Advertentie

Het hervinden van de balans..!


x
x

De balans hervinden..

2022 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Alles op aarde is oorspronkelijk perfect geschapen. De mens leeft hier al miljarden jaren en was de kroon op de schepping. Het hele planten- en dierenrijk staat onderling met elkaar in verbinding, alswel met het hele universum. Het is altijd onze grootste droom geweest om deze aardse werkelijkheid ook in andere melkwegstelsels te kunnen scheppen. Dit zal alleen gaan lukken wanneer de mens in staat is, om al zijn verleidingen te weerstaan. Raakt de balans verstoort, doordat iets de overhand heeft gekregen ten koste van, dan voltrekt zich een ramp en begint alles weer van voren af aan.

Dit is al vele malen het geval geweest. Zo’n cyclus duurt 1 miljoen jaar en kan opgedeeld worden in drie tijdperken:

 • Het Vedische tijdperk – 990 duizend jaar
 • Het Beeldtijdperk – 9 duizend jaar
 • Het Occulte tijdperk – 1000 jaar

In het Vedische Tijdperk is alles in perfecte harmonie en is de mens doordrongen van God en de Godskracht, die iedereen in zich meedraagt. Hier bestaan geen ziekten, geen heersers die over anderen regeren, geen grenzen, geen criminaliteit, etc. Er worden continu nieuwe ontdekkingen gedaan en gezinnen worden gevormd door de energie van Liefde.

Boeken bestaan daar niet, omdat alle kennis staat beschreven in levende boeken, die door het universum ten toon gespreid wordt. Hieruit is de droom ontstaan en het is deels zichtbaar als materie. De letters waaruit deze levende boeken bestaan, vinden we terug in de hele natuur. Deze neemt steeds nieuwe vormen aan, waardoor een ongelofelijk boek ontstaat, waarin je eindeloos kunt blijven lezen.

De kennis om deze boeken te kunnen lezen bestaat nog steeds, weliswaar bij een zeer kleine groep die verspreid leven over de hele aarde. Rusland heeft zich als enige land het langste staande kunnen houden in de oude traditie. Dit is strikt verborgen gehouden voor de rest van de wereld, die geleidelijk aan steeds meer onder hypnose werd geplaatst.

Onze geschiedenisboeken mis-leiden ons..
In de geschiedenisboeken leren we over de Oude Romeinen, Griekenland, China, het Oude Egypte, maar er wordt geen woord gerept over Rusland. Alle oorspronkelijke kennis afkomstig uit Rusland is systematisch verborgen gehouden, of wel vernietigd. Dat Rusland de Cabal buiten zijn grenzen heeft kunnen houden, is altijd een doorn in het oog geweest van de machten achter de schermen.

De Russische universiteiten staan, als enige ter wereld, niet onder invloed van de Rockefeller’s. Zij zijn daarom in staat om écht onderzoek te doen, en datgene wat we nodig zullen hebben om de oude kennis weer naar boven te kunnen halen, in het licht te zetten. De DeepState wil dat voorkomen en probeert iedere keer opnieuw een wereldoorlog tegen Rusland uit te lokken.

In de oude wereld had iedere familie zijn eigen stukje moederland, dat volledig in harmonie en in Liefde was geschapen. Het was een levende oase, die alle bewoners van uur tot uur voorzag in de voedselbehoefte. Dit moederland voorzag de ziel ook van etherisch voedsel. Het moest het pasgeboren kind verzorgen en de Liefde voor altijd bewaren.

Voorouderlijke energie en -wijsheid
Hier vloeide de energie samen met die van de voorouders. Dit waren de thuisgronden van de Vedische cultuur, die in de occulte boeken ‘het Paradijs’ wordt genoemd.
Een familie-thuisland kon nooit met geweld ingenomen worden. Het voedsel van de grond was verweven met zijn bewoners en zou giftig zijn voor een binnendringer. Aan het eind van het Vedische tijdperk, werden de mensen zich scherp bewust van de collectieve gedachte.

’t Is nét een mens, vol compassie voor de plantjes en de beestjes..!

Het denken is de mens namelijk ‘gegeven’ voor creatieve doeleinden. De gedachte van de mens is in staat om prachtige werelden te scheppen, maar eveneens wapens die alles kunnen vernietigen. Er bestaat gelukkig een universele wet waarin staat vermeld dat een enkele schepper, die vervuld is van Liefde, sterker is dan alle wetenschappen bij elkaar die Liefde moeten ontberen.

Dit is de reden, waarom het licht het altijd zal winnen van het duister. Alle materie komt voort uit een gedachte. De natuur, het dierenrijk en de mens zelf, zijn geschapen door de Goddelijke gedachte. De kunstmatige voorwerpen van de moderne wereld zijn door de mens of, zoals steeds vaker het geval is, door A.I. gecreëerd. De mechanismen van de natuur zijn vele malen volmaakter en complexer dan kunstmatige voorwerpen.

Hetzelfde geldt voor iets dat door een ambachtsman is gemaakt. Deze producten leven, in tegenstelling tot wat in een fabriek is geproduceerd. De ambachtsman is vandaag de dag praktisch volledig verdrongen door de zielloze materie. Hierdoor zijn we letterlijk beland in een weggooimaatschappij, die een weerspiegeling is van de collectieve gedachte. Deze heeft de moderne technologieën en wapens ontwikkeld.

Verborgen kennis en gemanipuleerde realiteit
Heel veel kennis is in de afgelopen 200 jaar bewust weggesluisd door de machthebbers, met name sinds de introductie van het internet. Daarnaast is ook de meeste literatuur een groot struikelblok geworden, omdat deze vooral vanuit het hoofd geschreven is en niet vanuit het hart. De boeken die vanuit het hart geschreven zijn, kregen/krijgen nauwelijks of geen erkenning omdat er geen ‘bronvermelding’ aanwezig is…

In het beeldtijdperk zijn de mensen als Gods gelijkenis en beginnen ze beelden te scheppen. Hierin moeten ze leren om alle verleidingen van de onbegrensde machten te weerstaan. In de mens is de hele dualiteit aanwezig dus alle deeltjes van alle energieën uit het Universum. Al die deeltjes moeten in de mens in balans gebracht worden, tot een harmonieus geheel. Dit kan de mens naar iets prachtigs voeren maar het kan ook leiden tot vernietiging, wanneer er maar slechts één deeltje de overhand krijgt.

Dit is wat hier al in het begin van het Beeldtijdperk heeft plaatsgevonden. Zes mensen onafhankelijk van elkaar, slaagden er niet in de balans tussen de energieën van het Universum, die god bij de schepping aan de mens had gegeven in zichzelf in stand te houden. Eerst bij één en uiteindelijk bij alle zes, kreeg de energie van grootsheid en hebzucht de overmacht.

Priester-camouflage van de heersers
Ze richten gezamenlijk hun gedachte op de vraag hoe ze de heersers over alle mensen op aarde konden worden. Ze noemden zichzelf ‘Priesters’ en werden de scheppers van alle op aarde bestaande religies. Hun dynastieën zijn tienduizend jaar oud. Van generatie op generatie gaven ze hun occulte kennis door aan hun nakomelingen, gecombineerd met de wetenschap van het beeld denken, die eveneens deels bij hun bekend was.

Deze zes mensen besturen vandaag de dag de volkeren van de hele aarde. De Rothschilds en de Rockefellers behoren tot die groep van zes. De Opperpriester verhief zich tot de god die alles geschapen zou hebben. Dat verhaal is terug te lezen in het door hun gecreëerde Oude Testament in de Bijbel. Mensen werden met allerlei listen tegen elkaar opgezet. Het Joodse volk werd het door god als uitverkoren volk verklaard.

Vanaf het moment dat de Joden de Sinaï verlieten, begonnen de volkeren van vele landen hen te haten. Dat heeft zich herhaaldelijk gemanifesteerd in gruwelijke pogroms en slachtpartijen. Dit werd nog eens aangewakkerd door de Khazaarse Maffia, die we tegenwoordig kennen als de Zionisten. Zij hebben het Joods volk altijd gebruikt als schietschijf en om zich ertussen te kunnen verstoppen.

Ook nu wordt de Israëlische bevolking naar de slachtbank geleid met behulp van de Covid vaccinatie met al zijn boosters. Dit kon allemaal plaatsvinden omdat de hele wereldbevolking onder hypnose was gebracht en onderworpen aan een ongekende programmering. Jezus/Jeshua heeft geprobeerd deze programmering te doorbreken. Het Joodse volk geloofde alleen in occulte handelingen, dus besloot Jezus een nieuwe occulte religie in het leven te roepen, het Christendom.

Het christus-bewustzijn als vredesduif

Hierin verkondigde hij dat we in de ogen van God allemaal gelijk zijn. Niemand staat boven een ander en we moeten onze naaste liefhebben zelfs onze vijand. De priesters/mis-leiders kregen in de gaten waar hij mee bezig was en hebben deze religie opnieuw volledig verdraaid. Ze verwijderden de meeste evangelies en voegden er stukken aan toe om de religie vervolgens zelf te gaan verspreiden.

Sinds de tijd van de Egyptische farao’s zijn regeerders van landen, ongeacht of ze groot of klein zijn, de meest onvrije mensen op aarde. Ze krijgen geen tijd om zelfstandig na te denken, maar worden gedwongen om zich aan standaard gedragsrituelen te onderwerpen, die opgesteld zijn door de groep van zes.

Het zelfstandig nadenken, dat het beeld denken activeert, is namelijk zó krachtig, dat dit al binnen enkele dagen een bedreiging voor de DeepState kan betekenen op alle niveaus. Een mooi voorbeeld hiervan heeft plaatsgevonden in 2001. De reeks terreuraanslagen op 11 september in de VS was namelijk verre van compleet.

De zes Priesters, die de denktank achter de aanslagen waren, hadden in totaal zes onafhankelijke terreurgroepen in willen zetten voor nog veel grotere rampen, waaronder de vergiftiging van het drinkwater met behulp van anthrax. Hun doel was, de macht van de grondwet in de VS volledig uit te schakelen. De deelnemers van de terreurgroepen bestonden allemaal uit religieuze fanatici, die bereid waren voor dit doel te sterven.

Het plan viel echter in duigen, omdat George Bush Jr., toenmalig president van het machtigste land ter wereld, iets totaal onverwachts deed, waar de Priesters niet op voorbereid waren geweest. Hij vertrok, eigenlijk volledig onverwachts, voor maar liefst 26 dagen, naar zijn ranch in Texas. Deze privé-ranch beschikte slechts over een relatief simpele communicatie-aansluitingen en enkele televisiekanalen. Niemand was er welkom, en regeringsmedewerkers werden niet uitgenodigd.

De journalisten hebben deze feiten allemaal benoemd, maar nooit begrepen. Er is namelijk in de afgelopen tienduizend jaar geen enkele staatsman geweest, die dit eerder heeft gedaan. De grootsheid van Bush zijn daad zit hem in het feit, dat Bush wist te ontsnappen uit het kunstmatige informatieveld. Hij ontglipte hiermee aan de controle van de occultisten.

Hij werd beschermd door de natuur van zijn ranch, omdat hij en zijn familie die plek altijd met liefde hebeben behandeld. De stroom van kunstmatige informatie nam hierdoor aanzienlijk af, waarmee de stroom van natuurlijke informatie uit de wereld toe kon nemen, waarmee een veel grotere ramp kon worden voorkomen.

Klik voor een artikel met een fascinerende blik op Roswell, die je blik erop fundamenteel zal veranderen..!

President Harry Truman en ‘Majestic 12’
In 1947 werd in opdracht van president Harry S. Truman de ultra geheime operatie ‘Majestic 12’ opgericht die later bekend werd onder de naam M.A.J.I. (Majority Agency for Joint Intelligence). Deze werd in het leven geroepen om de technische, sociologische en andere aspecten van de gecrashte UFO’s in o.a. Roswell op zich te nemen, en te onderzoeken.

Het is de meest geheime afdeling van alle inlichtingendiensten en overtreft de NSA (National Security Agency) en de CIA. Het is verantwoordelijk voor elk aspect van de interface met de buitenaardse levensvormen als wel voor de president van de VS, inclusief veiligheid, inlichtingen en desinformatie. Ze functioneren tot op de dag van vandaag, en hebben de verantwoordelijkheid gehad om een voortdurende relatie tot stand te brengen met de ‘Greys’, afkomstig van de derde planeet van het sterrenstelsel ‘Zeta Reticuli’.

MAJI bestaat uit twaalf leden. Zij vertegenwoordigen geselecteerde regeringsfunctionarissen, Amerikaanse inlichtingendiensten, hoogopgeleide wetenschappers, zakenlieden, en militair personeel. Allen zijn tot volledige geheimhouding verplicht. President Eisenhower heeft in 1954 de basis gelegd voor ‘Majority Twelve’, dat toezicht moest houden op en alle geheime activiteiten met betrekking tot het buitenaards contact. Zie HIER op de site.

Majority Twelve bestond uit 12 personen die allemaal lid waren van een geheim genootschap van geleerden, dat zichzelf ‘The Jason Scholars’ noemden. Zij rekruteerden hun leden uit de ‘Scroll and Key’-genootschappen van Harvard en Yale. Daarbij waren in het begin hun intenties zuiver; ze probeerden in het geheim hun taken zo rustig mogelijk te vervullen om uit te vinden met welke buitenaardsen ze te maken hadden. Hiermee wilden ze voorkomen dat het publiek in paniek zou raken.

De Nazi’s in Duitsland hadden al veel langer buitenaardse contacten, afkomstig van Aldebaran en Alpha Draconis. Maar ondanks het feit dat enkele leden van M.AJ.I. geïnfiltreerd waren bij de Nazi’s, duurde het nog jaren voordat ze daadwerkelijk beseften wat er gaande was.

Uit MajorityTwelve ontstond het M.I.C.
Het M.I.C. (militair industrieele complex) werd niet alleen door de overheid gefinancierd, maar ook door de Centrale banken en de grote Multinationals.
Luitenant-kolonel Philip Corso werd in de jaren 60 hoofd van de ‘Foreign Technology desk in Army Research and Development’ bij het Pentagon. Hij werd belast met de toekomst van ‘buitenaardse technologie’.

Als hoofd van de afdeling buitenlandse technologie van het Amerikaanse leger, had Corso de taak om militair-industriële aannemers te vinden, die bereid en kundig waren een ​​reeks gewilde technologieën uit de wrakstukken te ‘back-engineeren’ en te kopiëren. Wat echter ontbrak tijdens deze onderzoeken, was het lichaam van de ET. Corso voelde dat dit onlosmakelijk verweven was met de technologie aan boord van het vaartuig.

Gaandeweg wist de Cabal te infiltreren in M.A.J.I. en wist de technologie te ontvreemden en in te zetten voor eigen doeleinden. De Cabal en DeepState waren onderdeel van een doodscultus, wat tot gevolg had, dat ze de technologie inzetten tegen de mensheid. Als gevolg daarvan vonden felle gevechten achter de schermen plaats. Deze werden gewonnen door de vrijheidsstrijders. Ondanks dat bleef de invloed van de Cabal groot, omdat zij de eigenaren waren van alle grote multinationals.

Dit had tot gevolg dat er twee ruimteprogramma’s ontstonden, die onafhankelijk van elkaar functioneerden, namelijk in een militaire en commerciële ontwikkeling. Begin 2000, werd Donald J. Trump gevraagd om lid te worden van M.A.J.I. Deze M.A.J.I.-organisatie werkte nauw samen met het Q-team. Om alles strikt geheim te houden binnen die groeperingen, vindt er op geen enkele wijze digitaal en elektronische communicatie tussen de leden plaats. Sommige leden zijn lid van beide groeperingen.

Trump in 2008
Het Q-team had gehoopt dat Trump al in 2008 zou gaan deelnemen aan de verkiezingen. Hij was er toen nog niet klaar voor, omdat hij zijn familie niet in gevaar wenste te brengen. Hierdoor kreeg Obama de kans om zijn 8 jaar vol te maken en alles voor te bereiden om Hillary te kunnen laten winnen. De Cabal wist in die periode opnieuw te infiltreren in M.A.J.I., met als gevolg dat er geheime informatie kon belanden op de server van de Clinton-foundation.

Welk Trump-mens zit er achter de poppenkast van het politieke presidents-circus en de onroerend-goed-zakenwereld verborgen..?

De DOJ (Department of Justice) en de FBI en andere commerciële ‘Black Opps’ programma’s, werden zo van informatie voorzien die helemaal niet gedeeld had mogen worden. Het mag dan ook een groot wonder heten, dat Trump in 2016 toch als winnaar uit de bus kwam. De vrijheidsstrijders hadden zich goed voorbereid en daarmee kon worden voorkomen dat de Democraten de macht weer teruggrepen tijdens het presidentschap van Trump.

Het was bij beide partijen al heel lang bekend dat er een reset van het financiële systeem zou gaan plaatsvinden. De Federal Reserve Fiat dollar zou vervangen gaan worden door een nieuwe munteenheid, die gekoppeld zou zijn aan de goudstandaard. Dit had oorspronkelijk al plaats zullen vinden, ná de aankondiging op… 11 september 2001, maar werd dus geblokkeerd door een aanslag van de DeepState op de ‘Twin Towers’ in New York.

Ook nu vonden/vinden er vertragingen plaats, omdat de wereld totaal onverwachts opgezadeld werd met Covid-19. Dit bracht de media opnieuw naar de voorgrond, die met behulp van propaganda en angstscenario’s de wereld 2 jaar in haar greep heeft weten te houden.

De gigantische verkiezingsfraude in 2020, die Biden liet winnen , werd volledig gemonitord door de vrijheidsstrijders. Dat er niet werd ingegrepen was een bewuste beslissing, omdat het alleen daarmee duidelijk zou worden voor het grote publiek, wat de daadwerkelijke agenda van de DeepState was. Alles waar ze Trump van hebben proberen te beschuldigen, bleken hun eigen misdaden te zijn geweest. Ze hebben heel bewust de wereld willen vernietigen, om deze voor veel geld aan de communistische partij in China uit te leveren.

Nu het Covid plan en de Grote Reset van Klaus Schwab volledig in duigen vallen, probeert de DeepState de aandacht te verschuiven naar Rusland in de hoop een Derde Wereldoorlog te kunnen starten in de Oekraïne. Rusland bezit namelijk al het bewijsmateriaal waarmee de DeepState voor eens en altijd vernietigd kan worden en daar zijn ze niet blij mee.

Angst en propaganda worden regelmatig ingezet, om ons in een onbalans te brengen en te houden. Hierdoor ben je niet langer in het NU en dus ook niet aanwezig in je lichaam. Dit heeft als gevolg, dat de emoties die door je hart worden opgevangen niet op de juiste, oorspronkelijke wijze verwerkt kunnen worden. Daardoor worden vervolgens je stresshormonen geactiveerd, waarmee je immuunsysteem en zelfgenezende vermogens volledig worden ondermijnd en uiteindelijk uitgeschakeld.

Het gaat er dus om dat we weer de balans, die door andere krachten verstoord is geraakt, te hervinden IN onszelf. De 1000 occulte jaren hebben we voor het eerst in de historie van de mens tot een goed einde gebracht. Hiermee starten we een nieuw hoofdstuk, wat nog volledig blanco is. De herinnering aan de gruwelijkheden die in ons verleden hebben plaatsgevonden, mogen nooit vergeten worden, omdat dit de enige manier is om te voorkomen dat zoiets ooit opnieuw zou kunnen ontstaan. De hervonden balans in onszelf zal de Godskracht activeren en versterken. Hiermee zullen de positieve veranderingen zich in een steeds sneller tempo gaan aankondigen.

x

Harriet Algra

totalhealthfoundation.nl

* * *

Bronvermelding:

bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_mj12_32.htm

alexcollier.org Webinar 149

‘Het familieboek’ geschreven door Vladimir Megre

i-made-a-mistake-final-words-of-col-philip-corso-with-philip-corso-jr/

3 gedachten over “Het hervinden van de balans..!

 1. Het hervinden van de balans kon wel eens de zwaarste maar mooiste opdracht zijn die deze mens ooit heeft mogen vervullen. Niet alleen kunnen we de covid hoax als mislukt beschouwen maar het vacuüm wat dit achterlaat betekend nog niet dat de lopende bedreiging van “ze kreet rieset” ook automatisch op een heel laag pitje gezet zal worden. De strijd, oh dat mag ik niet zeggen, doe ik toch, zal gevoerd moeten worden om ook dat spook af te weren want ik hoor nu al de gehersenspoelde kadavers zich euforisch uitlaten over een collectivisme wat niets minder is dan communisme van Chinees formaat. Dezelfde kadavers die eerder naar de prikpost renden.
  Dit vrij verse nieuwe jaar heeft wel de voelbare belofte voor een mooie kans om de wereld te bevrijden, althans een begin te maken van de bevrijding van de wandaden van de viezigheid van deep state gerelateerde acties. De zuiveringen die doorgevoerd moeten worden bieden een oase van harmoniserende rust en balans welke helend is voor o.a. een Europa wat dringend behoefte heeft aan bepaalde rust en de afwezigheid van de media die al jaren de spreekbuis is van duisternis dienende kliek. De overheid c.q. regering heeft overduidelijk de houdbaarheids datum zwaar overschreden en door het schenden van verdragen en grondwetten en niet op de laatste plaats het verval van de rechtsstatelijke verhoudingen, zichzelf zodanig in de voet geschoten dat deze niet meer serieus te nemen is. Nog een paar malversaties verder en we maken nog dit jaar nieuwe verkiezingen mee wat naar verwachting een klinkende overwinning zal opleveren voor de niet-kartelpartijen. Daarnaast verwacht ik aan de hand van het sterk toenemende sterftecijfer n.a.v. de gifinspuiterij wat valselijk vaccinatie genoemd is, de vernieuwingsroes heviger zal worden.
  Ik kom er later nog op terug want het artikel is al lang genoeg zo.

 2. Ongeveer 25 jaar geleden Las ik de eerste teksten met dezelfde strekking als dit artikel
  Naar mijn mening is de mens niet op deze planeet om iets te leren.
  Evolutie is de grootste leugen ooit verteld. Buiten onze realiteit bestaat tijd helemaal niet.
  Ik lees dat ‘Dit zal alleen gaan lukken wanneer de mens in staat is, om al zijn verleidingen te weerstaan.’ Iets ‘lukt’ alleen als je iets doet. Ik heb een voorstel. Zie http://www.oikoslibre.org/ristrilin.pdf

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.