Advertentie

Hulde voor het Friesch Dagblad..!!


Hulde voor het Friesch Dagblad!

2021 © Gert-Jan Ludden (adviseur crisisbeheersing)
Deze column van zijn hand, werd geplaatst door het Friesch Dagblad..
X
“Het wil maar niet vlotten met de strijd tegen het coronavirus. Begin dit jaar was er euforie. Het vaccin zou ons weer vrijmaken. Het was de ultieme oplossing. Vaccineren, vaccineren, vaccineren. Er is inmiddels een vaccinatiegraad van meer dan 80 procent bereikt. Toch is de oplossing nog niet nabij en wat doet het kabinet? Een gevaarlijk spel spelen. De niet-gevaccineerden als zondebokken aanmerken.
x
Ook medische wetenschappers doen een duit in het zakje. Met onnavolgbare cijfers en modellen doen zij ons geloven dat de niet-gevaccineerden allemaal ziek zullen worden en dat de ziekenhuizen door hun toedoen overbezet raken.
x
Ook universitaire docenten laten zich niet ongemoeid in het aanjagen van de maatschappelijke polarisatie. Publiekelijk maken zij bekend dat zij geen les willen geven aan studenten die niet gevaccineerd zijn. De coalitiepartijen in de Tweede Kamer onder aanvoering van prikgezant Jan Paternotte (D66) ratificeren blindelings alle coronamaatregelen. De oppositiepartijen hebben niets in te brengen.
x
Buitenlandse regeringsleiders schromen niet als volksmenners op te treden. De Canadese premier Trudeau scandeerde recentelijk nog dat geen toegang meer krijgen tot het openbaar vervoer en het onderwijs. En ten slotte vertolken de MSM, de mainstreammedia, een dubieuze rol door steeds weer dezelfde experts aan het woord te laten. Aan deskundigen met contraire zienswijze wordt geen podium geboden. We koersen in rap tempo af op een parallelle apartheidssamenleving. En dat is zeer verontrustend. Wellicht nog zorgelijker is het feit dat velen het wel best vinden.
Deze benadering is ongepast en op medische, juridische en ethische gronden niet te rechtvaardigen. Uit diverse publicaties blijkt dat gevaccineerden wel degelijk besmet kunnen raken en een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving. De beschermingsgraad neemt af, extra boostershots worden overwogen en in Israël en het Verenigd Koninkrijk zien we dat de IC-bezetting al voor de helft uit gevaccineerden bestaat.
x
Moreel verwerpelijk
De keuze voor het vaccin is een grondwettelijke en individuele verantwoordelijkheid en raakt de lichamelijke integriteit. Er is vanuit crisisbeheersingsperspectief geen enkele reden dat vrijheidsrecht in te perken. Ook niet met (zelf te bekostigen) testen voor toegang als alternatief voor een vaccinatiebewijs. Daarmee wordt slechts schijnveiligheid gecreëerd, omdat aan gevaccineerden die besmettelijk kunnen zijn wel vrije toegang wordt verleend. Bovenal is het moreel verwerpelijk een grote groep mensen uit te sluiten van een vrij maatschappelijk verkeer.
x
Amper een jaar geleden hebben we nog een wijze les geleerd met de lockdown en isolatiemaatregelen in de ouderenzorg. Unaniem zei men toen: dat nooit meer. Nu een jaar later gebeurt in feite precies hetzelfde.We constateren dat Haagse politici en de (medische) wetenschappers onzeker worden en verstrikt raken in de tunnelvisie van het eigen gelijk. Zij hechten slechts geloof aan het vaccin en de miljarden verslindende testsamenleving. Naar willekeur worden maatregelen genomen en men staat niet open voor andersdenkenden.
x
De niet-gevaccineerden worden weggezet als wappies en complotdenkers. Een grove miskenning. Er zou meer begrip moeten zijn voor hen die de keuze maken (vooralsnog) af te zien van het vaccin. En dan hebben we het nog niet eens over de (zeer) ernstige bijwerkingen van de vaccins die steeds meer in de openbaarheid komen.
x
x
Polarisatie
Op de sociale media zie je het venijn escaleren. Aan de polarisatie, uitsluiting en dehumanisering moet een einde komen. De sleutel ligt in handen van het kabinet, de wetenschap en de Tweede Kamer. Men zal dan wel het lef moeten tonen om van strategie te veranderen. Dat betekent geen drang tot (vervolg)prikken, de angst loslaten en leren omgaan met het virus, vertrouwen op het immuunsysteem en alleen de kwetsbaren zoveel mogelijk beschermen.
Ook in het buitenland zien we de maatschappelijke onrust explosief toenemen.
x
We willen geen pas sanitaire! We willen ook geen parallelle samenleving. Niet in etniciteit, niet in geloofsovertuiging, niet in geaardheid, maar ook niet in het wel of niet gevaccineerd zijn. De geschiedenis heeft ons voldoende duidelijk gemaakt waar tweespalt zaaien toe kan leiden. Voorkomen is beter dan genezen.”

1 gedachte over “Hulde voor het Friesch Dagblad..!!

  1. Israël, lees Joden, zijn in de volgende fase van de Verdrukking geraakt.
    Hetgeen al heel lang geleden is beschreven in de Bijbel en de proloog aangeeft van ‘eindtijd’.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.