Advertentie

Het vaccinatie-bewijs..? Chaos, wat een chaos..!!


X

Links- of rechtsom, het VACCINATIEBEWIJS IS ZWARE INBREUK OP GRONDRECHTEN EN MENSENRECHTEN! Belangenorganisatie Privacy First heeft grote bezwaren tegen het invoeren van een vaccinatiebewijs. Het is een zware inbreuk op grondrechten en mensenrechten”, zegt Mr. Vincent Böhre, directeur en jurist van de stichting. Zorgminister Hugo de Jonge maakte dinsdagavond bekend dat het kabinet begin juni een besluit wil nemen over de invoering ervan.
x
De Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich te buigen over alle aspecten van zo’n bewijs, waarmee mensen straks weer zouden kunnen reizen.Wat De Jonge betreft kan Nederland dan nog voor de zomervakantie aansluiten bij een Europese verordening die ten grondslag zal liggen aan het vaccinatiebewijs.Volgens Mr. Böhre leidt de maatregel ook tot discriminatie, op basis van medische status:
x
“Ons voornaamste bezwaar is dat er een tweedeling in de samenleving mee wordt gecreëerd. Dat je in de nabije toekomst als burger alleen nog maar aan het maatschappelijke leven kan deelnemen met een coronapaspoort of een gezondheidsbewijs. En er geldt een algeheel discriminatieverbod in het Europees recht, al decennia lang. Je mag niet discrimineren op welke grond dan ook. Dat wordt nu met voeten getreden”.
x

Klik voor link naar Privacy First

En in het kader van privacyschending, wil ik opmerken dat je in de toekomst word gedwongen om je medische status kenbaar te maken, namelijk of je wel of niet gevaccineerd bent, of je wel of niet ziekte onder je leden hebt door middel van een testbewijs. Onder het privacyrecht mag dat pertinent niet, want je mag mensen nooit dwingen om hun medische gegevens kenbaar te maken”,

x
Volgens hem is het invoeren van een vaccinatiebewijs ook niet nodig omdat er voldoende goede alternatieven voorhanden zouden zijn. ,,Maar die zijn nooit serieus overwogen door de overheid. Wij zien de maatschappelijke noodzaak niet en de proportionaliteit van dit hele verhaal evenmin.”
x
x
x


X

Het vaccinatie-bewijs..?
Chaos, wat een chaos..!!

2021 © WantToKnow.nl/be

x

Jazeker, dit is de man van de schoenen, de frikandellen en het budget van € 1 miljard (!) voor testen met het paspoort, eh bewijs-van-vaccinatie.. Met alle respect: ‘HOE KUNNEN WE EEN GEDIPLOMEERD HAVO-DOCENT DIT WERK LATEN DOEN?’

Afgelopen week werd door de Tweede Kamer het voorstel van minister Hugo ‘Covid’ de Jonge geaccepteerd tot het invoeren van een vaccinatie’bewijs’.. Het woord paspoort’ is uitdrukkelijk gemeden, zo lijkt het, want de EU heeft in januari dit jaar al beslist dat DAT NIET MAG.. De Kamer verzocht De Jonge om niet te wachten tot de zomer met de invoering van het vaccinatiebewijs. En meteen verschijnt er een paar dagen later dit bericht in de pers, waarin Rutte eigenlijk zegt dat het dit jaar niet meer gaat lukken..!

Je weet dat het met zo’n bewijs de bedoeling is -officieel- dat mensen straks weer evenementen in Nederland kunnen bezoeken, zonder zich vooraf te laten testen. En ook zouden zij bij terugkeer uit een hoog risicoland mogelijk niet in quarantaine hoeven.Maar de chaos is compleet, inzake deze maatregelen, omdat NOG NIEMAND WEET wat de eigenschappen van het COVID-vaccin zijn.. Ben je niet meer besmettelijk als je gevaccineerd bent? Ben je volledig immuun voor deze serieuze griep? Veel vragen die (nog) geen antwoorden opleveren.. Omdat het heel simpel allemaal nog onbekend is..

DE HEILIGVERKLARING VAN HET VACCIN…??
Maar hoe kun je nou dus een vaccinatiepaspoort, eh -bewijs gaan uitgeven, terwijl de ‘verschrikkelijk pandemie’ stevig op z’n retour is. Want veel mensen zijn gevaccineerd, maar ook veel mensen hebben de anti-stoffen al op natuurlijke wijze in hun lichaam..!?? En als je dan gevaccineerd bent, ben je niet meer besmettelijk voor ánderen? Het vaccin is ook daarin bewezen veilig..? Want anders is natuurlijk helemaal het hek van de dam toch?

En ja, De Jonge roept dan wel in de Kamer van de week, dat hij wil dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de kans dat een gevaccineerd persoon toch nog iemand besmet met corona. MAAR WAAROM GAAT HIJ DAAR VOORALSNOG VAN UIT?? Wat een idiotie… Dus je verklaart iemand HEILIG (namelijk het vaccin), om vervolgens onderzoek te gaan doen, of die persoon (het vaccin) niet tóch de beest kan gaan uithangen, dit wellicht al gedaan heeft en/of in een verleden heeft van bewezen misstanden (besmettingen dus)

OK het kan dus.. Een bloedtest laten afnemen, die -bij gebleken positieve uitslag- en ‘vaccinatiebewijs oplevert.. MAAR JE BENT HELEMAAL NIET GEVACCINEERD… ‘ALLEEN JE BLOED IS GOED..!!

En de mensen die inmiddels al immuun ZIJN dan…?
Heb je daar iets over gehoord..? Dienen de miljoenen Nederlanders die gewoon hun immuunsysteem op een natuurlijke wijze zijn werk laten doen, ook een ‘VACCINATIE-PASPOORT… eh BEWIJS’ te halen..? Dienen ze allemaal naar een bloedbank te gaan o.i.d., om hun bloed te laten testen? En zo alsnog aan een felbegeerd vaccinbewijs te komen? Waarom heet het überhaupt zo..? De geilheid van De Jonge inzake vaccins is overduidelijk. Geen onderzoek laten doen naar de HCQ-cocktail, waarmee dokters over de hele wereld succes boeken. Noch laten onderzoeken waar al die succesverhalen met Ivermectine vandaan komen? (HIER)

In onze ogen, sorry to say, deugt dit verhaal EN DEZE MAN van geen kanten.. Waarom is het VACCIN de Heilige Graal en zegt de man niets over de miljoenengroep mensen met natuurlijke weerstand.. Hoe moeten die aan de bak straks.. Nogmaals.. Allemaal hun bloed laten testen op de aanwezigheid van anti-stoffen..?

En dan is er de JURIDISCHE CHAOS…!
Met dank aan onze collega van Xandernieuws plaatsen we de volgende info. Met name met het oog op de aangenomen wet, waarbij mensen een vaccinatiePASPOORT zouden krijgen, waarmee ze ’toegang en bewegingsvrijheid’ zouden kunnen verwerven. Uiterst discriminerend natuurlijk, wel degelijk te vergelijken, zoals we overal om ons heen zien, met de Jodenster, die voor de oorlog werd geïntroduceerd, om Joodse mensen te etiketteren..!! Herkenbaar te maken voor EVERYBODY TO SEE..!

Wist je van dit VERBOD
De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari een amendement aangenomen waarin expliciet wordt gesteld

 1. dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU,
 2. weigeraars niet mogen worden gediscrimineerd, en
 3. een vaccinatiecertificaat niet mag worden gebruikt als paspoort.

Wel bleek deze Parlementaire Vergadering een groot voorstander van vaccinaties, en werd er tevens besloten ‘desinformatie en aarzelingen’ over de Covid-19 vaccins ‘met effectieve maatregelen’ tegen te gaan. Maar dat geeft in onze ogen alleen maar aan, hoe de punten 1 t/m 3 essentieel zijn in het hele discriminerende aspect van het PASPOORT.. eh BEWIJS..

In het rapport (HIER), resolutie 2361, staat onder punt 7.3 te lezen dat de lidstaten en de EU dringend worden opgeroepen om ‘met het oog op het verzekeren van een hoge vaccin acceptatie

7.3.1. te verzekeren dat burgers zijn geïnformeerd dat de vaccinatie NIET verplicht is, en dat niemand op politieke, sociale of andere wijze onder druk wordt gezet om zichzelf te laten vaccineren, als zij dat zelf niet willen;

7.3.2. te verzekeren dat niemand wordt gediscrimineerd wegens het niet gevaccineerd zijn vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s of niet gevaccineerd willen worden;

7.3.3. vroegtijdig effectieve maatregelen te nemen om misinformatie, desinformatie en aarzelingen ten aanzien van Covid-19 vaccins tegen te gaan;

7.3.4. transparante informatie te verspreiden over de veiligheid en mogelijke bijwerkingen van vaccins, en met sociale media platforms samen te werken en deze te reguleren om te voorkomen dat misinformatie wordt verspreid;

7.3.5. helder te communiceren over de inhoud van contracten met vaccinproducenten, en deze publiekelijk beschikbaar te maken voor parlementair en publiek onderzoek;

Onder punt
7.4 wordt tevens opgeroepen om zo snel mogelijk vaccins voor kinderen te ontwikkelen, en daarbij goed naar alle zorgen over de veiligheid en effectiviteit te kijken. Het belang van kinderen dient voorop te staan en in overeenstemming te zijn met de Rechten van het Kind zoals door de VN zijn vastgelegd. Daarbij moeten de wensen van kinderen zelf serieus worden meegewogen.

7.5.2. is eveneens van groot belang: ‘Gebruik vaccinatiecertificaten alleen waarvoor ze zijn bedoeld: het monitoren van vaccin effectiviteit, potentiële bijwerkingen en tegenreacties.’ Met andere woorden: vaccinatiecertificaten mogen NIET als paspoort of toegangsbewijs worden gebruikt.

Onder punt 8 wordt gesteld dat het met oog op de democratie de nationale parlementen hun functie als (volks)vertegenwoordigers, wetgevers en toezichthouders in pandemieën moeten behouden. De Parlementaire Vergadering roept parlementen daarom op om deze machten uit te oefenen, zoals bepaald is, ook met het oog op de ontwikkeling, toewijzing en distributie van Covid-19 vaccins.

Goed nieuws dus voor iedereen die zich niet willen laten vaccineren!
Het meest positieve is natuurlijk dat deze Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa besloten heeft, dat vaccinaties nooit verplicht mogen worden gesteld, ook niet indirect, dat is door vaccinatiecertificaten als paspoorten en toegangsbewijzen te gaan gebruiken, en zo ongevaccineerden uit te sluiten van onderdelen van de samenleving. Kwalijk is echter dat de regeringen tegelijkertijd worden opgeroepen om de vrijheid van meningsuiting ten aanzien van vaccins – die ook wetenschappelijk beslist niet onomstreden zijn – in te perken en zelfs met actieve maatregelen tegen te gaan.

Dat betekent heel simpel, dat ook de Parlementaire Vergadering zich blind staart op vaccins als dé oplossing voor de Covid-19 crisis, waar geen kritische kanttekeningen bij worden geplaatst. Maar desondanks, eindelijk eens goed nieuws, aangezien mensen en partijen die zich om wat voor reden dan ook verzetten tegen vaccinaties en een vaccinatiepaspoort daar nu een stevige EU-rechtsgrond voor in handen hebben.

Daarvoor hoeven ze niet eens een medische reden te hebben; enkel het niet willen laten vaccineren is voldoende. Ergens de toegang worden geweigerd voor het niet gevaccineerd zijn mag dus eveneens niet, ongeacht wat in Den Haag gedreigd of besloten wordt.

Bronnen o.a.:
(1) Pace.Coe.Int.
(2) Ticino Libero via From Rome

10 gedachten over “Het vaccinatie-bewijs..? Chaos, wat een chaos..!!

 1. Ik zie deze vaccinatiepaspoorten als een opstap naar de inplanting van een chip, bevattende : de biometrische identiteitsgegevens van de persoon, zijn medische dossier en de verbinding met het digitale geldsysteem, waar momenteel in China volop wordt aan gewerkt.
  https://www.zerohedge.com/crypto/chinas-digital-yuan-comes-expiration-date
  met citaat : “In addition to realigining the global balance of monetary power virtually overnight, China’s the digital currency kills another bird with the same binary stone: it allows unprecedented surveillance and supervision over every single transaction. [The digital yuan is] also trackable, adding another tool to China’s heavy state surveillance. The government deploys hundreds of millions of facial-recognition cameras to monitor its population, sometimes using them to levy fines for activities such as jaywalking. A digital currency would make it possible to both mete out and collect fines as soon as an infraction was detected… (=einde citaat).
  Dit laatste kwam ook al aanbod in een video die door Rob werd toegevoegd in een ander onderwerp. Neem daarbij dan netwerk van sensoren, tot in de WC pot toe, en men is niet alleen een open boek, maar wordt dag en nacht gecontroleerd en “bijgestuurd” (sic). Dit werd ook al treffend beschreven in 1984 van George Orwell. Dit alles is natuurlijk de natte droom van de psychopaten die streven naar deze NWO dictatuur. Via een digitaal geldsysteem, waarbij cashgeld is uitgeschakeld, kan men door de overheid eenvoudig uitgeschakeld door de blokkering van de digitale muntrekening bij de Nationale Bank (sic). Vroeger had een dergelijk systeem een gigantische bureaucratie vereist, maar met de huidige performante ICT middelen, kan dit gebeuren met een handvol mensen.
  Bovendien zal er de medewerking zijn van de bevolking via het “Social credit score” systeem, om gevaarlijke burgers aan te geven, en goede punten te scoren. (zie de voormelde video). Van belang imo is dan ook de nadruk te leggen op de verborgen agenda’s achter dit vaccinatiepaspoort. Zie in dit verband de chips, het begon met honden, en het eindigt bij de mensen. Anderzijds kan er m.i. aan dit vaccinatiepaspoort toch een positief punt zijn, althans tijdelijk :
  https://www.naturalnews.com/2021-05-06-can-mrna-vaccines-transmit-coronavirus-spike-proteins.html
  met citaat : “In the study design documents furnished by Pfizer, scientists warn of “occupational exposure” to the vaccinated in a 24-hour monitoring period. What might be transmitted by the vaccinated, if occupational exposure is of concern? Why did Pfizer keep this limited occupational exposure data separate from the clinical study? Pfizer documents warn of potential adverse events from occupational exposure to the vaccinated.According to Pfizer’s own study design documents, scientists were concerned about “occupational exposure” to the recently vaccinated test subjects. Under section “8.3.5.3. Occupational Exposure” Pfizer warns that caretakers and close contacts of the recently vaccinated could be exposed to the spike proteins that are translated and synthesized in the cells of the vaccinated. During the clinical trials, Pfizer instructed researchers to monitor for severe adverse events in the vaccinated and in the unvaccinated people who were exposed to the vaccinated. What does “occupational exposure” entail? The mRNA vaccines do not shed live viruses, so what exactly is being transmitted from the vaccinated to the unvaccinated? (=einde citaat).
  Hieruit kan m.i. afgeleid worden dat de gevaccineerde een gevaar vormen voor de niet gevaccineerde. Ik verwijs naar de tekst in de link, maar mijn gebrek aan kennis in deze materie, laat niet toe dit verder te onderbouwen. In het voormelde geval, laat een vaccinatiepaspoort dan ook toe het gevaar te identificeren voor de niet gevaccineerde. Een zaak is m.i. wel duidelijk, we worden op alle mogelijke manieren belogen en bedrogen, door de “officiële instantie” met behulp van de MSM en de medische maffiosi !

 2. Om verder te gaan deze toevoeging Virus waarheid heeft voorspelbaar geen gelijk gekregen van een Haagse rechter en de maatregelen blijven gewoon doorgaan op basis van voldoende draagvlak en niet omdat het dus het virus zou bestrijden.(DE WHO speelt hier wederom een grote rol).Dan de MSM Vanavond zou Rutte in het programma nieuwsuur een verhaal komen vertellen hoe nu verder en hoe hij denkt het vertrouwen te herstellen waarvan elk weldenkend mens weet dat het hem in ieder geval niet zou kunnen lukken zolang hij politiek actief is en mogelijk zelfs premier wordt.Nou ben ik geen journalist en heb al veel commentaar gegeven op de MSM journalisten en daarom ben ik van mening dat ik een poging moet wagen de MSM journalisten te helpen zodat zij wel ideeën opdoen welke vragen dan gesteld zouden kunnen worden aan Rutte.Ten eerste neem het voortouw en brandt gelijk los met vragen want als je hem het voortouw laat nemen kun je net zo goed thuis blijven.
  Vanmorgen (maandag 10-5-2021) keek ik naar WNL en daar waren drie gasten;
  Eric Vrijsen parlementair journalist voor Elsevier weekblad.
  Pieter Klein Beerink koningshuisverslaggever voor de Telegraaf.
  Esther de Lange Europarlementariër voor het CDA.
  Esther vertelde iets in de trant van dat burgers ideeën mogen insturen waarin ze aangeven wat zij willen of waar zij naartoe willen met de EU.
  Dit is vreemd omdat de EU nog nooit naar burgers heeft geluisterd en nu ineens wel?
  Sterker nog Eric had het over de toetreding van Oekraïne tot de EU en over de grondwet waar in beide gevallen 61% van de Nederlanders tegen gestemd hebben maar daar trok de EU en wat betreft de grondwet Balkenende zich niets van aan en laatste heeft dus ook zijn handtekening gezet.Referendums zijn afgeschaft dus hou op met die onzin Esther.De EU heeft een pad gekozen en zal daar niet vanaf wijken.Dan de vraagen die in nieuwsuur gesteld zouden kunnen worden:
  1.Meneer Rutte u staat bekend als iemand die veel liegt wat mogen we nu dan geloven?
  2.U staat ook bekend als iemand die nogal vergeetachtig is,weet u morgen nog wat u vandaag gaat zeggen of gezegd heeft?
  3.U heeft informatie achter gehouden voor de rechtbank,de kamer informatie onthouden of te laat en onvolledig doen toekomen wat verteld u nu niet en met welk doel?
  4.U was verantwoordelijk voor wat gebeurd is bij de kindertoeslagaffaire en werd demissionair behalve op het gebied van corona bestrijding wat u nu vaak gebruikt om wetten en regels te veranderen of toe te passen.Eerder liet u uit de mond vallen in de kamer dat u juist met deze corona pandemie juist demissionair meer macht zou hebben dan toen u missionair was wat stelt dan demissionair zijn nog voor en wat is uw verantwoordelijkheid nemen dan?
  5.Ook al heeft men straks een corona paspoort of negatief testbewijs legt dat dan niet ALLEEN MAAR BEPERKINGEN OP aan hen die niet over een corona paspoort of negatief testbewijs beschikken omdat een papier of boekje nu eenmaal geen corona bestrijdt omdat het geen geneesmiddel is.Mag u demissionair dit wel invoeren of moet u zich beperken tot het bestrijden van corona?
  6.Stel een Nederlander/se heeft een negatiefbewijs of coronapaspoort en gaat naar Zuid Frankrijk op vakantie in een prachtig vakantie oord en daar komt die Nederlander/se in contact met mensen van over de hele wereld waarvan een deel een corona variant bij zich kunnen dragen omdat die nog niet gedédecteerd is dan is die Nederlander/se daar waarschijnlijk niet tegen beschermd en werkt dat vaccin niet maar dan kan die Nederlander/se wel een nieuwe variant Nederland binnen brengen.Wat is dan nog het nut van een negatief testbewijs of corona paspoort?
  7.Hugo de Jonge heeft in de kamer gezegd dat hij geen indirecte of directe dwang zal toepassen.Nu al zijn er veel mensen die dat anders ervaren en zich dan toch maar willen laten vaccineren NIET vanwege angst voor dat virus maar OMDAT ZE ANGST HEBBEN OM NERGENS MEER AAN TE MOGEN DEELNEMEN WANNEER BEPERKINGEN WORDEN UITGEBREID Wie maakt in Nederland nu de dienst uit?De EU of onze regering? En hoe staat u hier tegenover?
  Vanmorgen liet de man van de telegraaf bij WNL (dhr Pieter Klein Beernink) doorschemeren dat Pieter Omtsigt misschien niet in staat zou zijn om op dit moment de juiste beslissingen te kunnen nemen en dat roept vragen op:
  Pieter Omtsigt heeft laten weten dat hij telkens tegen gewerkt is/wordt en mogelijk zelfs de CDA wil gaan verlaten wat voor u zeer nadelig kan zijn bij de formatie van een nieuwe coalitie.
  1.Gaat Pieter Omtsigt nu beschadigd worden zodat u ongeacht wat hij beslist verder kunt met formeren?
  2.Bij de verkiezingen om het lijsttrekkerschap was er weinig verschil tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtsigt en als de berichten kloppen zou de vrouw van Pieter zelfs bedankt zijn omdat ze op Hugo gestemd zou hebben.Bij WNL vanmorgen liet Eric Vrijsen uit zijn mond vallen dat pieter als tweede winnaar bij vertrek van Hugo om welke reden dan ook hem zou opvolgen als lijsttrekker van het CDA.(dat zou beloofd zijn aan Pieter Omtsigt).
  Gezien dat bedankje en de aanstelling van Hoekstra lijkt het erop dat ook hier weer bedrog een rol speelt de vraag heeft u ook hier een rol gehad?
  Eerder bij een debat over MH 17 was u de insinuaties beu en liep toch boos weg terwijl Pieter Omtsigt vragen stelde.Buma haalde hem ook als lijstrekker van het CDA van de MH17 case.
  Feit Pieter zoekt zaken grondig uit wat u niet behagen kan moet hij daarom weg en in zijn plaats Hoekstra komen die net als u pro multinational lijkt te zijn wat te zien is aan 3,5 miljard aan KLM en nu 2 miljard aan het Rotterdamshavenbedrijf en Shell die zelf notabene voor een deel Co2 de lucht inblazen (dit doet wederom denken aan de dividendperiode wat ook om 2 miljard ging).
  Nogmaals ik ben GEEN journalist maar dit zouden wel de vragen zijn die ik als onderdaan of burger aan Rutte zou stellen wanneer ik journalist zou zijn.

  1. Precies als gedacht werden wel vragen gesteld die niet echt het vuur aan de schenen legden bij Rutte.Beiden hadden gewoon thuis kunnen blijven want dan zou er niets gemist zijn.
   Rutte was trots op wat hij tien jaar heeft gedaan (alles kapot maken).
   Hij noemde LIEGEN anders namelijk FOUT maar wanneer hij liegt is dat geen fout omdat dat bewust gebeurd.
   Ook zou hij zaken verkeerd herinneren hoe kan iemand verkeerd herinneren?
   Het is een loopjongen van de elite voor de elite en tevens een bedrieger en leugenaar en dat zal hij blijven.
   Elke politieke partij die met hem en zelfs de VVD verder wil en deel gaat uitmaken van een coalitie met hem en hem zelfs mogelijk premier laat worden zou zich kapot moeten schamen.(VVD heeft al gezegd dat ze hem steunen en achter hem staan wat aangeeft welke dwazen het zijn).Anderen die al in de startblokken staan zijn D66 met lijsttrekster Bilderbergster Sigrid Kaag,CDA met pro multinationals Hoekstra,Groenlinks met popi jopie figuur die ten koste van alles mee wil doen J.Klaver en zelfs de PVDA wordt genoemd onder leiding van L.Ploumen die zichzelf intelligenter dan Trump vind wat ze tijdens een debat liet horen. (op een schaal van 1 tot tien gaf zij zichzelf een 16 echt waar).
   Met zulke bestuurders/sters heeft niemand nog vijanden nodig dat is mijn mening.

  2. Arnold 2 :
   Inderdaad met zo een soort “verraders” heb je geen vijanden meer nodig. Dit doet mij steeds denken aan : “Biedermann und die Brandstifter”. De pyromanen zitten nu niet aan alleen binnen de muren, maar vooral aan de top. En hier geldt het motto van Karl Marx : “Een vis begint te rotten aan de kop”. En om hier verandering aan te brengen, zal niet eenvoudig zijn, en momenteel imo onmogelijk, althans met wettelijke middelen..!!! Op 06 mei was het juist 19 jaar geleden dat wijlen Pim Fortuyn werd vermoord. Een verjaardag die voor zover ik weet, zeer discreet is voorbij gegaan. De vraag die ik mij hierbij stel : Zou de huidige Covid 19(84) terreur met hem mogelijk geweest zijn ??

  3. Sub Rosa 2.2
   Over Pim Fortuyn dat roept bij mij dan weer beelden op van hem aan tafel met Balkenende en Ad Melkert die zich als een kind dat geen lolly heeft gekregen gedroeg wat een politicus zeer onwaardig is.Toen hadden dergelijke lieden geen weerwoord en nu maken ze de dienst uit ook al zijn het dan nu andere personen zoals Rutte.Wanneer Pim nog had geleefd en mogelijk premier was geworden dan vermoedt ik dat deze “covid 19(84) terreur” niet had plaats gevonden.
   Naar mijn mening maakt het allang geen verschil meer of we nog een tweede kamer hebben of niet (waardoor stemmen ook niets meer uitmaakt zoals dat allang geen rol meer speelt) omdat simpelweg het meeste geregeld wordt achter de schermen waarschijnlijk door de ELITE en hun handlangers zoals Rutte,Kaag,Hoekstra enz dat is mijn mening.
   Naar mijn mening speelt zelfs MOGELIJK corruptie een grote rol binnen de rechtsspraak (justitie) afgaande op wat daar gebeurd of juist niet.Rechters lijken overal vervangen te worden,wetten en regels “aangepast” en het OM lijkt zelfs vriendjes en vriendinnetjes in bescherming te nemen door vaak “wegens gebrek aan bewijs” als reden aan te voeren
   om rechtszaken te voorkomen (Demmink en bv rechters maken geen probleem van gif in water lozen op basis van hoe iets omschreven wordt of net dat ene woordje wat het verschil maakt).Maar behoord een rechter niet te bepalen (nadat er bewijs is geleverd) of dat voldoende is of niet? Denk ook aan de snelheid waarmee rechters gevonden worden die zelfs op dezelfde dag dat een andere rechter een uitspraak heeft gedaan dat diezelfde dag weer ongedaan maken.(Dat riekt naar…..) vul maar in.
   De PVDA bv is kapot gemaakt door oa Diederik Samsom die nu in Brussel de rechter hand is van Frans Timmermans simpel omdat hij en Rutte vier handen op één buik waren.
   Boeren zouden nu in gesprek gaan met Timmermans en ik hoop dat ze weten wie of wat ze voor zich hebben.
   https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/05/07/boeren-in-gesprek-met-eurocommissaris-timmermans
   Groningen en de schade die daar aangericht is door Shell,Exxon en de NAM.
   Directeur Atema van de NAM geeft nog eventjes de Groningers een trap na door te zeggen dat NIET 26.000 huizen verstevigd moeten worden maar SLECHTS 50.
   Shell krijgt of heeft al weer 2 miljard euro gekregen om een groot deel van hun eigen vervuiling op te ruimen en dat kan dus wel snel.Steeds meer lijkt het erop dat de ELITE mensen afhankelijk willen maken van banken want zij zijn meestal degene die miljarden krijgen waardoor mogelijk geleend kan gaan moeten worden of al geleend wordt bij banken wat de belastingbetalers terug zullen moeten betalen wat steeds moeilijker kan worden voor de belastingbetalers omdat bedrijven failliet gaan waardoor mensen hun werk kwijtraken en natuurlijk geen werk zullen vinden omdat goedkopere krachten voorrang hebben waar ze overigens voor huizen bouwen wat ook geld van de Nederlandse belastingbetalers kost.De jeugd zit met studieschulden en zijn straks de slaven want wanneer de bank de rente omhoog gooit kunnen zij dat nooit betalen via belasting afdragingen omdat ook die zullen afnemen als inkomsten voor de staat.
   Wetende dus dat de NAM niet wil betalen voor schade door Shell Exxon (de NAM) veroorzaakt spekt de overheid gewoon nog meer hun zakken.
   https://nos.nl/artikel/2379722-nam-wil-50-huizen-versterken-in-plaats-van-26-ooo-groningers-woest
   Overal corruptie en vuiligheid vanuit overheden en gemeenten.Wat te denken van dit voor Google?
   https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2380319-vriendjespolitiek-met-miljoenendeals-in-groningen-na-komst-google
   en wat vind u van deze?
   https://nos.nl/artikel/2380286-pfizer-sluist-miljardenwinst-weg-via-nederland
   Mijn mening is dat er door heel Nederland een re organisatie moet komen waarbij mensen uit en voor het volk de huidige bestuurders/sters die zich misdragen vervangen en dat justitie hen die zich misdragen hebben gaat bestraffen.(Ik vrees dat het laatste niet zal gaan gebeuren).

  4. Ha Arnold II, allemaal elven, je hebt het door, door de deur gestapt en gesnapt! Klokkenluid(st)er Marianne Stelling ontsluit de schijnwereld! https://mariannestelling.nl/.
   Er zijn controlelagen waarnaar geluisterd en gehandeld moet worden. Die bestaan uit mensen die gehersenspoeld zijn en Jezuïeten die naar hun hogere generaal (marsmannen) dienen te luisteren. Iedereen daar heeft zwijgplicht of je wordt vermoord. Ze doen aan satanisme, Rutte heeft daar een handeltje van gemaakt samen met criminelen, chanteert de hele wereld, zijn DNA is aangepast en hij staat onder Mind Control: https://mariannestelling.nl/hypocrisie/.
   Het gaat erom de mensen tot robot te maken en onze Goddelijke Gaven uit te zetten. (misschien hebben sommige demente ouderen hun oorspronkelijk bewustzijn weer teruggekregen en zijn dus zeer waardevol voor de aarde!)
   d.m.v. vaccines: https://mariannestelling.nl/geheime-wetgeving/ , hoorde net: als er geen regering is, kan je niet in beroep gaan tegen wetgeving! min. 2:49 Jessie Czebotar 3×11; https://www.youtube.com/watch?v=p-4dJZ6hlt0
   d.m.v. geldzorgen, het is niet genoeg om regering af te zetten want we zitten met de bedorven portemonnee oftewel de beurse beurs. Aandelen maken de rijken rijker en gemener en de wereld en de mensen van goede wil kapot. Ik heb ze ook gehad; British Steel, Water and Electricity, veel reclame voor gemaakt in Engeland. Mooi certificaat, je krijgt uitnodigingen voor vergaderingen en het beste: gratis geld! Maar als je even doordenkt… de Nederlandse pensioenwet wordt flexibel, gaat mee met ontwikkelingen op de beurs, tot ze besluiten een crash te veroorzaken!!!
   d.m.v. De planeet van de angst, (stripverhaal van Luc Orient van de jaren 70) en de onmenselijke apartheid&monddood-maatschappij.(ik feliciteer mensen zonder kapje in de winkel)
   d.m.v. computer en telefoon, zo kunnen we geen telepathie oefenen. enz. enz.
   Wat kunnen we doen? Geen paniek! Ga de stilte in en maak contact met de Goddelijke vrede en draag het mee en slaap genoeg. (Zeg ik vooral tegen mezelf!) Nou, ik heb veel geschreven, niet zoveel als jou natuurlijk. Veel vrede en blijdschap gewenst en de Goddelijke Zege en wafwaf naar je trouwe Viervoeter.

  5. Akoeta
   Fijn dat je mijn schrijven waardeert met 11.Ik hoop alleen dat je NIET uitgaat van een schaal die maar van 1 tot 10 gaat want ik ben geen Ploumen. Wat er met Rutte gaande is of hoe hij beïnvloed wordt maakt mij niets meer uit want die man MOET gewoon uit de politiek weg en niet heel Nederland kapot blijven maken en op dit moment in gijzeling houden.Heel de politiek is in mijn ogen één laken hetzelfde pak ongeacht wie men ook kiest.De enige oplossing naar mijn mening is dat er nieuwe mensen uit het volk voor het volk op belangrijke posities komen en in de politiek.Gebeurt dat niet dan blijft de ellende en zal nog erger worden.Ook geldt dit voor veel gemeenten waar oud politici of vriendjes als bv burgemeester zijn aangesteld.Dat is zoals altijd mijn mening.

  6. Oh Arnold11, 11 mei 11:11, allemaal elven. Het betekent inzicht, een Eureka-moment:
   De regering zit er niet voor ons, liegen, bedriegen, macht en geld. Het heeft geen zin om mainstream media te volgen, dat is meer van hetzelfde. Ik keek gisteren naar Buitenhof (tegenovergestelde van binnenhof) met o.a. Cees Veerman en dacht: hij heeft wel goede plannen want hij is zelf boer geweest, maar dan zoek je hem op.. allemaal RvB en RvC(Raad van Controle oftewel Commissarissen) en banden met Universiteiten. Insidersview: https://mariannestelling.nl/voorstel-zakenkabinet/ Het zijn gefabriceerde verhaallijnen: https://mariannestelling.nl/verhaallijnen-politieke-schijnwereld/.Elke bladzijde zijn 9 berichtjes en snel te lezen, je komt veel meer te weten!!!!!!! Halve eeuw Max; we hebbende beste Koning van de wereld;https://mariannestelling.nl/oorspronkelijk-bewustzijn-willem-alexander/. Tot slot een “gewone” berichtgeving: https://www.youtube.com/watch?v=hSaCYVU6zH4&ab_channel=HeckaMuchMagazine.

  7. Spatie vergeten! Alles is geen goud wat er blinkt. Schijnwereld: https://mariannestelling.nl/doelstellingen-van-verhaallijnen/
   https://mariannestelling.nl/verhaallijnen-binnenlandse-politiek/
   https://mariannestelling.nl/media-en-verhaallijnen/
   https://mariannestelling.nl/verhaallijnen-politieke-schijnwereld/
   https://mariannestelling.nl/mind-control-verhaallijnen/ Het pandemie-verhaallijn is goed gehersenspoeld en geconditioneerd (nog tekens rustig op straat ’s avonds) in de hele wereld! En nog veel meer… 500 x 9 geheimen!!!! KOM HET ZIEN.

 3. Sub Rosa,
  Wanneer hij nog geleefd zou hebben schat ik niet dat de kakkerlakken die nu aan tafel zitten de kans zouden hebben gehad om al die lariefarie uit te braken.
  Maar het zegt meer over het electoraat dan over ‘bestuurders’ wat geen bestuurders zijn maar opportunisten die dansen naar de pijpen van het groot-kapitaal-industie. Wanneer je ziet hoe kinderlijk eenvoudig het blijkbaar is om de bewezen domme massa alles te laten geloven en te laten doen wat is voorgeschreven, moet je dan een P.Fortuyn hebben om de kudde te redden? Het is toch van de zotte als je denkt een bepaald soort leider te moeten hebben om de, ik herhaal het nog maar een keer, domme, ultra domme massa, te weerhouden van de domheid die in zichzelf koesteren. Er werd mij ooit in een reactie kwalijk genomen het woord kadavers te gebruiken maar ik neem hier niks van terug want kadavers in spé, zijn het. NIET nadenken en gewoon die spuit erin alsof het een vaccinatie zou zijn i.p.v. genetische modificatie en kop in ’t zand, niks aan de hand, op de goorste lamlullen stemmen. Dan zou je toch WILLEN dat die lui de pijp uit gaan!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.