Advertentie

Klikken: brave burger, of ‘verrader’ van je mede-mens..?


X

Klikken over je mede-mens..?

Ben je een brave burger, of ‘verrader’..!?

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Volgens Marc Janssen van de tiplijn ‘Meld Misdaad Anoniem’, is het aantal meldingen bij deze tiplijn fors gestegen, sinds invoering van de intelligente Corona-lockdown. Ook over overtredingen van de coronamaatregelen. “Het wordt simpelweg niet geaccepteerd dat enkelen daar lak aan hebben.” aldus Janssen. Sinds de verscherpte maatregelen, zien zij een sterke stijging van het aantal meldingen.

Waar normaal gesproken zo’n 1400 meldingen per maand de norm zijn, werd in april dit jaar 2426 keer getipt, een stijging van maar liefst 1000 meldingen.. Zijn dit gezond-denkende mensen, of zijn het eigenlijk een soort verraders van hun medemens..? Maar er zit nóg een diepere laag onder, die voor weinigen zichtbaar is.. WE WORDEN TEGEN ELKAAR UITGESPEELD..!

Natuurlijk zijn de Corona-maatregelen niet voor niets in het leven geroepen, en natuurlijk gaan er mensen dood aan Corona. Maar de essentiële vraag is, of de maatregelen überhaupt staatsrechtelijk geborgd zijn, of dat het Kabinet Rutte simpelweg op eigen houtje handelt, zonder enig juridisch mandaat van de Tweede Kamer.

Daarnaast roept de wereldwijde weerstand tegen de 1,5 metermaatregelen én de verwoesting van onze economisch-sociale structuur, steeds meer weerstand op. Zéker nu blijkt dat veel wetenschappelijke en medische experts -waaronder mensen van naam en faam- zeer grote vraagtekens zetten bij het hele Corona-drama.. Er ligt een verborgen agenda onder dit hele verhaal, want anders zouden deze VOOR DE HAND LIGGENDE kwesties niet zo’n controverse oproepen. En zou niet OVERAL TER WERELD INEENS GESPROKEN WORDEN OVER CONTACT TRACERS..! Kijk dit is een bericht uit Vlaanderen:

En dan is het dus de vraag, wie de mensen zijn, die zich menen te mogen veroorloven hun medemens aan te geven voor het -in hun ogen- overtreden van de Corona-regels..? En ja, dan kom je al snel in de vergelijking met de NSB-ers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun medemensen verraadden, die verzet pleegden tegen het nazi-regime. Verraad, alsof het de normaalst zaak van de wereld was..! En ja, Marc Janssen ziet kennelijk gelijkenis: “De impact van corona is erg hoog, dat verklaart dat mensen bereid zijn hierover te melden.”

Meld Misdaad Anoniem..??
Sinds eind maart zijn verscherpte maatregelen (HIER) van kracht die de verspreiding van het Coronavirus verder zouden moeten indammen. In april kreeg ‘Meld Misdaad Anoniem’ (MMA) 616 meldingen binnen, die met overtredingen van de Corona-maatregelen te maken hadden; meldingen van ‘bedrijfsmatige of structurele aard’, aldus MMA..

Wellicht alle tipgevers dit speldje aanreiken..? Hen prijzen als ‘contact tracer’ ..!?

Volgens Marc Janssen van MMA gaat het dan om “Een café dat een pokertoernooi organiseert of dat gasten via de achterzijde toelaat, sportscholen die open zijn, contactberoepen die klanten blijven ontvangen of geplande schijt-aan-corona-feestjes”. Meldingen over hangende jongeren of borrelende buren, worden doorverwezen naar de gemeente en worden niet behandeld bij Meld Misdaad Anoniem.

Mensen zitten thuis, zijn veelal gestresst tot geaggiteerd en lijken stoom af te blazen met een telefoontje naar MMA.. Want volgens de landelijke politie is het aantal diefstallen en inbraken sinds de Coronamaatregelen fors teruggelopen. Maar volgens Janssen ‘wordt er over normale criminaliteit ook bovengemiddeld gemeld’. Hij gelooft dat het aan de sociale controle ligt.. Maar ja, dát is precies wat we bedoelen! Het feit blijft dat je je op gaat stellen als de verrader van je medemens.. En dit kwalijke gegeven, blijkt klaar voor een uitrol van dit verrader-fenomeen, in de Verenigde Staten. Daar heeft met deze verraders nodig, aldus ‘autoriteiten’… Ze heten:

Contact Tracers..!
Mensen die dus dan nadrukkelijk op zoek gaan, naar mensen die de wet overtreden. Gewone mensen, die vervolgens een gecamoufleerde agent  van de overheid zijn. De onvolprezen Amazing Polly (abonneer je op haar kanaal HIER), wijdde een van haar laatste afleveringen aan dit fenomeen. Kijk hoe geraffineerd en fijntjes het verraderschap wordt verheerlijkt..! Kijk naar de geraffineerde Bill Clinton, die -kennelijk verrezen uit zijn mortale aftakeling- het gesprek met een instemmend knikken ratificeert..!

Nee, dit is géén toeval. Deze verraders worden wereldwijd opgeroepen, hun werk te verrichten..! Officieel helpen ze met het in kaart brengen/opsporen van mensen die in contact zijn geweest met Corona-besmette mensen..! Maar hoe weet je dat ze je niet strategisch uitschakelen, door je in quarantaine te plaatsen..? Kijk naar deze officiële pagina van de Centers of Disease Control in de VS hieronder.. Een duidelijk bewijs dat deze verraders’-brigade’ een officiële status dient te krijgen. Het verhaal is natuurlijk dat dit de helden zullen worden, die de maatschappij helpen het Coronavirus de baas te worden… Of in andere woorden, mensen die de manipulatieve ‘autoriteiten’ zullen helpen hun controle uit te oefenen.. De controle op de uitrol van hun verborgen agenda..!

10 gedachten over “Klikken: brave burger, of ‘verrader’ van je mede-mens..?

 1. Je had natuurlijk ook NSB-ers die het gevaar van communisme zagen (niet veel omdat we in een godsdienstig verdeelhokjes samenleving zaten). Vandaag 4 mei; dodenherdenking, ook van veel Duitse helden die o.a. meewerkten Nederlandse kinderen van de hongernood te redden. 40.000 kinderen van de Randstad verplaatst naar het Oosten en Noorden waar nog eten was, geplaatst bij wildvreemde boeren en mensen die wouden helpen!!! De geallieerden beschoten de bootjes met kinderen en Duitse soldaten probeerden problemen te voorkomen, het enige wat soms nog over was, was bidden.
  Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf (1,5 m) en stiefvadertje staat, staat er niet goed voor. Ik zou zeggen: steen eruit, aardappel er in of moeten we kannibalen worden!!!!!!!!!!!!!! https://europathelastbattle.wordpress.com/watch/ United we stand, divided we fall…

 2. Als ik het huidige kliksysteem zou moeten vergelijken met het verleden, dan denk ik eerder aan de DDR met de Stasi, en een immens leger van I.M. waar van I.M. Erika Merkel de bekendste is. Een leger I.M. dat iedereen bespioneerde en verklikte, en dan ook elkaar. Niemand wist immers wie I.M. was. Het resultaat was een gigantisch wantrouwen en een omerta, waardoor elk verzet, hoe miniem ook, reeds bij voorbaat werd in de kiem gesmoord.
  Marc Janssen van MMA zegt inderdaad heel interessante zaken, maar er is m.i. nog een ander aspect. De klikpraktijken in de voormelde tekst zijn imo geen uiting van burgerzin – het algemeen belang – de bezorgdheid om de gezondheid e.d. Achter het klikken gaan andere motieven schuil, die niet vermeld worden. De laatste decennia heeft in onze Westerse maatschappij immers een kultuur van afgunst – nijd – haat en wraak ingang gevonden. Iedereen heeft wel één of andere reden om afgunstig dan wel nijdig te zijn, en om dan rekeningen te vereffenen.
  Een corona crisis (sic) biedt dan ook een ideale gelegenheid om wraak te nemen, onder de paraplu van de burgerzin(sic). Een wraak die dan ook wortelt in de laagste instincten van de mens. Een wraak met dezelfde gevolgen als het Stasi systeem met de I.M. Een wraak waar door niemand nog te vertrouwen is.. want : “ Feind hört mit …..”.
  Mijn ervaringen wijzen immers ook uit dan afgunst en nijd, een alles vernietigende factor zijn in alle geledingen van de maatschappij. Er is dus niet veel nodig, om deze factor te activeren. Ik vermoed dan ook meer en meer dat deze corona crisis met daarbij de controle – en kliksystemen, in de eerste plaats dienen, om een gigantisch klimaat van wantrouwen & omerta in de maatschappij in te voeren, waardoor elke verzet tegen de NWO in de kiem wordt gesmoord. En dit alles dan zonder veel kosten en bureacratie. De “klikkers” werken immers spontaan en gratis. Ze zijn trouwens reeds massaal actief op het internet in de strijd tegen de “haattaal” en het “fake news”.

 3. Iedere vorm van protest is in de kiem gesmoord. Geen boze boeren meer, geen gele hesjes, geen hongkongprotesten…..en verder de hele trits wereldwijd waar mensen voor overeind kwamen, cq wilden komen.
  De Stasi wereldwijd geïntroduceerd, kliklijnen en mensen die, middels de programma’s van eeuwen en eeuwen hersenspoeling, zodanig met onbewuste angst zijn afgeladen, dat ze in staat zijn tot collaboratie met alle staats-smerigheid….als ze maar niet uit hun comfortzone hoeven te komen.
  Een noodwet in de maak die de politie de mogelijkheid geeft bij je binnen te vallen, te arresteren en op te sluiten……zoals geheel en al te verwachten was.
  De volgende stap is het verplicht stellen van vaccinatie……en het daarin meegeven van nanobots die met behulp van het 5G netwerk het oudste geheugen uitschakelen en daarmee het mensdom tot zombies maakt, die hun werk doen en zwijgen.
  De straling van het 5G netwerk belemmerd het vermogen van de rode bloedcellen om zuurstof op te nemen. Daarmee wordt een groot deel van het menselijk bestaan uitgeroeid.
  Dit is de CABAL……..en die heeft het politieke systeem wereldwijd gegijzeld……de Rutte’s en de Macrons zijn marionetten, ontdaan van zelfbewustzijn en inzicht. De Fortuynen worden van het toneel verwijderd. De media is gekooid, hangt van pseudo-wetenschappelijke holle frasen aan elkaar en is verder zodanig geïnfantiliseerd dat ook daar geen winst meer te behalen valt.
  De CABAL is niet van deze aarde……razend intelligent, doorkneed in massa-psychologie omdat ze de fsysieke, emotionele en zielskwaliteiten beter kennen in de intrinsieke opbouw dan wij zelf.

  SubRosa……het antwoord op je “waarom” ligt besloten in het gegeven dat een er door henzelf gecreëerde fout in hun systeem zit waardoor ze zichzelf niet meer kunnen voortplanten. Ze teren op het leven van anderen. Die inmiddels bijna openlijke pedofiele smeerlapperij van de laatste jaren is letterlijk energetisch vampirisme. Ze hebben het mensdom nodig om te overleven en zijn met al hun experimenten met het mensdom op zoek naar de sleutel van ons bestaan……..die ze nooit zullen vinden omdat dat aan hun eigen stamcellenstructuur ontbreekt. Als je hen die onder de neus zou houden zouden ze hem niet herkennen…….want hij bestaat niet in hun systeem.
  Intussen is het maar een triest verhaal aan het worden hier als je emotioneel meegaat in deze doelbewust georganiseerde waanzin.
  We zijn lichtwezens……een uitdrukking van het Goddelijke…..met een scheppend vermogen waar je u tegen zegt.
  En dat terug vinden is onze enige mogelijkheid.

 4. geleende tekst;
  HIEP HIEP HOERA:

  De verwijdering van de Deep State Satanisten in Europa. We waren allemaal getuigen hoe Mad Nancy tijdens de State Of The Union het script van de toespraak voor de ogen van de hele wereld verscheurde, Donald J Trump tijdens deze geweldige goede toespraak ook de democratisch gekozen president Juan Guaidó Márquez van Venezuela tijdens de toespraak benoemde.

  Dus als de Alliantie Juan Guaidó Márquez als rechtmatige gekozen staatshoofd erkent, zal dit ook in andere gevallen gaan gebeuren. Via ingesproken berichten uit Duitsland, krijgen we te horen dat gemeenten geen reispassen meer vernieuwen doet in naam van Bundes-Republiek-Deutschland.
  https://linx.li/ausweisausstellenverboten.mp3…
  Ook een video boodschap van Robert F Kennedy jr, geeft een boodschap af, die er op duit dat hij spoedig naar Duitsland zal komen, waar hij in de video spreekt over de misdadige fascistische farmaceutische bedrijven die via de politiek een gedwongen vaccinatie programma opdringen aan de bevolking.
  https://www.youtube.com/watch…

  We hebben het hier over de poging tot vooropgezette Genocide tegen eigen bevolking. Het opzettelijk ziek maken van de bevolking om 50 Miljard dollar te verdienen, met de behandeling van de gevolgschade van 500 Miljard is een groot verdien model voor de Satanisten. Corrupte politici werken hier graag aan mee omdat ze omgekocht zijn of gechanteerd met hun Pedofiel gedrag. In een andere ingesproken boodschap heb ik goed nieuws gehoord dat er veel arrestaties gaande zijn in Duitsland, en het vaccinatie programma niet door zal gaan.

  Onder de arrestanten zouden veel politie zijn die de eigenbevolking met grof geweld de Merkel Dictatuur willen opdringen. Hier info over Merkel haar oorsprong en afkomst, https://threadreaderapp.com/thread/1142428918684758019.html…
  Deze politie ambtenaren worden door het tijdelijke S.H.A.E.F. met de Europe Defender 2020 troepen gearresteerd, waarbij het bestuur van Duitsland onder SHAEF is gekomen. Weten jullie nog dat Donald J Trump de bal van Vladimir Poetin heeft ontvangen, met de 160 Terabye aan info en sleutelcode om deze uit te lezen.

  Hierin zal 100% zeker ook het hele tweede wereld oorlogsarchief met bijbehorende info over de Jalta conferentie met uitvoerige beschrijving over de restricties die Duitsland opgelegd waren en de verdeling van Duitsland. https://en.wikipedia.org/wiki/Yalta_Conference
  Het is ook geen geheim dat Merkel bij Poetin ontboden is om hier haar de kans te geven om de overgave te accepteren van de Cabal in Europa war nog altijd bezet gebied van de geallieerden is. Wat we hebben ervaren gaat Mad Merkel gewoon door met het uitrollen van de Fascistische NWO, zo als het ook vroeger was, tot de laatste man had Adolf gezegd als een volhard Nazi.

  Het maakt niets meer uit wat Merkel wel of niet doet, want net als Juan Guaidó Márquez van Venezuela, zal nu de ware erfgenaam van Duitsland de Jalta 2020 op 8 Mei gaan bijwonen om daar het vredesverdrag te ondertekenen. Hoch lebe unser Kaiser-Georg Friedrich, Prinz von Preussen!
  Dit is de rede waarom er geen pasporten van de BDR uitgegeven worden, omdat het vroegere keizerrijk in ere hersteld zal worden. Duitsland wordt dan weer door een monarch bestuurd om het Duitse volk te dienen in plaats te onderdrukken zoals Nazi Merkel het geeft gedaan als trekpop van de globalisten en Satanische centrale FED bankiers. https://www.youtube.com/watch…

  Daar deze chantage mee door de voormalige Koningin Wilhelmina en Bernhard von Lippe als Stadhouder door Hitler is erkend, is het naoorlogs bedrog voor de bevolking geheim gehouden kunnen worden. Want de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1945 is enkel een overeenkomst geweest om de Duitse soldaten vrije doorgang te verlenen terug naar Duitsland. Er is dus nooit een vredesverdrag ondertekend door de geallieerde om Duitsland weer soeverein te verklaren. Daarom is de Jalta conferentie op 8 mei 2020 het officiële einde van de tweede wereldoorlog, met het erkennen van de erfgenaam van de Kaiser-Georg Friedrich.

  Het zal in Nederland grote verwarring scheppen, want de Dutch Cabal Pedofielen komen nu toe te geven dat ze ruim 80 jaar vanaf 18 mei 1940 met de toenmalige Nazi’s hebben samengewerkt, en veel Joden die in Nederland opgepakt zijn hebben laten doodwerken in Duitse concentratie werkkampen, want de eigen mannen waren aan het front, dus er moest wel een toelevering zijn van wapens en benodigdheden. Nu is Mark Rutte een ongeslagen Leugenaar maar dit zal hij nooit goed gepraat krijgen tegen de bevolking, politie en leger.

  Feit is dat ze geen bestaansrecht hebben en ontmaskerd zijn als hedendaagse Nazi’s die de eigenbevolking op een onvergefelijke wijze hebben misbruikt, misleid en bestolen. De overgang naar een nieuwe wereld in overvloed vrede en geluk, kan dus nooit plaats vinden als dit Satanisch ongedierte de dient uit blijft maken in Nederland, het land zonder legitieme rechtspraak, maar een georganiseerd misdaad kartel op basis van eigenbelang en willekeur heeft geen plaats in een GESARA soevereine Republiek der Nederlande.

  Het staatsgoud, alle te goede van de Cabal Fake koning en zijn familie worden onteigend en terug gegeven aan de uitgebuite slaven die hun leven hebben gewerkt om de Nazi’s aan de macht te houden. De hele wereldbevolking zal de ondergang van de Dutch Cabal gaan zien. Hoe klein een land ook is, in Pedofilie, corruptie en satanisme zijn ze amper te evenaren. De stilte voor de storm zoals Donald J Trump het noemde, hij is dit weekend in Europa het centrum van alle misdaad der wereld.

  Als ieder land zijn eigen valuta terug gaat krijgen, kunnen we er zeker van zijn dat het lelijke hoofd van Willy de overbodige er niet op komt te staan. Ik wens iedereen een heel mooie start naar een veel betere toekomst zonder oorlogen on culturele geschillen, want door de islamicering van Europa door de wereldvrede zal er geen rede meer zijn om deze mensen nog langer gastvrijheid in Europa te verlenen. Deze mensen gaan hun eigen land opbouwen met hulp van over de hele wereld. Want zij hebben een hoge prijs betaald door de misdaden die de Deep State Cabal in de loop der eeuwen heeft aangericht.

  Door het Basis inkomen in eigen cultuur landen, is de noodzaak weg om als economisch asiel eiser nog langer misbruik te maken van de gastvrijheid van de gastlanden. Het bijkomend voordeel is de terugloop van de criminaliteit, waardoor er geen noodzaak is om een controle en politie staat nog langer te accepteren. De politieke hervormingen moeten door de bevolking opgedragen worden aan bestuurders, die deze opdrachten krijgen via een referendum uitslag. Het kan nooit meer zijn dat we iemand aan de macht hebben die regeert via dictaten in een schijn democratie van corruptie en eigenbelang.

  De voorgestelde NWO-Cabal wetten in Europa gaan niet door.
  Lang leve de vrijheid, vanwege het einde van het EU-fascisme.

  Zou het een mooie zelfmoord week gaan worden?

  1. Vandaag Europadag; Robert Schuman was een stichtend lid van de EU, de Raad van Europa, de NATO en hij was een Jezuïet. Hier is het hele plan net van de simulatieoefening, inbegrepen het event/agenda 21; een adderkluwen van Jezuïeten. Well, well; well done Polly.
   https://www.bitchute.com/video/1Z5VYqJqrtI/ Klikspaan, boterspaan, je mag niet door mijn straatje gaan, hondje zal je bijten, poesje zal je krabbelen, dat komt van al je babbelen.
   Nou Cozmic, er zit niks anders op dan achter je computer vandaan te komen, we moeten het zelf doen, ik ook hoor, zie wel dat ik het hoogte woord schrijf!!! How do mensen, het allerbeste samen met God.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.