Deze 6 illusies houden ons in de slavernij-matrix..!


We praten er het liefst niet veel over, want dat geeft onrust. Zeker op ‘gezellige’ bijeenkomsten, waar de sfeer niet belast dient te worden, laat staan naar de ratsmedeej geholpen. Want dat is vaak de indruk bij die ‘ongemakkelijke zaken’; erover praten schept een fundamentele onrust, die we liever uit de weg gaan. Wat is dat toch, dat we die juist fundamentele zaken proberen te verzachten, door ze vóóral te vermijden..? Natuurlijk is daarbij ook het fenomeen van de zogenaamde ‘cognitieve dissonantie’ werkzaam. Waarbij we als mensen meesters zijn in het ‘logisch beredeneerd, vorm geven aan de ontkenning van pijnlijke situaties’, terwijl deze onmiskenbaar aanwezig zijn!

Of je nu het roken ontkent, dat onmiskenbaar slecht is, of je ontkent ook maar de geringste aanwijzingen voor een ‘inside job’ bij de aanslagen van 911, waar bewijzen genoeg van zijn, het ligt in de aard van de mens opgesloten, dat hij zich mentaal kan beschermen, door de pijnlijke waarheid te ontkennen. En precies dát gegeven, brengt ook de oplossing voor de illusie waar we in zijn komen te leven. Want geloof ons: de illusies waar we in deze wereld van gefabriceerde angst en illusionaire tekorten mee worden klein gehouden, zijn wég als WIJ dat willen.

Andersom gezegd: wij houden de illusie in stand, door in deze schijnrealiteit te gelóven. Wij geloven dat er tekorten zijn, gebrek aan van alles en nog wat. Omdat dát hetgeen is, wat ons is voorgehouden. En niet door de ‘minsten’ in ons leven. Onze ouders, onze opvoeders op school, etc. Zij hebben ons ‘wijs-gemaakt’, dat dit ‘nu eenmaal zo is’..

Dat het als het ware logisch is, dat er mensen dienen te sterven op deze wereld van honger en dorst, omdat er ‘gewoon te weinig is’ voor deze massa’s mensen.. Terwijl deze Aarde genoeg heeft voor waarschijnlijk wel 20 miljard mensen..!! Want ook jij zult die grafieken kennen, de staatjes, die steeds bekender worden, van de ‘rijken-die-steeds-rijker-worden’.. Toch? Hoezo tekorten, als alleen in de VS jaarlijks al US$ 670.000.000.000 (670 miljard) wordt besteed aan bewapening, via het defensiebudget van de USA. En ja, dat is bijna US$ 100 per hoofd van de wereldbevolking.

Wij van wanttoknow vinden het sprookje van de ‘Nieuwe kleren van de Keizer’ in dit verband een meesterlijk verhaal. Je kent het ongetwijfeld: het verhaal vertelt de kracht van onze intentie, die de illusie op een welhaast perfecte wijze, bekrachtigt.

Over de nepkleermaker die een textieldraad heeft, die zó dun is, dat je hem BIJNA niet kunt zien.. En in dat woord ‘bijna’ zit ‘m -je begrijpt het- dan net de kneep. De draad is namelijk helemaal niet aanwezig, maar de pseudo-kleermaker doet alsof. En doet dat zo goed, dat hij er zelfs nieuwe kleren van weeft en naait, voor (het Ego van) de Keizer. En niemand die durft te zeggen, of zelfs te vrágen, dat het een illusie is. Wat een intelligente illusionist, die ‘kleermaker’..

Dit verhaal van de kleermaker in het paleis, heeft inmiddels het dorp bereikt, waar het verhaal nog eens wordt versterkt.  Niemand uit het paleis, durft daar in het dorp te vertellen, dat hij de draad écht niet ziet, maar doet ALSOF.. En steeds meer mensen doen alsof. Tja, dan bestáát die draad en dus ook de nieuwe kleren. Totdat..

De illusionaire ballon klapt en de illusie wordt verbroken. En wie doet dat..? Een klein, onschuldig jongetje die -tijdens de parade van de blote keizer in zijn nieuwe kleren….- op een onbewaakt moment over het dorpsplein roept:

“De Keizer loopt in zijn blote kont!!”

En dan nog, kunnen de aanwezigen het bijna niet geloven. Maar het tij is niet te keren, een paar mensen beginnen te lachen en uiteindelijk wordt de barst in de illusie een grote scheur en uiteindelijk SPAT de illusionaire ballon van de nieuwe kleren, volledig uiteen. Tot zover de waarheid van de realiteit van het sprookje over de illusie van de nieuwe kleren van de Keizer.. Tja, dat krijg je dan, zo’n zin, met waarheid en illusies achter elkaar.. Je zou er een ongemakkelijk gevoel van krijgen, nietwaar? En.. om dat te voorkomen, raden we je aan, het volgende, onderstaande artikel dus NIET te lezen.. Weg met die ongemakkelijke gevoelens, toch?

x
* * *

x

x

x

x
2016 © WantToKnow.nl/be
(mede gebaseerd op WakingTimes.com)

x

Voor een illusionist is het essentieel dat zijn trucs niet worden doorzien door het publiek. En om dit doel te bereiken, kijk bijvoorbeeld eens naar Miind F*ck-performer Viktor Midst, heeft de illusionist het vak geleerd van de ‘afleiding’. Het is dé amnier om zijn publiek weg te houden van de realiteit ‘achter de truc’.  En terwijl het publiek in een soort afleidings-‘trance’ is, wordt de misleidende act uitgevoerd. Voor de domme, wordt de realiteit die dán ontstaan is, onweerlegbaar gebouwd op een leugen.

Totdat deze ‘domme’ natuurlijk wakker wordt en beseft dat hij in de maling is genomen en de waarheid áchter deze illusionaire realiteit ontwaart en de strekking beseft. Vooral door het besef dat hij in de maling is genomen..! En dan is vervolgens het blijven hangen in het ongeloof van de illusie, voor degenen die de illusie krijgen voorgeschoteld, vaak comfortabeler, dan de wetenschap van de werking van de truc; de wetenschap van de ILLUSIE..

Wij leven allemaal op dit moment in een illusie met de veronderstelling dat het allemaal écht is wat we beleven. Onze agenda’s zijn volledig gevuld met de zorgen en taken die we onszelf menen te moeten opleggen, omdat we gelóven dat het op deze manier dient te worden gedaan. IEMAND OF IETS WORDEN, die we niet zijn.

En dat is geen ongeluk of toeval..!
En terwijl we worden geindoctrineerd in deze authoritaire, bedrijfsmatige consumentencultuur, die nu het menselijke ras domineert, worden we ‘getraind’ op bepaalde aspecten van deze illusie. Vooral in bijvoorbeeld de onweerlegbaarheid van waarheden (‘tja, zo is het nu eenmaal’) en dat het ongepast is, je niet te gedragen op de wijze ‘waarop iets hoort/niet hoort’.. (‘Doe maar gewoon’ en ‘Wat jij vindt is niet belangrjik’)

Psychopaten zijn in staat om mensen op deze wijze te manipuleren. En deze krachten zijn niet altijd ‘van deze wereld’ maar wel ‘in deze wereld’. Getuige bijvoorbeeld het indringende verhaal over mind-control van Marianne, dat we onlangs plaatsten. (HIER) Deze psychopaten verblinden ons. door met niet aflatende inspanningen, barricades op te werpen, van misleidende suggesties en absoluutheden, die bedoeld zijn om het zelfvertrouwen van de mens in hemzelf en de toekomst teniet te doen..!

Een graffiti-tekening van Banksy op de Israëlische muur.

x
Dit is een citaat van de begaafde straatartiest Banksy, van wie je hierboven een graffiti-werk ziet:

“Mensen nemen de kracht weg uit iedere dag. Ze dringen zich op in je leven, kijken je snel even aan en verdwijnen dan. Ze gluren je aan, vanuit hoge gebouwen en zorgen dat je je klein voelt. Ze maken lullige opmerkingen vanuit de bus, dat je niet sexy genoeg bent en dat de leuke dingen ergens anders gebeuren. Ze zijn dan op Tv, waar ze je vriendin een minderwaardigheidsgevoel geven. Ze hebben toegang tot de meest geavanceerde technologie op de wereld, die weinigen nog hebben gezien en ze kleineren je ermee. Het zijn de adverteerders en ze lachen je uit.”

En de wereld van reclame is maar een tipje van de ijsberg. Wanneer we verder kijken, zie je dat de overkoepelende organisatie van het leven, is gecentreerd rond het najagen van illusies en vanzelfsprekende’ gehoorzaamheid aan instituten en ideeën, die in het geheel niet zijn, wat ze zeggen te zijn. Op een uitermate realistische manier zijn wij tot slaven gemaakt. Velen noemen dit ietwat ongrijpbare gevoel van onderdrukking ‘The Matrix’; een systeem van totale controle dat in staat is, in onze geest door te dringen.

En daar individuen zódanig te programmeren, dat ze meelopen in de ‘mainstream’ versie van conformisme, een vorm van realiteit, ongeacht diens ondeugd. We hebben hier de grootste illusies in dit verband op een rij gezet; het zijn de illusies die ons in deze matrix tot slaaf blijven maken. De illusies die zo velen van ons beperken, staan hieronder genoemd. Voor jou, ter overweging.

1. De illusie van de wet, autoriteit en publieke orde..
Voor velen van ons, is het gehoorzamen aan de wet, ingeprent als een morele verplichting. Velen van ons volgen daarom de wetten, die -zo is ons geleerd- democratisch tot stand zijn gekomen. Maar corruptie, schandalen, ondeugden en regelrechte manipulaties tonen regelmatig aan, dat de wetsregels behoorlijk onderhevig zijn aan de ‘interpretatie’ ervan.

En dat er gespecialiseerde bedrijven, organisaties en personen zijn, die zich toeleggen, op het ontduiken of ontwijken (zoals het officieel heet) van wettelijke (bijv. fiscale!) regels , teneinde doelen te bereiken, die moreel en zeker ethisch, totáál in strijd zijn met de geest van diezelfde wettelijke regels..

De wet kan dus buigzaam zijn, vooral voor hen die het vermogen hebben, om de regels te buigen. Niet in de laatste plaats gebeurt dit regelmatig door politici/bestuurders en wetshandhavers ZELF..! In de VS is het overtreden van de wet, door bandeloosheid van de politie, aan de orde van de dag. Justitiële discriminatie viert hoogtij, waarbij donkere mensen veel heftiger worden gestraft door rechters, dan de rijken.

En door de opkomst van de surveillance-middelen, die officieel ‘veiligheid’ voor de burger tot doel heeft, zijn we niet eens in staat meer onze privacy te garanderen. En al die tijd gaat permanente oorlog van de illegaliteit en de Orwelliaanse immoraliteit door in ons leven, daarbij hele naties en culturen uitmoordend. Onze sociale gemeenschap is schijn; het is een illusie die ons ‘op het gemak’ dient te stellen. Wetteloosheid binnen de kaders van de wet…!

De sociale orde is schijn, omdat hij volledig is gebaseerd op conformeren en gehoorzamen aan en instemmen met. Afgedwongen door angst en geweld. De geschiedenis leert ons keer op keer, dat ‘de wet’ net zo eenvoudig wordt gebruikt als een middel tot onderdrukking, sociale controle en plundering (Libië bijv.) en dat daarbij de zogenaamde autoriteit vals is, hypocriet en onjuist.

Wanneer wetgeving zélf de wet niet meer volgt, dan is er dus sprake van wetteloosheid. Dan is er in essentie geen sprake meer van sociale orde, noch van justitiële rechtvaardigheid. De schijn en de valstrikken van de autoriteiten, zijn slechts een verhulling van de waarheid en de huidige wereldorde is gebaseerd op controle en niet op overeenstemming.

x
2. De illusie van welvaart en geluk..
Jezelf volledig vol hangen met dure kleding en juwelen, het verzamelen van dure ‘collectables’, die bedoeld zijn om ‘anderen’ jaloers te maken, zoals menig 19e eeuws monarch het voorbeeld gaf, is een substituut voor wérkelijk welzijn. Het handhaven van de illusie van welvaart, is echter van essentieel belang voor onze economie, doordat diezelfde economie is gebouwd op consumptie, fraude, krediet en schuld.

Het banksysteem is ontworpen, vanuit de top, om ongeëvenaarde rijkdom voor enkelen te creëren, terwijl de rest van het volk breekt onder het juk van ‘persoonlijke belastingen’.. Werkelijke welvaart is een gezond milieu met een overvloed aan gezondheid, geluk, liefde en waardevolle relaties. En nu steeds meer mensen zich verliezen in het najagen van materiële welvaart, als een vorm van zelf-identificatie in deze cultuur, glijden we steeds verder weg van de ervaringen van werkelijk welzijn.

x
3. De illusie van vrijheid en van keuze..
Lees tussen de regels door en kijk naar de kleine lettertjes..We zijn NIET VRIJ; als je ook maar een greintje intelligentie aan de dag legt. Vrijheid is de volledige vrije keuze, terwijl we in de huidige wereld een keuze kunnen maken uit opties, die altijd binnen de perken liggen van een corrupt, legaal belastingsysteem, en binnen de perken van een cultureel geaccepteerde en afgedwongen normen. Multiple choice is geen vrijheid, voor degenen die daadwerkelijke vrijheid nog herkennen.

Je hoeft alleen maar te kijken naar het nepinstituut van de ‘moderne democratie’ waar je in leeft, om een perfect voorbeeld van beperkte vrijheid te zien. Valse keuzes die écht lijken te zijn, maar dat niet zijn. Illusies, dat zijn het. Als je kijkt naar de grootste ‘democratie’, de Verenigde Staten, als ‘the land of the Free’, dan zie je wat dit ‘systeem’ behelst. 2 Partijen, Republikeinen en Democraten, die zich in loopgraven verschuilen, corrupt tot op het bot. Door wie nieuwe partijen en nieuwe stemmen opzettelijk worden geblokt, geridiculiseerd en ondergeploegd..

Deze beide partijen uit het tijdperk van de dinosaurussen, zouden de hoop en trots van dit prachtige land zijn..? Het systeem dat haar burgers de illusie van keuze en vrijheid zou bieden, is juist een krachtige onderdrukker van keuze en vrijheid. Omdat het haar burgers dwingt akkoord te gaan, in het ‘landsbelang’, van boeien, kettingen en een halsband, alsof dát de kenmerken zouden zijn van een vrij land..! Nogmaals: multiple choice is wat anders dan pure vrijheid.

4. De illusie van de waarheid..
In onze cultuur is waarheid een gevoelig onderwerp geworden. We zijn zódanig gehersenspoeld dat we geloven dat de waarheid van dat Tv-scherm komt, of uit de radio en uit kranten. Afkomstig van de journalistieke halfgoden die echter feitelijk ook niets anders doen dan het bedrijf dienen, waarvoor zij werkzaam zijn. Daarnaast zijn de overheid en ‘bekendheden’ van Tv degenen die de waarheid zouden brengen. Je zou wel van heel goede huize moeten komen, wil je dátgene wat er beweerd wordt, niet als waarheid bestempelen.

Een grote massa werkt nog steeds op deze wijze, want wat je op de Tv ziet, op de radio hoort en/of in de krant leest, is toch ‘waar’. Anders werd het toch niet gepubliceerd..? Er staan hier op de site genoeg artikelen, die aantonen, dat JUIST officiële nieuwskanalen geïndoctrineerd zijn door geheime diensten, die achter de schermen, op uiterst geraffineerde wijze het ‘nieuws’ bepalen en vooral wat er NIET verteld moet worden..!

x
Kijk in dit verband nogmaals eens naar de laffe oorlog die tegen kolonel Ghadaffi in Libië werd gevoerd.. Om olie en het vermijden van de gouden Dinar. Maar we kregen het verhaal opgediend alsof zijn volk het zat was geworden en er ‘opstandelingen’ waren, die schreeuwden om een ‘regime-change’.. Democratie..! Maar preciés het tegenovergestelde is de werkelijke realiteit. Kijk ook naar de aanslagen van 911 en de vervolgoorlogen in Afghanistan en Irak. De sluwe politieke ratjes, met o.a. de namen Wolfowitz, Cheney, Bush jr en Rumsfeld, die geen ander doelen hadden dan de waarheid verkrachten en hun eigen agenda uitrollen.

En om de zaak in de hand te houden, zijn de krachten-achter-de-schermen continue bezig om onze acceptatie van hun versie van de waarheid te meten en monitoren. En dat terwijl officiële en onafhankelijke journalisten continue enorme gaten in deze gefabriceerde waarheid schieten, lijkt het voor velen een brug te ver, om hun comfortabele illusie te laten doorbreken; zij geloven liever wat het ‘officiële nieuws’ meldt..

De illusie die de machthebbers in stand houden, is zó krachtig, dat het een enorme persoonlijk inspanning vergt, om je los te maken van de kletspraat, die gebaseerd is op uiterst geraffineerde verhalen van sluwe spindocters. En nogmaals: het is dan vooral de cognitieve dissonantie (HIER) die mensen bij ZICHZELF dienen te overwinnen, VOORDAT er ook maar een beetje sprake kan zijn van een Open MInd en het voor jezélf afwegen van de voors- en tegens.

En je daarbij vooral niet laten leiden door de geraffineerde manipulaties op dit terrein van de powers-that-be.. Want dat we vanaf onze geboorte, totaal door de mangel zijn gehaald, door het continue presenteren van leugens-voor-waarheid, zal je hopelijk duidelijk zijn. In dit kader is de uitspraak van Osho (Baghwan) natuurlijk uiterst indringend.

6. De illusie van tijd..
Er wordt je wijs gemaakt, dat ‘tijd-geld’ is.. Maar dat is natuurlijk een leugen..Het gaat toch om jouw leven, die ‘tijd’.. Je leven is een voort-durende manifestatie van het NU.. Als je even de moed hebt om áchter de wereld te kijken van de 5 officiële zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen), áchter de wereld waarin we getraind zijn, om te werken met de agenda’s, de klok en de verschrikkelijk-onnatuurlijke Gregoriaanse kalender, zul je zien dat oneindigheid zich presenteert. Tijdloze oneindigheid, waar een mensenleven een tijdloze ervaring is en geen periode van zus-en-zoveel jaren..

Iedere ziel is een onderdeel van deze oneindigheid en hierin zijn we onverbrekelijk met elkaar verbonden. De grote illusie die ons wordt voorgeschoteld, in dit tijdsverband, is dat het leven op DIT MOMENT eigenlijk net van belang is. Dat we het verleden dienen te zien als ‘beleefd’ en niet meer te veranderen, en alleen kan worden vergeten.. We krijgen opgediend dat de toekomst verreweg belangrijker is dan dat verleden en -LET OP- zelfs het NU. Mogen wij je in dit verband terugbrengen naar dat NU.. Je het cadeau van het NU aanreiken, met dit Engelstalige vers:

En precies zoals de illusionist, die onze aandacht afleidt, om zijn truc te doen, is het tijdsconstruct voor mensen te ingewikkeld om te doorvoelen, zo denken ze. Dus vertrouwen ze op de illusionist, die een toch een ‘acceptabel verhaal’ vertelt.. We worden daardoor weggeleid van het meest wezenlijke, richting de toekomst. Maar die toekomst is altijd ‘morgen’.. We vergeten daardoor NU te leven, NU te beslissen en NU te dóórleven. We worden daardoor -en dat was preciés de bedoeling van de truc..!- weggevoerd van onszelf.

De ene ná de andere angstzaaier en advertentie komt op ons pad, die onze illusie bekrachtigt.. ‘Zorg voor de toekomst’.. En zolang je maar focust op die ‘toekomst’, de ‘dag van morgen’, ben je niet in het NU.. Je tovert jezelf daarvan ZELF weg..! Zéker als je nog eens wordt bang gemaakt, door die angstzaaiers. Zij vertellen je over hoe ‘scary’ die toekomst er dan wel niet uit zou kunnen gaan zien.. Dát wil je toch zeker wel voorkomen..? En dan.. Tja, dan ben je uit je kracht en probeer je toekomstige ‘nare situaties’ uit te bannen.

We zijn het meest gelukkig, wanneer het leven ons niet gevangen zet, kadert binnen de grenzen van illusies… Dáár komen we tot ons recht, wanneer ‘flow’, ‘toeval’ of ‘spontaniteit’ zich manifesteren mag en KAN.. Die momenten en posities geven ons het meeste kans om méér over onszelf bewust te worden. Het is een diepe valkuil in het leven, om het NU-moment te verruilen voor toekomstfantasieën over de afwezigheid van angst.. Angst hoort bij het leven; het is wellicht de essentie van het beleven van het onbekende..

Het immense, tijdloze moment van spirituele vreugde wordt gevonden in momenten van meditatie, vaak in de natuur, in de stilte. In de zogenaamde ‘contemplatie’-momenten.(HIER), dáár waar we in staat zijn, onszelf te voelen, doorvoelen en niet worden afgeleid door de kwekkende gedachten van onze linker-hersenhelft. Het bestaan van die momenten, is het bewijs van het tijdsconstruct, dat we door de sluwe illusionisten van ‘deze tijd’ krijgen opgediend.. Het is beslist overbodig in het beleven van de menselijke ervaring..!

Het leven draagt geen prijskaartje.. Want als tijd geld is, dan zou het uit te drukken zijn in dollars of euro’s. Als die dalen in waarde, dan zou het leven ook dalen in waarde..? Toch? Dus het gegeven dat tijd geld is, is een illusionair construct. Want het leven is onbetaalbaar..!

6. De illusie van afgescheidenheid..
Op diep strategisch niveau, speelt de tactiek van ‘verdeel-en-heers’ de hoofdrol in de operationele procedures van manipulatieve leiders en binnendringende legers, maar het bekrachtigen van de illusie van afgescheidenheid, gaat nog veel dieper dan deze ‘verdeel-en-heers’-tactiek. Het gevoel in veel mensen van afgescheidenheid, is een programma, dat wij als individuën ingeprent krijgen. Al vroeg in ons leven horen we, dat we in competitie zijn, met onze medemens, en met alles om ons heen..

Zelfs onze buren en/of buurlanden zijn ‘anders’ en zelfs je familie en je ouders zijn ‘afgescheiden’ van jou als individu. Het gaat daarbij om wij-tegen-hen, of ik-tegen-jou in het extreme. Deze geflatteerde realiteit van ‘een ander te zijn’ en ‘daardoor’ afgescheiden, doet veel geweld aan de realiteit in deze wereld. Waar ALLES ONVERBREKELIJK MET ELKAAR IS VERBONDEN…! Zonder schone lucht, zonder helder water en een gezonder grond kunnen we niet overleven, maar sterker: bóven dit alles gaat het om een diep-geworteld gevoel van gemeenschappelijk leven, omdat we anders niet overleven.

Zonder deze illusie van afgescheidenheid, zou het EGO van mensen én het gevoel ‘alles onder controle’ te hebben, niet zo opspelen. En juist door het gevoel van afgescheidenheid steeds maar weer te bekrachtigen in de maatschappij, doen we dat IN onszelf ook als een realiteit. Maar hoe heftig zijn we in deze illusie onszelf kwijt geraakt..? En zien we niet dat dit gevoel alleen hén dient, die ons van elkaar isoleren en tot slaaf hebben gemaakt. SAMEN staan we STERK..

Conclusie
De 6 grote illusies, die we hier hebben genoemd,worden ons voorgeschoteld, in de grote campagne om ons aan te sporen tot blinde volgzaamheid aan de machinale werking van de matrix, waarin we ons bevinden. In de pogingen van dit systeem om ons te ONTKRACHTEN, verlangt dit systeem van de mensheid, een totale gehoorzaamheid en medewerking. Maar laten we NOOIT vergeten, dat dit allemaal één groot ‘verkoopverhaal’ is. Een verhaal dat zélf een illusie is, gebaseerd op iets wat ons verkocht dient te worden, maar wat we in onze essentie HELEMAAL NIET wensen te kopen..

Besef echter dat bij de kracht van de schepping, de dwaling hoort. Vergeef jezelf, dat je bent afgedwaald en dat nu je wakker (aan het worden) bent; dat je de kracht hebt hervonden om niet wéér in dezelfde valkuil te vallen. Want die bracht je nergens, dan dieper bij jezelf.. Op zich een waarde-volle ervaring…

En vergeet nooit, dat het streven naar waarheid, de zg. ‘waarheidsvinding’, óók een vorm van Liefde is. Van medemenselijkheid en compassie. Geen zoete vorm van liefde, maar ’n ‘kale’ en vaak ook een harde, pijnlijk-confronterende vorm van liefde. Want Liefde vraagt om de ‘kern der dingen’. Pas dán kan deze kern zich naakt en in essentie tonen. Een liefde, die ná het doorleven en doorvoelen ervan, een voldoening schenkt, die nergens anders te bereiken valt.. En besef dat dwaling op basis van deze illusionaire leugens, ons niet verder van ons doel brengt, maar slechts een ‘tijdelijke’ afleiding is, in de ultieme manifestatie van deze eerlijke, oprechte Liefde.

x

* * *

x

 

Advertentie

5 thoughts on “Deze 6 illusies houden ons in de slavernij-matrix..!

 1. Deze week heeft onze regering zelf minimaal twee grondwettelijke regels overtreden en zij gaan gewoon verder ondanks het toneelstukje van stemmen in de beide kamers door mensen zonder ruggengraat.
  1. de donorwet aangenomen wat in strijd is met artikel 11 van de grondwet.
  Volgens de kamer is er alleen iets toegevoegd wat volgens hen geen wetsverandering zou zijn.
  Onzin men voegt iets toe om daar gebruik van te maken en dat doen zij dan ook maar dan is wel degelijk de wet op slinkse wijze aangepast.
  2.Halbe Zijlstra is dan wel afgetreden maar de kamer werd telkens voorgeschoteld dat hij een FOUT had gemaakt terwijl hij GLASHARD HEEFT GELOGEN MET EEN DOEL.
  Dat is nog niet het ergste want RUTTE was al een week of drie op de hoogte en had dat met de kamer moeten delen en dat heeft hij niet gedaan en daarmee heeft hij de grondwet overtreden en zou hij gedwongen moeten worden om af te treden.
  Waar zijn nu al die rechtsgeleerden en ordehandhavers?
  Waar is de solidariteit van Rutte ten opzichte van Halbe Zijlstra? Zelfs Fred Teeven trad uit solidariteit af nadat Opstelten was opgestapt (beiden ook weer VVD ers).
  HOELANG LAAT HET NEDERLANDSE VOLK DEZE CRIMINELEN NOG REGEREN?
  Wat betreft die donorwet dat is een stap terug in de tijd vooral voor mensen die zelf om wat voor reden dan ook niet kunnen kiezen,ik denk hierbij aan mensen met geestelijke beperkingen waardoor de ouders nu gedwongen een keuze moeten maken wat ook weer in strijd is met artikel 11.Eerst werden gehandicapten gedwongen uit de sociale werkplaatsen gehaald omdat er geen geld voor was en werden zij als werkkrachten (met behoud van uitkering) in gewone bedrijven te werk gesteld en zieken die van dokter naar dokter lopen en genoeg aan hun ziekte hebben moesten eveneens aan het werk gezet worden (eveneens vaak met behoud van uitkering) nadat ze eerder door het UWV zelf gedeeltelijk waren afgekeurd zodat het bedrijfsleven zich van deze mensen kon ontdoen.Ik vraag me dan ook werkelijk af of zieken,ouderen en gehandicapten in de jaren 40-45 vorige eeuw niet humaner werden behandeld want toen werden ze niet misbruikt maar gelijk afgevoerd.

 2. Het gaat nog verder en ja ik ben boos.
  De politie en beleidsmakers.
  Allereest dit is GEEN OPROEP TOT HAAT OF GEWELD.In een democratisch land waar vrijheid van meningsuiting ZOU zijn mag ik een MENING hebben en delen wat ik hier dan ook doe en NIET MEER DAN DAT.
  De politie heeft niet zo,n mooie geschiedenis en zo het zich laat aanzien hebben zij daarvan/uit niets geleerd.Deze week kreeg ik een brief over het gebruik van WhatsApp buurtpreventiegroepen waarbij vermeldt werd dat dat steeds populairder wordt.Deze groepen zijn de extra ogen en oren van de politie stond er maar (en nu komt het)ZODRA U IETS VERDACHTS ZIET OF HOORT,ZOALS (VERMOEDENS) INBRAAK,OPLICHTING,VERNIELING,STRAATROOF,BEDREIGING OF MISHANDELING DAN KUNT U EENVOUDIG EEN MELDING MAKEN IN UW WHATSAPP-GROEP.OP DIE MANIER IS IEDEREEN BIJ U IN DE BUURT GELIJK OP DE HOOGTE.ER zijn mensen voor minder tegen de muur gezet bv NSBers.Het zou een burgerinitiatief zijn wordt geschreven.Ik heb gereageerd (NIET AANGEMELD) en gevraagd of zij beseffen dat wanneer men melding maakt waarbij later blijkt dat deze gemelde persoon onschuldig is hoeveel ellende dat voor deze persoon betekend.
  Toen kreeg ik als antwoord: Het is een landelijk initiatief en NIEMAND IS VERPLICHT mee te doen.Gemeente en politie zijn op de hoogte.Verder kreeg ik als antwoord dat het niet haar initiatief was.Verder werd geschreven: Mij is gevraagd dit te beheren door de DORPSRAAD en er is over gesproken met de wijkagent.
  Conclusie.
  Onder de noemer burgerinitiatief wat landelijk ondersteund wordt door politie en gemeenten wordt gewoon een oproep gedaan om elkaar te verraden op basis van vermoedens dan nog wel.
  Wie neemt de verantwoording wanneer een onschuldig persoon het slachtoffer wordt? Dit is gewoon een landelijke oproep gesteund door gemeenten en politie waardoor boze buurtbewoners wel eens over de schreef kunnen gaan waardoor onschuldigen ernstige gevolgen zouden kunnen onder vinden.
  Wie zitten er in die dorpsraden en waar halen zij het recht vandaan dergelijke initiatieven te verzinnen en door te voeren?
  Onkundigen die totaal geen notie van de geschiedenis hebben lijken hier besluiten te nemen waardoor de geschiedenis zich kan gaan herhalen.
  Wat betreft de onfrisse praktijken van de politie van toen waar naar nu blijkt kennelijk geen lessen uit zijn getrokken de volgende verwijzingen.
  https://www.parool.nl/opinie/jodenjagers~a2953620/ u kunt ook opinie Theodor Holman over jodenjagers intoetsen als de link niet werkt.
  https://www.groene.nl/artikel/een-hollandse-historikerstreit

 3. De Nederlandse staat en de EU is één grote roversbende en de EU wil nu nog meer geld van elk land dat lid is stond gisteren op NOS teletekst maar eerder is er ook al over gesproken en geschreven onder andere in een Duitse krant.
  https://nos.nl/artikel/2202546-ep-voorzitter-geld-voor-eu-verdubbelen-europese-belasting-invoeren.html
  De EU wil een eigen politie,leger en meer geld waarvan ze vaak niet eens verantwoording kunnen afleggen en sterker nog zij zijn het niet verplicht.Eigen regeltjes van een bende ongure typen die niet eens gekozen zijn.Waar heeft Rutte overal voor getekend ook dat gebeurd niet voor niets achter gesloten deuren en belangrijker nog waar gaat hij nog voor tekenen?
  Gemeenten staan weer op het punt hun gemeentelijke heffingen te versturen en hun waterschapsbelasting want ja ze moeten toch hun dure salarissen eruit halen en de rest afdragen aan de schatkist waarna de EU weer een naheffing kan sturen wanneer het beter gaat met de economie dan zij quasi dachten.
  Eerder was er toch ook al sprake van dat er één Europese minister van financieen moest komen?
  Politie onder bevel van de EU
  Leger onder bevel van de EU
  En één minister van financieen onder bevel van EU
  Vind u niet dat ze veel eisen voor een NIET gekozen instantie?
  Waarom hebben de geallieerden gevochten tegen Hitler die ook één rijk wilde?
  Het wordt dan nu wel niet een Derde rijk maar een EU rijk lijkt mij.

Geef een reactie