Advertentie

Deze 6 illusies houden ons in de slavernij-matrix..!


We praten er het liefst niet veel over, want dat geeft onrust. Zeker op ‘gezellige’ bijeenkomsten, waar de sfeer niet belast dient te worden, laat staan naar de ratsmedeej geholpen. Want dat is vaak de indruk bij die ‘ongemakkelijke zaken’; erover praten schept een fundamentele onrust, die we liever uit de weg gaan. Wat is dat toch, dat we die juist fundamentele zaken proberen te verzachten, door ze vóóral te vermijden..? Natuurlijk is daarbij ook het fenomeen van de zogenaamde ‘cognitieve dissonantie’ werkzaam. Waarbij we als mensen meesters zijn in het ‘logisch beredeneerd, vorm geven aan de ontkenning van pijnlijke situaties’, terwijl deze onmiskenbaar aanwezig zijn!

Of je nu het roken ontkent, dat onmiskenbaar slecht is, of je ontkent ook maar de geringste aanwijzingen voor een ‘inside job’ bij de aanslagen van 911, waar bewijzen genoeg van zijn, het ligt in de aard van de mens opgesloten, dat hij zich mentaal kan beschermen, door de pijnlijke waarheid te ontkennen. En precies dát gegeven, brengt ook de oplossing voor de illusie waar we in zijn komen te leven. Want geloof ons: de illusies waar we in deze wereld van gefabriceerde angst en illusionaire tekorten mee worden klein gehouden, zijn wég als WIJ dat willen.

Andersom gezegd: wij houden de illusie in stand, door in deze schijnrealiteit te gelóven. Wij geloven dat er tekorten zijn, gebrek aan van alles en nog wat. Omdat dát hetgeen is, wat ons is voorgehouden. En niet door de ‘minsten’ in ons leven. Onze ouders, onze opvoeders op school, etc. Zij hebben ons ‘wijs-gemaakt’, dat dit ‘nu eenmaal zo is’..

Dat het als het ware logisch is, dat er mensen dienen te sterven op deze wereld van honger en dorst, omdat er ‘gewoon te weinig is’ voor deze massa’s mensen.. Terwijl deze Aarde genoeg heeft voor waarschijnlijk wel 20 miljard mensen..!! Want ook jij zult die grafieken kennen, de staatjes, die steeds bekender worden, van de ‘rijken-die-steeds-rijker-worden’.. Toch? Hoezo tekorten, als alleen in de VS jaarlijks al US$ 670.000.000.000 (670 miljard) wordt besteed aan bewapening, via het defensiebudget van de USA. En ja, dat is bijna US$ 100 per hoofd van de wereldbevolking.

Wij van wanttoknow vinden het sprookje van de ‘Nieuwe kleren van de Keizer’ in dit verband een meesterlijk verhaal. Je kent het ongetwijfeld: het verhaal vertelt de kracht van onze intentie, die de illusie op een welhaast perfecte wijze, bekrachtigt.

Over de nepkleermaker die een textieldraad heeft, die zó dun is, dat je hem BIJNA niet kunt zien.. En in dat woord ‘bijna’ zit ‘m -je begrijpt het- dan net de kneep. De draad is namelijk helemaal niet aanwezig, maar de pseudo-kleermaker doet alsof. En doet dat zo goed, dat hij er zelfs nieuwe kleren van weeft en naait, voor (het Ego van) de Keizer. En niemand die durft te zeggen, of zelfs te vrágen, dat het een illusie is. Wat een intelligente illusionist, die ‘kleermaker’..

Dit verhaal van de kleermaker in het paleis, heeft inmiddels het dorp bereikt, waar het verhaal nog eens wordt versterkt.  Niemand uit het paleis, durft daar in het dorp te vertellen, dat hij de draad écht niet ziet, maar doet ALSOF.. En steeds meer mensen doen alsof. Tja, dan bestáát die draad en dus ook de nieuwe kleren. Totdat..

De illusionaire ballon klapt en de illusie wordt verbroken. En wie doet dat..? Een klein, onschuldig jongetje die -tijdens de parade van de blote keizer in zijn nieuwe kleren….- op een onbewaakt moment over het dorpsplein roept:

“De Keizer loopt in zijn blote kont!!”

En dan nog, kunnen de aanwezigen het bijna niet geloven. Maar het tij is niet te keren, een paar mensen beginnen te lachen en uiteindelijk wordt de barst in de illusie een grote scheur en uiteindelijk SPAT de illusionaire ballon van de nieuwe kleren, volledig uiteen. Tot zover de waarheid van de realiteit van het sprookje over de illusie van de nieuwe kleren van de Keizer.. Tja, dat krijg je dan, zo’n zin, met waarheid en illusies achter elkaar.. Je zou er een ongemakkelijk gevoel van krijgen, nietwaar? En.. om dat te voorkomen, raden we je aan, het volgende, onderstaande artikel dus NIET te lezen.. Weg met die ongemakkelijke gevoelens, toch?

x
* * *

x

x

x

x
2016 © WantToKnow.nl/be
(mede gebaseerd op WakingTimes.com)

x

Voor een illusionist is het essentieel dat zijn trucs niet worden doorzien door het publiek. En om dit doel te bereiken, kijk bijvoorbeeld eens naar Miind F*ck-performer Viktor Midst, heeft de illusionist het vak geleerd van de ‘afleiding’. Het is dé amnier om zijn publiek weg te houden van de realiteit ‘achter de truc’.  En terwijl het publiek in een soort afleidings-’trance’ is, wordt de misleidende act uitgevoerd. Voor de domme, wordt de realiteit die dán ontstaan is, onweerlegbaar gebouwd op een leugen.

Totdat deze ‘domme’ natuurlijk wakker wordt en beseft dat hij in de maling is genomen en de waarheid áchter deze illusionaire realiteit ontwaart en de strekking beseft. Vooral door het besef dat hij in de maling is genomen..! En dan is vervolgens het blijven hangen in het ongeloof van de illusie, voor degenen die de illusie krijgen voorgeschoteld, vaak comfortabeler, dan de wetenschap van de werking van de truc; de wetenschap van de ILLUSIE..

Wij leven allemaal op dit moment in een illusie met de veronderstelling dat het allemaal écht is wat we beleven. Onze agenda’s zijn volledig gevuld met de zorgen en taken die we onszelf menen te moeten opleggen, omdat we gelóven dat het op deze manier dient te worden gedaan. IEMAND OF IETS WORDEN, die we niet zijn.

En dat is geen ongeluk of toeval..!
En terwijl we worden geindoctrineerd in deze authoritaire, bedrijfsmatige consumentencultuur, die nu het menselijke ras domineert, worden we ‘getraind’ op bepaalde aspecten van deze illusie. Vooral in bijvoorbeeld de onweerlegbaarheid van waarheden (’tja, zo is het nu eenmaal’) en dat het ongepast is, je niet te gedragen op de wijze ‘waarop iets hoort/niet hoort’.. (‘Doe maar gewoon’ en ‘Wat jij vindt is niet belangrjik’)

Psychopaten zijn in staat om mensen op deze wijze te manipuleren. En deze krachten zijn niet altijd ‘van deze wereld’ maar wel ‘in deze wereld’. Getuige bijvoorbeeld het indringende verhaal over mind-control van Marianne, dat we onlangs plaatsten. (HIER) Deze psychopaten verblinden ons. door met niet aflatende inspanningen, barricades op te werpen, van misleidende suggesties en absoluutheden, die bedoeld zijn om het zelfvertrouwen van de mens in hemzelf en de toekomst teniet te doen..!

Een graffiti-tekening van Banksy op de Israëlische muur.

x
Dit is een citaat van de begaafde straatartiest Banksy, van wie je hierboven een graffiti-werk ziet:

“Mensen nemen de kracht weg uit iedere dag. Ze dringen zich op in je leven, kijken je snel even aan en verdwijnen dan. Ze gluren je aan, vanuit hoge gebouwen en zorgen dat je je klein voelt. Ze maken lullige opmerkingen vanuit de bus, dat je niet sexy genoeg bent en dat de leuke dingen ergens anders gebeuren. Ze zijn dan op Tv, waar ze je vriendin een minderwaardigheidsgevoel geven. Ze hebben toegang tot de meest geavanceerde technologie op de wereld, die weinigen nog hebben gezien en ze kleineren je ermee. Het zijn de adverteerders en ze lachen je uit.”

En de wereld van reclame is maar een tipje van de ijsberg. Wanneer we verder kijken, zie je dat de overkoepelende organisatie van het leven, is gecentreerd rond het najagen van illusies en vanzelfsprekende’ gehoorzaamheid aan instituten en ideeën, die in het geheel niet zijn, wat ze zeggen te zijn. Op een uitermate realistische manier zijn wij tot slaven gemaakt. Velen noemen dit ietwat ongrijpbare gevoel van onderdrukking ‘The Matrix’; een systeem van totale controle dat in staat is, in onze geest door te dringen.

En daar individuen zódanig te programmeren, dat ze meelopen in de ‘mainstream’ versie van conformisme, een vorm van realiteit, ongeacht diens ondeugd. We hebben hier de grootste illusies in dit verband op een rij gezet; het zijn de illusies die ons in deze matrix tot slaaf blijven maken. De illusies die zo velen van ons beperken, staan hieronder genoemd. Voor jou, ter overweging.

1. De illusie van de wet, autoriteit en publieke orde..
Voor velen van ons, is het gehoorzamen aan de wet, ingeprent als een morele verplichting. Velen van ons volgen daarom de wetten, die -zo is ons geleerd- democratisch tot stand zijn gekomen. Maar corruptie, schandalen, ondeugden en regelrechte manipulaties tonen regelmatig aan, dat de wetsregels behoorlijk onderhevig zijn aan de ‘interpretatie’ ervan.

En dat er gespecialiseerde bedrijven, organisaties en personen zijn, die zich toeleggen, op het ontduiken of ontwijken (zoals het officieel heet) van wettelijke (bijv. fiscale!) regels , teneinde doelen te bereiken, die moreel en zeker ethisch, totáál in strijd zijn met de geest van diezelfde wettelijke regels..

De wet kan dus buigzaam zijn, vooral voor hen die het vermogen hebben, om de regels te buigen. Niet in de laatste plaats gebeurt dit regelmatig door politici/bestuurders en wetshandhavers ZELF..! In de VS is het overtreden van de wet, door bandeloosheid van de politie, aan de orde van de dag. Justitiële discriminatie viert hoogtij, waarbij donkere mensen veel heftiger worden gestraft door rechters, dan de rijken.

En door de opkomst van de surveillance-middelen, die officieel ‘veiligheid’ voor de burger tot doel heeft, zijn we niet eens in staat meer onze privacy te garanderen. En al die tijd gaat permanente oorlog van de illegaliteit en de Orwelliaanse immoraliteit door in ons leven, daarbij hele naties en culturen uitmoordend. Onze sociale gemeenschap is schijn; het is een illusie die ons ‘op het gemak’ dient te stellen. Wetteloosheid binnen de kaders van de wet…!

De sociale orde is schijn, omdat hij volledig is gebaseerd op conformeren en gehoorzamen aan en instemmen met. Afgedwongen door angst en geweld. De geschiedenis leert ons keer op keer, dat ‘de wet’ net zo eenvoudig wordt gebruikt als een middel tot onderdrukking, sociale controle en plundering (Libië bijv.) en dat daarbij de zogenaamde autoriteit vals is, hypocriet en onjuist.

Wanneer wetgeving zélf de wet niet meer volgt, dan is er dus sprake van wetteloosheid. Dan is er in essentie geen sprake meer van sociale orde, noch van justitiële rechtvaardigheid. De schijn en de valstrikken van de autoriteiten, zijn slechts een verhulling van de waarheid en de huidige wereldorde is gebaseerd op controle en niet op overeenstemming.

x
2. De illusie van welvaart en geluk..
Jezelf volledig vol hangen met dure kleding en juwelen, het verzamelen van dure ‘collectables’, die bedoeld zijn om ‘anderen’ jaloers te maken, zoals menig 19e eeuws monarch het voorbeeld gaf, is een substituut voor wérkelijk welzijn. Het handhaven van de illusie van welvaart, is echter van essentieel belang voor onze economie, doordat diezelfde economie is gebouwd op consumptie, fraude, krediet en schuld.

Het banksysteem is ontworpen, vanuit de top, om ongeëvenaarde rijkdom voor enkelen te creëren, terwijl de rest van het volk breekt onder het juk van ‘persoonlijke belastingen’.. Werkelijke welvaart is een gezond milieu met een overvloed aan gezondheid, geluk, liefde en waardevolle relaties. En nu steeds meer mensen zich verliezen in het najagen van materiële welvaart, als een vorm van zelf-identificatie in deze cultuur, glijden we steeds verder weg van de ervaringen van werkelijk welzijn.

x
3. De illusie van vrijheid en van keuze..
Lees tussen de regels door en kijk naar de kleine lettertjes..We zijn NIET VRIJ; als je ook maar een greintje intelligentie aan de dag legt. Vrijheid is de volledige vrije keuze, terwijl we in de huidige wereld een keuze kunnen maken uit opties, die altijd binnen de perken liggen van een corrupt, legaal belastingsysteem, en binnen de perken van een cultureel geaccepteerde en afgedwongen normen. Multiple choice is geen vrijheid, voor degenen die daadwerkelijke vrijheid nog herkennen.

Je hoeft alleen maar te kijken naar het nepinstituut van de ‘moderne democratie’ waar je in leeft, om een perfect voorbeeld van beperkte vrijheid te zien. Valse keuzes die écht lijken te zijn, maar dat niet zijn. Illusies, dat zijn het. Als je kijkt naar de grootste ‘democratie’, de Verenigde Staten, als ’the land of the Free’, dan zie je wat dit ‘systeem’ behelst. 2 Partijen, Republikeinen en Democraten, die zich in loopgraven verschuilen, corrupt tot op het bot. Door wie nieuwe partijen en nieuwe stemmen opzettelijk worden geblokt, geridiculiseerd en ondergeploegd..

Deze beide partijen uit het tijdperk van de dinosaurussen, zouden de hoop en trots van dit prachtige land zijn..? Het systeem dat haar burgers de illusie van keuze en vrijheid zou bieden, is juist een krachtige onderdrukker van keuze en vrijheid. Omdat het haar burgers dwingt akkoord te gaan, in het ‘landsbelang’, van boeien, kettingen en een halsband, alsof dát de kenmerken zouden zijn van een vrij land..! Nogmaals: multiple choice is wat anders dan pure vrijheid.

4. De illusie van de waarheid..
In onze cultuur is waarheid een gevoelig onderwerp geworden. We zijn zódanig gehersenspoeld dat we geloven dat de waarheid van dat Tv-scherm komt, of uit de radio en uit kranten. Afkomstig van de journalistieke halfgoden die echter feitelijk ook niets anders doen dan het bedrijf dienen, waarvoor zij werkzaam zijn. Daarnaast zijn de overheid en ‘bekendheden’ van Tv degenen die de waarheid zouden brengen. Je zou wel van heel goede huize moeten komen, wil je dátgene wat er beweerd wordt, niet als waarheid bestempelen.

Een grote massa werkt nog steeds op deze wijze, want wat je op de Tv ziet, op de radio hoort en/of in de krant leest, is toch ‘waar’. Anders werd het toch niet gepubliceerd..? Er staan hier op de site genoeg artikelen, die aantonen, dat JUIST officiële nieuwskanalen geïndoctrineerd zijn door geheime diensten, die achter de schermen, op uiterst geraffineerde wijze het ‘nieuws’ bepalen en vooral wat er NIET verteld moet worden..!

x
Kijk in dit verband nogmaals eens naar de laffe oorlog die tegen kolonel Ghadaffi in Libië werd gevoerd.. Om olie en het vermijden van de gouden Dinar. Maar we kregen het verhaal opgediend alsof zijn volk het zat was geworden en er ‘opstandelingen’ waren, die schreeuwden om een ‘regime-change’.. Democratie..! Maar preciés het tegenovergestelde is de werkelijke realiteit. Kijk ook naar de aanslagen van 911 en de vervolgoorlogen in Afghanistan en Irak. De sluwe politieke ratjes, met o.a. de namen Wolfowitz, Cheney, Bush jr en Rumsfeld, die geen ander doelen hadden dan de waarheid verkrachten en hun eigen agenda uitrollen.

En om de zaak in de hand te houden, zijn de krachten-achter-de-schermen continue bezig om onze acceptatie van hun versie van de waarheid te meten en monitoren. En dat terwijl officiële en onafhankelijke journalisten continue enorme gaten in deze gefabriceerde waarheid schieten, lijkt het voor velen een brug te ver, om hun comfortabele illusie te laten doorbreken; zij geloven liever wat het ‘officiële nieuws’ meldt..

De illusie die de machthebbers in stand houden, is zó krachtig, dat het een enorme persoonlijk inspanning vergt, om je los te maken van de kletspraat, die gebaseerd is op uiterst geraffineerde verhalen van sluwe spindocters. En nogmaals: het is dan vooral de cognitieve dissonantie (HIER) die mensen bij ZICHZELF dienen te overwinnen, VOORDAT er ook maar een beetje sprake kan zijn van een Open MInd en het voor jezélf afwegen van de voors- en tegens.

En je daarbij vooral niet laten leiden door de geraffineerde manipulaties op dit terrein van de powers-that-be.. Want dat we vanaf onze geboorte, totaal door de mangel zijn gehaald, door het continue presenteren van leugens-voor-waarheid, zal je hopelijk duidelijk zijn. In dit kader is de uitspraak van Osho (Baghwan) natuurlijk uiterst indringend.

6. De illusie van tijd..
Er wordt je wijs gemaakt, dat ’tijd-geld’ is.. Maar dat is natuurlijk een leugen..Het gaat toch om jouw leven, die ’tijd’.. Je leven is een voort-durende manifestatie van het NU.. Als je even de moed hebt om áchter de wereld te kijken van de 5 officiële zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen), áchter de wereld waarin we getraind zijn, om te werken met de agenda’s, de klok en de verschrikkelijk-onnatuurlijke Gregoriaanse kalender, zul je zien dat oneindigheid zich presenteert. Tijdloze oneindigheid, waar een mensenleven een tijdloze ervaring is en geen periode van zus-en-zoveel jaren..

Iedere ziel is een onderdeel van deze oneindigheid en hierin zijn we onverbrekelijk met elkaar verbonden. De grote illusie die ons wordt voorgeschoteld, in dit tijdsverband, is dat het leven op DIT MOMENT eigenlijk net van belang is. Dat we het verleden dienen te zien als ‘beleefd’ en niet meer te veranderen, en alleen kan worden vergeten.. We krijgen opgediend dat de toekomst verreweg belangrijker is dan dat verleden en -LET OP- zelfs het NU. Mogen wij je in dit verband terugbrengen naar dat NU.. Je het cadeau van het NU aanreiken, met dit Engelstalige vers:

En precies zoals de illusionist, die onze aandacht afleidt, om zijn truc te doen, is het tijdsconstruct voor mensen te ingewikkeld om te doorvoelen, zo denken ze. Dus vertrouwen ze op de illusionist, die een toch een ‘acceptabel verhaal’ vertelt.. We worden daardoor weggeleid van het meest wezenlijke, richting de toekomst. Maar die toekomst is altijd ‘morgen’.. We vergeten daardoor NU te leven, NU te beslissen en NU te dóórleven. We worden daardoor -en dat was preciés de bedoeling van de truc..!- weggevoerd van onszelf.

De ene ná de andere angstzaaier en advertentie komt op ons pad, die onze illusie bekrachtigt.. ‘Zorg voor de toekomst’.. En zolang je maar focust op die ’toekomst’, de ‘dag van morgen’, ben je niet in het NU.. Je tovert jezelf daarvan ZELF weg..! Zéker als je nog eens wordt bang gemaakt, door die angstzaaiers. Zij vertellen je over hoe ‘scary’ die toekomst er dan wel niet uit zou kunnen gaan zien.. Dát wil je toch zeker wel voorkomen..? En dan.. Tja, dan ben je uit je kracht en probeer je toekomstige ‘nare situaties’ uit te bannen.

We zijn het meest gelukkig, wanneer het leven ons niet gevangen zet, kadert binnen de grenzen van illusies… Dáár komen we tot ons recht, wanneer ‘flow’, ’toeval’ of ‘spontaniteit’ zich manifesteren mag en KAN.. Die momenten en posities geven ons het meeste kans om méér over onszelf bewust te worden. Het is een diepe valkuil in het leven, om het NU-moment te verruilen voor toekomstfantasieën over de afwezigheid van angst.. Angst hoort bij het leven; het is wellicht de essentie van het beleven van het onbekende..

Het immense, tijdloze moment van spirituele vreugde wordt gevonden in momenten van meditatie, vaak in de natuur, in de stilte. In de zogenaamde ‘contemplatie’-momenten.(HIER), dáár waar we in staat zijn, onszelf te voelen, doorvoelen en niet worden afgeleid door de kwekkende gedachten van onze linker-hersenhelft. Het bestaan van die momenten, is het bewijs van het tijdsconstruct, dat we door de sluwe illusionisten van ‘deze tijd’ krijgen opgediend.. Het is beslist overbodig in het beleven van de menselijke ervaring..!

Het leven draagt geen prijskaartje.. Want als tijd geld is, dan zou het uit te drukken zijn in dollars of euro’s. Als die dalen in waarde, dan zou het leven ook dalen in waarde..? Toch? Dus het gegeven dat tijd geld is, is een illusionair construct. Want het leven is onbetaalbaar..!

6. De illusie van afgescheidenheid..
Op diep strategisch niveau, speelt de tactiek van ‘verdeel-en-heers’ de hoofdrol in de operationele procedures van manipulatieve leiders en binnendringende legers, maar het bekrachtigen van de illusie van afgescheidenheid, gaat nog veel dieper dan deze ‘verdeel-en-heers’-tactiek. Het gevoel in veel mensen van afgescheidenheid, is een programma, dat wij als individuën ingeprent krijgen. Al vroeg in ons leven horen we, dat we in competitie zijn, met onze medemens, en met alles om ons heen..

Zelfs onze buren en/of buurlanden zijn ‘anders’ en zelfs je familie en je ouders zijn ‘afgescheiden’ van jou als individu. Het gaat daarbij om wij-tegen-hen, of ik-tegen-jou in het extreme. Deze geflatteerde realiteit van ‘een ander te zijn’ en ‘daardoor’ afgescheiden, doet veel geweld aan de realiteit in deze wereld. Waar ALLES ONVERBREKELIJK MET ELKAAR IS VERBONDEN…! Zonder schone lucht, zonder helder water en een gezonder grond kunnen we niet overleven, maar sterker: bóven dit alles gaat het om een diep-geworteld gevoel van gemeenschappelijk leven, omdat we anders niet overleven.

Zonder deze illusie van afgescheidenheid, zou het EGO van mensen én het gevoel ‘alles onder controle’ te hebben, niet zo opspelen. En juist door het gevoel van afgescheidenheid steeds maar weer te bekrachtigen in de maatschappij, doen we dat IN onszelf ook als een realiteit. Maar hoe heftig zijn we in deze illusie onszelf kwijt geraakt..? En zien we niet dat dit gevoel alleen hén dient, die ons van elkaar isoleren en tot slaaf hebben gemaakt. SAMEN staan we STERK..

Conclusie
De 6 grote illusies, die we hier hebben genoemd,worden ons voorgeschoteld, in de grote campagne om ons aan te sporen tot blinde volgzaamheid aan de machinale werking van de matrix, waarin we ons bevinden. In de pogingen van dit systeem om ons te ONTKRACHTEN, verlangt dit systeem van de mensheid, een totale gehoorzaamheid en medewerking. Maar laten we NOOIT vergeten, dat dit allemaal één groot ‘verkoopverhaal’ is. Een verhaal dat zélf een illusie is, gebaseerd op iets wat ons verkocht dient te worden, maar wat we in onze essentie HELEMAAL NIET wensen te kopen..

Besef echter dat bij de kracht van de schepping, de dwaling hoort. Vergeef jezelf, dat je bent afgedwaald en dat nu je wakker (aan het worden) bent; dat je de kracht hebt hervonden om niet wéér in dezelfde valkuil te vallen. Want die bracht je nergens, dan dieper bij jezelf.. Op zich een waarde-volle ervaring…

En vergeet nooit, dat het streven naar waarheid, de zg. ‘waarheidsvinding’, óók een vorm van Liefde is. Van medemenselijkheid en compassie. Geen zoete vorm van liefde, maar ’n ‘kale’ en vaak ook een harde, pijnlijk-confronterende vorm van liefde. Want Liefde vraagt om de ‘kern der dingen’. Pas dán kan deze kern zich naakt en in essentie tonen. Een liefde, die ná het doorleven en doorvoelen ervan, een voldoening schenkt, die nergens anders te bereiken valt.. En besef dat dwaling op basis van deze illusionaire leugens, ons niet verder van ons doel brengt, maar slechts een ’tijdelijke’ afleiding is, in de ultieme manifestatie van deze eerlijke, oprechte Liefde.

x

* * *

x

 

32 gedachten over “Deze 6 illusies houden ons in de slavernij-matrix..!

 1. Deze week heeft onze regering zelf minimaal twee grondwettelijke regels overtreden en zij gaan gewoon verder ondanks het toneelstukje van stemmen in de beide kamers door mensen zonder ruggengraat.
  1. de donorwet aangenomen wat in strijd is met artikel 11 van de grondwet.
  Volgens de kamer is er alleen iets toegevoegd wat volgens hen geen wetsverandering zou zijn.
  Onzin men voegt iets toe om daar gebruik van te maken en dat doen zij dan ook maar dan is wel degelijk de wet op slinkse wijze aangepast.
  2.Halbe Zijlstra is dan wel afgetreden maar de kamer werd telkens voorgeschoteld dat hij een FOUT had gemaakt terwijl hij GLASHARD HEEFT GELOGEN MET EEN DOEL.
  Dat is nog niet het ergste want RUTTE was al een week of drie op de hoogte en had dat met de kamer moeten delen en dat heeft hij niet gedaan en daarmee heeft hij de grondwet overtreden en zou hij gedwongen moeten worden om af te treden.
  Waar zijn nu al die rechtsgeleerden en ordehandhavers?
  Waar is de solidariteit van Rutte ten opzichte van Halbe Zijlstra? Zelfs Fred Teeven trad uit solidariteit af nadat Opstelten was opgestapt (beiden ook weer VVD ers).
  HOELANG LAAT HET NEDERLANDSE VOLK DEZE CRIMINELEN NOG REGEREN?
  Wat betreft die donorwet dat is een stap terug in de tijd vooral voor mensen die zelf om wat voor reden dan ook niet kunnen kiezen,ik denk hierbij aan mensen met geestelijke beperkingen waardoor de ouders nu gedwongen een keuze moeten maken wat ook weer in strijd is met artikel 11.Eerst werden gehandicapten gedwongen uit de sociale werkplaatsen gehaald omdat er geen geld voor was en werden zij als werkkrachten (met behoud van uitkering) in gewone bedrijven te werk gesteld en zieken die van dokter naar dokter lopen en genoeg aan hun ziekte hebben moesten eveneens aan het werk gezet worden (eveneens vaak met behoud van uitkering) nadat ze eerder door het UWV zelf gedeeltelijk waren afgekeurd zodat het bedrijfsleven zich van deze mensen kon ontdoen.Ik vraag me dan ook werkelijk af of zieken,ouderen en gehandicapten in de jaren 40-45 vorige eeuw niet humaner werden behandeld want toen werden ze niet misbruikt maar gelijk afgevoerd.

 2. Het gaat nog verder en ja ik ben boos.
  De politie en beleidsmakers.
  Allereest dit is GEEN OPROEP TOT HAAT OF GEWELD.In een democratisch land waar vrijheid van meningsuiting ZOU zijn mag ik een MENING hebben en delen wat ik hier dan ook doe en NIET MEER DAN DAT.
  De politie heeft niet zo,n mooie geschiedenis en zo het zich laat aanzien hebben zij daarvan/uit niets geleerd.Deze week kreeg ik een brief over het gebruik van WhatsApp buurtpreventiegroepen waarbij vermeldt werd dat dat steeds populairder wordt.Deze groepen zijn de extra ogen en oren van de politie stond er maar (en nu komt het)ZODRA U IETS VERDACHTS ZIET OF HOORT,ZOALS (VERMOEDENS) INBRAAK,OPLICHTING,VERNIELING,STRAATROOF,BEDREIGING OF MISHANDELING DAN KUNT U EENVOUDIG EEN MELDING MAKEN IN UW WHATSAPP-GROEP.OP DIE MANIER IS IEDEREEN BIJ U IN DE BUURT GELIJK OP DE HOOGTE.ER zijn mensen voor minder tegen de muur gezet bv NSBers.Het zou een burgerinitiatief zijn wordt geschreven.Ik heb gereageerd (NIET AANGEMELD) en gevraagd of zij beseffen dat wanneer men melding maakt waarbij later blijkt dat deze gemelde persoon onschuldig is hoeveel ellende dat voor deze persoon betekend.
  Toen kreeg ik als antwoord: Het is een landelijk initiatief en NIEMAND IS VERPLICHT mee te doen.Gemeente en politie zijn op de hoogte.Verder kreeg ik als antwoord dat het niet haar initiatief was.Verder werd geschreven: Mij is gevraagd dit te beheren door de DORPSRAAD en er is over gesproken met de wijkagent.
  Conclusie.
  Onder de noemer burgerinitiatief wat landelijk ondersteund wordt door politie en gemeenten wordt gewoon een oproep gedaan om elkaar te verraden op basis van vermoedens dan nog wel.
  Wie neemt de verantwoording wanneer een onschuldig persoon het slachtoffer wordt? Dit is gewoon een landelijke oproep gesteund door gemeenten en politie waardoor boze buurtbewoners wel eens over de schreef kunnen gaan waardoor onschuldigen ernstige gevolgen zouden kunnen onder vinden.
  Wie zitten er in die dorpsraden en waar halen zij het recht vandaan dergelijke initiatieven te verzinnen en door te voeren?
  Onkundigen die totaal geen notie van de geschiedenis hebben lijken hier besluiten te nemen waardoor de geschiedenis zich kan gaan herhalen.
  Wat betreft de onfrisse praktijken van de politie van toen waar naar nu blijkt kennelijk geen lessen uit zijn getrokken de volgende verwijzingen.
  https://www.parool.nl/opinie/jodenjagers~a2953620/ u kunt ook opinie Theodor Holman over jodenjagers intoetsen als de link niet werkt.
  https://www.groene.nl/artikel/een-hollandse-historikerstreit

 3. De Nederlandse staat en de EU is één grote roversbende en de EU wil nu nog meer geld van elk land dat lid is stond gisteren op NOS teletekst maar eerder is er ook al over gesproken en geschreven onder andere in een Duitse krant.
  https://nos.nl/artikel/2202546-ep-voorzitter-geld-voor-eu-verdubbelen-europese-belasting-invoeren.html
  De EU wil een eigen politie,leger en meer geld waarvan ze vaak niet eens verantwoording kunnen afleggen en sterker nog zij zijn het niet verplicht.Eigen regeltjes van een bende ongure typen die niet eens gekozen zijn.Waar heeft Rutte overal voor getekend ook dat gebeurd niet voor niets achter gesloten deuren en belangrijker nog waar gaat hij nog voor tekenen?
  Gemeenten staan weer op het punt hun gemeentelijke heffingen te versturen en hun waterschapsbelasting want ja ze moeten toch hun dure salarissen eruit halen en de rest afdragen aan de schatkist waarna de EU weer een naheffing kan sturen wanneer het beter gaat met de economie dan zij quasi dachten.
  Eerder was er toch ook al sprake van dat er één Europese minister van financieen moest komen?
  Politie onder bevel van de EU
  Leger onder bevel van de EU
  En één minister van financieen onder bevel van EU
  Vind u niet dat ze veel eisen voor een NIET gekozen instantie?
  Waarom hebben de geallieerden gevochten tegen Hitler die ook één rijk wilde?
  Het wordt dan nu wel niet een Derde rijk maar een EU rijk lijkt mij.

 4. Gemeenten en politie roepen mensen op om bij vermoedens mensen via de WhatsApp club te melden met alle risico,s van dien .Dat is natuurlijk onzin want iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen.Het is ook de taak van politie en justitie om dat te bewijzen.De Duitsers hadden de Gestapo om de burger in de gaten te houden en die hadden ook hun verraders.

  Camera,s door u zelf betaald van belastinggeld houden u ook in de gaten (het moet niet gekker worden).Helaas het wordt nog gekker gewone hardwerkende burgers worden:

  1.bestolen door veel te hoge belastingen te moeten afdragen aan de staat.Ik weet nog goed in de jaren 1980 waren mensen nog gelukkig en toen hielden zij nog wat over om te kunnen genieten het gedonder is begonnen na de komst van de EU en hun Euro.
  2.Ook het afnemen van uw en mijn vrijheden is toen begonnen als voorbeeld noem ik bv het rookbeleid,ze geven totaal niets om u alleen om winst voor banken,multinationals en hun aandeelhouders waar ze uw geld voor nodig hebben wat ze dus via belastingen afpakken.
  2008 Banken werden met miljarden “overeind “gehouden” van ons geld ,dan kun je je natuurlijk afvragen of banken wel met geld kunnen omgaan maar ook wanneer daar twijfel over is de staat ze nog meer geld geeft.
  3. Alles moest geprivatiseerd worden wat ook weer goed is voor de verzekeraars en andere criminele instellingen en hun aandeelhouders.
  4. Dat de overheid aan de kant van de banken en multinationals staat en NIET aan de kant van de burger is wel duidelijk want werd een topman van Shell niet door Halbe Zijlstra in bescherming genomen? Heeft dat Halbe Zijlstra z,n kop niet gekost?
  Lafaard Rutte neemt ook zijn verantwoordelijkheid niet want hij is toch uiteindelijk verantwoordelijk voor wat het kabinet doet of niet?
  5.D 666 eh sorry nou ja de D is de vierde letter van het alfabet tel daar die twee 66 bij op en je hebt 666 je kunt ook gewoon zeggen de partijvan de dood dat hebben we van de week gezien met de aanname van de Donorwet doormiddel van grondwettelijke overtredingen.

  Was het ook niet zo dat Pechtold iets met kunst te maken had en dat hij veilingen bezocht?
  Dat brengt mij dan weer bij de aanschaf van twee schilderijtjes die door Nederland en Frankrijk van belastinggeld aangeschaft werden voor 80 miljoen per stuk (en dat terwijl onze ouderen in hun eigen vuil mogen creperen)?Vanwie werden die schilderijtjes ook weer gekocht ? ach natuurlijk van de familie Rothschild dat is waar.
  6.De Eu geeft miljarden uit aan Turkije om “vluchtelingen” tegen te houden terwijl onze regering de Turken zit te sarren met hun genocide erkenning en dat is niet slim.Ook worden onze grenzen niet gesloten waardoor de EU zichzelf chantabel maakt want wat als Erdogan de “vluchtelingen” gaat doorlaten? Wie verdedigd dan de burgers en gezinnen van militairen die in het buitenland zitten? Er doen ook geruchten dat Soros achter de vluchtelingen stroom zit deze miljardair schijnt er behagen in te hebben om met “zijn geld “landen te ontwrichten zoals dat in Oekraine is gebeurd waarna ze een regering hebben geinstalleerd die op hun hand is.
  7.Wie de protocollen van Sion erbij pakt en leest komt erachter dat het meeste van onze ellende zo gepland is.Zo wordt beschreven dat ze gebruik van terreur en chaos maken dat is gebleken MKB moet kapot vandaar die schandalen met fipronil en van de week onterechte blokkeringen bij veehouders de visserij is ook kapot gemaakt want ja alleen de multinationals moeten over blijven.Door digitaliseren en automatiseren komen goed willende mensen op straat te staan waarna ze door daarna op hun uitkering te korten vaak kwijt raken waarvoor ze hun werkzame leven hebben gewerkt.
  Het is wel goed voor de staat en hun aanhang zoals banken en multinationals natuurlijk. En dan hebben ze ook nog het lef mensen zogenaamd met behoud van uitkering te dwingen te gaan werken (terwijl deze mensen altijd betaald hebben voor hun eventuele uitkering via sociale lasten en belastingen) Waar halen ze het gorre lef vandaan?
  Maar dat is niet genoeg ook zieken en gehandicapten worden niet gespaard deze mensen kunnen ingezet worden als goedkope krachten levert lekker op toch?
  8.Fake nieuws dat willen ze tegengaan wat gewoon onmogelijk is want wanneer er nieuws is weet alleen de brenger van dat nieuws ervan anders is het geen nieuws.

  Telkens dat weet je zo langzamerhand al op voorhand zijn de Russen schuldig aan alles zonder dat daar door de MSM bewijs voor wordt geleverd maar ook niet door oa de staat zelf.
  Wat ook vreemd is is dat ze nooit op een site als deze reageren (behalve dan dat ze ze het liefst zien verdwijnen) en daar doen ze hun best voor.Waarom gaan ze niet gewoon met ons in gesprek want dan kunnen ze ons ongelijk aantonen toch?Waar zijn ze bang voor?
  Leest u aub de protocollen van Sion en vergelijk dat met wat er allemaal gebeurd is en er gaat een wereld voor u open.

 5. We leven in een collectief met allerlei gradaties in newustzijn. Sites als deze brengen kennis inzicht en bewustzijn in het beste geval. Mensen die zich aangetrokken voelen tot deze informatie zijn vaak al een eind op weg en de meesten weten van de hoed en de rand. Maar dat is lang niet bij iedereen zo. Toch vormen wij allemaal het collectief en de samenleving kleurt zich dienovereenkomstig. Nu ben ik zelf ook van het soort wat met een innerlijk brandend vuur het collectief denkt te moeten ‘bijspijkeren’ opdat de inzichten en kennis zich vergroot in de hoop dat daardoor ook de gedragingen van het collectief zal verbeteren. Misschien vanuit altruisme of puur zelfbehoud. Maar dat heb ik in de in de jaren dat ik leef maar heel mondjesmaat zien veranderen.
  Als een maatschappelijke plaag zie je veel mensen weggedoken in het blauwe licht

 6. We leven in een collectief met allerlei gradaties in bewustzijn. Sites als deze brengen kennis inzicht en bewustzijn in het beste geval. Mensen die zich aangetrokken voelen tot deze informatie zijn vaak al een eind op weg en de meesten weten van de hoed en de rand. Maar dat is lang niet bij iedereen zo. Toch vormen wij allemaal het collectief en de samenleving kleurt zich dienovereenkomstig. Nu ben ik zelf ook van het soort wat met een innerlijk brandend vuur het collectief denkt te moeten ‘bijspijkeren’ opdat de inzichten en kennis zich vergroot in de hoop dat daardoor ook de gedragingen van het collectief zal verbeteren. Misschien vanuit altruïsme of puur zelfbehoud. Maar dat heb ik in de in de jaren dat ik leef maar heel mondjesmaat zien veranderen.
  Als een maatschappelijke plaag zie je veel mensen weggedoken in het blauwe licht maar kennelijk niet beseffende dat heel veel echt ter zake doende informatie één stapje verder is dan het doelloze liken van de zoveelste selfie van wie dan ook.
  Ze willen het niet weten!
  Ik ben dan ook sterk overtuigd dat we leven te midden van groep 3-4-5 mensen, waar er overigens de meeste van zijn. De mensen van een groep 6-7-8 niveau zijn zwaar in de minderheid. Vooral de groep 8 mensen vervelen zich kapot! Ze willen graag door en hebben de onnozelheid van de lage groepen onderhand wel gezien.
  Maar ze blijven tegengehouden worden door de onwetendheidsmatrix en dat zie je aan de reclames, de politiek in het algemeen en de schaapachtigheid rond religie en dogma’s. Niet dat de groep 3-4-5 mensen minderwaardig zijn want die oudere groepen waren daar eerst ook! En ooit komen die groep 3-4-5-6-7 mensen ook in groep 8.
  Maar voorlopig worden ze bewust in het klasje gehouden en ergeren en vervelen zich kapot.

 7. Ik kan het niet geloven want dat kan niet Timmermans zegt in deze aflevering dat de Nederlander best bereid is ietsje meer aan de Eu te betalen/af te dragen.Hij praat maar over 2 miljard meer tenslotte.Rutte zou het goed moeten uitleggen dat is alles wat er voor nodig zou zijn maar Rutte gaf geen antwoord tijdens zijn bezoek aan Merkel toen iemand ernaar vroeg.
  Wanneer de Nederlander meer aan Brussel moet betalen houd hij/zij minder over om koffie te kopen maar niet volgens Timmermans want hij zegt (echt waar) in plaats van een half kopje koffie te drinken moet hij/zij dan maar een driekwart kopje koffie drinken maar dat is toch meer?
  http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/425208/Nieuwsuur.html alleen al wanneer hij zegt ietsje meer terwijl hij over 2 miljard praat zegt genoeg over deze man en hoe ze in Brussel over geld denken lijkt mij.Ongelofelijk.

  1. Arnold2 – 10 :
   Nederland ondervindt nu ook wat de Vlamingen al zo lang moeten ondergaan. De EUSSR is immers een België in het groot. Brussel is het zwarte gat, waar het geld spoorloos in verdwijnt. Dit alles kan alleen gebeuren met behulp van “politiekers” die de belangen van hun volk verraden en verkopen. Bij dit alles komt dan de kanker van de fraude en corruptie. De EUSSR is een zinkende Titanic, met een nep euro, en bergen schulden. De banken van de Euro zone hebben bijna 1000 miljard euro non performing loans = lees waardeloze rommel, in hun balansen. De ECB is een gigantisch Ponzi systeem.
   https://www.bestebank.org/centrale-banken-casino-ponzi/
   De ECB maakt dan nog voortdurend geld bij, gemaakt uit gebakken lucht, om tijd te kopen. Ondertussen zitten we opgescheept met een sluipende inflatie, en nul- of negatieve rentes op de spaargelden… en ook hier worden we geruisloos geplunderd. Ik zie hier het gevaar, namelijk een “hyperinflatie” om de schuldbergen te doen wegsmelten als sneeuw voor de zon. (cfr. deze van de Weimar republiek), gepaard gaande met een “depressie”. Of zwarte ellende. De MSM werken intussen mee aan de “cover-up” en verspreiden de “goed nieuws” show. Een recente analyse :
   https://kingworldnews.com/greyerz-pandoras-box-and-disastrous-worldwide-consequences/

  2. Sub Rosa 1.
   Ook daar werken ze bewust naartoe want ze zullen toch hun moedwillig veroorzaakte schulden van het desbetreffende land terug eisen (denk aan de Grieken) en dat zal problemen geven waardoor ze denken eisen aan de bevolking te kunnen gaan stellen.
   Heel die EU,ECB en het IMF hebben dat zo gepland vandaar dat Juncker al feest vierde
   https://www.youtube.com/watch?v=XPgiI46FCDU Dit heb ik ook in een boek gelezen van Willem Middelkoop dacht ik.

 8. Ik denk dat het allemaal niets uitmaakt wie wat uitspookt of doet. Al weten we alle namen van de slechte mensen, al weten we al de daden en agenda’s, het maakt, volgens mij niets uit.
  Je kunt ontleden tot je een ons weegt. Men kan politici de maat nemen, de slechteriken ontmaskeren, alle verborgen agenda’s weten, het maakt niets uit. Ja, een beetje, je kunt je met de informatie een beetje beschermen, maar of het iets oplost? Ik denk het niet. Er zijn zóveel clubjes, groepen, en noem maar op, die allemaal zo hun agenda hebben, -al heel erg lang, misschien wel eeuwen- je kunt er weinig aan doen.
  Ja, elkaar helpen, dat weer wel. Als je dat tenminste leuk vind om te doen, -ook al druist dat tegen de natuur in, denk ik, en daarom werkt dat ook niet- maar delen en een beetje aardig voor elkaar zijn is al heel wat.

  Maar.. wat is de ultieme oplossing voor het hier en nu?
  Ik denk dat ik dat een klein beetje weet, dankzij mijn medemensen die dat ook weer uitgezocht hebben. Mensen zoals Jezus, Krisnamurti, Boeddha, Osho, en anderen. De oplossing die velen bieden is, denk ik, gelegen in bewustzijn. Bewustzijn (en dan heb ik het niet over wat hier normaal onder verstaan wordt), zelfbewustzijn, bewustzijn dat je . . . LEEFT.
  En dit bewustzijn dan proberen uit te breiden. Proberen het kaarsvlammetje van je geest aan te wakkeren met levensadem. Met levensadem die een ieder heeft.
  Zelfbewustzijn (eigenlijk bedoel ik dat als ik bewustzijn schrijf) is een gave van de heilige (geheelde) geest. Vroeger noemde men heel heilig. Heel zoals in geheeld. Dat wil zeggen dat de geest (ons bewustzijn) normaal een beetje ‘stuk’ kan zijn. Hij (zij) kan verward zijn met de dingen van de dag, met het kwade van andere, met hersenspoeling enzovoorts. Tenminste, dat denk ik te weten.
  En daarom is het (voor een goedwillend mens) denk ik, belangrijk dit gegeven te beseffen, te begrijpen, en er iets aan te doen.

  De illusies van de ‘realiteit’ is ons ego. Dat is onze waarneming en invulling van de realiteit. En dat schort er bij velen aan.
  Maar aangezien bovenstaande nogal lastig is om te begrijpen, weet ik uit ervaring en ondervinding, lijkt het mij goed om een goede meester te vinden.

  Zonder een goede uitleg over de werking van de geest is het tamelijk lastig te begrijpen. Daarom zoeken mensen het vaak ik in de verkeerde richting.

  Ik lees hier vaak de verzuchting dat de medemens de narigheid niet willen aanhoren. En dat lijkt me logisch, niemand zit te wachten op ‘gezeur’, wat het in hun ogen wel moet zijn, denk ik. Maar. . . , wat wel een ieder, die van goede wil is, kan doen, is zijn eigen geest helpen te ‘verlichten.

  Als je je eigen geest aanwakkert tot een levende bron van inzicht en aandacht (liefde wil ik het niet noemen wegens besmetting van dat woord), dan doe je tenminste iets opbouwends.

  Denk ik tenminste.
  Want. . . er veel narigheid zijn, één ding kan de boze wat lastiger, lijkt het, en dat is voorkomen dat men de geest verlicht met wijsheid en (liefde).

  Ik weet en besef dat mijn woorden in te vullen zijn met waardes en oordelen zoals ik ze niet bedoel, maar weet: ik schrijf niet om te winnen, maar schrijf om te delen wat ik heb ontdekt. Ontdekt uit de woorden en daden van goede mensen. Ontdekt uit scherpe geesten met een helder verstand en met een goed hart, want daar gaat het om, een goed hart.

  Met groet en met de hoop op uw geluk en inzicht.

 9. Weer die schrijffouten. Hopelijk komt het toch over. Volgende keer eerst eens opslaan en zélf lezen. Anders zie ik mijn fouten niet.

  ‘En dat schort er bij velen aan.’ moest zijn:
  En dat schort er bij velen aan: het juist ‘zien’ van de realiteit. Onze waarneming is vaak fout, denk ik. Wij hebben vaak niet geleerd om juist waar te nemen. Dat is iets dat je niet op school of in de kerk of thuis leert. Waarnemen (schouwen) is eigenlijk meesterwerk. De meester heeft zuivere ogen, een zuiver hart en een zuiver geweten, een zuivere geest en een helder verstand met de JUISTE (excuses voor de hoofdletters) kennis.
  (Maar goed nu weid ik teveel uit. Dat moet de meester juist uitleggen.)

  ‘Want. . . er veel narigheid zijn…’ moest zijn:
  Want. . . er KAN veel narigheid zijn…

  Tenslotte.
  Het is dus wel goed, vind ik, om zaken te weten zodat men daar zijn voordeel mee kan doen, zoals gegevens betreffende gezond eten en drinken en dat soort zaken, maar er is ook meer. En dan bedoel ik meer op spiritueel (geestelijk, dat is de ‘persoon’ in jou, jouw verstand, jouw gevoel, jouw besef en andere zaken) gebied. Daarom trouwens, heb ik het land aan bijgeloof zoals kaartjes, gedoe met psychische dingen, kleurtjes doen noem ik het maar, of denk aan andere bijgeloven. Allemaal gedoe om helemaal niets. En dat wél zonde, vind ik. Want je kunt je tijd maar één keer gebruiken.
  Daarom vind ik bijzaken eigenlijk zonde. Omdat het tijd kost die je beter had kunnen gebruiken, maar dat besef je (soms of niet) later.

  Dus én én. Een gezond lichaam én een gezonde geest.
  En dan moet je dus wel weten wát een gezond lichaam is (of hoe je dat houdt of weer terugkrijgt) én wát een gezonde geest eigenlijk is. Wat is een gezonde geest? Dat is de vraag.
  Jezus in de Bijbel vind ik een zeer goede geestelijk ‘uitlegger’. Maar er staan ook zaken in dat boek dat ik dan weer niet begrijp, of waar ik het niet mee eens ben. De kunst is misschien om de waarheid zelf te zoeken. Want misleiders zijn er velen, denk ik. Daarom is het nog beter om zélf de waarheid tussen de regels te lezen, dan om een misleider als meester (leraar) te hebben. Maar dat spreekt.
  Dus ik lees wel veel maar probeer uit het vele kaf het koren te vinden. Wat een leuke is is deze: Aan de vruchten herken je de boom. Wát een mens ook zegt, schrijft of doet, als de resultaten van zijn uitingen niet juist zijn, dan zijn de intenties ook niet goed.
  Dus kijk niet wat ze zeggen, maar kijk naar de resultaten. En als de vruchten slecht zijn, dan deugt de boom dus ook niet.

  (Ik lijk wel een dominee. Maar ja, kan ik er wat aan doen dat er in dat boek (de Bijbel) goud voor de ziel is te vinden?)

  Dus, nogmaals, laat je niet verleiden teveel aandacht aan dat kwaad (want dat ís er wel degelijk, en ook tamelijk veel) te besteden en vergeet je eigen geluk niet te koesteren.

  Want, het is makkelijk gelukkig te zijn als alles goed gaat, de kunst is juist om gelukkig te zijn in barre tijden. Eerlijk, dat is de meester. Die weet zijn eigen geluk te creëren. Of te koesteren en evt. uit te dragen, als die aardig is.

  Want, dat zeg ik uit ervaring, de narigheid kan het geluk verduisteren. Maar aangezien de waarnemer in je altijd IS . . . kún je begrijpen dat die (eigenlijk) uitstijgt boven de aardse toestand. De waarnemer (in je) is gewoon.

  Een goede leraar kán je dit uitleggen en met veel oefenen kun je de kunst baren. Want oefening (en de juiste kennis) baart kunst.

  Dát is spiritualiteit en dát zou je volgens mij moeten ontwikkelen.

  Oh ja, en veel aandacht geven aan het juiste, want: Overal waar je aandacht aan geeft groeit, zou je kunnen stellen, simpel gezegd. Dus geef de aandacht aan het goede.

  En laat het slechte het slechte, dat heeft genoeg aan zichzelf en zijn volgers, maar geef het geen energie. Zeker niet als je er niets mee opschiet, zou ik willen zeggen. Gewoon T.V., radio en alles WEG. Geen slechte invloeden meer.
  Geen film, muziek, radio, tv, boeken en andere foute bronnen. Maar zoek goede info.
  Aan de vruchten ken je immers de boom?

 10. Els Borst werd voor haar deur vermoord door een junk. Hij nam alleen haar computer mee, terwijl er toch heel wat te rauzen moet zijn in het huis van een ex-minister. Mijn eerste reactie was….”spijtoptant vanuit haar rol als minister van Volksgezondheid en de manier waarop ze zich heeft laten manipuleren door de gifmengers, cq farma-tuig”.
  Later hoorde ik dat ze iets tegen Pechtold heeft gezegd, die laatste ochtend van haar leven, over de pedo’s in de regering…..dat ze niet langer wilde zwijgen.
  Dat was haar laatste dag.
  Micha Kat had het er over dat er twee van die pedo-vetlappen in de top van D66 zitten. Die is gevlucht inzake deze smurrie omdat hij het risico liep omgelegd te worden.
  Demminck is vrijgesproken van verdere rechtsvervolging……(wie kon hij meeslepen in zijn ondergang?)
  Kalsbsfleisch is met stille trom vertrokken van het Ministerie van Justitie…..was een vriendje van Demminck, rechter en verder helemaal niet corrupt.
  Hoe dan ook…..mijns inziens is Els Borst daar een afgerichte junk omgelegd door hetzelfde groepje dat Pim afknalde omdat hij gevaarlijk werd. Alleen haar computer met al haar info was weg en nooit meer teruggevonden.
  En maar bekeuringen laten uitdelen door stomme honden aan het lijntje…..zielloze belastingophalers op je dak sturen….dat hoerige bankentuig blijven dekken wat kapitalen verdiend aan iedere crisis die ze veroorzaken…..failliete landen overeind houden omwille van die vuile reet op het EU pluche…….door giftige rotzooi middels chemtrails emo-blokkades creëren in onze hersenpan………rechters die zaken van burgers blijven verdagen zodra die burger met de grondwet in de hand zijn souvereiniteit bespreekbaar maakt……….hoelang moet ik nog doorgaan?………nagalase als kankerverwekker op lange termijn mee in het vaccinatieprogramma, (wat ze het liefst verplicht zouden willen stellen) en de artsen die dit konden bewijzen zijn stuk voor stuk vermoord.
  Je zou er depressief van worden.
  En ja…..trek je muil te ver open, en je wordt van je leven beroofd door die zielloze rotschoftentroep van de VVD en de rest van dat tuig wat aan die slippen hangt.
  Je zou er depressief van worden.

  Nu is dit al heel lang aan de gang……duizenden jaren al. Dat Vaticaan is ook machtsblok van dat soort. Jezus (zo die al bestaan heeft) moest eerst een slordige drieëneenhalfhonderd jaar bestorven wezen, voor die grondleggers van die puntmutsentroep middels hun concilies met grof geweld de waarheid in de hol van de burgers frommelden. De grote boekverbranding in de middeleeuwen en de uitroeiingsslag van iedere vorm van zinvolle zelfkennis middels heksenverbranding, etc etc……tot alles zijn ze in staat om die machtsposities overeind te houden. Nu vloeit al het geld (met de bijbehorende macht in deze illusiekwekerij naar een paar punten op deze aardbol. Follow de money…..

  Maarrruuuuuuhhhh…….ga jij ze afschieten? Waar je moet beginnen is niet zo’n punt, maar waar moet je eindigen dan……….?…….. Je zult minstens de helft van de wereldbevolking voor de uitmonding van je wapen vinden als dat een oplossing zou zijn. Grijns…..dat hou je niet vol en je wordt hetzelfde als dat schorum wat zichzelf allang vervloekt heeft. Dat hoeven wij niet meer te doen.

  En ja…..tis een kwaadaardig en naar soort.

  En nu?

  1. @Raphael en @Inhetmeer. Té vaak zie ik reacties van mensen die hun EIGEN kracht onderschatten.

   En precies dáár gaat het om.. Want dit is -niet toevallig dus ook- precies het doel van de manipulators. ONZE CREATIEKRACHT aftappen en trachten te beheersen/stelen en voor zichzelf gebruiken. Maar helaas werkt onvoorwaardelijke liefde, de bron van creatie, NIET vanuit hebben-houen-kontje-knauwen.. Hebzucht en intentie tot overheersing doet liefdevolle en onvoorwaardelijke creatie teniet en maakt het volledig parasitair. Creatie ten koste van.. Not devine, oh no..!

   Dus zelfdiscipline en zelfvertrouwen zijn de basis voor fundamentele verandering in mijn ogen.

  2. @Inhetmeer, @arnold2,
   …. en mocht het opvolgen van de raad van GuidoJ jullie iets te ambitieus zijn dan wil ik jullie nog wel een alternatief ter overweging voorleggen. Het volgende stappenplan:
   1. pleeg euthanasie en doneer je organen
   2. reïncarneer als je de tijd rijp acht
   3. bezie of de dan bestaande wereld beter past bij het jouw geliefde wereldbeeld
   4. zo ja, dan zul je een gelukkiger mens zijn. Zo nee, ga naar stap 1
   Itereer deze stappen opdat je een gelukkiger mens wordt. Minder bedeelden zullen je dankbaar zijn voor jouw gedoneerde organen en zelf eindig je in een wereld die beter bij je past. Win-win dus.
   Maar GuidoJ’s oplossing verdient de voorkeur: uitgaan van eigen kracht. M.a.w. niet lullen/klagen maar poetsen.

  3. Roef 3.
   1.Als ik jouw advies nodig heb zal ik er wel om vragen.
   2.Elders op deze site gaf je Frank advies en schreef je over verwarrende tijd en nou is mijn mening dat jij wel erg in de war bent.Oke je hebt niet om mijn advies gevraagd maar desondanks geef ik je de raad hulp te zoeken.
   3.Euthanasie kun je over het algemeen maar één keer plegen en jij schrijft “4. Zo ja,dan zul je een gelukkiger mens zijn.Zo nee ga naar stap 1” en waarom zou ik geen gelukkig mens zijn ik heb dat nergens geschreven toch?
   4.Je lijkt enorm veel op een trol die met zijn/haar tijd mee lijkt te gaan want steeds vaker krijgt men wanneer men telefoneert een keuzemenu waar zelden het helpende antwoord bij zit en met jouw schrijven en adviezen is dat namelijk ook het geval.
   5.Verder ga ik geen discussie met jou aan en jouw adviezen heb ik ook niet nodig kom maar terug wanneer je hulp hebt gehad en niet zo verward meer bent.

  4. Roef begrijp er nog niet veel van . Immers als je jezelf euthaniseert zijn er (behalve delen van de huid en het hoornvlies ) geen transplanteerbare organen meer. Of je moet het euthaniseren door het uitname team laten doen natuurlijk……

 11. Moderne slavernij:
  Colonial Tax in the Billions

  As of January 2014, 14 african countries are obliged by France, through a colonial pact, to put 85% of their foreign reserve into France central bank under French minister of Finance control.They are effectively putting in 500 Billion dollars every year to the French treasury. African leaders who refuse are killed or victim of coup. Those who obey are supported and rewarded by France with lavish lifestyle while their people endure extreme poverty, and desperation.

  There are a number of components of the colonisation pact that has been in effect since the 1950’s. The main points being that the African countries should deposit their national monetary reserves in the France Central Bank. France has been holding the national reserves of fourteen african countries since 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo-Brazzaville, Equatorial Guinea and Gabon.

  Despite the two main African banks having African names, they have no monetary policies of their own. In fact France allows them to access only 15% of the money in any given year. If there is need for any more, they need to borrow the extra money from their own 65% from the French Treasury at commercial rates.
  https://www.globalresearch.ca/frances-colonial-tax-still-enforced-for-africa-bleeding-africa-and-feeding-france/5547512

 12. De matrix wordt in stand gehouden door ONS, wij voeden het, onderhouden het en versterken het. De matrix valt uiteen zodra wij het niet meer voeden. De matrix is niet echt, maar echt genoeg om echt te lijken. De matrix is een collectieve begoocheling, gevoed door onze angst.
  Dat is de basis, wie dat begrijpt kan een stapje verder komen. [redpill]

  Mr. Smith

  1. Ik vind ze daar heel extreem voor Trump zijn. Zo wijs komt dat op mijn niet over. Maar ja, Donkers vindt het blijkbaar niet erg om vaak net ernaast te zitten met zijn ‘meningen’. Voel zelfs, waarom zou opeens ene president uit de VS iets anders, iets goeds willen doen behalve voor de USA? (en ook dat betwijfel ik, want propaganda is de VS nou werkelijk niet onbekend.) Ik snap deze mensen niet, die achter Trump aanlopen. Tot nu toe heeft Trump niets goeds gedaan, oftewel iets wat de wereld een betere plek maakt. Hij zweert nou samen met Merkel en Macron tegen Putin, en verkoopt aan Jan en alleman wapens, de Saoedi’s krijgen binnenkort atoombommen uit de VS. Trump heeft geen intellect, is niet fijngevoelig, die weet niets over filosofie, of andere geesteswetenschappen (spiritualiteit) hij is een ondernemer die altijd succes wilde, en daardoor een arrogante zak is geworden. Met zulke mensen zou ik nooit omgaan, dus steun ik ze ook niet.

 13. Ik ben in 2014 in Suriname geweest en ook fort Nieuw Amsterdam bezocht waaronder het Kruithuis met een diplaytentoonstelling van Jörgen Rayman. Wat mij opviel is dat bij het terecht benoemen van de schanddaden van het slavernijverleden steeds de benaming ‘The Dutch’ in grote witte letters te zien was. Ik voelde mij als geboren Nederlander daarbij beledigd en veroordeeld voor iets waar ik noch mijn voorouders part noch deel aan hadden. Ik kan het weten wat voorouderonderzoek wijst uit dat mijn familie niets te maken heeft gehad met deze misdaden. En wel terug te voeren tot min. 1550. Waar ik compassie mee heb is de slaaf welke is weggevoerd of ontvoerd liever gezegd, door lieden die het kapitaal hadden om schepen te bezitten en uit te rusten of om mede een plantage te beginnen, ver van de lage landen. Dit gebeurde ook in de Oost. Ik vraag mij af waarom alle huidige Nederlanders collectief het boetekleed denken te moeten aantrekken voor iets waar mogelijk hun voorouders part noch deel aan hadden? En zou het niet zo kunnen zijn dat zij die destijds de zakken gevuld hebben ook nu nog deel uit zouden kunnen maken van een conglomeraat van corporatieve onderdrukkers die langs politieke of andere wegen de huidige Nederlander zien als hun eigentijdse slaaf of ondergeschikten. Ergo; zou het niet veel verstandiger zijn om de discussie wat dieper te voeren in betrekking tot de politiek ethische kwesties die na de z.g.n. afschaffing van de slavernij nog steeds als een zwart spook in dit land rondwaren en verhinderen een generaal excuus aan te bieden aan o.a. Suriname.
  Dit naar aanleiding van een tv docu, ‘Geboeid’ door de eo. Vier mensen op zoek naar hun verleden op de plantages als slaaf.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.