over dat de wegen repareren en de rommel opruimen veel tijd en geld kost.Dat zal best kloppen maar wanneer boeren niet gehoord worden en de politiek op vakantie gaat waardoor deze mensen in onzekerheid blijven verkeren wat verwachten ze dan? Dan kunnen ze wel zeggen zolang het binnen de wet is is het goed maar als alles al geprobeerd is en niets helpt wat dan? Vergeet niet dat er al mensen zijn die een einde aan hun leven hebben gemaakt vanwege deze problemen en onzekerheid of telt dat niet? Het is misschien niet netjes wat sommige boeren op de wegen doen maar wel begrijpelijk en mijn mening is dat de politiek daar verantwoordelijk gehouden moet worden en zij kunnen /moeten met een fatsoenlijke oplossing komen.Opvallend is toch ook telkens weer dat de MSM en dan met name de publieke omroepen de boeren telkens proberen in een kwaad daglicht te zetten en ze vragen zelfs om harder optreden door bv de politie tegen boeren.Ook dat gezeur van rijks waterstaat dat het geld en tijd kost om wegen te herstellen en de boel op te ruimen zet natuurlijk wel de toon. Miljarden geven ze uit aan de grootste onzin en dan is de rest peanuts in vergelijking met wat de boeren overkomt.Dan vraagt het college van de rechten van de mens om snel een wet te maken om gemeenten te dwingen (arbeids) migranten op te vangen.Echt ongelofelijk dit want want dwang is tegen rechten van mensen.Nederlanders hebben recht op een omgeving waar ze zich thuis voelen en waar het leefbaar is en blijft.Vol is vol dan brengen ze deze (arbeids) migranten maar naar het buitenland waar meer plaats is we zijn toch één Europa?
   Opvang ter plaatse is mogelijk ook een optie maar dwang is kolder.Hoe zit het met de rechten van mensen met een Nederlands identiteitsbewijs? Worden Nederlanders nu al niet in veel gevallen gediscrimineerd? Wanneer iedereen voor de wet gelijk is hoe kunnen migranten dan in veel gevallen voorrang krijgen terwijl ze nog niet eens Nederlander zijn?
   Hoe willen ze gemeenten leefbaar houden wanneer er gedwongen gaat worden? Wat een puinhoop maken ze er toch van wanbeleid,bedrog,corruptie niets lijkt men te schuwen en normaal te vinden.Dat is mijn mening.

 2. De stok in de neustest is de basis geweest voor de mislukking die nu wel zelfs voor de meest verstokte cultvolgers langzaam begint door te druppelen.
  Het was vanaf dag één al beetje bij beetje duidelijk dat de basis waarop het angstregime was gebaseerd op los zand stond. De shock was te groot en de behoefte aan dàt er iets gedaan moest worden, zo groot dat men stenen is gaan trekken om er goede soep van te maken.
  Dus is binnen de angstcult aanhangers vanuit pure deug en braafheidszucht het testen met de pseudowetenschappelijke rituelen aangenomen als meetlat van schuldigheid.
  Langzaam steken de koppen nu boven het zand met de pijnlijke verantwoordelijkheid wat betreft hun kinderen en raken in twijfel. De ontnuchtering.

 3. Nu: 27 juli 2022 om 10:15uur te Utrecht was de rechtzaak tegen M. Koopmans en haar rt-PCR methode met daaraan hangende Corman/Drosten gouden standaard paper. Kunt u, redactie WtoK, achterhalen wat de uitspraak of vervolg is ? Ik kan er niets over vinden en de betreffende Nationale Bond NBtO is via hun site onbereikbaar, geen contact mogelijk. In de hoop iets te vernemen…

  1. RE: arnold2

   Geen verontschuldiging hoor. Hartelijk dank voor de info en reactie. “TOP!”

 4. Vandaag de dag gaat Putin ons voor en maatregelen. Net zolang treiteren en vanuit totale incompetentie en hang naar de verkeerde agenda, de menigte proberen te knechten totdat men met de rug tegen de muur staat. De domme geit die klaagt over de acties van de boeren beseft niet dat ie vroeg of laat óók aan de beurt komt…
  Met Putin wordt geen afspraak gemaakt uit pure arrogante onwil omdat de plannen(lees deep state ambities vanuit VS-emperialistische wensen) doorgang moeten vinden en het onder dezelfde sturing, middels de opdringerige EU, het ‘westen’ de tol wil betalen. Zoals de boeren met de rug tegen de muur worden gezet en geconfronteerd zullen worden met nóg meer politiefascisme en uiteindelijk de wapens zal moeten opnemen puur ter verdediging van de eigen huid en haard, zo heeft Putin ook de knoop door gehakt om de Oekraine binnen te vallen.
  Dus ook de gedachtespeling voort te zetten ben ik geneigd te veronderstellen dat wanneer de laatste neo-nazi vertrapt is en de laatste weerstand tegen het schenden van Rusland gebroken is en daarnaast het extreem zieke globalistische tuig de rug gebroken, er eindelijk een begin kan worden gemaakt met herstel wat al minimaal sinds 9-11 is kapot gemaakt.

  1. We hebben dus al een rechtszaak tegen M.Koopmans maar misschien is een rechtszaak nu al op z,n plaats tegen Kuipers omdat: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/07/29/herhaalprik-tegen-corona-voor-alle-12-plussers
   Mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact krijgen een uitnodiging en vanaf 12 jaar en ouder kan men omstreeks de tweede helft van september een herhaalprik halen. Ik heb hierover een paar vragen: Het is nu eind juli 2022 en men heeft het nu al over de tweede helft van september voor herhaalprikken hoe komen ze aan die datum? Welke aanwijzingen zijn er nu al dat het dan nodig is? Doet Kuipers maar wat of heeft hij een glazen bol want de tweede helft van september is nog anderhalve maand verder?
   Maar goed in San Francisco zijn ze natuurlijk ook al in paniek.
   https://nos.nl/artikel/2438683-san-francisco-roept-noodtoestand-uit-vanwege-apenpokken
   Na 261 constateringen van apenpokken zouden ze al een enorme behoefte aan vaccins hebben en is gelijk de noodtoestand uitgeroepen.Vreemd dat ze zich nooit zo druk hebben gemaakt om mensen die aan de drugs verslaafd zijn wat mogelijk een veel grotere groep kan zijn. Opvallend in de VS zijn ook nu telkens de schietpartijen zomaar opnieuw uit het niets toevallig op het moment dat ze wapenbezit willen aanpakken.Iemand met een wapen kan zich natuurlijk verdedigen en misschien is dat niet gewenst? Je weet het niet hé?

 5. Arnold 2, Daar heb je gelijk in en als je weet hoe de hazen lopen, is wel te voorspellen wat de volgende stap zal zijn. Tot nu toe is het altijd een achterhoedegevecht geweest waarbij er eerst gekeken is, ‘wat ze nou weer bekokstoven’ en daarna aan de rem trekken. Vaak is het dan al veel te laat. Nu is het zaak eerst te schieten en dan kijken of er een schuldige tussen zit. Klinkt misschien wat cowboy-achtig maar deze tijd vraagt om reacties die passen bij dit geklooi.
  Bovendien gaat dan wellicht het slachtofferimago er af. Een wesp of gifslang heeft niet voor niets van die waarchuwingskleuren net als de smeris. Ik zou er wel geld voor over hebben om in bepaalde delen van een grote stad bijvoorbeeld een door de burger opgericht vigilantiecorps te hebben lopen die de burger beschermd voor de politie die gebleken niet die taak kan uitvoeren die bij hen hoort. En mèt herkenbaar uniform. Vroeger hadden wij in kraakpanden ook een groep die speciaal voor de veiligheid zorgde en de politie aan de deur te woord stond en er voor zorgde dat randgroepen geen gelegenheid kregen om te gaan rellen. Zeg maar een soort romeo bestrijding avant la lettre.

 6. In punt 2 schreef ik over voorrang geven aan (arbeids) migranten en deze morgen hoorde ik bij Hart van Nederland dat Utrecht status houders voorrang gaat geven.
  https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3447222/onduidelijk-of-achterstanden-worden-ingehaald-door-statushouders-voorrang-te-geven-op-utrechtse-woningen
  Er is dus al een gebrek aan woningen voor de al aanwezige Nederlandse ingezetenen die in veel gevallen al jaren als woningzoekende staan ingeschreven.
  Zij moeten nu nog langer wachten wat ongehoord is en niet netjes.
  Ze kunnen nu wel voorrang aan status houders geven maar wat lost dat op?
  Wanneer er straks geen woning meer leegstaat terwijl de (arbeids) migranten maar binnen blijven komen wat gaan ze dan straks met hen doen de nog te verwachten migranten? En wanneer komen dan de Nederlandse mensen aan de beurt? Met zulke bestuurders/sters ben je bij wijze van spreken de oorlog al verloren nog voordat hij begonnen is.Echt ongelofelijk wat er nu allemaal in Nederland gebeurd.Maar ach Utrecht en Bruls staan telkens vooraan of het nu hierom gaat of coronamaatregelen zij doen wat Rutte en zijn aanhang hen opdragen ongeacht de gevolgen voor eigen volk.Dat is mijn mening en niet meer dan dat.

 7. Wat bruls en dat vieze ding van Utrecht gemeen hebben is wel duidelijk, laat ik daar niet teveel woorden aan vuil maken. Maar het andere vieze ding ‘met de schoenen’ wat de spilfunctie heeft vervuld om de massa geprikt te krijgen, heeft eigenlijk zelf het antwoord al gegeven.
  Hij zei op enig moment dat er minstens 1 miljoen Afghanen zouden bijkomen. Hij als drager van de titel minister van volkshuisvesting weet dan blijkbaar wat iedereen zou moeten weten. Als je de ruimte blijkbaar hebt over de mogelijkheid om 1 miljoen mensen extra te huisvesten, weet je dat er een gelijk aantal mensen zullen gaan verdwijnen. Ra ra, langs welke weg?

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.